A megyei hatókörű városi múzeumok vándorkiállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megyei hatókörű városi múzeumok vándorkiállítása 2013-2014"

Átírás

1 A megyei hatókörű városi múzeumok vándorkiállítása

2 A korszak tetőtől talpig européereknek kell lennünk, hiszen Európa közepén élünk. Nagyon könnyű dolog összetéveszteni a történelmet a história mezében való politizálással. (Klebelsberg Kunó: Reálpolitika és neonacionalizmus, Pesti Napló, január 8.) A közvélemény számára jobbára csak Horthy korszak -ként ismert két világháború közötti időszakot pozitív és negatív előjellel egyaránt gyakran emlegetik. A növekvő számú történeti feldolgozás ellenére az általános ismeretek meglepően hiányosak e korszakról mindennapjairól, a tudományos-kulturális élet alakulásáról, a társadalmi, politikai változásokról. Talán ez utóbbiak a leginkább feldolgozottak, ami viszont a tudomány, kultúra, s ezen belül a műpártolás témáit illeti, sok feladat vár még ránk, hogy hiteles képet adhassunk róluk.

3 I. Történelmi trauma után Egy szobor átváltozásai A magyar fájdalom szobra Felirata: "Ez a szobor a trianoni szerződés által elrabolt gyermekei sorsát sirató Magyarország fájdalmát jelképezi. Alkotója francia szobrász, Emile Guillaume. Ezen emlékművet a szenvedő magyar nemzetnek ajánlotta fel Magyarország angol barátja, Viscount Rothermere."

4 I. Történelmi trauma után Egy szobor átváltozásai A Herczeg Ferenc által 1932-ben a Szabadság téren felavatott szobrot1948- ban a Palatinus fürdő előtt állították föl Napfürdőző címmel ben raktárba került, eredeti, korábban ott álló szobrát újrafaragva visszahelyezték, a Napfürdőzővé alakított egykori ajándék szobor 1973-tól Balfon áll. Másik, eredeti változata 2000-től Debrecenben látható Trianoni emlékmű címmel. Az eredeti, erős tartalommal és összefüggésekkel bíró szobor az áthelyezés során semleges tartalmat kapott, két évtized alatt el is felejtődött mindez. Az új jelentést tovább erősítette egy másik fürdő előtti felállítása.

5 I. Történelmi trauma után Egy szobor átváltozásai

6

7 II. Műgyűjtés, műpártolás, múzeumok magán és állami mecenatúra Ernst Lajos példáján Ernst Lajos ( ) műgyűjtő, mecénás, múzeumalapító, kormányfőtanácsos. Ernst Lajos legnagyobb vállalkozása, múzeuma mellett az 1932-ben saját gyűjteményéből rendezett kiállítása volt, amely mintegy a nemzeti múlt múzeumát jelentette a Magyar Nemzeti Múzeumban. Amidőn a legnagyobb magyar történeti magángyűjteményt a Nemzeti Múzeum épületében újra felállítva a nyilvánosságnak átadjuk, őszinte hálával és köszönettel emlékezem meg Ernst Lajosnak bőkezű áldozatáról. Hóman Bálint MNM főigazgató

8 Válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum 1932-ben megnyílt, Ernst Lajos gyűjteményéből rendezett történeti kiállításán bemutatott műtárgyakból

9 Harmadik napja fekszik temetetlenül a ráckevei vályoghalottasházban Ernst Lajos, akinek holttestéért senki sem jelentkezett Huszadik Század április A művésztársadalom szeretettel és kegyelettel emlékszik meg Ernst Lajosról, aki tényleg százezreket költött művészi és kulturális célokra, akinek csillogó kis egérszeme holtbiztosan látta meg a tehetséget, aki lázban égve tanította a gazdagokat igazi értékek gyűjtésére, és aki maga csak olyan holmit vásárolt, ami csak az ő és az egyetemes magyar kultúra számára volt érték.

10 III. Kultusz és hivatalos művészet 1929-ben a Budavári Palotában egy újabb reprezentatív történeti enteriőr, a Corvin-terem és a hozzá kapcsolódó két kiszolgáló szoba, azaz a királyi könyvtár berendezését kezdték meg, a kivitelezés között zajlott. Ide került a Rothermere-féle ajándék Mátyás portré és a Giovanni Dalmatának tulajdonított Mátyás és Beatrix dombormű is ben nyílt meg a kultusz-terem a közönség számára. A nemzetgyűlés által 1920 márciusában kormányzóvá választott Horthy Miklós április elsején költözött be a budai királyi palotába. A Hunyadi terem azonban csak 1931-ben kapott protokolláris feladatot, itt adták ugyanis át a Horthy által alapított kitüntetéseket, a Corvin láncot és Corvin koszorút.

11 III. Kultusz és hivatalos művészet A Mátyás kultusz összetevői között ott voltak a kormányzó-minták: Szilágyi Mihály és Hunyadi János, de a szabad királyválasztás Mátyáshoz kapcsolódó joga is egyre fontosabb tényezővé vált. Habsburg Ottó nagykorúvá válásának közelgő időpontja is szerepet játszott a kultusz erősödésében ben a királyi palotában egy Corvin termet alakítottak ki, és 1930 márciusában ünnepelték Horthy kormányzóvá választásának tíz éves évfordulóját. A sajtó nem véletlenül emlegette a Mátyás király óta gazdátlanul álló Budavárá -t, valamint Mátyás és Horthy lelki közösségét.

12

13 IV. Tudományos fejlődés belföldi lehetőségek, külföldi ösztöndíjak 1934-ben a kormányzat megszavaztatta az országgyűléssel az évi X. törvénycikket a Magyar kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megalakításáról. Az új intézmény a József Műegyetemet, a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, az Állatorvosi Főiskolát és a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kart egyesítette magában. Az 1930-as évektől kezdve fűzte szorosabbra kapcsolatait az egyetem az iparral. Ennek konkrét megjelenési formája volt 1938-ban az atomfizikai és textilkémiai tanszék alapítása és felszerelése, amelyet a Tungsram Rt., illetve a Goldberger Textilgyár finanszírozott.

14

15 V. A Klebelsberg-kultúrpolitika művelt és jómódú nemzet akarunk lenni Mit jelentett mindez a gyakorlatban? Az oktatás minden szinten történő támogatását, fejlesztését: 1926 és 1930 között ötezer tanterem és tanítói lakás épült, többnyire az ország legelmaradottabb területein. A közgyűjteményi rendszer újraszervezését, ösztöndíjak és külföldi magyar intézetek, egyetemek alapítását. Az 1933-tól róla elnevezett Bécsi Magyar Történeti Intézetben Benda Kálmántól Zádor Annáig tudósok sora képezhette magát, a bécsi, római és berlini Collegium Hungaricumok ösztöndíjasai a magyar tudomány és kultúra legjelentősebb formálói, alakítói voltak. Külföldi ösztöndíjasok a magyar intézettel nem rendelkező országokban 1924-től például az Egyesült Államokban is tanulhattak és kutathattak a magyar kormány támogatásával. Közülük sokan még a rendszerváltás után is vezető szerepet töltöttek be a tudományos és kulturális életben.

16

17 VI. Történelmi trauma előtt akik hivatalosan nem alkothattak 1938-tól, a sorozatban elfogadott úgynevezett zsidótörvényeket és rendeleteket követően a színpadokról leparancsolt színészeknek, zenészeknek és a kiállítóhelyeket elhagyni kényszerült képzőművészeknek megjelenési és életlehetőségei minimálisra korlátozódtak ben, az úgynevezett első és második zsidótörvényt követően hívta életre a Művészakciót az 1909-ben az irodalom és a művészetek népszerűsítésének, az ifjúság művészetre nevelésének céljával létrehozott OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület). Öt olyan művész sorsát és műveit ismerheti meg a közönség, akikben közös volt kiemelkedő tehetségük, az, hogy hivatalosan nem alkothattak, és az, hogy egy kivétellel a holokauszt áldozatai lettek. Ámos Imre ( ), Bálint Rezső ( ),Jándi Dávid ( ), Örkényi Strasszer István ( ), Vadász Endre ( ) művészi pályája különböző, sorsuk azonban azonos volt.

18

19 Székesfehérvár, Szent István király Múzeum, augusztusoktóber - Hamupipőkéből tündérkirálynő Székesfehérvár városfejlesztése a Szent Imre Év és a Szent István Év között Az 1938-as Szent István Év nagy jelentőségű műemléki helyreállítási programja (Székesegyház, Szent Anna kápolna, Városháza, Romkert) mellett az ipartelepítés és lakásépítés is bemutatást érdemel. Különös hangsúly kerül a Szent István Központi Elemei Iskola átadására (1938. május 22.), mellyel egyrészt egy fontos városrendezési folyamat indult el, másrészt ezen a rendezvényen (ez a székesfehérvári vitézavatás délutánja) adták át a tanügyi kiállítás keretében a Hóman Bálint minisztersége alatt épített ezredik tantermet. A kiállításon hangsúlyosan szerepel az ásatások és a Romkert kialakításának történetét, a Szent István szobor és egyéb fontos városkép-alakító alkotások elhelyezésének dokumentumait. A vándorkiállítást befogadó épület is ebben a korszakban épült, így annak építéstörténete és tervei is a bemutathatók. A kiállítás ezen részén a fehérvári eseményekről és alkotásokról hangos- és néma filmmel, tárgyakkal, képekkel és dokumentumokkal tudunk emlékezni az ünnepi év eseményeire, melyek középpontjába a fehérvári országgyűlést helyezzük. Az országgyűlés augusztus 18-án Szent István dicső érdemét örökítette meg és az augusztus 20-ai ünnepet iktatta törvénybe. A kiállításhoz Aba Novák Vilmos Magyar-francia történelmi kapcsolatok című pannóját bemutató terem kapcsolódik.

20

21 Szentendre, Ferenczy múzeum, január-március Eltérő enyészpontok Barcsay Jenő és Vajda Lajos művészete a két világháború között Barcsay és Vajda festői útja két különböző pontból indul el és bontakozik ki. Más oldalról szenvedik végig a két világháború közötti időszakot; eltérő szemléletmódot, más perspektívát képviselnek. Gyökeresen eltérő a művészethez való hozzáállásuk is, mégis a két út több helyen kapcsolódik egymáshoz. Mindkettőjüket Párizs élénk művészeti élete, az ott kapott benyomások lendítik tovább útjukon, és mindketten Szentendrén találnak otthonra. A város motívumaiból építkezve teremtenek sajátos festői világot. Egymásról tudnak hallomásból, de eltérő enyészpontok felé haladnak, művészetük külön utakon jár, és nem metszik egymást. Eltérő utak, eltérő távlatok. A két életutat a szinoptikus látásmóddal egyszerre tekintve komplexebb szinte háromdimenziós képet kapunk a két világháború közötti szentendrei művészetről, amelyben a társadalmi-, politikai-, és művészeti tényezők egyes részletei tisztábban látszódhatnak.

22

23 Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, június-augusztus Nemesek, polgárok, nemes-polgárok, polgár-nemesek. A nagykállói Kállay család kiemelkedő szerepe a két világháború közötti Magyarország történelmében A nagykállói Kállay család tagjai közül a kisebb-nagyobb közigazgatási pozíciókon keresztül a miniszterelnökségig sokféle pozíciót betöltöttek: megyei főszolgabírók, táblabírók, alispánok, főispánok, miniszterek, országgyűlési követek, képviselők, császári és királyi kamarások stb. voltak. Emléküket ma a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény őrzi, amely hosszú tárgyalássorozat eredményeként március 10-én nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt. A Kállay Kristóf római magángyűjteményéből létrehozott múzeum azóta is folyamatosan gyarapszik a család, a velük rokon vagy éppen rokonsági fokban nem álló családok adományai révén.

24

25 Szombathely, Savaria Múzeum, októberdecember A szombathelyi 1934-es műtörténeti kiállítás A Savaria Múzeum egy 80 éve, 1934-ben a falai között megrendezett nagyszabású művészettörténeti kiállítás felidézésével, rekonstruálásával szeretné a két világháború közti időszak kulturális életének magán és állami szférában működő műgyűjtési és műpártolási tevékenységét bemutatni. A páratlan esemény kiállításban való újraalkotása több szempontból is kultúrtörténeti jelentőséggel bír. Egyrészt egyedülálló keresztmetszetét adja Vas vármegye és Szombathely 1930-as évekbeli főúri és polgári mecenatúrájának, hiszen ez alkalommal a megye 45 településéről 79 kiállító képviseltette magát a kultúrpalotában, közel 1000 műtárggyal.

26 Szombathely, Savaria Múzeum, október-december A szombathelyi 1934-es műtörténeti kiállítás Másrészt az állami/múzeumi gyűjtemény adott időpillanatnyi struktúrájába is betekintést nyerhetünk, lévén, hogy a Vasvármegyei Múzeum is közel 100 tárggyal képviseltette magát az eseményen. Harmadrészt a második világháború okozta traumák is megjelenítésre kerülhetnek, lévén, hogy a kiállítást követően alig több mint 10 évvel erre a páratlan műkincsvagyonra több estben tragikus módon tulajdonosaikkal együtt sosem látott szétszóratás, megsemmisülés várt. Nem tudjuk, mi lett a sorsa a legtöbb műtárgynak, hiszen legtöbb esetben tragikus módon velük együtt tulajdonosaik és azok a kastélyok és polgári lakások is eltűntek, amelyek otthont adtak számukra.

27

28 Látványterv

29 Weboldal

30 Találkozunk augusztus 18-án a megnyitón!

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu Székesfehérvár Kalandozás a királyok városában Látnivalók Élmények Program Szállás Étterem www.turizmus.szekesfehervar.hu SZÉKESFEHÉRVÁR FEDEZZE FEL ÚJRA 2013-BAN! KIRÁLYI NAPOK Augusztus 14-24. Augusztus

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Tapasztóné Perlaki Magdolna

Tapasztóné Perlaki Magdolna Tapasztóné Perlaki Magdolna Ha nem kaptam volna érte fizetést, akkor is dolgoztam volna, mert jó volt csinálni Ha jól tudom, Ön a város művelődésügyi osztályán dolgozott a hetvenes években. Igen. A művelődésügyi

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Görög szobrászattörténeti másolatgyûjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában

Görög szobrászattörténeti másolatgyûjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában Szentesi Edit (1962) az ELTE-n végzett mûvészettörténet és esztétika szakon. Az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetének munkatársa. Eredetileg középkorász, de 19. századi történeti festészettel, építészet-,

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=1030&lap=0 A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Szögi László Az európai centrum és periféria viszonyának vizsgálatában

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Az önkormányzat havi magazinja Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút TARTALOM XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Siófok vezérprojektjei... 4. Locsolkodás és jótékonyság...

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben