PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ április 5-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6."

Átírás

1 1 PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ április Bemelegítő kérdések A válaszokat a kiosztott feladatlapokra kell majd leírni. A lap jobb felső sarkába ne felejtsétek odaírni csapatotok számát is! 01. Hol született Hunyadi Mátyás? Kolozsvár 02. Mivel foglalkozott Bakócz Tamás apja? Kerékgyártó volt. 03. Hogyan halt meg Hunyadi László, Mátyás bátyja? Lefejezték. 04. Melyik évben választották királlyá Mátyást? 1458-ban 05. Milyen madár van a Hunyadiak címerében? holló 06. Melyik város ostrománál figyelt fel Mátyás király Bakócz Tamásra? Boroszló 07. Honnan származott Beatrix királyné? Nápolyból 08. Kinek köszönhető a kenyérmezei győzelem? Kinizsi Pálnak 09. Mikor indult a pápaválasztáson Bakócz Tamás? 1513-ban 10. Kit választottak meg Bakócz helyett pápának? X. Leót (Medici Jánost) Elérhető pontszám: 5 pont (0,5/kérdés)

2 2 2. Activity Mondjam vagy mutassam? Elöljáróban ismertetjük a szabályokat. Minden csapatból egy diák kijön a zsűri asztalához és húz egy lapot: a lapokon olyan szavak, kifejezések vannak, amelyek Mátyás király, illetve Bakócz Tamás korához kapcsolódnak. Ezt kell körülírja vagy elmutogassa saját csapatának. A diák választhat a két lehetőség, körülírás és mutogatás között. Körülírás során nem lehet kiejteni magát a fogalmat, annak részeit vagy ragozott alakjait ha mégis megteszi, 1 pontot levonunk. Amennyiben a mutogatást választja, akkor ennek során nem beszélhet vagy kelthet zajt, nem vonhatja be a körülötte levő tárgyakat ha megteszi, ezért is 1 pontot vonunk le. Egy fogalom kitalálására 2 perc van adva, az utolsó fél percben már a többi csapat is találgathat. A zsűri kockadobással dönti el a csapatok sorrendjét. Az időt virtuális homokórával mérjük. Fogalmak: déli harangszó, prágai fogság, galambposta, királyválasztás, Mátyás megkoronázása, királyi titkár, Szabács ostroma, Mátyás és Beatrix esküvője, trónöröklés, Bécs elfoglalása, Mátyás halála, esztergomi érsekség, Bakócz bevonulása Rómába, pápaválasztás, Dózsa-féle parasztfelkelés Elérhető pontszám: 1 pont/fogalom 3. Fejtörők (Minden feladatlapra oda kell írni a csapat számát! Ez legyen a csapatkapitány dolga!) a) Írjátok be a táblázatba, hogy az alábbi személyek Bakócz Tamás kortársai voltak-e? Tüntessétek fel mindegyik személy nemzetiségét és foglalkozását! (Erre a kérdésre a vetélkedő időpontjáig tanult VI. osztályos tananyag és az ajánlott irodalomban található információk alapján lehetett válaszolni.) Személy Kortárs - Igen/Nem Nemzetiség Foglalkozás 1. F. Magellán igen portugál felfedező 2. Janus Pannonius igen magyar költő/ püspök 3. IV. Szép Fülöp nem francia király 4. Raffaello Santi igen olasz festő 5. Dzsingisz kán nem mongol katonai vezető/ hódító Elérhető pontszám: 7,5 pont (0,5 pont/kortárs v. nem; 0,5/nemzetiség; 0,5/foglalkozás)

3 3 b) Az alábbi szöveget egészítsétek ki a hiányzó szavakkal! (Liliom és holló c. könyv, 71. oldal) A budai királyi palotában kapott helyet Mátyás híres könyvtára, a Bibliotheca Corviniana. A király saját másolóműhelyt alapított Budán, de az itáliai városokból is szorgalmasan gyűjtötte a könyveket. A két boltíves terem egyikében a latin nyelvű, a másikban a görög nyelvű kódexeket őrizték. A szokásostól eltérően lapjukon fekve tárolták őket a polcokon. A könyvtártermek egyben olvasótermek is voltak, ahol maga a király is gyakran időzött. Mátyás halálakor a könyvek száma lehetett, ezt a mennyiséget akkor csak a vatikáni könyvtár múlta felül. A Mátyást követő uralkodó, Ulászló idején kezdődött meg a corvinák szétszóródása. A törökök, miután 1526-ban elfoglalták Budát, Isztambulba hurcolták a maradékot. Elérhető pontszám: 10 pont c) Fejtsétek meg az alábbi keresztrejtvényt! Határozzátok meg 1 mondatban a megfejtést! (Ez a feladat időhiány miatt kimaradt.) 1. K R A K K Ó 2. D S E M H E R C E G 3. K A N C E L L Á R 4. E S Z T E R G O M 5. V I S E G R Á D 6. C S E Z M I C E I 7. E L E F Á N T 8. T A U R I N U S I S T V Á N 9. D Ó Z S A G Y Ö R G Y 10. P O Z S O N Y 1. Lengyel város, ide (is) járt egyetemre Bakócz Tamás. 2. Török trónkövetelő, Mátyás támogatását élvezte. 3. A királyi oklevélkiadó hivatal vezetője ben csere által Bakócz lett az...i érsek. 5. Itt található Mátyás király nyári palotája.

4 4 6. Ez volt Janus Pannonius családneve. 7. Mátyás híres ágyújának neve. 8. Bakócz titkára, aki a római útra is elkísérte őt. 9. Székely kisnemes, Bakócz nevezte ki a keresztes hadak élére. 10. Ebben a városban alapított egyetemet Mátyás király. Reneszánsz = eszmei áramlat és művészeti stílus, a XV. században kezdődött, a XVI. században tetőzött, jellemzők: emberközpontúság, az ókori görög és római kultúra újrafelfedezése stb. (bármilyen más helyes meghatározást el lehet fogadni!) Elérhető pontszám: 11,5 pont ( minden jó válasz 1 pont + 0,5 pont a helyes megfejtés + 1 pont a megfejtés meghatározása) d) Igaz vagy hamis? Ha jól válaszoltok az alábbi állításokra, egy középkori magyar jogszokás elnevezését kapjátok megfejtésül. (Liliom és holló c. könyv és Bakócz Tamás Rómában c. írás alapján lett összeállítva.) IGAZ HAMIS A Hunyadi család állítólag a török szultánnal is rokonságban állt. L A Az oktatás a korabeli Európában latinul folyt. E R Hunyadi Mátyás nevelője Bakócz Tamás volt. K Á A 4-5 évesnél nagyobb gyerekeket úgy öltöztették, mint a felnőtteket. N B Ha egy birtokosnak nem volt fiúörököse, kérhette leánya fiúsítását. Y O A fiúk 18, a lányok 20 éves korukban lettek nagykorúak. K N Bakócz Tamást azért nem választották pápává, mert magyar volt. E I X. Leó szoborral állított emléket annak, hogy megszabadult Bakócztól. R G A középkor legfontosabb bútora a szék volt. M Y Az ablakokat szárított marhabendő hártyával borították. E T A magyar király keresztes hadjárat szervezésével bízta meg Bakóczot. A D A megfejtés: leánynegyed. Elérhető pontszám: 12 pont (minden jó válasz 1 pont + 1 pont a helyes megfejtés)

5 5 4. Memóriapróba a) Egy rövid szöveget fogunk felolvasni nektek. Hallgassátok nagyon figyelmesen, mert a szöveg alapján válaszolnotok kell néhány egyszerű kérdésre! - A magyarok étkezési szokásairól - (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyvből) Következzenek a kérdések! (A csapat számát továbbra se felejtsétek el a feladatlapra írni!) 1. Milyen állatoknak a húsát fogyasztották a magyarok? Sorolj fel legalább 6-ot! liba, kacsa, kappan, fácán, fogoly, seregély, borjúhús, bárányhús, gödölye, disznóhús, vaddisznóhús, hal 2. Miért piszkolódott be a magyarok keze és ruhája a lakomák alkalmával? Írj le 3 okot! - valamennyien egy tálból ettek - nem használtak villát - minden ételt sok mártással (főleg sáfránnyal) ettek. 3. Mit tudunk meg a magyar nyelvről ebből a leírásból? A magyarok, akár nemesek, akár parasztok, körülbelül ugyanazon a módon használják a szavakat, nincs különbség beszédükben, ugyanazok a kifejezések, ugyanaz a kiejtés, ugyanaz a hangsúly uralkodik mindenütt. 4. Mátyás királynak milyen ámulatra méltó tulajdonságát jegyezte le a szerző? Soha nem piszkította be kezét és ruháját, bármennyire is elmerült egy beszélgetésben. 5. Nevezd meg a könyv szerzőjét és címét, ahonnan a magyarok étkezési szokásainak leírása származik! Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs és tréfás mondásairól és tetteiről Elérhető pontszám: 6 pont (1 1,5 pont, 2 1,5 pont, 3, 4, pont) b) Lássuk, mennyire figyeltétek meg a versenyre való készülés során a könyvek illusztrációit! Képeket vetítünk ki, a képekkel kapcsolatban egyszerű kérdésekre kell válaszoljatok. (Csak az első 5 képre került sor szintén időhiány miatt. A képek a Liliom és holló, Így élt Mátyás király, Bakócz Tamás Rómában c. írásokban mind megtalálhatóak.) 01. Mi ez az épület? Mivel jutalmazta tulajdonosaikat Mátyás király? Mátyás szülőháza. Megszüntette minden adókötelezettségüket.

6 6 02. Mit láthatunk a képen? Hol található? Oroszlános kút. Visegrádon. 03. Milyen emlékmű látható a képen? Hol található? Vitéz János síremléke. Esztergomban. 04. Mi látható a képen? Mi van a másik oldalán? Bakócz Tamás tiszteletére vert bronzérem. Bakócz Tamás képmása. 05. Mi látható a képen? Hol található? Főúri lakoma. Kassán (Szent Erzsébet-templom oltára). 06. Ki látható a képen? Milyen kapcsolatban állt Mátyás királlyal? Corvin János. Mátyás törvénytelen fia volt. 07. Mi látható a képen? Mi van a kép közepén? Mátyás országait bemutató lap (Thuróczy-krónika). Mátyás és Beatrix címere. 08. Mi látható a képen? Mikor készült az oltára? Az esztergomi Bakócz-kápolna ben. 09. Hol található ez a szobor? Ki készítette? Kolozsváron. Fadrusz János készítette. 10. Mikor avatták fel a szobrot? Miből készült a talapzata? (Erre a kérdésre az Erdődön, a Bakóczszobornál elhangzottak alapján lehetett volna válaszolni.) 2009-ben. Vörös márványból készült. Elérhető pontszám: 15 pont ( 0,5 pont/1. kérdésre helyes válasz; 1 pont/2. kérdésre helyes válasz) 5. Kirakós (Az idézetek 2. és az 5. kivételével az ajánlott irodalomban megtalálhatóak Így élt Mátyás király, Liliom és holló, Antonio Bonfini, Bakócz Tamás Rómában de a 2. és az 5. idézet esetében is rá lehetett jönni, hogy mire utal a szerző.) Ez a feladat két egymással összefüggő részből áll: kérdések megválaszolásából és egy puzzle kirakásából. Nézzétek ezeket a dobozokat: ahány csapat van, annyi dobozt láthattok ezen az asztalon. Mindegyik doboz tíz kisebb dobozt rejt magában. Hogy érdekesebb legyen, a kicsi dobozok sem üresek: egy-egy feladat van bennük és egy-egy puzzle darab. A feladatok megoldása egyszerre kezdődik el, amikor a csapatkapitányok kijönnek az első dobozért. A dobozban található feladatok 1-1 pontot érnek. Figyelem, a játék időre megy, mihelyt egy csapat végzett egy feladattal és odaadta zsűrinek, viheti a következő dobozt! Amikor az összes dobozt kibontottátok, tehát minden darab puzzle megvan, ragasszátok rá a kirakóst a lapra, amit

7 7 kaptok! Amelyik csapat a leghamarabb adja át a kész puzzle-t a zsűrinek, 10 pontot kap, a második leggyorsabb 9 pontot, a harmadik csak 8-at és így tovább. A feladatlapokra és a kirakósra is írjátok rá a csapat számát! Ha felismeritek a képet, írjátok oda a nevét (ezért a gyorsaságtól függetlenül 2 pont jár). Nagyon ügyeljetek arra, hogy mindig a nektek megfelelő dobozt vegyétek el (a dobozokon is rajta van a csapat száma), mert különben összekeverednek a puzzle-ek és nem fogjátok tudni kirakni! Kezdődhet a munka! 1. Elébe mentek a főpapok, főurak, nemesek és a város bírája az egész tanáccsal, valamint az összes papi testület ünnepi pompával... Kiáradt az egész nép is, hogy nagy ujjongással és hangos kiáltozással fogadja a várva várt királyt... A város kapujánál a polgárok baldachinnal fogadták a királyt, és mielőtt bebocsátották a városba, a bíró kérte, ígérje meg esküszóval, hogy sosem csorbítja szabadságukat, a törvényeket, a tanács határozatait, végzéseit s egyéb, a régi királyok adta mentességeiket. Milyen eseményt örökítenek meg a fenti sorok? Írd le az évet és a hónapot! Mátyás király bevonulása Budára február. (Így élt Mátyás király, 38. oldal) 2. Császár! Miért tartod koronánkat vissza, mivégre? Hisz rátok sohasem szállt a szerencse vele.... Hogy ha van egy kis eszed, jó lesz intésnek a példa: boldog a más kárán bölcsen okulni tudó. Jó lesz hát hiu cím árnyát nem sokra becsülnöd, S nem hívnod ki magad ellen a sorsharagot. Kit szólít meg versével a költő? Mi lehetett a vers megírásának oka? Frigyes császárt. Mert késlekedett visszaadni a Szent Koronát Mátyás királynak. 3. Hűségét, ragaszkodását és buzgalmát kezdettől fogva tapasztaltuk, mióta pedig titkainkba beavattuk, tanácsunkba meghívtuk és a legfontosabb ügyeket bíztuk rá, még inkább meggyőződtünk arról, hogy kiváló bölcsességgel párosult hűsége és szolgálata mind személyünknek, mind országunknak legnagyobb hasznára válik.

8 8 Kiről szólnak a fenti sorok? Milyen alkalomból íródtak? Bakócz Tamásról. A Bakócz család részére történt címeradományozás megerősítése alkalmából. (Bakócz Tamás Rómában, 3. oldal) 4. Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, S most Pannónia is ontja a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld! Kitől származik a fenti idézet és mi a vers címe? Janus Pannonius: Pannónia dicsérete (Liliom és holló, 69. oldal) 5. Mátyás királynál titkárként szolgált és érett bölcsességgel, becsületességgel, hűséggel kiemelkedve, fáradságot nem ismerő testével, derék jellemével és szellemiségével nem használt többet magának, mint a fejedelemnek, s ha sokáig él, célratörő javaslataival, ravaszságával és okosságával a többiek között a fő helyet fogja elérni. Ki volt Mátyás király titkára? Sorolj fel három tisztséget, amit a későbbiekben betöltött! Bakócz Tamás. Kancellárhelyettes, győri püspök, esztergomi érsek, bíboros stb. 6. Ekkor tehát a lombachi herceg, mint a királyné küldöttje, a királynak egy gyönyörűen fűzött bokrétát nyújtott át, miről egy gyűrű függött, a gyűrűben egy nagy gyémánt; s mihamar utána jött a királyné, aranyozott és pompás hintón ülve. Ahogy a posztóval borított helyre ért, kiszállt, s a posztón vezettetve midőn mintegy közepéig ért s szemben volt a királlyal, kissé meghajtá térdét, hanem a király nyájasan fölemelte, s a legszívesebben fogadá. Milyen eseményt örökítenek meg a fenti sorok? Írd le az évet és a hónapot! Mátyás és Beatrix esküvője december. (Így élt Mátyás király, 80. oldal) 7. Már rég szerettem volna valamit a te számodra is alkotni, hogy megérthesd belőle: Galeotto Mátyás királynak, a te szülődnek és néked legodaadóbb híve. Mikor magamban meghánytam vetettem, mi is volna megfelelő a te gyermeki korodhoz, hogy téged az erényre serkentsen, eszembe

9 9 ötlött királyi atyádnak némely pompás, bölcs meg tréfás mondása és tette. Úgy véltem, ez fog legjobban megfelelni korodnak. Kihez szólnak a fenti sorok? Hány éves lehetett a szóban forgó ifjú? János herceg (Corvin János). Kb. 12 éves lehetett. (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, 3. oldal) 8. Az a János, akit családnevén Vitéznek hívtak (latinul Miles volna, így hívták ugyanis a famíliáját), a kánonjogot és a humanista tudományokat tanulta. Szép, sudár termetű, már ifjú korában ősz hajú és igen tapasztalt férfiú volt, Galeottónak tanítványa és jó barátja. Mátyás király egy időben nem kedvelte, mert vérrokona volt János esztergomi érseknek, meg annak a másik Jánosnak, a pécsi püspöknek, akik Mátyás királyt a legnagyobb veszedelembe sodorva Lengyelország királyához pártoltak. Milyen veszedelemre utalnak a fenti sorok? Milyen rokoni kapcsolat volt a szövegben említett János érsek és János püspök között? Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvése. János püspök János érsek unokaöccse volt. (Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, 38. oldal) 9. Ez a bevonulás olyan pompás és fényes volt, hogy hozzá hasonlót évek óta nem láttak Legelöl igen gazdagon öltözött főrangú urak jöttek, mint mondják, a bíboros és a magyar király rokonai. Magyaros ruháik aranybrokát és különböző színű selyemszövetekből készültek; némelyek fehér róka, nyest és cobolyprémmel voltak szegélyezve, a mellrészt és az ujjakat arany és ezüst díszek borították. Különféle, részben bizarr alakú süvegek voltak láthatók, egytől egyig drágakövekkel, gyöngyökkel és arannyal gazdagon ékesítve. Többen vastag aranyláncot viseltek. Mindenki bámulta a nagy pompát. Melyik bevonulásról szól a fenti idézet? Miért volt szükség ekkora pompára? Bakócz Tamás bevonulása Rómába (a Vatikánba). Hogy elkápráztassa a római népet. (Bakócz Tamás Rómában, 7. oldal) 10. Most mihelyest odaért külső kapunak küszöbére, bíborszín fövegét föltette fejére Tamás úr,

10 10 s mint fejedelmi személy, úgy ment fejedelme elébe. Épp odaért Lajos is, Magyarország zsenge királya. Milyen eseményt örökítenek meg a verssorok? Mit kellett meghirdetnie ezután Magyarországon Tamás úrnak? Bakócz Tamás hazaérkezése Budára. Keresztes hadjáratot (a pápa parancsára). (Bakócz Tamás Rómában, 11. oldal) Miután mindegyik csapat leadta a puzzle-t, 2 pontot lehet rabolni azoktól, akik nem tudták, mit raktak ki. Felmutatjuk a képeket, és aki a leggyorsabban jelentkezik, azé a válaszadás joga. Ha viszont az, aki jelentkezett, nem a helyes választ mondja, 1 pontot vonunk le tőle. A rablás idő hiánya miatt kimaradt. Elérhető pontszám: 10 pont kérdések (0,5 +0,5/kérdés); 10 pont puzzle 1. helyezett, 9 pont 2. helyezett, 8 pont 3. helyezett stb.; vár neve 2 pont (gyorsaságtól függetlenül); rablás helyes válasz esetén 2 pont (ha nem jó a válasz, 1 pont levonás jár). A képek az Így élt Mátyás király, Liliom és holló és a Bakócz Tamás Rómában c. írásokban megtalálhatóak.) Raffaello Santi: Attila találkozása I. Nagy Leó pápával A Cilleiek varasdi vára

11 11 A Garaiak siklósi vára Beatrix és Mátyás találkozása Vajdahunyad vára Bautzeni Mátyás-emlékmű másolata Budán Visegrád

12 12 A budai vár A budai palota egyik termének rekonstrukciója A 12 éves Corvin János Bécsben A Hunyadiak címere

13 13 Ransanus Mátyás udvarában Mátyás trónkárpitja Beatrix királyné Esztergomi Várhegy

14 14 6. Kreatív feladat (Eredetileg 17 csapat volt, ezért van 17 iniciálé, de a csapatok közül kettő az utolsó pillanatban visszamondta a részvételt.) Az utolsó feladat ezen a vetélkedőn az alkotókészségeteket teszi próbára. Az asztalon láthattok egy könyvet, melynek kötése hasonlatos a régi kódexekéhez. Ám ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A ti feladatotok, hogy tartalommal töltsétek meg. A könyv mellett borítékok vannak, bennük egy-egy lap található díszes iniciáléval (kezdőbetűvel). Minden csapat a rendelkezésére álló 15 perc alatt és a borítékban külön papírdarabon felsorolt szavak felhasználásával erre a lapra egy Mátyás királlyal vagy Bakócz Tamással kapcsolatos körülbelül 10 mondatból álló történetet kell írjon. Fontos, hogy amit leírtok, a lapon látható iniciáléval kezdődjön és kapcsolódjon az iniciáléban ábrázolt képhez. Ha nem vagytok biztosak magatokban, használjátok piszkozatnak azt az üres papírlapot, amely szintén a borítékban van, de a megadott időkeretet ne lépjétek túl! Írhattok valós történetet vagy kitalálhattok egyet (mint tudjátok, rengeteg mese született az országot álruhában járó Mátyás királyról). Értékeljük az eredetiséget is. Elérhető pontszám 10 pont: 1 pont ha a történet az iniciáléval kezdődik; 1 pont ha a kép az iniciáléban kapcsolódik a szöveghez; 1 pont terjedelem betartása (nem sokkal több vagy kevesebb 10 mondatnál); 2 pont a megadott szavak felhasználása; 2 pont ha a történet világos, érthető; 2 pont ötletesség, eredetiség; 1 pont helyesírás. 1.sz.boríték A iniciálé Mátyás, Buda, papok, nemesek, téli hideg 2.sz.boríték C iniciálé 1 esztergomi érsek, Róma, pompa, nagy tömeg, felvonulás 3.sz.boríték C iniciálé 2 Mátyás, gazdag ország, bő termés, városlakók, parasztok (a kész szövegben húzzátok alá őket)

15 15 4.sz.boríték D iniciálé 1 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 5.sz.boríték D iniciálé 2 uralkodó, pap, hatalmas város, dicsőség, hit 6.sz.boríték D iniciálé 3 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 7.sz.boríték E iniciálé 1 Mátyás, Buda, királyi udvar, tudósok, zenészek 8.sz.boríték E iniciálé 2 esztergomi érsek, Róma, pompa, nagy tömeg, felvonulás 9.sz.boríték E iniciálé 3 Mátyás, Visegrád, királyi udvar, tudós férfi, újjászületés

16 16 10.sz.boríték F iniciálé Mátyás, Ausztria, fekete sereg, zsákmány, a király haragja 11.sz.boríték I iniciálé Mátyás, Buda, királyi udvar, főpapok, főurak 12.sz.boríték M iniciálé Mátyás, háború, erős falak, fekete sereg, zsákmány 13.sz.boríték O iniciálé Mátyás, trónörökös, főurak, keresztelő, szomszédos országok 14.sz.boríték R iniciálé 1 Mátyás, erődítmény, erős falak, fekete sereg, zsákmány 15.sz.boríték R iniciálé 2 Mátyás, Dsem herceg, idegen országok, pápa, törökellenes harcok

17 17 16.sz.boríték R iniciálé 3 Mátyás, Bécsújhely, Szent Korona, Vitéz János, örökösödési szerződés 17.sz.boríték S iniciálé Mátyás, Beatrix, reneszánsz udvar, idegen szokások, trónörökös

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

1 Az óra menete Módszerek, munkaformák,

1 Az óra menete Módszerek, munkaformák, Előkészítés, szervezési feladatok (óra előtti feladat) Csoportok kijelölése Könyvek, feladatlapok előkészítése 1 Az óra menete Módszerek, munkaformák, eszközök I. A szövegtartalom előkészítése, a meglévő

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Felnőtt kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6.

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1 PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1. Toto Karikázzátok be a helyes választ! (A feladat a Magyar Kódex 2. A lovagkor és reneszánsz, Pálosfalvi Tamás:

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz)

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /66 Üdvözlünk Kedves

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p.

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. Kultúrkritika és reformáció A következőkben kultúrkritikának fogjuk

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... II. témakör Elődöntő 8/2 1. Írja a képek

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló I. kategória Írásbeli feladatlap MEGOLDÓKULCS Elért pontszám: v /66 Üdvözlünk Kedves Versenyző! lérkezett a javítás ideje!

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Mivel találkozol ebben a fejezetben? Elsősorban olyan feladatokkal, amelyek egyenlet felírása nélkül is megoldhatók.

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-)

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS.

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, Rákóczi út 48. Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora 9-10. évfolyamosok országos vetélkedője A versenyző neve: Felkészítő tanár: Iskola neve és címe:

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló

Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló 1. feladat: A törökök várfoglalásai A térképvázlat a XV-XVI. századi várháborúk időszakával kapcsolatos. Nevezzétek meg a leírásokban szereplő

Részletesebben

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG című könyv feldolgozásához tervezet KÉSZÍTETTE: NYITRAINÉ KIRÁLY ILDIKÓ SÁIK PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁJA SALGÓTARJÁN FELADATOK A FOGLALKOZÁSOKHOZ 1. foglalkozás (kb.45-60

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

Szerezhető pontszám: Megszerzett pontszám: Beküldési határidő: 2016. március 17. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest, Klapka u. 47.

Szerezhető pontszám: Megszerzett pontszám: Beküldési határidő: 2016. március 17. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest, Klapka u. 47. A csapat neve: Iskolátok: Szerezhető pontszám: 80 pont Megszerzett pontszám: Beküldési határidő: 2016. március 17. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest, Klapka u. 47. A verseny megrendezését a

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Kora-római kocsi és ló sírok kincsei Állandó kiállítás (1 teremben). Partnerünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

Kora-római kocsi és ló sírok kincsei Állandó kiállítás (1 teremben). Partnerünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága MUNKATERV 2014 A Budaörs területén évtizedek óta folyó régészeti feltárások és helytörténeti kutatások gazdag eredményei lehetővé tették, hogy településünk több ezer éves múltját először időszakos kiállításokon,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

A három részre szakadt ország

A három részre szakadt ország Az jó hírért névért, S a S a szép tisztességért k Ök mindent hátrahagynakő E Emberségröl példát, Vi Vitézségröl formát Mindeneknek k adnak... /Balassi Bálint / A három részre szakadt ország Magyarország

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

Interaktív tananyagaim. Publikációim

Interaktív tananyagaim. Publikációim : Publikációim Készítette: Molnárné Tóth Ibolya 1. oldal Az interaktív tananyagok írása az egyik legkedveltebb tevékenységem, mert az így elkészített tananyag természetes tanulási élményt és egyszerű használatot

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Könyvek Tusája 5. forduló

Könyvek Tusája 5. forduló Könyvek Tusája 5. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium 1. Ma hét alapművészetet tartunk számon. Az első hat

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 70 pont. Elért pontszám:

2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 70 pont. Elért pontszám: 2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 70 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.02.25. Eredmények közzététele: 2015.03.16. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest

Részletesebben

Reneszánsz utak reneszánsz kutak

Reneszánsz utak reneszánsz kutak A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Reneszánsz utak reneszánsz kutak 2016 A napokban jelent meg Györkös Attila Reneszánsz utazás,

Részletesebben

BETŰFALÓ. Csapat neve: Intézmény neve: Intézmény címe: Az első forduló megoldott feladatlapjait 2012. december 20-ig kérjük visszajuttatni:

BETŰFALÓ. Csapat neve: Intézmény neve: Intézmény címe: Az első forduló megoldott feladatlapjait 2012. december 20-ig kérjük visszajuttatni: BETŰFALÓ Csapat neve: Intézmény neve: Intézmény címe: Az első forduló megoldott feladatlapjait 2012. december 20-ig kérjük visszajuttatni: - elektronikus kitöltés, vagy bescennelt változat esetén a szandabetufalo@gmail.com

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám 2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám A címlapot illusztrálta: Gyugyi Rebeka, 8 éves Egy évesek lettünk Talán emlékeztek arra a tavaly júniusi napra, mikor

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben