KEHRLING BÉLA II. EVF. 6. SZAM SZERKESZTI ÁRA 1 PENGŐ. :>»mmmm< :. fmmmum- ->mmmm<«- i»mmmm«->mmmmt>- ^.mmmmi i»mmmm«i s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEHRLING BÉLA II. EVF. 6. SZAM SZERKESZTI ÁRA 1 PENGŐ. :>»mmmm< :. fmmmum- ->mmmm<«- i»mmmm«->mmmmt>- ^.mmmmi i»mmmm«i s"

Átírás

1 53520 II. EVF. 6. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉLA Missis Buttler a döntő után átadja a Cupát. Austin, Kingsley, Missis Buttler és a győztes Tildén Coen pár. :>»mmmm< :. fmmmum- ->mmmm<«- i»mmmm«->mmmmt>- ^.mmmmi i»mmmm«i s ÁRA 1 PENGŐ

2 86 TENNISZ ES GOLF 3Mwj) CSOKOLÁDÉ Játék közben egy darab kesernyés dessert csokoládé a legjobb éhségcsillapító t HUROZÁS Pályák építése é; rendbe hozatala kipróbált mestereinkkel. KÜLFÖLDI SZAKMUNKA-. HÁLÓK SUNK MEGÉRKEZETT! KÉRJE NAGY TAVASZI SPORTÁRJEGYZÉKÜNKET! RAKETTEK LABDAK RUHÁZAT CIPŐK KERTESZ TODOR és WESZELY ISTVÁN rt. BUDAPEST, IV., VÁCI UCCA 9. TELEFON: AUT

3 II. ÉVFOLYAM MÁRCIUS SZÁM VKNNISI ÉS ftttti Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, I, PAULER-U. 18 Telefon: Felelős szerkesztő KEHRLING BÉLA Helyettes szerkesztő VÁSÁRHELYI L. JENŐ MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER minden 2-dik és 4-dik szombaton. Előfizetési di : Egész évre.. 20 pengő Fél évre 10 peogő A MAGYAR ORSZÁGOS LAWN TENNISZ SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA Készüljünk a Davis Cupre! 1 A külföldi lapokban lépten-nyomon olvas az ember cikkeket az egyes szövetségek előkészületeiről az idei Davis-Cup első fordulójára. Nálunk azonban még minden alszik. Nyomát* sem látjuk annak a rendszeres előkészítő munkának, ami szükséges volna ahhoz, hogy nagy ellenfelünket, Japánt legyőzzük. Vagy talán a szövetség urai azon <a nézeten vannak, hogy nem nyerhetünk s a munka így úgyis kárba vesz. Mi nem vagyunk ezen a nézeten s azért: emeljük fel idejekorán a szavunkat, mert véleményünk szerint a sportban lehetetlenségek nincsenek s így igenis remélhetjük, hogy esetleg győzni fogunk. A győzelemhez azonban munka, erő és kitartás kell. Az előkészítő munka megkezdése sürgős s itt minden óra késedelem hátrányunkat jelenti a máris Európába érkezett és együtt trenírozó japáni legénységgel szemben. A mi sorsolásunk csak az első pillanatban látszik nagyon kedvezőtlennek, pedig ez nem úgy van. Csak első ellenfelünk nehéz, de ha azt szorgalommal és erős akarattal legyőzzük, akkor az út nagyobb akadályok nélkül szabad egészen a zóna döntőjéig. A Monte-Carlóban e-z irányban megkérdezett szakemberek véleménye szerint a Japán Magyarország meccs győztese az európai zóna döntőjének egyik résztvevője, míg a másik oldalnak aránytalanul nehezebb küzdelmei közül valószínűleg Anglia lesz a döntő másik szereplője., Németország most veszítette el Moldenhauert s dacára ennek, a. német bajnok, Prenn véleménye szerint, ők okvetlenül győzni fognak Angliában. Kijelentése mindenesetre merész, de szavaiból az okvetlen győzniakarás látszik s a német tennisz-szövetség már elkezdte a válogatottjainak rendszeres foglalkoztatását a nagy cél, Anglia újból való legyőzésének érdekében. A német sport és napi sajtó naponkint foglalkozik ezekkel az előkészületekkel s így az egész német nép győzniakarása serkenti fokozottabb munkára a német legénységet. Nálunk egyelőre nem történt semmi. Kehrling idei viszonylag gyengébb rivierai eredményei a kishitlieket esetleg mé<r jobban meggyőzték a forduló megnyerésének lehetetlenségéről s igy valahogyan azt érezzük, hogy nem sok kedvvel fognak munkához az illetékesek. Nekünk azonban szent kötelességünk felemelni szavunkat, hogy igenis, dolgoznunk kell és a lelkes munka esetleg megtermi gyümölcsét. Ne várja a szövetség azt. hogy majd Kehrling, Takács s az esetleges többi jelölt úgyis trenirozik, hanem az összes számbajöhető játékosokat fogja közös tréningbe, vegyen tőlük fogadalmat, hogy a rá juk bízott tréningeket legpontosabban elvégzik s akkor esetleg remélhetjük,hogy a magyar tehetség egyszer japán szorgalommal párosulva, megverheti első ellenfelünket. Gondolja meg a szövetség, hogy ne szerződtessen-e egy trénert április hó végéig, akinek más feladata nem lenne, mint a jelöltekkel foglalkozni. Anglia csapatát Karel Kozeluh, Németországét Román Naujoc.h, Hollandiáét Plaa trenírozza. Szerezzen a szövetség okvetlenül még Japán előtt ellenfelet Davis-Cup csapatunknak, hogy verseny-tréningjük is legyen a játékosoknak. Ezen irányban támogassa a már ezen célból lekötött Komán Naujoch pesti mérkőzésének létrejöttét, mert Kehrling és Takács tréningjének legfontosabb kelléke közvetlen a Davis- Cup előtt pár erős mérkőzés. Öt szettet kiküzdeni megfelelő tréning nélkül nem lehet. A számbajöhető játékosok szerintünk Kehrling, Takács, Krepuska, Bánó, Ascliner, Gabrovitz és Zichy gróf pedig ne várjanak hivatalos buzdításra, hanem azonnal fogjanak a legszigorúbb és legsportszerübb tréningbe, ami neesak tenniszezésből álljon, hanem megfelelő kondicionáló tréningből, hol mind a testüket, mind idegeiket a lehető legjobb kondícióba igyekezzenek hozni május első vasárnapjára.

4 tennisz és öolp S. ha így lesz minden, ahogyan mi szeretnénk s ha a jelöltek törhetetlen szorgalommal csak erre a mérkőzésre gondolnak, akkor megismétlődhetik a tavalyi csoda, mikor Hollandiát legyőztük s mi a tavaly megszerzett presztizsünkhöz híven az idén is eljutunk a döntőbe, vagy annak közelébe. A Monté -C Legutóbbi számunkban már beszámoltunk a Riviera-versenyek legnagyobbikának, a montecarlói versenynek a végeredményeiről, azonban, mint már akkori beszámolónkban jeleztük, annak részletes méltatására most visszatérünk. A már december elején kezdődő s egészen április végéig húzódó Riviéra"-versenyeknek is megvannak a maguk főeseményei. Mint a rendes szezonnak Wimbledon, iigy a Riviérának Monte-Carló a í'ővonzóereje. Az utóbbi esz- Monte-Carlo Boussus és Hughes mérkőzés előtt. tendőkben, mióta Buttler, a dúsgazdag angol tenniszbarát minden nemzet legjobb párosát" vendégül látja, szinte vándorlás indult meg a világ minden tájáról a Cupa elhódításáért. Az egyes játékosok, hogy a téli pihenő, vagy a fedett pályák villanyfénye után, a napfény vakító világítását megszokják, rendszerint egy-két héttel előbb lemennek a Riviérára s már az előző beaulieui versenyen elindulnak s Monte- Carló után még a mentőn i versenyen is résztvesznek. Ennek tulajdonítható, hogy a Riviéra fő tennisz-szezónja a beaulieui, monte-earlói és mentoni versenyek időtartama. Az idén a Buttler-Cup-ban huszonnégy pár indult s azon Japán és Ausztrália kivételével, do-i verseny minden számító tennisz-nemzet képviselve volt. A Cup-ot az eddigi esztendők küzdelmei során a franciák hódították el, azonban ebben az esztendőben a francia párosok erős kudarcot vallottak s már az elődöntőkben az angol-amerikai párosjáték felsőbbsége bizonyosodott be. Igaz ugyan, hogy csak az idén először volt úgy Anglia, mint Amerika ily erősen képviselve, azonban, ha vesszük, hogy mindkét 'nemzetnek nem a legerősebb páros-képviselői voltak jelen, úgy jogosult a francia lapok aggodalma a Davis-Cup idei sorsa miatt, különösen ha Lacoste sem állhat a francia színekért sorompóba. Franciaország a Davis-Cup páros megnyeréséie nem számíthat. Sem a Cochet Brugnon, sem a Boussus- -Buzelet-pár nem bizonyult elég erősnek. Igaz, hogy Borotra és Lacoste hiányoztak, de őket a franciák gyöngébbnek tartják a Ccehet Brugnon-párnál. Magyar részről a montecarlói verseny főszámában a Buttler-Cupben két páros is indult. A magyar Davis-Cup-pár, Kehrling Aschner, valamint a versenyeken résztvevő gróf Zichy Halter-kettős. Sajnos, egyik pár sikeréről sem számolhatunk be. Míg azonban a gróf Zichy Halter-pár sikerére az osztrák bajnoki kettős, Matejka Artens ellen senki s< m számított, olyannyira valószínűnek látszott azonban a Kehrling Aschnef'-pár győzelme, Rogers Peters ellen. Igaz ugyan, hogy Aschner közvetlenül a verseny előtti napokban éi kezet.! meg s csak két nap állott rendelkezésére az ottani világítási viszonyokat megszokni, mindazonáltal a beaulieui versenyen oly gyengén szerepelt angol-ir kettestől nem lett volna szabad vereséget szenvedniük. Beaulirubcn az olasz-cseh Martino Malacek-pár verte meg őket. Mindenesetre arra a jövőben figyelni kell, hogy a magyar pár mindkét tagja kellő tréninggel álljon ki erre a ma már nemzetközi viszonylatban igen fontos küzdelemre. Aschner az elején még mert ütni, azonban egy-két rossz labdától megijedt s elvesztette önbizalmát. Ettől kezdve főleg serviceivei volt sok baja s egész játéka bizonytalanná lett. Kehrling helyenként igen szép játékot mutatott, végén azonban nem forszírozta a reménytelen küzdelmet. A végeredmény az amerikaiak s főleg Tildén teljes sikerét igazolta. Beaulieu után, ezt a férfipárost is megnyerte fiatal partnerével, Coennel,

5 TENNISZ ES GOLF 89 ki azonban kitűnő ritörnjétől eltekintve, nem mondható jó páros játékosnak. Yoléja nem a legjobb, alacsony termete miatt nem jók a leütései sem, azonban igen eszesen játszik s nagyszerűen szorítja hátra ellenfeleit gyorsan és pontosan helyezett lobjaival. Baloldalról ütött servizeinél érdekes, hogy Tildén nem áll a jobboldalra a hálóhoz, hogy Coen a serviz után egyenesen fusson előre a hálóhoz a ritörnre, hanem marad baloldalt a hálónál, erősen középre húzódva, a szintén középről szerváló Coen előtt, ki azután jobbra fut előre s ezt az oldalt fogja. Igy a servizet fogadónak, a már megszokott eross helyett, seid-linet kell ütnie, miáltal igen sok ellenfelet sikerült megzavarniok. Rendesen háló 1 o Tildén Fenti magyarázat szerint: Q Tildén háló 1 gyobb meglepetését s megverték a franciákat. A döntőben Tildének meglehetős könnyen bántak el az előző napi győzőkkel s biztosították ezúttal elsőizben a Cupát Amerika számára. A férfi-egyes szintén Tildén óriási formáját bizonyította. Bár az elején nehezen indult s Hillyard ellen settet is leadott, mindjobban és jobban formába jőve, a végén ellenállhatatlan volt. Meglepetéseknek számíthatók von Cramm (fiatal német) győzelme Buzelet ellen, Peters- Kozeluh ellen, (Peters igazolta Tildén elleni győzelme nagy formáját, bár Kozeluh jelenleg még közel sem a rég), Artens Rogers (Artens igen jó), Prenn Coen, majd újból Prenn fölényes győzelme Boussus ellen. Az ötödik fordulótól öt settre mentek a 0 Coen szervál O Coen szervál Tildenék a legerősebb ellenállásra a Boussus Buzel et-párban találtak s ellenük csak öt settben győztek. Érdekes, hogy úgy a harmadik, valamint negyedik settben 4:2-re vezettek s onnan veszítették el. Az ötödik sett biztos győzelmet hozott. A Cup legszebb mérkőzése s egyben a legizgalmasabb az Austin, Ivingsley- Cochet, Brugnon-páros volt. Cochet a megszokott könnyelműségével kezd, Bmgnonon azonban látszik, hogy már nem a régi. Kingsley mutatja a legtöbbet s a nem kimondott páros játékos Austin igen jól támogatja- Az első két settet az angolok nyerik, azonban Cochet ismerve, még ezután is igen sok fogadás történik a franciák győzelmére. Ezeket igazolni is látszik a bár nehezen, de mégis megnyert harmadik és negyedik sett. A döntő-settet már mindenki a franciák biztos zsákmányának tartja, azonban nem így történik. Kingsley, ki hihetetlen ruganyos és fürge, Cochetet fölülmúlva, hihetetlen dolgokat művel s Austin is fölülmúlja Brugnont. A franciák ugyan 4:2-re vezetnek, az angolok egyenlítenek. A hatalmas angol nézőtábor hangos biztatásba kezd s fej-fej mellett nyomul a két pár előre. 5 5-nél Cochet servál s 0 0'4Ü után ismert szerencséjével mégis sikerül a gémei megnyernie, szerencséjükre, mert az utána következőben az angolok megnyerik servizüket. Ami késett, azonban nem múlott, az angolok hosszú küzdelem után, honfitársaik élénk éljenzése közepette, meghozták a verseny legna- Mrs Owen és Cilly Aussem Beaulieuben Owen győzött Aussem ellen, míg utóbbi Monte-Cnrloban megnyerte a női egyes versenyt Halter íe'.u. játszmák. Prenn Beaulieu óta hatalmasat javult s az elődöntőben Austin ellen már két nyert settje volt. Tréning hiánya miatt azonban, dacára különben igen szívós voltára, nem birta tovább. Morpurgo Peters ellen nyert, majd Lee elleni fölénye és biztos játéka után, mint egyenlően fogadott indult a Tildén elleni küzdelembe. Hívei veszítettek rajta. Tildén ellen nem tudott szóhoz jutni s egyedül a második settben volt esélye, midőn már 4:1 -re vezetett. Austin megbízható volt, de semmi különös. Kehrling elleni győzelme nem volt teljes értékű. A bíró (szintén angol), igen sokat és jelentőset tévedett. Fordítva talán az eredmény is megváltozhatott, volna. Kehrling a nedves talajon, a hűvös és kellemetlen szeles időben nem

6 90 TENNISZ ES GOLF érezte magát otthonosan a pályán. Forhandja bizonytalan, s egészben véve merev volt. Mindazonáltal a második settben 4:2 vezetésnél, saját servizénél a gémet megcsinálta, egy erős, de jó servizzel. A bíró rossznak minősítette, a gémet elvesztette, mi továbbra kedvét szegte. A többi magyar igen szépen tartotta magát. Vásárhelyi igen jól játszva, settet is csinált Gasslini ellen, míg báró Vay, gróf Zichy és Halter igen erős ellenállást tanúsítottak Kozeluh, Hughes és Boussus ellen. Báró Vay a handicapban egyenlően indulva, megverte Fröhljchet, a csehek 12-ik játékosát, ami igen szép eredmény. Gróf Zichynek sett labdája volt Hughes ellen. A másik férfi-páros számban is volt igen sok meglepetés, azonban a végeredmény meghazudtolója a papírformáknak, lévén a győztes Morpurgo Coen-párból minduettő kimondott gyenge párosjátékos. Igaz ugyan, hogy mindkettő igen biztos és szívós, de egyikük sem hálójátékos. Az elődöntő mindenesetre úgy nézett ki. hegy a győzelmet udvariasan átengedték nekik. Ettől eltekintve, a többi mérkőzés ebben a számban is véres-komoly volt. A legnagyobb meglepetés a két méter hosszú Rogers és az igen alacsony japán Abe kitűnő szereplése volt. Megverték Boussus, Bragnont, majd Kehrlinget Louis"- val. (Álnév alatt induló dán Worm). A különben jó párosjátékos, Louis", itt igen rosszul játszott. Kehrling megint a régi jó volt. Megemlítendő magyar részről a Vásárhelyi Halter-pár három settes küzdelme Gaslini és Hillyard ellen, hol csak a harmadik settben veszítettek!):7-re. A vegyes-párosban meglepetés a fiatal franciák győzelme. Az igen csinos és szimpatikus Metaxa Buzelettel megnyerte a versenyt, mit főleg kitűnő volley-játékának köszönhetnek. A hölgy-számok s velük egyetemben a vegyes-páros sem voltak annyira érdekesek, mivel közel sem voltak oly erős hölgyjátékosok az idén a Riviérán, mint férfiak. Hiányoztak az amerikaiak s főleg a sok fiatal angol hölgy. Ez utóbbiakat Ridley képviselte s ő sem a legjobb formában. A női egyes, előző gyöngébb formája után, Aussem váratlan győzelmét hozza, értékes siker) szerezve Németországnak. Schréderné minden tréning nélkül játszott s a cseh Deutschtől igy természetesen vereséget szenvedett. Sajnos, még a vegyes-párosban is igen indisponált volt. A Baumann-Cup (női páros) erős francia fölényt mutatott, úgyszintén a másik női páros szám is francia győzelmet hozott. Külön érdekessége volt a versenynek az öreg urak versenye, ami nekünk szokatlan látvány. ötven éven felüli urakat olyan fürgén ugrálni s főleg oly elsőrangúan játszani látni. A döntő résztvevői nálunk igen sok, az első husz közé l>eosztott játékost megvernének. A győztesek öltözékére még visszatérünk. Tenníszpályaépítés Építünk tennisz- és sport-pályákat speciál vörös pálya borító anyagból. Hosszú, éves gyakorlat. Építés helyben és vidéken. ERZSÉBET SPORTPÁLYA ÉPÍTŐ VÁLLALAT Iroda: Budapest, VII., Thököly-út 115. sz. Telefon: és Zugló

7 TENNISZ ES GOLF 91 Részletes eredmények: Buttler.Cup. Férfi páros. I. forduló: Matejka, Artens gr. Zichy, Halter 6:2, 6:1, 6:3, Stefani, Martino Gress, Berthet 6:4, 6:8, 6:2, 6:4, Gallépe, Landau Cramm, hg. Schomburg-Lippe 6:3, 6:4, 6:1, Austin, Kingsley Schiiffer, Antalkovich 6:0, 6:2. 6:3, Rogers, Peters Salm, Seinfeld 6:2, 6:3, 10:8, Kehrling, Aschner w. o. Prenn, Klein, sehrott Kozeluh, Marsalek 2:6, 6:4, 6:2, 6:1, Buzelet, Boussus Sumarokov, Davidov 6:2, 6:2, 6:4. II. forduló: Cochet, Brugnon Aeschliman, Éliner 6:2, 6:4, 6:3, Hughes, Lee Helmich, Frőhlich 6:4, 6:0, 7:5, Matejka, Artens Stefani, Martiric 6:4, 6:4, 6:3, Austin, Kingsley Gallepc, Landau 7:5, 6:2, 9:7, Rogers, Peters Kehrling, Aschntr 6:4. 4:6, 6:4, 4:6, 6:2, Buzelet, Boussus Prenn. Kleinschrott 8:6, 6:3, 2:6, 6:4, Morpurgo, Gasslini Rodel, Duplaix 6:2, 6:3, 8:6, Tildén, Coen w. o. III. forduló: Cochet, Brugnon Hughes, Lee 6:4, 3:6, 6:3, 6:4, Austin, Kingsley Matajka, Artens 5:7, 10:8, 6:3, 6:3, Buzelet, Boussus Rogers, Peters 6:1, 4:6, 3:5, 6:2, 8:6, Tildén, Coen Morpurgo, Gaslin 5:7, 8:10, 6:1, 6:3, 6:1. Elődöntök: Austin, Kingsley Cochet, Brugnon 6:3, 6:2, 5:7, 8:6, Tildén, Coen Buzelet, Boussus 6:4, 4:6, 5:7, 6:3, 6:4. Döntő: Tildén, Coen Austin, Kingsley 6:2, 1:6, 9:7, 6:3. Baumann-Cup. Női páros: I II. forduló: Rosambert, Metaxa Deutsch, hg. Lobkovitc 6:3, 7:5, Martin, Marjolett Korotvicka, Blanarova 7:5, 7:5, Cumingham, Furnivall gr. Scher-Thoss, gr. Hunyady 6:0, 6:2, Matheu, Bnrbier Kozeluhova. Cérna 7:5, 6:0. III. forduló: Reznicek, Aussem Winterbotton. Petschell 6:0, 7:5, Rosambert, Metaxa Ridley, Sattartwaithe 6:4, 2:6, 6:3, Martin, Marjolett Radcliffe, Radcliffe 6:3, 2:6. 10:8, Mathieu, Barbier Cummingham, Furnivall 8:6, 6:3. Elődöntők: Rosambert, Metaxa Reznicek, Aussem 6:3, 5:7, 9:7, Mathieu, Barbier Martin, Marjolett 6:2, 6:2. Döntő: Mathieu, Barbier Rosambert, Metaxa 6:1, 8:6. Fárfi egyes. I. forduló: Lee Schiiffer 6:1, 6:0, Kozeluh br. Vay 6:4, 6:2, gr. Zichy Kulin 6:4, 7:5, Gasslini Vásárhelyi 6:4, 4:6, 6:1. II. forduló: Tildén Martino 2:6, 6:3, 6:1, Reynaud- Hardy Dreher 6:0, 6:0, Peters Salm 6:4, 7:5, Renard Lotan 6:2, 6:2, Morgurgo Antalkovich 6:2. 6:2, Boussus Halter 6:1, 7:5, Hughes gr. Zichy 6:3, 7:5, Louis Rodel 0:6, 6:2, 6:2, Prer.n Owen 6:2, 6:2, Ccen Frőhlich 6:2, 6:4, Kehrling Bowen 6:0, 6:1, Austin Aidinian 6:4, 6:4. III. forduló: Tildén Matejka 6:1, 6:2, Kingsley Cramm 6:2, 7:5, Lee Brugnon 6:4. 3:6, 6:1. Morpurgo Peters 7:5, 6:0, Boussus Gasslini 3:6, 6:0, 6:2, Prenn Coen 3:6, 6:0, 6:4. Artens Stefani 6:3, 1:6, 6:3, Austin Kehrling 6:3, 6:4. IV. forduló: Tildén Kingsley 5:7, 6:3, 6:3, 6:1, Morpurgo Lee 6:1, 5:7, 6:4, 6:1, Prenn Boussus 6:3, 6:1, 6:4, Austin Artens 6:2, 6:1, 6:1. Elődöntők: Tildén Morpurgo 6:2, 7:5, 6:1, Prenn Austin 2:6, 3:6, 6:2, 6:3, 6:2. Döntő: Tildén Austin 6:4, 6:4, 6:2. Női egyes. I III. forduló: Allén gr. Hunyady 6:1, 7:5, Deutsch Schréder 6:2, 6:1, Mathieu Kovelnhove 6:2, 6:4, Berthett Thomasson 6:2, 6:2, C. Williams Goldsehmidt 6:3, 6:2, Cunningham gr. Scher-Thoss 6:4, 6:0, Reznicek Petrocochino 6:3,6:0, Metaxa Herbst 6:3, 6:0, Stanelova Robertson 6:4, 6:2, Owen hg. Lobkovitz 6:4, 6:0, Aussem Samann 6:0, 6:1, Rosambert Brigg 6:3, 6:1, Deutsch Leblanc 6:1, 6:1, Ridley Blanarova 6:4, 6:0. IV. forduló: Mathieu Williams 6:2, 6:4, Berthet Cummingham 6:2, 6:3, Metaxa Reznicek 5:7, 8:6, 6:4, Owen Stanelova 6:0, 6:0, Aussem Mau d'anet 7:5, 6:0, Satterthwait Rosambert 6:3, 6:2, Barbier Deutsch 6:3, 6:3, Ridley Pearson w. o. V. forduló: Mathieu Berthet 6:3, 8:6, Metaxa Owen 2:6, 6:4, 10:8, Aussem Satterthwaithe 6:4, 7:9, 6:1, Ridley Barbier 3:6, 6:3, 7:5. Elődöntők: Mathieu Metaxa 6:3, 6:1, Aussem Ridley 0:6, 7:5, 6:0. Döntő: Aussem Mathieu 6:1, 6:4. Fárfi páros. I III. forduló: Hillyard, Gasslini Vásárhelyi, Halter 6:3, 3:6, 9:7, Martino, Marsalek Aschner, gr. Zichy 6:1, 7:5, Rogers, A te Boussus, Brugnon 6:2, 3:6, 6:2, Kehrling, Louis Renard, Renard 6:1, 6:4, Hughes, Peters Hillyard, Gasslini 4:6, 6:3, 6:3, Prenn, Kozeluh Martino, Marsalek 1:6, 9:7, 7:5, Morpurgo, Coen Stefani, Aischlimann 1:6, 6:4, 6:4. IV. forduló: Rogers, A be Kehrling, Louis 6:4, 3:6, 6:3, Prenn, Kozeluh Hughes, Peter-; 5:7, 9:7, 6:2, Morpurgo, Coen Matejka, Lee 6:4, 9:7, Tildén, Kingsley Salm, Artens 6:2, 6:1. Elődöntők: Rogers, Ake Prenn, Kozeluh w. o. Morpurgo, Coen Tildén, Kingsley 6:3, 3:6, 6:3. 6:3. Döntő: Morpurgo, Coen Rogers, Abe 6:2, 3:6, 6:4, 6:4. Vegyes páros: Aussem, Boussus Schréderné, Kehrling 6:4, 6:4. A magyar pár jelentéktelen ellenfelek feletti győzelmei után, az elődöntő előtt szenvedi el vereségét. Ridley, Hughes Satterthwaithe, Kozeluh 6:1, 6:3, Metaxa, Buzelet Petchel, Aischliman w. o. Mathieu, Brugnon Owen, Artens 6:1, 6:4. Elődöntök: Ridley, Hughes Aussem, Boussus 6:4, 4:6, 7:5, Metaxa, Buzelet Mathieu, Brugnon 0:6, 8:6, 8:6. Döntő: Metaxa, Buzelet Ridley, Hughes 12:14, 6:2, 2:0, w. o. Női páros: Elődöntők: Metaxa, Barbier Ridley, Owen 6:2, 6:3, Aussem, Satterthwaithe Reznicek, Mathieu 6:3, 6:1. Döntő: Metaxa, Barbier Aussem, Satterthwaithe 8:6, 1:6, 7:5. Veteránok versenye. Döntő: Branme Hillyard Granshay Williams 6:4. 6:4.

8 92 TENNISZ ES GOLF A Mentone-i és Bordigera-i Irta : gróf Zichy Imre verseny A monte-earlói nagy verseny utón sokan elutaztak, egyesek pihentek, úgy, hogy szinte kis verseny benyomását keltette a mentoni. Pedig a résztvevők, Tildén, Coen, Brugnon, Matejka, Abe, Aeschliman, Hughes, Lee, Miss Ryan, Cilly Aussem, Reznicek báróné, Miss Satterthwaite. Mrs. Owen, stb, bármely európai verseny programmját kitöltenék és elegendő látnivalót adnának a közönségnek. Magyarországot Kehrling, Schréderné és csekélységem képviselték. A magyar ljajnok az egész eddigi tartózkodása alatt szerencsétlenül küzdött, de itt kulminált a pechje. Ugyanis ezen a versenyen mindhárom bajnokság vándordija esedékes volt Ivehrlingnek. mert már mindegyiket kétszer megnyerte. Tildén indulásával az egyesről lemondott, a férfi-párosl>an azonban Worm-al csak a Tildén Coen-pártól kellett félnie, mig a vegyespárosban Cilly Aussem-el verhetetleneknek látszottak. Lássuk mi történt. A férfi-páros elődöntőben Aeschliman Abe ellen a harmadik szetbeu f);3-ra vezet Kehrling és Worm. azonban a dán bajnok egyszerre olyan félénken játszik, hogy hiába küzd Kehrling, nem tudja egyedül megnyerni a mérkőzést. Azt mondják, egy szerencsétlenség nem jön egyedül, hát ez igaz. Két nap múlva játsza Kehrling Cilly Aussem-el a vegyes elődöntőt Worm Satterthwaite ellen. Bajnokunk nagyszerűen játszik, valamint Aussem is és 6:0 az első szet és 3:0-ra vezetnek a másodikban. A mérkőzés teljesen érdektelen. De mi történik, szél kerekedett és Satterthwaithe lob-jai kiszámíthatatlanok, azonkívül a nap is legmagasabban van, ezáltal igen sok labdát elrontanak Kehrlingék. Elvesztik a második szelet 8:6-ra. A harmadik szetben ismét Kehrlingék fölénye domborodik ki, azonban miután 5:3-nál négy metch-labdát nem tudtak megcsinálni, 7:5-re veszítik a mérkőzést. A döntőt azonban a Hughes Ryan-pár nyerte könnven 6:2 6:0-ra. Az egyesben Kehrling Matejkától szenvedett vereséget 6:3, 8:6-ra, akit viszont Tildén vert meg. Nagyszerűen szerepelt Brugnon, aki előbb Coen-t, majd az elődöntőben Rogerst veri és a döntőben Tildennek ugyancsak munkát adott, hogy végre öt szetben legyőzze. Vége redrn én ye k : A férfi egyes nyolcai: Rogers Lee 6:0, 7:5; Tildén Worm 6:1, 6:1; Matejka Hughes 6:2, 3:6, 6:1; Brugnon Coen 6:0, 3:6, 6:3. Elődöntő: Tildén Matejka 6:2, 6:3; Brugnon Rogers 4:6, 6:1, 6:1. Döntő: Tildén Brugnon 10:8, 7:5, 3:6, 4:6, 6:1. A női egyes nyolcai: Frl. Aussem Miss Thompson 6:1, 6:0; Mrs Satterthwaite Mrs Owen 6:0, 6:1; Mlle Mathie Mlle Belliard 6:0, 6:0; Miss Ryan Frau v. Reznicek 1:6, 7:5, 6:1. Elődöntő: Aussem Satterthwaite 4:6, 6:1, 6:1. Mathieu Ryan 0:6, 6:4, 6:3. Döntő: Aussem Mathieu 9:7, 6:2. A férfi páros nyolcai: Tildén, Coen Renard, d'adhémar 6:2, 6:0; Kehrling, Worm Gross, Fletscher 6:0, 6:3; Rogers, Matejka Brugnon, Arago 7:9, 7:5, 6:2; Abe, Aeschlimann Hughes, Loc 1:6, Abe (japán) és Rogers (ir) leghosszabb és legrövidebb játékos a Riviérán. Monte-Carloban együtt játszva döntőbe kerültek a férfi-pirosban. Halter felv. 8:6, 6:2. Elődöntő: Tildén, Coen Rogers, Matejka 2:6, 6:2, 6:1; Aeschliman, Abe Kehrling, Louis" 5:7, 6:4, 8:6. Döntö: Tildén, Coen Aeschliman, Abe 6:3, 6:3, 4:6, 6:3. Vegyes páros: elődöntő: Hughes, Ryan Aeschliman, Reznicek 6:3, 5:7, 6:4, Louis", Satterthwaite Kehrling, Aussem 0:6, 8:6, 7:5. Döntő: Hughes. Rvan.,Louis", Satterthwaite 6:2, 6:0. A vegyes párosban gr. Zichy, dr. Schrcderné megverték Schaumburg-Lippe, Eisenmenger illusztris párt három szettben 4:6, 6:1, 6:1; kikapnak Hughes, Mrs Satterthwaite-töl 6:0, 6:4. Női páros. Döntő: Ryan Aussem, Mathieu Reznicek 6:1, 6:0. A nemzetek dijában meglepő vereségei szenvedett Cramm, Frau v. Reznicek a Reynand, Mlle Claude-

9 TENNISZ ES GOLF 93 Anet pártól 6:2, 6:2-re. Lee és Mrs Owen győz az elődöntő során Brugnon, Mme Mathieu ellen. A meglepetések, a máról halnapra letört nagyságok tehát itt ezen a versenyen sem maradtak el. Nemzetek dijának nyolcai: Tildén, Miss Ryan Reynand, Mlle Claude-Anet 6:4, 6:3; Kehrling, dr. Schréderné Rogers, Miss THompson 6:2, 6:1; Lee Mrs Owen Matejka, Eisenmenger 6:3, 7:5. Brugnon, Mme Mathieu Hughes, Mrs Satterthwaite 6:2, 6:2. Elődöntő: Tildén, Miss Ryan Kehrling, dr. Schréderné 6:3, 6:3; Lee, Mrs Owen Bougnon, Mme Mathieu 4:6,-6:1, 6:2. Döntő: Tildén, Miss Ryan Lee, Mrs Owen 6:0, 6:4. Ez után a verseny után a játékosok ketté oszoltak, mert egy és ugyanabban az időben Nizzában és Bordigherában volt verseny. Mi az olasz versenyt választoltuk, mert Kehrling Louis"val védi a páros-bajnokságot. Az idő végre megváltozott és gyönyörű meleg napsütésben kezdtük meg a versenyt az olasz Riviérán. Negyedik napon már az elődöntőket játszák. Kehrling ismét Lee-vei kerül össze. Az első szetet Lee nyeri 6:3-ra és a másodikban 5:2-re vezet, ekkor a magyar bajnok változtat a játékon és csak a base line-ről játszik. Sikerül is kiegyenlítenie és 7:5-re megnyerni a második szetet. A harmadikban is 2:0. 4:2, majd 5:3-ra vezet, de Lee egv pár szerencsés labdával és egykét bírói tévedéssel kiegyenlít és végül 8:6-ra megnyeri a mérkőzést. A másik elődöntőt Hughes nyeri Louis" ellen, aki kedvetlenül játszik. A férfi-páros döntőjébe jutott Kehrling és..louis", valamint Hughes és Lee, utóbbiak engem és SchaflVrt vertek meg az elődöntőben. A vegyes-párosban Kehrling partnere Miss Culx'tt volt, akivel azonban csak az elődöntőig jutott, ahol Hughes Sattertwaite győzött 9:7, 6:2-re. A női egyes Sgna Valerio és Mrs. Satterthwaite küzdelmét fogja hozni. Eddigi eredmények: Férfi egyes elődöntő: Hughes Louis" 6:0, 6:1, Lee Kehrling 6:2,.5:7. 8:6. Női egyes elődöntő: Valerio Eisenmenger 6:0, 7:5. Satterthwaite Perelli 6:3. 6:1. Fárfi páros elődöntő: Hughes. Lee Zichy, Scháffer 6:1, 6:2. Kehrling. Louis" Hamburv Witmore 6:4, 7:5. Vegyes páros: Hughes, Satterthwaite Kehrling, Cubitt 9:7. 6:2, Louis", Valerio Lee, Perelli 6:4. 6:3. A nyolcadik fedettpálya bajnokság Március 5 9-ig rendezte a Magyar Országos Lawn Tennisz Szövetség az évi fedettpálya bajnokságot. Reméljük, hogy ez volt az utolsó bajnokság a városligeti csarnokban, s jövőre már valódi fedettpályán rendezhetik meg a versenyt. A mostani csarnok annyira nem alkalmas komoly tréningre s versenyzésre, hogy sajnos a fedettpályaverseny évről-évre összezsugorodik s az idei versenybeszámolónkban, eltekintve egyes fiatalok fejlődésétől, nem sok jót írhatunk. A versenynek aránylag kitűnő idő kedvezett s mégis számonként alig volt pár induló s az indulók egyrésze is csak becsületből, fedettpályatréning nélkül állt ki versenyezni, hogy a verseny egészen meg ne fenekeljen. A katasztrofális kis mezőny már előre vetette árnyékát a szövetségi tréning alkalmával. A múlthoz képest elenyésző csekély számú volt a látogatók száma. Az új, a divatos téli sport, a sí, elhódította a legfanatikusabb tenniszezőt is. Érthető, hiszen a nehéz, párás levegő és piszkos fal helyett a napsugaras tájat kapja az új sport szolgálója. A férfi egyes gyér mezőnyéből fedettpályatréningje elsősorban Gabrovitznak, Kirchmayrnak, Straub testvéreknek és Dörnernek volt. A többiek vagy egyáltalában tréning nélkül, vagy alig pár játékkal indultak el. A tréningjében családi gyász miatt akadályozott Krepuska Tibor (MAC) győzelme így kétszeresen nagy teljesítmény és versenyzési kedve, dacára feldúlt idegállapotának, annál is dicséretesebb, mert a védő Takács Imre kisebb okok miatt maradt el a versenytől. A védő nem indulása mellett nem mehetünk el szó nélkül. Öt a szövetség kiküldte St. Moritz-i fedettpályaversenyre s érzésünk szerint neki ezek után nem lett volna szabad cserbenhagynia a magyar bajnokságot, dacára annak, hogy mint mi is jól tudjuk, a St. Moritz-i pálya fapálya és így rajta a versenyzés más. Ha ott még sokkal szokatlanabb környezetben el tudott indulni, akkor nem lett volna szabad az itthoni mostoha tréningviszonyok miatt elmaradnia a starttól. Elmaradása nyílttá tette a versenyt. Nélkülöztük még a szokott indulók közül Bánó Lehelt, akit, mint hírlik, tanulmányai gátoltak és Dini bá-t, dr. Darvai Dénest, az örök meglepetésekkel szolgáló ős fedettpálya játékost. Silbersdorf vegyes párjától elszakítva, szintén a nem indulók táborát dicsőítette. Mielőtt magára a versenyre rátérnénk, engedtessék meg, hogy a legsportszerűbb jelző-

10 94 TENNISZ ES GOLF vei tüntessük ki a kevés tréninggel rendelkező dr. Péteri Jenőt és Kirchmayr Kálmánt, akik nem törődve az esetleges váratlan vereséggel, elindultak és így illusztrissá tették a gyér mezőnyöket. A női bajnoksággal kezdve a verseny elemzését, minden dicséret megilleti a helyezetteket, nem keltettek csalódást és legjobb tudásukat nyújtották. Talán Brandenburgné harmadik helye meglepetés, öt-kettőre vezetett, az első szettben Paksyné ellen, mégis vesztesként hagyta el a pályát. Azonban ki Paksyné kiizdőképességét ismeri, nem lepődik meg. A bajnoknő Baumgarten Magda lett, aki egy évi kihagyással újra birtokolja a bajnoknői címet. A bajnoknő kezdi megszokni a vollézást és gyors keresztlabdákra volt szive bemenni a hálóhoz, melyeket aztán kivétel nélkül meg is ölt. Nem úgy az ellenfele, aki nagyszerű technikájú futó és gyors vorhanddal rendelkezik, de a szépen kidolgozott helyzeteit a hálónál sorban elrontotta. A verseny kimagasló száma a férfi egyes volt. Már az első forduló két váratlan győzelemmel szolgál. A verseny legpechesebb játékosa, Balázs Iván, kikap a modern stílus leghazárdőrebb képviselőjétől, Straub Jánostól, 6:1, 7:5-re. Míg öccse, Elek, a javuló Bánó Györgytől három szettben kap ki. Straub Elek a játékos gárdánk legidegesebbike. Igy nincs fejlődés, hátrább az idegekkel. A huszonnégyes mezőnyben hamar fordulnak a játékosok. Hamar érnek el az elődöntőig. Gabrovitz győz két szettben 12:10, 7:5 arányban, közel másfélórás küzdelemben Kirchmayr ellen. A mérkőzést kezdetben Kirchmayr irányítja az elfogódott ifjú ellen. Három nullás előnyt szebbnél szebb ütésekkel egalizál azonban Gabrovitz. Innen hevesebbnél hevesebben ostromolják egymás gyöngéjét. Minden labdáért nagy küzdelem folyik. A második szett meg-megújuló harc, de egy pechsorozat Kirchmayré és máris veszt. Straub János, hogy az elődöntőbe juthasson, Sportosztályunk megszűnik! 6o tenni-zütőt 40 tennisznadrágot tenníszinget 60 tenniszpullovert 50 pár tenniszcipőt és számtalan apróságot min den elfogadható áron kiárusíti mk. D Á R T ) Jj-rl. 1LLF IV. KOSSUTH LAJOS-U. 4. SZ. (Kotta. Gramofon. Színházjegy.) dr. Péterit fekteti két vállra. A küzdelem szép és mindvégig nyilt volt. Talán egy tudat alatti gondolat miatt vesztett dr. Péteri, ugyanis ütögetés közben húrszakadás miatt ütőt kellett cserélnie. A két elődöntőnél nagy a kontraszt, Krepuska 6:0, 3:0, w. o.-val nyer, míg Gabrovitznak Dörnert kellett legyűrnie. Sikerült neki, közel két óráig mérkőztek. Egy-egy szettállásnál már Dörnert vélték sokan győztesnek. A fizikumembert, a nagy gyakorlatút és ezzel szemben percek alatt 4:l-re vezet Gabrovitz, aki talán az egész verseny alatt itt játszott a legjobb formájában. Négy-kettőről, öt-kettőn áll a score, Dörner erősít. Öt-három, de a győ- Gabrovitz MAC második és Krepuska MAC. a győztes ; a fedettpálya bajnokság egyes verseny döntőjének résztvevői, a verseny rendezőjével Jankő Józseffel közepén Ácsai Istuán falu. zelmet fel nem tarthatja. A mérkőzés szép volt. Gabrovitz játékát a nyugalom és a helyzetek meglepetésszerű taktikai megoldásai jellemezték. Több gémet három vesztet pontról nyert. A vasárnap délelőtti Krepuska Gabrovitzdöntő sajnálatos incidenssel kezdődik. Ütögetés elején Gabrovitz tenyere vérzőén felrepedt. A nem játszási lehetőség gondolata erősen iritálja őt. A küzdelem hevességében azonban elfelejtette sebét. Ötszettes nehéz küzdelemből bármelyikük kerülhetett volna ki győztesen. Győzött az idősebb klubtárs a nagyobb versenyzési múlttal rendelkező Krepuska. Győzött, mivel győzni kell a tenniszben, hol nincs eldöntetlen, pedig ez az volt. Mindkét játékos top formában igaz ifjúi lelkesedéssel küzdött a bajnoki címért. Krepuska, ugyan érthető okokból, idegesebb volt a szokottnál. A legigazibb

11 TENNISZ ES GOLF 95 modern stílust játszó mind a kettő. Krepuska halálos hosszan helyezet labdái s a fürge Gabrovitz szép megoldású ellentámadásaiban sokáig gyönyörködhetett a szépszámú közönség. A férfi párosban a harmadévi védő Krepuska, Bánó pár győzött, váratlan ellenállás nélküli harcban dr. Péteri, Gabrovitz ellen négy szettben. Ezen döntőt délután játszották le, meglepően sok néző előtt és a kormányzó úr Őfőméltósága előtt. A késve érkezett Bánó miatt az első szettet vesztik a bajnokok. Bánó nem volt ütésben. A második szettől kezdve azonban ellenállás nélkül győznek. Gabrovitz úgylátszik délelőtt mindent kiadott magából és feltűnően bizonytalan volt. Nem lehetett látni a labdáin az ö nagyszerű taktikai megoldásait. Dr. Péteri erős hiilése csak fokozta bizonytalanságát. Bánó BBTE. Paksyné BLKE, Baumgarten UTE, Dörner (Arad) győztes pár. A fedettpálya bajnokság vegyes páros döntőjének résztreuői Ácsai István felv. Ezen számban a papírformától nem volt eltérés. Szép ellenállást tanúsítottak Straub testvérek dr. Péteri, Gabrovitz ellen három szettben. Balázs, Dörner pár harmadik helye, Balázs feltűnő rossz játékának köszönhető. A vegyes páros két hatalmas meglepetést hozott mindjárt az első fordulóban. Brandenburgíié, Dresdner pár kikap P. Kedvessy D., Kiss K. pártól 6:4, 8:6-ra. Kiss K. pazarul játszott, ez magával ragadta bájos partnerét. Rónai, Demko két szettben veri a fél favoritokat, Balázs, Göncznét. A döntő a tavalyi bajnakpár, Bánó, Paksyné és a favorit Dörner, Baumgarten pár között folyt le. Dörnernek ideáli szép játéka uralta a mérkőzést. Fairül, úriasan játszott. Nagy formában volt. Sajnálatos, hogy utolsó amateurszereplése csak itt domborodott ki. A verseny alatt feltűnően idegesen játszott, ami lelkileg érthető, hiszen hattyúdala volt ez a verseny. Talán ezzel magyarázható a többi számbeli gyenge szereplése. A máskor oly nagy számú kizárásos férfi egyes másodosztályú csak tizennégy indulóból állott. Három másodosztályú elite játékos, Szemeti, Faragó és Bánó György körül fordult a mezőny. Győzött az utóbbi, aki az elődöntőben Faragó kapitányt veri három szettben. Szemeti idegei a döntőben teljesen felmondták a szolgálatot. Hinnünk kell, hogy ezen verseny a magyar téli tenniszélet mély pontja volt és a Szövetségünk kitűnő vezéreinek sikerülni fog az oly annyira fontos fedettpályát a közeljövőben megoldania a még oly súlyos gazdasági válság dacára is. A verseny mintaszerű megrendezése Jankó József munkája. Itt közöljük a részletes eredményeket: Fedett pályabajnokságok eredményei. Férfi egyes bajnokság. Első forduló: Straub J. Balázs 6:1, 7:5; Mr. Ramin id. Makk 6:4, 6:3; Bánó Gy. Straub E. 7:9, 6:1, 6:4; dr. Péteri w. o.; Dörner w. o.; Rónai gr. Zichy w. o.; Kiss K. Halter 6:1, 6:0; Leiner Vásárhelyi 6:3, 6:0. Második forduló: Krepuska w. o.; dr. Kiss Hardy-Dreher w. o.; Straub J. Mr. Ramin 6:3, 6:1; dr. Péteri Bánó Gy. 6:2, 6:3; Dörner Rónai 6:3, 1:6, 6:1; Kiss K. Leiner 6:1, w. o.; Gabrovitz Mr. Herrenschmidt 6:0, 6:1; Kirchmayr w. o. Harmadik forduló: Krepuska dr. Kiss 6:0, 6:2; Straub J. dr. Péteri 8:6, 6:4; Dörner Kiss K. 6:2, 2:6, 6:3; Gabrovitz Kirchmayr 12:10, 7:5. Elődöntő: Krepuska Straub J. 6:0, 3:0, w. o.; Gabrovitz Dörner 7:5, 3:6, 6:3. Döntő: Krepuska Gabrovitz 6:3, 6:?, 3:6, 1:6, 6:3. Női egyes bajnokság. Első forduló: Tihanyiné br. Piret de Bihainé 4:6, 6:3, 6:1; Brandenburgné Hegedűs Josefin 6:1, 6:3. Második forduló: Baumgarten w. o.; Tihanyiné Dénes w. o.; Brandenburgné Demkó 6:1, 6:1; Paksyné Zöldhelyi w. o. Elődöntő: Baumgarten Tihanyiné 6:1, 6:2; Paksyné Brandenburgné 7:5, 6:2. Döntő: Baumgarten Paksyné 6:2, 6:3. Férfi páros bajnokság. Első forduló: Krepuska, Bánó L. w. o.; Faragó, Bánó Gy. Mr. Herrencshmidt, Mr. Ramin 6:4, 6:0; Halter, Vásárhelyi Klein, Pick 6:3, 6:0; Kirchmayr, Dresdner Rónai, dr. Kiss 6:2, 6:4; Dörner, Balázs w. o.; Leiner, Kiss Hardy-Dréher, gr. Zichy w. o.; Straub testvérek id. Makk és pártnere w. o.; dr. Péteri, Gabrovitz w. o. Második forduló: Krepuska, Bánó L. Faragó, Bánó Gy. 6:2, 6:3; Kirchmayr, Dresdner Halter, Vásárhelyi 6:1, 6:4; Dörner, Balázs Leiner, Kiss K. 6:3, 6:4; dr. Péteri, Gabrovitz Straub testvérek 6:1, 1:6, 7:5. Elődöntő: Krepuska, Bánó Kirchmayr, Dresdner 8:6, 6:3; dr. Péteri, Gabrovitz Dörner, Balázs 3:6, 6:3, 6:4. Döntő: Krepuska, Bánó dr. Péteri, Gabrovitz 4:6, 6:4, 6:0, 6:2. Vegyes páros bajnokság. Első forduló: Dresdner, Brandenburgné Pick és pártnere w. o.; Rónai, Demkó. Balázs, Gönczné 6:4, 6:2. Második forduló:

12 96 TENNISZ ES GOLF Bánó, Paksyné w. o., Kiss K., Piret de Bihainé Dresdner, Brandenburgné 6:4, 8:6; Straub }., Tihanyiné Rónai, Demkó 4:6, 6:3, 6:1; Dörner, Baumgarten Leiner, Steiner 6:0, 6:2. Elődöntő: Bánó, Paksyné Kiss K., Piret de Bihainé 6:3, 9:7; Dörner, Baumgarten Straub J., Tihanyiné 7:5, 6:3. Döntő: Dörner, Baumgarten Bánó, Paksyné 11:9, 6:2. Másodosztályú férfi egyes. Első forduló: Klein Pásztor 6:0, 6:4; Pick Csoknyay 6:2, 6:2; Bernhardt dr. Filák 6:3, 6:4; Faragó Jónás 6:4, 7:5; dr. Stern id. Makk 6:4, 9:7; Tamási Csépány Radvánszky 6:4, 3:6, 6:2. Második forduló: Szemeti Klein 6:3, 7:5; Pick Bernhardt 6:0, 4:6, 6:3; Faragó dr. Stern 6:3, 6:4; Bánó Gy. Tamási Csépány 5:7, 6:2, 6:2. Elődöntő: Szemeti Pick 6:2, 6:1; Bánó Gy. Faragó 6:2, 5:7, 6:2. Döntő: Bánó Gy. Szemeti 6:1, 6:3. iiiiiintiiiiiiiiiiihiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii Dörner László búcsúja az amateur tenniszsporttól. Dörner László, az ismert aradi magyar versenyjátékos, ki sokszor képviselte Románia színeit több nemzetek közötti összecsapásban, valamint a Davis Cup-ben, trénere lett a BBTE.-nek, valamint a BEAC.-nak. Aradról az ősz foilyamán elköltözött, újra magyar állampolgár lett, s Budapesten készült elhelyezkedni. A mai súlyos gazdasági viszonyok közepette ez azonban megfelelő módon nem sikerült, s így elhatározta, hogy tennisztudását fogja gyümölcsöztetni, miáltal megélhetését biztosítani tudja. Utolsó amateurversenyét a fedettpálya bajnokságon játszotta, hol eddigi szép eredményeihez híven, egy magyar fedettpálya vegyespáros bajnoksággal fejezte be versenypályáját. Amennyire sajnalatos, hogy amateurversenyeken nem láthatjuk, szintoly örvendetes, hogy tudását a magyar tenniszsport szolgálatába állítja, mint tanítómester. Személyével a magyar trénergárda egy értékes taggal gyarapszik. A két egysület játékos gárdájának nevelésén kívül külön órákat is készül adni. Erre vonatkozólag felvilágosításokat a BBTE.-ben, valamint a BEAC.-bán és tőle személyesen lehet szerezni. Kelemen Aurél, a Tennisz Szövetség alelnöke, kit kormányfötanácsosi kinevezése alkalmából a Szövetség társasvacsora keretében ünnepelt. Képünk az emlékezetes francia magyar Davis Cup mérkőzésen készült, hol élete legjobb játékát produkálta. Reméljük, hogy az idén újból üdvözölhetjük a vörös salakpályán. Schmidt Ferenc huzamosabb riviérai tartózkodása után, e héten megérkezett s megkezdte tanítását. Lenti tapasztalatait és tudását a nagy versenyzési lehetőség növelte és így a tanulni vágyóknak nagy hasznára lesz. * Davis Cup. A holland szövetség a csapat előkészítésére Martin Plaa-t, a kiváló francia trénert szerződtette. * Másfél hónap és megindul a Davis Cup-torna. Ime egy-két fix dátum. Spanyolország Belgium Bruxellesben május 2, 3, 4. Svájc Ausztrália Zürichben május 3, 4 és 5-én. Külföldi hírek itiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimihiiiiiiiiiiiiiii Riviéra. meg- Helen Jacobs, a kiváló amerikai játékosnő, érkezett és résztvesz a Nizza-i versenyen. CrémanfRosé Transylvania sec * A marsellie-i kikötőbe f. hó 9-én megérkezett Harada és Sato, résztvesznek a Nizza-i LTC versenyén. * Értesülésünk szerint az idei Bristol Cup második helyezet profijátékosa, Román Najuch, ellátogat hozzánk április utolsó vasárnapján és Schmidt Fe-

13 TENNISZ ES GOLF 97 renccel a magyar Davis Cup csapat tagjai ellen mérkőznek. Afrika. Délafrika. A szövetség körlevele szerint Johannesburgban ez év folyamán megrendezi a nyilt" versenyt. Amerika után tehát már itt is felveti a fejét az új és nagy küzdelmekkel kecsegtető verseny. * Algir bajnokságát 129 induló közül Harang nyerte Stumpf ellen 4:6, 6:1, 7:5 arányban. Női egyes bajnok Mlle Dublanc lett Mlle Béranga előtt 6:3, 5:7, 6:3. Anglia. A Queen's Club által rendezett fedettpályabajnokságon a japán Davis Cup-man, Otha, győzött a férfi egyesben a délamerikai Spence ellen a mindvégig nyilt mérkőzés során öt szettben. 4:6, 6:2, 6:2, 3:6, 7:5. Az elődöntő során Spence a tavalyi védő Olliff-ot verte 6:1, 6:0, 9:7-re. Míg Ohta Sharpe-ot 7:5, 6:2, 6:0-ra. A női egyes elődöntő: Miss Fry Morfey 4:6, 6:2, 6:2; Miss Mudford Miss Harvay 6:1, 0:6, 6:1. A döntőben meglepetésre Mudford győzött Miss Fry ellen 6:3, 7:5-re. A férfi párost Olliff, Sharpie nyerte Perry, Wilde ellen 1:6, 4:6, 8:6, 9:7, 6:4-re. A női párost Miss Fry, Miss Dix nyerik Mrs Pitman, Miss Nuthall ellen 7:5, 6:4-re. A vegyes párost a mátkapár, Spence Nuthall nyeri Harris és Fry előtt gyors három szettben 6:4, 1:6, 6:1. Franciaország. A Páris London városok közötti mérkőzés tagjai a következők: A párisiak Borotra, Brugnon, Boussus, de Buzelet, Feret és Gentien; az angol főváros csapatának tagjai: Austin, Olliff, Sharpé, Powell, Peters és Latchford. A mérkőzés huszonegy számból áll és pedig 12 egyes és 9 páros. * Cochet bemutató férfi párost játszott Glasser-rel a Carnot lyceumban és kikapott a franciák legfiatalabb kombiniációjától, Boussus és de Buzelet-töl 7:5, 8:6 arányban. Németország. Hansa-serleg mérkőzések során Bréma, honi pályán győzött Hamburg város csapata ellen. A pontarány 16:11, a szettarány 37:29 és a gém 338:294. Románia. Ziszovits Lenke, Fiilöppné, Arató Klári a hivatalos román tenniszranglista élén. A román Tennisz Szövetség február 7-én tartott ülésén összeállította az évről a román tennisz ranglistát és ez a hivatalos jelentés Nagyvárad tenniszsportjára igazán csak hízelgő lehet. Hét női versenyző került a ranglistára és ezek közül három nagyváradi. TENNISZINGEK elsőrendű minőségben P 1280 MÖSMER cégnél BUDAPEST, IV., PETŐFI SÁNDOR-UTCA 2. SZ. (Apponyi-tér sarok) MAC és BBTE tagoknak 5 /o engedmény. A férfi ranglista igen érdekes, mert egy-egy helyre sok versenyző neve kerül a forma alapján. Férfiak: 1. Nicolae Mishu Dr. George Lupu és George Poulieff. 4. Alfréd San Galli. 5. Alexandru Botez. 6. Jon Bunea. 7. Alexandru Ronetti Román. 8. Constantin Cantacuzino, Hamburger, Krupenski. 9. Serge Baiceanu, D. Crisofarotos, Farkas, Fernand Herck, Cap. Eugen Metianu, Subct. Papana, Székely, Stefan Stetescu, Stancescu és Tereh. Nők: 1. Ziszovits Lenke. 2. Fiilöppné Arató Klári, Caracostea Ella és Florescuné. 6. Folbertné. 7. Marton Lilly. Kézivontatásu tölthető Tenniszpályahengerlők olcsón kaphatók KOHN A. M. R. T.-nál VÁCZI-ÚT 39. SZÁM. TELEFON: Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: KEHRLING BÉLA

14 98 98 TENNISZ ES GOLF G O L F iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mit kell tudni az átlagjátékosnak Irta : Secretary a golf szabály okról? Amikor a kezdő játékos elsőízben lép a pályára, hogy első barátságos mérkőzését lejátssza, rendszerint már rendelkezik bizonyos golftechnikai ismeretekkel. Megtanulta a trénertől a különböző ütők használatának módját, gyakorolta a különböző ütéseket a tréningpályán, vagy a klub vezetősége által a gyakorlásra kijelölt területen, szóval bizonyos, bár egyelőre még többé-kevésbbé hiányos technikai tudás birtokában van. A legtöbb klub kifejezetten megköveteli új tagjaitól ezt a kis előzetes gyakorlatot, amely nemcsak a klubnak, hanem magának a kezdő játékosnak is érdeke. A golfozás technikájának ismeretesem elegendő azonban a pályán való mozgási szabadság biztonságához, sőt az sem elég, ha ismerjük a játék menetére vonatkozó szabályokat. A kezdő játékosnak úgy a saját, mint klubtársainak érdekében mielőbb meg kell ismerkednie a pályán való viselkedés szabályaival, az ú. n. golfetikett-szabályokkal. Ez talán kissé furcsán hangzik s azért hozzátesszük, hogy itt nem a jó társaságban kötelező általános illemszabályokról van szó, melyek tudása minden jól nevelt embernél feltételezett, hanem a golfjáték természetéből folyó intézkedésekről, amelyek a játékosnak a pályán való magatartását a játék zavartalan menete érdekében szabályozzák. Az etikett-szabályok természetük szerint két főcsoportra oszthatók. Az első csoportba tartoznak a pálya kímélésére vonatkozó szabályok, a második csoportba pedig a játékosnak a többi játékossal való magatartására vonatkozó szabályok. 1. A pálya kímélésére vonatkozó szabályok: a) Minden játékos köteles ügyelni arra, hogy a játék közben általa kivágott fücsomó eredeti helyére gondosan visszahelyeztessék és lábbal letapostassék. Hibátlan játéknál is gyakran előforduló eset, hogy a játékos az ütés keresztülvitele közben a pázsitból egy darabot kivág. Vasütőkkel való játéknál általában azt tartják a jó játéknak, ha az ütő közvetlenül a labdával érintkezés után kissé behasít a pázsitba s abból egy darabot mintegy kigyalul. Kezdő játékosnál viszont sokszor megtörténik, hogy még a labdával való érintkezés előtt belevágnak a földbe s a felrepülő hant helyén egész rendes gödröcske tátong. Ha már most a kivágott hantot összeszedjük vagy a labdaszedőgyerekkel öszszeszedetjük s eredeti helyére visszahelyezve, azt lábbal jól letapossuk, nem tettünk különösebb kárt, mert a kivágott hant újra beilleszkedik a környező pázsitba és tovább él. Viszont, ha ezt elmulasztottuk, a pázsiton be nem hegedő sebet ütöttünk nagy bosszúságára a pályakezelőnek és a többi játékosoknak, különösen, ha labdájuk egy ilyen gödröcskébe tévedt. A játékosnak tehát nagyon komolyan kell ügyelni arra, hogy a kivágott hantot labdaszedőjével összeszedesse és visszahelyezze. b) A játékosnak gondosan ki kell egyenlítenie minden lyukat, amelyet a bunkerben vágott. A bunker rendszerint egy homokkal megtöltött gödör, amelybe a játékos labdája olyankor kerül be, amikor hibásan ütött. A homokban a játékos lábai mély nyomokat hagynak s megtörténik az is, hogy ütőjével olyan mélyen vág bele a homokba, hogy utána mélyedés marad. Ezeket a nyomokat és mélyedéseket gondosan el kell tüntetni, mert ha a követő játékosok valamelyikének labdája ilyen mély nyomba bekerül, esetleg a legjobb játékkal sem lesz képes azt egy ütéssel kiütni. c) A játékos köteles ügyelni arra, hogy labdaszedöje ne álljon túlközel a lyukhoz, mikor a föld nedves. A nedves pázsiton ugyanis a labdaszedő cipője könnyen hagy nyomot s ezáltal megrongálhatja a lyuk körüli területet, ahol a játék legfontosabb része folyik. Tenníszieiszereiést, ütőt, cipőt stb. KEHRLING BÉLA sportárúkereskdésében PAULER-UCCA 18. vásárolhat. Temuszütök szakszerű javitasa!!

15 TENNISZ ES GOLF 99 HAZAI ÚTÉPÍTŐ ÉS SALAK- TERMELŐ VÁLLALAT Központi iroda: V., Nádor-u. 6, Tel.: 8i3-96. Telep: VII., Fürész-u. 68. Tel.: J Építünk legjutányosabb feltételek mellett tennisz- és sportpályákat, valamint utakat. Szállítunk tennisz- és sportpályákhoz és kerti útakhoz szükséges speciális VÖrÖS salakot. Uradalmaknak útakhoz szükséges a terméskőnél sokkal tartósabb és keményebb anyagot, a Martin-salakot". Azonkívül a szállítási költségek megtérítése ellenében feltöltésekre alkalmas fekete-salakot. DUNLOP tenniszlabda a magyar versenyek kiválasztott labdája. Vörös salak tennlszpályákra szerkesztőségünk útján is megrendelhető. IMIM IIIIIIMII lillll I IIIIMtf llllllll! 11IIIIIIIII11MI 111II1IIMIM MHIlil I

16 100 TENNISZ ES GOLF Mielőtt új ütőt vesz, nézze meg az új KEHRLING ütőt! Kapható az összes sportáru-kereskedésekben! Nem tévesztendő össze a tavalyi Kehrling-ütőkkel! Nyomatott a 1 ethlen Gábor írod. és Nyomdai R.-T. Budapest VIII., Nap-u..13. Műszaki ig.: Urbányi István

Japán és Kazahsztán is jön Budapestre, íme, a vb-mezőny!

Japán és Kazahsztán is jön Budapestre, íme, a vb-mezőny! http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/176/japan-es-kazahsztan-is-jon-budapestre-ime-a-vb-mezony Japán és Kazahsztán is jön Budapestre, íme, a vb-mezőny! 2016.11.24. 11:09 CET Tokióban rendezték meg

Részletesebben

f.o I. EVF. 1. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉ ÁRA 1 PENGŐ

f.o I. EVF. 1. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉ ÁRA 1 PENGŐ f.o I. EVF. 1. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉ ÁRA 1 PENGŐ 2 TENNISZ ÉS GOLF RAKET, LABDA HUROZÁS SPORTARJEGYZEK INGYEN! ALAPÍTVA 1861. BUDAPEST, IV, KRISTÓF-TÉR jttifiiiimtiti(*i.tiiiiiiiii*tttirii(iit(itifiiitiiriirtiiiiiiiji(ii(iiiitiiiiiititi(ri

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2010-2011. évi, Budapest

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2014-2015. évi, Budapest

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felnőtt ranglista szabályzata

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felnőtt ranglista szabályzata A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felnőtt ranglista szabályzata 1. A ranglista célja: A MF(S)Sz által kiírt és/vagy rendezett versenyrendszerben a játékosokat objektíven pontozza és ez alapján a játékosok

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

I. ÉVF. 13. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉLA ÁRA 1 PENGŐ

I. ÉVF. 13. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉLA ÁRA 1 PENGŐ I. ÉVF. 13. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉLA Herceg Eszterházy Pál a hálónál ÁRA 1 PENGŐ 3 TENN1SZ Miért nem játszik On is HAMMER Extra Spezial-lal? Nem tudja, hogy ez a legjobb? Kérdezze meg vezető versenyjátékosainkat!

Részletesebben

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége B U D A P E S T / évi, 55. nyílt Férfi Csapatbajnoksága. Versenykiírás

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége B U D A P E S T / évi, 55. nyílt Férfi Csapatbajnoksága. Versenykiírás Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége B U D A P E S T 2017 / 2018. évi, 55. nyílt Férfi Csapatbajnoksága Versenykiírás 1. A CsB célja - a tollaslabdasport népszerűsítése; - versenyzési lehetőség biztosítása

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Hanbo-jitsu kurzus Párizsban

Hanbo-jitsu kurzus Párizsban Hanbo-jitsu kurzus Párizsban Január 19-20-n mutatkozott be először Párizsban Vikartóczky Gusztáv mester Hanbojitsu anyagával Philippe Galais mester meghívására. A rendezvényre a váratlan hóesés ellenére

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

UrbanSpin Kopogós Verseny Világbajnokság Kvalifikáció Kecskemét

UrbanSpin Kopogós Verseny Világbajnokság Kvalifikáció Kecskemét UrbanSpin Kopogós Verseny Világbajnokság Kvalifikáció Kecskemét 1. A verseny célja: A kopogós sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a Kavlifikáció megszerzésére a Vilagbajnoki Döntőre. 2.

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők A bajnokság résztvevői és

Részletesebben

I. ÉVF. 10. SZÁM. SZERKESZTI KEHRLING BÉLA. Mac Illquham asszony gyönyörű leütése. Poduba fefoéteie.

I. ÉVF. 10. SZÁM. SZERKESZTI KEHRLING BÉLA. Mac Illquham asszony gyönyörű leütése. Poduba fefoéteie. 53520 I. ÉVF. 10. SZÁM. SZERKESZTI KEHRLING BÉLA Mac Illquham asszony gyönyörű leütése. Poduba fefoéteie. ÁRA 1 PENGŐ 232 TENN1SZ ÉS GOLF 0 0000000000000000000000000000000000 01 0! 0 Miért nem játszik

Részletesebben

Beachtennis játék- és versenyszabályzat, a hazai ranglista számítása

Beachtennis játék- és versenyszabályzat, a hazai ranglista számítása Beachtennis játék- és versenyszabályzat, a hazai ranglista számítása Magyar Tenisz Szövetség 2016 JÁTÉKSZBÁLYOK 1. A pálya A BT pálya téglalap alakú, hossza 16 méter, szélessége 8 méter. Magyarországon

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

326 TENNISZ ES GOLF. DUNLOP tenniszlabda. a magyar versenyek kiválasztott labdája. A LACOSTE által szerkesztett. Dunlop. tenniszgép. kapható már!

326 TENNISZ ES GOLF. DUNLOP tenniszlabda. a magyar versenyek kiválasztott labdája. A LACOSTE által szerkesztett. Dunlop. tenniszgép. kapható már! 53520 326 DUNLOP tenniszlabda a magyar versenyek kiválasztott labdája A LACOSTE által szerkesztett Dunlop tenniszgép kapható már! II. ÉVFOLYAM 17. SZÁM VKNNIS2 SS C01I Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPT.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton Szakmai beszámoló TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat 2012/2013-as idény őszi szezon Készítette: Szathmári Márton korosztályos edző Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Előzmény...

Részletesebben

Az első dobogós OB helyezés

Az első dobogós OB helyezés Tájékozódás Postás színekben (6. rész - 1967) Az első dobogós OB helyezés Emlékeztetve az előző évben írtakra, hát eddig nem sikerült felgyorsítani a történetírás ütemét. Ha így haladok, lehet, hogy nem

Részletesebben

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Baján csobbant a csapat Megyedöntőn jártak 2009.01.15. A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Január 8-án a vizek városában

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

Jelentés a női csörgőlabda válogatott 10 hetes nyári EB felkészüléséről és. az Eb-n nyújtott teljesítményéről

Jelentés a női csörgőlabda válogatott 10 hetes nyári EB felkészüléséről és. az Eb-n nyújtott teljesítményéről Jelentés a női csörgőlabda válogatott 10 hetes nyári EB felkészüléséről és az Eb-n nyújtott teljesítményéről A csapat a június 27. pénteki utolsó edzése után két hét pihenőre vonult. A két hét alatt meg

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

2012. ÉVI NŐI STRANDLABDARÚGÓ TORNA LEBONYOLÍTÁSI REND

2012. ÉVI NŐI STRANDLABDARÚGÓ TORNA LEBONYOLÍTÁSI REND 2012. ÉVI NŐI STRANDLABDARÚGÓ TORNA LEBONYOLÍTÁSI REND 1. NEVEZETT CSAPATOK A női strandlabdarúgó tornára 10 csapat nevezését fogadtuk el, név szerint: 1. United 2. Univerzum NFC 3. Kormányőr SE 4. Siófok

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/421/uszo-ob-gyurta-tripla-milak-kristof-cseh-laszlot-legyozve-a-vb-n Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n 2017.04.22. 20:09 CET Véget

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2017. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION Férfi Dr. Heppp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere

Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere Kategória Magyar Bajnokság Kategória Magyar Bajnoki Döntő Mesterverseny Rendező Az MRSZ, vagy az általa felhatalmazott

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött 2013. október 11-13. Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság IX. - X. - XI. verseny - Hungaroring Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött A 2013-as Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság utolsó hétvégéje a Hungaroring-en

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről. Ó z d, 2016. május 20. Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről. Ó z d, 2016. május 20. Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről Ó z d, 2016. május 20. Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke Kezdetektől napjainkig A hegyikerékpározás az 1980-as években kezdte el meghódítani

Részletesebben

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK

XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK XXXIX. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SPORTNAPOK 2008. OKTÓBER 23-24. DEBRECEN PROGRAM A SPORTNAPOK RÉSZVEVŐI: - DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA - KECSKEMÉTI FŐISKOLA - PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM - BUDAPESTI MÜSZAKI FŐISKOLA

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2009-2013 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

XIX. HUNGARIAN OPEN WEEKEND n o v e m b e r 3 5.

XIX. HUNGARIAN OPEN WEEKEND n o v e m b e r 3 5. XIX. HUNGARIAN OPEN WEEKEND 2 0 1 7. n o v e m b e r 3 5. H U N G A R I A N C L A S S I C WDF 1. kategóriás, BDO C kategóriás Férfi és WDF 3. kategóriás, BDO C kategóriás Női Ranglista Verseny, Kelet-európai

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hungarian Darts Open WDF II. Kategóriás, BDO C kategóriás Férfi és D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió 2015. május 8-10.

Hungarian Darts Open WDF II. Kategóriás, BDO C kategóriás Férfi és D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió 2015. május 8-10. Hungarian Darts Open WDF II. Kategóriás, BDO C kategóriás Férfi és D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió 2015. május 8-10. GYŐR ETO PARK Élményközpont, (H-9027 Győr, Nagysándor József

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer Magyar Népi Küzdelmi Játékok Futárméta Versenyrendszer A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása, felhasználása csak a Szövetség engedélyével történhet.

Részletesebben

Vízilabda: már a negyeddöntőért játszottak, magyar, amerikai, orosz sikerek

Vízilabda: már a negyeddöntőért játszottak, magyar, amerikai, orosz sikerek https://masters.fina-budapest2017.com/hu/hirek/469/vizilabda-mar-a-negyeddontoert-jatszottak-magyar-amerikai-orosz-sikerek Vízilabda: már a negyeddöntőért játszottak, magyar, amerikai, orosz sikerek 2017.08.10.

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

Vérengzés, majd eltiltás, kapus-bakik és végtelenül gyenge játék így jellemezhető a 2010-es angolai Afrika Kupa, mely alaposan felborzolta a

Vérengzés, majd eltiltás, kapus-bakik és végtelenül gyenge játék így jellemezhető a 2010-es angolai Afrika Kupa, mely alaposan felborzolta a 76 Vérengzés, majd eltiltás, kapus-bakik és végtelenül gyenge játék így jellemezhető a 2010-es angolai Afrika Kupa, mely alaposan felborzolta a futball-társadalom idegeit, vélhetően megtorpantva egy sokat

Részletesebben

Leány mini csoportbeosztás:

Leány mini csoportbeosztás: Leány kiemelt mini csoportbeosztás: A B C D BRSE KESI BEM-Nyírsuli Vasas EKF Eger Nyírsuli-Móricz Gödöllői RC BBRA MTK Dunakanyar UTE Szombathely Kaposvár KRA Zápor Palota Leány mini csoportbeosztás: G

Részletesebben

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/461/vizilabda-a-hazigazda-noi-valogatott-10-lepese-a-vilagbajnoksagig Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig 2017.05.17. 11:20 CET

Részletesebben

Beszámoló. 2013.02.04.-2013.08.10. közöttiidőszakban végzett szakmai munkájáról és a 2013.évi Olimpiai Reménységek Versenyéről.

Beszámoló. 2013.02.04.-2013.08.10. közöttiidőszakban végzett szakmai munkájáról és a 2013.évi Olimpiai Reménységek Versenyéről. Beszámoló a Magyar Női Serdülő Válogatott 2013.02.04.-2013.08.10. közöttiidőszakban végzett szakmai munkájáról és a 2013.évi Olimpiai Reménységek Versenyéről. A keret kialakítása két lépcsőben történt:

Részletesebben

Ranglista és Minősítési Szabályzat

Ranglista és Minősítési Szabályzat MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG Hatályos: 2013.január 1-től Az MTLSZ Elnöksége által elfogadva 2013.január 7-én Készítette: Bakó László és Borka György 1 1 Egyéni ranglista 1.1 Az MTLSZ minden Ranglista verseny

Részletesebben

III. ELTE Egyetemi - Főiskolai Dolgozók Sport Kupája /versenyszabályzat/

III. ELTE Egyetemi - Főiskolai Dolgozók Sport Kupája /versenyszabályzat/ III. ELTE Egyetemi - Főiskolai Dolgozók Sport Kupája /versenyszabályzat/ az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság, a Magyar Olimpiai Bizottság és az EMMI SE támogatásával, továbbá a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Szárnyakat kell, hogy adjon a hazai pálya

Szárnyakat kell, hogy adjon a hazai pálya http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/321/szarnyakat-kell-hogy-adjon-a-hazai-palya Szárnyakat kell, hogy adjon a hazai pálya 2017.02.25. 22:37 CET A 17. FINA Világbajnokság vízilabdatornájának sorsolása

Részletesebben

Bemutatkozás. U-7 korosztály (2008 2010): U-9 korosztály (2006 2007): U-11 korosztály (2004 2005):

Bemutatkozás. U-7 korosztály (2008 2010): U-9 korosztály (2006 2007): U-11 korosztály (2004 2005): Wéber Tamás vagyok, a Tolna Városi Futball Club elnöke. Engedjék meg, hogy jelen kiadványunkkal bemutassuk egyesületünk utánpótlás korosztályai által elért nagyszerű eredményeket és ezáltal is minél több

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői V.3. GRAFIKONOK Tárgy, téma Grafikonok, diagramok. Előzmények A feladatsor jellemzői Egyenes vonalú egyenletes mozgás, sebesség út idő összefüggésének ismerete. Átlagsebesség. Cél Különböző grafikonok,

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/416/uszo-ob-cseh-laszlo-ket-egyeni-aranya-kesely-ajna-nagy-bravurja Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja 2017.04.20. 19:04 CET Nagy

Részletesebben

Kemet. Kialakítás. Célok

Kemet. Kialakítás. Célok Anubisz elégedetten mosolyog az istenek lakhelyén, amint mágikus fémtükrében látja, hogy seregei élükön a legendás óriásskorpióval hatalmas mészárlást rendeznek Hórusz városában. Közel a győzelem, hamarosan

Részletesebben

A Rogers Akadémia. 1113 Budapest, Vincellér utca 33. Telefon: 06-30-569-0846. www.rogersakademia.hu. 2015. december havi hírmondó

A Rogers Akadémia. 1113 Budapest, Vincellér utca 33. Telefon: 06-30-569-0846. www.rogersakademia.hu. 2015. december havi hírmondó A Rogers Akadémia 1113 Budapest, Vincellér utca 33. Telefon: 06-30-569-0846 www.rogersakademia.hu 2015. december havi hírmondó Az Akadémián - egyéni időpont megbeszélés után - minden nap nyílt napot tartunk!

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve 1. Általános Rendelkezések 1.1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya a Magyarország területén rendezett és az MTSZ vagy az általa kijelölt szervezeti egység

Részletesebben

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége. TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége. TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév 1. A verseny célja: BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS a tollaslabda sportág iskolai népszerűsítése;

Részletesebben

116. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG SZEKSZÁRD

116. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG SZEKSZÁRD 116. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG SZEKSZÁRD Sport- és Szabadidőközpont Atlétikai Centrum 2011. augusztus 6-7. SAJTÓANYAG I. ADATOK A verseny: 116. Atlétikai Magyar Bajnokság, célja a 2011. évi magyar bajnoki

Részletesebben

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon.

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Pár sorban, most betekintést nyújtok, hogy is láttam én,majd az LRT csapat

Részletesebben

Vízilabda: nagy csatákkal és a magyarhorvát döntővel zárul a vízilabdatorna

Vízilabda: nagy csatákkal és a magyarhorvát döntővel zárul a vízilabdatorna https://fina-budapest2017.com/hu/hirek/2533/vizilabda-nagy-csatakkal-es-a-magyar-horvat-dontovel-zarul-a-vizilabdatorna Vízilabda: nagy csatákkal és a magyarhorvát döntővel zárul a vízilabdatorna 2017.07.29.

Részletesebben

Fejér megye 2013/2014. évi megyei I. osztályú felnőtt férfi asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Fejér megye 2013/2014. évi megyei I. osztályú felnőtt férfi asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség 8000 Székesfehérvár Piac tér 12 14. Fejér megye 2013/2014. évi megyei I. osztályú felnőtt férfi asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1. A bajnokság célja:

Részletesebben

STEEL DARTS NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR KUPA NŐI ÉS FÉRFI EGYÉNI VERSENYKIÍRÁSA A 2016. VERSENYÉVADRA

STEEL DARTS NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR KUPA NŐI ÉS FÉRFI EGYÉNI VERSENYKIÍRÁSA A 2016. VERSENYÉVADRA STEEL DARTS NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR KUPA NŐI ÉS FÉRFI EGYÉNI VERSENYKIÍRÁSA A 2016. VERSENYÉVADRA Budapest, 2015. október. 6. oldal 1 I. A verseny célja A Magyar Darts Szövetség (a továbbiakban: MDSZ)

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

6/2015-2016 sz. Közlöny

6/2015-2016 sz. Közlöny 700 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 6/205-206 sz. Közlöny Szekszárdi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 205-206. év 5. JÁTÉKNAP EREDMÉNYEI I. PÁLYA ford dátum idő hazai csapat - vendég csapat ered Pont 5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Verseny rendezője: TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Verseny célja: A MEFS által 2015/16. tanévben meghirdetett egyetemi

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

X. Hungarisn Darts Open Magyar február 27. szerda 09:13

X. Hungarisn Darts Open Magyar február 27. szerda 09:13 X. Hungarisn Darts Open Magyar 2008. február 27. szerda 09:13 WDF III. Kategóriás Ranglista Verseny 2008. Május 9.10.11. BUDPEST BEC SPORTCSRNOK, ( Bogdánfy utca 10. ) Versenyszámok: Warm UP Open 501 DO

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve 2.5. Play and Stay versenyek 2.5.1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya a Magyarország területén engedélyezett és megrendezett Play and Stay versenyekre.

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA.

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Tel.: +36309724778 E-mail: squashiroda@squash.hu web: www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. Jelen beszámoló a

Részletesebben

2010. JÚLIUS 09-10.-én

2010. JÚLIUS 09-10.-én H-8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. E-mail: albasina@gmail.com Honlap: www.albasina.mlap.hu CIB Bank-száml aszám: 10700093-43198906- 51100005 Adószám: 18489853-1-07 2010. JÚLIUS 09-10.-én első alkalommal

Részletesebben

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Általános Versenyszabályzata

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Általános Versenyszabályzata 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Általános Versenyszabályzata I. A versenyen való részvétel 1. Az MF(S)Sz versenynaptárában szereplő versenyeken

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

XVIII. HUNGARIAN OPEN WEEKEND november 4-6.

XVIII. HUNGARIAN OPEN WEEKEND november 4-6. XVIII. HUNGARIAN OPEN WEEKEND 2016. november 4-6. HUNGARIAN DARTS CLASSIC WDF 2. kategóriás, BDO D kategóriás Férfi és WDF 3. kategóriás, BDO D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió HUNGARIAN

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Bevezetés. 3. Egy ötfős társaságban Mindenkinek legalább 1 ismerőse van. Rajzoljon meg néhány lehetőséget!

Bevezetés. 3. Egy ötfős társaságban Mindenkinek legalább 1 ismerőse van. Rajzoljon meg néhány lehetőséget! Bevezetés A megoldásokat a feladatsor végén találod! 1. Hencidát út köti össze Kukutyimmal, Boncidával, Lustafalvával és Dágványoshetyével. Boncidáról Álmossarokra is vezet út. Lustafalvát út köti össze

Részletesebben

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész 2010 november 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Mérték Értéke: 2/5 Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Karácsony

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója. Versenykiírás

XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója. Versenykiírás XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója (Regionális sporttalálkozó) Győr, 2013. november 9. Versenykiírás A verseny célja: A nyugat-magyarországi régióban működő Egyetemek közti sportbarátság kialakítása,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A TÁPIÓSZECSŐI U7, U9 és U11-es KOROSZTÁLYOK 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. (korosztályos edző)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A TÁPIÓSZECSŐI U7, U9 és U11-es KOROSZTÁLYOK 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. (korosztályos edző) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁPIÓSZECSŐI U7, U9 és U11-es KOROSZTÁLYOK 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tápiószecső, 2011.01.28. Készítette: Tábori Zoltán (korosztályos edző) 1 A Tápiószecső FC legfiatalabb játékosaiból

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál Nemzetközi történet Nemzetközi paralimpiai játékok története Írta: Nádas Pál A paralimpiai játékok története 1948-ban kezdődött azzal, hogy az angliai, London melletti Aylesburyben működő Stoke Mandeville-i

Részletesebben

A házigazda küldöttség világbajnoki versenyprogramja

A házigazda küldöttség világbajnoki versenyprogramja https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/620/a-hazigazda-kuldottseg-vilagbajnoki-versenyprogramja A házigazda küldöttség világbajnoki versenyprogramja 2017.07.13. 09:09 CET A 17. FINA Világbajnokság

Részletesebben