KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV"

Átírás

1 Kazincbarcika Város Önkormányzata FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM ÁPRILIS 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSA, ÁBRÁZOLÁSA... 2 II. HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA... 2 III. SWOT-ELEMZÉS... 5 IV. STRATÉGIA, CÉLOK... 5 V. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA... 7 VI. TERVEZETT BERUHÁZÁS ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE VII. TERVEZETT MŰKÖDTETŐ SZERVEZETEK, PARTNEREK... 12

3 I. AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSA, ÁBRÁZOLÁSA Az akcióterület a Jószerencsét út Építők útja Tardonai út Egressy Béni út Mátyás király út, Piactér (Mátyás király út, Herbolyai út, Derkovits Gyula tér Egressy Béni közti terület) Gyermekek útja Fő tér Mátyás király út Fő tér közterületekkel határolható le.: Az akcióterület állandó népesség száma fő. Az akcióterület részesedése a település lakosságszámából 14,59%. Az akcióterület Kazincbarcika közszolgáltatási, pénzügyi és kiskereskedelmi központját határolja le. A terület fő tengelye az Egressy Béni utca, amelyhez számos tér szervesen kapcsolódik. Közülük a Fő téren található a város két meghatározó intézménye, a projekt részét képező Polgármesteri Hivatal és a közművelődési funkciókat ellátó kulturális központ. A terület fő tengelyét képző Egressy Béni utcához kapcsolódó terek szintén részéi a fejlesztésnek. Az akcióterület déli végpontját a jelenleg elhanyagolt állapotban lévő piac területe képezi Az akcióterület lehatárolását a koncentrált beruházások településszerkezeti, funkcionális tagozódása indokolja.. II. HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Az akcióterület korcsoportos összetétele alapján elöregedő stádiumban van. A területre az oda, illetve az elvándorlás tekintetében a stagnálás jellemző. 2

4 A terület Kazincbarcika kiskereskedelmi, szolgáltatási központja. A kiskereskedelmi egységek számára problémát jelent a boltok rossz megközelíthetősége a kevés parkoló és az akadálymentesítés hiányosságai. A Piac tér infrastruktúrája és az itt található építmények elavultak, nem felelnek meg az elvárásoknak. A népesség gazdasági aktivitása megegyezik a városi átlaggal, a foglalkoztatási, jövedelmi adatok tekintetében az akcióterület két százalékkal elmarad a hasonló városi adatoktól. A háztartások 45%-ban nincs foglalkoztatott, ebben a tekintetben az akcióterület 10%-kal marad el a városi átlagtól. Az akcióterületen található lakások száma db, melyek közül 54 lakás önkormányzati tulajdonban van. A lakások állapota sok esetben nem megfelelő, ugyanis a kivitelezés során több olyan hiba is adódott, amit a mai napig sikerült teljes mértékben kijavítani. A területen az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 5,4% amely a megfelel a városi átlagnak. Az önkormányzat számára jelentős problémát jelent a Jókai téri lakások állapota. Értékesítésükre több kísérletet tettek, eredménytelenül. A Jókai téri bérlakások állaga leromlott, a bérlőknek pénzügyi elmaradása van a kezelő és a szolgáltatók irányába. Az akcióterületen nagy, gondozott parkfelületeket, szobrokkal, köztéri elemekkel gazdagított közterületeket találunk. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 339/2005 (12.22.) Önkormányzati Határozatának 2.sz melléklete szerint az akcióterület fő tengelyét képező Egressy Béni utca mindkét házsora, valamint 22 köztéri szobor helyi védelem alá esik. A környezeti problémák közül a zaj-, rezgés-, károsanyag kibocsátás tekintetében az Egressy Béni utca, a Jószerencsét út és a Mátyás király út a város egyik legforgalmasabb, így legveszélyeztetettebb utcái közé tartoznak. A területen található utak állapota közepes-jónak mondható, azonban itt halad át a város fő útjainak többsége, így ezek egyúttal a város legforgalmasabb utcái is. A szintén forgalmas Egressy Béni utca áteresztő és parkolási kapacitása alacsony. A parkolás helyzet javítása érdekében a város önkormányzata jelenleg tervezi bevezetni a fizető parkolási rendszert. A Városközpont tömegközlekedési helyzete jó, viszont a területen nincs kiépített kerékpárút. A településen folyamatosan növekszik a gépjárművek száma, ami az utak terhelését és a parkolóhelyek iránti igényt tovább fogja növelni. Az akcióterület infrastrukturális ellátottsága jó, a közüzemi szolgáltatás minden eleme elérhető a lakosok számára. Jelentős probléma nem tapasztalható, azonban a vízvezeték- 3

5 hálózat és a szennyvízelvezető rendszer az 50-es években, az akkor szokásos technológiával készült, cseréje a közeljövőben indokolt. A közterületeken zárt rendszerű a csapadékvíz elvezetése, állapota jó. A terület lakásai és intézményei döntő többsége egyedi gázfűtést alkalmaz, azonban előfordul néhány helyen a távfűtési rendszer használata is (Jókai-, Szabadság tér). Az akcióterület a település közigazgatási, közszolgáltatási központja. A Polgármesteri Hivatal jelenleg 3 épületben működik, ezek jelen állapotukban nem felelnek meg a jelen kor ügyfélfogadási, adminisztrációs és energiagazdálkodási elvárásainak. Az oktatási intézmények felújításra (energiaracionalizálás, vizesblokkok cseréje), új eszközök beszerzésére szorulnak, melyeket a fenntartó önkormányzat a közeljövőben tervez. Az orvosi rendelő szintén felújításra szorul. A területre és a város egészére- vonatkozóan a közbiztonsági helyzet romlása jellemző a 90 - es évek óta. Ennek oka az egyéni egzisztenciális helyzet romlásában és a közösségek szétesésében keresendő. Jelenleg a területre jellemző bűnesetek a vagyon elleni bűncselekmények, a garázsfeltörések, kerékpárlopások és a hétvégi vandalizmus, főleg az Egressy Béni utcán. Összességében azonban elmondható, hogy Kazincbarcikán a rendőrség munkájával általában elégedettek az itt lakók, a közbiztonság jónak mondható. 4

6 III. SWOT-ELEMZÉS Erősség Jelentős kiskereskedelmi, pénzintézeti jelenlét A város és a térség igazgatási központja A lakosok jövedelmi helyzete jobb a városi átlagnál Átgondolt, tervezett településszerkezet, sok zöldfelület és köztéri alkotás. A közösségi közlekedéssel jól ellátott Kiépített infrastruktúra Lehetőség A BorsodChem tervezett fejlesztései pozitív hatás gyakorolnak a városra és az akcióterületre A kiskereskedelem megerősítésével nő a foglalkoztatottság A közterületek megújításával javul a lakások ingatlanpiaci helyzete A megvalósuló beruházásokkal csökken az elvándorlás mértéke A javuló elérhetőségnek köszönhetően nő a foglalkoztatók száma, a meglévők megerősödnek Gyengeség A hagyományos tömbközösségek szétesése Elöregedett korszerkezet, magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Ingatlanpiac stagnálása A lakások felújításra szorulnak, az önkormányzati bérlakások állapota rossz Utak forgalmasak, parkolóhelyek száma alacsony Közterek állapota elhanyagolt, közintézmények felújításra szorulnak Piactér korszerűtlen, felújításra szorul, Az Egressy Béni utcán található üzletek közül sok nehezen elérhető. Veszély A beruházások elmaradása miatt a Városközpont gazdasági szerepe és a település vonzereje csökken. Az akcióterületen kívül épülő bevásárlóközpontok csökkentik a terület kiskereskedelmi egységeinek forgalmát. Csökken a település eltartó-képessége Miskolc kedvezőbb helyzete miatt nem telepednek le foglalkoztatók IV. STRATÉGIA, CÉLOK Kazincbarcika Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a város elfogadott Területfejlesztési Koncepciójára és Gazdaságfejlesztési Programjára támaszkodva a város hosszú távú célja a Megújuló Kazincbarcika, mint térségi szerepkörű, élhető város létrehozatala. A Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája az előbb ismertetett átfogó célt a következő középtávú célokra bontja tovább: Helyi foglakoztatás bővítése Fenntartható szociális integráció elősegítése Lakosság megtartó városfejlesztések megvalósítása 5

7 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a Belvárosra, mint városrészre a következő célt határozta meg: Élhető, szolgáltató belváros Az akcióterületen tervezett beavatkozások a város középtávú céljai közül a Helyi foglakoztatás bővítése célhoz a szolgáltatások megerősítésével, az infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve képzési programokkal tudnak hozzájárulni. A fenntartható szociális integráció elősegítéséhez a fejlesztések a közszolgáltatások megerősítésével és a kapcsolódó képzési és közösségi programokkal járulhatnak hozzá. Lakosság megtartó városfejlesztések megvalósításához a városközpontban tervezett beavatkozások az egységes városkép és közösségi terek kialakításával, egy élhetőbb, funkciókkal jobban ellátott belváros létrehozatalával járul hozzá. A terület a városrészi célt a következő akcióterületi célokon keresztül tudja szolgálni: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása A foglalkoztatási potenciál megerősítése a kapcsolódó fizikai és szolgáltatási környezet fejlesztésével Vonzó közterületek kialakítása a belvárosi élet újjáélesztése és látogatottságának növelése érdekében A fenti célok segítik a helyi, szolgáltató kis-, és középvállalkozásokat gazdasági teljesítőképességük megőrzésében, illetve növelésében. A környezet felújítása segíti elérhetőségüket, versenyképességük megőrzését, forgalmuk növekedését. A lakosság kötődésének megerősítése segít a megteremtett közterületi érték megőrzésében, csökkenti az elvándorlási szándékot. A felújított közterület növeli az akcióterület ingatlanjainak értékét, ezzel javítva az ingatlanpiaci helyzetét, a városközpont megbecsülését. A Városháza korszerűsítése javítja a közigazgatási szolgáltatások elérhetőségét, az önkormányzat gazdálkodását, és a városközpont presztízsét. 6

8 V. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA Egressy Béni utca és a kapcsolódó terek rehabilitációja A beavatkozás célja a Városközpont gazdasági-igazgatási közterületi környezetének megújításával a lakossági elégedettség, valamint a kis-, és középvállalkozói szolgáltatói egységek versenyképességének növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése A helyi foglalkoztatók megerősítése a közterületi környezet felújításával Vonzó közterületek kialakítása a belvárosi élet újjáélesztése és látogatottságának növelése érdekében akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. Az Egressy Béni utca és a kapcsolódó terek rehabilitációja projekt beruházási típusú, városi funkciót erősítő projektként definiálható. A projekt leglátványosabb része a főutca és az ahhoz szervesen kapcsolódó terek (közkertek) revitalizációja, minőségi javítása. A projekt keretében új burkolat és egységes mikroarchitektúra kerül elhelyezésre. A terület Kazincbarcika egyik legforgalmasabb utcája, a tevékenységek között szerepel a gyalogos közlekedési feltételek javítása, a forgalomcsillapítás eszközeivel. Fontos elem a megváltozott funkciójú helyiségek elérhetőségének javítása egységes teraszrendszer és akadálymentesítés kialakításával. A beruházással érintett területek: (Egressy Béni utca, Ságváry tér, Munkácsy tér, Rákóczi tér, Egressy tér, Új tér, Szabadság tér, Jókai tér) Projekt neve Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek megújítása Tevékenység típusa Városi funkciót erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása A projekt célja Kazincbarcika egységes városképének kialakítása, az utca két oldalán az akadálymentesítés elvégzése, forgalomcsillapítás. A projekt engedélyezési tervdokumentációi elkészültek. Projekt helyszíne Belváros városrész, Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata HRSZ: Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása A területen élők, a boltsor üzemeltetői, a város és térségének lakossága, turisták Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 274 m Ft 7

9 Polgármesteri Hivatal komplex rehabilitációja A projekt célja a Polgármesteri Hivatal komplex felújításával, az igazgatási infrastruktúra megújításával a lakossági és vállalkozói elégedettség növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A projekt beruházási típusú, közszférát erősítő funkciójú fejlesztés. A fejlesztés magában foglalja az épület felújítását, az ügyfélszolgálati tevékenység körülményeinek javítását, energiaracionalizálást és teljes körű akadálymentesítését Projekt neve Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal felújítása Tevékenység típusa Közszféra funkcióit erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és teljes körű felújítása Projekt helyszíne Belváros városrész, Fő tér, 4.: 1132/5 Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása Kazincbarcika és térségének lakossága Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 300 mft Ügyfélközpont és Szolgáltatóház létrehozása funkcióváltással A beavatkozás célja a jelenleg funkció nélküli, bezárt Újvárosi iskolaépület átalakítása ügyfélközponttá és szolgáltatóházzá komplex felújítással, a lakossági elégedettség növelésén keresztül a: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése Ügyfélközpontú, gazdaságosan üzemelő igazgatási környezet kialakítása akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A projekt beruházási típusú, közszférát és a közösségi szférát erősítő fejlesztés. A fejlesztés 8

10 magában foglalja az önkormányzati ügyfélfogadást, a városi közmű szolgáltatók egy helyen történő ügyfélfogadását Civil szervezetek fogadó, kiszolgáló szobáját. Kialakításra kerül az épület teljes körű akadálymentesítése, energiaracionalizálása, családbarát beruházások, e- ügyintézési hozzáférhetőség. Projekt neve Ügyfélközpont és szolgáltató ház Tevékenység típusa Közszféra funkcióit erősítő Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása A bezárt iskolaépület teljeskörű átalakítása komplex közösségi szolgáltató komplexummá. Kialakításra kerül önkormányzati, közműszolgáltató és civil fogadóközpont. Projekt helyszíne Belváros városrész, Rákóczi tér Pályázó szervezet megnevezése Kazincbarcika Város Önkormányzata Partner - Partner szerepe - Célcsoport bemutatása Kazincbarcika és térségének lakossága Megvalósítás tervezett kezdete I. negyedév Megvalósítás tervezett vége II. negyedév Tervezett teljes költségvetés nettó: 240 mft A Piac rehabilitációja A projekt célja a Piac területének infrastrukturális előkészítésével, a vállalkozói lehetőségek infrastrukturális javításán keresztül a: A helyi foglalkoztatók megerősítése a közterületi környezet felújításával Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célokhoz történő hozzájárulás. A Piac rehabilitációja a beruházási típusú, a gazdasági szférát erősítő funkciójú fejlesztés. A tevékenység a kereskedelmi tevékenységek infrastruktúrájának megújítását szolgálja. A beavatkozás tartalma: a piac fejlesztési területének előkészítése (I. ütem) keretében a szükséges bontások, tereprendezés elvégzése, a közműkapcsolatok kiépítése és a kapcsolódó közlekedési kapacitások kialakítása. 9

11 A fejlesztés 2. ütemében magánberuházás keretében valósul meg egy 3000 m2-es piac és kereskedelmi központ, valamint egy parkoló beruházás. Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Piac rehabiltáció előkészítése Gazdasági célú ERFA A jelenleg rossz állapotban piac teljes körű rehabilitációja, új piaccsarnok építése. A beavatkozás keretében a beruházás területelőkészítési fázisa valósul meg.. Belváros városrész, Piac tér Kazincbarcika Város Önkormányzata Alfi-Ker Kft. Finanszírozás, üzemeltetés A város és a térség lakossága III. n. év IV. n. év nettó: 120 m Ft Városmarketing akciók A beavatkozás célja a helyi adottságok, programok, befektetési és turisztikai lehetőségeket megismertetése és ezáltal a foglalkoztatási potenciál növelése a: A foglalkoztatási potenciál megerősítése a kapcsolódó fizikai és szolgáltatási környezet fejlesztésével akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A beavatkozás keretében információs oldal kialakítására, befektetési és program kiadvány készítésére, marketing akciók megszervezésére kerül sor.. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt későbbi kezelését az önkormányzat vállalkozásai látják el. Pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, közvetlen bevételt nem termel. Közösség építő akciók A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása : Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A közösség erősítő programok keretében kulturális rendezvények, vetélkedőkre a helyi civil 10

12 szervezetek bemutatkozására kerül sor. A program keretében kiemelt hangsúlyt kap a helyi roma közösség kultúrájának és értékeinek megmutatása. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt kezelését az önkormányzat intézménye látja el. A pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel. Közterület fejlesztési akciók A projekt célja az Egressy Béni utca és a hozzá kapcsolódó terek környezetében a fejlesztések által közvetlenül nem érintett területeken társadalmi akciók keretében a parkok, utcabútorok megújítása szebbé tétele: Modern, a lakosság kötődését erősítő kereskedelmi-szolgáltató városközpont megteremtése akcióterületi célhoz történő hozzájárulás. A projekt keretén belül a parkosítási akció megszervezése, eszközvásárlás történik. A kedvezményezett típusa alapján a projekt önkormányzati típusú. A projekt kezelését az önkormányzat vállalkozása látja el. Pénzügyi szempontból a projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel. 11

13 VI. TERVEZETT BERUHÁZÁS ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés Tervezett költségvetés Számított belső arány Támogatási arány Támogatási összeg Előkészítés ,83% 85% Menedzsment ,00% 85% Adminisztrációs költségek ,00% 85% Épületfelújítás ,00% 0 Polgármesteri Hivatal ,00% Szolgáltató központ ,00% Terület-rehabilitáció ,42% 0 Ságvári, Új, Egressy tér ,00% Munkácsy, Szabadság tér ,92% Jókai, Rákóczi tér ,50% ebből teraszrendszer ,17% Tervezés, műszaki-gazdasági szakértői szolgáltatás ,39% 0 Beruházás összesen ,42% 67% Egressy terület-előkészítés % Magánerős terület-előkészítés ,00% 20% Terület-előkészítés, közművek összesen ,42% Tárgyi javak beszerzése ,75% 85% ESZA típusú akciók ,25% 85% ERFA típusú akciók ,08% PR, reklám, nyilvánosság ,25% 85% Összesen ,00% 66% * nettó összeg VII. TERVEZETT MŰKÖDTETŐ SZERVEZETEK, PARTNEREK A fejlesztések megvalósításának felelőse Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint pályázó szervezet. A tervezett fejlesztések működtetéséről és a fenntarthatóság biztosításáról a városnak kell gondoskodnia. A tervek szerint Kazincbarcika Város Önkormányzata a következő partnerek, saját vállalkozások és intézmények bevonásával valósítja meg a fejlesztéseket és azok működtetését: Alfi-Ker Kft. (támogatásban részesülő partner): Forrás biztosítása a piac rehabilitációs tevékenység megvalósításához 12

14 A fejlesztés megvalósítása A piac üzemeltetése Arborétum Városüzemeltetési Kht. (város tulajdonában lévő vállalkozás üzemeltető szakmai partner): Az Egressy Béni utca és a kapcsolódó parkok üzemeltetése Parkosítási társadalmi akciók megszervezésében történő részvétel A fejlesztésekbe bevonandó közhasznú munkavállalók foglalkoztatása Timpanon Kft. (város tulajdonában lévő vállalkozás üzemeltető szakmai partner): Városmarketing akciók lebonyolítása Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ (városi intézmény üzemeltető szakmai partner): Közösség építő akciók megszervezése Jelenleg folyik a város fizetős parkolási rendszerének tendereztetése, kialakítása. A közbeszerzési eljárás nyertese szintén partner lesz az Egressy Béni utca és környékének parkoló üzemeltetésében. A Polgármesteri Hivatal üzemeltetését a hivatal szervezete látja el. 13

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu ÖSSZEFOGLALÓ SZAKÉRTŐI KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2008. április 9. Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. HELYZETÉRTÉKELÉS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. HELYZETÉRTÉKELÉS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. HELYZETÉRTÉKELÉS Miskolc, 2013. 1 Miskolc ITS III. Helyzetértékelés Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 2. HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben