Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Budapest, Színház u és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. 1014 Budapest, Színház u. 5-7. és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1."

Átírás

1 KÖZÉPÜLETTERV00EZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ARCHITECTS & ENGINEERS H-1012 Budapest, Pálya utca 4-6. tel.: (36-1) fax: (36-1) levélcím / mail: H-1537 Budapest, Pf. 381 cg ALÁÍRÓLAP TÁRGY Budai Várbazár rekonstrukciója és kapcsolódó közösségi közlekedésfejlesztés keretében komplex tervezési feladatok ellátása ellátása TÖRZSSZÁM TERVFAJTA MEGBÍZÓ MEGBÍZÓ CÍME Építési engedélyezési terv Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 1014 Budapest, Színház u és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. SZAKÁG Kerttörténeti tanulmány SZERZŐ Alföldy Gábor Mágus Kiadó és Kertművészeti Kft. okl. tájépítész, műemlékvédelmi szakmérnök kerttörténész Budapest, június 25. PH Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

2 A BUDAI VÁRKERT BAZÁRHOZ TARTOZÓ KERTRÉSZ (AZ ÚN. SZÉLES ÚT KERT ) ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A VÁRKERT-BAZÁR KERTJÉNEK TÖRTÉNETI FORRÁSAI ÉS IRODALMA Annak ellenére, hogy a Várkert bazár építészeti terveinek túlnyomó része megsemmisült vagy lappang, kertépítészeti tervei közül pedig gyakorlatilag csak felmérési tervek maradtak fenn, rendkívül jól dokumentált építészeti és kertművészeti emlékünk. Képi források az épület fontos városképi szerepének, hivatalos beruházás mivoltának és az udvarhoz való kapcsolódásának köszönhetően viszonylag nagy számban maradtak ránk. Ybl 1879-ben készített elszámolási tervei (amelyeket Ybl Ervin, Gerő László, Czagány István és Bor Ferenc még nem ismert, majd Potzner Ferenc bukkant rájuk véletlenül a Kiscelli Múzeumban) kulcsfontosságú források a megvalósult állapotról, így a szorosabb értelemben vett kertről is. 1 Ybl Miklós elszámolási terve a Széles út kert megvalósult részleteiről, A kert legtöbb fontos részletéről maradt fenn fotográfia. 2 A helyszínrajzok között is van megbízhatónak, pontosnak nevezhető, elsősorban Strnad (később Szörényi) Mihály évi felmérése (eredetije jelenleg lappang). 3 A különböző korú ábrázolások, fotók segítségével a kisebb-nagyobb változások jól nyomon követhetők. Külön forráscsoportot jelentenek az építéssel kapcsolatos iratok, jelentések, elszámolások. Ezek részben az Országos Levéltárban, részben Budapest Főváros Levéltárában, részben pedig a bécsi Főudvarmesteri Hivatal (Obersthofmeisteramt) iratai között, a Haus- Hof- und Staatsarchivban. 4 A létesítmény létrejöttének történetéről számos publikáció adott már összefoglalást, és tucatnyi a már közölt írott és képi forrás, valamint forráshivatkozás is. 5 A Várkert bazár kertjével (vagyis a hozzá szorosan kapcsolódó és vele egy időben 1 A Várkert bazár kertje szempontjából releváns tervlap: BTM Kiscell, ltsz Főként a BTM Kiscell Fotótárban, FSZEK Budapest Gyűjtemény Fotótárában, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Fényképtárában. 3 BTM Kiscelli Múzeum, Tervtár, F122.A szj. A Kiscelli Múzeumban számos más helyszínrajz is megtalálható. További térképek és helyszínrajzok a BFL Térképtárában és az Országos Levéltárban (S11, T14 No.1, stb.). 4 MOL K26. Miniszterelnökség iratai (ME); BFL II. A közigazgatás felsőbb szervei. 1.f.19. A várkerti építő bizottság iratai. Haus- Hof- und Staatsarchiv, Obersthofmeisteramt (OHeA) levéltára, Bécs. 5 A Várkert bazár építése kapcsán létrehozott kerttel kapcsolatban a legtöbb információt közli: Gombos 1969, A kertekkel kapcsolatos újabb feldolgozás: Alföldy 2001, a Várkert-bazár kertjéről ; újabb adatok: Alföldy Az épület-együttessel kapcsolatos korábbi forrásközlések: Hauszmann 1900, Siklóssy 1931, Ybl 1956, 68-73; Czagány 1966, Újabban: Bor 1991, Bor Ferenc tudományos dokumentációja a Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

3 létrehozott és később Széles út kert -nek nevezett kertrésszel) kapcsolatban a számos korabeli leírás 6 ellenére azonban nem született átfogó elemzés és történeti összefoglalás. A jelen rövid tanulmány készítésének rendkívül szoros határideje sem engedte meg a teljes írott forrásanyag szisztematikus, részletekbe menő feldolgozását, amit egyébként az aktuális beruházás jelentősége és volumene egyébként indokolt volna. Mindazonáltal e kertrész építéstörténete nagy vonalakban így is hitelesen felvázolható, s a közgyűjteményekben hozzáférhető, releváns képi források alapján részleteinek legtöbbje megismerhető volt. A VÁRKERT BAZÁR RENDELTETÉSE ÉS KÖRNYEZETÉVEL VALÓ KAPCSOLATA A Várkert bazár lényegét tekintve egy kerti építmény. Építésének oka, célja, kiképzésének módja csak ekként értelmezhető. Jellemző, hogy nevéből a Várkert -tel való kapcsolata volt csak igaz, bazár funkciót szinte sosem töltött be. Egy olyan különleges kerti építményről van szó, amelynek kulisszaszerű fő nézete nem belülről, a kert felől adódik, hanem a kerten kívülről (legfőképpen Pestről). Építésének legfőbb célja éppen a Duna és a pesti parti házsor kert felől nyíló látványának megőrzése volt. Ezt a célt szolgálja az építmény-együttes középső részét képező, egyedülállóan hosszú és impozáns, nagyrészt pergolával kísért sétány (a kert nevét adó széles út ). Az utcasorhoz képest előkert által hátrahúzott terasz nem is a parti házsorhoz, hanem elsősorban a mögötte fekvő királyi Várkerthez kapcsolódott. A terasszal egykorú és egyazon projekt részeként épült bérházakat is tudatosan szeparálták a kerttől. Míg a rakpartról a teraszra felvezető nagyszabású rámpákat szinte sosem használták, a királyi várkert ún. Alsó kertjének (más néven Déli kert) sétányai szervesen és elzárhatatlan módon ide vezettek. A Várkert délkeleti részének helyszínrajza, 19. század vége. Megjelent: Hauszmann A TERÜLET KERTÉPÍTÉSZETI ELŐZMÉNYEI 1893-tól Sándor Lipót nádor, majd halála után öccse, József nádor tájképi kertet hozott létre a Várhegy déli és délkeleti lejtőjén. A Pest, a Duna és a Gellérthegy felé csodálatos panorámát nyújtó parkot az ún Alsó kertet vagy Déli kertet egy házsor választotta el a Duna partján haladó úttól. E házsorból ben sikerült József nádornak megvásárolnia két egymás melletti telket, amelyeken konyhakertet létesíttetett. 7 A konyhakert északi része fölötti teraszon kettős vadgesztenyesor húzódott. A Várkert alsó részén egy hosszú, egyenes sétány vezetett végig. A díszkert a vízgépháznál húzódott legközelebb a Dunához. Itt hosszú lépcsősor vezetett le kertben a rakpart felé. A déli kortinafaltól délre, azzal nagyjából párhuzamosan egy másik, szintén középkori eredetű fal húzódott a felső kapuszorostól a Duna partján épült vízgépházig. A parton álló magánépületeket sűrű növényzettel takarták el a kertben sétálók szeme elől. Várkert bazár épületeiről (kézirat), valamint Gerle-Marótzy (szerk.) 2002, Ez utóbbiakban a legfontosabb adatok rendre ismétlődnek, így az azokra való hivatkozástól eltekintünk. 6 Pl. Kardos MOL T14 no. 1 BT 132, valamint MOL S11 no. 1541/1. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

4 A Várkert bazár helyén elterülő nádori faiskola, felső teraszain vadgesztenye-sorokkal, mellettük magánházak sorával, BTM Kiscelli Múzeum, Tervtár. Ybl Miklós már a kiegyezést követő években (az 1870-es évek legelejétől fogva) foglalkozott az uralkodópár megbízásából a várkert egyes építményeinek átformálásával, elsősorban a közlekedési kapcsolatok megteremtésével a palota felső és alsó kertjei között. Ekkor épült az Óriáslépcső a déli kortinafal tetején, és lépcsőpavilonok mindkét kortinafal mellett. Részlet az évi kataszteri térképről, rajta az Alsó kert alján végighaladó egyenes sétány és a parti magánház-sor és a királyi konyhakert. BFL Térképtár 1871-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsa tervpályázatot írt ki a palota környékének fejlesztésére, amelyek a várkert építményeit is érintették, de e nagyszabású elképzelések nem valósultak meg ban végül az adott lendületet a fejlesztésnek, hogy a Duna-parti házsoron egy háromemeletes épületet kívántak építeni, amely veszélyeztette a kertből nyíló kilátást. Ekkor Szlávy József miniszterelnök és Podmaniczky Frigyes kezdeményezésére a királynál sikerült elérni, hogy a magántulajdonú telkeket kisajátítsák, s a területet az uralkodói rezidenciához méltón rendezzék. Erre a király biztosított fedezetet: az udvartartásra az ország által megajánlott összegnek egy tetemes része a budai királyi Várlaknak s közvetve a főváros szé- Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

5 píttetésére fordíttassék január 5-én már Tisza Kálmán miniszterelnök nevezte ki az építkezést felügyelő bizottságot: a Várkert Építési Bizottmányt (Burggartenbaucommité). Ezzel kezdetét vette a Várkert bazár építésének projektje. AZ ÉPÍTKEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA A projekt eleinte csak a Várkert bazár és a vízgépház (később Várkert-kioszk) a várbeli víztározóval (összefoglalóan Burggartenbauten ) tervezését és építését foglalta magában. A Várkert Építési Bizottmány a tervezési és építési folyamatot is irányította között. Tagjai Podmaniczky Frigyes mint miniszteri kiküldött (az FKT alelnöke), Franz Supp budai várkapitány a bécsi Főudvarmesteri Hivatal (Obersthofmeisteramt) képviseletében, valamint Szkalla Oszkár, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa főmérnöke mint műszaki ellenőr. A tervezéssel és a művezetéssel Ybl Miklóst bízták meg. A Bizottság működését a Hohenlohe herceg által vezetett bécsi Főudvarmesteri Hivatal ellenőrizte Supp jelentései alapján, s az iratokból kitűnik, hogy a Főudvarmesteri Hivatalnak jóváhagyási és javaslattételi joga is volt, tehát beleszólhatott a beruházás minden részletébe. 9 Az Udvarmesteri hivatal képviseletében vett részt az irnyításban Adolph Vetter császári és királyi kertészeti felügyelő is februárjában, a Várkert bazár elkészültét követően Tisza Kálmán miniszterelnök kezdeményezte, hogy Várhegy keleti szoknyáján elterülő Ellipsz-kert projektjét annak 270 ezer forintos büdzséjével együtt csatolják a királyi kertek építéséhez. Ettől kezdve a projekt részévé vált a királyi kerteknek az Ellipsz-sétány déli részével való bővítése a sikló déli oldalán. A Várkert bazárhoz csatlakozó kert tervezésének folyamata A Várkert bazár kilátóterasz és a mögötte fekvő sáv parkosításának terveihez a tereprendezés terveit a szintek megadásával és az összkép felvázolásával bizonyára Ybl Miklós irodája készítette. Az építkezés elszámolása kapcsán Ybl által készített terveken valamennyi épített elem és sétány szerepel. Ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy maga a tervezés is teljes egészében Ybl vagy irodája munkája lett volna, sőt, a kerttervezés zöldfelület-tervezési feladatait bizonyosan tapasztalt és elismert tájkertészre bízták. Több valószínű lehetőség is felmerülhet. Tudjuk, hogy a Schönbrunnban székelő Adolph Vetter császári és királyi kertészeti felügyelő, korának ismert kerttervezője részt vett a budai királyi kertek építésének felügyeletében talán a Főudvarmesteri Hivatal ülésein is, s így beleszólhatott és esetenként bele is szólt egyes részletekbe. 10 A kertek kialakításának ügye 1877 végén vált konkrét feladattá. Az erre vonatkozó költségvetést január 20-án terjesztette elő Ybl Miklós és Szkalla Oszkár: Végre van szerencsénk Őfelsége első udvarmestere, Hohenlohe herceg ebbeli óhajának megfelelendő az új kertrésznek rendbehozatalára, illetőleg egy új kert alkotására vonatkozó költségösszeállítást előterjeszteni, melynek alapját a mellé csatolt részletes költségvetések képezik, éspedig: 1. Wechselmann Ignácnak a szükséges föld- kűmíves- és elhelyezési munkákra, a tervezett utak előállítására és a megkívántató kerti földnek szállítására vonatkozó költségvetése, 2. Vetter cs. és kir. udvari kertfelügyelőnek előirányzata, melyben a tulajdonképpeni kertészmunkák, az élő fák, bokrok és egyéb növények, valamint a szükséges fűmag és ültetvények beszerzési költsége foglaltatik, és 3. a művezetőség költségvetése, mely úgy az épületek mögötti kertrésznek, valamint a vízműépület előtti kertnek és az összes járdáknak öntözésére és locsolására szükséges vízvezetéki berendezést, az említett új kertrészben tervezett szökőkút költségét, és végre ezen új kerttel szoros összkapcsolatban álló nagy lépcsőnél megkívántató helyreállítási és díszítési munkákat tartalmazza. 11 A fentiekből kiderül, hogy Vetter alkotó módon, a költségek összeállításában mindenképpen aktív szerepet vállalt, s későbbi fennmaradt tervekből azt is tudjuk, hogy utódja, Anton Umlauft több kerttervet is készített Budára. 12 Mindezek alapján Vettert tekinthetjük a szűkebb értelemben vett kerttervezési (növénytelepítés-tervezési) munkák alkotójának. Neve Albert Haury udvari kertésszel együtt több iratban is előfordul. 13 Az 1880-ban a projekthez csatolt Ellipsz-kerttel kapcsolatban a következőket olvashatjuk: Szintén Ybl készítette ide is a terveket. 14 Legvalószínűbb tehát, hogy a koncepciót és annak részeként a tereprendezés, a sétautak, lépcsők, támfalak és szökőkút terveit Ybl irodája készítette, a növénykiültetést pedig Adolph Vetter /873 sz. polgármesteri leirat (a Szépítő Bizottmány engedélye). Idézi Gombos 1969, A főudvarmestei hivatal magyarországi ügyekkel kapcsolatos működéséről és azon belül a királyi várkertekkel kapcsolatos forrásairól először Fazekas István, a bécsi magyar levéltári kiküldött számolt be (Fazekas 2001). Itt köszönöm meg Jochen Martz osztrák kerttörténésznek az e források lemásolásában nyújtott önzetlen segítségét. 10 Gombos 1969, Ybl-Szkalla 1878, közli: Gerle-Marótzy (szerk.) 2002, Alföldy Gombos Zoltán is találkozott nevével ( Vetterl -ként írva), de személyét azonosítani nem tudta. Gombos 1969, Gerle-Marótzy (szerk.) 2002, 158. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

6 Felmerülhet azonban még Vetteren kívül a projekt kertépítészeti kiviteli munkáival megbízott Weber Károly pesti kertész neve is (a Weber és Fleischmann pesti kertész cég társtulajdonosa, Weber Antal építész testvére, a híres pesti művészcsalád tagja). Tudjuk ugyanis, hogy az Ellipsz kert az ő tervei alapján valósult meg, s újabban előkerült források alapján a Várkert bazár kertjét is az ő cége kivitelezte, 15 tehát nem zárható ki az ő alkotó közreműködése sem. A várkert akkori főkertésze, Mráz Károly is minden bizonnyal részt vett a munkálatok napi szintű ellenőrzésében. 16 A KERT ÉPÍTÉSE A tervek 1875-ben minden bizonnyal készen álltak, de a kivitelezés (a durva tereprendezést leszámítva) 1879-re maradt, és bizonyos kiegészítések 1880-ban valósultak meg. A fent idézett irat alapján az építkezést alapvetően Wechselmann Ignác építőmester végezte a tereprendezéstől a sétányok építéséig. A növényeket érintő kertészeti jellegű munkákra a megbízást a Weber és Fleischmann pesti kertészeti és kertépítő cég kapta meg. 17 Ők szállították a növények túlnyomó részét is a Várkert bazár kertrészébe (1427 Frt, 65 Kr.), de Laxenburgból és Schönbrunnból is hoztak növényeket (202 Frt. 91 Kr.). Zellerin Mátyás készítette a várbeli víztározóval együtt a kert öntözőrendszerét is (ez Ft 28 krajcárba került). Dirvoky (?) Mátyás szállította a földet, Ascher Antal a virágvázákat, Hátsik Móric a fakarókat. A kertépítés 1879 végére készült el, az épületekkel szinte egy időben. volt a kertészeti munkák bonyolítója ( Löser der Gesamtarbeiten ). 18 Az építési munkálatok általános művezetését és ellenőrzését Ybl Miklós, a szorosabban vett kertészeti jellegű munkákét Albert Haury udvari kertész (Vetter beosztottja) látta el. AZ ELKÉSZÜLT KERT LEÍRÁSA A nevében is Széles út kert -nek nevezett terület fő tengelyét és látványelemét a déli bazársor, illetve a rámpás támfalak mögött az északi pavilonig végigfutó, mintegy 165 méter hosszúságú széles terasz képezte. (Az északi pavilon a déli kortinafal tengelyére illeszkedett, az ettől északra húzódó bazársor és a fölötte fekvő terasz vizuálisan nem tartozott ide.) Ybl Miklós irodája: A Széles út kert és az Öntőház udvar a csatlakozó kertrészekkel. BTM Kiscelli Múzeum, közölte: Gombos 1969, Weber Károly virág és növénykereskedése Budapest. Prospektus. Bp., 1887; további forrásokat közöl Gombos 1969, Mráz Károly állítólag az 1850-es évektől 1903-ig vezette a királyi várkertet. Erről Gombos 1969, Ezt követően az Ellipsz parkosításának tervezését és kivitelezését is a pesti Weber és Fleischmann cég végezte. Gombos 1969, Ybl Miklós és Szkalla Oszkár: Ausweis III. über die durch die unten angeführten Geschäftsleute bei den k. ung. Bauggartenbauten in Budapest bis zum Schlusse des Jahres 1879 in Verdienst gebrachte Summen. (Az február 4-i bizottmányi ülés jegyzőkönyvének mellékleteként az Obersthofmeisteramthoz benyújtva) HHStA, Bécs, Obersthofmeisteramt, Jahr /F/1. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

7 A Széles út kert karakterét a teljes hosszúságban végighúzódó sétány, valamint az annak két oldalán sorakozó, keskeny kúp alakúra nyírt keleti tuják (Biota orientalis) adták meg. A déli lépcsőpavilontól délre eső szakaszon ekkor még nem épült pergola; itt a széles utat szigetszerű zöldfelület választotta el a Dunára néző tetőterasztól, amelyben a kúp alakúra nyírt tuják sora mellett magas törzsre oltott (standard) rózsák sora képezett ritmust, amelyek tövében alacsony cserje (talán bukszus) húzódott végig. A lépcsőpavilonok kerti homlokzatai előtt 2-2 kis kerek zöldfelületbe 1-1 kúp alakúra nyírt tuját ültettek. A sétányt eredetileg teljes hosszában nyírott tuják sora kísérte végig mindkét oldalon. A Várhegy felől széles gyepes sáv húzódott végig, benne virágágyakkal, amelyek az eredetileg kisméretű tuják között jól látszottak. A Széles út kert déli része 1881 körül. Ekkor még nem épült pergola ezen a szakaszon. Weinwurm Antal felvétele (részlet). BTM Kiscelli Múzeum Fotótár. Közölte: Siklóssy 1931, 348. A Széles út kert az 1890-es években: dús növényzet a Várhegy felől, befuttatott pergola jobb felől. Erdélyi Mór felvétele, BTM Kiscelli Múzeum, közli: Gombos 1969, 130 Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

8 A Széles út kertet a Duna felől a támfalak tetején végigfutó pergola, a Várhegy felől az Alsó Várkert 19. század elejéről és közepéről megmaradt dús fa- és cserjeállománya határolta. Ez utóbbinak célja eredetileg is a takarás volt (az itt állt magánépületek látványát kellett kimaszkolni), új funkciója pedig az volt, hogy a Széles út kert lényegében vízszintes teraszát karakterében elválassza a Királyi Várkert meredek terepen kialakított Alsó kertjétől. Bizonyos, hogy a Széles út kert létesítésekor e sűrű állomány cserjékben dús szegélyét pótolni kellett, de faállománya jórészt megmaradt. A kertrész nevét adó Széles út akárcsak a kert valamennyi útja burkolata apró szemcséjű, jól tömörített mészkőzúzalék volt, bakhátas kialakítással. A sétányok oldalán (valószínűleg habarcsba rakott kaviccsal burkolt) folyókákat építettek, és rendre víznyelőket is elhelyezett Zellerin Mátyás. Így lehetett biztosítani a meredek sétányszakaszokon is a hegyoldalról lezúduló víz gyors elvezetését. A folyóka szolgált szegélyként, egyéb szegélyt nem építettek. A sétány zárómotívuma egy oroszlánfejes vízköpő volt, amely köré Ybl klinkertéglával burkolt aediculát tervezett. Ennek attikájaként a déli kortinafal tetején végigfutó Óriáslépcső mészkő balusztrádjának vízszintes szakasza szolgált, amely szoros vizuális egységet képezett a Várkert bazár épületeinek balusztrádos attikájával. A vízköpő mellett jó érzékkel egy jegenyenyárfát (Populus nigra ʻItalica ) ültettek A Széles utat lezáró falikút Minden bizonnyal az Ybl iroda koncepcióját tükrözi, hogy a hossztengelyre merőlegesen ki- és beugratott terepformákkal kihangsúlyozták a Várkert bazár déli pavilonjának és középcső gloriettjének tengelyét. A déli pavilon középtengelyében az egykori konyhakert mögötti fasorból egyetlen vadgesztenyefa maradt meg, s a terepet itt a fa köré rendezték. Így a környező területhez képest itt betüremkedik egy magasabb, dombszerű, behorpadt ívű terepalakulat, tetején a ma is álló, csaknem kétszáz éves vadgesztenyefával. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

9 A Széles út kert 1906-ban. Jobbra a déli pavilon, vele szemközt a térbe betüremkedő íves földmű, tetején a meghagyott vadgesztenyefával (előtte tujakúpok). A széles út bal oldalán a tujasort ekkorra már rózsákra cserélték. Balogh Rudolf felvétele, közölte: Kardos A déli pavilon és a vele szemben álló vadgesztenyefa ma. A térbe betüremkedő földmű ellentéteként, a gloriett tengelyében félkör alaprajzú grottát alakítottak ki, mintegy belevájva a hegybe. A grotta nem valódi műbarlang volt ebben az esetben, hanem voltaképp egy íves támfal, amelynek koronája ferde keresztmetszetével követte a mögötte meredeken emelkedő rézsű vonalát. A grotta-támfal maradványai az elmúlt évtizedekben ásatás során előkerültek, s ma is feltárva láthatók. Anyaga ennek alapján ciklop rakású homokkő volt. A támfalra a századfordulón farkasalmát (Aristolochia durior) futtattak fel. A grotta középpontjába szintén fa (japánakác) került, amelyet viszont ekkor ültettek. A grotta előterében szökőkútmedence épült, amelynek közepére Triton-szobor került. Később (1898 körül) ezt egy díszes, színpompás szőnyegágy váltotta fel. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

10 Szőnyegágy a grotta előtt, 1906-ban. A grotta középpontjában japánakác áll, a támfalra farkasalma fut fel. A támfal kihajló íveinek tetején egy-egy fémváza. Balogh Rudolf felvétele, megjelent: Kardos A Várkert bazár külső támfalait és pergoláját is tudatosan befuttatták ötujjú vadszőlővel (Parthenocissus quinquefolia). A támfalakra futó vadszőlő-töveket alulról, a Duna felőli támfalak tövében végigfutó keskeny sávból növesztették fel, a pergolákra futó töveket a Széles út és a pargola közötti keskeny zöldfelület-sávból, a keleti tujasor mellől. A Duna felőli rámpákat négyzet alakú kerámiaburkolattal látták el, a rakpart felőli keskeny, az utca szintje fölött húzódó sávba nyírott tujasort ültettek. A befuttatott támfalak és pergola a Várkert rakpart felől, az oroszlánok mögött tujasorral, 1900 körül. Fotográfia a szerző gyűjteményéből. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

11 VÁLTOZÁSOK A VÁRKERT BAZÁRHOZ TARTOZÓ KERTBEN 1945-IG Már említettük, hogy a gloriett mögötti szökőkút-medencét és a Triton-szobrot 1898 körül elbontották, talán vízellátási problémák, talán más megfontolás alapján. (Erről később még külön lesz szó.) A medence helyén kerek szőnyegágyat alakítottak ki. Így a középső gloriett és a déli pavilon előtt is két hasonló (azonos átmérőjű) szőnyegágy terült el fél évszázadon keresztül. Erre az átalakításra minden valószínűség szerint az 1898-ban Pecz Ármin által tervezett és kivitelezett, a Várkert legnagyobb részére kiterjedő átalakítás keretében került sor. Ugyanekkor a teraszsétány ( Széles út ) hegy felőli oldalán sorakozó, ekkorra jelentősen megnőtt nyírott tujákat is eltávolították, nyilván azért, mert e növények már zavarták a nagyvonalú térstruktúra érvényesülését. Ezt Pecz úgy orvosolta, hogy a tujákat kivágta, és helyettük magas törzsre oltott rózsák ( rózsafák ) sorával képezett ritmust a sétány nyugati oldalán. A Széles út kert sétánya magas törzsű rózsákkal, Jól látható a középen pálmával kiemelt szőnyegágy a Triton-kút korábbi helyén. FSZEK Fotótár Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

12 A medence helyén kialakított szőnyegágy, középen pálmával. Zádor István rajza, 1919 Rálátás a pergolától a grotta felé, előtte szőnyegágy pálmával a Tanácsköztársaság idején. Zádor István rajza Az Alsó-kert gázvilágításának kiépítése feltehetően a 19. század végi átalakítás idejére datálható, bár előbbi és későbbi fejlesztés is elképzelhető. Míg a Széles út kertben világítótestekről nincs tudomásunk, az Alsó kertben több helyütt örökítettek meg a források kandelábereket, köztük a grottát két oldalról megkerülő kis sétányok csatlakozásánál, a hosszú sétányon. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

13 Az Alsó-kert hosszú sétánya a grotta mögött, kandeláberekkel és kőlépcsővel. Grandtner István felvétele, 1940 körül. Közölte: Gombos 1969, 132 A két világháború között annyi változást figyelhetünk meg (legalábbis a kerttel összefüggésben), hogy a déli lépcsőpavilontól délre, a bazársor mögött is megépítették a pergolát (az Ybl-féle formát és anyaghasználatot hűen követve), amely leválasztotta a széles kilátóteraszt a pergola mögött húzódó széles sétánytól és a Várkert többi részétől. A déli lépcsőpavilontól délre, a déli bazársor tetején a két világháború között épült pergolaszakasz maradványa. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

14 A Széles út kert 1944-ben. Légifelvétel. Hadtörténeti Térképtár Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

15 A TRITON-KÚT VÁNDORLÁSA A Várkert Építési Bizottmány (Burggartenbaucommité) február 4-i ülésén Ybl Miklós javasolta a középső gloriett ( Mittelbau ) tengelyében addigra már megépített kör alakú medencébe egy Triton-kútszobor felállítását, a korábban arra a helyre tervezett daru-szobor helyett. A rézbevonatú cinköntvény, amelyet a Schlick öntőde készített, Ft-ba került, amely költséget a bizottmány elfogadta. 20 Egyúttal a daru-szobor megszerzését is javasolták, méghozzá a Várkert-kioszk kertjében található szökőkút számára. 21 A mintázó művész kilétét egyelőre nem ismerjük. A szobrot 1881 tavaszán helyezték el. A Triton-kútszobrot Erdélyi Mór felvételéről ismerjük, amely az 1880-as években vagy az 1890-es évek első felében az Ybl által elgondolt helyen örökítette meg. A kutatás során átnézett fényképek alapján felgöngyölíthető volt a kút vándorlástörténete. A Triton-kút a gloriett tengelyében; háttérben a grotta mellett-mögött az Alsó kertbe vezető sétány A szobor tehát eredetileg (1881 tavaszától) a Várkert bazár középső pavilonjának tengelyében épült szökőkút-medencét díszítette. Bő másfél évtizeddel később a medencével együtt átköltöztették az akkor frissen parkosított Szőlőskertbe, a Palota-útról nyíló díszes kovácsoltvas kapu tengelyébe. 19 Gombos 1969, A 14. sz. jegyzetben i. forrás. 21 U.o. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

16 A Várkert neobarokk kapuja a Palota út felől. A Triton-kút a medencéjével együtt a Szőlőskertbe (a kapu mögé) költöztetve látható. Hauszmann, A kőkávájú medence a Szőlőskertben állt egészen 1943-ig, amikor is (egyelőre ismeretlen okból) ott felszámolták a díszkertet és vele együtt a szökőkutat. A Triton-szobor azonban addigra már elköltözött a szökőkút-medencéből: a Hauszmann által épített déli díszlépcső alsó karjai által közrefogott medencében látjuk egy 1930 körül készült felvételen. A Triton-szobor a déli kerti díszlépcső aljánál, az ottani medencében, 1930 körül A szobrot végül (talán a 40-es évek elején) az 1898-ban, (ifj.) Pecz Ármin tervei szerint megépült Újvilág-kert szökőkútmedencéjébe költöztették. Több fénykép is megörökítette, amint ebben a medencében, a Triton-szobor körül pancsoltak a Horthy-unokák Szarka 2006, Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

17 A Triton-szobor az Újvilág-kert szökőkút-medencéjében, 1943 körül. Szarka 2006, 161. Itt érte a szobrot az ostrom. Sorsáról eddig nem került elő adat, de feltehető, hogy legalábbis megsérült. A háborús kárfelmérés tanúsága szerint az Újvilág-kert medencéjében esett kár 40%-os volt, a pengő értékű kútban pengő kár keletkezett. 23 Ennek alapján sajnos nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a szobor megsemmisült-e. 23 Kókay 2001, 300. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

18 1945 UTÁN A világháborús ostromot követően a palota környékének középkoriasítása okozta a legnagyobb károkat a kertben. A szomszédos Alsó kert szintjét több méterrel lesüllyesztették, hogy a középkori maradványok jobban érvényesülhessenek. Ugyanaz történt a Széles út kertben is, ahol az Ybl által elbontott középkori várfalat derékmagasságig visszaépítették, mellette a terepet lemélyítették. Gerő László koncepciója alapján újjáépült a déli kortinafallal párhuzamos középkori fal egy szakasza ennek kapcsán a Vízhordó lépcső lőréseit szabaddá téve a terepet mélyen lesüllyesztették. A 60-as években a terület új funkciója is további rombolásokkal járt. A Bazár tetőteraszán Ifjúsági parkot alakítottak ki, úgy, hogy annak kiszolgáló épületeit a hegyoldal rézsűjének kivájásával annak helyére építették be. A pergolára igénytelen, otromba lámpákat szereltek, a hegybe bevájva szórakoztató és vendéglátó funkciójú épületeket emeltek a korszak stílusában. A teraszt nagy felületen (az egykori gyepfelületek rovására) lekövezték a nagy forgalomra való tekintettel. Ez utóbbinak áldozatául esett az eredeti zöldfelület és a történeti növényállomány jelentős része. Néhány fa maradt csak meg a terasz mögötti hegyoldalban: a déli lépcsőpavilon tengelyében a József nádor által ültetett vadgesztenyefa, valamint egy feketedió a grotta mellett. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

19 Modern kiszolgáló épületek az Ifjúsági Park területén, az egykori Széles út kert helyén. Fotó: Mészáros András, közölte: Gombos 1969, 179. Kiss E Gusztáv: az Alsó kert és a Széles út kert átalakítási terve. Gombos 1969, 174 Később, az Ifjúsági Park bezárását követően évtizedekig semmi nem történt a Várkert bazárral. Pontszerű régészeti feltárások árkai és idehordott építési törmelék halmai (részben az ifjúsági Park elbontott épületeié) borítják a Hosszú sétány egykor elegáns teraszát. A feltárások árkai miatt az említett két fa gyökérzetét is megcsonkították, kérgüket, ágaikat megsértették. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

20 JAVASLATOK A Várkert bazár tervezett felújításának szerves részét kell, hogy képezze a kert minél hitelesebb rekonstrukciója. Az előkerült források alapján ez lényegében elvileg maradéktalanul lehetséges. Alapelvként leszögezhető, hogy a Széles út kert esetében különösen mivel kerti építményről és annak kerti környezetéről van szó a forma kellene, hogy a funkciót meghatározza. Vagyis: a kert megmaradt vagy rekonstruálható eredeti struktúrája és arányai kell, hogy érvényesüljenek, és ez kellene, hogy meghatározza az esetleges beépítés paramétereit. Az utak, sétányok, zöldfelületek alaprajzi paramétereit érdemes az eredetivel lehetőleg minél nagyobb mértékben megegyező módon újraalkotni. Ennek formái, arányai lévén feltehetőleg Ybl alkotásai ugyanolyan fontos tartozékai Ybl műemlékegyüttesének, mint az épületek, építmények arányai és díszei. A pusztán formai visszaidézésen túl azonban a rekonstrukció célja a Széles út kert Ybl által megálmodott és hatvanöt éven át létezett eleganciájának és kulturált használatának biztosítása is, természetesen a turizmus számára való hozzáférés biztosításával, hiszen ma ez az egyik legfontosabb megoldandó feladat ezzel az elhanyagolt műemlékkel kapcsolatban. Meg kell kímélni a területet az Ifjúsági Parkhoz hasonló, ide egyáltalán nem illő funkcióktól és eseményektől. A Széles utat és a kisebb sétányokat az eredeti szélességükben kell újraépíteni. Lehetőség szerint az utak szórt burkolatát is helyre kell állítani. (Azt a tévhitet, miszerint a szórt burkolat nem eléggé elegáns, megfelelő rétegrenddel és szigorúan ellenőrzött építéstechnológiával meg lehet cáfolni.) A Széles út kert hossztengelyének érvényesülését a (közel) vízszintes kertsáv teljes beláthatóságával, azaz a szemmagasságot elérő vagy azt meghaladó vertikális elemek kerülésével lehet és szükséges biztosítani. A tujasort lehetőleg az eredetivel azonos fajból: életfából (Biota orientalis sp.), esetleg tiszafából (Taxus baccata sp.) kellene visszaültetni a pergola felőli oldalon, sablonnal nyírt, maximum 1 m magas példányokból. E nyírott növények folyamatos, sablonnal történő nyírásáról gondoskodni kell (ez 120 évvel ezelőtt elmaradt). A hegy felőli oldalon ezzel azonos fajú nyírott örökzöld vagy a századfordulón ültetett standard rózsa-sor alkalmazása javasolt. A rózsa-sor alkalmazása esetében a tövek közötti egynyári virágágy kialakítása elengedhetetlen. A gyepfelületekben egykor megjelenő kisebb-nagyobb (szimmetrikus) virágágyak is kialakítandók. A lépcsőpavilonok kerti homlokzatai elé a kis kerek zöldfelületekbe 1-1 nyírott örökzöld (tuja vagy tiszafa) ültetése kívánatos. A déli lépcsőpavilon által meghatározott kereszttengelyben a szökőkút helyreállítása javasolható, hátterében a grottatámfallal. Az eredeti hangulat visszaidézése érdekében javasolható a támfal kúszónövénnyel való befuttatása, az ív középpontjában a japánakác újraültetése. A támfal két kihajló ívére 1-1 vas váza pótlását javasoljuk (a fényképek alapján újragyárthatók). A Triton-szobor felderítése, illetve azonosítása érdekében további kutatások szükségesek, amelyre a jelen megbízás a rövid határidő miatt nem adott lehetőséget. Ha nem kerül elő a Triton-szobor, akkor egy egyszerű kőrakás is elegendő. Ha valamilyen okból a szökőkút nem valósítható meg, akkor az 1898-tól ott létezett szőnyegágy rekonstrukcióját ajánljuk. A déli lépcsőpavilon esetében eleve a szőnyegágy kialakítását javasoljuk, hátterében a környezetéből kiemelkedő, íves földművel, annak középpontjában vadgesztenyefával. Mivel a területen nem voltak állandó kerti világítótestek, így javasoljuk a süllyesztett, rejtett világítás alkalmazását. A megmaradt dendrológiai értékek minél hosszabb távú megőrzésére kell törekedni, hiszen a Széles út kert történeti kontinuitását egyedül ezek biztosítják. Ezek közé tartozik a déli lépcsőpavilon tengelyében megmaradt éves vadgesztenye, valamint egy éves feketedió a grotta mögötti rézsűben, valamint további idős vadgesztenyék. FAKOPP és egyéb, a növényegyedek állapotát pontosan kimutató vizsgálat szükséges az esetükben. Ennek alapján lehet mérlegelni a velük kapcsolatos teendőket. Amennyiben állapotuk miatt nem volna valamelyikük megtartható, úgy eredeti helyén megtartható, úgy azonos fajból (a vadgesztenye esetében az alapfajból) való pótlásukról gondoskodni kell. Amennyiben a beruházás miatt elkerülhetetlenül el kell távolítani őket, de élettani szempontból a szakemberek megtartásra érdemesnek ítélik, úgy az Alsó kertbe való átültetésükről feltétlenül gondoskodni kell. Ebben az esetben leendő helyüket is kerttörténeti és műemléki megfontolások alapján kell megválasztani. Budai Várkert bazár rekonstrukciója Építési engedélyezési terv Oldal

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Az Ybl Miklós tér területe, bár frekventált helyen található közvetlenül a Budai Királyi kertek és a Duna között, igazi jelentőséget a Várkert Bazár építésével nyert

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Pályázati

Részletesebben

Történeti kertek és kerti építmények kutatása

Történeti kertek és kerti építmények kutatása ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület Történeti kertek Szakbizottsága Hajdu Nagy Gergely PhD Történeti kertek és kerti építmények kutatása 2014. július 22. ÖRÖKSÉG A JÖVŐNEK JÖVŐ AZ ÖRÖKSÉGNEK Konferencia

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pályázat kiírója: NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Pályázati azonosító: 3208/00558

Szakmai beszámoló. Pályázat kiírója: NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Pályázati azonosító: 3208/00558 Szakmai beszámoló Az Unger-háztól a Királyi Palotáig Ybl Miklós öröksége Budapesten kiállítás Helyszín: Millenniumi földalatti 11 állomása Időpont: 2014. szeptember 25. 2015 vége Pályázat kiírója: NKA

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1.

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1. 1. 1.1. Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500 2. 2.1. Tervlapok / eredeti állapot Földszinti alaprajz 2. 2.2. Tervlapok / eredeti állapot Fedélszék alaprajza 2. 2.3. Tervlapok / eredeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

Greeningcity. Együtt zöldebb! Exkluzív ajánlat, ha Zöld-virágos környezetre vágyik

Greeningcity. Együtt zöldebb! Exkluzív ajánlat, ha Zöld-virágos környezetre vágyik Greeningcity Együtt zöldebb! Exkluzív ajánlat, ha Zöld-virágos környezetre vágyik Miként lehet zöld a környezetünk? Zöld falak, Zöld szobák, Tetőkertek, Udvarok, teraszok Díszkertek és parkok, Belső udvarok,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN Pályázat (16.348) beszámoló Papnövelde u. 2. társasház 1053 Budapest, Papnövelde u.2. Tel.: +36/30/9-642-169 Mail: attila.jeney@gmail.com Web: http://papnovelde2.hu/ Papnövelde

Részletesebben

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Az Összefogás Építési

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 Margat, vagy al-marqab arabul Qalaat al-marqab ( قلع ة المرق ب, a Megfigyelőhely ) a Szentföld legnagyobb keresztes lovagvárai közé tartozik. A Szent János Ispotályos (Johannita)

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

(François-Eugène de Savoie-Carignan 1663-1736) Dominique Girard, Anton Zinner (Mo. is!)

(François-Eugène de Savoie-Carignan 1663-1736) Dominique Girard, Anton Zinner (Mo. is!) AUSZTRIA Belvedere, Savoyai Jenő 66 Prinz Eugen von Savoyen (François-Eugène de Savoie-Carignan 1663-1736) Török elleni harcok kiváló hadvezére Agglegény, művészet és tudományszerető és tisztelő Vadászkastély

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-2004-2/2014. Témafelelős: Czirokné Tárgy: Közterület elnevezése Melléklet:

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

A nagykövetség épületének története

A nagykövetség épületének története A nagykövetség épületének története Kedves Olvasó! Szívesen látjuk Önt egy kis történelmi körsétára a budapesti Német Nagykövetségen. A budai Várhegyen, az Úri utcában álló nagykövetségi épületet (régen

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

ADOMÁNYGYŰJÉSI SZABÁLYZAT

ADOMÁNYGYŰJÉSI SZABÁLYZAT ADOMÁNYGYŰJÉSI SZABÁLYZAT a VÁRGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT. (székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 5-7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-919323, adószám: 18088074-2-41, képviseli: Matus István ügyvezető igazgató)

Részletesebben

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei Nymbus 2001 Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei A jogszabályok által meghatározott esetekben kötelező tervfajta.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

13+1 fontos tanács leendő kerttulajdonosoknak

13+1 fontos tanács leendő kerttulajdonosoknak 13+1 fontos tanács leendő kerttulajdonosoknak Kertépítés, házépítés előtt áll? Akkor tanácsaink Önnek szólnak. Több mint 10 éves szakmai múltunk alatt sok mindennel találkoztunk már, ezekből igyekeztünk

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Tevékenységünk A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős beruházás megvalósításában vett részt, mint a projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellenőre.

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu Iroda: Telephely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18/b 2030 Érd, Fényező u 91. Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu FILOZÓFIÁNK

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK.

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁSRÓL HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 1.2. A TERVEZÉS TERÜLETI ÉS IDİBELI LEHATÁROLÁSA HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 2.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfelvidéki végvárak

Balatonfelvidéki végvárak A Balatonfelvidéken elszórva rengeteg végvár romját találhatjuk meg, nagyobb részüket elhanyagolt, pusztuló állapotban. A mûszaki karbantartás mellett a legfontosabb feladat ezen emlékek élõvé tétele,

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

á ö é Ö á á é ö é é ő ő é é ö é Á á ö á á ö ú á á á ü é é éö á ó ö é é á í á é ö ő á á ö á á á á é á ö é é á á á ő é í ő á á ü é é ö á á á é ö á é ö á é á ü é á á ü é é ö á ő ő é í ő á é é ö é á ü é é

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁS NYERTES ÖTLETPÁLYÁZATA Pályamű

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

NAGYGYIMÓT ÖREG-SÉD TERMÉSZETI TANÖSVÉNY és HAGYOMÁNYÖRZŐ KULTURÁLIS KÖZPONT Műszaki leírás 2013. május Megrendelő: Öregséd Vadásztársaság 8551 Nagygyimót, Ady Endre u. 20. Kertépítészeti tervező: Kertművek

Részletesebben

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István)

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) Műemléki védelem alatt álló épületek 1./ Zrínyi u. 2. római katolikus templom 169/2 hrsz. Templom nyugati irányból Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) 1763-ban épült barokk stílusban. Rendkívül

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

05. ZÖLDFELÜLETRENDEZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS kiviteli terv ELŐZMÉNYEK: 4 9 H ű A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA: ű A TERVEZÉSI PROGRAM ű 喧 TERVEZÉSI SZEMPONTOK A PARK KONCEPCIÓJA ű elvek természetet értéket 喧 4

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A nagyszlabosi és a fiumei papír vízjeleinek megkülönböztetése - II. rész

A nagyszlabosi és a fiumei papír vízjeleinek megkülönböztetése - II. rész A nagyszlabosi és a fiumei papír vízjeleinek megkülönböztetése - II. rész A megjelenés előtt álló új illetékbélyeg-katalógus készítése során részletesen ellenőrizni, és szükség szerint korrigálni kellett

Részletesebben

Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény

Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény Világörökség Konferencia,Budapest, 40 éves a Világörökség Egyezmény Kiss József táj - és kertépítész: Pécs Ókeresztény Mauzóleum és Hollókõ Ófalu környezetalakítása - 35 éves visszatekintés terveinkre

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

10/2015. (III. 13.) FM

10/2015. (III. 13.) FM Tájékoztató a 10/2015. (III. 13.) FM Rendelet 13. -24. -ban meghatározott ökológiai fókuszterületek (továbbiakban: EFA terület) igénylése során elforduló hibákról 1. Az alábbi rajzon látható, hogy a tábla

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TARTALOM BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI IRÁNYELVEK ELHELYEZÉS/MÉRETEK ASZTALOK/SZÉKEK/HATÁROLÓ BÚTOROK ÁRNYÉKOLÁS/ESŐVÉDELEM PODESZT SZINTKIEGYENLÍTÉSHEZ

Részletesebben

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Végh András Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora 2013 Marosi Ernő és Szakál Ernő egy újonnan

Részletesebben

MAKEOSZ Tagsági, szakmai prezentáció 2009.

MAKEOSZ Tagsági, szakmai prezentáció 2009. MAKEOSZ Tagsági, szakmai prezentáció 2009. Tisztelt Kolléga! Ön a MAKEOSZ rendes tagjai számára régóta várt tagsági, szakmai prezentáció benyújtását segítő útmutatót tartja a kezében. Mint, tudja a MAKEOSZ

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A kert közérthetően - Zöldtető, zöldhomlokzat, tetőkert, kert tervezés - Építészmérnök tervező iroda

A kert közérthetően - Zöldtető, zöldhomlokzat, tetőkert, kert tervezés - Építészmérnök tervező iroda Bővebb információ kérhető itt: http://www.epiteszmernok-tervezo.hu/gx-design-studio Tetőkert Az épület tetején elhelyezett kert nem mai találmány. Szemirámisz függőkertje i.e. 600 körül létezett Babilóniában,

Részletesebben

Régi tűzivíz tározók felújítása, belső szigetelése, valamint tájbailleszkedő, kedvező árfekvésű tűzivíz tározók építése

Régi tűzivíz tározók felújítása, belső szigetelése, valamint tájbailleszkedő, kedvező árfekvésű tűzivíz tározók építése Régi tűzivíz tározók felújítása, belső szigetelése, valamint tájbailleszkedő, kedvező árfekvésű tűzivíz tározók építése Kilián Árpád, okleveles villamos mérnök Remater Kft. - ügyvezető igazgató A SICOFOL

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 15/2005. (VII. 4.) rendelete Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csapatépítő tréning ajánlatok

Csapatépítő tréning ajánlatok Csapatépítő tréning ajánlatok Céges rendezvények, csapatépítő tréningek alkalmával ma már elengedhetetlen fontosságúvá vált a megfelelő helyszín kiválasztása, amelyet nem csupán a könnyű megközelíthetőség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont: Jegyzőkönyv A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről Az ülés helye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Jelen vannak: dr. Csüllög Imre, a kuratórium elnöke Bóka Krisztián László,

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben