KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV"

Átírás

1 Kazincbarcika Város Önkormányzata FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM ÁPRILIS 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSA, ÁBRÁZOLÁSA... 2 II. HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA... 2 III. SWOT-ELEMZÉS... 5 IV. STRATÉGIA, CÉLOK... 5 V. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA... 7 VI. TERVEZETT BERUHÁZÁS ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE VII. TERVEZETT MŰKÖDTETŐ SZERVEZETEK, PARTNEREK... 12

3 I. AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSA, ÁBRÁZOLÁSA Az akcióterület a Jószerencsét út Építők útja Tardonai út Egressy Béni út Mátyás király út, Piactér (Mátyás király út, Herbolyai út, Derkovits Gyula tér Egressy Béni közti terület) Gyermekek útja Fő tér Mátyás király út Fő tér közterületekkel határolható le.: Az akcióterület állandó népesség száma fő. Az akcióterület részesedése a település lakosságszámából 14,59%. Az akcióterület Kazincbarcika közszolgáltatási, pénzügyi és kiskereskedelmi központját határolja le. A terület fő tengelye az Egressy Béni utca, amelyhez számos tér szervesen kapcsolódik. Közülük a Fő téren található a város két meghatározó intézménye, a projekt részét képező Polgármesteri Hivatal és a közművelődési funkciókat ellátó kulturális központ. A terület fő tengelyét képző Egressy Béni utcához kapcsolódó terek szintén részéi a fejlesztésnek. Az akcióterület déli végpontját a jelenleg elhanyagolt állapotban lévő piac területe képezi Az akcióterület lehatárolását a koncentrált beruházások településszerkezeti, funkcionális tagozódása indokolja.. II. HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Az akcióterület korcsoportos összetétele alapján elöregedő stádiumban van. A területre az oda, illetve az elvándorlás tekintetében a stagnálás jellemző. 2

4 A terület Kazincbarcika kiskereskedelmi, szolgáltatási központja. A kiskereskedelmi egységek számára problémát jelent a boltok rossz megközelíthetősége a kevés parkoló és az akadálymentesítés hiányosságai. A Piac tér infrastruktúrája és az itt található építmények elavultak, nem felelnek meg az elvárásoknak. A népesség gazdasági aktivitása megegyezik a városi átlaggal, a foglalkoztatási, jövedelmi adatok tekintetében az akcióterület két százalékkal elmarad a hasonló városi adatoktól. A háztartások 45%-ban nincs foglalkoztatott, ebben a tekintetben az akcióterület 10%-kal marad el a városi átlagtól. Az akcióterületen található lakások száma db, melyek közül 54 lakás önkormányzati tulajdonban van. A lakások állapota sok esetben nem megfelelő, ugyanis a kivitelezés során több olyan hiba is adódott, amit a mai napig sikerült teljes mértékben kijavítani. A területen az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 5,4% amely a megfelel a városi átlagnak. Az önkormányzat számára jelentős problémát jelent a Jókai téri lakások állapota. Értékesítésükre több kísérletet tettek, eredménytelenül. A Jókai téri bérlakások állaga leromlott, a bérlőknek pénzügyi elmaradása van a kezelő és a szolgáltatók irányába. Az akcióterületen nagy, gondozott parkfelületeket, szobrokkal, köztéri elemekkel gazdagított közterületeket találunk. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 339/2005 (12.22.) Önkormányzati Határozatának 2.sz melléklete szerint az akcióterület fő tengelyét képező Egressy Béni utca mindkét házsora, valamint 22 köztéri szobor helyi védelem alá esik. A környezeti problémák közül a zaj-, rezgés-, károsanyag kibocsátás tekintetében az Egressy Béni utca, a Jószerencsét út és a Mátyás király út a város egyik legforgalmasabb, így legveszélyeztetettebb utcái közé tartoznak. A területen található utak állapota közepes-jónak mondható, azonban itt halad át a város fő útjainak többsége, így ezek egyúttal a város legforgalmasabb utcái is. A szintén forgalmas Egressy Béni utca áteresztő és parkolási kapacitása alacsony. A parkolás helyzet javítása érdekében a város önkormányzata jelenleg tervezi bevezetni a fizető parkolási rendszert. A Városközpont tömegközlekedési helyzete jó, viszont a területen nincs kiépített kerékpárút. A településen folyamatosan növekszik a gépjárművek száma, ami az utak terhelését és a parkolóhelyek iránti igényt tovább fogja növelni. Az akcióterület infrastrukturális ellátottsága jó, a közüzemi szolgáltatás minden eleme elérhető a lakosok számára. Jelentős probléma nem tapasztalható, azonban a vízvezeték- 3

5 hálózat és a szennyvízelvezető rendszer az 50-es években, az akkor szokásos technológiával készült, cseréje a közeljövőben indokolt. A közterületeken zárt rendszerű a csapadékvíz elvezetése, állapota jó. A terület lakásai és intézményei döntő többsége egyedi gázfűtést alkalmaz, azonban előfordul néhány helyen a távfűtési rendszer használata is (Jókai-, Szabadság tér). Az akcióterület a település közigazgatási, közszolgáltatási központja. A Polgármesteri Hivatal jelenleg 3 épületben működik, ezek jelen állapotukban nem felelnek meg a jelen kor ügyfélfogadási, adminisztrációs és energiagazdálkodási elvárásainak. Az oktatási intézmények felújításra (energiaracionalizálás, vizesblokkok cseréje), új eszközök beszerzésére szorulnak, melyeket a fenntartó önkormányzat a közeljövőben tervez. Az orvosi rendelő szintén felújításra szorul. A területre és a város egészére- vonatkozóan a közbiztonsági helyzet romlása jellemző a 90 - es évek óta. Ennek oka az egyéni egzisztenciális helyzet romlásában és a közösségek szétesésében keresendő. Jelenleg a területre jellemző bűnesetek a vagyon elleni bűncselekmények, a garázsfeltörések, kerékpárlopások és a hétvégi vandalizmus, főleg az Egressy Béni utcán. Összességében azonban elmondható, hogy Kazincbarcikán a rendőrség munkájával általában elégedettek az itt lakók, a közbiztonság jónak mondható. 4

6 III. SWOT-ELEMZÉS Erősség Jelentős kiskereskedelmi, pénzintézeti jelenlét A város és a térség igazgatási központja A lakosok jövedelmi helyzete jobb a városi átlagnál Átgondolt, tervezett településszerkezet, sok zöldfelület és köztéri alkotás. A közösségi közlekedéssel jól ellátott Kiépített infrastruktúra Lehetőség A BorsodChem tervezett fejlesztései pozitív hatás gyakorolnak a városra és az akcióterületre A kiskereskedelem megerősítésével nő a foglalkoztatottság A közterületek megújításával javul a lakások ingatlanpiaci helyzete A megvalósuló beruházásokkal csökken az elvándorlás mértéke A javuló elérhetőségnek köszönhetően nő a foglalkoztatók száma, a meglévők megerősödnek Gyengeség A hagyományos tömbközösségek szétesése Elöregedett korszerkezet, magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Ingatlanpiac stagnálása A lakások felújításra szorulnak, az önkormányzati bérlakások állapota rossz Utak forgalmasak, parkolóhelyek száma alacsony Közterek állapota elhanyagolt, közintézmények felújításra szorulnak Piactér korszerűtlen, felújításra szorul, Az Egressy Béni utcán található üzletek közül sok nehezen elérhető. Veszély A beruházások elmaradása miatt a Városközpont gazdasági szerepe és a település vonzereje csökken. Az akcióterületen kívül épülő bevásárlóközpontok csökkentik a terület kiskereskedelmi egységeinek forgalmát. Csökken a település eltartó-képessége Miskolc kedvezőbb helyzete miatt nem telepednek le foglalkoztatók IV. STRATÉGIA, CÉLOK Kazincbarcika Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a város elfogadott Területfejlesztési Koncepciójára és Gazdaságfejlesztési Programjára támaszkodva a város hosszú távú célja a Megújuló Kazincbarcika, mint térségi szerepkörű, élhető város létrehozatala. A Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája az előbb ismertetett átfogó célt a következő középtávú célokra bontja tovább: Helyi foglakoztatás bővítése Fenntartható szociális integráció elősegítése Lakosság megtartó városfejlesztések megvalósítása 5

7 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a Belvárosra, mint városrészre a következő célt határozta meg: Élhető, szolgáltató belváros Az akcióterületen tervezett beavatkozások a város középtávú céljai közül a Helyi foglakoztatás bővítése célhoz a szolgáltatások megerősítésével, az infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve képzési programokkal tudnak hozzájárulni. A fenntartható szociális integráció elősegítéséhez a fejlesztések a közszolgáltatások megerősítésével és a kapcsolódó képzési és közösségi programokkal járulhatnak hozzá. Lakosság megtartó városfejlesztések megvalósításához a városközpontban tervezett beavatkozások az egységes városkép és közösségi terek kialakításával, egy élhetőbb, funkciókkal jobban ellátott belváros létrehozatalával járul hozzá. A terület a városrészi célt a következő akcióterületi célokon keresztül tudja szolgálni: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása A foglalkoztatási potenciál megerősítése a kapcsolódó fizikai és szolgáltatási környezet fejlesztésével Vonzó közterületek kialakítása a belvárosi élet újjáélesztése és látogatottságának növelése érdekében A fenti célok segítik a helyi, szolgáltató kis-, és középvállalkozásokat gazdasági teljesítőképességük megőrzésében, illetve növelésében. A környezet felújítása segíti elérhetőségüket, versenyképességük megőrzését, forgalmuk növekedését. A lakosság kötődésének megerősítése segít a megteremtett közterületi érték megőrzésében, csökkenti az elvándorlási szándékot. A felújított közterület növeli az akcióterület ingatlanjainak értékét, ezzel javítva az ingatlanpiaci helyzetét, a városközpont megbecsülését. A Városháza korszerűsítése javítja a közigazgatási szolgáltatások elérhetőségét, az önkormányzat gazdálkodását, és a városközpont presztízsét. 6

8 V. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA Egressy Béni utca és a kapcsolódó terek rehabilitációja A beavatkozás célja a Városközpont gazdasági-igazgatási közterületi környezetének megújításával a lakossági elégedettség, valamint a kis-, és középvállalkozói szolgáltatói egységek versenyképességének növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése A helyi foglalkoztatók megerősítése a közterületi környezet felújításával Vonzó közterületek kialakítása a belvárosi élet újjáélesztése és látogatottságának növelése érdekében akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. Az Egressy Béni utca és a kapcsolódó terek rehabilitációja projekt beruházási típusú, városi funkciót erősítő projektként definiálható. A projekt leglátványosabb része a főutca és az ahhoz szervesen kapcsolódó terek (közkertek) revitalizációja, minőségi javítása. A projekt keretében új burkolat és egységes mikroarchitektúra kerül elhelyezésre. A terület Kazincbarcika egyik legforgalmasabb utcája, a tevékenységek között szerepel a gyalogos közlekedési feltételek javítása, a forgalomcsillapítás eszközeivel. Fontos elem a megváltozott funkciójú helyiségek elérhetőségének javítása egységes teraszrendszer és akadálymentesítés kialakításával. A beruházással érintett területek: (Egressy Béni utca, Ságváry tér, Munkácsy tér, Rákóczi tér, Egressy tér, Új tér, Szabadság tér, Jókai tér) Projekt neve Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek megújítása Tevékenység típusa Városi funkciót erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása A projekt célja Kazincbarcika egységes városképének kialakítása, az utca két oldalán az akadálymentesítés elvégzése, forgalomcsillapítás. A projekt engedélyezési tervdokumentációi elkészültek. Projekt helyszíne Belváros városrész, Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata HRSZ: Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása A területen élők, a boltsor üzemeltetői, a város és térségének lakossága, turisták Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 274 m Ft 7

9 Polgármesteri Hivatal komplex rehabilitációja A projekt célja a Polgármesteri Hivatal komplex felújításával, az igazgatási infrastruktúra megújításával a lakossági és vállalkozói elégedettség növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A projekt beruházási típusú, közszférát erősítő funkciójú fejlesztés. A fejlesztés magában foglalja az épület felújítását, az ügyfélszolgálati tevékenység körülményeinek javítását, energiaracionalizálást és teljes körű akadálymentesítését Projekt neve Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal felújítása Tevékenység típusa Közszféra funkcióit erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és teljes körű felújítása Projekt helyszíne Belváros városrész, Fő tér, 4.: 1132/5 Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása Kazincbarcika és térségének lakossága Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 300 mft Ügyfélközpont és Szolgáltatóház létrehozása funkcióváltással A beavatkozás célja a jelenleg funkció nélküli, bezárt Újvárosi iskolaépület átalakítása ügyfélközponttá és szolgáltatóházzá komplex felújítással, a lakossági elégedettség növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A projekt beruházási típusú, közszférát és a közösségi szférát erősítő fejlesztés. A fejlesztés 8

10 magában foglalja az önkormányzati ügyfélfogadást, a városi közmű szolgáltatók egy helyen történő ügyfélfogadását Civil szervezetek fogadó, kiszolgáló szobáját. Kialakításra kerül az épület teljes körű akadálymentesítése, energiaracionalizálása, családbarát beruházások, e- ügyintézési hozzáférhetőség. Projekt neve Ügyfélközpont és szolgáltató ház Tevékenység típusa Közszféra funkcióit erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása A bezárt iskolaépület teljeskörű átalakítása komplex közösségi szolgáltató komplexummá. Kialakításra kerül önkormányzati, közműszolgáltató és civil fogadóközpont. Projekt helyszíne Belváros városrész, Rákóczi tér Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása Kazincbarcika és térségének lakossága Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 240 mft A Piac rehabilitációja A projekt célja a Piac területének infrastrukturális előkészítésével, a vállalkozói lehetőségek infrastrukturális javításán keresztül a: A helyi foglalkoztatók megerősítése a közterületi környezet felújításával Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A Piac rehabilitációja a beruházási típusú, a gazdasági szférát erősítő funkciójú fejlesztés. A tevékenység a kereskedelmi tevékenységek infrastruktúrájának megújítását szolgálja. A beavatkozás tartalma: a piac fejlesztési területének előkészítése (I. ütem) keretében a szükséges bontások, tereprendezés elvégzése, a közműkapcsolatok kiépítése és a kapcsolódó közlekedési kapacitások kialakítása. 9

11 A fejlesztés 2. ütemében magánberuházás keretében valósul meg egy 3000 m2-es piac és kereskedelmi központ, valamint egy parkoló beruházás. Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Piac rehabiltáció előkészítése Gazdasági célú ERFA A jelenleg rossz állapotban piac teljes körű rehabilitációja, új piaccsarnok építése. A beavatkozás keretében a beruházás területelőkészítési fázisa valósul meg.. Belváros városrész, Piac tér Kazincbarcika Város Önkormányzata Alfi-Ker Kft. Finanszírozás, üzemeltetés A város és a térség lakossága III. n. év IV. n. év nettó: 120 m Ft Városmarketing akciók A beavatkozás célja a helyi adottságok, programok, befektetési és turisztikai lehetőségeket megismertetése és ezáltal a foglalkoztatási potenciál növelése a: A foglalkoztatási potenciál megerősítése a kapcsolódó fizikai és szolgáltatási környezet fejlesztésével akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A beavatkozás keretében információs oldal kialakítására, befektetési és program kiadvány készítésére, marketing akciók megszervezésére kerül sor.. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt későbbi kezelését az önkormányzat vállalkozásai látják el. Pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, közvetlen bevételt nem termel. Közösség építő akciók A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása : Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A közösség erősítő programok keretében kulturális rendezvények, vetélkedőkre a helyi civil 10

12 szervezetek bemutatkozására kerül sor. A program keretében kiemelt hangsúlyt kap a helyi roma közösség kultúrájának és értékeinek megmutatása. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt kezelését az önkormányzat intézménye látja el. A pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel. Közterület fejlesztési akciók A projekt célja az Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek környezetében a fejlesztések által közvetlenül nem érintett területeken társadalmi akciók keretében a parkok, utcabútorok megújítása szebbé tétele: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A projekt keretén belül a parkosítási akció megszervezése, eszközvásárlás történik. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt kezelését az önkormányzat vállalkozása látja el. Pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel. 11

13 VI. TERVEZETT BERUHÁZÁS ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés Tervezett költségvetés Számított belső arány Támogatási arány Támogatási összeg Előkészítés ,83% 85% Menedzsment ,00% 85% Adminisztrációs költségek ,00% 85% Épületfelújítás ,00% 0 Polgármesteri Hivatal ,00% Szolgáltató központ ,00% Terület-rehabilitáció ,42% 0 Ságvári, Új, Egressy tér ,00% Munkácsy, Szabadság tér ,92% Jókai, Rákóczi tér ,50% ebből teraszrendszer ,17% Tervezés, műszaki-gazdasági szakértői szolgáltatás ,39% 0 Beruházás összesen ,42% 67% Egressy terület-előkészítés % Magánerős terület-előkészítés ,00% 20% Terület-előkészítés, közművek összesen ,42% Tárgyi javak beszerzése ,75% 85% ESZA típusú akciók ,25% 85% ERFA típusú akciók ,08% PR, reklám, nyilvánosság ,25% 85% Összesen ,00% 66% * nettó összeg VII. TERVEZETT MŰKÖDTETŐ SZERVEZETEK, PARTNEREK A fejlesztések megvalósításának felelőse Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint pályázó szervezet. A tervezett fejlesztések működtetéséről és a fenntarthatóság biztosításáról a városnak kell gondoskodnia. A tervek szerint Kazincbarcika Város Önkormányzata a következő partnerek, saját vállalkozások és intézmények bevonásával valósítja meg a fejlesztéseket és azok működtetését: Alfi-Ker Kft. (támogatásban részesülő partner): Forrás biztosítása a piac rehabilitációs tevékenység megvalósításához 12

14 A fejlesztés megvalósítása A piac üzemeltetése Arborétum Városüzemeltetési Kht. (város tulajdonában lévő vállalkozás üzemeltető szakmai partner): Az Egressy Béni utca és a kapcsolódó parkok üzemeltetése Parkosítási társadalmi akciók megszervezésében történő részvétel A fejlesztésekbe bevonandó közhasznú munkavállalók foglalkoztatása Timpanon Kft. (város tulajdonában lévő vállalkozás üzemeltető szakmai partner): Városmarketing akciók lebonyolítása Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ (városi intézmény üzemeltető szakmai partner): Közösség építő akciók megszervezése Jelenleg folyik a város fizetős parkolási rendszerének tendereztetése, kialakítása. A közbeszerzési eljárás nyertese szintén partner lesz az Egressy Béni utca és környékének parkoló üzemeltetésében. A Polgármesteri Hivatal üzemeltetését a hivatal szervezete látja el. 13

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ Kazincbarcika Város Önkormányzata KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERV 2010. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 II. A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19.

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19. Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról 2008. június 19. A programok összefüggése Kiindulás: Tornyai Kulturális Városrehabilitációs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL BUDAPEST XXI. KER. CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 29/2009.(IX.22.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI VÁROS-REHABILITÁCIÓS TERÜLET KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS A TERÜLETEN A REHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL (egységes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

2.1. Jogosultság igazolása A fejlesztéssel érintett akcióterület Rétság város közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti belterülete. A projekt során megvalósuló minden beavatkozás az akcióterületen történik.

Részletesebben

SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17.

SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17. SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁROSOKBAN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA PROJEKT

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020 ZUGLÓ I VS 2009-2020 Mit jelent a városfejlesztés? A városfejlesztés: Városi folyamatok irányának, sebességének tudatos, tervezett befolyásolása A működés, a működtetés hatékonyságának, eredményességének

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (II.)

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (II.) HAJDÚNÁNÁS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (ITS) KIDOLGOZÁSA SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (II.) Hajdúnánás, 2015. május 15. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Városfejlesztő társaság létrehozása:

Városfejlesztő társaság létrehozása: VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA JÖVŐKÉP, CÉLRENDSZER

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA JÖVŐKÉP, CÉLRENDSZER PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA JÖVŐKÉP, CÉLRENDSZER Pest-Budapest Konzorcium HBHE BFVT HÉTFA PESTTERV PRO RÉGIÓ VÁROSKUTATÁS JÖVŐKÉP - JAVASLAT

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE FŐÉPÍTÉSZ ELVEK CÍVIS HÁZ ZRT. ESZKÖZÖK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZÉSI TERVEK, ÉPÍTÉSI ÉS ESZTÉTIKAI SZABÁLYOK FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ISMERETE

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én?

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én? Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban Hogyan csinálom én? Pályázatok, elnyert támogatások 2007-2013 programozási időszakban Szolnok Megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei

Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei Közösségi tervezés Budafok belvárosában Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei Döbrönte Katalin a közösségi tervezési projekt és az egyesület városfejlesztési

Részletesebben

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Európai Mobilitási Hét Európai Autómentes Nap Záró Értekezlet Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Kerényi László Sándor Főosztályvezető BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt 1 Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Veszprém fontosabb jellemzői a Királynék Városa megyeszékhely, regionális alközpont egyetemváros kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-57/2013. ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros kulturális

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Városfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás rövid

Részletesebben

Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció

Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció Háttér: Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében - EU támogatás igénybe vételéhez - meghirdetésre került Leromlott városi lakóterületek (kolóniák,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Háttéranyag a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. kiírásainak nyertes projektjeiről

Háttéranyag a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. kiírásainak nyertes projektjeiről Háttéranyag a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. kiírásainak nyertes projektjeiről A NYDOP-2007-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. pályázat

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Pályázók köre: települési önkormányzatok, települési önkormányzatok által létrehozott

Részletesebben

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról. Készítette: Előterjesztő: Baranyai

Részletesebben