Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Budapest, Színház u és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. 1014 Budapest, Színház u. 5-7. és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1."

Átírás

1 KÖZÉPÜLETTERV00EZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ARCHITECTS & ENGINEERS H-1012 Budapest, Pálya utca 4-6. tel.: (36-1) fax: (36-1) levélcím / mail: H-1537 Budapest, Pf. 381 cg ALÁÍRÓLAP TÁRGY Budai Várbazár rekonstrukciója és kapcsolódó közösségi közlekedésfejlesztés keretében komplex tervezési feladatok ellátása ellátása TÖRZSSZÁM TERVFAJTA MEGBÍZÓ MEGBÍZÓ CÍME Építési engedélyezési terv Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 1014 Budapest, Színház u és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. SZAKÁG Kerttörténeti tanulmány SZERZŐ Alföldy Gábor Mágus Kiadó és Kertművészeti Kft. okl. tájépítész, műemlékvédelmi szakmérnök kerttörténész Budapest, június 25. PH Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

2 A BUDAI VÁRKERT BAZÁRHOZ TARTOZÓ KERTRÉSZ (AZ ÚN. SZÉLES ÚT KERT ) ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A VÁRKERT-BAZÁR KERTJÉNEK TÖRTÉNETI FORRÁSAI ÉS IRODALMA Annak ellenére, hogy a Várkert bazár építészeti terveinek túlnyomó része megsemmisült vagy lappang, kertépítészeti tervei közül pedig gyakorlatilag csak felmérési tervek maradtak fenn, rendkívül jól dokumentált építészeti és kertművészeti emlékünk. Képi források az épület fontos városképi szerepének, hivatalos beruházás mivoltának és az udvarhoz való kapcsolódásának köszönhetően viszonylag nagy számban maradtak ránk. Ybl 1879-ben készített elszámolási tervei (amelyeket Ybl Ervin, Gerő László, Czagány István és Bor Ferenc még nem ismert, majd Potzner Ferenc bukkant rájuk véletlenül a Kiscelli Múzeumban) kulcsfontosságú források a megvalósult állapotról, így a szorosabb értelemben vett kertről is. 1 Ybl Miklós elszámolási terve a Széles út kert megvalósult részleteiről, A kert legtöbb fontos részletéről maradt fenn fotográfia. 2 A helyszínrajzok között is van megbízhatónak, pontosnak nevezhető, elsősorban Strnad (később Szörényi) Mihály évi felmérése (eredetije jelenleg lappang). 3 A különböző korú ábrázolások, fotók segítségével a kisebb-nagyobb változások jól nyomon követhetők. Külön forráscsoportot jelentenek az építéssel kapcsolatos iratok, jelentések, elszámolások. Ezek részben az Országos Levéltárban, részben Budapest Főváros Levéltárában, részben pedig a bécsi Főudvarmesteri Hivatal (Obersthofmeisteramt) iratai között, a Haus- Hof- und Staatsarchivban. 4 A létesítmény létrejöttének történetéről számos publikáció adott már összefoglalást, és tucatnyi a már közölt írott és képi forrás, valamint forráshivatkozás is. 5 A Várkert bazár kertjével (vagyis a hozzá szorosan kapcsolódó és vele egy időben 1 A Várkert bazár kertje szempontjából releváns tervlap: BTM Kiscell, ltsz Főként a BTM Kiscell Fotótárban, FSZEK Budapest Gyűjtemény Fotótárában, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Fényképtárában. 3 BTM Kiscelli Múzeum, Tervtár, F122.A szj. A Kiscelli Múzeumban számos más helyszínrajz is megtalálható. További térképek és helyszínrajzok a BFL Térképtárában és az Országos Levéltárban (S11, T14 No.1, stb.). 4 MOL K26. Miniszterelnökség iratai (ME); BFL II. A közigazgatás felsőbb szervei. 1.f.19. A várkerti építő bizottság iratai. Haus- Hof- und Staatsarchiv, Obersthofmeisteramt (OHeA) levéltára, Bécs. 5 A Várkert bazár építése kapcsán létrehozott kerttel kapcsolatban a legtöbb információt közli: Gombos 1969, A kertekkel kapcsolatos újabb feldolgozás: Alföldy 2001, a Várkert-bazár kertjéről ; újabb adatok: Alföldy Az épület-együttessel kapcsolatos korábbi forrásközlések: Hauszmann 1900, Siklóssy 1931, Ybl 1956, 68-73; Czagány 1966, Újabban: Bor 1991, Bor Ferenc tudományos dokumentációja a Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

3 létrehozott és később Széles út kert -nek nevezett kertrésszel) kapcsolatban a számos korabeli leírás 6 ellenére azonban nem született átfogó elemzés és történeti összefoglalás. A jelen rövid tanulmány készítésének rendkívül szoros határideje sem engedte meg a teljes írott forrásanyag szisztematikus, részletekbe menő feldolgozását, amit egyébként az aktuális beruházás jelentősége és volumene egyébként indokolt volna. Mindazonáltal e kertrész építéstörténete nagy vonalakban így is hitelesen felvázolható, s a közgyűjteményekben hozzáférhető, releváns képi források alapján részleteinek legtöbbje megismerhető volt. A VÁRKERT BAZÁR RENDELTETÉSE ÉS KÖRNYEZETÉVEL VALÓ KAPCSOLATA A Várkert bazár lényegét tekintve egy kerti építmény. Építésének oka, célja, kiképzésének módja csak ekként értelmezhető. Jellemző, hogy nevéből a Várkert -tel való kapcsolata volt csak igaz, bazár funkciót szinte sosem töltött be. Egy olyan különleges kerti építményről van szó, amelynek kulisszaszerű fő nézete nem belülről, a kert felől adódik, hanem a kerten kívülről (legfőképpen Pestről). Építésének legfőbb célja éppen a Duna és a pesti parti házsor kert felől nyíló látványának megőrzése volt. Ezt a célt szolgálja az építmény-együttes középső részét képező, egyedülállóan hosszú és impozáns, nagyrészt pergolával kísért sétány (a kert nevét adó széles út ). Az utcasorhoz képest előkert által hátrahúzott terasz nem is a parti házsorhoz, hanem elsősorban a mögötte fekvő királyi Várkerthez kapcsolódott. A terasszal egykorú és egyazon projekt részeként épült bérházakat is tudatosan szeparálták a kerttől. Míg a rakpartról a teraszra felvezető nagyszabású rámpákat szinte sosem használták, a királyi várkert ún. Alsó kertjének (más néven Déli kert) sétányai szervesen és elzárhatatlan módon ide vezettek. A Várkert délkeleti részének helyszínrajza, 19. század vége. Megjelent: Hauszmann A TERÜLET KERTÉPÍTÉSZETI ELŐZMÉNYEI 1893-tól Sándor Lipót nádor, majd halála után öccse, József nádor tájképi kertet hozott létre a Várhegy déli és délkeleti lejtőjén. A Pest, a Duna és a Gellérthegy felé csodálatos panorámát nyújtó parkot az ún Alsó kertet vagy Déli kertet egy házsor választotta el a Duna partján haladó úttól. E házsorból ben sikerült József nádornak megvásárolnia két egymás melletti telket, amelyeken konyhakertet létesíttetett. 7 A konyhakert északi része fölötti teraszon kettős vadgesztenyesor húzódott. A Várkert alsó részén egy hosszú, egyenes sétány vezetett végig. A díszkert a vízgépháznál húzódott legközelebb a Dunához. Itt hosszú lépcsősor vezetett le kertben a rakpart felé. A déli kortinafaltól délre, azzal nagyjából párhuzamosan egy másik, szintén középkori eredetű fal húzódott a felső kapuszorostól a Duna partján épült vízgépházig. A parton álló magánépületeket sűrű növényzettel takarták el a kertben sétálók szeme elől. Várkert bazár épületeiről (kézirat), valamint Gerle-Marótzy (szerk.) 2002, Ez utóbbiakban a legfontosabb adatok rendre ismétlődnek, így az azokra való hivatkozástól eltekintünk. 6 Pl. Kardos MOL T14 no. 1 BT 132, valamint MOL S11 no. 1541/1. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

4 A Várkert bazár helyén elterülő nádori faiskola, felső teraszain vadgesztenye-sorokkal, mellettük magánházak sorával, BTM Kiscelli Múzeum, Tervtár. Ybl Miklós már a kiegyezést követő években (az 1870-es évek legelejétől fogva) foglalkozott az uralkodópár megbízásából a várkert egyes építményeinek átformálásával, elsősorban a közlekedési kapcsolatok megteremtésével a palota felső és alsó kertjei között. Ekkor épült az Óriáslépcső a déli kortinafal tetején, és lépcsőpavilonok mindkét kortinafal mellett. Részlet az évi kataszteri térképről, rajta az Alsó kert alján végighaladó egyenes sétány és a parti magánház-sor és a királyi konyhakert. BFL Térképtár 1871-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsa tervpályázatot írt ki a palota környékének fejlesztésére, amelyek a várkert építményeit is érintették, de e nagyszabású elképzelések nem valósultak meg ban végül az adott lendületet a fejlesztésnek, hogy a Duna-parti házsoron egy háromemeletes épületet kívántak építeni, amely veszélyeztette a kertből nyíló kilátást. Ekkor Szlávy József miniszterelnök és Podmaniczky Frigyes kezdeményezésére a királynál sikerült elérni, hogy a magántulajdonú telkeket kisajátítsák, s a területet az uralkodói rezidenciához méltón rendezzék. Erre a király biztosított fedezetet: az udvartartásra az ország által megajánlott összegnek egy tetemes része a budai királyi Várlaknak s közvetve a főváros szé- Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

5 píttetésére fordíttassék január 5-én már Tisza Kálmán miniszterelnök nevezte ki az építkezést felügyelő bizottságot: a Várkert Építési Bizottmányt (Burggartenbaucommité). Ezzel kezdetét vette a Várkert bazár építésének projektje. AZ ÉPÍTKEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA A projekt eleinte csak a Várkert bazár és a vízgépház (később Várkert-kioszk) a várbeli víztározóval (összefoglalóan Burggartenbauten ) tervezését és építését foglalta magában. A Várkert Építési Bizottmány a tervezési és építési folyamatot is irányította között. Tagjai Podmaniczky Frigyes mint miniszteri kiküldött (az FKT alelnöke), Franz Supp budai várkapitány a bécsi Főudvarmesteri Hivatal (Obersthofmeisteramt) képviseletében, valamint Szkalla Oszkár, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa főmérnöke mint műszaki ellenőr. A tervezéssel és a művezetéssel Ybl Miklóst bízták meg. A Bizottság működését a Hohenlohe herceg által vezetett bécsi Főudvarmesteri Hivatal ellenőrizte Supp jelentései alapján, s az iratokból kitűnik, hogy a Főudvarmesteri Hivatalnak jóváhagyási és javaslattételi joga is volt, tehát beleszólhatott a beruházás minden részletébe. 9 Az Udvarmesteri hivatal képviseletében vett részt az irnyításban Adolph Vetter császári és királyi kertészeti felügyelő is februárjában, a Várkert bazár elkészültét követően Tisza Kálmán miniszterelnök kezdeményezte, hogy Várhegy keleti szoknyáján elterülő Ellipsz-kert projektjét annak 270 ezer forintos büdzséjével együtt csatolják a királyi kertek építéséhez. Ettől kezdve a projekt részévé vált a királyi kerteknek az Ellipsz-sétány déli részével való bővítése a sikló déli oldalán. A Várkert bazárhoz csatlakozó kert tervezésének folyamata A Várkert bazár kilátóterasz és a mögötte fekvő sáv parkosításának terveihez a tereprendezés terveit a szintek megadásával és az összkép felvázolásával bizonyára Ybl Miklós irodája készítette. Az építkezés elszámolása kapcsán Ybl által készített terveken valamennyi épített elem és sétány szerepel. Ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy maga a tervezés is teljes egészében Ybl vagy irodája munkája lett volna, sőt, a kerttervezés zöldfelület-tervezési feladatait bizonyosan tapasztalt és elismert tájkertészre bízták. Több valószínű lehetőség is felmerülhet. Tudjuk, hogy a Schönbrunnban székelő Adolph Vetter császári és királyi kertészeti felügyelő, korának ismert kerttervezője részt vett a budai királyi kertek építésének felügyeletében talán a Főudvarmesteri Hivatal ülésein is, s így beleszólhatott és esetenként bele is szólt egyes részletekbe. 10 A kertek kialakításának ügye 1877 végén vált konkrét feladattá. Az erre vonatkozó költségvetést január 20-án terjesztette elő Ybl Miklós és Szkalla Oszkár: Végre van szerencsénk Őfelsége első udvarmestere, Hohenlohe herceg ebbeli óhajának megfelelendő az új kertrésznek rendbehozatalára, illetőleg egy új kert alkotására vonatkozó költségösszeállítást előterjeszteni, melynek alapját a mellé csatolt részletes költségvetések képezik, éspedig: 1. Wechselmann Ignácnak a szükséges föld- kűmíves- és elhelyezési munkákra, a tervezett utak előállítására és a megkívántató kerti földnek szállítására vonatkozó költségvetése, 2. Vetter cs. és kir. udvari kertfelügyelőnek előirányzata, melyben a tulajdonképpeni kertészmunkák, az élő fák, bokrok és egyéb növények, valamint a szükséges fűmag és ültetvények beszerzési költsége foglaltatik, és 3. a művezetőség költségvetése, mely úgy az épületek mögötti kertrésznek, valamint a vízműépület előtti kertnek és az összes járdáknak öntözésére és locsolására szükséges vízvezetéki berendezést, az említett új kertrészben tervezett szökőkút költségét, és végre ezen új kerttel szoros összkapcsolatban álló nagy lépcsőnél megkívántató helyreállítási és díszítési munkákat tartalmazza. 11 A fentiekből kiderül, hogy Vetter alkotó módon, a költségek összeállításában mindenképpen aktív szerepet vállalt, s későbbi fennmaradt tervekből azt is tudjuk, hogy utódja, Anton Umlauft több kerttervet is készített Budára. 12 Mindezek alapján Vettert tekinthetjük a szűkebb értelemben vett kerttervezési (növénytelepítés-tervezési) munkák alkotójának. Neve Albert Haury udvari kertésszel együtt több iratban is előfordul. 13 Az 1880-ban a projekthez csatolt Ellipsz-kerttel kapcsolatban a következőket olvashatjuk: Szintén Ybl készítette ide is a terveket. 14 Legvalószínűbb tehát, hogy a koncepciót és annak részeként a tereprendezés, a sétautak, lépcsők, támfalak és szökőkút terveit Ybl irodája készítette, a növénykiültetést pedig Adolph Vetter /873 sz. polgármesteri leirat (a Szépítő Bizottmány engedélye). Idézi Gombos 1969, A főudvarmestei hivatal magyarországi ügyekkel kapcsolatos működéséről és azon belül a királyi várkertekkel kapcsolatos forrásairól először Fazekas István, a bécsi magyar levéltári kiküldött számolt be (Fazekas 2001). Itt köszönöm meg Jochen Martz osztrák kerttörténésznek az e források lemásolásában nyújtott önzetlen segítségét. 10 Gombos 1969, Ybl-Szkalla 1878, közli: Gerle-Marótzy (szerk.) 2002, Alföldy Gombos Zoltán is találkozott nevével ( Vetterl -ként írva), de személyét azonosítani nem tudta. Gombos 1969, Gerle-Marótzy (szerk.) 2002, 158. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

6 Felmerülhet azonban még Vetteren kívül a projekt kertépítészeti kiviteli munkáival megbízott Weber Károly pesti kertész neve is (a Weber és Fleischmann pesti kertész cég társtulajdonosa, Weber Antal építész testvére, a híres pesti művészcsalád tagja). Tudjuk ugyanis, hogy az Ellipsz kert az ő tervei alapján valósult meg, s újabban előkerült források alapján a Várkert bazár kertjét is az ő cége kivitelezte, 15 tehát nem zárható ki az ő alkotó közreműködése sem. A várkert akkori főkertésze, Mráz Károly is minden bizonnyal részt vett a munkálatok napi szintű ellenőrzésében. 16 A KERT ÉPÍTÉSE A tervek 1875-ben minden bizonnyal készen álltak, de a kivitelezés (a durva tereprendezést leszámítva) 1879-re maradt, és bizonyos kiegészítések 1880-ban valósultak meg. A fent idézett irat alapján az építkezést alapvetően Wechselmann Ignác építőmester végezte a tereprendezéstől a sétányok építéséig. A növényeket érintő kertészeti jellegű munkákra a megbízást a Weber és Fleischmann pesti kertészeti és kertépítő cég kapta meg. 17 Ők szállították a növények túlnyomó részét is a Várkert bazár kertrészébe (1427 Frt, 65 Kr.), de Laxenburgból és Schönbrunnból is hoztak növényeket (202 Frt. 91 Kr.). Zellerin Mátyás készítette a várbeli víztározóval együtt a kert öntözőrendszerét is (ez Ft 28 krajcárba került). Dirvoky (?) Mátyás szállította a földet, Ascher Antal a virágvázákat, Hátsik Móric a fakarókat. A kertépítés 1879 végére készült el, az épületekkel szinte egy időben. volt a kertészeti munkák bonyolítója ( Löser der Gesamtarbeiten ). 18 Az építési munkálatok általános művezetését és ellenőrzését Ybl Miklós, a szorosabban vett kertészeti jellegű munkákét Albert Haury udvari kertész (Vetter beosztottja) látta el. AZ ELKÉSZÜLT KERT LEÍRÁSA A nevében is Széles út kert -nek nevezett terület fő tengelyét és látványelemét a déli bazársor, illetve a rámpás támfalak mögött az északi pavilonig végigfutó, mintegy 165 méter hosszúságú széles terasz képezte. (Az északi pavilon a déli kortinafal tengelyére illeszkedett, az ettől északra húzódó bazársor és a fölötte fekvő terasz vizuálisan nem tartozott ide.) Ybl Miklós irodája: A Széles út kert és az Öntőház udvar a csatlakozó kertrészekkel. BTM Kiscelli Múzeum, közölte: Gombos 1969, Weber Károly virág és növénykereskedése Budapest. Prospektus. Bp., 1887; további forrásokat közöl Gombos 1969, Mráz Károly állítólag az 1850-es évektől 1903-ig vezette a királyi várkertet. Erről Gombos 1969, Ezt követően az Ellipsz parkosításának tervezését és kivitelezését is a pesti Weber és Fleischmann cég végezte. Gombos 1969, Ybl Miklós és Szkalla Oszkár: Ausweis III. über die durch die unten angeführten Geschäftsleute bei den k. ung. Bauggartenbauten in Budapest bis zum Schlusse des Jahres 1879 in Verdienst gebrachte Summen. (Az február 4-i bizottmányi ülés jegyzőkönyvének mellékleteként az Obersthofmeisteramthoz benyújtva) HHStA, Bécs, Obersthofmeisteramt, Jahr /F/1. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

7 A Széles út kert karakterét a teljes hosszúságban végighúzódó sétány, valamint az annak két oldalán sorakozó, keskeny kúp alakúra nyírt keleti tuják (Biota orientalis) adták meg. A déli lépcsőpavilontól délre eső szakaszon ekkor még nem épült pergola; itt a széles utat szigetszerű zöldfelület választotta el a Dunára néző tetőterasztól, amelyben a kúp alakúra nyírt tuják sora mellett magas törzsre oltott (standard) rózsák sora képezett ritmust, amelyek tövében alacsony cserje (talán bukszus) húzódott végig. A lépcsőpavilonok kerti homlokzatai előtt 2-2 kis kerek zöldfelületbe 1-1 kúp alakúra nyírt tuját ültettek. A sétányt eredetileg teljes hosszában nyírott tuják sora kísérte végig mindkét oldalon. A Várhegy felől széles gyepes sáv húzódott végig, benne virágágyakkal, amelyek az eredetileg kisméretű tuják között jól látszottak. A Széles út kert déli része 1881 körül. Ekkor még nem épült pergola ezen a szakaszon. Weinwurm Antal felvétele (részlet). BTM Kiscelli Múzeum Fotótár. Közölte: Siklóssy 1931, 348. A Széles út kert az 1890-es években: dús növényzet a Várhegy felől, befuttatott pergola jobb felől. Erdélyi Mór felvétele, BTM Kiscelli Múzeum, közli: Gombos 1969, 130 Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

8 A Széles út kertet a Duna felől a támfalak tetején végigfutó pergola, a Várhegy felől az Alsó Várkert 19. század elejéről és közepéről megmaradt dús fa- és cserjeállománya határolta. Ez utóbbinak célja eredetileg is a takarás volt (az itt állt magánépületek látványát kellett kimaszkolni), új funkciója pedig az volt, hogy a Széles út kert lényegében vízszintes teraszát karakterében elválassza a Királyi Várkert meredek terepen kialakított Alsó kertjétől. Bizonyos, hogy a Széles út kert létesítésekor e sűrű állomány cserjékben dús szegélyét pótolni kellett, de faállománya jórészt megmaradt. A kertrész nevét adó Széles út akárcsak a kert valamennyi útja burkolata apró szemcséjű, jól tömörített mészkőzúzalék volt, bakhátas kialakítással. A sétányok oldalán (valószínűleg habarcsba rakott kaviccsal burkolt) folyókákat építettek, és rendre víznyelőket is elhelyezett Zellerin Mátyás. Így lehetett biztosítani a meredek sétányszakaszokon is a hegyoldalról lezúduló víz gyors elvezetését. A folyóka szolgált szegélyként, egyéb szegélyt nem építettek. A sétány zárómotívuma egy oroszlánfejes vízköpő volt, amely köré Ybl klinkertéglával burkolt aediculát tervezett. Ennek attikájaként a déli kortinafal tetején végigfutó Óriáslépcső mészkő balusztrádjának vízszintes szakasza szolgált, amely szoros vizuális egységet képezett a Várkert bazár épületeinek balusztrádos attikájával. A vízköpő mellett jó érzékkel egy jegenyenyárfát (Populus nigra ʻItalica ) ültettek A Széles utat lezáró falikút Minden bizonnyal az Ybl iroda koncepcióját tükrözi, hogy a hossztengelyre merőlegesen ki- és beugratott terepformákkal kihangsúlyozták a Várkert bazár déli pavilonjának és középcső gloriettjének tengelyét. A déli pavilon középtengelyében az egykori konyhakert mögötti fasorból egyetlen vadgesztenyefa maradt meg, s a terepet itt a fa köré rendezték. Így a környező területhez képest itt betüremkedik egy magasabb, dombszerű, behorpadt ívű terepalakulat, tetején a ma is álló, csaknem kétszáz éves vadgesztenyefával. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

9 A Széles út kert 1906-ban. Jobbra a déli pavilon, vele szemközt a térbe betüremkedő íves földmű, tetején a meghagyott vadgesztenyefával (előtte tujakúpok). A széles út bal oldalán a tujasort ekkorra már rózsákra cserélték. Balogh Rudolf felvétele, közölte: Kardos A déli pavilon és a vele szemben álló vadgesztenyefa ma. A térbe betüremkedő földmű ellentéteként, a gloriett tengelyében félkör alaprajzú grottát alakítottak ki, mintegy belevájva a hegybe. A grotta nem valódi műbarlang volt ebben az esetben, hanem voltaképp egy íves támfal, amelynek koronája ferde keresztmetszetével követte a mögötte meredeken emelkedő rézsű vonalát. A grotta-támfal maradványai az elmúlt évtizedekben ásatás során előkerültek, s ma is feltárva láthatók. Anyaga ennek alapján ciklop rakású homokkő volt. A támfalra a századfordulón farkasalmát (Aristolochia durior) futtattak fel. A grotta középpontjába szintén fa (japánakác) került, amelyet viszont ekkor ültettek. A grotta előterében szökőkútmedence épült, amelynek közepére Triton-szobor került. Később (1898 körül) ezt egy díszes, színpompás szőnyegágy váltotta fel. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

10 Szőnyegágy a grotta előtt, 1906-ban. A grotta középpontjában japánakác áll, a támfalra farkasalma fut fel. A támfal kihajló íveinek tetején egy-egy fémváza. Balogh Rudolf felvétele, megjelent: Kardos A Várkert bazár külső támfalait és pergoláját is tudatosan befuttatták ötujjú vadszőlővel (Parthenocissus quinquefolia). A támfalakra futó vadszőlő-töveket alulról, a Duna felőli támfalak tövében végigfutó keskeny sávból növesztették fel, a pergolákra futó töveket a Széles út és a pargola közötti keskeny zöldfelület-sávból, a keleti tujasor mellől. A Duna felőli rámpákat négyzet alakú kerámiaburkolattal látták el, a rakpart felőli keskeny, az utca szintje fölött húzódó sávba nyírott tujasort ültettek. A befuttatott támfalak és pergola a Várkert rakpart felől, az oroszlánok mögött tujasorral, 1900 körül. Fotográfia a szerző gyűjteményéből. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

11 VÁLTOZÁSOK A VÁRKERT BAZÁRHOZ TARTOZÓ KERTBEN 1945-IG Már említettük, hogy a gloriett mögötti szökőkút-medencét és a Triton-szobrot 1898 körül elbontották, talán vízellátási problémák, talán más megfontolás alapján. (Erről később még külön lesz szó.) A medence helyén kerek szőnyegágyat alakítottak ki. Így a középső gloriett és a déli pavilon előtt is két hasonló (azonos átmérőjű) szőnyegágy terült el fél évszázadon keresztül. Erre az átalakításra minden valószínűség szerint az 1898-ban Pecz Ármin által tervezett és kivitelezett, a Várkert legnagyobb részére kiterjedő átalakítás keretében került sor. Ugyanekkor a teraszsétány ( Széles út ) hegy felőli oldalán sorakozó, ekkorra jelentősen megnőtt nyírott tujákat is eltávolították, nyilván azért, mert e növények már zavarták a nagyvonalú térstruktúra érvényesülését. Ezt Pecz úgy orvosolta, hogy a tujákat kivágta, és helyettük magas törzsre oltott rózsák ( rózsafák ) sorával képezett ritmust a sétány nyugati oldalán. A Széles út kert sétánya magas törzsű rózsákkal, Jól látható a középen pálmával kiemelt szőnyegágy a Triton-kút korábbi helyén. FSZEK Fotótár Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

12 A medence helyén kialakított szőnyegágy, középen pálmával. Zádor István rajza, 1919 Rálátás a pergolától a grotta felé, előtte szőnyegágy pálmával a Tanácsköztársaság idején. Zádor István rajza Az Alsó-kert gázvilágításának kiépítése feltehetően a 19. század végi átalakítás idejére datálható, bár előbbi és későbbi fejlesztés is elképzelhető. Míg a Széles út kertben világítótestekről nincs tudomásunk, az Alsó kertben több helyütt örökítettek meg a források kandelábereket, köztük a grottát két oldalról megkerülő kis sétányok csatlakozásánál, a hosszú sétányon. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

13 Az Alsó-kert hosszú sétánya a grotta mögött, kandeláberekkel és kőlépcsővel. Grandtner István felvétele, 1940 körül. Közölte: Gombos 1969, 132 A két világháború között annyi változást figyelhetünk meg (legalábbis a kerttel összefüggésben), hogy a déli lépcsőpavilontól délre, a bazársor mögött is megépítették a pergolát (az Ybl-féle formát és anyaghasználatot hűen követve), amely leválasztotta a széles kilátóteraszt a pergola mögött húzódó széles sétánytól és a Várkert többi részétől. A déli lépcsőpavilontól délre, a déli bazársor tetején a két világháború között épült pergolaszakasz maradványa. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

14 A Széles út kert 1944-ben. Légifelvétel. Hadtörténeti Térképtár Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

15 A TRITON-KÚT VÁNDORLÁSA A Várkert Építési Bizottmány (Burggartenbaucommité) február 4-i ülésén Ybl Miklós javasolta a középső gloriett ( Mittelbau ) tengelyében addigra már megépített kör alakú medencébe egy Triton-kútszobor felállítását, a korábban arra a helyre tervezett daru-szobor helyett. A rézbevonatú cinköntvény, amelyet a Schlick öntőde készített, Ft-ba került, amely költséget a bizottmány elfogadta. 20 Egyúttal a daru-szobor megszerzését is javasolták, méghozzá a Várkert-kioszk kertjében található szökőkút számára. 21 A mintázó művész kilétét egyelőre nem ismerjük. A szobrot 1881 tavaszán helyezték el. A Triton-kútszobrot Erdélyi Mór felvételéről ismerjük, amely az 1880-as években vagy az 1890-es évek első felében az Ybl által elgondolt helyen örökítette meg. A kutatás során átnézett fényképek alapján felgöngyölíthető volt a kút vándorlástörténete. A Triton-kút a gloriett tengelyében; háttérben a grotta mellett-mögött az Alsó kertbe vezető sétány A szobor tehát eredetileg (1881 tavaszától) a Várkert bazár középső pavilonjának tengelyében épült szökőkút-medencét díszítette. Bő másfél évtizeddel később a medencével együtt átköltöztették az akkor frissen parkosított Szőlőskertbe, a Palota-útról nyíló díszes kovácsoltvas kapu tengelyébe. 19 Gombos 1969, A 14. sz. jegyzetben i. forrás. 21 U.o. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

16 A Várkert neobarokk kapuja a Palota út felől. A Triton-kút a medencéjével együtt a Szőlőskertbe (a kapu mögé) költöztetve látható. Hauszmann, A kőkávájú medence a Szőlőskertben állt egészen 1943-ig, amikor is (egyelőre ismeretlen okból) ott felszámolták a díszkertet és vele együtt a szökőkutat. A Triton-szobor azonban addigra már elköltözött a szökőkút-medencéből: a Hauszmann által épített déli díszlépcső alsó karjai által közrefogott medencében látjuk egy 1930 körül készült felvételen. A Triton-szobor a déli kerti díszlépcső aljánál, az ottani medencében, 1930 körül A szobrot végül (talán a 40-es évek elején) az 1898-ban, (ifj.) Pecz Ármin tervei szerint megépült Újvilág-kert szökőkútmedencéjébe költöztették. Több fénykép is megörökítette, amint ebben a medencében, a Triton-szobor körül pancsoltak a Horthy-unokák Szarka 2006, Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

17 A Triton-szobor az Újvilág-kert szökőkút-medencéjében, 1943 körül. Szarka 2006, 161. Itt érte a szobrot az ostrom. Sorsáról eddig nem került elő adat, de feltehető, hogy legalábbis megsérült. A háborús kárfelmérés tanúsága szerint az Újvilág-kert medencéjében esett kár 40%-os volt, a pengő értékű kútban pengő kár keletkezett. 23 Ennek alapján sajnos nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a szobor megsemmisült-e. 23 Kókay 2001, 300. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

18 1945 UTÁN A világháborús ostromot követően a palota környékének középkoriasítása okozta a legnagyobb károkat a kertben. A szomszédos Alsó kert szintjét több méterrel lesüllyesztették, hogy a középkori maradványok jobban érvényesülhessenek. Ugyanaz történt a Széles út kertben is, ahol az Ybl által elbontott középkori várfalat derékmagasságig visszaépítették, mellette a terepet lemélyítették. Gerő László koncepciója alapján újjáépült a déli kortinafallal párhuzamos középkori fal egy szakasza ennek kapcsán a Vízhordó lépcső lőréseit szabaddá téve a terepet mélyen lesüllyesztették. A 60-as években a terület új funkciója is további rombolásokkal járt. A Bazár tetőteraszán Ifjúsági parkot alakítottak ki, úgy, hogy annak kiszolgáló épületeit a hegyoldal rézsűjének kivájásával annak helyére építették be. A pergolára igénytelen, otromba lámpákat szereltek, a hegybe bevájva szórakoztató és vendéglátó funkciójú épületeket emeltek a korszak stílusában. A teraszt nagy felületen (az egykori gyepfelületek rovására) lekövezték a nagy forgalomra való tekintettel. Ez utóbbinak áldozatául esett az eredeti zöldfelület és a történeti növényállomány jelentős része. Néhány fa maradt csak meg a terasz mögötti hegyoldalban: a déli lépcsőpavilon tengelyében a József nádor által ültetett vadgesztenyefa, valamint egy feketedió a grotta mellett. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

19 Modern kiszolgáló épületek az Ifjúsági Park területén, az egykori Széles út kert helyén. Fotó: Mészáros András, közölte: Gombos 1969, 179. Kiss E Gusztáv: az Alsó kert és a Széles út kert átalakítási terve. Gombos 1969, 174 Később, az Ifjúsági Park bezárását követően évtizedekig semmi nem történt a Várkert bazárral. Pontszerű régészeti feltárások árkai és idehordott építési törmelék halmai (részben az ifjúsági Park elbontott épületeié) borítják a Hosszú sétány egykor elegáns teraszát. A feltárások árkai miatt az említett két fa gyökérzetét is megcsonkították, kérgüket, ágaikat megsértették. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

20 JAVASLATOK A Várkert bazár tervezett felújításának szerves részét kell, hogy képezze a kert minél hitelesebb rekonstrukciója. Az előkerült források alapján ez lényegében elvileg maradéktalanul lehetséges. Alapelvként leszögezhető, hogy a Széles út kert esetében különösen mivel kerti építményről és annak kerti környezetéről van szó a forma kellene, hogy a funkciót meghatározza. Vagyis: a kert megmaradt vagy rekonstruálható eredeti struktúrája és arányai kell, hogy érvényesüljenek, és ez kellene, hogy meghatározza az esetleges beépítés paramétereit. Az utak, sétányok, zöldfelületek alaprajzi paramétereit érdemes az eredetivel lehetőleg minél nagyobb mértékben megegyező módon újraalkotni. Ennek formái, arányai lévén feltehetőleg Ybl alkotásai ugyanolyan fontos tartozékai Ybl műemlékegyüttesének, mint az épületek, építmények arányai és díszei. A pusztán formai visszaidézésen túl azonban a rekonstrukció célja a Széles út kert Ybl által megálmodott és hatvanöt éven át létezett eleganciájának és kulturált használatának biztosítása is, természetesen a turizmus számára való hozzáférés biztosításával, hiszen ma ez az egyik legfontosabb megoldandó feladat ezzel az elhanyagolt műemlékkel kapcsolatban. Meg kell kímélni a területet az Ifjúsági Parkhoz hasonló, ide egyáltalán nem illő funkcióktól és eseményektől. A Széles utat és a kisebb sétányokat az eredeti szélességükben kell újraépíteni. Lehetőség szerint az utak szórt burkolatát is helyre kell állítani. (Azt a tévhitet, miszerint a szórt burkolat nem eléggé elegáns, megfelelő rétegrenddel és szigorúan ellenőrzött építéstechnológiával meg lehet cáfolni.) A Széles út kert hossztengelyének érvényesülését a (közel) vízszintes kertsáv teljes beláthatóságával, azaz a szemmagasságot elérő vagy azt meghaladó vertikális elemek kerülésével lehet és szükséges biztosítani. A tujasort lehetőleg az eredetivel azonos fajból: életfából (Biota orientalis sp.), esetleg tiszafából (Taxus baccata sp.) kellene visszaültetni a pergola felőli oldalon, sablonnal nyírt, maximum 1 m magas példányokból. E nyírott növények folyamatos, sablonnal történő nyírásáról gondoskodni kell (ez 120 évvel ezelőtt elmaradt). A hegy felőli oldalon ezzel azonos fajú nyírott örökzöld vagy a századfordulón ültetett standard rózsa-sor alkalmazása javasolt. A rózsa-sor alkalmazása esetében a tövek közötti egynyári virágágy kialakítása elengedhetetlen. A gyepfelületekben egykor megjelenő kisebb-nagyobb (szimmetrikus) virágágyak is kialakítandók. A lépcsőpavilonok kerti homlokzatai elé a kis kerek zöldfelületekbe 1-1 nyírott örökzöld (tuja vagy tiszafa) ültetése kívánatos. A déli lépcsőpavilon által meghatározott kereszttengelyben a szökőkút helyreállítása javasolható, hátterében a grottatámfallal. Az eredeti hangulat visszaidézése érdekében javasolható a támfal kúszónövénnyel való befuttatása, az ív középpontjában a japánakác újraültetése. A támfal két kihajló ívére 1-1 vas váza pótlását javasoljuk (a fényképek alapján újragyárthatók). A Triton-szobor felderítése, illetve azonosítása érdekében további kutatások szükségesek, amelyre a jelen megbízás a rövid határidő miatt nem adott lehetőséget. Ha nem kerül elő a Triton-szobor, akkor egy egyszerű kőrakás is elegendő. Ha valamilyen okból a szökőkút nem valósítható meg, akkor az 1898-tól ott létezett szőnyegágy rekonstrukcióját ajánljuk. A déli lépcsőpavilon esetében eleve a szőnyegágy kialakítását javasoljuk, hátterében a környezetéből kiemelkedő, íves földművel, annak középpontjában vadgesztenyefával. Mivel a területen nem voltak állandó kerti világítótestek, így javasoljuk a süllyesztett, rejtett világítás alkalmazását. A megmaradt dendrológiai értékek minél hosszabb távú megőrzésére kell törekedni, hiszen a Széles út kert történeti kontinuitását egyedül ezek biztosítják. Ezek közé tartozik a déli lépcsőpavilon tengelyében megmaradt éves vadgesztenye, valamint egy éves feketedió a grotta mögötti rézsűben, valamint további idős vadgesztenyék. FAKOPP és egyéb, a növényegyedek állapotát pontosan kimutató vizsgálat szükséges az esetükben. Ennek alapján lehet mérlegelni a velük kapcsolatos teendőket. Amennyiben állapotuk miatt nem volna valamelyikük megtartható, úgy eredeti helyén megtartható, úgy azonos fajból (a vadgesztenye esetében az alapfajból) való pótlásukról gondoskodni kell. Amennyiben a beruházás miatt elkerülhetetlenül el kell távolítani őket, de élettani szempontból a szakemberek megtartásra érdemesnek ítélik, úgy az Alsó kertbe való átültetésükről feltétlenül gondoskodni kell. Ebben az esetben leendő helyüket is kerttörténeti és műemléki megfontolások alapján kell megválasztani. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező:

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező: KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tájépítész tervező: Kertművek Kft. 9023 Győr, Fehérvári út 24. Hencz Helga Felelős tervező K 08-0394 Tartalom

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez

Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A Várkert-bazár együttese a Királyi Palotához tartozó királyi kertek reprezentatív, Duna-parti

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt SZAKVÉLEMÉNY az egri Pyrker téren Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt elhelyezésének lehetőségéről Készítette: Andaházy Loránd okl. táj- és kertépítész mérnök K-13-0743 Piliscsaba, 2014.

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

LIGET BUDAPEST PROJEKT

LIGET BUDAPEST PROJEKT 1816 2016 ÉPÍTÉSI HELYEK E Nebbien Henrik terve Karakteres nyílt gyepes területek Sziget szerű ligetes foltok Több szintes zárt növényállomány a terület szélein Napjainkban Területveszteségek: 1840 vasútépítés

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Komplex 2. pótzh. / május

Komplex 2. pótzh. / május Komplex 2. pótzh. / 2013. május 03-06. Fedett lovarda és kültéri lovaglópálya lelátókkal A tervezési feladat helyszíne Alcsútdoboz külterület. A tervezési területet a jelenleg részben beépített telek jelenti,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

A Királyi Palota egykor és ma 1241-2010

A Királyi Palota egykor és ma 1241-2010 A Királyi Palota egykor és ma 1241-2010 A Budai királyi palota története 1241-es Tatárdúlás után kezdi építeni IV.Béla védelmi funkcióval Zsigmond (1387-1437) alatt válik igazi királyi székhellyé Mátyás

Részletesebben

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Az Ybl Miklós tér területe, bár frekventált helyen található közvetlenül a Budai Királyi kertek és a Duna között, igazi jelentőséget a Várkert Bazár építésével nyert

Részletesebben

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA BUDPEST, XVI. KEÜETI KÓUTCK EGYESÍTETT KIVITEI TEV SIMNGT UTC FFEMÉÉS ÉS FVÉDEMI TEV MEGBÍZÓ: BUDPEST FŐVS XVI. KE. ÖNKMNYZT PGMESTEI HIVT TEVEZŐ: SZEK-TEV MÉNÖKI SZGTTÓ BT. 1163 BUDPEST, FUVT UTC 51.

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A BUDAI KIRÁLYI VÁRKERT AZ ÚJKORBAN

A BUDAI KIRÁLYI VÁRKERT AZ ÚJKORBAN ALFÖLD Y GÁBOR A BUDAI KIRÁLYI VÁRKERT AZ ÚJKORBAN (ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI VÁZLAT) A budai királyi Várkert különleges szerepet tölt be kertművészetünk történetében: a királyi palotaegyüttes részeként az uralkodó

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Tevékenységünk A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős beruházás megvalósításában vett részt, mint a projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellenőre.

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv 2013.02.28. egyed & partner Építész-Tervező Kft. - 3h építésziroda kft. - Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. - Solitaire Kft. - Tri-Plan Mérnök

Részletesebben

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Pályázati

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Az Összefogás Építési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület április 4-i ülésére.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület április 4-i ülésére. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4-i ülésére. Tárgy: Budapest Főváros Kormányhivatal Állami Főépítészének módosítási javaslatai a 2/2012.

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Mátyás király út 8. (hrsz. 9507), Reimann-villa és melléképülete Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2011

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%)

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) A vidék helyzete a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) Lakónépességük 3,3 millió(39,7%) Falvaink arculata Hazánk településeinek

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A TELPÜLÉS 1867. MÁJUSÁBAN KAPOTT VASUTAT Budapest- Hatvan

Részletesebben

A visegrádi királyi palotakertek

A visegrádi királyi palotakertek A visegrádi királyi palotakertek Volt a magyar díszkertkultúrának egy olyan ragyogó korszaka a XV. században, amikor szinte együtt haladtunk a legkiemelkedõbb nyugat-európai áramlatokkal, sõt a korabeli

Részletesebben

á ö é Ö á á é ö é é ő ő é é ö é Á á ö á á ö ú á á á ü é é éö á ó ö é é á í á é ö ő á á ö á á á á é á ö é é á á á ő é í ő á á ü é é ö á á á é ö á é ö á é á ü é á á ü é é ö á ő ő é í ő á é é ö é á ü é é

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

TŰZOLTÓ U ÜLLŐI ÚT 89/B. KÖZTI KÖZTERÜLETI ÁTJÁRÓ ÉS KÖZÖS ZÖLDTERÜLET. Forestay Development Kft Bp., Hankóczy Jenő utca 4-6.

TŰZOLTÓ U ÜLLŐI ÚT 89/B. KÖZTI KÖZTERÜLETI ÁTJÁRÓ ÉS KÖZÖS ZÖLDTERÜLET. Forestay Development Kft Bp., Hankóczy Jenő utca 4-6. TŰZOLTÓ U. 50-56. - ÜLLŐI ÚT 89/B. KÖZTI KÖZTERÜLETI ÁTJÁRÓ ÉS KÖZÖS ZÖLDTERÜLET megrendelő: Forestay Development Kft. 1022 Bp., Hankóczy Jenő utca 4-6. VÁZLATTERV MŰSZAKI LEÍRÁS T21-16P Generál tervező:

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉS-LAKÁSPIACLAKÁSPIAC

LAKÁSÉPÍTÉS-LAKÁSPIACLAKÁSPIAC Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bevezetésre vonatkozó jogszabályok kérdésköre a 2015. évi CCXII. törvény, valamint a 456/2015 (XII. 29.) Korm. Rendelet és alkalmazásával kapcsolatos

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

A MÉLIUSZ ÜZLETHÁZ. VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia május 4. Városképi jelentőségű beruházás Hajdúböszörményben

A MÉLIUSZ ÜZLETHÁZ. VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia május 4. Városképi jelentőségű beruházás Hajdúböszörményben VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia 2016. május 4. Előzmények: Az ingatlan korábban több kisebb telekből állt, melyek összevonásából alakult ki a jelenlegi telekméret. A több kisebb telken

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Különfélék Pest, mart. 14

Különfélék Pest, mart. 14 PLIHÁL KATALIN Különfélék Pest, mart. 14 Perczel Mór fivére László, Komárom megye volt. alk. csendbiztosa, s kömlődi lakos, egy 4 láb átmérőjű földtekét készített, s azt a nemzeti múzeumnak ajándékozá.

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE JANCSÓ MIKLÓS CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE BUDAPEST II. HARMATCSEPP UTCA DLA MESTERMUNKA KÉSZÜLT A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉKÉN A DLA (DOCTOR OF LIBERAL ARTS) ÉPÍTÉSZ MESTER

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 17-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 17-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA

ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA Jelenlegi helyzet Gemini II., XIII., XV., XVIII., XIII. kerület Minerva III., VIII., XII., XVII. kerület Digikom IV., X., XXII. kerület Fortemap V., VII. kerület Gispán XX.,

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Az Összefogás Építési

Részletesebben

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén 2009. május 11. és 2009. május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti kar Kertm vészeti tanszéke szisztematikus

Részletesebben

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103) Comfort Tervező Kft. Oldal: 1 / 6 01. ELŐLAP GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103).. Okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/351/zold-marad-a-varosliget-a-vizes-vb-idejen Zöld marad a Városliget a vizes vb idején 2017.03.14. 14:09 CET A Városligeti-tavon, a műjégpálya területén rendezik

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció Kisméretű családi ház eti-műszaki dokumentáció Építtető...... É... dátum... V R E T A T N MI A mintatervet Bártfai Szabó Gábor építész tervei alapján a Magyar Kamara megbízásából a Budapesti Műszaki és

Részletesebben

A vörösiszap-katasztrófával érintett területeken létrehozott új városi közpark Devecser rehabilitációs területén

A vörösiszap-katasztrófával érintett területeken létrehozott új városi közpark Devecser rehabilitációs területén A vörösiszap-katasztrófával érintett területeken létrehozott új városi közpark Devecser rehabilitációs területén Gerzánics Annamária Belügyminisztérium, Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság,

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben