Animus Műhely Projekt I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Animus Műhely Projekt I."

Átírás

1 1 Animus Műhely Projekt I. Bevezető A tanulmány-vázlat a potenciálisan hatalmas erőt, tehetséget képviselő, de sodródó, kallódó, cél nélküli, sokszor keményen deviánssá váló, problémás * fiatalok és az őket kitermelő felnőtt társadalom viszonyával, e viszony megváltoztatásának egy sajátos lehetőségével foglalkozik. A téma érzékeny : fiatalok százezreiről, szemünk fényéről, a társadalom jövőjének letéteményeseiről van szó. Az érzékenységet növeli, hogy amikor az okokat (felelősöket?) kezdjük kutatni, menthetetlenül érintetté válnak a fiatalok fejlődésére-fejlesztésére kiható szerveződések (család, iskola, egyház, média stb.). ill. az ezek működését, szellemiségét befolyásoló, meghatározó (felettes) intézmények. A fiatalok és a rájuk valamilyen értékrend szerint ható, hatni akaró felnőttek kapcsolata bonyolult, ellentmondásos kölcsönhatásrendszerben valósul meg, aminek "működése" legfeljebb csak részben és fáziskéséssel tekinthető át. Korunk modern társadalmára ez sokszorosan igaz. Ez az írás a témát egyetlen szemszögből közelíti: adottnak véve a társadalom többségének elvárását az új generációban kialakítandó alapvető értékrendet illetően**, ennek kialakítására (a változás folyamatának elindítására) ad egy, alaposan kipróbált, praktikus lehetőséget, tevékenységformát, módszert, ami jelentősen közelebb vihet, esetleg visz is a probléma megoldásához. A bemutatott foglalkozás természetesen egy komplex hatásrendszer része, egyetlen eleme, ami a többi résszel kölcsönhatásban van, de azokat nem pótolja. A hatásrendszer annál hatékonyabb, minél jobban kiegészítik, erősítik egymást a rendszer részei. (A próba első színtere Kispesten, egy deviáns fiatalok számára létrehozott ifjúsági klub volt. Az alkalmazott módszer nem deviáns, 'átlagos' fiataloknál érthetően sokkal könnyebben és rövidebb idő alatt hozott eredményt, de a kérdés éppen az volt, sokkal nehezebb terepen működik-e, és ha igen, milyen változtatásokkal. A három év alatt ( ) felgyűlt tapasztalatokból nyertes pályázat született. *A problémás jelző a hivatalos kritériumok szerint szociálisan hátrányos helyzetű, (messze) lehetőségük alatt teljesítő fiatalokra vonatkozik, akiknek magatartása, életmódja a jelenlegi társadalmi normákat sérti, nehezen nevelhetők, bár iskolájuk szerint (néha kiemelkedően) jó képességűek, megfelelő körülmények között az addig nyújtottnál sokkal jobb teljesítményre hivatottak. **Jelenleg érvényben levő, a kívánatos állampolgári magatartást, viselkedést meghatározó írott törvények, írott és íratlan alapszabályok, követelmények.

2 2 Tanulmány-vázlat A Főváros Közgyűlése Kulturális Bizottsága Közművelődési és Tudományos Alapjához benyújtott nyertes pályázat alapján. (Ikt. sz.: 12953/2000.) Cselekvési programvázlat: a kerület fiataljainak bevonása kerületük kulturális és közéletébe, tekintettel a fiatalok elszigetelt csoportjaira is. Alapvetés Egyetlen gyerek sem születik bűnözőnek, kábítószeresnek, negatív értékrendet képviselőnek vagy közönyösnek, hanem az aktuális hivatalos értékrend szerint parciálisan bűnöző, akarva-akaratlanul negatív értékeket sugárzó felnőttek társadalmában válik, formálódik azzá. A gyerekek a felnőtt társadalom mindenkori állapotának, viszonyainak leghűbb visszatükrözői. Egy gyerek általában csak úgy tud viszonyulni a társadalomhoz és önmagához, ahogy ezt az őt körülvevő (szűkebb) környezet (mikrokultúra) viszonyai amelyben él és nevelkedik lehetővé teszik, meghatározzák. Ha a gyerektől a társadalmi normáknak megfelelő viselkedést, viszonyulást várunk el, akkor az ezektől a normáktól eltérő ( negatív ) értékeket sugárzó szűkebb viszonyait kell befolyásolni, ill. új lehetőségeket biztosítva ezeket megváltoztatni. A klubba járó fiatalok, családi viszonyaik és a társadalmi háttér rövid jellemzése (Kispest, ) A gyerekek begyűjtése több helyről, párhuzamosan történt: Kispesten '96 őszétől a kerület összes általános és középiskolájából az osztályfőnökök és gyermekvédők segítségével szűrtük ki a legproblémásabb (tehetségesnek tartott, de nehezen kezelhető ) gyerekeket. megismertük a kerület összes - a fiatalok által találkozóhelynek tartott terét, parkját, bevásárlóközpontját, játszótermét, de az utca és (főleg télen) a lakótelepi kapualjak is remek lelőhelynek bizonyultak. Felvettük a kapcsolatot a nevelési tanácsadóval, a rendőrség ifjúságvédelmi előadóival, a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével.) A klubba egyelőre , év közötti fiatal jár, valamennyien többé-kevésbé problémásak, ha tehetik (felnőttet játszva) cigarettáznak, isznak, esetenként marihuánát ( füvet ) vagy más drogot használnak, hangoskodnak, verekszenek, erőszakoskodnak, rongálnak, veszélyesek a köz- és magántulajdonra (lopnak) és egyáltalán nem érdekli őket a "jóérzésű", normális embertársaik véleménye. A klubba teljes mértékben önként, külső kényszer nélkül járnak. Igényük egyszerű és elemi erejű: valahol együtt lenni és a (szabad)időt a saját korosztállyal, a másik nemmel a maguk módján valahogy eltölteni. (Dübörgő zene, tánc, tévézés, videózás, "bulizás".) A fiatalokat szellemi igénytelenség jellemzi. Kilencven százalékuk életében egyetlen könyvet sem olvasott (végig), vagy nem emlékszik ilyenre. Funkcionális

3 3 analfabéták : szövegmegértésük, összefüggéslátásuk nem (vagy alig) értékelhető. Átlagban 4-6 órát ülnek a tévé vagy számítógép előtt: kedvenceik az "agymosó", sok erőszakot és sodró lendületű cselekményt tartalmazó horror- és akciófilmek és játékprogramok. Órákon át képesek a játéktermek csillogó többségében virtuális gyilkolásra programozott automatáival, illetve ezek olcsóbb, otthoni változataival játszani. A legnagyobb probléma az, hogy idővel a gyerek szinte elfelejt gondolkodni és érezni, szellemi-érzelmi élete annyira beszűkül, eltompul, hogy egy új világ építői alig találnak munkájukhoz valami kapaszkodót, márpedig a fejlesztés egyik alapja az érdeklődés, a gyerek motiválhatósága. A hozzánk járó fiatalok családjainak körében a válások aránya 80%-os. A válás leggyakoribb okaiként az alkoholt, ill. az (ebből is következő) egymás iránti erőszakot, durvaságot, állandó veszekedéseket nevezik meg a gyerekek. A szülők anyagi (szociális) helyzete labilis, az alkohol és a veszekedések egyik forrása sokszor éppen az egyik fél valami okból munka nélkül maradása, a szinten tartásért folytatott igen keserves napi küzdelem. A szülő a gyerek(ek) normális szocializációjával, szellemi fejlődésével, fejlesztésével érdemben nem tud vagy képes foglalkozni, örül, ha a napi kosztot, ruhát, a havi rezsit elő tudja teremteni. A szülők gyerekeik iskolai kudarcaiért kisebb részben önmagukat, nagyobb részt az "unalmas, monoton, lelketlenül" oktató iskolát, a "nem hozzáértő, fásult" pedagógusokat tartják felelősnek. (Klubtagjaink 60%-a egyszer vagy többször bukott.) A mai magyar iskolarendszer alapvetően feltételezi az iskolai munkára építő otthoni foglalkozásokat, törődést. A tanár a szülőben munkájához megfelelő erkölcsi-szellemi hátteret nyújtó, segítő partnert próbál keresni. Az iskola - struktúrájánál fogva - egész egyszerűen nem tud mit kezdeni a megfelelő háttér nélküli gyerekekkel. Felkészületlenségükre, nem értékelhető iskolai produkcióikra elégtelen osztályzatokkal, intőkkel, rovókkal, néha a szülők behívásával, végső esetben az iskolától való eltanácsolással reagál. Az iskola a családot okolja a gyerek elhanyagolásáért, így a felek közti meddő vitában a gyerek lassan elvész. Nyilvánvaló, hogy az elégtelen osztályzatoknak, intőknek csak akkor lenne értelme, hatása, ha ezeket otthon érdemben kezelni tudnák. A szülő azonban nem tud (képes) segíteni. Tehetetlenségében ő is büntet, sokszor fizikailag is. A gyerek a tanulást, a tudás megszerzését, ennek folyamatát az iskolában is, otthon is totális kudarcként éli meg, hiszen itt is, ott is vele kiabálnak, őt teszik meg rossz eredményeiért felelősnek, őt büntetik, alázzák meg. A legtöbb ilyen sorsú gyerek élete innen egyszerű kényszerpályán fut tovább: érthetően olyan világban keres vigaszt és menekülést, ahol ő is valaki, ahol sikerélménye lehet, ahol a tanulás, a tanultság, az iskolai teljesítmény, a normális magatartás nem követelmény, nem, vagy lenézett érték. A gyerekek ezt a világot korunkban hasonló sorsú kortársaik és a "virtuális valóság" világában találják meg: a sajátosan értelmezett demokrácia - szinte az összes égi és földi csatornán át soha nem látott szennyáradatot zúdít az életkoránál fogva erre fogékony, befolyásolható fiatalságra. (Horror-, pornó-, akciófilmek ezrei a televízióban és a mozikban, a videotékák, számítógépes és videojáték-programok egyoldalú, hasonló tartalmú választéka.)

4 4 Ugyanennek a menekülésnek, kudarcokat feledni akarásnak sűrítettebb a gyermek fizikumát is keményen pusztító formái a drogok és drogpartik. Ezek a programok hosszú távon megdöbbentő személyiségtorzulást okozhatnak: ha egy programban nincs "kellő" akciómennyiség, akkor az már unalmas... A gondolkodást, elmélyülést, a világ sorsán való töprengést igénylő kultúrának (könyveknek, színdaraboknak, művészfilmeknek, képzőművészeti alkotásoknak) nincs szinte semmi esélye. A család és az iskola nem tudja (nem képes) védeni a hagyományos értékeket egy olyan társadalomban, ahol a gyerek csak nagyon ritkán látja igazolva ezek érvényesülését, igazságát. Sokkal inkább látja a "jó" térvesztését, az erőszak, az önzés, az individualizmus napi győzelmeit, térnyerését. A család, az iskola és a hagyományos értékek más képviselőinek harcát végtelenül megnehezíti a kész információkra épülő, gondolkodást nem igénylő (videó)filmeken és egyre rafináltabb játékokon elképzelhetetlen profitot kereső, ennek a profitnak a megtartására, növelésére (szinte bármi áron) törekvő, a politikával is egyre több helyen összefonódó multik "filozófiája". Amikor a fiatalok megkérdezik, hogy a hatalom miért engedi az erőszakot, primitivitást sugárzó filmeket, játékokat, ha "olyan rosszak és károsak", különösen akkor, ha a ( de jure hatalom nélküli) pedagógusok, pszichológusok, tudósok egyértelműen bizonyítják ezek és a fiatalok szellemi eltompulásának, a fiatalkori bűnözés növekedésének, durvulásának összefüggéseit, ez a válasz: demokrácia van, nektek kell megválasztanotok, mit néztek, olvastok, játszotok. Szabad ország szabadon döntő polgárai vagytok. A vizuális kultúra kínálata teljes körű: a gondolkodást igénylő művészfilmektől a legvéresebb horroron keresztül a legvadabb pornóig. A döntés a Tiétek! Mi (a pedagógusok által) felhívjuk a figyelmeteket a hagyományos értékekre is (ezeket tükrözik pl.: a kötelező olvasmányok, megtanulandó versek, zenék is), de ennél sokkal többet nem tehetünk... A nem nektek szóló tv-, videofilmeket, játékprogramokat figyelmeztető korosztályi jelzéssel látjuk el, ahogy minden dohánytermékeken is ott az intés: "súlyosan károsítja az egészséget!" Hiába tiltanánk vagy tiltjuk meg a nem nektek való durva akció-, horrorés pornófilmeket, játékprogramokat, ahogy a cigarettát is, annál jobban keresnétek, keresitek ezeket... Higgyétek el, mi sem örülünk ezeknek a negatív folyamatoknak, hiszen nekünk is vannak gyermekeink! Az már nem a mi felelősségünk, ha mégis hozzájuttok ezekhez... Az állam, az aktuális hatalom dolga az oktatási rendszeren és kultúrpolitikán keresztül megóvni ezektől titeket és megteremteni ideális fejlődésetekhez minden lehetőséget... Ez az ideológia nagyon jól hangzik ugyan, de több csúsztatást, összemosást tartalmaz, és szándékosan elfelejtkezik valamiről: a fiatalok döntése nem 'születetten szabad', hanem kőkeményen determinált: a döntésre, a választásra, a szabadsággal élni tudásra a fiatalokat fel kell készíteni, meg kell tanítani. A horror- és akciófilmek, videojátékok, a tartalmas könyvektől, filmektől eltérően nem igényelnek gondolkodást, elmélyedést, nem késztetik a fiatalt önmaga vagy a világ sorsán, jövőjén való töprengésre. Amíg az "aktuális hatalom" a többnyire rejtett (irdatlan anyagi haszon motiválta) összefonódások miatt többek között ezen multik befolyása (irányítása?) alatt áll, nem lesz érdemi változás. (A félreértés elkerülése végett: nem önmagukban ezekkel "alkotásokkal" van a gond, tetszik vagy sem, ezek is az emberiség termékei. Másról van szó! Részletesebben a háttéranyagokban.) Ha a család nem fektet hangsúlyt kora gyermekkortól a hagyományos értékek megértésére, élvezetére, megbecsülésére, a gyereket a tv, a videó és a többnyire

5 5 primitív játékok "nevelik", tehát egy teljesen egyoldalú, sivár, rengeteg erőszakot tartalmazó, kész információkra épülő vizuális kultúra határozza meg gondolkodását, értékrendjét, mozgatórugóit. Ne csodálkozzunk azon, hogy a gyereket "fárasztja" az olvasás, az olvasottakon való töprengés, a mélyebb összefüggések keresése, még akkor is, ha önmaga vagy családja sorsáról, jövőjéről van is szó. A gyerek általában tökéletesen visszatükrözi azokat a viszonyokat, amelyekben él, amelyek magatartását, gondolkodását beprogramozzák: ha ezek a viszonyok, minták többségükben egyoldalúak, sivárak, a gyerek is hasonló lesz. Mitől is lenne más?... A vázolt kép nem magyar specialitás, hanem világméretű probléma, melynek egyik fő forrása az a társadalmi-gazdasági rendszer, amit általában demokratikus kapitalizmusnak hívunk. Nem nehéz megjósolni, az önszabályozó szabad piacra épülő fogyasztói társadalom egy-két évtizeden belül eddig nem tapasztalt, növekvő válságfolyamatba (sorozatba) kerül, ami a jelenlegi hatalmi, elosztási viszonyok gyökeres (akár erőszakos?) megváltozását vonja maga után, akár hatalmas emberáldozat árán is. Nyugaton is sorra nyirbálják a szociális kiadásokat, sztrájkhullámok söpörnek végig a fejlett országokon, óriási erkölcsi és korrupciós botrányok pattannak ki nap mint nap, a kormányok érdemben nem tudnak mit kezdeni a munkanélküliséggel, a bűnözéssel, a fiatalok egyre nagyobb számban választják a drogokat, virtuális valóság világába merülést a céltalan, jövőkép nélküli életükből való menekülésre. [A probléma megoldásán elgondolkodó, eltöprengő ember hamar rádöbben, kérdései messzire és olyan (filozófiai megközelítést igénylő) mélységbe vezethetnek, ahol úgy tűnhet, jelen tudásunkkal nem látni (egyértelmű?) megoldást, sőt, néha az az érzésünk, talán nem is létezik ilyen Leginkább csak a sötétben tapogatózunk, de minden erőnkkel megpróbáljuk elhitetni magunkkal, hogy amit csinálunk, azzal Jó úton járunk, a Jót szolgáljuk, és ha nem is oldjuk meg a problémát, de mindenképpen közelebb kerülünk ehhez. Részletek a mellékletben.] A megoldásról és a cselekvési programról Az elmondottakból nyilvánvaló: világméretű szemléletváltás kellene, bármilyen naivan, utópisztikusan is hangzik. Az emberiség elsöprő többségének jelenlegi tudati szintje miatt ennek még nincs realitása. Az is nyilvánvaló, hogy az egyre nagyobb számú szociálisan-mentálisan veszélyeztetett, kallódó (a társadalomra nézve potenciálisan egyre veszélyesebb) cél és jövőkép nélküli fiatalok sorsát, a növekvő drogfogyasztást és bűnözést csakis "össztársadalmilag" (a társadalom az említett multikkal és kiszolgálóikkal ellenérdekelt hatalmas többségének összefogásával) lehet csökkenteni. Ebben a munkában vállal a maga speciális eszközeivel részt az ifjúsági klub. Az alapvetésből következik, hogy a gyerek társadalomhoz és önmagához való viszonyulásának, addigi értékrendjének megváltoztatása csakis korábbi életének, környezetének, értékrendjének fokozatos megváltoztatásával érhető el. A fokozatosság mértéke, az átalakulási folyamat hossza alapvetően a gyerek addigi környezetéhez való érzelmi-tudati kötődéstől, intelligenciájától és a gyerek köré szervezett új hatásrendszer (új környezet) hatékonyságától függ. [Nem várható el, hogy egy gyerek önmagától és tudatosan szembeforduljon korábbi negatív (egyoldalú) értékeket közvetítő - környezetével (pl. barátaival), és saját, kialakult szokásaival (pl. horror- pornó- és akciófilmek nézésével)].

6 6 A klub konkrét munkájának lényege az, hogy a gyerek régebbi szellemi környezetét (annak hatásrendszerét) a maga speciális eszközeivel először kiegészítse, majd az új értékek és hatások dominanciáját kiharcolja. Bár a gyerek továbbra is megszokott környezetében (család, iskola) él, de lassan, szinte észrevétlenül másképpen kezdi értékelni és magában elhelyezni régi környezete jelentőségét, hatásait. A gyerek önként egyre több időt szeretne eltölteni (és tölt el) az új, számára érdekes, izgalmas hatások között, közben lassan (néha gyökeresen) átformálódik az őt vezérlő erkölcsi-esztétikai értékrendje, szemlélete. A klubba behozott gyerekek bizalmát megnyerni nem könnyű feladat. Nem elítélni, hanem megérteni kell őket. Egyetlen esetben nyílnak meg, lesznek valóban őszinték: ha érzik, nem alárendelt gyereket, hanem egyenrangú partnert látunk bennük. Nagyon sokuk a klubban beszélt életében először önmagáról, és arról, hogyan látja a világot, a szüleit, a felnőtteket. Ez idáig soha, senki nem kérdezte meg őket, nem volt kíváncsi a véleményükre. A klub elsődleges feladata a céltalan lézengés és gyakori következménye: a testet-lelket pusztító drogok (marihuána, nitrohigító, speed, extasy, LSD, ill. az éppen ügyeletes újabban használt, egyre gyilkosabb szerek ) visszaszorítása, ezek "kiváltása" bármi más, értelmesebb dologra. A klub tőle telhetően próbálja minden eszközzel lekötni a gyerekek (az ifjúkor) hatalmas energiáját. A klubmunka alappillérei a fiatalok maximális aktivitására épített művészeti és (a sokszor tényleg "halálosan komoly") játékfoglalkozások. Ilyenek például: a gondolatébresztő vetélkedők, szituációs szerep- és drámajátékok, közös beszélgetések (mentálhigiénés szakemberek, orvosok, pszichiáterek bevonásával), anyagi lehetőségeink függvényében médiafoglalkozások tartása (a gyerekek újságírást, riporterkedést, operatőrködést, filmkészítést tanulnak), és nem utolsósorban kirándulások, táborok szervezése. (A médiafoglalkozások, a "médiajáték" a fiatalok, ill. a klub számára hosszabb távon nem elhanyagolható bevételi forrást jelenthet: a gyerekek a stúdióeszközök használatának megtanulásával képesek akár a lakosság film-utómunkával kapcsolatos igényeit is kielégíteni.) A gyerekek bizalmának, őszinteségének kézzelfogható jelei azok a velük, róluk készített filmek, amelyek mély bepillantást engednek életükbe, szüleik és az iskola tehetetlenségébe, a droghoz való viszonyukba. E filmek értékét jelentősen növeli az a tény, hogy ezek nagyobbik részét maguk a gyerekek forgatták. A klub hosszú távú célja az, hogy állandóan fejlődő közösségi lét, életforma biztosításával valamelyest kompenzálja a hátrányos helyzetet, a veszélyeztetettség társadalom számára is veszélyes következményeit. A munka lényege tulajdonképpen egyfajta pót-szocializáció. A gyereket megkíséreljük megtanítani gondolkodni, sokszor kilátástalannak tűnő viszonyaik létrejöttének okait megérteni, valamint új céljaikért kitartóan küzdeni, mert csak így lesz esélyük arra, hogy viszonyaikat meg is változtassák. Közöny, drog, deviancia kontra: dráma- és médiajáték. Konkrét cselekvési program, rövid hatásmechanizmus-vizsgálattal

7 7 A drámajáték szerepe, haszna a médiajátékkal ellentétben annyira közismert, hogy itt most eltekintek ismertetésétől, rengeteg irodalom és filmillusztráció áll rendelkezésre. (A drámatanárok posztgraduális képzése a óta folyamatos, lassan alig van az országban olyan iskola, ahol nem tanít drámapedagógus.) Értő kezekben erős a személyiségfejlesztő hatása, megkönnyíti a sok területen keményebb koncentrációt, kitartást igénylő médiajátékban való részvételt. A két foglalkozás (a többivel együtt) kiegészíti egymást, kölcsönhatásuk jelentősen megnöveli hatásfokukat. A médiafoglalkozások kábítószer-ellenes küzdelemben való felhasználásának ötlete két forrásból táplálkozott. (A foglalkozásokat a gyerekek nevezték el médiajátéknak.) Még Kispesten drogozó (marihuánát, LSD -t használó) fiatalokkal készített interjúk során vettük észre: a fiatalok, ha erre lehetőségük van, szívesen beszélnek, vitatkoznak, mondanak sokszor elgondolkodtató véleményt önmagukról, a felnőttekről, az őket körülvevő világról, drogos élményeikről. Ugyanakkor egyrészt nagyon kíváncsiak voltak a róluk készült filmre, másrészt felkeltette érdeklődésüket a fejhallgatós, monitorozó operatőr munkája, komolyan érdeklődtek: mi történik az interjútól a film teljes elkészültéig. Felajánlottuk: próbálják ki maguk is a kamerát, a rengeteg izgalmas trükköt "tudó" keverőt, próbáljanak ők maguk egy interjút elkészíteni valamelyik társukkal, barátjukkal, családtagjukkal, tanárukkal. Az ötletszerűen felkínált lehetőség nem várt, frenetikus sikert aratott nemcsak a fiúk körében! Nagyon meglepő volt látni, hogy az egyébként keményen deviáns, a társadalmi normákat élesen elutasító, többé-kevésbé drogozó fiatalok milyen szívesen és aktívan vesznek részt a nagyok (a körükben hallgatott-nézett népszerű rádióstelevíziós sztárok) mintájára egy képzelt szerkesztőség munkájában, a riporterkedésben és operatőrködésben. Általában élvezik a riporteri és a riportalanyi szerepet is, különösen kamera előtt, de a diktafon is megteszi. Érdekes megfigyelni, hogy az ambiciózusabb fiatalok riporterként hogyan küszködnek mindenekelőtt önmagukkal (nagyon gyatra szókincsükkel, koordinálatlan mozgásukkal, mikrofonlázukkal) azért, hogy egy "jó" interjút készíthessenek. Csodálkozva tapasztaltuk, hogy akár százszor is képesek újrakezdeni egy szerintük (vagy szerintünk) elrontott interjút, riportot, miközben két próbálkozás között elkeseredve szidják, kritizálják önmagukat, keresve, hogy hol, miért rontottak el valamit. Érdekes, hogy az egyébként szinte "minden konvencionális társadalmi normát" elutasító, megvető fiatalok milyen görcsös erővel próbálják a "menők" már konvencionális stílusát, mozgását, attitűdjeit, szóhasználatát) utánozni, görcsösen igyekeznek beszédben és viselkedésben kulturáltnak, "könnyed stílusúnak" látszani, kérdéseiket megtervezni. Nem veszik észre, hogy riportalanyként öntudatlanul is a tévében, filmeken látott riportalany-szerepnek próbálnak megfelelni: viszonylag kulturáltan viselkedve és válaszolgatva, a riport és a riporter elvárásainak eleget tenni. (Sokszor leállnak a válasszal: hadd kezdhessék elölről, másképpen.) Operatőr gyerekeink is öntudatlanul a filmeken látott "nagyokat" utánozzák: hihetetlen, de képesek 4-5 órát is állni a kamera mögött (sokszor csak monitorozva, vagyis szalagra rögzítés nélkül, csupán a kameramozgást tanulva), a nemegyszer számukra érdektelen riporteri tevékenységet vagy előadást kamerázva. Rendkívül fárasztó munkájukért rövidtávon egyedüli jutalmuk az őket figyelő társaik irigykedő pillantásai, hiszen felvételeik a kezdeti időszakban igen gyengék. Az

8 8 ő esetükben is a kemény önkritika a jellemző: mentségükre szokták felhozni a csak valóban nehezen megtanulható technikai elemeket, (kapcsolókat, gombokat, mozgásokat) és azt, hogy nem pusztán mechanikus fényképezést várnak tőlük, hanem "művészi igényű" munkát, vagyis a dolgok, jelenségek történések egyéni, sajátos módon való érzékelését, meglátását, rögzítését. (A dolgok, a téma sajátos látása és láttatása valószínűleg magasabb fokon megtanulhatatlan, "születni kell rá", hiszen éppen ebben áll az operatőri munka igazi lényege: alkotó módon filmezni.) Talán nem szükséges részletezni, hogy a médiajáték pedagógiai szempontból milyen szinte felmérhetetlen haszonnal jár. A peremre sodródott, szüleik által elhanyagolt, az iskolájuk részéről enyhén szólva nem sokra becsült, sokszor keményen társadalomellenes értékrendet valló és lehetőségek szerint ennek megfelelően is élő (sok esetben törő-zúzó bandákba, drogba menekülő) fiatalok a teljesen konvencionális médiaszerepekben öntudatlanul száznyolcvan fokos fordulatot vesznek: "napi szintjükhöz" képest kulturáltan viselkednek, kommunikálnak, kitartóan, nagy önfegyelemmel dolgoznak, értelmesen és többnyire becsületesen kritizálják önmagukat és egymást. Ami a legfontosabb: riporterként (diákújságíróként), operatőrként többé-kevésbé ismert személyiségeket megszólaltatva, faggatva (hosszabb távon) észrevétlenül kapcsolódnak be a legigazibb közélet(iség)be. A munka során a gyerekek kénytelenek társadalmilag elfogadott módon kommunikálni és a "jó" riport érdekében odafigyelni egy másik ember személyiségére. Ez a szakma jelentős emberismeretet és nagyfokú toleranciát követel meg, amiből viszont "privát emberként" a hétköznapokban is sokat lehet profitálni. A médiafoglalkozások kábítószer-ellenes küzdelembe való bekapcsolását más szempontból az kényszerítette ki, hogy '98 őszétől szinte minden általános- és középiskolában bevezették a (fakultatív) médiaoktatást, ami azért okozott komoly gondot az iskoláknak, mert anyagi okoknál fogva sem az alapvető technika, sem az ehhez értő szaktanár nem, vagy csak nehezen volt biztosítható. A kispesti ifjúsági klub megfelelő (fél-professzionális) stúdiótechnika birtokában ekkor már több mint egy éve folytatta a médiafoglalkozásokat, egyrészt az iskolákban, másrészt deviáns fiatalokkal az ifjúsági klubban, egészen jó eredménnyel: sok cél és jövőkép nélküli, de értelmes fiatalt sikerült "átgyúrni", színesebb pályára állítani, addig ismeretlen lehetőségeikre ráébreszteni. A médiaoktatásban érintett tanárokkal és igazgatókkal beszélgetve is körvonalazódott az elképzelés, hogy az ifjúsági klub a tanárok bevonásával valamiféle központi médiaműhelyt hozzon létre. A klub, kapcsolatai révén elsősorban nyári táboraiba rendszeresen meghívott médiaszakembereket (a napilapok, rádiók és televíziók újságíróit, operatőreit), akik rendszeresen foglalkoztak a gyerekekkel, és módot adtak a fiataloknak munkahelyük (saját médiumuk) életébe való bepillantásra. Nem zárkóztak el az elől, hogy lehetőségeik függvényében a média-műhelyen keresztül szakmailag támogassák a kerületi iskolaújság, iskolarádió-televízió munkáját. Úgy gondoljuk, ha valaki betekint az eddig elkészített audió illetve videó anyagokba, meggyőződhet a foglalkozások intenzív személyiségfejlesztő szerepéről.

9 9 Összefoglalva: akár tetszik nekünk, akár nem, a mai ifjúság a többnyire meglehetősen egyoldalú vizuális kultúrán nőtt és nő fel, ezért ízléséhez, befogadókészségéhez-képességéhez, gondolkodásához a vizuális információk állnak a legközelebb (tv, videó, számítógép, stb.). Sok más mellett, mi a SAJÁT FEGYVERÉT fordítjuk a siváran egyoldalú, rengeteg erőszakot tartalmazó, "agymosó" vizuális kultúrát (filmeket) tömeggyártásban gyártó, de irdatlan profittal és TÁRSADALMI BEFOLYÁSSAL rendelkező erőkkel (a hatalommal több helyen összefonódott "multikkal") szembe: a filmet! De a teljesen PASSZÍV, szelektálatlan, kritikátlan FILMNÉZÉST a többnyire "megszenvedett", ötleteket, fantáziát, gondolkodást, töprengést igénylő ALKOTÓ FILMKÉSZÍTÉS váltja fel! (Az alkotó munka minden keservével és örömével együtt!) A fiatalok a médiafoglalkozások keretében elsősorban riport- és dokumentumfilmeket készítenek. Segítségükkel vettük és vesszük fel a klubban és az iskolákban tartott drámajáték-foglalkozásokat is. Ezek a felvételek a gyerekek, de a tanárok számára is nagyon hasznos módszertani anyagnak bizonyultak. A pedagógusok kezdik megkedvelni és igényt is tartanak ezekre a munkákra, felismerve jelentőségüket nemcsak a konkrét médiaoktatásban, hanem a gyerekek erkölcsi-esztétikai nevelésében is. Ennek tudható be, hogy a médiaoktatásért felelős tanárok egyre gyakrabban hozzák el a klubba osztályaikat, ahol rendhagyó óra keretében ismerkedhetnek meg a fiatalok a média kifejezetten értékes, személyiségformáló oldalával. Interjúkat, riportokat készítenek nemcsak egymással, de tanáraikkal, ha "kaphatóak rá", szüleikkel vagy (sok esetben nemcsak az általuk) meghívott vendégekkel is. A gyerekek egyre inkább önállóan veszik fel ezeket az anyagokat, majd az utómunka különböző fázisait közösen megbeszélve, kielemezve, többnyire kemény vitáktól sem mentesen, kisebb csoportokra osztva végzik el. Célunk, hogy elsősorban a problémás fiatalokat az iskolaújságnál, az iskolarádióban és -tévében, valamint a klub médiaműhelyében végzett munkájukon keresztül fokozatosan, egyre aktívabban bekapcsoljuk iskolájuk, majd a kerület mindennapi életének vérkeringésébe, közéletébe. (Jó lehetőséget biztosítanak ezekre az iskolák vagy a kerület kulturális, művészeti és sportrendezvényei is.) A pedagógiai szempontoknak, a személyiségfejlesztésnek alárendelt médiajáték mindenekelőtt szókincset, kulturáltan beszélni tudást, gyors, lényegre törő gondolkodást, emberismeretet, nagyfokú toleranciát, közösségi magatartást, önfegyelmet, kitartást igényel, magasabb szinten és hosszabb távon pedig nagyobb nyitottságot, olvasottságot, műveltséget. A vizuális kultúra segítségével visszavezetjük a gyerekeket az olvasáshoz, töprengéshez, a kétarcú vizuális kultúra szelektált élvezetéhez, kritikájához. Az között média- és drámajáték-foglalkozásokon, ill. azok előkészítésében eddig valamilyen formában támogatólag részt vett szakemberek listája: Földiák András, igazgató, Magyar Művelődési Intézet Romhányi András, oszt. vez., Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Kollégium megalapítója Lehel László, igazgató, Petőfi Csarnok Margittay Katalin, igazgató, BMK

10 1 Péterfi Ferenc, főszerkesztő, Civil Rádió Kovács Gabriella, újságíró, Kossuth Rádió Gyuricza Péter, szerkesztő, Keresk. TV2 Bánki András, főszerkesztő h., Világgazdaság Ackermann Rainer, szerkesztő, Pester Lloyd Keresztúry József, drámatanár, ig. h., Vörösmarty Gimnázium Kalapács János, szociológus Kály-Kullai Károly, vezető, Sziget Droginformációs Alapítvány Csernus Imre, pszichiáter, Országos Pszichiátriai Intézet Ferencz Éva, énekművész (népdalénekes) Méhes Csaba, pantomimművész Zombori Ottó, csillagász, igazgató, Uránia Csillagvizsgáló Külön köszönet Mészáros Antalnak, az ABC-Film kft (ma Média Partner kft) vezetőjének, aki messzemenő szakmai és (több százezer forintos) anyagi támogatásával segítette a tette a program megvalósítását és némileg megalapozta további folytatását is. A Sirály Életmód Klubban és sok más helyen tartott foglalkozások az itt leírt tapasztalatok alapján valósultak meg. Befejezésül a félreértések elkerülésére még egyszer szeretnék hangsúlyozni három dolgot. A vázolt módszer csakis egy komplex nevelési folyamat, hatásrendszer egyik elemeként, de szerves részeként, a többi hatást kiegészítve, azokkal kölcsönhatásban lehet valóban hatékony. Ennek a hatásrendszernek tetszik nekünk vagy sem megkerülhetetlen legfontosabb részei a család és az iskola. Első ránézésre bármennyire is kudarcosnak, totálisan reménytelen ügynek tűnő is, egyet (sok kolléga véleményével vitatkozva) SOHA nem adhatunk fel: a családok bevonását a közös munkába. Az ok roppant egyszerű: ha elfogadjuk az alapvetésben megfogalmazott gondolatot, miszerint a gyerek szellemiségét (minél fiatalabban) általában mindenekelőtt az a mikrokultúra határozza meg, amiben a gyerek él, akkor szükség (gond) esetén ezt kell befolyásolnunk. A család (szülők, rokonok, többi gyerek) szellemiségének változása-változtatása felmérhetetlen segítség az általunk istápolt gyerek fejlődésében-fejlesztésében. Ez magyarul azt jelenti, egy gyerek nevelése automatikusan a mikrokörnyezetével (általában a családjával) foglalkozást is jelenti. Ez a családdal rendszeres kapcsolattartást igényel, a gondjaikba mély belelátást, szükség esetén mintegy tiszteletbeli családtagként tanácsadást (egyfajta családterápiát) is jelent. A családdal való ilyenfajta együttélés óriási segítség a gyerek viselkedésének, látszólag ok nélküli viselkedészavarainak megértésében és kezelésében. Kollégák sokszor kérdezik, mi a titka az eredményeknek, mi a minden problémás, deviáns gyereknél ható csodamódszer? Nincs ilyen, illetve ha mégis, az nagyon egyszerű: a módszer csak egy merev séma, amit gyerekenként végsőkig egyénre kell szabnunk. Minél érzékenyebb, értelmesebb, bonyolultabb működésű a gyerek, annál érzékenyebbnek, értelmesebbnek, bonyolultabbnak kell(ene) nekünk is lenni, így talán megtalálhatjuk a kulcsot hozzá. Azt se felejtsük, gyerekekről lévén szó, a ma megtalált kulcs holnap már nem biztos, hogy passzol a zárba. Tehát a többi szakmától eltérően a séma lényegéhez az állandó változni-változtatni tudás, a gyerek fejlődéséhez igazodni tudás is hozzátartozik.

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A ViTT módszer bevezetése iskolámban

A ViTT módszer bevezetése iskolámban Kodolányi János Főiskola Nemzetközi és Felnőttképzési Központ A ViTT módszer bevezetése iskolámban Szakdolgozat Konzulens: Ábrahám Norbert Készítette: Orosz Attila Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek 1 Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek Civil Művek Közművelődési Egyesület, 2014 2 A kiadványt készítette: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba A

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek

konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek 2 konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek Szeged, 2007. április 28-29. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY 3 E kiadvány a Nagyító Alapítvány

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben