Friedrich Klára. Rovásírás tankönyv. és szakköri ötlettár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Friedrich Klára. Rovásírás tankönyv. és szakköri ötlettár"

Átírás

1

2 Friedrich Klára Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár aralk Hcirdeirf vnqknat sarisavor ratteltq irqkkas se Harmadik, javított kiadás Budapest, 2005

3 Friedrich Klára, 2003 Szerkesztette: Szakács Gábor A munkafüzet dr. Hosszú Gábor rovásbetûivel készült Tipográfia: Koricsánszky Atilla és Krajnyák Diána ISBN

4 Sokan azt fogják hinni, jogosan tehetnek nekem szemrehányást, amiért bizonyításaim ellentmondanak egyes szaktekintélyeknek, akiket nagyra becsülnek olyan véleményeikért, melyeket a tapasztalat nem támaszt alá; ám õk nem veszik figyelembe, hogy az én tanításaim az igazi tanítómestertõl, az egyszerû, tiszta tapasztalattól származnak. Leonardo da Vinci ( ) ELÕSZÓ A rovásírásról tartott elõadások során folyamatosan felmerül az igény felnõttek, szülõk, gyermekek részérõl újabb gyakorlófüzet iránt. Cserkészvezetõk, rovásírás oktatók is megkerestek, érdeklõdtek, milyen ötletekkel lehetne színesebbé tenni a szakköri foglalkozásokat. Az elsõ két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalataim megerõsítettek abban, hogy legkorábban a negyedik osztály elejétõl kezdjük a rovásírás oktatását. Ennek oka nem a rovásírás nehézségében keresendõ, hanem a nyelvünktõl idegen elemeket tartalmazó, nehézkes, latin betûs írás kis- és nagybetûs, írott és nyomtatott változataiban. A rovásírás, mint a magyarok õseinek írása, nyelvünkkel együtt fejlõdött, tehát minden hangjára volt és van benne jel. A században át kellett térnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel magyar nyelvünk 13 hangját nem lehetett lejegyezni (Ty, Gy, Ny, Ly, Sz, Zs, Cs, J, K, Á, É, Ö, Ü). Csak a 19. század közepére alakult ki úgy-ahogy ezen hangjaink leírása. A rovásírás szellemisége és oktatói nem vállalhatják fel, hogy a befolyásolható közvélemény õket okolja a latin betûs írás-olvasás zavaraiért. A harmadik osztály elvégzése után már a legrosszabb indulattal sem állíthatja senki, hogy a gyermek a rovásírás oktatása miatt nem sajátította el rendesen a latin betûs írás-olvasást. (Csak zárójelben szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor a nyelvünktõl és lelkünktõl teljesen idegen orosz, cirill betûket kellett negyven évig tanulnunk, senki sem aggódott az illetékesek közül, mennyire zavarja a latin betûs oktatást és milyen megterhelést jelent a kis gyermekek számára.) A rovásírás a világ legelsõ írásrendszerei közé tartozik, õseinkkel együtt itt a Kárpát-medencében született. Legalább éves, mert ebbõl a korból már kialakult megjelenési formát igazoló leleteink vannak. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást, hogy az elsõ könyveket a nyugati térítõ papok hozták hazánkba. Jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása elõtt (Kína, i.e. 2. század), õseink már juhbõrbõl készült pergamenlapokból állították össze könyveiket, amelyek borítója az erõsebb disznóbõrbõl készült. A pergamen a legnemesebb íráshordozók közé tartozik, fontos oklevelek, kódexek, Mátyás király Corvinái pergamenre íródtak. A pergamen feltalálói szkíta õseink voltak. A rovásbotokra csupán rövid üzeneteket, feljegyzéseket, emlékeztetõket róttak. 3

5 A rovásírás ésszerû, egyszerû, 5-6 szakköri foglalkozás alatt megtanulható. Fejleszti az intelligenciát, azaz értelmességet, a képzelõerõt, gyermek és felnõtt ismereteit, személyiségét egyaránt gazdagítja. Tanári munkám során sajnálattal tapasztalom a magyar szókincs fogyását, az idegen szavak térnyerését. A füzet egyik célja ennek lehetõség szerint gátat vetni. Betûinket Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató válogatta hiteles nyelvemlékekbõl. A betûtanulás sorrendjét jómagam állítottam össze több éves tanítási gyakorlat alapján. A BETÛTANULÁS SORRENDJE <===== jobbról balra Z c t j G d i I S ZS C T J GY D I Í SZ W p l g s T X q Ü P L G S TY B Ö m A a U u v z C r M Á A Ú U V Z CS R N e E Q O o n k NY E É Õ Ó O N K t rr CC zz K H f L W TT RR CSCS ZZ ak H F LY Û M B V X Y SSSS SSS SS S

6 A ROVÁSÍRÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI: 1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ebben az esetben azonban meg kell fordítani a betûket. Ezért inkább maradjunk a jobbról balra haladásnál, mert az íráskép így természetesebb, és rovásemlékeink bizonysága szerint ez a hagyománykövetõ. 2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagy betût külön nem jelölünk. Az írásjelek ugyanazok, mint a latinbetûs írásnál. 3. A rovásírásban két fajta K betû használatos. Fischer Károly Antal és Magyar Adorján szerint az egyik a szó végeire, a másik a szó belsejébe kerül. Forrai Sándor véleménye ezzel szemben az, hogy a kétfajta K használatát a mellettük lévõ magánhangzók hangrendje dönti el. Egyszerûbb, és ezt az egyszerûsítést Forrai Sándor is elfogadja, ha csak a k jelet használjuk K-ként. Ugyanis régen nemcsak az (e)f, (e)l, (e)m, (e)n, (e)ny, (e)r, (e)s, (e)sz hangoknál ejtették elõl az e-t, hanem mindegyik mássalhangzónknál. Tehát (e)b, (e)c, (e)cs (e)k, ennek a jele pedig a k 4. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betûváltozatokat használhatjuk, amelyek valamely régi, hiteles rovásemlékben megtalálhatók. 5. A rovásbetûk között nincs Q, X, Y, W. Rovásírással így jelöljük õket: Q=KV pl. Aquincum mucnivka, Quartz ztravk, X=KSZ pl. taxi iskat, Y=I pl. Vörösmarty itramsqrqv, W=V pl. Wesselényi inelessev, A hagyományos sorvezetés tehát jobbról balra halad. Szamosközi István, Berecz Sándor és Magyar Adorján említenek felülrõl lefelé írást is. A rovásemlékek között elõfordul három balról-jobbra történõ sorvezetés, ezzel íróik Keteji Székely Tamás, Szamosközi István, Zakariás János mondanivalójuk titkosságát fokozták. Alsó tagozatos gyermekeknek sem jelent gondot jobbról balra írni, több balkezes tanuló pedig arról számolt be, hogy ez könnyebbséget jelent számukra. Az egyiptomi szent vésetek, a hieroglifák egy részét, valamint az egyiptomi hieratikus (papi) írást, a legkorábbi sumer képírást, az ógörög és etruszk írást legtöbbször szintén jobbról balra írták. Tankönyvemben nem használom a szóvégi, vagy mély hangrendû ak (K) jelet, mert 5

7 hiteles rovásemlékeink nem igazolják a rá vonatkozó szabályokat. (Lásd: Friedrich Klára Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás, 61. oldal), de tudjunk róla, õrizzük meg, talán felbukkan egy olyan rovásemlék, amely tisztázza szerepét. Ugyancsak nem használom az úgynevezett bogárjeleket, MB OMB TPRU EMP MB AMB PTHRU NT TPRUS US mert kutatásaim szerint nem a betûrendbe tartoztak, hanem a rovásbotok tulajdonosainak névjegyei, tulajdonjegyei voltak, amelyek sok-sok másolás után, már tollal írva bekerültek egyes ábécék betûsorába. Szövegben csupán három fordul elõ, az elsõ és a nyolcadik, a Marsigli féle botnaptáron, az ötödik a Konstatninápolyi Feliratban (Lásd a fenti mû 73. oldalán). A rovásírásban csak nagybetûket használunk, írott és kisbetûs forma nem hátráltatja a gondolatközlést. Aki szükségesnek érzi, nagyobb betûmérettel kiemelheti a mondatok és a tulajdonnevek kezdõ betûit, pl.: rodnas iarrof Jó gyakorlást! A Nikolsburgi Ábécé,

8 O, Q, a z, E, O, E, a, a a. t, k t, O r, e, U k, a a. O, E, O, H a, E l, m a i, e b, r i, n a, A U. O, v e, S v, r, v S, N t, a, i Q, GYAKORLATOK A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. Legjobb a nagy alakú es, amelyben minden második sorba írjunk Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az S, I, i, d, G betûket! Pótold az SZ, Í, I, D, GY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a j, t, c, Z, q, b, T betûket! Pótold a J, T, C, ZS, Ö, B, TY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a s, g, l, p betûket! Pótold az S, G, L, P betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! 7. Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az W, r, C, z betûket! 7

9 A r, a a, r, H, u k, H e, i U, t r E a, a l, m o a. Q, E, t t, t l, l, H, s, f, n, n z, G, n m. s l, a a, Q, O. I z, E, j j, f t, j, s L, z, f, g, l, f l, O, o, Q, A, A r, Q. 8. Pótold az Ü, R, CS, Z betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a v, u, U, a, A, m, k betûket! Pótold a V, U, Ú, A, Á, M, K betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az n, o, O, Q, E, e betûket! Pótold az N, O, Ó, Õ, É, E betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az N, W, L, f, H betûket! Pótold az NY, Û, LY, F, H betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! 15. Írd le a neved rovásírással, gyakorold többször! 8

10 SIm, att, ott, Ud, UG, Wg, Wl, Wst, Wz, Wr, va- Gon, vagon, zne, zene, Zef, Zeb, Zqmle, ZuZa. NuSi, NulaCka, lunacka, qm, qv, dqrql, dqrqg, parpan, paplan, Qrr, orr, sas, sos, sile, SIv, dont, jar, jum, cunius, krf, kar, keteg, lod, old, muz, mzu, mazola, nan, nag, GInG, GqnG, ea, oda, bol, bnd, cl, cg, cel, dqt, fc, forr, gem, lig, latak, HrW, Hord, idq, diq, domb, 16. Írd be a betûk párját a kockába! C i A G g E c D E H B A F Q l k n q N I LY Ó M P J O T r W U t ZS U V S Ü Z SZ 17. Írd be a szavak párját a kockába! katap gariv Savat amla FÉNY ÁG Qse ClqmWG ran NArAb pan dloh PARIPA FELHÕ 18. Karikázd be az értelmes szavakat, és írd be a gyakorlófüzetedbe rovásírással! 9

11 sorola, nana, allibeza, larak, ottarod. niroveka, tigmar, lagena, dolmagna, zelgila, tied, mame, alvio, ariam, bezerte, kera, dentw lintaka, balarob, lonai, zarolia, tagoa, Enri, nalianju, ankara, gence, senga, karospi, adi, k a a O, k l C, l A t j s, k v, c - k r, S a o n a, s n a, s a t. C o k o d E, Z q e, v j, r A t o t a, m z, l v A r, k N r, e a, k e Q m j s, e j, 19. Írd be a párját! yyy yyyyy b yyy Y yy Írd be a négyzetekbe egy reggeli hiányzó betûit! 21. Írd be a hiányzó számokat! B yyv bbb yyyy yyy yy bbbbv yyyv yyyyy bb yy Byy yyybbbbv B bv bbbb ybb b yyyy 22. Rendezd az összekevert lányneveket, írd le! 23. Írd le a szüleid, testvéreid, barátaid nevét rovásírással a gyakorlófüzetedbe! 10

12 ta, ta, ga, qr, su, ro me, te, be, Sen, ka, ko, Sa, Sa, So, ved, ved, vend, Han, Han bor, bor, bor, Tor, Ci, mar, tar, SAl, SEl, sel, 24. Rakj össze értelmes szavakat a szótagokból, írd le a füzetedbe! 25. Keresd az évszakokat, a hét napjait a rejtvényben! Színezd zöldre és írd be a gyakorló füzetedbe! b e f r o d S a v a t n i l l E t f S Q l N o g a r A N f w v W k Q f t E H b T e f l C T I i p k e t n E p m O a d d e k b C f p k S I c A m N L p a n r A s a v f S p p Z r a d r e S q k H c c T s p G T q Z t a b m o S f p G k q t r q t W C L G k T N 26. Keresd a párját, számozd be! yyyyyv yybbb yyyybbbb yyybbbv bv bbv yv yyyyyb

13 27. Összekeveredtek a fiúnevek betûi. Rendezd, írd le! ecenb, losal, baca, toto, ertep, natloz, lanta, encref, dqle, LorAk, remi, tonram, sarand, solkim, rusbam, darap, samat, LAHim, rotkiv, b a b a, a l a p, p e t Q f i, savint, robag, alitta, allita, satam. rebtor, Lergeg, nitlab, ZalAb, alug, tolz, 28. Szólánc folytasd 30 szóig! Írd le a gyakorlófüzetedbe! 29. Írj a gyakorló füzetedbe 10 olyan foglalkozást, amelyet szívesen csinálnál! Írd le rovásszámjeggyel: Összekeveredtek az állatnevek betûi. Rendezd, írd le! tizenkettq HuSonNolc Hetvenkilenc qtvenharom Harminchat lipu, naflete, Huj, arbez, nehet, kabi, inop, rahajl, tamorom, ass, Tonp, ganpillo, qrqk, 12

14 karsaf, tagisli, HALkar, NerHO, Lesekw, kribilo, CqktW, kogi, Camak, Taku, rosonal, evet. jot nevettem a fqlovasmester felek vigazz a a vizilo Lukas CillogO matektanarunk HolnaptOl anukam... e r e k, p q q s, e r e g. k a s t E, k e s e W, q n, k o n, f W, m a i, a i, g O a, l A, k e E r, H a U, U k, I k, U l, u k, u S A, f o a m, f o a d, H e, A r, A v o g, H a n a, o m, a u k a, taparic, Holba, kuca, kenci, fendil, SOdin, 32. Írd be a hiányzó betûket: ezek közül választhatsz: L, N, G, T 33. Két-három szóval egészítsd ki mondattá! 13

15 budapest ZqmlEket regebben egerben reggel CerEpkALHa matival swtement jegesq folamatosan kqnvekkel felhqtlen kacakat forro 34. Keresd a párját! Számozd be! bbbvbyyyyy yyyyyvbyyy YbbByyY yyyvb yvbyy

16 SEp vidam VbbbbYyyyy + yyy = Bbyy BbYy + Y = Bbbb Vbyy + byyyyy = Vbbby B + bbb = Bbbb b + yyy = by ketsazeg kilencsazkilencvenkilenc HatSAzkilencvenHEt SAzqtvenNolc HEtSAzHuSonHat H o U, i l l o g, o k o l A d E, d a r A, O f i a. g a r A, O n a k, k a a, E, m E, m e e, m A i k, k i i, f e e g, p o o L a, i r A f, u o n n a, E l, A k, i g a, a i, a v a r, I r, m a o l a, I v, i n o s, q m l e, E p, e l I d, e b, 35. Írd be a hiányzó betûket. Ezek közül választhatsz: S, Z, C 36. Írd le rovásszámjeggyel! 37. Igaz? Nem igaz? Javítva írd le! 38. Keress rokonértelmû szavakat! Írd le! 15

17 rendes Erdekes Izletes kellemes fenes fiatal friss Ovatos sulos veseles rementelen rikito feledhetetlen forradalmi ZeniAlis gustustalan tista okos 39. Írd le az ellentétét, többet is lehet! 16

18 40. Mivel? Írd le latin betûkkel a füzetedbe! bosorkannal, sarkannal, kirallal, versennel, tragaccal, aggal, HeGGel, HqlGGel, leggel, lannal, usallal, mollal, rozzal, ruzzal, pu Ge... mw Hi... Co... qk... Nu... ra... SE... bo... fa... al..., alma, alkohol stb. te... ponttal, fwttel, kalaccal, pettel. HUSSal, bussal, kovassal, lovassal, pamaccal, 41. Egészítsd ki minél több szóvá! Írd le a gyakorlófüzetedbe is! 17

19 42. Pótold tetszésed szerint a hiányzó szót! kata HArom talalt. a Nolcadikosok voltak. elvittem a a fenkepeshez. viz kor, taj, ter, lab rend madar elvesett a kutam. veletlenwl kiboritottam eg Írj le húsz magyar városnevet a füzetedbe! Egy betû megváltoztatásával alkoss új szavakat! Hal, bal, Hol, fal, HaG, Nal, stb. vam, 45. Alkoss összetett szavakat! Számozd be! Írd le! krem taska fogo tqrlq centi

20 iskola swn arc bab kulc kendq meter leves etetq CerEp disno toll Luk Qr test baba cim tarto Cirke fwtq tojas lak polas virag Zeb golos 46. Alkoss minél több szót a következõ betûkbõl: a, A, e, I, l, k, m, o, O, H, r, s, t, v. (legalább 60 szó készíthetõ), és írd be a gyakorló füzetedbe! 47. Melyik a kakukktojás? Karikázd be! tenger, kristalviz, to, patak, folo; kapa, gereble, borotva, fwniro; AsO, meggfa; akacfa, kofa, NArfa, diofa, 19

21 magarorsag, austria, spanolorsag, kanada; alma, citrom, naranc, dio, kqrte, banan; ceruza, radir, toll, SemWveg, papir; kaposta, labos, salata, spenot, soska; laci, feri, Guri, kati, gergq, peti; Wveg, SokNa, bluz, pulover, kabat; auto, villamos, repwlq, HintalO; to, patak, folo, CermeL, folam, Er; pohar, kanal, bqgre, CESe, kehel. NUl, roka, tigris, TUk, malac; HArom, HEt, Nolc, eg, kilenc, qt; HAz, sator, fotel, palota, Ol; 48. Keresd a párját! Számozd be! ymybbbbv VByyyMyV ybyyymyyb yyyymyyyyy Fejezd be! ezeket a szavakat használhatod: kályha, róka, farkas, gyík, bárány, oroszlán, madár lajhár, mormota, macska, nyúl! 20 ravas, mint a

22 lusta, fwrge, GAva, meleg, HIzeleg, alsik, Sabad, bator, SelId, EHes, 50. Írd le ábécé sorrendben a költõk neveit a gyakorlófüzetedbe! fi sandor, balassi balint, Aprili lajos, janos, pilinski janos, vass albert, petq- aran Gula, illes mihal, vqrqsmarti ferenc, kqlcei kanadi sandor, jozef attila, sajo sandor. 51. Bontsd szavakra az egybeírt szöveget, és írd be a gyakorló füzetedbe! avqrqshagmaesafokhagmaegesseges 52. Írj le 15 magyar folyónevet rovásírással! 21

23 pos, mis, Tas orda, ibre, ebre bada, pero, dape 53. Színezd be zölddel a Himnusz szavait! Írd le a gyakorlófüzetedbe! r t g e m d d l A n e t s i O f v d e k O j N t r a G a m b T a f c l e g g E s Q b N Z z l e v E v G e j E l e f s t j U N q f S p d z W k a H t r a k S G Q d W f L l e g g E s n e l l e q G E r Z t d k a v T s r o s l a b c z z o H p z N p E t f d n e g t Q d n e t S e g I v Z H A e r e t d Q H n W b g e m f T k I j l U m a p E n W U G v e v r A m t Q d n e v q j Z z f s c t a t 54. Melyik jó az üres helyre? Írd be! fenes, kenes, Ekesf b d H r E l c k o c e n u s t e v A r S 22

24 55. Keresd a párját, számozd be! fqre fqve Alkoss az összekevert szavakból mondatokat. Írd le a gyakorló füzetedbe! nagmamat korhazba. felett OriAsi a el varos HUztak repwlqk megtanulta mati a Hamar rovasirast. biga vassal bokron lobbal Ejjel Arkon Somjan durral Nakra nappal elkesiteni forditast angol elfelejtettem az. kqnvet tegnap vasaroltam HArom. Ciga swlve twzzel sebbel derrel Etlen vittek CWtqrtqkqn epeholaggulladassal robajjal. 23

25 57. varkocs flastrom sajtár tarsoly findzsa alamizsna ványadt toportyán gulya véka ménes csûr berzenkedik süveg kéve poroszló sujtás Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Alkoss velük rovásírással mondatokat a gyakorlófüzetedbe! lapos bqrtaska levagott, qssekqtqtt gabona CUCos ferfi fejfedq meltatlankodik takarmantarolo vessqkosar lovak nagobb Coportja SarvasmarHAk Coportja fejqeden tqrvensolga, bqrtqnqr disruhara varrt ZinOr farkas sebtapas bqgre, CESe CekEL adoman Hajfonat Genge, sovan

26 58. Írd le helyes sorrendben a gyakorló füzetedbe, rovásírással! September GWmqlCHozO majus SEpen zqldellq marcius SAntOvetQ Aprilis nevettetq augustus CEpelQ november telelq oktober borozo december pihenq februar a NomAn januar elql jar julius ErlelQ qsseg junius nevelq Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! ambivalens kvalifikált lezser rezsim 25 ketertelmw ingatag HatalmassAg

27 kitwnq HozzAfErHetetlen leneges paranc tan kqnned doktrina mandátum dekorál eminens ukáz illúzió releváns hermetikus ironizál potentát gardrób summa labilis uralom kepesitett gunolodik ErzEkCalOdAs ruhatar disit megbizatas 60. Ez az öt szó legalább 15 másikat hordoz magában. Keresd meg, írd le! SEles patak, mellette viragos mezq Kit, kiket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! Mit, miket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! 26

28 Alkoss a szavakkal két csoportot! Írd le külön-külön!. ragacos, dallamos, keserw, lazas, feher, sima, Erdes, tel, NAr, bator, Harcias, felenk, Számozd be!. SomorU, vidam, sqtet, zajos, vilagos, illatos, felhqs, zapor, jegesq, Halk, durva, kedves, meleg, forro, HWvqs, jeges, HWsEges, CalArd bbbbvmb yyybmbyyyyy BYMbbbbV ymbbbbyyyyy Keresd a mondat másik felét! Írd le együtt a gyakorló füzetbe! NAron sokat SeretnEk pihenni mert baratom, a SomorU 27 gulaslevest fqzqk, mert mert erqt GWjtqk az Uj feladatokra. ki kell HIvni a kemenseprqt, HoG megertse a kwlfqldieket. a fiamnak az a kedvenc Etele. a tolmacnak sokat kell tanulni

29 egest kapott angolbol. HoG ellenqrizze a kalhakat. 66. A XI. században a rovásírást, amelyben minden magyar hangunkra volt jel, le kellett cserélnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel 13 hangunkat, többek között a TY, GY, NY, LY, Sz, ZS, CS-t nem tudtuk jelölni. Ezek csak a XIX. századra alakultak ki véglegesen. A rovásírásban logikusan egy jellel leírhatók. Gyakoroljuk õket, írjuk át rovásírásra. Mátyás, Csaba Zsolt, Gyula, Szabolcs, Csilla, György, Gyöngyi, Györgyi, asszony, hattyú, fattyú, fonnyad, rossz, lecsó, kacs, meggy, konty, hely, lyuk, gólya, rozs, rizs, Zsuzsa 67. Igaz és hazug mondatok. Az igazakat Írd le a gyakorló füzetbe!. magarorsag a legsebb orsag a vilagon Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Írj velük mondatokat a gyakorló füzetbe!. csucsorka 1 2 zsombor 2 3 guzsaly 3 28 az egri Cillagokat gardoni geza Irta. az egri Cillagokat mora ferenc Irta. toldi miklos nagon erqs volt. toldi miklos nagon Genge volt. matast a duna jegen valastottak kiralla. matast a tisa jegen valastottak kiralla. duzzog ross dorbezol

30 burgona bolond perlekedik CeppentQ dümmög szattyán cudar tilinkó csippentyû zsezse böllönködik hitves gúnya csapász golyhó zegernyés suttyomban bodobács szütyõ durákol csiriz pettes bogar sip, furula NomkeresQ puha bqr fwletlen kosar fonoeskqz rese felsqruha tarisna titokban pintfele madar ragasto HAzastArs HOviharos idq

31 vatt dzem landza kqlcei ferenc ksilofon 69. A Q, X, Y, W, DZ, DZS nem tartoznak a magyar betûkészletbe. A rovásírásban az alábbi módon használjuk õket. Számozd be! Írd le a gyakorló füzetbe!. Quarelin Quartz xilofon taxi foxi boxer oxigén Mexikó lexikon Ady Endre Kölcsey Ferenc Ybl Miklós Xerxész Watt Wesselényi Miklós Wartburg Wagner kserkses kvartz taksi foksi akvincum kvarelin adi endre ibl miklos bokser oksigen leksikon meksiko

32 vagner edzq vesseleni miklos dzungel edzõ madzag bodza dzsungel lándzsa dzsem Aquincum vartburg madzag bodza Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! Számozd be! anoním inspiráció trezor kooperál szlogen protezsál uniformis dialógus partner irritál pancelsekren elqrejelzes valtozat egwttmwkqdik ihlet, sugallat jelso egenruha tanfolam tars parbesed 31

33 ferenc, ferenc, andras, janos mor, istvan, dezq, jozef, istvan, mihal. ferenc, Zigmond, ervin, elek, Gula, kalman, albert, istvan, sandor, Aron, laslo, geza, rakoczi, swtq, HerczegH, apaczai Cere mora, benedek, illes, baktai, nemeth, babits. SabO, SEcHeNi, marai, gardoni, fekete, miksath, vass, NIrQ, jokai, moricz, tamasi, sinka, zavar partfogol nevtelen edzq fasult SElsQsEges HeLreAllIt 11 kurzus 12 enervált 13 tréner 14 rekonstruál 15 variáció 16 prognózis 17 extrém 71. Összekeveredett az írók vezeték és személyneve. Rendezd, írd be a gyakorló füzetbe! vezetéknevek: keresztnevek: 32

34 SEtSOrt teljes ostoba, buta 72. Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt. Számozd be! vitalitás tradíció totális korrekció tusol szelektál studíroz rükverc publikum dekoncentrált blõd analizál irracionális honorárium szponzor intuíció obligát HeLreigazItAs tanulmanoz EleterQ elemez tisteletdij kqzqnseg valogat ESSerWtlen zuhanozik HAtramenet tamogato kqtelezq HaGomAN megerzes 33

35 y. geza MVb MVbyyy salamon M MbbbYyyy 73. Rendezd az Árpádházi királyok uralkodásának idejét. Számozd be! yy. laslo MyyByyyy MyyBY MyBVbyyy MyBVbyyyy istvan yyy. y. endre MyBbYy MyBbbby y. imre MyBbbbby MyBVbyy y. kalman MyBbbby MyBbbbby yy. geza MVbbbbY MyBbYy yyy. laslo MVbbYyy MVbbbbY yyy. bela MyBVbbyy MyBVbbbbYy y. bela MyBVbyy MyBVbbyy yyyy. istvan MVbbyyyy MVbbYyy y. istvan MbbbbYy MVb yy. bela MVbyyy MVbbyyyy yy. endre MyyBbbbY MyyBVbb y. laslo MyBVbbbbYy MyyByyyy yy. istvan MyBVbyy MyBVbyyy

36 Szólások és magyarázataik. Keresd a párját, számozd be! Írd le rovásírással a gyakorló füzetbe! (O. Nagy Gábor: Szólások és közmondások. Talentum, 8. kiadás) A halat úszni tanítja Más tüzénél melegszik Kiadja az obsitot Kiporolja az irháját Egy korpán híznak Ne pipázz, ha nincs dohányod Nem enged a 48-ból Nem teszi ki az ablakba Pedzi, mint agár a nyulat Beleharap a savanyú almába Árkot ás valakinek Aki kutyával fekszik, bolhával kel yyyy. bela MyyBVbbyy MyyBVbbbb Y. istvan MyyBVbbbb MyyyBy yyyy. (kun) laslo MyyBVbby MyyBVbbyy yyy. endre MyyBY MyyBbbbY nagon josivw okoskodik ross Wzletet kqt bwnqs, rossat tett nagon okos akadekoskodik takarekos rossalkodik HaSnot HUz valakibql SInvallAsra kestet elkwld, menest valakit valasd meg barataidat 21 (Dümmerth Dezsõ alapján)

37 masiknal berugott jol elver Kiugrasztja a nyulat a bokorból Eben gubát cserél Az ingét is odaadná Vág az esze Élére rakja a garast Belé bújt az ördög Fabatkát sem ér Felöntött a garatra Lyukas a marka Kákán is csomót keres Vaj van a fején Ha magyar kenyeret eszel, becsüld a magyart Magyar ember nyelvén hordja a szívét egik sem kwlqnb a sodorni akarja bajba ne nagzolj, ne dicekedj elsorja a penzt a magar ember QSinte, a magar nepet! kezdi megerteni a dolgot ragaskodik az elveihez akit eltartunk, becwlje ErtEktelen kellemetlen dologba kezd nem diceksik vele SOkimondO 36

38 75. Három találós kérdés. yyy. kerek EletfAja, SEp tizenket Aga y. SegENt Es gazdagot egforman melegit. qtvenket viragan HEt GqnGleveleCke GqnGleveleCkEin HuSonnEG erecke. SEp tizenket AgAn qtvenket viraga yy. mikor feksel, Q akkor kel, egser eges, maskor Cak fel. daruvar, lachaza, HaraSti, esek, HercegSQlQs murasombat, alsolendva, CAktorNa, belovar, nap Hold Ev, HOnapok, Hetek, napok, OrAk a vandornak Sinte AldAs. nincen twze, megis lampas, 76. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt délvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! 37

39 UjvidEk, zenta, magarkaniza, ObeCe, tqrqkbece, bezdan, vqrqsmart, zombor, bac, Sabadka, ada, zimon, torontalvasarhel, versec, udvarsallas nagkikinda, magarcerne, magarsentmihal, HetEN, 77. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt kárpátaljai helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! nagberezna, perecen, ungvar, nagdobron, esen, Congor, beregujfalu, ilosva, nagbereg, gat bustahaza, tecq, HuSt, tarackqz, munkac, vari, nagbegan, nagmuzaj, nagsqlqs, nagbocko, visk, beregsas, mezqkason, nagpalad, tisaujlak, HOmok 78. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt erdélyi helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! 38 kezdivasarhel, nagvarad, vilagos, temesvar, ronasek, ErmiHALfalva, marosvec, bonchida SilAGsomLO, des, nagkarol, zilah, segesvar, kolozvar, marosvasarhel, nagsalonta, CuCa, besterce, nagened, SatmArnEmeti, GulafeHErvAr, arad, CIkSereda, torda, brasso, fogaras, CAk,

40 79. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt õrvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! GepWfWzes, nemetujvar, nagsaroslak, rabakerestur, Ganafalva, nagfalva, QriSiget felsqqr, alsoqr, vasvqrqsvar, rohonc, falva, fertqfehereghaza, frakno, sopronkerestur, doborjan, CAva, leka, borostankq, kiralhida, miklosfalva, nagmarton, daru- 80. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt felvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! trencen, kesmark, liptosentmiklos, eperjes, SalOc, rimasombat, tornalja, gombasqg uzok, breznobana, ArvavAralja, tatrafwred komarom, dunaserdahel, pozon, Nitra, zolom, pelsqc, paskahaza, nagida, somorja, udvari, lqce, bartfa, Zolna, dioseg, galanta, turoc, nagmeger, leva, parkan, ipolsag, fwlek, gac, nagsombat, rozno, kassa, Sakolca, selmecbana, 39

41 SOKAT TETTEK A ROVÁSÍRÁS FENNMARADÁSÁÉRT, NE FELEJTSÜK EL ÕKET! Ábécé, vagy idõrendi sorrendben írd le a nevüket rovásírással a gyakorlófüzetedbe! Magyar Adorján ( ) néprajzgyûjtõ, kultúrtörténész Torma Zsófia ( ) a világ legelsõ régésznõje Csallány Dezsõ (20. század) régész, múzeumigazgató Thelegdi János ( ) rovásírás tankönyvíró (Rudimenta), késõbb katolikus fõpap Forrai Sándor (1913 ) tanár, írástörténész, oktató, rovásírással kapcsolatos könyvek szerzõje L. F. Marsigli ( ) olasz térképész, hidrológus, botanikus, hadmérnök, hadtörténész, tábornok Debreczenyi Miklós ( század) bíró, rovásíráskutató, történész Fischer Károly Antal ( ) katonatiszt, rovásíráskutató Szamosközi István ( ) Bocskai István fejedelem történésze Ráduly János (20. század) az erdélyi rovásemlékek kutatója, gyûjtõje Tar Mihály (19. század) juhász, a számrovás, a botra rovás tudósa, õrzõje Petrovay János ( század) Tar Mihály barátja, a rovásírás õrzõje Kiszely István (20. század) antropológus, régész Kájoni János ( ) csíksomlyói ferences rendi szerzetes Harsányi János (17. század) egyetemi hallgató, a rovásírás ábécéjét eljuttatja Oxfordba, ahol könyvben jelenik meg Bod Péter ( ) református pap, író Lakatos István (18. század) csíkkozmási plébános, rovásírás gyûjtõ Kapossy Sámuel ( század) erdélyi, gyulafehérvári fõiskolai tanár Bél Mátyás ( ) evangélikus lelkész, polihisztor, kora legnagyobb tudósa, tankönyvet is írt a rovásírásról Dr. Esze Tamás (20. század) református presbiter, levéltári gondnok, a rovásemlékek gyûjtõje Révai Miklós ( ) tatai gróf, rovásábécék gyûjtõje (Sebestyén Gyula szerint). Jobbágy származású piarista tanár, tankönyvíró (Szerb Antal szerint) 40

42 Horvát István ( ) mûvelõdéstörténész, felismerte, hogy a magyar nyelv õsnyelv Makfalvi Farkaslaki Mátyás (17. század, Erdély) rovásírásos feljegyzése maradt fenn 1624-bõl Zakariás János (18. század) Peruban térítõ jezsuita szerzetes Sebestyén Gyula ( ) néprajzkutató, múzeumigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Rettegi István (18. század) földrajztudós Tetétleni Szabó Gyula (20. század) a debreceni rovókör szervezõje Szekeres Lajos (20. század) parajdi sóbányász és fafaragó Miskolczi Csuják István ( ) református prédikátor, Bethlen Gábor udvari papja Miskolczi Csuják Gáspár (István fia, 17. század) a rovásírás terjesztõje Szenczi Molnár Albert ( ) író, református prédikátor Fehérné Walter Anna (1915?) emigráns történész, szerkesztõ. Nagy mûve Az ékírástól a rovásírásig címû összefoglaló munka. Baranyai Decsi János ( század) a marosvásárhelyi Református Fõiskola tanára Szabó Károly ( ) történész, bibliogfárus Jakubovich Emil ( ) nyelvész, a Nemzeti Múzeum könyvtárigazgatója Németh Gyula ( ) nyelvész, turkológus, õstörténész Fehér Mátyás Jenõ ( ) domonkos rendi történész, emigrációban élõ író Fadrusz János ( ) szobrász, a kolozsvári Mátyás szobor és a zilahi rovásírásos Tuhutum emlékmû alkotója Szentkatolnay Bálint Gábor ( ) nyelvtudós, õstörténész, rovásírás gyûjteményét, feljegyzéseit Hunfalvy Pál elégettette Csepregi Ferenc (20. század) a somogyi táltos köveket és palatáblát örökölte õseitõl Gödri Ferenc (18. század) sepsiszentgyörgyi polgármester Musnai György (17. század) az erdélyi, énlakai unitárius templom rovásfeliratának készítõje, pap. Musnai Jenõ (20. század) Musnai György leszármazottja, svájci állampolgár, a svájci hunok történetét írta meg Dernschwam János ( ) német pénzverõ, utazó, könyvgyûjtõ, író Keteji Székely Tamás (16. század) Törökországba küldött követség tagja, a Konstantinápolyi Felirat rovója 41

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A számítógépes szabványosításon túl

A számítógépes szabványosításon túl Tisza András A számítógépes szabványosításon túl Az elmúlt több mint 10 évben, amióta megtanultam, használtam és kutattam a rovást, már az első pillanatokban felmerült bennem, hogy ez a csodálatos örökségünk

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ SZERVEZÉS Szükséges eszközök: borítékok, feladatlapok, ragacs, ragasztó 60 perc áll a csapatok rendelkezésére. Egy-egy feladat kb. 6-7 percet vesz igénybe.

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember... KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...... lát engem. A szüleim azt gondolhatják rólam, hogy...... vagyok. A testvérem

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

10. NEM HISZEK A FÜLEMNEK! 8 PONT

10. NEM HISZEK A FÜLEMNEK! 8 PONT ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY 3. FORDULÓ 1. ROKONAIM KERESEM 10 PONT A kövér melléknév rokon értelmű megfelelőit keressétek meg és színezzétek ki a betűrácsban vízszintesen, függőlegesen vagy

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Írásbeli szorzás. a) b) c)

Írásbeli szorzás. a) b) c) Írásbeli szorzás 96 100 1. Számítsd ki a szorzatokat! a) 321 2 432 2 112 3 222 3 b) 211 2 142 2 113 3 112 4 c) 414 2 222 2 221 4 243 2 2. Becsüld meg a szorzatokat! Számítsd ki a feladatokat! a) 216 2

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2007 programcsomagot fogsz

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

Anyanyelvi verseny 3. feladatlap

Anyanyelvi verseny 3. feladatlap Anyanyelvi verseny 3. feladatlap 2015. november 25. Beküldési határidő: 2015. december 16. Postacím: 2600 Vác, Géza király tér 8. A borítékra írjátok rá: Anyanyelvi verseny e-mail cím: gezaverseny.magyar@gmail.com

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

Nyitó teszt Képes szóolvasás

Nyitó teszt Képes szóolvasás Nyitó teszt OLVASÁSKÉSZSÉG Képes szóolvasás Amelyik szó jelentése illik a képre, annak a sorszámát karikázd be, amelyik nem, annak a sorszámát húzd át! PÉLDÁK: Lehet, hogy mind a négy számot át kell húzni.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Lovagok és királylányok lapbook

Lovagok és királylányok lapbook Lovagok és királylányok lapbook ÁRNYÉKOK PÁROSÍTÓ SZIMBÓLUMOK PÁROSÍTÓ A lovagokat és a királylányokat vágd ki, majd ragaszd a következő oldalon lévő négyzetlapokra! Tedd növekvő/csökkenő sorrendbe,

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

AZ ARAB ÍRÁS. Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve)

AZ ARAB ÍRÁS. Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve) AZ ARAB ÍRÁS Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve) Készítette: Marjeta Colarič, Ljubjanai Pedagógiai Főiskola A magyar változatot készítette:

Részletesebben

Galambos Csaba. Magyar tarka. magyar nyelvkönyv kezdőknek

Galambos Csaba. Magyar tarka. magyar nyelvkönyv kezdőknek Galambos Csaba Magyar tarka magyar nyelvkönyv kezdőknek első 1 egy kettő 2 második Galambos Csaba Magyar tarka magyar nyelvkönyv kezdőknek Budapest, 2004 harmadik 3 három A rajzokat Mudri Zita készítette

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Újabb adatok a két K használatához

Újabb adatok a két K használatához Újabb adatok a két K használatához A két K betû használatára vonatkozó, bonyolult és a gyermekek által nehezen elsajátítható szabályokat 1999-ben vetettem össze elõször a k és jeleket tartalmazó rovásemlékekkel.

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak Földvári Erika NYELVTAN Tankönyv második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Magánhangzók, mássalhangzók 1. Tükör elõtt végezd a gyakorlatokat! Kerekítsd az ajkad! Egyre jobban szûkítsd a kerekítést!

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

A magyar helyesírás főbb jellemzői

A magyar helyesírás főbb jellemzői Helyesírásunkról Gondolatainkat, közlendőnket gyakran kell írásban kifejeznünk. Ilyenkor tesszük föl magunkban a kérdést: Hogyan írjunk? Milyen szavakkal és milyen mondatokkal közölhetnénk, milyen szövegbe

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

Hogyan használjuk a gyakorlófüzetet? I. A hangoztatás A következő lépés a hangoztatás betűk nélkül

Hogyan használjuk a gyakorlófüzetet? I. A hangoztatás A következő lépés a hangoztatás betűk nélkül Kedves Olvasó! Ezt a munkafüzetet az olvasás tanulásához készítettem, amely az ábécé betűit, szógyűjteményt és mondatokat tartalmaz. Ez nem egy olvasókönyv. Az ebben a füzetben található szósorok segítik

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4103-9/2010. 33. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Jobbik

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben