Benyújtandó dokumentumok jegyzéke. eredeti példány a Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentum jelenléti ív

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benyújtandó dokumentumok jegyzéke. eredeti példány a Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentum jelenléti ív"

Átírás

1 BGA13HA01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 1. A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata FIGYELEM! Csak a sárga mezőket töltse ki. Az alábbi leírás szerint járjon el: 1.) Töltse ki a 2. sz. munkalapon a Támogatott adataira vonatkozó mezőket (a 2.1. pontban). A lap alján, a narancssárga fülekre kattintva válthat a munkalapok között. A sárga mezőkbe felvitt adatok automatikusan kitöltődnek az adatlap szürke mezőiben is. 2.) Töltse ki a Jelenléti ív c. munkalap adatmezőit, nyomtassa ki a jelenléti ívet és írassa alá a résztvevőkkel, majd a jelenléti ív minden oldalát a megfelelő helyen lássa el a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával, pecsétjével és a dátummal. 3.) Töltse ki a Tartalmi és pénzügyi beszámoló 28. sz. munkalapjain található sárga adatmezőket a kérdések sorrendjét követve. 4.) A 28. sz munkalapok adatmezőinek kitöltését követően nyomtassa ki az 1 sz. munkalapot, azaz a Tartalmi és pénzügyi beszámoló első oldalát (A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata), majd lássa el a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával, pecsétjével és a dátummal. FIGYELEM! A Tartalmi és pénzügyi beszámoló 28. sz. munkalapjait nem kell kinyomtatnia! 5.) Utolsó lépésként írja ki egy CD/DVDre ezt a kitöltött Excelfájlt *.xls vagy *.xlsx formátumban. FIGYELEM! Az egyes munkalapokon lévő adatmezők egymástól függnek, ezért csak akkor nyomtassa ki a Tartalmi és pénzügyi beszámoló első oldalát (A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata), ha a kitöltést minden munkalapon befejezte! Benyújtandó dokumentumok jegyzéke eredeti példány a Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentum jelenléti ív a tanulmányi kirándulásról a Határtalanul! értékelő óráról a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően) projektnapló (amennyiben a Támogatott a papíralapú változatot választja) hitelesített másolat bizonylatok a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően) a Határtalanul! előkészítő óráról a támogatás terhére elszámolt költségek bizonylatairól pedagógiai program ÉS munkaterv a fakultatív Nemzeti összetartozás Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően) elektronikus példány CD/DVDn a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl fotódokumentáció a fakultatív előkészítő tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően) a Határtalanul! előkészítő óráról a tanulmányi kirándulásról a Határtalanul! értékelő óráról a fakultatív Nemzeti összetartozás Határtalanul! c. témanapról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően) a fakultatív bemutató előadásról (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően) eredeti újságcikk szkennelt változata ÉS/VAGY televíziós/rádiós híradás rögzített változata a fakultatív kommunikációs tevékenységről (a Támogatási szerződés 5.5. pontjának megfelelően) videódokumentáció a teljes projektről FIGYELEM! Fakultatívan, CDn/DVDn benyújthatóak a projekt során alkalmazott segédanyagok (pl. óravázlat, PowerPoint bemutató, elmélyítést szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése, iskolaújság stb.). : BGA13HA01258 A Támogatott neve: Szeged és Térsége Eötvös József Gimázium, Általános Iskola, Szatymazi Általános Iskolája A Támogatott települése: Szatymaz Elszámolásra benyújtott összeg: Alulírott, a támogatott szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a fent megnevezett intézmény törvényes képviseletére és az alábbi aláírás tőlem származik; az elszámolás részeként elektronikusan (CD/DVDn) benyújtott Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excel fájl tartalmát ismerem, az abban foglaltak valóságtartalmáért felelősséget vállalok, a benyújtott tartalmi és pénzügyi beszámolóban kizárólag valós adatok szerepelnek; a fenti pályázati számmal rendelkező pályázat során elnyert, jelen elszámolásban szereplő támogatási összeget a szerződéses követelmények betartásával és teljes egészében a pályázatban vállalt célok és a Támogatási szerződés 3. pontjában rögzített feladatok megvalósítása érdekében használtuk fel; minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok a Támogatott elkülönített könyvviteli nyilvántartásában megtalálhatóak és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra és elfogadásra. Igazolom, hogy a bizonylatok csatolt fénymásolata az eredeti példányokkal megegyező. Jelen elszámolásban szereplő bizonylatokat kizárólag a Támogató felé nyújtottuk be elszámolás céljából. a programban részt vevő valamennyi diák az utazás időpontjában 7. évfolyamon (vagy hat és/vagy nyolcosztályos gimnázium megfelelő évfolyamán) aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezett a Támogatottként megjelölt intézményben, valamint hogy a részt vevő kísérők az utazás megvalósítása során tanárként a Támogatott intézmény alkalmazásában álltak. Törvényes képviselő neve: Törvényes képviselő beosztása: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Tankerületi igazgató Szeged, június 17. Helyszín, dátum A Támogatott törvényes képviselőjének aláírása és a Támogatott pecsétje BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 1. A Támogatott törvényes képviselőjének nyilatkozata

2 2.1. A Támogatott adatai BGA13HA01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! : Írja be az értesítő levélben kapott pályázati szám utolsó négy számjegyét. BGA13HA A Támogatott neve: Írja be a támogatott intézmény hivatalos nevét. Szeged és Térsége Eötvös József Gimázium, Általános Iskola, Szatymazi Általános Iskolája A Támogatott települése: Írja be a támogatott intézmény településének nevét. Szatymaz A Támogatott törvényes képviselőjének adatai: Adja meg a támogatott intézmény törvényes képviselőjének adatait. Törvényes képviselő neve: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Törvényes képviselő beosztása: Tankerületi igazgató 2.2. A projekt összefoglalása A projekt rövid értékelése: Foglalja össze a projekt (előkészítő szakasz, tanulmányi kirándulás, értékelő szakasz) legfontosabb eredményeit, tapasztalatait (legfeljebb 1000 leütés szóközzel terjedelemben). A kirándulás célja volt,hogy a hetedikes diákok számára megmutassuk a valóságban is, amit történelem,földrajz, irodalom órákon tanultak. Elmélyítsük bennük az összetartozás eszméjét, hogy országhatár nem lehet akadály abban,hogy az azonos múlttal, hagyománnyal,nyelvvel rendelkező nemzetek összetartsanak. A tanulók felismerték,hogy a politika, háborúk mennyi kárt tettek a népek gondolkodásában, mennyi szenvedést okoztak az emereknek. Az első rácsodálkozás után már maguk a tanulók is megfogalmazták ennek a kirándulásnak a "hasznát". Az öt nap alatt a két osztály tanulói összekovácsolódtak még jobban, együtt tudtak dolgozni. A testvériskolával rendezett közös program meglepően jól sikerült. A gyerekek az első pillanattól kezdve egymásra találtak, együtt vetélkedtek, meséltek az iskolájukról,barátságot kötöttek. Az értékelő órán elmondott és felolvasott történetek is azt igazolják,hogy a Határtalanul pályázat betölti mind kulturális,mind nemzeteket összetartó szerepét A tanulmányi kirándulás meghatározó eseménye, élménye, története: Mutasson be egy szubjektív élményt/történetet/eseményt, amely a HATÁRTALANUL! tanulmányi kiránduláshoz kapcsolódik (legfeljebb 700 leütés szóközzel terjedelemben). A leginkább meghatározó élmény a kibédi gyerekkel való találkozás volt. Az együtt töltött nap bebizonyította,hogy országhatár nem akadály. A találkozót már jó előre megterveztük, közösen állítottuk össze a feladatokat. A tanulókat felkészítettük a találkozóra,elmondtuk nekik,hogy ők is magyarok, bármilyen messze is vannak térben tőlünk. Az első pillanatok kíváncsiskodással teltek, majd a közös játékos feladatok következtek. A jó hangulathoz hozzátartozott a népdaléneklés,és egy szatymazi fiú táncbemutatója. A közös ebéd és a helyi tv megjelenése fokozta a hangulatot. A gyerekek címek cserélésével,a viszontlátás reményében búcsúztak egymástól A kötelezően benyújtandó videódokumentáció: A beszámolóhoz kötelezően csatolnia kell videódokumentációt. Írja be a CDn/DVDn.avi vagy.wmv formátumban megküldött, legfeljebb_2:00_perc hosszúságú videó fájlnevét a megadott formátumban (pl. BGA13HA010123video.avi). FIGYELEM! A CDn/DVDn megküldött videó fájlnevének meg kell egyeznie a beszámolóban szereplő fájlnévvel. BGA13HA01258 video.avi fehéregyházaegy gondolat bánt engemet Elnevezés fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül) A kötelezően benyújtandó projektnapló: Felhivjuk figyelmét, hogy kötelező projektnaplót benyújtania. Amennyiben az elektronikus változatot (blogot) választja, az alábbi mezőben adja meg a blogra vezető linket. Amennyiben a papíralapú változatot választja, azt az elszámolással egyidőben papíralapon küldje be. FIGYELEM! Ha a projektnaplót papíralapon küldi be, az alábbi mezőt hagyja üresen. A blogra vezető link: BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása

3 Javaslatok: A pályázattal kapcsolatos közlendőit, javaslatait ide írhatja be (legfeljebb 500 leütés szóközzel terjedelemben). Javaslatait köszönjük! A MEZŐ KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZŐ! Az eltelt egy hét tapasztalata,hogy kiváló lehetőség ez a program. Sok olyan gyerek eljut a határon túlra, betekintést kap,tudomást szerez a szomszédos államok magyarlakta területeinek hétköznapjaiba, aki a későbbiekben ez nem tudja megtenni. Talán a diákok korhatárának kiterjesztése nem volna rossz dolog. Ne csak a 7.osztályosok, hanem már a 6.osztályosok is el tudjanak utazni. BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 2. A Támogatott adatai és a projekt összefoglalása

4 BGA13HA01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg a megvalósított kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órára vonatkozó adatokat A HATÁRTALANUL! előkészítő óra időpontja: Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az előkészítő órát a tanulmányi kirándulást megelőző 15 nap valamelyikén kell megtartani április 25. év hónap nap Az időpont eltérésének indoklása: Amennyiben az előkészítő órát nem a tanulmányi kirándulást megelőző 15 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés szóközzel terjedelemben) A HATÁRTALANUL! előkészítő óra időtartama: Válassza ki a legördülő menüből, hogy a HATÁRTALANUL! előkészítő órát hány óra időtartamban tartották meg. FIGYELEM! A kötelezően előírt időtartam legalább 3 óra. 3 óra Az időtartam eltérésének indoklása: Amennyiben az előkészítő órát kevesebb, mint 3 óra időtartamban tartották meg, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés szóközzel terjedelemben) A HATÁRTALANUL! előkészítő órán részt vett diákok száma: Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az előkészítő órát a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani. 34 részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák A diáklétszám eltérésének indoklása: Amennyiben az előkészítő órán kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés szóközzel terjedelemben) A HATÁRTALANUL! előkészítő órán részt vett kísérőtanárok száma: Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! Az előkészítő órát a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok és kísérőtanáraik részvételével kell megtartani. 4 részt vett kísérőtanár A kísérőtanárlétszám eltérésének indoklása: Amennyiben az előkészítő órán kevesebb kísérőtanár vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés szóközzel terjedelemben). BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

5 A HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek adatai: Sorolja fel a HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyeket és adja meg adataikat. Neve Barna Károlyné dr Tóthné Szabó Orsolya Horváthné Bodor Margit FarkasCsamangó Etelka Az intézmény oktatója vagy külső szakértő az intézmény oktatója Lakhelye (ország, település) Születési éve Szatymaz 1968 az intézmény oktatója Szeged 1973 az intézmény oktatója Szatymaz 1958 Szakterülete/foglalkozása/ kompetenciaterülete (pl. történelemtanár, idegenvezető, művészettörténész, matematikus, néptáncos stb.) nyelvés beszédfejlesztő tanár,drámapedagógus földrajzművészettörténet tanár matamatikatanár az intézmény oktatója Szeged 1958 történelemtanár A kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órát tartó személyek száma összesen: A HATÁRTALANUL! előkészítő óra menete: Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! előkészítő óra menetét, a tevékenységek ívét. Foglalja össze a legfontosabb információkat, gondolatokat, amelyek az előkészítő óra során a diákok számára átadásra kerültek. Ismertesse a megvalósított feladatokat, valamint térjen ki azok összefüggéseire, céljaira és az elért eredményeire (legfeljebb 700 leütés szóközzel terjedelemben). Az előkészítő órán a már előzően kiadott feladatokat beszéltük meg, amelyek az útvonal egyes állomásihoz kapcsolódtak. Az elméllyítést feladatlap kitöltése biztosította, amelyet a fakultatív órán már kialakított csoportban végeztünk. Egy ppt bemutatásával végigmentünk képzeletben a az öt nap eseményein,színhelyein. Az óra végén külön hangsúlyt fektettünk arra a napra,amikor testvériskolánkkal fogunk találkozni. Készültünk énekkel, tánccal. Természetesen felhívtuk a tanuló figyelmét az ottani viselkedés,egymással való kapcsolat szabályinak betartására.a tanulók képet kaptak a meglátogatandó területről,és érezhették,hogy az eddigi iskolai ismereteik most valóságban is láthatók lesznek A HATÁRTALANUL! előkészítő órán alkalmazott pedagógiai módszerek: Mutassa be a lezajlott HATÁRTALANUL! előkészítő óra során alkalmazott pedagógiai módszereket (legfeljebb 500 leütés szóközzel terjedelemben). A csoportok az előzetesen megkapott feladataikból számoltak be a kötelező előkészítő órán.interaktív térlép segítségével bemutattunk Erdély történelmi, földrajzi elhelyezkedését. A csoportok az óra végén feladatlap kitöltésével adtak számot az új ismereteikről,illetve a tanultak felelevenítéséről. Majd egy ppt bemutatása következett az előttünk álló útról. Itt hívtuk fel a tanulók figyelmét a helyes viselkedés szabályaira.a végét a közös népdaléneklés zárta A HATÁRTALANUL! előkészítő órán készült fényképek: Csatoljon fényképeket az előkészítő óra megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: BGA13HA budapestiskolaelokeszito ora. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során, az első kép sorszáma 001. A CDn/DVDn megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel. BGA13HA01258 BGA13HA01258 BGA13HA01258 Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) szatymaziskolaelokeszito ora szatymaziskolaelokeszito ora szatymaziskolaelokeszito ora A HATÁRTALANUL! előkészítő órán alkalmazott pedagógiai segédanyagok: Amennyiben beszámolójához a HATÁRTALANUL! előkészítő órán használt segédanyagokat csatol, írja be a CDn/DVDn megküldött fájlok (pl. óravázlat, PowerPoint bemutató, elmélyítést szolgáló kérdőívek, tesztek, felmérések kérdései, adatlapja, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. BGA13HA010123elokeszito oraoravazlat.doc). A CDn/DVDn megküldött segédanyagok BGA13HA01258 BGA13HA01258 BGA13HA01258 elokeszito ora elokeszito ora elokeszito ora pptorszaghatar nem akadaly Segédanyag típusa fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül) feladatlap erdely a terkepen+javitokulcs BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

6 3.2. Fakultatív tevékenység Amennyiben pályázatában a projekt előkészítő szakasza keretében vállalta fakultatív tevékenység megvalósítását, az alábbiakban adja meg a kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő óra fölött vállalt és megvalósított előkészítő tevékenység adatait (ld. Támogatási szerződés 3.1.) Fakultatív előkészítő tevékenység megvalósítása: Válassza ki a legördülő menüből, hogy az utazást megelőző 30 napon belül megvalósítotte fakultatív előkészítő tevékenységet. megvalósítottunk fakultatív előkészítő tevékenységet Fakultatív előkészítő tevékenység időpontja: Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A fakultatív előkészítő tevékenységet a tanulmányi kirándulást megelőző 30 nap valamelyikén kell megtartani. A fakultatív előkészítő tevékenység a kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órától elkülönül, azt nem lehet az előkészítő órával azonos napon tartani április 15. év hónap nap Az időpont eltérésének indoklása: Amennyiben a fakultatív előkészítő tevékenységet nem a tanulmányi kirándulást megelőző 30 nap valamelyikén tartották, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés szóközzel terjedelemben) Fakultatív előkészítő tevékenység időtartama: Válassza ki a legördülő menüből, hogy a lezajlott fakultatív előkészítő tevékenység hány óra időtartamot vett igénybe. 3 óra A fakultatív előkészítő tevékenységben részt vett diákok száma: Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A fakultatív előkészítő tevékenységet a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákok részvételével kell megtartani. 34 részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák A diáklétszám eltérésének indoklása: Amennyiben a fakultatív előkészítő tevékenységben kevesebb diák vett részt, mint a tanulmányi kiránduláson, indokolja az eltérést (legfeljebb 350 leütés szóközzel terjedelemben) Fakultatív előkészítő tevékenység helyszíne: Az első oszlopban válassza ki a legördülő menüből a lezajlott fakultatív előkészítő tevékenység helyszínét. Amennyiben a tevékenység iskolán kívül (is) került lebonyolításra, a második oszlopban nevezze meg a helyszínt. Tevékenység helyszíne iskolán kívül a következő helyszínen: községi könyvtár Iskolán kívüli tevékenység helyszíne Fakultatív előkészítő tevékenység típusa és leírása: Az első oszlopba írja be a fakultatív előkészítő tevékenység típusát (pl. iskolai vetélkedő, testvériskola diákjaival közös program stb.), majd a második oszlopban mutassa be a tevékenység menetét, a tevékenységek ívét. Foglalja össze a legfontosabb információkat, gondolatokat, amelyek a fakultatív előkészítő tevékenység során a diákok számára átadásra kerültek. Ismertesse a megvalósított feladatokat, valamint térjen ki azok összefüggéseire, céljaira, módszereire, eszközeire és az elért eredményeire (legfeljebb 700 leütés szóközzel terjedelemben). Tevékenység típusa Tevékenység leírása térkép, koszorúk készítése,dal tanulása,feladatlap kitöltése 2014.április 15én került sor a községi könyvtárban a fakultatív előkészítő órára. A könyvtáros tanárnő előkészítette azokat a könyveket,amelyek Erdéllyel kapcsolatos ismereteket tartalmaznak. Az órát Barna Károlyné vezette,aki egy ppt bemutatásával kezdte, illetve csoportokat alakítottak. Végigjártuk képzeletben az előttünk álló utat, történelmi és irodalmi ismereteket elevenítettünk fel, miközben új ismeretekkel gazdagodtak a diákok. Az egyes részeket a tanárnő egyegy népdallal kötötte össze, majd Faraslakához érve egy rövid részletet láttunk Tamási Áron:Ábel c.trilógiájából. Az idő rövidsége miatt kimaradt néhány helyszín, amit a tanulói csoportok a következő órára feldolgoztak A fakultatív előkészítő tevékenység során készült fényképek: Csatoljon fényképeket a fakultatív előkészítő tevékenység megtörténtének igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: BGA13HA budapestneprajzi muzeumelokeszito tevekenyseg. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek BGA13HA01258 BGA13HA01258 Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 004 szatymazkozsegi konyvtarelokeszito 005 szatymazkozsegi konyvtarelokeszito BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

7 BGA13HA szatymazkozsegi konyvtarelokeszito BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

8 A fakultatív előkészítő tevékenység során alkalmazott pedagógiai segédanyagok: Amennyiben beszámolójához a fakultatív előkészítő tevékenység során használt segédanyagokat csatol, írja be a CDn/DVDn megküldött fájlok (pl. PowerPoint bemutató, feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. BGA13HA010123elokeszito tevekenysegfeladatlap es megoldokulcs.doc). A CDn/DVDn megküldött segédanyagok BGA13HA01258 BGA13HA01258 BGA13HA01258 elokeszito tevekenyseg elokeszito tevekenyseg elokeszito tevekenyseg Segédanyag típusa fájlkiterjesztés (ékezetek nélkül) ppt erdelyszatymaz BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Tartalmi és pénzügyi beszámoló: 3. Az előkészítő szakasz

9 BGA13HA01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 4. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 4.1. A célország: Válassza ki a legördülő menüből a célországot, ahol a tanulmányi kirándulás megvalósult. Románia 4.2. Az utazás kezdő időpontja: Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot év május hónap 12. nap 4.3. A visszaérkezés időpontja: Ne írjon be semmit! Az időpont automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot év május hónap 16. nap 4.4. A tanulmányi kirándulás napjainak száma: Ne írjon be semmit! A tanulmányi kirándulás napjainak száma automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapon az utazás időpontjára vonatkozó mezőket. FIGYELEM! A tanulmányi kirándulásnak legalább 2 naposnak kell lennie. 5 nap 4.5. A tanulmányi kiránduláson részt vett diákok száma: Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. 34 részt vett, 7. évfolyamon tanuló diák 4.6. A tanulmányi kiránduláson részt vett kísérőtanárok száma: Ne írjon be semmit! A létszám automatikusan megjelenik, miután kitöltötte a Jelenléti ív c. munkalapot. FIGYELEM! A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé történik. 4 részt vett kísérőtanár 4.7. A tanulmányi kirándulás témája: Amennyiben a tanulmányi kirándulás egy téma köré szerveződött, nevezze meg a témát (legfeljebb 100 leütés szóközzel terjedelemben). Nemzeti értékeink felkutatása, összetartozás eszméjének kialakítása BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

10 4.8. A tanulmányi kirándulás alatt megvalósított tevékenységek: Töltse ki az alábbi táblázatot a tanulmányi kirándulás ideje alatt sorra került tevékenységekkel az utazás kezdő időpontjától a hazaérkezésig számítva. A táblázatba legfeljebb 10 nap tevékenységeit lehet beírni. Amennyiben az Önök által megvalósított tanulmányi kirándulás 10 napnál rövidebb, csak a megfelelő napokat töltse ki, a táblázat többi részét hagyja üresen. Az első oszlopban a dátumok automatikusan kitöltődnek a Jelenléti ív c. munkalapon az utazás kezdő időpontjának kitöltését követően. A második oszlopban adja meg a település nevét és a tevékenység pontos helyszínét (a településen belül) a Település/Helyszín c. mezőkben. Ha a tevékenységek között utazás is szerepel, akkor a Település c. mezőbe az indulási és az érkezési pontot írja be (pl. Budapest Kolozsvár). Amennyiben a tevékenység több településen/helyszínen zajlik, minden olyan település/helyszín nevét adja meg, ahol valamilyen tevékenység történik. Minden nap végén, a fényképek felsorolása utáni, A szálláshely települése c. mezőben adja meg a szálláshely településének nevét is. Mutassa be a napszakhoz tartozó tevékenység tartalmát A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása c. mezőben. A legördülő menüből válassza ki, hogy az adott tevékenység megfelele a pályázati útmutató pontjában megfogalmazott szempontoknak. FIGYELEM! Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység adott szempontnak megfelel, A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása c. mezőben mutassa be, hogy a tevékenység során az adott szempont hogyan érvényesül. Fényképek csatolása: napszakonként legfeljebb 7 fényképet csatolhat a tevékenységek megtörténtének igazolására. Amennyiben a legördülő menüből kiválasztotta, hogy a tevékenység a pályázati útmutató pontjában megfogalmazott valamely szempontnak megfelel, mindenképp csatoljon azt/azokat igazoló fényképet is. A megfelelő mezőbe írja be a CDn/DVDn megküldött fényképek fájlnevét. FIGYELEM! Az elnevezéseknek a következő formátumot kell követniük: BGA13HA010123kép sorszámaföldrajzi név/helyszíntevékenység (ékezetek nélkül). A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során, az első kép sorszáma 001 (az előkészítő szakasz tevékenységéhez csatolva). A CDn/DVDn megküldött fényképek fájlnevének meg kell egyezniük a beszámolóban szereplő fájlnevekkel (könnyítésül a Tartalmi és pénzügyi beszámoló c. Excelfájl kitölti a fájlnevek első részét, a CDn/DVDn beküldött fényképek elnevezése a teljes fájlnév, pl.: BGA13HA budapestiskolaelokeszito ora). Amennyiben beszámolójához a tanulmányi kirándulás során használt segédanyagokat csatol, a munkalap alján, a napszakokra vonatkozó táblázat alatt, a 4.9. pontban írja be a CDn/DVDn megküldött fájlok (pl. feladatlap és megoldókulcs, tesztek, felmérések kérdései, értékelése stb.) nevét a megadott formátumban (pl. BGA13HA010123tanulmanyi kirandulasfeladatlap es megoldokulcs.doc). A CDn/DVDn megküldött segédanyagok BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

11 1. nap Időpont Település (pl. Szováta): SzatymazArad, AradMarosillye, MarosillyeDéva Helyszín (pl. Medvetó): AradMegbékélés tere, MarosillyeBethlen Gábor szülőháza, Dévai vár A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket. Kora reggeli indulás az iskolánk elöl. Első állomásunk Arad, ahol a Megbékélés terén koszorút helyeztünk el a Szabadság szobornál, megemlékeztünk az 1848as szabadságharcról és az aradi 13 vértanúról. Továbbfolytatva utunkat Marosillye felé, Bethlen Gábor szülőházához. Az előkészítő órán a nevével fémjelzett aranykorról, Tündérkertről is beszéltünk. A szülőházánál együtt mondtuk el "Bethlen Gábor udvarában fényes volt a lant a kard,pallosával,szép szavával,óvni nevelni akart,százados nagy iskolája,ősfát hoz új virágzásra,s nevel művelt,hű magyart." Déva előtt felidéztük Kőmíves Kelemen történetét két tanuló felolvasásában,majd a földrajzi valóságot megtudhattuk.elindultunk a vár meghódítására délelőtt Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 1. BGA13HA aradutban a megbekeles ter fele 2. BGA13HA aradszabadsag szobornal 3. BGA13HA marosillyekozos versmondasbethlen gabor szulohazanal 4. BGA13HA deva felereka komives kelemen balladajat mondja 5. BGA13HA deva felezsolt komives kelemen balladajat mondja 6. BGA13HA devaa var kapujahegymaszas 7. BGA13HA devapihenő a hegymaszas utan BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

12 Település (pl. Szováta): DévaGyulafehérvár, GyulafehérvárFehéregyházaBözöd Helyszín (pl. Medvetó): Gyulafehérvártörténelmi városközpont, FehéregyházaPetőfi emlékmű, Bözödelárasztott falu A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket. Gyulafehérváron megtekintettük a Károlyikapukat,ahol "igazi" őrökkel találkoztunk, szemügyre vettük a középkori a várépítészet remekművét. A Székesegyházban a tanulók egy térkép segítségével tájékozódva keresték meg az ott taláható történelmi személyiségek sírját. A művészettörténeti tanulmányainkat felidézve beszéltünk a román,gót és reneszánsz stílusjegyekről is. Fehéregyházánál ismét az 1848as eseményekre emlékeztünk,és az egyik legszomorúbb csatára,ahol Petőfi is elesett. Az emlékműnél meghallgattuk a lánglelkű költő Egy gondolat bánt engemet című versét, és egybevetettük élete utolsó napjaival. Bözödnél nem tudtunk kiszállni a buszból,mert "nagy idő volt", ahogy az ottaniak mondták. délután Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 1. BGA13HA gyulafehervarkarolykapuseta 2. BGA13HA gyulafehervarkarolykaputalalkozas az orrel 3. BGA13HA gyulafehervartortenelmi varoskozpontszekesegyhaz fele 4. BGA13HA gyulafehervarkarolykapuutban a varfal fele 5. BGA13HA gyulafehervarvarfala varepiteszet megfigyelese 6. BGA13HA feheregyhazapetofi emlekmuversmondas 7. BGA13HA feheregyhazapetofi emlekmukoszoruzas BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

13 Település (pl. Szováta): Szováta Helyszín (pl. Medvetó): Medvetó és a szállás A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra került tevékenységeket. Késő este érkeztünk meg a szállásra. A szobák elfoglalása után gyorsan megnéztük az aznap készült fényképeket,elkészítettünk egy reneszánsz párt és címert a Hunyadiak kapcsán, felidézve az út során látottakat,tapasztaltakat. Ráhongolódtunk a következő napra, amikor is a sóról, bányászatáról, hasznosságáról lesz majd szó. Hosszú utat terveztünk egészen a Békásszorosig. este Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek 1. BGA13HA szovataszallasmegerkezes 2. BGA13HA szovataszallasmegerkezes 3. BGA13HA szovataszallasreneszansz oltozetu babukeszites 4. BGA13HA szovataszallasreneszansz oltozetu babukeszites 5. BGA13HA BGA13HA BGA13HA01258 A szálláshely települése: Írja be a szálláshely településének nevét. Szováta Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

14 2. nap Időpont Település (pl. Szováta): SzovátaParajdGyergyószentmiklós Helyszín (pl. Medvetó): Parajdi sóbánya, Tarisznyás Márton Múzeum, A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket. Korán reggeli,7kor indulás a sóbányába. Sikerült az első busszal lemenni a bányába,ahova több mint 200 lépcső vezetett még. A különleges látvány mindenkit elbűbölt, beszéltünk a só fontosságáról, szállításáról. Megismertük élettani hatását, láttuk,hogyan gyógyulnak az emberek lent a mélyben, a mára már játszótérré téve a bányát. Ezután irány a Tarisznyás Márton Múzeum,ahol székely népviselettel, szokásokkal, hagyományokkal ismertettek meg a múzeum dolgozói. A múzeumnak volt egy különleges ásványtani gyűjteménye és egy játszótere,ahol régi épületek, szerszámok voltak kiállítva. délelőtt Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 1. BGA13HA parajdsobanya elottvarakozas a buszra 2. BGA13HA parajdsobanya bejaratamegerkeztunk a lejarathoz 3. BGA13HA parajdsobanya a melyseg tanulmanyozasa 4. BGA13HA gyergyoszentmiklostarisznyas marton muzeumnepviselet 5. BGA13HA gyergyoszentmiklostarisznyas marton muzeumneprajz 6. BGA13HA BGA13HA01258 BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

15 Település (pl. Szováta): GyergyószentmiklósGyilkostóBékásszorosGyergyószárhegy Helyszín (pl. Medvetó): Gyilkostó,Békásszoros, Lázárkastély A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket. A Gyilkostóhoz érve ismét a természet lenyűgöző erejét tapasztalhattuk meg. Természetesen itt is a legendák világát idéztük meg, ám nem feledkeztünk meg a a tó kialakulásának valódi okáról sem. A Békásszorosnál a magassági növényekről, a hegylánc kialakulásáról beszéltünk., és hallgattuk a víz lezúduló robajának hangját. Gyergyószárhegyen a Lázárkastélyhoz mentünk. Itt is Bethlen Gábor szelleme érintett meg bennünket. A kastély még így is, leromlott állapotában is csodálatos. A helyiektől tudtuk meg,hogy hamarosan hozzákezdenek a felújításhoz,amihez a magyar állam is segítséget nyújt. délután Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 1. BGA13HA bucsinpongractetotestmozgas 2. BGA13HA békasszorosmagassag tanulmanyozasa 3. BGA13HA bekasszorosa víz erejenek megtapasztalasa 4. BGA13HA bekasszorosvisszafele tartunk az uton 5. BGA13HA gyilkosto a lenyugozo termeszet megfigyelese 6. BGA13HA gyergyoszarhegylazarkastélya kastely korbejarasa 7. BGA13HA gyergyoszarhegylazarkastélytalalkozas helyiekkel BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

16 Település (pl. Szováta): Szováta Helyszín (pl. Medvetó): Szállás A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket. Este befejeztük az előző napon elkezdett bábúkat, elkészült a címer is. A programfüzetben tovább dolgoztunk, a nap fényképeit is megnéztük. Megfestettük a Tarisznyás Márton Múzeumban látott női és férfi népviselet. este Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység NEM kapcsolódik közvetlenül az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek 1. BGA13HA szovataszallasferfi nepviselet keszul 2. BGA13HA szovataszallasferfi nepviselet keszul 3. BGA13HA szovataszallaselkeszult a mu 4. BGA13HA szovataszallasnoi nepviselet keszitese 5. BGA13HA szovataszallasprogramfuzet aznapi feladatai 6. BGA13HA BGA13HA01258 A szálláshely települése: Írja be a szálláshely településének nevét. Szováta Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

17 3. nap Időpont Település (pl. Szováta): SzovátaGyimes Helyszín (pl. Medvetó): Gyimesbükk,Ezeréves határ A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket. Ismét korai indulás. Az Ezeréves határ felfedezésére iddultunk.útközben történelmi ismereteinket tettük próbára,hiszen most a honfoglalástól egészen 1920ig terjedő időszakról volt szó. Beszéltünk a politika,a háború embertpróbáló és népeket szétválasztó következményeiről. Megnéztük a legkeletibb vasúti őrházat,a templom gondnoka beszélt az átélt szörnyűségekről, a sok szomorúságról, ami sújtja és sújtotta az ott élő embereket. Megnéztük azt az utat, ahonnan a csíksomlyói búcsúra indulnak gyalog a hívők, ahova befut a híres, piros Mohab mozdony Magyarországról. délelőtt Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 1. BGA13HA gyimesezereves hatara legkeletibb orhazhoz ertünk 2. BGA13HA gyimesezereves hatara legkeletibb orhazhoz ertünk 3. BGA13HA gyimesezereves hatarrakoczi varba indultunk 4. BGA13HA gyimesezereves hatara batrak megerkeztek 5. BGA13HA gyimesezereves hatarkilatas fontrol 6. BGA13HA gyimesezereves hatartanakaszto gulaii. tortenesei 7. BGA13HA gyimesezereves hatara gondnok mesel a helytortenetrol BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

18 Település (pl. Szováta): Település (pl. Szováta): Helyszín (pl. Medvetó): GyimesCsíksomlyóCsíkszereda A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket. Gyimesből a hívők gyalog, mi busszal érkeztünk Csíksomlyóra. Megnéztük a templomot, a kegyhely kapcsán beszéltünk a vallás sokszínűségéről,az ortodox és a római katolikus vallás különbségéről, a vallásszabadságról,amely Erdélyhez kötődik, a világon először 1568ban János Zsigmond iktatta törvénybe a tordai országgyűlésen. A csíkszeredai Mikóvár a környék és a vár történetével kápráztatott el. Mint megtudtuk, ez a vár inkább katonai feladatokat látott el. Az interaktív várbemutató és idegenvezetés eddigi ismereteink elmélyítését szolgálta, és újakkal bővítette. délután Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben NEM vesznek részt külhoni diákok a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 1. BGA13HA csikszeredamikovarmegerkezes 2. BGA13HA csikszeredamikovarmegerkezes 3. BGA13HA csikszeredamikovaraz egyik legerdekesebb terem 4. BGA13HA csikszeredamikovarelkeszült a var orsege 5. BGA13HA farkaslakatamasi aron siremlékemegemlekezes 6. BGA13HA farkaslakatamasi aron siremlékekoszoruzas 7. BGA13HA01258 BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

19 Település (pl. Szováta): FarkaslakaSzováta Helyszín (pl. Medvetó): Szovátaszállás A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket. Mielőtt a szállásunkra értünk volna ellátogattunk Farkaslakára, Tamási Áron sírjához. Elhelyeztük az emlékezés koszorúját, és néhány gondolatot idéztünk Ábel című trilógiájából.a szálláson este továbbfolytattuk programfüzetünk kitöltését. Egy nagy térképen bejelöltük azokat a helyeket,ahol már jártunk. Készültünk a másnapi kibédi találkozóra. Éneket és a táncot próbáltuk, illetve beszélgettünk Kibéd történetéről, Szatymazzal való régi kapcsolatáról. este Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen vesznek részt a tevékenység NEM eredményez konkrét hasznot egy külhoni magyar közösség számára a tevékenység közvetlenül kapcsolódik az iskolai tananyaghoz a tevékenység az ismeretek elmélyítésére szolgáló pedagógiai módszert tartalmaz a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma 1. BGA13HA szovataszallasfeladatok megoldasa 2. BGA13HA szovataszallasfeladatok megoldasa 3. BGA13HA szovataszallasfeladatok megoldasa 4. BGA13HA szovataszallasrahangolodas az eneklesre 5. BGA13HA szovataszallasegyutt enekelunk 6. BGA13HA BGA13HA01258 A szálláshely települése: Írja be a szálláshely településének nevét. Szováta Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

20 4. nap Időpont Település (pl. Szováta): SzovátaKibéd Helyszín (pl. Medvetó): Kibédáltalános iskola A részt vevő diákok tevékenységének bemutatása: Mutassa be a megjelölt helyszínen megvalósításra kerülő tevékenységeket. Ezt a napot kineveztük az összetartozás napjának. A kibédi tanárokkal és gyerekkel töltöttük szinte az egész napot. Reggel nyolckor érkeztünk az iskolához,ahol kíváncsi szemek figyeltek az ablakokból. Persze hasonló kíváncsíság volt bennünk is. Szinte nem is volt idő az ismerkedésre,rögtön próbára tettük egymást ügyességi feladatokban. Vegyes csapatokat alakítottunk, és máris indult a játék. Közben a többiek a focipályát söpörték az előző napi esőtől,hogy tudjanak a fiúk focizni. A felnőttekkibédiek,szatymaziakhatalmas bográcsokban elkezdték főzni az ebédet. Miután az aznapi jégeső is elvonult, söprögetés,és irány a focipálya. délelőtt Választott témához kapcsolódás: Hasonló korú külhoni fiatalokkal közös Külhoni magyar közösség számára hasznos Az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése: Részvétel magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen: a tevékenység kapcsolódik a választott témához a tevékenységben magyarországi és külhoni diákok közösen vesznek részt a tevékenység egy külhoni magyar közösség számára hasznot eredményez a tevékenység NEM kapcsolódik közvetlenül az iskolai tananyaghoz a tevékenység NEM tartalmaz az ismeretek elmélyítését eredményező pedagógiai módszert a tevékenység NEM tartalmaz a magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségen való részvételt A napszakra vonatkozó fényképek fájlneve: Csatoljon fényképeket a tevékenységek igazolására. Írja be a fájlneveket a megadott formátumban. FIGYELEM! A fényképek elnevezésének a következő példa formátumát kell követniük: BGA13HA szovatamedve toszemetszedes. A képek sorszámozása folyamatos a teljes beszámoló során. A CDn/DVDn megküldött fényképek Kép sorszáma Földrajzi név/helyszín tevékenység (ékezetek nélkül) 1. BGA13HA kibediskolamegerkeztunk 2. BGA13HA kibediskolamegerkeztunk,eleredt az eso is 3. BGA13HA kibediskolakivancsian varnak rank 4. BGA13HA kibediskolavan meg ilyen tanterem is 5. BGA13HA kibediskolaa jatek elotti varakozas 6. BGA13HA kibediskolamar egyutt jatszunk 7. BGA13HA01258 BGA12HA01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

LÉLEK, S SZABAD NÉP TESZ CSUDA DOLGOKAT IRODALMI ÁMBOLYGÁS ERDÉLYBEN

LÉLEK, S SZABAD NÉP TESZ CSUDA DOLGOKAT IRODALMI ÁMBOLYGÁS ERDÉLYBEN LÉLEK, S SZABAD NÉP TESZ CSUDA DOLGOKAT IRODALMI ÁMBOLYGÁS ERDÉLYBEN 2013 KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 ELŐKÉSZÍTŐ ÓRA Jó tanácsok a jövő Határtalanul! utazó hetedikeseinek Barátkozz meg

Részletesebben

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október Köszöntő Kedves Olvasók! A KFG Hírlevél második évfolyamának első számát ajánljuk figyelmükbe, melyben hírt adunk a nyár és a tanévből eddig eltelt két hónap eseményeiről. Bemutatjuk szeptembertől itt

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Erdélyben járt a BIP csapata

Bodrogközi. Körkép. Erdélyben járt a BIP csapata Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja 2014. június http://bodrogkoz.com/bip/bodrogkozi-korkep/ A Bodrogközi Információs Pontok projekt 17 munkatársa és vezetői

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

16 IX. évfolyam 3. szám

16 IX. évfolyam 3. szám 16 IX. évfolyam 3. szám A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira eseti lapja IX. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 30. ingyenes kiadvány A Szivárványhíd Alapítvány 2011. 09. 06. án ülésezett:

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 8. szám 2013. augusztus Tájékoztatás a Dózsa és Téglagyár utcai vasúti

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Meghívó. Tisztelettel meghívjuk Szent István király és az Államalapítás Ünnepére! Helyszín: Szent István tér

Alsónémedi Hírmondó. Meghívó. Tisztelettel meghívjuk Szent István király és az Államalapítás Ünnepére! Helyszín: Szent István tér Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Meghívó Tisztelettel meghívjuk Szent István király és az Államalapítás Ünnepére! Helyszín:

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben