SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész"

Átírás

1 SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens

2 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság... 5 Szegénység és rokon fogalmai... 5 A KUTATÁS MÓDSZEREI... 6 Háztartási jövedelem-felvétel... 6 Háztartáspanel-felvétel... 6 Létminimum, szegénységi küszöb meghatározása... 7 Jövedelmi decilisek és kvintilisek EGYENLŐTLENSÉG SZEGÉNYSÉG KUTATÁS FŐ TERÜLETEI... 8 Hogyan alakult az egyenlőtlenség az emberiség története folyamán?... 8 Mennyire indokolt elfogadható egy társadalomban az egyenlőtlenség?... 9 Az egyenlőtlenség és a szegénység okai A SZEGÉNYSÉG MÉRTÉKE A fejlődő világ gondja Mi a helyzet a fejlett országokban? Szegénység Magyarországon A SZEGÉNYSÉG, EGYENLŐTLENSÉG KEZELÉSE KULTÚRA, ÉRTÉK ÉS NORMÁK, SZOCIALIZÁCIÓ ALAPFOGALMAK Kultúra Norma Érték Szocializáció Az élet minősége Szocializációs közegek Az életút MÓDSZEREK Az értékek vizsgálata Az attitűdök vizsgálata ELMÉLETEK A gazdasági alap és kultúra kölcsönhatásai Az értékek változásának elméletei A szocializációkutatás elméletei Az életminőség három dimenziója NEMZETKÖZI TENDENCIÁK MAGYARORSZÁGI HELYZET DEVIANCIA FOGALMA A KUTATÁS MÓDSZEREI ELMÉLETEK Biológiai elméletek Pszichológiai elméletek A szocializáció zavarai elmélet A bűnözés magyarázata a racionális választás elmélete alapján

3 Kulturális elméletek Anómiaelméletek Minősítési elmélet A MAGYARORSZÁGI HELYZET Öngyilkosság Bűnözés Alkoholizmus Kábítószer-fogyasztás Viszonyunk a deviancia különböző formáihoz

4 EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG ALAPFOGALMAK Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok, hatalmasok és a hatalomnak kiszolgáltatottak, olyanok akik el tudják érni, amit szeretnének, és ezért elégedettek, és olyanok, akiknek nem sikerül életcéljukat megvalósítani, ezért elégedetlenek. Ezt a jelenséget nevezzük egyenlőtlenségnek. Egyenlőtlenség egyenlőség Társadalmi egyenlőtlenségen a különböző módon definiált társadalmi kategóriák helyzetében meglévő különbségeket értjük. Eredetük szerint az egyenlőtlenségek két csoportba sorolhatók. Velünk születettek (például a bőrszín, faj, nem, születési hely következményeként jelentkezők), melyekből fakadó hátrányok általában nem változtathatók. (A születési hely, ill. a regionális egyenlőtlenségek kivételt képeznek, de ezek is nehezen változtathatóak, mert igen sok tényező akadályozza a migrációt.) A másik csoportot, a teljesítménnyel összefüggő egyenlőtlenségek alkotják. Mint pl. foglalkozási, iskolázottsági különbözőségek. Ezek már változtathatóak, de nem könnyen. Az egyenlőtlenségnek sok dimenziója lehet, például: jövedelem, vagyon, munkakörülmények, lakáskörülmények, lakóhely környezete, műveltség, szabadidő hossza, eltöltésének körülményei stb. A felsoroltak, társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségek. De, értelmezhetjük az egyenlőtlenséget a társadalmi pozíciókhoz való hozzájutás lehetősége vonatkozásában is. Például, a különböző társadalmi rétegekbe tartozóknak mekkora esélye van az értelmiségbe vagy vezető beosztásba kerülni. Ezt szokták esélyegyenlőtlenségnek nevezni. Az egyenlőség fogalmát is e kettős megközelítésben használhatjuk. A pozíciók egyenlőségéről ill. az esélyek egyenlőségéről beszélve. 4

5 Méltányosság, igazságosság Az egyenlőség mint elérendő cél alternatívájának szokták tekinteni a méltányosságot, mely azt jelenti, hogy a társadalom tagjai pl. jövedelemben, megbecsülésben stb. a társadalom érdekében végzett szolgálatukkal arányosan részesedjenek. Azt az elképzelt társadalmat, ahol ez megvalósul, szokták meritrokráciának nevezni. A méltányossággal rokon fogalom az igazságosság, mely itt, olyan egyenlőtlenségeket jelent, melyeket a társadalom minden tagja elfogadhatónak tart. Szegénység és rokon fogalmai A szociológia amikor szegénységről beszél, a hagyományos fajtájú hátrányos helyzetben lévőkre gondol. Elsősorban az alacsony jövedelemre és az ebből származó egyéb hátrányokra. De mint jelent az alacsony jövedelem, pontosabban mekkora jövedelmet érez a társadalom alacsonynak? Ez bizony térben és időben változó. A szegénység fogalma tehát relatív. Hogy adott időben, adott helyen ki minősül (vagy érzi magát) szegénynek, meglehetősen különböző. Ha összehasonlítjuk egy ma élő magyar, szegénynek minősülő ember ruházkodási, táplálkozási, lakhatási stb. lehetőségeit egy évszázaddal ezelőtt élt parasztéval, nem kétséges, hogy szinte gazdagnak minősül a mai szegény ember. Persze ez nem vigasztalja a mai szegény embert, mint ahogy az sem, hogy pl. egy afgán átlagemberhez viszonyítva igen jómódúnak mondhatja magát. Mi teszi ilyen relatívvá a szegénység fogalmát? Elsősorban az adott társadalom anyagi gazdagsága. Mai fogalmat használva, az egy főre jutó GDP, de szerepet játszik benne egy sor kulturális tényező is. Igen gyakran használják a depriváció fogalmát, amikor szegénységről beszélnek. A depriváció megfosztottságot jelent. Arra utalunk vele, hogy a deprivált személy nélkülöz valamit, ami a társadalom nagy többségének rendelkezésére áll. Tágabb fogalom, mint a szegénység. (Pl. a szülői szeretettől megfosztott gyermek is depriváltnak minősül.) Hazánkban a deprivációval azonos értelemben használjuk a hátrányos helyzet kifejezést. Sokféle vonatkozásban lehet valaki hátrányos helyzetben, ráadásul ezek halmozódása igen megnehezíti, akár ellehetetleníti a kiemelkedést. A hátrányos helyzet halmozódását nevezzük többszörösen hátrányos helyzetnek. (A deprivációnak, hátrányos helyzetnek nincs általánosan elfogadott definíciója a szociológiában, ez az oka annak, hogy az egyes szociológiai kutatásokban, elemzésekben a szegények aránya különbségeket mutat.) Bokor Ágnes (1987) szerint a depriváltság a szegénység modernebb típusa. Az ő megfogalmazásában: depriváltak, akik a társadalom által nyújtható javak bizonyos köréhez (tudás, hatalom, autonómia stb.) nem, vagy a társadalom többségéhez képest igen csekély mértékben jutnak hozzá, az életfontosságú anyagi javakból mennyiségileg, szükségletüknek megfelelően részesülnek. Ez a definíció közel áll az utóbbi évtizedben a fejlett piacgazdaságokban elterjedt társadalmi kirekesztettség fogalmához. 5

6 A társadalmi kirekesztettség elszakíthatatlan a szegénységtől, deprivációtól. Olyan állapot, mely nagymértékben súlyosbítja a szegény vagy deprivált személy, csoport helyzetét. (A társadalmi kirekesztettség inkább társadalmi csoportok jellemzője.) A társadalmi kirekesztettség egy elszigetelődési folyamat. Amikor az egyénnek, csoportnak nincs választási lehetősége. Itt nem a végeredményen, a folyamaton, a kirekesztettséget létrehozó mechanizmuson van a hangsúly. A mechanizmuson, mely elkerülhetetlenül újratermeli a sokoldalú megfosztottságot. Bár a szegénység és kirekesztettség többnyire együtt járó fogalmak, a nem szegények között is vannak kirekesztettek. Ezért nem tehetünk egyenlőségjelet a szegénység és kirekesztettség fogalma közé. A társadalmi kirekesztettség több, mint az alacsony jövedelemből származó alacsony szintű fogyasztás (jövedelmi szegénység). A kirekesztettség gyenge érdekérvényesítő képességgel jár (ill. azt szül). A reménytelenség csapdájába zár azzal, hogy a társadalmi integrálódás gazdasági, szociális, kulturális csatornáitól elzár. A szegénység tehát nem csupán anyagi kérdés. Több szálon fut, ezek összekapcsolódása egymás hatását erősíti. Ezért nehéz kilépni belőle. A társadalmi kirekesztettség társadalmi ellehetetlenülést is jelent. A szegénység és kirekesztődés által fenyegetett csoportok: munkanélküliek, fogyatékos személyek, etnikai kisebbségek, alacsony jövedelmű csoportok. A KUTATÁS MÓDSZEREI Háztartási jövedelem-felvétel A KSH között öt évenként végzett háztartási jövedelem-felvételt, melynek során nemcsak a háztartások összes jövedelméről, hanem az elfogyasztott termékekről is adatokat gyűjtött. A háztartások fél százalékát ölelte fel a reprezentatív minta. Háztartáspanel-felvétel között a TÁRKI és BKE Szociológia Tanszéke háztartáspanel-felvételt végzett. Ennek során évről-évre felkereste ugyanazon mintegy 2000 háztartást (és a benne élő mintegy évnél idősebb személyt, valamint 1800 gyermeket) és kérdőíveket töltöttek ki. A minta kicsinysége miatt nem volt alkalmas olyan szintű általánosításokra, mint a háztartási jövedelem-felvétel. De lehetővé tette, hogy kövessük és elemezzük a háztartások helyzetében évről évre bekövetkező változásokat. (Pl. milyen szerepet játszanak bizonyos események gyermek születése, nyugdíjba vonulás, válás, munkanélkülivé válás stb. a szegénységbe süllyedésben vagy a kiemelkedésben.) 6

7 Létminimum, szegénységi küszöb meghatározása Ahhoz, hogy a szegénység mértékét, változását mérni tudjuk, meg kell határoznunk a szegénységi küszöböt, mely alatt szegénynek tekintjük az adott személyt, ill. háztartást. Létminimum alatt a konvencionális szükségletek kielégítéséhez szükséges jövedelmet értjük. Tehát nem biológiai fogalom. Nem egyszer és mindenkorra adott minimális jövedelemről van szó, mely a biológiai létfenntartást hivatott biztosítani. A konvencionális (társadalmilag általánosan szokásosnak elfogadott) szükségletek köre folyamatosan változik. Fél évszázaddal ezelőtt a színes televízió luxuscikknek minősült a magyar fogyasztási szerkezetben. Ma már a konvencionális szükségletek körébe tartozik. A létminimum használatát nagymértékben nehezíti, hogy számítása számos módszertani problémát vet fel. Mindenekelőtt az adott helyen és időben konvencionálisnak tekintett szükségletek körének meghatározása nehéz, ill. ad alkalmat széleskörű szakmai vitára. A létminimumot az egy főre jutó háztartási jövedelem valamilyen szintjén határozzák meg. A háztartások különböznek egymástól nagyságukat, összetételüket illetően. Nem lehet sem azonos, sem egyszerűen a személyek számával felszorzott a különböző nagyságú háztartások létminimuma. Nemcsak azért, mert a háztartásnak vannak állandó költségei, melyek akár teljesen rugalmatlanul reagálnak a család nagyságának változására, hanem azért is, mert különböző életkorokhoz eltérő fogyasztási struktúra társul. A számítás során ez utóbbi problémát úgy szokták kiküszöbölni, hogy életkor szerint eltérő súlyszámmal veszik figyelembe a háztartást alkotó személyeket. Ezeket a súlyokat nevezik fogyasztási egységeknek vagy ekvivalencia-skálának. Pl. a KSH által használt súlyszámok: a háztartásfő esetében 1,2, a felnőtt 1,0, a gyermek kortól függően 1-nél kisebb, a nyugdíjas 0,7 stb. Az OECD ekvivalencia skálája a háztartások nagyságától függő szorzószámot alkalmaz. A két fős háztartás esetében ez 1,66, a három fős esetében 2,23, a négy fős esetében 2,7. A KSH utoljára 2000-ben közölt hivatalos létminimumot, ami Ft/fő volt. Az egyedülálló felnőtt esetében ez Ft-ot, a négy tagú család (két szülő, két kiskorú gyermek) esetében Ft-ot jelentett. Az egy főre jutó jövedelem nagyságától függően kétféle szegénységet szoktak megkülönböztetni. Abszolút szegénységről beszélünk, ha az egyén vagy a család a létminimum alatt él. Relatív szegénységről akkor, ha a család erősen elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól. (Pl. az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az átlag 60, 50, 40 százaléka.) Bizonyára a létminimum számítás nehézsége és a nemzetközi összehasonlítás iránti igény játszik abban szerepet, hogy ma általában az OECD meghatározás alapján mérjük a szegénység mértékét. Eszerint: szegénynek minősül az, akinek jövedelme a háztartástípus szerint kiigazított rendelkezésre álló jövedelem mediánjának 50%-át éri csak el, szélsőségesen szegény esetében 40%-ot, 7

8 majdnem szegény esetében 60%-ot. (Náluk a lecsúszás veszélye nagy, ezért érdemelnek kiemelt figyelmet). Bár nem a szegénység mérésére használt fogalom a minimálbér és a minimál nyugdíj, itt mégis szót kell ejtenünk róla, miután igen gyakran egybemossák a létminimum fogalmával. A minimálbér munkaerő-piaci kategória. A munkaadó és a munkavállaló alkujának eredménye. (Van ország, így hazánk is, ahol törvény szabályozza.) A minimál nyugdíj nagyságát törvény írja elő. Ez utóbbi jelentőségét az adja, hogy a szociális programok a segélyeket, támogatásokat a minimál nyugdíjhoz vagy valamilyen arányához kötik. Minimálbér Minimál nyugdíj Ft/fő/hó Jövedelmi decilisek és kvintilisek. A jövedelemegyenlőtlenségek mérésére szolgál, és az összes jövedelemből való százalékos részesedés megnevezésére szolgál. A decilis a 10 százalékos arány, a kvintilis a 20 százalékos arány megnevezése. Amikor az egy főre jutó háztartási jövedelmek alapján sorba rendezzük az adatfelvétel során megkérdezett személyeket, majd kiszámítjuk, hogy az összes összeírt jövedelemből mennyit kapott a megkérdezettek legalsó, és a többi 10 százalékos rétege. A jövedelemegyenlőtlenséget a legalsó és a legfelső decilis jövedelmének egymáshoz viszonyításával tudjuk kiszámítani. Természetesen megtehetjük ezt a 20 százalékos arányokhoz tartozó jövedelemadatokkal is, ilyenkor az alsó és felső kvintilis jövedelemegyenlőtlenségéről van szó. EGYENLŐTLENSÉG SZEGÉNYSÉG KUTATÁS FŐ TERÜLETEI Hogyan alakult az egyenlőtlenség az emberiség története folyamán? Lenski (1966) szerint a korai társadalmaktól az ipari társadalmakig fokozatosan nőtt az egyenlőtlenség, majd az ipari társadalomban megfordult ez a tendencia és lassan mérséklődni kezdett. A legfejlettebb országokban azonban az 1970-es években az egyenlőtlenség újabb növekedésének korszaka indult el. Szelényi Iván és Manchin Győző az 1970-es években az egyenlőtlenség keletkezési mechanizmusát kutatta a modern társadalmakban. Két társadalmi berendezkedési forma élt 8

9 egymás mellett Európában ekkor. A nyugati társadalmak gazdasága piaci, míg a keletieké redisztributív (központi elosztáson alapuló) volt. Annak ellenére, hogy a tudományos közvélekedés szerint az egyenlőtlenségekért a piac a felelős, a keleti, szocialista országokban a piac hiányában is létrejöttek az egyenlőtlenségek. A tény magyarázatát abban látták, hogy sohasem egyetlen irányító mechanizmus felelős a gazdaság működéséért. Mindig van egy domináns és egy kiegészítő mechanizmus. Mindkét társadalmi típus gazdaságát két mechanizmus integrálta, a piac és a redisztribúció. A kapitalista országokban a piac volt a domináns integráló, de kiegészítette a költségvetési elosztás, a redisztribúció. A szocialista országokban éppen fordítva működött a rendszer. Az eredmény itt is, ott is a létező társadalmi egyenlőtlenség. (Igaz a szegényebb szocialista országok kisebb egyenlőtlenséget mutattak.) Az egyenlőtlenségekért a domináns mechanizmus a felelős, a kiegészítő mechanizmus szerepe éppen ezeknek csökkentése. (Kapitalista országokban: a piac által létrehozott egyenlőtlenségeket hivatott csökkenteni a költségvetésen keresztül támogatott oktatás, egészségügy, szociális ellátás. A szocialista országokban pedig a redisztribúció által létrehozott egyenlőtlenségeket csökkentette a korlátozott, szabályozott módon megnyitott piac.) Tehát nem fogadható el, hogy a piac mindig egyenlőtlenségeket, a redisztribúció pedig egyenlőséget generál. Mennyire indokolt elfogadható egy társadalomban az egyenlőtlenség? A különböző elméleti álláspontok három csoportba sorolhatók. Az egyenlőtlenségek szükségszerűek, sőt kívánatosak. A következő indoklásokat találjuk az állásponthoz kapcsolódóan. Elitista álláspont: az elit az átlagnál tehetségesebb, intelligensebb, ő viszi előre a gazdaságot, a tudományos, kulturális fejlődést, megérdemli a magas jövedelmet. Libertariánus álláspont: minden, a szegények érdekében történő beavatkozása a jövedelemelosztásba, sérti a gazdagok szabadságjogait, végső soron szolgasághoz, diktatúrához vezet. Funkcionalista álláspont: a fennálló jövedelemelosztás azt tükrözi, hogy ki mennyire hasznos tagja a társadalomnak, az egyenlőtlenségek jogosak, igazságosak. Mérsékelt egyenlőtlenség elfogadható, de az esélyeknek egyenlőnek kell lenniük. Méltányos jövedelemkülönbségek fogadhatóak csak el, melyek még elősegítik a társadalom és a gazdaság fejlődését azzal, hogy a társadalom tagjait nagyobb teljesítményre sarkallják. A II. világháború után általában ez az álláspont az elfogadott. A kívánatos állapot a teljes egyenlőség társadalma. E nézet fő képviselői Marx és Engels voltak, akik a kommunista társadalomban látták a teljes egyenlőség megvalósításának lehetőségét. Az általuk belátható történelmi távlatban, a majdani 9

10 szocializmusban azonban sem lehetségesnek, sem kívánatosnak nem tekintették az egyenlőséget. Járható, igazságos útnak a munka szerinti elosztást tartották. Ma hazánkban két alapelvet lehet elfogadni: Kívánatos az egyenlőtlenség csökkentése minden olyan esetben amikor az a gazdasági fejlődést nem hátráltatja, és nem jár az egyéni szabadság elfogadhatatlan korlátozásával. Középtávon arra kell törekedni, hogy senki se kényszerüljön létminimumnál kisebb jövedelemből megélni, és senki se szenvedjen egyéb tényezők miatt súlyos hátrányokat. Az egyenlőtlenség és a szegénység okai Az egyenlőtlenség, szegénység okait magyarázó elméletek sorában két szélsőség jelent meg. Az egyik szerint biológiai adottságokra vezethető vissza alapvetően, melyek többékevésbé átöröklődnek. (60-as évek amerikai vitái: fehér gyerekek okosabbak, intelligensebbek mint a néger gyerekek. Hiába kapnának a fehér gyerekekhez hasonló oktatást, nem lehetne intelligenciaszintjüket a fehérekére emelni. De nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az intelligenciaszintet az öröklött génállomány határozza meg.) A másik szerint a szegénységért alapvetően a társadalmi, gazdasági rendszer jellege a felelős. Tehát a megoldás a társadalmi gazdasági rendszer megváltoztatása. A szegénység okait feltárni igyekvő számtalan empirikus kutatás igen sok magyarázatot talált a létező szegénység okára. A legfontosabbak a következők. A műveltség, iskolai végzettség hiánya, ill. alacsony színvonala a szegénység legfontosabb oka. Más vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a szegények testi, lelki egészsége igen rossz, ami miatt képtelenek a nagyobb erőkifejtésre, rendszeres munkavégzésre. A csonka családok, egyszülős háztartások terjedésével szaporodtak az empirikus bizonyítékok arra, hogy ezek a családok a szegénységüket átörökítik gyermekeikre, ráadásul az életminta is átöröklődik. A múlt századforduló angliai munkáscsaládjaiban végzett felmérésekhez kötődik az életciklushoz kötődő szegénység elmélet. Eszerint az életút különböző (kezdeti és végső) szakaszaihoz kötődik a szegénység, elviselését megkönnyíti, hogy van olyan (az aktív, dolgozó) szakasza az életnek, amikor ki tud törni a szegénységből. Egyes kutatások a szegénység sajátos kultúrájára hívták fel a figyelmet. Ez a kultúra ugyan megakadályozza a kiemelkedést, de elviselhetőbbé teszi számára a szegénységet. (Lumpen életvitel.) 10

11 A SZEGÉNYSÉG MÉRTÉKE A fejlődő világ gondja A szegénység és egyenlőtlenség a legnagyobb problémát a fejlődő világban jelent. Alapvető ok természetesen a gazdasági fejletlenség (gyenge iparosodás, agrárválság), melyet súlyosbít egyrészt a demográfiai robbanás, másrészt a fejlett országok látványos életszínvonalemelkedése. A világ szegénységpiramisa egyre szélesebb alapokon nyugszik. A Világbank 1991-es adatai szerint a világ három legszegényebb országa: Mozambik 80 $/fő/év Tanzánia 100 $/fő/év Etiópia 120 $/fő/év az egy főre jutó GDP. Ezzel szemben világ három leggazdagabb országában: Svédország $/fő/év Japán $/fő/év Svájc $/fő/év az egy főre jutó GDP. A Világbank 1990-es jelentése a szegénységi küszöböt 370 $/fő/év szintben határozta meg, illetve a szélsőségesen szegény szintet, 275 $/fő/évben. E szintek alapján készített elemzése bizonyos mértékű derűlátásra ad lehetőséget, ugyanis a szegények aránya némileg csökkent az előző időszakhoz képest. A szegények száma viszont nőtt, a drasztikus népességszám emelkedés miatt! Derűlátásra ad okot az elemzés szerint az is, hogy a születéskor várható élettartam, a beiskolázási arány, és az 1 főre jutó GDP kismértékben ugyan, de növekedést mutatott. Ugyanakkor az is tény, hogy az elmúlt évtizedekben soha nem látott vagyonkoncentráció zajlott le a világban. A világ 250 leggazdagabb emberének vagyona egyenlő a föld népessége felének vagyonával. Mi a helyzet a fejlett országokban? Általában a tőke, a piaci viszonyok az egyenlőtlenség növekedése irányába hatnak. Mégis, a században, különösen a II. világháború utáni Nyugat-Európában (elsősorban a szociáldemokrata kormányok) komolyan törekedtek az egyenlőtlenség csökkentésére. Ennek eszköze először a munkajog megszületése volt, mely által megszűnt a munkások teljes kiszolgáltatottsága, majd a szociális jogok szélesedése, a jóléti állam megszületése és megerősödése. Az USA-ban a 60-as évek elején szembesült a társadalom azzal a ténnyel, hogy a világ leggazdagabb országában a lakosság közel 18 %-a a létminimum alatt él. Kennedy elnöki programjába már bekerült a szegénység elleni küzdelem, melyet Johnson elnök folytatott. A szociálpolitikai eszközök bevetése szerény javulást eredményezett a következő évtizedben. A 70-es évek közepén azonban megtorpant, majd megtört ez a folyamat. Angliában Thatcher, az USA-ban Reagan kormánya meghirdeti a neoliberális gazdaságpolitikát. Cél a piac 11

12 egyeduralmának megteremtése, ezért az állam kivonult a gazdaságból. Fokozatosan leépültek a közösségi szolidarisztikus intézmények, elfogadottá vált a korlátlan egyéni érdekérvényesítés. Az egyenlőtlenség ismét növekedni kezdett, és a 80-as évektől nőtt a szegények aránya. Mindkét országban a szegénység növekedése az egy főre jutó GDP növekedése mellett következett be. A gazdasági növekedés áldásos hatása nem érte el az alsó réteget, sőt a legalul lévők helyzete még romlott is. A növekedés tehát az egyenlőtlenség növekedésével járt együtt. Svédországban, ahol a hosszú szociáldemokrata kormányzás tudatos szegénység elleni küzdelmet folytatott, mind a szegénység mértéke, mind a jövedelemegyenlőtlenség lényegesen alacsonyabb szintet ért el, mint a többi fejlett tőkés országban. (1985-ben a létminimum alatt élők aránya mindössze 4,5% volt.) A 80-as évek szociálpolitikai intézkedései hatására Németországban is lassú csökkenést mutatott a létminimum alatt élők aránya. A 90-es évektől ezekben az országokban is a fejlett világra jellemző általános tendencia érvényesül. Nőnek a jövedelemegyenlőtlenségek, nő a szegénység mértéke. Ezekben a hazánknál jobb módú országokban 5-20% között mozognak a szegénységi mutatók, persze a magyarországinál lényegesen magasabb szegénységi küszöbök alapján számolva. A szegénység mértékén túl, igen lényeges kérdés vajon kik alkotják a szegények táborát. A felmérések szerint a veszélyeztetett rétegek a következők: a munkanélküliek (különösen veszélyeztetettek a tartósan munkát nem találók), a sok gyermekesek (a gyermekek között nemcsak több a szegény mint a felnőttek között, de évtizedek óta nő közöttük a szegénység), az egyszülős háztartások, idős nők, etnikai kisebbségek, bevándorlók és vendégmunkások. A felmérések azt látszanak igazolni, hogy a szegénység többnyire nem tartós. A háztartások (elsősorban munkanélküliség, demográfiai okok miatt) egy-két évre szegénységbe süllyednek, de a többség ki tud emelkedni, nem sodródik a társadalom peremére, ahonnan már nincs felemelkedés, még az utódok számára sem. Szegénység Magyarországon 1. Az államszocializmus idején 1962-től 5 évenkénti rendszerességgel gyűjt a KSH háztartási jövedelem adatokat. A szegénység mértéke ettől kezdve követhető nyomon. A 60-as években az ország nagyon szegény volt. A források viszonylag egyenletes elosztása mellett is %-ra tehető a nagyon szegények aránya. Gazdagnak csak az elit és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódók tekinthetők. A szegények két nagy csoportja különíthető el. A régi szegények vagy a tradicionálisan szegények. A háború előttről itt maradt szegény rétegek és utódaik alkotják a csoportot. Mezőgazdasági cselédsorból állami gazdasági munkássá válók, napszámosok, városi alkalmi- és segédmunkások, kis 12

13 települések lakói, sokgyerekesek, gyermekeiket egyedül nevelők (hadiözvegyek), cigányok, az idősek nagy része. Az új szegények csoportját képezik a politikailag deklasszáltak, az itthon maradt arisztokraták vagy a volt felső réteghez tartozók. Vagyonukat elvették, kényszermunkára kötelezték, és kitelepítették őket. Az 50-es évek végétől hazatérhettek régi lakóhelyükre, de csak fizikai munkát találhattak. Az évtized végén jelentős gazdasági növekedés indult, melynek életszínvonal növelő hatása hamar érezhető. A 80-as évekre radikálisan csökken a szegények száma. Köszönhető ez a foglalkoztatottság kiszélesedésének (általánossá válik a nő munka), nyugdíjrendszer beérésének, a relatíve magas, majdnem univerzális családi ellátásoknak. A rendszer azonban alulról nyitott maradt. A tradicionálisan szegények egy kisebb része megmaradt szegénynek. (Többnyire a falusi városi zárványokban élő mezőgazdasági munkások vagy segédmunkások, nyugdíjra nem jogosult öregek.) Az új szegények hasznosítva kulturális és kapcsolati tőkéjüket egy generáció után többnyire visszakapaszkodtak. (Segítette ezt szándéka ellenére a politika is azzal, hogy a továbbtanulás lehetőségét a szülő foglalkozása nagymértékben meghatározta.) A 80-as évek közepére az abszolút szegénység visszahúzódott. A létminimum alatt élők arány mintegy 8 %- ra zsugorodott. A relatív szegénység arány pedig 5 % körül mozgott. Vége volt a nagy általános szűkölködésnek, ami azzal járt, hogy a differenciáló spontán elemek hatni kezdtek. A hatalmi akarat ugyan erősen lefojtotta a spontán magántulajdonosi, gazdagodási ambíciókat azzal, hogy igen korlátozta a magántulajdon körét, és szigorúan szabályozta az engedélyezési eljárást. (A 70-es évek tipikus magántulajdonosai a lángos sütő, zöldséges, gebines kocsmáros, műanyag fröccsöntő kisiparos, kötödés stb. és nem több embert foglalkoztató kisüzem.) 1982-ben még 4,5 a jövedelemegyenlőtlenség mértéke (a legalsó és legfelső jövedelmi decilis jövedelmének egymáshoz viszonyított aránya), öt évvel később már 4,9. Megváltozott a szegénység összetétele. A szegénység súlypontja faluról a városra helyeződött át, a tipikus szegény a szakképzetlen munkás, és megjelenik a gyermekszegénység. 2. A 90-es évek utáni helyzet Két meghatározó érzés, tény tapintható ki a társadalomban. Széles tömegek számara a szegényedés érzése és ugyanakkor szembesülés a hirtelen megnövekvő jövedelemegyenlőtlenséggel. (Igen rövid idő alatt, korábban elképzelhetetlen vagyon felhalmozása kevesek kezén.) 13

14 Relatív és abszolút szegénység között Szegénységtípus Relatív (átlagjövedelem. 50 %-a alatt élő) ,2 17,8 14,4 Abszolút (létminimum alatt élő) 8 10,1 31,0 n.a. Mint látható a tábla adataiból, a relatív szegénység duplájára, az abszolút szegénység pedig négyszeresére nőtt. A 90-es évek végén a szociológusok és a gazdasági elemzők úgy remélték, hogy a meginduló gazdasági növekedés megállítja a jövedelemegyenlőtlenség növekedését, ami akkor 7-8 körül mozgott. Nem így történt. Ferge Zsuzsa szerint a jövedelemegyenlőtlenség az új évezred elején már 10 körül mozgott. Mindannyian tapasztaltuk, hogy nőttek a kockázatok és csökkent az egzisztenciális biztonság. Ferge szerint a változás néhány a felszínen megjelenő és más, a mélyben munkáló, rejtett okra vezethető vissza. A felszínen megjelenő okok Gazdasági szerkezetváltás, mely igen mély gazdasági válságba sodorta az országot között Magyarország elveszítette exportpiacainak több, mint a felét, GDPjének 1/5-ét. Ráadásul a rendszerváltás új terheket rótt az országra. Ki kellett építeni a piacgazdaság és a demokrácia intézményrendszerét. A új elit kiemelkedését szintén a csökkenő nemzeti összteljesítményből kellett finanszírozni. A gazdasági válság óriási foglalkoztatottság csökkenéssel járt. Ma is a legfontosabb oka és fenntartója a szegénységnek az alacsony foglalkoztatottság. 1.5 millió munkahely szűnt meg hazánkban között. Azóta is csak töredékét sikerült pótolni. A nagy arányú a munkanélkülieken belül a tartósan munkanélküli, megjelent egy új réteg a szegények között. Az olyan fiatalok (családok) melyekben a szülőknek sosem volt munkájuk, szociális segélyen éltek, nem rendelkeznek a napi munkába járás, a rendszeres élet mintájával. E csoport a reménytelen szegénység állapotába süllyedt már. A szegénységben nagy szerepet játszott a bérek és az árak egyensúlyának megbomlása. A piacgazdaságra való áttéréssel a bérek nemigen változtak, maradtak a korábbi alacsony szinten. Ugyanakkor az alapszükségletek ártámogatása megszűnt (bár a kevésbé alapvető javak egy része olcsóbb lett), az inflációs ráta gyorsan nőtt. Növelte a szélesedő szegény réteg gondjait a közszolgáltatások piacosítása, drágább lett a közlekedés, az oktatás, az egészségügy, nőttek a lakásköltségek. Mindez a hálózatok megkettőződésével társult, az egyik oldalon a jobb minőséget nyújtó fizető és a másik oldalon a rosszabb minőségű ingyenes ellátás megjelenése. A mélyben munkáló okok A neoliberális (piaci fundamentalista) gazdasági szemlélet terjedése, uralkodóvá válása a fejlett világban ben, éppen a piacgazdaságra való áttérésünk időpontjában érte el a csúcspontját. A neoliberális program része egyrészt a közösségi, jóléti rendszerek piacosítása (a választás nagyobb szabadsága nevében), másrészt a munkajog gyengítése a munkaerőpiac felszabadítása érdekében. 14

15 Az államszocializmusban elnyomott, lefojtott érdekek, elsősorban a tulajdonosi, gazdasági érdek hirtelen érvényesíthetővé vált. Gyorsította a társadalom differenciálódását, és a szélsőségeket támogatta a neoliberális ideológia mely a gátlástalan egyéni érdekérvényesítésre erkölcsi alapot adott. A két mélyben mozgó erő hatása összeadódott. Az egyenlőtlenség kérdését különösen súlyossá teszi a létező egyenlőtlenségek öngerjesztő tulajdonsága. Ha nincs határozott erőfeszítés a csökkentésre, a spontán mozgás a növekedés irányába hat hangsúlyozza Ferge Zsuzsa. Sokan a piacot teszik felelőssé az egyenlőtlenség és a szegénység növekedéséért ezzel a piacgazdaságra való áttérésünk hasznosságát kérdőjelezve meg. A központi vezérlésen alapuló gazdaságra való visszatérés lenne a megoldás? Aligha! Tapasztaltuk, hogy bár az államszocializmus kiiktatta a piacot, mégis volt egyenlőtlenség és szegénység. Azt is tapasztaltuk, hogy a piac kiiktatása a gazdaságot, a túl-hatalom a társadalmat sorvasztotta el. A II. világháború utáni jóléti államok a példa arra, hogy piaci alapon működő gazdaságban is lehet csökkenteni az egyenlőtlenséget és a szegénységet. Bizonyította, hogy lehet egyenlőtlenségcsökkentő, kirekesztés ellenes törekvéseket érvényesíteni eredményesen, ha nem sérti a többségi érdeket, ha nem korlátozza súlyosan a szabadságot. A továbbiakban a fellelhető legutóbbi empirikus vizsgálatok közül néhányat emelnék ki. Havasi Éva (2000): háztartások szegénységét vizsgálva, a következő szegénység fajtákat különböztette meg és mérte. Jövedelmi szegénység, ide azokat a háztartásokat sorolta, amelyekben az 1 főre jutó jövedelem az alsó ötödben helyezkedik el. Fogyasztási szegénység, ezekben a háztartásokban az élelmiszerkiadás aránya az összes kiadáson belül 45% felett van. Szubjektív szegénység, aki szegénynek érzi magát. Lakáskörülmény szegénység, rossz minőségű, komfort hiányos lakással rendelkezők. Lakásfelszereltségében szegény az a háztartás, amely maximum 2 szokásos tartós fogyasztási cikkel rendelkezik. A szegénységnek ez a dimenzionált megközelítése, lehetővé tette számára, hogy mérje a különböző hátrányok, szegénységfajták halmozódását is, hogy a legsúlyosabb helyzetben lévők társadalmon belüli súlyával is tisztában legyünk. Az eredmények a következők: Halmozott szegénységben 1,1 millió ember élt a felmérés idején. A háztartások 43%-ában nem fordult elő a szegénység egyik formája sem. A fogyasztási szegénységre jellemző legkevésbé a halmozódás, de viszonylag nagy arányú. A háztartások 1/10-ére jellemző októberében jelentette meg a TÁRKI szubjektív szegénység vizsgálatának eredményét. Egy bő 1,5 ezres országos mintán mérte, hogyan vélekednek az emberek szegénységről és gazdagságról. Az eredmények a következők. A gazdaggá válás meghatározói a válaszolók rangsorolása szerint: Az emberek kapcsolati tőkéje. Befolyásos emberek ismerete, politikai kapcsolatok. 15

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket.

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. A SZEGÉNYSÉG Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. Szegénység térkép a világról 1889 - Charles

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

1. Szociálpolitika fogalma, célja

1. Szociálpolitika fogalma, célja A szociálpolitika 1. Szociálpolitika fogalma, célja a társadalomhoz kötődik, a társadalompolitika része rendkívül gyakorlatorientált, sok tudományterület eredményeit foglalja magába =multidiszciplináris

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZOCIOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag Előadó: Szilágyi Tamás A SZOCIOLÓGIA ELMÉLETÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A társadalomról és magáról az emberről már az ókori

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

A hazai jövedelmi egyenlőtlenségek főbb jellemzői az elmúlt évtizedekben (módszertani tanulságok)

A hazai jövedelmi egyenlőtlenségek főbb jellemzői az elmúlt évtizedekben (módszertani tanulságok) A hazai jövedelmi egyenlőtlenségek főbb jellemzői az elmúlt évtizedekben (módszertani tanulságok) Éltető Ödön Havasi Éva Az 1963-88 években végrehajtott jövedelmi felvételek főbb jellemzői A minták területi

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Ostrava, 2012. Május 3-4. Szegénység és társadalmi kirekesztés

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28.

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Berki Márton Halász Levente MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés (TÁMOP-4.2.2.A- 11/1/KONV-2012-0069)

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata Korózs Lajos Elnökségi tag Szociálpolitika hatása a lakossági jövedelmekre A társadalmi jövedelmek a háztartások összes jövedelmének kb. 1/3-át teszik ki. A pénzbeli

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában.

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. Ha az Isten íródiák volna S éjjel nappal mozogna a tolla, Úgy se győzné, ő se, följegyezni,

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?)

Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?) Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?) Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi (GDP/fő) diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Jelentős különbségek már a 20.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

A partnerek közötti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét kapcsolata

A partnerek közötti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét kapcsolata A partnerek közötti jövedelem-eloszlás és a szubjektív jóllét kapcsolata Hajdu Gábor 1,2 Hajdu Tamás 3 1 Szociológiai Intézet, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2 MTA-ELTE Peripato Kutatócsoport 3

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén Oktatás, gyermeknevelés: A kérdőívben a megkérdezettek közül nyolcvanöt fő a mintában résztvevő kétszázegy gyermekes család 42%-a jelezte, hogy oktatási területen tapasztalt mindennapi életében problémákat.

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről Jász Krisztina MADÁSZSZ-konferencia 2012. október 25. Az elmozdulásra sarkalló néhány tény A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről 1 HDI-index:

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 2013/33 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 33. szám 2013. május 3. Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 A tartalomból 1 Adatok és indikátorok 2 Különbségek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Mai magyar társadalom

Mai magyar társadalom Mai magyar társadalom Szociológia vizsgálja: Egyenlőtlenségek mértékét, arányait, területi elhelyezkedését Szegénység: élet fenntartásához szükséges anyagi javak hiánya, illetve az egyén/család nem rendelkezik

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben