PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ április 5-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6."

Átírás

1 1 PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ április Bemelegítő kérdések A válaszokat a kiosztott feladatlapokra kell majd leírni. A lap jobb felső sarkába ne felejtsétek odaírni csapatotok számát is! 01. Hol született Hunyadi Mátyás? Kolozsvár 02. Mivel foglalkozott Bakócz Tamás apja? Kerékgyártó volt. 03. Hogyan halt meg Hunyadi László, Mátyás bátyja? Lefejezték. 04. Melyik évben választották királlyá Mátyást? 1458-ban 05. Milyen madár van a Hunyadiak címerében? holló 06. Melyik város ostrománál figyelt fel Mátyás király Bakócz Tamásra? Boroszló 07. Honnan származott Beatrix királyné? Nápolyból 08. Kinek köszönhető a kenyérmezei győzelem? Kinizsi Pálnak 09. Mikor indult a pápaválasztáson Bakócz Tamás? 1513-ban 10. Kit választottak meg Bakócz helyett pápának? X. Leót (Medici Jánost) Elérhető pontszám: 5 pont (0,5/kérdés)

2 2 2. Activity Mondjam vagy mutassam? Elöljáróban ismertetjük a szabályokat. Minden csapatból egy diák kijön a zsűri asztalához és húz egy lapot: a lapokon olyan szavak, kifejezések vannak, amelyek Mátyás király, illetve Bakócz Tamás korához kapcsolódnak. Ezt kell körülírja vagy elmutogassa saját csapatának. A diák választhat a két lehetőség, körülírás és mutogatás között. Körülírás során nem lehet kiejteni magát a fogalmat, annak részeit vagy ragozott alakjait ha mégis megteszi, 1 pontot levonunk. Amennyiben a mutogatást választja, akkor ennek során nem beszélhet vagy kelthet zajt, nem vonhatja be a körülötte levő tárgyakat ha megteszi, ezért is 1 pontot vonunk le. Egy fogalom kitalálására 2 perc van adva, az utolsó fél percben már a többi csapat is találgathat. A zsűri kockadobással dönti el a csapatok sorrendjét. Az időt virtuális homokórával mérjük. Fogalmak: déli harangszó, prágai fogság, galambposta, királyválasztás, Mátyás megkoronázása, királyi titkár, Szabács ostroma, Mátyás és Beatrix esküvője, trónöröklés, Bécs elfoglalása, Mátyás halála, esztergomi érsekség, Bakócz bevonulása Rómába, pápaválasztás, Dózsa-féle parasztfelkelés Elérhető pontszám: 1 pont/fogalom 3. Fejtörők (Minden feladatlapra oda kell írni a csapat számát! Ez legyen a csapatkapitány dolga!) a) Írjátok be a táblázatba, hogy az alábbi személyek Bakócz Tamás kortársai voltak-e? Tüntessétek fel mindegyik személy nemzetiségét és foglalkozását! (Erre a kérdésre a vetélkedő időpontjáig tanult VI. osztályos tananyag és az ajánlott irodalomban található információk alapján lehetett válaszolni.) Személy Kortárs - Igen/Nem Nemzetiség Foglalkozás 1. F. Magellán igen portugál felfedező 2. Janus Pannonius igen magyar költő/ püspök 3. IV. Szép Fülöp nem francia király 4. Raffaello Santi igen olasz festő 5. Dzsingisz kán nem mongol katonai vezető/ hódító Elérhető pontszám: 7,5 pont (0,5 pont/kortárs v. nem; 0,5/nemzetiség; 0,5/foglalkozás)

3 3 b) Az alábbi szöveget egészítsétek ki a hiányzó szavakkal! (Liliom és holló c. könyv, 71. oldal) A budai királyi palotában kapott helyet Mátyás híres könyvtára, a Bibliotheca Corviniana. A király saját másolóműhelyt alapított Budán, de az itáliai városokból is szorgalmasan gyűjtötte a könyveket. A két boltíves terem egyikében a latin nyelvű, a másikban a görög nyelvű kódexeket őrizték. A szokásostól eltérően lapjukon fekve tárolták őket a polcokon. A könyvtártermek egyben olvasótermek is voltak, ahol maga a király is gyakran időzött. Mátyás halálakor a könyvek száma lehetett, ezt a mennyiséget akkor csak a vatikáni könyvtár múlta felül. A Mátyást követő uralkodó, Ulászló idején kezdődött meg a corvinák szétszóródása. A törökök, miután 1526-ban elfoglalták Budát, Isztambulba hurcolták a maradékot. Elérhető pontszám: 10 pont c) Fejtsétek meg az alábbi keresztrejtvényt! Határozzátok meg 1 mondatban a megfejtést! (Ez a feladat időhiány miatt kimaradt.) 1. K R A K K Ó 2. D S E M H E R C E G 3. K A N C E L L Á R 4. E S Z T E R G O M 5. V I S E G R Á D 6. C S E Z M I C E I 7. E L E F Á N T 8. T A U R I N U S I S T V Á N 9. D Ó Z S A G Y Ö R G Y 10. P O Z S O N Y 1. Lengyel város, ide (is) járt egyetemre Bakócz Tamás. 2. Török trónkövetelő, Mátyás támogatását élvezte. 3. A királyi oklevélkiadó hivatal vezetője ben csere által Bakócz lett az...i érsek. 5. Itt található Mátyás király nyári palotája.

4 4 6. Ez volt Janus Pannonius családneve. 7. Mátyás híres ágyújának neve. 8. Bakócz titkára, aki a római útra is elkísérte őt. 9. Székely kisnemes, Bakócz nevezte ki a keresztes hadak élére. 10. Ebben a városban alapított egyetemet Mátyás király. Reneszánsz = eszmei áramlat és művészeti stílus, a XV. században kezdődött, a XVI. században tetőzött, jellemzők: emberközpontúság, az ókori görög és római kultúra újrafelfedezése stb. (bármilyen más helyes meghatározást el lehet fogadni!) Elérhető pontszám: 11,5 pont ( minden jó válasz 1 pont + 0,5 pont a helyes megfejtés + 1 pont a megfejtés meghatározása) d) Igaz vagy hamis? Ha jól válaszoltok az alábbi állításokra, egy középkori magyar jogszokás elnevezését kapjátok megfejtésül. (Liliom és holló c. könyv és Bakócz Tamás Rómában c. írás alapján lett összeállítva.) IGAZ HAMIS A Hunyadi család állítólag a török szultánnal is rokonságban állt. L A Az oktatás a korabeli Európában latinul folyt. E R Hunyadi Mátyás nevelője Bakócz Tamás volt. K Á A 4-5 évesnél nagyobb gyerekeket úgy öltöztették, mint a felnőtteket. N B Ha egy birtokosnak nem volt fiúörököse, kérhette leánya fiúsítását. Y O A fiúk 18, a lányok 20 éves korukban lettek nagykorúak. K N Bakócz Tamást azért nem választották pápává, mert magyar volt. E I X. Leó szoborral állított emléket annak, hogy megszabadult Bakócztól. R G A középkor legfontosabb bútora a szék volt. M Y Az ablakokat szárított marhabendő hártyával borították. E T A magyar király keresztes hadjárat szervezésével bízta meg Bakóczot. A D A megfejtés: leánynegyed. Elérhető pontszám: 12 pont (minden jó válasz 1 pont + 1 pont a helyes megfejtés)

5 5 4. Memóriapróba a) Egy rövid szöveget fogunk felolvasni nektek. Hallgassátok nagyon figyelmesen, mert a szöveg alapján válaszolnotok kell néhány egyszerű kérdésre! - A magyarok étkezési szokásairól - (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyvből) Következzenek a kérdések! (A csapat számát továbbra se felejtsétek el a feladatlapra írni!) 1. Milyen állatoknak a húsát fogyasztották a magyarok? Sorolj fel legalább 6-ot! liba, kacsa, kappan, fácán, fogoly, seregély, borjúhús, bárányhús, gödölye, disznóhús, vaddisznóhús, hal 2. Miért piszkolódott be a magyarok keze és ruhája a lakomák alkalmával? Írj le 3 okot! - valamennyien egy tálból ettek - nem használtak villát - minden ételt sok mártással (főleg sáfránnyal) ettek. 3. Mit tudunk meg a magyar nyelvről ebből a leírásból? A magyarok, akár nemesek, akár parasztok, körülbelül ugyanazon a módon használják a szavakat, nincs különbség beszédükben, ugyanazok a kifejezések, ugyanaz a kiejtés, ugyanaz a hangsúly uralkodik mindenütt. 4. Mátyás királynak milyen ámulatra méltó tulajdonságát jegyezte le a szerző? Soha nem piszkította be kezét és ruháját, bármennyire is elmerült egy beszélgetésben. 5. Nevezd meg a könyv szerzőjét és címét, ahonnan a magyarok étkezési szokásainak leírása származik! Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs és tréfás mondásairól és tetteiről Elérhető pontszám: 6 pont (1 1,5 pont, 2 1,5 pont, 3, 4, pont) b) Lássuk, mennyire figyeltétek meg a versenyre való készülés során a könyvek illusztrációit! Képeket vetítünk ki, a képekkel kapcsolatban egyszerű kérdésekre kell válaszoljatok. (Csak az első 5 képre került sor szintén időhiány miatt. A képek a Liliom és holló, Így élt Mátyás király, Bakócz Tamás Rómában c. írásokban mind megtalálhatóak.) 01. Mi ez az épület? Mivel jutalmazta tulajdonosaikat Mátyás király? Mátyás szülőháza. Megszüntette minden adókötelezettségüket.

6 6 02. Mit láthatunk a képen? Hol található? Oroszlános kút. Visegrádon. 03. Milyen emlékmű látható a képen? Hol található? Vitéz János síremléke. Esztergomban. 04. Mi látható a képen? Mi van a másik oldalán? Bakócz Tamás tiszteletére vert bronzérem. Bakócz Tamás képmása. 05. Mi látható a képen? Hol található? Főúri lakoma. Kassán (Szent Erzsébet-templom oltára). 06. Ki látható a képen? Milyen kapcsolatban állt Mátyás királlyal? Corvin János. Mátyás törvénytelen fia volt. 07. Mi látható a képen? Mi van a kép közepén? Mátyás országait bemutató lap (Thuróczy-krónika). Mátyás és Beatrix címere. 08. Mi látható a képen? Mikor készült az oltára? Az esztergomi Bakócz-kápolna ben. 09. Hol található ez a szobor? Ki készítette? Kolozsváron. Fadrusz János készítette. 10. Mikor avatták fel a szobrot? Miből készült a talapzata? (Erre a kérdésre az Erdődön, a Bakóczszobornál elhangzottak alapján lehetett volna válaszolni.) 2009-ben. Vörös márványból készült. Elérhető pontszám: 15 pont ( 0,5 pont/1. kérdésre helyes válasz; 1 pont/2. kérdésre helyes válasz) 5. Kirakós (Az idézetek 2. és az 5. kivételével az ajánlott irodalomban megtalálhatóak Így élt Mátyás király, Liliom és holló, Antonio Bonfini, Bakócz Tamás Rómában de a 2. és az 5. idézet esetében is rá lehetett jönni, hogy mire utal a szerző.) Ez a feladat két egymással összefüggő részből áll: kérdések megválaszolásából és egy puzzle kirakásából. Nézzétek ezeket a dobozokat: ahány csapat van, annyi dobozt láthattok ezen az asztalon. Mindegyik doboz tíz kisebb dobozt rejt magában. Hogy érdekesebb legyen, a kicsi dobozok sem üresek: egy-egy feladat van bennük és egy-egy puzzle darab. A feladatok megoldása egyszerre kezdődik el, amikor a csapatkapitányok kijönnek az első dobozért. A dobozban található feladatok 1-1 pontot érnek. Figyelem, a játék időre megy, mihelyt egy csapat végzett egy feladattal és odaadta zsűrinek, viheti a következő dobozt! Amikor az összes dobozt kibontottátok, tehát minden darab puzzle megvan, ragasszátok rá a kirakóst a lapra, amit

7 7 kaptok! Amelyik csapat a leghamarabb adja át a kész puzzle-t a zsűrinek, 10 pontot kap, a második leggyorsabb 9 pontot, a harmadik csak 8-at és így tovább. A feladatlapokra és a kirakósra is írjátok rá a csapat számát! Ha felismeritek a képet, írjátok oda a nevét (ezért a gyorsaságtól függetlenül 2 pont jár). Nagyon ügyeljetek arra, hogy mindig a nektek megfelelő dobozt vegyétek el (a dobozokon is rajta van a csapat száma), mert különben összekeverednek a puzzle-ek és nem fogjátok tudni kirakni! Kezdődhet a munka! 1. Elébe mentek a főpapok, főurak, nemesek és a város bírája az egész tanáccsal, valamint az összes papi testület ünnepi pompával... Kiáradt az egész nép is, hogy nagy ujjongással és hangos kiáltozással fogadja a várva várt királyt... A város kapujánál a polgárok baldachinnal fogadták a királyt, és mielőtt bebocsátották a városba, a bíró kérte, ígérje meg esküszóval, hogy sosem csorbítja szabadságukat, a törvényeket, a tanács határozatait, végzéseit s egyéb, a régi királyok adta mentességeiket. Milyen eseményt örökítenek meg a fenti sorok? Írd le az évet és a hónapot! Mátyás király bevonulása Budára február. (Így élt Mátyás király, 38. oldal) 2. Császár! Miért tartod koronánkat vissza, mivégre? Hisz rátok sohasem szállt a szerencse vele.... Hogy ha van egy kis eszed, jó lesz intésnek a példa: boldog a más kárán bölcsen okulni tudó. Jó lesz hát hiu cím árnyát nem sokra becsülnöd, S nem hívnod ki magad ellen a sorsharagot. Kit szólít meg versével a költő? Mi lehetett a vers megírásának oka? Frigyes császárt. Mert késlekedett visszaadni a Szent Koronát Mátyás királynak. 3. Hűségét, ragaszkodását és buzgalmát kezdettől fogva tapasztaltuk, mióta pedig titkainkba beavattuk, tanácsunkba meghívtuk és a legfontosabb ügyeket bíztuk rá, még inkább meggyőződtünk arról, hogy kiváló bölcsességgel párosult hűsége és szolgálata mind személyünknek, mind országunknak legnagyobb hasznára válik.

8 8 Kiről szólnak a fenti sorok? Milyen alkalomból íródtak? Bakócz Tamásról. A Bakócz család részére történt címeradományozás megerősítése alkalmából. (Bakócz Tamás Rómában, 3. oldal) 4. Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, S most Pannónia is ontja a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld! Kitől származik a fenti idézet és mi a vers címe? Janus Pannonius: Pannónia dicsérete (Liliom és holló, 69. oldal) 5. Mátyás királynál titkárként szolgált és érett bölcsességgel, becsületességgel, hűséggel kiemelkedve, fáradságot nem ismerő testével, derék jellemével és szellemiségével nem használt többet magának, mint a fejedelemnek, s ha sokáig él, célratörő javaslataival, ravaszságával és okosságával a többiek között a fő helyet fogja elérni. Ki volt Mátyás király titkára? Sorolj fel három tisztséget, amit a későbbiekben betöltött! Bakócz Tamás. Kancellárhelyettes, győri püspök, esztergomi érsek, bíboros stb. 6. Ekkor tehát a lombachi herceg, mint a királyné küldöttje, a királynak egy gyönyörűen fűzött bokrétát nyújtott át, miről egy gyűrű függött, a gyűrűben egy nagy gyémánt; s mihamar utána jött a királyné, aranyozott és pompás hintón ülve. Ahogy a posztóval borított helyre ért, kiszállt, s a posztón vezettetve midőn mintegy közepéig ért s szemben volt a királlyal, kissé meghajtá térdét, hanem a király nyájasan fölemelte, s a legszívesebben fogadá. Milyen eseményt örökítenek meg a fenti sorok? Írd le az évet és a hónapot! Mátyás és Beatrix esküvője december. (Így élt Mátyás király, 80. oldal) 7. Már rég szerettem volna valamit a te számodra is alkotni, hogy megérthesd belőle: Galeotto Mátyás királynak, a te szülődnek és néked legodaadóbb híve. Mikor magamban meghánytam vetettem, mi is volna megfelelő a te gyermeki korodhoz, hogy téged az erényre serkentsen, eszembe

9 9 ötlött királyi atyádnak némely pompás, bölcs meg tréfás mondása és tette. Úgy véltem, ez fog legjobban megfelelni korodnak. Kihez szólnak a fenti sorok? Hány éves lehetett a szóban forgó ifjú? János herceg (Corvin János). Kb. 12 éves lehetett. (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, 3. oldal) 8. Az a János, akit családnevén Vitéznek hívtak (latinul Miles volna, így hívták ugyanis a famíliáját), a kánonjogot és a humanista tudományokat tanulta. Szép, sudár termetű, már ifjú korában ősz hajú és igen tapasztalt férfiú volt, Galeottónak tanítványa és jó barátja. Mátyás király egy időben nem kedvelte, mert vérrokona volt János esztergomi érseknek, meg annak a másik Jánosnak, a pécsi püspöknek, akik Mátyás királyt a legnagyobb veszedelembe sodorva Lengyelország királyához pártoltak. Milyen veszedelemre utalnak a fenti sorok? Milyen rokoni kapcsolat volt a szövegben említett János érsek és János püspök között? Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvése. János püspök János érsek unokaöccse volt. (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, 38. oldal) 9. Ez a bevonulás olyan pompás és fényes volt, hogy hozzá hasonlót évek óta nem láttak Legelöl igen gazdagon öltözött főrangú urak jöttek, mint mondják, a bíboros és a magyar király rokonai. Magyaros ruháik aranybrokát és különböző színű selyemszövetekből készültek; némelyek fehér róka, nyest és cobolyprémmel voltak szegélyezve, a mellrészt és az ujjakat arany és ezüst díszek borították. Különféle, részben bizarr alakú süvegek voltak láthatók, egytől egyig drágakövekkel, gyöngyökkel és arannyal gazdagon ékesítve. Többen vastag aranyláncot viseltek. Mindenki bámulta a nagy pompát. Melyik bevonulásról szól a fenti idézet? Miért volt szükség ekkora pompára? Bakócz Tamás bevonulása Rómába (a Vatikánba). Hogy elkápráztassa a római népet. (Bakócz Tamás Rómában, 7. oldal) 10. Most mihelyest odaért külső kapunak küszöbére, bíborszín fövegét föltette fejére Tamás úr,

10 10 s mint fejedelmi személy, úgy ment fejedelme elébe. Épp odaért Lajos is, Magyarország zsenge királya. Milyen eseményt örökítenek meg a verssorok? Mit kellett meghirdetnie ezután Magyarországon Tamás úrnak? Bakócz Tamás hazaérkezése Budára. Keresztes hadjáratot (a pápa parancsára). (Bakócz Tamás Rómában, 11. oldal) Miután mindegyik csapat leadta a puzzle-t, 2 pontot lehet rabolni azoktól, akik nem tudták, mit raktak ki. Felmutatjuk a képeket, és aki a leggyorsabban jelentkezik, azé a válaszadás joga. Ha viszont az, aki jelentkezett, nem a helyes választ mondja, 1 pontot vonunk le tőle. A rablás idő hiánya miatt kimaradt. Elérhető pontszám: 10 pont kérdések (0,5 +0,5/kérdés); 10 pont puzzle 1. helyezett, 9 pont 2. helyezett, 8 pont 3. helyezett stb.; vár neve 2 pont (gyorsaságtól függetlenül); rablás helyes válasz esetén 2 pont (ha nem jó a válasz, 1 pont levonás jár). A képek az Így élt Mátyás király, Liliom és holló és a Bakócz Tamás Rómában c. írásokban megtalálhatóak.) Raffaello Santi: Attila találkozása I. Nagy Leó pápával A Cilleiek varasdi vára

11 11 A Garaiak siklósi vára Beatrix és Mátyás találkozása Vajdahunyad vára Bautzeni Mátyás-emlékmű másolata Budán Visegrád

12 12 A budai vár A budai palota egyik termének rekonstrukciója A 12 éves Corvin János Bécsben A Hunyadiak címere

13 13 Ransanus Mátyás udvarában Mátyás trónkárpitja Beatrix királyné Esztergomi Várhegy

14 14 6. Kreatív feladat (Eredetileg 17 csapat volt, ezért van 17 iniciálé, de a csapatok közül kettő az utolsó pillanatban visszamondta a részvételt.) Az utolsó feladat ezen a vetélkedőn az alkotókészségeteket teszi próbára. Az asztalon láthattok egy könyvet, melynek kötése hasonlatos a régi kódexekéhez. Ám ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A ti feladatotok, hogy tartalommal töltsétek meg. A könyv mellett borítékok vannak, bennük egy-egy lap található díszes iniciáléval (kezdőbetűvel). Minden csapat a rendelkezésére álló 15 perc alatt és a borítékban külön papírdarabon felsorolt szavak felhasználásával erre a lapra egy Mátyás királlyal vagy Bakócz Tamással kapcsolatos körülbelül 10 mondatból álló történetet kell írjon. Fontos, hogy amit leírtok, a lapon látható iniciáléval kezdődjön és kapcsolódjon az iniciáléban ábrázolt képhez. Ha nem vagytok biztosak magatokban, használjátok piszkozatnak azt az üres papírlapot, amely szintén a borítékban van, de a megadott időkeretet ne lépjétek túl! Írhattok valós történetet vagy kitalálhattok egyet (mint tudjátok, rengeteg mese született az országot álruhában járó Mátyás királyról). Értékeljük az eredetiséget is. Elérhető pontszám 10 pont: 1 pont ha a történet az iniciáléval kezdődik; 1 pont ha a kép az iniciáléban kapcsolódik a szöveghez; 1 pont terjedelem betartása (nem sokkal több vagy kevesebb 10 mondatnál); 2 pont a megadott szavak felhasználása; 2 pont ha a történet világos, érthető; 2 pont ötletesség, eredetiség; 1 pont helyesírás. 1.sz.boríték A iniciálé Mátyás, Buda, papok, nemesek, téli hideg 2.sz.boríték C iniciálé 1 esztergomi érsek, Róma, pompa, nagy tömeg, felvonulás 3.sz.boríték C iniciálé 2 Mátyás, gazdag ország, bő termés, városlakók, parasztok (a kész szövegben húzzátok alá őket)

15 15 4.sz.boríték D iniciálé 1 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 5.sz.boríték D iniciálé 2 uralkodó, pap, hatalmas város, dicsőség, hit 6.sz.boríték D iniciálé 3 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 7.sz.boríték E iniciálé 1 Mátyás, Buda, királyi udvar, tudósok, zenészek 8.sz.boríték E iniciálé 2 esztergomi érsek, Róma, pompa, nagy tömeg, felvonulás 9.sz.boríték E iniciálé 3 Mátyás, Visegrád, királyi udvar, tudós férfi, újjászületés

16 16 10.sz.boríték F iniciálé Mátyás, Ausztria, fekete sereg, zsákmány, a király haragja 11.sz.boríték I iniciálé Mátyás, Buda, királyi udvar, főpapok, főurak 12.sz.boríték M iniciálé Mátyás, háború, erős falak, fekete sereg, zsákmány 13.sz.boríték O iniciálé Mátyás, trónörökös, főurak, keresztelő, szomszédos országok 14.sz.boríték R iniciálé 1 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 15.sz.boríték R iniciálé 2 Mátyás, Dsem herceg, idegen országok, pápa, törökellenes harcok

17 17 16.sz.boríték R iniciálé 3 Mátyás, Bécsújhely, Szent Korona, Vitéz János, örökösödési szerződés 17.sz.boríték S iniciálé Mátyás, Beatrix, reneszánsz udvar, idegen szokások, trónörökös

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz)

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /66 Üdvözlünk Kedves

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-)

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, Rákóczi út 48. Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora 9-10. évfolyamosok országos vetélkedője A versenyző neve: Felkészítő tanár: Iskola neve és címe:

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Országos műveltségi vetélkedő elődöntőjének feladatsora 2011.

Országos műveltségi vetélkedő elődöntőjének feladatsora 2011. MAGYARORSZÁG AZ ÉN HAZÁM Országos műveltségi vetélkedő elődöntőjének feladatsora 2011. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2011. február 11., péntek Továbbjutó: Az abszolút pontszámok alapján kategóriánként

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

A loggia alatt most éppen a várva várt pátriárkáról beszélgettek. Török vagy görög ember a főtisztelendő Strigonio? kérdezte Hannibal úr.

A loggia alatt most éppen a várva várt pátriárkáról beszélgettek. Török vagy görög ember a főtisztelendő Strigonio? kérdezte Hannibal úr. 3. A loggia alatt most éppen a várva várt pátriárkáról beszélgettek. Török vagy görög ember a főtisztelendő Strigonio? kérdezte Hannibal úr. Egyik sem, mert magyar válaszolt a bankár. A konstantinápolyi

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Témavázlat A feladatsor három részből áll. Összesen 120 pontot lehet a helyes megoldásra szerezni. A regény elolvasása után kitöltendő feladatokból

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐ FELADATAI felsős korosztály (5-6., 7-8.) 2013-2014. 5-6.

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐ FELADATAI felsős korosztály (5-6., 7-8.) 2013-2014. 5-6. K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐ FELADATAI felsős korosztály (5-6., 7-8.) 2013-2014. 5-6. osztály I. BEMELEGÍTŐ KVÍZ 1. Kinek több a vagyona, ha 1 euro körülbelül 300 Ft?

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük;

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; 1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; Tudod-e, kik ők, es melyik találmány fűződik a nevükhöz az alább felsoroltak közül? MÁJUS NE ONNAN... találmánya:... SOK DELI NYÁJ... találmánya:...

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld

RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld RENESZÁNSZ,14 16.század Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2.

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. osztály I. BEMELEGÍTŐ KVÍZ Kaptok egy 3 kérdésből álló kvízt. Karikázzátok be

Részletesebben

1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon!

1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon! 1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon! 1) Nikápoly 2) Nándorfehérvár 3) Konstantinápoly 2.) Hunyadi Jánosnak a törökkel vívott legemlékezetesebb

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Kedves Csapat! LÉGY KOMMUNIKÁCIÓS SZAKEMBER! Folytatódjon a küldetés! Mennyire vagytok jók? A harmadik kör. Feladatok beküldése

Kedves Csapat! LÉGY KOMMUNIKÁCIÓS SZAKEMBER! Folytatódjon a küldetés! Mennyire vagytok jók? A harmadik kör. Feladatok beküldése Kedves Csapat! Reméljük, izgalmasnak találtátok a tudós hivatást! Abban biztosak vagyunk, hogy sokat okosodtatok és Rico is hálás nektek a sok segítségért, amit nyújtottatok neki, azonban a küldetésnek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ Ennél a feladatlapnál Tüskés Tibor Az exponált idő című művének alaposabb megismerésére lesz szükségetek. További

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Óriási lelkesedéssel és a tavalyihoz képest még több résztvevővel zajlottak az idei Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben.

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne?

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne? Meddig van rá szükség? A Netbagoly kisebb részt tudást, nagyobb részt szemléletet közvetít. Úgy gondjuk, a kezdőnek jól jön a segítség, de hasznos a jó tanulók számára is. Gyakoriság Kb. 10 naponta küldjük

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor 1. Az alábbiakban az építészettörténetben használatos fogalmakat olvashat. Határozza meg minél pontosabban a fogalmak jelentését! Egész mondatban válaszoljon,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. évfolyamos tanulók számára Iskolai forduló 2014/2015 Szrkszttt: Dobosné Csoknyai Ccília Mérésmtodikai

Részletesebben

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA DUHAY GÁBOR MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET A TURUL LEGENDA SZEREPE A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN A TURUL AZ ŐSHAZÁBAN A FEJEDELMEK KERESETT VADÁSZMADARA VOLT ÍRÁSOK A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNÉTÉRŐL:

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Oktatási cél: Hazánk tájegységeinek felszíni adottságai, természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, elhelyezése

Részletesebben

Nyomozás Budapesten. Kedves nyomozók!

Nyomozás Budapesten. Kedves nyomozók! Nyomozás Budapesten Irány: a Budai Vár! Kedves nyomozók! A mai napon egy titkos nyomozás részesei lehettek. A budai várban lévő Magyar Országos Levéltárból előkerült egy pergamen, amely titkosírással,

Részletesebben

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz szeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleks zeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksz eretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksze retlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszer

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07.

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07. Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! 2014.07.07. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 Kedves Pedagógusok, Kedves Gyerekek! Ebben a tanévben 19. alkalommal hirdetjük meg játékos mesevetélkedőnket, az általános iskolák

Részletesebben

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek!

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek! ZÖLDKÖZNAPOK Kedves gyerekek! Az idei Zöldköznapok versenyben nagyon sokféle tudományterülethez tartozó feladattal fogtok találkozni. A közös bennük az, hogy mindegyik feladat magyar természettudóshoz

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben