OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie)"

Átírás

1 OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie) Az Opolei Vajdaság a 16 lengyel vajdaság egyike. Csehországgal határos. Történelmi műemlékekben gazdag, jelentős terület. A vajdaság terültén Opole, Brzeg, Paczków, Nysa városokon kívül az Otmuchówi víztározó melett kialakult üdülőkörzet nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Nysa-ban megnézhettük a napóleoni háborúk egyik ütközétének hagyományőrző felelevenítését is. Opole Opole (németül Oppeln, csehül Opolí) közepes méretű város ( lakos) Lengyelország déli részén, a cseh és a német határhoz közel, az Odera (Odra) partján fekszik. Az egykori Felső-Szilézia (Górny Śląsk) területén fekvő város jelenleg az Opolei Vajdaság székhelye. A vajdaságot a közigazgatási reform eredeti terveivel ellentétben hozták létre, az opolei régió lakosainak szándéka szerint. Erre egy különleges szobor emlékeztet, melynek címe: Védjük Saját Opolei Régiónkat. Opole neve a régi szláv faluközösség nevéből származik. Az Odera és Młynówka nevű mellékága között fekvő Pasieka-szigeten kora középkori szláv település állt, amely a VIII. századtól kezdve a polan törzs székhelye volt. A régészek feltárták a IX-XII. szláv vár-település maradványait. A várost 845-ben említik először. 990-ben Opole Lengyelországhoz csatlakozik ben I. Brzetysław (I. Břetislav) cseh herceg megszállta Lengyelország opolei és boroszlói (wrocławi) tartományait. Opole 11 évre cseh uralom alá kerül ben I. Kázmér lengyel fejedelem ("Megújító" Kázmér, lengyelül Kazimierz I Odnowiciel, Mnich) visszaszerzi Sziléziát. A X-XI. században királyi várnagy által kormányzott település volt től Brzeg közelében további Piastrészfejedelemség székhelye lett, az opolei-raciborzi Piast-hercegek székvárosa között a Piast-házi fejedelmek székhelye ban Opolei Kázmér (Kazimierz I opolski) megkezdi a hercegi vár építését (1289-ben I. Bolko fejezi be.) ben alapítják ferences kolostorát ben a tatárok feldúlják és felégetik ben elhunyt I. Władysław herceg, a város I. Bolko ( ) uralma alatt felvirágzik között I. Władysław fia II Cseh Wacław hűbérese ben felépítik a város domonkosrendi kolostorát től cseh fennhatóság alatt állt ben felépült az opolei városháza ben Jagelló Ulászló lengyel király hadjárata érinti. A cseh trónöröklés kérdésében Hunyadi-Jagelló ellentét alakult ki. A magyar király ellen csehlengyel szövetség jött létre, melyet III. Frigyes német-római császár is nyíltan támogatott. Mátyást május 3-án cseh királlyá koronázták, de az egész Csehország feletti uralmat nem tudta megszerezni május 27-én, Podjebrád György halála után a kuttenbergi (Kutna Hora) cseh királyválasztó országgyűlésen a lengyel Jagelló Ulászlót választották cseh királlyá és augusztus 22-én a koronázás meg is történt ben Jagelló Kázmér lengyel király és Hunyadi Mátyás magyar király hadjárata érinti. Szeptember 13-án Mátyás megérkezik Boroszlóba (Wrocław), ugyanekkor Kázmér nagy túlerővel betör Sziléziába. Október 25-én Kázmér serege bekeríti Boroszlót, viszont Mátyás serege Lengyelországot dúlja fel. November 14-én Kázmér békét kér az ostromlott Mátyástól, és december 8-án Kázmér lengyel király és Hunyadi Mátyás fegyverszünetet kötnek. A harcok vége az évi Olmützi béke lett, amelyben Mátyás megtarthatta cseh királyi címét, valamint Sziléziát, Csehország többi része Ulászló kezén maradt ban Opole és Szilézia (Śląsk) a Habsburgbirodalom része lesz ben elhunyt II. (Jó) János, az utolsó Piast-házi opolei herceg től Brandenburgi György ( ) birtoka. Ettől kezdve a habsburg-birodalomhoz tartozott között Izabella ( ) magyar királyné (Jagelló I. Zsigmond és Bona Sforza leánya), Szapolyai János ( ) özvegyének tulajdona, aki Habsburg Ferdinánd ( ) hűbérese volt ban nagy árvíz sújtja ben a város nagy része tűzvész martaléka lett ben a szász és svéd csapatok dúlják ben Lengyelország

2 része lesz ben a svédek elől II. János Kázmér lengyel király egész udvarával ide érkezik tól, a Habsburg zálogdíj kifizetése után Oppeln- Ratibor fejedelemségként létezik ben a porosz hadsereg tört be a városba. Az évi wrocławi béke után Poroszországgal lett határos. A hétéves háború során a várost kétszer az osztrákok (1757, 1762) és egyszer az oroszok (1761) foglalják el. Az február 15-i Hubertsburgi béke során Opole és Felső-Szilézia Poroszország része lett ben, a napóleoni háborúk idején francia-bajor szövetségesek foglalják el, később francia helyőrség állomásozott benne ban a porosz Felső-Sziléziát magába foglaló porosz adminisztrációs egység, opolei régensség székhelye. A városban állítják fel a sziléziai provincia négy régensi hivatalának egyikét (Regierungsbezirk Oppeln) ben nyílik meg az első közkönyvtár, 1828-ban jelenik meg az első folyóirat ("Stadtblatt fur Oppeln") ban nyílik meg a Wrocławból induló, Opolét érintő vasútvonal között Bernard Bogedain plébános megjelenteti az első lengyel nyelvű újságot ("Gazetę miejską dla Górnego Śląska") ben gázlámpákat szerelnek fel az utcákon ben jelenik meg a legrégebbi opolei német nyelvű hírlap, a "Wochenblatt fur Stadt und Land", 1890-től, mint "Oppelner Zeitung" napilap ben megnyílik a Népbank (Bank Ludowy). A sziléziai népszavazás után a város az akkori Németország területén élő lengyelség egyik fő központjává válik. A város egészen 1945-ig német uralom alatt állt. Félig elpusztulva, a második világháború után lett ismét Lengyelország része. A város számos műemlék épülettel és műalkotással büszkélkedik, melyek az évezredes történelem során jöttek létre. Opole mint az egyik legelső város alkotta a Piast-dinasztia Lengyelországát. A város sokáig a sziléziai Piastok székhelye volt, ezért az opolei hercegek számos díszes szarkofágját tekinthetjük meg a Katedrálisban, és a ferences templomban. A XIV. századból való gótikus Wieża Piastowska (Piast-torony) az egyetlen maradvány a németek által 1928-ban lerombolt opolei fejedelmi várból. A toronyból szép kilátás nyílik a városra. A főteret (Rynek) középkori formájú, keskeny homlokzatú barokk-rokokó polgárházak szegélyezik. A tér közepét a firenzei Palazzo Veccio (Régi Palota, egykor a toszkánai nagyhercegek székhelye volt, majd kormányzói palota, ma városháza) hatására valló, 1864-ben emelt, majd 1936-ban átépült neoreneszánsz városháza foglalja el. 2. ábra Opolei Városháza A XIV. századi gótikus ferencrendi templom barokkosított formában látható ben épített gótikus Szent Anna-kápolnája az opolei piastok mauzóleuma. Itt látható I. és II. Bolkonak 1313-ból, illetve 1356-ból való, Anna hercegnőnek és III. bolko hercegnek 1378-as évszámú síremléke (a Bolko név Merész Bolesláv, lengyelül Bolasław Chrobry nevéből származik). A Szent Kereszt-katedrális (Bazylika katedralna Podwyższenia Św. Krzyża) egy XIII. századi templom helyén a XV. század késő gótikus stílusában épült vöröstéglából. A két 73 m magas templomtorony 1899-ből való. A katedrális azon a helyen áll, ahol Vitéz Boleszláv (Bolesław Chrobry) 1005 körül fatemplomot építtetett től Bazilika minor, között prokatedrális, 1972-től katedrális titulusa van. Altemplomában a Sziléziai Piastok sírhelye van (groby Piastów Śląskich). A XVI-XIX. században átépítették ugyan, de a háromhajós csarnoktemplom gótikus jellege megmaradt. Jobb oldali kápolnájában látható az utolsó opolei II. Jó János (Piast, II Jan) herceg vörösmárványból készült reneszánsz sírköve. A Wolności téren (Plac Wolności) áll az Opolei Nike néven ismert emlékmű, az Opole-környék szabadságáért harcolt hazafiak emlékműve (Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego), Jan Borowczak alkotása. Az május 9-én, a fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulóján felavatott emlékmű 15 m magas és 400 tonna össztömegű. 1. ábra Opolei részlet, Piactér

3 század folyamán többször korszerűsítették és bővítették. Rokokó ülésterme 1746-ból való. 3. ábra Az egykori Vilmos császár emlékműve helyén álló emlékmű, amely tisztelgó ulánust ábrázol: "Brońmy Swego Opolskiego" Opoléban a kiadós séta után jól esett az ebéd elfogyasztása a sétáló utcában található Zagłoba Étterem teraszán. Brzeg Brzeg Wrocławtól 33 km-re fekszik az Odera partján ben említik először Magaspart (Wysoki Brzeg (Wissokembreghe) néven. Kiváltságlevelét 1245-ben nyerte el ban a wrocławi Piastoké volt Brzeg, ekkor III. Henrik birtoka től kezdve már a legnica-brzegi hercegség székhelye, s egészen 1675-ig innen kormányozták kis hercegségüket a brzegi Piastok. A város virágkorát a XVI. században, II Jerzy uralkodása idején éli. A herceg iskolát, könyvtárat és nyomdát alapított ben porosz kézre kerül ben nyílik meg a Wrocław Brzeg vasútvonal. Brzeg 1945-től lett újra Lengyelország része. A Szent Miklós-templom (Kościół św Mikołaja) között épült, hatalmas, háromhajós gótikus csarnoktemplom ben leégett, a háborút követően újjáépítették. Szentélyében XV. századi gótikus freskótöredék látható. A kéttornyú barokk Szent Kereszt-templomot (kościół Podwyższenia św. Krzyża) között építették, egykor a jezsuitáké volt. A Malom tér (plac Młyński) középpontjában áll a magas tűztornyos, homlokzatán két kisebb toronnyal díszített, kecses loggiájú, holland reneszánsz stílusú manzárd-oromzatos városháza. A városháza a II. Jerzy herceg által behívott Jakub Parr és Bernard Niuron olasz építészek tervei szerint épült között, majd a XVIII-XX. 4. ábra A brzegi reneszánsz városháza A Vár téren (Plac Zamkowy) áll a gótikus eredetű, de György (Jerzy) herceg által között reneszánsz stílusban átépített Piast-hercegi vár (Śląski Wawel) szabálytalan négszög alaprajzú épülete, melynek nyugati szárnya elpusztult, s ezért ma patkó alakú. Legszebb része a plac Zamkowy felé néző főhomlokzata, amelynek bal szárnyához csatlakozik a brzegi piastok nyughelye, a kastélykápolna. 5. ábra A Brzegi Piast-vár 6. ábra A kastélykápolna A bábos korláttal lezárt főhomlokzatban lévő gyalog- és kocsibejárós főkapu felett párkányok és gazdag stukkó, valamint faragványdíszek keretezik a reneszánsz ablaknyílásokat. Az között készült várkaput a Piast- dinasztia uralkodóinak (II Jerzy herceg és felesége, Brandenburgi Borbála felmenői) és a lengyel királyoknak mellszobrai díszítik.

4 7. ábra A vár részletei várost a Franciaország déli részén, Languedoc- Roussillon régióban, Aude megyében fekvő Carcassonne (okcitánul: Carcassona) városról, amely Európa legnagyobb középkori várát mondhatja magáénak lengyel Carcassonne néven említik. Paczków déli részén a reneszánsz attikás, XV. századi Kłodzkói-kapu (Brama Kłodzka), északnyugaton a Ząbkowicei-kapu (Brama Ząbkowicka), északkeleten pedig a XIV- XV. századi Wrocławi-kapu (Brama Wrocławska) található. Paczków 1254-ben kapta meg a városi jogot. A huszita háborúk idején ugyan a boroszlói püspök elrendelte a városfalak lebontását, de ezt nem hajtották végre május 9-én vonultak be a szovjet csapatok. A város közepét a téglalap alaprajzú főtér (Rynek) foglalja el. Ennek közepén emelkedik az 1552-ben épített reneszánsz jellegű, 45 m magas reneszánsz tornyú, ben átépített városháza. A városháza mellett és a téren körös-körül reneszánsz és barokk kori eredetű polgárházak sorakoznak. 8. ábra Szoborcsoport a várudvaron Az építmény legrégebbi része az 1371-ből való gótikus várkápolna. A várbejárat fölött magasodó torony 1554-ben épült. Az épületkomplexumban a Sziléziai Piastok Múzeuma kapott helyet. Paczków Paczkówba (németül Patschkau) 2008 augusztusában látogattunk el. A Sziléziából és Kis- Lengyelországból a Kłodzkóimedencébe vezető turistaút mentén fekvő kisváros ritka élményt nyújtó műemlékeinek, valamint természeti és tájképi értékeinek köszönhetően érdemel figyelmet. A legértékesebb műemlékek: az 1200 méter hosszú 19 védbástyával megtűzdelt és négy kapuval ellátott, gótikus városfal, a XIV. században épült Szent János-erődtemplom a XVI. századi ritkán előforduló eredeti belső kúttal, valamint a Hóhérház. Paczkówot XIV-XVI. századi bástyákkal megtűzdelt középkori városfalak veszik körül. A 9. ábra Városháza Paczkówban Az 1389-ben épült és a között késő gótikus stílusban átépült Szent János-erődtemplom masszív, dísztelen homlokzattal rendelkezik. 10. ábra Szent János-erődtemplom A templom ridegségén némileg enyhít a három hosszú, csúcsíves templomablak és a késő gótikus díszű, bélletes főkapu. Erőd jellegét hangsúlyozza a tetőzetet szinte eltakaró lőréses reneszánsz párkányzat. Az egész építmény fölé emelkedő masszív, nem túl magas templomtorony is őrtoronyra emlékeztet. A templombelsőben a hálóboltozat szép zárókövei érdemelnek figyelmet. A templomhajóban belső kút található.

5 Otmuchów Otmuchów két tó, a Glębinowskie- és az az Otmuchówskie-tó között terül el. A vízisportok lehetőségét is biztosító Otmuchów víztározó és a középkori eredetű püspökvár további látnivalókat kínál. Az alsóvárban ma a Polgármesteri Hivatal kapott elhelyezést. A reneszánsz városháza oldalában szép napóra található. A várost övező falak egy része és a városkapuk tovább emelik a város hangulatát. Otmuchówi víztározó Paczkówtól 5 km-re az Otmuchówi mesterséges víztározó mellett halad el az út. A 20 km 2 kiterjedésű, 143 millió köbméter befogadóképességű víztározó részben vízi erőmű turbináinak hajtására szolgál, részben pedig víztartalékával hajózhatóvá teszi vízszegény időben az Odrát. Partján nyaralótelepülés és kemping található. városban rendezett virágkiállítás (Lato Kwiatów) érdekes látnivaló. Otmuchów főterén az 1538-ban épített, 1608-ban átépített városháza (Ratusz) áll. A városháza elkülönülő, reneszánsz tornyában szép napóra látható. A főtér közelében emelkedik a reneszánsz attikás Veréb-torony (wieża Wróbla). 11. ábra Otmuchówi Városháza Otmuchów A tó keleti sarkában, a Szudéták előhegyeinek lábánál helyezkedik el Otmuchów (németül Ottmachau) kisváros. A XII. század vége előtt Otmuchów területe a boroszlói (Wrocław) püspökségen keresztül kapcsolódott Alsó- Sziléziához ben IV. Henrik lengyel fejedelem (IV. Probus (törvényes) Henrik, lengyelül Henryk IV Probus (Prawy), elfoglalta Nysát és Otmuchówot, amelyek a püspökséghez tartoztak. Ennek a megalázó lépésnek következtében a wrocławi püspök emigrációba kényszerült a racibórzi hercegségbe. A XIV. századtól 1810-ig Otmuchów urai a wrocławi püspökök voltak. A XIV. században városfallal vették körül ben német püspökföldesura kitelepítés terhe alatt rendelte el a város lakosainak, hogy tanuljanak meg németül ben, a harmincéves háború során Wallenstein hada égette fel a kisvárost ben a várat és környékét a porosz államférfi, miniszter, nyelvész és esztéta, Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt báró (Berlin, június 22. Tegel, április 8.) kapta III. Frigyes Vilmos porosz királytól ajándékba ben cukorgyár létesült a városban tól a 12. ábra Napóra a Városháza sarkán A városháza melletti domboldalt foglalja el a XII. századi fából épült kastelláni vár helyén a XIII. században gótikus stílusban épült vár. A huszita harcok során kétszer is (1430 és 1443) elpusztult. A XV. században átalakították, s a XVI. század végén reneszánsz stílusban átépítették a püspökvárat ban rövid időre a svédek foglalták el. A városi múzeum gyűjteménye található benne. 13. ábra A püspökvár bejárata

6 A várdomb tövében van a wrocławi püspökök között épült barokk palotája, jelenleg a városi polgármesteri hivatal működik benne. léphetünk. Az egykori kapuk közül még a XIV. századi Ziębicka-torony (Wieża Ziębicka) figyelemre méltó. A tér tengelyében emelkedik a vöröstéglából épült, díszes oromzatú támpillérekkel körülvett, mérműves ablakú és kettős portálú Szent Jakab és Szent Ágnes-templom (Nyski kościół św. Jakuba i św. Agnieszki). Az között épült késő gótikus, háromhajós, szentélykörüljárós, 19 kápolnás csarnoktemplom súlyosan megrongálódott a háború alatt, között állították helyre. Barokk kápolnák övezik. Főoltára egyedül marad meg a 43 középkori oltár közül. 14. ábra A wrocławi püspökök barokk palotája A Nysa-part közelében áll az között épített barokk Szent Miklós és Xavéri Szent Ferenc nevét viselő plébániatemplom (Kościół pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego). 15. ábra Szent Miklós és Xavéri Szent Ferenc nevét viselő plébániatemplom Nysa Nysa (ném. Neisse) a Nysa Kłodzka partján fekvő város. A XII. század végén hosszú időre a wrocławi püspökök birtokába került és egészen 1820-ig a wrocławi püspökség székhelye volt. Fontos kulturális központ volt és élénk kapcsolatot tartott fenn Lengyelországgal. A város főtere a második világháború pusztításai során (1945. március 17.- május 8.) vált a tér ilyen tágassá. A város közel 80 százaléka áldozatul esett az ostromnak. A középkori városfalakba épült reneszánsz pártázatos, fiatornyos XIV. századi eredetű Wrocławi-kapu (Brama Wrocławska) és tornya (Wieża Bramy Wrocławskiej) a város legszebb városkapuja. A főtérre a vöröstéglából épített, lőréses Piast-kapunál (Brama Piastowska) 16. ábra Szent Jakab és Szent Ágnes-templom A templom mellett késő gótikus csipkézetű, csonka harangtorony áll, melyből egy másik apró tornyocska sarjad ki. A késő gótikus harangtorony között épült, a XVI. században megmagasították. A tér sarkán álló Szent Borbála-templom (Kościół Świętej Barbary) a XIV-XV. században épült késő gótikus alkotás, a XVIII. században barokkosították. Eredetileg kórháztemplom volt. A város egyházi emléke még az 1239-ben alapított Szent Sír-kanonokrend középkori eredetű kolostorépülete, illetve az 1720 körül épült barokk Szent Péter és Szent Pál-templom (Kościół Św. Piotra i Pawła). A XVI. és XVII. században ez a város lett a wrocławi püspökök rezidenciája, miután a reformáció során el kellett hagyniuk Ostrów Tumskit. A városban között püspöki palota és érseki palota épült. A Solny téren álló, ben alapított volt jezsuita kollégium épülettömbje érdemel említést, ebben nevelkedett többek között a két későbbi lengyel király, Michał Korybut Wiśniowiecki és Sobieski János is. A jezsuitákat Habsburg Károly püspök hívta be Nysába. A barokk stalusú Mária Mennybemenetetemplomuk között épült. A főtéren helyreállított formában látható az ből származó, árkádos, holland reneszánsz stílusú Mérleg-ház (Stara Waga) ban teljesen újjáépítették.

7 A város keleti és északi oldalán fennmaradt az 1643-ból való holland rendszerű erődítményrendszer, amit között bővítettek ki, a csillagalakú erőddel a szép kilátást nyújtó dombon. 17. ábra A Nysa-i erőd A harmincéves háborúban is szereplő Nysa től porosz uralom alá került. A poroszok még jobban megerősítették, 1742 után bástyákkal vették körül. Európa egyik legnagyobb erődrendszerét hozták itt létre (Twierdza Nysa, németül Festung Neisse) ban az osztrákok sikertelenül ostromolták. A XIX. század elejének egyik legjobb erődje volt június 16-án, 114 napi kemény ostrom után I. Napóleon francia csapatainak megadta magát (Érdekesség, hogy ugyanezen a napon, június 16-án a francia fegyveres erők Nicolas-Jean de Dieu Soult Königsberg tábornok alatt megszállta Kalinyingrád városát is.). Ottjártunkkor, augusztus 2-án lelkes hagyományőrzők, korhű jelmezben a napóleoni háborúk egy momentumát, az erőd ostromát elevenítették fel. 18. ábra A csata pillanatai Roszkowice Roszkowice a 487. sz. út mellett kétszintes, neoklasszicista sarokrizalitos, középtornyos udvarháza 1845-ből való, 1914-ben átépítették, 1954-es tűzvész után restaurálták. Neoromán stílusú Szent Antal temploma (kościół katolicki św. Antoniego) Wilhelm von Taubadel ( ) építette 1849-ben.

8 Byczyna Byczyna két kapubástyával és védfalak gyűrűjével körülvett (XV-XVI. századi) kisváros. A Byczyna alatt 1588-ban vívott csatában Jan Zamoyski hetman győzelmet aratott a lengyel trónra igényt tartó Miksa osztrák nagyherceg seregei felett, a nagyherceget fogságba ejtette. Byczyna (első említése latinul: Bicina, Bicinium, németül: Pitschen) város az Opolei Vajdaságban. A város a Sziléziai-hátság észak-nyugati szélén fekszik. Helyi kiskereskedelmi és szolgáltató központ. Építőanyag-, fa és ruházati kisipari termes jellemzi. Fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében feküdt. A legenda szerint ezen a helyen, ahonnan sok kilométerre el lehet látni, az utazó megállt, mert biztonságban érezhette magát, mert a hegy kedvező elhelyezkedése következtében rabló nem lephette meg. A hely kedvező és biztonságos helyzetének köszönhetően korán kialakult a Byczyna nevű telep. Egy másik legenda szerint a közeli hegyeknek köszönhetően nagy marhahús piac alakult itt ki, amit abban az időben bykowina néven illettek. Lehetséges, hogy a hely nevét a régi lengyel marhakereskedelemről és marhalegelőkről kapta. Régi latin dokumentumokban Bicina vagy Bicinium néven írták. Byczyna 1742-től Poroszország határán feküdt. A város fontos szerepet játszott a sziléziai kereskedelemben, mert 1736-ig évi három, a mkésőbbiek során hat vásárt tartott. Az 1771-es összeírás szerint 268 ház állt itt és 1191 lakosa volt. Fontos kézműipari központ volt. 1407, 1512, 1617, 1655, 1719, 1757 években nagy tűzvészek pusztították. A várost háborúk és pestisjárványok sújtották ban a husziták nagy pusztítást okoztak, de nem kímélte a harmincéves háború vagy II. világháború a sem óta Lengyelországhoz tartozik. Szilézia egyik legrégebbi városa. Főbb látnivalói a XV-XVI. századi középkori városfalak, melyek hossza 912,5 m. A falak kőből és téglából épültek, a falak átlagos magassága 5,5-6 m, a vastagsága 1,35-1,7 m. A városfalban megmaradt a XV. századi eredetű nyugati kaputorony (Wieża Bramna Zachodnia tzw. Niemiecka), a XV. századi Keleti kaputorony (Wieża Bramna Wschodnia tzw. Polska), a XVI. századi déli bástya (Baszta Południowa tzw. Piaskowa). A jelenlegi várárok 1940-ből való, évek óta pisztrángot tenyésztenek benne. A várárkot a városi parkkal kapcsolták össze. Városháza Jan Długosz krónikáiban Byczyna városként szerepel. Pomezaniai János püspök évi dokumentumában megerősített helyként említik. Krónikások szerint 1054 előtt a wrocławi püspökök átmeneti székhelye volt. I Mieszko idejében a segédpüspök Smogorzówban székelt, ahonnan később Byczynába, majd később Wrocławba került. A fennmaradt korabeli dokumentumok nem említik, hogy mikor kapta a városi jogokat. Eredetileg a város a Wrocławi Hercegséghez tartozott között Nagy Kázmér lengyel király birtoka volt ban IV. Károly cseh király kezére kerül január 24-én Jan Zamoyski serege itt győzte le lengyel trónkövetelő Miksa osztrák herceg seregeit. Szent Miklós evangélikus templom A XIV. századi eredetű, evangélikus templom gótikus stílusú után neogótikus stílusban építették át. A barokk stílusú Szentháromságplébániatemplom 1767-ből való ben teljesen leégett, helyreállították ből való pincéjében söröző üzemel. A temetőben lévő Szent Hedvigkápolna (Kaplica św. Jadwigi) XIV. századi eredetű, gótikus stílusú, a XVII. században átépítették. A városháza (Ratusz) XV-XVI. században épült, a XVIII. században barokk-klasszicista stílusban építették át. A XIX. században épült Magtár (Spichlerz) neogótikus stílusjegyeket őriz. A város hírességei többek között: Piotr z Byczyny a sziléziai hercegség krónikása a XIV. században. Mikołaj z Byczyny a Jagelló Egyetem professzora, Maria Cunitz (Sziléziai Aténé néven ismert, ben Świdnicában született és 1664-ben Byczynában hunyt el) csillagász.

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

Hiemer-Font-Caraffa ház

Hiemer-Font-Caraffa ház Hiemer-Font-Caraffa ház A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, védett műemlék épületegyüttese, mely hajdani tulajdonosai után kapta a nevét. Nemcsak központi

Részletesebben

katalog 14/06/2005 14:38 Page 1 KARKONOSZE Zbigniew Kulik Sport és Turisztika Múzeum Karpacz, Alsó-Szilézia Lengyelország

katalog 14/06/2005 14:38 Page 1 KARKONOSZE Zbigniew Kulik Sport és Turisztika Múzeum Karpacz, Alsó-Szilézia Lengyelország katalog 14/06/2005 14:38 Page 1 KARKONOSZE F O T Ó K Zbigniew Kulik Sport és Turisztika Múzeum Karpacz, Alsó-Szilézia Lengyelország katalog 14/06/2005 14:38 Page 2 katalog 14/06/2005 14:38 Page 3 2 4 3

Részletesebben

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön)

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) 5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) ÚTVONALÚT ÚTVONAL 1. nap: Érkezés: 9-órakor Gyöngyösre. GYÖNGYÖS A Mátra kapuja; közúton az M3-as autópályán, a 3-as főúton, illetve

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

ALSÓ-SZILÉZIAI VAJDASÁG (lengyelül: Województwo Dolnośląskie)

ALSÓ-SZILÉZIAI VAJDASÁG (lengyelül: Województwo Dolnośląskie) ALSÓ-SZILÉZIAI VAJDASÁG (lengyelül: Województwo Dolnośląskie) Szilézia (lengyelül: Śląsk, németül: Schlesien, csehül: Slezsko, sziléziai nyelven: Ślůnsk) középeurópai történelmi régiója. A legnagyobb városai:

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Michalovce - a zempléni turizmus kapuja MICHALOVCE MŰEMLÉKEI

Michalovce - a zempléni turizmus kapuja MICHALOVCE MŰEMLÉKEI MICHALOVCE MŰEMLÉKEI Michalovce - a zempléni turizmus kapuja MICHALOVCE MŰEMLÉKEI A Sztáray kastély - a Zempléni múzeum székhelye A barokk-klasszicista kastély, a Sztáray nemesi család egykori lakóhelye

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 Margat, vagy al-marqab arabul Qalaat al-marqab ( قلع ة المرق ب, a Megfigyelőhely ) a Szentföld legnagyobb keresztes lovagvárai közé tartozik. A Szent János Ispotályos (Johannita)

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Virtuális világkaland otthon ülőknek

Virtuális világkaland otthon ülőknek Virtuális világkaland otthon ülőknek Kutasd fel a helyszíneket! Váltsd le a jeleket a helyszín NEVÉRE-VÁROSÁRA-ORSZÁGÁRA! 1. Helyszín: 2. Helyszín 3. Helyszín: 4. Helyszín 5. Helyszín: A Google Earth útvonal-mérőjével

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez Történeti összefoglalás A gótikus építészet létrejöttének előfeltételeit a XI XII. században meginduló társadalmi és gazdasági fejlődés

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra

Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra Augusztus 20. csütörtök Miskolc - Zólyom - Uherský Brod Brno Zólyom Pusztavár: (kult-túra) Már 24. éve folynak archeológiai feltárások a Zólyom melletti

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Július 26-31. Olaszország, Bisenti

Július 26-31. Olaszország, Bisenti 2011-07-15 20:41:44 Július 26-31. Olaszország, Bisenti A Délegyházi Karate SE folytatni kívánja az NCA támogatásával a 2008-ban elkezdett kapcsolatát az olaszországi Bisentivel. Az Egyesület utazást tervez

Részletesebben

LENGYELORSZÁG MAGYARUL

LENGYELORSZÁG MAGYARUL LENGYELORSZÁG MAGYARUL Polákia Magazin Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165. 2010. JÚLIUS 12-22. IRÁNY GRUNWALD Lengyelország magyarul 2 Polákia Magazin

Részletesebben

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István)

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) Műemléki védelem alatt álló épületek 1./ Zrínyi u. 2. római katolikus templom 169/2 hrsz. Templom nyugati irányból Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) 1763-ban épült barokk stílusban. Rendkívül

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank]

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank] KÉPEK JEGYZÉKE 1. A paszmosi kastély temperaképe a XIX. századból. Ismeretlen mester. 2. A paszmosi kastély távlati képe. Szabó Dénes 3. A paszmosi kastély kapuépülete. Szabó Dénes 4. A paszmosi kastély

Részletesebben

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei:

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: I. FERDINÁND (1526-1564) magyar király, cseh király, osztrák fõherceg, és

Részletesebben

A nagykövetség épületének története

A nagykövetség épületének története A nagykövetség épületének története Kedves Olvasó! Szívesen látjuk Önt egy kis történelmi körsétára a budapesti Német Nagykövetségen. A budai Várhegyen, az Úri utcában álló nagykövetségi épületet (régen

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom Öt kápolna a Szent Györgyhegyen túramozgalom Összeállította: Orbán Imre Ezen túrafüzet sporttárs tulajdona, aki a egyesület tagja. Lakcím:.. Anyja neve:. Születési idő:.. A túramozgalom teljesítését igazoljuk

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 2 Művelődési terület: Ember és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén Dátum Aláírás

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

MINEK UTÁNZAT? VAN EREDETI: RHEINZINK! Dr. Birghoffer Péter

MINEK UTÁNZAT? VAN EREDETI: RHEINZINK! Dr. Birghoffer Péter ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők MINEK UTÁNZAT? VAN EREDETI: RHEINZINK! Dr. Birghoffer Péter TÉMÁINK EGY KLASSZIKUS ANYAG A HORGANY (CINK) MELYIK ILLIK? TERMÉSZETES? MESTERSÉGES? ROSSZ

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

PlanetHungary Travel Agency. Peking, Xi'an és Shanghai

PlanetHungary Travel Agency. Peking, Xi'an és Shanghai PlanetHungary Travel Agency H-1073 Kertész 43. Budapest, Hungary; Tel: +36-1-321-4052; mail: info@planethungary.com www.planethungary.com Peking, Xi'an és Shanghai 1. nap: Budapest Peking Indulás Budapestről

Részletesebben

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló,, Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos. 2015. március 27-én reggel 8 órakor indultunk a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elől. Első megállóhelyünk

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

A PÁLYÁZAT CÍME: DÉLVIDÉKI BARANGOLÁS SZERBIÁBAN

A PÁLYÁZAT CÍME: DÉLVIDÉKI BARANGOLÁS SZERBIÁBAN A PÁLYÁZAT CÍME: DÉLVIDÉKI BARANGOLÁS SZERBIÁBAN Délvidéki magyar természeti és kultúrtörténeti barangolás. 2015. MÁJUS 14-16. Kísérő tanárok: Farkas Dóra, Makrai Ákos, Márkus Ákos, Törökné Soós Tünde.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja A pályamunka címe: A Széll Kálmán tér nevezetességei Készítették: Háklár Nóra és Kocsis Dóra Életkor: 16 év Iskola: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium A munka befejezésének időpontja: 2012. március 24. A

Részletesebben

3. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A XII-XIII. SZÁZADBAN

3. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A XII-XIII. SZÁZADBAN 94 3. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A XII-XIII. SZÁZADBAN 7. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A XII. SZÁZADBAN Könyves Kálmán (1095-1116) ellen többször is lázadó Álmos herceg 1106-ban újra fellázadt.

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

A budavári Táncsics Mihály utca 7-9. rövid története

A budavári Táncsics Mihály utca 7-9. rövid története A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Bencze Zoltán A budavári Táncsics Mihály utca 7-9. rövid története 2013 Táncsics Mihály utca 9. alatt 1962-ben

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

A Brandenburgi kapu Brandenburger Tor, Berlin

A Brandenburgi kapu Brandenburger Tor, Berlin A Brandenburgi kapu Brandenburger Tor, Berlin A Brandenburgi kapu A Brandenburgi kapu (németül: Brandenburger Tor) egyike Berlin legfontosabb emlékműveinek egy építészeti nevezetesség és történelmi szimbólum

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR I. II. III. Kerektemplom Kerektemplom Római gát Római gát Szentháromság szobor Szentháromság szobor IV. V. VI. Szent Anna szobor Szent Anna szobor Római katolikus templom Római

Részletesebben

Buskó András Buskóné Szatai Marianna RALLY POLSKA 2014. IV. Rész

Buskó András Buskóné Szatai Marianna RALLY POLSKA 2014. IV. Rész Buskó András Buskóné Szatai Marianna RALLY POLSKA 2014 IV. Rész 1 2 6. nap 2014. július 17. Opole Chrząszczyce Prószków Moszna Głogówek Krapkowice Rogów Opolski Dąbrówka Górna Kamień Śląski Otmice Żyrowa

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont sajtóanyag 2011. 05. 20. A projekt neve: Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont Pályázati azonosító: ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Rex Clinic Hotel 9951 Rátót, Fõ u. 32. Telefonszám: +36 94 538 017 Fax: +36 94 538 017 E-mail: rexclinic@rexclinic.hu

Rex Clinic Hotel 9951 Rátót, Fõ u. 32. Telefonszám: +36 94 538 017 Fax: +36 94 538 017 E-mail: rexclinic@rexclinic.hu Fedezze fel Vas megye gyöngyszemeit tavasszal! Tegyen csillagtúrát a Széll Kastélyból**** a látnivalókkal bővelkedő Vas megyében! Látogassa meg a megyeszékhely Szombathelyt, a patináns Kőszeget, illetve

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

A magyar solymászat a művészetben

A magyar solymászat a művészetben A magyar solymászat a művészetben Gyermekkorom óta solymászom, a madarak az óta is részesei az életemnek. A solymászat a művészetben nagyon szerteágazó, megtalálható szinte a művészet minden ágában. Lehetetlen

Részletesebben

Amár életében legendás Savoyi. A Hof császári kastély. Neves kertek. és barokk kert

Amár életében legendás Savoyi. A Hof császári kastély. Neves kertek. és barokk kert 28-31 Kastely.qxp 2009.03.23. 15:39 Page 28 A Hof császári kastély és barokk kert Több, mint 50 hektáros területen fekszik a Hof császári kastély. A lenyûgözõ épület a VIII. század elején, az osztrák barokk

Részletesebben

XIII. Cultura Nostra. 2014. február 4.

XIII. Cultura Nostra. 2014. február 4. XIII. ultura Nostra 2014. február 4. I) A keresztrejtvény függőleges oszlopában a ( )a helyes megfejtéseket követően egy szövetség neve olvasható. Írjátok le, hogy kik, milyen céllal kötötték a szövetséget!

Részletesebben