Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]"

Átírás

1 Hullám Szálló Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, , r. k. ferences templom M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg. és bőv. kiad. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 225.) Kerny Terézia: Néhány dunántúli Szent László ábrázolásról. > Prokopp Mária: A keszthelyi plébániatemplom gótikus falképdísze. = Henszlmann-Lapok, No Prokopp Mária: Keszthely és Siklós újonnan feltárt falképei. = Ars Hungarica, 23, 1995, , Prokopp, Mária: Znovu odkryté gotické fresky v Keszthelyi. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štuúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Zostavili Dana Bořutová, Štefan Oriško. Bratislava, Katedra dejín výtvarného umenia FF UK, , Szent Miklós-temetőkápolna Bozóki Lajos: A keszthelyi Szent Miklós temetőkápolna középkori falképei. = Műemléklap, 4, 2000, 11/ , Bozóki Lajos: Középkori falképek a keszthelyi Szent Miklós-temetőkápolnán. Előzetes beszámoló. = Műemlékvédelmi Szemle, , Végh Ferenc: A keszthelyi végvár megerődítésének történetéhez. = Hadtörténelmi Közlemények 113, 2000, , Fenékpuszta Kiss József: Hévíz, Keszthely, Fenékpuszta történelmi táj védelme és hasznosítási lehetőségei. > 82. Szőke Béla Miklós: A korai középkor hagyatéka a Dunántúlon. > Kesztölc Klastrompuszta: Szt. Kereszt-kolostor Kovalovszky Júlia: A pálos remeték Szent Keresztkolostora Klastrompusztán. = Műemlékvédelem, 36, 1992, , Kovalovszky Júlia: A pálos remeték Szent Keresztkolostora. Méri István ásatása Klastrompusztán. = Communicationes Archaeologicae Hungariae, , Ketesd [Tetişu] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kétegyháza görögkeleti templom Nagy Márta: Hagyományos elemek a magyarországi ortodox templomfestészetben. > Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Kethely > Rábakethely Kétújfalu Barcs vára Deák Varga Dénes: Barcs vára nem Bajcson állt. = Somogyi Honismeret, 1997, Kéty [Ket] Králová, Kalina Král, Lubomír: Kéty. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 19.) Kevevára [Kovin] Viksan, Marko: Kovin grad srednovekovno nasale i utvrtene. = Rad Muzeja Vojvodine, , Kézdialbis [Albiş] Bartók Botond Bordi Zs. Loránd: Régészeti kutatások a kézdialbisi református templomban. = Acta 1998/ , Bordi Zs. Lóránd: A kézdialbisi református templom évi régészeti kutatása. = Acta, 1999/ , Kézdialmás [Mereni] Almás vára Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. > Kézdiszentlélek [Sânzieni] Szentlélek templom és Perkő: Szent István-kápolna Kovács András: Francesco di Giorgio Martini és a kézdiszentléleki templomvár. Egy olasz reneszánsz építészeti traktátus erdélyi recepciójáról. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Szerk. Balázs Mihály et al. Szeged, JATE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, , Kovács András: Kézdiszentlélek templomai. > 100. Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László-ábrázolások. > [Tüdősné] Simon Kinga: A kézdiszentléleki templomvár. = Műemlékvédelem, 36, 1992, , Kiskászon: Odojka-tető, vár Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. >

2 Váréle hegy: vár és Perkő Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. > Kézdivásárhely [Tîrgu Secuiesc] építészettörténet településszerkezet Olasz Gabriella: Kézdivásárhely műemlékei. = Műemléklap, 2, 1998, Olasz Gabriella: Kézdivásárhely sajátságos településszerkezete és műemléki jelentőségű területei. = Acta, 1998/ , Kibéd [Chibed] : orgona György Horváth László: Bodor Péter orgonája Kibéden. = Reformátusok Lapja, március , Péterfy László: A kibédi templom. = Református Szemle, 85, 1992, Kicő [Skýcov] kastély Lalková, Jarmila: Návrh komplexnej obnovy kaštiela v Skýcove. = Pamiatky a múzeá, 1992, , Kide [Chidea] építészettörténet Vargha László: Kide és a Borsa-völgy népi építészete. Feldolgozta, sajtó alá rend. A bev. és összegző tanulmányt írta: H. Csukás Györgyi, Kecskés Péter. = Ház és Ember, p., 120 t., Királyfiakarcsa [Kralovičove Kračany] Somogyi Mátyás: Királyfiakarcsa. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 48.) Királyhelmec [Kráľovský Chlmec] r.k. templom: főoltárkép Szilárdfy Zoltán: A királyhelmeci Szentlélek-templom főoltárképének ikonográfiája. = Művészettörténeti Értesítő, 55, 1996, 3/ , udvarház Détshy Mihály: Az építtető Lorántffy Zsuzsanna. > Királyszentistván Koppány Tibor: A Séd-völgy református templomai. > Kisbács [Baciu] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kisbágyon B. Benkhard Lilla: A kisbágyoni lebontott román kori templom azonosítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 6, 1996, , Kisbári [Malá Bara] (Szent Péter-templom) Chovanec, Ján: Románsko-gotický kostol v Malej Bare. = Pamiatky a múzea, 1999, , Chovanec, Ján: Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare. = Archaeologia historica, , Kisberezna [Malij Bereznij] bazilita templom és kolostor Puskás Bernadett: Adalékok a XVIII. századi görög katolikus egyházi építészet kutatásához. > Kisborosnyó [Boroşneu Mic] Várbérc és Pogányvár Ferenczi Sándor: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. > Kisdobrony Páll István: Szakrális építmények a Sóstói Múzeumfaluban. > 92. Kisfenes [Finişel] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kisgaram [Hronec] kálvária Lichvar, Leo: Liatinová krása. O železných náhrobníkoch v okolo Hronca. = Pamiatky a múzeá, 1992, , Kisgyőr Alsó-Kecskevár, Halomvár, Majorvár Nováki Gyula Sándorfi György: A történeti Borsod megye várai az őskortól a kuruc korig. > Kishegyes [Mali Idoš] településszerkezet Virág Gábor: Kishegyes XVIII. századi faluképe és urbáriuma. = Üzenet, 22, 1992, 1/ Kiskadács [Cădaciu Mic] unitárius templom Gálfalvi Sándor: A kadácsi templom története. = Honismeret, 20, 1992,

3 Kiskalota [Călata] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kiskanizsa építészettörténet Kelecsényi Edit: Klasszicista és klasszicizáló oromfalas házak Kiskanizsán. = Zalai Múzeum, , Kiskászon > Kézdiszentlélek Kiskomárom Kostyál László: Dorffmaister Zalában. > Kiskőrös Petőfi-ház Ádám Sándor: Már Petőfi emléke se érték Kiskőrösi kótyavetye. = MN október Kiskundorozsma > Szeged Kiskunfélegyháza építészettörténet Rosta Ferenc: Képzőművészet építészet. In: Kiskunfélegyháza honismereti könyve. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, , út menti keresztek Fekete János: Félegyháza népi szakrális emlékeiből: útmenti keresztek. = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) Fekete János: Útmenti keresztek Kiskunfélegyháza környékén. = Jel, 3, 1991, Kiskunhalas ábrázolások Szakál Aurél: Kiskunhalas anno Képek Kiskunhalasról Kiskunhalas, Kiskunhalas Város Önkormányzata, [68] p., Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi képeslapok Kiskunhalas, Thorma János Múzeum, p., építészettörténet településszerkezet Szakál Aurél: A napsugaras díszítés Kiskunhalason. In: Írások Kiskunhalasról Ö. Kovács József, Szakál Aurél. Kiskunhalas, Önkormányzat, , Szűcs Károly: Kiskunhalas építészeti emlékei. Kiskunhalas, Kiskunhalas Város Önkormányzata, p., (Halasi téka, 15.) Erzsébet királyné szobor Szűcs Károly: A halasi Erzsébet királyné szobor keletkezéstörténete. = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) szélmalmok Szakál Aurél: Kiskunhalasi szélmalmok. A halasi szélmalmok száma és helye = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) Sáfrik-féle malom V. László Gyula: Tölgyfából faragott szélmalom. Technikatörténeti ritkaság. = MN szeptember , Lévay Kálmán: Sáfrik-féle Szélmalom, Kiskunhalas. Kiskunhalas, Rendezvény- és Programiroda, p., Kiskunmajsa Csik Antal: A majsai harangokról. = Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1995/1996. (1997) Kismarton [Eisenstadt] Esterházy-kastély Holzschuh, Gottfried: Zur Baugeschichte des Fürstlich Esterházyschen Schlosses in Eisenstadt. In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten, Mäzene. Ausstellungskatalog. Eisenstadt, Schloss Esterházy. Hrsg. von Jakob Perschy. Eisenstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, , Kietaibl, Hans: Die Abbildungen magyarischen Könige und Heerführer an dem Wänden des Haydnsaales in Schloss Esterhazy. = Burgenländische Heimatblätter, 60, 1998, , Kietaibl, Hans: Die Heerführer aus der altungarischen Geschichte an der Fassade des Schlosses Esterházy in Eisenstadt. = Burgenländische Heimatblätter, 59, 1997, , Lővei Pál: Esterházy-kiállítás Kismartonban. = Műemlékvédelmi Szemle, 6, 1996, , Nagy Zoltán: Az Esterházy-kastély Kismartonban. = Új Művészet, 6, 1995, 11/ , Winkler Gábor: A forradalmi építészet képviselői az Esterházy-család szolgálatában. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk. Környei Attila, G. Szende Katalin. Sopron, Soproni Múzeum, , kert Ehmke, Cornelia: Die Landschaftsgarten von Eisenstadt. Neue Aspekte zu seiner Entstehung und Bedeutung. = Die Gartenkunst, 6, 1994, , Galavics Géza: A magyarországi kertek képzőművészeti ábrázolásai. I. rész. 17. század. > 130. Koppány Tibor: Franz Zinner, az Esterházy hercegek kertépítő mérnöke. > Pötschner, Angelina: Die Gloriette im Schloßpark 353

4 zu Eisenstadt, vormals Marientempel. = Arx, 1998, , Principessa bellina bonina carina. Geschichte und Schicksal des Leopoldinentempels und seines Umfelds im Esterházy'schen Schlosspark in Eisenstadt. Red. Franz Prost. Eisentadt, Verein Freunde des Eisenstädter Schloßpark, p., tartalma: Prost, Franz: Einleitung. 7 9.; Hajós, Géza: Beiträge zur Bedeutung der Tempelszenerie ; Schober, Michaela C.: Die Baugeschichte des Leopoldinentempels ; Schemper-Sparholz, Ingeborg: Die Sitzstatue der Prinzessin Leopoldine Esterházy-Lichtenstein ; Hergovich-Unger, Sabrina: Wie Leopoldine ihren Kopf verlof ; Bunzl, Franz: Die Restaurierung der Tempelgebäudes ; Schmidt, Stefan: Die Gartendenkmalpflegerischen Arbeiten ; Hergovich-Unger, Sabrina: Prinzessinnen Prost, Franz: Der Esterházysche Schloßpark in Eisenstadt. In: Historische Garten in Österreich. Vergessene gesamtkunstwerke. Konzept und Redaktion: Géza Hajós. Wien, Böhlau, , Prost, Franz: Die Gärten der Fürsten Esterházy. Der Kunst und Natur gewidmet von F(ürst) Nic(olaus) Ester(házy). In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten, Mäzene. Ausstellungskatalog. Eisenstadt, Schloss Esterházy. Hrsg. von Jakob Perschy. Eisenstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, , ferences templom és kolostor Galavics Géza: A magyarországi kertek képzőművészeti ábrázolásai. I. rész. 17. század. > 130. kálvária Kietaibl, Hans: der Eisenstädter Kalvarienberg. = Burgenländische Heimatblätter, 60, 1998, , Szent Mihály-kápolna Balázsik Tamás: A kismartoni Szent Mihály-kápolna. = Pavilon, No , zsinagóga Winkler Gábor: A forradalmi építészet képviselői az Esterházy-család szolgálatában. > Kisnána Pámer Nóra: Kisnána. Várrom. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 581.) Kispeleske [Pelişor] rotunda Kiss, Imola: Edificii eclesiastice cu plan central rotonda de la Pelişor. > 111. Kispetri [Perinzel] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kissebes [Poieni] Sebes vár Ricci József: A kalotaszegi Sebesvár. = Honismeret, 25, 1997, , Kisselyk [Şeica Mică] ev. templom Fabini, Hermann: Die Kirchenburg in Kleinschelken. Hermannstadt, Monumenta Verlag, p., (Baudenkmäler in Siebenbürgen, 14.) Kissikátor Szent Miklós-templom Máté Zsuzsanna: A kissikátori Szent Miklós-templom helyreállítása. = Műemléklap, 4, 2000, 11/12. 5., Kissitke Sitkey-kastély Ruzsa Károly: A kissitkei kastély. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1997, Kissomlyó ev. templom Kormos Gyula: Egy 200 éves orgona életútja. Az első nyomtatásban fennmaradt orgonaszentelő prédikáció nyomában. = Magyar Egyházzene, 4, 1996/ , Kisszekeres Kaló Judit: A kisszekeresi református templom. = Műemléklap, 3, 1999, , Kaló Judit: A kisszekeresi református templom. = Műemlékvédelem, 38, 1994, , M. Kaló Judit: A kisszekeresi reformárus templom műemléki helyreállítása. = Magyar Építőipar, 43, 1993, 1/ , Sipos László: A kisszekeresi református templom helyreállítása. = Műemlékvédelem, 44, 2000, , Szatmári István: Tudósítás Szatmár újabb gyöngyszeméről. = Műemléklap, 3, 1999, Kisszőlős Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Kistapolcsány [Topolčan] Koháry-kastély Cónová, Ilona: Nábytok v kaštieli Topolčianky. = Pamiaky a múzea, 1995, , Križanová, Eva: Tesáre, okr. Topolčany. = Pamiatky a múzea, 1991, , 354

5 középkori udvarház Ruttkay, Matej: Tajomstvo kaštieľa v Topoľčiankach. = Pamiatky a múzea, 1995, , Ruttkay, Matej: Výskum hradu v Topoľčiankach. = Archaeologica historica, , Kistelek építészettörténet településszerkezet Kistelek története a kezdetektől 1970-ig. Szerk. Blazovich László. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, p., [80] t., Kisterenye bányászkolónia Szomszéd András: A kisterenyei szénbányászat kezdetei. = A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, , Prokopp Mária Horváth Alice: Bátonyterenye. Műemlékek. > Szomszéd András: A falu elhagyott a templom megmaradt. A kisterenyei egyház története. Bátonyterenye, Kisterenye Önkormányzat, p., 16 t., Gyürky Solymossy-kastély Prokopp Mária Horváth Alice: Bátonyterenye. Műemlékek. > Kistopolya [Topoľa] görög katolikus templom Brázdilová, Magdaléna: Deesis s apoštolmi. Reštaurovanie ikony na plátne z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela v Topoli. In: Renovatio. Red. Katarína Kosová. Bratislava, , Kisudvarnok [Malé Dvorníky] Marczell Béla: Kisudvarnok. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 70.) Kisújszállás Bibó István: Rabl Károly építőmester munkássága. > Kisvárda építészettörténet Kriveczky Béla: Az Eszterházy birtoklás története Kisvárdán. In: Kisvárda '90. Tanulmányok Kisvárdáról. Szerk. Fehérvári Béla. Kisvárda, Kisvárda Önkormányzata, Páll István: Gróf Eszterházy Miklós kisvárdai uradalmának épületei 1802-ben. = Ház és Ember, templomok A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig. Írta: Néző István, Pénzes Tiborc Szabolcs, Poncsák Angéla Eszter. Kisvárda, Kisvárdai Városszépítő Egyesület, p., vasúti épületek Néző István: 125 éves a kisvárdai vasút. = Honismeret, 25, 1997, Császár László: A kisvárdai vár helyreállítása. = Műemlékvédelem, 41, 1997, , Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. A régészeti kutatások eredményei. > Földing Zoltán: A kisvárdai vár XV XVIII. századi kályhacsempéi. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 39/ , Sedlmayr János: Holt műemlékek felhasználásáról ma. (Töprengés negyvenöt év múltán ) > Kisvicsáp [Výčapky] kastély Takátsová, Júlia: Kaštiel v Hruboňove Výčapkách. = Pamiatky a múzea, 1992, , Kiszombor rotunda Erdei Ferenc: A kiszombori rotunda helyreállítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 1992, , Marosvári Attila: A kiszombori rotunda. Kiszombor, Önkormányzat, p., Marosvári Attila: A kiszombori rotunda kutatástörténete. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, , Kjaniža > Magyarkanizsa Klasov > Kalász Klostermarienberg > Borsmonostor Kocorlak népi építészet G. Szabó Zoltán: Pitar kódisállás forház. Egy építészeti elem átalakulása három dél-zalai településen. > 86. Kocsord Romhányi Tamás: Kocsordi templomtörténelem, tíz év után. = Nszb április , 355

6 Kokava [Liptovská Kokava] ev. templom Orosová, Martina: Zaniknutý drevený kostolík v Liptovskej Kokave. = Pamiatky a múzea, 2000, , Kolárovó > Gúta Kolontár Lőrintepuszta: kápolna Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Kolozsmonostor [Cluj-Mănăştur] bencés monostor Ricci József: A hajdani kolozsmonostori apátság. = Honismeret, 27, 1999, r. k. kálvária templom Eke Éva Makay Dorottya: A kolozsmonostori római katolikus Kálvária-templom kutatása és helyreállítása ( ). > Furu Árpád: Europa Nostra díjjal tüntették ki a kolozsmonostori Kálvária templom helyreállítását. = Műemléklap, 3, 1999, Kádár István: A kolozsmonostori Kálvária templomról. = Művelődés, 50, 1997, , Kovács András: Kolozsmonostor. Római katolikus kálvária templom. Kolozsvár, Utilitas Könyvkiadó, p., (Erdélyi műemlékek, 27.) Makay Dorottya: A kolozsmonostori Kálváriatemplom helyreállítása. = Műemlékvédelem, 41, 1997, , md [Makay Dorottya]: Europa Nostra Kolozsmonostoron. = Műemléklap, 3, 1999, 9. 6., A Kolozsvár-monostori ref. templom története. Szerk. Aracs István. [Az 1914-es kiadás reprintje] Budapest, Erdélyi Magyarok Egyesülete, p., + Gábor Dénes: Utószó a Kolozsvár-monostori ref. templom története hasonmás kiadásához. 8 p., Szentbenedek falu temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kolozstótfalu [Tăuţi] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kolozsvár [Cluj-Napoca] ábrázolások Kolozsvár. Szerk. Bálint István János. Budapest, Polygon kiadó, [1991!] 158 p., (Transylvania képeskönyvek) Mózes Huba Turinátz J. Lajos: Térképlapok Kolozsvár történetéből. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, [16] p., (Az Erdélyi Szépmíves Céh füzetei, 4.) Sas Péter: Kolozsvár-ábrázolások a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának gyűjteményében. = Ars Hungarica, 24, 1996, , építészettörténet településszerkezet Balogh Ferenc Elkán György: Gondolatok a századfordulói Kolozsvár területi és építészeti fejlődéséről. > Egyed Ákos: Kolozsvár modernizációja a dualizmus idején. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter. Pécs, University Press, Guttman Szabolcs: Pákei Lajos ( ) kolozsvári hagyatéka. > Gaál György: Kolozsvár séták. Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Bev. Vincze Zoltán. Kolozsvár, Korunk, , IX, 24 p., ism. Beke György: Kalauz a régi és új Kolozsvárhoz. = Honismeret, 22, 1994, ; Herédi Gusztáv: Új kalauz. = Könyvesház, 2, 1992, Kiss András: Források és értelmezések. Bukarest, Kriterion, p. benne: A kolozsvári Torony és lakói ; Kalandosok Kalandos-temető Kolozsvárott ; A Házsongárdi temető ; Házsongárdi krónika ; A kolozsvári ötvös háza ; A Pata utca száz éve ; A nagyváradi Rhédey-kert és mauzóleum ; Rész az életműből. (És mégis írt Kelemen Lajos) Murádin-Bayer Katalin: Pákei Lajos kéziratos önéletírása. > Sas Péter: Kolozsvár a századfordulón. A hagyományőrző, modern nagyváros. = Művelődés, 50, 1997, , emléktáblák, feliratok, címerek Guy Marica, Viorica: Reneszánsz szentenciák és maximák Kolozsváron. = Korunk, 9, 1998, Lőwy Dániel Demeter V. János Asztalos Lajos: Kőbe írt Kolozsvár. Emléktáblák, feliratok, címerek. Kolozsvár, NIS Kiadó, p., ism. Papp Ferenc: Kőbe írt történelem. = Erdélyi Múzeum, 60, 1998, 3/ kapuk Judik Mária: Kolozsvár klasszicista-empire kapui. = Erdélyi Múzeum, 57, 1995, 1/ Murádin B. Judit: Kolozsvár klasszicista-empire kapui. > 99. Bel- és Külmagyar utca Gaál György: Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, p., (Erdélyi tudományos füzetek, 221.) Brétfű u.: Kós-villa Ágostházi László: Kós Károly első épülete segítséget vár. = Építés Felújítás, 3, 1996, 5. 4., 356

7 8300. Péterffy Miklós: Kós Károly első megépült lakóháza. = Művelődés, 51, 1998, , Egyetem u.: piarista (jezsuita) templom Gyenge Zoltán: A jezsuiták templomot építenek. = Korunk, 11, 2000, Sas Péter: Kolozsvár. Piarista templom. Kolozsvár, Utilitas Könyvkiadó, p., (Erdélyi műemlékek, 30.) Sas Péter: A kolozsvári piarista templom. Kolozsvár, Gloria, p., [12] t., Sas Péter: A kolozsvári piarista templom halotti címerei. = Ars Hungarica, 25, 1997, 1/ , Farkas u Herepei János: Bel-Farkas utca a XX. században. = Művelődés, 40, 1991, , Farkas utca: ref. templom A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Összeáll. Kovács András. Budapest Kolozsvár, Balassi Könyvkiadó Polis Könyvkiadó, p., 24 t., ism. Domonkos János = Műemlékvédelem, ; Domonkos János = Református Szemle, , 4/ Kovács András: Kolozsvár. A Farkas utcai református templom. Sepsiszentgyörgy, Castrum Könyvkiadó, p., (Erdélyi műemlékek, 3.) Miklósi-Sikes Csaba: A kolozsvári ferences-rend építkezései. In: Sümegi Szűz Mária Képes Ferences Naptára évre. Szerk. Egerszegi Ferenc. Sümeg, Sümegi Ferences Rendház, , Miklósi-Sikes Csaba: A kolozsvári ferences-rend építkezései. = Honismeret, 28, 2000, , Fő tér Aniszi Kálmán: Funar dühödt régészcsákánya. [beszélgetés Ferenczi Istvánnal] = ÚMo november ,.i Argus Béla: Mi van a kolozvári Mátyás-szobor alatt? = MN augusztus (botos): Kolozsvárott kiterjesztik az ásatásokat. = ÚMo július Fábián Péter: Kolozsvár: fibulák és fabulák. Mit kerestek és mit találtak a régészek a Fő téren? = Nszb december , Hajdú Éva: Kolozsvári csakazértis régészkedés. Kiáshatnak egy XI. századi magyar temetőt és templomot. [beszélgetés Erdélyi Istvánnal] = MN augusztus , Józsa T. István: Város Kolozsvár alatt. = ÚMo november Kállai Géza: A kolozsvári Főtér. = Élet és Irodalom, július Kovalovszky Júlia: Ásatás a Kolozsvári Főtéren, (Méri István hagyatékából). = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1990, 1/ , Murádin Jenő: Szobor után emléktábla? Kolozsvári helyzetkép? = ÚMo február , Nagy Miklós Kund Fórizs Tibor: Mit keresnek és mit találhatnak Mátyás szobra alatt? [beszélgetés Dorin Alicuval és Benkő Elekkel] = Vasárnap, szeptember , Rosdy Tamás: Ásatás Kolozsvár főterén. A magyar és a román régészek megértik egymást. = MN november , (s. e. j.): A román kisfiú bögréje...helyszíni tudósítás a kolozsvári ásatások mellől. = MN augusztus Wagner T. I.: Funar védi a kolozsvári gödröt. = MN szeptember , 9., Fő tér: Szent Mihály-templom Enyedi Pál: Orgonaépítés Erdélyben. Régi-új remek Kolozsvárott. = MN augusztus Geréd Vilmos: A kolozsvári Szent Mihály-templom orgonáiról. = Magyar Egyházzene, 3, 1995/1996, , Miklósi-Sikes Csaba: A kolozsvári ferences-rend építkezései. > 8308., Palmer, Matthew: A tendentious Plan. Towards an Understanding of St Michael s Kolozsvár (Cluj-Napoca). = Acta Historiae Artium, 40, 1998, 1/ , Sanda Salontai, Mihaela: O restaurare în spiritul doctrinei unităţii de stil claustrul mănăstrii dominicane din Cluj. > 111. Sas Péter: Hirschler József, művészettörténész és főpap. > Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály templom. Kolozsvár, Gloria Kiadó, p., 4 t., ism. Gábor Dénes = Honismeret, 27, 1999, ; Mészáros István = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 12, 2000, 1/ Fő tér: Rédey-ház Tibori Szabó Zoltán: Gheorghe Funar visszaköveteli a Rhédey-házat. = Nszb december Fő tér: Wolphard-Kakas ház Balázs Dénes: Kakas István kolozsvári kandallós háza. = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, , Kovács András: Csillagképek és épületplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz épületplasztika történetéhez. = Ars Hungarica, 19, 1991, , Kovács, András: Kosmographische Darstellungen in der klausenburger Bauplastik der Renaisancezeit. = Forschungen zur Volks- und Landeskunde, , Házsongárdi temető Csűrös László: A Házsongárd növényzetéről. = Művelődés, 49, 1996, 5/ , Gaál György: A Házsongárd perspektívái. = Korunk, 10, 1999,

8 8333. Gaál György: A Házsongárdi temető térképe. Rajzolta: Benedek István. Kolozsvár, Apáczai Csere János Baráti Társaság, p. + 1 térkép Gaál György: Tört kövön és porladó kereszten pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Kolozsvár, Stádium, p., 28 t., Herepei János: A Házsongárdi temető régi sírkövei. Budapest, Akadémiai Kiadó, ism. Balázs Géza: Két néprajzi monográfia a halott faluról. = Honismeret, 19, 1991, ; Balogh István = Ethnographia, 103, 1992, 1/ ; Halász Péter: Siralomvölgy és panteon. Könyvek a házsongrdi temetőről. = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1991, 1/ ; Kiss András: Kolozsvári helytörténetírás Jakab Elektől Herepei Jánosig. A beszélő kövek. = Erdélyi Múzeum, 54, 1992, 1/ ; Sas Péter = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1991, 1/ ; Tibori Szabó Zoltán: Könyvek a Házsongárdról. = Könyvesház, 2, 1992, , Kiss András: Házsongárdi krónika. > Lászlóffy Aladár: Házsongárd. Budapest, Helikon Kiadó, ism. Balázs Géza: Két néprajzi monográfia a halott faluról. = Honismeret, 19, 1991, ; Halász Péter: Siralomvölgy és panteon. Könyvek a házsongrdi temetőről. = Új Erdélyi Múzeum, 1, 1991, 1/ ; Tibori Szabó Zoltán: Könyvek a Házsongárdról. = Könyvesház, 2, 1992, , Moscu Katalin: Halattak napja a Házsongárdban. = Műemléklap, 3, 1999, , P. Szabó Ernő: Oszlopa romlandó, neve él. Barangolás a házsongárdi temetőben. = MN szeptember , Szántó Csaba: A Házsongárdi temetőkert. In: A Lippay János tudományos ülésszak (Budapest, október ) előadásainak és posztereinek összefoglalása. Budapest, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Hosszú u. 5.: lakóház Murádin B. Katalin: Ajtó a tűzfalon. = Korunk, 9, 1998, , Kismezői temető Kiss András: Kalandosok. A Kalandos-temető Kolozsvárt. = Művelődés, 41, 1992, , Kiss András: Kalandosok Kalandos-temető Kolozsvárott. > Kötő u.: Redut ifj. Kós Károly: Egy műemlék-épületünk történetéről. = Művelődés, 48, 1995, , Sétatér Fekete Albert: Az egész város díszére. A kolozsvári Sétatér másfél évszázada. = Szalon, 2, 1998, , Fekete Albert: A Hangyásberektől a Sétatérig. = Művelődés, 50, 1997, , Fekete Albert: A kolozsvári Sétatár ( ). In: A Lippay János tudományos ülésszak (Budapest, október ) előadásainak és posztereinek összefoglalása. Budapest, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, színházépületek Miklósi-Sikes Csaba: A 200 éves kolozsvári színjátszás hajlékai. = Pavilon, No , unitárius templom Gaál György: A kétszáz éves kolozsvári unitárius templom. = Protestáns Szemle, 55, 1993, és városfal Brenner Tibor: Kincses Kolozsvár falai és kapubástyái. = református Szemle, 87, 1994, , zsinagóga Kiss Géza: Kiállítás bőröndből. Összefogás a zsinagógák megmentéséért. > Boctelke: egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Koltó [Cătălina] Koltói kalauz. Szerk. Metz József. Nagybánya, Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, p., [16] t., (EMKE füzetek, 4.) Kolut > Küllőd Komádi malom Szűcs Ernő: Bihar megyei malmok történetéből. > Komárom/Komárno Mácza Mihály: Komárom. Történelmi séták a városban. Pozsony, Madách, p., Szénássy Zoltán: Komárom. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 1.) Brigetio Szőny Biró Endre: A brigetiói falfestmény. = Archaeologiai Értesítő, 120, 1993, 1/ , Borhy László Számadó Emese: A szőnyi vásártéri freskó lelet. Komárom, Komárom Város Önkormányzata, p., Bugán Adél: Földrengés végzett a házzal. Római kori freskók Komáromban. = Nszb április , Juhari Zsuzsanna: Életre kel Aquincum párja, Brigetio. = Nszb május , A szőnyi vásártéri ásatás leleteiből Szerk. Borhy László Számadó Emese. Komárom, Komárom Város Önkormányzata, p., 358

9 Erzsébet-híd éves a komáromi Erzsébet-híd. Szerk. Agócs Zoltán. [Tatabánya], Tatabányai Közúti Igazgatóság, [1992]. 76 p., ev. templom Reško, Alexander Danko, Radoslav: Komárom. Az evangélikus templom. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 95.) Klapka-szobor Szénássy Zoltán: Komárom. Száz éves a Klapka-szobor. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 85.) Monostori-erőd B. P. P. [Bóday Pál Péter]: Európában egyedülálló. = MH június , Bóday Pál Péter: Kulturális hadállás lesz a monostori erődből. = MH szeptember , Bóday Pál Péter: Kulturális központ Komáromban a Monostori-erődben. = MH november B. P. P. [Bóday Pál Péter]: Milliárdok kellenének a kiállításhoz. = MH május Csikány Tamás: Visszaveszi-e a természet? A komáromi Monostori erőd sorsa. = Nszb augusztus Daniss Győző: október: egy várfeladás diadalma. = Nszb október , Erő Zoltán Varga István: Homokvár a Duna mentén. A komáromi Monostori erőd. = Szalon, 2, 1998, , Az erőd. Szamódy Zsolt fotóművész kiállítása, [Tata, 1992]. Bev. Wehner Tibor, Számadó Emese. Tata, Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat, p., Fekete Judit: Vár állott, most kőhalom. A monostori erődöt még a térképek is letagadták. = MN augusztus , Floreková, Viera: Protiturecká pevnost v Komárne. Národná kultúrná pamiatka. = Pamiatky a múzea, 1995, , Gráfel Lajos: Komárom erődrendszere. = Új Mindenes Gyűjtemény, [1991!] , Kecskés László: A Monostori várerőd. = Új Forrás, 23, 1991, , Koris János Sedlmayr János: Komárom, Monostori erőd, kantin épület. = Műemléklap, 1, 1997, 5/6. 11., N. Kósa Judit: Márványlatrina lőrésekkel. Felfedező séta a komáromi Monostori erődben. = Nszb június , Nagy Klára: A komáromi erődök műemléki hasznosítása. = Magyar Építőipar, 45, 1995, , Nagy Klára: Látogatóban Komárom-Esztergom megyében. > (rosdy) [Rosdy Tamás]: Tízmilliárd forint kellene. A monostori erőd hadtörténeti múzeum lesz. = MN július Suba János: A M. Kir. honvédség 10. sz. központi lőszerraktárának (Komárom Csillagerőd Komárom Óvár) kiépítése. = Limes, 7, 1994, , Szabóky Zsolt Csikány Tamás Horváth Csaba: Komárom erődváros. Komárom, Komárom Város Önkormányzata, p., Thury Levente: Mi lehetne egy erőd? = Balkon, 1993, , Tolnai Gergely: Komárom, Magyarország legnagyobb erődrendszere. = Komárom Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, , Varga István: Monostori erőd, Komárom. = Műemléklap, 4, 2000, 7/8. 7., Kőszűz Mácza Mihály: A komáromi Kőszűz. = Limes, 1999, , ref. kollégium Szénássy Zoltán: Komárom. A református kollégium. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 39.) Erdős Gábor: Az öregkomáromi református templom 190 éves Bohack orgonája. = Hangszervilág, 5, 1995, , Simor-zárda Mácza Mihály: A komáromi Simor-zárda története. Készült a zárda alapításának 120. évfordulóján áldozatkész irgalmas nővérei emlékének ajánlva. Komárom, Celemantia, p., 30 t., szerb templom Nagy Márta: Georgiosz zográf ikonjai a komáromi szerb templomban. = Limes, 5, 1992, , Radovanović, Bojan: A komáromi görögkeleti templom. Komárom, Duna Menti Múzeum, Ortodox Egyházközség, p., Szent András-templom Liszka József: Mária szobor a komáromi Szent Andrástemplomban és párhuzamai. > Szent Anna-kápolna Tóth Zoltán: Három komáromi templom története. = Limes, 4, 1991, , Szent János-templom Tóth Zoltán: Három komáromi templom története. >

10 Szent Rozália kálvária templom Tóth Zoltán: Három komáromi templom története. > temetők Mácza Mihály: A komáromi temetőkről. = A Duna Menti Múzeum Értesítője, , Mácza Mihály: A komáromi temetőkről. = Limes, 5, 1992, , Komáromfüss [Trávnik] Reško, Alexander: Komáromfüss. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 47.) Komlódtótfalu Becsky Kossuth-kastély Bugár-Mészáros Károly: Komlódtótfalu. Becsky Kossuth-kiskastély évi helyreállítási üteme. = Műemléklap, 3, 1999, 8. 8., Kompolt településszerkezet Bakó Ferenc: Kompolt község településnéprajzának vázlata. = Studia Comitatensia, , Konyár malom Szűcs Ernő: Bihar megyei malmok történetéből. > Kopčany > Kopcsány Kopcsány [Kopčany] Szent Margit-kápolna Vančo, Martin: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch. Otázka jej pôvodu a problematika archiektonického typu. = Ars, 1995, , Kópháza Kossuth u. 15.: lakóház Kottmayer Tibor: Két nemzetiség, két ház. = Műemlékvédelem, 42, 1998, , Korlát Vándor András: századi ácsolt tetőszerkezetek Magyarországon. > Kórógy [Korog] Kiss Margit: A kórógyi és szentlászlói református templomok szószékeinek helyreállítása. = Magyar Építőipar, 50, 2000, 1/ , Kiss Margit: Szószék és korona. A kórógyi és szentlászlói templomok helyreállításáról. = Műemléklap, 4, 2000, 3/ , Korond [Corund] Firtos-vára Ferenczi István: Sóvidéki várainkról. > Ferenczi Géza Ferenczi István: A kora középkori keleterdélyi mészhabarcskötésű várak kérdéséhez. I. > Madar Ilona: A Sóvidék vallásossága. > Korpavár Palin: présházpince Kecskés Péter: A palini présházpince átépítése. = Téka, 1991, , Korpona [Krupina] Szent Péter-templom Hanuliak, Václav: Najstaršia sakrálna stavba v Krupine. = Pamiatky a múzeá, 1996, , Hanuliak, Václav: K problematike počiatkov mesta Krupina. = Archaeologica historica, , Kosút [Košúty] Reško Sándor Vincze István: Kosút. A kastélyos falu.. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 125.) Košice > Kassa Košúty > Kosút Kovin > Kevevára Kömörő Vándor András: századi ácsolt tetőszerkezetek Magyarországon. > Kőrispatak [Crişeni] Kálnoky-kastély Tüdősné Simon Kinga: Adatok a Kálnoky-család kastély- és udvarházépítéséhez Háromszék. = Ars Hungarica, 23, 1995, Körmend építészettörténet településszerkezet Hajmási Erika: Körmend a középkorban néhány szondázó leletmentés tükrében. In: Körmend története. Szerk. Szabó László. Körmend, Körmend Város Önkormányzata, , Nagy Zoltán: Körmend belváros kézműves házainak 360

11 népi építészeti tanulságai az 1826, évi tűzkár-jegyzőkönyvek és más kiegészítő források adatai alapján. > Bundics Antal Miklós Zügn Tamás Pataky László Szántóné Balázs Edit: A körmendi egyházközségek és hitközségek története. Körmend, Körmend Város Önkormányzata, p., (Körmendi füzetek) Batthyány-kastély Kostyál László: Gróf Batthyány Lajos, mint mecénás. > ev. templom Zügn Tamás: A körmendi ágostai hitvallású evangélikus egyházközség története. Körmend, Evangélikus Egyházközség, p., [26] t., ill Körmöcbánya [Kremnica] építészettörténet településszerkezet Maršálková, Jarmila: Pešia zóna v historickom prostredí Kremnice. = Monumenta tutela Ochrana pamiatok, , lakóházak Oriško, Štefan: Stredoveké objekty nestského jadra zlatej Kremnice. = Pamiatky a múzea, 1998, , Kamaraház Toranová, Eva: A körmöcbányai Kamaraház leltára 1541-ből és 1548-ból. In: Isten áldja a tisztes ipart. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Szerk. Szende Katalin, Kücsán József. Sopron, Soproni Múzeum, , kórháztemplom Husovská, Ľudmila: Prestavba areálu špitálskeho kostola a Kremnici. = Pamiatky a múzea, 1999, , Szent Anna-kápolna Husovska, Ľudmila: Kaplnka svätej Anny v Kremnici. = Pamiatky a múzea, 1998, , Szűz Mária-plébániatemplom Balážová, Barbara: Oltár Nanebovzatia Panny Márie bývalého farského kostola v Kremnici. = Ars, 1998, 1/ , és vártemplom Farkaš, Ľubomír: Obnova hradného areálu v Kremnici v rokoch > Hoššo, Josef: Historische und archäologische Erforschung der Stadtburg von Kremnica (Kremnitz). = Acta Archaeologica, 48, 1996, , Jánó Mihály: Gyárfás Jenő diákkori rajzai. > Luxová, Viera: Figurálne konzoly v Kremnici a Banskej Štiavnici. = Pamiatky a múzea, 1991, , Šeňová, Naďa Vitanovský, Michal: Strážnica veži Mestského hradu v Kremnici. = Archaeologia historica, , Paulosová, Silvia: Kremnický mestský hrad. = Pamiatky a múzea, 1997, , Körös [Križevci] Križevci grad i okolica. Uredili: Andelko Badurina et al. Zagreb, Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, p., (Umetnička topografija Hrvatske) Körösfő [Izvoru Crişului] műemlékvédelem Balogh Ferenc: Falufejlesztés és hagyományőrzés Körösfőn. = Művelődés, 52, 1999, , Korpos-féle ház G. Szabó Zoltán: Korpos György lakóháza Körösfőn. > 382. Csinkó és Ordományos falvak egykori templomai Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Körösladány népi építészet Szarkáné Bíró Piroska: Épületek fadíszei öt sárréti településen. > Körtvélyes [Hrušov] Bóna, Martin: Hrad Hrušov. = Pamiatky a múzea, 1994, , Bóna, Martin: Stavebno-historický piekum hradu Hrušov a metodický prítup k jeho konzervácii v r = Archaeologia historica, , Körösszakáll szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Körösszegapáti szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Kőszeg ábrázolások ifj. Giczy József Bariska István: Kőszeg. Híres magyar városok régi képeslapokon. Kőszeg, Városkapu Könyvesbolt, p., (Híres magyar városok régi képes levelezőlapokon) ism. Dominkovits Péter: Várostörténet képeslapokon. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1995, ; Domonkos János: Levelezőlap-album a régi Kőszegről. = Műemlékvédelem, ; Söptei István = Vasi Szemle, 50, 1996,

12 építészettörténet településszerkezet Bariska István: Kőszeg. Szombathely, Savaria Tourist, [1995] 147 p., ism. Szigetvári Ferenc = Vasi Szemle, 50, 1996, Holl Imre: A középkori Kőszeg város. In: Történelmi és Művészeti Antológia II. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Holl, Imre: Die mittelalterliche Stadt Kőszeg. = Acta Archaeologica, 49, 1997, 1/ , F. Mentényi Klára: Reneszánsz építészet Kőszegen. In. Kőszeg Egy szabad királyi város jubileumára. Szerk. Bariska István, Söptei Imre. Kőszeg, Polgármesteri Hivatal, , Sill Ferenc: Batthyány-vizitáció Kőszegen, > 3740., 3741., Sill Ferenc: Bőle András püspök kánoni vizitációja Kőszegen, > 3748., 3749., Sill Ferenc: Kazó István kánoni vizitációja Kőszegen, > Sill Ferenc: Somogy püspök kánoni vizitációja Kőszegen, I. >.3759., 3760., Sill Ferenc: Szily püspök kánoni vizitációja Kőszegen, I. > 3763., 3764., 3765., lakóházak B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. = Magyar Építőipar, 50, 2000, 1/ , műemlékvédelem Bariska István: Kőszeg belvárosa a Nemzeti örökség része. = Vasi Szemle, 45, 1991, 1, Bariska István: Kőszeg épített örökségéről. = Műemlékvédelem, 39, 1995, Básty Tamás: Az önkormányzati vagyon átmentési folyamata Kőszegen. > Kőszeg is a világörökségre pályázik? Állami segítségre számít célja megvalósításához a Vas megyei kisváros. = Nszb december , Rákóczy Péter: Kőszeg óvja értékeit. = Műemlékvédelem, 39, 1995, Szima Andrea: Napjaink műemlékvédelme városunkban. = Műemlékvédelem, 39, 1995, Vincze Csaba: Hétköznapi városrekonstrukció Kőszegen a tervező osi főépítész szemével. = Magyar Építőipar, 45, 1995, , Chernel-kert Balogh Lajos: A százéves kőszegi Chernel-kert. = Vasi Szemle, 48, 1994, , Chernel u. 17.: Szvetics-ház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Felsővár (Millenniumi kilátó) Bakay Kornél: Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a millenniumi kilátó. Kőszeg, Városi Múzeum, p., ism. Szerdahelyi Pál = Vasi Szemle, 51, 1997, Bakay Kornél: A kőszegi Felsővár régészeti feltárása. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Fő tér 1.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Fő tér 7.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > jezsuita (bencés) rendház F. Mentényi Klára: A kőszegi jezsuita majd bencés rendház kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 1992, , Jézus Szíve-templom Bariska István: A kőszegi Jézus Szíve-templom [Kőszeg], [Római Katolikus Egyházközség], p., Jurisics tér 1.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Kelcz-Adelffy u. 3.: Kelcz-Adelffy árvaház F. Mentényi Klára László Csaba: A kőszegi Kelcz- Adelffy árvaház épülete. > 58. Kelcz-Adelffy u. 10.: lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Kelcz-Adelffy u. 13.: egykori kat. iskola, lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Kőszegi-hegység Bakay Kornél: Kőszeg. A Kőszegi-hegység műemlékei, nevezetességei. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 567.) Óházi millenniumi emlékmű Jenkei Ede: Népi hiedelem az Óház kincset rejtő gyomráról. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Söptei Imre: Az Óházi Millenniumi Emlékmű újjáépítésének kísérlete. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , 362

13 8440. Söptei Imre: Vas megye egyetlen millenniumi építménye. Az Óházi emlékmű építse Kőszegen ( ). = Vasi Szemle, 50, 1996, , Rájnis József u. 1.: volt ev. iskola, lakóház B. Benkhard Lilla F. Mentényi Klára: Lakóházak kutatása Kőszegen. > Lőrincz Zoltán: A kőszegi református templom. Kőszeg, Protestáns Tanulmányi Központ, p., Lőrincz Zoltán: A templom mint műalkotás. A kőszegi református templom. Szombathely, BDTF, p., (Artes salubres) Szt. Jakab-templom Balažic, Janez: Tokovi poznogotskega stenskega slikarstva na zahodnem panonskem robu. > Bariska István: A híres kőszegi falképcsoport titkaihoz. A kőszegi Szent Jakab-templom középkori oltárképeiről. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , Szent Kereszt (Kálvária) templom Szilágyi István: Barokk kálváriák Bűnbánó Szent Péter ábrázolásai. > temető Söptei Imre: A kőszegi temető. = Műemlékvédelmi Szemle, 8, 1998, , és városfal Bakay Kornél: Kőszeg város középkori védművei. In: Történelmi és Művészeti Antológia II. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, Kőszegi Várszínházért Alapítvány, , B. Benkhard Lilla: A kőszegi védműrendszer. In. Kőszeg Egy szabad királyi város jubileumára. Szerk. Bariska István, Söptei Imre. Kőszeg, Polgármesteri Hivatal, , Dénes József: Megjegyzések Kőszeg és környéke Árpád-kori várairól. = Vasi Szemle, 45, 1991, hozzászólás: Bakay Kornél: Válasz. = Vasi Szemle, 45, 1991, ; Engel Pál: Kőszeg középkori várai. = Vasi Szemle, 45, 1991, Holl Imre: Kőszeg vára a középkorban. Az évi ásatások eredménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, p., (Fontes Archaeologici Hungariae) ism. Dénes József = Műemlékvédelmi Szemle, 1993, ; Kőhegyi Mihály = Műemlékvédelem, 37, 1993, Nováki Gyula: Újabb kutatások a kőszegi alsóvárban. = Vasi Honismereti Közlemények, 1991, Kővágóörs Mezősiné Kozák Éva: Kővágóörs. Műemlékek. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 605.) ev. templom Mezősiné Kozák Éva: Kővágóörs és evangélikus temploma. = A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 19/ , Mezősiné Kozák Éva: A kővágóörsi evangélikus templom. > 57.. Szakács István Koppány Zoltán: Válasz a kővágóörsi evangélikus templom orgonájának felújítási munkáiról szóló jegyzőkönyvre s még sok minden másra. > T.: Kővágóörs ünnepe. [a restaurált Pietà-szobor] = Evangélikus Élet, június , Ecsér: templomrom Rutai Ilona: Kővágóörs. Ecséri templomrom. = Műemléklap, 4, 2000, 11/ , Kővágószőlős Timár György: A Nyugat-Mecsek középkori templomai. > Kővágótöttös Schönerné Pusztai Ilona: A kővágótöttösi római katolikus templom helyreállítása. > 57. Timár György: A Nyugat-Mecsek középkori templomai. > Középlak [Cuzăplac], és Bozolnok falu egykori temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Kralovičove Kračany > Királyfiakarcsa Kráľovský Chlmec > Királyhelmec Kraskovo > Karaszkó Krásnohorské Podhradie > Krasznahorkaváralja Kraszna [Crasna] : festett famennyezet Móser Zoltán: Égi és földi üzenetek. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünneplésére. Szerk. Tusor Péter. Budapest, ELTE, , Krasznahorkaváralja [Krásnohorské Podhradie] Andrássy-emlékek György Tibor: Krasznahorkaváralja. Az Andrássymauzóleum. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 46.) György, Tibor: Múzeum Betliar. >

14 8456. Resko Sándor: Krasznahorkaváralja. Andrássy-emlékek. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 108.) Kravany nad Dunaiom > Karva Kremnica > Körmöcbánya Križevci > Körös Krupina > Korpona Kunágota Kovács József: A kunágotai katolikus egyházközség története, Szeged, Kunágotai Római Katolikus Egyházközség, V, 114 p., Kunbaracs Vörös-kastély Haris Andrea: A kunbaracsi ún. Vörös-kastély története. = Műemlékvédelem, 37, 1993, , Kunhegyes T. Bereczky Ibolya: Egy XIX. századi forrás a Tiszafüred környéki református eklézsiák történetéhez. > Zsolnay László: Négy katolikus templom a Jászkunságban és a hivatalos építészet a XVIII XIX. század fordulóján. > Kunszentmárton hidak Szikszai Mihály: A kunszentmártoni rév és híd története. = Zounuk, kápolnák, keresztek, temetők Józsa László: A kunszentmártoni Juhászkereszt. = Múzeumi Levelek, , Józsa László: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. Szeged, Néprajzi Tanszék, p., [64] t., (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, 4.) ism. Tolnay Gábor = Honismeret, 28, 2000, Józsa László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban. > 128. Jávor Anna: Zirkler János Borromei Szent Károly-képeiről (1784, 1791). > Józsa László: Kunszentmárton. Római katolikus nagytemplom. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 583.) Józsa László: A kunszentmártoni nagytemplom két évszázada. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Zsolnay László: A kunszentmártoni római katolikus templom. = Múzeumi Levelek, 69/ , zsinagóga Farkas József György: Szent hely volt, az is marad! Az elhagyott zsinagógából hangversenyterem lesz Kunszentmártonban. = Nszb május , Kunszentmiklós Bibó István: Rabl Károly építőmester munkássága. > Kútniky > Hegyéte Küküllőkőrös [Curciu] ev. templom Fabini, Hermann: Die Kirchenburg in Kirtsch. Hermannstadt, Monumenta Verlag, p., (Baudenkmäler in Siebenbürgen, 11.) Küllőd [Kolut] Békavár Silling István: Békavár. Egy elfelejtett bácskai vár nyomairól. = Honismeret, 22, 1994, Külsővat Körmendy József Körmendy Kinga: Külsővat plébániatemplomának építéstörténete. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Körmendy Kinga: Adat a külsővati plébániatemplom középkori történetéhez. = Ars Hungarica, 22, 1994, , Rainer Pál: A külsővati r. k. templom barokk emléktáblája és a Bési Balogh család vati vonatkozásai. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Vida Tivadar: Külsővat és környékének régészeti emlékei a római kortól az Árpád-korig. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Vida Tivadar Máthé Géza: Árpád-kori faragványegyüttes feltárása és bemutatása Külsővaton. = Műemlékvédelmi Szemle, 7, 1997, 1/ , Wathi Hosszutóti család kúriája Ilon Gábor: Adatok Külsővat késő középkori történetéhez a régészeti emlékek tükrében. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , Koppány Tibor: A külsővati plébániakert címeres köve. In: Tanulmányok Külsővat történetéből. Szerk. Ilon Gábor. Külsővat, Külsővat Község Önkormányzata, , 364

15 Kürt [Strekov] útmenti szobrok, keresztek Liszka József: Szakrális szabadtéri emlékek és szerepük egy faluközösség életében. (Kürti példa.) > Farkaskereszt Liszka József: A Farkaskereszt. Egy útmenti feszület és a hozzá kapcsolódó monda- és szokásanyag. = Ethnographia, 104, 1993, , Lábatlan Gerecsei Zsolt: A lábatlani református egyház és templom története. Lábatlan, Református Egyház, p., Nagy Klára: Látogatóban Komárom-Esztergom megyében. > Lacháza építészettörténet Novák László: Adatok egy kiskunsági helység, Lacháza 18. század végi, 19. század eleji építészetéhez. = Ház és Ember, , Lad kálvária Maróczky Erzsébet: A ladi Kálvária. = Egyházi Építészet, 2, 1992, 2. 3., Ladomérvágása [Ladomirová] Dóczy-kastély Takátsová, Júlia Veľasová, Lubica: Sgrafitová výzdobá kaštieľa v Ladomerskej Vieske. = Pamiatky a múzea, 1999, , Lak temető Laki Lukács László: Egy csereháti falu temetője és sírjel költészete. = Széphalom, , Lakompak [Lakkenbach] Galavics Géza: A magyarországi kertek képzőművészeti ábrázolásai. I. rész. 17. század. > 130. Lakszakállas [Sokolce] Kovács István Reško, Alexander: Lakszakállas. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 13.) Lánzsér [Lendse] Tobler, Felix: Der Brand der Burg Landsee 1790 und seine Folgen. Zur Genesis der Burgruine Landsee. = Burgenländische Heimatblätter, 57, 1995, , Laskod Cabello, Juan Simon Zoltán: A laskodi református templom műemléki vizsgálata. = Műemlékvédelmi Szemle, 5, 1995, 1/ , G. Horváth Erzsébet: Előzetes tájékoztatás a laskodi falképek feltárásáról. = Műemlékvédelmi Szemle, 5, 1995, 1/ , Jámbor Andrea: A laskodi református templom helyreállítási koncepciója. > Sipos László: A laskodi református templom. Egy korai Szent László-legenda freskó. = Műemlékvédelem, 44, 2000, , Sipos László: Szent László freskók a laskodi református templomban. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 35, 2000, , Laslovo > Szentlászló Lazony [Ložín] Sinčáková, Kveta: Metodické problémypamiatkovej ochrany a obnovy barokových a barokizovaných kostolov na Zemplíne. = Monumenta tutela Ochrana pamiatok, Lăzarea > Szárhegy Leányfalu művészvillák Ürmös Lóránt: Leányfalui művészvillák. = MN szeptember , Lébény Szent Jakab-templom Dercsényi Dezső: Lébény, Szent Jakab templom. 2. átdolg. kiad. Budapest, Tájak, korok, múzeumok Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 117.) Lédec [Ledice] Varga Imre Reško, Alexander: Lédec. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 68.) Lég [Lehnice] Benyovszky-kastély Csiba Vince Reško, Alexander: Lég. Benyovszky kastély. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 7.) 365

16 Legénd Békavár Nováki Gyula Sándorfi György: Nógrád megye középkori várai. II. Középkori várak Nógrád megye nyugati felében. > Leghia > Jegenye Légrád [Legrad] Feletar, Dragutin: A Zrínyiek és Légrád. = Irodalomismeret, 4, 1993, 1/ Lehnice > Lég Leled [Leľa] Petrovay R. Sándor Šipoš Tibor: Leled. Az Ipoly menti falu. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 163.) Lelesz [Leles] premontrei templom Cebecauerová, Daniela Klučková, Eva Stillhammerová, Martina: Kaplnka pri Kostole Nájdenia sv. Križa v Lelese. Fyzikálno-chemický prieskum nástenných malieb. In: Renovatio. Red. Katarína Kosová. Bratislava, , Jávor Anna: Lieb Ferenc, az edelényi festő. > Lendse > Lánzsér Lendva [Lendava] r. k. plébániatemplom Varga Sándor: A lendvai plébánia történetéből. Győr, Hazánk, p., Göncz László: Fejezetek Lendva történetéből ig. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, p., Hanga Piroska: Lovagvár a szőlőhegyen. = MN május , sj [Sebestyén József]: Lendva vára. A Szlovén- Magyar Kormányközi Együttműködés által támogatott A Lendvai vár régészeti kutatása és helyreállításának tervezése c. projektről. = Műemléklap, 3, 1999, , Tóth Sándor: Újabb adatok a Bánffy családról és a lendvai várról. = Muratáj, 1996/ , Lengyel Apponyi-kastély (s. m.) [Sárvári Márta]: Mamutfenyők a kastélyparkban. A helyreállítás szép példája Lengyelben. = MN február , Lengyeltóti B. Benkhard Lilla Lukács Zsuzsa: Lengyeltóti, plébániatemplom. [Budapest], TKM Egyesület, p., (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 549.) Hoppe László: A templom helyreállítása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , Lukács Zsuzsa: Előzetes beszámoló a lengyeltóti római katolikus templom évi kutatásáról. = Műemlékvédelmi Szemle, 1992, , Lukács Zsuzsa: A lengyeltóti r. k. templom kutatása. = Henszlmann-Lapok, No Lukács Zsuzsa: Az id. Szent Jakab tiszteletére szentelt lengyeltóti római katolikus templom barokk berendezése. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , Lukács Zsuzsa B. Benkhard Lilla: A lengyeltóti római katolikus templom feltárása és helyreállítása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , , Mihály Ferenc: A faszobrászati műtárgyak feltárása és restaurálása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, , Verbai Ilona: A lengyeltóti római katolikus templom festményeinek restaurálása. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth Sándor. Lengyeltóti, Lengyeltóti Város Önkormányzata, Lenti r. k. plébániatemplom Tantalics Béla: Lenti plébánia története. Lenti, Lenti Önkormányzat Lenti Honismereti Egyesület, p., 4 t., benne: Szilárdfy Zoltán: A lenti Szent Mihály plébániatemplom főoltárképének és freskóinak ikonográfiája R. L. L.: Várbevétel lenti módra. = Nszb január , Lepoglava pálos kolostor Kalapis Zoltán: Corvin János utolsó útja. > Lepsény Vargha Kálmán: A te oltáraidnál " Adalékok a lepsényi református templom 20. századi történetéhez. Pápa, Vargha Kálmán, p., 366

17 Lestin [Leštiny] ev. templom Paulusová, Silvia: Artikularkirchen. > Paulusová, Silvia: Artikulárne kostoly. > Létavértes Mosonta-kert: népi építészet Pataky Emőke: A létavértesi Mosontakert hármas védelme. = Műemléklap, 2, 1998, Pataky Emőke: A létavértesi Mosonta-kert hármas védelme. = Művelődés, 52, 1999, , Letenye Kostyál László: Adatok a Szent István-ikonográfiához néhány zalai ábrázolás alapján. > Levoča > Lőcse Lietava > Zsolnalitva Ligvánd [Nebersdorf] Niczky-kastély Bunzl, Franz Vancsa Tironiek, Eva-Maria: Schloß, Restaurierung des Festsaald. = Österreichische Zeitscrift für Kunst und Denkmalpflege, 46, 1992, 3/ , Lillafüred > Miskolc Lippó szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Liptóújvár [Liptovský Hrádok] Hanuliak, Václav: Liptovský hrad. = Pamiatky a múzea, 1996, , Liptószentkereszt [Svätý Kríž] ev. templom Paulusová, Silvia: Artikularkirchen. > Paulusová, Silvia: Artikulárne kostoly. > Liptószentmária [Liptovská Mara] Straková, Katarína: Ranobarkove zariadenie kostola z Liptovskej Mary v kontexte spisskych dielni. = Ars, 1999, 1/ , Liptovská Kokava > Kokava Liptovská Mara > Liptószentmária Liptovský Hrádok > Liptóújvár Liteni > Magyarléta Litér Koppány Tibor: A Séd-völgy református templomai. > Lókút Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Lontó [Lontov] Csáky Károly: Lontó. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 44.) Lórév szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Losonc [Lušenec] ev. templom Drenko, Jozef: Z histórie kalvinského kostola a cirkvi Lučenec, Lučenec, Okresni urad, p., Böszörményi István: A losonci református templom története. = Confessio, 15, 1991, , Böszörményi István: A losonci református templom története. [h. n.] [k. n.] [1995]. [13] p., 7 t., zsinagóga Paučová, Andrea: Židovská synagóga v Lučenci. = Pamiatky a múzea, 2000, , Lovas Schönerné Pusztai Ilona: A lovasi római katolikus templom helyreállítása. > 56. Lovasberény Cifka Brigitta: Pyrker és Danhauser. Danhauser oltárképei Magyarországon. > 3887., Cziráky-kastély Csík István: Kastélymetamorfózis. Cziráky-újjászületés a harmadik évezredben. = Nszb február , legát [Legát Tibor]: Köztes állapot. Lovasberény, Cziráky-kastély. = Magyar Narancs, augusztus , 367

18 8524. Román András: kastély és hagyomány Lovasberény = Szalon, , , Román András: Kastély és hagyomány a millennium jegyében, Lovasberény = Műemlékvédelem, 44, 2000, , Somorjay Sélysette: Hét nemzedék építette. A lovasberényi Cziráky-kastély. = Szalon, 1, 1997, , Varga Zsuzsanna: Ki dobta kie ezt a zongorát? Kulturális rendezvények és műemléki felújítás a lovasberényi kastélyban. = Műemlékvédelem, 42, 1998, , Varga Zsuzsa: Több mint kastély. A Cziráky Curiositas. = Szalon, 1, 1997, , park Jámbor András: Angolkert szőlőheggyel. A lovasberényi Cziráky-kastély parkja. = Szalon, 1999, 3/ , Lovászpatona Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén. > 58. Ložín > Lazony Lőcse [Levoča] építészettörténet településszerkezet Žifčak, František: Stará Levoča v arhívnych prameňoch. = Archaeologia historica, , lakóházak Jacková, Antónia: Stavebný vývoj meštianskeho domu na Námestie Majstra Pavla č. 37 v Levoči. = Monumenta tutela Ochrana pamiatok, , templomok Javorský, František: Levočké kostoly v kontexte dejín mesta. = Z minulosti Spiša, 5/ /1998. (1999) , polgári leányiskola épülete Mayerová, Innet: História architektúra vyšších dievčenských škôl v Hornom Uhorsku. > Szent László minorita templom Brázdilová, Magdaléna: Personifikácia hudby na tabuľovcých maľbách z Levoče. = Pamiatky a múzeá, 1997, , Burdová, Dana: Utajený kozmogram rozetového okna minoritského kostola v Levoči. K interpretácii tvaroslovia gotickej architektúry. = Pamiatky a múzea, 2000, , Lengová, Jana: Hudobné motívy na gotických nástenných malbách Korunovania Panny Marie. > Lukáč, Gabriel: Stredoveký klástor minoritov v Levoči. Predbežné výsledky archeologického výskumu v rokoch = Z minulosti Spiša, 5/ /1998. (1999) , Spaleková, Eva: Ranobarokové rezbárstvo v Levoči. = Pamiatky a múzea, 1993, , Szent Jakab-templom Búran, Dušan: Arma Christi v kostole sv. Jakuba v Levoči. = Ars, 1996, 1/ , Búran, Dušan: Poznámka l levočskej nástennej malbe. = Ars, 1993, , Chalupcký, Jan: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin, Osveta, p., 66 t., E. Fehér Pál: Veszélyben a lőcsei templom. = Nszb március Lacková, Desana: Gotické kámenné architektonické články na Spiši. > Novotná, Mária: Oltár Panny Márie Snežnej chráme sv. Jakuba. = Z minulosti Spiša, 5/ /1998. (1999) , Novotná, Mária: Restaurierung des Altars der hll. Petrus und Paulus in Levoča. = Pamiatky a múzea, 1996, Sonderausgabe, Novotná, Mária: Reštaurovanie oltára sv. Petra a sv. Pavla v Levoči. = Pamiatky a múzeá, 1995, , Togner, Milan: Južna predsieň chrámu sv. Jakuba v Levoči. Poznámky k spišskej malbe prvej štvrtiny 16. storočia. = Pamiatky a múzeá, 1992, , Végh János: Apostolszobrok a lőcsei főoltár oromzatában. > Végh, János: Der Johannesaltar des Stadtpfarres von Leutscheu Johannes Henckel. Eine ikonographisvhe Studie. = Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 46/ /1994. (1994) II.: , Végh János: Karcsú és zömök figurák a lőcsi főoltáron. Pál mester és a blaubeureni oltár. = Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, , Végh János: Lehajtott fejjel és összekulcsolt kézzel Egy motívum útja Rogier van der Weydentől Lőcsei Pálig. = Művészettörténeti Értesítő, 44, 1995, 1/ , Végh János: Pál mester Jézus-születése-oltárának viszontagságai. = Ars Hungarica, 23, 1995, , Végh János: Szőlő-motívum a lőcsei főoltár predelláján. = Ars Hungarica, 25, 1997, 1/ , kerti pavilon, ún. kínai ház Janovská, Magdaléna: Maľovaná výzdoba z interiéru Činskeho domčeka v areáli nemocnice v Levoči. = Pamiatky a múzea, 1993, , Lucfalva ev. templom Megyaszay Lászlóné: tatárdúlás és tűzvész sem pusztította el. = Evangélikus Élet, április 2. 3., Pogányvár Nováki Gyula Sándorfi György: Nógrád megye közép- 368

19 kori várai. I. A várkutatás jelenlegi állása Nógrád megyében. > Lučky > Jánosrét Ludas (Heves megye) Sárközi Judit: Ludasi védett házak. A lakók bírósághoz fordulnak. = Nszb december 5. 8., Ludas [Ludaš] Beszédes Valéria: A ludasi templom építése. = Néprajzi Látóhatár, 8, 1998, 1/ Ludrova > Nemesludrova Luna de Sus > Magyarlóna Lunca de Sus > Gyimes, Gyimesfelsőlok Luncani > Aranyosgerend Lupsa [Lupşa] Szent György-templom Marcu, Daniela: Biserica Sfântul Gheorghe de la Lupşa (Jud. Alba). = Arheologia medievală, , Lušenec > Losonc Lutosa > Csomortány Macău > Mákó Maconka Deák Klára: A maconkai falképek restaurálása. > 55. Prokopp Mária: A maconkai falképek művészettörténeti vizsgálata. > 55. Prokopp Mária Horváth Alice: Bátonyterenye. Műemlékek. > Mad [Mad] Petrovay R. Sándor: Mad. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 157.) Madar [Modrany] Nagy Lajos: Madar. Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., p., (Honismereti kiskönyvtár, 34.) Magyarbénye [Biia] György Horváth László: Él-e, hal-e Magyarbénye? = Reformátusok Lapja, május 3. 5., Magyarbikal [Bičalau] műemlékvédelem Finta József: Rekviem egy faluért: Kalotaszeg Magyarbikal. = Magyar Építőipar, 43, 1993, , Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarbóly ev. templom Ravasz János: Die Chronik der Evangelischen Kirchengemeinde Magyarbóly. Magyarbóly, [Magyarbólyi Evangélikus Egyházközség], p., szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Magyarborzás [Bozieş] Hints Miklós: Adalékok a mezőségi Melles-völgy építészeti emlékeihez. > 2727., Magyarcsanád közúti híd Tóth Ferenc: A magyarcsanádi közúti híd. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, , román otodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > szerb ortodox templom Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. > Magyarfenes [Vlaha] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyargyerőmonostor [Mănăstireni], és Nagybérc falu elpusztult temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. >

20 Magyarherepe [Herepea] György Horváth László: Segélykiáltás egy templomért. = Reformátusok Lapja, február 9. 5., Magyarkanizsa [Kjaniža] Klamár Zoltán: Örökségünk kanizsai képeskönyv. Kanizsa, Cnesa, p., ism. Harkai Imre = Üzenet, 27, 1997, 1/ Magyarkirályfalva [Crăieşti] Fülöp Ernő: Királyfalva és református temploma történeti-néprajzi áttekintése. In: Vallási néprajz 6. Szerk. Bartha Elek et al. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, Magyarkiskapus [Căpuşul], és Szamártelek falu egykori temploma Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarléta [Liteni] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarlóna [Luna de Sus] népi építészet Szatmári Klára: A szőlőfutta tornác mögött = Műemléklap, 2, 1998, 9. 7., Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > Ricci József: A magyarlónai református templom ékessége. = Művelődés, 44, 1994, , Magyarmajdán [Majdan] Oroszlános: monostor Takács Miklós: Az oroszlánosi monostor oroszlánja. = Archaeologiai Értesítő, 120, 1993, 1/ , Magyarnádas [Nădăşel] egykori templom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. Magyarókereke [Aluniş] Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. > 111. ref. temető Palkó Attila: A magyarói református temető régi fejfái. = Református Szemle, 85, 1992, , Magyarózd [Ozd] Pekry-kastély Baróti Szabolcs: Kastélymentés, kórházépítés Magyarózdon. = MN november , Szépréti Lilla: A magyarózdi kastély. = ÚMo január , Magyarpéterlaka [Petrilaca de Mureş] Demeter József: A magyarpéterlakai református egyházközösség története. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 6, 1994, 1/ Magyarpolány műemlékvédelem Erő Zoltán: Utcakép helyreállítása, Magyarpolány, Petőfi utca. = Magyar Építőipar, 41, 1991, 1/ , Hamar Imre: Europa Nostra-díj a bakonyi ékszerdoboznak. = ÚMo május 6. 6., Polgár Zoltán: Az év műemlék faluja: Magyarpolány. = Műemlékvédelem, 37, 1993, , kálvária Szilágyi István: Barokk kálváriák Bűnbánó Szent Péter ábrázolásai. > Szilágyi István: A magyarpolányi kálvária. = Honismeret, 19, 1991, , r. k. plébániatemplom Kerny Terézia: Néhány dunántúli Szent László ábrázolásról. > 127. Petőfi u. 4.: lakóház [tájház] Erő Zoltán: Öregek napközi otthona és tájház, Magyarpolány. = Magyar Építőipar, 41, 1991, 1/ , Magyarremete [Remetea] Borbély Gábor: Magyarremete kincsei. = Partium, 7, 2000, 1. 7., Kerny Terézia: Dokumentumok a magyarremetei falfestményekről. = Ars Hungarica, 27, 1999, Magyarsárd [Şardu] romtemplom Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen a romanika és a gótika évszázadai (1540-ig) adattár. >

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk! Ez a kiadvány az EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI MEZŐGAZDASÁGI ALAP: A VIDÉKBE BERUHÁZÓ EURÓPA anyagi hozzájárulásával jött létre. SZK VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007-1013 Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS EGYHÁZKÖZSÉG Alsódobsza, Rákóczi u. 37. A régi Zemplén vármegye déli részén, a Hernád folyó mentén a Miskolc és Szerencs között levő település lassan 200 éves temploma éke és büszkesége

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL 11213 */M. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS 188 FÜZETEK PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL ÍRTA BALOGH JOLÁN ö m, % % l y

Részletesebben