ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK"

Átírás

1 3 ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPSÉGE Előszó Az egyetem napján Február másodikán, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem napján, prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, rektor koszorút helyezett el Zrínyi Miklós szobránál, az intézmény Hungária körúti bázisán. A díszteremben Kalmár János történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának docense mondott ünnepi beszédet. Ezt követően Kovács Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség személyügyi csoportfőnöke, Szabó Miklós rektor és Pajzs József Szigetvár polgármestere elismeréseket adott át az egyetem munkatársainak, valamint a díszvendégeknek. Az egyetem napján nyílt meg a díszterem előterében Morshhauser Miklós nyugállományú alezredes, festőművész akvarell kiállítása. A ZMNE Üllői úti bázisán felavatták a költő és hadvezér Zrínyi Miklós mellszobrát. 1 Tisztelt Olvasó! Az idézett sorok utolsó mondata indította el azon törekvésünket, hogy bemutassuk, mi is történt február másodikán a ZMNE Üllői úti bázisán. Hogyan juthatott el a szoboravatás gondolata a megszületéstől ahhoz, hogy Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrát felavathattuk? Mivel érdemelte ki az egyetem névadója, hogy az Üllői úti bázison is elhelyezzük a szobrát? Rendelkezünk-e további elgondolással az elkezdett folyamat folytatásához, vagy ez csak egyszeri állomása volt hagyományápolási tevékenységünknek? A következőkben ezekre a kérdésekre kísérlem meg a választ megadni. 1 Magyar Honvéd február 6. XV. évf. 6. szám 18. oldal

2 4 Gróf Zrínyi Miklós 1620-ban született Ozalyban és november 18-án egy vadászaton tragikus körülmények között halt meg Újzerinvárban. Kiváló politikus, hadvezér, hadtudós és költő volt. A király a törökök ellen elért légrádi győzelemért 1647-ben Horvátország bánjává és főkapitányává nevezte ki. Zrínyi Miklós tapasztalva azt a tényt, hogy a Habsburgok nem kívántak a törökök ellen döntő hadjáratot indítani, több esetben is önálló kezdeményezésbe fogott és harcaival jelentős sikereket ért el szeptemberében a király kinevezte a magyarországi hadak főparancsnokává, október 20-án a Vág menti harcokban visszafordulásra kényszerítette a többszörös túlerőben lévő török sereget telén hadával Eszékig tört előre és február 2-án a törökök egyik legfontosabb visszavonulási útvonalát a Dráva hidat is felégette. Az elért sikerei és a törököknek okozott veszteségei hatására nevét egész Európa dicsérte. Egyidejűleg a pápa és több európai uralkodó is magas kitüntetésben részesítette. Londonban könyvet jelentettek meg személyéről és tetteiről. Elért sikerei ellenére a bécsi udvar Vasvárott a magyarok érdekeit sértő békét kötött a törökkel. Ez a tény nagy fájdalommal töltötte el és ez volt a fő oka, hogy visszautasította I. Lipót felajánlását hercegi rangra történő felemeléséhez. Irodalmi munkássága is jelentős értékekkel gazdagította a hazai irodalmat és a korszerű hadtudomány elméletét. Művei a török veszélyt, a korszerű hadviselés elméleti és gyakorlati kérdéseit, valamint a jó hadvezérrel szemben támasztott követelményeket és elvárásokat fogalmazták meg. Közülük a legjelentősebbek a Tábori kis tracta; Mátyás király életéről való elmélkedések; A török áfium ellen való orvosság; Vitéz hadnagy című munkái. A Szigeti veszedelem című hőskölteményében Szigetvár évi török ostromát és elestét, I. Szolimán halálát és a maroknyi védőcsapat heroikus küzdelmét és életének feláldozását mutatja be. 2 2 Zrínyi Miklós gróf életrajzát a Hadtudományi Lexikon II. kötet (M ZS) oldalán [Hadtudományi Társaság évi kiadás] található adatok alapján ismertettem.

3 Az előzőek bizonyságául idézem a nagy politikus, költő, hadvezér és hadtudós néhány fontos gondolatát: Minden győzelem jó és nagy, de az, amely a mi akaratunk szerint is vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Nagy dolog e titok, és szükséges a kapitánynak, e nélkül soha semmit véghez nem viszen emberül. Semmi nincs olyan ártalmas a hadviselőben, mint a harag, megvakítja az embert, befedi homállyal az okoskodást. Azé a hadi győzelem, akié a nagyobb hadi mesterség. Csak a fegyver nyújt biztos védelmet, de azt ésszel kell használni. A Bolyai János Honvéd Alapítvány egyik fő tevékenysége a nemzeti hagyományok ápolása, emlékművek, szobrok felújítása és újak létesítése. Ebbe a folyamatba illeszkedik bele gróf Zrínyi Miklós szobrának elkészíttetése és a ZMNE Üllői úti bázisán történő felavatása. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes kari főigazgató alkotta meg és az öntés költségeit az Ausztriában élő Sarkady - Szabó Juliánna úrhölgy fedezte. Ezúton is köszönetet mondok mindkettőjüknek támogatásukért és önzetlen segítségnyújtásukért. Alapítványunk még ebben az évben szobrot tervez állítani az 1556-os szigetvári hősnek, a dédnagyapának, gróf Zrínyi Miklósnak ( ) is. A szobor megalkotására Benedek György Munkácsy díjas, érdemes szobrászművészt kértük fel és a felavatás idejeként szeptember 8-át, kitörésének és elestének napját jelöltük meg. A szobor elkészítésének költségeit az Alapítvány saját erőforrásaiból és közadakozásból fedezi. A Zrínyi szobrok az Üllői úti bázis parancsnoki udvarában nyernek végső elhelyezést. Hiszem, hogy az összeállítás amely a Bolyai Szemle különszámaként került kiadásra meggyőz mindannyiunkat arról, hogy történelmünk e jeles személye és tettei méltán vívták ki az utókor tiszteletét és elismerését. 5

4 6 E szavakkal és Benedek Elektől idézett gondolatokkal ajánlom e kiadványt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem polgárai és minden érdeklődő figyelmébe. Aki embernek igaz ember; hazafinak igaz hazafi volt; aki tudott hevülni nemes eszményekért, igaz lélekkel, ereje, tehetsége legjavával haladt a legfőbb cél felé, mely nem lehet más: e hazának üdve, boldogsága, aki e hazáért élt, dolgozott, nagyokat cselekedett szóval, tollal, karddal, vésővel, ecsettel, s ha világi hatalom volt a kezében, e hatalommal a nép javát munkálta mindig: hely illeti meg a nagy magyarok Pantheonjában. Budapest, február 2. Benedek Elek Dr. Rádli Tibor ezredes a Bolyai János Honvéd Alapítvány Kuratórium elnöke

5 7

6 8 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kertész Zoltán őrnagy Kertész Zoltán őrnagy vagyok, a ZMNE Személy és Munkaügyi Igazgatóság Személyügyi Osztály főtisztje. Köszöntöm Önöket. A Bolyai János Honvéd Alapítvány célja a katonai hagyományőrzés. Az alapítvány kezdeményezte a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, a költő és hadvezér, egyetemünk névadója Zrínyi Miklós szobrának elkészítését. A szobrot Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy anyagi támogatásával Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója alkotta. Zrínyi Miklós kiemelkedő haditette volt az Eszéki - híd felgyújtása és ezzel a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját és ma felavatjuk Szigetvár hős védője dédunokájának szobrát.

7 9 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyetem rektora nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket névadónk, Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrának avatási ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm: a Hadtörténeti Múzeum igazgatóját, Dr. Lugosi József ezredes urat, a Hadtörténeti Intézet igazgatóját, Dr. Horváth Miklós alezredes urat, Holló József ezredes urat, a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály Katonai Oktatási Osztály osztályvezetőjét, Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat, egyetemünk mb. katonai rektorhelyettesét, Pajzs József urat, Szigetvár város polgármesterét, Darázsi Mátyás urat, Szigetvár város alpolgármesterét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgyet, a szobor elkészítésének anyagi támogatóját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Röviden ismertetem rendezvényünk programját: a Himnusz elhangzása után Virág Miklós költő előadja erre az alkalomra írt versét és Rapcsák Dóra tanuló hegedű szólóját hallhatjuk; a rektori határozat ismertetését a szobor leleplezése követi; az avató beszéd után az egyetem, a főiskolai kar és az alapítvány képviselői koszorút helyeznek el; ezután a szobor megáldása és megszentelése következik, majd rendezvényünk hivatalos részét a Szózattal zárjuk. Tájékoztatom Önöket, hogy az ünnepséget a Bolyai emlékszobában fogadás követi. Köszönöm a figyelmet!

8 10 Himnusz

9 Kérem hallgassák meg Virág Miklós költő erre az alkalomra írt versét. 11 ZRÍNYI 21. század Virág Miklós költő Ős-Hadak-Útján elindult Ozalitól Csáktornyáig Ozmán Habsburg vihar verte És Ő Új-Zrínyi várat állít Horvátföld Zala zengte nevét Beszterce Babocsa Pécs Eszék Szólította a Nagy Előd Hogy áfiumtól védekezzék Honi-láng megvívni sarkallta Vadkan-agyar élete ára Neve ZRÍNYI jelenti CSILLAG Elvezetett Európába

10 12 Fogadják szeretettel Rapcsák Dóra tanulót, aki Rieding D-dúr hegedűverseny II. tételét adja elő. Rapcsák Dóra tanuló

11 13 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismertetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának 32/2004. határozatát Zrínyi Miklós szobrának ünnepélyes felavatásáról: Zrínyi Miklós ( ) a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, költő, nagy műveltségű, széles látókörű politikus és mint a szigetvári hős védőjének dédunokája, a családi tradíciók folytatója - kiváló hadtudós, valamint a hadtörténelmet jól ismerő katona volt. Nevéhez fűződik a rendszerezett hadtudomány megalapozása, továbbá a katonai szakszókincs megteremtése Magyarországon. Hadtudományi munkáiban foglalt tanításai ma is iránymutatók számunkra. Zrínyi élete a magyar nép, a haza szolgálatának példaképe. Elméleti ismereteit a török hódítók ellen vívott csatákban hadvezérként is sikerrel bizonyította. Kiemelkedő haditette volt az Eszéki-híd felgyújtása és ezáltal Dél-Dunántúlon a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját. Elrendelem, hogy névadónk, Zrínyi Miklós szobrának felavatását február 02-án, az Egyetem Napján, az Eszéki-híd felgyújtásának 340. évfordulóján hajtsák végre. A szobor elhelyezését az Üllői úti bázis aulájában engedélyezem. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes alkotta. A szobor elkészítését Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy szponzorá1ta. A szobor leleplezésére felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornokot, mb. katonai rektorhelyettest. Ünnepi beszéd megtartására felkérem Dr. Négyesi Lajos őrnagyot.

12 14 Felkérem a szobor megáldására Mészáros László őrnagyot, protestáns tábori lelkészt, megszentelésére Kóczán Árpád alezredest, római katolikus tábori lelkészt. Elrendelem, hogy ezentúl az Egyetem Napján a bázis állománya ünnepélyes katonai tiszteletadás mellett a szobrot koszorúzza meg. Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgynek önzetlen támogatásáért köszönetet mondok. Budapest, január 26. A határozatot aláírta Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus rektor.

13 15 Felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat a szobor leleplezésére. Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, mb. katonai rektorhelyettesnek a szobor leleplezését. Az intézmény állandó állománya és hallgatói nevében megköszönöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy támogatását és Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója munkáját.

14 16 Felkérem az avató beszéd elmondására Dr. Négyesi Lajos őrnagy urat, hadtörténészt. Dr. Négyesi Lajos őrnagy Tábornok Úr, Tiszt Urak, Kedves Vendégeink! Örömteli eseményre gyűltünk ma össze, hogy tanúi legyünk, amint iskolánk egy gyönyörű műalkotással gazdagodik, mely Berek Lajos mk. ezredes úr tehetségét dicséri. Gondolom mindenki számára természetes, hogy Zrínyi Miklós szobrának a nevét viselő egyetem ad helyt, de szeretném, ha nem csak a névadót látnánk benne, amikor rátekintünk, hanem megértenénk az üzenetet is, amit Zrínyi Miklós ércszobra ben a magyar katonai felsőoktatás fellegvárában hordoz.

15 Mit üzen a mának Zrínyi Miklós? Azoknak, akik a hadügy kérdéseiről döntenek, azt üzeni, hogy a vitéz hadvezér a nemzet élet-halál harca közben is a magyar hadtudomány megteremtésében, gondolkodni tudó katonák nevelésében látta az ország felszabadulásának és függetlenségének zálogát. Később számos követője akadt, akik bizonyították, hogy a magyar katonák nem csak a csatatereken, hanem a tudományos fórumokon is megállják helyüket. Ennek a három és fél évszázados munkának eredménye és koronája a Nemzetvédelmi Egyetem, melynek fennmaradása egyben a magyar hadtudomány fejlődésének is záloga. Zrínyi Miklós üzen a jelen kor katonai vezetőinek is. Mindenkinek, akire katonák vezetését és nevelését bízták. Írásaival és tetteivel arra figyelmeztet, hogy mit sem ér a gyakorlott vitéz, ha a kardját nem az ész és a hazaszeretet vezeti. Zrínyi Vitéz hadnagya ma is időszerű gondolatokat fogalmaz meg, mely szól nem csak a jelen, hanem a jövő katonai vezetőinek is. Azoknak a hallgatóknak, akik nap mint nap láthatják majd ezt az alkotást, mely eszükbe juttatja, hogy mielőtt a marsall botot keresnék a kenyérzsákjukban, először a kard és a toll mestereivé kell válniuk. Használják ki az egyetem adta lehetőségeket arra, hogy művelt tisztek legyenek, akik mernek és tudnak gondolkodni, és nem csak meglátják a problémákat, hanem képesek megtalálni a megoldást is. Megtalálni és papírra vetni, hiszen a török kor számos kiváló hadvezért nevelt, de csak egy Zrínyi Miklóst, aki leírta gondolatait, hogy az utókor is okulhasson belőle. Ne hagyják haszontalanul elmúlni az egyetemi éveket! Tanulják meg a tudományos gondolkodást, kutassanak, írjanak TDK dolgozatokat, legyenek konferenciák résztvevői! Igyekezzenek a jelen kor Zrínyi Miklósaivá válni! Most, amikor egy újabb hadügyi forradalom éveit éljük, nagy szükség van a gondolkodó katonákra. Nem biztos, hogy az a jó, amit külföldi hadseregektől veszünk át. A szolgai másolás nyomán csak torz eredmény születhet. Nekünk a magyar viszonyokat figyelembe vevő legjobb megoldásra van szükségünk. 17

16 18 Végezetül Zrínyi Miklós gondolatait idézem föl, remélve, hogy e csarnok falai megőrzik a szavak visszhangját, hogy még hosszú évek múlva is meghallja mindenki, aki megáll egy pillanatra Zrínyi Miklós érc mellszobra előtt. Aki tehát békességet óhajt, az készüljön a háborúra; aki győzelemre vágyik, az oktassa a katonáit szorgalmasan aki jó sikert kíván az tudománnyal hadakozzék s ne próbáljon szerencsét. (Az török áfium ellen való orvosság)

17 19 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Koszorúzás következik. Zrínyi Miklós mellszobrára koszorút helyez el: a ZMNE részéről: Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar és a Bolyai János Honvéd Alapítvány részéről: Dr. Rádli Tibor ezredes a kuratórium elnöke, Dr. Márfi László ezredes és Nagy László nyá. alezredes a kuratórium tagjai, a Nagyváradi m. kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola képviselője, a Bajtársi Kör nevében Balási Béla tüzér hadnagy. Balról: Dr. Márfi László ezredes, Dr. Rádli Tibor ezredes és Nagy László nyá. alezredes

18 20 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szobor megáldása és megszentelése következik. Felkérem Mészáros László őrnagy urat, protestáns tábori lelkészt, áldja meg, majd Kóczán Árpád alezredes urat, római katolikus tábori lelkészt, hogy szentelje meg a mellszobrunkat. Mészáros László őrnagy protestáns tábori lelkész Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól az Úr Jézus Krisztustól az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Ezen a jeles napon idézzünk néhány gondolatot Zrínyi próz á- jából: Minden jó és nagy, de az, mely a mi akaratunk szerint és vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb.

19 Nem haraggal, nem bosszúsággal, hanem ésszel és emberséggel kell hadakozni. Az a had, avagy ország, avagy fejedelem, amely minden reménységet csak egy valamely emberben teszi, nem lehet állandós sokáig. rossz had az olyan, aki csak egy emberben bízik. Az kapitánnak nem kell mindjárt harcrul gondolkodni, hanem minden módot előbb próbálni mást, hogy az ellenséget megverhesse. Ne illesd ha lehet az ellenséged kicsin bosszúsággal: a kicsin bosszúság haragot nyit az emberben és bosszúállást. Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj reá. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Más a keménység, más a kegyetlenség: valamint ez utolsót el kell kerülni a hadnagynak, úgy az első nélkül nem lehet. Aki okos, soha nem megyen úgy az ellenségre, mint rosszra, hanem mintha legjobb és vitézebb volna. Mindezen intelmek méltók arra, hogy e mai kor katonái hasznosítsák azokat saját életükben. Áldás: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! (II: Krónikák Könyve 15. rész 7. verse) 21

20 22 Kóczán Árpád alezredes római katolikus tábori lelkész Tisztelt Ünneplő Közösség! Szeretett Bajtársak! Zrínyi Miklósban olyan hős hazafit tisztelünk, akinek tettei és tettekre serkentő szavai prófétai üzenetként máig érvényes mondandójával hasítanak belénk, a legújabb kor elpuhult, önérzetét vesztett magyarjaiba. Az török áfium ellen való orvosság c. neves művét ezzel az intéssel kezdi: Ne bántsd a magyart! Többek között ezt írja: Teliek a historiák a mi magyar nemzetünknek dicsőségével, teli a világ azoknak emlékezetivel, és Európának egy szeglete sincs, aki a mi eleinkről becsülettel ne szólna, soha muzulmán vér nagyobb folyásokkal nem folyt, mint a magyar kard miatt, soha senki ennek a pogány holdnak betöltését úgy nem késlette, mint mi magyarok. De meg kell vallanunk, noha nyögve és pironkodva, mert: előbbi szerencsénk most gyalázatunkra van, olyan messze estünk mi mostani magyarok a régiektűl, hogy ha előljőnének mostan másvilágról azok a mi vitéz eleink, sem mi őket, sem ők minket meg nem ismerhetnének.

21 Mert nyelvünkön, szólásunkon kivül hasonlítjuk mi magunkat azokhoz? és bizonyára mondhatnák nékünk: A hang ugyan Jákobé, de a kéz Ézsau keze. Csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig, valahunnan jön reánk, prédájává. Miért? - A vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás gyűlöléséért és ezer ilyen vétkünkért. Én nem hizelkedhetem, édes nemzetem, tenéked, hogy hazugságommal dicsérjelek, mert a prófétaként: én népem, akik boldognak hirdetnek, azok megcsalnak téged, - hanem im megmondom magadnak fogyatkozásidat, olyan szívvel és szándékkal, hogy megesmérvén magad is, vesd ki ezt a mocskot lelkedből, reformáld vétkeidet, öltözzél igazságban, övedzzél erősséggel, hídd segítségedre a Jehovát, resolváld magadat, avagy ajándékozd magad az Isten nevének és magadnak oltalmára kössünk kardot a pogány ellen. Ha azért a magunk fogyatkozásit megismérjük elébb, könynyebben az orvosságot is fellelhetjük azután. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, kérünk áldd meg kegyesen ezt a Zrínyi Miklóst ábrázoló műalkotást! - Add, hogy akik a költő és hős katona szemébe néznek, állni tudják tekintetét és erényeinek követésére serkenjenek! Tanulják meg példáján, hogy a hazának olyan fiakra van szüksége, akik fizikai és lelki erővel bírnak, akik Isten után leginkább magukban bíznak. Valamint jobb sorsukat csak a haza üdvéhez kapcsolva óhajtják. A mi urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki azt mondta: Én nem azt keresem ami nekem, hanem ami másoknak hasznos. - aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen! Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! 23

22 24 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem hallgassuk meg a Szózatot, majd a megbízott katonai rektorhelyettes nevében meghívom Önöket a Bolyai emlékszobában megrendezendő fogadásra. Köszönöm a figyelmet! Fogadás a Bolyai emlékszobában

23 25 Holló József ezredes Pohárköszöntő Tábornok Úr, Tiszt Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mindig kiemelt figyelmet fordított a hagyományápolásra. Tette ezt azért, mert tudatában volt, hogy erőt meríthetünk, tanulhatunk az elődök példájából. Ezt magam is érezhettem hallgatóként és oktatóként is. Különös jelentősége van a mai rendezvényünknek, hiszen a névadó szobrát avattuk. Az egyetem annak a Zrínyi Miklósnak a nevét viseli, aki költőként, tudósként, hadvezérként vallotta a korábbi nemzedékektől való tanulás fontosságát. Minden tettében erőt merített a múltból és példát hozott a jelenre.

24 26 Az ünnepi beszéd hű képet adott Zrínyi Miklósról, munkásságáról. Ebből két dolgot emelek ki. Az egyik a fegyelem, a rend fontossága. A másik a tanulás, a hadtudomány jelentősége. Mindkettőnek meghatározó szerepe van napjaink feladatai megoldásában, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem életében. A mostani szükséges változtatásokat - amelyek sokszor fájó intézkedések megtételét is követelik - csak a célt ismerő, értő, fegyelmezetten teljesítő intézmény tudja követni, átgondolt előrelátással megélni. A tanulás, a tanítás, a tudományos kutatómunka az egyetem alaprendeltetéséből adódóan biztosítja, hogy a jövőben is - Zrínyi szavaival élve - tiszta értelmű elmével és okos fejjel vezessék a hadakat. Ahogy a mai katonai felsővezetés túlnyomó többsége a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanult, készült fel beosztására, úgy a tervek, az előmeneteli rend szerint a jövőben is így lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előbb elmondottak választ adnak azokra a kérdésekre, melyek a katonai felsőoktatás iránti aggódásból fogantatnak. Többször elhangzott, hogy a honvédelmi tárcának szüksége van a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, hosszú távon kívánja működtetni, fenntartani. Az új elvárásoknak azonban meg kell feleltetni az egyetemet. Hallgatói, állandó állománya Zrínyi honvédelemért érzett felelősségétől áthatva, emlékét őrizve, feladatai magas szintű teljesítésével tud mindennek eleget tenni. Ezért tartom kiemelt fontosságúnak, hogy az egyetem Üllői úti bázisán szobrot állítottak az intézmény névadójának, Zrínyi Miklósnak. Gratulálok a szobor alkotójának, dr. Berek Lajos mk. ezredes úrnak. Köszönöm Sarkady-Szabó Juliánna szponzori hozzájárulását. Emelem poharam az egyetem eredményes működésére és jövőjére! Egészségükre!

25 27 Sarkady-Szabó Juliánna Az adományozó néhány szóban így vall önmagáról: Születtem a Nagykunság Karcag városában. Kereszteltek a református templomban, ahol a Juliánna nevet kaptam. Azóta eltelt 65 évem és

26 28 nyugdíjas lettem. A hátralévő életemet szeretném a hőseink emlékének szentelni. Legyen ez emlék az utókor számára is. A karcagi származású huszár, Kováts Mihály ezredes, a Charlestoni hős szobrának elkészíttetésével is ezt az ügyet szolgáltam. Amíg egészségem engedi, őszinte szívvel mindent megteszek, hogy ígéretemhez hű maradjak.

27 Balról:Dr. Berek Lajos mk. ezredes, Holló József ezredes, Dr. Piószeghy János nyá. ddtbk., Sarkady-Szabó Juliánna 29

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata sereg szemle Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, és jó vitézi resolutio! (Zrínyi Miklós) A Tudományos Kutatóhelyről szóló

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János Másfél évszázada hunyt el Bolyai János A kapitány úr nints többé, - katonai egyenruhában temették el volt ÍRTA Ács Tibor Bolyai János Honvéd Alapítvány Kiadja a Bolyai János Honvéd Alapítvány 1101 Budapest

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós www.vecsesitajekoztato.hu

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

PEDAGÓGUS- A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. szeptember Ára 15 Sk. Országos tanévnyitó Nagykaposon

PEDAGÓGUS- A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. szeptember Ára 15 Sk. Országos tanévnyitó Nagykaposon PEDAGÓGUS- V. évfolyam 7. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. szeptember Ára 15 Sk Országos tanévnyitó Nagykaposon Sikeres tanévet kívánunk minden kedves olvasónknak! 2

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tartalom. Békés Karácsonyt!

Kedves Olvasó! Tartalom. Békés Karácsonyt! Kedves Olvasó! Immár az ötödik téli számot nyújtjuk át Önnek, s ez így Karácsony és az újesztendő előtt nagy felelősség. Egyrészt, mert mindannyian ilyenkor tekintjük át az egész évet, milyen eredményeket,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója

Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója Holló József: Magyar katonasírok külföldön Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója 1949. március 31-én született Emődön. Nős, két gyermeke van. 1972-ben a Kossuth

Részletesebben

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II.

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben