Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK I. ÖNÉLETRAJZ...2 II. SZAKMAI ÉLETRAJZ...4 III. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A MOTIVÁCIÓM...8 IV. HELYZETELEMZÉS, AZ ERŐFORRÁSOK BEMUTATÁSA...9 IV.1. Az intézmény rövid jellemzése:... 9 IV.2. A köznevelési intézmény alapadatai: IV.3. Humánerőforrás: IV.3.1 A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott humánerőforrás: IV.3.2. Nevelő - és oktatómunkát közvetlen segítő alkalmazottak: IV.4. A Corvina Általános Iskola tanulói IV.4.1. Tanulói létszámok, tanulóközösségek jellemzői IV.4.2 Sajátos pedagógiai programok: IV.5. Dologi, tárgyi feltételek: V. VEZETŐI PROGRAM...26 V.1. Célmeghatározás V.2. Vezetési elveim: V.3. Kiemelt célok, feladatok, a közötti periódusban: V.3.1. Szakmai, pedagógiai feladatok: V.3.2. Marketing feladatok: V.3.3. Gazdasági feladatok: V.4. A FELVÁZOLT CÉLOK ÉS FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓM...31 V.4.1. Rövidtávon megvalósítandó feladatok: V.4.2. Középtávú feladatok: V.4.3 Hosszútávra megvalósítandó feladatok V.4.4. Marketing feladatok V.4.5. A helyzetelemzésben bemutatott technikai problémák megoldása, a szükséges fejlesztések megvalósítása... 47

2 I. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Lóczi László Születési idő: Születési hely: Csorna Édesanyám neve: Nagy Erzsébet Házasállapot: nős Feleségem neve: Lócziné Németh Judit Foglalkozása: tanítónő, a kecskeméti Kodály Zoltán Általános Iskolában Gyermekem neve: Lóczi Eszter / 13 éves, a Mátyás Király Általános Iskola tanulója/ Lakcím: 6000 Kecskemét Vértes utca 25. Telefon: 06 /76/ /30/ Hivatalos: Magán: Munkahely Corvina Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt.46 Igazgató Szentkirályi Általános Iskola Igazgatóhelyettes Mátyás Király Általános Iskola Kecskemét Pedagógus Camphill Blaire Drummond, Skócia Co-worker Táborfalvi Általános Iskola Pedagógus Pusztavacsi Általános Iskola Pedagógus Nyírbélteki Általános Iskola 2

3 Igazgatóhelyettes Nyírbélteki Általános Iskola Pedagógus Végzettségek: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, osztatlan jogász szak, IV. éves jogász hallgató Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, közoktatási vezető, kiváló minősítés Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, angol nyelv és irodalom szakos tanár, jó minősítés. /Egyben felsőfokú nyelvvizsgának is minősül./ Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, jó minősítés Bessenyei György Tanárképző Főiskola, történelem szakos általános iskolai tanár és népművelő, kiváló minősítés. Egyéb képesítések: Euroexam államilag elismert nemzetközi nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója alap, közép - és felsőfokon Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), középfok 1999.CAMPHIL COMMUNITIES SCOTLAND FOUNDATION COURSE practice in integrated therapeutic communities Önálló kötetek, publikációk: Nyírbéltek társadalma a XII. századtól 1914-ig /Bp / Pusztavacs története 1945-ig /Bp.1997./ Scottish national identity in the turn of the 20th and 21st century Folyamatban: Az alapjogok jogi szabályozása és gyakorlati megvalósítása a közoktatásban 3

4 II. Szakmai életrajz Világéletemben diák és tanár voltam. Az első diplomám megszerzése óta is folyamatosan váltogatom helyem az iskolapad és a katedra között. Úgy érzem, hogy az önmagát állandóan képző tanár személyes példája a legvonzóbb a gyerekek előtt a tanulás iránti motivációra. Nyírbélteken, egy 350 tanulóval rendelkező iskolában kezdtem el tanítani. Hamarosan a tantestület javaslatára igazgatóhelyettesi beosztásban dolgoztam. Nagy kihívásokkal kellett megbirkózni: 30 % - os volt a roma nemzetiségi tanulók aránya, s az ő felzárkóztatásuk, beilleszkedésük segítése az iskolai életbe nem volt könnyű feladat. Ezzel párhuzamosan meg kellett őriznünk tehetséges tanulóinkat a környező városokban gombamódra szaporodó kisgimnáziumokkal szemben. Életre kellett keltenünk egy évek óta nem működő művelődési házat és könyvtárat. Óriási erőfeszítéseink eredménnyel jártak. Különösen büszke vagyok a helyi történelmi szakköröm eredményeire, hiszen elnyertük a Barangolás a múltban elnevezésű területi történelmi vetélkedő vándorserlegét, s míg ott tanítottam, sikerült is megtartanunk. A szakkör tagjai azóta jogászok és egyetemi tanárok. Elsőként kutattam, dolgoztam fel és publikáltam az Árpád-kortól fennálló Nyírbéltek nevű település történetét. Családi okok miatt döntöttünk úgy, hogy közelebb húzódunk az ország szívéhez. Először Pusztavacson dolgoztam, ahol a helyi önkormányzat felkérésére megírtam a hajdani mezőváros helytörténetét. Ezután az egykori pusztavacsi igazgató hívására Táborfalván tanítottam. Ott én szerveztem évente a levelezős megyei történelmi versenyeket, melyeket a legjobbak szóbeli vetélkedős versenye zárt le. Ott kezdtem el színjátszással és drámapedagógiával foglalkozni. A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón csoportom első helyezettként jutott be a váci országos döntőbe. 4

5 1998-ban pályázatot nyertem a Camphill Blaire Drummond nevű nemzetközi szervezet skóciai intézetébe. Ez az időszak jelentősen hozzájárult angol nyelvi tudásom, valamint pedagógiai felkészültségem fejlődéséhez. Nagyon sok külföldi kollégával volt szerencsém dolgozni, s általuk a nyugati demokráciák pedagógiájáról képet kapni től két tanévet tanítottam a kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola tanáraként. Mindennapi oktató-nevelő munkám mellett egy színjátszó csoportot működtettem, amellyel már az első néhány hónap után az iskolán kívüli színpadokon is sikeresek voltunk júliusától a Szentkirályi Általános Iskola igazgatóhelyetteseként dolgoztam. Ez az év lehetőséget adott arra, hogy felelevenítsem vezetői, pedagógiai, jogi és iskolagazdálkodási ismereteimet, s gyakorlatot szerezzek a pályázati, valamint PR munkákban szeptember elsejétől a Mátyás Király Általános Iskola igazgatójaként dolgoztam. Tíz éves vezetői tevékenységem alatt a Mátyás Király Általános Iskola a városban tapasztalható tanulói létszám csökkenése ellenére is 390-ről 595 főre növekedett. Bensőséges, alkotó légkör kialakításával sikerült az iskola népszerűségét biztosítani, ami abban is megnyilvánult, hogy jelentősen csökkent a negyedik és hatodik osztályból kisgimnáziumokba távozók száma. Angoltanárként igyekszem példát mutatni a kommunikáció-centrikus nyelvoktatás megvalósításában. Széleskörű nemzetközi kapcsolatot építettem ki külföldi iskolákkal, s koordinátoraként a harmadik nemzetközi projektet irányítom Follow our footprints címen. A projekt során Írországgal, Franciaországgal, Ausztriával, Észtországgal, Törökországgal, Olaszországgal és Erdéllyel dolgozunk együtt, közös projektmunka keretében. Az első projektünk az uniós értékelési pontrendszer alapján 357 projektből a 17. legjobbnak, második nemzetközi projektünk 10. legjobbnak bizonyult. Ez a nemzetközi tevékenység tág lehetőséget biztosított tanulóink számára az angolnyelv gyakorlati alkalmazására. Mai napig is intenzív kapcsolatot tartunk fenn projektpartnereinkkel. A nyelvoktatásban új utakat kereső munkámnak köszönhetően angolos csoportom minden tagja sikeres alapfokú C típusú nyelvvizsgát tett, az elmúlt évben pedig négyen az alapfok mellett középfokú szóbelin is eredményesen vizsgáztak. 5

6 2007. július elsejétől a Corvina Óvoda és Általános Iskola nevű többcélú közoktatási intézmény igazgatójaként dolgoztam. Az én feladatom volt a Corvina intézmény létrehozásának gyakorlati megvalósítása. Ez a feladat magába foglalta a szükséges dokumentációk elkészítését, a gazdasági egységmegszervezését, s az összehangolt pedagógiai munka beindítását. A legnagyobb kihívást az a helyzet jelentette, hogy az intézménybe tartozó Hunyadi János Általános Iskola, Mathiász János Általános Iskola és a Kertvárosi Általános Iskola az egyesítést megelőző beiskolázás során nem tudott első osztályt indítani. Ez a körülmény bizonytalanságot teremtett a környező lakosság köreiben, s a felsorolt iskolák dolgozóiban egyaránt. Jól szervezett marketing tevékenységgel sikerült úrrá lenni a helyzeten, s 2008-ban mindegyik iskola képes volt a beiskolázáshoz szükséges elsős létszámot biztosítani. A tanévtől bevezettünk egy általam kidolgozott angol-magyar két tanítási nyelvű programot a Mátyás Király Általános Iskolában, mely program kezdő résztvevői jelenleg a negyedik évfolyamon tanulják e program keretében az angolnyelvet. Vezetésem alatt, kollégáim támogató munkájára építve sikerült egy stabil, nyugodt és kiegyensúlyozott körülmények között működő, fejlődésre képes intézmény alapjait megteremteni. Kitűnően összehangolt pedagógiai programot működtettünk az integrációhoz tartozó óvodák és iskolák között. Munkánk során iskoláink nevelő-oktató tevékenysége ráépült az óvodai programokra, iskoláinkban tovább folytattuk az óvodákban bevezetett jó nevelési gyakorlatokat. Összehangolt, lelkiismeretes munkánk eredményeként mindegyik iskolánkban sikerült első osztályt indítani úgy, hogy a Kertvárosi Iskolában az elmúlt tanévben létszámtúllépéshez kellett engedélyt kérni, a Mátyás Iskola állandó túljelentkezéssel küzd, valamint a Hunyadi Iskolában immár harmadik éve kétosztályos elsős évfolyamokat indítunk. Az intézmény érdekében kifejtett munkámat az iskolai közösség /pedagógusok, tanulók, szülők/ a minőségbiztosítási mérés során 92%-os eredménnyel értékelte, a fenntartó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig 2011 decemberében főtanácsosi cím megadásával ismerte el munkámat ben kezdtem el jogi tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Jelenleg IV. éves hallgató vagyok. Úgy tapasztaltam, hogy egy lelkiismeretes vezetőnek, aki mintegy száz közalkalmazott, több mint ezer gyerek neveléséért és sorsáért, érdekképviseletéért, emberi méltóságáért felelős, nélkülözhetetlen a jogi ismeretek terén elsajátított magas színvonalú jártasság megszerzése. 6

7 Szakdolgozatomat Az alapjogok jogi szabályozása és gyakorlati alkalmazása a közoktatásban címen írom. Olyan jogi tanulmány elkészítésén dolgozom, ami jól használható kézikönyvként is szolgálhat a pedagógusok számára diákjaik, s önmaguk alapjogainak érvényesítéséhez január elsejétől a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásainak megfelelően az óvodák önkormányzati fenntartás alatt maradtak, így szervezetileg leváltak a Corvina intézményről. Jelenleg Corvina Általános Iskola néven működik az általam vezetett intézmény. Kollégáimmal átdolgoztuk a jogszabályi változásoknak megfelelően pedagógiai programunkat, alapdokumentumainkat, melyek megvalósítása a következő vezetési ciklus feladata. Tíz éve irányítom a Mátyás Király Általános Iskolát, öt évvel ezelőtt a vezetésem alatt született meg a négy iskolából és 10 óvodai telephelyből álló Corvina Óvoda és Általános Iskola többcélú integrált intézmény március 30-ig irányításom, koordinációs és aktív programírói tevékenységem során készítettük el kollégáimmal az intézmény jövőjét meghatározó, megvalósításra váró programunkat. Pályázatom elkészítése előtt megkértem kollégáimat, titkos szavazás keretében nyilatkozzanak arról, hogy kívánják-e, hogy újabb öt évre beadjam pályázatomat. A tantestülettől erre 100 %-os bátorítást kaptam. Családommal az intézmény beiskolázási körzetében élek, tulajdonképpen lakótársaim gyermekeiért, tágabb távlatokban lakókörzetem jövőjéért szeretnék a jövőben is felelős munkát végezni. 7

8 III. Célok meghatározása és a motivációm III. 1. Bevezető gondolatok Az állam és a város csak épületeket, iskolákat, laboratóriumokat, klinikákat emelhet. Tudományos szellemet azonban ezekbe a külső keretekbe mi nem lehelhetünk. Ezt a tanári kar adja meg! /Klebelsberg Kunó/ Egy iskolát elsősorban nem a technikai feltételei, hanem az abban dolgozók modern, kreatív és gyermekszerető munkája tesz naggyá. Ismerem a Corvina Általános Iskola minden egyes dolgozóját, képesnek és felkészültnek tartom őket arra, hogy a kor szakmai kihívásainak méltóképpen megfeleljenek. Szemem előtt látom egy európai szemléletű, gyermekközpontú, modern és kreatív gondolkodású, szociálisan érzékeny és toleráns intézményi közösség alkotómunkájának gyümölcsét. Mindig is éreztem, hogy milyen nagyszerű kihívás és tanáremberhez méltó feladat lehet e program megvalósítása. A városrészben végzett társadalmi munkám során azt tapasztaltam, hogy az általam megfogalmazott célok nem csak az én, hanem lakótársaim gondolatvilágában is megfogalmazódtak. Eddigi pályafutásom során sokféle intézményben megfordultam, Magyarországon és külföldön egyaránt. Dolgoztam beosztottként és vezetőként, kis falusi iskolában és nagyvárosi iskolában is. Külföldi munkám során abban a szerencsében részesülhettem, hogy Európa különböző részeiről megismerkedhettem kollégákkal, gondolkodásmódjukkal, módszereikkel. Különösen a skandináv típusú nevelési szemlélet és életfelfogás hatott rám. Az eddig gyűjtött tudásom, szakmai tapasztalatom magjainak elvetésére a legnagyszerűbb táptalaj a saját környezetem, ahol otthon vagyok, és olyan emberekkel dolgozhatom, akikkel napi kapcsolatban vagyok, megoszthatom gondolataimat, és akik tehetségére, kreativitására, ötleteire számíthatok, akik velem együtt érdekeltek abban, hogy a Corvina Általános Iskola minél hatékonyabb, népszerűbb és versenyképesebb intézmény legyen. Szeretnék egy olyan intézményt működtetni, amely bizalmat kelt, amelyben megbíznak a városrészben élő szülők, gyerekek és pedagógusok, lakótársak egyaránt. Ez a cél motivál arra, hogy pedagógiai elképzeléseim megvalósítása céljából a Corvina Általános Iskola igazgatói állását megpályázzam. 8

9 IV. Helyzetelemzés, az erőforrások bemutatása Az iskolák világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb. /Arthur Conan Doyle/ IV.1. Az intézmény rövid jellemzése: A Corvina Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007.számú határozata alapján született meg, s július 1-jétől december 31-ig létezett január elsejétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközpontú Tankerület 6000 Kecskemét Deák F. tér 3. fenntartásával, s Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának működtetése alatt, Corvina Általános Iskola néven, négy általános iskolával működik tovább az intézmény ben, az integrációs határozatot megelőző előkészítő folyamatok során a Keleti Blokk elnevezést kapta az intézmény, ami a városban elfoglalt földrajzi fekvésre utalt. Az intézmény működési hatóköre kiterjed Vacsiközre, Hunyadivárosra, Katonatelepre, s Kertvárosra. Az intézmény dolgozóival közösen döntöttünk úgy, hogy a Keleti Blokk helyett a Corvina nevet választjuk. A név a magyar történelem egyik virágzó korszakára, Hunyadi Mátyás uralkodásának idejére utal. Mátyás király tehetségével, rátermettségével, széles látókörű gondolkodásával, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremtett a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Képes volt hazánk céljait, érdekeit Európához igazítani. Híressé vált a kultúra és a tudomány iránti fogékonyságáról. Nevéhez kapcsolódik a reneszánsz és a humanizmus elterjesztése hazánkban. A humanizmus olyan világnézet, melynek középpontjában az ember áll. Olyan embereszményt állít elénk, ami a körülötte álló világ felfedezésére, megértésére, jobbá tételére törekszik. A humanizmus jelmondatát tettük irányadónkká: Mindennek mértéke az ember. 9

10 IV.2. A köznevelési intézmény alapadatai: Hivatalos neve: Corvina Általános Iskola Idegen nyelvű megnevezése: Corvina Primary School Rövid neve: Corvina Általános Iskola Feladatellátási helyei: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Tagintézmények megnevezése, címei: Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája ügyvitel címe:6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Corvina Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája ügyvitel címe:6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. Corvina Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája ügyvitel címe:6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 1. Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája ügyvitel címe: 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközpontú Tankerület 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér e. Típusa: általános iskola OM azonosító: Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): Köznevelési alapfeladatok: Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat 10

11 - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Corvina Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Corvina Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: összesen 1162 fő Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája Corvina Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája Corvina Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 594 fő 218 fő 175 fő 175 fő Iskolatípusonként az évfolyamok száma 1-8. évfolyam 11

12 Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel, és a Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájában együttműködési megállapodással a megyei illetékességű Bács-Kiskun Megyei Könyvtár Műkertvárosi Fiókkönyvtárral Különleges pedagógiai célok megvalósítása: - két tanítási nyelvű, angol: Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája - integrációs felkészítés: Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája, - képesség-kibontakoztató felkészítés: Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Speciális jellemzők Emelt szintű angol oktatás a Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskola tagintézményben. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 7.1. feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. hrsz. 6323/1 hasznos alapterület: 5241 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét, Kossuth tér feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. hrsz hasznos alapterület: 2715 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét Kossuth tér feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 1. hrsz. 0377/3 12

13 hasznos alapterület: 1152 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Kossuth tér feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. hrsz hasznos alapterület: 1130 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 13

14 IV.3. Humánerőforrás: IV.3.1 A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott humánerőforrás: A tanévben 94 státuszt és heti 168 túlórát engedélyezett az intézmény fenntartója. A 94 státuszból egy teljes könyvtárosi állás a Kertvárosi Iskolában. Tantestületünk jól képzett és tapasztalt kollégákból áll. Minden egyes határozatlan időre kinevezett kolléga teljesítette a hétévenkénti továbbképzési feladatát. Valamennyi vezető beosztású kolléga rendelkezik közoktatási vezetőképzős végzettséggel, s a Mathiász Általános Iskola vezetőjén kívül többéves vezetői gyakorlattal. Szakos ellátottságunk az egységek közötti áttanításoknak köszönhetően teljes. Nem okoz gondot az idegen nyelv és informatika tanításához szükséges szaktanárok biztosítása. Jelenleg 0,5 státuszon alkalmazunk felsős énektanárt, a 6. osztályig pedig ének műveltségi területen végzett tanítók tanítják az ének tantárgyat. A Mátyás Iskola angol-magyar két tanítási nyelvű programjához szükséges angol anyanyelvi tanár folyamatosan biztosított a CETP szervezettel kötött szerződés alapján. A célnyelven oktatott tárgyak szaktárgyi pedagógusaival is rendelkezik az intézmény. Fejlesztő pedagógusaink rendelkeznek az iskolai fejlesztéshez előírt fejlesztői és gyógypedagógiai végzettséggel egyaránt. Jelenleg öt gyógypedagógus és nyolc fejlesztő pedagógus végzettségű kollégával tudjuk biztosítani a fejlesztő foglalkozások szakszerű ellátását. A TÁMOP Pedagógus továbbképzési pályázat támogatásával négy pedagógusunk részére biztosítottunk ingyenes továbbtanulást. Két drámapedagógust, egy szakvizsgázott pedagógiai értékelés - és kutatótanári szakembert, valamint egy angol művelődési területen végzett kollégát támogattunk végzettségük megszerzésében. A TÁMOP Együtt a tehetségekért program keretében 15 mátyásos kolléga részesült tehetségfejlesztő képzésben, s működtetett tehetséggondozó programot, melynek jelenleg a fenntartási kötelezettségét teljesítjük. Szintén fontos szakmai tudást növelő képzéseken vehettek részt a mátyásos és a kertvárosi kollégák a TÁMOP Referencia pályázat keretében, melynek alapja az egységekben folyó két-két jó pedagógiai gyakorlat közzététele, valamint az egységek szakmai átvilágítás 14

15 során bizonyított magasszintű szakmai munka bizonyítása volt. A kollégák a pályázat által megkövetelt továbbképzések során a mentortanári tevékenységet sajátították el. Jelenleg nem rendelkezünk gyógytornász végzettségű kollégával, ezért Csaplár Gyuláné testnevelés szakos kolléga az elmúlt tanévben elkezdte a Nyugat-Magyarországi Egyetem gyógytornász szakát, melyet várhatóan 2014 júniusában fejez be. Addig utazó gyógytornásszal látjuk el tanulóinkat. Az intézményhez tartozó iskolák közös pedagógiai programjának módosítása március 31-re elkészült. Igyekeztünk úgy összhangba szervezni pedagógiai munkánkat, hogy az egységek egyedi arculata, az intézményi sokszínűség továbbra is fennmaradjon. Az óvodák és iskolák szétválasztása után is fenn kívánjuk tartani a korábban közös integrációként működő óvodák és iskolák egymásra épülő programjait. Már elkészítettük a következő tanév tantárgyfelosztási tervezetét, mely szerint az alábbi táblázatban látható létszámnövekedésre van szükség: Intézmény neve Az elkészített A Az elkészített tantárgyfelosztás 2012/2013- tantárgyfelosztás Másik alapján a as tanévben alapján a A corvinás 2013/2014-es Hiányzó a 2013/2014-es felhasználható iskolába tanévben pedagógusok pedagógus tanévben az összes órakeret áttanítandó szükséges álláshelyek felhasznált óra órák száma pedagógus száma száma álláshelyek száma Corvina Mátyás 10 új pedagógus Király Általános hiányzik Iskolája 19,5 Corvina Hunyadi Iskolája 25,5 25, ,5 Corvina 2 új pedagógus Mathiász 12,5 14, hiányzik Iskolája 11 Corvina Kertvárosi 13 15,5 368, ,5 új pedagógus 16 Iskolája hiányzik összesen ,5 2435, ,5 116 Az iskolákban jelenleg öt munkaközösség működik. A tanévet megelőzően 11 munkaközösséggel dolgoztunk. Fenntartói döntés alapján kellett a munkaközösségeket csökkenteni. Minden iskolában van egy-egy osztályfőnöki munkaközösség, a Mátyás 15

16 Iskolában tekintettel a magas létszámra, külön alsós és felsős munkaközösséget alakítottunk ki. Munkaközösségink több sikeres, együttműködésen alapuló programmal büszkélkedhetnek: közös mérési anyagok kidolgozása, corvinás szakmai napok, mikulás hét, idegennyelvi karácsony, közös rajzpályázatok és kiállítások, corvinás versenyek, sportfoglalkozások. IV.3.2. Nevelő - és oktatómunkát közvetlen segítő alkalmazottak: Mind a négy iskolában működik iskolai könyvtár. A Kertvárosi Iskola és a Mathiász Iskola könyvtára az iskolai könyvtári feladatokon kívül fiókkönyvtári funkcióban a lakosság számára is nyújt könyvtári szolgáltatást. A Mátyás Iskola és a Hunyadi Iskola jelenleg iskolakönyvtárként működik. Az elmúlt öt évben a Kertvárosi Iskola egy teljes státusszal, a többi iskola viszont heti öt órában látta el könyvtárosi feladatait. A köznevelési törvény szerint intézményünknek két teljes állású könyvtárost kell biztosítani szeptember 1- jétől. Mindegyik iskolában egy-egy iskolatitkár működik. Nincs külön titkár biztosítva az igazgatónak. A köznevelési törvény szeptember elsejétől a 450 tanulónál nagyobb létszámú iskolákban két titkárt ír elő, ami létszükséglet az intézmény adminisztratív teendőinek pontos és határidőn belüli elvégzéséhez. Egyetlen pedagógiai asszisztens dolgozik a teljes intézményben. A köznevelési törvény 2. sz. melléklete alapján az intézmény összesen 10 asszisztenssel kezdheti meg a tanévet. Nagyon megnehezíti az iskola működését az a körülmény, hogy az iskolák nem rendelkeznek állandó karbantartókkal, udvarosokkal, kertészekkel. Nincs olyan hivatalos személy, aki a külső körlet takarítását elvégzi, segítene a rakodásban, napi fizikai teendőkben. A feladat ellátására időnként közmunkást alkalmazhatunk, sajnos a program pont a legszükségesebb időszakban / december 1-május 1 között nem biztosít munkaerőt. A karbantartási munkákat a kecskeméti KIKFOR, a biztonsági feladatokat a Bács Security, a takarítást pedig a PROFI KOMFORT nevű cég látja el. Ezek a szolgáltatások nem tartalmazzák a külső körlet takarítását, a hétvégi programok során külön kell fizetni a szolgáltatásokért, a karbantartási tevékenységek 16

17 legnagyobb részét pedig a KIKFOR kiszervezi más cégeknek, s ezekért állandóan külön fizetni kell. / Szennyvízdugulás, csőtörés, tetőjavítás, kőműves munkák, festés, fűtés - szerelés, kazánkarbantartás, stb./ Jelen pillanatban az intézményi munkaügyért és szakmai gazdálkodásáért felelős személyek a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, és Kollégium alkalmazottai, akikkel a Corvina igazgatója semmilyen jogviszonyban sem áll. Ez a tényező is megnehezíti az intézmény szakmai pénzügyi és munkaügyi működését. Ugyanez a helyzet a működtetéssel kapcsolatban, mely területen a Corvina Óvoda gazdasági egysége az ügyintéző szervezet. IV.4. A Corvina Általános Iskola tanulói A Corvina Óvoda és Általános Iskola egységei közötti összetartásnak, hatékonyságának első nagy horderejű eredménye a 2008-as elsős beiratkozáskor mutatkozott meg. Amíg a korábbi tanévben az intézmény egységei közül csak a Mátyás Iskola tudott elsős osztályokat indítani, az egységesítést követően minden egységben elegendő tanuló jelentkezett az első osztályok indításához. Ennek eredményeképpen a korábbi három osztály helyett, 2008 szeptemberében hat első osztály indulhatott az intézményben, s ezt a teljesítményt mai napig tartani tudtuk, sőt a Hunyadi János Általános Iskolában már harmadik éve két első osztálynyi gyerek jelentkezett. Amennyiben az előző öt év lendülete folytatódik, a tanévre a Corvina négy újabb osztállyal bővül a tanévihez képest, mivel a Hunyadi Iskolában várhatóan jövőre is kétosztálynyi gyerek iratkozik be, s a tanévben a három kimenő 8. osztály helyett hat új nyolcadik osztály kezd tanévet. IV.4.1. Tanulói létszámok, tanulóközösségek jellemzői Iskoláink 1162 tanuló számára tudnak helyet biztosítani. A tanévet 1045 tanulóval kezdtük el, s az idei elsős beiratkozások alapján szeptembertől várhatóan 1095 tanulóval fogunk tanévet indítani. Mátyás Király Általános Iskola Az iskola 630 tanulóval kezdi a tanévet. Az alapvetően 81 férőhelyre 112 elsőskorú gyereket írattak be. A két kimenő nyolcadik osztály helyett három indul a jövő 17

18 tanévben. Ez az évfolyam volt az első, amelyen az iskola három osztályt működtet a kettő helyett. Évről évre egyre nagyobb a Mátyás Iskola népszerűsége a lakosság körében, ami egyrészt az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkának, másrészt, a negyedik éve működő angol-magyar két tanítási nyelvű programnak köszönhető. Ez a növekedés hátránnyal is jár, hiszen az elmúlt évek növekedésének következtében egyre szűkebbé vált az iskola, sorra be kellett áldozni a szaktantermeket, a könyvtár helyiségeit, s egyre nehezebb a testnevelés és sportfoglalkozások, valamint a csoportbontások megszervezése. Hunyadi János Általános Iskola Az Iskola a 2008-ig tartó hanyatlást követően egy sikeres vezető és - arculatváltás, valamint az összehangolt intézményi stratégia eredményeként megállította a negatív folyamatot, visszaszerezte a lakosság bizalmát, s már a harmadik párhuzamos osztályt fogja indítani a tanévben. Jelenleg a Napsugár Óvoda működik az iskola épületében három csoporttal. Az óvodát négy üres tanterem helyén alakítottuk ki. Két tanteremben adminisztratív munka folyik. Egyik teremre már a következő tanévben szükség lesz, s amennyiben tovább is képesek vagyunk a jelenlegi népszerűséget fenntartani, akkor a másik teremre is szükség lesz osztályterem kialakításához. Kertvárosi Iskola Az iskola az elmúlt ötéves ciklusban már sikeresen feltöltött egy hiányzó évfolyamot, s lassan, de biztosan növeli létszámát. Egy üresen maradt tantermet a Tulipán csoport névre keresztelt óvodai csoportnak adtunk át. Tavaly ünnepelte az iskola 85. születésnapját. Az iskola tantestülete a legméltóbb módon tisztelgett az évfordulón Klebelsberg Kunó emléke előtt azáltal, hogy a beiskoláztatás során külön engedélyt kellett kérni ahhoz, hogy minden jelentkező elsőst fel tudjon venni az intézmény. Ebben az iskolában is várható, hogy re feltöltődik mind a nyolc évfolyam. Mathiász János Általános Iskola: Ez az iskola is hét osztállyal működik. Itt még 2012-re sem sikerült elérni a 2008-as létszámot. Örvendetes tény azonban, hogy 2008 óta folyamatosan volt elég jelentkező az első osztályok indításához. A megürült tantermet itt is óvodai csoportszoba kialakítására használtuk fel, ahol a Maci csoport működik. Az elmúlt tanévben itt is vezetőváltás volt. Az új vezető élvezi a tantestület, az óvoda és a lakosság bizalmát, egyaránt. Helyi lakos, 18

19 sikeresen mozgósítja a szülőket, így itt is számítok arra, hogy 2015-re feltöltődik a jelenlegi hiányzó osztály. A tanulói összetétel: tanév Iskolák fő oszt. HH HHH SNI a+b BTM iskolaotthonos napközis napközis cs. tanulószobás magántanuló bejáró Mátyás Hunyadi Mathiász Kertváros Összesen tanév Iskolák fő oszt. HH HHH SNI a+b BTM iskolaotthonos napközis napközis cs. tanulószobás magántanuló bejáró Mátyás Hunyadi Mathiász Kertváros Összesen A táblázat a szeptembere közötti adatokat, s változásokat szemlélteti. A tanulói létszám 11,5 % - kal, ezzel párhuzamosan az osztályok száma is 15 %-kal, azaz hattal növekedett a jelzett időintervallumban. Ez azért szép teljesítmény, mert városi szinten a tanulói létszám 2012-ig stagnált. A legintenzívebb növekedés a Mátyás Iskolában /26,8% /, valamint a Kertvárosi Iskolában /23,6 % / mutatkozik, de a Hunyadi Iskola /6,4 % / is gyarapodásnak indult. A hunyadis létszám a párhuzamos osztályok növekedésével a jövőben erőteljesebbé fog válni. A Mathiász Iskola még / 15 % - kal / maradt el 2008-as létszámhoz képest, de itt is lassú gyarapodásra számíthatunk ban a corvinás tanulók 20%-a számított hátrányos helyzetűnek, s közülük 8,85 % volt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Legterheltebb ebből a szempontból a 19

20 Kertvárosi Iskola volt, a tanulók 69 %-a, azaz csaknem kétharmada volt HH-s, a a teljes tanulói közösség 34 %- a, kicsivel több, mint egyharmada HHH-s. Az idei tanév elején a corvinás HH-s tanulók aránya 26 %-ra növekedett, ellenben a HHHs tanulók aránya 4,2 % - ra csökkent. A Kertvárosi Iskolában 31 %-kal kevesebb a HH-s tanuló, valamint 15,72 %-kal csökkent a HHH-s tanulók aránya. A HH-s és HHH-s közötti jelentős változás mögött az a tény is szerepet játszik, hogy a vizsgált időszakban jegyző előtti nyilatkozathoz kötötték a halmozottan hátrányos helyzetet, s sokan nem vállalták a hivatal előtti megjelenést. Ezzel párhuzamosan növekedett a HH-s tanulók száma ban 6, 8 % volt az SNI-s tanulók, s 6,4 % a BTM-es tanulók aránya. Ezen a téren is a Kertvárosi Iskola pedagógusai dolgoztak a legnagyobb szakmai kihívást igénylő körülmények között, hiszen itt az SNI-s tanulók aránya 24,5 %, a BTM-eseké pedig 5,2 %. Az itt dolgozó pedagógusokra érvényes az a cél, hogy munkájuk értékelésekor figyelembe kell venni azokat a hátrányos körülményeket, amelyek megnehezítik hatékony és eredményes munkájukat. Az idei tanévben 8,4 %-ra növekedett az SNI-sek, s 13,5 %-ra a BTM-es tanulók aránya. A BTM-es tanulók növekedésében közrejátszott a kollégák fokozottabb odafigyelése, valamint az SNI-s és BTM-es tanulók besorolásának megváltozása is. Jelenleg 2,5 gyógypedagógusi státusszal látjuk el a 88 SNI-s és 141 BTM-es tanulót. Valójában az intézmény öt gyógypedagógusi végzettségű kollégával rendelkezik. Azok a kollégák, akik nem fejlesztői státuszon dolgoznak, tanítási tevékenységük mellett segítenek be a gyógypedagógiai munkába. A magas szórásmező miatt a Mátyás Iskolában kiemelt feladat az osztályon belüli differenciálás gyakorlati alkalmazása, mivel ezáltal maradhat az iskola vonzó, a nagyon tehetséges, átlagos, valamint a tanulási problémákkal küzdő gyerekek számára egyaránt. A Hunyadi Iskolában és a Mathiász Iskolában valamivel magasabb a hátrányos helyzetűek és az SNI-s tanulók aránya, viszont alacsonyabbak az osztálylétszámok, s egyenletesebb a tanulók kompetenciájának szórásmezője. Az általános iskolák egyik fontos minőségi mutatója, hogy mennyire képes tanulói képességeinek megfelelően biztosítani a továbbtanulási feltételeket. 20

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben