PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ április 5-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6."

Átírás

1 1 PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ április Bemelegítő kérdések A válaszokat a kiosztott feladatlapokra kell majd leírni. A lap jobb felső sarkába ne felejtsétek odaírni csapatotok számát is! 01. Hol született Hunyadi Mátyás? Kolozsvár 02. Mivel foglalkozott Bakócz Tamás apja? Kerékgyártó volt. 03. Hogyan halt meg Hunyadi László, Mátyás bátyja? Lefejezték. 04. Melyik évben választották királlyá Mátyást? 1458-ban 05. Milyen madár van a Hunyadiak címerében? holló 06. Melyik város ostrománál figyelt fel Mátyás király Bakócz Tamásra? Boroszló 07. Honnan származott Beatrix királyné? Nápolyból 08. Kinek köszönhető a kenyérmezei győzelem? Kinizsi Pálnak 09. Mikor indult a pápaválasztáson Bakócz Tamás? 1513-ban 10. Kit választottak meg Bakócz helyett pápának? X. Leót (Medici Jánost) Elérhető pontszám: 5 pont (0,5/kérdés)

2 2 2. Activity Mondjam vagy mutassam? Elöljáróban ismertetjük a szabályokat. Minden csapatból egy diák kijön a zsűri asztalához és húz egy lapot: a lapokon olyan szavak, kifejezések vannak, amelyek Mátyás király, illetve Bakócz Tamás korához kapcsolódnak. Ezt kell körülírja vagy elmutogassa saját csapatának. A diák választhat a két lehetőség, körülírás és mutogatás között. Körülírás során nem lehet kiejteni magát a fogalmat, annak részeit vagy ragozott alakjait ha mégis megteszi, 1 pontot levonunk. Amennyiben a mutogatást választja, akkor ennek során nem beszélhet vagy kelthet zajt, nem vonhatja be a körülötte levő tárgyakat ha megteszi, ezért is 1 pontot vonunk le. Egy fogalom kitalálására 2 perc van adva, az utolsó fél percben már a többi csapat is találgathat. A zsűri kockadobással dönti el a csapatok sorrendjét. Az időt virtuális homokórával mérjük. Fogalmak: déli harangszó, prágai fogság, galambposta, királyválasztás, Mátyás megkoronázása, királyi titkár, Szabács ostroma, Mátyás és Beatrix esküvője, trónöröklés, Bécs elfoglalása, Mátyás halála, esztergomi érsekség, Bakócz bevonulása Rómába, pápaválasztás, Dózsa-féle parasztfelkelés Elérhető pontszám: 1 pont/fogalom 3. Fejtörők (Minden feladatlapra oda kell írni a csapat számát! Ez legyen a csapatkapitány dolga!) a) Írjátok be a táblázatba, hogy az alábbi személyek Bakócz Tamás kortársai voltak-e? Tüntessétek fel mindegyik személy nemzetiségét és foglalkozását! (Erre a kérdésre a vetélkedő időpontjáig tanult VI. osztályos tananyag és az ajánlott irodalomban található információk alapján lehetett válaszolni.) Személy Kortárs - Igen/Nem Nemzetiség Foglalkozás 1. F. Magellán igen portugál felfedező 2. Janus Pannonius igen magyar költő/ püspök 3. IV. Szép Fülöp nem francia király 4. Raffaello Santi igen olasz festő 5. Dzsingisz kán nem mongol katonai vezető/ hódító Elérhető pontszám: 7,5 pont (0,5 pont/kortárs v. nem; 0,5/nemzetiség; 0,5/foglalkozás)

3 3 b) Az alábbi szöveget egészítsétek ki a hiányzó szavakkal! (Liliom és holló c. könyv, 71. oldal) A budai királyi palotában kapott helyet Mátyás híres könyvtára, a Bibliotheca Corviniana. A király saját másolóműhelyt alapított Budán, de az itáliai városokból is szorgalmasan gyűjtötte a könyveket. A két boltíves terem egyikében a latin nyelvű, a másikban a görög nyelvű kódexeket őrizték. A szokásostól eltérően lapjukon fekve tárolták őket a polcokon. A könyvtártermek egyben olvasótermek is voltak, ahol maga a király is gyakran időzött. Mátyás halálakor a könyvek száma lehetett, ezt a mennyiséget akkor csak a vatikáni könyvtár múlta felül. A Mátyást követő uralkodó, Ulászló idején kezdődött meg a corvinák szétszóródása. A törökök, miután 1526-ban elfoglalták Budát, Isztambulba hurcolták a maradékot. Elérhető pontszám: 10 pont c) Fejtsétek meg az alábbi keresztrejtvényt! Határozzátok meg 1 mondatban a megfejtést! (Ez a feladat időhiány miatt kimaradt.) 1. K R A K K Ó 2. D S E M H E R C E G 3. K A N C E L L Á R 4. E S Z T E R G O M 5. V I S E G R Á D 6. C S E Z M I C E I 7. E L E F Á N T 8. T A U R I N U S I S T V Á N 9. D Ó Z S A G Y Ö R G Y 10. P O Z S O N Y 1. Lengyel város, ide (is) járt egyetemre Bakócz Tamás. 2. Török trónkövetelő, Mátyás támogatását élvezte. 3. A királyi oklevélkiadó hivatal vezetője ben csere által Bakócz lett az...i érsek. 5. Itt található Mátyás király nyári palotája.

4 4 6. Ez volt Janus Pannonius családneve. 7. Mátyás híres ágyújának neve. 8. Bakócz titkára, aki a római útra is elkísérte őt. 9. Székely kisnemes, Bakócz nevezte ki a keresztes hadak élére. 10. Ebben a városban alapított egyetemet Mátyás király. Reneszánsz = eszmei áramlat és művészeti stílus, a XV. században kezdődött, a XVI. században tetőzött, jellemzők: emberközpontúság, az ókori görög és római kultúra újrafelfedezése stb. (bármilyen más helyes meghatározást el lehet fogadni!) Elérhető pontszám: 11,5 pont ( minden jó válasz 1 pont + 0,5 pont a helyes megfejtés + 1 pont a megfejtés meghatározása) d) Igaz vagy hamis? Ha jól válaszoltok az alábbi állításokra, egy középkori magyar jogszokás elnevezését kapjátok megfejtésül. (Liliom és holló c. könyv és Bakócz Tamás Rómában c. írás alapján lett összeállítva.) IGAZ HAMIS A Hunyadi család állítólag a török szultánnal is rokonságban állt. L A Az oktatás a korabeli Európában latinul folyt. E R Hunyadi Mátyás nevelője Bakócz Tamás volt. K Á A 4-5 évesnél nagyobb gyerekeket úgy öltöztették, mint a felnőtteket. N B Ha egy birtokosnak nem volt fiúörököse, kérhette leánya fiúsítását. Y O A fiúk 18, a lányok 20 éves korukban lettek nagykorúak. K N Bakócz Tamást azért nem választották pápává, mert magyar volt. E I X. Leó szoborral állított emléket annak, hogy megszabadult Bakócztól. R G A középkor legfontosabb bútora a szék volt. M Y Az ablakokat szárított marhabendő hártyával borították. E T A magyar király keresztes hadjárat szervezésével bízta meg Bakóczot. A D A megfejtés: leánynegyed. Elérhető pontszám: 12 pont (minden jó válasz 1 pont + 1 pont a helyes megfejtés)

5 5 4. Memóriapróba a) Egy rövid szöveget fogunk felolvasni nektek. Hallgassátok nagyon figyelmesen, mert a szöveg alapján válaszolnotok kell néhány egyszerű kérdésre! - A magyarok étkezési szokásairól - (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyvből) Következzenek a kérdések! (A csapat számát továbbra se felejtsétek el a feladatlapra írni!) 1. Milyen állatoknak a húsát fogyasztották a magyarok? Sorolj fel legalább 6-ot! liba, kacsa, kappan, fácán, fogoly, seregély, borjúhús, bárányhús, gödölye, disznóhús, vaddisznóhús, hal 2. Miért piszkolódott be a magyarok keze és ruhája a lakomák alkalmával? Írj le 3 okot! - valamennyien egy tálból ettek - nem használtak villát - minden ételt sok mártással (főleg sáfránnyal) ettek. 3. Mit tudunk meg a magyar nyelvről ebből a leírásból? A magyarok, akár nemesek, akár parasztok, körülbelül ugyanazon a módon használják a szavakat, nincs különbség beszédükben, ugyanazok a kifejezések, ugyanaz a kiejtés, ugyanaz a hangsúly uralkodik mindenütt. 4. Mátyás királynak milyen ámulatra méltó tulajdonságát jegyezte le a szerző? Soha nem piszkította be kezét és ruháját, bármennyire is elmerült egy beszélgetésben. 5. Nevezd meg a könyv szerzőjét és címét, ahonnan a magyarok étkezési szokásainak leírása származik! Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs és tréfás mondásairól és tetteiről Elérhető pontszám: 6 pont (1 1,5 pont, 2 1,5 pont, 3, 4, pont) b) Lássuk, mennyire figyeltétek meg a versenyre való készülés során a könyvek illusztrációit! Képeket vetítünk ki, a képekkel kapcsolatban egyszerű kérdésekre kell válaszoljatok. (Csak az első 5 képre került sor szintén időhiány miatt. A képek a Liliom és holló, Így élt Mátyás király, Bakócz Tamás Rómában c. írásokban mind megtalálhatóak.) 01. Mi ez az épület? Mivel jutalmazta tulajdonosaikat Mátyás király? Mátyás szülőháza. Megszüntette minden adókötelezettségüket.

6 6 02. Mit láthatunk a képen? Hol található? Oroszlános kút. Visegrádon. 03. Milyen emlékmű látható a képen? Hol található? Vitéz János síremléke. Esztergomban. 04. Mi látható a képen? Mi van a másik oldalán? Bakócz Tamás tiszteletére vert bronzérem. Bakócz Tamás képmása. 05. Mi látható a képen? Hol található? Főúri lakoma. Kassán (Szent Erzsébet-templom oltára). 06. Ki látható a képen? Milyen kapcsolatban állt Mátyás királlyal? Corvin János. Mátyás törvénytelen fia volt. 07. Mi látható a képen? Mi van a kép közepén? Mátyás országait bemutató lap (Thuróczy-krónika). Mátyás és Beatrix címere. 08. Mi látható a képen? Mikor készült az oltára? Az esztergomi Bakócz-kápolna ben. 09. Hol található ez a szobor? Ki készítette? Kolozsváron. Fadrusz János készítette. 10. Mikor avatták fel a szobrot? Miből készült a talapzata? (Erre a kérdésre az Erdődön, a Bakóczszobornál elhangzottak alapján lehetett volna válaszolni.) 2009-ben. Vörös márványból készült. Elérhető pontszám: 15 pont ( 0,5 pont/1. kérdésre helyes válasz; 1 pont/2. kérdésre helyes válasz) 5. Kirakós (Az idézetek 2. és az 5. kivételével az ajánlott irodalomban megtalálhatóak Így élt Mátyás király, Liliom és holló, Antonio Bonfini, Bakócz Tamás Rómában de a 2. és az 5. idézet esetében is rá lehetett jönni, hogy mire utal a szerző.) Ez a feladat két egymással összefüggő részből áll: kérdések megválaszolásából és egy puzzle kirakásából. Nézzétek ezeket a dobozokat: ahány csapat van, annyi dobozt láthattok ezen az asztalon. Mindegyik doboz tíz kisebb dobozt rejt magában. Hogy érdekesebb legyen, a kicsi dobozok sem üresek: egy-egy feladat van bennük és egy-egy puzzle darab. A feladatok megoldása egyszerre kezdődik el, amikor a csapatkapitányok kijönnek az első dobozért. A dobozban található feladatok 1-1 pontot érnek. Figyelem, a játék időre megy, mihelyt egy csapat végzett egy feladattal és odaadta zsűrinek, viheti a következő dobozt! Amikor az összes dobozt kibontottátok, tehát minden darab puzzle megvan, ragasszátok rá a kirakóst a lapra, amit

7 7 kaptok! Amelyik csapat a leghamarabb adja át a kész puzzle-t a zsűrinek, 10 pontot kap, a második leggyorsabb 9 pontot, a harmadik csak 8-at és így tovább. A feladatlapokra és a kirakósra is írjátok rá a csapat számát! Ha felismeritek a képet, írjátok oda a nevét (ezért a gyorsaságtól függetlenül 2 pont jár). Nagyon ügyeljetek arra, hogy mindig a nektek megfelelő dobozt vegyétek el (a dobozokon is rajta van a csapat száma), mert különben összekeverednek a puzzle-ek és nem fogjátok tudni kirakni! Kezdődhet a munka! 1. Elébe mentek a főpapok, főurak, nemesek és a város bírája az egész tanáccsal, valamint az összes papi testület ünnepi pompával... Kiáradt az egész nép is, hogy nagy ujjongással és hangos kiáltozással fogadja a várva várt királyt... A város kapujánál a polgárok baldachinnal fogadták a királyt, és mielőtt bebocsátották a városba, a bíró kérte, ígérje meg esküszóval, hogy sosem csorbítja szabadságukat, a törvényeket, a tanács határozatait, végzéseit s egyéb, a régi királyok adta mentességeiket. Milyen eseményt örökítenek meg a fenti sorok? Írd le az évet és a hónapot! Mátyás király bevonulása Budára február. (Így élt Mátyás király, 38. oldal) 2. Császár! Miért tartod koronánkat vissza, mivégre? Hisz rátok sohasem szállt a szerencse vele.... Hogy ha van egy kis eszed, jó lesz intésnek a példa: boldog a más kárán bölcsen okulni tudó. Jó lesz hát hiu cím árnyát nem sokra becsülnöd, S nem hívnod ki magad ellen a sorsharagot. Kit szólít meg versével a költő? Mi lehetett a vers megírásának oka? Frigyes császárt. Mert késlekedett visszaadni a Szent Koronát Mátyás királynak. 3. Hűségét, ragaszkodását és buzgalmát kezdettől fogva tapasztaltuk, mióta pedig titkainkba beavattuk, tanácsunkba meghívtuk és a legfontosabb ügyeket bíztuk rá, még inkább meggyőződtünk arról, hogy kiváló bölcsességgel párosult hűsége és szolgálata mind személyünknek, mind országunknak legnagyobb hasznára válik.

8 8 Kiről szólnak a fenti sorok? Milyen alkalomból íródtak? Bakócz Tamásról. A Bakócz család részére történt címeradományozás megerősítése alkalmából. (Bakócz Tamás Rómában, 3. oldal) 4. Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, S most Pannónia is ontja a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld! Kitől származik a fenti idézet és mi a vers címe? Janus Pannonius: Pannónia dicsérete (Liliom és holló, 69. oldal) 5. Mátyás királynál titkárként szolgált és érett bölcsességgel, becsületességgel, hűséggel kiemelkedve, fáradságot nem ismerő testével, derék jellemével és szellemiségével nem használt többet magának, mint a fejedelemnek, s ha sokáig él, célratörő javaslataival, ravaszságával és okosságával a többiek között a fő helyet fogja elérni. Ki volt Mátyás király titkára? Sorolj fel három tisztséget, amit a későbbiekben betöltött! Bakócz Tamás. Kancellárhelyettes, győri püspök, esztergomi érsek, bíboros stb. 6. Ekkor tehát a lombachi herceg, mint a királyné küldöttje, a királynak egy gyönyörűen fűzött bokrétát nyújtott át, miről egy gyűrű függött, a gyűrűben egy nagy gyémánt; s mihamar utána jött a királyné, aranyozott és pompás hintón ülve. Ahogy a posztóval borított helyre ért, kiszállt, s a posztón vezettetve midőn mintegy közepéig ért s szemben volt a királlyal, kissé meghajtá térdét, hanem a király nyájasan fölemelte, s a legszívesebben fogadá. Milyen eseményt örökítenek meg a fenti sorok? Írd le az évet és a hónapot! Mátyás és Beatrix esküvője december. (Így élt Mátyás király, 80. oldal) 7. Már rég szerettem volna valamit a te számodra is alkotni, hogy megérthesd belőle: Galeotto Mátyás királynak, a te szülődnek és néked legodaadóbb híve. Mikor magamban meghánytam vetettem, mi is volna megfelelő a te gyermeki korodhoz, hogy téged az erényre serkentsen, eszembe

9 9 ötlött királyi atyádnak némely pompás, bölcs meg tréfás mondása és tette. Úgy véltem, ez fog legjobban megfelelni korodnak. Kihez szólnak a fenti sorok? Hány éves lehetett a szóban forgó ifjú? János herceg (Corvin János). Kb. 12 éves lehetett. (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, 3. oldal) 8. Az a János, akit családnevén Vitéznek hívtak (latinul Miles volna, így hívták ugyanis a famíliáját), a kánonjogot és a humanista tudományokat tanulta. Szép, sudár termetű, már ifjú korában ősz hajú és igen tapasztalt férfiú volt, Galeottónak tanítványa és jó barátja. Mátyás király egy időben nem kedvelte, mert vérrokona volt János esztergomi érseknek, meg annak a másik Jánosnak, a pécsi püspöknek, akik Mátyás királyt a legnagyobb veszedelembe sodorva Lengyelország királyához pártoltak. Milyen veszedelemre utalnak a fenti sorok? Milyen rokoni kapcsolat volt a szövegben említett János érsek és János püspök között? Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvése. János püspök János érsek unokaöccse volt. (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, 38. oldal) 9. Ez a bevonulás olyan pompás és fényes volt, hogy hozzá hasonlót évek óta nem láttak Legelöl igen gazdagon öltözött főrangú urak jöttek, mint mondják, a bíboros és a magyar király rokonai. Magyaros ruháik aranybrokát és különböző színű selyemszövetekből készültek; némelyek fehér róka, nyest és cobolyprémmel voltak szegélyezve, a mellrészt és az ujjakat arany és ezüst díszek borították. Különféle, részben bizarr alakú süvegek voltak láthatók, egytől egyig drágakövekkel, gyöngyökkel és arannyal gazdagon ékesítve. Többen vastag aranyláncot viseltek. Mindenki bámulta a nagy pompát. Melyik bevonulásról szól a fenti idézet? Miért volt szükség ekkora pompára? Bakócz Tamás bevonulása Rómába (a Vatikánba). Hogy elkápráztassa a római népet. (Bakócz Tamás Rómában, 7. oldal) 10. Most mihelyest odaért külső kapunak küszöbére, bíborszín fövegét föltette fejére Tamás úr,

10 10 s mint fejedelmi személy, úgy ment fejedelme elébe. Épp odaért Lajos is, Magyarország zsenge királya. Milyen eseményt örökítenek meg a verssorok? Mit kellett meghirdetnie ezután Magyarországon Tamás úrnak? Bakócz Tamás hazaérkezése Budára. Keresztes hadjáratot (a pápa parancsára). (Bakócz Tamás Rómában, 11. oldal) Miután mindegyik csapat leadta a puzzle-t, 2 pontot lehet rabolni azoktól, akik nem tudták, mit raktak ki. Felmutatjuk a képeket, és aki a leggyorsabban jelentkezik, azé a válaszadás joga. Ha viszont az, aki jelentkezett, nem a helyes választ mondja, 1 pontot vonunk le tőle. A rablás idő hiánya miatt kimaradt. Elérhető pontszám: 10 pont kérdések (0,5 +0,5/kérdés); 10 pont puzzle 1. helyezett, 9 pont 2. helyezett, 8 pont 3. helyezett stb.; vár neve 2 pont (gyorsaságtól függetlenül); rablás helyes válasz esetén 2 pont (ha nem jó a válasz, 1 pont levonás jár). A képek az Így élt Mátyás király, Liliom és holló és a Bakócz Tamás Rómában c. írásokban megtalálhatóak.) Raffaello Santi: Attila találkozása I. Nagy Leó pápával A Cilleiek varasdi vára

11 11 A Garaiak siklósi vára Beatrix és Mátyás találkozása Vajdahunyad vára Bautzeni Mátyás-emlékmű másolata Budán Visegrád

12 12 A budai vár A budai palota egyik termének rekonstrukciója A 12 éves Corvin János Bécsben A Hunyadiak címere

13 13 Ransanus Mátyás udvarában Mátyás trónkárpitja Beatrix királyné Esztergomi Várhegy

14 14 6. Kreatív feladat (Eredetileg 17 csapat volt, ezért van 17 iniciálé, de a csapatok közül kettő az utolsó pillanatban visszamondta a részvételt.) Az utolsó feladat ezen a vetélkedőn az alkotókészségeteket teszi próbára. Az asztalon láthattok egy könyvet, melynek kötése hasonlatos a régi kódexekéhez. Ám ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A ti feladatotok, hogy tartalommal töltsétek meg. A könyv mellett borítékok vannak, bennük egy-egy lap található díszes iniciáléval (kezdőbetűvel). Minden csapat a rendelkezésére álló 15 perc alatt és a borítékban külön papírdarabon felsorolt szavak felhasználásával erre a lapra egy Mátyás királlyal vagy Bakócz Tamással kapcsolatos körülbelül 10 mondatból álló történetet kell írjon. Fontos, hogy amit leírtok, a lapon látható iniciáléval kezdődjön és kapcsolódjon az iniciáléban ábrázolt képhez. Ha nem vagytok biztosak magatokban, használjátok piszkozatnak azt az üres papírlapot, amely szintén a borítékban van, de a megadott időkeretet ne lépjétek túl! Írhattok valós történetet vagy kitalálhattok egyet (mint tudjátok, rengeteg mese született az országot álruhában járó Mátyás királyról). Értékeljük az eredetiséget is. Elérhető pontszám 10 pont: 1 pont ha a történet az iniciáléval kezdődik; 1 pont ha a kép az iniciáléban kapcsolódik a szöveghez; 1 pont terjedelem betartása (nem sokkal több vagy kevesebb 10 mondatnál); 2 pont a megadott szavak felhasználása; 2 pont ha a történet világos, érthető; 2 pont ötletesség, eredetiség; 1 pont helyesírás. 1.sz.boríték A iniciálé Mátyás, Buda, papok, nemesek, téli hideg 2.sz.boríték C iniciálé 1 esztergomi érsek, Róma, pompa, nagy tömeg, felvonulás 3.sz.boríték C iniciálé 2 Mátyás, gazdag ország, bő termés, városlakók, parasztok (a kész szövegben húzzátok alá őket)

15 15 4.sz.boríték D iniciálé 1 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 5.sz.boríték D iniciálé 2 uralkodó, pap, hatalmas város, dicsőség, hit 6.sz.boríték D iniciálé 3 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 7.sz.boríték E iniciálé 1 Mátyás, Buda, királyi udvar, tudósok, zenészek 8.sz.boríték E iniciálé 2 esztergomi érsek, Róma, pompa, nagy tömeg, felvonulás 9.sz.boríték E iniciálé 3 Mátyás, Visegrád, királyi udvar, tudós férfi, újjászületés

16 16 10.sz.boríték F iniciálé Mátyás, Ausztria, fekete sereg, zsákmány, a király haragja 11.sz.boríték I iniciálé Mátyás, Buda, királyi udvar, főpapok, főurak 12.sz.boríték M iniciálé Mátyás, háború, erős falak, fekete sereg, zsákmány 13.sz.boríték O iniciálé Mátyás, trónörökös, főurak, keresztelő, szomszédos országok 14.sz.boríték R iniciálé 1 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 15.sz.boríték R iniciálé 2 Mátyás, Dsem herceg, idegen országok, pápa, törökellenes harcok

17 17 16.sz.boríték R iniciálé 3 Mátyás, Bécsújhely, Szent Korona, Vitéz János, örökösödési szerződés 17.sz.boríték S iniciálé Mátyás, Beatrix, reneszánsz udvar, idegen szokások, trónörökös

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

MONUMENTA HUNGARICA II.

MONUMENTA HUNGARICA II. ANTONIUS DE BONFINIS DE REGE MATHIA RERUM UNGARICARUM DECADES A LIBRO IX. DECADIS III. USQUE AD LIBRUM VIII. DECADIS IV. MONUMENTA HUNGARICA II. BONFINI MÁTYÁS KIRÁLY TÍZ KÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNET-BŐL Latinból

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 0 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 26., 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 A VÉGVÁRI VONAL 7 A VÉGVÁRAK SZEMÉLYZETE 8 MINDENNAPOK 9 VITÉZEK MINDKÉT OLDALON 10 VITÉZEK 11 A PORTYÁZÁS 11 A KÓTYAVETYE 12 RABOK

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2004. Magyarok Nagyasszonya az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan mutassák meg a Föltámadottat

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

1 I. évfolyam 01.szám

1 I. évfolyam 01.szám 1 I. évfolyam 01.szám Az olvasóhoz Kedves Edzőtárs! A dokumentum, amit hatalmas kíváncsisággal kezdesz olvasni nem más, mint az egyesület újságjának első száma. Azért készült, mert enyhíteni szerettük

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7.

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7. Cultura Nostra V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÍRÁSBELI ELSŐ FORDULÓ 2006. FEBRUÁR 7. ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME:...... CSAPATTAGOK: 1,... 2,... 3,... PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014)

JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI. Gróf László tanulmánya (2014) JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya (2014) FÓLIÓ ATLASZOK TÉRKÉPEI JOHN SPEED MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI Gróf László tanulmánya Magyarország egyik legdíszesebb térképe a 16. század elején

Részletesebben

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom...

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom... GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Kísértések Amikor szembesítenek magunkkal például így nagyböjt idején akkor döbbenünk csak rá, milyen nehéz is megtartani a parancsolatokat.

Részletesebben

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II.

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése JELIGE: Jó cselekedeteink lámpásként világítsanak a Jézus-várás hosszú adventjében. Így lesznek majd olyan kincseink, amelyek a földi élet elteltével sem veszítik el értéküket. rsemjén Község Önkor- É

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Kedves Kollégák! Jó válasz el nem fogadása: Rossz válasz elfogadása:

Kedves Kollégák! Jó válasz el nem fogadása: Rossz válasz elfogadása: Kedves Kollégák! (Ez a feladatlap 2 változatban készült: ez a játékvezetői példány a megoldásokkal, a másik a játékot segítőké, ahol nincs jelölve a helyes válasz.) Aki velem egy idős, az a tévéből jól

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

A tartalomból. Holtunkiglan. Múzeumok éjszakája. A humor úgy kell, mint a levegő. Saul fia. NB II-es junior bajnok az AGRIA RC EGER-EVSI

A tartalomból. Holtunkiglan. Múzeumok éjszakája. A humor úgy kell, mint a levegő. Saul fia. NB II-es junior bajnok az AGRIA RC EGER-EVSI A tartalomból Múzeumok éjszakája 4 5 12 14 A humor úgy kell, mint a levegő Saul fia 16 18 23 26 NB II-es junior bajnok az AGRIA RC EGER-EVSI Kérdőív a Magazinban! A hátoldalon található kérdőív kitöltői

Részletesebben