OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie)"

Átírás

1 OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie) Az Opolei Vajdaság a 16 lengyel vajdaság egyike. Csehországgal határos. Történelmi műemlékekben gazdag, jelentős terület. A vajdaság terültén Opole, Brzeg, Paczków, Nysa városokon kívül az Otmuchówi víztározó melett kialakult üdülőkörzet nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Nysa-ban megnézhettük a napóleoni háborúk egyik ütközétének hagyományőrző felelevenítését is. Opole Opole (németül Oppeln, csehül Opolí) közepes méretű város ( lakos) Lengyelország déli részén, a cseh és a német határhoz közel, az Odera (Odra) partján fekszik. Az egykori Felső-Szilézia (Górny Śląsk) területén fekvő város jelenleg az Opolei Vajdaság székhelye. A vajdaságot a közigazgatási reform eredeti terveivel ellentétben hozták létre, az opolei régió lakosainak szándéka szerint. Erre egy különleges szobor emlékeztet, melynek címe: Védjük Saját Opolei Régiónkat. Opole neve a régi szláv faluközösség nevéből származik. Az Odera és Młynówka nevű mellékága között fekvő Pasieka-szigeten kora középkori szláv település állt, amely a VIII. századtól kezdve a polan törzs székhelye volt. A régészek feltárták a IX-XII. szláv vár-település maradványait. A várost 845-ben említik először. 990-ben Opole Lengyelországhoz csatlakozik ben I. Brzetysław (I. Břetislav) cseh herceg megszállta Lengyelország opolei és boroszlói (wrocławi) tartományait. Opole 11 évre cseh uralom alá kerül ben I. Kázmér lengyel fejedelem ("Megújító" Kázmér, lengyelül Kazimierz I Odnowiciel, Mnich) visszaszerzi Sziléziát. A X-XI. században királyi várnagy által kormányzott település volt től Brzeg közelében további Piastrészfejedelemség székhelye lett, az opolei-raciborzi Piast-hercegek székvárosa között a Piast-házi fejedelmek székhelye ban Opolei Kázmér (Kazimierz I opolski) megkezdi a hercegi vár építését (1289-ben I. Bolko fejezi be.) ben alapítják ferences kolostorát ben a tatárok feldúlják és felégetik ben elhunyt I. Władysław herceg, a város I. Bolko ( ) uralma alatt felvirágzik között I. Władysław fia II Cseh Wacław hűbérese ben felépítik a város domonkosrendi kolostorát től cseh fennhatóság alatt állt ben felépült az opolei városháza ben Jagelló Ulászló lengyel király hadjárata érinti. A cseh trónöröklés kérdésében Hunyadi-Jagelló ellentét alakult ki. A magyar király ellen csehlengyel szövetség jött létre, melyet III. Frigyes német-római császár is nyíltan támogatott. Mátyást május 3-án cseh királlyá koronázták, de az egész Csehország feletti uralmat nem tudta megszerezni május 27-én, Podjebrád György halála után a kuttenbergi (Kutna Hora) cseh királyválasztó országgyűlésen a lengyel Jagelló Ulászlót választották cseh királlyá és augusztus 22-én a koronázás meg is történt ben Jagelló Kázmér lengyel király és Hunyadi Mátyás magyar király hadjárata érinti. Szeptember 13-án Mátyás megérkezik Boroszlóba (Wrocław), ugyanekkor Kázmér nagy túlerővel betör Sziléziába. Október 25-én Kázmér serege bekeríti Boroszlót, viszont Mátyás serege Lengyelországot dúlja fel. November 14-én Kázmér békét kér az ostromlott Mátyástól, és december 8-án Kázmér lengyel király és Hunyadi Mátyás fegyverszünetet kötnek. A harcok vége az évi Olmützi béke lett, amelyben Mátyás megtarthatta cseh királyi címét, valamint Sziléziát, Csehország többi része Ulászló kezén maradt ban Opole és Szilézia (Śląsk) a Habsburgbirodalom része lesz ben elhunyt II. (Jó) János, az utolsó Piast-házi opolei herceg től Brandenburgi György ( ) birtoka. Ettől kezdve a habsburg-birodalomhoz tartozott között Izabella ( ) magyar királyné (Jagelló I. Zsigmond és Bona Sforza leánya), Szapolyai János ( ) özvegyének tulajdona, aki Habsburg Ferdinánd ( ) hűbérese volt ban nagy árvíz sújtja ben a város nagy része tűzvész martaléka lett ben a szász és svéd csapatok dúlják ben Lengyelország

2 része lesz ben a svédek elől II. János Kázmér lengyel király egész udvarával ide érkezik tól, a Habsburg zálogdíj kifizetése után Oppeln- Ratibor fejedelemségként létezik ben a porosz hadsereg tört be a városba. Az évi wrocławi béke után Poroszországgal lett határos. A hétéves háború során a várost kétszer az osztrákok (1757, 1762) és egyszer az oroszok (1761) foglalják el. Az február 15-i Hubertsburgi béke során Opole és Felső-Szilézia Poroszország része lett ben, a napóleoni háborúk idején francia-bajor szövetségesek foglalják el, később francia helyőrség állomásozott benne ban a porosz Felső-Sziléziát magába foglaló porosz adminisztrációs egység, opolei régensség székhelye. A városban állítják fel a sziléziai provincia négy régensi hivatalának egyikét (Regierungsbezirk Oppeln) ben nyílik meg az első közkönyvtár, 1828-ban jelenik meg az első folyóirat ("Stadtblatt fur Oppeln") ban nyílik meg a Wrocławból induló, Opolét érintő vasútvonal között Bernard Bogedain plébános megjelenteti az első lengyel nyelvű újságot ("Gazetę miejską dla Górnego Śląska") ben gázlámpákat szerelnek fel az utcákon ben jelenik meg a legrégebbi opolei német nyelvű hírlap, a "Wochenblatt fur Stadt und Land", 1890-től, mint "Oppelner Zeitung" napilap ben megnyílik a Népbank (Bank Ludowy). A sziléziai népszavazás után a város az akkori Németország területén élő lengyelség egyik fő központjává válik. A város egészen 1945-ig német uralom alatt állt. Félig elpusztulva, a második világháború után lett ismét Lengyelország része. A város számos műemlék épülettel és műalkotással büszkélkedik, melyek az évezredes történelem során jöttek létre. Opole mint az egyik legelső város alkotta a Piast-dinasztia Lengyelországát. A város sokáig a sziléziai Piastok székhelye volt, ezért az opolei hercegek számos díszes szarkofágját tekinthetjük meg a Katedrálisban, és a ferences templomban. A XIV. századból való gótikus Wieża Piastowska (Piast-torony) az egyetlen maradvány a németek által 1928-ban lerombolt opolei fejedelmi várból. A toronyból szép kilátás nyílik a városra. A főteret (Rynek) középkori formájú, keskeny homlokzatú barokk-rokokó polgárházak szegélyezik. A tér közepét a firenzei Palazzo Veccio (Régi Palota, egykor a toszkánai nagyhercegek székhelye volt, majd kormányzói palota, ma városháza) hatására valló, 1864-ben emelt, majd 1936-ban átépült neoreneszánsz városháza foglalja el. 2. ábra Opolei Városháza A XIV. századi gótikus ferencrendi templom barokkosított formában látható ben épített gótikus Szent Anna-kápolnája az opolei piastok mauzóleuma. Itt látható I. és II. Bolkonak 1313-ból, illetve 1356-ból való, Anna hercegnőnek és III. bolko hercegnek 1378-as évszámú síremléke (a Bolko név Merész Bolesláv, lengyelül Bolasław Chrobry nevéből származik). A Szent Kereszt-katedrális (Bazylika katedralna Podwyższenia Św. Krzyża) egy XIII. századi templom helyén a XV. század késő gótikus stílusában épült vöröstéglából. A két 73 m magas templomtorony 1899-ből való. A katedrális azon a helyen áll, ahol Vitéz Boleszláv (Bolesław Chrobry) 1005 körül fatemplomot építtetett től Bazilika minor, között prokatedrális, 1972-től katedrális titulusa van. Altemplomában a Sziléziai Piastok sírhelye van (groby Piastów Śląskich). A XVI-XIX. században átépítették ugyan, de a háromhajós csarnoktemplom gótikus jellege megmaradt. Jobb oldali kápolnájában látható az utolsó opolei II. Jó János (Piast, II Jan) herceg vörösmárványból készült reneszánsz sírköve. A Wolności téren (Plac Wolności) áll az Opolei Nike néven ismert emlékmű, az Opole-környék szabadságáért harcolt hazafiak emlékműve (Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego), Jan Borowczak alkotása. Az május 9-én, a fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulóján felavatott emlékmű 15 m magas és 400 tonna össztömegű. 1. ábra Opolei részlet, Piactér

3 század folyamán többször korszerűsítették és bővítették. Rokokó ülésterme 1746-ból való. 3. ábra Az egykori Vilmos császár emlékműve helyén álló emlékmű, amely tisztelgó ulánust ábrázol: "Brońmy Swego Opolskiego" Opoléban a kiadós séta után jól esett az ebéd elfogyasztása a sétáló utcában található Zagłoba Étterem teraszán. Brzeg Brzeg Wrocławtól 33 km-re fekszik az Odera partján ben említik először Magaspart (Wysoki Brzeg (Wissokembreghe) néven. Kiváltságlevelét 1245-ben nyerte el ban a wrocławi Piastoké volt Brzeg, ekkor III. Henrik birtoka től kezdve már a legnica-brzegi hercegség székhelye, s egészen 1675-ig innen kormányozták kis hercegségüket a brzegi Piastok. A város virágkorát a XVI. században, II Jerzy uralkodása idején éli. A herceg iskolát, könyvtárat és nyomdát alapított ben porosz kézre kerül ben nyílik meg a Wrocław Brzeg vasútvonal. Brzeg 1945-től lett újra Lengyelország része. A Szent Miklós-templom (Kościół św Mikołaja) között épült, hatalmas, háromhajós gótikus csarnoktemplom ben leégett, a háborút követően újjáépítették. Szentélyében XV. századi gótikus freskótöredék látható. A kéttornyú barokk Szent Kereszt-templomot (kościół Podwyższenia św. Krzyża) között építették, egykor a jezsuitáké volt. A Malom tér (plac Młyński) középpontjában áll a magas tűztornyos, homlokzatán két kisebb toronnyal díszített, kecses loggiájú, holland reneszánsz stílusú manzárd-oromzatos városháza. A városháza a II. Jerzy herceg által behívott Jakub Parr és Bernard Niuron olasz építészek tervei szerint épült között, majd a XVIII-XX. 4. ábra A brzegi reneszánsz városháza A Vár téren (Plac Zamkowy) áll a gótikus eredetű, de György (Jerzy) herceg által között reneszánsz stílusban átépített Piast-hercegi vár (Śląski Wawel) szabálytalan négszög alaprajzú épülete, melynek nyugati szárnya elpusztult, s ezért ma patkó alakú. Legszebb része a plac Zamkowy felé néző főhomlokzata, amelynek bal szárnyához csatlakozik a brzegi piastok nyughelye, a kastélykápolna. 5. ábra A Brzegi Piast-vár 6. ábra A kastélykápolna A bábos korláttal lezárt főhomlokzatban lévő gyalog- és kocsibejárós főkapu felett párkányok és gazdag stukkó, valamint faragványdíszek keretezik a reneszánsz ablaknyílásokat. Az között készült várkaput a Piast- dinasztia uralkodóinak (II Jerzy herceg és felesége, Brandenburgi Borbála felmenői) és a lengyel királyoknak mellszobrai díszítik.

4 7. ábra A vár részletei várost a Franciaország déli részén, Languedoc- Roussillon régióban, Aude megyében fekvő Carcassonne (okcitánul: Carcassona) városról, amely Európa legnagyobb középkori várát mondhatja magáénak lengyel Carcassonne néven említik. Paczków déli részén a reneszánsz attikás, XV. századi Kłodzkói-kapu (Brama Kłodzka), északnyugaton a Ząbkowicei-kapu (Brama Ząbkowicka), északkeleten pedig a XIV- XV. századi Wrocławi-kapu (Brama Wrocławska) található. Paczków 1254-ben kapta meg a városi jogot. A huszita háborúk idején ugyan a boroszlói püspök elrendelte a városfalak lebontását, de ezt nem hajtották végre május 9-én vonultak be a szovjet csapatok. A város közepét a téglalap alaprajzú főtér (Rynek) foglalja el. Ennek közepén emelkedik az 1552-ben épített reneszánsz jellegű, 45 m magas reneszánsz tornyú, ben átépített városháza. A városháza mellett és a téren körös-körül reneszánsz és barokk kori eredetű polgárházak sorakoznak. 8. ábra Szoborcsoport a várudvaron Az építmény legrégebbi része az 1371-ből való gótikus várkápolna. A várbejárat fölött magasodó torony 1554-ben épült. Az épületkomplexumban a Sziléziai Piastok Múzeuma kapott helyet. Paczków Paczkówba (németül Patschkau) 2008 augusztusában látogattunk el. A Sziléziából és Kis- Lengyelországból a Kłodzkóimedencébe vezető turistaút mentén fekvő kisváros ritka élményt nyújtó műemlékeinek, valamint természeti és tájképi értékeinek köszönhetően érdemel figyelmet. A legértékesebb műemlékek: az 1200 méter hosszú 19 védbástyával megtűzdelt és négy kapuval ellátott, gótikus városfal, a XIV. században épült Szent János-erődtemplom a XVI. századi ritkán előforduló eredeti belső kúttal, valamint a Hóhérház. Paczkówot XIV-XVI. századi bástyákkal megtűzdelt középkori városfalak veszik körül. A 9. ábra Városháza Paczkówban Az 1389-ben épült és a között késő gótikus stílusban átépült Szent János-erődtemplom masszív, dísztelen homlokzattal rendelkezik. 10. ábra Szent János-erődtemplom A templom ridegségén némileg enyhít a három hosszú, csúcsíves templomablak és a késő gótikus díszű, bélletes főkapu. Erőd jellegét hangsúlyozza a tetőzetet szinte eltakaró lőréses reneszánsz párkányzat. Az egész építmény fölé emelkedő masszív, nem túl magas templomtorony is őrtoronyra emlékeztet. A templombelsőben a hálóboltozat szép zárókövei érdemelnek figyelmet. A templomhajóban belső kút található.

5 Otmuchów Otmuchów két tó, a Glębinowskie- és az az Otmuchówskie-tó között terül el. A vízisportok lehetőségét is biztosító Otmuchów víztározó és a középkori eredetű püspökvár további látnivalókat kínál. Az alsóvárban ma a Polgármesteri Hivatal kapott elhelyezést. A reneszánsz városháza oldalában szép napóra található. A várost övező falak egy része és a városkapuk tovább emelik a város hangulatát. Otmuchówi víztározó Paczkówtól 5 km-re az Otmuchówi mesterséges víztározó mellett halad el az út. A 20 km 2 kiterjedésű, 143 millió köbméter befogadóképességű víztározó részben vízi erőmű turbináinak hajtására szolgál, részben pedig víztartalékával hajózhatóvá teszi vízszegény időben az Odrát. Partján nyaralótelepülés és kemping található. városban rendezett virágkiállítás (Lato Kwiatów) érdekes látnivaló. Otmuchów főterén az 1538-ban épített, 1608-ban átépített városháza (Ratusz) áll. A városháza elkülönülő, reneszánsz tornyában szép napóra látható. A főtér közelében emelkedik a reneszánsz attikás Veréb-torony (wieża Wróbla). 11. ábra Otmuchówi Városháza Otmuchów A tó keleti sarkában, a Szudéták előhegyeinek lábánál helyezkedik el Otmuchów (németül Ottmachau) kisváros. A XII. század vége előtt Otmuchów területe a boroszlói (Wrocław) püspökségen keresztül kapcsolódott Alsó- Sziléziához ben IV. Henrik lengyel fejedelem (IV. Probus (törvényes) Henrik, lengyelül Henryk IV Probus (Prawy), elfoglalta Nysát és Otmuchówot, amelyek a püspökséghez tartoztak. Ennek a megalázó lépésnek következtében a wrocławi püspök emigrációba kényszerült a racibórzi hercegségbe. A XIV. századtól 1810-ig Otmuchów urai a wrocławi püspökök voltak. A XIV. században városfallal vették körül ben német püspökföldesura kitelepítés terhe alatt rendelte el a város lakosainak, hogy tanuljanak meg németül ben, a harmincéves háború során Wallenstein hada égette fel a kisvárost ben a várat és környékét a porosz államférfi, miniszter, nyelvész és esztéta, Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt báró (Berlin, június 22. Tegel, április 8.) kapta III. Frigyes Vilmos porosz királytól ajándékba ben cukorgyár létesült a városban tól a 12. ábra Napóra a Városháza sarkán A városháza melletti domboldalt foglalja el a XII. századi fából épült kastelláni vár helyén a XIII. században gótikus stílusban épült vár. A huszita harcok során kétszer is (1430 és 1443) elpusztult. A XV. században átalakították, s a XVI. század végén reneszánsz stílusban átépítették a püspökvárat ban rövid időre a svédek foglalták el. A városi múzeum gyűjteménye található benne. 13. ábra A püspökvár bejárata

6 A várdomb tövében van a wrocławi püspökök között épült barokk palotája, jelenleg a városi polgármesteri hivatal működik benne. léphetünk. Az egykori kapuk közül még a XIV. századi Ziębicka-torony (Wieża Ziębicka) figyelemre méltó. A tér tengelyében emelkedik a vöröstéglából épült, díszes oromzatú támpillérekkel körülvett, mérműves ablakú és kettős portálú Szent Jakab és Szent Ágnes-templom (Nyski kościół św. Jakuba i św. Agnieszki). Az között épült késő gótikus, háromhajós, szentélykörüljárós, 19 kápolnás csarnoktemplom súlyosan megrongálódott a háború alatt, között állították helyre. Barokk kápolnák övezik. Főoltára egyedül marad meg a 43 középkori oltár közül. 14. ábra A wrocławi püspökök barokk palotája A Nysa-part közelében áll az között épített barokk Szent Miklós és Xavéri Szent Ferenc nevét viselő plébániatemplom (Kościół pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego). 15. ábra Szent Miklós és Xavéri Szent Ferenc nevét viselő plébániatemplom Nysa Nysa (ném. Neisse) a Nysa Kłodzka partján fekvő város. A XII. század végén hosszú időre a wrocławi püspökök birtokába került és egészen 1820-ig a wrocławi püspökség székhelye volt. Fontos kulturális központ volt és élénk kapcsolatot tartott fenn Lengyelországgal. A város főtere a második világháború pusztításai során (1945. március 17.- május 8.) vált a tér ilyen tágassá. A város közel 80 százaléka áldozatul esett az ostromnak. A középkori városfalakba épült reneszánsz pártázatos, fiatornyos XIV. századi eredetű Wrocławi-kapu (Brama Wrocławska) és tornya (Wieża Bramy Wrocławskiej) a város legszebb városkapuja. A főtérre a vöröstéglából épített, lőréses Piast-kapunál (Brama Piastowska) 16. ábra Szent Jakab és Szent Ágnes-templom A templom mellett késő gótikus csipkézetű, csonka harangtorony áll, melyből egy másik apró tornyocska sarjad ki. A késő gótikus harangtorony között épült, a XVI. században megmagasították. A tér sarkán álló Szent Borbála-templom (Kościół Świętej Barbary) a XIV-XV. században épült késő gótikus alkotás, a XVIII. században barokkosították. Eredetileg kórháztemplom volt. A város egyházi emléke még az 1239-ben alapított Szent Sír-kanonokrend középkori eredetű kolostorépülete, illetve az 1720 körül épült barokk Szent Péter és Szent Pál-templom (Kościół Św. Piotra i Pawła). A XVI. és XVII. században ez a város lett a wrocławi püspökök rezidenciája, miután a reformáció során el kellett hagyniuk Ostrów Tumskit. A városban között püspöki palota és érseki palota épült. A Solny téren álló, ben alapított volt jezsuita kollégium épülettömbje érdemel említést, ebben nevelkedett többek között a két későbbi lengyel király, Michał Korybut Wiśniowiecki és Sobieski János is. A jezsuitákat Habsburg Károly püspök hívta be Nysába. A barokk stalusú Mária Mennybemenetetemplomuk között épült. A főtéren helyreállított formában látható az ből származó, árkádos, holland reneszánsz stílusú Mérleg-ház (Stara Waga) ban teljesen újjáépítették.

7 A város keleti és északi oldalán fennmaradt az 1643-ból való holland rendszerű erődítményrendszer, amit között bővítettek ki, a csillagalakú erőddel a szép kilátást nyújtó dombon. 17. ábra A Nysa-i erőd A harmincéves háborúban is szereplő Nysa től porosz uralom alá került. A poroszok még jobban megerősítették, 1742 után bástyákkal vették körül. Európa egyik legnagyobb erődrendszerét hozták itt létre (Twierdza Nysa, németül Festung Neisse) ban az osztrákok sikertelenül ostromolták. A XIX. század elejének egyik legjobb erődje volt június 16-án, 114 napi kemény ostrom után I. Napóleon francia csapatainak megadta magát (Érdekesség, hogy ugyanezen a napon, június 16-án a francia fegyveres erők Nicolas-Jean de Dieu Soult Königsberg tábornok alatt megszállta Kalinyingrád városát is.). Ottjártunkkor, augusztus 2-án lelkes hagyományőrzők, korhű jelmezben a napóleoni háborúk egy momentumát, az erőd ostromát elevenítették fel. 18. ábra A csata pillanatai Roszkowice Roszkowice a 487. sz. út mellett kétszintes, neoklasszicista sarokrizalitos, középtornyos udvarháza 1845-ből való, 1914-ben átépítették, 1954-es tűzvész után restaurálták. Neoromán stílusú Szent Antal temploma (kościół katolicki św. Antoniego) Wilhelm von Taubadel ( ) építette 1849-ben.

8 Byczyna Byczyna két kapubástyával és védfalak gyűrűjével körülvett (XV-XVI. századi) kisváros. A Byczyna alatt 1588-ban vívott csatában Jan Zamoyski hetman győzelmet aratott a lengyel trónra igényt tartó Miksa osztrák nagyherceg seregei felett, a nagyherceget fogságba ejtette. Byczyna (első említése latinul: Bicina, Bicinium, németül: Pitschen) város az Opolei Vajdaságban. A város a Sziléziai-hátság észak-nyugati szélén fekszik. Helyi kiskereskedelmi és szolgáltató központ. Építőanyag-, fa és ruházati kisipari termes jellemzi. Fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében feküdt. A legenda szerint ezen a helyen, ahonnan sok kilométerre el lehet látni, az utazó megállt, mert biztonságban érezhette magát, mert a hegy kedvező elhelyezkedése következtében rabló nem lephette meg. A hely kedvező és biztonságos helyzetének köszönhetően korán kialakult a Byczyna nevű telep. Egy másik legenda szerint a közeli hegyeknek köszönhetően nagy marhahús piac alakult itt ki, amit abban az időben bykowina néven illettek. Lehetséges, hogy a hely nevét a régi lengyel marhakereskedelemről és marhalegelőkről kapta. Régi latin dokumentumokban Bicina vagy Bicinium néven írták. Byczyna 1742-től Poroszország határán feküdt. A város fontos szerepet játszott a sziléziai kereskedelemben, mert 1736-ig évi három, a mkésőbbiek során hat vásárt tartott. Az 1771-es összeírás szerint 268 ház állt itt és 1191 lakosa volt. Fontos kézműipari központ volt. 1407, 1512, 1617, 1655, 1719, 1757 években nagy tűzvészek pusztították. A várost háborúk és pestisjárványok sújtották ban a husziták nagy pusztítást okoztak, de nem kímélte a harmincéves háború vagy II. világháború a sem óta Lengyelországhoz tartozik. Szilézia egyik legrégebbi városa. Főbb látnivalói a XV-XVI. századi középkori városfalak, melyek hossza 912,5 m. A falak kőből és téglából épültek, a falak átlagos magassága 5,5-6 m, a vastagsága 1,35-1,7 m. A városfalban megmaradt a XV. századi eredetű nyugati kaputorony (Wieża Bramna Zachodnia tzw. Niemiecka), a XV. századi Keleti kaputorony (Wieża Bramna Wschodnia tzw. Polska), a XVI. századi déli bástya (Baszta Południowa tzw. Piaskowa). A jelenlegi várárok 1940-ből való, évek óta pisztrángot tenyésztenek benne. A várárkot a városi parkkal kapcsolták össze. Városháza Jan Długosz krónikáiban Byczyna városként szerepel. Pomezaniai János püspök évi dokumentumában megerősített helyként említik. Krónikások szerint 1054 előtt a wrocławi püspökök átmeneti székhelye volt. I Mieszko idejében a segédpüspök Smogorzówban székelt, ahonnan később Byczynába, majd később Wrocławba került. A fennmaradt korabeli dokumentumok nem említik, hogy mikor kapta a városi jogokat. Eredetileg a város a Wrocławi Hercegséghez tartozott között Nagy Kázmér lengyel király birtoka volt ban IV. Károly cseh király kezére kerül január 24-én Jan Zamoyski serege itt győzte le lengyel trónkövetelő Miksa osztrák herceg seregeit. Szent Miklós evangélikus templom A XIV. századi eredetű, evangélikus templom gótikus stílusú után neogótikus stílusban építették át. A barokk stílusú Szentháromságplébániatemplom 1767-ből való ben teljesen leégett, helyreállították ből való pincéjében söröző üzemel. A temetőben lévő Szent Hedvigkápolna (Kaplica św. Jadwigi) XIV. századi eredetű, gótikus stílusú, a XVII. században átépítették. A városháza (Ratusz) XV-XVI. században épült, a XVIII. században barokk-klasszicista stílusban építették át. A XIX. században épült Magtár (Spichlerz) neogótikus stílusjegyeket őriz. A város hírességei többek között: Piotr z Byczyny a sziléziai hercegség krónikása a XIV. században. Mikołaj z Byczyny a Jagelló Egyetem professzora, Maria Cunitz (Sziléziai Aténé néven ismert, ben Świdnicában született és 1664-ben Byczynában hunyt el) csillagász.

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

2. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATA A X-XI. SZÁZADBAN

2. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATA A X-XI. SZÁZADBAN 24 2. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATA A X-XI. SZÁZADBAN 3. A LENGYEL ÁLLAMALAPÍTÁS, BARANGOLÁS ŐSI LENGYEL TÁJAKON 3.1. Az első magyar-lengyel politikai kapcsolatok A magyar lengyel kapcsolatok

Részletesebben

ALGYÓGY. ...és nyugatról (fent), az egykori római fürdõ megmaradt kövei (lent).

ALGYÓGY. ...és nyugatról (fent), az egykori római fürdõ megmaradt kövei (lent). ELÕSZÓ Orbán Balázs lelkesedésén felbuzdulva egy idõs nagyváradi építõmester a XIX. század végén elhatározta, összeszámolja és leltárba veszi Partium és Erdély építészeti emlékeit: kúriákat, erõdtemplomokat,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

Tour de Délvidék A Dráva forrásától a torkolatig -Leírás5. nap. Ötödik nap: Piknik prostor Rener - Kamp Terme Ptuj

Tour de Délvidék A Dráva forrásától a torkolatig -Leírás5. nap. Ötödik nap: Piknik prostor Rener - Kamp Terme Ptuj Tour de Délvidék 2016 -A Dráva forrásától a torkolatig -Leírás5. nap Ötödik nap: Piknik prostor Rener - Kamp Terme Ptuj Tribej: áthaladás Dravograd: Szent János evangélikus plébániatemplom, a római katolikus

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Kladnoban jártunk november

Kladnoban jártunk november Kladnoban jártunk 2009. november 11-14. A négy napos program a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által hirdetett pályázaton elnyert 600.000 Ft támogatással,

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

katalog 14/06/2005 14:38 Page 1 KARKONOSZE Zbigniew Kulik Sport és Turisztika Múzeum Karpacz, Alsó-Szilézia Lengyelország

katalog 14/06/2005 14:38 Page 1 KARKONOSZE Zbigniew Kulik Sport és Turisztika Múzeum Karpacz, Alsó-Szilézia Lengyelország katalog 14/06/2005 14:38 Page 1 KARKONOSZE F O T Ó K Zbigniew Kulik Sport és Turisztika Múzeum Karpacz, Alsó-Szilézia Lengyelország katalog 14/06/2005 14:38 Page 2 katalog 14/06/2005 14:38 Page 3 2 4 3

Részletesebben

ALSÓ-SZILÉZIAI VAJDASÁG (lengyelül: Województwo Dolnośląskie)

ALSÓ-SZILÉZIAI VAJDASÁG (lengyelül: Województwo Dolnośląskie) ALSÓ-SZILÉZIAI VAJDASÁG (lengyelül: Województwo Dolnośląskie) Szilézia (lengyelül: Śląsk, németül: Schlesien, csehül: Slezsko, sziléziai nyelven: Ślůnsk) középeurópai történelmi régiója. A legnagyobb városai:

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

1.szakasz Varazdin. Međimurje (Muraköz)

1.szakasz Varazdin. Međimurje (Muraköz) 1.szakasz Varazdin Međimurje (Muraköz) Háromszögletű megye Horvátország északi részén. Mérete alapján az ország legkisebb megyéje, azonban a legsűrűbben lakott rész (Zágráb kivételével). A megye székhelye

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY dr. SzabóTARTÓSZERKEZETI Bálint Kirizsán Imola A BÖGÖZI REFORMÁTUS TEMPLOM KÉRDÉSEI A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY Az Árpád-kori Kaplony nemzetségből származó Károlyi dinasztia egyike a legrégibb ősi A

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

KUJÁVIA-POMERÁNIAI VAJDASÁG Województwo kujawsko-pomorskie

KUJÁVIA-POMERÁNIAI VAJDASÁG Województwo kujawsko-pomorskie KUJÁVIA-POMERÁNIAI VAJDASÁG Województwo kujawsko-pomorskie Kujávia lengyel történelmi országrész a felső Noteć, Gopło és a Visztula között. Lengyelül Kujawy, németül Kujawien. Jelenleg a kujáviaipomerániai

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Szerkesztette: Vágner Mátyás

Szerkesztette: Vágner Mátyás Szerkesztette: Vágner Mátyás Itáliai a középkorban Itália területei a középkorban sem politikailag, sem kulturálisan nem voltak egységesek. A Német-római Birodalom és az egyház egymással kibékíthetetlen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Hiemer-Font-Caraffa ház

Hiemer-Font-Caraffa ház Hiemer-Font-Caraffa ház A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, védett műemlék épületegyüttese, mely hajdani tulajdonosai után kapta a nevét. Nemcsak központi

Részletesebben

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön)

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) 5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) ÚTVONALÚT ÚTVONAL 1. nap: Érkezés: 9-órakor Gyöngyösre. GYÖNGYÖS A Mátra kapuja; közúton az M3-as autópályán, a 3-as főúton, illetve

Részletesebben

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Pécs Magyarország ötödik legnépesebb városa, körülbelül 200 000 lakossal. Baranya megye székhelye, mely a Dunántúl déli részén, a Mecsek hegység déli lejtõin fekvõ,

Részletesebben

Időpont: 2016. augusztus 13-17. (szombat-szerda) 3 NAP SZABI! Utazás: légkondis különbusszal

Időpont: 2016. augusztus 13-17. (szombat-szerda) 3 NAP SZABI! Utazás: légkondis különbusszal Időpont: 2016. augusztus 13-17. (szombat-szerda) 3 NAP SZABI! Utazás: légkondis különbusszal Szállás: igényes panzióban Nagyszebenben, 2-3 ágyas szobákban Étkezés: az étkezéseket nappal, egyénileg kell

Részletesebben

MÚLTSZÁZADI ERDÉLYI KASTÉLYKERTEK BEMUTATÁSA. Kovács Loránt 1

MÚLTSZÁZADI ERDÉLYI KASTÉLYKERTEK BEMUTATÁSA. Kovács Loránt 1 MÚLTSZÁZADI ERDÉLYI KASTÉLYKERTEK BEMUTATÁSA A GERNYESZEGI KASTÉLYKERT Kovács Loránt 1 Gernyeszeg (Gorneşti) a Maros mentén, Marosvásárhelytől mintegy 21 km-re északra elterülő, több utcás falu. Királyi

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben