Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]"

Átírás

1 Hullám Szálló Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, , r. k. ferences templom M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg. és bőv. kiad. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 225.) Kerny Terézia: Néhány dunántúli Szent László ábrázolásról. > Prokopp Mária: A keszthelyi plébániatemplom gótikus falképdísze. = Henszlmann-Lapok, No Prokopp Mária: Keszthely és Siklós újonnan feltárt falképei. = Ars Hungarica, 23, 1995, , Prokopp, Mária: Znovu odkryté gotické fresky v Keszthelyi. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štuúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Zostavili Dana Bořutová, Štefan Oriško. Bratislava, Katedra dejín výtvarného umenia FF UK, , Szent Miklós-temetőkápolna Bozóki Lajos: A keszthelyi Szent Miklós temetőkápolna középkori falképei. = Műemléklap, 4, 2000, 11/ , Bozóki Lajos: Középkori falképek a keszthelyi Szent Miklós-temetőkápolnán. Előzetes beszámoló. = Műemlékvédelmi Szemle, , Végh Ferenc: A keszthelyi végvár megerődítésének történetéhez. = Hadtörténelmi Közlemények 113, 2000, , Fenékpuszta Kiss József: Hévíz, Keszthely, Fenékpuszta történelmi táj védelme és hasznosítási lehetőségei. > 82. Szőke Béla Miklós: A korai középkor hagyatéka a Dunántúlon. > Kesztölc Klastrompuszta: Szt. Kereszt-kolostor Kovalovszky Júlia: A pálos remeték Szent Keresztkolostora Klastrompusztán. = Műemlékvédelem, 36, 1992, , Kovalovszky Júlia: A pálos remeték Szent Keresztkolostora. Méri István ásatása Klastrompusztán. = Communicationes Archaeologicae Hungariae, , Ketesd [Tetişu] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kétegyháza görögkeleti templom Nagy Márta: Hagyományos elemek a magyarországi ortodox templomfestészetben. > Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Kethely > Rábakethely Kétújfalu Barcs vára Deák Varga Dénes: Barcs vára nem Bajcson állt. = Somogyi Honismeret, 1997, Kéty [Ket] Králová, Kalina Král, Lubomír: Kéty. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 19.) Kevevára [Kovin] Viksan, Marko: Kovin grad srednovekovno nasale i utvrtene. = Rad Muzeja Vojvodine, , Kézdialbis [Albiş] Bartók Botond Bordi Zs. Loránd: Régészeti kutatások a kézdialbisi református templomban. = Acta 1998/ , Bordi Zs. Lóránd: A kézdialbisi református templom évi régészeti kutatása. = Acta, 1999/ , Kézdialmás [Mereni] Almás vára Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. > Kézdiszentlélek [Sânzieni] Szentlélek templom és Perkő: Szent István-kápolna Kovács András: Francesco di Giorgio Martini és a kézdiszentléleki templomvár. Egy olasz reneszánsz építészeti traktátus erdélyi recepciójáról. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Szerk. Balázs Mihály et al. Szeged, JATE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, , Kovács András: Kézdiszentlélek templomai. > 100. Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László-ábrázolások. > [Tüdősné] Simon Kinga: A kézdiszentléleki templomvár. = Műemlékvédelem, 36, 1992, , Kiskászon: Odojka-tető, vár Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. >

2 Váréle hegy: vár és Perkő Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. > Kézdivásárhely [Tîrgu Secuiesc] építészettörténet településszerkezet Olasz Gabriella: Kézdivásárhely műemlékei. = Műemléklap, 2, 1998, Olasz Gabriella: Kézdivásárhely sajátságos településszerkezete és műemléki jelentőségű területei. = Acta, 1998/ , Kibéd [Chibed] : orgona György Horváth László: Bodor Péter orgonája Kibéden. = Reformátusok Lapja, március , Péterfy László: A kibédi templom. = Református Szemle, 85, 1992, Kicő [Skýcov] kastély Lalková, Jarmila: Návrh komplexnej obnovy kaštiela v Skýcove. = Pamiatky a múzeá, 1992, , Kide [Chidea] építészettörténet Vargha László: Kide és a Borsa-völgy népi építészete. Feldolgozta, sajtó alá rend. A bev. és összegző tanulmányt írta: H. Csukás Györgyi, Kecskés Péter. = Ház és Ember, p., 120 t., Királyfiakarcsa [Kralovičove Kračany] Somogyi Mátyás: Királyfiakarcsa. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 48.) Királyhelmec [Kráľovský Chlmec] r.k. templom: főoltárkép Szilárdfy Zoltán: A királyhelmeci Szentlélek-templom főoltárképének ikonográfiája. = Művészettörténeti Értesítő, 55, 1996, 3/ , udvarház Détshy Mihály: Az építtető Lorántffy Zsuzsanna. > Királyszentistván Koppány Tibor: A Séd-völgy református templomai. > Kisbács [Baciu] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kisbágyon B. Benkhard Lilla: A kisbágyoni lebontott román kori templom azonosítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 6, 1996, , Kisbári [Malá Bara] (Szent Péter-templom) Chovanec, Ján: Románsko-gotický kostol v Malej Bare. = Pamiatky a múzea, 1999, , Chovanec, Ján: Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare. = Archaeologia historica, , Kisberezna [Malij Bereznij] bazilita templom és kolostor Puskás Bernadett: Adalékok a XVIII. századi görög katolikus egyházi építészet kutatásához. > Kisborosnyó [Boroşneu Mic] Várbérc és Pogányvár Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. > Kisdobrony Páll István: Szakrális építmények a Sóstói Múzeumfaluban. > 92. Kisfenes [Finişel] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kisgaram [Hronec] kálvária Lichvar, Leo: Liatinová krása. O železných náhrobníkoch v okolo Hronca. = Pamiatky a múzeá, 1992, , Kisgyőr Alsó-Kecskevár, Halomvár, Majorvár Nováki Gyula Sándorfi György: A történeti Borsod megye várai az őskortól a kuruc korig. > Kishegyes [Mali Idoš] településszerkezet Virág Gábor: Kishegyes XVIII. századi faluképe és urbáriuma. = Üzenet, 22, 1992, 1/ Kiskadács [Cădaciu Mic] unitárius templom Gálfalvi Sándor: A kadácsi templom története. = Honismeret, 20, 1992,

3 Kiskalota [Călata] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kiskanizsa építészettörténet Kelecsényi Edit: Klasszicista és klasszicizáló oromfalas házak Kiskanizsán. = Zalai Múzeum, , Kiskászon > Kézdiszentlélek Kiskomárom Kostyál László: Dorffmaister Zalában. > Kiskőrös Petőfi-ház Ádám Sándor: Már Petőfi emléke se érték Kiskőrösi kótyavetye. = MN október Kiskundorozsma > Szeged Kiskunfélegyháza építészettörténet Rosta Ferenc: Képzőművészet építészet. In: Kiskunfélegyháza honismereti könyve. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, , út menti keresztek Fekete János: Félegyháza népi szakrális emlékeiből: útmenti keresztek. = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) Fekete János: Útmenti keresztek Kiskunfélegyháza környékén. = Jel, 3, 1991, Kiskunhalas ábrázolások Szakál Aurél: Kiskunhalas anno Képek Kiskunhalasról Kiskunhalas, Kiskunhalas Város Önkormányzata, [68] p., Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi képeslapok Kiskunhalas, Thorma János Múzeum, p., építészettörténet településszerkezet Szakál Aurél: A napsugaras díszítés Kiskunhalason. In: Írások Kiskunhalasról Ö. Kovács József, Szakál Aurél. Kiskunhalas, Önkormányzat, , Szűcs Károly: Kiskunhalas építészeti emlékei. Kiskunhalas, Kiskunhalas Város Önkormányzata, p., (Halasi téka, 15.) Erzsébet királyné szobor Szűcs Károly: A halasi Erzsébet királyné szobor keletkezéstörténete. = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) szélmalmok Szakál Aurél: Kiskunhalasi szélmalmok. A halasi szélmalmok száma és helye = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) Sáfrik-féle malom V. László Gyula: Tölgyfából faragott szélmalom. Technikatörténeti ritkaság. = MN szeptember , Lévay Kálmán: Sáfrik-féle Szélmalom, Kiskunhalas. Kiskunhalas, Rendezvény- és Programiroda, p., Kiskunmajsa Csik Antal: A majsai harangokról. = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) Kismarton [Eisenstadt] Esterházy-kastély Holzschuh, Gottfried: Zur Baugeschichte des Fürstlich Esterházyschen Schlosses in Eisenstadt. In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten, Mäzene. Ausstellungskatalog. Eisenstadt, Schloss Esterházy. Hrsg. von Jakob Perschy. Eisenstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, , Kietaibl, Hans: Die Abbildungen magyarischen Könige und Heerführer an dem Wänden des Haydnsaales in Schloss Esterhazy. = Burgenländische Heimatblätter, 60, 1998, , Kietaibl, Hans: Die Heerführer aus der altungarischen Geschichte an der Fassade des Schlosses Esterházy in Eisenstadt. = Burgenländische Heimatblätter, 59, 1997, , Lővei Pál: Esterházy-kiállítás Kismartonban. = Műemlékvédelmi Szemle, 6, 1996, , Nagy Zoltán: Az Esterházy-kastély Kismartonban. = Új Művészet, 6, 1995, 11/ , Winkler Gábor: A forradalmi építészet képviselői az Esterházy-család szolgálatában. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk. Környei Attila, G. Szende Katalin. Sopron, Soproni Múzeum, , kert Ehmke, Cornelia: Die Landschaftsgarten von Eisenstadt. Neue Aspekte zu seiner Entstehung und Bedeutung. = Die Gartenkunst, 6, 1994, , Galavics Géza: A magyarországi kertek képzőművészeti ábrázolásai. I. rész. 17. század. > 130. Koppány Tibor: Franz Zinner, az Esterházy hercegek kertépítő mérnöke. > Pötschner, Angelina: Die Gloriette im Schloßpark 353

4 zu Eisenstadt, vormals Marientempel. = Arx, 1998, , Principessa bellina bonina carina. Geschichte und Schicksal des Leopoldinentempels und seines Umfelds im Esterházy'schen Schlosspark in Eisenstadt. Red. Franz Prost. Eisentadt, Verein Freunde des Eisenstädter Schloßpark, p., tartalma: Prost, Franz: Einleitung. 7 9.; Hajós, Géza: Beiträge zur Bedeutung der Tempelszenerie ; Schober, Michaela C.: Die Baugeschichte des Leopoldinentempels ; Schemper-Sparholz, Ingeborg: Die Sitzstatue der Prinzessin Leopoldine Esterházy-Lichtenstein ; Hergovich-Unger, Sabrina: Wie Leopoldine ihren Kopf verlof ; Bunzl, Franz: Die Restaurierung der Tempelgebäudes ; Schmidt, Stefan: Die Gartendenkmalpflegerischen Arbeiten ; Hergovich-Unger, Sabrina: Prinzessinnen Prost, Franz: Der Esterházysche Schloßpark in Eisenstadt. In: Historische Garten in Österreich. Vergessene gesamtkunstwerke. Konzept und Redaktion: Géza Hajós. Wien, Böhlau, , Prost, Franz: Die Gärten der Fürsten Esterházy. Der Kunst und Natur gewidmet von F(ürst) Nic(olaus) Ester(házy). In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten, Mäzene. Ausstellungskatalog. Eisenstadt, Schloss Esterházy. Hrsg. von Jakob Perschy. Eisenstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, , ferences templom és kolostor Galavics Géza: A magyarországi kertek képzőművészeti ábrázolásai. I. rész. 17. század. > 130. kálvária Kietaibl, Hans: der Eisenstädter Kalvarienberg. = Burgenländische Heimatblätter, 60, 1998, , Szent Mihály-kápolna Balázsik Tamás: A kismartoni Szent Mihály-kápolna. = Pavilon, No , zsinagóga Winkler Gábor: A forradalmi építészet képviselői az Esterházy-család szolgálatában. > Kisnána Pámer Nóra: Kisnána. Várrom. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 581.) Kispeleske [Pelişor] rotunda Kiss, Imola: Edificii eclesiastice cu plan central rotonda de la Pelişor. > 111. Kispetri [Perinzel] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kissebes [Poieni] Sebes vár Ricci József: A kalotaszegi Sebesvár. = Honismeret, 25, 1997, , Kisselyk [Şeica Mică] ev. templom Fabini, Hermann: Die Kirchenburg in Kleinschelken. Hermannstadt, Monumenta Verlag, p., (Baudenkmäler in Siebenbürgen, 14.) Kissikátor Szent Miklós-templom Máté Zsuzsanna: A kissikátori Szent Miklós-templom helyreállítása. = Műemléklap, 4, 2000, 11/12. 5., Kissitke Sitkey-kastély Ruzsa Károly: A kissitkei kastély. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1997, Kissomlyó ev. templom Kormos Gyula: Egy 200 éves orgona életútja. Az első nyomtatásban fennmaradt orgonaszentelő prédikáció nyomában. = Magyar Egyházzene, 4, 1996/ , Kisszekeres Kaló Judit: A kisszekeresi református templom. = Műemléklap, 3, 1999, , Kaló Judit: A kisszekeresi református templom. = Műemlékvédelem, 38, 1994, , M. Kaló Judit: A kisszekeresi reformárus templom műemléki helyreállítása. = Magyar Építőipar, 43, 1993, 1/ , Sipos László: A kisszekeresi református templom helyreállítása. = Műemlékvédelem, 44, 2000, , Szatmári István: Tudósítás Szatmár újabb gyöngyszeméről. = Műemléklap, 3, 1999, Kisszőlős Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Kistapolcsány [Topolčan] Koháry-kastély Cónová, Ilona: Nábytok v kaštieli Topolčianky. = Pamiaky a múzea, 1995, , Križanová, Eva: Tesáre, okr. Topolčany. = Pamiatky a múzea, 1991, , 354

5 középkori udvarház Ruttkay, Matej: Tajomstvo kaštieľa v Topoľčiankach. = Pamiatky a múzea, 1995, , Ruttkay, Matej: Výskum hradu v Topoľčiankach. = Archaeologica historica, , Kistelek építészettörténet településszerkezet Kistelek története a kezdetektől 1970-ig. Szerk. Blazovich László. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, p., [80] t., Kisterenye bányászkolónia Szomszéd András: A kisterenyei szénbányászat kezdetei. = A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, , Prokopp Mária Horváth Alice: Bátonyterenye. Műemlékek. > Szomszéd András: A falu elhagyott a templom megmaradt. A kisterenyei egyház története. Bátonyterenye, Kisterenye Önkormányzat, p., 16 t., Gyürky Solymossy-kastély Prokopp Mária Horváth Alice: Bátonyterenye. Műemlékek. > Kistopolya [Topoľa] görög katolikus templom Brázdilová, Magdaléna: Deesis s apoštolmi. Reštaurovanie ikony na plátne z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela v Topoli. In: Renovatio. Red. Katarína Kosová. Bratislava, , Kisudvarnok [Malé Dvorníky] Marczell Béla: Kisudvarnok. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 70.) Kisújszállás Bibó István: Rabl Károly építőmester munkássága. > Kisvárda építészettörténet Kriveczky Béla: Az Eszterházy birtoklás története Kisvárdán. In: Kisvárda '90. Tanulmányok Kisvárdáról. Szerk. Fehérvári Béla. Kisvárda, Kisvárda Önkormányzata, Páll István: Gróf Eszterházy Miklós kisvárdai uradalmának épületei 1802-ben. = Ház és Ember, templomok A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig. Írta: Néző István, Pénzes Tiborc Szabolcs, Poncsák Angéla Eszter. Kisvárda, Kisvárdai Városszépítő Egyesület, p., vasúti épületek Néző István: 125 éves a kisvárdai vasút. = Honismeret, 25, 1997, Császár László: A kisvárdai vár helyreállítása. = Műemlékvédelem, 41, 1997, , Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. A régészeti kutatások eredményei. > Földing Zoltán: A kisvárdai vár XV XVIII. századi kályhacsempéi. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 39/ , Sedlmayr János: Holt műemlékek felhasználásáról ma. (Töprengés negyvenöt év múltán ) > Kisvicsáp [Výčapky] kastély Takátsová, Júlia: Kaštiel v Hruboňove Výčapkách. = Pamiatky a múzea, 1992, , Kiszombor rotunda Erdei Ferenc: A kiszombori rotunda helyreállítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 1992, , Marosvári Attila: A kiszombori rotunda. Kiszombor, Önkormányzat, p., Marosvári Attila: A kiszombori rotunda kutatástörténete. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, , Kjaniža > Magyarkanizsa Klasov > Kalász Klostermarienberg > Borsmonostor Kocorlak népi építészet G. Szabó Zoltán: Pitar kódisállás forház. Egy építészeti elem átalakulása három dél-zalai településen. > 86. Kocsord Romhányi Tamás: Kocsordi templomtörténelem, tíz év után. = Nszb április , 355

6 Kokava [Liptovská Kokava] ev. templom Orosová, Martina: Zaniknutý drevený kostolík v Liptovskej Kokave. = Pamiatky a múzea, 2000, , Kolárovó > Gúta Kolontár Lőrintepuszta: kápolna Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Kolozsmonostor [Cluj-Mănăştur] bencés monostor Ricci József: A hajdani kolozsmonostori apátság. = Honismeret, 27, 1999, r. k. kálvária templom Eke Éva Makay Dorottya: A kolozsmonostori római katolikus Kálvária-templom kutatása és helyreállítása ( ). > Furu Árpád: Europa Nostra díjjal tüntették ki a kolozsmonostori Kálvária templom helyreállítását. = Műemléklap, 3, 1999, Kádár István: A kolozsmonostori Kálvária templomról. = Művelődés, 50, 1997, , Kovács András: Kolozsmonostor. Római katolikus kálvária templom. Kolozsvár, Utilitas Könyvkiadó, p., (Erdélyi műemlékek, 27.) Makay Dorottya: A kolozsmonostori Kálváriatemplom helyreállítása. = Műemlékvédelem, 41, 1997, , md [Makay Dorottya]: Europa Nostra Kolozsmonostoron. = Műemléklap, 3, 1999, 9. 6., A Kolozsvár-monostori ref. templom története. Szerk. Aracs István. [Az 1914-es kiadás reprintje] Budapest, Erdélyi Magyarok Egyesülete, p., + Gábor Dénes: Utószó a Kolozsvár-monostori ref. templom története hasonmás kiadásához. 8 p., Szentbenedek falu temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kolozstótfalu [Tăuţi] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kolozsvár [Cluj-Napoca] ábrázolások Kolozsvár. Szerk. Bálint István János. Budapest, Polygon kiadó, [1991!] 158 p., (Transylvania képeskönyvek) Mózes Huba Turinátz J. Lajos: Térképlapok Kolozsvár történetéből. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, [16] p., (Az Erdélyi Szépmíves Céh füzetei, 4.) Sas Péter: Kolozsvár-ábrázolások a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának gyűjteményében. = Ars Hungarica, 24, 1996, , építészettörténet településszerkezet Balogh Ferenc Elkán György: Gondolatok a századfordulói Kolozsvár területi és építészeti fejlődéséről. > Egyed Ákos: Kolozsvár modernizációja a dualizmus idején. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter. Pécs, University Press, Guttman Szabolcs: Pákei Lajos ( ) kolozsvári hagyatéka. > Gaál György: Kolozsvár séták. Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Bev. Vincze Zoltán. Kolozsvár, Korunk, , IX, 24 p., ism. Beke György: Kalauz a régi és új Kolozsvárhoz. = Honismeret, 22, 1994, ; Herédi Gusztáv: Új kalauz. = Könyvesház, 2, 1992, Kiss András: Források és értelmezések. Bukarest, Kriterion, p. benne: A kolozsvári Torony és lakói ; Kalandosok Kalandos-temető Kolozsvárott ; A Házsongárdi temető ; Házsongárdi krónika ; A kolozsvári ötvös háza ; A Pata utca száz éve ; A nagyváradi Rhédey-kert és mauzóleum ; Rész az életműből. (És mégis írt Kelemen Lajos) Murádin-Bayer Katalin: Pákei Lajos kéziratos önéletírása. > Sas Péter: Kolozsvár a századfordulón. A hagyományőrző, modern nagyváros. = Művelődés, 50, 1997, , emléktáblák, feliratok, címerek Guy Marica, Viorica: Reneszánsz szentenciák és maximák Kolozsváron. = Korunk, 9, 1998, Lőwy Dániel Demeter V. János Asztalos Lajos: Kőbe írt Kolozsvár. Emléktáblák, feliratok, címerek. Kolozsvár, NIS Kiadó, p., ism. Papp Ferenc: Kőbe írt történelem. = Erdélyi Múzeum, 60, 1998, 3/ kapuk Judik Mária: Kolozsvár klasszicista-empire kapui. = Erdélyi Múzeum, 57, 1995, 1/ Murádin B. Judit: Kolozsvár klasszicista-empire kapui. > 99. Bel- és Külmagyar utca Gaál György: Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, p., (Erdélyi tudományos füzetek, 221.) Brétfű u.: Kós-villa Ágostházi László: Kós Károly első épülete segítséget vár. = Építés Felújítás, 3, 1996, 5. 4., 356

7 8300. Péterffy Miklós: Kós Károly első megépült lakóháza. = Művelődés, 51, 1998, , Egyetem u.: piarista (jezsuita) templom Gyenge Zoltán: A jezsuiták templomot építenek. = Korunk, 11, 2000, Sas Péter: Kolozsvár. Piarista templom. Kolozsvár, Utilitas Könyvkiadó, p., (Erdélyi műemlékek, 30.) Sas Péter: A kolozsvári piarista templom. Kolozsvár, Gloria, p., [12] t., Sas Péter: A kolozsvári piarista templom halotti címerei. = Ars Hungarica, 25, 1997, 1/ , Farkas u Herepei János: Bel-Farkas utca a XX. században. = Művelődés, 40, 1991, , Farkas utca: ref. templom A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Összeáll. Kovács András. Budapest Kolozsvár, Balassi Könyvkiadó Polis Könyvkiadó, p., 24 t., ism. Domonkos János = Műemlékvédelem, ; Domonkos János = Református Szemle, , 4/ Kovács András: Kolozsvár. A Farkas utcai református templom. Sepsiszentgyörgy, Castrum Könyvkiadó, p., (Erdélyi műemlékek, 3.) Miklósi-Sikes Csaba: A kolozsvári ferences-rend építkezései. In: Sümegi Szűz Mária Képes Ferences Naptára évre. Szerk. Egerszegi Ferenc. Sümeg, Sümegi Ferences Rendház, , Miklósi-Sikes Csaba: A kolozsvári ferences-rend építkezései. = Honismeret, 28, 2000, , Fő tér Aniszi Kálmán: Funar dühödt régészcsákánya. [beszélgetés Ferenczi Istvánnal] = ÚMo november ,.i Argus Béla: Mi van a kolozvári Mátyás-szobor alatt? = MN augusztus (botos): Kolozsvárott kiterjesztik az ásatásokat. = ÚMo július Fábián Péter: Kolozsvár: fibulák és fabulák. Mit kerestek és mit találtak a régészek a Fő téren? = Nszb december , Hajdú Éva: Kolozsvári csakazértis régészkedés. Kiáshatnak egy XI. századi magyar temetőt és templomot. [beszélgetés Erdélyi Istvánnal] = MN augusztus , Józsa T. István: Város Kolozsvár alatt. = ÚMo november Kállai Géza: A kolozsvári Főtér. = Élet és Irodalom, július Kovalovszky Júlia: Ásatás a Kolozsvári Főtéren, (Méri István hagyatékából). = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1990, 1/ , Murádin Jenő: Szobor után emléktábla? Kolozsvári helyzetkép? = ÚMo február , Nagy Miklós Kund Fórizs Tibor: Mit keresnek és mit találhatnak Mátyás szobra alatt? [beszélgetés Dorin Alicuval és Benkő Elekkel] = Vasárnap, szeptember , Rosdy Tamás: Ásatás Kolozsvár főterén. A magyar és a román régészek megértik egymást. = MN november , (s. e. j.): A román kisfiú bögréje...helyszíni tudósítás a kolozsvári ásatások mellől. = MN augusztus Wagner T. I.: Funar védi a kolozsvári gödröt. = MN szeptember , 9., Fő tér: Szent Mihály-templom Enyedi Pál: Orgonaépítés Erdélyben. Régi-új remek Kolozsvárott. = MN augusztus Geréd Vilmos: A kolozsvári Szent Mihály-templom orgonáiról. = Magyar Egyházzene, 3, 1995/1996, , Miklósi-Sikes Csaba: A kolozsvári ferences-rend építkezései. > 8308., Palmer, Matthew: A tendentious Plan. Towards an Understanding of St Michael s Kolozsvár (Cluj-Napoca). = Acta Historiae Artium, 40, 1998, 1/ , Sanda Salontai, Mihaela: O restaurare în spiritul doctrinei unităţii de stil claustrul mănăstrii dominicane din Cluj. > 111. Sas Péter: Hirschler József, művészettörténész és főpap. > Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály templom. Kolozsvár, Gloria Kiadó, p., 4 t., ism. Gábor Dénes = Honismeret, 27, 1999, ; Mészáros István = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 12, 2000, 1/ Fő tér: Rédey-ház Tibori Szabó Zoltán: Gheorghe Funar visszaköveteli a Rhédey-házat. = Nszb december Fő tér: Wolphard-Kakas ház Balázs Dénes: Kakas István kolozsvári kandallós háza. = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, , Kovács András: Csillagképek és épületplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz épületplasztika történetéhez. = Ars Hungarica, 19, 1991, , Kovács, András: Kosmographische Darstellungen in der klausenburger Bauplastik der Renaisancezeit. = Forschungen zur Volks- und Landeskunde, , Házsongárdi temető Csűrös László: A Házsongárd növényzetéről. = Művelődés, 49, 1996, 5/ , Gaál György: A Házsongárd perspektívái. = Korunk, 10, 1999,

8 8333. Gaál György: A Házsongárdi temető térképe. Rajzolta: Benedek István. Kolozsvár, Apáczai Csere János Baráti Társaság, p. + 1 térkép Gaál György: Tört kövön és porladó kereszten pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Kolozsvár, Stádium, p., 28 t., Herepei János: A Házsongárdi temető régi sírkövei. Budapest, Akadémiai Kiadó, ism. Balázs Géza: Két néprajzi monográfia a halott faluról. = Honismeret, 19, 1991, ; Balogh István = Ethnographia, 103, 1992, 1/ ; Halász Péter: Siralomvölgy és panteon. Könyvek a házsongrdi temetőről. = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1991, 1/ ; Kiss András: Kolozsvári helytörténetírás Jakab Elektől Herepei Jánosig. A beszélő kövek. = Erdélyi Múzeum, 54, 1992, 1/ ; Sas Péter = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1991, 1/ ; Tibori Szabó Zoltán: Könyvek a Házsongárdról. = Könyvesház, 2, 1992, , Kiss András: Házsongárdi krónika. > Lászlóffy Aladár: Házsongárd. Budapest, Helikon Kiadó, ism. Balázs Géza: Két néprajzi monográfia a halott faluról. = Honismeret, 19, 1991, ; Halász Péter: Siralomvölgy és panteon. Könyvek a házsongrdi temetőről. = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1991, 1/ ; Tibori Szabó Zoltán: Könyvek a Házsongárdról. = Könyvesház, 2, 1992, , Moscu Katalin: Halattak napja a Házsongárdban. = Műemléklap, 3, 1999, , P. Szabó Ernő: Oszlopa romlandó, neve él. Barangolás a házsongárdi temetőben. = MN szeptember , Szántó Csaba: A Házsongárdi temetőkert. In: A Lippay János tudományos ülésszak (Budapest, október ) előadásainak és posztereinek összefoglalása. Budapest, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Hosszú u. 5.: lakóház Murádin B. Katalin: Ajtó a tűzfalon. = Korunk, 9, 1998, , Kismezői temető Kiss András: Kalandosok. A Kalandos-temető Kolozsvárt. = Művelődés, 41, 1992, , Kiss András: Kalandosok Kalandos-temető Kolozsvárott. > Kötő u.: Redut ifj. Kós Károly: Egy műemlék-épületünk történetéről. = Művelődés, 48, 1995, , Sétatér Fekete Albert: Az egész város díszére. A kolozsvári Sétatér másfél évszázada. = Szalon, 2, 1998, , Fekete Albert: A Hangyásberektől a Sétatérig. = Művelődés, 50, 1997, , Fekete Albert: A kolozsvári Sétatár ( ). In: A Lippay János tudományos ülésszak (Budapest, október ) előadásainak és posztereinek összefoglalása. Budapest, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, színházépületek Miklósi-Sikes Csaba: A 200 éves kolozsvári színjátszás hajlékai. = Pavilon, No , unitárius templom Gaál György: A kétszáz éves kolozsvári unitárius templom. = Protestáns Szemle, 55, 1993, és városfal Brenner Tibor: Kincses Kolozsvár falai és kapubástyái. = református Szemle, 87, 1994, , zsinagóga Kiss Géza: Kiállítás bőröndből. Összefogás a zsinagógák megmentéséért. > Boctelke: egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Koltó [Cătălina] Koltói kalauz. Szerk. Metz József. Nagybánya, Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, p., [16] t., (EMKE füzetek, 4.) Kolut > Küllőd Komádi malom Szűcs Ernő: Bihar megyei malmok történetéből. > Komárom/Komárno Mácza Mihály: Komárom. Történelmi séták a városban. Pozsony, Madách, p., Szénássy Zoltán: Komárom. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 1.) Brigetio Szőny Biró Endre: A brigetiói falfestmény. = Archaeologiai Értesítő, 120, 1993, 1/ , Borhy László Számadó Emese: A szőnyi vásártéri freskó lelet. Komárom, Komárom Város Önkormányzata, p., Bugán Adél: Földrengés végzett a házzal. Római kori freskók Komáromban. = Nszb április , Juhari Zsuzsanna: Életre kel Aquincum párja, Brigetio. = Nszb május , A szőnyi vásártéri ásatás leleteiből Szerk. Borhy László Számadó Emese. Komárom, Komárom Város Önkormányzata, p., 358

9 Erzsébet-híd éves a komáromi Erzsébet-híd. Szerk. Agócs Zoltán. [Tatabánya], Tatabányai Közúti Igazgatóság, [1992]. 76 p., ev. templom Reško, Alexander Danko, Radoslav: Komárom. Az evangélikus templom. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 95.) Klapka-szobor Szénássy Zoltán: Komárom. Száz éves a Klapka-szobor. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 85.) Monostori-erőd B. P. P. [Bóday Pál Péter]: Európában egyedülálló. = MH június , Bóday Pál Péter: Kulturális hadállás lesz a monostori erődből. = MH szeptember , Bóday Pál Péter: Kulturális központ Komáromban a Monostori-erődben. = MH november B. P. P. [Bóday Pál Péter]: Milliárdok kellenének a kiállításhoz. = MH május Csikány Tamás: Visszaveszi-e a természet? A komáromi Monostori erőd sorsa. = Nszb augusztus Daniss Győző: október: egy várfeladás diadalma. = Nszb október , Erő Zoltán Varga István: Homokvár a Duna mentén. A komáromi Monostori erőd. = Szalon, 2, 1998, , Az erőd. Szamódy Zsolt fotóművész kiállítása, [Tata, 1992]. Bev. Wehner Tibor, Számadó Emese. Tata, Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat, p., Fekete Judit: Vár állott, most kőhalom. A monostori erődöt még a térképek is letagadták. = MN augusztus , Floreková, Viera: Protiturecká pevnost v Komárne. Národná kultúrná pamiatka. = Pamiatky a múzea, 1995, , Gráfel Lajos: Komárom erődrendszere. = Új Mindenes Gyűjtemény, [1991!] , Kecskés László: A Monostori várerőd. = Új Forrás, 23, 1991, , Koris János Sedlmayr János: Komárom, Monostori erőd, kantin épület. = Műemléklap, 1, 1997, 5/6. 11., N. Kósa Judit: Márványlatrina lőrésekkel. Felfedező séta a komáromi Monostori erődben. = Nszb június , Nagy Klára: A komáromi erődök műemléki hasznosítása. = Magyar Építőipar, 45, 1995, , Nagy Klára: Látogatóban Komárom-Esztergom megyében. > (rosdy) [Rosdy Tamás]: Tízmilliárd forint kellene. A monostori erőd hadtörténeti múzeum lesz. = MN július Suba János: A M. Kir. honvédség 10. sz. központi lőszerraktárának (Komárom Csillagerőd Komárom Óvár) kiépítése. = Limes, 7, 1994, , Szabóky Zsolt Csikány Tamás Horváth Csaba: Komárom erődváros. Komárom, Komárom Város Önkormányzata, p., Thury Levente: Mi lehetne egy erőd? = Balkon, 1993, , Tolnai Gergely: Komárom, Magyarország legnagyobb erődrendszere. = Komárom Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, , Varga István: Monostori erőd, Komárom. = Műemléklap, 4, 2000, 7/8. 7., Kőszűz Mácza Mihály: A komáromi Kőszűz. = Limes, 1999, , ref. kollégium Szénássy Zoltán: Komárom. A református kollégium. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 39.) Erdős Gábor: Az öregkomáromi református templom 190 éves Bohack orgonája. = Hangszervilág, 5, 1995, , Simor-zárda Mácza Mihály: A komáromi Simor-zárda története. Készült a zárda alapításának 120. évfordulóján áldozatkész irgalmas nővérei emlékének ajánlva. Komárom, Celemantia, p., 30 t., szerb templom Nagy Márta: Georgiosz zográf ikonjai a komáromi szerb templomban. = Limes, 5, 1992, , Radovanović, Bojan: A komáromi görögkeleti templom. Komárom, Duna Menti Múzeum, Ortodox Egyházközség, p., Szent András-templom Liszka József: Mária szobor a komáromi Szent Andrástemplomban és párhuzamai. > Szent Anna-kápolna Tóth Zoltán: Három komáromi templom története. = Limes, 4, 1991, , Szent János-templom Tóth Zoltán: Három komáromi templom története. >

10 Szent Rozália kálvária templom Tóth Zoltán: Három komáromi templom története. > temetők Mácza Mihály: A komáromi temetőkről. = A Duna Menti Múzeum Értesítője, , Mácza Mihály: A komáromi temetőkről. = Limes, 5, 1992, , Komáromfüss [Trávnik] Reško, Alexander: Komáromfüss. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 47.) Komlódtótfalu Becsky Kossuth-kastély Bugár-Mészáros Károly: Komlódtótfalu. Becsky Kossuth-kiskastély évi helyreállítási üteme. = Műemléklap, 3, 1999, 8. 8., Kompolt településszerkezet Bakó Ferenc: Kompolt község településnéprajzának vázlata. = Studia Comitatensia, , Konyár malom Szűcs Ernő: Bihar megyei malmok történetéből. > Kopčany > Kopcsány Kopcsány [Kopčany] Szent Margit-kápolna Vančo, Martin: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch. Otázka jej pôvodu a problematika archiektonického typu. = Ars, 1995, , Kópháza Kossuth u. 15.: lakóház Kottmayer Tibor: Két nemzetiség, két ház. = Műemlékvédelem, 42, 1998, , Korlát Vándor András: századi ácsolt tetőszerkezetek Magyarországon. > Kórógy [Korog] Kiss Margit: A kórógyi és szentlászlói református templomok szószékeinek helyreállítása. = Magyar Építőipar, 50, 2000, 1/ , Kiss Margit: Szószék és korona. A kórógyi és szentlászlói templomok helyreállításáról. = Műemléklap, 4, 2000, 3/ , Korond [Corund] Firtos-vára Ferenczi István: Sóvidéki várainkról. > Ferenczi Géza Ferenczi István: A kora középkori keleterdélyi mészhabarcskötésű várak kérdéséhez. I. > Madar Ilona: A Sóvidék vallásossága. > Korpavár Palin: présházpince Kecskés Péter: A palini présházpince átépítése. = Téka, 1991, , Korpona [Krupina] Szent Péter-templom Hanuliak, Václav: Najstaršia sakrálna stavba v Krupine. = Pamiatky a múzeá, 1996, , Hanuliak, Václav: K problematike počiatkov mesta Krupina. = Archaeologica historica, , Kosút [Košúty] Reško Sándor Vincze István: Kosút. A kastélyos falu.. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 125.) Košice > Kassa Košúty > Kosút Kovin > Kevevára Kömörő Vándor András: századi ácsolt tetőszerkezetek Magyarországon. > Kőrispatak [Crişeni] Kálnoky-kastély Tüdősné Simon Kinga: Adatok a Kálnoky-család kastély- és udvarházépítéséhez Háromszék. = Ars Hungarica, 23, 1995, Körmend építészettörténet településszerkezet Hajmási Erika: Körmend a középkorban néhány szondázó leletmentés tükrében. In: Körmend története. Szerk. Szabó László. Körmend, Körmend Város Önkormányzata, , Nagy Zoltán: Körmend belváros kézműves házainak 360

11 népi építészeti tanulságai az 1826, évi tűzkár-jegyzőkönyvek és más kiegészítő források adatai alapján. > Bundics Antal Miklós Zügn Tamás Pataky László Szántóné Balázs Edit: A körmendi egyházközségek és hitközségek története. Körmend, Körmend Város Önkormányzata, p., (Körmendi füzetek) Batthyány-kastély Kostyál László: Gróf Batthyány Lajos, mint mecénás. > ev. templom Zügn Tamás: A körmendi ágostai hitvallású evangélikus egyházközség története. Körmend, Evangélikus Egyházközség, p., [26] t., ill Körmöcbánya [Kremnica] építészettörténet településszerkezet Maršálková, Jarmila: Pešia zóna v historickom prostredí Kremnice. = Monumenta tutela Ochrana pamiatok, , lakóházak Oriško, Štefan: Stredoveké objekty nestského jadra zlatej Kremnice. = Pamiatky a múzea, 1998, , Kamaraház Toranová, Eva: A körmöcbányai Kamaraház leltára 1541-ből és 1548-ból. In: Isten áldja a tisztes ipart. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Szerk. Szende Katalin, Kücsán József. Sopron, Soproni Múzeum, , kórháztemplom Husovská, Ľudmila: Prestavba areálu špitálskeho kostola a Kremnici. = Pamiatky a múzea, 1999, , Szent Anna-kápolna Husovska, Ľudmila: Kaplnka svätej Anny v Kremnici. = Pamiatky a múzea, 1998, , Szűz Mária-plébániatemplom Balážová, Barbara: Oltár Nanebovzatia Panny Márie bývalého farského kostola v Kremnici. = Ars, 1998, 1/ , és vártemplom Farkaš, Ľubomír: Obnova hradného areálu v Kremnici v rokoch > Hoššo, Josef: Historische und archäologische Erforschung der Stadtburg von Kremnica (Kremnitz). = Acta Archaeologica, 48, 1996, , Jánó Mihály: Gyárfás Jenő diákkori rajzai. > Luxová, Viera: Figurálne konzoly v Kremnici a Banskej Štiavnici. = Pamiatky a múzea, 1991, , Šeňová, Naďa Vitanovský, Michal: Strážnica veži Mestského hradu v Kremnici. = Archaeologia historica, , Paulosová, Silvia: Kremnický mestský hrad. = Pamiatky a múzea, 1997, , Körös [Križevci] Križevci grad i okolica. Uredili: Andelko Badurina et al. Zagreb, Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, p., (Umetnička topografija Hrvatske) Körösfő [Izvoru Crişului] műemlékvédelem Balogh Ferenc: Falufejlesztés és hagyományőrzés Körösfőn. = Művelődés, 52, 1999, , Korpos-féle ház G. Szabó Zoltán: Korpos György lakóháza Körösfőn. > 382. Csinkó és Ordományos falvak egykori templomai Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Körösladány népi építészet Szarkáné Bíró Piroska: Épületek fadíszei öt sárréti településen. > Körtvélyes [Hrušov] Bóna, Martin: Hrad Hrušov. = Pamiatky a múzea, 1994, , Bóna, Martin: Stavebno-historický piekum hradu Hrušov a metodický prítup k jeho konzervácii v r = Archaeologia historica, , Körösszakáll szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Körösszegapáti szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Kőszeg ábrázolások ifj. Giczy József Bariska István: Kőszeg. Híres magyar városok régi képeslapokon. Kőszeg, Városkapu Könyvesbolt, p., (Híres magyar városok régi képes levelezőlapokon) ism. Dominkovits Péter: Várostörténet képeslapokon. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1995, ; Domonkos János: Levelezőlap-album a régi Kőszegről. = Műemlékvédelem, ; Söptei István = Vasi Szemle, 50, 1996,

12 építészettörténet településszerkezet Bariska István: Kőszeg. Szombathely, Savaria Tourist, [1995] 147 p., ism. Szigetvári Ferenc = Vasi Szemle, 50, 1996, Holl Imre: A középkori Kőszeg város. In: Történelmi és Művészeti Antológia II. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Holl, Imre: Die mittelalterliche Stadt Kőszeg. = Acta Archaeologica, 49, 1997, 1/ , F. Mentényi Klára: Reneszánsz építészet Kőszegen. In. Kőszeg Egy szabad királyi város jubileumára. Szerk. Bariska István, Söptei Imre. Kőszeg, Polgármesteri Hivatal, , Sill Ferenc: Batthyány-vizitáció Kőszegen, > 3740., 3741., Sill Ferenc: Bőle András püspök kánoni vizitációja Kőszegen, > 3748., 3749., Sill Ferenc: Kazó István kánoni vizitációja Kőszegen, > Sill Ferenc: Somogy püspök kánoni vizitációja Kőszegen, I. >.3759., 3760., Sill Ferenc: Szily püspök kánoni vizitációja Kőszegen, I. > 3763., 3764., 3765., lakóházak B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. = Magyar Építőipar, 50, 2000, 1/ , műemlékvédelem Bariska István: Kőszeg belvárosa a Nemzeti örökség része. = Vasi Szemle, 45, 1991, 1, Bariska István: Kőszeg épített örökségéről. = Műemlékvédelem, 39, 1995, Básty Tamás: Az önkormányzati vagyon átmentési folyamata Kőszegen. > Kőszeg is a világörökségre pályázik? Állami segítségre számít célja megvalósításához a Vas megyei kisváros. = Nszb december , Rákóczy Péter: Kőszeg óvja értékeit. = Műemlékvédelem, 39, 1995, Szima Andrea: Napjaink műemlékvédelme városunkban. = Műemlékvédelem, 39, 1995, Vincze Csaba: Hétköznapi városrekonstrukció Kőszegen a tervező osi főépítész szemével. = Magyar Építőipar, 45, 1995, , Chernel-kert Balogh Lajos: A százéves kőszegi Chernel-kert. = Vasi Szemle, 48, 1994, , Chernel u. 17.: Szvetics-ház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Felsővár (Millenniumi kilátó) Bakay Kornél: Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a millenniumi kilátó. Kőszeg, Városi Múzeum, p., ism. Szerdahelyi Pál = Vasi Szemle, 51, 1997, Bakay Kornél: A kőszegi Felsővár régészeti feltárása. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Fő tér 1.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Fő tér 7.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > jezsuita (bencés) rendház F. Mentényi Klára: A kőszegi jezsuita majd bencés rendház kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 1992, , Jézus Szíve-templom Bariska István: A kőszegi Jézus Szíve-templom [Kőszeg], [Római Katolikus Egyházközség], p., Jurisics tér 1.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Kelcz-Adelffy u. 3.: Kelcz-Adelffy árvaház F. Mentényi Klára László Csaba: A kőszegi Kelcz- Adelffy árvaház épülete. > 58. Kelcz-Adelffy u. 10.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Kelcz-Adelffy u. 13.: egykori kat. iskola, lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Kőszegi-hegység Bakay Kornél: Kőszeg. A Kőszegi-hegység műemlékei, nevezetességei. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 567.) Óházi millenniumi emlékmű Jenkei Ede: Népi hiedelem az Óház kincset rejtő gyomráról. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Söptei Imre: Az Óházi Millenniumi Emlékmű újjáépítésének kísérlete. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , 362

13 8440. Söptei Imre: Vas megye egyetlen millenniumi építménye. Az Óházi emlékmű építse Kőszegen ( ). = Vasi Szemle, 50, 1996, , Rájnis József u. 1.: volt ev. iskola, lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Lőrincz Zoltán: A kőszegi református templom. Kőszeg, Protestáns Tanulmányi Központ, p., Lőrincz Zoltán: A templom mint műalkotás. A kőszegi református templom. Szombathely, BDTF, p., (Artes salubres) Szt. Jakab-templom Balažic, Janez: Tokovi poznogotskega stenskega slikarstva na zahodnem panonskem robu. > Bariska István: A híres kőszegi falképcsoport titkaihoz. A kőszegi Szent Jakab-templom középkori oltárképeiről. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Szent Kereszt (Kálvária) templom Szilágyi István: Barokk kálváriák Bűnbánó Szent Péter ábrázolásai. > temető Söptei Imre: A kőszegi temető. = Műemlékvédelmi Szemle, 8, 1998, , és városfal Bakay Kornél: Kőszeg város középkori védművei. In: Történelmi és Művészeti Antológia II. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , B. Benkhard Lilla: A kőszegi védműrendszer. In. Kőszeg Egy szabad királyi város jubileumára. Szerk. Bariska István, Söptei Imre. Kőszeg, Polgármesteri Hivatal, , Dénes József: Megjegyzések Kőszeg és környéke Árpád-kori várairól. = Vasi Szemle, 45, 1991, hozzászólás: Bakay Kornél: Válasz. = Vasi Szemle, 45, 1991, ; Engel Pál: Kőszeg középkori várai. = Vasi Szemle, 45, 1991, Holl Imre: Kőszeg vára a középkorban. Az évi ásatások eredménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, p., (Fontes Archaeologici Hungariae) ism. Dénes József = Műemlékvédelmi Szemle, 1993, ; Kőhegyi Mihály = Műemlékvédelem, 37, 1993, Nováki Gyula: Újabb kutatások a kőszegi alsóvárban. = Vasi Honismereti Közlemények, 1991, Kővágóörs Mezősiné Kozák Éva: Kővágóörs. Műemlékek. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 605.) ev. templom Mezősiné Kozák Éva: Kővágóörs és evangélikus temploma. = A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 19/ , Mezősiné Kozák Éva: A kővágóörsi evangélikus templom. > 57.. Szakács István Koppány Zoltán: Válasz a kővágóörsi evangélikus templom orgonájának felújítási munkáiról szóló jegyzőkönyvre s még sok minden másra. > T.: Kővágóörs ünnepe. [a restaurált Pietà-szobor] = Evangélikus Élet, június , Ecsér: templomrom Rutai Ilona: Kővágóörs. Ecséri templomrom. = Műemléklap, 4, 2000, 11/ , Kővágószőlős Timár György: A Nyugat-Mecsek középkori templomai. > Kővágótöttös Schönerné Pusztai Ilona: A kővágótöttösi római katolikus templom helyreállítása. > 57. Timár György: A Nyugat-Mecsek középkori templomai. > Középlak [Cuzăplac], és Bozolnok falu egykori temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kralovičove Kračany > Királyfiakarcsa Kráľovský Chlmec > Királyhelmec Kraskovo > Karaszkó Krásnohorské Podhradie > Krasznahorkaváralja Kraszna [Crasna] : festett famennyezet Móser Zoltán: Égi és földi üzenetek. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünneplésére. Szerk. Tusor Péter. Budapest, ELTE, , Krasznahorkaváralja [Krásnohorské Podhradie] Andrássy-emlékek György Tibor: Krasznahorkaváralja. Az Andrássymauzóleum. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 46.) György, Tibor: Múzeum Betliar. >

14 8456. Resko Sándor: Krasznahorkaváralja. Andrássy-emlékek. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 108.) Kravany nad Dunaiom > Karva Kremnica > Körmöcbánya Križevci > Körös Krupina > Korpona Kunágota Kovács József: A kunágotai katolikus egyházközség története, Szeged, Kunágotai Római Katolikus Egyházközség, V, 114 p., Kunbaracs Vörös-kastély Haris Andrea: A kunbaracsi ún. Vörös-kastély története. = Műemlékvédelem, 37, 1993, , Kunhegyes T. Bereczky Ibolya: Egy XIX. századi forrás a Tiszafüred környéki református eklézsiák történetéhez. > Zsolnay László: Négy katolikus templom a Jászkunságban és a hivatalos építészet a XVIII XIX. század fordulóján. > Kunszentmárton hidak Szikszai Mihály: A kunszentmártoni rév és híd története. = Zounuk, kápolnák, keresztek, temetők Józsa László: A kunszentmártoni Juhászkereszt. = Múzeumi Levelek, , Józsa László: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. Szeged, Néprajzi Tanszék, p., [64] t., (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, 4.) ism. Tolnay Gábor = Honismeret, 28, 2000, Józsa László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban. > 128. Jávor Anna: Zirkler János Borromei Szent Károly-képeiről (1784, 1791). > Józsa László: Kunszentmárton. Római katolikus nagytemplom. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 583.) Józsa László: A kunszentmártoni nagytemplom két évszázada. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Zsolnay László: A kunszentmártoni római katolikus templom. = Múzeumi Levelek, 69/ , zsinagóga Farkas József György: Szent hely volt, az is marad! Az elhagyott zsinagógából hangversenyterem lesz Kunszentmártonban. = Nszb május , Kunszentmiklós Bibó István: Rabl Károly építőmester munkássága. > Kútniky > Hegyéte Küküllőkőrös [Curciu] ev. templom Fabini, Hermann: Die Kirchenburg in Kirtsch. Hermannstadt, Monumenta Verlag, p., (Baudenkmäler in Siebenbürgen, 11.) Küllőd [Kolut] Békavár Silling István: Békavár. Egy elfelejtett bácskai vár nyomairól. = Honismeret, 22, 1994, Külsővat Körmendy József Körmendy Kinga: Külsővat plébániatemplomának építéstörténete. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Körmendy Kinga: Adat a külsővati plébániatemplom középkori történetéhez. = Ars Hungarica, 22, 1994, , Rainer Pál: A külsővati r. k. templom barokk emléktáblája és a Bési Balogh család vati vonatkozásai. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Vida Tivadar: Külsővat és környékének régészeti emlékei a római kortól az Árpád-korig. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Vida Tivadar Máthé Géza: Árpád-kori faragványegyüttes feltárása és bemutatása Külsővaton. = Műemlékvédelmi Szemle, 7, 1997, 1/ , Wathi Hosszutóti család kúriája Ilon Gábor: Adatok Külsővat késő középkori történetéhez a régészeti emlékek tükrében. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Koppány Tibor: A külsővati plébániakert címeres köve. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , 364

15 Kürt [Strekov] útmenti szobrok, keresztek Liszka József: Szakrális szabadtéri emlékek és szerepük egy faluközösség életében. (Kürti példa.) > Farkaskereszt Liszka József: A Farkaskereszt. Egy útmenti feszület és a hozzá kapcsolódó monda- és szokásanyag. = Ethnographia, 104, 1993, , Lábatlan Gerecsei Zsolt: A lábatlani református egyház és templom története. Lábatlan, Református Egyház, p., Nagy Klára: Látogatóban Komárom-Esztergom megyében. > Lacháza építészettörténet Novák László: Adatok egy kiskunsági helység, Lacháza 18. század végi, 19. század eleji építészetéhez. = Ház és Ember, , Lad kálvária Maróczky Erzsébet: A ladi Kálvária. = Egyházi Építészet, 2, 1992, 2. 3., Ladomérvágása [Ladomirová] Dóczy-kastély Takátsová, Júlia Veľasová, Lubica: Sgrafitová výzdobá kaštieľa v Ladomerskej Vieske. = Pamiatky a múzea, 1999, , Lak temető Laki Lukács László: Egy csereháti falu temetője és sírjel költészete. = Széphalom, , Lakompak [Lakkenbach] Galavics Géza: A magyarországi kertek képzőművészeti ábrázolásai. I. rész. 17. század. > 130. Lakszakállas [Sokolce] Kovács István Reško, Alexander: Lakszakállas. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 13.) Lánzsér [Lendse] Tobler, Felix: Der Brand der Burg Landsee 1790 und seine Folgen. Zur Genesis der Burgruine Landsee. = Burgenländische Heimatblätter, 57, 1995, , Laskod Cabello, Juan Simon Zoltán: A laskodi református templom műemléki vizsgálata. = Műemlékvédelmi Szemle, 5, 1995, 1/ , G. Horváth Erzsébet: Előzetes tájékoztatás a laskodi falképek feltárásáról. = Műemlékvédelmi Szemle, 5, 1995, 1/ , Jámbor Andrea: A laskodi református templom helyreállítási koncepciója. > Sipos László: A laskodi református templom. Egy korai Szent László-legenda freskó. = Műemlékvédelem, 44, 2000, , Sipos László: Szent László freskók a laskodi református templomban. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 35, 2000, , Laslovo > Szentlászló Lazony [Ložín] Sinčáková, Kveta: Metodické problémypamiatkovej ochrany a obnovy barokových a barokizovaných kostolov na Zemplíne. = Monumenta tutela Ochrana pamiatok, Lăzarea > Szárhegy Leányfalu művészvillák Ürmös Lóránt: Leányfalui művészvillák. = MN szeptember , Lébény Szent Jakab-templom Dercsényi Dezső: Lébény, Szent Jakab templom. 2. átdolg. kiad. Budapest, Tájak, korok, múzeumok Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 117.) Lédec [Ledice] Varga Imre Reško, Alexander: Lédec. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 68.) Lég [Lehnice] Benyovszky-kastély Csiba Vince Reško, Alexander: Lég. Benyovszky kastély. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 7.) 365

16 Legénd Békavár Nováki Gyula Sándorfi György: Nógrád megye középkori várai. II. Középkori várak Nógrád megye nyugati felében. > Leghia > Jegenye Légrád [Legrad] Feletar, Dragutin: A Zrínyiek és Légrád. = Irodalomismeret, 4, 1993, 1/ Lehnice > Lég Leled [Leľa] Petrovay R. Sándor Šipoš Tibor: Leled. Az Ipoly menti falu. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 163.) Lelesz [Leles] premontrei templom Cebecauerová, Daniela Klučková, Eva Stillhammerová, Martina: Kaplnka pri Kostole Nájdenia sv. Križa v Lelese. Fyzikálno-chemický prieskum nástenných malieb. In: Renovatio. Red. Katarína Kosová. Bratislava, , Jávor Anna: Lieb Ferenc, az edelényi festő. > Lendse > Lánzsér Lendva [Lendava] r. k. plébániatemplom Varga Sándor: A lendvai plébánia történetéből. Győr, Hazánk, p., Göncz László: Fejezetek Lendva történetéből ig. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, p., Hanga Piroska: Lovagvár a szőlőhegyen. = MN május , sj [Sebestyén József]: Lendva vára. A Szlovén- Magyar Kormányközi Együttműködés által támogatott A Lendvai vár régészeti kutatása és helyreállításának tervezése c. projektről. = Műemléklap, 3, 1999, , Tóth Sándor: Újabb adatok a Bánffy családról és a lendvai várról. = Muratáj, 1996/ , Lengyel Apponyi-kastély (s. m.) [Sárvári Márta]: Mamutfenyők a kastélyparkban. A helyreállítás szép példája Lengyelben. = MN február , Lengyeltóti B. Benkhard Lilla Lukács Zsuzsa: Lengyeltóti, plébániatemplom. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 549.) Hoppe László: A templom helyreállítása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , Lukács Zsuzsa: Előzetes beszámoló a lengyeltóti római katolikus templom évi kutatásáról. = Műemlékvédelmi Szemle, 1992, , Lukács Zsuzsa: A lengyeltóti r. k. templom kutatása. = Henszlmann-Lapok, No Lukács Zsuzsa: Az id. Szent Jakab tiszteletére szentelt lengyeltóti római katolikus templom barokk berendezése. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , Lukács Zsuzsa B. Benkhard Lilla: A lengyeltóti római katolikus templom feltárása és helyreállítása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , , Mihály Ferenc: A faszobrászati műtárgyak feltárása és restaurálása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , Verbai Ilona: A lengyeltóti római katolikus templom festményeinek restaurálása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, Lenti r. k. plébániatemplom Tantalics Béla: Lenti plébánia története. Lenti, Lenti Önkormányzat Lenti Honismereti Egyesület, p., 4 t., benne: Szilárdfy Zoltán: A lenti Szent Mihály plébániatemplom főoltárképének és freskóinak ikonográfiája R. L. L.: Várbevétel lenti módra. = Nszb január , Lepoglava pálos kolostor Kalapis Zoltán: Corvin János utolsó útja. > Lepsény Vargha Kálmán: A te oltáraidnál " Adalékok a lepsényi református templom 20. századi történetéhez. Pápa, Vargha Kálmán, p., 366

17 Lestin [Leštiny] ev. templom Paulusová, Silvia: Artikularkirchen. > Paulusová, Silvia: Artikulárne kostoly. > Létavértes Mosonta-kert: népi építészet Pataky Emőke: A létavértesi Mosontakert hármas védelme. = Műemléklap, 2, 1998, Pataky Emőke: A létavértesi Mosonta-kert hármas védelme. = Művelődés, 52, 1999, , Letenye Kostyál László: Adatok a Szent István-ikonográfiához néhány zalai ábrázolás alapján. > Levoča > Lőcse Lietava > Zsolnalitva Ligvánd [Nebersdorf] Niczky-kastély Bunzl, Franz Vancsa Tironiek, Eva-Maria: Schloß, Restaurierung des Festsaald. = Österreichische Zeitscrift für Kunst und Denkmalpflege, 46, 1992, 3/ , Lillafüred > Miskolc Lippó szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Liptóújvár [Liptovský Hrádok] Hanuliak, Václav: Liptovský hrad. = Pamiatky a múzea, 1996, , Liptószentkereszt [Svätý Kríž] ev. templom Paulusová, Silvia: Artikularkirchen. > Paulusová, Silvia: Artikulárne kostoly. > Liptószentmária [Liptovská Mara] Straková, Katarína: Ranobarkove zariadenie kostola z Liptovskej Mary v kontexte spisskych dielni. = Ars, 1999, 1/ , Liptovská Kokava > Kokava Liptovská Mara > Liptószentmária Liptovský Hrádok > Liptóújvár Liteni > Magyarléta Litér Koppány Tibor: A Séd-völgy református templomai. > Lókút Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Lontó [Lontov] Csáky Károly: Lontó. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 44.) Lórév szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Losonc [Lušenec] ev. templom Drenko, Jozef: Z histórie kalvinského kostola a cirkvi Lučenec, Lučenec, Okresni urad, p., Böszörményi István: A losonci református templom története. = Confessio, 15, 1991, , Böszörményi István: A losonci református templom története. [h. n.] [k. n.] [1995]. [13] p., 7 t., zsinagóga Paučová, Andrea: Židovská synagóga v Lučenci. = Pamiatky a múzea, 2000, , Lovas Schönerné Pusztai Ilona: A lovasi római katolikus templom helyreállítása. > 56. Lovasberény Cifka Brigitta: Pyrker és Danhauser. Danhauser oltárképei Magyarországon. > 3887., Cziráky-kastély Csík István: Kastélymetamorfózis. Cziráky-újjászületés a harmadik évezredben. = Nszb február , legát [Legát Tibor]: Köztes állapot. Lovasberény, Cziráky-kastély. = Magyar Narancs, augusztus , 367

18 8524. Román András: kastély és hagyomány Lovasberény = Szalon, , , Román András: Kastély és hagyomány a millennium jegyében, Lovasberény = Műemlékvédelem, 44, 2000, , Somorjay Sélysette: Hét nemzedék építette. A lovasberényi Cziráky-kastély. = Szalon, 1, 1997, , Varga Zsuzsanna: Ki dobta kie ezt a zongorát? Kulturális rendezvények és műemléki felújítás a lovasberényi kastélyban. = Műemlékvédelem, 42, 1998, , Varga Zsuzsa: Több mint kastély. A Cziráky Curiositas. = Szalon, 1, 1997, , park Jámbor András: Angolkert szőlőheggyel. A lovasberényi Cziráky-kastély parkja. = Szalon, 1999, 3/ , Lovászpatona Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Ložín > Lazony Lőcse [Levoča] építészettörténet településszerkezet Žifčak, František: Stará Levoča v arhívnych prameňoch. = Archaeologia historica, , lakóházak Jacková, Antónia: Stavebný vývoj meštianskeho domu na Námestie Majstra Pavla č. 37 v Levoči. = Monumenta tutela Ochrana pamiatok, , templomok Javorský, František: Levočké kostoly v kontexte dejín mesta. = Z minulosti Spiša, 5/ /1998. (1999) , polgári leányiskola épülete Mayerová, Innet: História architektúra vyšších dievčenských škôl v Hornom Uhorsku. > Szent László minorita templom Brázdilová, Magdaléna: Personifikácia hudby na tabuľovcých maľbách z Levoče. = Pamiatky a múzeá, 1997, , Burdová, Dana: Utajený kozmogram rozetového okna minoritského kostola v Levoči. K interpretácii tvaroslovia gotickej architektúry. = Pamiatky a múzea, 2000, , Lengová, Jana: Hudobné motívy na gotických nástenných malbách Korunovania Panny Marie. > Lukáč, Gabriel: Stredoveký klástor minoritov v Levoči. Predbežné výsledky archeologického výskumu v rokoch = Z minulosti Spiša, 5/ /1998. (1999) , Spaleková, Eva: Ranobarokové rezbárstvo v Levoči. = Pamiatky a múzea, 1993, , Szent Jakab-templom Búran, Dušan: Arma Christi v kostole sv. Jakuba v Levoči. = Ars, 1996, 1/ , Búran, Dušan: Poznámka l levočskej nástennej malbe. = Ars, 1993, , Chalupcký, Jan: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin, Osveta, p., 66 t., E. Fehér Pál: Veszélyben a lőcsei templom. = Nszb március Lacková, Desana: Gotické kámenné architektonické články na Spiši. > Novotná, Mária: Oltár Panny Márie Snežnej chráme sv. Jakuba. = Z minulosti Spiša, 5/ /1998. (1999) , Novotná, Mária: Restaurierung des Altars der hll. Petrus und Paulus in Levoča. = Pamiatky a múzea, 1996, Sonderausgabe, Novotná, Mária: Reštaurovanie oltára sv. Petra a sv. Pavla v Levoči. = Pamiatky a múzeá, 1995, , Togner, Milan: Južna predsieň chrámu sv. Jakuba v Levoči. Poznámky k spišskej malbe prvej štvrtiny 16. storočia. = Pamiatky a múzeá, 1992, , Végh János: Apostolszobrok a lőcsei főoltár oromzatában. > Végh, János: Der Johannesaltar des Stadtpfarres von Leutscheu Johannes Henckel. Eine ikonographisvhe Studie. = Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 46/ /1994. (1994) II.: , Végh János: Karcsú és zömök figurák a lőcsi főoltáron. Pál mester és a blaubeureni oltár. = Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, , Végh János: Lehajtott fejjel és összekulcsolt kézzel Egy motívum útja Rogier van der Weydentől Lőcsei Pálig. = Művészettörténeti Értesítő, 44, 1995, 1/ , Végh János: Pál mester Jézus-születése-oltárának viszontagságai. = Ars Hungarica, 23, 1995, , Végh János: Szőlő-motívum a lőcsei főoltár predelláján. = Ars Hungarica, 25, 1997, 1/ , kerti pavilon, ún. kínai ház Janovská, Magdaléna: Maľovaná výzdoba z interiéru Činskeho domčeka v areáli nemocnice v Levoči. = Pamiatky a múzea, 1993, , Lucfalva ev. templom Megyaszay Lászlóné: tatárdúlás és tűzvész sem pusztította el. = Evangélikus Élet, április 2. 3., Pogányvár Nováki Gyula Sándorfi György: Nógrád megye közép- 368

19 kori várai. I. A várkutatás jelenlegi állása Nógrád megyében. > Lučky > Jánosrét Ludas (Heves megye) Sárközi Judit: Ludasi védett házak. A lakók bírósághoz fordulnak. = Nszb december 5. 8., Ludas [Ludaš] Beszédes Valéria: A ludasi templom építése. = Néprajzi Látóhatár, 8, 1998, 1/ Ludrova > Nemesludrova Luna de Sus > Magyarlóna Lunca de Sus > Gyimes, Gyimesfelsőlok Luncani > Aranyosgerend Lupsa [Lupşa] Szent György-templom Marcu, Daniela: Biserica Sfântul Gheorghe de la Lupşa (Jud. Alba). = Arheologia medievală, , Lušenec > Losonc Lutosa > Csomortány Macău > Mákó Maconka Deák Klára: A maconkai falképek restaurálása. > 55. Prokopp Mária: A maconkai falképek művészettörténeti vizsgálata. > 55. Prokopp Mária Horváth Alice: Bátonyterenye. Műemlékek. > Mad [Mad] Petrovay R. Sándor: Mad. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 157.) Madar [Modrany] Nagy Lajos: Madar. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 34.) Magyarbénye [Biia] György Horváth László: Él-e, hal-e Magyarbénye? = Reformátusok Lapja, május 3. 5., Magyarbikal [Bičalau] műemlékvédelem Finta József: Rekviem egy faluért: Kalotaszeg Magyarbikal. = Magyar Építőipar, 43, 1993, , Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarbóly ev. templom Ravasz János: Die Chronik der Evangelischen Kirchengemeinde Magyarbóly. Magyarbóly, [Magyarbólyi Evangélikus Egyházközség], p., szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Magyarborzás [Bozieş] Hints Miklós: Adalékok a mezőségi Melles-völgy építészeti emlékeihez. > 2727., Magyarcsanád közúti híd Tóth Ferenc: A magyarcsanádi közúti híd. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, , román otodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Magyarfenes [Vlaha] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyargyerőmonostor [Mănăstireni], és Nagybérc falu elpusztult temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. >

20 Magyarherepe [Herepea] György Horváth László: Segélykiáltás egy templomért. = Reformátusok Lapja, február 9. 5., Magyarkanizsa [Kjaniža] Klamár Zoltán: Örökségünk kanizsai képeskönyv. Kanizsa, Cnesa, p., ism. Harkai Imre = Üzenet, 27, 1997, 1/ Magyarkirályfalva [Crăieşti] Fülöp Ernő: Királyfalva és református temploma történeti-néprajzi áttekintése. In: Vallási néprajz 6. Szerk. Bartha Elek et al. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, Magyarkiskapus [Căpuşul], és Szamártelek falu egykori temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarléta [Liteni] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarlóna [Luna de Sus] népi építészet Szatmári Klára: A szőlőfutta tornác mögött = Műemléklap, 2, 1998, 9. 7., Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > Ricci József: A magyarlónai református templom ékessége. = Művelődés, 44, 1994, , Magyarmajdán [Majdan] Oroszlános: monostor Takács Miklós: Az oroszlánosi monostor oroszlánja. = Archaeologiai Értesítő, 120, 1993, 1/ , Magyarnádas [Nădăşel] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarókereke [Aluniş] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. ref. temető Palkó Attila: A magyarói református temető régi fejfái. = Református Szemle, 85, 1992, , Magyarózd [Ozd] Pekry-kastély Baróti Szabolcs: Kastélymentés, kórházépítés Magyarózdon. = MN november , Szépréti Lilla: A magyarózdi kastély. = ÚMo január , Magyarpéterlaka [Petrilaca de Mureş] Demeter József: A magyarpéterlakai református egyházközösség története. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 6, 1994, 1/ Magyarpolány műemlékvédelem Erő Zoltán: Utcakép helyreállítása, Magyarpolány, Petőfi utca. = Magyar Építőipar, 41, 1991, 1/ , Hamar Imre: Europa Nostra-díj a bakonyi ékszerdoboznak. = ÚMo május 6. 6., Polgár Zoltán: Az év műemlék faluja: Magyarpolány. = Műemlékvédelem, 37, 1993, , kálvária Szilágyi István: Barokk kálváriák Bűnbánó Szent Péter ábrázolásai. > Szilágyi István: A magyarpolányi kálvária. = Honismeret, 19, 1991, , r. k. plébániatemplom Kerny Terézia: Néhány dunántúli Szent László ábrázolásról. > 127. Petőfi u. 4.: lakóház [tájház] Erő Zoltán: Öregek napközi otthona és tájház, Magyarpolány. = Magyar Építőipar, 41, 1991, 1/ , Magyarremete [Remetea] Borbély Gábor: Magyarremete kincsei. = Partium, 7, 2000, 1. 7., Kerny Terézia: Dokumentumok a magyarremetei falfestményekről. = Ars Hungarica, 27, 1999, Magyarsárd [Şardu] romtemplom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. >

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Műemlékvédelem Erdélyben V.

Műemlékvédelem Erdélyben V. Műemlékvédelem Erdélyben V. Szervezők: Arcus Egyesület, Marosvásárhely Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Szováta Március 23, péntek 9 00 Megnyitó 9 20

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Műemlékvédelem Erdélyben VII.

Műemlékvédelem Erdélyben VII. Műemlékvédelem Erdélyben VII. Szervezők: Arcus Egyesület, Marosvásárhely Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Szováta Április 1, péntek 9 00 Megnyitó 9

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben