ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK"

Átírás

1 3 ZRÍNYI MIKLÓS MELLSZOBRÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPSÉGE Előszó Az egyetem napján Február másodikán, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem napján, prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, rektor koszorút helyezett el Zrínyi Miklós szobránál, az intézmény Hungária körúti bázisán. A díszteremben Kalmár János történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának docense mondott ünnepi beszédet. Ezt követően Kovács Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség személyügyi csoportfőnöke, Szabó Miklós rektor és Pajzs József Szigetvár polgármestere elismeréseket adott át az egyetem munkatársainak, valamint a díszvendégeknek. Az egyetem napján nyílt meg a díszterem előterében Morshhauser Miklós nyugállományú alezredes, festőművész akvarell kiállítása. A ZMNE Üllői úti bázisán felavatták a költő és hadvezér Zrínyi Miklós mellszobrát. 1 Tisztelt Olvasó! Az idézett sorok utolsó mondata indította el azon törekvésünket, hogy bemutassuk, mi is történt február másodikán a ZMNE Üllői úti bázisán. Hogyan juthatott el a szoboravatás gondolata a megszületéstől ahhoz, hogy Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrát felavathattuk? Mivel érdemelte ki az egyetem névadója, hogy az Üllői úti bázison is elhelyezzük a szobrát? Rendelkezünk-e további elgondolással az elkezdett folyamat folytatásához, vagy ez csak egyszeri állomása volt hagyományápolási tevékenységünknek? A következőkben ezekre a kérdésekre kísérlem meg a választ megadni. 1 Magyar Honvéd február 6. XV. évf. 6. szám 18. oldal

2 4 Gróf Zrínyi Miklós 1620-ban született Ozalyban és november 18-án egy vadászaton tragikus körülmények között halt meg Újzerinvárban. Kiváló politikus, hadvezér, hadtudós és költő volt. A király a törökök ellen elért légrádi győzelemért 1647-ben Horvátország bánjává és főkapitányává nevezte ki. Zrínyi Miklós tapasztalva azt a tényt, hogy a Habsburgok nem kívántak a törökök ellen döntő hadjáratot indítani, több esetben is önálló kezdeményezésbe fogott és harcaival jelentős sikereket ért el szeptemberében a király kinevezte a magyarországi hadak főparancsnokává, október 20-án a Vág menti harcokban visszafordulásra kényszerítette a többszörös túlerőben lévő török sereget telén hadával Eszékig tört előre és február 2-án a törökök egyik legfontosabb visszavonulási útvonalát a Dráva hidat is felégette. Az elért sikerei és a törököknek okozott veszteségei hatására nevét egész Európa dicsérte. Egyidejűleg a pápa és több európai uralkodó is magas kitüntetésben részesítette. Londonban könyvet jelentettek meg személyéről és tetteiről. Elért sikerei ellenére a bécsi udvar Vasvárott a magyarok érdekeit sértő békét kötött a törökkel. Ez a tény nagy fájdalommal töltötte el és ez volt a fő oka, hogy visszautasította I. Lipót felajánlását hercegi rangra történő felemeléséhez. Irodalmi munkássága is jelentős értékekkel gazdagította a hazai irodalmat és a korszerű hadtudomány elméletét. Művei a török veszélyt, a korszerű hadviselés elméleti és gyakorlati kérdéseit, valamint a jó hadvezérrel szemben támasztott követelményeket és elvárásokat fogalmazták meg. Közülük a legjelentősebbek a Tábori kis tracta; Mátyás király életéről való elmélkedések; A török áfium ellen való orvosság; Vitéz hadnagy című munkái. A Szigeti veszedelem című hőskölteményében Szigetvár évi török ostromát és elestét, I. Szolimán halálát és a maroknyi védőcsapat heroikus küzdelmét és életének feláldozását mutatja be. 2 2 Zrínyi Miklós gróf életrajzát a Hadtudományi Lexikon II. kötet (M ZS) oldalán [Hadtudományi Társaság évi kiadás] található adatok alapján ismertettem.

3 Az előzőek bizonyságául idézem a nagy politikus, költő, hadvezér és hadtudós néhány fontos gondolatát: Minden győzelem jó és nagy, de az, amely a mi akaratunk szerint is vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Nagy dolog e titok, és szükséges a kapitánynak, e nélkül soha semmit véghez nem viszen emberül. Semmi nincs olyan ártalmas a hadviselőben, mint a harag, megvakítja az embert, befedi homállyal az okoskodást. Azé a hadi győzelem, akié a nagyobb hadi mesterség. Csak a fegyver nyújt biztos védelmet, de azt ésszel kell használni. A Bolyai János Honvéd Alapítvány egyik fő tevékenysége a nemzeti hagyományok ápolása, emlékművek, szobrok felújítása és újak létesítése. Ebbe a folyamatba illeszkedik bele gróf Zrínyi Miklós szobrának elkészíttetése és a ZMNE Üllői úti bázisán történő felavatása. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes kari főigazgató alkotta meg és az öntés költségeit az Ausztriában élő Sarkady - Szabó Juliánna úrhölgy fedezte. Ezúton is köszönetet mondok mindkettőjüknek támogatásukért és önzetlen segítségnyújtásukért. Alapítványunk még ebben az évben szobrot tervez állítani az 1556-os szigetvári hősnek, a dédnagyapának, gróf Zrínyi Miklósnak ( ) is. A szobor megalkotására Benedek György Munkácsy díjas, érdemes szobrászművészt kértük fel és a felavatás idejeként szeptember 8-át, kitörésének és elestének napját jelöltük meg. A szobor elkészítésének költségeit az Alapítvány saját erőforrásaiból és közadakozásból fedezi. A Zrínyi szobrok az Üllői úti bázis parancsnoki udvarában nyernek végső elhelyezést. Hiszem, hogy az összeállítás amely a Bolyai Szemle különszámaként került kiadásra meggyőz mindannyiunkat arról, hogy történelmünk e jeles személye és tettei méltán vívták ki az utókor tiszteletét és elismerését. 5

4 6 E szavakkal és Benedek Elektől idézett gondolatokkal ajánlom e kiadványt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem polgárai és minden érdeklődő figyelmébe. Aki embernek igaz ember; hazafinak igaz hazafi volt; aki tudott hevülni nemes eszményekért, igaz lélekkel, ereje, tehetsége legjavával haladt a legfőbb cél felé, mely nem lehet más: e hazának üdve, boldogsága, aki e hazáért élt, dolgozott, nagyokat cselekedett szóval, tollal, karddal, vésővel, ecsettel, s ha világi hatalom volt a kezében, e hatalommal a nép javát munkálta mindig: hely illeti meg a nagy magyarok Pantheonjában. Budapest, február 2. Benedek Elek Dr. Rádli Tibor ezredes a Bolyai János Honvéd Alapítvány Kuratórium elnöke

5 7

6 8 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kertész Zoltán őrnagy Kertész Zoltán őrnagy vagyok, a ZMNE Személy és Munkaügyi Igazgatóság Személyügyi Osztály főtisztje. Köszöntöm Önöket. A Bolyai János Honvéd Alapítvány célja a katonai hagyományőrzés. Az alapítvány kezdeményezte a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, a költő és hadvezér, egyetemünk névadója Zrínyi Miklós szobrának elkészítését. A szobrot Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy anyagi támogatásával Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója alkotta. Zrínyi Miklós kiemelkedő haditette volt az Eszéki - híd felgyújtása és ezzel a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját és ma felavatjuk Szigetvár hős védője dédunokájának szobrát.

7 9 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyetem rektora nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket névadónk, Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobrának avatási ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm: a Hadtörténeti Múzeum igazgatóját, Dr. Lugosi József ezredes urat, a Hadtörténeti Intézet igazgatóját, Dr. Horváth Miklós alezredes urat, Holló József ezredes urat, a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály Katonai Oktatási Osztály osztályvezetőjét, Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat, egyetemünk mb. katonai rektorhelyettesét, Pajzs József urat, Szigetvár város polgármesterét, Darázsi Mátyás urat, Szigetvár város alpolgármesterét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgyet, a szobor elkészítésének anyagi támogatóját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Röviden ismertetem rendezvényünk programját: a Himnusz elhangzása után Virág Miklós költő előadja erre az alkalomra írt versét és Rapcsák Dóra tanuló hegedű szólóját hallhatjuk; a rektori határozat ismertetését a szobor leleplezése követi; az avató beszéd után az egyetem, a főiskolai kar és az alapítvány képviselői koszorút helyeznek el; ezután a szobor megáldása és megszentelése következik, majd rendezvényünk hivatalos részét a Szózattal zárjuk. Tájékoztatom Önöket, hogy az ünnepséget a Bolyai emlékszobában fogadás követi. Köszönöm a figyelmet!

8 10 Himnusz

9 Kérem hallgassák meg Virág Miklós költő erre az alkalomra írt versét. 11 ZRÍNYI 21. század Virág Miklós költő Ős-Hadak-Útján elindult Ozalitól Csáktornyáig Ozmán Habsburg vihar verte És Ő Új-Zrínyi várat állít Horvátföld Zala zengte nevét Beszterce Babocsa Pécs Eszék Szólította a Nagy Előd Hogy áfiumtól védekezzék Honi-láng megvívni sarkallta Vadkan-agyar élete ára Neve ZRÍNYI jelenti CSILLAG Elvezetett Európába

10 12 Fogadják szeretettel Rapcsák Dóra tanulót, aki Rieding D-dúr hegedűverseny II. tételét adja elő. Rapcsák Dóra tanuló

11 13 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismertetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának 32/2004. határozatát Zrínyi Miklós szobrának ünnepélyes felavatásáról: Zrínyi Miklós ( ) a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, költő, nagy műveltségű, széles látókörű politikus és mint a szigetvári hős védőjének dédunokája, a családi tradíciók folytatója - kiváló hadtudós, valamint a hadtörténelmet jól ismerő katona volt. Nevéhez fűződik a rendszerezett hadtudomány megalapozása, továbbá a katonai szakszókincs megteremtése Magyarországon. Hadtudományi munkáiban foglalt tanításai ma is iránymutatók számunkra. Zrínyi élete a magyar nép, a haza szolgálatának példaképe. Elméleti ismereteit a török hódítók ellen vívott csatákban hadvezérként is sikerrel bizonyította. Kiemelkedő haditette volt az Eszéki-híd felgyújtása és ezáltal Dél-Dunántúlon a török előrenyomulásának megakadályozása. Erre emlékezve ünnepeljük minden év február 2-án az Egyetem Napját. Elrendelem, hogy névadónk, Zrínyi Miklós szobrának felavatását február 02-án, az Egyetem Napján, az Eszéki-híd felgyújtásának 340. évfordulóján hajtsák végre. A szobor elhelyezését az Üllői úti bázis aulájában engedélyezem. A szobrot Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes alkotta. A szobor elkészítését Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy szponzorá1ta. A szobor leleplezésére felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornokot, mb. katonai rektorhelyettest. Ünnepi beszéd megtartására felkérem Dr. Négyesi Lajos őrnagyot.

12 14 Felkérem a szobor megáldására Mészáros László őrnagyot, protestáns tábori lelkészt, megszentelésére Kóczán Árpád alezredest, római katolikus tábori lelkészt. Elrendelem, hogy ezentúl az Egyetem Napján a bázis állománya ünnepélyes katonai tiszteletadás mellett a szobrot koszorúzza meg. Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgynek önzetlen támogatásáért köszönetet mondok. Budapest, január 26. A határozatot aláírta Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus rektor.

13 15 Felkérem Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok urat a szobor leleplezésére. Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, mb. katonai rektorhelyettesnek a szobor leleplezését. Az intézmény állandó állománya és hallgatói nevében megköszönöm Sarkady-Szabó Juliánna úrhölgy támogatását és Prof. Dr. Berek Lajos mk. ezredes, a BJKMFK kari főigazgatója munkáját.

14 16 Felkérem az avató beszéd elmondására Dr. Négyesi Lajos őrnagy urat, hadtörténészt. Dr. Négyesi Lajos őrnagy Tábornok Úr, Tiszt Urak, Kedves Vendégeink! Örömteli eseményre gyűltünk ma össze, hogy tanúi legyünk, amint iskolánk egy gyönyörű műalkotással gazdagodik, mely Berek Lajos mk. ezredes úr tehetségét dicséri. Gondolom mindenki számára természetes, hogy Zrínyi Miklós szobrának a nevét viselő egyetem ad helyt, de szeretném, ha nem csak a névadót látnánk benne, amikor rátekintünk, hanem megértenénk az üzenetet is, amit Zrínyi Miklós ércszobra ben a magyar katonai felsőoktatás fellegvárában hordoz.

15 Mit üzen a mának Zrínyi Miklós? Azoknak, akik a hadügy kérdéseiről döntenek, azt üzeni, hogy a vitéz hadvezér a nemzet élet-halál harca közben is a magyar hadtudomány megteremtésében, gondolkodni tudó katonák nevelésében látta az ország felszabadulásának és függetlenségének zálogát. Később számos követője akadt, akik bizonyították, hogy a magyar katonák nem csak a csatatereken, hanem a tudományos fórumokon is megállják helyüket. Ennek a három és fél évszázados munkának eredménye és koronája a Nemzetvédelmi Egyetem, melynek fennmaradása egyben a magyar hadtudomány fejlődésének is záloga. Zrínyi Miklós üzen a jelen kor katonai vezetőinek is. Mindenkinek, akire katonák vezetését és nevelését bízták. Írásaival és tetteivel arra figyelmeztet, hogy mit sem ér a gyakorlott vitéz, ha a kardját nem az ész és a hazaszeretet vezeti. Zrínyi Vitéz hadnagya ma is időszerű gondolatokat fogalmaz meg, mely szól nem csak a jelen, hanem a jövő katonai vezetőinek is. Azoknak a hallgatóknak, akik nap mint nap láthatják majd ezt az alkotást, mely eszükbe juttatja, hogy mielőtt a marsall botot keresnék a kenyérzsákjukban, először a kard és a toll mestereivé kell válniuk. Használják ki az egyetem adta lehetőségeket arra, hogy művelt tisztek legyenek, akik mernek és tudnak gondolkodni, és nem csak meglátják a problémákat, hanem képesek megtalálni a megoldást is. Megtalálni és papírra vetni, hiszen a török kor számos kiváló hadvezért nevelt, de csak egy Zrínyi Miklóst, aki leírta gondolatait, hogy az utókor is okulhasson belőle. Ne hagyják haszontalanul elmúlni az egyetemi éveket! Tanulják meg a tudományos gondolkodást, kutassanak, írjanak TDK dolgozatokat, legyenek konferenciák résztvevői! Igyekezzenek a jelen kor Zrínyi Miklósaivá válni! Most, amikor egy újabb hadügyi forradalom éveit éljük, nagy szükség van a gondolkodó katonákra. Nem biztos, hogy az a jó, amit külföldi hadseregektől veszünk át. A szolgai másolás nyomán csak torz eredmény születhet. Nekünk a magyar viszonyokat figyelembe vevő legjobb megoldásra van szükségünk. 17

16 18 Végezetül Zrínyi Miklós gondolatait idézem föl, remélve, hogy e csarnok falai megőrzik a szavak visszhangját, hogy még hosszú évek múlva is meghallja mindenki, aki megáll egy pillanatra Zrínyi Miklós érc mellszobra előtt. Aki tehát békességet óhajt, az készüljön a háborúra; aki győzelemre vágyik, az oktassa a katonáit szorgalmasan aki jó sikert kíván az tudománnyal hadakozzék s ne próbáljon szerencsét. (Az török áfium ellen való orvosság)

17 19 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Koszorúzás következik. Zrínyi Miklós mellszobrára koszorút helyez el: a ZMNE részéről: Dr. Piószeghy János nyá. dandártábornok, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar és a Bolyai János Honvéd Alapítvány részéről: Dr. Rádli Tibor ezredes a kuratórium elnöke, Dr. Márfi László ezredes és Nagy László nyá. alezredes a kuratórium tagjai, a Nagyváradi m. kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola képviselője, a Bajtársi Kör nevében Balási Béla tüzér hadnagy. Balról: Dr. Márfi László ezredes, Dr. Rádli Tibor ezredes és Nagy László nyá. alezredes

18 20 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szobor megáldása és megszentelése következik. Felkérem Mészáros László őrnagy urat, protestáns tábori lelkészt, áldja meg, majd Kóczán Árpád alezredes urat, római katolikus tábori lelkészt, hogy szentelje meg a mellszobrunkat. Mészáros László őrnagy protestáns tábori lelkész Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól az Úr Jézus Krisztustól az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Ezen a jeles napon idézzünk néhány gondolatot Zrínyi próz á- jából: Minden jó és nagy, de az, mely a mi akaratunk szerint és vérontás nélkül meglehet, legjobb és legszebb és dicsőségesebb.

19 Nem haraggal, nem bosszúsággal, hanem ésszel és emberséggel kell hadakozni. Az a had, avagy ország, avagy fejedelem, amely minden reménységet csak egy valamely emberben teszi, nem lehet állandós sokáig. rossz had az olyan, aki csak egy emberben bízik. Az kapitánnak nem kell mindjárt harcrul gondolkodni, hanem minden módot előbb próbálni mást, hogy az ellenséget megverhesse. Ne illesd ha lehet az ellenséged kicsin bosszúsággal: a kicsin bosszúság haragot nyit az emberben és bosszúállást. Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj reá. Adj munkát a vasnak, ha nem adsz, maga magát elvesztegeti és a rozsda megeszi. Adj munkát a vitézeidnek, mert ha henyélnek, elvesznek. Más a keménység, más a kegyetlenség: valamint ez utolsót el kell kerülni a hadnagynak, úgy az első nélkül nem lehet. Aki okos, soha nem megyen úgy az ellenségre, mint rosszra, hanem mintha legjobb és vitézebb volna. Mindezen intelmek méltók arra, hogy e mai kor katonái hasznosítsák azokat saját életükben. Áldás: Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! (II: Krónikák Könyve 15. rész 7. verse) 21

20 22 Kóczán Árpád alezredes római katolikus tábori lelkész Tisztelt Ünneplő Közösség! Szeretett Bajtársak! Zrínyi Miklósban olyan hős hazafit tisztelünk, akinek tettei és tettekre serkentő szavai prófétai üzenetként máig érvényes mondandójával hasítanak belénk, a legújabb kor elpuhult, önérzetét vesztett magyarjaiba. Az török áfium ellen való orvosság c. neves művét ezzel az intéssel kezdi: Ne bántsd a magyart! Többek között ezt írja: Teliek a historiák a mi magyar nemzetünknek dicsőségével, teli a világ azoknak emlékezetivel, és Európának egy szeglete sincs, aki a mi eleinkről becsülettel ne szólna, soha muzulmán vér nagyobb folyásokkal nem folyt, mint a magyar kard miatt, soha senki ennek a pogány holdnak betöltését úgy nem késlette, mint mi magyarok. De meg kell vallanunk, noha nyögve és pironkodva, mert: előbbi szerencsénk most gyalázatunkra van, olyan messze estünk mi mostani magyarok a régiektűl, hogy ha előljőnének mostan másvilágról azok a mi vitéz eleink, sem mi őket, sem ők minket meg nem ismerhetnének.

21 Mert nyelvünkön, szólásunkon kivül hasonlítjuk mi magunkat azokhoz? és bizonyára mondhatnák nékünk: A hang ugyan Jákobé, de a kéz Ézsau keze. Csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig, valahunnan jön reánk, prédájává. Miért? - A vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás gyűlöléséért és ezer ilyen vétkünkért. Én nem hizelkedhetem, édes nemzetem, tenéked, hogy hazugságommal dicsérjelek, mert a prófétaként: én népem, akik boldognak hirdetnek, azok megcsalnak téged, - hanem im megmondom magadnak fogyatkozásidat, olyan szívvel és szándékkal, hogy megesmérvén magad is, vesd ki ezt a mocskot lelkedből, reformáld vétkeidet, öltözzél igazságban, övedzzél erősséggel, hídd segítségedre a Jehovát, resolváld magadat, avagy ajándékozd magad az Isten nevének és magadnak oltalmára kössünk kardot a pogány ellen. Ha azért a magunk fogyatkozásit megismérjük elébb, könynyebben az orvosságot is fellelhetjük azután. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, kérünk áldd meg kegyesen ezt a Zrínyi Miklóst ábrázoló műalkotást! - Add, hogy akik a költő és hős katona szemébe néznek, állni tudják tekintetét és erényeinek követésére serkenjenek! Tanulják meg példáján, hogy a hazának olyan fiakra van szüksége, akik fizikai és lelki erővel bírnak, akik Isten után leginkább magukban bíznak. Valamint jobb sorsukat csak a haza üdvéhez kapcsolva óhajtják. A mi urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki azt mondta: Én nem azt keresem ami nekem, hanem ami másoknak hasznos. - aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen! Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! 23

22 24 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem hallgassuk meg a Szózatot, majd a megbízott katonai rektorhelyettes nevében meghívom Önöket a Bolyai emlékszobában megrendezendő fogadásra. Köszönöm a figyelmet! Fogadás a Bolyai emlékszobában

23 25 Holló József ezredes Pohárköszöntő Tábornok Úr, Tiszt Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mindig kiemelt figyelmet fordított a hagyományápolásra. Tette ezt azért, mert tudatában volt, hogy erőt meríthetünk, tanulhatunk az elődök példájából. Ezt magam is érezhettem hallgatóként és oktatóként is. Különös jelentősége van a mai rendezvényünknek, hiszen a névadó szobrát avattuk. Az egyetem annak a Zrínyi Miklósnak a nevét viseli, aki költőként, tudósként, hadvezérként vallotta a korábbi nemzedékektől való tanulás fontosságát. Minden tettében erőt merített a múltból és példát hozott a jelenre.

24 26 Az ünnepi beszéd hű képet adott Zrínyi Miklósról, munkásságáról. Ebből két dolgot emelek ki. Az egyik a fegyelem, a rend fontossága. A másik a tanulás, a hadtudomány jelentősége. Mindkettőnek meghatározó szerepe van napjaink feladatai megoldásában, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem életében. A mostani szükséges változtatásokat - amelyek sokszor fájó intézkedések megtételét is követelik - csak a célt ismerő, értő, fegyelmezetten teljesítő intézmény tudja követni, átgondolt előrelátással megélni. A tanulás, a tanítás, a tudományos kutatómunka az egyetem alaprendeltetéséből adódóan biztosítja, hogy a jövőben is - Zrínyi szavaival élve - tiszta értelmű elmével és okos fejjel vezessék a hadakat. Ahogy a mai katonai felsővezetés túlnyomó többsége a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanult, készült fel beosztására, úgy a tervek, az előmeneteli rend szerint a jövőben is így lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előbb elmondottak választ adnak azokra a kérdésekre, melyek a katonai felsőoktatás iránti aggódásból fogantatnak. Többször elhangzott, hogy a honvédelmi tárcának szüksége van a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, hosszú távon kívánja működtetni, fenntartani. Az új elvárásoknak azonban meg kell feleltetni az egyetemet. Hallgatói, állandó állománya Zrínyi honvédelemért érzett felelősségétől áthatva, emlékét őrizve, feladatai magas szintű teljesítésével tud mindennek eleget tenni. Ezért tartom kiemelt fontosságúnak, hogy az egyetem Üllői úti bázisán szobrot állítottak az intézmény névadójának, Zrínyi Miklósnak. Gratulálok a szobor alkotójának, dr. Berek Lajos mk. ezredes úrnak. Köszönöm Sarkady-Szabó Juliánna szponzori hozzájárulását. Emelem poharam az egyetem eredményes működésére és jövőjére! Egészségükre!

25 27 Sarkady-Szabó Juliánna Az adományozó néhány szóban így vall önmagáról: Születtem a Nagykunság Karcag városában. Kereszteltek a református templomban, ahol a Juliánna nevet kaptam. Azóta eltelt 65 évem és

26 28 nyugdíjas lettem. A hátralévő életemet szeretném a hőseink emlékének szentelni. Legyen ez emlék az utókor számára is. A karcagi származású huszár, Kováts Mihály ezredes, a Charlestoni hős szobrának elkészíttetésével is ezt az ügyet szolgáltam. Amíg egészségem engedi, őszinte szívvel mindent megteszek, hogy ígéretemhez hű maradjak.

27 Balról:Dr. Berek Lajos mk. ezredes, Holló József ezredes, Dr. Piószeghy János nyá. ddtbk., Sarkady-Szabó Juliánna 29

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB Nagy László 73 A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPÍTVÁNY Bejegyzés száma: 2049 /Fővárosi Bíróság 9. Pk. 66508/2 Adószáma: 18004281-1-43 Bankszámlaszáma: 10400126-21416606 - 00000000 Az alapítvány székhelye/címe:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Október 22. Művelődési Ház 15.00 Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit Tótkomlós

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek 2011-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szt. Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szekszárdi Szőlő-szobor vételére ajánlat benyújtása

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke Köszönet az egy százalékért A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPITVÁNY ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták tevékenységét. A 2007. évi személyi jövedelemadó

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Széchenyi-napok 2016

Széchenyi-napok 2016 Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Málnási- Szász Myrtill és Vlkovszki Ildikó Fotókat készítette: Breznay Gáborné, Róka Zsófia és Ruzsinkó Bence Szerkesztette: Ruzsinkó Bence és Benke Bálint Széchenyi-napok

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2 2 Kedves Bajtársak! Az elöltöltő fegyveres lövészet újabb kori hazai történelme az első komáromi kísérletek óta (1995.) töretlenül fejlődik. Az országban jelenleg mintegy negyven lőtéren lehet elöltöltő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa Irodalom - 15 - http://epa.niif.hu/00400/00414/00004/pdf/01kocka.pdf Platón: Phaidón, in: Platón összes művei, Európa, Bp., 1984, I. kötet,1019-1121. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot, in: A

Részletesebben

A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf -

A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf - Dr. Pál Tibor A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf - Összefoglaló: A magyar történetírás mindmáig nem törlesztette adósságát Hadik András gróffal szemben. Ma,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben