KEHRLING BÉLA II. EVF. 6. SZAM SZERKESZTI ÁRA 1 PENGŐ. :>»mmmm< :. fmmmum- ->mmmm<«- i»mmmm«->mmmmt>- ^.mmmmi i»mmmm«i s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEHRLING BÉLA II. EVF. 6. SZAM SZERKESZTI ÁRA 1 PENGŐ. :>»mmmm< :. fmmmum- ->mmmm<«- i»mmmm«->mmmmt>- ^.mmmmi i»mmmm«i s"

Átírás

1 53520 II. EVF. 6. SZAM SZERKESZTI KEHRLING BÉLA Missis Buttler a döntő után átadja a Cupát. Austin, Kingsley, Missis Buttler és a győztes Tildén Coen pár. :>»mmmm< :. fmmmum- ->mmmm<«- i»mmmm«->mmmmt>- ^.mmmmi i»mmmm«i s ÁRA 1 PENGŐ

2 86 TENNISZ ES GOLF 3Mwj) CSOKOLÁDÉ Játék közben egy darab kesernyés dessert csokoládé a legjobb éhségcsillapító t HUROZÁS Pályák építése é; rendbe hozatala kipróbált mestereinkkel. KÜLFÖLDI SZAKMUNKA-. HÁLÓK SUNK MEGÉRKEZETT! KÉRJE NAGY TAVASZI SPORTÁRJEGYZÉKÜNKET! RAKETTEK LABDAK RUHÁZAT CIPŐK KERTESZ TODOR és WESZELY ISTVÁN rt. BUDAPEST, IV., VÁCI UCCA 9. TELEFON: AUT

3 II. ÉVFOLYAM MÁRCIUS SZÁM VKNNISI ÉS ftttti Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, I, PAULER-U. 18 Telefon: Felelős szerkesztő KEHRLING BÉLA Helyettes szerkesztő VÁSÁRHELYI L. JENŐ MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER minden 2-dik és 4-dik szombaton. Előfizetési di : Egész évre.. 20 pengő Fél évre 10 peogő A MAGYAR ORSZÁGOS LAWN TENNISZ SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA Készüljünk a Davis Cupre! 1 A külföldi lapokban lépten-nyomon olvas az ember cikkeket az egyes szövetségek előkészületeiről az idei Davis-Cup első fordulójára. Nálunk azonban még minden alszik. Nyomát* sem látjuk annak a rendszeres előkészítő munkának, ami szükséges volna ahhoz, hogy nagy ellenfelünket, Japánt legyőzzük. Vagy talán a szövetség urai azon <a nézeten vannak, hogy nem nyerhetünk s a munka így úgyis kárba vesz. Mi nem vagyunk ezen a nézeten s azért: emeljük fel idejekorán a szavunkat, mert véleményünk szerint a sportban lehetetlenségek nincsenek s így igenis remélhetjük, hogy esetleg győzni fogunk. A győzelemhez azonban munka, erő és kitartás kell. Az előkészítő munka megkezdése sürgős s itt minden óra késedelem hátrányunkat jelenti a máris Európába érkezett és együtt trenírozó japáni legénységgel szemben. A mi sorsolásunk csak az első pillanatban látszik nagyon kedvezőtlennek, pedig ez nem úgy van. Csak első ellenfelünk nehéz, de ha azt szorgalommal és erős akarattal legyőzzük, akkor az út nagyobb akadályok nélkül szabad egészen a zóna döntőjéig. A Monte-Carlóban e-z irányban megkérdezett szakemberek véleménye szerint a Japán Magyarország meccs győztese az európai zóna döntőjének egyik résztvevője, míg a másik oldalnak aránytalanul nehezebb küzdelmei közül valószínűleg Anglia lesz a döntő másik szereplője., Németország most veszítette el Moldenhauert s dacára ennek, a. német bajnok, Prenn véleménye szerint, ők okvetlenül győzni fognak Angliában. Kijelentése mindenesetre merész, de szavaiból az okvetlen győzniakarás látszik s a német tennisz-szövetség már elkezdte a válogatottjainak rendszeres foglalkoztatását a nagy cél, Anglia újból való legyőzésének érdekében. A német sport és napi sajtó naponkint foglalkozik ezekkel az előkészületekkel s így az egész német nép győzniakarása serkenti fokozottabb munkára a német legénységet. Nálunk egyelőre nem történt semmi. Kehrling idei viszonylag gyengébb rivierai eredményei a kishitlieket esetleg mé<r jobban meggyőzték a forduló megnyerésének lehetetlenségéről s igy valahogyan azt érezzük, hogy nem sok kedvvel fognak munkához az illetékesek. Nekünk azonban szent kötelességünk felemelni szavunkat, hogy igenis, dolgoznunk kell és a lelkes munka esetleg megtermi gyümölcsét. Ne várja a szövetség azt. hogy majd Kehrling, Takács s az esetleges többi jelölt úgyis trenirozik, hanem az összes számbajöhető játékosokat fogja közös tréningbe, vegyen tőlük fogadalmat, hogy a rá juk bízott tréningeket legpontosabban elvégzik s akkor esetleg remélhetjük,hogy a magyar tehetség egyszer japán szorgalommal párosulva, megverheti első ellenfelünket. Gondolja meg a szövetség, hogy ne szerződtessen-e egy trénert április hó végéig, akinek más feladata nem lenne, mint a jelöltekkel foglalkozni. Anglia csapatát Karel Kozeluh, Németországét Román Naujoc.h, Hollandiáét Plaa trenírozza. Szerezzen a szövetség okvetlenül még Japán előtt ellenfelet Davis-Cup csapatunknak, hogy verseny-tréningjük is legyen a játékosoknak. Ezen irányban támogassa a már ezen célból lekötött Komán Naujoch pesti mérkőzésének létrejöttét, mert Kehrling és Takács tréningjének legfontosabb kelléke közvetlen a Davis- Cup előtt pár erős mérkőzés. Öt szettet kiküzdeni megfelelő tréning nélkül nem lehet. A számbajöhető játékosok szerintünk Kehrling, Takács, Krepuska, Bánó, Ascliner, Gabrovitz és Zichy gróf pedig ne várjanak hivatalos buzdításra, hanem azonnal fogjanak a legszigorúbb és legsportszerübb tréningbe, ami neesak tenniszezésből álljon, hanem megfelelő kondicionáló tréningből, hol mind a testüket, mind idegeiket a lehető legjobb kondícióba igyekezzenek hozni május első vasárnapjára.

4 tennisz és öolp S. ha így lesz minden, ahogyan mi szeretnénk s ha a jelöltek törhetetlen szorgalommal csak erre a mérkőzésre gondolnak, akkor megismétlődhetik a tavalyi csoda, mikor Hollandiát legyőztük s mi a tavaly megszerzett presztizsünkhöz híven az idén is eljutunk a döntőbe, vagy annak közelébe. A Monté -C Legutóbbi számunkban már beszámoltunk a Riviera-versenyek legnagyobbikának, a montecarlói versenynek a végeredményeiről, azonban, mint már akkori beszámolónkban jeleztük, annak részletes méltatására most visszatérünk. A már december elején kezdődő s egészen április végéig húzódó Riviéra"-versenyeknek is megvannak a maguk főeseményei. Mint a rendes szezonnak Wimbledon, iigy a Riviérának Monte-Carló a í'ővonzóereje. Az utóbbi esz- Monte-Carlo Boussus és Hughes mérkőzés előtt. tendőkben, mióta Buttler, a dúsgazdag angol tenniszbarát minden nemzet legjobb párosát" vendégül látja, szinte vándorlás indult meg a világ minden tájáról a Cupa elhódításáért. Az egyes játékosok, hogy a téli pihenő, vagy a fedett pályák villanyfénye után, a napfény vakító világítását megszokják, rendszerint egy-két héttel előbb lemennek a Riviérára s már az előző beaulieui versenyen elindulnak s Monte- Carló után még a mentőn i versenyen is résztvesznek. Ennek tulajdonítható, hogy a Riviéra fő tennisz-szezónja a beaulieui, monte-earlói és mentoni versenyek időtartama. Az idén a Buttler-Cup-ban huszonnégy pár indult s azon Japán és Ausztrália kivételével, do-i verseny minden számító tennisz-nemzet képviselve volt. A Cup-ot az eddigi esztendők küzdelmei során a franciák hódították el, azonban ebben az esztendőben a francia párosok erős kudarcot vallottak s már az elődöntőkben az angol-amerikai párosjáték felsőbbsége bizonyosodott be. Igaz ugyan, hogy csak az idén először volt úgy Anglia, mint Amerika ily erősen képviselve, azonban, ha vesszük, hogy mindkét 'nemzetnek nem a legerősebb páros-képviselői voltak jelen, úgy jogosult a francia lapok aggodalma a Davis-Cup idei sorsa miatt, különösen ha Lacoste sem állhat a francia színekért sorompóba. Franciaország a Davis-Cup páros megnyeréséie nem számíthat. Sem a Cochet Brugnon, sem a Boussus- -Buzelet-pár nem bizonyult elég erősnek. Igaz, hogy Borotra és Lacoste hiányoztak, de őket a franciák gyöngébbnek tartják a Ccehet Brugnon-párnál. Magyar részről a montecarlói verseny főszámában a Buttler-Cupben két páros is indult. A magyar Davis-Cup-pár, Kehrling Aschner, valamint a versenyeken résztvevő gróf Zichy Halter-kettős. Sajnos, egyik pár sikeréről sem számolhatunk be. Míg azonban a gróf Zichy Halter-pár sikerére az osztrák bajnoki kettős, Matejka Artens ellen senki s< m számított, olyannyira valószínűnek látszott azonban a Kehrling Aschnef'-pár győzelme, Rogers Peters ellen. Igaz ugyan, hogy Aschner közvetlenül a verseny előtti napokban éi kezet.! meg s csak két nap állott rendelkezésére az ottani világítási viszonyokat megszokni, mindazonáltal a beaulieui versenyen oly gyengén szerepelt angol-ir kettestől nem lett volna szabad vereséget szenvedniük. Beaulirubcn az olasz-cseh Martino Malacek-pár verte meg őket. Mindenesetre arra a jövőben figyelni kell, hogy a magyar pár mindkét tagja kellő tréninggel álljon ki erre a ma már nemzetközi viszonylatban igen fontos küzdelemre. Aschner az elején még mert ütni, azonban egy-két rossz labdától megijedt s elvesztette önbizalmát. Ettől kezdve főleg serviceivei volt sok baja s egész játéka bizonytalanná lett. Kehrling helyenként igen szép játékot mutatott, végén azonban nem forszírozta a reménytelen küzdelmet. A végeredmény az amerikaiak s főleg Tildén teljes sikerét igazolta. Beaulieu után, ezt a férfipárost is megnyerte fiatal partnerével, Coennel,

5 TENNISZ ES GOLF 89 ki azonban kitűnő ritörnjétől eltekintve, nem mondható jó páros játékosnak. Yoléja nem a legjobb, alacsony termete miatt nem jók a leütései sem, azonban igen eszesen játszik s nagyszerűen szorítja hátra ellenfeleit gyorsan és pontosan helyezett lobjaival. Baloldalról ütött servizeinél érdekes, hogy Tildén nem áll a jobboldalra a hálóhoz, hogy Coen a serviz után egyenesen fusson előre a hálóhoz a ritörnre, hanem marad baloldalt a hálónál, erősen középre húzódva, a szintén középről szerváló Coen előtt, ki azután jobbra fut előre s ezt az oldalt fogja. Igy a servizet fogadónak, a már megszokott eross helyett, seid-linet kell ütnie, miáltal igen sok ellenfelet sikerült megzavarniok. Rendesen háló 1 o Tildén Fenti magyarázat szerint: Q Tildén háló 1 gyobb meglepetését s megverték a franciákat. A döntőben Tildének meglehetős könnyen bántak el az előző napi győzőkkel s biztosították ezúttal elsőizben a Cupát Amerika számára. A férfi-egyes szintén Tildén óriási formáját bizonyította. Bár az elején nehezen indult s Hillyard ellen settet is leadott, mindjobban és jobban formába jőve, a végén ellenállhatatlan volt. Meglepetéseknek számíthatók von Cramm (fiatal német) győzelme Buzelet ellen, Peters- Kozeluh ellen, (Peters igazolta Tildén elleni győzelme nagy formáját, bár Kozeluh jelenleg még közel sem a rég), Artens Rogers (Artens igen jó), Prenn Coen, majd újból Prenn fölényes győzelme Boussus ellen. Az ötödik fordulótól öt settre mentek a 0 Coen szervál O Coen szervál Tildenék a legerősebb ellenállásra a Boussus Buzel et-párban találtak s ellenük csak öt settben győztek. Érdekes, hogy úgy a harmadik, valamint negyedik settben 4:2-re vezettek s onnan veszítették el. Az ötödik sett biztos győzelmet hozott. A Cup legszebb mérkőzése s egyben a legizgalmasabb az Austin, Ivingsley- Cochet, Brugnon-páros volt. Cochet a megszokott könnyelműségével kezd, Bmgnonon azonban látszik, hogy már nem a régi. Kingsley mutatja a legtöbbet s a nem kimondott páros játékos Austin igen jól támogatja- Az első két settet az angolok nyerik, azonban Cochet ismerve, még ezután is igen sok fogadás történik a franciák győzelmére. Ezeket igazolni is látszik a bár nehezen, de mégis megnyert harmadik és negyedik sett. A döntő-settet már mindenki a franciák biztos zsákmányának tartja, azonban nem így történik. Kingsley, ki hihetetlen ruganyos és fürge, Cochetet fölülmúlva, hihetetlen dolgokat művel s Austin is fölülmúlja Brugnont. A franciák ugyan 4:2-re vezetnek, az angolok egyenlítenek. A hatalmas angol nézőtábor hangos biztatásba kezd s fej-fej mellett nyomul a két pár előre. 5 5-nél Cochet servál s 0 0'4Ü után ismert szerencséjével mégis sikerül a gémei megnyernie, szerencséjükre, mert az utána következőben az angolok megnyerik servizüket. Ami késett, azonban nem múlott, az angolok hosszú küzdelem után, honfitársaik élénk éljenzése közepette, meghozták a verseny legna- Mrs Owen és Cilly Aussem Beaulieuben Owen győzött Aussem ellen, míg utóbbi Monte-Cnrloban megnyerte a női egyes versenyt Halter íe'.u. játszmák. Prenn Beaulieu óta hatalmasat javult s az elődöntőben Austin ellen már két nyert settje volt. Tréning hiánya miatt azonban, dacára különben igen szívós voltára, nem birta tovább. Morpurgo Peters ellen nyert, majd Lee elleni fölénye és biztos játéka után, mint egyenlően fogadott indult a Tildén elleni küzdelembe. Hívei veszítettek rajta. Tildén ellen nem tudott szóhoz jutni s egyedül a második settben volt esélye, midőn már 4:1 -re vezetett. Austin megbízható volt, de semmi különös. Kehrling elleni győzelme nem volt teljes értékű. A bíró (szintén angol), igen sokat és jelentőset tévedett. Fordítva talán az eredmény is megváltozhatott, volna. Kehrling a nedves talajon, a hűvös és kellemetlen szeles időben nem

6 90 TENNISZ ES GOLF érezte magát otthonosan a pályán. Forhandja bizonytalan, s egészben véve merev volt. Mindazonáltal a második settben 4:2 vezetésnél, saját servizénél a gémet megcsinálta, egy erős, de jó servizzel. A bíró rossznak minősítette, a gémet elvesztette, mi továbbra kedvét szegte. A többi magyar igen szépen tartotta magát. Vásárhelyi igen jól játszva, settet is csinált Gasslini ellen, míg báró Vay, gróf Zichy és Halter igen erős ellenállást tanúsítottak Kozeluh, Hughes és Boussus ellen. Báró Vay a handicapban egyenlően indulva, megverte Fröhljchet, a csehek 12-ik játékosát, ami igen szép eredmény. Gróf Zichynek sett labdája volt Hughes ellen. A másik férfi-páros számban is volt igen sok meglepetés, azonban a végeredmény meghazudtolója a papírformáknak, lévén a győztes Morpurgo Coen-párból minduettő kimondott gyenge párosjátékos. Igaz ugyan, hogy mindkettő igen biztos és szívós, de egyikük sem hálójátékos. Az elődöntő mindenesetre úgy nézett ki. hegy a győzelmet udvariasan átengedték nekik. Ettől eltekintve, a többi mérkőzés ebben a számban is véres-komoly volt. A legnagyobb meglepetés a két méter hosszú Rogers és az igen alacsony japán Abe kitűnő szereplése volt. Megverték Boussus, Bragnont, majd Kehrlinget Louis"- val. (Álnév alatt induló dán Worm). A különben jó párosjátékos, Louis", itt igen rosszul játszott. Kehrling megint a régi jó volt. Megemlítendő magyar részről a Vásárhelyi Halter-pár három settes küzdelme Gaslini és Hillyard ellen, hol csak a harmadik settben veszítettek!):7-re. A vegyes-párosban meglepetés a fiatal franciák győzelme. Az igen csinos és szimpatikus Metaxa Buzelettel megnyerte a versenyt, mit főleg kitűnő volley-játékának köszönhetnek. A hölgy-számok s velük egyetemben a vegyes-páros sem voltak annyira érdekesek, mivel közel sem voltak oly erős hölgyjátékosok az idén a Riviérán, mint férfiak. Hiányoztak az amerikaiak s főleg a sok fiatal angol hölgy. Ez utóbbiakat Ridley képviselte s ő sem a legjobb formában. A női egyes, előző gyöngébb formája után, Aussem váratlan győzelmét hozza, értékes siker) szerezve Németországnak. Schréderné minden tréning nélkül játszott s a cseh Deutschtől igy természetesen vereséget szenvedett. Sajnos, még a vegyes-párosban is igen indisponált volt. A Baumann-Cup (női páros) erős francia fölényt mutatott, úgyszintén a másik női páros szám is francia győzelmet hozott. Külön érdekessége volt a versenynek az öreg urak versenye, ami nekünk szokatlan látvány. ötven éven felüli urakat olyan fürgén ugrálni s főleg oly elsőrangúan játszani látni. A döntő résztvevői nálunk igen sok, az első husz közé l>eosztott játékost megvernének. A győztesek öltözékére még visszatérünk. Tenníszpályaépítés Építünk tennisz- és sport-pályákat speciál vörös pálya borító anyagból. Hosszú, éves gyakorlat. Építés helyben és vidéken. ERZSÉBET SPORTPÁLYA ÉPÍTŐ VÁLLALAT Iroda: Budapest, VII., Thököly-út 115. sz. Telefon: és Zugló

7 TENNISZ ES GOLF 91 Részletes eredmények: Buttler.Cup. Férfi páros. I. forduló: Matejka, Artens gr. Zichy, Halter 6:2, 6:1, 6:3, Stefani, Martino Gress, Berthet 6:4, 6:8, 6:2, 6:4, Gallépe, Landau Cramm, hg. Schomburg-Lippe 6:3, 6:4, 6:1, Austin, Kingsley Schiiffer, Antalkovich 6:0, 6:2. 6:3, Rogers, Peters Salm, Seinfeld 6:2, 6:3, 10:8, Kehrling, Aschner w. o. Prenn, Klein, sehrott Kozeluh, Marsalek 2:6, 6:4, 6:2, 6:1, Buzelet, Boussus Sumarokov, Davidov 6:2, 6:2, 6:4. II. forduló: Cochet, Brugnon Aeschliman, Éliner 6:2, 6:4, 6:3, Hughes, Lee Helmich, Frőhlich 6:4, 6:0, 7:5, Matejka, Artens Stefani, Martiric 6:4, 6:4, 6:3, Austin, Kingsley Gallepc, Landau 7:5, 6:2, 9:7, Rogers, Peters Kehrling, Aschntr 6:4. 4:6, 6:4, 4:6, 6:2, Buzelet, Boussus Prenn. Kleinschrott 8:6, 6:3, 2:6, 6:4, Morpurgo, Gasslini Rodel, Duplaix 6:2, 6:3, 8:6, Tildén, Coen w. o. III. forduló: Cochet, Brugnon Hughes, Lee 6:4, 3:6, 6:3, 6:4, Austin, Kingsley Matajka, Artens 5:7, 10:8, 6:3, 6:3, Buzelet, Boussus Rogers, Peters 6:1, 4:6, 3:5, 6:2, 8:6, Tildén, Coen Morpurgo, Gaslin 5:7, 8:10, 6:1, 6:3, 6:1. Elődöntök: Austin, Kingsley Cochet, Brugnon 6:3, 6:2, 5:7, 8:6, Tildén, Coen Buzelet, Boussus 6:4, 4:6, 5:7, 6:3, 6:4. Döntő: Tildén, Coen Austin, Kingsley 6:2, 1:6, 9:7, 6:3. Baumann-Cup. Női páros: I II. forduló: Rosambert, Metaxa Deutsch, hg. Lobkovitc 6:3, 7:5, Martin, Marjolett Korotvicka, Blanarova 7:5, 7:5, Cumingham, Furnivall gr. Scher-Thoss, gr. Hunyady 6:0, 6:2, Matheu, Bnrbier Kozeluhova. Cérna 7:5, 6:0. III. forduló: Reznicek, Aussem Winterbotton. Petschell 6:0, 7:5, Rosambert, Metaxa Ridley, Sattartwaithe 6:4, 2:6, 6:3, Martin, Marjolett Radcliffe, Radcliffe 6:3, 2:6. 10:8, Mathieu, Barbier Cummingham, Furnivall 8:6, 6:3. Elődöntők: Rosambert, Metaxa Reznicek, Aussem 6:3, 5:7, 9:7, Mathieu, Barbier Martin, Marjolett 6:2, 6:2. Döntő: Mathieu, Barbier Rosambert, Metaxa 6:1, 8:6. Fárfi egyes. I. forduló: Lee Schiiffer 6:1, 6:0, Kozeluh br. Vay 6:4, 6:2, gr. Zichy Kulin 6:4, 7:5, Gasslini Vásárhelyi 6:4, 4:6, 6:1. II. forduló: Tildén Martino 2:6, 6:3, 6:1, Reynaud- Hardy Dreher 6:0, 6:0, Peters Salm 6:4, 7:5, Renard Lotan 6:2, 6:2, Morgurgo Antalkovich 6:2. 6:2, Boussus Halter 6:1, 7:5, Hughes gr. Zichy 6:3, 7:5, Louis Rodel 0:6, 6:2, 6:2, Prer.n Owen 6:2, 6:2, Ccen Frőhlich 6:2, 6:4, Kehrling Bowen 6:0, 6:1, Austin Aidinian 6:4, 6:4. III. forduló: Tildén Matejka 6:1, 6:2, Kingsley Cramm 6:2, 7:5, Lee Brugnon 6:4. 3:6, 6:1. Morpurgo Peters 7:5, 6:0, Boussus Gasslini 3:6, 6:0, 6:2, Prenn Coen 3:6, 6:0, 6:4. Artens Stefani 6:3, 1:6, 6:3, Austin Kehrling 6:3, 6:4. IV. forduló: Tildén Kingsley 5:7, 6:3, 6:3, 6:1, Morpurgo Lee 6:1, 5:7, 6:4, 6:1, Prenn Boussus 6:3, 6:1, 6:4, Austin Artens 6:2, 6:1, 6:1. Elődöntők: Tildén Morpurgo 6:2, 7:5, 6:1, Prenn Austin 2:6, 3:6, 6:2, 6:3, 6:2. Döntő: Tildén Austin 6:4, 6:4, 6:2. Női egyes. I III. forduló: Allén gr. Hunyady 6:1, 7:5, Deutsch Schréder 6:2, 6:1, Mathieu Kovelnhove 6:2, 6:4, Berthett Thomasson 6:2, 6:2, C. Williams Goldsehmidt 6:3, 6:2, Cunningham gr. Scher-Thoss 6:4, 6:0, Reznicek Petrocochino 6:3,6:0, Metaxa Herbst 6:3, 6:0, Stanelova Robertson 6:4, 6:2, Owen hg. Lobkovitz 6:4, 6:0, Aussem Samann 6:0, 6:1, Rosambert Brigg 6:3, 6:1, Deutsch Leblanc 6:1, 6:1, Ridley Blanarova 6:4, 6:0. IV. forduló: Mathieu Williams 6:2, 6:4, Berthet Cummingham 6:2, 6:3, Metaxa Reznicek 5:7, 8:6, 6:4, Owen Stanelova 6:0, 6:0, Aussem Mau d'anet 7:5, 6:0, Satterthwait Rosambert 6:3, 6:2, Barbier Deutsch 6:3, 6:3, Ridley Pearson w. o. V. forduló: Mathieu Berthet 6:3, 8:6, Metaxa Owen 2:6, 6:4, 10:8, Aussem Satterthwaithe 6:4, 7:9, 6:1, Ridley Barbier 3:6, 6:3, 7:5. Elődöntők: Mathieu Metaxa 6:3, 6:1, Aussem Ridley 0:6, 7:5, 6:0. Döntő: Aussem Mathieu 6:1, 6:4. Fárfi páros. I III. forduló: Hillyard, Gasslini Vásárhelyi, Halter 6:3, 3:6, 9:7, Martino, Marsalek Aschner, gr. Zichy 6:1, 7:5, Rogers, A te Boussus, Brugnon 6:2, 3:6, 6:2, Kehrling, Louis Renard, Renard 6:1, 6:4, Hughes, Peters Hillyard, Gasslini 4:6, 6:3, 6:3, Prenn, Kozeluh Martino, Marsalek 1:6, 9:7, 7:5, Morpurgo, Coen Stefani, Aischlimann 1:6, 6:4, 6:4. IV. forduló: Rogers, A be Kehrling, Louis 6:4, 3:6, 6:3, Prenn, Kozeluh Hughes, Peter-; 5:7, 9:7, 6:2, Morpurgo, Coen Matejka, Lee 6:4, 9:7, Tildén, Kingsley Salm, Artens 6:2, 6:1. Elődöntők: Rogers, Ake Prenn, Kozeluh w. o. Morpurgo, Coen Tildén, Kingsley 6:3, 3:6, 6:3. 6:3. Döntő: Morpurgo, Coen Rogers, Abe 6:2, 3:6, 6:4, 6:4. Vegyes páros: Aussem, Boussus Schréderné, Kehrling 6:4, 6:4. A magyar pár jelentéktelen ellenfelek feletti győzelmei után, az elődöntő előtt szenvedi el vereségét. Ridley, Hughes Satterthwaithe, Kozeluh 6:1, 6:3, Metaxa, Buzelet Petchel, Aischliman w. o. Mathieu, Brugnon Owen, Artens 6:1, 6:4. Elődöntök: Ridley, Hughes Aussem, Boussus 6:4, 4:6, 7:5, Metaxa, Buzelet Mathieu, Brugnon 0:6, 8:6, 8:6. Döntő: Metaxa, Buzelet Ridley, Hughes 12:14, 6:2, 2:0, w. o. Női páros: Elődöntők: Metaxa, Barbier Ridley, Owen 6:2, 6:3, Aussem, Satterthwaithe Reznicek, Mathieu 6:3, 6:1. Döntő: Metaxa, Barbier Aussem, Satterthwaithe 8:6, 1:6, 7:5. Veteránok versenye. Döntő: Branme Hillyard Granshay Williams 6:4. 6:4.

8 92 TENNISZ ES GOLF A Mentone-i és Bordigera-i Irta : gróf Zichy Imre verseny A monte-earlói nagy verseny utón sokan elutaztak, egyesek pihentek, úgy, hogy szinte kis verseny benyomását keltette a mentoni. Pedig a résztvevők, Tildén, Coen, Brugnon, Matejka, Abe, Aeschliman, Hughes, Lee, Miss Ryan, Cilly Aussem, Reznicek báróné, Miss Satterthwaite. Mrs. Owen, stb, bármely európai verseny programmját kitöltenék és elegendő látnivalót adnának a közönségnek. Magyarországot Kehrling, Schréderné és csekélységem képviselték. A magyar ljajnok az egész eddigi tartózkodása alatt szerencsétlenül küzdött, de itt kulminált a pechje. Ugyanis ezen a versenyen mindhárom bajnokság vándordija esedékes volt Ivehrlingnek. mert már mindegyiket kétszer megnyerte. Tildén indulásával az egyesről lemondott, a férfi-párosl>an azonban Worm-al csak a Tildén Coen-pártól kellett félnie, mig a vegyespárosban Cilly Aussem-el verhetetleneknek látszottak. Lássuk mi történt. A férfi-páros elődöntőben Aeschliman Abe ellen a harmadik szetbeu f);3-ra vezet Kehrling és Worm. azonban a dán bajnok egyszerre olyan félénken játszik, hogy hiába küzd Kehrling, nem tudja egyedül megnyerni a mérkőzést. Azt mondják, egy szerencsétlenség nem jön egyedül, hát ez igaz. Két nap múlva játsza Kehrling Cilly Aussem-el a vegyes elődöntőt Worm Satterthwaite ellen. Bajnokunk nagyszerűen játszik, valamint Aussem is és 6:0 az első szet és 3:0-ra vezetnek a másodikban. A mérkőzés teljesen érdektelen. De mi történik, szél kerekedett és Satterthwaithe lob-jai kiszámíthatatlanok, azonkívül a nap is legmagasabban van, ezáltal igen sok labdát elrontanak Kehrlingék. Elvesztik a második szelet 8:6-ra. A harmadik szetben ismét Kehrlingék fölénye domborodik ki, azonban miután 5:3-nál négy metch-labdát nem tudtak megcsinálni, 7:5-re veszítik a mérkőzést. A döntőt azonban a Hughes Ryan-pár nyerte könnven 6:2 6:0-ra. Az egyesben Kehrling Matejkától szenvedett vereséget 6:3, 8:6-ra, akit viszont Tildén vert meg. Nagyszerűen szerepelt Brugnon, aki előbb Coen-t, majd az elődöntőben Rogerst veri és a döntőben Tildennek ugyancsak munkát adott, hogy végre öt szetben legyőzze. Vége redrn én ye k : A férfi egyes nyolcai: Rogers Lee 6:0, 7:5; Tildén Worm 6:1, 6:1; Matejka Hughes 6:2, 3:6, 6:1; Brugnon Coen 6:0, 3:6, 6:3. Elődöntő: Tildén Matejka 6:2, 6:3; Brugnon Rogers 4:6, 6:1, 6:1. Döntő: Tildén Brugnon 10:8, 7:5, 3:6, 4:6, 6:1. A női egyes nyolcai: Frl. Aussem Miss Thompson 6:1, 6:0; Mrs Satterthwaite Mrs Owen 6:0, 6:1; Mlle Mathie Mlle Belliard 6:0, 6:0; Miss Ryan Frau v. Reznicek 1:6, 7:5, 6:1. Elődöntő: Aussem Satterthwaite 4:6, 6:1, 6:1. Mathieu Ryan 0:6, 6:4, 6:3. Döntő: Aussem Mathieu 9:7, 6:2. A férfi páros nyolcai: Tildén, Coen Renard, d'adhémar 6:2, 6:0; Kehrling, Worm Gross, Fletscher 6:0, 6:3; Rogers, Matejka Brugnon, Arago 7:9, 7:5, 6:2; Abe, Aeschlimann Hughes, Loc 1:6, Abe (japán) és Rogers (ir) leghosszabb és legrövidebb játékos a Riviérán. Monte-Carloban együtt játszva döntőbe kerültek a férfi-pirosban. Halter felv. 8:6, 6:2. Elődöntő: Tildén, Coen Rogers, Matejka 2:6, 6:2, 6:1; Aeschliman, Abe Kehrling, Louis" 5:7, 6:4, 8:6. Döntö: Tildén, Coen Aeschliman, Abe 6:3, 6:3, 4:6, 6:3. Vegyes páros: elődöntő: Hughes, Ryan Aeschliman, Reznicek 6:3, 5:7, 6:4, Louis", Satterthwaite Kehrling, Aussem 0:6, 8:6, 7:5. Döntő: Hughes. Rvan.,Louis", Satterthwaite 6:2, 6:0. A vegyes párosban gr. Zichy, dr. Schrcderné megverték Schaumburg-Lippe, Eisenmenger illusztris párt három szettben 4:6, 6:1, 6:1; kikapnak Hughes, Mrs Satterthwaite-töl 6:0, 6:4. Női páros. Döntő: Ryan Aussem, Mathieu Reznicek 6:1, 6:0. A nemzetek dijában meglepő vereségei szenvedett Cramm, Frau v. Reznicek a Reynand, Mlle Claude-

9 TENNISZ ES GOLF 93 Anet pártól 6:2, 6:2-re. Lee és Mrs Owen győz az elődöntő során Brugnon, Mme Mathieu ellen. A meglepetések, a máról halnapra letört nagyságok tehát itt ezen a versenyen sem maradtak el. Nemzetek dijának nyolcai: Tildén, Miss Ryan Reynand, Mlle Claude-Anet 6:4, 6:3; Kehrling, dr. Schréderné Rogers, Miss THompson 6:2, 6:1; Lee Mrs Owen Matejka, Eisenmenger 6:3, 7:5. Brugnon, Mme Mathieu Hughes, Mrs Satterthwaite 6:2, 6:2. Elődöntő: Tildén, Miss Ryan Kehrling, dr. Schréderné 6:3, 6:3; Lee, Mrs Owen Bougnon, Mme Mathieu 4:6,-6:1, 6:2. Döntő: Tildén, Miss Ryan Lee, Mrs Owen 6:0, 6:4. Ez után a verseny után a játékosok ketté oszoltak, mert egy és ugyanabban az időben Nizzában és Bordigherában volt verseny. Mi az olasz versenyt választoltuk, mert Kehrling Louis"val védi a páros-bajnokságot. Az idő végre megváltozott és gyönyörű meleg napsütésben kezdtük meg a versenyt az olasz Riviérán. Negyedik napon már az elődöntőket játszák. Kehrling ismét Lee-vei kerül össze. Az első szetet Lee nyeri 6:3-ra és a másodikban 5:2-re vezet, ekkor a magyar bajnok változtat a játékon és csak a base line-ről játszik. Sikerül is kiegyenlítenie és 7:5-re megnyerni a második szetet. A harmadikban is 2:0. 4:2, majd 5:3-ra vezet, de Lee egv pár szerencsés labdával és egykét bírói tévedéssel kiegyenlít és végül 8:6-ra megnyeri a mérkőzést. A másik elődöntőt Hughes nyeri Louis" ellen, aki kedvetlenül játszik. A férfi-páros döntőjébe jutott Kehrling és..louis", valamint Hughes és Lee, utóbbiak engem és SchaflVrt vertek meg az elődöntőben. A vegyes-párosban Kehrling partnere Miss Culx'tt volt, akivel azonban csak az elődöntőig jutott, ahol Hughes Sattertwaite győzött 9:7, 6:2-re. A női egyes Sgna Valerio és Mrs. Satterthwaite küzdelmét fogja hozni. Eddigi eredmények: Férfi egyes elődöntő: Hughes Louis" 6:0, 6:1, Lee Kehrling 6:2,.5:7. 8:6. Női egyes elődöntő: Valerio Eisenmenger 6:0, 7:5. Satterthwaite Perelli 6:3. 6:1. Fárfi páros elődöntő: Hughes. Lee Zichy, Scháffer 6:1, 6:2. Kehrling. Louis" Hamburv Witmore 6:4, 7:5. Vegyes páros: Hughes, Satterthwaite Kehrling, Cubitt 9:7. 6:2, Louis", Valerio Lee, Perelli 6:4. 6:3. A nyolcadik fedettpálya bajnokság Március 5 9-ig rendezte a Magyar Országos Lawn Tennisz Szövetség az évi fedettpálya bajnokságot. Reméljük, hogy ez volt az utolsó bajnokság a városligeti csarnokban, s jövőre már valódi fedettpályán rendezhetik meg a versenyt. A mostani csarnok annyira nem alkalmas komoly tréningre s versenyzésre, hogy sajnos a fedettpályaverseny évről-évre összezsugorodik s az idei versenybeszámolónkban, eltekintve egyes fiatalok fejlődésétől, nem sok jót írhatunk. A versenynek aránylag kitűnő idő kedvezett s mégis számonként alig volt pár induló s az indulók egyrésze is csak becsületből, fedettpályatréning nélkül állt ki versenyezni, hogy a verseny egészen meg ne fenekeljen. A katasztrofális kis mezőny már előre vetette árnyékát a szövetségi tréning alkalmával. A múlthoz képest elenyésző csekély számú volt a látogatók száma. Az új, a divatos téli sport, a sí, elhódította a legfanatikusabb tenniszezőt is. Érthető, hiszen a nehéz, párás levegő és piszkos fal helyett a napsugaras tájat kapja az új sport szolgálója. A férfi egyes gyér mezőnyéből fedettpályatréningje elsősorban Gabrovitznak, Kirchmayrnak, Straub testvéreknek és Dörnernek volt. A többiek vagy egyáltalában tréning nélkül, vagy alig pár játékkal indultak el. A tréningjében családi gyász miatt akadályozott Krepuska Tibor (MAC) győzelme így kétszeresen nagy teljesítmény és versenyzési kedve, dacára feldúlt idegállapotának, annál is dicséretesebb, mert a védő Takács Imre kisebb okok miatt maradt el a versenytől. A védő nem indulása mellett nem mehetünk el szó nélkül. Öt a szövetség kiküldte St. Moritz-i fedettpályaversenyre s érzésünk szerint neki ezek után nem lett volna szabad cserbenhagynia a magyar bajnokságot, dacára annak, hogy mint mi is jól tudjuk, a St. Moritz-i pálya fapálya és így rajta a versenyzés más. Ha ott még sokkal szokatlanabb környezetben el tudott indulni, akkor nem lett volna szabad az itthoni mostoha tréningviszonyok miatt elmaradnia a starttól. Elmaradása nyílttá tette a versenyt. Nélkülöztük még a szokott indulók közül Bánó Lehelt, akit, mint hírlik, tanulmányai gátoltak és Dini bá-t, dr. Darvai Dénest, az örök meglepetésekkel szolgáló ős fedettpálya játékost. Silbersdorf vegyes párjától elszakítva, szintén a nem indulók táborát dicsőítette. Mielőtt magára a versenyre rátérnénk, engedtessék meg, hogy a legsportszerűbb jelző-

10 94 TENNISZ ES GOLF vei tüntessük ki a kevés tréninggel rendelkező dr. Péteri Jenőt és Kirchmayr Kálmánt, akik nem törődve az esetleges váratlan vereséggel, elindultak és így illusztrissá tették a gyér mezőnyöket. A női bajnoksággal kezdve a verseny elemzését, minden dicséret megilleti a helyezetteket, nem keltettek csalódást és legjobb tudásukat nyújtották. Talán Brandenburgné harmadik helye meglepetés, öt-kettőre vezetett, az első szettben Paksyné ellen, mégis vesztesként hagyta el a pályát. Azonban ki Paksyné kiizdőképességét ismeri, nem lepődik meg. A bajnoknő Baumgarten Magda lett, aki egy évi kihagyással újra birtokolja a bajnoknői címet. A bajnoknő kezdi megszokni a vollézást és gyors keresztlabdákra volt szive bemenni a hálóhoz, melyeket aztán kivétel nélkül meg is ölt. Nem úgy az ellenfele, aki nagyszerű technikájú futó és gyors vorhanddal rendelkezik, de a szépen kidolgozott helyzeteit a hálónál sorban elrontotta. A verseny kimagasló száma a férfi egyes volt. Már az első forduló két váratlan győzelemmel szolgál. A verseny legpechesebb játékosa, Balázs Iván, kikap a modern stílus leghazárdőrebb képviselőjétől, Straub Jánostól, 6:1, 7:5-re. Míg öccse, Elek, a javuló Bánó Györgytől három szettben kap ki. Straub Elek a játékos gárdánk legidegesebbike. Igy nincs fejlődés, hátrább az idegekkel. A huszonnégyes mezőnyben hamar fordulnak a játékosok. Hamar érnek el az elődöntőig. Gabrovitz győz két szettben 12:10, 7:5 arányban, közel másfélórás küzdelemben Kirchmayr ellen. A mérkőzést kezdetben Kirchmayr irányítja az elfogódott ifjú ellen. Három nullás előnyt szebbnél szebb ütésekkel egalizál azonban Gabrovitz. Innen hevesebbnél hevesebben ostromolják egymás gyöngéjét. Minden labdáért nagy küzdelem folyik. A második szett meg-megújuló harc, de egy pechsorozat Kirchmayré és máris veszt. Straub János, hogy az elődöntőbe juthasson, Sportosztályunk megszűnik! 6o tenni-zütőt 40 tennisznadrágot tenníszinget 60 tenniszpullovert 50 pár tenniszcipőt és számtalan apróságot min den elfogadható áron kiárusíti mk. D Á R T ) Jj-rl. 1LLF IV. KOSSUTH LAJOS-U. 4. SZ. (Kotta. Gramofon. Színházjegy.) dr. Péterit fekteti két vállra. A küzdelem szép és mindvégig nyilt volt. Talán egy tudat alatti gondolat miatt vesztett dr. Péteri, ugyanis ütögetés közben húrszakadás miatt ütőt kellett cserélnie. A két elődöntőnél nagy a kontraszt, Krepuska 6:0, 3:0, w. o.-val nyer, míg Gabrovitznak Dörnert kellett legyűrnie. Sikerült neki, közel két óráig mérkőztek. Egy-egy szettállásnál már Dörnert vélték sokan győztesnek. A fizikumembert, a nagy gyakorlatút és ezzel szemben percek alatt 4:l-re vezet Gabrovitz, aki talán az egész verseny alatt itt játszott a legjobb formájában. Négy-kettőről, öt-kettőn áll a score, Dörner erősít. Öt-három, de a győ- Gabrovitz MAC második és Krepuska MAC. a győztes ; a fedettpálya bajnokság egyes verseny döntőjének résztvevői, a verseny rendezőjével Jankő Józseffel közepén Ácsai Istuán falu. zelmet fel nem tarthatja. A mérkőzés szép volt. Gabrovitz játékát a nyugalom és a helyzetek meglepetésszerű taktikai megoldásai jellemezték. Több gémet három vesztet pontról nyert. A vasárnap délelőtti Krepuska Gabrovitzdöntő sajnálatos incidenssel kezdődik. Ütögetés elején Gabrovitz tenyere vérzőén felrepedt. A nem játszási lehetőség gondolata erősen iritálja őt. A küzdelem hevességében azonban elfelejtette sebét. Ötszettes nehéz küzdelemből bármelyikük kerülhetett volna ki győztesen. Győzött az idősebb klubtárs a nagyobb versenyzési múlttal rendelkező Krepuska. Győzött, mivel győzni kell a tenniszben, hol nincs eldöntetlen, pedig ez az volt. Mindkét játékos top formában igaz ifjúi lelkesedéssel küzdött a bajnoki címért. Krepuska, ugyan érthető okokból, idegesebb volt a szokottnál. A legigazibb

11 TENNISZ ES GOLF 95 modern stílust játszó mind a kettő. Krepuska halálos hosszan helyezet labdái s a fürge Gabrovitz szép megoldású ellentámadásaiban sokáig gyönyörködhetett a szépszámú közönség. A férfi párosban a harmadévi védő Krepuska, Bánó pár győzött, váratlan ellenállás nélküli harcban dr. Péteri, Gabrovitz ellen négy szettben. Ezen döntőt délután játszották le, meglepően sok néző előtt és a kormányzó úr Őfőméltósága előtt. A késve érkezett Bánó miatt az első szettet vesztik a bajnokok. Bánó nem volt ütésben. A második szettől kezdve azonban ellenállás nélkül győznek. Gabrovitz úgylátszik délelőtt mindent kiadott magából és feltűnően bizonytalan volt. Nem lehetett látni a labdáin az ö nagyszerű taktikai megoldásait. Dr. Péteri erős hiilése csak fokozta bizonytalanságát. Bánó BBTE. Paksyné BLKE, Baumgarten UTE, Dörner (Arad) győztes pár. A fedettpálya bajnokság vegyes páros döntőjének résztreuői Ácsai István felv. Ezen számban a papírformától nem volt eltérés. Szép ellenállást tanúsítottak Straub testvérek dr. Péteri, Gabrovitz ellen három szettben. Balázs, Dörner pár harmadik helye, Balázs feltűnő rossz játékának köszönhető. A vegyes páros két hatalmas meglepetést hozott mindjárt az első fordulóban. Brandenburgíié, Dresdner pár kikap P. Kedvessy D., Kiss K. pártól 6:4, 8:6-ra. Kiss K. pazarul játszott, ez magával ragadta bájos partnerét. Rónai, Demko két szettben veri a fél favoritokat, Balázs, Göncznét. A döntő a tavalyi bajnakpár, Bánó, Paksyné és a favorit Dörner, Baumgarten pár között folyt le. Dörnernek ideáli szép játéka uralta a mérkőzést. Fairül, úriasan játszott. Nagy formában volt. Sajnálatos, hogy utolsó amateurszereplése csak itt domborodott ki. A verseny alatt feltűnően idegesen játszott, ami lelkileg érthető, hiszen hattyúdala volt ez a verseny. Talán ezzel magyarázható a többi számbeli gyenge szereplése. A máskor oly nagy számú kizárásos férfi egyes másodosztályú csak tizennégy indulóból állott. Három másodosztályú elite játékos, Szemeti, Faragó és Bánó György körül fordult a mezőny. Győzött az utóbbi, aki az elődöntőben Faragó kapitányt veri három szettben. Szemeti idegei a döntőben teljesen felmondták a szolgálatot. Hinnünk kell, hogy ezen verseny a magyar téli tenniszélet mély pontja volt és a Szövetségünk kitűnő vezéreinek sikerülni fog az oly annyira fontos fedettpályát a közeljövőben megoldania a még oly súlyos gazdasági válság dacára is. A verseny mintaszerű megrendezése Jankó József munkája. Itt közöljük a részletes eredményeket: Fedett pályabajnokságok eredményei. Férfi egyes bajnokság. Első forduló: Straub J. Balázs 6:1, 7:5; Mr. Ramin id. Makk 6:4, 6:3; Bánó Gy. Straub E. 7:9, 6:1, 6:4; dr. Péteri w. o.; Dörner w. o.; Rónai gr. Zichy w. o.; Kiss K. Halter 6:1, 6:0; Leiner Vásárhelyi 6:3, 6:0. Második forduló: Krepuska w. o.; dr. Kiss Hardy-Dreher w. o.; Straub J. Mr. Ramin 6:3, 6:1; dr. Péteri Bánó Gy. 6:2, 6:3; Dörner Rónai 6:3, 1:6, 6:1; Kiss K. Leiner 6:1, w. o.; Gabrovitz Mr. Herrenschmidt 6:0, 6:1; Kirchmayr w. o. Harmadik forduló: Krepuska dr. Kiss 6:0, 6:2; Straub J. dr. Péteri 8:6, 6:4; Dörner Kiss K. 6:2, 2:6, 6:3; Gabrovitz Kirchmayr 12:10, 7:5. Elődöntő: Krepuska Straub J. 6:0, 3:0, w. o.; Gabrovitz Dörner 7:5, 3:6, 6:3. Döntő: Krepuska Gabrovitz 6:3, 6:?, 3:6, 1:6, 6:3. Női egyes bajnokság. Első forduló: Tihanyiné br. Piret de Bihainé 4:6, 6:3, 6:1; Brandenburgné Hegedűs Josefin 6:1, 6:3. Második forduló: Baumgarten w. o.; Tihanyiné Dénes w. o.; Brandenburgné Demkó 6:1, 6:1; Paksyné Zöldhelyi w. o. Elődöntő: Baumgarten Tihanyiné 6:1, 6:2; Paksyné Brandenburgné 7:5, 6:2. Döntő: Baumgarten Paksyné 6:2, 6:3. Férfi páros bajnokság. Első forduló: Krepuska, Bánó L. w. o.; Faragó, Bánó Gy. Mr. Herrencshmidt, Mr. Ramin 6:4, 6:0; Halter, Vásárhelyi Klein, Pick 6:3, 6:0; Kirchmayr, Dresdner Rónai, dr. Kiss 6:2, 6:4; Dörner, Balázs w. o.; Leiner, Kiss Hardy-Dréher, gr. Zichy w. o.; Straub testvérek id. Makk és pártnere w. o.; dr. Péteri, Gabrovitz w. o. Második forduló: Krepuska, Bánó L. Faragó, Bánó Gy. 6:2, 6:3; Kirchmayr, Dresdner Halter, Vásárhelyi 6:1, 6:4; Dörner, Balázs Leiner, Kiss K. 6:3, 6:4; dr. Péteri, Gabrovitz Straub testvérek 6:1, 1:6, 7:5. Elődöntő: Krepuska, Bánó Kirchmayr, Dresdner 8:6, 6:3; dr. Péteri, Gabrovitz Dörner, Balázs 3:6, 6:3, 6:4. Döntő: Krepuska, Bánó dr. Péteri, Gabrovitz 4:6, 6:4, 6:0, 6:2. Vegyes páros bajnokság. Első forduló: Dresdner, Brandenburgné Pick és pártnere w. o.; Rónai, Demkó. Balázs, Gönczné 6:4, 6:2. Második forduló:

12 96 TENNISZ ES GOLF Bánó, Paksyné w. o., Kiss K., Piret de Bihainé Dresdner, Brandenburgné 6:4, 8:6; Straub }., Tihanyiné Rónai, Demkó 4:6, 6:3, 6:1; Dörner, Baumgarten Leiner, Steiner 6:0, 6:2. Elődöntő: Bánó, Paksyné Kiss K., Piret de Bihainé 6:3, 9:7; Dörner, Baumgarten Straub J., Tihanyiné 7:5, 6:3. Döntő: Dörner, Baumgarten Bánó, Paksyné 11:9, 6:2. Másodosztályú férfi egyes. Első forduló: Klein Pásztor 6:0, 6:4; Pick Csoknyay 6:2, 6:2; Bernhardt dr. Filák 6:3, 6:4; Faragó Jónás 6:4, 7:5; dr. Stern id. Makk 6:4, 9:7; Tamási Csépány Radvánszky 6:4, 3:6, 6:2. Második forduló: Szemeti Klein 6:3, 7:5; Pick Bernhardt 6:0, 4:6, 6:3; Faragó dr. Stern 6:3, 6:4; Bánó Gy. Tamási Csépány 5:7, 6:2, 6:2. Elődöntő: Szemeti Pick 6:2, 6:1; Bánó Gy. Faragó 6:2, 5:7, 6:2. Döntő: Bánó Gy. Szemeti 6:1, 6:3. iiiiiintiiiiiiiiiiihiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii Dörner László búcsúja az amateur tenniszsporttól. Dörner László, az ismert aradi magyar versenyjátékos, ki sokszor képviselte Románia színeit több nemzetek közötti összecsapásban, valamint a Davis Cup-ben, trénere lett a BBTE.-nek, valamint a BEAC.-nak. Aradról az ősz foilyamán elköltözött, újra magyar állampolgár lett, s Budapesten készült elhelyezkedni. A mai súlyos gazdasági viszonyok közepette ez azonban megfelelő módon nem sikerült, s így elhatározta, hogy tennisztudását fogja gyümölcsöztetni, miáltal megélhetését biztosítani tudja. Utolsó amateurversenyét a fedettpálya bajnokságon játszotta, hol eddigi szép eredményeihez híven, egy magyar fedettpálya vegyespáros bajnoksággal fejezte be versenypályáját. Amennyire sajnalatos, hogy amateurversenyeken nem láthatjuk, szintoly örvendetes, hogy tudását a magyar tenniszsport szolgálatába állítja, mint tanítómester. Személyével a magyar trénergárda egy értékes taggal gyarapszik. A két egysület játékos gárdájának nevelésén kívül külön órákat is készül adni. Erre vonatkozólag felvilágosításokat a BBTE.-ben, valamint a BEAC.-bán és tőle személyesen lehet szerezni. Kelemen Aurél, a Tennisz Szövetség alelnöke, kit kormányfötanácsosi kinevezése alkalmából a Szövetség társasvacsora keretében ünnepelt. Képünk az emlékezetes francia magyar Davis Cup mérkőzésen készült, hol élete legjobb játékát produkálta. Reméljük, hogy az idén újból üdvözölhetjük a vörös salakpályán. Schmidt Ferenc huzamosabb riviérai tartózkodása után, e héten megérkezett s megkezdte tanítását. Lenti tapasztalatait és tudását a nagy versenyzési lehetőség növelte és így a tanulni vágyóknak nagy hasznára lesz. * Davis Cup. A holland szövetség a csapat előkészítésére Martin Plaa-t, a kiváló francia trénert szerződtette. * Másfél hónap és megindul a Davis Cup-torna. Ime egy-két fix dátum. Spanyolország Belgium Bruxellesben május 2, 3, 4. Svájc Ausztrália Zürichben május 3, 4 és 5-én. Külföldi hírek itiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimihiiiiiiiiiiiiiii Riviéra. meg- Helen Jacobs, a kiváló amerikai játékosnő, érkezett és résztvesz a Nizza-i versenyen. CrémanfRosé Transylvania sec * A marsellie-i kikötőbe f. hó 9-én megérkezett Harada és Sato, résztvesznek a Nizza-i LTC versenyén. * Értesülésünk szerint az idei Bristol Cup második helyezet profijátékosa, Román Najuch, ellátogat hozzánk április utolsó vasárnapján és Schmidt Fe-

13 TENNISZ ES GOLF 97 renccel a magyar Davis Cup csapat tagjai ellen mérkőznek. Afrika. Délafrika. A szövetség körlevele szerint Johannesburgban ez év folyamán megrendezi a nyilt" versenyt. Amerika után tehát már itt is felveti a fejét az új és nagy küzdelmekkel kecsegtető verseny. * Algir bajnokságát 129 induló közül Harang nyerte Stumpf ellen 4:6, 6:1, 7:5 arányban. Női egyes bajnok Mlle Dublanc lett Mlle Béranga előtt 6:3, 5:7, 6:3. Anglia. A Queen's Club által rendezett fedettpályabajnokságon a japán Davis Cup-man, Otha, győzött a férfi egyesben a délamerikai Spence ellen a mindvégig nyilt mérkőzés során öt szettben. 4:6, 6:2, 6:2, 3:6, 7:5. Az elődöntő során Spence a tavalyi védő Olliff-ot verte 6:1, 6:0, 9:7-re. Míg Ohta Sharpe-ot 7:5, 6:2, 6:0-ra. A női egyes elődöntő: Miss Fry Morfey 4:6, 6:2, 6:2; Miss Mudford Miss Harvay 6:1, 0:6, 6:1. A döntőben meglepetésre Mudford győzött Miss Fry ellen 6:3, 7:5-re. A férfi párost Olliff, Sharpie nyerte Perry, Wilde ellen 1:6, 4:6, 8:6, 9:7, 6:4-re. A női párost Miss Fry, Miss Dix nyerik Mrs Pitman, Miss Nuthall ellen 7:5, 6:4-re. A vegyes párost a mátkapár, Spence Nuthall nyeri Harris és Fry előtt gyors három szettben 6:4, 1:6, 6:1. Franciaország. A Páris London városok közötti mérkőzés tagjai a következők: A párisiak Borotra, Brugnon, Boussus, de Buzelet, Feret és Gentien; az angol főváros csapatának tagjai: Austin, Olliff, Sharpé, Powell, Peters és Latchford. A mérkőzés huszonegy számból áll és pedig 12 egyes és 9 páros. * Cochet bemutató férfi párost játszott Glasser-rel a Carnot lyceumban és kikapott a franciák legfiatalabb kombiniációjától, Boussus és de Buzelet-töl 7:5, 8:6 arányban. Németország. Hansa-serleg mérkőzések során Bréma, honi pályán győzött Hamburg város csapata ellen. A pontarány 16:11, a szettarány 37:29 és a gém 338:294. Románia. Ziszovits Lenke, Fiilöppné, Arató Klári a hivatalos román tenniszranglista élén. A román Tennisz Szövetség február 7-én tartott ülésén összeállította az évről a román tennisz ranglistát és ez a hivatalos jelentés Nagyvárad tenniszsportjára igazán csak hízelgő lehet. Hét női versenyző került a ranglistára és ezek közül három nagyváradi. TENNISZINGEK elsőrendű minőségben P 1280 MÖSMER cégnél BUDAPEST, IV., PETŐFI SÁNDOR-UTCA 2. SZ. (Apponyi-tér sarok) MAC és BBTE tagoknak 5 /o engedmény. A férfi ranglista igen érdekes, mert egy-egy helyre sok versenyző neve kerül a forma alapján. Férfiak: 1. Nicolae Mishu Dr. George Lupu és George Poulieff. 4. Alfréd San Galli. 5. Alexandru Botez. 6. Jon Bunea. 7. Alexandru Ronetti Román. 8. Constantin Cantacuzino, Hamburger, Krupenski. 9. Serge Baiceanu, D. Crisofarotos, Farkas, Fernand Herck, Cap. Eugen Metianu, Subct. Papana, Székely, Stefan Stetescu, Stancescu és Tereh. Nők: 1. Ziszovits Lenke. 2. Fiilöppné Arató Klári, Caracostea Ella és Florescuné. 6. Folbertné. 7. Marton Lilly. Kézivontatásu tölthető Tenniszpályahengerlők olcsón kaphatók KOHN A. M. R. T.-nál VÁCZI-ÚT 39. SZÁM. TELEFON: Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: KEHRLING BÉLA

14 98 98 TENNISZ ES GOLF G O L F iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mit kell tudni az átlagjátékosnak Irta : Secretary a golf szabály okról? Amikor a kezdő játékos elsőízben lép a pályára, hogy első barátságos mérkőzését lejátssza, rendszerint már rendelkezik bizonyos golftechnikai ismeretekkel. Megtanulta a trénertől a különböző ütők használatának módját, gyakorolta a különböző ütéseket a tréningpályán, vagy a klub vezetősége által a gyakorlásra kijelölt területen, szóval bizonyos, bár egyelőre még többé-kevésbbé hiányos technikai tudás birtokában van. A legtöbb klub kifejezetten megköveteli új tagjaitól ezt a kis előzetes gyakorlatot, amely nemcsak a klubnak, hanem magának a kezdő játékosnak is érdeke. A golfozás technikájának ismeretesem elegendő azonban a pályán való mozgási szabadság biztonságához, sőt az sem elég, ha ismerjük a játék menetére vonatkozó szabályokat. A kezdő játékosnak úgy a saját, mint klubtársainak érdekében mielőbb meg kell ismerkednie a pályán való viselkedés szabályaival, az ú. n. golfetikett-szabályokkal. Ez talán kissé furcsán hangzik s azért hozzátesszük, hogy itt nem a jó társaságban kötelező általános illemszabályokról van szó, melyek tudása minden jól nevelt embernél feltételezett, hanem a golfjáték természetéből folyó intézkedésekről, amelyek a játékosnak a pályán való magatartását a játék zavartalan menete érdekében szabályozzák. Az etikett-szabályok természetük szerint két főcsoportra oszthatók. Az első csoportba tartoznak a pálya kímélésére vonatkozó szabályok, a második csoportba pedig a játékosnak a többi játékossal való magatartására vonatkozó szabályok. 1. A pálya kímélésére vonatkozó szabályok: a) Minden játékos köteles ügyelni arra, hogy a játék közben általa kivágott fücsomó eredeti helyére gondosan visszahelyeztessék és lábbal letapostassék. Hibátlan játéknál is gyakran előforduló eset, hogy a játékos az ütés keresztülvitele közben a pázsitból egy darabot kivág. Vasütőkkel való játéknál általában azt tartják a jó játéknak, ha az ütő közvetlenül a labdával érintkezés után kissé behasít a pázsitba s abból egy darabot mintegy kigyalul. Kezdő játékosnál viszont sokszor megtörténik, hogy még a labdával való érintkezés előtt belevágnak a földbe s a felrepülő hant helyén egész rendes gödröcske tátong. Ha már most a kivágott hantot összeszedjük vagy a labdaszedőgyerekkel öszszeszedetjük s eredeti helyére visszahelyezve, azt lábbal jól letapossuk, nem tettünk különösebb kárt, mert a kivágott hant újra beilleszkedik a környező pázsitba és tovább él. Viszont, ha ezt elmulasztottuk, a pázsiton be nem hegedő sebet ütöttünk nagy bosszúságára a pályakezelőnek és a többi játékosoknak, különösen, ha labdájuk egy ilyen gödröcskébe tévedt. A játékosnak tehát nagyon komolyan kell ügyelni arra, hogy a kivágott hantot labdaszedőjével összeszedesse és visszahelyezze. b) A játékosnak gondosan ki kell egyenlítenie minden lyukat, amelyet a bunkerben vágott. A bunker rendszerint egy homokkal megtöltött gödör, amelybe a játékos labdája olyankor kerül be, amikor hibásan ütött. A homokban a játékos lábai mély nyomokat hagynak s megtörténik az is, hogy ütőjével olyan mélyen vág bele a homokba, hogy utána mélyedés marad. Ezeket a nyomokat és mélyedéseket gondosan el kell tüntetni, mert ha a követő játékosok valamelyikének labdája ilyen mély nyomba bekerül, esetleg a legjobb játékkal sem lesz képes azt egy ütéssel kiütni. c) A játékos köteles ügyelni arra, hogy labdaszedöje ne álljon túlközel a lyukhoz, mikor a föld nedves. A nedves pázsiton ugyanis a labdaszedő cipője könnyen hagy nyomot s ezáltal megrongálhatja a lyuk körüli területet, ahol a játék legfontosabb része folyik. Tenníszieiszereiést, ütőt, cipőt stb. KEHRLING BÉLA sportárúkereskdésében PAULER-UCCA 18. vásárolhat. Temuszütök szakszerű javitasa!!

15 TENNISZ ES GOLF 99 HAZAI ÚTÉPÍTŐ ÉS SALAK- TERMELŐ VÁLLALAT Központi iroda: V., Nádor-u. 6, Tel.: 8i3-96. Telep: VII., Fürész-u. 68. Tel.: J Építünk legjutányosabb feltételek mellett tennisz- és sportpályákat, valamint utakat. Szállítunk tennisz- és sportpályákhoz és kerti útakhoz szükséges speciális VÖrÖS salakot. Uradalmaknak útakhoz szükséges a terméskőnél sokkal tartósabb és keményebb anyagot, a Martin-salakot". Azonkívül a szállítási költségek megtérítése ellenében feltöltésekre alkalmas fekete-salakot. DUNLOP tenniszlabda a magyar versenyek kiválasztott labdája. Vörös salak tennlszpályákra szerkesztőségünk útján is megrendelhető. IMIM IIIIIIMII lillll I IIIIMtf llllllll! 11IIIIIIIII11MI 111II1IIMIM MHIlil I

16 100 TENNISZ ES GOLF Mielőtt új ütőt vesz, nézze meg az új KEHRLING ütőt! Kapható az összes sportáru-kereskedésekben! Nem tévesztendő össze a tavalyi Kehrling-ütőkkel! Nyomatott a 1 ethlen Gábor írod. és Nyomdai R.-T. Budapest VIII., Nap-u..13. Műszaki ig.: Urbányi István