Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve Stróbl Alajos tanítványaként Epreskert Holló Barnabást domborműveket

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve Stróbl Alajos tanítványaként Epreskert Holló Barnabást domborműveket"

Átírás

1 Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve, május 16-án született Alsóhangonyban (Borsód-Abaúj-Zemplén megyében) és november 2-án halt meg Budapesten. Tanulmányait a budapesti iparművészeti iskolában kezdte Stróbl Alajos ( ) tanítványaként. Az iskola (ma Képzőművészeti Egyetem) az Andrássy út 69. alatt épült meg 1875-ben, Rauscher Lajos tervei alapján, a kivitelező Kolbenhain József volt. A kora eklektikus sarokház az Izabella utca sarkán áll, a homlokzaton sgrafitto-díszes mintázata Scholtz Róbert munkáját dicséri. (1871-ben alakult meg a Mintarajziskola és Rajztanárképző, melynek első igazgatója Keleti Gusztáv volt. Festőket, szobrászokat, grafikusokat, restaurátorokat és rajztanárokat képeztek. A tanulmányi idő 5-7 év volt. Tanárok voltak itt Ferenczy Károly, Lyka Károly, Rudnay Gyula, Vaszary János, Szőnyi István, Ferenczy Béni, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Pátzay Pál és más jeles mesterek. Ma is hozzá tartozik az Epreskert, ahol főként szobrász osztályok kaptak helyet. (Az Epreskertben a barokk kálvária felújítása óta a Budapesti Városvédő Egyesület évente tart kulturális rendezvényeket.) Holló Barnabást a millennium környéki évtizedekben a magyar történelem közismert és népi alakjai megformálásának egyik jelentős szobrászaként ismerjük. Olyan fontos realista domborműveket alkotott, mint ami a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását megelőző történelmi pillanatot ábrázolja (1893.nov.3, 170x140 cm-es bronz relief). Az Akadémia neoreneszánsz épületet december 15-én avatták fel, idén decemberben ünnepli 150 évfordulóját. Tervezője Stühler Frigyes, az építkezést Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal vezette. A kivitelező Diescher Antal volt. A tudós társaságról 1825-ben a pozsonyi országgyűlésen hangzott el megajánlás Széchenyi István ( ) gróftól. Az MTA falának külső domborművén szereplő urak 1827-ben Magyar Tudós Társaság néven Pozsonyban ültek össze először. (Díszruhában balról jobbra: Kolozsváry Miklós, Balogh János, Szoboszlai Pap István, Döbrentey Gábor, Máriássy István,

2 Takáts Gáspár, Bartal György, felsőbüki Nagy Pál, gróf Dessewffy József, gróf Andrássy György, Vay Ábrahám, gróf Széchenyi István, Platthy Mihály, gróf Károlyi György, gróf Eszterházy Miklós, báró Wesselényi Miklós, báró Perényi Zsigmond látható.) 1914-től az MTA földszinti díszlépcsőházának keleti oldalfalánál áll Holló Barnabás márvány domborműve: Erzsébet királyné koszorút helyez el Deák Ferenc ( ) ravatalára. A domborművet 1980-ban távolították el. Előbb a hátsó lépcsőházban pihent, majd Gödöllő jelentkezett érte, és a város múzeumába került ban Ráday Mihály kérésére Kosáry Domokos, az MTA elnöke visszahozatta óta ismét eredeti helyén látható. A folyosón áll Mikszáth Kálmán ( ) mellszobra, aki modellt ült neki. Ezt a művét 1910-ben készítette el. A budapesti ferences templom (Belváros) oldalfalán 1895-től látható az árvízi hajósról készült Wesselényi emléktábla. (Az márciusi pest-budai nagy árvíz mentésében részt vettek Wessselényi Miklós bárón (1796 Zsibó-1850 Pest) kívül sokan mások. Bártfai László a Károlyi család titkára, István főherceg, Landerer János könyvkiadó, Mátray Gábor, Prónay Albert báró, Ráday Gedeon gróf, Szapáry Sándor gróf, Eötvös József és Dániel bárók és révészek. József nádor Lónyai Jánost nevezte ki árvízi biztosnak. A Duna vízszintje a 19. században három alkalommal emelkedett 8 m fölé (1850,1838,1876-ban). Ekkor a vízmagaság 929 cm, az előző 1775-ös is 864 cm volt. A Duna Bécsig befagyott, a jégtorlaszok bajt hoztak később Csepelnél is. A jeges ár nagy károkat és emberveszteséget okozott ház Pesten, 204 Budán dőlt össze. 153 ember halt meg, ebből 151 Pesten. Ebben a hősies küzdelemben a mentési munkálatokat a báró vezette. Kollár Ferenc korabeli rézmetsző szomorú munkái is megörökítették az eseményeket.) Ennek a mentésnek állított emléket Holló Barnabás. A domborművét az 1900-es párizsi világkiállításon is bemutatták.(itt Bálint Zoltán és Jámbor Lajos építészek magyar történelmi pavilonjait kell megemlíteni, ami a millenniumi kiállításunkhoz hasonló kisebb

3 méretű épületekből állt. A szervezésben még Fischer József és Fittler Kamill is közreműködtek. Ezen a kiállításon Holló más nagynevű szobrászok társaságában szerepelt: Fadrusz János, Ligeti Miklós, Zala György, Kallós Ede, Telcs Ede Stróbl Alajos a mestere, Kiss György, Tóth István.) A Corvin téren a Vízivárosban áll Lajos kútja. Millacher Lajos emeltette hálából a Székes Fővárosnak. A megrendelő vagyonos budai polgár, Kacsa utcai szódavíz gyáros volt, 20 ezer Ft-ot (néhányan 10 ezret írnak) hagyott a városra, hogy ebből díszkutat állítsanak fel, és tervpályázatot írjanak ki. (Pályázott még Lechner Ödön, Ligeti Miklós, Telcs Ede, Árkay Aladár (Ő tervezte a Budai Vigadót is, ami között épült fel a téren.) Összesen 21 pályamű érkezett, amit jan. 1-ig lehetett beadni. I. díj 1000, a II. díj 600 korona volt. Előírták, legyen rajta Millacher arcképe és Lajos kútjának nevezzék ban, harmadszorra, Holló nyerte el a megbízást. A kutat 1904-ben november 19-én vette át a főváros. A szobor talpazata mészkő, az alak bronzból van. 2,65 m. A kút összesen 4,25 m magas. Nimród bibliai alakját ábrázolja ősmagyar viseletben vadászat közben, kürttel a szájában, a vitéz lábánál ivásra készülő kutyával. A mellvéddel körülvett alsó és a középső medence tömör kő, az utóbbi oroszlánfejes vízköpőkkel van díszítve. A két medencét rövid, tömör oszlopok támasztják alá. A szobor és környezete műemlékvédelem alatt áll. A Köröndön 1902-ben felállított Bocskai István szobrát áthelyezték a Millenniumi kolonnádra 1955-ben I. Ferdinánd helyére. (Ugyancsak átvitték Bethlen Gáborét is, akit ifj. Vastag György alkotott, III. Károlyt lecserélve.) Zrínyi Miklós a szigetvári hősé ma is ott áll, Pálffy János szobrát összetörték. Ma Szondy György, Bottyán János és Balassi Bálint szobrait láthatjuk még a Köröndön. (Az első eredeti köröndi alkotások, ahhoz a 10 szoborhoz tartoztak, melyeket Ferenc József adományozott a főváros szépítésére, saját házi pénztárából.) Budapesten és azon kívül is sok történelmi személyiségünk szobrának elkészítésére kapott felkérést: Tompa Mihály: Rimaszombat 1902 és Sárospatakon az iskolakertben 1896, bronz. Kossuth Lajos: Ajka és Balatonalmádi 1904 és Losonc A

4 mellszobrát Szinérfalván, Máramaros megyében, okt. 3-án avatták fel. Vay Ádám: Rákóczi kapitányának síremléke Vaja 1906, Bocskai István: Debrecen 1906, Hajdúböszörmény 1907 (ez másolata a pestinek). Vajda János: Vál 1908, II. Rákóczi Ferenc: Balatonalmádiban, vörös kő talpazat, rajta a Rákócziak családi címerével, az álló alak bronz, 1918 után avatták fel. (A szobrot Millisits Máté közlése szerint a Jungfer műhely öntötte.) Az urakat megkapáltató Mátyás király: Sajógömör Magas talpazaton álló bronz, egész alakos szobor, kezében kapával, valószínű ez az egyedüli ilyen királyszobor a világon. Greguss Ágost: Budapest Körösi Csoma Sándor bronz szobra az MTA épületében, 1898, 56 cm-es Ruszt József költségén készült ben részt vett Pesten meghirdetett zilahi Wesselényi szoborpályázaton is ben Széchenyi emléktábláját leplezték le. A Városligetben a Stefánia útnál állt a 180 cm-es, egész alakos bronzból készült Toldi szobra a viaskodó farkasokkal 1928-tól. Sajnos a háború során elpusztult. Tervben volt Ferenc Józsefnek egy lovas szobra a Várpalota előtt, de helyette Róna József szobrászunk Savoyai Jenő ( , hadvezér, a zentai győző 1697) lovas szobrát állították fel. Erzsébet királynénak pedig a Várkertbe terveztek lovas szobrot, de ez sem valósult meg. A Hauszmann és Ybl- féle várpalotának díszítésében is részt vett: Előörs és tépett zászló, 1904 stb. A Parlamentben (Steindl Imre tervezte, épült ) is kapott díszítőszobrászati megbízásokat. Részt vett a Piarista rendház (nemrég lett újból felújítva, Pesti Barnabás u. 1. neobarokk épület, Hüttl Dezső tervezte ) díszítő szobrainak elkészítésében is, más alkotókkal együtt. (Radnai Béla, Vass Viktor, Damkó József, Istók János). Megemlítem, hogy II. Rákóczi Ferenc kassai síremlékének a pályázatát is megnyerte, de a kivitelezési problémák és korai halála (52 évesen), meggátolta a kivitelben. Kisplasztikái: Furulyázó juhász kutyával, bronz, Ivó kuruc 1900, bronz 37 cm-es, Egy hű barát, Kinizsi, II. Lajos, és, Szondy Árpád zeneakadémiai tanár, II. Rákóczi Ferenc bronz 50 cm-es lovas szobra, kuruc vitéz lovas szobra zászlóval, 80 cm-es, bronz. Gróf Dessewffy József Kazinczy levelét olvassa, ülő bronz szobor 1898, 56 cm. Népszerűséget szerzett a kisplasztikákon kívül kisebb méretű életkép és állatszobraival is, ezek részben a Magyar Nemzeti Galériában láthatóak. A Műcsarnokban 1918-ban, hagyatéki kiállítását rendeztek emlékére. Ybl Miklós 1879-ben tervezett Várkert bazár alsó árkádsorában 1884-től műtermeket alakítottak ki. Először Stróbl Alajos költözött ide, majd később Fadrusz János kapta meg a műtermét, utána Ligeti Miklós, Holló Barnabás, Füredi Richárd és sokan mások is dolgoztak a 20 műteremben. Később Rubetzky György ( ) szobrász is nála, majd Ligetinél is dolgozott 1905 körül. Holló Barnabás szobrai jól illeszkednek a historizmus idején felépült házakhoz és terekhez. Kortársai között is elismert helye volt, Wesselényi domborműje még Párizsba is kikerült. A kor legnagyobb mesterének, Stróblnak tanítványaként biztos kézzel nyúlt kőhöz, bronzhoz egyaránt. A századfordulón a fontosabb közintézmények, Parlament, várpalota, piaristák rendházának belső díszítési munkálataiban is közreműködött. Ma is megilletődve állunk meg alkotásai előtt. Egykori lakhelye 1906-tól a Frankel Leo u A házon emléktábla van. Sírja a Farkasréti temetőben parcellában található családtagjaival együtt.

5 Végül megemlítem még Marhenke Vilmos jó képességű épületdíszítő kerámia szobrászt ( ), akiről a 100 éves évforduló kapcsán a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény előadással emlékezett, és ősszel kiállítást rendeznek a Körgalériában. dr. Horváth Péterné

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 1 NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 2 NAGY IMRE- EMLÉKJELEK 3 4 Készült Nagy Imre születésének 115. évfordulójára emlékezéssel Kiadja: A Nagy Imre Társaság Felelős kiadó: Káloczi Kálmán Szerkesztette: Tóth Sándor Müszaki

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

BUDAPESTI KULTÚRTÖRTÉNETI SÉTÁK I. ANDRÁSSY ÚT. 2009 Fekete Sas Könyvkiadó Bt.

BUDAPESTI KULTÚRTÖRTÉNETI SÉTÁK I. ANDRÁSSY ÚT. 2009 Fekete Sas Könyvkiadó Bt. BUDAPESTI KULTÚRTÖRTÉNETI SÉTÁK I. ANDRÁSSY ÚT Fekete Sas Kiadó 2009 A kötet megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap és a Budapest Bank Budapestért Alapítvány A kézirat lezárva 2009. június 10-én.

Részletesebben

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés.

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés. hivatalos Guide magyar nyelv ingyenes Fesztiválok, események M vészet és dizájn Bulizóna Pihenés, feltölt dés Budapest környéke Nevezetességek Hasznos információk BTH Budapesti Turisztikai Nonpro t Kft.

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv. Tartalomjegyzék. Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db

Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv. Tartalomjegyzék. Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db 1 Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db 2 Szeged fotótörténete 1859-1913 A nagyobb vidéki városokban az 1860-as

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

Útlevéllel vagy kártyaformátumú személyigazolvánnyal léphetünk be Szerbiába!

Útlevéllel vagy kártyaformátumú személyigazolvánnyal léphetünk be Szerbiába! IPA Heves Megyei Szervezete és a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre kirándulást szervez 2014.07.14-től 2014.07.20-ig (7 nap 6 éjszaka hétfőtől vasárnapig) DÉLVIDÉKRE Részvételi díj: 70.000,- Ft. Utazásban

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Papp Ferenc ezredes 1 Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Az előzményekről röviden Ahogy azt már az 1930-as évek második felétől megfigyelhettük, az Országos Tiszti Kaszinó működése folyamatosan

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben

A Miskolci Galéria Intézményei

A Miskolci Galéria Intézményei A Miskolci Galéria Intézményei Miskolci Galéria Miskolc, Déryné utca 5. [1967 1994] A 19. század elején az épület elődjét Melczer-kúriának nevezték. A névadó Melczer Gyula (1832? 1904), akinek élete és

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben