ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK"

Átírás

1 3 ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPSÉGE Előszó Az egyetem napján Február másodikán, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem napján, prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, rektor koszorút helyezett el Zrínyi Miklós szobránál, az intézmény Hungária körúti bázisán. A díszteremben Kalmár János történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának docense mondott ünnepi beszédet. Ezt követően Kovács Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség személyügyi csoportfőnöke, Szabó Miklós rektor és Pajzs József Szigetvár polgármestere elismeréseket adott át az egyetem munkatársainak, valamint a díszvendégeknek. Az egyetem napján nyílt meg a díszterem előterében Morshhauser Miklós nyugállományú alezredes, festőművész akvarell kiállítása. A ZMNE Üllői úti bázisán felavatták a költő és hadvezér Zrínyi Miklós mellszobrát. 1 Tisztelt Olvasó! Az idézett sorok utolsó mondata indította el azon törekvésünket, hogy bemutassuk, mi is történt február másodikán a ZMNE Üllői úti bázisán. Hogyan juthatott el a szoboravatás gondolata a megszületéstől ahhoz, hogy Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrát felavathattuk? Mivel érdemelte ki az egyetem névadója, hogy az Üllői úti bázison is elhelyezzük a szobrát? Rendelkezünk-e további elgondolással az elkezdett folyamat folytatásához, vagy ez csak egyszeri állomása volt hagyományápolási tevékenységünknek? A következőkben ezekre a kérdésekre kísérlem meg a választ megadni. 1 Magyar Honvéd február 6. XV. évf. 6. szám 18. oldal

2 4 Gróf Zrínyi Miklós 1620-ban született Ozalyban és november 18-án egy vadászaton tragikus körülmények között halt meg Újzerinvárban. Kiváló politikus, hadvezér, hadtudós és költő volt. A király a törökök ellen elért légrádi győzelemért 1647-ben Horvátország bánjává és főkapitányává nevezte ki. Zrínyi Miklós tapasztalva azt a tényt, hogy a Habsburgok nem kívántak a törökök ellen döntő hadjáratot indítani, több esetben is önálló kezdeményezésbe fogott és harcaival jelentős sikereket ért el szeptemberében a király kinevezte a magyarországi hadak főparancsnokává, október 20-án a Vág menti harcokban visszafordulásra kényszerítette a többszörös túlerőben lévő török sereget telén hadával Eszékig tört előre és február 2-án a törökök egyik legfontosabb visszavonulási útvonalát a Dráva hidat is felégette. Az elért sikerei és a törököknek okozott veszteségei hatására nevét egész Európa dicsérte. Egyidejűleg a pápa és több európai uralkodó is magas kitüntetésben részesítette. Londonban könyvet jelentettek meg személyéről és tetteiről. Elért sikerei ellenére a bécsi udvar Vasvárott a magyarok érdekeit sértő békét kötött a törökkel. Ez a tény nagy fájdalommal töltötte el és ez volt a fő oka, hogy visszautasította I. Lipót felajánlását hercegi rangra történő felemeléséhez. Irodalmi munkássága is jelentős értékekkel gazdagította a hazai irodalmat és a korszerű hadtudomány elméletét. Művei a török veszélyt, a korszerű hadviselés elméleti és gyakorlati kérdéseit, valamint a jó hadvezérrel szemben támasztott követelményeket és elvárásokat fogalmazták meg. Közülük a legjelentősebbek a Tábori kis tracta; Mátyás király életéről való elmélkedések; A török áfium ellen való orvosság; Vitéz hadnagy című munkái. A Szigeti veszedelem című hőskölteményében Szigetvár évi török ostromát és elestét, I. Szolimán halálát és a maroknyi védőcsapat heroikus küzdelmét és életének feláldozását mutatja be. 2 2 Zrínyi Miklós gróf életrajzát a Hadtudományi Lexikon II. kötet (M ZS) oldalán [Hadtudományi Társaság évi kiadás] található adatok alapján ismertettem.

3 Az előzőek bizonyságául idézem a nagy politikus, költő, hadvezér és hadtudós néhány fontos gondolatát: Minden győzelem jó és nagy, de az, amely a mi akaratunk szerint is vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Nagy dolog e titok, és szükséges a kapitánynak, e nélkül soha semmit véghez nem viszen emberül. Semmi nincs olyan ártalmas a hadviselőben, mint a harag, megvakítja az embert, befedi homállyal az okoskodást. Azé a hadi győzelem, akié a nagyobb hadi mesterség. Csak a fegyver nyújt biztos védelmet, de azt ésszel kell használni. A Bolyai János Honvéd Alapítvány egyik fő tevékenysége a nemzeti hagyományok ápolása, emlékművek, szobrok felújítása és újak létesítése. Ebbe a folyamatba illeszkedik bele gróf Zrínyi Miklós szobrának elkészíttetése és a ZMNE Üllői úti bázisán történő felavatása. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes kari főigazgató alkotta meg és az öntés költségeit az Ausztriában élő Sarkady - Szabó Juliánna úrhölgy fedezte. Ezúton is köszönetet mondok mindkettőjüknek támogatásukért és önzetlen segítségnyújtásukért. Alapítványunk még ebben az évben szobrot tervez állítani az 1556-os szigetvári hősnek, a dédnagyapának, gróf Zrínyi Miklósnak ( ) is. A szobor megalkotására Benedek György Munkácsy díjas, érdemes szobrászművészt kértük fel és a felavatás idejeként szeptember 8-át, kitörésének és elestének napját jelöltük meg. A szobor elkészítésének költségeit az Alapítvány saját erőforrásaiból és közadakozásból fedezi. A Zrínyi szobrok az Üllői úti bázis parancsnoki udvarában nyernek végső elhelyezést. Hiszem, hogy az összeállítás amely a Bolyai Szemle különszámaként került kiadásra meggyőz mindannyiunkat arról, hogy történelmünk e jeles személye és tettei méltán vívták ki az utókor tiszteletét és elismerését. 5

4 6 E szavakkal és Benedek Elektől idézett gondolatokkal ajánlom e kiadványt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem polgárai és minden érdeklődő figyelmébe. Aki embernek igaz ember; hazafinak igaz hazafi volt; aki tudott hevülni nemes eszményekért, igaz lélekkel, ereje, tehetsége legjavával haladt a legfőbb cél felé, mely nem lehet más: e hazának üdve, boldogsága, aki e hazáért élt, dolgozott, nagyokat cselekedett szóval, tollal, karddal, vésővel, ecsettel, s ha világi hatalom volt a kezében, e hatalommal a nép javát munkálta mindig: hely illeti meg a nagy magyarok Pantheonjában. Budapest, február 2. Benedek Elek Dr. Rádli Tibor ezredes a Bolyai János Honvéd Alapítvány Kuratórium elnöke

5 7

6 8 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kertész Zoltán őrnagy Kertész Zoltán őrnagy vagyok, a ZMNE Személy és Munkaügyi Igazgatóság Személyügyi Osztály főtisztje. Köszöntöm Önöket. A Bolyai János Honvéd Alapítvány célja a katonai hagyományőrzés. Az alapítvány kezdeményezte a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, a költő és hadvezér, egyetemünk névadója Zrínyi Miklós szobrának elkészítését. A szobrot Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy anyagi támogatásával Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója alkotta. Zrínyi Miklós kiemelkedő haditette volt az Eszéki - híd felgyújtása és ezzel a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját és ma felavatjuk Szigetvár hős védője dédunokájának szobrát.

7 9 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyetem rektora nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket névadónk, Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrának avatási ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm: a Hadtörténeti Múzeum igazgatóját, Dr. Lugosi József ezredes urat, a Hadtörténeti Intézet igazgatóját, Dr. Horváth Miklós alezredes urat, Holló József ezredes urat, a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály Katonai Oktatási Osztály osztályvezetőjét, Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat, egyetemünk mb. katonai rektorhelyettesét, Pajzs József urat, Szigetvár város polgármesterét, Darázsi Mátyás urat, Szigetvár város alpolgármesterét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgyet, a szobor elkészítésének anyagi támogatóját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Röviden ismertetem rendezvényünk programját: a Himnusz elhangzása után Virág Miklós költő előadja erre az alkalomra írt versét és Rapcsák Dóra tanuló hegedű szólóját hallhatjuk; a rektori határozat ismertetését a szobor leleplezése követi; az avató beszéd után az egyetem, a főiskolai kar és az alapítvány képviselői koszorút helyeznek el; ezután a szobor megáldása és megszentelése következik, majd rendezvényünk hivatalos részét a Szózattal zárjuk. Tájékoztatom Önöket, hogy az ünnepséget a Bolyai emlékszobában fogadás követi. Köszönöm a figyelmet!

8 10 Himnusz

9 Kérem hallgassák meg Virág Miklós költő erre az alkalomra írt versét. 11 ZRÍNYI 21. század Virág Miklós költő Ős-Hadak-Útján elindult Ozalitól Csáktornyáig Ozmán Habsburg vihar verte És Ő Új-Zrínyi várat állít Horvátföld Zala zengte nevét Beszterce Babocsa Pécs Eszék Szólította a Nagy Előd Hogy áfiumtól védekezzék Honi-láng megvívni sarkallta Vadkan-agyar élete ára Neve ZRÍNYI jelenti CSILLAG Elvezetett Európába

10 12 Fogadják szeretettel Rapcsák Dóra tanulót, aki Rieding D-dúr hegedűverseny II. tételét adja elő. Rapcsák Dóra tanuló

11 13 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismertetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának 32/2004. határozatát Zrínyi Miklós szobrának ünnepélyes felavatásáról: Zrínyi Miklós ( ) a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, költő, nagy műveltségű, széles látókörű politikus és mint a szigetvári hős védőjének dédunokája, a családi tradíciók folytatója - kiváló hadtudós, valamint a hadtörténelmet jól ismerő katona volt. Nevéhez fűződik a rendszerezett hadtudomány megalapozása, továbbá a katonai szakszókincs megteremtése Magyarországon. Hadtudományi munkáiban foglalt tanításai ma is iránymutatók számunkra. Zrínyi élete a magyar nép, a haza szolgálatának példaképe. Elméleti ismereteit a török hódítók ellen vívott csatákban hadvezérként is sikerrel bizonyította. Kiemelkedő haditette volt az Eszéki-híd felgyújtása és ezáltal Dél-Dunántúlon a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját. Elrendelem, hogy névadónk, Zrínyi Miklós szobrának felavatását február 02-án, az Egyetem Napján, az Eszéki-híd felgyújtásának 340. évfordulóján hajtsák végre. A szobor elhelyezését az Üllői úti bázis aulájában engedélyezem. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes alkotta. A szobor elkészítését Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy szponzorá1ta. A szobor leleplezésére felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornokot, mb. katonai rektorhelyettest. Ünnepi beszéd megtartására felkérem Dr. Négyesi Lajos őrnagyot.

12 14 Felkérem a szobor megáldására Mészáros László őrnagyot, protestáns tábori lelkészt, megszentelésére Kóczán Árpád alezredest, római katolikus tábori lelkészt. Elrendelem, hogy ezentúl az Egyetem Napján a bázis állománya ünnepélyes katonai tiszteletadás mellett a szobrot koszorúzza meg. Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgynek önzetlen támogatásáért köszönetet mondok. Budapest, január 26. A határozatot aláírta Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus rektor.

13 15 Felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat a szobor leleplezésére. Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, mb. katonai rektorhelyettesnek a szobor leleplezését. Az intézmény állandó állománya és hallgatói nevében megköszönöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy támogatását és Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója munkáját.

14 16 Felkérem az avató beszéd elmondására Dr. Négyesi Lajos őrnagy urat, hadtörténészt. Dr. Négyesi Lajos őrnagy Tábornok Úr, Tiszt Urak, Kedves Vendégeink! Örömteli eseményre gyűltünk ma össze, hogy tanúi legyünk, amint iskolánk egy gyönyörű műalkotással gazdagodik, mely Berek Lajos mk. ezredes úr tehetségét dicséri. Gondolom mindenki számára természetes, hogy Zrínyi Miklós szobrának a nevét viselő egyetem ad helyt, de szeretném, ha nem csak a névadót látnánk benne, amikor rátekintünk, hanem megértenénk az üzenetet is, amit Zrínyi Miklós ércszobra ben a magyar katonai felsőoktatás fellegvárában hordoz.

15 Mit üzen a mának Zrínyi Miklós? Azoknak, akik a hadügy kérdéseiről döntenek, azt üzeni, hogy a vitéz hadvezér a nemzet élet-halál harca közben is a magyar hadtudomány megteremtésében, gondolkodni tudó katonák nevelésében látta az ország felszabadulásának és függetlenségének zálogát. Később számos követője akadt, akik bizonyították, hogy a magyar katonák nem csak a csatatereken, hanem a tudományos fórumokon is megállják helyüket. Ennek a három és fél évszázados munkának eredménye és koronája a Nemzetvédelmi Egyetem, melynek fennmaradása egyben a magyar hadtudomány fejlődésének is záloga. Zrínyi Miklós üzen a jelen kor katonai vezetőinek is. Mindenkinek, akire katonák vezetését és nevelését bízták. Írásaival és tetteivel arra figyelmeztet, hogy mit sem ér a gyakorlott vitéz, ha a kardját nem az ész és a hazaszeretet vezeti. Zrínyi Vitéz hadnagya ma is időszerű gondolatokat fogalmaz meg, mely szól nem csak a jelen, hanem a jövő katonai vezetőinek is. Azoknak a hallgatóknak, akik nap mint nap láthatják majd ezt az alkotást, mely eszükbe juttatja, hogy mielőtt a marsall botot keresnék a kenyérzsákjukban, először a kard és a toll mestereivé kell válniuk. Használják ki az egyetem adta lehetőségeket arra, hogy művelt tisztek legyenek, akik mernek és tudnak gondolkodni, és nem csak meglátják a problémákat, hanem képesek megtalálni a megoldást is. Megtalálni és papírra vetni, hiszen a török kor számos kiváló hadvezért nevelt, de csak egy Zrínyi Miklóst, aki leírta gondolatait, hogy az utókor is okulhasson belőle. Ne hagyják haszontalanul elmúlni az egyetemi éveket! Tanulják meg a tudományos gondolkodást, kutassanak, írjanak TDK dolgozatokat, legyenek konferenciák résztvevői! Igyekezzenek a jelen kor Zrínyi Miklósaivá válni! Most, amikor egy újabb hadügyi forradalom éveit éljük, nagy szükség van a gondolkodó katonákra. Nem biztos, hogy az a jó, amit külföldi hadseregektől veszünk át. A szolgai másolás nyomán csak torz eredmény születhet. Nekünk a magyar viszonyokat figyelembe vevő legjobb megoldásra van szükségünk. 17

16 18 Végezetül Zrínyi Miklós gondolatait idézem föl, remélve, hogy e csarnok falai megőrzik a szavak visszhangját, hogy még hosszú évek múlva is meghallja mindenki, aki megáll egy pillanatra Zrínyi Miklós érc mellszobra előtt. Aki tehát békességet óhajt, az készüljön a háborúra; aki győzelemre vágyik, az oktassa a katonáit szorgalmasan aki jó sikert kíván az tudománnyal hadakozzék s ne próbáljon szerencsét. (Az török áfium ellen való orvosság)

17 19 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Koszorúzás következik. Zrínyi Miklós mellszobrára koszorút helyez el: a ZMNE részéről: Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar és a Bolyai János Honvéd Alapítvány részéről: Dr. Rádli Tibor ezredes a kuratórium elnöke, Dr. Márfi László ezredes és Nagy László nyá. alezredes a kuratórium tagjai, a Nagyváradi m. kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola képviselője, a Bajtársi Kör nevében Balási Béla tüzér hadnagy. Balról: Dr. Márfi László ezredes, Dr. Rádli Tibor ezredes és Nagy László nyá. alezredes

18 20 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szobor megáldása és megszentelése következik. Felkérem Mészáros László őrnagy urat, protestáns tábori lelkészt, áldja meg, majd Kóczán Árpád alezredes urat, római katolikus tábori lelkészt, hogy szentelje meg a mellszobrunkat. Mészáros László őrnagy protestáns tábori lelkész Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól az Úr Jézus Krisztustól az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Ezen a jeles napon idézzünk néhány gondolatot Zrínyi próz á- jából: Minden jó és nagy, de az, mely a mi akaratunk szerint és vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb.

19 Nem haraggal, nem bosszúsággal, hanem ésszel és emberséggel kell hadakozni. Az a had, avagy ország, avagy fejedelem, amely minden reménységet csak egy valamely emberben teszi, nem lehet állandós sokáig. rossz had az olyan, aki csak egy emberben bízik. Az kapitánnak nem kell mindjárt harcrul gondolkodni, hanem minden módot előbb próbálni mást, hogy az ellenséget megverhesse. Ne illesd ha lehet az ellenséged kicsin bosszúsággal: a kicsin bosszúság haragot nyit az emberben és bosszúállást. Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj reá. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Más a keménység, más a kegyetlenség: valamint ez utolsót el kell kerülni a hadnagynak, úgy az első nélkül nem lehet. Aki okos, soha nem megyen úgy az ellenségre, mint rosszra, hanem mintha legjobb és vitézebb volna. Mindezen intelmek méltók arra, hogy e mai kor katonái hasznosítsák azokat saját életükben. Áldás: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! (II: Krónikák Könyve 15. rész 7. verse) 21

20 22 Kóczán Árpád alezredes római katolikus tábori lelkész Tisztelt Ünneplő Közösség! Szeretett Bajtársak! Zrínyi Miklósban olyan hős hazafit tisztelünk, akinek tettei és tettekre serkentő szavai prófétai üzenetként máig érvényes mondandójával hasítanak belénk, a legújabb kor elpuhult, önérzetét vesztett magyarjaiba. Az török áfium ellen való orvosság c. neves művét ezzel az intéssel kezdi: Ne bántsd a magyart! Többek között ezt írja: Teliek a historiák a mi magyar nemzetünknek dicsőségével, teli a világ azoknak emlékezetivel, és Európának egy szeglete sincs, aki a mi eleinkről becsülettel ne szólna, soha muzulmán vér nagyobb folyásokkal nem folyt, mint a magyar kard miatt, soha senki ennek a pogány holdnak betöltését úgy nem késlette, mint mi magyarok. De meg kell vallanunk, noha nyögve és pironkodva, mert: előbbi szerencsénk most gyalázatunkra van, olyan messze estünk mi mostani magyarok a régiektűl, hogy ha előljőnének mostan másvilágról azok a mi vitéz eleink, sem mi őket, sem ők minket meg nem ismerhetnének.

21 Mert nyelvünkön, szólásunkon kivül hasonlítjuk mi magunkat azokhoz? és bizonyára mondhatnák nékünk: A hang ugyan Jákobé, de a kéz Ézsau keze. Csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig, valahunnan jön reánk, prédájává. Miért? - A vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás gyűlöléséért és ezer ilyen vétkünkért. Én nem hizelkedhetem, édes nemzetem, tenéked, hogy hazugságommal dicsérjelek, mert a prófétaként: én népem, akik boldognak hirdetnek, azok megcsalnak téged, - hanem im megmondom magadnak fogyatkozásidat, olyan szívvel és szándékkal, hogy megesmérvén magad is, vesd ki ezt a mocskot lelkedből, reformáld vétkeidet, öltözzél igazságban, övedzzél erősséggel, hídd segítségedre a Jehovát, resolváld magadat, avagy ajándékozd magad az Isten nevének és magadnak oltalmára kössünk kardot a pogány ellen. Ha azért a magunk fogyatkozásit megismérjük elébb, könynyebben az orvosságot is fellelhetjük azután. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, kérünk áldd meg kegyesen ezt a Zrínyi Miklóst ábrázoló műalkotást! - Add, hogy akik a költő és hős katona szemébe néznek, állni tudják tekintetét és erényeinek követésére serkenjenek! Tanulják meg példáján, hogy a hazának olyan fiakra van szüksége, akik fizikai és lelki erővel bírnak, akik Isten után leginkább magukban bíznak. Valamint jobb sorsukat csak a haza üdvéhez kapcsolva óhajtják. A mi urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki azt mondta: Én nem azt keresem ami nekem, hanem ami másoknak hasznos. - aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen! Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! 23

22 24 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem hallgassuk meg a Szózatot, majd a megbízott katonai rektorhelyettes nevében meghívom Önöket a Bolyai emlékszobában megrendezendő fogadásra. Köszönöm a figyelmet! Fogadás a Bolyai emlékszobában

23 25 Holló József ezredes Pohárköszöntő Tábornok Úr, Tiszt Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mindig kiemelt figyelmet fordított a hagyományápolásra. Tette ezt azért, mert tudatában volt, hogy erőt meríthetünk, tanulhatunk az elődök példájából. Ezt magam is érezhettem hallgatóként és oktatóként is. Különös jelentősége van a mai rendezvényünknek, hiszen a névadó szobrát avattuk. Az egyetem annak a Zrínyi Miklósnak a nevét viseli, aki költőként, tudósként, hadvezérként vallotta a korábbi nemzedékektől való tanulás fontosságát. Minden tettében erőt merített a múltból és példát hozott a jelenre.

24 26 Az ünnepi beszéd hű képet adott Zrínyi Miklósról, munkásságáról. Ebből két dolgot emelek ki. Az egyik a fegyelem, a rend fontossága. A másik a tanulás, a hadtudomány jelentősége. Mindkettőnek meghatározó szerepe van napjaink feladatai megoldásában, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem életében. A mostani szükséges változtatásokat - amelyek sokszor fájó intézkedések megtételét is követelik - csak a célt ismerő, értő, fegyelmezetten teljesítő intézmény tudja követni, átgondolt előrelátással megélni. A tanulás, a tanítás, a tudományos kutatómunka az egyetem alaprendeltetéséből adódóan biztosítja, hogy a jövőben is - Zrínyi szavaival élve - tiszta értelmű elmével és okos fejjel vezessék a hadakat. Ahogy a mai katonai felsővezetés túlnyomó többsége a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanult, készült fel beosztására, úgy a tervek, az előmeneteli rend szerint a jövőben is így lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előbb elmondottak választ adnak azokra a kérdésekre, melyek a katonai felsőoktatás iránti aggódásból fogantatnak. Többször elhangzott, hogy a honvédelmi tárcának szüksége van a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, hosszú távon kívánja működtetni, fenntartani. Az új elvárásoknak azonban meg kell feleltetni az egyetemet. Hallgatói, állandó állománya Zrínyi honvédelemért érzett felelősségétől áthatva, emlékét őrizve, feladatai magas szintű teljesítésével tud mindennek eleget tenni. Ezért tartom kiemelt fontosságúnak, hogy az egyetem Üllői úti bázisán szobrot állítottak az intézmény névadójának, Zrínyi Miklósnak. Gratulálok a szobor alkotójának, dr. Berek Lajos mk. ezredes úrnak. Köszönöm Sarkady-Szabó Juliánna szponzori hozzájárulását. Emelem poharam az egyetem eredményes működésére és jövőjére! Egészségükre!

25 27 Sarkady-Szabó Juliánna Az adományozó néhány szóban így vall önmagáról: Születtem a Nagykunság Karcag városában. Kereszteltek a református templomban, ahol a Juliánna nevet kaptam. Azóta eltelt 65 évem és

26 28 nyugdíjas lettem. A hátralévő életemet szeretném a hőseink emlékének szentelni. Legyen ez emlék az utókor számára is. A karcagi származású huszár, Kováts Mihály ezredes, a Charlestoni hős szobrának elkészíttetésével is ezt az ügyet szolgáltam. Amíg egészségem engedi, őszinte szívvel mindent megteszek, hogy ígéretemhez hű maradjak.

27 Balról:Dr. Berek Lajos mk. ezredes, Holló József ezredes, Dr. Piószeghy János nyá. ddtbk., Sarkady-Szabó Juliánna 29

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB Nagy László 73 A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPÍTVÁNY Bejegyzés száma: 2049 /Fővárosi Bíróság 9. Pk. 66508/2 Adószáma: 18004281-1-43 Bankszámlaszáma: 10400126-21416606 - 00000000 Az alapítvány székhelye/címe:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke Köszönet az egy százalékért A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPITVÁNY ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták tevékenységét. A 2007. évi személyi jövedelemadó

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa Irodalom - 15 - http://epa.niif.hu/00400/00414/00004/pdf/01kocka.pdf Platón: Phaidón, in: Platón összes művei, Európa, Bp., 1984, I. kötet,1019-1121. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot, in: A

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2 2 Kedves Bajtársak! Az elöltöltő fegyveres lövészet újabb kori hazai történelme az első komáromi kísérletek óta (1995.) töretlenül fejlődik. Az országban jelenleg mintegy negyven lőtéren lehet elöltöltő

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Előzmények: Gunter Demnig német művész volt az első, aki betonkockára applikált réztáblácskába véste az elhurcoltak nevét,

Részletesebben

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének Ünnepi prédikáció 1 Bölcsesség 4,8 9. Nem a hosszú idős vénség a tiszteletes vénség, sem pedig nem az, melyet esztendők száma határozott meg, hanem az embereknek vénségek a bölcsesség és a vénség a makula

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1134. Budapest, Gidófalvy u. 1/b Tel: 3322-500/117858, HM: 02-117858 Ügyintéző: Erdős László ezds. (2365-111/ HM.25032) Nyt.szám: sz.példány BAJTÁRSI EGYESÜLETEK

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf -

A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf - Dr. Pál Tibor A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf - Összefoglaló: A magyar történetírás mindmáig nem törlesztette adósságát Hadik András gróffal szemben. Ma,

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők 1 Bük Város Önkormányzat Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár színháztermében megtartott

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben