OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie)"

Átírás

1 OPOLEI VAJDASÁG (Województwo Opolskie) Az Opolei Vajdaság a 16 lengyel vajdaság egyike. Csehországgal határos. Történelmi műemlékekben gazdag, jelentős terület. A vajdaság terültén Opole, Brzeg, Paczków, Nysa városokon kívül az Otmuchówi víztározó melett kialakult üdülőkörzet nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Nysa-ban megnézhettük a napóleoni háborúk egyik ütközétének hagyományőrző felelevenítését is. Opole Opole (németül Oppeln, csehül Opolí) közepes méretű város ( lakos) Lengyelország déli részén, a cseh és a német határhoz közel, az Odera (Odra) partján fekszik. Az egykori Felső-Szilézia (Górny Śląsk) területén fekvő város jelenleg az Opolei Vajdaság székhelye. A vajdaságot a közigazgatási reform eredeti terveivel ellentétben hozták létre, az opolei régió lakosainak szándéka szerint. Erre egy különleges szobor emlékeztet, melynek címe: Védjük Saját Opolei Régiónkat. Opole neve a régi szláv faluközösség nevéből származik. Az Odera és Młynówka nevű mellékága között fekvő Pasieka-szigeten kora középkori szláv település állt, amely a VIII. századtól kezdve a polan törzs székhelye volt. A régészek feltárták a IX-XII. szláv vár-település maradványait. A várost 845-ben említik először. 990-ben Opole Lengyelországhoz csatlakozik ben I. Brzetysław (I. Břetislav) cseh herceg megszállta Lengyelország opolei és boroszlói (wrocławi) tartományait. Opole 11 évre cseh uralom alá kerül ben I. Kázmér lengyel fejedelem ("Megújító" Kázmér, lengyelül Kazimierz I Odnowiciel, Mnich) visszaszerzi Sziléziát. A X-XI. században királyi várnagy által kormányzott település volt től Brzeg közelében további Piastrészfejedelemség székhelye lett, az opolei-raciborzi Piast-hercegek székvárosa között a Piast-házi fejedelmek székhelye ban Opolei Kázmér (Kazimierz I opolski) megkezdi a hercegi vár építését (1289-ben I. Bolko fejezi be.) ben alapítják ferences kolostorát ben a tatárok feldúlják és felégetik ben elhunyt I. Władysław herceg, a város I. Bolko ( ) uralma alatt felvirágzik között I. Władysław fia II Cseh Wacław hűbérese ben felépítik a város domonkosrendi kolostorát től cseh fennhatóság alatt állt ben felépült az opolei városháza ben Jagelló Ulászló lengyel király hadjárata érinti. A cseh trónöröklés kérdésében Hunyadi-Jagelló ellentét alakult ki. A magyar király ellen csehlengyel szövetség jött létre, melyet III. Frigyes német-római császár is nyíltan támogatott. Mátyást május 3-án cseh királlyá koronázták, de az egész Csehország feletti uralmat nem tudta megszerezni május 27-én, Podjebrád György halála után a kuttenbergi (Kutna Hora) cseh királyválasztó országgyűlésen a lengyel Jagelló Ulászlót választották cseh királlyá és augusztus 22-én a koronázás meg is történt ben Jagelló Kázmér lengyel király és Hunyadi Mátyás magyar király hadjárata érinti. Szeptember 13-án Mátyás megérkezik Boroszlóba (Wrocław), ugyanekkor Kázmér nagy túlerővel betör Sziléziába. Október 25-én Kázmér serege bekeríti Boroszlót, viszont Mátyás serege Lengyelországot dúlja fel. November 14-én Kázmér békét kér az ostromlott Mátyástól, és december 8-án Kázmér lengyel király és Hunyadi Mátyás fegyverszünetet kötnek. A harcok vége az évi Olmützi béke lett, amelyben Mátyás megtarthatta cseh királyi címét, valamint Sziléziát, Csehország többi része Ulászló kezén maradt ban Opole és Szilézia (Śląsk) a Habsburgbirodalom része lesz ben elhunyt II. (Jó) János, az utolsó Piast-házi opolei herceg től Brandenburgi György ( ) birtoka. Ettől kezdve a habsburg-birodalomhoz tartozott között Izabella ( ) magyar királyné (Jagelló I. Zsigmond és Bona Sforza leánya), Szapolyai János ( ) özvegyének tulajdona, aki Habsburg Ferdinánd ( ) hűbérese volt ban nagy árvíz sújtja ben a város nagy része tűzvész martaléka lett ben a szász és svéd csapatok dúlják ben Lengyelország

2 része lesz ben a svédek elől II. János Kázmér lengyel király egész udvarával ide érkezik tól, a Habsburg zálogdíj kifizetése után Oppeln- Ratibor fejedelemségként létezik ben a porosz hadsereg tört be a városba. Az évi wrocławi béke után Poroszországgal lett határos. A hétéves háború során a várost kétszer az osztrákok (1757, 1762) és egyszer az oroszok (1761) foglalják el. Az február 15-i Hubertsburgi béke során Opole és Felső-Szilézia Poroszország része lett ben, a napóleoni háborúk idején francia-bajor szövetségesek foglalják el, később francia helyőrség állomásozott benne ban a porosz Felső-Sziléziát magába foglaló porosz adminisztrációs egység, opolei régensség székhelye. A városban állítják fel a sziléziai provincia négy régensi hivatalának egyikét (Regierungsbezirk Oppeln) ben nyílik meg az első közkönyvtár, 1828-ban jelenik meg az első folyóirat ("Stadtblatt fur Oppeln") ban nyílik meg a Wrocławból induló, Opolét érintő vasútvonal között Bernard Bogedain plébános megjelenteti az első lengyel nyelvű újságot ("Gazetę miejską dla Górnego Śląska") ben gázlámpákat szerelnek fel az utcákon ben jelenik meg a legrégebbi opolei német nyelvű hírlap, a "Wochenblatt fur Stadt und Land", 1890-től, mint "Oppelner Zeitung" napilap ben megnyílik a Népbank (Bank Ludowy). A sziléziai népszavazás után a város az akkori Németország területén élő lengyelség egyik fő központjává válik. A város egészen 1945-ig német uralom alatt állt. Félig elpusztulva, a második világháború után lett ismét Lengyelország része. A város számos műemlék épülettel és műalkotással büszkélkedik, melyek az évezredes történelem során jöttek létre. Opole mint az egyik legelső város alkotta a Piast-dinasztia Lengyelországát. A város sokáig a sziléziai Piastok székhelye volt, ezért az opolei hercegek számos díszes szarkofágját tekinthetjük meg a Katedrálisban, és a ferences templomban. A XIV. századból való gótikus Wieża Piastowska (Piast-torony) az egyetlen maradvány a németek által 1928-ban lerombolt opolei fejedelmi várból. A toronyból szép kilátás nyílik a városra. A főteret (Rynek) középkori formájú, keskeny homlokzatú barokk-rokokó polgárházak szegélyezik. A tér közepét a firenzei Palazzo Veccio (Régi Palota, egykor a toszkánai nagyhercegek székhelye volt, majd kormányzói palota, ma városháza) hatására valló, 1864-ben emelt, majd 1936-ban átépült neoreneszánsz városháza foglalja el. 2. ábra Opolei Városháza A XIV. századi gótikus ferencrendi templom barokkosított formában látható ben épített gótikus Szent Anna-kápolnája az opolei piastok mauzóleuma. Itt látható I. és II. Bolkonak 1313-ból, illetve 1356-ból való, Anna hercegnőnek és III. bolko hercegnek 1378-as évszámú síremléke (a Bolko név Merész Bolesláv, lengyelül Bolasław Chrobry nevéből származik). A Szent Kereszt-katedrális (Bazylika katedralna Podwyższenia Św. Krzyża) egy XIII. századi templom helyén a XV. század késő gótikus stílusában épült vöröstéglából. A két 73 m magas templomtorony 1899-ből való. A katedrális azon a helyen áll, ahol Vitéz Boleszláv (Bolesław Chrobry) 1005 körül fatemplomot építtetett től Bazilika minor, között prokatedrális, 1972-től katedrális titulusa van. Altemplomában a Sziléziai Piastok sírhelye van (groby Piastów Śląskich). A XVI-XIX. században átépítették ugyan, de a háromhajós csarnoktemplom gótikus jellege megmaradt. Jobb oldali kápolnájában látható az utolsó opolei II. Jó János (Piast, II Jan) herceg vörösmárványból készült reneszánsz sírköve. A Wolności téren (Plac Wolności) áll az Opolei Nike néven ismert emlékmű, az Opole-környék szabadságáért harcolt hazafiak emlékműve (Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego), Jan Borowczak alkotása. Az május 9-én, a fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulóján felavatott emlékmű 15 m magas és 400 tonna össztömegű. 1. ábra Opolei részlet, Piactér

3 század folyamán többször korszerűsítették és bővítették. Rokokó ülésterme 1746-ból való. 3. ábra Az egykori Vilmos császár emlékműve helyén álló emlékmű, amely tisztelgó ulánust ábrázol: "Brońmy Swego Opolskiego" Opoléban a kiadós séta után jól esett az ebéd elfogyasztása a sétáló utcában található Zagłoba Étterem teraszán. Brzeg Brzeg Wrocławtól 33 km-re fekszik az Odera partján ben említik először Magaspart (Wysoki Brzeg (Wissokembreghe) néven. Kiváltságlevelét 1245-ben nyerte el ban a wrocławi Piastoké volt Brzeg, ekkor III. Henrik birtoka től kezdve már a legnica-brzegi hercegség székhelye, s egészen 1675-ig innen kormányozták kis hercegségüket a brzegi Piastok. A város virágkorát a XVI. században, II Jerzy uralkodása idején éli. A herceg iskolát, könyvtárat és nyomdát alapított ben porosz kézre kerül ben nyílik meg a Wrocław Brzeg vasútvonal. Brzeg 1945-től lett újra Lengyelország része. A Szent Miklós-templom (Kościół św Mikołaja) között épült, hatalmas, háromhajós gótikus csarnoktemplom ben leégett, a háborút követően újjáépítették. Szentélyében XV. századi gótikus freskótöredék látható. A kéttornyú barokk Szent Kereszt-templomot (kościół Podwyższenia św. Krzyża) között építették, egykor a jezsuitáké volt. A Malom tér (plac Młyński) középpontjában áll a magas tűztornyos, homlokzatán két kisebb toronnyal díszített, kecses loggiájú, holland reneszánsz stílusú manzárd-oromzatos városháza. A városháza a II. Jerzy herceg által behívott Jakub Parr és Bernard Niuron olasz építészek tervei szerint épült között, majd a XVIII-XX. 4. ábra A brzegi reneszánsz városháza A Vár téren (Plac Zamkowy) áll a gótikus eredetű, de György (Jerzy) herceg által között reneszánsz stílusban átépített Piast-hercegi vár (Śląski Wawel) szabálytalan négszög alaprajzú épülete, melynek nyugati szárnya elpusztult, s ezért ma patkó alakú. Legszebb része a plac Zamkowy felé néző főhomlokzata, amelynek bal szárnyához csatlakozik a brzegi piastok nyughelye, a kastélykápolna. 5. ábra A Brzegi Piast-vár 6. ábra A kastélykápolna A bábos korláttal lezárt főhomlokzatban lévő gyalog- és kocsibejárós főkapu felett párkányok és gazdag stukkó, valamint faragványdíszek keretezik a reneszánsz ablaknyílásokat. Az között készült várkaput a Piast- dinasztia uralkodóinak (II Jerzy herceg és felesége, Brandenburgi Borbála felmenői) és a lengyel királyoknak mellszobrai díszítik.

4 7. ábra A vár részletei várost a Franciaország déli részén, Languedoc- Roussillon régióban, Aude megyében fekvő Carcassonne (okcitánul: Carcassona) városról, amely Európa legnagyobb középkori várát mondhatja magáénak lengyel Carcassonne néven említik. Paczków déli részén a reneszánsz attikás, XV. századi Kłodzkói-kapu (Brama Kłodzka), északnyugaton a Ząbkowicei-kapu (Brama Ząbkowicka), északkeleten pedig a XIV- XV. századi Wrocławi-kapu (Brama Wrocławska) található. Paczków 1254-ben kapta meg a városi jogot. A huszita háborúk idején ugyan a boroszlói püspök elrendelte a városfalak lebontását, de ezt nem hajtották végre május 9-én vonultak be a szovjet csapatok. A város közepét a téglalap alaprajzú főtér (Rynek) foglalja el. Ennek közepén emelkedik az 1552-ben épített reneszánsz jellegű, 45 m magas reneszánsz tornyú, ben átépített városháza. A városháza mellett és a téren körös-körül reneszánsz és barokk kori eredetű polgárházak sorakoznak. 8. ábra Szoborcsoport a várudvaron Az építmény legrégebbi része az 1371-ből való gótikus várkápolna. A várbejárat fölött magasodó torony 1554-ben épült. Az épületkomplexumban a Sziléziai Piastok Múzeuma kapott helyet. Paczków Paczkówba (németül Patschkau) 2008 augusztusában látogattunk el. A Sziléziából és Kis- Lengyelországból a Kłodzkóimedencébe vezető turistaút mentén fekvő kisváros ritka élményt nyújtó műemlékeinek, valamint természeti és tájképi értékeinek köszönhetően érdemel figyelmet. A legértékesebb műemlékek: az 1200 méter hosszú 19 védbástyával megtűzdelt és négy kapuval ellátott, gótikus városfal, a XIV. században épült Szent János-erődtemplom a XVI. századi ritkán előforduló eredeti belső kúttal, valamint a Hóhérház. Paczkówot XIV-XVI. századi bástyákkal megtűzdelt középkori városfalak veszik körül. A 9. ábra Városháza Paczkówban Az 1389-ben épült és a között késő gótikus stílusban átépült Szent János-erődtemplom masszív, dísztelen homlokzattal rendelkezik. 10. ábra Szent János-erődtemplom A templom ridegségén némileg enyhít a három hosszú, csúcsíves templomablak és a késő gótikus díszű, bélletes főkapu. Erőd jellegét hangsúlyozza a tetőzetet szinte eltakaró lőréses reneszánsz párkányzat. Az egész építmény fölé emelkedő masszív, nem túl magas templomtorony is őrtoronyra emlékeztet. A templombelsőben a hálóboltozat szép zárókövei érdemelnek figyelmet. A templomhajóban belső kút található.

5 Otmuchów Otmuchów két tó, a Glębinowskie- és az az Otmuchówskie-tó között terül el. A vízisportok lehetőségét is biztosító Otmuchów víztározó és a középkori eredetű püspökvár további látnivalókat kínál. Az alsóvárban ma a Polgármesteri Hivatal kapott elhelyezést. A reneszánsz városháza oldalában szép napóra található. A várost övező falak egy része és a városkapuk tovább emelik a város hangulatát. Otmuchówi víztározó Paczkówtól 5 km-re az Otmuchówi mesterséges víztározó mellett halad el az út. A 20 km 2 kiterjedésű, 143 millió köbméter befogadóképességű víztározó részben vízi erőmű turbináinak hajtására szolgál, részben pedig víztartalékával hajózhatóvá teszi vízszegény időben az Odrát. Partján nyaralótelepülés és kemping található. városban rendezett virágkiállítás (Lato Kwiatów) érdekes látnivaló. Otmuchów főterén az 1538-ban épített, 1608-ban átépített városháza (Ratusz) áll. A városháza elkülönülő, reneszánsz tornyában szép napóra látható. A főtér közelében emelkedik a reneszánsz attikás Veréb-torony (wieża Wróbla). 11. ábra Otmuchówi Városháza Otmuchów A tó keleti sarkában, a Szudéták előhegyeinek lábánál helyezkedik el Otmuchów (németül Ottmachau) kisváros. A XII. század vége előtt Otmuchów területe a boroszlói (Wrocław) püspökségen keresztül kapcsolódott Alsó- Sziléziához ben IV. Henrik lengyel fejedelem (IV. Probus (törvényes) Henrik, lengyelül Henryk IV Probus (Prawy), elfoglalta Nysát és Otmuchówot, amelyek a püspökséghez tartoztak. Ennek a megalázó lépésnek következtében a wrocławi püspök emigrációba kényszerült a racibórzi hercegségbe. A XIV. századtól 1810-ig Otmuchów urai a wrocławi püspökök voltak. A XIV. században városfallal vették körül ben német püspökföldesura kitelepítés terhe alatt rendelte el a város lakosainak, hogy tanuljanak meg németül ben, a harmincéves háború során Wallenstein hada égette fel a kisvárost ben a várat és környékét a porosz államférfi, miniszter, nyelvész és esztéta, Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt báró (Berlin, június 22. Tegel, április 8.) kapta III. Frigyes Vilmos porosz királytól ajándékba ben cukorgyár létesült a városban tól a 12. ábra Napóra a Városháza sarkán A városháza melletti domboldalt foglalja el a XII. századi fából épült kastelláni vár helyén a XIII. században gótikus stílusban épült vár. A huszita harcok során kétszer is (1430 és 1443) elpusztult. A XV. században átalakították, s a XVI. század végén reneszánsz stílusban átépítették a püspökvárat ban rövid időre a svédek foglalták el. A városi múzeum gyűjteménye található benne. 13. ábra A püspökvár bejárata

6 A várdomb tövében van a wrocławi püspökök között épült barokk palotája, jelenleg a városi polgármesteri hivatal működik benne. léphetünk. Az egykori kapuk közül még a XIV. századi Ziębicka-torony (Wieża Ziębicka) figyelemre méltó. A tér tengelyében emelkedik a vöröstéglából épült, díszes oromzatú támpillérekkel körülvett, mérműves ablakú és kettős portálú Szent Jakab és Szent Ágnes-templom (Nyski kościół św. Jakuba i św. Agnieszki). Az között épült késő gótikus, háromhajós, szentélykörüljárós, 19 kápolnás csarnoktemplom súlyosan megrongálódott a háború alatt, között állították helyre. Barokk kápolnák övezik. Főoltára egyedül marad meg a 43 középkori oltár közül. 14. ábra A wrocławi püspökök barokk palotája A Nysa-part közelében áll az között épített barokk Szent Miklós és Xavéri Szent Ferenc nevét viselő plébániatemplom (Kościół pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego). 15. ábra Szent Miklós és Xavéri Szent Ferenc nevét viselő plébániatemplom Nysa Nysa (ném. Neisse) a Nysa Kłodzka partján fekvő város. A XII. század végén hosszú időre a wrocławi püspökök birtokába került és egészen 1820-ig a wrocławi püspökség székhelye volt. Fontos kulturális központ volt és élénk kapcsolatot tartott fenn Lengyelországgal. A város főtere a második világháború pusztításai során (1945. március 17.- május 8.) vált a tér ilyen tágassá. A város közel 80 százaléka áldozatul esett az ostromnak. A középkori városfalakba épült reneszánsz pártázatos, fiatornyos XIV. századi eredetű Wrocławi-kapu (Brama Wrocławska) és tornya (Wieża Bramy Wrocławskiej) a város legszebb városkapuja. A főtérre a vöröstéglából épített, lőréses Piast-kapunál (Brama Piastowska) 16. ábra Szent Jakab és Szent Ágnes-templom A templom mellett késő gótikus csipkézetű, csonka harangtorony áll, melyből egy másik apró tornyocska sarjad ki. A késő gótikus harangtorony között épült, a XVI. században megmagasították. A tér sarkán álló Szent Borbála-templom (Kościół Świętej Barbary) a XIV-XV. században épült késő gótikus alkotás, a XVIII. században barokkosították. Eredetileg kórháztemplom volt. A város egyházi emléke még az 1239-ben alapított Szent Sír-kanonokrend középkori eredetű kolostorépülete, illetve az 1720 körül épült barokk Szent Péter és Szent Pál-templom (Kościół Św. Piotra i Pawła). A XVI. és XVII. században ez a város lett a wrocławi püspökök rezidenciája, miután a reformáció során el kellett hagyniuk Ostrów Tumskit. A városban között püspöki palota és érseki palota épült. A Solny téren álló, ben alapított volt jezsuita kollégium épülettömbje érdemel említést, ebben nevelkedett többek között a két későbbi lengyel király, Michał Korybut Wiśniowiecki és Sobieski János is. A jezsuitákat Habsburg Károly püspök hívta be Nysába. A barokk stalusú Mária Mennybemenetetemplomuk között épült. A főtéren helyreállított formában látható az ből származó, árkádos, holland reneszánsz stílusú Mérleg-ház (Stara Waga) ban teljesen újjáépítették.

7 A város keleti és északi oldalán fennmaradt az 1643-ból való holland rendszerű erődítményrendszer, amit között bővítettek ki, a csillagalakú erőddel a szép kilátást nyújtó dombon. 17. ábra A Nysa-i erőd A harmincéves háborúban is szereplő Nysa től porosz uralom alá került. A poroszok még jobban megerősítették, 1742 után bástyákkal vették körül. Európa egyik legnagyobb erődrendszerét hozták itt létre (Twierdza Nysa, németül Festung Neisse) ban az osztrákok sikertelenül ostromolták. A XIX. század elejének egyik legjobb erődje volt június 16-án, 114 napi kemény ostrom után I. Napóleon francia csapatainak megadta magát (Érdekesség, hogy ugyanezen a napon, június 16-án a francia fegyveres erők Nicolas-Jean de Dieu Soult Königsberg tábornok alatt megszállta Kalinyingrád városát is.). Ottjártunkkor, augusztus 2-án lelkes hagyományőrzők, korhű jelmezben a napóleoni háborúk egy momentumát, az erőd ostromát elevenítették fel. 18. ábra A csata pillanatai Roszkowice Roszkowice a 487. sz. út mellett kétszintes, neoklasszicista sarokrizalitos, középtornyos udvarháza 1845-ből való, 1914-ben átépítették, 1954-es tűzvész után restaurálták. Neoromán stílusú Szent Antal temploma (kościół katolicki św. Antoniego) Wilhelm von Taubadel ( ) építette 1849-ben.

8 Byczyna Byczyna két kapubástyával és védfalak gyűrűjével körülvett (XV-XVI. századi) kisváros. A Byczyna alatt 1588-ban vívott csatában Jan Zamoyski hetman győzelmet aratott a lengyel trónra igényt tartó Miksa osztrák nagyherceg seregei felett, a nagyherceget fogságba ejtette. Byczyna (első említése latinul: Bicina, Bicinium, németül: Pitschen) város az Opolei Vajdaságban. A város a Sziléziai-hátság észak-nyugati szélén fekszik. Helyi kiskereskedelmi és szolgáltató központ. Építőanyag-, fa és ruházati kisipari termes jellemzi. Fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében feküdt. A legenda szerint ezen a helyen, ahonnan sok kilométerre el lehet látni, az utazó megállt, mert biztonságban érezhette magát, mert a hegy kedvező elhelyezkedése következtében rabló nem lephette meg. A hely kedvező és biztonságos helyzetének köszönhetően korán kialakult a Byczyna nevű telep. Egy másik legenda szerint a közeli hegyeknek köszönhetően nagy marhahús piac alakult itt ki, amit abban az időben bykowina néven illettek. Lehetséges, hogy a hely nevét a régi lengyel marhakereskedelemről és marhalegelőkről kapta. Régi latin dokumentumokban Bicina vagy Bicinium néven írták. Byczyna 1742-től Poroszország határán feküdt. A város fontos szerepet játszott a sziléziai kereskedelemben, mert 1736-ig évi három, a mkésőbbiek során hat vásárt tartott. Az 1771-es összeírás szerint 268 ház állt itt és 1191 lakosa volt. Fontos kézműipari központ volt. 1407, 1512, 1617, 1655, 1719, 1757 években nagy tűzvészek pusztították. A várost háborúk és pestisjárványok sújtották ban a husziták nagy pusztítást okoztak, de nem kímélte a harmincéves háború vagy II. világháború a sem óta Lengyelországhoz tartozik. Szilézia egyik legrégebbi városa. Főbb látnivalói a XV-XVI. századi középkori városfalak, melyek hossza 912,5 m. A falak kőből és téglából épültek, a falak átlagos magassága 5,5-6 m, a vastagsága 1,35-1,7 m. A városfalban megmaradt a XV. századi eredetű nyugati kaputorony (Wieża Bramna Zachodnia tzw. Niemiecka), a XV. századi Keleti kaputorony (Wieża Bramna Wschodnia tzw. Polska), a XVI. századi déli bástya (Baszta Południowa tzw. Piaskowa). A jelenlegi várárok 1940-ből való, évek óta pisztrángot tenyésztenek benne. A várárkot a városi parkkal kapcsolták össze. Városháza Jan Długosz krónikáiban Byczyna városként szerepel. Pomezaniai János püspök évi dokumentumában megerősített helyként említik. Krónikások szerint 1054 előtt a wrocławi püspökök átmeneti székhelye volt. I Mieszko idejében a segédpüspök Smogorzówban székelt, ahonnan később Byczynába, majd később Wrocławba került. A fennmaradt korabeli dokumentumok nem említik, hogy mikor kapta a városi jogokat. Eredetileg a város a Wrocławi Hercegséghez tartozott között Nagy Kázmér lengyel király birtoka volt ban IV. Károly cseh király kezére kerül január 24-én Jan Zamoyski serege itt győzte le lengyel trónkövetelő Miksa osztrák herceg seregeit. Szent Miklós evangélikus templom A XIV. századi eredetű, evangélikus templom gótikus stílusú után neogótikus stílusban építették át. A barokk stílusú Szentháromságplébániatemplom 1767-ből való ben teljesen leégett, helyreállították ből való pincéjében söröző üzemel. A temetőben lévő Szent Hedvigkápolna (Kaplica św. Jadwigi) XIV. századi eredetű, gótikus stílusú, a XVII. században átépítették. A városháza (Ratusz) XV-XVI. században épült, a XVIII. században barokk-klasszicista stílusban építették át. A XIX. században épült Magtár (Spichlerz) neogótikus stílusjegyeket őriz. A város hírességei többek között: Piotr z Byczyny a sziléziai hercegség krónikása a XIV. században. Mikołaj z Byczyny a Jagelló Egyetem professzora, Maria Cunitz (Sziléziai Aténé néven ismert, ben Świdnicában született és 1664-ben Byczynában hunyt el) csillagász.

Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész

Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész A lubusi vajdaság címere Ebben a részben a 2013-ban megtett Rally Polska 2013 autóstúra során az befejező szakaszának útvonalát ismertetjük, illetve a vajdaság azon részeiről

Részletesebben

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG (Województwo małopolskie) Lengyelország területével ismerkedve, az előző részkben megismerkedtünk a délnyugat- és délkelet-lengyelországi tájegységek látnivalóival, nevezetességeivel.

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczys³aw Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczysław Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Pracownia na Pastwiskach Cieszyn 2012 Krakkó és

Részletesebben

2013.január. Baráti Társaság programajánlója. Harmadik évfolyam, első szám. Rell Kata: Csak a fényt

2013.január. Baráti Társaság programajánlója. Harmadik évfolyam, első szám. Rell Kata: Csak a fényt 2013.január 1 Harmadik évfolyam, első szám Baráti Társaság programajánlója Rell Kata: Csak a fényt Csak a fényt keresem Szürkülő alkonyon, Mikor árny motoz már A lélek ablakon. S amikor meglelem Elveszni

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

Sláger utak. elérhető árakon! www.tatradol.hu. Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések. A Tatradol Travel Utazási Iroda 2014.

Sláger utak. elérhető árakon! www.tatradol.hu. Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések. A Tatradol Travel Utazási Iroda 2014. Tatradol travel Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések A Tatradol Travel Utazási Iroda 2014. évi ajánlatai 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.hu

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai. 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.

A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai. 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol. Tatradol travel Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.hu

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás.

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás. 2 Kéktúraállomások 3 Szakasz (kezdőpont, végpont) Táv (km) Emelkedés (m) Lejtés (m) Idő (óra, perc) 203 804 3:49 1. NAP -kapu 1. 2. Írott- kő Hét(vezér)-forrás 3. Hét(vezér)-forrás -kapu SZENT ISTVÁN-VÁNDORLÁS

Részletesebben

5800 KILOMÉTER UTAZÁS EURÓPÁN KERESZTÜL SPANYOLORSZÁGI TENGERPARTI NYARALÁSSAL

5800 KILOMÉTER UTAZÁS EURÓPÁN KERESZTÜL SPANYOLORSZÁGI TENGERPARTI NYARALÁSSAL 5800 KILOMÉTER UTAZÁS EURÓPÁN KERESZTÜL SPANYOLORSZÁGI TENGERPARTI NYARALÁSSAL 2008. SZEPTEMBER 01-13. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KISKUN MAGDA SZERKESZTETTE: DR. KOCSIS EDIT E L Ő S Z Ó Köszönetet mondunk mindazoknak,

Részletesebben

MEGMUTATJUK európa igazi arcát!

MEGMUTATJUK európa igazi arcát! www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2015 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! Kedves Utasunk! Őszinte tisztelettel és szíves ajánlással nyújtjuk át Önnek a Kisalföld Travel 2015. évi programfüzetét. Lapjait

Részletesebben

Turistakalauz. Oponicétől Tolštejnig. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe. Spolufinancované ES

Turistakalauz. Oponicétől Tolštejnig. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe. Spolufinancované ES Turistakalauz Oponicétől Tolštejnig Spolufinancované ES Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe Bevezető Tartalom A Segítő Szűz Mária-kisbazilika Kedves Barátaim!

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek)

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Bevezető Kevés olyan festői szép sziklavidék van hazánkban, mint a Séd völgye Veszprémben. A patak 60 80 méter mély völgyet vágott a dolomit

Részletesebben

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk! Ez a kiadvány az EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI MEZŐGAZDASÁGI ALAP: A VIDÉKBE BERUHÁZÓ EURÓPA anyagi hozzájárulásával jött létre. SZK VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007-1013 Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu Székesfehérvár Kalandozás a királyok városában Látnivalók Élmények Program Szállás Étterem www.turizmus.szekesfehervar.hu SZÉKESFEHÉRVÁR FEDEZZE FEL ÚJRA 2013-BAN! KIRÁLYI NAPOK Augusztus 14-24. Augusztus

Részletesebben

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés.

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés. hivatalos Guide magyar nyelv ingyenes Fesztiválok, események M vészet és dizájn Bulizóna Pihenés, feltölt dés Budapest környéke Nevezetességek Hasznos információk BTH Budapesti Turisztikai Nonpro t Kft.

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS EGYHÁZKÖZSÉG Alsódobsza, Rákóczi u. 37. A régi Zemplén vármegye déli részén, a Hernád folyó mentén a Miskolc és Szerencs között levő település lassan 200 éves temploma éke és büszkesége

Részletesebben

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS B A R Á T S Á G H A T Á R O K N É L K Ü L SELMECBÁNYA D I Á K Ú T I K A L A U Z LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA HAGYOMÁNYOK ESEMÉNYEK-RENDEZVÉNYEK SPORT: AKTÍV PIHENÉS VENDÉGLÁTÁS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20.

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. Tartalom: Bevezető TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A Kopasz-hegy márianosztrai látképe A vadregényes Kovács-patak Márianosztra szívében Évszázados

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

OURIST2011 MEGMUTATJUK EURÓPA IGAZI ARCÁT. www.volantourist.hu

OURIST2011 MEGMUTATJUK EURÓPA IGAZI ARCÁT. www.volantourist.hu OURIST2011 MEGMUTATJUK EURÓPA IGAZI ARCÁT FEDEZZE FEL NÉMETORSZÁGOT LISZT NYOMÁBAN! AZ ÉV AJÁNLATA: Egy magyar Türingiában Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára Boldog az utas, százszor is boldog,

Részletesebben