KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV"

Átírás

1 Kazincbarcika Város Önkormányzata FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM ÁPRILIS 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSA, ÁBRÁZOLÁSA... 2 II. HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA... 2 III. SWOT-ELEMZÉS... 5 IV. STRATÉGIA, CÉLOK... 5 V. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA... 7 VI. TERVEZETT BERUHÁZÁS ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE VII. TERVEZETT MŰKÖDTETŐ SZERVEZETEK, PARTNEREK... 12

3 I. AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSA, ÁBRÁZOLÁSA Az akcióterület a Jószerencsét út Építők útja Tardonai út Egressy Béni út Mátyás király út, Piactér (Mátyás király út, Herbolyai út, Derkovits Gyula tér Egressy Béni közti terület) Gyermekek útja Fő tér Mátyás király út Fő tér közterületekkel határolható le.: Az akcióterület állandó népesség száma fő. Az akcióterület részesedése a település lakosságszámából 14,59%. Az akcióterület Kazincbarcika közszolgáltatási, pénzügyi és kiskereskedelmi központját határolja le. A terület fő tengelye az Egressy Béni utca, amelyhez számos tér szervesen kapcsolódik. Közülük a Fő téren található a város két meghatározó intézménye, a projekt részét képező Polgármesteri Hivatal és a közművelődési funkciókat ellátó kulturális központ. A terület fő tengelyét képző Egressy Béni utcához kapcsolódó terek szintén részéi a fejlesztésnek. Az akcióterület déli végpontját a jelenleg elhanyagolt állapotban lévő piac területe képezi Az akcióterület lehatárolását a koncentrált beruházások településszerkezeti, funkcionális tagozódása indokolja.. II. HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Az akcióterület korcsoportos összetétele alapján elöregedő stádiumban van. A területre az oda, illetve az elvándorlás tekintetében a stagnálás jellemző. 2

4 A terület Kazincbarcika kiskereskedelmi, szolgáltatási központja. A kiskereskedelmi egységek számára problémát jelent a boltok rossz megközelíthetősége a kevés parkoló és az akadálymentesítés hiányosságai. A Piac tér infrastruktúrája és az itt található építmények elavultak, nem felelnek meg az elvárásoknak. A népesség gazdasági aktivitása megegyezik a városi átlaggal, a foglalkoztatási, jövedelmi adatok tekintetében az akcióterület két százalékkal elmarad a hasonló városi adatoktól. A háztartások 45%-ban nincs foglalkoztatott, ebben a tekintetben az akcióterület 10%-kal marad el a városi átlagtól. Az akcióterületen található lakások száma db, melyek közül 54 lakás önkormányzati tulajdonban van. A lakások állapota sok esetben nem megfelelő, ugyanis a kivitelezés során több olyan hiba is adódott, amit a mai napig sikerült teljes mértékben kijavítani. A területen az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 5,4% amely a megfelel a városi átlagnak. Az önkormányzat számára jelentős problémát jelent a Jókai téri lakások állapota. Értékesítésükre több kísérletet tettek, eredménytelenül. A Jókai téri bérlakások állaga leromlott, a bérlőknek pénzügyi elmaradása van a kezelő és a szolgáltatók irányába. Az akcióterületen nagy, gondozott parkfelületeket, szobrokkal, köztéri elemekkel gazdagított közterületeket találunk. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 339/2005 (12.22.) Önkormányzati Határozatának 2.sz melléklete szerint az akcióterület fő tengelyét képező Egressy Béni utca mindkét házsora, valamint 22 köztéri szobor helyi védelem alá esik. A környezeti problémák közül a zaj-, rezgés-, károsanyag kibocsátás tekintetében az Egressy Béni utca, a Jószerencsét út és a Mátyás király út a város egyik legforgalmasabb, így legveszélyeztetettebb utcái közé tartoznak. A területen található utak állapota közepes-jónak mondható, azonban itt halad át a város fő útjainak többsége, így ezek egyúttal a város legforgalmasabb utcái is. A szintén forgalmas Egressy Béni utca áteresztő és parkolási kapacitása alacsony. A parkolás helyzet javítása érdekében a város önkormányzata jelenleg tervezi bevezetni a fizető parkolási rendszert. A Városközpont tömegközlekedési helyzete jó, viszont a területen nincs kiépített kerékpárút. A településen folyamatosan növekszik a gépjárművek száma, ami az utak terhelését és a parkolóhelyek iránti igényt tovább fogja növelni. Az akcióterület infrastrukturális ellátottsága jó, a közüzemi szolgáltatás minden eleme elérhető a lakosok számára. Jelentős probléma nem tapasztalható, azonban a vízvezeték- 3

5 hálózat és a szennyvízelvezető rendszer az 50-es években, az akkor szokásos technológiával készült, cseréje a közeljövőben indokolt. A közterületeken zárt rendszerű a csapadékvíz elvezetése, állapota jó. A terület lakásai és intézményei döntő többsége egyedi gázfűtést alkalmaz, azonban előfordul néhány helyen a távfűtési rendszer használata is (Jókai-, Szabadság tér). Az akcióterület a település közigazgatási, közszolgáltatási központja. A Polgármesteri Hivatal jelenleg 3 épületben működik, ezek jelen állapotukban nem felelnek meg a jelen kor ügyfélfogadási, adminisztrációs és energiagazdálkodási elvárásainak. Az oktatási intézmények felújításra (energiaracionalizálás, vizesblokkok cseréje), új eszközök beszerzésére szorulnak, melyeket a fenntartó önkormányzat a közeljövőben tervez. Az orvosi rendelő szintén felújításra szorul. A területre és a város egészére- vonatkozóan a közbiztonsági helyzet romlása jellemző a 90 - es évek óta. Ennek oka az egyéni egzisztenciális helyzet romlásában és a közösségek szétesésében keresendő. Jelenleg a területre jellemző bűnesetek a vagyon elleni bűncselekmények, a garázsfeltörések, kerékpárlopások és a hétvégi vandalizmus, főleg az Egressy Béni utcán. Összességében azonban elmondható, hogy Kazincbarcikán a rendőrség munkájával általában elégedettek az itt lakók, a közbiztonság jónak mondható. 4

6 III. SWOT-ELEMZÉS Erősség Jelentős kiskereskedelmi, pénzintézeti jelenlét A város és a térség igazgatási központja A lakosok jövedelmi helyzete jobb a városi átlagnál Átgondolt, tervezett településszerkezet, sok zöldfelület és köztéri alkotás. A közösségi közlekedéssel jól ellátott Kiépített infrastruktúra Lehetőség A BorsodChem tervezett fejlesztései pozitív hatás gyakorolnak a városra és az akcióterületre A kiskereskedelem megerősítésével nő a foglalkoztatottság A közterületek megújításával javul a lakások ingatlanpiaci helyzete A megvalósuló beruházásokkal csökken az elvándorlás mértéke A javuló elérhetőségnek köszönhetően nő a foglalkoztatók száma, a meglévők megerősödnek Gyengeség A hagyományos tömbközösségek szétesése Elöregedett korszerkezet, magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Ingatlanpiac stagnálása A lakások felújításra szorulnak, az önkormányzati bérlakások állapota rossz Utak forgalmasak, parkolóhelyek száma alacsony Közterek állapota elhanyagolt, közintézmények felújításra szorulnak Piactér korszerűtlen, felújításra szorul, Az Egressy Béni utcán található üzletek közül sok nehezen elérhető. Veszély A beruházások elmaradása miatt a Városközpont gazdasági szerepe és a település vonzereje csökken. Az akcióterületen kívül épülő bevásárlóközpontok csökkentik a terület kiskereskedelmi egységeinek forgalmát. Csökken a település eltartó-képessége Miskolc kedvezőbb helyzete miatt nem telepednek le foglalkoztatók IV. STRATÉGIA, CÉLOK Kazincbarcika Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a város elfogadott Területfejlesztési Koncepciójára és Gazdaságfejlesztési Programjára támaszkodva a város hosszú távú célja a Megújuló Kazincbarcika, mint térségi szerepkörű, élhető város létrehozatala. A Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája az előbb ismertetett átfogó célt a következő középtávú célokra bontja tovább: Helyi foglakoztatás bővítése Fenntartható szociális integráció elősegítése Lakosság megtartó városfejlesztések megvalósítása 5

7 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a Belvárosra, mint városrészre a következő célt határozta meg: Élhető, szolgáltató belváros Az akcióterületen tervezett beavatkozások a város középtávú céljai közül a Helyi foglakoztatás bővítése célhoz a szolgáltatások megerősítésével, az infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve képzési programokkal tudnak hozzájárulni. A fenntartható szociális integráció elősegítéséhez a fejlesztések a közszolgáltatások megerősítésével és a kapcsolódó képzési és közösségi programokkal járulhatnak hozzá. Lakosság megtartó városfejlesztések megvalósításához a városközpontban tervezett beavatkozások az egységes városkép és közösségi terek kialakításával, egy élhetőbb, funkciókkal jobban ellátott belváros létrehozatalával járul hozzá. A terület a városrészi célt a következő akcióterületi célokon keresztül tudja szolgálni: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása A foglalkoztatási potenciál megerősítése a kapcsolódó fizikai és szolgáltatási környezet fejlesztésével Vonzó közterületek kialakítása a belvárosi élet újjáélesztése és látogatottságának növelése érdekében A fenti célok segítik a helyi, szolgáltató kis-, és középvállalkozásokat gazdasági teljesítőképességük megőrzésében, illetve növelésében. A környezet felújítása segíti elérhetőségüket, versenyképességük megőrzését, forgalmuk növekedését. A lakosság kötődésének megerősítése segít a megteremtett közterületi érték megőrzésében, csökkenti az elvándorlási szándékot. A felújított közterület növeli az akcióterület ingatlanjainak értékét, ezzel javítva az ingatlanpiaci helyzetét, a városközpont megbecsülését. A Városháza korszerűsítése javítja a közigazgatási szolgáltatások elérhetőségét, az önkormányzat gazdálkodását, és a városközpont presztízsét. 6

8 V. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA Egressy Béni utca és a kapcsolódó terek rehabilitációja A beavatkozás célja a Városközpont gazdasági-igazgatási közterületi környezetének megújításával a lakossági elégedettség, valamint a kis-, és középvállalkozói szolgáltatói egységek versenyképességének növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése A helyi foglalkoztatók megerősítése a közterületi környezet felújításával Vonzó közterületek kialakítása a belvárosi élet újjáélesztése és látogatottságának növelése érdekében akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. Az Egressy Béni utca és a kapcsolódó terek rehabilitációja projekt beruházási típusú, városi funkciót erősítő projektként definiálható. A projekt leglátványosabb része a főutca és az ahhoz szervesen kapcsolódó terek (közkertek) revitalizációja, minőségi javítása. A projekt keretében új burkolat és egységes mikroarchitektúra kerül elhelyezésre. A terület Kazincbarcika egyik legforgalmasabb utcája, a tevékenységek között szerepel a gyalogos közlekedési feltételek javítása, a forgalomcsillapítás eszközeivel. Fontos elem a megváltozott funkciójú helyiségek elérhetőségének javítása egységes teraszrendszer és akadálymentesítés kialakításával. A beruházással érintett területek: (Egressy Béni utca, Ságváry tér, Munkácsy tér, Rákóczi tér, Egressy tér, Új tér, Szabadság tér, Jókai tér) Projekt neve Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek megújítása Tevékenység típusa Városi funkciót erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása A projekt célja Kazincbarcika egységes városképének kialakítása, az utca két oldalán az akadálymentesítés elvégzése, forgalomcsillapítás. A projekt engedélyezési tervdokumentációi elkészültek. Projekt helyszíne Belváros városrész, Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata HRSZ: Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása A területen élők, a boltsor üzemeltetői, a város és térségének lakossága, turisták Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 274 m Ft 7

9 Polgármesteri Hivatal komplex rehabilitációja A projekt célja a Polgármesteri Hivatal komplex felújításával, az igazgatási infrastruktúra megújításával a lakossági és vállalkozói elégedettség növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A projekt beruházási típusú, közszférát erősítő funkciójú fejlesztés. A fejlesztés magában foglalja az épület felújítását, az ügyfélszolgálati tevékenység körülményeinek javítását, energiaracionalizálást és teljes körű akadálymentesítését Projekt neve Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal felújítása Tevékenység típusa Közszféra funkcióit erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és teljes körű felújítása Projekt helyszíne Belváros városrész, Fő tér, 4.: 1132/5 Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása Kazincbarcika és térségének lakossága Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 300 mft Ügyfélközpont és Szolgáltatóház létrehozása funkcióváltással A beavatkozás célja a jelenleg funkció nélküli, bezárt Újvárosi iskolaépület átalakítása ügyfélközponttá és szolgáltatóházzá komplex felújítással, a lakossági elégedettség növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A projekt beruházási típusú, közszférát és a közösségi szférát erősítő fejlesztés. A fejlesztés 8

10 magában foglalja az önkormányzati ügyfélfogadást, a városi közmű szolgáltatók egy helyen történő ügyfélfogadását Civil szervezetek fogadó, kiszolgáló szobáját. Kialakításra kerül az épület teljes körű akadálymentesítése, energiaracionalizálása, családbarát beruházások, e- ügyintézési hozzáférhetőség. Projekt neve Ügyfélközpont és szolgáltató ház Tevékenység típusa Közszféra funkcióit erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása A bezárt iskolaépület teljeskörű átalakítása komplex közösségi szolgáltató komplexummá. Kialakításra kerül önkormányzati, közműszolgáltató és civil fogadóközpont. Projekt helyszíne Belváros városrész, Rákóczi tér Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása Kazincbarcika és térségének lakossága Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 240 mft A Piac rehabilitációja A projekt célja a Piac területének infrastrukturális előkészítésével, a vállalkozói lehetőségek infrastrukturális javításán keresztül a: A helyi foglalkoztatók megerősítése a közterületi környezet felújításával Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A Piac rehabilitációja a beruházási típusú, a gazdasági szférát erősítő funkciójú fejlesztés. A tevékenység a kereskedelmi tevékenységek infrastruktúrájának megújítását szolgálja. A beavatkozás tartalma: a piac fejlesztési területének előkészítése (I. ütem) keretében a szükséges bontások, tereprendezés elvégzése, a közműkapcsolatok kiépítése és a kapcsolódó közlekedési kapacitások kialakítása. 9

11 A fejlesztés 2. ütemében magánberuházás keretében valósul meg egy 3000 m2-es piac és kereskedelmi központ, valamint egy parkoló beruházás. Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Piac rehabiltáció előkészítése Gazdasági célú ERFA A jelenleg rossz állapotban piac teljes körű rehabilitációja, új piaccsarnok építése. A beavatkozás keretében a beruházás területelőkészítési fázisa valósul meg.. Belváros városrész, Piac tér Kazincbarcika Város Önkormányzata Alfi-Ker Kft. Finanszírozás, üzemeltetés A város és a térség lakossága III. n. év IV. n. év nettó: 120 m Ft Városmarketing akciók A beavatkozás célja a helyi adottságok, programok, befektetési és turisztikai lehetőségeket megismertetése és ezáltal a foglalkoztatási potenciál növelése a: A foglalkoztatási potenciál megerősítése a kapcsolódó fizikai és szolgáltatási környezet fejlesztésével akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A beavatkozás keretében információs oldal kialakítására, befektetési és program kiadvány készítésére, marketing akciók megszervezésére kerül sor.. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt későbbi kezelését az önkormányzat vállalkozásai látják el. Pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, közvetlen bevételt nem termel. Közösség építő akciók A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása : Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A közösség erősítő programok keretében kulturális rendezvények, vetélkedőkre a helyi civil 10

12 szervezetek bemutatkozására kerül sor. A program keretében kiemelt hangsúlyt kap a helyi roma közösség kultúrájának és értékeinek megmutatása. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt kezelését az önkormányzat intézménye látja el. A pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel. Közterület fejlesztési akciók A projekt célja az Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek környezetében a fejlesztések által közvetlenül nem érintett területeken társadalmi akciók keretében a parkok, utcabútorok megújítása szebbé tétele: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A projekt keretén belül a parkosítási akció megszervezése, eszközvásárlás történik. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt kezelését az önkormányzat vállalkozása látja el. Pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel. 11

13 VI. TERVEZETT BERUHÁZÁS ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés Tervezett költségvetés Számított belső arány Támogatási arány Támogatási összeg Előkészítés ,83% 85% Menedzsment ,00% 85% Adminisztrációs költségek ,00% 85% Épületfelújítás ,00% 0 Polgármesteri Hivatal ,00% Szolgáltató központ ,00% Terület-rehabilitáció ,42% 0 Ságvári, Új, Egressy tér ,00% Munkácsy, Szabadság tér ,92% Jókai, Rákóczi tér ,50% ebből teraszrendszer ,17% Tervezés, műszaki-gazdasági szakértői szolgáltatás ,39% 0 Beruházás összesen ,42% 67% Egressy terület-előkészítés % Magánerős terület-előkészítés ,00% 20% Terület-előkészítés, közművek összesen ,42% Tárgyi javak beszerzése ,75% 85% ESZA típusú akciók ,25% 85% ERFA típusú akciók ,08% PR, reklám, nyilvánosság ,25% 85% Összesen ,00% 66% * nettó összeg VII. TERVEZETT MŰKÖDTETŐ SZERVEZETEK, PARTNEREK A fejlesztések megvalósításának felelőse Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint pályázó szervezet. A tervezett fejlesztések működtetéséről és a fenntarthatóság biztosításáról a városnak kell gondoskodnia. A tervek szerint Kazincbarcika Város Önkormányzata a következő partnerek, saját vállalkozások és intézmények bevonásával valósítja meg a fejlesztéseket és azok működtetését: Alfi-Ker Kft. (támogatásban részesülő partner): Forrás biztosítása a piac rehabilitációs tevékenység megvalósításához 12

14 A fejlesztés megvalósítása A piac üzemeltetése Arborétum Városüzemeltetési Kht. (város tulajdonában lévő vállalkozás üzemeltető szakmai partner): Az Egressy Béni utca és a kapcsolódó parkok üzemeltetése Parkosítási társadalmi akciók megszervezésében történő részvétel A fejlesztésekbe bevonandó közhasznú munkavállalók foglalkoztatása Timpanon Kft. (város tulajdonában lévő vállalkozás üzemeltető szakmai partner): Városmarketing akciók lebonyolítása Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ (városi intézmény üzemeltető szakmai partner): Közösség építő akciók megszervezése Jelenleg folyik a város fizetős parkolási rendszerének tendereztetése, kialakítása. A közbeszerzési eljárás nyertese szintén partner lesz az Egressy Béni utca és környékének parkoló üzemeltetésében. A Polgármesteri Hivatal üzemeltetését a hivatal szervezete látja el. 13

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19.

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19. Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról Dátum: 2009. október 19. A közzétett pályázati keretek Prioritás száma, neve 1. Regionális Forrás 2007-2013-ban (millió Ft) Meghirdetett forrás 2007-2008-ban

Részletesebben

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ

FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ Kazincbarcika Város Önkormányzata KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERV 2010. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 II. A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosí- Bels! átcso- Módosított köteportosítások Felhasználás Pályázati Támogatással Felhasználás szám (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok lezettségváll. 2009.

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. tel.: 06-29/410-409, 413-212, 610-380 fax.: 06-29/410-409 e-mail: vigado@vigadokft.

székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. tel.: 06-29/410-409, 413-212, 610-380 fax.: 06-29/410-409 e-mail: vigado@vigadokft. 1.3. Gazdálkodó szervezetek Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Adat megnevezése Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon,

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve. 85% pályázati támogatás (norvég): 66.637.789,- Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve. 85% pályázati támogatás (norvég): 66.637.789,- Ft 1 Gödöllő Város Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés pontos megnevezése A beszerzés tárgya A rendelkezésre álló előirányzat (bruttó) A beszerzés becsült értéke (nettó)

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft Ügyszám: 03/00046/2010. HIRDETMÉNY ) Ajka, Sport u. - Újélet u. közötti szakasz burkolat megerősítő felújítási 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft 2009. október

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Veszprém fontosabb jellemzői a Királynék Városa megyeszékhely, regionális alközpont egyetemváros kulturális,

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Közösségi közlekedésfejlesztési igények

Közösségi közlekedésfejlesztési igények Közlekedési Projekt Előkészítési Napok Visegrád, 2013. november 26. Közösségi közlekedésfejlesztési igények Kerényi László Sándor közlekedésstratégia szakterületi vezető BKK Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK FEJLESZTÉSE Az IKSZT kialakítása és működtetése Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ 1. Fejlesztési célok a közösségek megerősítése, megerősödése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben