Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK I. ÖNÉLETRAJZ...2 II. SZAKMAI ÉLETRAJZ...4 III. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A MOTIVÁCIÓM...8 IV. HELYZETELEMZÉS, AZ ERŐFORRÁSOK BEMUTATÁSA...9 IV.1. Az intézmény rövid jellemzése:... 9 IV.2. A köznevelési intézmény alapadatai: IV.3. Humánerőforrás: IV.3.1 A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott humánerőforrás: IV.3.2. Nevelő - és oktatómunkát közvetlen segítő alkalmazottak: IV.4. A Corvina Általános Iskola tanulói IV.4.1. Tanulói létszámok, tanulóközösségek jellemzői IV.4.2 Sajátos pedagógiai programok: IV.5. Dologi, tárgyi feltételek: V. VEZETŐI PROGRAM...26 V.1. Célmeghatározás V.2. Vezetési elveim: V.3. Kiemelt célok, feladatok, a közötti periódusban: V.3.1. Szakmai, pedagógiai feladatok: V.3.2. Marketing feladatok: V.3.3. Gazdasági feladatok: V.4. A FELVÁZOLT CÉLOK ÉS FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓM...31 V.4.1. Rövidtávon megvalósítandó feladatok: V.4.2. Középtávú feladatok: V.4.3 Hosszútávra megvalósítandó feladatok V.4.4. Marketing feladatok V.4.5. A helyzetelemzésben bemutatott technikai problémák megoldása, a szükséges fejlesztések megvalósítása... 47

2 I. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Lóczi László Születési idő: Születési hely: Csorna Édesanyám neve: Nagy Erzsébet Házasállapot: nős Feleségem neve: Lócziné Németh Judit Foglalkozása: tanítónő, a kecskeméti Kodály Zoltán Általános Iskolában Gyermekem neve: Lóczi Eszter / 13 éves, a Mátyás Király Általános Iskola tanulója/ Lakcím: 6000 Kecskemét Vértes utca 25. Telefon: 06 /76/ /30/ Hivatalos: Magán: Munkahely Corvina Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt.46 Igazgató Szentkirályi Általános Iskola Igazgatóhelyettes Mátyás Király Általános Iskola Kecskemét Pedagógus Camphill Blaire Drummond, Skócia Co-worker Táborfalvi Általános Iskola Pedagógus Pusztavacsi Általános Iskola Pedagógus Nyírbélteki Általános Iskola 2

3 Igazgatóhelyettes Nyírbélteki Általános Iskola Pedagógus Végzettségek: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, osztatlan jogász szak, IV. éves jogász hallgató Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, közoktatási vezető, kiváló minősítés Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, angol nyelv és irodalom szakos tanár, jó minősítés. /Egyben felsőfokú nyelvvizsgának is minősül./ Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, jó minősítés Bessenyei György Tanárképző Főiskola, történelem szakos általános iskolai tanár és népművelő, kiváló minősítés. Egyéb képesítések: Euroexam államilag elismert nemzetközi nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója alap, közép - és felsőfokon Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), középfok 1999.CAMPHIL COMMUNITIES SCOTLAND FOUNDATION COURSE practice in integrated therapeutic communities Önálló kötetek, publikációk: Nyírbéltek társadalma a XII. századtól 1914-ig /Bp / Pusztavacs története 1945-ig /Bp.1997./ Scottish national identity in the turn of the 20th and 21st century Folyamatban: Az alapjogok jogi szabályozása és gyakorlati megvalósítása a közoktatásban 3

4 II. Szakmai életrajz Világéletemben diák és tanár voltam. Az első diplomám megszerzése óta is folyamatosan váltogatom helyem az iskolapad és a katedra között. Úgy érzem, hogy az önmagát állandóan képző tanár személyes példája a legvonzóbb a gyerekek előtt a tanulás iránti motivációra. Nyírbélteken, egy 350 tanulóval rendelkező iskolában kezdtem el tanítani. Hamarosan a tantestület javaslatára igazgatóhelyettesi beosztásban dolgoztam. Nagy kihívásokkal kellett megbirkózni: 30 % - os volt a roma nemzetiségi tanulók aránya, s az ő felzárkóztatásuk, beilleszkedésük segítése az iskolai életbe nem volt könnyű feladat. Ezzel párhuzamosan meg kellett őriznünk tehetséges tanulóinkat a környező városokban gombamódra szaporodó kisgimnáziumokkal szemben. Életre kellett keltenünk egy évek óta nem működő művelődési házat és könyvtárat. Óriási erőfeszítéseink eredménnyel jártak. Különösen büszke vagyok a helyi történelmi szakköröm eredményeire, hiszen elnyertük a Barangolás a múltban elnevezésű területi történelmi vetélkedő vándorserlegét, s míg ott tanítottam, sikerült is megtartanunk. A szakkör tagjai azóta jogászok és egyetemi tanárok. Elsőként kutattam, dolgoztam fel és publikáltam az Árpád-kortól fennálló Nyírbéltek nevű település történetét. Családi okok miatt döntöttünk úgy, hogy közelebb húzódunk az ország szívéhez. Először Pusztavacson dolgoztam, ahol a helyi önkormányzat felkérésére megírtam a hajdani mezőváros helytörténetét. Ezután az egykori pusztavacsi igazgató hívására Táborfalván tanítottam. Ott én szerveztem évente a levelezős megyei történelmi versenyeket, melyeket a legjobbak szóbeli vetélkedős versenye zárt le. Ott kezdtem el színjátszással és drámapedagógiával foglalkozni. A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón csoportom első helyezettként jutott be a váci országos döntőbe. 4

5 1998-ban pályázatot nyertem a Camphill Blaire Drummond nevű nemzetközi szervezet skóciai intézetébe. Ez az időszak jelentősen hozzájárult angol nyelvi tudásom, valamint pedagógiai felkészültségem fejlődéséhez. Nagyon sok külföldi kollégával volt szerencsém dolgozni, s általuk a nyugati demokráciák pedagógiájáról képet kapni től két tanévet tanítottam a kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola tanáraként. Mindennapi oktató-nevelő munkám mellett egy színjátszó csoportot működtettem, amellyel már az első néhány hónap után az iskolán kívüli színpadokon is sikeresek voltunk júliusától a Szentkirályi Általános Iskola igazgatóhelyetteseként dolgoztam. Ez az év lehetőséget adott arra, hogy felelevenítsem vezetői, pedagógiai, jogi és iskolagazdálkodási ismereteimet, s gyakorlatot szerezzek a pályázati, valamint PR munkákban szeptember elsejétől a Mátyás Király Általános Iskola igazgatójaként dolgoztam. Tíz éves vezetői tevékenységem alatt a Mátyás Király Általános Iskola a városban tapasztalható tanulói létszám csökkenése ellenére is 390-ről 595 főre növekedett. Bensőséges, alkotó légkör kialakításával sikerült az iskola népszerűségét biztosítani, ami abban is megnyilvánult, hogy jelentősen csökkent a negyedik és hatodik osztályból kisgimnáziumokba távozók száma. Angoltanárként igyekszem példát mutatni a kommunikáció-centrikus nyelvoktatás megvalósításában. Széleskörű nemzetközi kapcsolatot építettem ki külföldi iskolákkal, s koordinátoraként a harmadik nemzetközi projektet irányítom Follow our footprints címen. A projekt során Írországgal, Franciaországgal, Ausztriával, Észtországgal, Törökországgal, Olaszországgal és Erdéllyel dolgozunk együtt, közös projektmunka keretében. Az első projektünk az uniós értékelési pontrendszer alapján 357 projektből a 17. legjobbnak, második nemzetközi projektünk 10. legjobbnak bizonyult. Ez a nemzetközi tevékenység tág lehetőséget biztosított tanulóink számára az angolnyelv gyakorlati alkalmazására. Mai napig is intenzív kapcsolatot tartunk fenn projektpartnereinkkel. A nyelvoktatásban új utakat kereső munkámnak köszönhetően angolos csoportom minden tagja sikeres alapfokú C típusú nyelvvizsgát tett, az elmúlt évben pedig négyen az alapfok mellett középfokú szóbelin is eredményesen vizsgáztak. 5

6 2007. július elsejétől a Corvina Óvoda és Általános Iskola nevű többcélú közoktatási intézmény igazgatójaként dolgoztam. Az én feladatom volt a Corvina intézmény létrehozásának gyakorlati megvalósítása. Ez a feladat magába foglalta a szükséges dokumentációk elkészítését, a gazdasági egységmegszervezését, s az összehangolt pedagógiai munka beindítását. A legnagyobb kihívást az a helyzet jelentette, hogy az intézménybe tartozó Hunyadi János Általános Iskola, Mathiász János Általános Iskola és a Kertvárosi Általános Iskola az egyesítést megelőző beiskolázás során nem tudott első osztályt indítani. Ez a körülmény bizonytalanságot teremtett a környező lakosság köreiben, s a felsorolt iskolák dolgozóiban egyaránt. Jól szervezett marketing tevékenységgel sikerült úrrá lenni a helyzeten, s 2008-ban mindegyik iskola képes volt a beiskolázáshoz szükséges elsős létszámot biztosítani. A tanévtől bevezettünk egy általam kidolgozott angol-magyar két tanítási nyelvű programot a Mátyás Király Általános Iskolában, mely program kezdő résztvevői jelenleg a negyedik évfolyamon tanulják e program keretében az angolnyelvet. Vezetésem alatt, kollégáim támogató munkájára építve sikerült egy stabil, nyugodt és kiegyensúlyozott körülmények között működő, fejlődésre képes intézmény alapjait megteremteni. Kitűnően összehangolt pedagógiai programot működtettünk az integrációhoz tartozó óvodák és iskolák között. Munkánk során iskoláink nevelő-oktató tevékenysége ráépült az óvodai programokra, iskoláinkban tovább folytattuk az óvodákban bevezetett jó nevelési gyakorlatokat. Összehangolt, lelkiismeretes munkánk eredményeként mindegyik iskolánkban sikerült első osztályt indítani úgy, hogy a Kertvárosi Iskolában az elmúlt tanévben létszámtúllépéshez kellett engedélyt kérni, a Mátyás Iskola állandó túljelentkezéssel küzd, valamint a Hunyadi Iskolában immár harmadik éve kétosztályos elsős évfolyamokat indítunk. Az intézmény érdekében kifejtett munkámat az iskolai közösség /pedagógusok, tanulók, szülők/ a minőségbiztosítási mérés során 92%-os eredménnyel értékelte, a fenntartó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig 2011 decemberében főtanácsosi cím megadásával ismerte el munkámat ben kezdtem el jogi tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Jelenleg IV. éves hallgató vagyok. Úgy tapasztaltam, hogy egy lelkiismeretes vezetőnek, aki mintegy száz közalkalmazott, több mint ezer gyerek neveléséért és sorsáért, érdekképviseletéért, emberi méltóságáért felelős, nélkülözhetetlen a jogi ismeretek terén elsajátított magas színvonalú jártasság megszerzése. 6

7 Szakdolgozatomat Az alapjogok jogi szabályozása és gyakorlati alkalmazása a közoktatásban címen írom. Olyan jogi tanulmány elkészítésén dolgozom, ami jól használható kézikönyvként is szolgálhat a pedagógusok számára diákjaik, s önmaguk alapjogainak érvényesítéséhez január elsejétől a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásainak megfelelően az óvodák önkormányzati fenntartás alatt maradtak, így szervezetileg leváltak a Corvina intézményről. Jelenleg Corvina Általános Iskola néven működik az általam vezetett intézmény. Kollégáimmal átdolgoztuk a jogszabályi változásoknak megfelelően pedagógiai programunkat, alapdokumentumainkat, melyek megvalósítása a következő vezetési ciklus feladata. Tíz éve irányítom a Mátyás Király Általános Iskolát, öt évvel ezelőtt a vezetésem alatt született meg a négy iskolából és 10 óvodai telephelyből álló Corvina Óvoda és Általános Iskola többcélú integrált intézmény március 30-ig irányításom, koordinációs és aktív programírói tevékenységem során készítettük el kollégáimmal az intézmény jövőjét meghatározó, megvalósításra váró programunkat. Pályázatom elkészítése előtt megkértem kollégáimat, titkos szavazás keretében nyilatkozzanak arról, hogy kívánják-e, hogy újabb öt évre beadjam pályázatomat. A tantestülettől erre 100 %-os bátorítást kaptam. Családommal az intézmény beiskolázási körzetében élek, tulajdonképpen lakótársaim gyermekeiért, tágabb távlatokban lakókörzetem jövőjéért szeretnék a jövőben is felelős munkát végezni. 7

8 III. Célok meghatározása és a motivációm III. 1. Bevezető gondolatok Az állam és a város csak épületeket, iskolákat, laboratóriumokat, klinikákat emelhet. Tudományos szellemet azonban ezekbe a külső keretekbe mi nem lehelhetünk. Ezt a tanári kar adja meg! /Klebelsberg Kunó/ Egy iskolát elsősorban nem a technikai feltételei, hanem az abban dolgozók modern, kreatív és gyermekszerető munkája tesz naggyá. Ismerem a Corvina Általános Iskola minden egyes dolgozóját, képesnek és felkészültnek tartom őket arra, hogy a kor szakmai kihívásainak méltóképpen megfeleljenek. Szemem előtt látom egy európai szemléletű, gyermekközpontú, modern és kreatív gondolkodású, szociálisan érzékeny és toleráns intézményi közösség alkotómunkájának gyümölcsét. Mindig is éreztem, hogy milyen nagyszerű kihívás és tanáremberhez méltó feladat lehet e program megvalósítása. A városrészben végzett társadalmi munkám során azt tapasztaltam, hogy az általam megfogalmazott célok nem csak az én, hanem lakótársaim gondolatvilágában is megfogalmazódtak. Eddigi pályafutásom során sokféle intézményben megfordultam, Magyarországon és külföldön egyaránt. Dolgoztam beosztottként és vezetőként, kis falusi iskolában és nagyvárosi iskolában is. Külföldi munkám során abban a szerencsében részesülhettem, hogy Európa különböző részeiről megismerkedhettem kollégákkal, gondolkodásmódjukkal, módszereikkel. Különösen a skandináv típusú nevelési szemlélet és életfelfogás hatott rám. Az eddig gyűjtött tudásom, szakmai tapasztalatom magjainak elvetésére a legnagyszerűbb táptalaj a saját környezetem, ahol otthon vagyok, és olyan emberekkel dolgozhatom, akikkel napi kapcsolatban vagyok, megoszthatom gondolataimat, és akik tehetségére, kreativitására, ötleteire számíthatok, akik velem együtt érdekeltek abban, hogy a Corvina Általános Iskola minél hatékonyabb, népszerűbb és versenyképesebb intézmény legyen. Szeretnék egy olyan intézményt működtetni, amely bizalmat kelt, amelyben megbíznak a városrészben élő szülők, gyerekek és pedagógusok, lakótársak egyaránt. Ez a cél motivál arra, hogy pedagógiai elképzeléseim megvalósítása céljából a Corvina Általános Iskola igazgatói állását megpályázzam. 8

9 IV. Helyzetelemzés, az erőforrások bemutatása Az iskolák világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb. /Arthur Conan Doyle/ IV.1. Az intézmény rövid jellemzése: A Corvina Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007.számú határozata alapján született meg, s július 1-jétől december 31-ig létezett január elsejétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközpontú Tankerület 6000 Kecskemét Deák F. tér 3. fenntartásával, s Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának működtetése alatt, Corvina Általános Iskola néven, négy általános iskolával működik tovább az intézmény ben, az integrációs határozatot megelőző előkészítő folyamatok során a Keleti Blokk elnevezést kapta az intézmény, ami a városban elfoglalt földrajzi fekvésre utalt. Az intézmény működési hatóköre kiterjed Vacsiközre, Hunyadivárosra, Katonatelepre, s Kertvárosra. Az intézmény dolgozóival közösen döntöttünk úgy, hogy a Keleti Blokk helyett a Corvina nevet választjuk. A név a magyar történelem egyik virágzó korszakára, Hunyadi Mátyás uralkodásának idejére utal. Mátyás király tehetségével, rátermettségével, széles látókörű gondolkodásával, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremtett a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Képes volt hazánk céljait, érdekeit Európához igazítani. Híressé vált a kultúra és a tudomány iránti fogékonyságáról. Nevéhez kapcsolódik a reneszánsz és a humanizmus elterjesztése hazánkban. A humanizmus olyan világnézet, melynek középpontjában az ember áll. Olyan embereszményt állít elénk, ami a körülötte álló világ felfedezésére, megértésére, jobbá tételére törekszik. A humanizmus jelmondatát tettük irányadónkká: Mindennek mértéke az ember. 9

10 IV.2. A köznevelési intézmény alapadatai: Hivatalos neve: Corvina Általános Iskola Idegen nyelvű megnevezése: Corvina Primary School Rövid neve: Corvina Általános Iskola Feladatellátási helyei: Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Tagintézmények megnevezése, címei: Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája ügyvitel címe:6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Corvina Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája ügyvitel címe:6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. Corvina Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája ügyvitel címe:6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 1. Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája ügyvitel címe: 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközpontú Tankerület 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér e. Típusa: általános iskola OM azonosító: Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): Köznevelési alapfeladatok: Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat 10

11 - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Corvina Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Corvina Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: összesen 1162 fő Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája Corvina Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája Corvina Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 594 fő 218 fő 175 fő 175 fő Iskolatípusonként az évfolyamok száma 1-8. évfolyam 11

12 Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel, és a Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájában együttműködési megállapodással a megyei illetékességű Bács-Kiskun Megyei Könyvtár Műkertvárosi Fiókkönyvtárral Különleges pedagógiai célok megvalósítása: - két tanítási nyelvű, angol: Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája - integrációs felkészítés: Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája, - képesség-kibontakoztató felkészítés: Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Speciális jellemzők Emelt szintű angol oktatás a Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskola tagintézményben. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 7.1. feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. hrsz. 6323/1 hasznos alapterület: 5241 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét, Kossuth tér feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. hrsz hasznos alapterület: 2715 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét Kossuth tér feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 1. hrsz. 0377/3 12

13 hasznos alapterület: 1152 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Kossuth tér feladatellátási hely szerint pontos cím: 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. hrsz hasznos alapterület: 1130 nm jogkör: vagyonhasználati jog: KLIK működtető neve: Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzat 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 13

14 IV.3. Humánerőforrás: IV.3.1 A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott humánerőforrás: A tanévben 94 státuszt és heti 168 túlórát engedélyezett az intézmény fenntartója. A 94 státuszból egy teljes könyvtárosi állás a Kertvárosi Iskolában. Tantestületünk jól képzett és tapasztalt kollégákból áll. Minden egyes határozatlan időre kinevezett kolléga teljesítette a hétévenkénti továbbképzési feladatát. Valamennyi vezető beosztású kolléga rendelkezik közoktatási vezetőképzős végzettséggel, s a Mathiász Általános Iskola vezetőjén kívül többéves vezetői gyakorlattal. Szakos ellátottságunk az egységek közötti áttanításoknak köszönhetően teljes. Nem okoz gondot az idegen nyelv és informatika tanításához szükséges szaktanárok biztosítása. Jelenleg 0,5 státuszon alkalmazunk felsős énektanárt, a 6. osztályig pedig ének műveltségi területen végzett tanítók tanítják az ének tantárgyat. A Mátyás Iskola angol-magyar két tanítási nyelvű programjához szükséges angol anyanyelvi tanár folyamatosan biztosított a CETP szervezettel kötött szerződés alapján. A célnyelven oktatott tárgyak szaktárgyi pedagógusaival is rendelkezik az intézmény. Fejlesztő pedagógusaink rendelkeznek az iskolai fejlesztéshez előírt fejlesztői és gyógypedagógiai végzettséggel egyaránt. Jelenleg öt gyógypedagógus és nyolc fejlesztő pedagógus végzettségű kollégával tudjuk biztosítani a fejlesztő foglalkozások szakszerű ellátását. A TÁMOP Pedagógus továbbképzési pályázat támogatásával négy pedagógusunk részére biztosítottunk ingyenes továbbtanulást. Két drámapedagógust, egy szakvizsgázott pedagógiai értékelés - és kutatótanári szakembert, valamint egy angol művelődési területen végzett kollégát támogattunk végzettségük megszerzésében. A TÁMOP Együtt a tehetségekért program keretében 15 mátyásos kolléga részesült tehetségfejlesztő képzésben, s működtetett tehetséggondozó programot, melynek jelenleg a fenntartási kötelezettségét teljesítjük. Szintén fontos szakmai tudást növelő képzéseken vehettek részt a mátyásos és a kertvárosi kollégák a TÁMOP Referencia pályázat keretében, melynek alapja az egységekben folyó két-két jó pedagógiai gyakorlat közzététele, valamint az egységek szakmai átvilágítás 14

15 során bizonyított magasszintű szakmai munka bizonyítása volt. A kollégák a pályázat által megkövetelt továbbképzések során a mentortanári tevékenységet sajátították el. Jelenleg nem rendelkezünk gyógytornász végzettségű kollégával, ezért Csaplár Gyuláné testnevelés szakos kolléga az elmúlt tanévben elkezdte a Nyugat-Magyarországi Egyetem gyógytornász szakát, melyet várhatóan 2014 júniusában fejez be. Addig utazó gyógytornásszal látjuk el tanulóinkat. Az intézményhez tartozó iskolák közös pedagógiai programjának módosítása március 31-re elkészült. Igyekeztünk úgy összhangba szervezni pedagógiai munkánkat, hogy az egységek egyedi arculata, az intézményi sokszínűség továbbra is fennmaradjon. Az óvodák és iskolák szétválasztása után is fenn kívánjuk tartani a korábban közös integrációként működő óvodák és iskolák egymásra épülő programjait. Már elkészítettük a következő tanév tantárgyfelosztási tervezetét, mely szerint az alábbi táblázatban látható létszámnövekedésre van szükség: Intézmény neve Az elkészített A Az elkészített tantárgyfelosztás 2012/2013- tantárgyfelosztás Másik alapján a as tanévben alapján a A corvinás 2013/2014-es Hiányzó a 2013/2014-es felhasználható iskolába tanévben pedagógusok pedagógus tanévben az összes órakeret áttanítandó szükséges álláshelyek felhasznált óra órák száma pedagógus száma száma álláshelyek száma Corvina Mátyás 10 új pedagógus Király Általános hiányzik Iskolája 19,5 Corvina Hunyadi Iskolája 25,5 25, ,5 Corvina 2 új pedagógus Mathiász 12,5 14, hiányzik Iskolája 11 Corvina Kertvárosi 13 15,5 368, ,5 új pedagógus 16 Iskolája hiányzik összesen ,5 2435, ,5 116 Az iskolákban jelenleg öt munkaközösség működik. A tanévet megelőzően 11 munkaközösséggel dolgoztunk. Fenntartói döntés alapján kellett a munkaközösségeket csökkenteni. Minden iskolában van egy-egy osztályfőnöki munkaközösség, a Mátyás 15

16 Iskolában tekintettel a magas létszámra, külön alsós és felsős munkaközösséget alakítottunk ki. Munkaközösségink több sikeres, együttműködésen alapuló programmal büszkélkedhetnek: közös mérési anyagok kidolgozása, corvinás szakmai napok, mikulás hét, idegennyelvi karácsony, közös rajzpályázatok és kiállítások, corvinás versenyek, sportfoglalkozások. IV.3.2. Nevelő - és oktatómunkát közvetlen segítő alkalmazottak: Mind a négy iskolában működik iskolai könyvtár. A Kertvárosi Iskola és a Mathiász Iskola könyvtára az iskolai könyvtári feladatokon kívül fiókkönyvtári funkcióban a lakosság számára is nyújt könyvtári szolgáltatást. A Mátyás Iskola és a Hunyadi Iskola jelenleg iskolakönyvtárként működik. Az elmúlt öt évben a Kertvárosi Iskola egy teljes státusszal, a többi iskola viszont heti öt órában látta el könyvtárosi feladatait. A köznevelési törvény szerint intézményünknek két teljes állású könyvtárost kell biztosítani szeptember 1- jétől. Mindegyik iskolában egy-egy iskolatitkár működik. Nincs külön titkár biztosítva az igazgatónak. A köznevelési törvény szeptember elsejétől a 450 tanulónál nagyobb létszámú iskolákban két titkárt ír elő, ami létszükséglet az intézmény adminisztratív teendőinek pontos és határidőn belüli elvégzéséhez. Egyetlen pedagógiai asszisztens dolgozik a teljes intézményben. A köznevelési törvény 2. sz. melléklete alapján az intézmény összesen 10 asszisztenssel kezdheti meg a tanévet. Nagyon megnehezíti az iskola működését az a körülmény, hogy az iskolák nem rendelkeznek állandó karbantartókkal, udvarosokkal, kertészekkel. Nincs olyan hivatalos személy, aki a külső körlet takarítását elvégzi, segítene a rakodásban, napi fizikai teendőkben. A feladat ellátására időnként közmunkást alkalmazhatunk, sajnos a program pont a legszükségesebb időszakban / december 1-május 1 között nem biztosít munkaerőt. A karbantartási munkákat a kecskeméti KIKFOR, a biztonsági feladatokat a Bács Security, a takarítást pedig a PROFI KOMFORT nevű cég látja el. Ezek a szolgáltatások nem tartalmazzák a külső körlet takarítását, a hétvégi programok során külön kell fizetni a szolgáltatásokért, a karbantartási tevékenységek 16

17 legnagyobb részét pedig a KIKFOR kiszervezi más cégeknek, s ezekért állandóan külön fizetni kell. / Szennyvízdugulás, csőtörés, tetőjavítás, kőműves munkák, festés, fűtés - szerelés, kazánkarbantartás, stb./ Jelen pillanatban az intézményi munkaügyért és szakmai gazdálkodásáért felelős személyek a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, és Kollégium alkalmazottai, akikkel a Corvina igazgatója semmilyen jogviszonyban sem áll. Ez a tényező is megnehezíti az intézmény szakmai pénzügyi és munkaügyi működését. Ugyanez a helyzet a működtetéssel kapcsolatban, mely területen a Corvina Óvoda gazdasági egysége az ügyintéző szervezet. IV.4. A Corvina Általános Iskola tanulói A Corvina Óvoda és Általános Iskola egységei közötti összetartásnak, hatékonyságának első nagy horderejű eredménye a 2008-as elsős beiratkozáskor mutatkozott meg. Amíg a korábbi tanévben az intézmény egységei közül csak a Mátyás Iskola tudott elsős osztályokat indítani, az egységesítést követően minden egységben elegendő tanuló jelentkezett az első osztályok indításához. Ennek eredményeképpen a korábbi három osztály helyett, 2008 szeptemberében hat első osztály indulhatott az intézményben, s ezt a teljesítményt mai napig tartani tudtuk, sőt a Hunyadi János Általános Iskolában már harmadik éve két első osztálynyi gyerek jelentkezett. Amennyiben az előző öt év lendülete folytatódik, a tanévre a Corvina négy újabb osztállyal bővül a tanévihez képest, mivel a Hunyadi Iskolában várhatóan jövőre is kétosztálynyi gyerek iratkozik be, s a tanévben a három kimenő 8. osztály helyett hat új nyolcadik osztály kezd tanévet. IV.4.1. Tanulói létszámok, tanulóközösségek jellemzői Iskoláink 1162 tanuló számára tudnak helyet biztosítani. A tanévet 1045 tanulóval kezdtük el, s az idei elsős beiratkozások alapján szeptembertől várhatóan 1095 tanulóval fogunk tanévet indítani. Mátyás Király Általános Iskola Az iskola 630 tanulóval kezdi a tanévet. Az alapvetően 81 férőhelyre 112 elsőskorú gyereket írattak be. A két kimenő nyolcadik osztály helyett három indul a jövő 17

18 tanévben. Ez az évfolyam volt az első, amelyen az iskola három osztályt működtet a kettő helyett. Évről évre egyre nagyobb a Mátyás Iskola népszerűsége a lakosság körében, ami egyrészt az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkának, másrészt, a negyedik éve működő angol-magyar két tanítási nyelvű programnak köszönhető. Ez a növekedés hátránnyal is jár, hiszen az elmúlt évek növekedésének következtében egyre szűkebbé vált az iskola, sorra be kellett áldozni a szaktantermeket, a könyvtár helyiségeit, s egyre nehezebb a testnevelés és sportfoglalkozások, valamint a csoportbontások megszervezése. Hunyadi János Általános Iskola Az Iskola a 2008-ig tartó hanyatlást követően egy sikeres vezető és - arculatváltás, valamint az összehangolt intézményi stratégia eredményeként megállította a negatív folyamatot, visszaszerezte a lakosság bizalmát, s már a harmadik párhuzamos osztályt fogja indítani a tanévben. Jelenleg a Napsugár Óvoda működik az iskola épületében három csoporttal. Az óvodát négy üres tanterem helyén alakítottuk ki. Két tanteremben adminisztratív munka folyik. Egyik teremre már a következő tanévben szükség lesz, s amennyiben tovább is képesek vagyunk a jelenlegi népszerűséget fenntartani, akkor a másik teremre is szükség lesz osztályterem kialakításához. Kertvárosi Iskola Az iskola az elmúlt ötéves ciklusban már sikeresen feltöltött egy hiányzó évfolyamot, s lassan, de biztosan növeli létszámát. Egy üresen maradt tantermet a Tulipán csoport névre keresztelt óvodai csoportnak adtunk át. Tavaly ünnepelte az iskola 85. születésnapját. Az iskola tantestülete a legméltóbb módon tisztelgett az évfordulón Klebelsberg Kunó emléke előtt azáltal, hogy a beiskoláztatás során külön engedélyt kellett kérni ahhoz, hogy minden jelentkező elsőst fel tudjon venni az intézmény. Ebben az iskolában is várható, hogy re feltöltődik mind a nyolc évfolyam. Mathiász János Általános Iskola: Ez az iskola is hét osztállyal működik. Itt még 2012-re sem sikerült elérni a 2008-as létszámot. Örvendetes tény azonban, hogy 2008 óta folyamatosan volt elég jelentkező az első osztályok indításához. A megürült tantermet itt is óvodai csoportszoba kialakítására használtuk fel, ahol a Maci csoport működik. Az elmúlt tanévben itt is vezetőváltás volt. Az új vezető élvezi a tantestület, az óvoda és a lakosság bizalmát, egyaránt. Helyi lakos, 18

19 sikeresen mozgósítja a szülőket, így itt is számítok arra, hogy 2015-re feltöltődik a jelenlegi hiányzó osztály. A tanulói összetétel: tanév Iskolák fő oszt. HH HHH SNI a+b BTM iskolaotthonos napközis napközis cs. tanulószobás magántanuló bejáró Mátyás Hunyadi Mathiász Kertváros Összesen tanév Iskolák fő oszt. HH HHH SNI a+b BTM iskolaotthonos napközis napközis cs. tanulószobás magántanuló bejáró Mátyás Hunyadi Mathiász Kertváros Összesen A táblázat a szeptembere közötti adatokat, s változásokat szemlélteti. A tanulói létszám 11,5 % - kal, ezzel párhuzamosan az osztályok száma is 15 %-kal, azaz hattal növekedett a jelzett időintervallumban. Ez azért szép teljesítmény, mert városi szinten a tanulói létszám 2012-ig stagnált. A legintenzívebb növekedés a Mátyás Iskolában /26,8% /, valamint a Kertvárosi Iskolában /23,6 % / mutatkozik, de a Hunyadi Iskola /6,4 % / is gyarapodásnak indult. A hunyadis létszám a párhuzamos osztályok növekedésével a jövőben erőteljesebbé fog válni. A Mathiász Iskola még / 15 % - kal / maradt el 2008-as létszámhoz képest, de itt is lassú gyarapodásra számíthatunk ban a corvinás tanulók 20%-a számított hátrányos helyzetűnek, s közülük 8,85 % volt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Legterheltebb ebből a szempontból a 19

20 Kertvárosi Iskola volt, a tanulók 69 %-a, azaz csaknem kétharmada volt HH-s, a a teljes tanulói közösség 34 %- a, kicsivel több, mint egyharmada HHH-s. Az idei tanév elején a corvinás HH-s tanulók aránya 26 %-ra növekedett, ellenben a HHHs tanulók aránya 4,2 % - ra csökkent. A Kertvárosi Iskolában 31 %-kal kevesebb a HH-s tanuló, valamint 15,72 %-kal csökkent a HHH-s tanulók aránya. A HH-s és HHH-s közötti jelentős változás mögött az a tény is szerepet játszik, hogy a vizsgált időszakban jegyző előtti nyilatkozathoz kötötték a halmozottan hátrányos helyzetet, s sokan nem vállalták a hivatal előtti megjelenést. Ezzel párhuzamosan növekedett a HH-s tanulók száma ban 6, 8 % volt az SNI-s tanulók, s 6,4 % a BTM-es tanulók aránya. Ezen a téren is a Kertvárosi Iskola pedagógusai dolgoztak a legnagyobb szakmai kihívást igénylő körülmények között, hiszen itt az SNI-s tanulók aránya 24,5 %, a BTM-eseké pedig 5,2 %. Az itt dolgozó pedagógusokra érvényes az a cél, hogy munkájuk értékelésekor figyelembe kell venni azokat a hátrányos körülményeket, amelyek megnehezítik hatékony és eredményes munkájukat. Az idei tanévben 8,4 %-ra növekedett az SNI-sek, s 13,5 %-ra a BTM-es tanulók aránya. A BTM-es tanulók növekedésében közrejátszott a kollégák fokozottabb odafigyelése, valamint az SNI-s és BTM-es tanulók besorolásának megváltozása is. Jelenleg 2,5 gyógypedagógusi státusszal látjuk el a 88 SNI-s és 141 BTM-es tanulót. Valójában az intézmény öt gyógypedagógusi végzettségű kollégával rendelkezik. Azok a kollégák, akik nem fejlesztői státuszon dolgoznak, tanítási tevékenységük mellett segítenek be a gyógypedagógiai munkába. A magas szórásmező miatt a Mátyás Iskolában kiemelt feladat az osztályon belüli differenciálás gyakorlati alkalmazása, mivel ezáltal maradhat az iskola vonzó, a nagyon tehetséges, átlagos, valamint a tanulási problémákkal küzdő gyerekek számára egyaránt. A Hunyadi Iskolában és a Mathiász Iskolában valamivel magasabb a hátrányos helyzetűek és az SNI-s tanulók aránya, viszont alacsonyabbak az osztálylétszámok, s egyenletesebb a tanulók kompetenciájának szórásmezője. Az általános iskolák egyik fontos minőségi mutatója, hogy mennyire képes tanulói képességeinek megfelelően biztosítani a továbbtanulási feltételeket. 20

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához

A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához A közoktatási intézmény tanév végi beszámolójához Közoktatási intézmény: NAGYCENKI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény éves beszámolója az éves munkaterv alapján készül, melyet a 20/2012. (VIII.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

A kiírásokra egy-egy pályázat került benyújtásra. A pályázók mindkét tagintézmény esetében a jelenlegi tagintézmény-vezetők.

A kiírásokra egy-egy pályázat került benyújtásra. A pályázók mindkét tagintézmény esetében a jelenlegi tagintézmény-vezetők. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben