Friedrich Klára. Rovásírás tankönyv. és szakköri ötlettár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Friedrich Klára. Rovásírás tankönyv. és szakköri ötlettár"

Átírás

1

2 Friedrich Klára Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár aralk Hcirdeirf vnqknat sarisavor ratteltq irqkkas se Harmadik, javított kiadás Budapest, 2005

3 Friedrich Klára, 2003 Szerkesztette: Szakács Gábor A munkafüzet dr. Hosszú Gábor rovásbetûivel készült Tipográfia: Koricsánszky Atilla és Krajnyák Diána ISBN

4 Sokan azt fogják hinni, jogosan tehetnek nekem szemrehányást, amiért bizonyításaim ellentmondanak egyes szaktekintélyeknek, akiket nagyra becsülnek olyan véleményeikért, melyeket a tapasztalat nem támaszt alá; ám õk nem veszik figyelembe, hogy az én tanításaim az igazi tanítómestertõl, az egyszerû, tiszta tapasztalattól származnak. Leonardo da Vinci ( ) ELÕSZÓ A rovásírásról tartott elõadások során folyamatosan felmerül az igény felnõttek, szülõk, gyermekek részérõl újabb gyakorlófüzet iránt. Cserkészvezetõk, rovásírás oktatók is megkerestek, érdeklõdtek, milyen ötletekkel lehetne színesebbé tenni a szakköri foglalkozásokat. Az elsõ két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalataim megerõsítettek abban, hogy legkorábban a negyedik osztály elejétõl kezdjük a rovásírás oktatását. Ennek oka nem a rovásírás nehézségében keresendõ, hanem a nyelvünktõl idegen elemeket tartalmazó, nehézkes, latin betûs írás kis- és nagybetûs, írott és nyomtatott változataiban. A rovásírás, mint a magyarok õseinek írása, nyelvünkkel együtt fejlõdött, tehát minden hangjára volt és van benne jel. A században át kellett térnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel magyar nyelvünk 13 hangját nem lehetett lejegyezni (Ty, Gy, Ny, Ly, Sz, Zs, Cs, J, K, Á, É, Ö, Ü). Csak a 19. század közepére alakult ki úgy-ahogy ezen hangjaink leírása. A rovásírás szellemisége és oktatói nem vállalhatják fel, hogy a befolyásolható közvélemény õket okolja a latin betûs írás-olvasás zavaraiért. A harmadik osztály elvégzése után már a legrosszabb indulattal sem állíthatja senki, hogy a gyermek a rovásírás oktatása miatt nem sajátította el rendesen a latin betûs írás-olvasást. (Csak zárójelben szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor a nyelvünktõl és lelkünktõl teljesen idegen orosz, cirill betûket kellett negyven évig tanulnunk, senki sem aggódott az illetékesek közül, mennyire zavarja a latin betûs oktatást és milyen megterhelést jelent a kis gyermekek számára.) A rovásírás a világ legelsõ írásrendszerei közé tartozik, õseinkkel együtt itt a Kárpát-medencében született. Legalább éves, mert ebbõl a korból már kialakult megjelenési formát igazoló leleteink vannak. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást, hogy az elsõ könyveket a nyugati térítõ papok hozták hazánkba. Jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása elõtt (Kína, i.e. 2. század), õseink már juhbõrbõl készült pergamenlapokból állították össze könyveiket, amelyek borítója az erõsebb disznóbõrbõl készült. A pergamen a legnemesebb íráshordozók közé tartozik, fontos oklevelek, kódexek, Mátyás király Corvinái pergamenre íródtak. A pergamen feltalálói szkíta õseink voltak. A rovásbotokra csupán rövid üzeneteket, feljegyzéseket, emlékeztetõket róttak. 3

5 A rovásírás ésszerû, egyszerû, 5-6 szakköri foglalkozás alatt megtanulható. Fejleszti az intelligenciát, azaz értelmességet, a képzelõerõt, gyermek és felnõtt ismereteit, személyiségét egyaránt gazdagítja. Tanári munkám során sajnálattal tapasztalom a magyar szókincs fogyását, az idegen szavak térnyerését. A füzet egyik célja ennek lehetõség szerint gátat vetni. Betûinket Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató válogatta hiteles nyelvemlékekbõl. A betûtanulás sorrendjét jómagam állítottam össze több éves tanítási gyakorlat alapján. A BETÛTANULÁS SORRENDJE <===== jobbról balra Z c t j G d i I S ZS C T J GY D I Í SZ W p l g s T X q Ü P L G S TY B Ö m A a U u v z C r M Á A Ú U V Z CS R N e E Q O o n k NY E É Õ Ó O N K t rr CC zz K H f L W TT RR CSCS ZZ ak H F LY Û M B V X Y SSSS SSS SS S

6 A ROVÁSÍRÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI: 1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ebben az esetben azonban meg kell fordítani a betûket. Ezért inkább maradjunk a jobbról balra haladásnál, mert az íráskép így természetesebb, és rovásemlékeink bizonysága szerint ez a hagyománykövetõ. 2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagy betût külön nem jelölünk. Az írásjelek ugyanazok, mint a latinbetûs írásnál. 3. A rovásírásban két fajta K betû használatos. Fischer Károly Antal és Magyar Adorján szerint az egyik a szó végeire, a másik a szó belsejébe kerül. Forrai Sándor véleménye ezzel szemben az, hogy a kétfajta K használatát a mellettük lévõ magánhangzók hangrendje dönti el. Egyszerûbb, és ezt az egyszerûsítést Forrai Sándor is elfogadja, ha csak a k jelet használjuk K-ként. Ugyanis régen nemcsak az (e)f, (e)l, (e)m, (e)n, (e)ny, (e)r, (e)s, (e)sz hangoknál ejtették elõl az e-t, hanem mindegyik mássalhangzónknál. Tehát (e)b, (e)c, (e)cs (e)k, ennek a jele pedig a k 4. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betûváltozatokat használhatjuk, amelyek valamely régi, hiteles rovásemlékben megtalálhatók. 5. A rovásbetûk között nincs Q, X, Y, W. Rovásírással így jelöljük õket: Q=KV pl. Aquincum mucnivka, Quartz ztravk, X=KSZ pl. taxi iskat, Y=I pl. Vörösmarty itramsqrqv, W=V pl. Wesselényi inelessev, A hagyományos sorvezetés tehát jobbról balra halad. Szamosközi István, Berecz Sándor és Magyar Adorján említenek felülrõl lefelé írást is. A rovásemlékek között elõfordul három balról-jobbra történõ sorvezetés, ezzel íróik Keteji Székely Tamás, Szamosközi István, Zakariás János mondanivalójuk titkosságát fokozták. Alsó tagozatos gyermekeknek sem jelent gondot jobbról balra írni, több balkezes tanuló pedig arról számolt be, hogy ez könnyebbséget jelent számukra. Az egyiptomi szent vésetek, a hieroglifák egy részét, valamint az egyiptomi hieratikus (papi) írást, a legkorábbi sumer képírást, az ógörög és etruszk írást legtöbbször szintén jobbról balra írták. Tankönyvemben nem használom a szóvégi, vagy mély hangrendû ak (K) jelet, mert 5

7 hiteles rovásemlékeink nem igazolják a rá vonatkozó szabályokat. (Lásd: Friedrich Klára Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás, 61. oldal), de tudjunk róla, õrizzük meg, talán felbukkan egy olyan rovásemlék, amely tisztázza szerepét. Ugyancsak nem használom az úgynevezett bogárjeleket, MB OMB TPRU EMP MB AMB PTHRU NT TPRUS US mert kutatásaim szerint nem a betûrendbe tartoztak, hanem a rovásbotok tulajdonosainak névjegyei, tulajdonjegyei voltak, amelyek sok-sok másolás után, már tollal írva bekerültek egyes ábécék betûsorába. Szövegben csupán három fordul elõ, az elsõ és a nyolcadik, a Marsigli féle botnaptáron, az ötödik a Konstatninápolyi Feliratban (Lásd a fenti mû 73. oldalán). A rovásírásban csak nagybetûket használunk, írott és kisbetûs forma nem hátráltatja a gondolatközlést. Aki szükségesnek érzi, nagyobb betûmérettel kiemelheti a mondatok és a tulajdonnevek kezdõ betûit, pl.: rodnas iarrof Jó gyakorlást! A Nikolsburgi Ábécé,

8 O, Q, a z, E, O, E, a, a a. t, k t, O r, e, U k, a a. O, E, O, H a, E l, m a i, e b, r i, n a, A U. O, v e, S v, r, v S, N t, a, i Q, GYAKORLATOK A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. Legjobb a nagy alakú es, amelyben minden második sorba írjunk Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az S, I, i, d, G betûket! Pótold az SZ, Í, I, D, GY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a j, t, c, Z, q, b, T betûket! Pótold a J, T, C, ZS, Ö, B, TY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a s, g, l, p betûket! Pótold az S, G, L, P betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! 7. Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az W, r, C, z betûket! 7

9 A r, a a, r, H, u k, H e, i U, t r E a, a l, m o a. Q, E, t t, t l, l, H, s, f, n, n z, G, n m. s l, a a, Q, O. I z, E, j j, f t, j, s L, z, f, g, l, f l, O, o, Q, A, A r, Q. 8. Pótold az Ü, R, CS, Z betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a v, u, U, a, A, m, k betûket! Pótold a V, U, Ú, A, Á, M, K betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az n, o, O, Q, E, e betûket! Pótold az N, O, Ó, Õ, É, E betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az N, W, L, f, H betûket! Pótold az NY, Û, LY, F, H betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! 15. Írd le a neved rovásírással, gyakorold többször! 8

10 SIm, att, ott, Ud, UG, Wg, Wl, Wst, Wz, Wr, va- Gon, vagon, zne, zene, Zef, Zeb, Zqmle, ZuZa. NuSi, NulaCka, lunacka, qm, qv, dqrql, dqrqg, parpan, paplan, Qrr, orr, sas, sos, sile, SIv, dont, jar, jum, cunius, krf, kar, keteg, lod, old, muz, mzu, mazola, nan, nag, GInG, GqnG, ea, oda, bol, bnd, cl, cg, cel, dqt, fc, forr, gem, lig, latak, HrW, Hord, idq, diq, domb, 16. Írd be a betûk párját a kockába! C i A G g E c D E H B A F Q l k n q N I LY Ó M P J O T r W U t ZS U V S Ü Z SZ 17. Írd be a szavak párját a kockába! katap gariv Savat amla FÉNY ÁG Qse ClqmWG ran NArAb pan dloh PARIPA FELHÕ 18. Karikázd be az értelmes szavakat, és írd be a gyakorlófüzetedbe rovásírással! 9

11 sorola, nana, allibeza, larak, ottarod. niroveka, tigmar, lagena, dolmagna, zelgila, tied, mame, alvio, ariam, bezerte, kera, dentw lintaka, balarob, lonai, zarolia, tagoa, Enri, nalianju, ankara, gence, senga, karospi, adi, k a a O, k l C, l A t j s, k v, c - k r, S a o n a, s n a, s a t. C o k o d E, Z q e, v j, r A t o t a, m z, l v A r, k N r, e a, k e Q m j s, e j, 19. Írd be a párját! yyy yyyyy b yyy Y yy Írd be a négyzetekbe egy reggeli hiányzó betûit! 21. Írd be a hiányzó számokat! B yyv bbb yyyy yyy yy bbbbv yyyv yyyyy bb yy Byy yyybbbbv B bv bbbb ybb b yyyy 22. Rendezd az összekevert lányneveket, írd le! 23. Írd le a szüleid, testvéreid, barátaid nevét rovásírással a gyakorlófüzetedbe! 10

12 ta, ta, ga, qr, su, ro me, te, be, Sen, ka, ko, Sa, Sa, So, ved, ved, vend, Han, Han bor, bor, bor, Tor, Ci, mar, tar, SAl, SEl, sel, 24. Rakj össze értelmes szavakat a szótagokból, írd le a füzetedbe! 25. Keresd az évszakokat, a hét napjait a rejtvényben! Színezd zöldre és írd be a gyakorló füzetedbe! b e f r o d S a v a t n i l l E t f S Q l N o g a r A N f w v W k Q f t E H b T e f l C T I i p k e t n E p m O a d d e k b C f p k S I c A m N L p a n r A s a v f S p p Z r a d r e S q k H c c T s p G T q Z t a b m o S f p G k q t r q t W C L G k T N 26. Keresd a párját, számozd be! yyyyyv yybbb yyyybbbb yyybbbv bv bbv yv yyyyyb

13 27. Összekeveredtek a fiúnevek betûi. Rendezd, írd le! ecenb, losal, baca, toto, ertep, natloz, lanta, encref, dqle, LorAk, remi, tonram, sarand, solkim, rusbam, darap, samat, LAHim, rotkiv, b a b a, a l a p, p e t Q f i, savint, robag, alitta, allita, satam. rebtor, Lergeg, nitlab, ZalAb, alug, tolz, 28. Szólánc folytasd 30 szóig! Írd le a gyakorlófüzetedbe! 29. Írj a gyakorló füzetedbe 10 olyan foglalkozást, amelyet szívesen csinálnál! Írd le rovásszámjeggyel: Összekeveredtek az állatnevek betûi. Rendezd, írd le! tizenkettq HuSonNolc Hetvenkilenc qtvenharom Harminchat lipu, naflete, Huj, arbez, nehet, kabi, inop, rahajl, tamorom, ass, Tonp, ganpillo, qrqk, 12

14 karsaf, tagisli, HALkar, NerHO, Lesekw, kribilo, CqktW, kogi, Camak, Taku, rosonal, evet. jot nevettem a fqlovasmester felek vigazz a a vizilo Lukas CillogO matektanarunk HolnaptOl anukam... e r e k, p q q s, e r e g. k a s t E, k e s e W, q n, k o n, f W, m a i, a i, g O a, l A, k e E r, H a U, U k, I k, U l, u k, u S A, f o a m, f o a d, H e, A r, A v o g, H a n a, o m, a u k a, taparic, Holba, kuca, kenci, fendil, SOdin, 32. Írd be a hiányzó betûket: ezek közül választhatsz: L, N, G, T 33. Két-három szóval egészítsd ki mondattá! 13

15 budapest ZqmlEket regebben egerben reggel CerEpkALHa matival swtement jegesq folamatosan kqnvekkel felhqtlen kacakat forro 34. Keresd a párját! Számozd be! bbbvbyyyyy yyyyyvbyyy YbbByyY yyyvb yvbyy

16 SEp vidam VbbbbYyyyy + yyy = Bbyy BbYy + Y = Bbbb Vbyy + byyyyy = Vbbby B + bbb = Bbbb b + yyy = by ketsazeg kilencsazkilencvenkilenc HatSAzkilencvenHEt SAzqtvenNolc HEtSAzHuSonHat H o U, i l l o g, o k o l A d E, d a r A, O f i a. g a r A, O n a k, k a a, E, m E, m e e, m A i k, k i i, f e e g, p o o L a, i r A f, u o n n a, E l, A k, i g a, a i, a v a r, I r, m a o l a, I v, i n o s, q m l e, E p, e l I d, e b, 35. Írd be a hiányzó betûket. Ezek közül választhatsz: S, Z, C 36. Írd le rovásszámjeggyel! 37. Igaz? Nem igaz? Javítva írd le! 38. Keress rokonértelmû szavakat! Írd le! 15

17 rendes Erdekes Izletes kellemes fenes fiatal friss Ovatos sulos veseles rementelen rikito feledhetetlen forradalmi ZeniAlis gustustalan tista okos 39. Írd le az ellentétét, többet is lehet! 16

18 40. Mivel? Írd le latin betûkkel a füzetedbe! bosorkannal, sarkannal, kirallal, versennel, tragaccal, aggal, HeGGel, HqlGGel, leggel, lannal, usallal, mollal, rozzal, ruzzal, pu Ge... mw Hi... Co... qk... Nu... ra... SE... bo... fa... al..., alma, alkohol stb. te... ponttal, fwttel, kalaccal, pettel. HUSSal, bussal, kovassal, lovassal, pamaccal, 41. Egészítsd ki minél több szóvá! Írd le a gyakorlófüzetedbe is! 17

19 42. Pótold tetszésed szerint a hiányzó szót! kata HArom talalt. a Nolcadikosok voltak. elvittem a a fenkepeshez. viz kor, taj, ter, lab rend madar elvesett a kutam. veletlenwl kiboritottam eg Írj le húsz magyar városnevet a füzetedbe! Egy betû megváltoztatásával alkoss új szavakat! Hal, bal, Hol, fal, HaG, Nal, stb. vam, 45. Alkoss összetett szavakat! Számozd be! Írd le! krem taska fogo tqrlq centi

20 iskola swn arc bab kulc kendq meter leves etetq CerEp disno toll Luk Qr test baba cim tarto Cirke fwtq tojas lak polas virag Zeb golos 46. Alkoss minél több szót a következõ betûkbõl: a, A, e, I, l, k, m, o, O, H, r, s, t, v. (legalább 60 szó készíthetõ), és írd be a gyakorló füzetedbe! 47. Melyik a kakukktojás? Karikázd be! tenger, kristalviz, to, patak, folo; kapa, gereble, borotva, fwniro; AsO, meggfa; akacfa, kofa, NArfa, diofa, 19

21 magarorsag, austria, spanolorsag, kanada; alma, citrom, naranc, dio, kqrte, banan; ceruza, radir, toll, SemWveg, papir; kaposta, labos, salata, spenot, soska; laci, feri, Guri, kati, gergq, peti; Wveg, SokNa, bluz, pulover, kabat; auto, villamos, repwlq, HintalO; to, patak, folo, CermeL, folam, Er; pohar, kanal, bqgre, CESe, kehel. NUl, roka, tigris, TUk, malac; HArom, HEt, Nolc, eg, kilenc, qt; HAz, sator, fotel, palota, Ol; 48. Keresd a párját! Számozd be! ymybbbbv VByyyMyV ybyyymyyb yyyymyyyyy Fejezd be! ezeket a szavakat használhatod: kályha, róka, farkas, gyík, bárány, oroszlán, madár lajhár, mormota, macska, nyúl! 20 ravas, mint a

22 lusta, fwrge, GAva, meleg, HIzeleg, alsik, Sabad, bator, SelId, EHes, 50. Írd le ábécé sorrendben a költõk neveit a gyakorlófüzetedbe! fi sandor, balassi balint, Aprili lajos, janos, pilinski janos, vass albert, petq- aran Gula, illes mihal, vqrqsmarti ferenc, kqlcei kanadi sandor, jozef attila, sajo sandor. 51. Bontsd szavakra az egybeírt szöveget, és írd be a gyakorló füzetedbe! avqrqshagmaesafokhagmaegesseges 52. Írj le 15 magyar folyónevet rovásírással! 21

23 pos, mis, Tas orda, ibre, ebre bada, pero, dape 53. Színezd be zölddel a Himnusz szavait! Írd le a gyakorlófüzetedbe! r t g e m d d l A n e t s i O f v d e k O j N t r a G a m b T a f c l e g g E s Q b N Z z l e v E v G e j E l e f s t j U N q f S p d z W k a H t r a k S G Q d W f L l e g g E s n e l l e q G E r Z t d k a v T s r o s l a b c z z o H p z N p E t f d n e g t Q d n e t S e g I v Z H A e r e t d Q H n W b g e m f T k I j l U m a p E n W U G v e v r A m t Q d n e v q j Z z f s c t a t 54. Melyik jó az üres helyre? Írd be! fenes, kenes, Ekesf b d H r E l c k o c e n u s t e v A r S 22

24 55. Keresd a párját, számozd be! fqre fqve Alkoss az összekevert szavakból mondatokat. Írd le a gyakorló füzetedbe! nagmamat korhazba. felett OriAsi a el varos HUztak repwlqk megtanulta mati a Hamar rovasirast. biga vassal bokron lobbal Ejjel Arkon Somjan durral Nakra nappal elkesiteni forditast angol elfelejtettem az. kqnvet tegnap vasaroltam HArom. Ciga swlve twzzel sebbel derrel Etlen vittek CWtqrtqkqn epeholaggulladassal robajjal. 23

25 57. varkocs flastrom sajtár tarsoly findzsa alamizsna ványadt toportyán gulya véka ménes csûr berzenkedik süveg kéve poroszló sujtás Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Alkoss velük rovásírással mondatokat a gyakorlófüzetedbe! lapos bqrtaska levagott, qssekqtqtt gabona CUCos ferfi fejfedq meltatlankodik takarmantarolo vessqkosar lovak nagobb Coportja SarvasmarHAk Coportja fejqeden tqrvensolga, bqrtqnqr disruhara varrt ZinOr farkas sebtapas bqgre, CESe CekEL adoman Hajfonat Genge, sovan

26 58. Írd le helyes sorrendben a gyakorló füzetedbe, rovásírással! September GWmqlCHozO majus SEpen zqldellq marcius SAntOvetQ Aprilis nevettetq augustus CEpelQ november telelq oktober borozo december pihenq februar a NomAn januar elql jar julius ErlelQ qsseg junius nevelq Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! ambivalens kvalifikált lezser rezsim 25 ketertelmw ingatag HatalmassAg

27 kitwnq HozzAfErHetetlen leneges paranc tan kqnned doktrina mandátum dekorál eminens ukáz illúzió releváns hermetikus ironizál potentát gardrób summa labilis uralom kepesitett gunolodik ErzEkCalOdAs ruhatar disit megbizatas 60. Ez az öt szó legalább 15 másikat hordoz magában. Keresd meg, írd le! SEles patak, mellette viragos mezq Kit, kiket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! Mit, miket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! 26

28 Alkoss a szavakkal két csoportot! Írd le külön-külön!. ragacos, dallamos, keserw, lazas, feher, sima, Erdes, tel, NAr, bator, Harcias, felenk, Számozd be!. SomorU, vidam, sqtet, zajos, vilagos, illatos, felhqs, zapor, jegesq, Halk, durva, kedves, meleg, forro, HWvqs, jeges, HWsEges, CalArd bbbbvmb yyybmbyyyyy BYMbbbbV ymbbbbyyyyy Keresd a mondat másik felét! Írd le együtt a gyakorló füzetbe! NAron sokat SeretnEk pihenni mert baratom, a SomorU 27 gulaslevest fqzqk, mert mert erqt GWjtqk az Uj feladatokra. ki kell HIvni a kemenseprqt, HoG megertse a kwlfqldieket. a fiamnak az a kedvenc Etele. a tolmacnak sokat kell tanulni

29 egest kapott angolbol. HoG ellenqrizze a kalhakat. 66. A XI. században a rovásírást, amelyben minden magyar hangunkra volt jel, le kellett cserélnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel 13 hangunkat, többek között a TY, GY, NY, LY, Sz, ZS, CS-t nem tudtuk jelölni. Ezek csak a XIX. századra alakultak ki véglegesen. A rovásírásban logikusan egy jellel leírhatók. Gyakoroljuk õket, írjuk át rovásírásra. Mátyás, Csaba Zsolt, Gyula, Szabolcs, Csilla, György, Gyöngyi, Györgyi, asszony, hattyú, fattyú, fonnyad, rossz, lecsó, kacs, meggy, konty, hely, lyuk, gólya, rozs, rizs, Zsuzsa 67. Igaz és hazug mondatok. Az igazakat Írd le a gyakorló füzetbe!. magarorsag a legsebb orsag a vilagon Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Írj velük mondatokat a gyakorló füzetbe!. csucsorka 1 2 zsombor 2 3 guzsaly 3 28 az egri Cillagokat gardoni geza Irta. az egri Cillagokat mora ferenc Irta. toldi miklos nagon erqs volt. toldi miklos nagon Genge volt. matast a duna jegen valastottak kiralla. matast a tisa jegen valastottak kiralla. duzzog ross dorbezol

30 burgona bolond perlekedik CeppentQ dümmög szattyán cudar tilinkó csippentyû zsezse böllönködik hitves gúnya csapász golyhó zegernyés suttyomban bodobács szütyõ durákol csiriz pettes bogar sip, furula NomkeresQ puha bqr fwletlen kosar fonoeskqz rese felsqruha tarisna titokban pintfele madar ragasto HAzastArs HOviharos idq

31 vatt dzem landza kqlcei ferenc ksilofon 69. A Q, X, Y, W, DZ, DZS nem tartoznak a magyar betûkészletbe. A rovásírásban az alábbi módon használjuk õket. Számozd be! Írd le a gyakorló füzetbe!. Quarelin Quartz xilofon taxi foxi boxer oxigén Mexikó lexikon Ady Endre Kölcsey Ferenc Ybl Miklós Xerxész Watt Wesselényi Miklós Wartburg Wagner kserkses kvartz taksi foksi akvincum kvarelin adi endre ibl miklos bokser oksigen leksikon meksiko

32 vagner edzq vesseleni miklos dzungel edzõ madzag bodza dzsungel lándzsa dzsem Aquincum vartburg madzag bodza Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! Számozd be! anoním inspiráció trezor kooperál szlogen protezsál uniformis dialógus partner irritál pancelsekren elqrejelzes valtozat egwttmwkqdik ihlet, sugallat jelso egenruha tanfolam tars parbesed 31

33 ferenc, ferenc, andras, janos mor, istvan, dezq, jozef, istvan, mihal. ferenc, Zigmond, ervin, elek, Gula, kalman, albert, istvan, sandor, Aron, laslo, geza, rakoczi, swtq, HerczegH, apaczai Cere mora, benedek, illes, baktai, nemeth, babits. SabO, SEcHeNi, marai, gardoni, fekete, miksath, vass, NIrQ, jokai, moricz, tamasi, sinka, zavar partfogol nevtelen edzq fasult SElsQsEges HeLreAllIt 11 kurzus 12 enervált 13 tréner 14 rekonstruál 15 variáció 16 prognózis 17 extrém 71. Összekeveredett az írók vezeték és személyneve. Rendezd, írd be a gyakorló füzetbe! vezetéknevek: keresztnevek: 32

34 SEtSOrt teljes ostoba, buta 72. Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt. Számozd be! vitalitás tradíció totális korrekció tusol szelektál studíroz rükverc publikum dekoncentrált blõd analizál irracionális honorárium szponzor intuíció obligát HeLreigazItAs tanulmanoz EleterQ elemez tisteletdij kqzqnseg valogat ESSerWtlen zuhanozik HAtramenet tamogato kqtelezq HaGomAN megerzes 33

35 y. geza MVb MVbyyy salamon M MbbbYyyy 73. Rendezd az Árpádházi királyok uralkodásának idejét. Számozd be! yy. laslo MyyByyyy MyyBY MyBVbyyy MyBVbyyyy istvan yyy. y. endre MyBbYy MyBbbby y. imre MyBbbbby MyBVbyy y. kalman MyBbbby MyBbbbby yy. geza MVbbbbY MyBbYy yyy. laslo MVbbYyy MVbbbbY yyy. bela MyBVbbyy MyBVbbbbYy y. bela MyBVbyy MyBVbbyy yyyy. istvan MVbbyyyy MVbbYyy y. istvan MbbbbYy MVb yy. bela MVbyyy MVbbyyyy yy. endre MyyBbbbY MyyBVbb y. laslo MyBVbbbbYy MyyByyyy yy. istvan MyBVbyy MyBVbyyy

36 Szólások és magyarázataik. Keresd a párját, számozd be! Írd le rovásírással a gyakorló füzetbe! (O. Nagy Gábor: Szólások és közmondások. Talentum, 8. kiadás) A halat úszni tanítja Más tüzénél melegszik Kiadja az obsitot Kiporolja az irháját Egy korpán híznak Ne pipázz, ha nincs dohányod Nem enged a 48-ból Nem teszi ki az ablakba Pedzi, mint agár a nyulat Beleharap a savanyú almába Árkot ás valakinek Aki kutyával fekszik, bolhával kel yyyy. bela MyyBVbbyy MyyBVbbbb Y. istvan MyyBVbbbb MyyyBy yyyy. (kun) laslo MyyBVbby MyyBVbbyy yyy. endre MyyBY MyyBbbbY nagon josivw okoskodik ross Wzletet kqt bwnqs, rossat tett nagon okos akadekoskodik takarekos rossalkodik HaSnot HUz valakibql SInvallAsra kestet elkwld, menest valakit valasd meg barataidat 21 (Dümmerth Dezsõ alapján)

37 masiknal berugott jol elver Kiugrasztja a nyulat a bokorból Eben gubát cserél Az ingét is odaadná Vág az esze Élére rakja a garast Belé bújt az ördög Fabatkát sem ér Felöntött a garatra Lyukas a marka Kákán is csomót keres Vaj van a fején Ha magyar kenyeret eszel, becsüld a magyart Magyar ember nyelvén hordja a szívét egik sem kwlqnb a sodorni akarja bajba ne nagzolj, ne dicekedj elsorja a penzt a magar ember QSinte, a magar nepet! kezdi megerteni a dolgot ragaskodik az elveihez akit eltartunk, becwlje ErtEktelen kellemetlen dologba kezd nem diceksik vele SOkimondO 36

38 75. Három találós kérdés. yyy. kerek EletfAja, SEp tizenket Aga y. SegENt Es gazdagot egforman melegit. qtvenket viragan HEt GqnGleveleCke GqnGleveleCkEin HuSonnEG erecke. SEp tizenket AgAn qtvenket viraga yy. mikor feksel, Q akkor kel, egser eges, maskor Cak fel. daruvar, lachaza, HaraSti, esek, HercegSQlQs murasombat, alsolendva, CAktorNa, belovar, nap Hold Ev, HOnapok, Hetek, napok, OrAk a vandornak Sinte AldAs. nincen twze, megis lampas, 76. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt délvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! 37

39 UjvidEk, zenta, magarkaniza, ObeCe, tqrqkbece, bezdan, vqrqsmart, zombor, bac, Sabadka, ada, zimon, torontalvasarhel, versec, udvarsallas nagkikinda, magarcerne, magarsentmihal, HetEN, 77. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt kárpátaljai helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! nagberezna, perecen, ungvar, nagdobron, esen, Congor, beregujfalu, ilosva, nagbereg, gat bustahaza, tecq, HuSt, tarackqz, munkac, vari, nagbegan, nagmuzaj, nagsqlqs, nagbocko, visk, beregsas, mezqkason, nagpalad, tisaujlak, HOmok 78. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt erdélyi helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! 38 kezdivasarhel, nagvarad, vilagos, temesvar, ronasek, ErmiHALfalva, marosvec, bonchida SilAGsomLO, des, nagkarol, zilah, segesvar, kolozvar, marosvasarhel, nagsalonta, CuCa, besterce, nagened, SatmArnEmeti, GulafeHErvAr, arad, CIkSereda, torda, brasso, fogaras, CAk,

40 79. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt õrvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! GepWfWzes, nemetujvar, nagsaroslak, rabakerestur, Ganafalva, nagfalva, QriSiget felsqqr, alsoqr, vasvqrqsvar, rohonc, falva, fertqfehereghaza, frakno, sopronkerestur, doborjan, CAva, leka, borostankq, kiralhida, miklosfalva, nagmarton, daru- 80. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt felvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! trencen, kesmark, liptosentmiklos, eperjes, SalOc, rimasombat, tornalja, gombasqg uzok, breznobana, ArvavAralja, tatrafwred komarom, dunaserdahel, pozon, Nitra, zolom, pelsqc, paskahaza, nagida, somorja, udvari, lqce, bartfa, Zolna, dioseg, galanta, turoc, nagmeger, leva, parkan, ipolsag, fwlek, gac, nagsombat, rozno, kassa, Sakolca, selmecbana, 39

41 SOKAT TETTEK A ROVÁSÍRÁS FENNMARADÁSÁÉRT, NE FELEJTSÜK EL ÕKET! Ábécé, vagy idõrendi sorrendben írd le a nevüket rovásírással a gyakorlófüzetedbe! Magyar Adorján ( ) néprajzgyûjtõ, kultúrtörténész Torma Zsófia ( ) a világ legelsõ régésznõje Csallány Dezsõ (20. század) régész, múzeumigazgató Thelegdi János ( ) rovásírás tankönyvíró (Rudimenta), késõbb katolikus fõpap Forrai Sándor (1913 ) tanár, írástörténész, oktató, rovásírással kapcsolatos könyvek szerzõje L. F. Marsigli ( ) olasz térképész, hidrológus, botanikus, hadmérnök, hadtörténész, tábornok Debreczenyi Miklós ( század) bíró, rovásíráskutató, történész Fischer Károly Antal ( ) katonatiszt, rovásíráskutató Szamosközi István ( ) Bocskai István fejedelem történésze Ráduly János (20. század) az erdélyi rovásemlékek kutatója, gyûjtõje Tar Mihály (19. század) juhász, a számrovás, a botra rovás tudósa, õrzõje Petrovay János ( század) Tar Mihály barátja, a rovásírás õrzõje Kiszely István (20. század) antropológus, régész Kájoni János ( ) csíksomlyói ferences rendi szerzetes Harsányi János (17. század) egyetemi hallgató, a rovásírás ábécéjét eljuttatja Oxfordba, ahol könyvben jelenik meg Bod Péter ( ) református pap, író Lakatos István (18. század) csíkkozmási plébános, rovásírás gyûjtõ Kapossy Sámuel ( század) erdélyi, gyulafehérvári fõiskolai tanár Bél Mátyás ( ) evangélikus lelkész, polihisztor, kora legnagyobb tudósa, tankönyvet is írt a rovásírásról Dr. Esze Tamás (20. század) református presbiter, levéltári gondnok, a rovásemlékek gyûjtõje Révai Miklós ( ) tatai gróf, rovásábécék gyûjtõje (Sebestyén Gyula szerint). Jobbágy származású piarista tanár, tankönyvíró (Szerb Antal szerint) 40

42 Horvát István ( ) mûvelõdéstörténész, felismerte, hogy a magyar nyelv õsnyelv Makfalvi Farkaslaki Mátyás (17. század, Erdély) rovásírásos feljegyzése maradt fenn 1624-bõl Zakariás János (18. század) Peruban térítõ jezsuita szerzetes Sebestyén Gyula ( ) néprajzkutató, múzeumigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Rettegi István (18. század) földrajztudós Tetétleni Szabó Gyula (20. század) a debreceni rovókör szervezõje Szekeres Lajos (20. század) parajdi sóbányász és fafaragó Miskolczi Csuják István ( ) református prédikátor, Bethlen Gábor udvari papja Miskolczi Csuják Gáspár (István fia, 17. század) a rovásírás terjesztõje Szenczi Molnár Albert ( ) író, református prédikátor Fehérné Walter Anna (1915?) emigráns történész, szerkesztõ. Nagy mûve Az ékírástól a rovásírásig címû összefoglaló munka. Baranyai Decsi János ( század) a marosvásárhelyi Református Fõiskola tanára Szabó Károly ( ) történész, bibliogfárus Jakubovich Emil ( ) nyelvész, a Nemzeti Múzeum könyvtárigazgatója Németh Gyula ( ) nyelvész, turkológus, õstörténész Fehér Mátyás Jenõ ( ) domonkos rendi történész, emigrációban élõ író Fadrusz János ( ) szobrász, a kolozsvári Mátyás szobor és a zilahi rovásírásos Tuhutum emlékmû alkotója Szentkatolnay Bálint Gábor ( ) nyelvtudós, õstörténész, rovásírás gyûjteményét, feljegyzéseit Hunfalvy Pál elégettette Csepregi Ferenc (20. század) a somogyi táltos köveket és palatáblát örökölte õseitõl Gödri Ferenc (18. század) sepsiszentgyörgyi polgármester Musnai György (17. század) az erdélyi, énlakai unitárius templom rovásfeliratának készítõje, pap. Musnai Jenõ (20. század) Musnai György leszármazottja, svájci állampolgár, a svájci hunok történetét írta meg Dernschwam János ( ) német pénzverõ, utazó, könyvgyûjtõ, író Keteji Székely Tamás (16. század) Törökországba küldött követség tagja, a Konstantinápolyi Felirat rovója 41

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Méltatás. A Rovásírás (Alkotások) és Forrai Sándor (Személyek) Magyar Örökség Díjához

Méltatás. A Rovásírás (Alkotások) és Forrai Sándor (Személyek) Magyar Örökség Díjához Méltatás A Rovásírás (Alkotások) és Forrai Sándor (Személyek) Magyar Örökség Díjához Javaslattevõ: Szakács Gábor, rovásírásoktató/kutató, a Forrai Sándor Rovásíró Kör (a Magyar Hagyományõr Világszövetség

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Ajándékok és énekszó. Meglepetés a beteg gyerekeknek SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ajándékok és énekszó. Meglepetés a beteg gyerekeknek SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 44. szám 2005. december 1. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Meglepetés a beteg gyerekeknek Ajándékok és énekszó Sok vidám percet töltöttek együtt a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

Fontos Tudnivalók, Hírek

Fontos Tudnivalók, Hírek VEZETŐK LAPJA 2. OLDAL Fontos Tudnivalók, Hírek Felhívás! A Vezetők Lapja elektronikus kiadása. Kérünk szíves visszajelzést azok részéről, akik nyomtatott példány helyett megelégednének a lap további küldésének

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

"A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

A Mes ter itt van és hív té ged (Jn 11,28) 2010. Pünkösd AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XVI. évf., 2. szám "A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)... én nem feledkezem meg rólad! Olvasandó: Ézsaiás 49,7-17 hangzott Ézsaiás próféta

Részletesebben

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok. CIV. évfolyam, 6. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Az érintettek a Farkas P.-ügyrõl Ezúttal a hangfelvételekben és cikkekben szereplõ személyeket, és a legilletékesebb

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Sütõ András anyanyelvi tükörcserepei F Balázs Géza: Mirõl mesélhetnének a maják? F Grétsy László:

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2012. FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Hitélet... 3 Múltidéz õ... 5 Mezõgazdaság... 8 Gyermeksarok...

Részletesebben

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny

Részletesebben

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben