ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK"

Átírás

1 3 ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPSÉGE Előszó Az egyetem napján Február másodikán, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem napján, prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, rektor koszorút helyezett el Zrínyi Miklós szobránál, az intézmény Hungária körúti bázisán. A díszteremben Kalmár János történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának docense mondott ünnepi beszédet. Ezt követően Kovács Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség személyügyi csoportfőnöke, Szabó Miklós rektor és Pajzs József Szigetvár polgármestere elismeréseket adott át az egyetem munkatársainak, valamint a díszvendégeknek. Az egyetem napján nyílt meg a díszterem előterében Morshhauser Miklós nyugállományú alezredes, festőművész akvarell kiállítása. A ZMNE Üllői úti bázisán felavatták a költő és hadvezér Zrínyi Miklós mellszobrát. 1 Tisztelt Olvasó! Az idézett sorok utolsó mondata indította el azon törekvésünket, hogy bemutassuk, mi is történt február másodikán a ZMNE Üllői úti bázisán. Hogyan juthatott el a szoboravatás gondolata a megszületéstől ahhoz, hogy Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrát felavathattuk? Mivel érdemelte ki az egyetem névadója, hogy az Üllői úti bázison is elhelyezzük a szobrát? Rendelkezünk-e további elgondolással az elkezdett folyamat folytatásához, vagy ez csak egyszeri állomása volt hagyományápolási tevékenységünknek? A következőkben ezekre a kérdésekre kísérlem meg a választ megadni. 1 Magyar Honvéd február 6. XV. évf. 6. szám 18. oldal

2 4 Gróf Zrínyi Miklós 1620-ban született Ozalyban és november 18-án egy vadászaton tragikus körülmények között halt meg Újzerinvárban. Kiváló politikus, hadvezér, hadtudós és költő volt. A király a törökök ellen elért légrádi győzelemért 1647-ben Horvátország bánjává és főkapitányává nevezte ki. Zrínyi Miklós tapasztalva azt a tényt, hogy a Habsburgok nem kívántak a törökök ellen döntő hadjáratot indítani, több esetben is önálló kezdeményezésbe fogott és harcaival jelentős sikereket ért el szeptemberében a király kinevezte a magyarországi hadak főparancsnokává, október 20-án a Vág menti harcokban visszafordulásra kényszerítette a többszörös túlerőben lévő török sereget telén hadával Eszékig tört előre és február 2-án a törökök egyik legfontosabb visszavonulási útvonalát a Dráva hidat is felégette. Az elért sikerei és a törököknek okozott veszteségei hatására nevét egész Európa dicsérte. Egyidejűleg a pápa és több európai uralkodó is magas kitüntetésben részesítette. Londonban könyvet jelentettek meg személyéről és tetteiről. Elért sikerei ellenére a bécsi udvar Vasvárott a magyarok érdekeit sértő békét kötött a törökkel. Ez a tény nagy fájdalommal töltötte el és ez volt a fő oka, hogy visszautasította I. Lipót felajánlását hercegi rangra történő felemeléséhez. Irodalmi munkássága is jelentős értékekkel gazdagította a hazai irodalmat és a korszerű hadtudomány elméletét. Művei a török veszélyt, a korszerű hadviselés elméleti és gyakorlati kérdéseit, valamint a jó hadvezérrel szemben támasztott követelményeket és elvárásokat fogalmazták meg. Közülük a legjelentősebbek a Tábori kis tracta; Mátyás király életéről való elmélkedések; A török áfium ellen való orvosság; Vitéz hadnagy című munkái. A Szigeti veszedelem című hőskölteményében Szigetvár évi török ostromát és elestét, I. Szolimán halálát és a maroknyi védőcsapat heroikus küzdelmét és életének feláldozását mutatja be. 2 2 Zrínyi Miklós gróf életrajzát a Hadtudományi Lexikon II. kötet (M ZS) oldalán [Hadtudományi Társaság évi kiadás] található adatok alapján ismertettem.

3 Az előzőek bizonyságául idézem a nagy politikus, költő, hadvezér és hadtudós néhány fontos gondolatát: Minden győzelem jó és nagy, de az, amely a mi akaratunk szerint is vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Nagy dolog e titok, és szükséges a kapitánynak, e nélkül soha semmit véghez nem viszen emberül. Semmi nincs olyan ártalmas a hadviselőben, mint a harag, megvakítja az embert, befedi homállyal az okoskodást. Azé a hadi győzelem, akié a nagyobb hadi mesterség. Csak a fegyver nyújt biztos védelmet, de azt ésszel kell használni. A Bolyai János Honvéd Alapítvány egyik fő tevékenysége a nemzeti hagyományok ápolása, emlékművek, szobrok felújítása és újak létesítése. Ebbe a folyamatba illeszkedik bele gróf Zrínyi Miklós szobrának elkészíttetése és a ZMNE Üllői úti bázisán történő felavatása. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes kari főigazgató alkotta meg és az öntés költségeit az Ausztriában élő Sarkady - Szabó Juliánna úrhölgy fedezte. Ezúton is köszönetet mondok mindkettőjüknek támogatásukért és önzetlen segítségnyújtásukért. Alapítványunk még ebben az évben szobrot tervez állítani az 1556-os szigetvári hősnek, a dédnagyapának, gróf Zrínyi Miklósnak ( ) is. A szobor megalkotására Benedek György Munkácsy díjas, érdemes szobrászművészt kértük fel és a felavatás idejeként szeptember 8-át, kitörésének és elestének napját jelöltük meg. A szobor elkészítésének költségeit az Alapítvány saját erőforrásaiból és közadakozásból fedezi. A Zrínyi szobrok az Üllői úti bázis parancsnoki udvarában nyernek végső elhelyezést. Hiszem, hogy az összeállítás amely a Bolyai Szemle különszámaként került kiadásra meggyőz mindannyiunkat arról, hogy történelmünk e jeles személye és tettei méltán vívták ki az utókor tiszteletét és elismerését. 5

4 6 E szavakkal és Benedek Elektől idézett gondolatokkal ajánlom e kiadványt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem polgárai és minden érdeklődő figyelmébe. Aki embernek igaz ember; hazafinak igaz hazafi volt; aki tudott hevülni nemes eszményekért, igaz lélekkel, ereje, tehetsége legjavával haladt a legfőbb cél felé, mely nem lehet más: e hazának üdve, boldogsága, aki e hazáért élt, dolgozott, nagyokat cselekedett szóval, tollal, karddal, vésővel, ecsettel, s ha világi hatalom volt a kezében, e hatalommal a nép javát munkálta mindig: hely illeti meg a nagy magyarok Pantheonjában. Budapest, február 2. Benedek Elek Dr. Rádli Tibor ezredes a Bolyai János Honvéd Alapítvány Kuratórium elnöke

5 7

6 8 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kertész Zoltán őrnagy Kertész Zoltán őrnagy vagyok, a ZMNE Személy és Munkaügyi Igazgatóság Személyügyi Osztály főtisztje. Köszöntöm Önöket. A Bolyai János Honvéd Alapítvány célja a katonai hagyományőrzés. Az alapítvány kezdeményezte a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, a költő és hadvezér, egyetemünk névadója Zrínyi Miklós szobrának elkészítését. A szobrot Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy anyagi támogatásával Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója alkotta. Zrínyi Miklós kiemelkedő haditette volt az Eszéki - híd felgyújtása és ezzel a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját és ma felavatjuk Szigetvár hős védője dédunokájának szobrát.

7 9 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyetem rektora nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket névadónk, Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrának avatási ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm: a Hadtörténeti Múzeum igazgatóját, Dr. Lugosi József ezredes urat, a Hadtörténeti Intézet igazgatóját, Dr. Horváth Miklós alezredes urat, Holló József ezredes urat, a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály Katonai Oktatási Osztály osztályvezetőjét, Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat, egyetemünk mb. katonai rektorhelyettesét, Pajzs József urat, Szigetvár város polgármesterét, Darázsi Mátyás urat, Szigetvár város alpolgármesterét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgyet, a szobor elkészítésének anyagi támogatóját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Röviden ismertetem rendezvényünk programját: a Himnusz elhangzása után Virág Miklós költő előadja erre az alkalomra írt versét és Rapcsák Dóra tanuló hegedű szólóját hallhatjuk; a rektori határozat ismertetését a szobor leleplezése követi; az avató beszéd után az egyetem, a főiskolai kar és az alapítvány képviselői koszorút helyeznek el; ezután a szobor megáldása és megszentelése következik, majd rendezvényünk hivatalos részét a Szózattal zárjuk. Tájékoztatom Önöket, hogy az ünnepséget a Bolyai emlékszobában fogadás követi. Köszönöm a figyelmet!

8 10 Himnusz

9 Kérem hallgassák meg Virág Miklós költő erre az alkalomra írt versét. 11 ZRÍNYI 21. század Virág Miklós költő Ős-Hadak-Útján elindult Ozalitól Csáktornyáig Ozmán Habsburg vihar verte És Ő Új-Zrínyi várat állít Horvátföld Zala zengte nevét Beszterce Babocsa Pécs Eszék Szólította a Nagy Előd Hogy áfiumtól védekezzék Honi-láng megvívni sarkallta Vadkan-agyar élete ára Neve ZRÍNYI jelenti CSILLAG Elvezetett Európába

10 12 Fogadják szeretettel Rapcsák Dóra tanulót, aki Rieding D-dúr hegedűverseny II. tételét adja elő. Rapcsák Dóra tanuló

11 13 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismertetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának 32/2004. határozatát Zrínyi Miklós szobrának ünnepélyes felavatásáról: Zrínyi Miklós ( ) a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, költő, nagy műveltségű, széles látókörű politikus és mint a szigetvári hős védőjének dédunokája, a családi tradíciók folytatója - kiváló hadtudós, valamint a hadtörténelmet jól ismerő katona volt. Nevéhez fűződik a rendszerezett hadtudomány megalapozása, továbbá a katonai szakszókincs megteremtése Magyarországon. Hadtudományi munkáiban foglalt tanításai ma is iránymutatók számunkra. Zrínyi élete a magyar nép, a haza szolgálatának példaképe. Elméleti ismereteit a török hódítók ellen vívott csatákban hadvezérként is sikerrel bizonyította. Kiemelkedő haditette volt az Eszéki-híd felgyújtása és ezáltal Dél-Dunántúlon a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját. Elrendelem, hogy névadónk, Zrínyi Miklós szobrának felavatását február 02-án, az Egyetem Napján, az Eszéki-híd felgyújtásának 340. évfordulóján hajtsák végre. A szobor elhelyezését az Üllői úti bázis aulájában engedélyezem. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes alkotta. A szobor elkészítését Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy szponzorá1ta. A szobor leleplezésére felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornokot, mb. katonai rektorhelyettest. Ünnepi beszéd megtartására felkérem Dr. Négyesi Lajos őrnagyot.

12 14 Felkérem a szobor megáldására Mészáros László őrnagyot, protestáns tábori lelkészt, megszentelésére Kóczán Árpád alezredest, római katolikus tábori lelkészt. Elrendelem, hogy ezentúl az Egyetem Napján a bázis állománya ünnepélyes katonai tiszteletadás mellett a szobrot koszorúzza meg. Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgynek önzetlen támogatásáért köszönetet mondok. Budapest, január 26. A határozatot aláírta Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus rektor.

13 15 Felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat a szobor leleplezésére. Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, mb. katonai rektorhelyettesnek a szobor leleplezését. Az intézmény állandó állománya és hallgatói nevében megköszönöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy támogatását és Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója munkáját.

14 16 Felkérem az avató beszéd elmondására Dr. Négyesi Lajos őrnagy urat, hadtörténészt. Dr. Négyesi Lajos őrnagy Tábornok Úr, Tiszt Urak, Kedves Vendégeink! Örömteli eseményre gyűltünk ma össze, hogy tanúi legyünk, amint iskolánk egy gyönyörű műalkotással gazdagodik, mely Berek Lajos mk. ezredes úr tehetségét dicséri. Gondolom mindenki számára természetes, hogy Zrínyi Miklós szobrának a nevét viselő egyetem ad helyt, de szeretném, ha nem csak a névadót látnánk benne, amikor rátekintünk, hanem megértenénk az üzenetet is, amit Zrínyi Miklós ércszobra ben a magyar katonai felsőoktatás fellegvárában hordoz.

15 Mit üzen a mának Zrínyi Miklós? Azoknak, akik a hadügy kérdéseiről döntenek, azt üzeni, hogy a vitéz hadvezér a nemzet élet-halál harca közben is a magyar hadtudomány megteremtésében, gondolkodni tudó katonák nevelésében látta az ország felszabadulásának és függetlenségének zálogát. Később számos követője akadt, akik bizonyították, hogy a magyar katonák nem csak a csatatereken, hanem a tudományos fórumokon is megállják helyüket. Ennek a három és fél évszázados munkának eredménye és koronája a Nemzetvédelmi Egyetem, melynek fennmaradása egyben a magyar hadtudomány fejlődésének is záloga. Zrínyi Miklós üzen a jelen kor katonai vezetőinek is. Mindenkinek, akire katonák vezetését és nevelését bízták. Írásaival és tetteivel arra figyelmeztet, hogy mit sem ér a gyakorlott vitéz, ha a kardját nem az ész és a hazaszeretet vezeti. Zrínyi Vitéz hadnagya ma is időszerű gondolatokat fogalmaz meg, mely szól nem csak a jelen, hanem a jövő katonai vezetőinek is. Azoknak a hallgatóknak, akik nap mint nap láthatják majd ezt az alkotást, mely eszükbe juttatja, hogy mielőtt a marsall botot keresnék a kenyérzsákjukban, először a kard és a toll mestereivé kell válniuk. Használják ki az egyetem adta lehetőségeket arra, hogy művelt tisztek legyenek, akik mernek és tudnak gondolkodni, és nem csak meglátják a problémákat, hanem képesek megtalálni a megoldást is. Megtalálni és papírra vetni, hiszen a török kor számos kiváló hadvezért nevelt, de csak egy Zrínyi Miklóst, aki leírta gondolatait, hogy az utókor is okulhasson belőle. Ne hagyják haszontalanul elmúlni az egyetemi éveket! Tanulják meg a tudományos gondolkodást, kutassanak, írjanak TDK dolgozatokat, legyenek konferenciák résztvevői! Igyekezzenek a jelen kor Zrínyi Miklósaivá válni! Most, amikor egy újabb hadügyi forradalom éveit éljük, nagy szükség van a gondolkodó katonákra. Nem biztos, hogy az a jó, amit külföldi hadseregektől veszünk át. A szolgai másolás nyomán csak torz eredmény születhet. Nekünk a magyar viszonyokat figyelembe vevő legjobb megoldásra van szükségünk. 17

16 18 Végezetül Zrínyi Miklós gondolatait idézem föl, remélve, hogy e csarnok falai megőrzik a szavak visszhangját, hogy még hosszú évek múlva is meghallja mindenki, aki megáll egy pillanatra Zrínyi Miklós érc mellszobra előtt. Aki tehát békességet óhajt, az készüljön a háborúra; aki győzelemre vágyik, az oktassa a katonáit szorgalmasan aki jó sikert kíván az tudománnyal hadakozzék s ne próbáljon szerencsét. (Az török áfium ellen való orvosság)

17 19 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Koszorúzás következik. Zrínyi Miklós mellszobrára koszorút helyez el: a ZMNE részéről: Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar és a Bolyai János Honvéd Alapítvány részéről: Dr. Rádli Tibor ezredes a kuratórium elnöke, Dr. Márfi László ezredes és Nagy László nyá. alezredes a kuratórium tagjai, a Nagyváradi m. kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola képviselője, a Bajtársi Kör nevében Balási Béla tüzér hadnagy. Balról: Dr. Márfi László ezredes, Dr. Rádli Tibor ezredes és Nagy László nyá. alezredes

18 20 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szobor megáldása és megszentelése következik. Felkérem Mészáros László őrnagy urat, protestáns tábori lelkészt, áldja meg, majd Kóczán Árpád alezredes urat, római katolikus tábori lelkészt, hogy szentelje meg a mellszobrunkat. Mészáros László őrnagy protestáns tábori lelkész Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól az Úr Jézus Krisztustól az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Ezen a jeles napon idézzünk néhány gondolatot Zrínyi próz á- jából: Minden jó és nagy, de az, mely a mi akaratunk szerint és vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb.

19 Nem haraggal, nem bosszúsággal, hanem ésszel és emberséggel kell hadakozni. Az a had, avagy ország, avagy fejedelem, amely minden reménységet csak egy valamely emberben teszi, nem lehet állandós sokáig. rossz had az olyan, aki csak egy emberben bízik. Az kapitánnak nem kell mindjárt harcrul gondolkodni, hanem minden módot előbb próbálni mást, hogy az ellenséget megverhesse. Ne illesd ha lehet az ellenséged kicsin bosszúsággal: a kicsin bosszúság haragot nyit az emberben és bosszúállást. Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj reá. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Más a keménység, más a kegyetlenség: valamint ez utolsót el kell kerülni a hadnagynak, úgy az első nélkül nem lehet. Aki okos, soha nem megyen úgy az ellenségre, mint rosszra, hanem mintha legjobb és vitézebb volna. Mindezen intelmek méltók arra, hogy e mai kor katonái hasznosítsák azokat saját életükben. Áldás: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! (II: Krónikák Könyve 15. rész 7. verse) 21

20 22 Kóczán Árpád alezredes római katolikus tábori lelkész Tisztelt Ünneplő Közösség! Szeretett Bajtársak! Zrínyi Miklósban olyan hős hazafit tisztelünk, akinek tettei és tettekre serkentő szavai prófétai üzenetként máig érvényes mondandójával hasítanak belénk, a legújabb kor elpuhult, önérzetét vesztett magyarjaiba. Az török áfium ellen való orvosság c. neves művét ezzel az intéssel kezdi: Ne bántsd a magyart! Többek között ezt írja: Teliek a historiák a mi magyar nemzetünknek dicsőségével, teli a világ azoknak emlékezetivel, és Európának egy szeglete sincs, aki a mi eleinkről becsülettel ne szólna, soha muzulmán vér nagyobb folyásokkal nem folyt, mint a magyar kard miatt, soha senki ennek a pogány holdnak betöltését úgy nem késlette, mint mi magyarok. De meg kell vallanunk, noha nyögve és pironkodva, mert: előbbi szerencsénk most gyalázatunkra van, olyan messze estünk mi mostani magyarok a régiektűl, hogy ha előljőnének mostan másvilágról azok a mi vitéz eleink, sem mi őket, sem ők minket meg nem ismerhetnének.

21 Mert nyelvünkön, szólásunkon kivül hasonlítjuk mi magunkat azokhoz? és bizonyára mondhatnák nékünk: A hang ugyan Jákobé, de a kéz Ézsau keze. Csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig, valahunnan jön reánk, prédájává. Miért? - A vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás gyűlöléséért és ezer ilyen vétkünkért. Én nem hizelkedhetem, édes nemzetem, tenéked, hogy hazugságommal dicsérjelek, mert a prófétaként: én népem, akik boldognak hirdetnek, azok megcsalnak téged, - hanem im megmondom magadnak fogyatkozásidat, olyan szívvel és szándékkal, hogy megesmérvén magad is, vesd ki ezt a mocskot lelkedből, reformáld vétkeidet, öltözzél igazságban, övedzzél erősséggel, hídd segítségedre a Jehovát, resolváld magadat, avagy ajándékozd magad az Isten nevének és magadnak oltalmára kössünk kardot a pogány ellen. Ha azért a magunk fogyatkozásit megismérjük elébb, könynyebben az orvosságot is fellelhetjük azután. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, kérünk áldd meg kegyesen ezt a Zrínyi Miklóst ábrázoló műalkotást! - Add, hogy akik a költő és hős katona szemébe néznek, állni tudják tekintetét és erényeinek követésére serkenjenek! Tanulják meg példáján, hogy a hazának olyan fiakra van szüksége, akik fizikai és lelki erővel bírnak, akik Isten után leginkább magukban bíznak. Valamint jobb sorsukat csak a haza üdvéhez kapcsolva óhajtják. A mi urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki azt mondta: Én nem azt keresem ami nekem, hanem ami másoknak hasznos. - aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen! Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! 23

22 24 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem hallgassuk meg a Szózatot, majd a megbízott katonai rektorhelyettes nevében meghívom Önöket a Bolyai emlékszobában megrendezendő fogadásra. Köszönöm a figyelmet! Fogadás a Bolyai emlékszobában

23 25 Holló József ezredes Pohárköszöntő Tábornok Úr, Tiszt Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mindig kiemelt figyelmet fordított a hagyományápolásra. Tette ezt azért, mert tudatában volt, hogy erőt meríthetünk, tanulhatunk az elődök példájából. Ezt magam is érezhettem hallgatóként és oktatóként is. Különös jelentősége van a mai rendezvényünknek, hiszen a névadó szobrát avattuk. Az egyetem annak a Zrínyi Miklósnak a nevét viseli, aki költőként, tudósként, hadvezérként vallotta a korábbi nemzedékektől való tanulás fontosságát. Minden tettében erőt merített a múltból és példát hozott a jelenre.

24 26 Az ünnepi beszéd hű képet adott Zrínyi Miklósról, munkásságáról. Ebből két dolgot emelek ki. Az egyik a fegyelem, a rend fontossága. A másik a tanulás, a hadtudomány jelentősége. Mindkettőnek meghatározó szerepe van napjaink feladatai megoldásában, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem életében. A mostani szükséges változtatásokat - amelyek sokszor fájó intézkedések megtételét is követelik - csak a célt ismerő, értő, fegyelmezetten teljesítő intézmény tudja követni, átgondolt előrelátással megélni. A tanulás, a tanítás, a tudományos kutatómunka az egyetem alaprendeltetéséből adódóan biztosítja, hogy a jövőben is - Zrínyi szavaival élve - tiszta értelmű elmével és okos fejjel vezessék a hadakat. Ahogy a mai katonai felsővezetés túlnyomó többsége a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanult, készült fel beosztására, úgy a tervek, az előmeneteli rend szerint a jövőben is így lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előbb elmondottak választ adnak azokra a kérdésekre, melyek a katonai felsőoktatás iránti aggódásból fogantatnak. Többször elhangzott, hogy a honvédelmi tárcának szüksége van a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, hosszú távon kívánja működtetni, fenntartani. Az új elvárásoknak azonban meg kell feleltetni az egyetemet. Hallgatói, állandó állománya Zrínyi honvédelemért érzett felelősségétől áthatva, emlékét őrizve, feladatai magas szintű teljesítésével tud mindennek eleget tenni. Ezért tartom kiemelt fontosságúnak, hogy az egyetem Üllői úti bázisán szobrot állítottak az intézmény névadójának, Zrínyi Miklósnak. Gratulálok a szobor alkotójának, dr. Berek Lajos mk. ezredes úrnak. Köszönöm Sarkady-Szabó Juliánna szponzori hozzájárulását. Emelem poharam az egyetem eredményes működésére és jövőjére! Egészségükre!

25 27 Sarkady-Szabó Juliánna Az adományozó néhány szóban így vall önmagáról: Születtem a Nagykunság Karcag városában. Kereszteltek a református templomban, ahol a Juliánna nevet kaptam. Azóta eltelt 65 évem és

26 28 nyugdíjas lettem. A hátralévő életemet szeretném a hőseink emlékének szentelni. Legyen ez emlék az utókor számára is. A karcagi származású huszár, Kováts Mihály ezredes, a Charlestoni hős szobrának elkészíttetésével is ezt az ügyet szolgáltam. Amíg egészségem engedi, őszinte szívvel mindent megteszek, hogy ígéretemhez hű maradjak.

27 Balról:Dr. Berek Lajos mk. ezredes, Holló József ezredes, Dr. Piószeghy János nyá. ddtbk., Sarkady-Szabó Juliánna 29

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB Nagy László 73 A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPÍTVÁNY Bejegyzés száma: 2049 /Fővárosi Bíróság 9. Pk. 66508/2 Adószáma: 18004281-1-43 Bankszámlaszáma: 10400126-21416606 - 00000000 Az alapítvány székhelye/címe:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1134. Budapest, Gidófalvy u. 1/b Tel: 3322-500/117858, HM: 02-117858 Ügyintéző: Erdős László ezds. (2365-111/ HM.25032) Nyt.szám: sz.példány BAJTÁRSI EGYESÜLETEK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

HATÁROK FÖLÖTT. Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján (Budapest, 2014. november 18 20.)

HATÁROK FÖLÖTT. Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján (Budapest, 2014. november 18 20.) HATÁROK FÖLÖTT Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján (Budapest, 2014. november 18 20.) HATÁROK FÖLÖTT Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350.

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A klub 2010. évi programja.

A klub 2010. évi programja. A 2010. ÉV ESEMÉNYEI A klub 2010. évi programja. A hazai társadalmi, gazdasági körülmények figyelembe vételével, anyagi lehetőségeink további szűkülésével számolva jelöljük meg 2010. évi céljainkat. Ezért,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kilencven éves az önálló magyar katonai térképészet 1

Kilencven éves az önálló magyar katonai térképészet 1 Kilencven éves az önálló magyar katonai térképészet 1 1919. február 4-én a hadügyminiszter rendeletével életre hívta a Magyar Katonai Térképészeti Csoport -ot, s ezzel kezdetét vette az önálló hazai katonai

Részletesebben

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke Köszönet az egy százalékért A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPITVÁNY ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták tevékenységét. A 2008. évi személyi jövedelemadó

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Tanárky Sándor emlékére Emléktábla-avatás

Tanárky Sándor emlékére Emléktábla-avatás Tanárky Sándor emlékére Emléktábla-avatás Tisztelt Emlékezık! Hölgyeim és Uraim! Bajtársak! Kedves Vendégeink! A 80-as évek végén találkoztam elıször Tanárky Sándor nevével Ács Tibor barátunk, neves hadtörténész

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Hegedűs Henrik alezredes PhD Cím 5000 Szolnok Lovas István út 18. 2/12 Telefon 30-515-53-43 E-mail hegedus.henrik4@chello.hu Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2 2 Kedves Bajtársak! Az elöltöltő fegyveres lövészet újabb kori hazai történelme az első komáromi kísérletek óta (1995.) töretlenül fejlődik. Az országban jelenleg mintegy negyven lőtéren lehet elöltöltő

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Családi Nap 2012 program lebonyolítására.

FORGATÓKÖNYV a Családi Nap 2012 program lebonyolítására. Szám: 18000-101/567/6/2012.szü. VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C. Telefon: városi: 94/ 521-186 Fax:94/521-162 BM: 26/11-86 Fax:26/11-62 E-mail:

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

CSELEKVÉSI TERV 2009. évre

CSELEKVÉSI TERV 2009. évre HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187. email: htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Limanowa, a magyar Monte Cassino!

Limanowa, a magyar Monte Cassino! Limanowa, a magyar Monte Cassino! Évszázada, 1914 nyarán kezdődött a Nagy Háború, amely során az orosz gőzhenger rárontott Galíciában az osztrák-magyar csapatokra. A döntően magyar katonák, huszárok, honvédek,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

MUNKATERV a 2014-es évre

MUNKATERV a 2014-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI EGYESÜLETE MUNKATERV a 2014-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai fegyverzet-ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN

ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN Dr. Ványa László okl. mk. alezredes ZMNE BJKMK Informatikai tanszék egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes vanya.laszlo@zmne.hu ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN 2006. szeptember 21-22-én ismét

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, MEGHÍVÓ.

HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, MEGHÍVÓ. HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, MTA IX. OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA EMBERI ERŐFORRÁSMENEDZSMENT ALBIZOTTSÁGA, NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MEGHÍVÓ (tervezet)

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA 89/2010. (IX. 30.) sz. határozat A SEMMELWEIS EGYETEM VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 89/2010. (IX. 30.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23.

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23. M E G H Í V Ó MGYR TUDOMÁNYOS KDÉMI SZBOLCS-SZTMÁR-BEREG MEGYEI TUDOMÁNYOS TESTÜLETE ÉS MGYR PROFESSZOROK VILÁGTNÁCS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGRENDEZI XV. KÖZGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT N Y Í R E

Részletesebben

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA A konferencia célja: A rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota.

I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota. I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota. Inkább ültess Uram folyód vize mellé teremjen a gyümölcs érjek jó emberré, mint hangadó legyek csúfolódók székén, gonoszok

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

* harukat Szolláth György emlékére. *

* harukat Szolláth György emlékére. * 2 - (Budapest - A szerk.) - - - - - - - - - - - * harukat Szolláth György emlékére. * 3 Könyvismertetés: Tóth Sándor Éremkönyv. Szeged 2012. (Szerkesztette: Tóth Attila) enzíven dolgozó amilyen Tóth Sándor

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben