Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions"

Átírás

1 Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since 2003) Senior Researcher at the Ethnic and National Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences Previous positions lecturer, Department of Communications, University of Pécs (Hungary) assistant professor, Methodology Department, Faculty of Social Sciences, Eötvös Lóránd University, Budapest (Hungary) Education Doctor habilitus of University of Pécs PhD candidate at European Ethnology Institute, Humboldt University, Berlin 2003 PhD (Dr. Phil.) magna cum laude; Department of Cultural Anthropology, Eötvös Lóránd University, Budapest, 1994 MA (diploma) in Cultural Anthropology; Department of Hungarian and German Literature and Language, Babes-Bolyai University Cluj (Romania), 1991 MA (diploma) in Hungarian and German Philology. Grants Bolyai János Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences 2003 Fulbright, Special Program Grant New Century Scholars 1999 International Policy Fellowship of the Open Society Institute, Budapest 1997 Katholischer Akademischer Ausländerdienst, support of the PhD studies at Humboldt University, Berlin 1996 Research Support Scheme Program of Open Society Institute, Budapest Research and Support EDUMIGROM (Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects of Urban Youth in the Enlarged Europe) project supported by European Commission 7 th Framework Program, participant researcher (http://www.edumigrom.eu/ishas) New forms of nationalism and the changing discourses on nationhood in Hungary, individual research project supported by OTKA (Hungarian Science Found) The chances for equality of the inhabitants of small villages in Hungary, a project of the Institute of Regionalist Studies of the Hungarian Academy of Sciences with Deparment of Communication and Media Studies of Pécs University as partner, supported by the Hungarian National Research and Innovation Found, participant researcher

2 2007 Exchange of experience/ exploratory workshop and network building on ethnological understanding of cultural diversity in Central European (V4) urban spaces supported by the Visegrad Found Qualitative methods in cultural studies. Curriculum development supported by HEFOP The integration of migrant children in the Hungarian school system with Pál Nyíri supported by OTKA (Hungarian Science Found) Nationalism and ethnicity in Transylvania, with Rogers Brubaker, Jon Fox and Liana Grancea, supported by UCLA 1998 The social memory of the violent interethnic conflict in Tirgu Mures (Romania), with Prof. Rogers Brubaker, supported by UCLA 1996 The Perception of the IFOR Forces in the Hungarian Village of Taszár, Hungary with Éva Kovács and Zsolt Szijartó and the students of the Department of Communication Studies University of Pécs, supported by the Open Society Institute "The Politics of National Identities in Eastern and Central Europe", project of Institute of European Ethnology, Berlin, led by Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba, researcher. Publications (books) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom (Ethnicity. Distinction and difference in the society) (Edited and Introduction). Budapest: Gondolat Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town Princeton University Press. Co-authors: Rogers Brubaker, Jon Fox and Liana Grancea Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. (Immigrant children in Hungarian schools) ed. Margit Feischmidt and Pál Nyiri. Hungarian Academy of Sciences. Institute of Minority Studies: Budapest, Erdély-(de)konstrukciók. Tanulmányok. (Deconstructing Transylvania. Studies) (editor) Ethnographic Museum, Budapest Dep. of Communication and Media Studies University of Pécs, Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung. Symbolstreit und Alltagskultur im Siebenbürgischen Cluj. (Ethnicity as Social Construct and Experience. Symbolic conflict and everyday life in the Transylvanian Town, Cluj) Münster-Hamburg- London: LIT-Verlag, Ethnic Relations in Eastern Europe. A Selected and Annotated Bibliography (editor). Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Multikulturalizmus. (Multiculturalism. A Reader) (editor). Budapest: Osiris Láthatalan Kollégium, Women and Men in the Eastern European Transition, Summer School, Cluj, July 23-28, Cluj-Napoca: Editura Fundatiei pentru Studii Europene, 1997 (editor with Enikő Magyari Vincze and Violetta Zentai) Articles (selected) 2010 Cognition and recognition: theories, methods and policies in the study of ethnicity. In Ethnicity ed. by Margit Feischmidt, MTAKI Gondolat, 2010,

3 Migration and ethnicity. Forms and politics of migration in national and transnational space MTAKI Gondolat, Budapest, 2010, (coauthor: Zakariás Ildikó) Multiculturalism and intercultural pedagogy (Multikulturalizmus és interkulturális pedagógia) In Németh Szilvia ed. Disadavanteged children in the Hungarian public school system. Handbook (HH-s gyermekek a közoktatásban. Kézikönyv hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek neveléséhez és oktatásához). Raabe, Budapest, 2010, D1-20. Homecoming aliens. Forms, causes and consequences of ethnic migration in the Carpathian Basin (Hazatérő idegenek. Az etnikai migráció formái, okai és hatásai a Kárpát-medencében. (co-athor: Zakariás Ildikó). In: Hárs Ágnes Tóth Judit eds. Changing migration in a changing environment (Változó migráció, változó környezet) MTA KI- Sik, Budapest, 2010, Ethnic Differences in Education in Hungary: Community Study. EDUMIGROM Community Studies, Budapest: Central European University, Center for Policy Studies (társzerzők: Messing Vera és Neményi Mária) Being Visibly Different : Experiences of Second-Generation Migrant and Roma Youths at School. A comprative study of communities in nine member states of the European Union) 150p (szerk. Szalai Júlia, társzerzők: Jenny Kallstenius, David Kostlan, Ian, Law, Sabine Mannitz, Radim Marada, Vera Messing, Bolette Moldenhawer, Michal Nekorjak, Mária Neményi, Claire Schiff, Gaby Straaburger, Srah Swann, Róza Vajda, Enikő Vincze) Die Verortung der Nation an den Peripherien. Ungarische Nationaldenkmäler in multiethnischen Gebieten der Monarchie. In Fischer, Wladimir, Waltraud Heindl, Alexandra Millner und Wolfgang Müller-Funk, eds. Räume und Grenzen in der österreichischungarischen Monarchie von Tübingen; Basel: Francke, 2009, Segregation and the chances of mobility among people considered cigány (Társadalmi kirekesztés és a mobilitási lehetőségei aprófalvakban élő, cigánynak tartott emberek életében) In: Kovács Katalin ed. Disadvanteges and poverty in the countryside (Hátrányban, szegénységben, vidéken) Budapest: Argumentum Cultural differences at school (Kulturális különbségek az iskolában. A magyar oktatási rendszernek a migráns háttérrel rendelkező gyermekekhez való viszonyáról). In: A Kultúra kódjai. A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése. Mome, Budapest, 2008, Resort and depot (Menedék és depó szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluból.) In: Váradi Mónika Mária ed. Small localities under constrain (Kistelepülések lépéskényszerben.) Budapest: Új Mandátum 2008, The struggles of the thrivings (A boldogulók identitásküzdelmei. Sikeres cigányszármazásúak két aprófaluból.) In Beszélő november december, The Hungarian Transylvania: symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian Studies 2008 Vol 22, nr 1-2,

4 2007 The methods of the anthropological fieldwork. (Az antropológiai terepmunka módszerei) In: Kovács Éva ed. Community Study (A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet). Regio Könyvek, Budapest, 2007, The grounded theory (Megalapozott elmélet) In: Kovács Éva ed. Community Study (A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet). Regio Könyvek, Budapest, 2007, Thick description (A sűrű leírás) Kovács Éva ed. Community Study (A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet). Regio Könyvek, Budapest, 2007, Ethnizität Perspektiven und Konzepte der ethnologischen Forschung. In Brigitta Schmidt Lauber. Szerk. Ethnizitat und Migration. Dietrich Reimer Verlag, 2007, Symbole und Räume rivalisierender Nationalismen. Ein Beispiel der multiethnischen Stadt Cluj. In: Rudolf Jaworski/ Peter Stachel (Hg.) Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Strassennamen im europäischen Vergleich. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur. 2007, Otherness in the school and in the society. In: Feischmidt Nyiri: Immigrant children in Hungarian schools (Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban.) MTA ENKI, 2006, Anchored myths, engraved stereotypes. About the relevance of localization on the example of Hungarian national monuments abroad ( Lehorgonyzott mítoszok. Kőbe vésett sztereotípiák? A lokalizáció jelentőségéről az aradi vértanúk emlékmű és a millenniumi emlékoszlopok kapcsán). In: Bakó Boglárka, Papp Richárd, Szarka László ed. (Mindennapi előítéleteink (Everyday Stereotypes) MTA-ENKI-Gondolat, The Difference in the school and in the society (A másság az iskolában és a társadalomban). In: Feischmidt M. and Nyiri Pál eds. Immigrant children in Hungarian schools (Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban.) MTA ENKI, 2006, The localization of Hungarian discourses on authenticity to Transylvania. (A magyar nacionalizmus autenticitás diskurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben) Introduction. In: Feischmidt Margit ed. Deconstructing Transylvania (Erdély-(de)konstrukciók.) Ethnographic Museum, Budapest Dep. of Communication and Media Studies University of Pécs, 2005, The border and the Romanian stigma (A határ és a román stigma.) In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László eds. Budapest: Akadémiai, 2005, About the nation but in a different way. Thoughts on cultural pluralism and social integration (A nemzetről másképp. Gondolatok a kulturális pluralizmusról és a társadalmi integrációról.) In: Tamás Pál, Erőss Gábor, Tibori Tímea eds.: Nemzetfelfogások. Kisebbség Többség. MTA SzKI - Új Mandátum Kiadó, 2005,

5 2003 Symbolic conflict and parallel nation building. (Szimbolikus konfliktusok és párhuzamos nemzetépítés. Az erdélyi nemzeti rítusokról és diskurzusokról a kolozsvári Mátyás szobor körüli 1992-es konfliktus példáján.) In: A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése) (The anthropology of the nation ) szerk. A. Gergely András. Budapest: Új Mandátum, 2003, in 1998: The Politics of Commemoration in Hungary, Romania, and Slovakia (with Rogers Brubaker) Comparative Studies in Society and History 44 (4) 2002, Symbole und Räume rivalisierender Nationalismen. Ein Beispiel der multiethnischen Stadt Cluj (Symbols and places of rival nationalisms. The case of the multiethnic city, Cluj) Ethnologia Europaea 31 (2001) 2, Symbolische Kämpfe der Nationalisierung. Die Auseinandersetzung um ein Denkmal im multiethnischen Ort Cluj. (Symbolic fights of nationalisation. The discussion about a national monument in a multiethnic settlement, Cluj) In: Beate Binder, Peter Niedermüller and Wolfgang Kaschuba eds. Inszenierung des Nationalen. Geschichte, Kultur und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts. Böhlau, 2001, Report on ethnic relations in Cluj. Policy recommendations towards the implementation of multiculturalism in Transylvania. OSI Fellowship Research Report and Policy Paper, 2000, Symbolic Construction of Urban Spaces Symbolic Construction of Enemies. In: Power and Institutional Change in Post-Communist Eastern Europe, Birgit Müller ed., CSAC Monographs 14, Kent, 1999, "Caritas": avagy az átmenet ritusa ("Caritas": a Ritual of the Romanian Transition) with Enikő Magyari Vincze, Replika 1994/ Conferences: 2010 The dilemmas of integration: questions of visibility for Roma students and their schools. (Az integráció dilemmái: láthatóság és láthatatlanság kérdései iskolák és roma származású gyerek számára) With Zsuzsanna Vidra. Párhuzamos értelmezések és modellek integráció, szegregáció, asszimiláció a kisebbségkutatásban. The annual conference of the Minority Studies Institute. MTAKI, Return of lost places and symbolic reconstruction of lost territories. Hungarian memorial tourism and everyday nationalism in Transylvania. Paper presented at the conference Memorial tourism in Central and Eastern Europe: Returning to places of Desctruction, Université Paris IV Sorbonne, CIRCE Centre interdisciplinaire de recherches centreeuropéennes, 4-5, Trianon as culrural code. Identity management of nationalist subcultures and their social effects (Trianon mint kulturális kód. A nacionalista szubkultúrák identitásipara és társadalmi hatásai.) Paper presented at the conference co-organized by the Slovak Academy of Sciences 5

6 and Hungarian Academy of Sciences ( Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés a magyar és a szlovák kollektív emlékezetben ) Nové Zámky The altering meanings of Gypsy-ness and the changing regimes of othering. European Association of Social Anthropologists Crisis and Imagination, Maynooth, Ireland, Regimes of inclusion and othering in the Hungarian schools in relation with Roma students, Decades of Changes in Slovak Society October Bratislava 2009 Social mobility and struggles of assimilation in the life of Roma women. (Asszonyok határhelyzetben Társadalmi mobilitás és asszimilációs törekvések cigány származású nők életében). Lecture at the conference organized by Minority Studies Institute of Hungarian Academy of Sciences ( (Határtalan viszonyok: férfiak és nők. A társadalmi nem kutatásának legújabb eredményei Magyarországon ), New trends in the study of multiculturalism. (Új utak a multikulturalizmus kutatásában. Kultúrák találkozása.) Public lecture and the Feast if the Hungarian Science, Debrecen, National tourism and its performances (A nemzeti turizmus színre vitt helyei. Szinre vitt helyek. Kultúratudományi közelítések a turizmushoz.) Lecture at the conference organized by the Ethnographic Museum in Budapest and the Communication and Media Studies Department University of Pécs, Revision and defiance. old symbols and new meanings in Hungarian nationalism. (Revízió és ellenszegülés. Régi szimbólumok és új jelentések a magyar nacionalista radikális szubkultúrákban.) Lecture at the Conference organized by the Holocaust Memorial Centre in Budapest, ( Árpádsáv tegnap és ma ) The Hungarian neo-nationalism and its imaginations of Hungarianness and Otherness CEU public lecture Methodological nationalism, colour blindness and the ethnic lens. (Módszertani nacionalizmus, színvakság, etnikai tekintet ) presented at the conference of the Phd Program for Cultural Studies at University of Pécs ( Látás tekintet pillantás. A megfigyelő lehetőségei ), The Hungarian transnational nationalism and the invention of a Hungarian Transylvania. paper presented at the conference organized by IMISCOE and European University in Florence ( Diaspora and Transnationalism: New Discourses, New Agents, New Institutions. Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges ) Ethnic migration in the Carpathian basin ( Etnikai migráció a Kárpát-medencében.), with Zakariás Ildikó at the conference of the IDEA research group, HAS, Budapest,

7 Constrains and challenges in the smallest Hungarian villages ( Kényszerek és lehetőség az átjáró aprófalvaiban. ) Paper presented at the Conference organized by the University of Pécs and Cultural Centre in Pécs ( Kelet-Nyugati Átjáró ) The Experience of Ethnicity in Urban Everyday Interactions: The Case of Cluj/Kolozsvár.Papaer presented at the conference Strategies of Identity Construction: Ethnic Politics, Minorities, and European Integration in Transylvania, Indiana University, Bloomington. The experience of ethnic difference in the everyday life ( Az etnikai különbség tapasztalata és megjelenítése mindennapi élethelyzetekben ) Paper presentesd at the conference of the Phd Program for Culural Studies, Pécs, Nationale Denkmäler an der Peripherie. Ungarische Nationalisierung in der Zeit der Millenniumsfeier Paper presented at the conference organized by Collegium Hungaricum, in Wien ( Raume und Grenzen in der Österreich-Ungarischen Monarchie von 1867 bis 1918 ) Restratifikation oder ethnische Parallelgesellschaft? Die letzte Veränderungen der multiethnischen Gesellschaft Siebenbürgens aus einer historischen Perspektive Paper presented at the conference Deutsch-rumänische Grenzgänge. Rumänien vor dem EU- Eintritt at Johannes Künzig Institut für Ostdeutsche Volkskunde, Borders and border-crossing challenging old and creating new national distinctions at the biennial conference of European Association of Social Anthropologists, Bristol, more conferences Study trips abroad March July 2003, UCLA, Sociology Department supported by Fulbright NCS February 1997 January 1998, Berlin, Institute of European Ethnology, research grant from the German Foundation Katholischer Akademischer Auslanderdienst September 1997, Department of Ethnology, Lund University (Sweden), visiting professor supported by Tempus Program European Ethnology Department of Cultural and Social Anthropology, Barcelona, Spain, April 1998, visiting professor within the Tempus Program European Ethnology Teaching activity (lectures and seminars) Introduction to theories of cultural anthropology Qualitative methods in social sciences Rituals and discourses (in anthropology) Theories of nationalism and ethnicity Ethnicity - in everyday life and in politics Multiculturalism: theoretical considerations Ethnicity and the media 7

8 Introduction into gender studies Nation and gender Social memory and commemorations Culture and conflict Migration and the migrants Languages Hungarian, Romanian, German, English 8

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

9:30 WELCOME SPEECH by Dr. Olaf Köndgen, Executive Director of the EYCB

9:30 WELCOME SPEECH by Dr. Olaf Köndgen, Executive Director of the EYCB 8:30 9:15 REGISTRATION 9:30 WELCOME SPEECH by Dr. Olaf Köndgen, Executive Director of the EYCB 9:35 11:00 PANEL DISCUSSION Europe s Human Rights Crisis and Possible Responses Panelists: Moderator: Antje

Részletesebben

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Self-authored books A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp. (***Winner of "Outstanding Academic Title 2013 Award"

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

Body, Epistemology, Interpretation

Body, Epistemology, Interpretation Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation Friedrich Nietzsche and Karl Kerényi Orestes persecuted by the Erinyes; Poniatowski, T968 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Magyar Szociológiai Társaság / Hungarian Sociological Association MEGHÍVÓ/INVITATION Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

The American Hungarian Federation, Inc.

The American Hungarian Federation, Inc. The American Hungarian Federation, Inc. THE HUNGARIAN AMERICAN: The 2nd & 3rd Generations, Newsletter #1, Info #9 Happy New Year in 2004! Contents (Clickable Links) 1) Who is Doing What?... 1 2) The Hungarian

Részletesebben

ISKOLA A TÁRSADALMI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 2011-2012

ISKOLA A TÁRSADALMI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 2011-2012 Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola ISKOLA A TÁRSADALMI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 2011-2012 II. kötet TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes Barna Ildikó Minkó Melinda közreműködésével Ildikó Barna with the assistance of Melinda Minkó Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek MAGYARORSZÁGON 2013. május 2014. április időszakban Anti-Semitic

Részletesebben