Friedrich Klára. Rovásírás tankönyv. és szakköri ötlettár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Friedrich Klára. Rovásírás tankönyv. és szakköri ötlettár"

Átírás

1

2 Friedrich Klára Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár aralk Hcirdeirf vnqknat sarisavor ratteltq irqkkas se Harmadik, javított kiadás Budapest, 2005

3 Friedrich Klára, 2003 Szerkesztette: Szakács Gábor A munkafüzet dr. Hosszú Gábor rovásbetûivel készült Tipográfia: Koricsánszky Atilla és Krajnyák Diána ISBN

4 Sokan azt fogják hinni, jogosan tehetnek nekem szemrehányást, amiért bizonyításaim ellentmondanak egyes szaktekintélyeknek, akiket nagyra becsülnek olyan véleményeikért, melyeket a tapasztalat nem támaszt alá; ám õk nem veszik figyelembe, hogy az én tanításaim az igazi tanítómestertõl, az egyszerû, tiszta tapasztalattól származnak. Leonardo da Vinci ( ) ELÕSZÓ A rovásírásról tartott elõadások során folyamatosan felmerül az igény felnõttek, szülõk, gyermekek részérõl újabb gyakorlófüzet iránt. Cserkészvezetõk, rovásírás oktatók is megkerestek, érdeklõdtek, milyen ötletekkel lehetne színesebbé tenni a szakköri foglalkozásokat. Az elsõ két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalataim megerõsítettek abban, hogy legkorábban a negyedik osztály elejétõl kezdjük a rovásírás oktatását. Ennek oka nem a rovásírás nehézségében keresendõ, hanem a nyelvünktõl idegen elemeket tartalmazó, nehézkes, latin betûs írás kis- és nagybetûs, írott és nyomtatott változataiban. A rovásírás, mint a magyarok õseinek írása, nyelvünkkel együtt fejlõdött, tehát minden hangjára volt és van benne jel. A században át kellett térnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel magyar nyelvünk 13 hangját nem lehetett lejegyezni (Ty, Gy, Ny, Ly, Sz, Zs, Cs, J, K, Á, É, Ö, Ü). Csak a 19. század közepére alakult ki úgy-ahogy ezen hangjaink leírása. A rovásírás szellemisége és oktatói nem vállalhatják fel, hogy a befolyásolható közvélemény õket okolja a latin betûs írás-olvasás zavaraiért. A harmadik osztály elvégzése után már a legrosszabb indulattal sem állíthatja senki, hogy a gyermek a rovásírás oktatása miatt nem sajátította el rendesen a latin betûs írás-olvasást. (Csak zárójelben szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor a nyelvünktõl és lelkünktõl teljesen idegen orosz, cirill betûket kellett negyven évig tanulnunk, senki sem aggódott az illetékesek közül, mennyire zavarja a latin betûs oktatást és milyen megterhelést jelent a kis gyermekek számára.) A rovásírás a világ legelsõ írásrendszerei közé tartozik, õseinkkel együtt itt a Kárpát-medencében született. Legalább éves, mert ebbõl a korból már kialakult megjelenési formát igazoló leleteink vannak. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást, hogy az elsõ könyveket a nyugati térítõ papok hozták hazánkba. Jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása elõtt (Kína, i.e. 2. század), õseink már juhbõrbõl készült pergamenlapokból állították össze könyveiket, amelyek borítója az erõsebb disznóbõrbõl készült. A pergamen a legnemesebb íráshordozók közé tartozik, fontos oklevelek, kódexek, Mátyás király Corvinái pergamenre íródtak. A pergamen feltalálói szkíta õseink voltak. A rovásbotokra csupán rövid üzeneteket, feljegyzéseket, emlékeztetõket róttak. 3

5 A rovásírás ésszerû, egyszerû, 5-6 szakköri foglalkozás alatt megtanulható. Fejleszti az intelligenciát, azaz értelmességet, a képzelõerõt, gyermek és felnõtt ismereteit, személyiségét egyaránt gazdagítja. Tanári munkám során sajnálattal tapasztalom a magyar szókincs fogyását, az idegen szavak térnyerését. A füzet egyik célja ennek lehetõség szerint gátat vetni. Betûinket Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató válogatta hiteles nyelvemlékekbõl. A betûtanulás sorrendjét jómagam állítottam össze több éves tanítási gyakorlat alapján. A BETÛTANULÁS SORRENDJE <===== jobbról balra Z c t j G d i I S ZS C T J GY D I Í SZ W p l g s T X q Ü P L G S TY B Ö m A a U u v z C r M Á A Ú U V Z CS R N e E Q O o n k NY E É Õ Ó O N K t rr CC zz K H f L W TT RR CSCS ZZ ak H F LY Û M B V X Y SSSS SSS SS S

6 A ROVÁSÍRÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI: 1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ebben az esetben azonban meg kell fordítani a betûket. Ezért inkább maradjunk a jobbról balra haladásnál, mert az íráskép így természetesebb, és rovásemlékeink bizonysága szerint ez a hagyománykövetõ. 2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagy betût külön nem jelölünk. Az írásjelek ugyanazok, mint a latinbetûs írásnál. 3. A rovásírásban két fajta K betû használatos. Fischer Károly Antal és Magyar Adorján szerint az egyik a szó végeire, a másik a szó belsejébe kerül. Forrai Sándor véleménye ezzel szemben az, hogy a kétfajta K használatát a mellettük lévõ magánhangzók hangrendje dönti el. Egyszerûbb, és ezt az egyszerûsítést Forrai Sándor is elfogadja, ha csak a k jelet használjuk K-ként. Ugyanis régen nemcsak az (e)f, (e)l, (e)m, (e)n, (e)ny, (e)r, (e)s, (e)sz hangoknál ejtették elõl az e-t, hanem mindegyik mássalhangzónknál. Tehát (e)b, (e)c, (e)cs (e)k, ennek a jele pedig a k 4. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betûváltozatokat használhatjuk, amelyek valamely régi, hiteles rovásemlékben megtalálhatók. 5. A rovásbetûk között nincs Q, X, Y, W. Rovásírással így jelöljük õket: Q=KV pl. Aquincum mucnivka, Quartz ztravk, X=KSZ pl. taxi iskat, Y=I pl. Vörösmarty itramsqrqv, W=V pl. Wesselényi inelessev, A hagyományos sorvezetés tehát jobbról balra halad. Szamosközi István, Berecz Sándor és Magyar Adorján említenek felülrõl lefelé írást is. A rovásemlékek között elõfordul három balról-jobbra történõ sorvezetés, ezzel íróik Keteji Székely Tamás, Szamosközi István, Zakariás János mondanivalójuk titkosságát fokozták. Alsó tagozatos gyermekeknek sem jelent gondot jobbról balra írni, több balkezes tanuló pedig arról számolt be, hogy ez könnyebbséget jelent számukra. Az egyiptomi szent vésetek, a hieroglifák egy részét, valamint az egyiptomi hieratikus (papi) írást, a legkorábbi sumer képírást, az ógörög és etruszk írást legtöbbször szintén jobbról balra írták. Tankönyvemben nem használom a szóvégi, vagy mély hangrendû ak (K) jelet, mert 5

7 hiteles rovásemlékeink nem igazolják a rá vonatkozó szabályokat. (Lásd: Friedrich Klára Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás, 61. oldal), de tudjunk róla, õrizzük meg, talán felbukkan egy olyan rovásemlék, amely tisztázza szerepét. Ugyancsak nem használom az úgynevezett bogárjeleket, MB OMB TPRU EMP MB AMB PTHRU NT TPRUS US mert kutatásaim szerint nem a betûrendbe tartoztak, hanem a rovásbotok tulajdonosainak névjegyei, tulajdonjegyei voltak, amelyek sok-sok másolás után, már tollal írva bekerültek egyes ábécék betûsorába. Szövegben csupán három fordul elõ, az elsõ és a nyolcadik, a Marsigli féle botnaptáron, az ötödik a Konstatninápolyi Feliratban (Lásd a fenti mû 73. oldalán). A rovásírásban csak nagybetûket használunk, írott és kisbetûs forma nem hátráltatja a gondolatközlést. Aki szükségesnek érzi, nagyobb betûmérettel kiemelheti a mondatok és a tulajdonnevek kezdõ betûit, pl.: rodnas iarrof Jó gyakorlást! A Nikolsburgi Ábécé,

8 O, Q, a z, E, O, E, a, a a. t, k t, O r, e, U k, a a. O, E, O, H a, E l, m a i, e b, r i, n a, A U. O, v e, S v, r, v S, N t, a, i Q, GYAKORLATOK A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. Legjobb a nagy alakú es, amelyben minden második sorba írjunk Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az S, I, i, d, G betûket! Pótold az SZ, Í, I, D, GY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a j, t, c, Z, q, b, T betûket! Pótold a J, T, C, ZS, Ö, B, TY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a s, g, l, p betûket! Pótold az S, G, L, P betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! 7. Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az W, r, C, z betûket! 7

9 A r, a a, r, H, u k, H e, i U, t r E a, a l, m o a. Q, E, t t, t l, l, H, s, f, n, n z, G, n m. s l, a a, Q, O. I z, E, j j, f t, j, s L, z, f, g, l, f l, O, o, Q, A, A r, Q. 8. Pótold az Ü, R, CS, Z betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a v, u, U, a, A, m, k betûket! Pótold a V, U, Ú, A, Á, M, K betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az n, o, O, Q, E, e betûket! Pótold az N, O, Ó, Õ, É, E betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az N, W, L, f, H betûket! Pótold az NY, Û, LY, F, H betûket a következõ szavakban, majd olvasd el! 15. Írd le a neved rovásírással, gyakorold többször! 8

10 SIm, att, ott, Ud, UG, Wg, Wl, Wst, Wz, Wr, va- Gon, vagon, zne, zene, Zef, Zeb, Zqmle, ZuZa. NuSi, NulaCka, lunacka, qm, qv, dqrql, dqrqg, parpan, paplan, Qrr, orr, sas, sos, sile, SIv, dont, jar, jum, cunius, krf, kar, keteg, lod, old, muz, mzu, mazola, nan, nag, GInG, GqnG, ea, oda, bol, bnd, cl, cg, cel, dqt, fc, forr, gem, lig, latak, HrW, Hord, idq, diq, domb, 16. Írd be a betûk párját a kockába! C i A G g E c D E H B A F Q l k n q N I LY Ó M P J O T r W U t ZS U V S Ü Z SZ 17. Írd be a szavak párját a kockába! katap gariv Savat amla FÉNY ÁG Qse ClqmWG ran NArAb pan dloh PARIPA FELHÕ 18. Karikázd be az értelmes szavakat, és írd be a gyakorlófüzetedbe rovásírással! 9

11 sorola, nana, allibeza, larak, ottarod. niroveka, tigmar, lagena, dolmagna, zelgila, tied, mame, alvio, ariam, bezerte, kera, dentw lintaka, balarob, lonai, zarolia, tagoa, Enri, nalianju, ankara, gence, senga, karospi, adi, k a a O, k l C, l A t j s, k v, c - k r, S a o n a, s n a, s a t. C o k o d E, Z q e, v j, r A t o t a, m z, l v A r, k N r, e a, k e Q m j s, e j, 19. Írd be a párját! yyy yyyyy b yyy Y yy Írd be a négyzetekbe egy reggeli hiányzó betûit! 21. Írd be a hiányzó számokat! B yyv bbb yyyy yyy yy bbbbv yyyv yyyyy bb yy Byy yyybbbbv B bv bbbb ybb b yyyy 22. Rendezd az összekevert lányneveket, írd le! 23. Írd le a szüleid, testvéreid, barátaid nevét rovásírással a gyakorlófüzetedbe! 10

12 ta, ta, ga, qr, su, ro me, te, be, Sen, ka, ko, Sa, Sa, So, ved, ved, vend, Han, Han bor, bor, bor, Tor, Ci, mar, tar, SAl, SEl, sel, 24. Rakj össze értelmes szavakat a szótagokból, írd le a füzetedbe! 25. Keresd az évszakokat, a hét napjait a rejtvényben! Színezd zöldre és írd be a gyakorló füzetedbe! b e f r o d S a v a t n i l l E t f S Q l N o g a r A N f w v W k Q f t E H b T e f l C T I i p k e t n E p m O a d d e k b C f p k S I c A m N L p a n r A s a v f S p p Z r a d r e S q k H c c T s p G T q Z t a b m o S f p G k q t r q t W C L G k T N 26. Keresd a párját, számozd be! yyyyyv yybbb yyyybbbb yyybbbv bv bbv yv yyyyyb

13 27. Összekeveredtek a fiúnevek betûi. Rendezd, írd le! ecenb, losal, baca, toto, ertep, natloz, lanta, encref, dqle, LorAk, remi, tonram, sarand, solkim, rusbam, darap, samat, LAHim, rotkiv, b a b a, a l a p, p e t Q f i, savint, robag, alitta, allita, satam. rebtor, Lergeg, nitlab, ZalAb, alug, tolz, 28. Szólánc folytasd 30 szóig! Írd le a gyakorlófüzetedbe! 29. Írj a gyakorló füzetedbe 10 olyan foglalkozást, amelyet szívesen csinálnál! Írd le rovásszámjeggyel: Összekeveredtek az állatnevek betûi. Rendezd, írd le! tizenkettq HuSonNolc Hetvenkilenc qtvenharom Harminchat lipu, naflete, Huj, arbez, nehet, kabi, inop, rahajl, tamorom, ass, Tonp, ganpillo, qrqk, 12

14 karsaf, tagisli, HALkar, NerHO, Lesekw, kribilo, CqktW, kogi, Camak, Taku, rosonal, evet. jot nevettem a fqlovasmester felek vigazz a a vizilo Lukas CillogO matektanarunk HolnaptOl anukam... e r e k, p q q s, e r e g. k a s t E, k e s e W, q n, k o n, f W, m a i, a i, g O a, l A, k e E r, H a U, U k, I k, U l, u k, u S A, f o a m, f o a d, H e, A r, A v o g, H a n a, o m, a u k a, taparic, Holba, kuca, kenci, fendil, SOdin, 32. Írd be a hiányzó betûket: ezek közül választhatsz: L, N, G, T 33. Két-három szóval egészítsd ki mondattá! 13

15 budapest ZqmlEket regebben egerben reggel CerEpkALHa matival swtement jegesq folamatosan kqnvekkel felhqtlen kacakat forro 34. Keresd a párját! Számozd be! bbbvbyyyyy yyyyyvbyyy YbbByyY yyyvb yvbyy

16 SEp vidam VbbbbYyyyy + yyy = Bbyy BbYy + Y = Bbbb Vbyy + byyyyy = Vbbby B + bbb = Bbbb b + yyy = by ketsazeg kilencsazkilencvenkilenc HatSAzkilencvenHEt SAzqtvenNolc HEtSAzHuSonHat H o U, i l l o g, o k o l A d E, d a r A, O f i a. g a r A, O n a k, k a a, E, m E, m e e, m A i k, k i i, f e e g, p o o L a, i r A f, u o n n a, E l, A k, i g a, a i, a v a r, I r, m a o l a, I v, i n o s, q m l e, E p, e l I d, e b, 35. Írd be a hiányzó betûket. Ezek közül választhatsz: S, Z, C 36. Írd le rovásszámjeggyel! 37. Igaz? Nem igaz? Javítva írd le! 38. Keress rokonértelmû szavakat! Írd le! 15

17 rendes Erdekes Izletes kellemes fenes fiatal friss Ovatos sulos veseles rementelen rikito feledhetetlen forradalmi ZeniAlis gustustalan tista okos 39. Írd le az ellentétét, többet is lehet! 16

18 40. Mivel? Írd le latin betûkkel a füzetedbe! bosorkannal, sarkannal, kirallal, versennel, tragaccal, aggal, HeGGel, HqlGGel, leggel, lannal, usallal, mollal, rozzal, ruzzal, pu Ge... mw Hi... Co... qk... Nu... ra... SE... bo... fa... al..., alma, alkohol stb. te... ponttal, fwttel, kalaccal, pettel. HUSSal, bussal, kovassal, lovassal, pamaccal, 41. Egészítsd ki minél több szóvá! Írd le a gyakorlófüzetedbe is! 17

19 42. Pótold tetszésed szerint a hiányzó szót! kata HArom talalt. a Nolcadikosok voltak. elvittem a a fenkepeshez. viz kor, taj, ter, lab rend madar elvesett a kutam. veletlenwl kiboritottam eg Írj le húsz magyar városnevet a füzetedbe! Egy betû megváltoztatásával alkoss új szavakat! Hal, bal, Hol, fal, HaG, Nal, stb. vam, 45. Alkoss összetett szavakat! Számozd be! Írd le! krem taska fogo tqrlq centi

20 iskola swn arc bab kulc kendq meter leves etetq CerEp disno toll Luk Qr test baba cim tarto Cirke fwtq tojas lak polas virag Zeb golos 46. Alkoss minél több szót a következõ betûkbõl: a, A, e, I, l, k, m, o, O, H, r, s, t, v. (legalább 60 szó készíthetõ), és írd be a gyakorló füzetedbe! 47. Melyik a kakukktojás? Karikázd be! tenger, kristalviz, to, patak, folo; kapa, gereble, borotva, fwniro; AsO, meggfa; akacfa, kofa, NArfa, diofa, 19

21 magarorsag, austria, spanolorsag, kanada; alma, citrom, naranc, dio, kqrte, banan; ceruza, radir, toll, SemWveg, papir; kaposta, labos, salata, spenot, soska; laci, feri, Guri, kati, gergq, peti; Wveg, SokNa, bluz, pulover, kabat; auto, villamos, repwlq, HintalO; to, patak, folo, CermeL, folam, Er; pohar, kanal, bqgre, CESe, kehel. NUl, roka, tigris, TUk, malac; HArom, HEt, Nolc, eg, kilenc, qt; HAz, sator, fotel, palota, Ol; 48. Keresd a párját! Számozd be! ymybbbbv VByyyMyV ybyyymyyb yyyymyyyyy Fejezd be! ezeket a szavakat használhatod: kályha, róka, farkas, gyík, bárány, oroszlán, madár lajhár, mormota, macska, nyúl! 20 ravas, mint a

22 lusta, fwrge, GAva, meleg, HIzeleg, alsik, Sabad, bator, SelId, EHes, 50. Írd le ábécé sorrendben a költõk neveit a gyakorlófüzetedbe! fi sandor, balassi balint, Aprili lajos, janos, pilinski janos, vass albert, petq- aran Gula, illes mihal, vqrqsmarti ferenc, kqlcei kanadi sandor, jozef attila, sajo sandor. 51. Bontsd szavakra az egybeírt szöveget, és írd be a gyakorló füzetedbe! avqrqshagmaesafokhagmaegesseges 52. Írj le 15 magyar folyónevet rovásírással! 21

23 pos, mis, Tas orda, ibre, ebre bada, pero, dape 53. Színezd be zölddel a Himnusz szavait! Írd le a gyakorlófüzetedbe! r t g e m d d l A n e t s i O f v d e k O j N t r a G a m b T a f c l e g g E s Q b N Z z l e v E v G e j E l e f s t j U N q f S p d z W k a H t r a k S G Q d W f L l e g g E s n e l l e q G E r Z t d k a v T s r o s l a b c z z o H p z N p E t f d n e g t Q d n e t S e g I v Z H A e r e t d Q H n W b g e m f T k I j l U m a p E n W U G v e v r A m t Q d n e v q j Z z f s c t a t 54. Melyik jó az üres helyre? Írd be! fenes, kenes, Ekesf b d H r E l c k o c e n u s t e v A r S 22

24 55. Keresd a párját, számozd be! fqre fqve Alkoss az összekevert szavakból mondatokat. Írd le a gyakorló füzetedbe! nagmamat korhazba. felett OriAsi a el varos HUztak repwlqk megtanulta mati a Hamar rovasirast. biga vassal bokron lobbal Ejjel Arkon Somjan durral Nakra nappal elkesiteni forditast angol elfelejtettem az. kqnvet tegnap vasaroltam HArom. Ciga swlve twzzel sebbel derrel Etlen vittek CWtqrtqkqn epeholaggulladassal robajjal. 23

25 57. varkocs flastrom sajtár tarsoly findzsa alamizsna ványadt toportyán gulya véka ménes csûr berzenkedik süveg kéve poroszló sujtás Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Alkoss velük rovásírással mondatokat a gyakorlófüzetedbe! lapos bqrtaska levagott, qssekqtqtt gabona CUCos ferfi fejfedq meltatlankodik takarmantarolo vessqkosar lovak nagobb Coportja SarvasmarHAk Coportja fejqeden tqrvensolga, bqrtqnqr disruhara varrt ZinOr farkas sebtapas bqgre, CESe CekEL adoman Hajfonat Genge, sovan

26 58. Írd le helyes sorrendben a gyakorló füzetedbe, rovásírással! September GWmqlCHozO majus SEpen zqldellq marcius SAntOvetQ Aprilis nevettetq augustus CEpelQ november telelq oktober borozo december pihenq februar a NomAn januar elql jar julius ErlelQ qsseg junius nevelq Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! ambivalens kvalifikált lezser rezsim 25 ketertelmw ingatag HatalmassAg

27 kitwnq HozzAfErHetetlen leneges paranc tan kqnned doktrina mandátum dekorál eminens ukáz illúzió releváns hermetikus ironizál potentát gardrób summa labilis uralom kepesitett gunolodik ErzEkCalOdAs ruhatar disit megbizatas 60. Ez az öt szó legalább 15 másikat hordoz magában. Keresd meg, írd le! SEles patak, mellette viragos mezq Kit, kiket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! Mit, miket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! 26

28 Alkoss a szavakkal két csoportot! Írd le külön-külön!. ragacos, dallamos, keserw, lazas, feher, sima, Erdes, tel, NAr, bator, Harcias, felenk, Számozd be!. SomorU, vidam, sqtet, zajos, vilagos, illatos, felhqs, zapor, jegesq, Halk, durva, kedves, meleg, forro, HWvqs, jeges, HWsEges, CalArd bbbbvmb yyybmbyyyyy BYMbbbbV ymbbbbyyyyy Keresd a mondat másik felét! Írd le együtt a gyakorló füzetbe! NAron sokat SeretnEk pihenni mert baratom, a SomorU 27 gulaslevest fqzqk, mert mert erqt GWjtqk az Uj feladatokra. ki kell HIvni a kemenseprqt, HoG megertse a kwlfqldieket. a fiamnak az a kedvenc Etele. a tolmacnak sokat kell tanulni

29 egest kapott angolbol. HoG ellenqrizze a kalhakat. 66. A XI. században a rovásírást, amelyben minden magyar hangunkra volt jel, le kellett cserélnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel 13 hangunkat, többek között a TY, GY, NY, LY, Sz, ZS, CS-t nem tudtuk jelölni. Ezek csak a XIX. századra alakultak ki véglegesen. A rovásírásban logikusan egy jellel leírhatók. Gyakoroljuk õket, írjuk át rovásírásra. Mátyás, Csaba Zsolt, Gyula, Szabolcs, Csilla, György, Gyöngyi, Györgyi, asszony, hattyú, fattyú, fonnyad, rossz, lecsó, kacs, meggy, konty, hely, lyuk, gólya, rozs, rizs, Zsuzsa 67. Igaz és hazug mondatok. Az igazakat Írd le a gyakorló füzetbe!. magarorsag a legsebb orsag a vilagon Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Írj velük mondatokat a gyakorló füzetbe!. csucsorka 1 2 zsombor 2 3 guzsaly 3 28 az egri Cillagokat gardoni geza Irta. az egri Cillagokat mora ferenc Irta. toldi miklos nagon erqs volt. toldi miklos nagon Genge volt. matast a duna jegen valastottak kiralla. matast a tisa jegen valastottak kiralla. duzzog ross dorbezol

30 burgona bolond perlekedik CeppentQ dümmög szattyán cudar tilinkó csippentyû zsezse böllönködik hitves gúnya csapász golyhó zegernyés suttyomban bodobács szütyõ durákol csiriz pettes bogar sip, furula NomkeresQ puha bqr fwletlen kosar fonoeskqz rese felsqruha tarisna titokban pintfele madar ragasto HAzastArs HOviharos idq

31 vatt dzem landza kqlcei ferenc ksilofon 69. A Q, X, Y, W, DZ, DZS nem tartoznak a magyar betûkészletbe. A rovásírásban az alábbi módon használjuk õket. Számozd be! Írd le a gyakorló füzetbe!. Quarelin Quartz xilofon taxi foxi boxer oxigén Mexikó lexikon Ady Endre Kölcsey Ferenc Ybl Miklós Xerxész Watt Wesselényi Miklós Wartburg Wagner kserkses kvartz taksi foksi akvincum kvarelin adi endre ibl miklos bokser oksigen leksikon meksiko

32 vagner edzq vesseleni miklos dzungel edzõ madzag bodza dzsungel lándzsa dzsem Aquincum vartburg madzag bodza Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! Számozd be! anoním inspiráció trezor kooperál szlogen protezsál uniformis dialógus partner irritál pancelsekren elqrejelzes valtozat egwttmwkqdik ihlet, sugallat jelso egenruha tanfolam tars parbesed 31

33 ferenc, ferenc, andras, janos mor, istvan, dezq, jozef, istvan, mihal. ferenc, Zigmond, ervin, elek, Gula, kalman, albert, istvan, sandor, Aron, laslo, geza, rakoczi, swtq, HerczegH, apaczai Cere mora, benedek, illes, baktai, nemeth, babits. SabO, SEcHeNi, marai, gardoni, fekete, miksath, vass, NIrQ, jokai, moricz, tamasi, sinka, zavar partfogol nevtelen edzq fasult SElsQsEges HeLreAllIt 11 kurzus 12 enervált 13 tréner 14 rekonstruál 15 variáció 16 prognózis 17 extrém 71. Összekeveredett az írók vezeték és személyneve. Rendezd, írd be a gyakorló füzetbe! vezetéknevek: keresztnevek: 32

34 SEtSOrt teljes ostoba, buta 72. Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt. Számozd be! vitalitás tradíció totális korrekció tusol szelektál studíroz rükverc publikum dekoncentrált blõd analizál irracionális honorárium szponzor intuíció obligát HeLreigazItAs tanulmanoz EleterQ elemez tisteletdij kqzqnseg valogat ESSerWtlen zuhanozik HAtramenet tamogato kqtelezq HaGomAN megerzes 33

35 y. geza MVb MVbyyy salamon M MbbbYyyy 73. Rendezd az Árpádházi királyok uralkodásának idejét. Számozd be! yy. laslo MyyByyyy MyyBY MyBVbyyy MyBVbyyyy istvan yyy. y. endre MyBbYy MyBbbby y. imre MyBbbbby MyBVbyy y. kalman MyBbbby MyBbbbby yy. geza MVbbbbY MyBbYy yyy. laslo MVbbYyy MVbbbbY yyy. bela MyBVbbyy MyBVbbbbYy y. bela MyBVbyy MyBVbbyy yyyy. istvan MVbbyyyy MVbbYyy y. istvan MbbbbYy MVb yy. bela MVbyyy MVbbyyyy yy. endre MyyBbbbY MyyBVbb y. laslo MyBVbbbbYy MyyByyyy yy. istvan MyBVbyy MyBVbyyy

36 Szólások és magyarázataik. Keresd a párját, számozd be! Írd le rovásírással a gyakorló füzetbe! (O. Nagy Gábor: Szólások és közmondások. Talentum, 8. kiadás) A halat úszni tanítja Más tüzénél melegszik Kiadja az obsitot Kiporolja az irháját Egy korpán híznak Ne pipázz, ha nincs dohányod Nem enged a 48-ból Nem teszi ki az ablakba Pedzi, mint agár a nyulat Beleharap a savanyú almába Árkot ás valakinek Aki kutyával fekszik, bolhával kel yyyy. bela MyyBVbbyy MyyBVbbbb Y. istvan MyyBVbbbb MyyyBy yyyy. (kun) laslo MyyBVbby MyyBVbbyy yyy. endre MyyBY MyyBbbbY nagon josivw okoskodik ross Wzletet kqt bwnqs, rossat tett nagon okos akadekoskodik takarekos rossalkodik HaSnot HUz valakibql SInvallAsra kestet elkwld, menest valakit valasd meg barataidat 21 (Dümmerth Dezsõ alapján)

37 masiknal berugott jol elver Kiugrasztja a nyulat a bokorból Eben gubát cserél Az ingét is odaadná Vág az esze Élére rakja a garast Belé bújt az ördög Fabatkát sem ér Felöntött a garatra Lyukas a marka Kákán is csomót keres Vaj van a fején Ha magyar kenyeret eszel, becsüld a magyart Magyar ember nyelvén hordja a szívét egik sem kwlqnb a sodorni akarja bajba ne nagzolj, ne dicekedj elsorja a penzt a magar ember QSinte, a magar nepet! kezdi megerteni a dolgot ragaskodik az elveihez akit eltartunk, becwlje ErtEktelen kellemetlen dologba kezd nem diceksik vele SOkimondO 36

38 75. Három találós kérdés. yyy. kerek EletfAja, SEp tizenket Aga y. SegENt Es gazdagot egforman melegit. qtvenket viragan HEt GqnGleveleCke GqnGleveleCkEin HuSonnEG erecke. SEp tizenket AgAn qtvenket viraga yy. mikor feksel, Q akkor kel, egser eges, maskor Cak fel. daruvar, lachaza, HaraSti, esek, HercegSQlQs murasombat, alsolendva, CAktorNa, belovar, nap Hold Ev, HOnapok, Hetek, napok, OrAk a vandornak Sinte AldAs. nincen twze, megis lampas, 76. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt délvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! 37

39 UjvidEk, zenta, magarkaniza, ObeCe, tqrqkbece, bezdan, vqrqsmart, zombor, bac, Sabadka, ada, zimon, torontalvasarhel, versec, udvarsallas nagkikinda, magarcerne, magarsentmihal, HetEN, 77. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt kárpátaljai helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! nagberezna, perecen, ungvar, nagdobron, esen, Congor, beregujfalu, ilosva, nagbereg, gat bustahaza, tecq, HuSt, tarackqz, munkac, vari, nagbegan, nagmuzaj, nagsqlqs, nagbocko, visk, beregsas, mezqkason, nagpalad, tisaujlak, HOmok 78. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt erdélyi helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! 38 kezdivasarhel, nagvarad, vilagos, temesvar, ronasek, ErmiHALfalva, marosvec, bonchida SilAGsomLO, des, nagkarol, zilah, segesvar, kolozvar, marosvasarhel, nagsalonta, CuCa, besterce, nagened, SatmArnEmeti, GulafeHErvAr, arad, CIkSereda, torda, brasso, fogaras, CAk,

40 79. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt õrvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! GepWfWzes, nemetujvar, nagsaroslak, rabakerestur, Ganafalva, nagfalva, QriSiget felsqqr, alsoqr, vasvqrqsvar, rohonc, falva, fertqfehereghaza, frakno, sopronkerestur, doborjan, CAva, leka, borostankq, kiralhida, miklosfalva, nagmarton, daru- 80. Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt felvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! trencen, kesmark, liptosentmiklos, eperjes, SalOc, rimasombat, tornalja, gombasqg uzok, breznobana, ArvavAralja, tatrafwred komarom, dunaserdahel, pozon, Nitra, zolom, pelsqc, paskahaza, nagida, somorja, udvari, lqce, bartfa, Zolna, dioseg, galanta, turoc, nagmeger, leva, parkan, ipolsag, fwlek, gac, nagsombat, rozno, kassa, Sakolca, selmecbana, 39

41 SOKAT TETTEK A ROVÁSÍRÁS FENNMARADÁSÁÉRT, NE FELEJTSÜK EL ÕKET! Ábécé, vagy idõrendi sorrendben írd le a nevüket rovásírással a gyakorlófüzetedbe! Magyar Adorján ( ) néprajzgyûjtõ, kultúrtörténész Torma Zsófia ( ) a világ legelsõ régésznõje Csallány Dezsõ (20. század) régész, múzeumigazgató Thelegdi János ( ) rovásírás tankönyvíró (Rudimenta), késõbb katolikus fõpap Forrai Sándor (1913 ) tanár, írástörténész, oktató, rovásírással kapcsolatos könyvek szerzõje L. F. Marsigli ( ) olasz térképész, hidrológus, botanikus, hadmérnök, hadtörténész, tábornok Debreczenyi Miklós ( század) bíró, rovásíráskutató, történész Fischer Károly Antal ( ) katonatiszt, rovásíráskutató Szamosközi István ( ) Bocskai István fejedelem történésze Ráduly János (20. század) az erdélyi rovásemlékek kutatója, gyûjtõje Tar Mihály (19. század) juhász, a számrovás, a botra rovás tudósa, õrzõje Petrovay János ( század) Tar Mihály barátja, a rovásírás õrzõje Kiszely István (20. század) antropológus, régész Kájoni János ( ) csíksomlyói ferences rendi szerzetes Harsányi János (17. század) egyetemi hallgató, a rovásírás ábécéjét eljuttatja Oxfordba, ahol könyvben jelenik meg Bod Péter ( ) református pap, író Lakatos István (18. század) csíkkozmási plébános, rovásírás gyûjtõ Kapossy Sámuel ( század) erdélyi, gyulafehérvári fõiskolai tanár Bél Mátyás ( ) evangélikus lelkész, polihisztor, kora legnagyobb tudósa, tankönyvet is írt a rovásírásról Dr. Esze Tamás (20. század) református presbiter, levéltári gondnok, a rovásemlékek gyûjtõje Révai Miklós ( ) tatai gróf, rovásábécék gyûjtõje (Sebestyén Gyula szerint). Jobbágy származású piarista tanár, tankönyvíró (Szerb Antal szerint) 40

42 Horvát István ( ) mûvelõdéstörténész, felismerte, hogy a magyar nyelv õsnyelv Makfalvi Farkaslaki Mátyás (17. század, Erdély) rovásírásos feljegyzése maradt fenn 1624-bõl Zakariás János (18. század) Peruban térítõ jezsuita szerzetes Sebestyén Gyula ( ) néprajzkutató, múzeumigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Rettegi István (18. század) földrajztudós Tetétleni Szabó Gyula (20. század) a debreceni rovókör szervezõje Szekeres Lajos (20. század) parajdi sóbányász és fafaragó Miskolczi Csuják István ( ) református prédikátor, Bethlen Gábor udvari papja Miskolczi Csuják Gáspár (István fia, 17. század) a rovásírás terjesztõje Szenczi Molnár Albert ( ) író, református prédikátor Fehérné Walter Anna (1915?) emigráns történész, szerkesztõ. Nagy mûve Az ékírástól a rovásírásig címû összefoglaló munka. Baranyai Decsi János ( század) a marosvásárhelyi Református Fõiskola tanára Szabó Károly ( ) történész, bibliogfárus Jakubovich Emil ( ) nyelvész, a Nemzeti Múzeum könyvtárigazgatója Németh Gyula ( ) nyelvész, turkológus, õstörténész Fehér Mátyás Jenõ ( ) domonkos rendi történész, emigrációban élõ író Fadrusz János ( ) szobrász, a kolozsvári Mátyás szobor és a zilahi rovásírásos Tuhutum emlékmû alkotója Szentkatolnay Bálint Gábor ( ) nyelvtudós, õstörténész, rovásírás gyûjteményét, feljegyzéseit Hunfalvy Pál elégettette Csepregi Ferenc (20. század) a somogyi táltos köveket és palatáblát örökölte õseitõl Gödri Ferenc (18. század) sepsiszentgyörgyi polgármester Musnai György (17. század) az erdélyi, énlakai unitárius templom rovásfeliratának készítõje, pap. Musnai Jenõ (20. század) Musnai György leszármazottja, svájci állampolgár, a svájci hunok történetét írta meg Dernschwam János ( ) német pénzverõ, utazó, könyvgyûjtõ, író Keteji Székely Tamás (16. század) Törökországba küldött követség tagja, a Konstantinápolyi Felirat rovója 41

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENKETTEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM számú rendelet 6. (3.) bekezdése

Részletesebben

A pálos rovásírás. 1. A kétféle magyar rovásírás. 2. A pálosok. Dr. Hosszú Gábor egyetemi docens hosszu@nimrud.eet.bme.hu

A pálos rovásírás. 1. A kétféle magyar rovásírás. 2. A pálosok. Dr. Hosszú Gábor egyetemi docens hosszu@nimrud.eet.bme.hu A pálos rovásírás A pálos rovásírás Dr. Hosszú Gábor egyetemi docens hosszu@nimrud.eet.bme.hu Budapest, 1998. november 20. 1. A kétféle magyar rovásírás A középkori magyar egyház kiterjedten használta

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/friedrich-klara-

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

SEr.y nqdlqflekes nâamon kekelmesavor :äîk hcàdeàf

SEr.y nqdlqflekes nâamon kekelmesavor :äîk hcàdeàf Friedrich Klára: Rovásemlékek nyomában Székelyföldön, 1. rész SEr.y nqdlqflekes nâamon kekelmesavor :äîk hcàdeàf Székelyföld az a terület, ahol legbőségesebben találkozunk őseink írásának emlékeivel. Nyolcan

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske 1. Kövesd a pontozott vonalat! Ne emeld fel a kezedet! 2. Olvasd el figyelmesen az állatneveket! Melyik kétlábú és melyik négylábú állat? Írd le őket a megfelelő oszlopba! Melyik állat nem írható egyik

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel!

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Demény Piroska Szilágyi Mária Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Játékos nyelvi feladatgyűjtemény ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből (Erdélyi

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály 9ny ALAPCSOMAG KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 1550 NT-15129/NAT Matematikai,

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelv kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 MIT FIGYELTÉL MEG ELSÕ OSZTÁLYBAN? Ebben a fejezetben visszatekintünk arra, mit figyeltetek meg elsõ osztályban a hangokról,

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk!

Kedves Igazgató, Tanító, Tanár Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatársunk! Kedves Igazgató, Tanító, Tan Kollégáink! Kedves Tankönyvfelelős Munkatsunk! Az Apáczai Kiadó imm 23 éve PEDAGÓGUSBARÁT kiadóként áll Kollégáink szolgálatában. Az elmúlt évtizedben iskolatámogatási szerződésekkel,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 Kedves Pedagógusok, Kedves Gyerekek! Ebben a tanévben 19. alkalommal hirdetjük meg játékos mesevetélkedőnket, az általános iskolák

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév 1. FELADATLAP 7-8. osztályosoknak BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. ELÉRHETŐ PONTOK SZÁMA: 95 pont ELÉRT PONTOK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Dr. Csóka Géza: Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Kilencedik éve vezetek győri és Győr környéki gyerekeknek

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek!

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek! ZÖLDKÖZNAPOK Kedves gyerekek! Az idei Zöldköznapok versenyben nagyon sokféle tudományterülethez tartozó feladattal fogtok találkozni. A közös bennük az, hogy mindegyik feladat magyar természettudóshoz

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Megjelent Attila hun király születésének 1600 évfordulójára

Megjelent Attila hun király születésének 1600 évfordulójára Megjelent Attila hun király születésének 1600 évfordulójára Szakács Gábor kiadása 2003 Tudjátok miért hivattalak Benneteket ide, szent magyar hagyatékunk õrizõit, tanítómestereit? Õsi szokás szerint valamelyikteknek

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

a szó elején a szó közepén a szó végén

a szó elején a szó közepén a szó végén 1. szógyűjtés Gyűjts szavakat, melyben ő(ö) és ű(ü) található! ő(ö) ű(ü) a szó elején a szó közepén a szó végén ő ö ő ű ö ű ö ü ő ü ő ő Ö ő ű ű ű ű ő ü ő ö ő ű ö ö ű ő ű ő 2. olvasás Olvasd el hangosan

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben