Keresem ısöm udvarát 2009/2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keresem ısöm udvarát 2009/2010"

Átírás

1 Keresem ısöm udvarát 2009/2010 Jelige: 1. feladat Az alábbi kérdések az európai és a magyar reneszánsz témaköréhez kapcsolódnak. (10 pont) 1. Melyik mő szereplıje Licida? a. Magyar Elektra b. Szép magyar comoedia c. Venus és Adonis 2. Ki nem reneszánsz korabeli zenész az alábbiak közül? a. Bakfark Bálint b. Monteverdi c. Palestrina 3. Hol mőködött az elsı magyar nyomdagép? a. Visegrádon b. Budán c. Fehérváron 4. Melyik Donatello-szobor található a padovai Szent Antal-bazilikában? a. Szent Jusztina b. Szent György c. Szent János 5. Az alábbiak közül ki volt újplatonista filozófus? a. Marsilio Ficino b. Guarino di Verona c. Galeotto Marzio 6. Boticelli Sixtus-kápolnában festett freskóján milyen építmény elıtt áll Mózes? a. istálló b. kút c. sátor 7. Melyik reneszánsz mővész mászta meg a Mont Ventoux-t? a. Janus Pannonius b. Boccaccio c. Petrarca 8. Miért faragott Michelangelo Mózes figurájának fejére szarvakat (II. Gyula pápa síremlékén)? a. Mózes bőneit szimbolizálja b. fordítási tévedés miatt c. eredetileg nem Mózest akarta megmintázni 9. Balassi Bálint Szép magyar comoediájában mi a neve Credulus szerelmének? a. Briseida b. Julia c. Galatea 10. Ki festette meg egyaránt Ozorai Pipo temesi ispánt és Francesco Petrarca költıt? a. Fra Angelico b. Paolo Ucello c. Andrea del Castagno 1

2 2. feladat Mit jelentenek az alábbi fogalmak! (8 pont) a. poeta natus: b. blank vers: c. misztérium-dráma: d. madrigál: e. Panegirikosz: f. Novella: g. erazmista fordítás: h. pásztorjáték: 3. feladat Balassi a szerelem költıje volt, a korabeli európai szerelmi líra egyik legnagyobb tudósa. Néhány szerelmes költeményét alakítottuk át távirati stílusúvá. Találjátok ki, hogy kihez szólnak a táviratok! (5 pont) A. Te vagy a fényes napom STOP. Betegségemben orvosság vagy STOP. Szomorú lelkem olyan mint egy fiatal fa STOP. Tekints a tulajdon rabodnak STOP. B. Eddig Júliát és Céliát szerettem STOP. Már mindkettıtıl búcsút vettem STOP. Most a te szerelmed éget STOP. C. Megbetegedtem a tekintetedtıl STOP. Két szemed az én szívemnek fáklyája STOP. Bánkódom utánad STOP. Szolgálatom és szerelmem neked ajánlom STOP. D. Paris neked ítélte volna az aranyalmát STOP. Összeillünk mint a fehér liliom és a rózsa STOP. Azt kívánom legyél hozzám jó életfogytig STOP. E. Nem kell a világ nélküled STOP. A lelkem csak téged óhajt STOP. Élj sokáig drágalátos palotám STOP. A táviratok címzettjei: A: B: C: D: E: 2

3 4. feladat Találjátok ki, hogy igazak vagy hamisak a következı Janus Pannoniusra vonatkozó állítások! Ennek megfelelıen írjatok I vagy H betőt a vonalakra! (10 pont) 1. Nagybátyja híres Vitéz volt. 2. Velencében doktori címet szerzett. 3. Guarino a szolgálója volt. 4. Magyarországon írt verseit is latinul írta. 5. İ alkotta meg az elsı Magyarországon írt humanista remekmővet. 6. Nagyváradi püspök volt. 7. Ódákat és himnuszokat írt. 8. Martialis volt a példaképe. 9. Édesanyját halálakor epigrammában siratta el. 10. Az Egy Dunántúli mandulafáról címő verse három disztichonból áll. 5. feladat Hunyadi Mátyást Európa-szerte híressé tették a kézzel írott kódexek, amelyek a mai napig az európai és a magyar kultúra kiemelkedı értékei. Ezekhez kapcsolódnak az alábbi kérdéseink. (6 pont) a) Mit győjtött Mátyás király, ha szenvedélyes gemmagyőjtı volt? b) Mit jelent a kódexek illuminálása? c) Mit csináltak a miniátorok a kódexekkel? d) Milyen színnel írtak a kódexekbe, ha rubrumokkal látták el? e) A Bibliotheca Corviniana Mátyás halála után, a török hódoltság idején szétszóródott a világban. A győjtemény megmaradt darabjai ma megközelítıleg a világ hány könyvtárában találhatók? f) Mennyi a bizonyítottan hiteles corvinák száma? 3

4 6. feladat Néhány helyen átírtuk Balassi i Bálint életrajzát. Keresd meg a hibákat és javítsd is ki ıket! Néhány esetben egy humanista költı életrajzi adatait csempésztük bele. Ki lehet ı? (12 pont) Zólyom várában született 1554-ben. Apja, Balassa János protestáns fıúr volt. Bornemissza Péter zólyomi udvari prédikátor nevelte. Vitéz János unokaöccse volt tıl Nürnbergben tanult. Több nyelven beszélt ben apját Miksa magyar király hőtlenség vádjával elfogatta. A család Lengyelországba menekült. Megírta a Marcello-panegyricus címő mővét. Részt vett Bekes Gáspár Báthori István erdélyi fejedelem elleni hadi vállalkozásában. A vesztes csatában megsebesült, és Erdélybe került. Amikor Báthori Istvánt 1576-ban lengyel királlyá választották, Balassi is a kíséretében volt. Ezután hazatért Vitéz János hívására. Apja idıközben meghalt. A megmaradt vagyona is egyre fogyott. Hőségesküt tett Mátyás királynak. Ekkoriban számos panaszlevelet, feljelentést írtak Balassi ellen. Tüdıbaja már ekkor megmutatkozott ban a király hadnagyságot adományozott neki Egerben. Pápai engedélyt szerzett a pozsonyi egyetemhez ben feleségül vette unokatestvérét, Dobó Krisztinát. Vérfertızésért perbe fogták, áttért a katolikus hitre. Jelen volt Mátyás cseh királlyá választásán ban házasságát érvénytelenítették, az ellene felhozott vádakat elejtették. Közben megözvegyült Losonczy Anna, akinek a költı korábban udvarolt, újra ostromolni kezdte a nıt, akit verseiben Céliának nevezett. Részt vett a Mátyás elleni összeesküvésben. Lengyelországba ment, feltehetıen Wesselényi Ferencné Szárkándi Annához írta az úgynevezett Júlia-verseket ben betegsége miatt halt meg. Hibák Javításuk A humanista költı neve: 4

5 7. feladat A reneszánsz korból maradtak fenn szakácskönyvek, ételek elkészítésének leírásai is. Az azóta eltelt idıben nagyon sokat változott nyelvünk, így már sok eltérés található a régi szövegekhez képest. Írjátok át a régi szöveget mai nyelvre! (6 pont) Medgies Lével Lud fiat Az szép kıvér lud fiat szepen swsd meg, az aprolekiat penig, fızd meg soban: szed meg az medgiet az szárátul: mosd meg tizta vizben: fözd meg tizta borban: verd altal az szitan: tégy belé mézet hogy édes legyen: tegy bel borsot, safrant, székfwvet fa hejat. Ha felakarod adni, elıszıris az aprolekot ad fel, ugi tıleh reaja az levét, es az ludat felwl hidra ted. 8. feladat Szerelemvirágok Mivel ebben a korban nagy szerepe volt a költészetnek, egyre jelentısebbé vált a kifejezés módja is, noha nem lehetett mindent csak szavakkal egymás tudtára adni. Ehhez jelentett nagy segítséget a keletrıl származó virágnyelv, amit ma már eszünkbe sem jutna szó szerint értelmezni. Pedig elıdeink a virágok segítségével alkottak egyezményes és titkos jeleket érzelmeik kifejezésére. A szerelmesek pedig ezekkel az apró ajándékokkal, vagy ruhájukra tőzött külsı viselésükkel üzentek kedvesüknek. Párosítsátok a virágokat az üzenetekkel! /A virágok mellé írjátok be a hozzájuk tartozó üzeneteket!/ (6 pont) mirtusz: piros rózsa: fehér rózsa: sárga rózsa: vadrózsa: piros rózsabimbó: fehér rózsabimbó: rózsalevél: rózsaszár: Remélj! Nem. (mert tövises) Hő maradok érzelmeimhez. Igen. Megveted szerelmemet? Meghalok Az Úr adjon téged nekem. Meghódítottad szívemet. Szerelmed ıszinte? Nem csalsz meg? Ne taszíts el! 5

6 9. feladat A betőrácsba 12 helységnevet rejtettünk el, amelyek Janus Pannonius vagy Balassi Bálint életéhez kapcsolódnak. Ha ezeket megtaláltátok, írjátok a költık neve alá! Az egyik város mindkettıjükhöz köthetı (így két helyre is be kell írnotok), ám valamelyikük számára ez egy nagy tragédia helyszíne volt. Miért? Ki volt az, aki a költıt 10 napig önfeláldozóan ápolta itt? (16 pont) S Ö I D Z L J E B E Ö K G Á D J A K O T F S E G F E R R A R A O C Z K R Ü Z B O H L Á É Ü T Z E B C E T S E P V G E N B J I K C Ü P R H Y R O N C M A T G N A I U G H R U Z Ó L Y O M T L O A Ü M E D V E V Á R A M T N Á S F I P K Z V O K V P S C É D U B Ö G S J A D T H T J N I M E L V N H Janus Pannonius életének állomásai Balassi Bálint életének állomásai A közös helyszín: Melyik költıvel és milyen tragédia történt itt? Ki ápolta? 10. feladat Képzeljétek magatokat a 16. századba, Balassi Bálint helyzetébe! Készítsetek fiktív naplót a költı egy napjáról a korabeli szókincset, egyéb nyelvi jellemzıket felhasználva! A közéleti és a magánéleti eseményeket egyaránt felhasználhatjátok benne. A kivitelezésnél is legyetek kreatívak! ( 20 pont) 6

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben

Petıfi Sándor 1823. január 1.- 1849. július 31.

Petıfi Sándor 1823. január 1.- 1849. július 31. Petıfi Sándor 1823. január 1.- 1849. július 31. Életrajz: -Kiskırösön született, apja Petrovics István, anyja Hrúz Mária (szlovák). -1824-ben Kiskunfélegyházára költöznek, a költı itt tanult meg magyarul.

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nıtlen korából)

A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nıtlen korából) A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nıtlen korából) Széchenyi István íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nı arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörő szép, fiatal nıfejet ábrázolt.

Részletesebben

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! A könyvtárra adott pénz mindig megtérül. (Czine Mihály) A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény a város és a kisrégió legnagyobb kulturális

Részletesebben

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése JELIGE: Jó cselekedeteink lámpásként világítsanak a Jézus-várás hosszú adventjében. Így lesznek majd olyan kincseink, amelyek a földi élet elteltével sem veszítik el értéküket. rsemjén Község Önkor- É

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei 2015. április 24. ה' אייר תשע"ה 17. évfolyam 31. szám SÁBESZ Kiadja: Chabad-Lubavics zsidó nevelési és oktatási egyesület Gyertyagyújtás Budapesten: 19.27 פרשת תזריע-מצורע Szombat kimenetele: 20.37 A színfalak

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Kedves Kollégák! Jó válasz el nem fogadása: Rossz válasz elfogadása:

Kedves Kollégák! Jó válasz el nem fogadása: Rossz válasz elfogadása: Kedves Kollégák! (Ez a feladatlap 2 változatban készült: ez a játékvezetői példány a megoldásokkal, a másik a játékot segítőké, ahol nincs jelölve a helyes válasz.) Aki velem egy idős, az a tévéből jól

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

KÉPES JÚLIA. Fordított világ Képes Géza mőfordítói munkássága

KÉPES JÚLIA. Fordított világ Képes Géza mőfordítói munkássága KÉPES JÚLIA Fordított világ Képes Géza mőfordítói munkássága GÉZA KÉPES TRADUCTEUR (1909-1989). Le double anniversaire du centenaire de sa naissance et du vingtième anniversaire de sa disparition nous

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Varga Józsefné Horváth Mária Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes Boleszláv feleségeként, majd férje halála

Részletesebben

www. gardonyi.eger.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger.hu/iskolaújság VIII. évf. 3. szám 2013. november www. gardonyi.eger.hu/iskolaújság Lelkünk felüdülésére Események Az Úr jövetelének várása N O V E M B E R 11. A közösségi szolgálat nyitó rendezvénye a díszteremben. A

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL SZÁSZORSZÁGI BOLDOG JORDÁN OP KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL (LIBELLUS DE PRINCIPIIS ORDINIS PRAEDICATORUM) A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2015. február 27. Nyíregyháza Böjti sorozat 5. nap Cím: Amikor minden tökéletes lesz 1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2 És a szent várost,

Részletesebben