Animus Műhely Projekt I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Animus Műhely Projekt I."

Átírás

1 1 Animus Műhely Projekt I. Bevezető A tanulmány-vázlat a potenciálisan hatalmas erőt, tehetséget képviselő, de sodródó, kallódó, cél nélküli, sokszor keményen deviánssá váló, problémás * fiatalok és az őket kitermelő felnőtt társadalom viszonyával, e viszony megváltoztatásának egy sajátos lehetőségével foglalkozik. A téma érzékeny : fiatalok százezreiről, szemünk fényéről, a társadalom jövőjének letéteményeseiről van szó. Az érzékenységet növeli, hogy amikor az okokat (felelősöket?) kezdjük kutatni, menthetetlenül érintetté válnak a fiatalok fejlődésére-fejlesztésére kiható szerveződések (család, iskola, egyház, média stb.). ill. az ezek működését, szellemiségét befolyásoló, meghatározó (felettes) intézmények. A fiatalok és a rájuk valamilyen értékrend szerint ható, hatni akaró felnőttek kapcsolata bonyolult, ellentmondásos kölcsönhatásrendszerben valósul meg, aminek "működése" legfeljebb csak részben és fáziskéséssel tekinthető át. Korunk modern társadalmára ez sokszorosan igaz. Ez az írás a témát egyetlen szemszögből közelíti: adottnak véve a társadalom többségének elvárását az új generációban kialakítandó alapvető értékrendet illetően**, ennek kialakítására (a változás folyamatának elindítására) ad egy, alaposan kipróbált, praktikus lehetőséget, tevékenységformát, módszert, ami jelentősen közelebb vihet, esetleg visz is a probléma megoldásához. A bemutatott foglalkozás természetesen egy komplex hatásrendszer része, egyetlen eleme, ami a többi résszel kölcsönhatásban van, de azokat nem pótolja. A hatásrendszer annál hatékonyabb, minél jobban kiegészítik, erősítik egymást a rendszer részei. (A próba első színtere Kispesten, egy deviáns fiatalok számára létrehozott ifjúsági klub volt. Az alkalmazott módszer nem deviáns, 'átlagos' fiataloknál érthetően sokkal könnyebben és rövidebb idő alatt hozott eredményt, de a kérdés éppen az volt, sokkal nehezebb terepen működik-e, és ha igen, milyen változtatásokkal. A három év alatt ( ) felgyűlt tapasztalatokból nyertes pályázat született. *A problémás jelző a hivatalos kritériumok szerint szociálisan hátrányos helyzetű, (messze) lehetőségük alatt teljesítő fiatalokra vonatkozik, akiknek magatartása, életmódja a jelenlegi társadalmi normákat sérti, nehezen nevelhetők, bár iskolájuk szerint (néha kiemelkedően) jó képességűek, megfelelő körülmények között az addig nyújtottnál sokkal jobb teljesítményre hivatottak. **Jelenleg érvényben levő, a kívánatos állampolgári magatartást, viselkedést meghatározó írott törvények, írott és íratlan alapszabályok, követelmények.

2 2 Tanulmány-vázlat A Főváros Közgyűlése Kulturális Bizottsága Közművelődési és Tudományos Alapjához benyújtott nyertes pályázat alapján. (Ikt. sz.: 12953/2000.) Cselekvési programvázlat: a kerület fiataljainak bevonása kerületük kulturális és közéletébe, tekintettel a fiatalok elszigetelt csoportjaira is. Alapvetés Egyetlen gyerek sem születik bűnözőnek, kábítószeresnek, negatív értékrendet képviselőnek vagy közönyösnek, hanem az aktuális hivatalos értékrend szerint parciálisan bűnöző, akarva-akaratlanul negatív értékeket sugárzó felnőttek társadalmában válik, formálódik azzá. A gyerekek a felnőtt társadalom mindenkori állapotának, viszonyainak leghűbb visszatükrözői. Egy gyerek általában csak úgy tud viszonyulni a társadalomhoz és önmagához, ahogy ezt az őt körülvevő (szűkebb) környezet (mikrokultúra) viszonyai amelyben él és nevelkedik lehetővé teszik, meghatározzák. Ha a gyerektől a társadalmi normáknak megfelelő viselkedést, viszonyulást várunk el, akkor az ezektől a normáktól eltérő ( negatív ) értékeket sugárzó szűkebb viszonyait kell befolyásolni, ill. új lehetőségeket biztosítva ezeket megváltoztatni. A klubba járó fiatalok, családi viszonyaik és a társadalmi háttér rövid jellemzése (Kispest, ) A gyerekek begyűjtése több helyről, párhuzamosan történt: Kispesten '96 őszétől a kerület összes általános és középiskolájából az osztályfőnökök és gyermekvédők segítségével szűrtük ki a legproblémásabb (tehetségesnek tartott, de nehezen kezelhető ) gyerekeket. megismertük a kerület összes - a fiatalok által találkozóhelynek tartott terét, parkját, bevásárlóközpontját, játszótermét, de az utca és (főleg télen) a lakótelepi kapualjak is remek lelőhelynek bizonyultak. Felvettük a kapcsolatot a nevelési tanácsadóval, a rendőrség ifjúságvédelmi előadóival, a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével.) A klubba egyelőre , év közötti fiatal jár, valamennyien többé-kevésbé problémásak, ha tehetik (felnőttet játszva) cigarettáznak, isznak, esetenként marihuánát ( füvet ) vagy más drogot használnak, hangoskodnak, verekszenek, erőszakoskodnak, rongálnak, veszélyesek a köz- és magántulajdonra (lopnak) és egyáltalán nem érdekli őket a "jóérzésű", normális embertársaik véleménye. A klubba teljes mértékben önként, külső kényszer nélkül járnak. Igényük egyszerű és elemi erejű: valahol együtt lenni és a (szabad)időt a saját korosztállyal, a másik nemmel a maguk módján valahogy eltölteni. (Dübörgő zene, tánc, tévézés, videózás, "bulizás".) A fiatalokat szellemi igénytelenség jellemzi. Kilencven százalékuk életében egyetlen könyvet sem olvasott (végig), vagy nem emlékszik ilyenre. Funkcionális

3 3 analfabéták : szövegmegértésük, összefüggéslátásuk nem (vagy alig) értékelhető. Átlagban 4-6 órát ülnek a tévé vagy számítógép előtt: kedvenceik az "agymosó", sok erőszakot és sodró lendületű cselekményt tartalmazó horror- és akciófilmek és játékprogramok. Órákon át képesek a játéktermek csillogó többségében virtuális gyilkolásra programozott automatáival, illetve ezek olcsóbb, otthoni változataival játszani. A legnagyobb probléma az, hogy idővel a gyerek szinte elfelejt gondolkodni és érezni, szellemi-érzelmi élete annyira beszűkül, eltompul, hogy egy új világ építői alig találnak munkájukhoz valami kapaszkodót, márpedig a fejlesztés egyik alapja az érdeklődés, a gyerek motiválhatósága. A hozzánk járó fiatalok családjainak körében a válások aránya 80%-os. A válás leggyakoribb okaiként az alkoholt, ill. az (ebből is következő) egymás iránti erőszakot, durvaságot, állandó veszekedéseket nevezik meg a gyerekek. A szülők anyagi (szociális) helyzete labilis, az alkohol és a veszekedések egyik forrása sokszor éppen az egyik fél valami okból munka nélkül maradása, a szinten tartásért folytatott igen keserves napi küzdelem. A szülő a gyerek(ek) normális szocializációjával, szellemi fejlődésével, fejlesztésével érdemben nem tud vagy képes foglalkozni, örül, ha a napi kosztot, ruhát, a havi rezsit elő tudja teremteni. A szülők gyerekeik iskolai kudarcaiért kisebb részben önmagukat, nagyobb részt az "unalmas, monoton, lelketlenül" oktató iskolát, a "nem hozzáértő, fásult" pedagógusokat tartják felelősnek. (Klubtagjaink 60%-a egyszer vagy többször bukott.) A mai magyar iskolarendszer alapvetően feltételezi az iskolai munkára építő otthoni foglalkozásokat, törődést. A tanár a szülőben munkájához megfelelő erkölcsi-szellemi hátteret nyújtó, segítő partnert próbál keresni. Az iskola - struktúrájánál fogva - egész egyszerűen nem tud mit kezdeni a megfelelő háttér nélküli gyerekekkel. Felkészületlenségükre, nem értékelhető iskolai produkcióikra elégtelen osztályzatokkal, intőkkel, rovókkal, néha a szülők behívásával, végső esetben az iskolától való eltanácsolással reagál. Az iskola a családot okolja a gyerek elhanyagolásáért, így a felek közti meddő vitában a gyerek lassan elvész. Nyilvánvaló, hogy az elégtelen osztályzatoknak, intőknek csak akkor lenne értelme, hatása, ha ezeket otthon érdemben kezelni tudnák. A szülő azonban nem tud (képes) segíteni. Tehetetlenségében ő is büntet, sokszor fizikailag is. A gyerek a tanulást, a tudás megszerzését, ennek folyamatát az iskolában is, otthon is totális kudarcként éli meg, hiszen itt is, ott is vele kiabálnak, őt teszik meg rossz eredményeiért felelősnek, őt büntetik, alázzák meg. A legtöbb ilyen sorsú gyerek élete innen egyszerű kényszerpályán fut tovább: érthetően olyan világban keres vigaszt és menekülést, ahol ő is valaki, ahol sikerélménye lehet, ahol a tanulás, a tanultság, az iskolai teljesítmény, a normális magatartás nem követelmény, nem, vagy lenézett érték. A gyerekek ezt a világot korunkban hasonló sorsú kortársaik és a "virtuális valóság" világában találják meg: a sajátosan értelmezett demokrácia - szinte az összes égi és földi csatornán át soha nem látott szennyáradatot zúdít az életkoránál fogva erre fogékony, befolyásolható fiatalságra. (Horror-, pornó-, akciófilmek ezrei a televízióban és a mozikban, a videotékák, számítógépes és videojáték-programok egyoldalú, hasonló tartalmú választéka.)

4 4 Ugyanennek a menekülésnek, kudarcokat feledni akarásnak sűrítettebb a gyermek fizikumát is keményen pusztító formái a drogok és drogpartik. Ezek a programok hosszú távon megdöbbentő személyiségtorzulást okozhatnak: ha egy programban nincs "kellő" akciómennyiség, akkor az már unalmas... A gondolkodást, elmélyülést, a világ sorsán való töprengést igénylő kultúrának (könyveknek, színdaraboknak, művészfilmeknek, képzőművészeti alkotásoknak) nincs szinte semmi esélye. A család és az iskola nem tudja (nem képes) védeni a hagyományos értékeket egy olyan társadalomban, ahol a gyerek csak nagyon ritkán látja igazolva ezek érvényesülését, igazságát. Sokkal inkább látja a "jó" térvesztését, az erőszak, az önzés, az individualizmus napi győzelmeit, térnyerését. A család, az iskola és a hagyományos értékek más képviselőinek harcát végtelenül megnehezíti a kész információkra épülő, gondolkodást nem igénylő (videó)filmeken és egyre rafináltabb játékokon elképzelhetetlen profitot kereső, ennek a profitnak a megtartására, növelésére (szinte bármi áron) törekvő, a politikával is egyre több helyen összefonódó multik "filozófiája". Amikor a fiatalok megkérdezik, hogy a hatalom miért engedi az erőszakot, primitivitást sugárzó filmeket, játékokat, ha "olyan rosszak és károsak", különösen akkor, ha a ( de jure hatalom nélküli) pedagógusok, pszichológusok, tudósok egyértelműen bizonyítják ezek és a fiatalok szellemi eltompulásának, a fiatalkori bűnözés növekedésének, durvulásának összefüggéseit, ez a válasz: demokrácia van, nektek kell megválasztanotok, mit néztek, olvastok, játszotok. Szabad ország szabadon döntő polgárai vagytok. A vizuális kultúra kínálata teljes körű: a gondolkodást igénylő művészfilmektől a legvéresebb horroron keresztül a legvadabb pornóig. A döntés a Tiétek! Mi (a pedagógusok által) felhívjuk a figyelmeteket a hagyományos értékekre is (ezeket tükrözik pl.: a kötelező olvasmányok, megtanulandó versek, zenék is), de ennél sokkal többet nem tehetünk... A nem nektek szóló tv-, videofilmeket, játékprogramokat figyelmeztető korosztályi jelzéssel látjuk el, ahogy minden dohánytermékeken is ott az intés: "súlyosan károsítja az egészséget!" Hiába tiltanánk vagy tiltjuk meg a nem nektek való durva akció-, horrorés pornófilmeket, játékprogramokat, ahogy a cigarettát is, annál jobban keresnétek, keresitek ezeket... Higgyétek el, mi sem örülünk ezeknek a negatív folyamatoknak, hiszen nekünk is vannak gyermekeink! Az már nem a mi felelősségünk, ha mégis hozzájuttok ezekhez... Az állam, az aktuális hatalom dolga az oktatási rendszeren és kultúrpolitikán keresztül megóvni ezektől titeket és megteremteni ideális fejlődésetekhez minden lehetőséget... Ez az ideológia nagyon jól hangzik ugyan, de több csúsztatást, összemosást tartalmaz, és szándékosan elfelejtkezik valamiről: a fiatalok döntése nem 'születetten szabad', hanem kőkeményen determinált: a döntésre, a választásra, a szabadsággal élni tudásra a fiatalokat fel kell készíteni, meg kell tanítani. A horror- és akciófilmek, videojátékok, a tartalmas könyvektől, filmektől eltérően nem igényelnek gondolkodást, elmélyedést, nem késztetik a fiatalt önmaga vagy a világ sorsán, jövőjén való töprengésre. Amíg az "aktuális hatalom" a többnyire rejtett (irdatlan anyagi haszon motiválta) összefonódások miatt többek között ezen multik befolyása (irányítása?) alatt áll, nem lesz érdemi változás. (A félreértés elkerülése végett: nem önmagukban ezekkel "alkotásokkal" van a gond, tetszik vagy sem, ezek is az emberiség termékei. Másról van szó! Részletesebben a háttéranyagokban.) Ha a család nem fektet hangsúlyt kora gyermekkortól a hagyományos értékek megértésére, élvezetére, megbecsülésére, a gyereket a tv, a videó és a többnyire

5 5 primitív játékok "nevelik", tehát egy teljesen egyoldalú, sivár, rengeteg erőszakot tartalmazó, kész információkra épülő vizuális kultúra határozza meg gondolkodását, értékrendjét, mozgatórugóit. Ne csodálkozzunk azon, hogy a gyereket "fárasztja" az olvasás, az olvasottakon való töprengés, a mélyebb összefüggések keresése, még akkor is, ha önmaga vagy családja sorsáról, jövőjéről van is szó. A gyerek általában tökéletesen visszatükrözi azokat a viszonyokat, amelyekben él, amelyek magatartását, gondolkodását beprogramozzák: ha ezek a viszonyok, minták többségükben egyoldalúak, sivárak, a gyerek is hasonló lesz. Mitől is lenne más?... A vázolt kép nem magyar specialitás, hanem világméretű probléma, melynek egyik fő forrása az a társadalmi-gazdasági rendszer, amit általában demokratikus kapitalizmusnak hívunk. Nem nehéz megjósolni, az önszabályozó szabad piacra épülő fogyasztói társadalom egy-két évtizeden belül eddig nem tapasztalt, növekvő válságfolyamatba (sorozatba) kerül, ami a jelenlegi hatalmi, elosztási viszonyok gyökeres (akár erőszakos?) megváltozását vonja maga után, akár hatalmas emberáldozat árán is. Nyugaton is sorra nyirbálják a szociális kiadásokat, sztrájkhullámok söpörnek végig a fejlett országokon, óriási erkölcsi és korrupciós botrányok pattannak ki nap mint nap, a kormányok érdemben nem tudnak mit kezdeni a munkanélküliséggel, a bűnözéssel, a fiatalok egyre nagyobb számban választják a drogokat, virtuális valóság világába merülést a céltalan, jövőkép nélküli életükből való menekülésre. [A probléma megoldásán elgondolkodó, eltöprengő ember hamar rádöbben, kérdései messzire és olyan (filozófiai megközelítést igénylő) mélységbe vezethetnek, ahol úgy tűnhet, jelen tudásunkkal nem látni (egyértelmű?) megoldást, sőt, néha az az érzésünk, talán nem is létezik ilyen Leginkább csak a sötétben tapogatózunk, de minden erőnkkel megpróbáljuk elhitetni magunkkal, hogy amit csinálunk, azzal Jó úton járunk, a Jót szolgáljuk, és ha nem is oldjuk meg a problémát, de mindenképpen közelebb kerülünk ehhez. Részletek a mellékletben.] A megoldásról és a cselekvési programról Az elmondottakból nyilvánvaló: világméretű szemléletváltás kellene, bármilyen naivan, utópisztikusan is hangzik. Az emberiség elsöprő többségének jelenlegi tudati szintje miatt ennek még nincs realitása. Az is nyilvánvaló, hogy az egyre nagyobb számú szociálisan-mentálisan veszélyeztetett, kallódó (a társadalomra nézve potenciálisan egyre veszélyesebb) cél és jövőkép nélküli fiatalok sorsát, a növekvő drogfogyasztást és bűnözést csakis "össztársadalmilag" (a társadalom az említett multikkal és kiszolgálóikkal ellenérdekelt hatalmas többségének összefogásával) lehet csökkenteni. Ebben a munkában vállal a maga speciális eszközeivel részt az ifjúsági klub. Az alapvetésből következik, hogy a gyerek társadalomhoz és önmagához való viszonyulásának, addigi értékrendjének megváltoztatása csakis korábbi életének, környezetének, értékrendjének fokozatos megváltoztatásával érhető el. A fokozatosság mértéke, az átalakulási folyamat hossza alapvetően a gyerek addigi környezetéhez való érzelmi-tudati kötődéstől, intelligenciájától és a gyerek köré szervezett új hatásrendszer (új környezet) hatékonyságától függ. [Nem várható el, hogy egy gyerek önmagától és tudatosan szembeforduljon korábbi negatív (egyoldalú) értékeket közvetítő - környezetével (pl. barátaival), és saját, kialakult szokásaival (pl. horror- pornó- és akciófilmek nézésével)].

6 6 A klub konkrét munkájának lényege az, hogy a gyerek régebbi szellemi környezetét (annak hatásrendszerét) a maga speciális eszközeivel először kiegészítse, majd az új értékek és hatások dominanciáját kiharcolja. Bár a gyerek továbbra is megszokott környezetében (család, iskola) él, de lassan, szinte észrevétlenül másképpen kezdi értékelni és magában elhelyezni régi környezete jelentőségét, hatásait. A gyerek önként egyre több időt szeretne eltölteni (és tölt el) az új, számára érdekes, izgalmas hatások között, közben lassan (néha gyökeresen) átformálódik az őt vezérlő erkölcsi-esztétikai értékrendje, szemlélete. A klubba behozott gyerekek bizalmát megnyerni nem könnyű feladat. Nem elítélni, hanem megérteni kell őket. Egyetlen esetben nyílnak meg, lesznek valóban őszinték: ha érzik, nem alárendelt gyereket, hanem egyenrangú partnert látunk bennük. Nagyon sokuk a klubban beszélt életében először önmagáról, és arról, hogyan látja a világot, a szüleit, a felnőtteket. Ez idáig soha, senki nem kérdezte meg őket, nem volt kíváncsi a véleményükre. A klub elsődleges feladata a céltalan lézengés és gyakori következménye: a testet-lelket pusztító drogok (marihuána, nitrohigító, speed, extasy, LSD, ill. az éppen ügyeletes újabban használt, egyre gyilkosabb szerek ) visszaszorítása, ezek "kiváltása" bármi más, értelmesebb dologra. A klub tőle telhetően próbálja minden eszközzel lekötni a gyerekek (az ifjúkor) hatalmas energiáját. A klubmunka alappillérei a fiatalok maximális aktivitására épített művészeti és (a sokszor tényleg "halálosan komoly") játékfoglalkozások. Ilyenek például: a gondolatébresztő vetélkedők, szituációs szerep- és drámajátékok, közös beszélgetések (mentálhigiénés szakemberek, orvosok, pszichiáterek bevonásával), anyagi lehetőségeink függvényében médiafoglalkozások tartása (a gyerekek újságírást, riporterkedést, operatőrködést, filmkészítést tanulnak), és nem utolsósorban kirándulások, táborok szervezése. (A médiafoglalkozások, a "médiajáték" a fiatalok, ill. a klub számára hosszabb távon nem elhanyagolható bevételi forrást jelenthet: a gyerekek a stúdióeszközök használatának megtanulásával képesek akár a lakosság film-utómunkával kapcsolatos igényeit is kielégíteni.) A gyerekek bizalmának, őszinteségének kézzelfogható jelei azok a velük, róluk készített filmek, amelyek mély bepillantást engednek életükbe, szüleik és az iskola tehetetlenségébe, a droghoz való viszonyukba. E filmek értékét jelentősen növeli az a tény, hogy ezek nagyobbik részét maguk a gyerekek forgatták. A klub hosszú távú célja az, hogy állandóan fejlődő közösségi lét, életforma biztosításával valamelyest kompenzálja a hátrányos helyzetet, a veszélyeztetettség társadalom számára is veszélyes következményeit. A munka lényege tulajdonképpen egyfajta pót-szocializáció. A gyereket megkíséreljük megtanítani gondolkodni, sokszor kilátástalannak tűnő viszonyaik létrejöttének okait megérteni, valamint új céljaikért kitartóan küzdeni, mert csak így lesz esélyük arra, hogy viszonyaikat meg is változtassák. Közöny, drog, deviancia kontra: dráma- és médiajáték. Konkrét cselekvési program, rövid hatásmechanizmus-vizsgálattal

7 7 A drámajáték szerepe, haszna a médiajátékkal ellentétben annyira közismert, hogy itt most eltekintek ismertetésétől, rengeteg irodalom és filmillusztráció áll rendelkezésre. (A drámatanárok posztgraduális képzése a óta folyamatos, lassan alig van az országban olyan iskola, ahol nem tanít drámapedagógus.) Értő kezekben erős a személyiségfejlesztő hatása, megkönnyíti a sok területen keményebb koncentrációt, kitartást igénylő médiajátékban való részvételt. A két foglalkozás (a többivel együtt) kiegészíti egymást, kölcsönhatásuk jelentősen megnöveli hatásfokukat. A médiafoglalkozások kábítószer-ellenes küzdelemben való felhasználásának ötlete két forrásból táplálkozott. (A foglalkozásokat a gyerekek nevezték el médiajátéknak.) Még Kispesten drogozó (marihuánát, LSD -t használó) fiatalokkal készített interjúk során vettük észre: a fiatalok, ha erre lehetőségük van, szívesen beszélnek, vitatkoznak, mondanak sokszor elgondolkodtató véleményt önmagukról, a felnőttekről, az őket körülvevő világról, drogos élményeikről. Ugyanakkor egyrészt nagyon kíváncsiak voltak a róluk készült filmre, másrészt felkeltette érdeklődésüket a fejhallgatós, monitorozó operatőr munkája, komolyan érdeklődtek: mi történik az interjútól a film teljes elkészültéig. Felajánlottuk: próbálják ki maguk is a kamerát, a rengeteg izgalmas trükköt "tudó" keverőt, próbáljanak ők maguk egy interjút elkészíteni valamelyik társukkal, barátjukkal, családtagjukkal, tanárukkal. Az ötletszerűen felkínált lehetőség nem várt, frenetikus sikert aratott nemcsak a fiúk körében! Nagyon meglepő volt látni, hogy az egyébként keményen deviáns, a társadalmi normákat élesen elutasító, többé-kevésbé drogozó fiatalok milyen szívesen és aktívan vesznek részt a nagyok (a körükben hallgatott-nézett népszerű rádióstelevíziós sztárok) mintájára egy képzelt szerkesztőség munkájában, a riporterkedésben és operatőrködésben. Általában élvezik a riporteri és a riportalanyi szerepet is, különösen kamera előtt, de a diktafon is megteszi. Érdekes megfigyelni, hogy az ambiciózusabb fiatalok riporterként hogyan küszködnek mindenekelőtt önmagukkal (nagyon gyatra szókincsükkel, koordinálatlan mozgásukkal, mikrofonlázukkal) azért, hogy egy "jó" interjút készíthessenek. Csodálkozva tapasztaltuk, hogy akár százszor is képesek újrakezdeni egy szerintük (vagy szerintünk) elrontott interjút, riportot, miközben két próbálkozás között elkeseredve szidják, kritizálják önmagukat, keresve, hogy hol, miért rontottak el valamit. Érdekes, hogy az egyébként szinte "minden konvencionális társadalmi normát" elutasító, megvető fiatalok milyen görcsös erővel próbálják a "menők" már konvencionális stílusát, mozgását, attitűdjeit, szóhasználatát) utánozni, görcsösen igyekeznek beszédben és viselkedésben kulturáltnak, "könnyed stílusúnak" látszani, kérdéseiket megtervezni. Nem veszik észre, hogy riportalanyként öntudatlanul is a tévében, filmeken látott riportalany-szerepnek próbálnak megfelelni: viszonylag kulturáltan viselkedve és válaszolgatva, a riport és a riporter elvárásainak eleget tenni. (Sokszor leállnak a válasszal: hadd kezdhessék elölről, másképpen.) Operatőr gyerekeink is öntudatlanul a filmeken látott "nagyokat" utánozzák: hihetetlen, de képesek 4-5 órát is állni a kamera mögött (sokszor csak monitorozva, vagyis szalagra rögzítés nélkül, csupán a kameramozgást tanulva), a nemegyszer számukra érdektelen riporteri tevékenységet vagy előadást kamerázva. Rendkívül fárasztó munkájukért rövidtávon egyedüli jutalmuk az őket figyelő társaik irigykedő pillantásai, hiszen felvételeik a kezdeti időszakban igen gyengék. Az

8 8 ő esetükben is a kemény önkritika a jellemző: mentségükre szokták felhozni a csak valóban nehezen megtanulható technikai elemeket, (kapcsolókat, gombokat, mozgásokat) és azt, hogy nem pusztán mechanikus fényképezést várnak tőlük, hanem "művészi igényű" munkát, vagyis a dolgok, jelenségek történések egyéni, sajátos módon való érzékelését, meglátását, rögzítését. (A dolgok, a téma sajátos látása és láttatása valószínűleg magasabb fokon megtanulhatatlan, "születni kell rá", hiszen éppen ebben áll az operatőri munka igazi lényege: alkotó módon filmezni.) Talán nem szükséges részletezni, hogy a médiajáték pedagógiai szempontból milyen szinte felmérhetetlen haszonnal jár. A peremre sodródott, szüleik által elhanyagolt, az iskolájuk részéről enyhén szólva nem sokra becsült, sokszor keményen társadalomellenes értékrendet valló és lehetőségek szerint ennek megfelelően is élő (sok esetben törő-zúzó bandákba, drogba menekülő) fiatalok a teljesen konvencionális médiaszerepekben öntudatlanul száznyolcvan fokos fordulatot vesznek: "napi szintjükhöz" képest kulturáltan viselkednek, kommunikálnak, kitartóan, nagy önfegyelemmel dolgoznak, értelmesen és többnyire becsületesen kritizálják önmagukat és egymást. Ami a legfontosabb: riporterként (diákújságíróként), operatőrként többé-kevésbé ismert személyiségeket megszólaltatva, faggatva (hosszabb távon) észrevétlenül kapcsolódnak be a legigazibb közélet(iség)be. A munka során a gyerekek kénytelenek társadalmilag elfogadott módon kommunikálni és a "jó" riport érdekében odafigyelni egy másik ember személyiségére. Ez a szakma jelentős emberismeretet és nagyfokú toleranciát követel meg, amiből viszont "privát emberként" a hétköznapokban is sokat lehet profitálni. A médiafoglalkozások kábítószer-ellenes küzdelembe való bekapcsolását más szempontból az kényszerítette ki, hogy '98 őszétől szinte minden általános- és középiskolában bevezették a (fakultatív) médiaoktatást, ami azért okozott komoly gondot az iskoláknak, mert anyagi okoknál fogva sem az alapvető technika, sem az ehhez értő szaktanár nem, vagy csak nehezen volt biztosítható. A kispesti ifjúsági klub megfelelő (fél-professzionális) stúdiótechnika birtokában ekkor már több mint egy éve folytatta a médiafoglalkozásokat, egyrészt az iskolákban, másrészt deviáns fiatalokkal az ifjúsági klubban, egészen jó eredménnyel: sok cél és jövőkép nélküli, de értelmes fiatalt sikerült "átgyúrni", színesebb pályára állítani, addig ismeretlen lehetőségeikre ráébreszteni. A médiaoktatásban érintett tanárokkal és igazgatókkal beszélgetve is körvonalazódott az elképzelés, hogy az ifjúsági klub a tanárok bevonásával valamiféle központi médiaműhelyt hozzon létre. A klub, kapcsolatai révén elsősorban nyári táboraiba rendszeresen meghívott médiaszakembereket (a napilapok, rádiók és televíziók újságíróit, operatőreit), akik rendszeresen foglalkoztak a gyerekekkel, és módot adtak a fiataloknak munkahelyük (saját médiumuk) életébe való bepillantásra. Nem zárkóztak el az elől, hogy lehetőségeik függvényében a média-műhelyen keresztül szakmailag támogassák a kerületi iskolaújság, iskolarádió-televízió munkáját. Úgy gondoljuk, ha valaki betekint az eddig elkészített audió illetve videó anyagokba, meggyőződhet a foglalkozások intenzív személyiségfejlesztő szerepéről.

9 9 Összefoglalva: akár tetszik nekünk, akár nem, a mai ifjúság a többnyire meglehetősen egyoldalú vizuális kultúrán nőtt és nő fel, ezért ízléséhez, befogadókészségéhez-képességéhez, gondolkodásához a vizuális információk állnak a legközelebb (tv, videó, számítógép, stb.). Sok más mellett, mi a SAJÁT FEGYVERÉT fordítjuk a siváran egyoldalú, rengeteg erőszakot tartalmazó, "agymosó" vizuális kultúrát (filmeket) tömeggyártásban gyártó, de irdatlan profittal és TÁRSADALMI BEFOLYÁSSAL rendelkező erőkkel (a hatalommal több helyen összefonódott "multikkal") szembe: a filmet! De a teljesen PASSZÍV, szelektálatlan, kritikátlan FILMNÉZÉST a többnyire "megszenvedett", ötleteket, fantáziát, gondolkodást, töprengést igénylő ALKOTÓ FILMKÉSZÍTÉS váltja fel! (Az alkotó munka minden keservével és örömével együtt!) A fiatalok a médiafoglalkozások keretében elsősorban riport- és dokumentumfilmeket készítenek. Segítségükkel vettük és vesszük fel a klubban és az iskolákban tartott drámajáték-foglalkozásokat is. Ezek a felvételek a gyerekek, de a tanárok számára is nagyon hasznos módszertani anyagnak bizonyultak. A pedagógusok kezdik megkedvelni és igényt is tartanak ezekre a munkákra, felismerve jelentőségüket nemcsak a konkrét médiaoktatásban, hanem a gyerekek erkölcsi-esztétikai nevelésében is. Ennek tudható be, hogy a médiaoktatásért felelős tanárok egyre gyakrabban hozzák el a klubba osztályaikat, ahol rendhagyó óra keretében ismerkedhetnek meg a fiatalok a média kifejezetten értékes, személyiségformáló oldalával. Interjúkat, riportokat készítenek nemcsak egymással, de tanáraikkal, ha "kaphatóak rá", szüleikkel vagy (sok esetben nemcsak az általuk) meghívott vendégekkel is. A gyerekek egyre inkább önállóan veszik fel ezeket az anyagokat, majd az utómunka különböző fázisait közösen megbeszélve, kielemezve, többnyire kemény vitáktól sem mentesen, kisebb csoportokra osztva végzik el. Célunk, hogy elsősorban a problémás fiatalokat az iskolaújságnál, az iskolarádióban és -tévében, valamint a klub médiaműhelyében végzett munkájukon keresztül fokozatosan, egyre aktívabban bekapcsoljuk iskolájuk, majd a kerület mindennapi életének vérkeringésébe, közéletébe. (Jó lehetőséget biztosítanak ezekre az iskolák vagy a kerület kulturális, művészeti és sportrendezvényei is.) A pedagógiai szempontoknak, a személyiségfejlesztésnek alárendelt médiajáték mindenekelőtt szókincset, kulturáltan beszélni tudást, gyors, lényegre törő gondolkodást, emberismeretet, nagyfokú toleranciát, közösségi magatartást, önfegyelmet, kitartást igényel, magasabb szinten és hosszabb távon pedig nagyobb nyitottságot, olvasottságot, műveltséget. A vizuális kultúra segítségével visszavezetjük a gyerekeket az olvasáshoz, töprengéshez, a kétarcú vizuális kultúra szelektált élvezetéhez, kritikájához. Az között média- és drámajáték-foglalkozásokon, ill. azok előkészítésében eddig valamilyen formában támogatólag részt vett szakemberek listája: Földiák András, igazgató, Magyar Művelődési Intézet Romhányi András, oszt. vez., Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Kollégium megalapítója Lehel László, igazgató, Petőfi Csarnok Margittay Katalin, igazgató, BMK

10 1 Péterfi Ferenc, főszerkesztő, Civil Rádió Kovács Gabriella, újságíró, Kossuth Rádió Gyuricza Péter, szerkesztő, Keresk. TV2 Bánki András, főszerkesztő h., Világgazdaság Ackermann Rainer, szerkesztő, Pester Lloyd Keresztúry József, drámatanár, ig. h., Vörösmarty Gimnázium Kalapács János, szociológus Kály-Kullai Károly, vezető, Sziget Droginformációs Alapítvány Csernus Imre, pszichiáter, Országos Pszichiátriai Intézet Ferencz Éva, énekművész (népdalénekes) Méhes Csaba, pantomimművész Zombori Ottó, csillagász, igazgató, Uránia Csillagvizsgáló Külön köszönet Mészáros Antalnak, az ABC-Film kft (ma Média Partner kft) vezetőjének, aki messzemenő szakmai és (több százezer forintos) anyagi támogatásával segítette a tette a program megvalósítását és némileg megalapozta további folytatását is. A Sirály Életmód Klubban és sok más helyen tartott foglalkozások az itt leírt tapasztalatok alapján valósultak meg. Befejezésül a félreértések elkerülésére még egyszer szeretnék hangsúlyozni három dolgot. A vázolt módszer csakis egy komplex nevelési folyamat, hatásrendszer egyik elemeként, de szerves részeként, a többi hatást kiegészítve, azokkal kölcsönhatásban lehet valóban hatékony. Ennek a hatásrendszernek tetszik nekünk vagy sem megkerülhetetlen legfontosabb részei a család és az iskola. Első ránézésre bármennyire is kudarcosnak, totálisan reménytelen ügynek tűnő is, egyet (sok kolléga véleményével vitatkozva) SOHA nem adhatunk fel: a családok bevonását a közös munkába. Az ok roppant egyszerű: ha elfogadjuk az alapvetésben megfogalmazott gondolatot, miszerint a gyerek szellemiségét (minél fiatalabban) általában mindenekelőtt az a mikrokultúra határozza meg, amiben a gyerek él, akkor szükség (gond) esetén ezt kell befolyásolnunk. A család (szülők, rokonok, többi gyerek) szellemiségének változása-változtatása felmérhetetlen segítség az általunk istápolt gyerek fejlődésében-fejlesztésében. Ez magyarul azt jelenti, egy gyerek nevelése automatikusan a mikrokörnyezetével (általában a családjával) foglalkozást is jelenti. Ez a családdal rendszeres kapcsolattartást igényel, a gondjaikba mély belelátást, szükség esetén mintegy tiszteletbeli családtagként tanácsadást (egyfajta családterápiát) is jelent. A családdal való ilyenfajta együttélés óriási segítség a gyerek viselkedésének, látszólag ok nélküli viselkedészavarainak megértésében és kezelésében. Kollégák sokszor kérdezik, mi a titka az eredményeknek, mi a minden problémás, deviáns gyereknél ható csodamódszer? Nincs ilyen, illetve ha mégis, az nagyon egyszerű: a módszer csak egy merev séma, amit gyerekenként végsőkig egyénre kell szabnunk. Minél érzékenyebb, értelmesebb, bonyolultabb működésű a gyerek, annál érzékenyebbnek, értelmesebbnek, bonyolultabbnak kell(ene) nekünk is lenni, így talán megtalálhatjuk a kulcsot hozzá. Azt se felejtsük, gyerekekről lévén szó, a ma megtalált kulcs holnap már nem biztos, hogy passzol a zárba. Tehát a többi szakmától eltérően a séma lényegéhez az állandó változni-változtatni tudás, a gyerek fejlődéséhez igazodni tudás is hozzátartozik.

11 1 Budapest, Győri Péter drámapedagógus Néhány kiegészítés A heti hat napon át nyitva tartó kispesti klub fő profilja a többségében szociálisan hátrányos helyzetű, deviáns, de tanáraik szerint jó eszűnek, értelmesnek tartott fiatalok értékrendjének fokozatos átalakítása volt, felvállalva (bekalkulálva) a kezdeti időszak elkerülhetetlen konfliktusait (verekedések, rongálások). (Ne feledjük, kezdetben a gyerek a mi, látszólag az övével szöges ellentétben álló világunkat (kultúránkat) lenézi, megveti, gúnyolja, felesleges hülyeségnek tartja, bennünk az ő életét szándékosan nehezítő, keserítő, fejét játszó fószert, ellenséget lát, akit ott próbál kijátszani, átverni, ahol lehet. Mivel a saját világát, életmódját természetesnek, helyesnek evidensnek, etalonnak tartja, a világa megváltoztatására irányuló kísérleteket belügyeibe való beavatkozásnak, személye elleni támadásnak veszi, és foggal-körömmel védi azt. A társadalom alapnormáit semmibe vevő, nehezen kezelhető gyerekekből a többség játékszabályait elfogadni, tiszteletben tartani tudó, önszabályozó, értelmes, alkotó közösség formálása irdatlanul nehéz folyamat. Ami általános érvénnyel elmondható: a pedagógus részéről az egyenrangú partnerségen túl a nem deviáns, átlagos gyerekekhez képest sokkal több időre, türelemre, toleranciára, improvizációs készségre, kemény önkritikára, állandó és fokozott készenléti állapotra van szükség. A gyerek kezdetben nem érti, miért akarjuk őt mindenáron megváltoztatni, nem tud, nem is akar a mi fejünkkel gondolkodni. Nekünk viszont elengedhetetlen az ő helyébe, világába képzelni magunkat, megérteni-átérezni mozgatórugóit. A munka akkor válik könnyebbé, amikor az értelmesebb hangadókat ( vezéregyéniségeket ) érzelmileg is sikerül megnyerni. A klubvezető elfogadása lehetővé teszi számukra egy addig ismeretlen, tőlük idegen világgal, (normarendszerrel) való lassú megbarátkozást. Megértik: nem ellenük, hanem értük folyik a harc, hogy a világ sokkal érdekesebb, színesebb, mint azt valaha is sejtették és bennük is ott van a lehetőség egy új, sokkal izgalmasabb világ befogadására, egy tartalmasabb élet megélésére. Belőlük alakul az első klubvezetőség. (Iskolai média- vagy drámafoglalkozásokat tartva pedagógusoktól gyakran hallottam: öreg, reménytelen, amit csinálsz, felejtsd el az egészet, ezeket te soha nem fogod megtanítani gondolkodni, ezek csak a direkt irányításból, utasításokból értenek. Kicsi, teljesen konkrét feladatokat kell nekik adni, de gyakran még ezeket sem értik vagy félreértik. Biztos, megvan ezeknek a pedagógusoknak is az igazsága, vannak ilyen gyerekek is. Diákújságírónak első körben nem őket és nem is az átlagot keressük, őket előbb el kell juttatni az önálló gondolkodásig. Az a tapasztalat, átlagban minden osztályban akad néhány szuverén egyéniség, akik rendelkeznek az újságíráshoz, riporterkedéshez elengedhetetlen önálló gondolkodás (potenciális) képességével. Ne feledjük, a média hatalmas véleményformáló erő,

12 1 ezért egy újságírónak, még ha diák is, nagy a felelőssége, elengedhetetlen, hogy önállóan tudjon gondolkodni. Az önállóan gondolkodás képessége természetesen csak belső lehetőség ("adottság"), amit rövidebb-hosszabb folyamatban általában nekünk kell kihozni a gyerekekből. Ennek lényege az, hogy első pillanattól egyenrangú partnerként kezelve őket, csoportban és egyénileg is fokozatosan nehezedő önálló munkát biztosítsunk számukra. Első pillanattól kérjük ki az aktuális témáról véleményüket, gondolataikat, ötleteiket. Nem az adott rendszer (pl. iskola) érdekeit gondolkodás, kritika nélkül kiszolgáló, az irányítást és utasításokat vakon elfogadó és végrehajtó, szolgalelkű felnőttekre, fiatalokra van szükség, még ha velük nyilván sokkal könnyebben, konfliktusmentesen lehet dolgozni. Ezt hagyjuk meg a katonaságnak és más erőszakról szóló szerveknek, szervezeteknek. Az általános és középiskolák fő feladata az oktatás mellett az Életre felkészítés és ennek keretében az önálló gondolkodásra szoktatás, dönteni tudás megtanítása. Ez nem megy építő konfliktusok, viták nélkül.) A széles pedagógiai-pszichológiai eszköztárt igényelő konkrét szakmai részletek külön tanulmányt érdemelnek. A klubmozgalomról Az ifjúsági klubok a Kádár-korszak hatvanas éveiben alakultak. A szocialista rezsim fontosnak tartotta, hogy a fiatalok sokoldalú szocialista ideológiát valló felnőttekké váljanak, ezért meglovagolva a valós társadalmi igényeket, (a fiatalok együttlét keresését és közös szórakozásvágyát), engedélyezte a klubok létrehozását, nem kis pénzt áldozva a fiatalok szabadidejének kulturált eltöltésére. Paradox módon a klubok meghívhattak másként, alternatív módon gondolkodó előadókat is (sok más valóban színes program mellett), úgy, hogy sok fiatal számára éppen a klubokban váltak világossá a szocialista ideológia és a társadalmi gyakorlat ellentmondásai. A hetvenes évek végén csak Budapesten kb. 600 klub (tanácsi, vállalati és néhány lakótelepi) üzemelt, sokuk a legszegényebbek számára is elérhető színvonalas programmal. Sorra nyíltak az új klubok, s felmerült az igény ez jól képzett klubos szakembergárda kiképzésére. Az első nagyszabású klubvezetőképző 1978-ban volt (Fővárosi Művelődési Ház), majd ezt több is követte. A klubmozgalom szerepe a társadalom (az ifjúság) életében Mivel az iskolától és az ifjúsági szervezetektől eltérően a klub (a klubéletben való részvétel) soha senki számára nem volt kötelező (vagy elvárható ), a fiatalok saját akaratukból vettek részt a klub életének, munkájának, programjainak a szervezésében és a klubvezetőnek (vezetőségnek) elemi érdeke volt a fiatalok megnyerése, megtartása, bevonásuk a klubmunka szervezésébe, vagyis összességében erős kötődés kialakítása. Így elmondható, hogy Magyarországon között a klubmozgalom volt a lehetőségekhez képest a legdemokratikusabb intézmény. A klubvezető(ség) kénytelen volt odafigyelni a tagság véleményére, kritikáira és megszívlelni azokat, különben becsukhatta a kaput. - A klubmozgalomban valósult meg talán egyedül valamelyest az ifjúságról szóló Ifjúságvédelmi Törvény (1971. évi IV. törvény) az akkori viszonyok közt megvalósíthatatlan szelleme (pl. az állam elismeri, hogy az ifjúságnak

13 1 élethelyzetéből adódóan sajátos érdekei vannak, az államnak is elő kell segíteni az ifjúsági érdek érvényesítését). - A klubok gyakorlatilag politikamentesek voltak. (Még formálisan sem kellett április 4-i vagy november 7-i ünnepséget, politikai tartalmú gyűléseket, előadásokat tartani.) Mivel az állam a klubokat nem vette (politikailag) komolyan, s ez az ellenőrzésben is megnyilvánult, a bátrabb klubvezetők (ha óvatosan is) lehetőséget adtak az állam gazdasági-politikai életét másként (bírálva) bemutató gondolkodóknak (közgazdászoknak, szociológusoknak, szociálpszichológusoknak, stb.). - Országos viszonylatban az ifjúsági klubok kb. három évtized alatt fiatalok százezreinek biztosították szabadidejük értelmes, közösségi eltöltését. A klubok jelentős szerepet játszottak a kallódó, otthon nélküli ( kulcsos ), nehezen nevelhető (szociálisan-mentálisan veszélyeztetett) fiatalok szocializációjában, valamiféle speciális hídként működtek a szétesett családok, nevelni alig tudó iskolák és a nagybetűs Élet, a társadalom között. (A jobb klubok szükség esetén megoldották a gyerekek korrepetálását, lelki segélyszolgálatként működtek, oldott hangulatú felvilágosító sorozatokat szerveztek neves pszichológusokkal (szociológusokkal). Megpróbáltak közvetíteni család és gyerek ill. az iskola és a gyerek között (segítettek feloldani, kezelni a különösen kamaszkor táján felerősödő konfliktusokat). A klub mai szóhasználattal élve családsegítő funkciót is betöltött. Összefoglalva: a fiataloknak volt hova menniük iskola után, ahol jól érezték magukat, ahova önként mentek, ahol rengeteg olyan ismeretet, információt, segítséget kaptak, amelyeket sehol másutt nem kaptak meg vagy ha néha megkaptak is, valamiért nem fogadták el azokat (többnyire a nem megfelelő viszony miatt). Rengeteg fiatalt a klubban hallgattak meg először igazán, sokuk ott lelt otthonra, barátokra, közösségre, érvényesülési lehetőségre, a klub alapozta meg az életre való felkészülést, segítette önmaga és a világ mélyebb megértését. A jelen ( ) A rendszerváltás (az ideológiaváltás, a tulajdonviszonyok átrendeződése) elsöpörte a klubmozgalmat. Ez azt jelentette, hogy a szocializáció egyik fontos eleme megszűnt létezni. A klubmozgalom életét azonban nemhogy nem vette át semmilyen más intézmény vagy szervezet, de a többi szocializációs lételem is súlyosan megsérült (család és iskola). Bár több látványos terv, intézkedés, szervezet született (1991: három évre szóló ifjúsági intézkedési terv; 1994: előnyt a jövőnek 101 pontja; Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács; 1996: Közoktatási Törvén módosítása, stb.), az eredményes kivitelezésnek nem sikerült megteremteni a feltételeit. Ennek oka elsősorban nem az egységes, mindent megoldó Gyermek- és Ifjúságvédelmi Törvény vagy az Európai Ifjúsági Jogok Chartájának hiánya volt, elfogadásuk legalább alapot teremtett következetes számonkérésükhöz. Nem szerencsés, hogy jelenleg az ifjúság (ugyanazon) problémáival formálisan is rengeteg különböző szintű és rangú intézmény foglalkozik sok átfedéssel, az összhang alig látható jelei nélkül, ezzel módot adva ügyirattologatásra, feladat- és felelősség el- és áthárításra.

14 1 Régi igazság: minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle. A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Törvény elkészült, de betart(at)ása alapvető össztársadalmi szemléletváltás nélkül megoldhatatlan. A háttéranyagok átszerkesztés alatt, rövidesen a honlapra kerülnek.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is.

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is. Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel biológiai, társadalmi,

Részletesebben

Kell-e óvoda minden gyereknek?

Kell-e óvoda minden gyereknek? 2010 február 19. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A következő hetekben sok családban lesz akkut téma, hogy melyik óvodába menjen a gyerek. Amelyik közel van?

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben