Kedvenc városom Szolnok Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 3. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 3. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom:"

Átírás

1 Kedvenc városom Szolnok Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 3. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Cseh Géza: Szolnok város utcanevei. Szolnok, (URL: ut=s) Mesterségek művészete. Népélet a Közép-Tisza vidéken. Szolnok, (URL: =f&layout=s) Zounuk, 6. Szolnok, Zounuk, 8. Szolnok, Zounuk, 10. Szolnok, Zounuk, 11. Szolnok, Zounuk,21. Szolnok, Zounuk, 24. Szolnok, (URL: Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti wikipédiája: Szolnok (http://kepeslaptar.vfmk.hu)

2 1)... Hrusztán budai pasa Szolnoknál van s már elkezdé a híd építését a vár alatt, a Zagyva vizénél, amint mondják, erős mérvű s olyan széles, hogy rajta két kocsi elfér egymás mellett. A híd egynegyed része már tökéletesen készen van... a) Kinek a beszámolójában szerepel a szolnoki híd? (1 pont) Verancsics Antal egri püspök b) Mikor épült fel a forrásban szereplő híd? (1 pont) 1562 c) A híd újjáépítésére a Rákóczi-szabadságharc után került sor. Kinek a nevéhez fűződik a híd részletes leírása? (1 pont) 1) br. Dillher Ferenc szolnoki commendans 2) Fortunato di Prati budai kamarai mérnök x) Bél Mátyás történet- és földrajztudós Megoldás: Bél Mátyás 1730 d) Március 15-e a szolnoki fahíd történetében is fontos nap volt. Mi történt ezen a napon a híddal 1909-ben? (1 pont) A Tiszán levonuló jégár elsodorta a tiszai fahíd nagy részét. e) Hogyan és mikor sikerült megoldást találni a bekövetkezett eseményre? (2 pont) június 24-én adták át az elkészült új vasszerkezetű hidat (Forrás: Szikszai Mihály: A szolnoki közúti Tisza-híd szerepének változása napjainkig. In: Zounuk, 6. Szolnok, pp URL: Összesen: 6 pont 2.) A szolnoki református egyházközség története három évszázadra nyúlik vissza. II. Rákóczi Ferenc ugyanis lehetővé tette, hogy seregében katolikusok és reformátusok vallási különbség nélkül vehessenek részt, s hogy a reformátusok fontos tisztségeket is betölthessenek. a) Ki volt a szolnoki református gyülekezet első lelkésze? (1 pont) Tunyogi János b) Mikor foglalta el hivatalát? (1 pont) március 11. (Forrás: Papp Izabella: Adatok a szolnoki református egyházközség megalakulásáról In: Zounuk, 10. Szolnok, pp , URL: Összesen: 2 pont (1. ábra Szolnoki parasztpolgári népviselet) 2

3 3.) Jellemezze a XIX. század végén Szolnokon kialakult női viseletet? (5 pont) A szolnoki női selyemruha sötét alapon virágmintás brokátselyemből készült. Felső részét selyemblúznak, selyemréklinek, vizitkének, az alját selyemszoknyának vagy viganónak nevezték. A blúz bekötős volt, a rékli pedig szabott derekú, fodros aljú, s a szoknyán kívül viselték. Mellbetétje általában világosabb színű selyemből készült, csipkével, flitterrel, gyönggyel és fodorral díszítették. Ujja felül bő, sonka-, illetve puccos ujjú, mely könyöktől lefelé összeszűkült. A szoknya földig érő, ráncos derekú volt, különösen hátul szedték sűrűn ráncba, hogy jól kidomborodjon. A selyemruhához a fiatalok világos színű selyem félkötényt, az idősebbek sötétebb színűt viseltek. A lányok világos (rózsaszín, világoskék) színű selyemruhát is hordtak ezüst csipkéből készült félköténnyel. Az öltözethez tartozott még a színes selyemkendő, melyet a rékli fölött kötöttek meg úgy, hogy elől a rojtok jól érvényesüljenek. A menyecskék fejére színes ripszselyemből készült főkötő került hosszú, derékig érő szalaggal és felületét gazdagon beborította a flitter, csipke, gyöngy. A lábukra pamut harisnyát és fekete spanglis cipőt húztak. Télen gyapjú teveszőrkendőt kötöttek illetve fekete bársony zsinórdíszes, vitézkötéses félkabátot vettek fel. (Forrás: Gulyás Éva: Mesterségek művészete. In: Mesterségek művészete. Népélet a Közép-Tisza vidéken. Szolnok, pp , URL: =f&layout=s) 4.) május 6-án Bagossy Károly alispán az alábbi meghívót küldte a vármegye településeire: Kettős ünnepet ül tehát vármegyénk hazafias közönsége (...) 14-én, mert ugyanakkor, midőn a magyar állam ezeréves fennállásának emlékére díszközgyűlését tartja, egy emberbaráti intézményt ad át a szenvedő emberiségnek mely hivatva van enyhíteni a szegények nyomorán. a) Melyik intézmény átadását említi az alispán? (1 pont) A szolnoki közkórház ünnepélyes átadására (Forrás: Nánási Mihály: Adatok az 1896-os millenniumi ünnepség Jász-Nagykun-Szolnok megyei történetéhez. In: Zounuk, 11. Szolnok, pp ) b) Ma kinek a nevét viseli az intézmény? (1 pont) dr. Hetényi Géza ( ) Kossuth-díjas belgyógyász (1971. október 8.) Összesen: 2 pont 3

4 Scheftsik család címere (http://www.szolarchiv.hu/data/images/honap_doku/sheftsik1.jpg) 5.) Szolnok város Zagyván túli területének jelentős részét, a folyó, a Bimbó utca és a Verseghy út által határolt, kertes házakkal beépített lakóövezetet a köznyelv ma is Scheftsik-telepnek nevezi. Honnan érkezett a család az Alföldre? (1 pont) Árva megyei Námesztó (Namestovo) b) A család legkiemelkedőbb tagját a város atyjának is nevezték. Kiről van szó? (1 pont) Scheftsik István ( ) c) Mi volt az eredeti foglalkozása? (1 pont) gyógyszerész...a Tisza-parti város polgársága nemcsak a rendkívül sikeres üzletember-vállalkozó tehetségét és rátermettségét ismerte el, hanem befogadókészségét, a máshonnan ideérkezettekkel, sőt más etnikumból származókkal szemben tanúsított, előítéletektől mentes magatartását és mentalitását is bizonyította d) Milyen tisztségre választották meg 1876-ban? (1 pont) polgármester e) 1884-ben Ferenc József az ország nemeseinek sorába emelte, s egy évvel később előnevet adományozott neki. Mi volt ez az előnév? (1 pont) szolnoki Scheftsik István (Forrás: Cseh Géza: Három nemzedék. Adatok a szolnoki Scheftsik család múltjából. In: Zounuk, 21. Szolnok, pp ; Összesen: 5 pont 4

5 6.) Melyik országosan ismert íróval beszélgetett Hild Viktor a készülő vármegye-monográfia kapcsán 1895 nyarán? (1 pont) Jókai Mór (Forrás: Hild Viktor. Szolnok, 1998.) 7.) Gróf Szapáry Gyula nemcsak vidékünk egyik legvagyonosabb földbirtokosa, hanem a szolnoki választókerület képviselője, magyar kormányok tagja, két és fél évig pedig Magyarország miniszterelnöke is volt. a) Mikor lett Szolnok díszpolgára? (1 pont) 1880 b) Mikor nevezték el róla a város legszebb utcáját? (1 pont) (1990-) c) Melyik az a város határában lévő két puszta, amelyet Szapáry segítségével sikerült megváltani? (2 pont) Alcsi, Tenke (Forrás: Cseh Géza: Adatok Szapáry Gyula politikai pályaképéhez. In: Zounuk, 6. Szolnok, pp ; Cseh Géza: Szolnok város utcanevei. Szolnok, 1993.) d) június 2-án - Horthy kormányzó jelenlétében - a megyeháza mögötti parkban avatták fel Szapáry Gyula szobrát. Kinek az alkotása volt? (1 pont) Borbereki Kovács Zoltán ( ) szobrászművész e) Mi történt a szobor talapzatán található két domborművel? (3 pont) 1944-ben egy bombatámadás következtében megsérült. A szobor talapzatán egykori két dombormű maradt fenn csupán az egykori szoborból. Az Aratók és a Kubikosok című reliefek a Damjanich János Múzeumba kerültek. (Forrás: Szapáry Gyula-szobor, Összesen: 8 pont 5

6 8) A fenti emléktábla Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kenderesi származású főispánját ábrázolja. a) Ki ő? (1 pont) Horthy Szabolcs ( ) b) Mikor volt vármegyénk főispánja? (1 pont) c) Mit tudunk halála körülményeiről (1 mondat)? (3 pont) 1914 augusztusában a 13. Jászkun Huszárezredhez tartalékos főhadnagyi rangban vonult be. Német nyelvtudása miatt József főherceg vezérkarához osztották be parancsőrtisztnek. Az ezredet, melynek parancsnoka a legidősebb Horthy fivér, nagybányai Horthy István volt, augusztus 20-ig a Száva vonalán, a szerb haderővel szemben, majd augusztus 24-től az orosz fronton vetették harcba. Egy alkalommal az egyik gyalogezredtől nem érkezett három napig jelentés. A hadosztályparancsnokság járőrt küldött november 21-én. Horthy Szabolcs főhadnagy lovászával és tiszti legényével indult el. Bár egy másik lovas járőr figyelmeztette, hogy a keresett ezredet az oroszok körülzárták, ők továbbmentek. Gyalogsági tüzet kaptak, Horthy a nyakán sérül meg, majd a fején érte újabb lövés. A főispán mindössze négy hónapi frontszolgálat után halt hősi halált. Holttestét azonosítás nélkül temették el. Halála csak hetekkel később vált bizonyossá. A Nowo-Radomsktól nyugatra lévő Zakrovek Chljechiczki község (Lengyelország) melletti sírból kihantolták, azonosították, majd Nowo- Radomsk temetőjében újra eltemették 1914 decemberében. A háború után bátyja, István hazahozatta a hamvakat, és Kenderesen a családi kriptában helyezték végső nyugalomba. d) Mikor és hol avatták fel az emléktáblát (2 pont)? szeptember 14., a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törvényhatósági Bizottságának díszközgyűlése alkalmából a Megyeháza dísztermének bejáratától jobbra (Forrás: Cseh Géza: Horthy Szabolcs főispán emléke Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounok, 8. Szolnok, pp ; Összesen: 7 pont 6

7 9.) Az 1950-es évek első fele jelentős gazdasági és társadalmi változást hozott a város életében. Az eleve komoly iparral rendelkező Szolnok újabb nagyüzemekkel gyarapodott és népessége - országos viszonylatban is - jelentősen nőtt. Említsen meg ezek közül az új vállalatok közül legalább hármat! (3 pont) a Tisza Bútorgyár, a Papírgyár, a Tejipari Vállalat, a Cukorgyár, a TVM, a MÁV Járműjavító Vállalat és a Mezőgazdasági Gépjavító (Forrás: Sebők Balázs: Szolnok iparosítása és az első ötéves tervidőszak ( ). In: Zounuk, 24. Szolnok, pp ) 10.) a) Ki volt a helyi értéktárba is felvett szolnoki csipke első ismert készítője? (1 pont) Hagyák Stefánia (Forrás: info.szolnok.hu) b) Mit ábrázol és minek állít emléket az értéktáras 714-es oldalszámú Golden Hind harci helikopter festése? (3 pont) (Forrás: c) Melyik híres szolnoki cukrászdában született meg a habos ischler? (1 pont) Kádár (Tünde) Cukrászda (Forrás: Összesen: 5 pont 7

8 11.) U) X) Y) Z) a) Mi a közös a képen látható művészekben? (1 pont) Szolnokon gyerekeskedtek, helyi iskolákba jártak (Forrás: b) Közülük ki kapta meg a Szolnok Város Díszpolgára címet? (1 pont) X) Rost Andrea (Forrás: Fodor Beáta: A szívem visszahúz Szolnokra = Új Néplap Vasárnap Reggel.(2005. szeptember 4.) p &pos=2) c) Melyik szolnoki vendéglátóhelyiségben lépett fel rendszerese a Bergendy fivérek? (1 pont) Sport Espresso / Cukrászda (Forrás: d) Mi volt Judy zenekarának neve? (1 pont) 1) Ámokfutók 2) Groovehouse X) Unisex e) Ki volt a szolnoki helyszíneken forgatott Zsiguli cím film főcímdalának szerzője? (1 pont) Cozombolis Leonidász Péter Kozi (Forrás: Összesen: 5 pont 12.) a.) Melyik volt az az 5 év, amikor nem talált legyőzőre Szolnok vízilabda csapata? (1 pont) 1) ) X) Megoldás: 2) (Forrás: A szolnoki vízilabda krónikája, Miskolc, 1984.) b) Melyik sportágban jeleskedik a Szolnoki Cannibals? (1 pont) 1) lábtoll-labda 2) kötélugrás X) floorball Megoldás: X) floorball (Forrás: Összesen: 2 pont 8

9 13.) Ki a kakukktojás? a) Boros Ottó, Kádár György, Kripkó Zoltán (1 pont) Megoldás: Boros Ottó b) Cseh Sándor, Goran Miljkovics, Pór Péter (1 pont) Megoldás: Cseh Sándor c ) Drávucz Rita, Ladányi Nelli, Tary Gizella (1 pont) Megoldás: Drávucz Rita Összesen: 3 pont 3. forduló összesen: 54 pont 9

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között II. 1. 1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés elıtt.

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.)

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Vitéz Nagy László élete és tevékenysége (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Boldog az a nép, melynek ilyen a gyermeke, és büszke az a gyülekezet, melynek ilyen szolgája van. 1 Bevezetés

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE Az igaz cserkész tudja jól, Közössége nem juhakol. De szabad lelkek szövetsége, Vállalt rendben termékeny béke. Célja nem hazug szolgaság, De emberséges

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE III. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2010. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja SZERKESZTŐSÉG: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI, KOSSUTH LAJOS U. 6. FELELŐS SZERKESZTŐ: CSOMA ATTILA ÉS LŐRINCZ RÓBERT

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Varga Józsefné Horváth Mária Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes Boleszláv feleségeként, majd férje halála

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2011. május Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A dunakeszi paradicsom Megjelenik

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

MESÉLŐ GÖDI KÉPES LEVELEZŐLAPOK. Válogatás Volentics Gyula gyűjteményéből

MESÉLŐ GÖDI KÉPES LEVELEZŐLAPOK. Válogatás Volentics Gyula gyűjteményéből Sződi Helytörténeti Füzetek 5. MESÉLŐ GÖDI KÉPES LEVELEZŐLAPOK Válogatás Volentics Gyula gyűjteményéből SZŐD 2012 Kiadta: Sződi Helytörténeti Alapítvány Cím: H-2134 Sződ, Árpád út 10. www.helytortenet.szod.hu

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ

BUDAPEST XIII. KERÜLET XIII. KERÜLET BUDAPEST ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLET BUDAPEST XIII. KERÜLET ANGYALFÖLD ÚJLIPÓTVÁROS VIZAFOGÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETE IV. kerület III. kerület XV. kerület II. kerület XIV. kerület VI. kerület V. kerület BUDAPEST XIII.

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl Nyáron indul a gát kivitelezése. A tartalomból: Tahitótfalu májusi programjai

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl Nyáron indul a gát kivitelezése. A tartalomból: Tahitótfalu májusi programjai 261. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. S ledôlt országok hamvain szép hon támad fel 6. Jogi útmutató 8. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak

Részletesebben

a tiszabõi rezidenciának több tervlapja 1 is fennmaradt, a szapárfalui munkálatokról viszont nem maradt fenn anyag. TISZABÕ ALMÁSY-KASTÉLY (lebontva)

a tiszabõi rezidenciának több tervlapja 1 is fennmaradt, a szapárfalui munkálatokról viszont nem maradt fenn anyag. TISZABÕ ALMÁSY-KASTÉLY (lebontva) YBL MIKLÓS ÁLTAL ÁTÉPÍTETT KASTÉLYOK JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYÉBEN Hazánk egyik legjelentõsebb XIX. századi építészét, Ybl Miklóst a mai Jász Nagykun Szolnok megye területén annak is az egykori Heves Külsõ-Szolnok

Részletesebben