Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi"

Átírás

1 szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vl1.24.) IM rendelet ( jogszabálysértésre fellebbezést Nemzeti - hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi Etnikai Mezőberény Helyi Választási Bizottság 70/ (IX.8.) sz. határozata A Mezőherényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Király Károly (személyi azonosító: 5650, Mezőberény, Kereki u. 27. sz. alatti lakost l\ Iagyarországi meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Király Károly szeptember 8-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Kisebbségek Erdekvédelrni Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselőjelöltként Mezöberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken önkormányzati választás egyéni képviselő jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került átadásra. cím: in1b(imezobereny.bu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat Mezőherény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló HVB veszi nyilvántartásba. A Ve *-a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során a szavazást megelőző harmnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő Etnikai

2 bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szü séges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. a bejelentést követő negyedik napon jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes [ltételeknek megluelő napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nei» lytatni. ha A Ve *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három - Irattár - A - Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül) Közzétéve. ( rövid úton és postai úton) - Király - Magyarországi Károly, Mezőberény, Kereki u. 27. jelölt (rövid úton és postai úton) Nemzeti - Etnikai Értesül: Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet HV elndk Pa1lagi\Sándrné Mezőberény, szeptember 8. S (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A t ellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 3l8 (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A Fenti jogszabályi rendelkezéselue figyelemmel a HVB a rendelkező részben Foglaltak kliltúrá ját és hagyományát ismeri. tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

3 jogszabálysértésre fellebbezést 9 t? ft Mezőberény Helyi Választási Bizottság 69/ (IX.8.) sz. határozata A Mezőbcrényi 1 lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Karácson Ádám (személyi azonosító 5650, Mezőbcrény Kereki u. 27. sz. alatti lakost Magyarországi Nemzeti - Fiikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi képviselőjelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgúr, jelölt, jelölő szervezet, tovabbú az ügyben érintett teiiiészetes S Jogi személy, jogi személyiség nélkuli szervezet hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszárn: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: int o(2imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Karácson Ádám szeptember 8-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgánnesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőherény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó riyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet ( továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkonnányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajúnlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

4 tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri. A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon bllui d klil v.gini Ai ajanlaok tlteks lllflo1/lset ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szüksées számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes fcltél.eleknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon A fenti jogszabályi rendelkezésekre Ígyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 8. / j Pa11a Sándoné HVBelnök Ertesül: - Karácson Adám Mezőberény, Kereki u. 27. jelölt (rövid úton és postai úton) - Magyarországi Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) - Irattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül

5 cím: inuo(áimezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat (személyi azonosító_ ) 5650, Mczőberény, Martinovies u. 36. sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Magyarországi emzeti - Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi képviselőjelöltként A Mezőherényi Ilelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Szászné Karácson Olga t J - k Mezőberény helyi Választási Bizottság 71/2014. (IX.8.) sz. határozata / /-- meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. HVB veszi nyilvántartásba. az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet ( továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a és polgármesterek választásán, valamint a. nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Szászné Karácson Olga szeptember 8-én kérte a évi helyi önkormányzati nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőherény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők INDOKOLÁS bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére önkormányzati választás egyéni képviselője lö It bejelentése) formanyomtatvánnyal A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell á1lapítaii, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelőltséghez szükséges számot. képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő- nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, Fia a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati több, azonos nemzetiséget képviselő

6 mezobereny.hu, hizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vétciére illetékes választási bizottságot. jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon legkésőbb napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes cllcn )I tovább f olytatni, ha A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három A Ve a kimondja. hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Feltételeknek meg[uelő - Városháza. honlapj án (www személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. Értesül: (rövid úton és postai úton) - Magyarországi - Szászné Karácson Olga, Mezőherény, Martinovies u. 36. jelölt (rövid úton és postai úton) Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet \. HVBelnIk Pallági ándoné /\ Bi alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és Mezőberény, szeptember 8. / A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (2) bekezdése hiztositja. A HVB határozatát a Ve a (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak tesz ai-ról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri.

7 Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő átadásra. Mezőberény Helyi Választási Bizottság 58/2014. (IX. 8.) sz. határozata képviselőjelöltként Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi. Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörhen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó meghozatalától számított harmadik napon óráig rnegérkezzen. cím: inű4imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat azonosító 5650, Mezőherény, Rózsa u. 24.sz. alatti lakost MCF A A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IVB) Mezei Tibor (személyi képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi Mezei Tibor (1963) szeptember 5-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni nyomtatványokról szóló 4/2014. (V1I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ús jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 7 darabot. képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (I )-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a 1-IVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje HVB veszi nyilvántartásba. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő

8 bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát legkésőbb A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes r Iléleleknek megfelelő ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. a bejelentési követő negyedik napon napon belül cl kel] végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nejlblytatni, ha A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három - Irattár - Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül - A városháza hirdei.őtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - Mezei Értesül: Tibor, Mezőberény, Rózsa u. 24. jelölt (rövid úton és postai úton) A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma.jelölőszcrvezet ( rövid úton és postai úton) - MCF HVB elnk * PallagSándcrné Mezőberény, szeptember 8. (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben lbglaltak tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri.

9 \1) Mezőberény Helyi Választási Bizottság 57/ (IX.8.) sz. határozata A Mezőberényi I Iejyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Mezei Tibor (személyi azonosító 5650, Mezőherény, Rózsa u. 22/l.sz. alatti lakost MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi képviselő jelöltként, Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér I.) tiixon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: iní o(imezobereny.hu) kel! előtetjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Mezei Tibor (1984) szeptember 5-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgárrncstcrjelö!tet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szei-inti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

10 bizonyossú válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon -- legkésőbb A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes li.lté[eleknek meghelő napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését net)lytatni, ha A Ve. 27. a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésátől számított három - Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetölábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. Értesül: úton) - ifjj vtezei - MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölőszervezet ( rövid úton és postai Tibor, Mezőberény, Rózsa u. 22/1. jelölt (rövid úton és postai úton) HtBeln) k Pallag\Sándoné j lá. Mezőberény, szeptember 8. L. (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak kultúráját és hagyományát ismeri. tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

11 Mezőberény helyi Választási Bizottság 56/2014. (IX. 8.) sz. határozata A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Csőke István (személyi azonosító: 5650, Mezőherény, (ialilei u. 13. sz. alatti lakost MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi képviselő jelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő vákisztópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: info(,niezoberenyhu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Csőke István szeptember 5-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörhen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9!A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

12 - Csőke legkésőbb tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri. A Ve előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három napon belül cl kell végezni. Az ajántások tételes ellenőrzését ha bizonyossú válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. -a A Ve *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Fellételeknek mcg[ elelő jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát a bejelentést követő negyedik napon - A Fenti jogszabályi rendelkezésekre igyelemmel a HVB a rendelkező részben lhglallak szerint döntött a jelöli nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. -a Mezőberény, szeptember 8. j Wt Pa1lagSándoié 11 B elnök Értesül: István, Mezőberény, Galilei u. 13. jelölt (rövid úton és postai úton) - MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, jelölőszervezet (rövid úton és postai úton) - Irattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül

13 azonosító: 5650, Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő átadásra. szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. jogszahálysértésre fellebbezést hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Mezőberény, ()kcrt 43.sz. alatti lakost LUNGO DROM Mczőberény helyi Választási Bizottság 67/2014. (IX.8.) sz. határozata Országos Cigány Erdekvédclnii és Polgári Szövetség támogatásával nemzetiségi képviselőjelöltként 1 bl--- IlJi1 hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi személyiség nélküli meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban IIVB) Dézsán Imre (személyi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a LtJNG() DROM Országos Cigány meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi Dézsán Imre szeptember 8-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák Erdekvédeirni és Polgári Szövetség támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került határozata ellen A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( HVB veszi nyilvántartásba. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, Fia a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő

14 bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. napon belul Ll kcll vgini Az ajanlasok tltllls lkno1/..slt Iolytatm ha jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Ve a előírja. hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes ll1ételeknek ineguelelő - Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetötábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. rövid úton és postai úton) - Dézsán Imre, Mezőberény, Okert 43. Jelölt (rövid úton és postai úton) - LUNGO DROM Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség.jelölőszervezet ( Értesül: HvB elnk.1. Mezobeieny, 2014 szepteinbei 8.! Pa1la Sándrné (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) ás A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a ) szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben hglaltak kultúráját és hagyományát ismeri. tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

15 Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő átadásra. szervezet Mezőberény Helyi Választási Bizottság 51/2014. (IX. 8.) sz. határozata Szervezetek Uniója - támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként, hivatkozással. illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott jogszabálysértésre Szövetsége ( l LC nemzetiségi képviselőj elöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, szlovák nemzetiségi képvisclőjelöltként Mczöhcrény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. cím: infomezobereny.hu) kell előtcijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák (személyi azonosító 5650, Mczőbcrény, Zrínyi sgt. 76. sz. alatti lakost, a A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Drcnyovszki Györgyné képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati Drenyovszki (iyörgyné szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (V[I.24.) lm rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G * (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló a szavazást megelőző harrriincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell HVB veszi nyilvántartásba. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő

16 jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások elienőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését tésétől számított három legkésőbb A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a - Drenyovszki - Magyarországi 7 H\B elnök / - Irattár - A - Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. Értesül: PallagSándoné Mezőberény, szeptember 8. - Györgyné, Mezőberény, Zrínyi sgt. 76 jelölt (rövid úton és postai úton) Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniójajelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) / (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak kultúráját és hagyományát ismeri. képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

17 fellebbezést 1. * Mezőbcrény helyi Választási Bizottság 50/2014. (IX. 8.) sz. határozata A Mezőherányi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1 IVB) Ollé Iária (személyi azonosító 5650, Mezőherény, I lősök u. 6. B. lii. 2/6 sz. alatti lakost, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöliként, Jelen batarozat ellen a központi névjegyzékben szereplő válusztópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegeléi jogkörében hozott határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: info(iimezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig mcgérkczzcn. INDOKOLÁS - Szövetsége Ollé Mária szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válusztásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vll.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

18 legkésőbb képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri. A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hj ított három napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tova lolytatni. ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon A fenti jogszabályi rendelkezésekre flgyelemmel a HVB a rendelkező részben íoglaltalk szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 8. (7. 1 Plai Sándrné 1-WB elnk Értesül: - Ollé Mária, Mezőberény, Hősök u. 6. B. lh. 2/6. jelölt (rövid úton és postai úton) - Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniójajelölőszervezet (rövid úton és postai úton) - [rattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza horilapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül

19 azonosító 5650, Mezőherény, Jókai u sz. alatti lakost, a Magyarországi szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Jelefl határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő válaszlópolgár, jclöll, jelölő veszi. Uniója - A Mezőherényiilelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1IVB) Borgula György (személyi Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként nyilvántartásba Mezőberény Helyi Választási Bizottság 52/2014. (IX. 8.) sz. határozata Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesteijelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, HVB veszi nyilvántartásba. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. Borgula György szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni átadásra. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöhként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a - Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vll.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került INDOKOLÁS cím: inlb(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb, jelen határozat szervezet Mezőberény, Kossuth tér I.) Faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. határozata ellen - h ( jogszabálysértésre tllcbbezést Szövetsége A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

20 - Magyarországi - A - Városháza kultúráját és hagyományát ismeri. Közzétéve. Értesül: / legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a I-IVB a rendelkező részben tglaltak képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A h.llebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a (3) bekezdése alapján biztosította. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább lolytatni, ha A Ve I 27 a Joi ja hogy d7 ajanlasok Ll knoi»t a jllolt hoi41itott hai om Mezőherény, szeptember 8. vételére illetékes választási bizottságot. aániások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba jelölő, szervezetet, jelöltet, illetve listát Szervezetek Uniója jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül - Irattár A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő Borgula György, Mezőberény, Jókai u. 64. jelölt (rövid úton és postai úton) Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Pallagi \Sándoié H\B elriö

21 h Mezőberény tielyi Választási Bizottság 53/2014. (IX.8.) sz. határozata A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Cservenák János (személyi azonosító: 5650, Mczőberény, Kereki u. 38. sz. alatti lukost, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a % 1agyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással. illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: infoá)mezobei-eny.hu) kell elő[eijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon 1600 óráig megérkezzen. INDOKOLÁS - Szövetsége Cservenák János szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VIl.24.) [M rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) f ormanyorntatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőherényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 5-én 10:25 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Révfülöp Nagyközségi A Révfülöpi () Szabó Sándor Pál független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 2/2013. (I.23.) HVB határozat A az 1997. évi C. törvény

Részletesebben

2/2014. (III.31.) Tárgy: választókerületek kialakításáról HATÁROZAT

2/2014. (III.31.) Tárgy: választókerületek kialakításáról HATÁROZAT Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 6400 KISKUNHALAS, Hősök tere 1. Telefon: 77/523-104, e-mail:jegyzo@kiskunhalas.hu 2/2014. (III.31.) Ikt. S/456-2/2014

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA 2002.

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

Tata Város Helyi Választási Bizottsága Tata, Kossuth tér 1.

Tata Város Helyi Választási Bizottsága Tata, Kossuth tér 1. Tata Város Helyi Választási Bizottsága Tata, Kossuth tér 1. Szám:I-258-2/2010. Tárgy: települési kisebbségi önkormányzati választás kitőzése H A T Á R O Z A T Tata Város Helyi Választási Bizottsága (székhely:

Részletesebben

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata Sződ község területén a 2014. évi helyhatósági választásokon alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását

Részletesebben

Választással kapcsolatos tájékoztató

Választással kapcsolatos tájékoztató Választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját a Köztársasági Elnök 2014. október 12. (vasárnap) napjára tűzte

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 8-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 8-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 8-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Időközi helyi önkormányzati választás

Időközi helyi önkormányzati választás 1. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák Kód Jogcím Normatíva (Ft) HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 1. Dologi kiadások 1.01. Hirdetmény és

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET: NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Magyarország Alaptörvénye; A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény; A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T 4.számú HVB jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Kossuth L. út 138. szám alatti jegyzői irodában a HVB üléséről 2014. szeptember 2-án 17:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB tag Síposné Ferge Katalin HVB

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Ikt.sz.: I/6477/7/2013. Tel/Fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu Tárgy: Lajosmizse település szavazóköreinek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Jegyzıi értekezlet 2014. szeptember 17. 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

Részletesebben

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok! A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának időpontját a Nemzeti Választási Bizottság

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye Kazár települési eredményei Polgármester A polgármester Molnár Katalin jelölt lett Képviselő testület a A települési képviselőtestület tagjainak : 6 fő Az önkormányzat összetétele : Név Cziglerné Pántya

Részletesebben

IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Budapest,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

SAJOBABONYI HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG 3792 Sajobabony, Bocskal ut 2. Telefon: 46/ 549-030, Fax: 46/549-031, e-mail: hivatal(a)saiobabonv.

SAJOBABONYI HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG 3792 Sajobabony, Bocskal ut 2. Telefon: 46/ 549-030, Fax: 46/549-031, e-mail: hivatal(a)saiobabonv. SAJOBABONYI HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG 3792 Sajobabony, Bocskal ut 2. Telefon: 46/ 549-030, Fax: 46/549-031, e-mail: hivatal(a)saiobabonv.hu Szam: 1/2015. (111.16.) szamu HVB hatarozat Tarqy: idokozi telepulesi

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 2006 októberében az eddigiektől eltérően fogunk kisebbségi önkormányzatokat vá- lasztani: egyidő ben a helyhatósági választásokkal, de más szavazófülkében. Nem lesznek független jelöltek,

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Tárgy: Helyi Választási Bizottság megválasztása

Tárgy: Helyi Választási Bizottság megválasztása Helyi Választási Iroda Vezetője 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-812, Fax: 62/511-801, E-mail: jegyzo@mako.hu, www.mako.hu Ikt.sz.: 1/736-1/2014/I. Ea: dr. Nemes Adrienn Tárgy: Helyi Választási

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633 Telefax: (46) 352-525 II-1099-2/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 145. TÁJÉKOZTATÓ a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

Gondolatok az új választási eljárási törvényről két választás tapasztalatai alapján

Gondolatok az új választási eljárási törvényről két választás tapasztalatai alapján Dr. Szek er es A nta l jegyző Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Gondolatok az új választási eljárási törvényről két választás tapasztalatai alapján A jegyzők 2014-et a választások éveként fogják

Részletesebben

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014 Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014 - szabályozás és határidők - Tartalomjegyzék Önkormányzati választási rendszer 4 Választási szervek 23 Jogorvoslatok 28 Választási határidők 38 A választást

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Medina település kisebbségi választási eredményei. Kisebbségi önkormányzati választás

Medina település kisebbségi választási eredményei. Kisebbségi önkormányzati választás Medina település kisebbségi választási eredményei Szavazóköri eredmények Kisebbségi önkormányzati választás településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások : CIGÁNY SZERB CIGÁNY önkormányzat

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról A Magyar Köztársaság csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben a Magyar

Részletesebben

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16775. számú törvényjavaslat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2005. június 2 2005. évi..

Részletesebben

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 1 / 22 2014.02.13. 14:22 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

Ismeretlen szerző. Köszönjük, Elemér bácsi!

Ismeretlen szerző. Köszönjük, Elemér bácsi! Ismeretlen szerző A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége ezúton búcsúzik Futó Elemértől, akinek tartalmas és érdekes írásaiból e lap hasábjain tanulhattuk szeretni és tisztelni a természetet és ezen

Részletesebben

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék www.alkjog.elte.hu 2013/14. tanév őszi félév I. ALKOTMÁNYELMÉLETI

Részletesebben

V É G Z É S T : A Békés Megyei Területi Választási Bizottság 121/2014. (X.18.) TVB határozatát helybenhagyja.

V É G Z É S T : A Békés Megyei Területi Választási Bizottság 121/2014. (X.18.) TVB határozatát helybenhagyja. SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Pk.I.20.929/2014/2. szám A Szegedi Ítélőtábla a dr. Ulics Erika ügyvéd által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a Békés Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855. 308/2014. (X. 20.) FVB számú határozatával

FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855. 308/2014. (X. 20.) FVB számú határozatával A Fővárosi Választási Bizottság a FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 308/2014. (X. 20.) FVB számú határozatával a Demokratikus Koalíció (1132

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadsag ter 1 ISO 9001 Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057; E mail jegyzo@kunhegyes hu H -

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadsag ter 1 ISO 9001 Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057; E mail jegyzo@kunhegyes hu H - - KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadsag ter 1 ISO 9001 Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057; E mail jegyzo@kunhegyes hu H - Szám: TIT/225/9/2013. Tárgy: Kunhegyes város szavazóköreinek

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója. a települési önkormányzati képviselők és polgármester választás, valamint

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója. a települési önkormányzati képviselők és polgármester választás, valamint A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a települési önkormányzati képviselők és polgármester választás, valamint a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről Fadd

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

ú ľ ľ ú Ć Ä őę ö ń ő ľ ú ľ ő ü ľ ľ ö ő ľ ľ ü ł ó ő ü ó ö ó ö ó ő ö ľ ö ö Í ö ő ó ő ýő ó ö ó ő ő ź ö ź ú ü ö ö ö ő ó ö ü ó ő ľ ő ő ó ö ő ó ö ó ű ľ ó ł ő ö ö ě ö ü ö ő ő ó Ĺ ő ű ó ľ Ĺ ü ó ö ú ö ő ó ö ű ő

Részletesebben

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu Iktatószám: 16-106 /2014. Tárgy: Megbízás elfogadása A, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 32. -a Kovács Zsolt (név) 0 (személyi azonosító) 3574 Bőcs, Munkácsy u. 65. szám alatti lakosnak

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

206/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával

206/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával A Fővárosi Választási Bizottság a FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 206/2014. (IX. 18.) FVB számú határozatával az A. Cs. által a Budapest

Részletesebben

1. Az Európai Parlament tagjainak választása... 7. 1.1. Az Európai Parlament tagjainak választása... 7 1.2. A választási rendszer...

1. Az Európai Parlament tagjainak választása... 7. 1.1. Az Európai Parlament tagjainak választása... 7 1.2. A választási rendszer... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Parlament tagjainak választása... 7 1.1. Az Európai Parlament tagjainak választása... 7 1.2. A választási rendszer... 7 2. Választási szervek... 9 2.1. A választási bizottságok...

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK 1. melléklet CSPRTALKTÓ KÁRTYÁK ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ EGYÉB JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ EGYÉB JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2014. március 6-a és április 18-a között a Magyar Közlöny 2014. évi 34-56. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A köztársasági elnök 90/2014.

Részletesebben

8/2014. (III. 31.) határozata egyéni választókerületek kialakitásáról

8/2014. (III. 31.) határozata egyéni választókerületek kialakitásáról A DEBRECENI HELYIVÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 8/2014. (III. 31.) határozata egyéni választókerületek kialakitásáról A Debreceni Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi

Részletesebben

A Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzésének meghozatalára az Alaptörvény rendelkezéseinek megsértésével került sor:

A Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzésének meghozatalára az Alaptörvény rendelkezéseinek megsértésével került sor: A Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzésének meghozatalára az Alaptörvény rendelkezéseinek megsértésével került sor: I. Előadom, hogy a TVB határozata jogszabálysértő voltát kérelmem alapján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja

Részletesebben