A másik ránk bízott élete Két pszichoanalitikus határeset vázlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A másik ránk bízott élete Két pszichoanalitikus határeset vázlata"

Átírás

1 A másik ránk bízott élete Két pszichoanalitikus határeset vázlata "Engem a kommunisták tönkretettek." Erre nem tudtam mit válaszolni, erre a drámai bejelentésre, de nem tudtam nem felnevetni. Tréfaként hatott. Kérdeztem, hogy érti. A nevetés nemcsak annak szólt, hogy egy mutatós és felette egészségesnek kinéző fiatal férfi állt előttem, hanem főleg a saját meglepettségemnek. Korábban többször is beszéltünk, mégsem vettem észre őt. Most azonban nemcsak a személyes felhívását értettem meg, hanem egyúttal beleláttam a nyiladékba, amely a dolgok tudomásulvételét képes az észleléstől tartósan elválasztani. Esse est percipi. Ami nem jelenti azt, hogy feltétlenül tudomásul vesszük, amit észlelünk. Felhívó mondata nélkül érzelmi megmunkálatlanságát sem vettem volna tudomásul. Érzelmi megmunkáltság híján pedig alig van valami, amit észrevehetünk a másikon. Számomra csak évtizedekkel később, a klinikai halálban vált nyilvánvalóvá, hogy az elme a befogadás állapotában rögzít ugyan minden egyes észlelést, rögzíti az észlelés értékelésének folyamatát minden valós és hamis indokával együtt, végül rögzíti az észlelés elemzésének teoretikus és etikai végeredményeit, az észlelet mégse három, hanem négy jól elkülönített formában, négy különböző helyen lesz feltalálható a tudatban. Először is eredeti észleletként, amiről jobbára nem is tudja az ember, hogy elméje raktárában még bárhol őrizné; másodszor az érzelmi és értelmi feldolgozás fázisaival egybekapcsolt észleletként, azaz érzetként és benyomásként, amit az éber működés orientációra használ; harmadszor az érdek és az etikai ítélet szempontjából értékelt és átdolgozott észleletként, ami a cselekvés segédanyaga lesz; végül e formák között létrehívott többirányú és kölcsönös összefüggésként, ami egyrészt átlátható struktúrát képez, s valószínűleg azonos az individuális életet meghatározó gondolkodási szerkezettel és a tárolási helyek által kijelölt (filogenetikusan és szociálisan determinált) kollektív rendszerszerkezettel, másrészt átláthatatlan bőségként, információs káoszként jelenik meg, amelyben az eredeti észlelet a tudat kérge alá szorul, és csak szükséghelyzetekben előszedhető. Nagy zavaromban persze azt is láttam, hogy a mutatós fiatalember habitusában ezen túl is van valami, ami kivételesen észrevétlenné teszi. Szándékosan terepszínű. Testi valója ellenében kell belesimulnia a környezetébe. Diktatúrában ez a túlélés egyik vaskos alapfeltétele. Homlokát csaknem dühödten előreszegezve ismételte meg drámai bejelentését, szemrehányón. Úgy érti, ahogy mondja, őt a kommunisták tették tönkre. Úgymond a kollektív történés szintjén nevezte meg a szabad szemmel nem látható személyes katasztrófát. Ami verbálisan megerősítette a valós testi közleményt. Érzelmi sivárságomban itt állok előtted, mondta a gesztikája, kiszolgáltatom neked magam. Te pedig kinevetsz. Némán álltunk a halott kisváros üres főterén. Rám bízta az életét. Habár még sokáig, nagyon sokáig nem mondta el, hogy miért van szüksége rám, és mitől terhes az élete. Nagy szükségükben az emberek egymásra bízzák a gondjaikat. Ezt azonban maguk sem vehetik egészen komolyan. Miközben gondjaikról beszélnek, a túlélési ösztönük azt diktálná, hogy hallgassanak. A beszédet nem is megnyilvánulásra, hanem elsősorban önvédelemre használják, beszéd közben kölcsönösen figyelik, hogy a konvenció fedezékéből kihajolva a másik miért, hogyan beszél mellé, hol vannak a sebezhető pontjai. Dialógusaikban ennyi a tényleges információ. Én azonban komolyan vettem a testi közleményt, tudni akartam, hogy milyen szerepet szán nekem a tönkretett és érzelmileg sivár életében, tőle akartam hallani. Kérdéseim hatására izomgörcsöt kapott az erőfeszítéstől, a nyaka, a karjai.

2 Autisták küzdenek így a kifejezés angyalával. Mondta volna, de a kezével és a nyakával volt elfoglalva. Nem tudta a történetet hol elkezdeni. Nem volt eleje a történetének, nem látott rá, erre pedig senki nincs felkészülve. Nyilvános dialógus híján a belső beszéd útjai sincsenek bejáratva, s ezért adott esetben nem tudja az ember, hogy mi hol van, hol keresse. Nemcsak ott a téren nem tudta megnevezni a gondját, hanem még évekig nem, habár igazán igyekeztem, hogy megfelelő beszédhelyzetet teremtsek hozzá. Hónapok múltán, amikor igen helyesen érzékelte, hogy belefáradtam, elveszítettem az érdeklődésemet, mert nem tudok olyan feladatot ellátni, amelynek nem neveztük meg a tárgyát, akkor megfenyegetett, megzsarolt. Ha nem segítek, akkor ő úgyis öngyilkos lesz, így, szó szerint. De ezzel együtt nem tudta megmondani. Nem mondhattam ki helyette. Olykor a puszta jelenlétem a segítségére volt, helyesebben még ez sem, hanem a tény, hogy elvileg számolhat a jelenlétemmel. Még szerencse, hogy nem bonyolódtam gondját illető hipotézisekbe. A realitás később sokkal komplexebbnek bizonyult, mint ahogy elképzelhettem. Nem mintha a maga bonyodalmasságában is ne lett volna elég banális. Alkoholizmusát nem lehetett nem észrevenni. Délutánra reszketett, ha nem jutott alkoholhoz, dührohamokat kapott. Hónapok alatt, a szemem láttára csúszott bele ebbe a kritikus állapotba. Ebben már úgymond én is benne voltam. Le kellett állnom a direkt kérdezéssel, igyekezni, hogy ne legyen véleményem. Mindazonáltal az volt a benyomásom, hogy nem szenvedélybeteg. Alkoholizmusa nem veszélytelen, de járulékos sérülés, nem ok, hanem okozat. A tartós és végleges kilátástalanság érzete nyűgözi, aminek a kommunistákhoz persze nem volt sok köze, már csak azért sem, mivel egyetlen kommunista nem élt többé a nagy szovjet birodalomban, sorban kivégezték egymást vagy jókor feladták a meggyőződésüket, de az önmagát felemésztő, kriminális és paranoid emberi kapcsolatrendszerekre felépített szovjet birodalom tényleges állapotával tényleg összefüggésben állt. Okozatok és látszatok foglyaként vergődött a mindenféle autonómiától és individualitástól megfosztott, vigasztalan környezetben, amit erőtlenségével és hibás fogalomhasználatával még vigasztalanabbá tett. Egy visszatérő mondatban hívta fel rá a figyelmet, hogy semmi, de semmi öröme nincs. Amit különben sem lehetett nem észrevenni és nem szó szerint érteni. Holott csaknem mindenkivel azonnal közös nyelvet talált, humora, fantáziája, empátiája remekül működött. Kapcsolataiban kitartónak mutatkozott, jóllehet azt gondolta, hogy a cinizmus jól áll neki, s a kapcsolatok erotikus feszültségét a keserű és gúnyos kommentárjaival fel tudja oldani. Ha nem ment, akkor inkább nem volt szolidáris, inkább hajlott az árulásra, aminek nem látta be a következményeit. A tettetést választotta menekülési útnak. Az ártatlanság és a gyanútlanság bájos álcájában csempészte vissza magát azok szívébe, akiket az előző napon cserbenhagyott vagy elárult. De bárhogy is, kíméletlenül ügyelt rá, hogy ezek a kapcsolatok éppen csak a kellemes felszínt érintsék. Mélyebbre nem merészkedhetett, hiszen a rá váró egyszerű örömökkel együtt jött volna a gondja, amit a dolog természetéből adódóan rögtön meg kellett volna osztania a kiválasztott személlyel, nővel vagy férfival. Inkább titkos sóvárgásaival mérkőzött meg, amitől depressziója mélyült, öngyilkossági késztetése az elviselhetetlenségig erősödött, még többször és még többet kellett innia, büntetésként magára mért józanságát részegen még nagyobb energiával óvnia. S így tovább. Valamivel később, amikor minden óvatosságom ellenére sem maradt más választásom, érintéssel kellett biztosítanom a szeretetemről, nem ölelni át, azt nem, ez túl sok lett volna, a birtoklás legkisebb jelére pánikba esett, menekülőre fogta, de legalább mindkét kezemmel a karját megragadni, mintegy az ölelés előlegével visszatartani, ellensúlyozni az öngyilkossági késztetés zokogásokkal és nyüszítésekkel kísért önsajnálati rohamát, akkor érzékeltem, hogy ez a mutatós ember tényleg olyan, mint egy gyökerestől kifordított fa. Nincs önálló hője, nincs önálló hűvöse. Besorolhatatlan testi állagával Hippokratészt is zavarba hozná.

3 Nincsen nedve és szárazsága sincs. Tizenhat évesen lett először öngyilkos. Szülei elmentek a hegyekbe. Készült rá, mindent rendesen megtervezett és kiszámított, s ha az édesanyának háromszáz kilométer távolságban csak fél órával később támadt volna a kényszerítő érzete, hogy a fia halálos veszélyben van, és azonnal haza kell utaznia, akkor a lenyelt gyógyszerektől leállt volna a lélegzete. Abban egészen biztos voltam, hogy nem skizofrén. Pszichológust nem ajánlhattam, többet faképnél hagyott, látni nem akarta őket. A magyar pszichológia állapotáról magam is pusztító tapasztalatokat szereztem. Lelki egészsége érdekében az ember mégsem tudott előbb minden ütődött pszichológust és minden bezápult pszichiátert meggyógyítani. Néhány belső emigrációba vonult vagy társtudományokba menekült analitikusról tudtam, akik veszélyesen túl voltak terhelve. A hatóságok a diktatúra puhaságának bizonyítékaként eltűrték ugyan embermentő tevékenységüket, de ügynöki hálózatukkal azért rájuk telepedtek. Illetve tudtam még néhány analitikusan képzett gyermekpszichológus elmélyülten dolgozó kis köréről, ám másfél év után az volt a benyomásom, hogy nincs mire várnunk, megváltás nincs, nincs mit remélnünk, nincs mit vesztenünk, belevágtam. Botrányos volt, amit csináltam, bár semmiféle tudományos érv nem kényszeríthet, hogy megbánjam. Sarlatánságomért akár büntethető lehetnék, ha nem évült volna el. Mentségemre szóljon, hogy az analitikusan képzett gyermekpszichológusok egyikével alkalmanként megbeszéltem, hogy mit teszek. Nem mindent beszéltem meg, de csaknem mindent. Nem tartott vissza, nem helyeselte, nem vezetett, mert bizonyára nem engedte volna meg a szakmai felelősségérzete, de alkalmanként elég éleslátóan elemezte a helyzetet. A történethez tartozik, hogy egy másik botrányos sarlatánságomban egyszer már elkísért, a saját magamon elvégzett analízisemben. Ami nem elhatározás volt, olvasmányaim hatására csúsztam bele, egyre mélyebbre, ismertem ugyan a tiltást, értettem, helyeseltem is, de már nem volt visszaút. Eszem ágában nem volt az állatiasan reflektálatlan élet sztereotípiákkal megkötött nyomorúságába visszatérni. Végre szabad voltam, felfedeztem az önmagam és a mások iránti felelősségérzetet. Ezerkilencszázhatvannyolc emlékezetes nyarán, amikor életem minden percében azt mérlegeltem, hogy mikor mivel hol és hogyan öljem meg magam, habár ebből a késztetésből a külső szemlélő semmit nem vehetett észre, Mészöly Miklóstól kaptam egy nagy halom olvasnivalót. Az is a diktatúra történetéhez tartozik, hogy a pszichológia és a filozófia klasszikusainak művei évtizedeken át nem voltak elérhetők. Mészöly azokat az idegen nyelvekből fordított, indigóval, írógéppel lemásolt műveket adta kölcsön az ifjú és tudatlan pályatársnak, amelyeket az ötvenes években egy tudósokból és művészekből álló kis csoport azért fordított és másolt le, hogy a legnagyobb terror idején is lépést tudjanak tartani a tudományos külvilággal. A gondosan bekötött, salátává olvasott kéziratos művek között akadtam rá Carl Gustav Jung A kollektív tudattalan archetípusai (Über die Archetypen des kollektiven Unbewussten), a Bevezetés az alkímia valláspszichológiai problémáiba (Einleitung in die religionspsychologische Problematik der Alchemie) és A keleti meditáció kérdéséhez (Zur Psychologie östlicher Meditation) című tanulmányaira, azokra a munkákra, amelyek ma az életműkiadás Bewusstes und Unbewusstes azaz "Tudatos és tudattalan" című kötetében olvashatók. Nem tudom nem azt mondani, hogy ezek a munkák ne forgattak volna ki magamból, és ne állították volna másik pályára az életem. Az sem állítható, hogy ne lett volna halálosan fájdalmas másik pályára állni. Freud csupán ezután következett, s vele a saját asszociációs soraim furcsa és meghökkentő jelei. Megtanultam éberen aludni, azaz a későbbi elemzés érdekében alvás közben rögzíteni az álmokat. Ezt a speciális, fizikailag igen megterhelő műveletet az agy készségesen végrehajtja.

4 Speciális tároló kapacitást nyit az álmoknak, az asszociációs láncoknak, az elemzett álomtartalomnak, készen arra, hogy éber állapotban is összefüggésbe hozzam őket. Megtanultam keresztkapcsolatokat teremteni, amit egyedül az ember elvileg nem tud megcsinálni. Mármint átlépni a gátlásokon, benézni az álomhomlokzat mögé, megérteni. Az asszociációs láncok és a keresztkapcsolatok állandó nyitvatartási idejétől a nappal és az éjszaka mindenesetre összefolyt. A szellemi és lelki készenlét nem engedte, hogy a depresszió és a halálvágy eredeti méretében visszatérjen, a megértés sajátos perspektívába állította a jelenségeket, de félő volt, hogy a megterheléstől megbolondulok. Legnagyobb szerencsémre a falusi református lelkész, egy hatalmas erejű, szelíd, kissé tompa, mindkét testamentumban és e testamentumok eredeti nyelveiben, héberben, arámiban, latinban, görögben, illetve Luther és Károli fordításaiban egyként járatos férfiú ösztönösen felfedezte a súlyos veszélyeztetettségemet. Minden hétfőn felkeresett, hogy elmondja nekem a vasárnapi prédikációt. Nem tűrhette, hogy bűnben és kísértések közepette védtelenül éljek, meg akarta pecsételni a keresztségemet a konfirmációval, s ehhez a hitét kínálta fel. Prédikációit gyengének találtam, s hogy a sok ostobaságot ne kelljen hallanom, közbelocsogtam, azt akartam, hogy inkább magukról a bibliai helyekről, a szövegekről, a szövegkapcsolatokról beszéljen. Bámulatos volt a tárgyi tudása, elkápráztatott. Beavatott az összehasonlító bibliai szövegkritikába. Amihez bőségesen olvastam, főleg csempészett katolikus irodalmat. A második vatikáni zsinat valóságos értelmezési lázat szabadított el, elszabadultak a filológiai és az archeológiai szenvedélyek. A tudatnak ahhoz a területéhez értünk, a közös és az egyéni, a kollektív és az individuális kényes kapcsolatához, ahová egyszer korábban a görög mitológiát és a görög filozófusokat követve már eljutottam, a tudatnak arra a szépséges vidékére, a mitikus, a mágikus és az archaikus határterületére, amit Jung olyan nagy erővel világított be a munkáiban. Talán mondanom sem kell, hogy ezekből az aspektusokból - a vallás, a mitológia és a meditáció szemszögéből - más lokális értékkel bírtak az álmaim, az éberálmaim és a láncolatként egymásba akaszkodó asszociációs soraim, mintha megmaradtam volna az individualitásnál. Másfél évtized múltán a segélyt kérő fiatal férfit megtanítottam néhány meditációs technikára. Kicsit feloldhatta velük az izomgörcseit, hogy lazábban indulhasson el a saját asszociációs sorain. Ettől kezdve mintegy két éven át módszeresen ingáztunk meditáció és szabad asszociáció között. Öcs volt, aki maszturbációs fantáziáival bátyjához és atyjához ragadt. Előbbinek látta és nézte a péniszét, utóbbinak egyetlen alkalom kivételével soha. A vizuális hiányt az atya vizeletének illatával, illetve szennyes és tiszta fehérneműinek szagolgatásával pótolta. Végső soron a velük való maszturbációs azonosulással sem tudott mit kezdeni. Érezte és látta, hogy sem testileg, sem intellektuálisan nem üt rájuk, nem tud ilyen férfi lenni, nem is akar, az anyával viszont a neme miatt nem tudta azonosítani önmagát, holott érzelmileg és intellektuálisan szimbiózisban éltek. Miközben mi egy megnevezetlenül hagyott cél, a tudat felvilágosítása felé igyekeztünk, alkoholista bátyja delirált, kómába esett, néhány nap múltán meghalt. Ami egy időre drámaivá tette a munkánkat, intő jel maradt. A tudatküszöb alá gyömöszölt személyes múlt közvetlenül a közös jövőt veszélyezteti. Maszturbációs fantáziáinak társadalmi megítéléséről hasonló korú fiúktól értesült. A szigorú társadalmi ítélet kielégítő magyarázattal szolgált a teljes kitaszítottság érzetére, amit a családjában is át kellett élnie, habár nagyon is szerették. Még azért is szerették, mert adottságaival elüt tőlük. Mégis olyan akart volna lenni, mint bárki más. Kamaszkora azonban újabb éles fordulattal szolgált. Lányok iránt érzett erős vonzalmát és még erősebb azonosulási készségét sem tudta megtagadni.

5 Logikusan akkor kellett volna elhatároznia az öngyilkosságot, amikor kiderült, hogy a társadalmi megítélés szerint buzi, s ezért egész életében nemcsak a családból, hanem mindenféle közösségből szigorúan ki lesz rekesztve, de akkor határozta el, amikor kiderült, hogy a társadalmi megítélés szerint minden bizonnyal nem buzi. Nem akarom bő lére ereszteni a történetet, de egyetlen kis körülményre még felhívnám a figyelmet. A kert végében volt a budi. Ahová a bátyja is hosszú időkre bezárkózott, s ahová hozzá hasonlón nemcsak a szükségét végezni, hanem maszturbálni járt. A budi erősen illatozott. Maszturbációi közben látta, szagolta a családi ürüléket. Nemcsak a bátyját követte a maszturbációval, hanem az apja vizeletének illatát. A komplex szenzuális élmény valamelyest változott, amikor elköltöztek. A vízöblítéses vécében még határozottabban érezte, mintegy megbabonázva követte a felnőtt férfi vizeletének hátrahagyott illatát, s véglegesen összekapcsolta a saját élvezetével. De jött vele a családtagok elvegyülő ürülékének emlékállománya, a fekáliához tartozó tiltásokkal, kényszerekkel, mágikus képzetekkel. A hűségesen követett idősebb testvér mintája, a családi fekália, az atyai vizelet és az atyai fehérnemű illatának fétise sok jót nem ígért. Közel kétéves közös munkánknak három egymást átfedő, egymásba átható művelete és periódusa volt. Meditáció, szabad asszociáció, akció. Az akciós szakasz megint csak két részre tagolódott. Az első akcióra akkor került sor, amikor a fiatal férfi arra a szabad és önálló belátásra jutott, hogy csak akkor tud megszabadulni az öngyilkossági késztetéstől, ha melegként akceptálja önmagát, és végre lefekszik azzal a hasonló korú férfival, aki már hónapokkal korábban szerelmet vallott neki, s akibe ő is régóta és halálosan szerelmes. Nem eléggé ünnepelhető eredmény volt, mégis alaposan visszavetett minket a közös munkában. A két fiatal férfi ugyanis nem a másikkal, hanem a saját nárcizmusával találkozott ebben a kapcsolatban. Különböző okokból, de mindketten genitális trófeának és nem személynek tekintették a másikat. Ezért mindketten, minden technikai jellegű igyekvésük és trükközésük ellenére az első pillanattól kezdve tökéletesen és teljesen impotensnek bizonyultak. Szerették és ölték egymást, egyszóval a közös örömben nem tudott kiteljesedni a kapcsolat. Amihez persze tudni kell, hogy első egyetemi évében a fiatal férfi két évfolyamtársnőjével feküdt le. Mindkettővel szemben éppoly impotensnek bizonyult, mint most a másik fiatal férfival. Az egyik fiatal nő közönyösen viselkedett, egyszerűen felkelt és távozott, attól kezdve pedig levegőnek tekintette, tehát mégiscsak megvetette őt, a másik fiatal nő szintén nem a kölcsönösség hiányának tudta be a kapcsolat kudarcát, hanem személyes sértésként fogta fel, s ezért azon melegében meglehetős ocsmányságokat vágott a fejéhez. Sőt, a közös kudarc élményét később önmaga védelmében megosztotta más évfolyamtársakkal, nőkkel és férfiakkal. A fiatal férfi jó sportoló volt, a férfiasság valamennyi határozott külső jegyével rendelkezett, s így a pletykálkodás és sugdosódás ellenére meg tudta őrizni a pozícióját az évfolyamtársak között, a férfiassági színjáték azonban olyan mennyiségű energiát emésztett fel, és olyan, minden pillanatot felzabáló és minden spontán gesztust letiltó önvádhoz társult, hogy egy csapásra kihunyt az autoerotikája is. A szabadulási kísérlet kudarca után az eredetinél jóval nagyobb tudással, de jóval kényelmetlenebb pozícióban kellett a meditációnál újrakezdenünk. Csak hetek múltán, nagy zökkenőkkel, alkoholos és depressziós löketek, súlyos suicid fenyegetettség közepette térhettünk vissza az asszociációhoz. Míg intelligenciájának és egyre terebélyesebb érzelmi megmunkáltságának köszönhetően hónapok munkájával rá nem találtunk a banális felismerésre, miszerint az újabb pusztító élményt ugyanúgy saját élete jelentéssel teli részeként kell elfogadnia, mint korábbi pusztító élményeit.

6 Ha egyszer a buzit tisztességesen felismerte magában, akkor a nem buzit is fel kell magában ismernie, és el kell fogadnia. Az autonóm személyt, aki a genitális kudarc és az ebből eredő gyilkos bonyodalmak ellenére volt boldog a másik fiatal férfival. Vagy azt az előbbivel teljesen azonos személyt, aki félelmében évek óta visszautasítja egy fiatal nő kitartó ostromát. Akihez ő maga is erősen vonzódik, tulajdonképpen senki nincs, akinek a társaságában szabadabbnak érezné önmagát. Újabb akció küszöbére értünk, de elég világos volt, hogy több kudarc aligha lesz feldolgozható. Történetünkben először durván közbeszóltam. Megtiltottam, hogy ezzel a vonzó fiatal nővel lefeküdjön. Ismertem a fiatal nőt. Se durvaságtól, se közönytől nem kellett tartanom, de biztosra akartam menni. Elmondtam neki, hogy évek óta mit művelünk. Tudta. Csak az alkoholizmus veszélyét és az öngyilkossági késztetést említettem. Elővigyázatosságom helyes volt, így tudta a fiatal férfitól. Illetve, amit ezen felül tudott és sejtett még, ő sem mondta el nekem. Végül is nem engem szerettek, hanem egymást szerették. A tiltás ötlete sem bizonyult hibásnak. A következő ülésen a fiatal férfi közölte, hogy tiltásomat nem tudja komolyan venni. Hosszú telefonbeszélgetések után elhatározták, hogy elutazik a fiatal nőhöz, s mivel nincs pénze szállodára, más lehetőség pedig feltehetően nem lesz, le fognak feküdni, legalábbis aludni térnek. Ezen cinikusan nevetett. Megerősítettem a tiltást. Inkább fizetem a szállodát. Kinevetett. A tiltásban, a tiltás visszautasításában és a nevetésben benne volt kétéves munkánk minden valódi érzelmi feszültsége és minden túlérett erotikus gyümölcse. Érdekében állt a feszültséget oldani. Nekem viszont az ő érdekében állt az érdekemben megzsarolni őt, mert életének terhétől csak ezen az áron szabadulhattam meg. Ígéretét vettem, hogy azonnal hazamegy a szüleihez, nem kéri, hanem ellopja, elveszi az édesapja használatban lévő pizsamáját, s ha nem követi is a tiltásomat, adott esetben felveszi, és semmi áron, bármi történjék, nem veszi le, se a nadrágot, se a kabátot, letépni sem engedi magáról, soha. Nem engedi. Inkább a bőrét, a pizsamát nem. Annyira valószínűtlen volt a követelésem, hogy engedett a zsarolásnak. Hazament a szüleihez, vette a szekrényből az apja legalább három számmal kisebb pizsamáját. Nem a szennyest vagy nem a használatost, ahogy én követeltem tőle, hanem egy frissen mosottat, vasaltat. Amikor utazótáskájával belépett a fiatal nő szobájába és örömükben egymásnak estek, nyomban elmesélte, hogy ez a hülye Nádas mit követelt tőle. Itt hozza táskájában az apja legalább három számmal kisebb pizsamáját, amit majd fel kell vennie. Ezen annyira nevettek, ezen a pizsamán, ezen a hülye Nádason, s hogy ő ezt a pizsamát nem fogja levenni, egymásba kellett kapaszkodniuk, nem engedi, inkább a bőrét, hullott a könnyük, a pizsamát nem, rázkódtak egymáson a boldog nevetéstől, s így aztán annak sem volt többé akadálya, hogy hirtelen elhallgassanak, és úgy szeressék egymást, mint egyik ember a másikat. Ha lehetséges, akkor egy kicsit még jobban. Három gyermekük született, két fiú, egy lány, s ahogy messziről látom, hol boldogok, hol meg végtelenül boldogtalanok. Pontosan úgy, miként mi, többiek, valamennyien. (Elhangzott november 15-én a berlini Collegium Hungaricum és a Deutsche Psychoanalytische Vereinigung Pszichoanalízis a vasfüggöny mögött címmel rendezett konferenciájának zárszavaként.) Forrás: Élet és Irodalom, LII. évfolyam 47. szám

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak.

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak. A NAPI BETEVŐ A Férfiak a díványomon egy váratlan utazás története, amely történetesen a férfiak erotikus gondolkodásába vezetett. Amit ott megtanultam pácienseim vágyairól és viselkedéséről a szex és

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Hector közelebb jut a boldogsághoz

Hector közelebb jut a boldogsághoz Hector közelebb jut a boldogsághoz Édouard a vacsora végeztével nagyon elégedettnek tûnt, de nem érte be ennyivel, ragaszkodott hozzá, hogy átmenjenek még egy másik helyre. Azt akarom, hogy megismerd Kínát!

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával 2010. 06. 10. csütörtök Az élet megoldja magát Interjú Spilák Klárával "Ha nem jártam volna be ezt az utat, abba belehaltam volna, de megismertem, tudom milyen, és nem kérem" - mondja a színészetről Spilák

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István 2015 június: A hallás elemzése - Winkler István Winkler István tudományos tanácsadó, az MTA Természettudományi Kutatóintézetében a Kognitív Idegtudományi II. csoport vezetője. Villamosmérnöki és pszichológusi

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai csoport

Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai csoport A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL 12o éves az Aszódi Javító Intézet Beszámoló az intézet múltjáról, jelenéről, jövőjéről és e sajátos színtéren végzett személyiségfejlesztő munkáról. Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Valódi, iszonyú krimi

Valódi, iszonyú krimi Valódi, iszonyú krimi Hálátlan dögök - Megyesi Zoltán Itt valami nagyon nem stimmel, de nem igazán lehet tudni, hogy mivel. Sőt, olybá tűnik, hogy Dr. Gát Gyula és környezete életében alapállapot a probléma

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE?

HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE? Mihájlovits Klára HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE? Egy környezetvédelmi előadás és annak következményei 3. díj A topolyai városi parkot a XIX. század elején telepítette a vidék akkori birtokosa. A telepítés

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com 1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő Nicholas Victor www.csabitasakademia.com Tartalom: 1. Hipnotikus Csábítás technika:... 2 Benned van az erő... 2 Nicholas Victor www.csabitasakademia.com...

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

3. hogyan oldd meg a már kialakult alvászavarokat? Mit csinálj, ha éjszaka felkel?

3. hogyan oldd meg a már kialakult alvászavarokat? Mit csinálj, ha éjszaka felkel? Tartalom bevezető 1. a lelki oldal 2. az alvásproblémák megelőzése megelőzés, miért? megelőzés, hogyan? Hogyan vedd rá az önálló alvásra? Hogyan oldd meg a nappali alvást? Hogyan előzd meg az éjszakai

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tiens Siker Akadémia

Tiens Siker Akadémia Mr. Li Jinyuan előadása a prágai régiókonferencián. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni, hogy meghívtak. Engem ez nagyon megörvendeztetett! Ahogy mindannyian tudjuk, a tavaji évben volt egy szörnyű

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról

Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról 2011. tavaszán Huszonnégy óra munkacímű regénytervem megvalósításához kértem támogatást a Communitas Alapítványtól. Az eltelt év során sikerült

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben