Oxford Exam Trainer. Felkészülés a középszintű angol érettségire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oxford Exam Trainer. Felkészülés a középszintű angol érettségire"

Átírás

1 4 Oxford Exam Trainer Felkészülés a középszintű angol érettségire B1 Rézműves Zoltán Brigit Viney Gareth Davies Szakmai lektor: Elekes Katalin, Jilly Viktor

2 About the Érettségi exam p 4 Vocabulary Reading Listening 1 Family and relationships p. 6 Family Stages of life Family celebrations Relationships Spending time together Social networks Matching statement halves Expressions with mind Thanksgiving with grandparents True / false / the text does not say Family histories Multiple matching 2 People and society p. 16 Appearance Personality Feelings and emotions Society and politics Social work Colours and your personality Multiple matching Adjectives with -ing or -ed Folk traditions Evaluating statements A Hungarian in Britain Short answers (sentence completion) 3 Home p. 26 Furniture and equipment Describing a home Housework Your neighbourhood Renting a home Living on the top floor Gapped sentences Phrasal verbs with look Home-makers Multiple matching Living on a houseboat Short answers (sentence completion: exact word) 4 School p. 36 School life Language learning Education system Collocations with do, make and take Home-schooling Multiple choice Often confused words Technology in learning True / false / the text does not say The future of education Correcting factual information Boarding schools True / false / the text does not say Work p. 46 Jobs Professions Employment Unemployment A career change Multiple matching Words in context Phrasal verbs with give Work issues Short answers (sentence completion) Teenage jobseekers Multiple choice 6 Money p. 6 Teenagers and money Saving and banking Shopping and payment Advertising Making a complaint Advertising Gapped text Expressions with get; negative prefixes Dangers of online finance Correcting factual information Living on a budget in the UK Evaluating statements 7 Healthy living p. 66 Daily routine Nutrition Exercising Illnesses and injuries Disability Heart transplants Short answers (summary completion) Phrasal verbs with take Healthy eating through the media Short answers (sentence completion: exact word) Health fads True / false / the text does not say 8 Travel and tourism p. 76 Travelling Holidays Accommodation Means of transport Travel A cycling record attempt True / false / the text does not say Expressions with prepositions Three-part phrasal verbs Christmas journey Short answers (sentence completion) Holidays gone wrong Multiple choice 9 Culture and free time p. 86 Hobbies and interests Art and literature Entertainment Mass media Cultural events, festivals TV cooking shows Gapped text Words in context Word formation (suffixes) Prepositional verbs Underwater photography Evaluating statements Street art Short answers (sentence completion: exact word) 10 Sport p. 96 Sports and competitions Venues and equipment Extreme sports Keeping fit Sport as entertainment Matching statement halves Phrasal verbs with set A teenage athlete Correcting factual information Sporting experiences Multiple matching 11 Science and technology p. 106 Everyday technology ICT Science Inventions and discoveries Space exploration JFK Space Center Multiple choice Words in context Expressions with take and go Useless inventions True / false / the text does not say Science education Multiple choice 12 Nature and environment p. 126 Geographical features Weather and climate Natural disasters Animals and plants Environmental issues The weather Short answers (sentence completion) Natural events Multiple matching Environmental concerns Evaluating statements Grammar WORK Reference pp Speaking Bank pp Writing Bank pp Wordlist pp Érettségi mock exam pp

3 Use of English Writing Speaking Social trends for young people Open cloze A visiting relative Multiple-choice cloze Language review: future tenses; prepositions Spending the holidays with a friend Informal Introducing your news; informing about your plans; finishing a letter Family and relationships A friend s birthday Family relations Fashion bloggers Banked cloze Customs and fashions Word formation Language review: articles; question tags; linking words School-leaving dilemma Internet forum comment Introducing your opinion; giving advice Groups in society Raising money for charity National identity A famous Budapest statue Word formation Gender roles in the home Multiple-choice cloze Language review: perfect tenses; indefinite pronouns Student exchange Multiple-choice cloze Sleeping in class Banked cloze Language review: talking about the past Internships Word formation Taxi drivers in London Open cloze Language view: verb tenses; expressing quantity A history of taxes Multiple-choice cloze Online shopping Banked cloze Language review: the passive; have something done Flu advice Multiple choice cloze Diet and exercise Open cloze Language review: so and such; reported speech, reflexive pronouns Budapest sightseeing Banked cloze Staying at Lake Balaton Word formation Language review; conditionals; either, neither; every, each, all, both; other, another Benefits of leisure time Multiple-choice cloze (expand text and add items) The media Word formation Language review: modal verbs; indirect questions Fitness fads Open cloze Spectator sports Banked cloze Language review: comparatives and superlatives Dinosaurs Multiple-choice cloze Using technology Word formation Language review: relative clauses Green living Open cloze Preventing disasters Banked cloze Language review: modals for speculation; there and it as the subject Renting a flat Informal Exams and homework Internet forum comment Expressing opinions Working in a summer camp Formal a job application Faulty goods Formal letter: complaint Stating the reason for writing; describing a problem; requesting action; closing a formal letter Keeping fit Informal A holiday abroad Blog post Using adjectives to create interest Entering a talent contest Formal letter: inquiry Ordering information Fitness and exercise at school Online forum comment A technology course Formal letter: inquiry Using indirect questions A beach cleanup campaign Blog post Flats and houses Homes Flatmates Detached houses School and learning A language course in Britain Places in a school Work Summer jobs for students Types of jobs Money and happiness Holiday souvenirs Shopping in a shop and online Health and illness In a health shop Healthy holidays Travel and education A weekend trip to Scotland Keeping in touch from a trip Free time Going out Hobbies Doing and watching sports A sports event Keeping fit Inventions and discoveries Problems with technology Everyday science Pets Zoos and national parks Protecting endangered species

4 Bevezető Az Oxford Exam Trainer és az érettségi vizsga A tavaszi vizsgaidőszakra átdolgozott érettségi követelmények szerint megváltozott az idegen nyelvi vizsga nyelvi szintje, a vizsga felépítésének egy része, és a témakörök is kibővültek a tizedik, Gazdaság témakörrel. Az Oxford Exam Trainer, amely a középszintű angol nyelvi vizsgára készít fel, a Közös Európai Referenciakeret szerint B1 szintnek felel meg, és ezeknek a megváltozott körülményeknek kíván eleget tenni. A B1 szint A tanuló B1 szinten megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez (pl. iskola, szabadidő, munka) kapcsolódnak. Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket. (az Oktatási Hivatal meghatározása alapján) Témakörök A könyv 12 fejezete az idegen nyelvi érettségi vizsgák mind a tíz témakörét járja körül: személyes vonatkozások, család (1. fejezet) ember és társadalom (2. fejezet) környezetünk (3. és 12. fejezetek) az iskola (4. fejezet) a munka világa (. fejezet) életmód (7. fejezet) szabadidő, művelődés, szórakozás (9. és 10. fejezetek) utazás, turizmus (8. fejezet) tudomány és technika (11. fejezet) gazdaság (6. fejezet). A fejezetek egyes részei a témakörök más és más elemeit tárják fel. Az Oxford Exam Trainer minden fejezete a témakör szókincsének átismétlésével és begyakorlásával kezdődik. A kötet legvégén fejezetenként (azaz a fentiek szerint érettségi témakörönként) csoportosított, kétnyelvű szószedet (Wordlist) található. A vizsga szerkezete A középszintű (B1) idegen nyelvi érettségi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A sikeres érettségi vizsga feltétele, hogy a vizsgázó mind az írásbeli, mind a szóbeli részben az elérhető pontszám legalább 12%-át megszerezze. ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli érettségi vizsga 4 feladatlapból áll. Olvasott szöveg értése A vizsga első része azt méri, a vizsgázó képes-e a szövegek gondolatmenetének lényegét megérteni, véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni és egyes részinformációkat kiszűrni. A feladatlap általában 4 autentikus vagy kismértékben szerkesztett szöveget és 4 egymástól különböző feladatot tartalmaz. A szövegek együttes terjedelme szó, és a feladatok összesen 2 30 kérdésből állnak. A feladattípusok a megadott lehetőségeken belül évről évre változhatnak. Ezek között jellemzően az alábbi feladatok fordulnak elő: összegző mondatok egymáshoz rendelése párosítás, egymáshoz rendelés szövegből kiemelt hosszabb kifejezések, mondatrészek, esetleg teljes mondatok szövegbe illesztése feleletválasztás igaz / hamis / nincs a szövegben állítások kérdésekre adott rövid válaszok hiányos mondatok kiegészítése. Az olvasott szöveg értése feladatlap megoldására a vizsgán 60 perc áll rendelkezésre, és a helyes megoldásra összesen 33 pont szerezhető. Az Oxford Exam Trainer minden fejezetében legalább egy olvasott szövegértési feladat szerepel, és a kötetben valamennyi jellemző feladattípus megjelenik. Nyelvhelyesség A vizsga második része azt méri, a vizsgázó képes-e gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten, azaz rendelkezik-e azokkal a nyelvi ismeretekkel, amelyek képessé teszik az önálló kommunikációra. A feladatlap általában 3 rövid, autentikus vagy szerkesztett szöveget és 3 egymástól különböző feladatot tartalmaz. A szövegek együttes terjedelme szó, és a feladatok összesen 20 2 kérdésből állnak. Négy feladattípus fordul elő általában a középszintű nyelvhelyesség feladatlapon: szövegkiegészítés feleletválasztással önálló szövegkiegészítés szövegkiegészítés megadott szókészletből vagy kifejezéskészletből szövegkiegészítés szóképzéssel. A nyelvhelyesség feladatlap megoldására 30 perc fordítható, és a helyes megoldásra összesen 18 pont szerezhető. Az Oxford Exam Trainer valamennyi fejezetének törzsanyagában két nyelvhelyességet mérő vizsgafeladat szerepel, valamint egy harmadik feladattípus a fejezet végén szereplő összegzésben is megjelenik. A nyelvhelyességet gyakoroltató feladatokhoz kapcsolódó szóanyag a fejezetek elején, valamint az egyes szövegértési részekben; a nyelvtani anyag pedig a nyelvhelyesség rész elején egy rövid ismétlés erejéig, valamint a kötet végén szereplő, részletes ismertetést és gyakorlatokat is tartalmazó nyelvtan mellékletben (Grammar Reference) található. Bevezető 4 Bevezető

5 Hallott szöveg értése A vizsga harmadik része azt méri, a vizsgázó képes-e szövegek lényegét megérteni, gondolatmenetét nagy vonalakban követni és egyes tényszerű információkat a szövegből kiszűrni és megérteni. A feladatlap általában 3 rögzített hangzó szövegből (amelyben egy, kettő vagy több beszélő is szerepelhet), és 3 egymástól különböző feladatból áll. A szövegek együttes terjedelme 6 9 perc, és a feladatok összesen 20 2 kérdésből állnak. A feladattípusok a megadott lehetőségeken belül évről évre változhatnak. Jellemzően az alábbi feladatok fordulnak elő a vizsgákon: igaz / hamis / nincs a szövegben állítások párosítás, egymáshoz rendelés kérdésekre adott rövid válaszok hiányos mondatok kiegészítése ténybeli hibák azonosítása és kijavítása feleletválasztás. A vizsgán a vizsgázó minden szöveget kétszer hallgathat meg, a második meghallgatásnál megszakításokkal. A hallott szöveg értése feladatlap megoldására 30 perc áll rendelkezésre, és azon összesen 33 pontot lehet elérni. Az Oxford Exam Trainer minden fejezetében két különböző hallott szövegértési feladat szerepel, és a kötetben valamennyi jellemző feladattípus megjelenik. Íráskészség Az írásbeli vizsga utolsó része azt méri, a vizsgázó képes-e magát idegen nyelven írásban kifejezni, és a feladatokban megadott kommunikációs célokat megvalósítani, képes-e ismert, köznapi témáról részletesen írni és azokról véleményét kifejteni, valamint hogy képes-e a szöveget megfelelő módon, a szövegtípus sajátosságainak megfelelően felépíteni, tagolni és megfogalmazni. Az íráskészség feladatlap mindig két feladatból áll: interakciós / tranzakciós ( szó terjedelmű) rövidebb szöveg létrehozása, megadott segédanyagra reagálva, három irányító szempont alapján, és leíró / véleménykifejtő ( szó terjedelmű) hosszabb szöveg létrehozása, segédanyagok és négy irányító szempont alapján. A feladathoz biztosított segédanyagok között előfordulhat egy adott szituáció részletes leírása, rövidebb-hosszabb szöveg (pl. felhívás vagy hirdetés, üzenet, levél vagy , blogbejegyzés vagy internetes hozzászólás), vagy ábra, kép, grafikon vagy táblázat is. A vizsgán a két szöveg megírására 60 perc fordítható, és a feladatlapon maximum 33 pont érhető el. Az íráskészség vizsgán egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható! SZÓBELI VIZSGA A szóbeli érettségi vizsga tételeit az egyes iskolák tanárai dolgozzák ki központi útmutató alapján. Az egyes tételek vizsgázói feladatlapjain csak maga a második és harmadik feladat szerepel. (A vizsgáztatói feladatlapra ezen felül a vizsgázó számára nem látható további információk, kérdések is kerülnek.) A feladatok kidolgozásához felkészülési idő nincs, de a második és harmadik feladat előtt körülbelül fél percnyi rövid gondolkodási idő jár. A szóbeli vizsga azt méri, a vizsgázó képes-e gondolatait idegen nyelven szóban kifejezni, hogy milyen mértékben képes mind önálló témakifejtésre, mind beszélgetésben való aktív részvételre. A vizsgafeladatokat megelőzően a vizsgáztató rövid, legfeljebb egy perces terjedelmű bemelegítő beszélgetést kezdeményez a vizsgázóval. A szóbeli feladatsor mindig három fő részből áll. A társalgási feladatban a vizsgázó egy konkrét témához kapcsolódó, szóban elhangzó kérdésekre válaszol (amelyek a feladatlapon nem szerepelnek). A szerepjáték során a vizsgázó a mindennapi élet helyzeteihez hasonló, reális, személyéhez és élethelyzetéhez kapcsolódó szituációkban beszélget a beszélgetőtárs szerepét játszó vizsgáztatóval. A feladat tartalmazza a szituáció leírását, a szerepeket és az elérendő kommunikációs célokat, és tartalmazhat képeket vagy rövid szövegeket is. Az önálló témakifejtés feladatban a vizsgázónak általában két egymáshoz valamilyen módon kapcsolódó kép és megadott irányító szempontok alapján kell gondolatait, véleményét összefüggően kifejtenie. A vizsgáztató szükség esetén előre megírt segítő kérdéseket tehet fel. A feladatnak nem része a képek tartalmának részletes leírása és aprólékos összevetése. A szóbeli vizsga összesen 1 percig tart. Összesen 33 pont érhető el a három feladat megoldásával. Az Oxford Exam Trainer minden fejezetének végén egy, a fejezet témáihoz kapcsolódó teljes szóbeli feladatsor szerepel az órai vagy önálló gyakorlás céljaihoz alkalmazott formában. A kötet végén található kifejezésgyűjtemény (Speaking Bank) az egyes kommunikációs célokhoz kapcsolódó kifejezéseket sorolja fel. Az érettségi vizsgára készen! Az Oxford Exam Trainer legvégén egy teljes középszintű érettségi vizsga minta-feladatsora található, amelyet a tanultak összegzésére, próbavizsgaként használhatunk. Az Oxford Exam Trainer minden fejezetében egy íráskészség feladat található, és a kötetben valamennyi jellemzően előforduló feladattípus szerepel. A kötet végén az egyes szövegtípusok jellemzőit ismertető mintaszöveggyűjtemény (Writing Bank) található, a feladat megoldását segítő tanácsokkal és hasznos kifejezésekkel. Az írásbeli vizsga négy részét tehát 180 perc alatt kell megoldani, és a maximálisan elérhető pontszám 117 pont. Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk! szeptember a szerzők Bevezető

6 Work VOCABULARY 1 Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions Part-time jobs 3 Complete the table with expressions from the box. 1 What jobs are shown in the photographs? 2 What do they involve doing? 3 Would you like to do any of these jobs in the future? Why/Why not? Jobs 2 Read the definitions and write the proper names of jobs. Use the suffixes in bold. -er 1 somebody who works for the army 2 somebody who cuts, shapes and colours people s hair -or 3 somebody who teaches other people how to drive 4 somebody who translates one language into another -ist somebody who works at a reception desk and welcomes people 6 somebody who is a specialist in psychology -ian 7 somebody who plays a musical instrument 8 somebody who works in politics other jobs 9 somebody who performs medical operations 10 somebody who represents a company and travels around an area selling its products Add at least one more job for each suffix. check stock serve food and drinks pick fruit clear tables play games operate a till prepare meals feed animals bring the bill deal with customers tell stories take orders Babysitting Working on a farm Working in a restaurant Working in a shop Adjectives describing work 4 Match each adjective with its definition. full-time badly-paid temporary permanent manual part-time well-paid 1 when you do less than the usual hours of a working week 2 when you do all of the usual hours of a working week 3 a job that involves using your hands 4 a job where you earn lots of money a job where you earn little money 6 lasting for a short time 7 lasting for a long time Work in pairs. Student A: Choose a job and describe it. Student B: Guess the job. Then switch roles. It s a job that involves working with people. This person works on their own. It isn t a very well-paid job, but it s important. This person works in a school with students. 6 WORK

7 VOCABULARY Looking for a job 6 Read the advice on looking for a job, and put the steps in the correct order. Then complete the sentences with words from the box. covering letter curriculum vitae (CV) contract interview qualifications application form references experience offered accept How to Find a Job Step Wait to hear from the company to find out if they want you to come for an 1. Then start preparing for it. Step Complete your 2. This is the document that includes all your personal information, 3 (e.g. diplomas, degrees, etc.) and previous work 4. It should also include the contact details of two people that know you well at work or personally. These are your. Step When you are 6 a job, decide carefully if you want to 7 it. Then sign the 8. Step Look at job adverts on the internet and find a job that you are interested in. Download the 9, if there is one. Then send it off with a 10 which will explain briefly who you are, where you saw the advert and why you want to apply for the job Listen and check your answers. Professions 8 Complete the sentences with words from the box. duties salary wages colleague boss position self-employed quit 1 On average, a doctor s is 0,000 a year. 2 Derek shares an office with a who is thirty years older than him. 3 A waiter s are usually 200 a week. 4 A shop assistant s include serving customers and operating the till. You ll have to ask the first if you want to take a day off. 6 If I hated my job, I would definitely. 7 Peter is. He runs a small coffee shop. 8 I would like to apply for the of sales manager. Employment 9 Choose the right word in each sentence. 1 Would you like to work / have / do a career in the media? 2 My sister is / gets / had on sick leave at the moment. 3 I often do / make / take overtime at weekends. 4 Joe s leaving because he didn t get / make / take a pay rise. Doctors often take / get / work very long hours. 6 Teresa works / makes / has shifts. 7 Who s in / on / at charge of the sales department? 8 Susan is doing very well in her job, so she hopes to get / become / make promoted. 10 Complete the sentences with right words. The first letter of each missing word is given. 1 Megan was f by her boss because she stole from the company. 2 My grandfather is sixty-five. He r from work last year. 3 I had a c with my company, but at the end of the year they decided not to extend it. 4 Sarah has been u for six months. She just can t find a job. The train drivers are going on s because they want a bigger pay rise. 6 I hate being o of work. I would really like to find a job. 11 Work in pairs. Take turns to answer the questions. 1 What s your ideal job? Why would you like to do this job? 2 What do you think is the best way to look for a job? 3 What s more important: qualifications or experience? Why? 4 Would you like to be self-employed? Why/Why not? What s more important in a job: money or job satisfaction? 6 Describe a situation when you were in charge of something. WORK 7

8 READING Multiple matching 1 Work in pairs. Describe what jobs the pictures show and answer the questions below. 1 What qualifications do you need for each of the jobs? university education special training a degree experience 2 What personal characteristics do you need to be successful in each of the jobs? talented patient creative competent outgoing sociable confident To be a sports coach you need special training. A sports coach should be patient and 2 Read the text from exercise 3. Why are the summaries of paragraphs 0 below incorrect? 0 An easy job for food lovers. It is for food lovers, but the text says it is not easy. 1 Only professional coaches should apply. 2 It sounds exciting, but acting can be boring. 3 Don t make any errors in this job! 4 You should look exotic. The easiest way to become a billionaire. EXAM STRATEGY Read the whole text to find out what it is generally about. Read each statement carefully to see what information you are looking for in the text. A statement must match the sense of a paragraph. You may find words or phrases from the text in a statement, but it may not be the correct answer. Check that the remaining statements really don t match any paragraphs. 3 EXAM TASK Read the article about changing your career. In which paragraph (1 ) can you find the information (A G)? One statement does not match any of the paragraphs. There is an example (0) at the beginning. A It s a job for very active people. B It isn t an easy way to see the world. C It s a highly competitive world. D You can earn a lot of money doing very little. E Do a dull job while you learn your skills. F You need to be able to share your views. G Be paid to find mistakes. Ready for a change? Fed up with your boring job? Want to do something different? Take a look at these jobs and find out if you want to change your career. 0 F If you love food, then being a food critic is the job for you! Imagine visiting restaurants, sampling dishes and then writing articles about what you think of them. But although it sounds great, this isn t an easy option. You need to have a good background in food and nutrition and you need good communication skills to write and present your reviews. 1 If you re fearless and love sports like snowboarding and skydiving, why not be an extreme sports coach? It s a dangerous job, but it will keep you fit and give you some excitement every day! In order to become a professional coach for extreme sports, you need to do a training course. You also need to be an adventurous kind of person! 2 Would you like to be an actor? Then take a trip to Hollywood. Get a part-time job, take some acting lessons and see what happens. The part-time job may be tedious, but after all, Brad Pitt worked as a chauffeur before he became a star, and Johnny Depp was a salesperson. Just make sure you go to a good drama school and learn about all the aspects of film-making. 3 Do you play computer games whenever you have free time? Then why not become a computer games tester? Testers are employed by development companies and are paid to review and test the newest games. Tempted? You need to have good computing skills, as you ll need to detect any kinds of errors in the games. You ll also need a lot of patience. 8 WORK

9 4 Work in pairs. Discuss the questions. 1 Which of the jobs do you think would suit you best? Why? 2 Which would you least like to do? 3 How would you describe yourself to an employer? 4 What are your best qualities? What knowledge or skills have you got? Words in context Find the highlighted words in the article. Match words with their meanings. 1 boring 2 education and experience 3 the ability to do something well 4 having firmly decided to do something choice or possibility 6 known to be good or reliable 7 imagine something you would like to happen 6 Complete the sentences with words from exercise. 1 The best for her is to work at night because she goes to college during the day. 2 This course will help you develop your speaking in English. 3 She is so to get a promotion that she works overtime almost every day. 4 I being a lawyer when I finish university. Her in economics makes her a good candidate for the job of financial director. 6 Unfortunately we did not hire a builder, and now the work has to be re-done. 7 Picking fruit all day can be very, but it certainly leaves your mind free to think about other things! 4 How about being a model? Think of being on the catwalk and wearing top designers clothes. Think of travelling to the most exotic countries in the world. Sounds great, doesn t it? On the other hand, think of the hard work, the long hours, the constant attention. If you still want to do it, make sure you go to a reputable modelling agency. Maybe you ll see your face in a magazine soon! Are you dreaming of writing the next bestselling novel and becoming a billionaire just like J.K.Rowling? Unfortunately, there are thousands of people just like you and very few people achieve success. However, if you re determined and you ve got enough talent, you might be one of those few people. Keep writing! Keep submitting! Don t give up! 7 Look at these words from the article. Then use each word twice to complete sentences hand background fit free attention 1 You can just see our house in the of this photograph. 2 She s a good worker, but on the other, she s rather slow. 3 This car has so many problems it is no longer to drive. 4 We re looking for someone with a in advertising for the job. If you buy a TV today, they will give you a DVR! 6 I can t do this by myself. Could you give me a? 7 You need to pay in class or you ll miss some important information. 8 I enjoy going for walks in my time. 9 Celebrities claim they don t want all the they get, but I wonder if that s true. 10 He goes to the gym four days a week in order to keep. Phrasal verbs with give 8 Find the phrasal verb give up in article. What does it mean? Replace the underlined expressions with the correct form of the appropriate phrasal verb with give. IN BACK UP GIVE AWAY OFF 1 The roses she bought produced a lovely smell for several days. 2 OK, you ve won. I ll stop arguing. 3 After trying several times to get the landlord to rent the flat to her, she stopped trying and started looking at other places. 4 Why is he donating so many of his paintings to charity? They are so valuable. Could you please return that BluRay disc you borrowed? You ve had it for weeks. WORK 9

10 LISTENING Short answers: sentence completion 1 Work in pairs. Discuss the questions. 1 What kind of problems do you think there are in the workplace? 2 Who would you ask for advice if you had problems at work? Listen to four people talking about work and match each speaker (1 4) to each of the questions (A E) below. There is one question you do not need. Which speaker A is talking formally to a group of colleagues? B has improved in their job? C lives close to where they work? D wants to discuss an issue with a friend? E is talking about work problems in general? EXAM STRATEGY Read the statements in the task carefully to decide what information you should pay attention to during listening. Use logical or grammatical clues in the questions to predict what the answers might be. Remember the same information may be expressed in different ways in the statements and in the recordings. 3 EXAM TASK 0.00 Listen again. Look at the statements and fill in gaps 1 12 with no more than THREE words in each gap. There is an example (0) at the beginning. Speaker 1 0 The caller has a problem at work and thinks that Terri might be able to help. 1 The caller doesn t get on well with his/ her. 2 The caller is aware that Terri has experienced in the past. Speaker 2 3 nights get busy for the speaker. 4 The speaker likes most people she meets at work and she gets. Occasionally, the speaker gets customers who, but she has learnt not to worry. Speaker 3 6 The speaker thinks that people experience problems as well as work related problems in the workplace. 7 The work place is a environment as well as a place where people work. 8 In work you often have to work and deal with people that you wouldn t choose to deal with outside work. Speaker 4 9 The meeting has been called so they can share some updates on the new. 10 They are going to use a new computer system for storing/maintaining and doing everyday work. 11 The speaker has already used the new system and thinks it is clear,. 4 Complete the sentences with verbs from the box in the correct form. There are two verbs you don t need. get complain out mix up choose schedule praise experience type deal with 1 We need to together soon to discuss your future. 2 My new boss really likes me, she me for everything I do. 3 I got really confused and the orders. It was a nightmare. 4 My colleagues are always about the long hours they have to do. Laura problems at work. Apparently, her boss is always in a bad mood. 6 In my office there are all of people, from all over the world. 7 Thank you for taking time of your lunch hour to attend this training. 8 They ve the meeting for when I m away, so I hope I won t miss anything important. Work in pairs. Read the situation and role-play the scene. You are working at a summer camp. Your boss often asks you to do jobs you are not supposed to do. Talk to your friend about the problem. Student A You are the worker. Your boss is asking you to work in the kitchens after your day shift. Tell how you feel about this situation. Student B You are the friend. Listen to student A Suggest a solution. 10 WORK

11 USE OF ENGLISH LANGUAGE REVIEW verb tenses expressing quantity 1 Choose the correct verb form in each sentence. 1 Jane has been / went to Australia three times. She loves it! 2 Peter retired / has retired three years ago. 3 I m really tired. I ve been digging / dug in the garden all morning. 4 Ruth hasn t had / wasn t having a job since she quit three months ago. 2 Choose the correct word in each sentence. 1 I don t think I can do the project myself; I need a little / little help. 2 Has Julia given you an / any advice on how to use this new application? 3 The boys have only just started their house cleaning business, but they already have much / a few orders. 4 Tom hasn t got much / many things to do this weekend. Word formation Grammar reference p. 16 EXAM STRATEGY Decide what part of speech is missing in each gap: a verb, a noun, an adjective, an adverb. Check, is it positive or negative? 3 EXAM TASK Read an article about how young people can gain work experience. Some words are missing from the text. Use the words in brackets to form the words that fit in gaps 1 9. Write the appropriate form of the words. You may not have to change all the words in brackets. There is an example (0). From an outsider to an insider Internships are a way for young people to gain work experience in their chosen field to make themselves more 0 attractive (attract) to future employers. In this article, Lucy Green (22) explains how an internship was 1 (help) for her. I had just finished university and was looking for a career, I was sending lots of 2 (apply) forms but I couldn t even get an interview. Someone suggested that I apply to be an intern and it was the best thing I ever did. I worked for eight weeks at a newspaper. The work was quite 3 (vary). I worked in different departments; I started off working in accounts, then in the 4 (design) department, and finally in the newsroom and I gained a real insight into how the industry worked. It was (extreme) rewarding. It was an amazing experience, I got on-the-job training and had a mentor who was 6 (will) to answer any questions I had. Now when I go to an interview, I can say that I ve had articles published and know how to set out a newspaper. I also made 7 (use) contacts and even though the company I worked for didn t offer me a job, they did promise to write me a reference, which might be more valuable than my 8 (qualify). The one problem with internships, is that they are 9 (pay). I only earned enough to cover my expenses. Open cloze EXAM STRATEGY Before you start filling in the gaps, read the whole text to get a general sense of what it is about. 4 EXAM TASK Read an article about London taxi drivers. Some words are missing from the text. Write the missing words in the gaps Use only ONE word in each gap. There is an example (0). Cabbies London is famous 0 for its distinctive black taxi cabs and expert taxi drivers. Their navigation skills and knowledge of 1 city are incredible. Every person who wants to drive a taxi in London has to take a test commonly known as the Knowledge. The training can take a 2 years and at the end of this time, the driver has to know by heart 3 than 300 routes and landmarks: tourist attractions, government buildings, hospitals, police stations and 4 places of interest. Jamie Wilson been driving a taxi in London for over twelve years. He obtained his licence after four years of intensive training. During his training he 6 driving around London on a scooter memorising every street, road, avenue and building. By the time he passed his exam, he 7 visited over 2,000 streets. Later, he took another course on the history and culture 8 the city. Now, he entertains his passengers with historical facts and anecdotes about people and places in London. He gets lots of people from 9 over the world in his cab and famous people too. Last month he drove 10 very famous footballer to the airport. WORK 11

12 LISTENING Multiple choice 1 Work in pairs. Discuss the questions. 1 Imagine you are finishing school and need to start looking for a job. What would you do? 2 What problems might you face? 3 Where would you turn for help? Listen to an interview with a charity worker and answer the questions. 1 What does NEETS mean? 2 Who does NEETS try to help? EXAM STRATEGY Read the task and the questions to familiarise yourself with the content of the listening. Underline the key words in the questions and in the options A, B or C. Think of synonyms or other ways to rephrase the key information in the questions. 3 EXAM TASK 0.00 Listen to the interview again and choose the best response A, B, or C, to each question 1 6. There is an example (0). 0 Seven out of ten young people spend A between six and eighteen months unemployed after leaving school. B up to 6 months unemployed after leaving school. C 6 months unemployed after leaving school. 1 Louisa s charity works mostly with people from A a variety of backgrounds. B poorer backgrounds. C from the countryside. 2 Why are NEETS hard to reach? A They live below the poverty line. B They live in the countryside. C They live in big cities. 3 How do placements in sports teams and business help young people? A They can understand the value of things. B They can earn some money. C They can realise the value of themselves. 4 Louisa s charity encourages younger teenagers to A have interviews. B make new friends. C study harder at school. Why does Louisa find the job rewarding? A She enjoys working with kids. B The parents set her challenges. C She helps the people she works with improve their lives. 4 Look at sentences 1 8 from the interview in exercise 3 and underline the words that match with the definitions A H below. 1 We try to work with young people from all backgrounds. 2 They have more opportunities to succeed. 3 They can really struggle to find work. 4 We work with a number of different partners. It can be stressful if you ve never worked before. 6 Some people find it difficult to respect the people in charge. 7 We are very busy, but it is very rewarding. 8 Teenagers won t face the same challenges their parents did. A people or organisations you are doing an activity with (n) B be polite towards someone you think is important (v) C the details of a person s family, education, experience, etc. D a new or difficult task that tests somebody s ability and skill (n) E try very hard to do something with difficulty (v) F causing a lot of anxiety and worry (adj) G worth doing or that makes you happy because it is useful or important (adj) H the possibility to do or achieve something (n) Work in pairs. Look at the ideas (A E) and choose three which you think would be the most helpful in helping young people into work. Compare your list with other pairs. A work placement B membership of a sports team C encouragement to stay in school D help with interview techniques E help with writing a CV and applying for jobs 12 WORK

13 WRITING Formal a job application 1 Work in pairs. Discuss the questions. 1 Have you ever done a part-time job or a summer job? What was your experience like? 2 Why do students take on such jobs? 3 What are the most popular part-time or summer jobs for teenagers? Why? 2 Read the exam task in exercise 6 and answer the questions below. 1 Who are you writing to? 2 Why are you writing to them? 3 What style of letter will it be? 3 Complete the sentences with words from the box. Then decide which point in the exam task in exercise 6 you could use each sentence for. advertisement apply experience candidate position wish 1 I already have some work with young children. 2 I saw your for people to work on a children s camp in Wales in a local paper. 3 I believe I am a good for the job because I am a responsible person. 4 I am writing to for the of assistant. I am studying psychology and I to work in a school in the future. 4 Make some notes about yourself. Write at least two facts for each heading. Education: Interests: Read the exam task in exercise 6 and choose the best expression (A C). 1 Starting your letter: A Dear Angela B Dear Ms Jones C Dear Sir/Madam 2 Finishing your letter: A Yours sincerely, B Yours faithfully, C Take care, 6 EXAM TASK You are studying in Cardiff on an exchange programme, and you have found a job offer at an international children s day camp in Wales. DAY CAMP GLOBAL, CARDIFF BAY: Part-time assistants needed! Are you good with children? Are you a responsible, but fun-loving person? Have you had any experience looking after eight- to twelve-year olds? If so, you may be the person we re looking for! YOUR TASKS: welcoming children, handing out information leaflets to kids and parents helping at meal times working with professional trainers in creative games and activities looking after the health and safety of a small group of children QUALITIES WE NEED: good communication skills calm, reliable, punctual and responsible worker good team player happy to work with children. If you re interested, send your application letter to: Angela Jones at Skills and qualifications: Plans and ambitions EXAM STRATEGY Use formal language and polite phrases suitable for an application letter. (Look at Useful Phrases for a job application in the Writing bank on p.17). Avoid using contractions (won t, I m, etc.) or any informal expressions (I guess, totally cool, etc.). Write a letter of application in words, in which you: say why you are interested in the work, describe your previous experience, explain why you are a good candidate for this job. 7 Check your work. Have you written about all three points in the task? Have you used the appropriate formal language? Have you written between 80 and 100 words? Have you checked your work for grammar or spelling mistakes? WORK 13

14 SPEAKING EXAM STRATEGY Make sure you ask questions about every piece of information listed in the task. EXAM STRATEGY Remember to avoid very short answers. Include details, examples from your own experience or reasons for your views. 1 EXAM TASK Work in pairs. Ask and answer the questions about work. 1 Have you ever had a job you really enjoyed? What was it? Where was it? Who did you work with? 2 Would you like to work for a big company or a small one? Why (not)? 3 Do you have any work experience? Would you include these types of experience in your CV? working with others in sports, music or drama being with animals solving problems making things 4 It s better to have a low-paid job than no job. Do you agree? Why (not)? Think of somebody who enjoys his/her job. What does he/she do? What does he/she like about his/ her job? 6 Young people should be prepared to work without pay for at least six months in order to gain experience. Do you agree? Why (not)? 2 EXAM TASK Work in pairs to do the role-play task. Take turns to be Student A and Student B. Read the information and then have a conversation. The situation: Student A: You are looking for a summer job for six weeks. Meet Student B, who works at an international employment agency. He/she offers you two jobs. Ask him/her about the location, duties, hours and pay. Choose one job and give reasons for your choice. Student B: You have five summer jobs available in different hotels. Read about them on page 19. Then meet Student A, offer him/her two of the jobs and answer his/her questions. Now change roles. New Student B: Offer new Student A two jobs that you were not offered. EXAM STRATEGY Don t just describe what you can see in the pictures. Discuss the topic, using the pictures as examples. 3 EXAM TASK These two pictures show different types of jobs. In pairs, take turns to compare and contrast the two pictures. Include the following points: 1 working conditions 2 contact with people 3 pay WORK

15 UNIT LANGUAGE REVIEW 1 Complete the sentences with the correct form of the appropriate word. 1 Being a s and operating on people is a really stressful but satisfying job. 2 Mike is going to p fruit at his aunt s apple orchard this summer to earn some money. 3 The guests left and the waiters started to c the tables. 4 I applied for a secretarial job and am going for an i tomorrow. I hope I don t say anything stupid. Tom has broken his leg and will be on sick l for a month, so someone has to take over his duties. 6 Tony works at the hospital and is in c of a team of ten doctors. 7 If you want to work for this company, be prepared to work o many people don t go home till 10 p.m. 8 Mandy didn t take the job because the s they offered her was much less than she expected. 2 Choose the best word in each sentence. 1 I must make / take / do a day off tomorrow to see a doctor. 2 When the company started having financial problems, they refused to extend / expand / stretch their employees contracts. 3 Bill Gates gave in /out / up school education after reading an article on micro-computers. 4 The workers decided to go on / make / do strike because they wanted longer holidays. If you re interested in this job, please fill in a(n) contract / application / acceptance form and send it to us by March. 6 The film starts in forty minutes, so if you ve finished your dessert, let s ask the waiter to prepare / bring / deal the bill. 7 My mother can t have a full-time / part-time / temporary job, because she has to pick up my little brother from kindergarten every day. 3 Complete the second sentence in each pair so it has the same meaning as the first one. 1 Jonathan hasn t had a pay rise for three years. Jonathan last ago. 2 My boss didn t give me enough time to complete the project. My boss gave me too to complete the project. 3 The last time I went abroad was my business trip to Japan. I since my business trip to Japan. 4 Robert used to be a teacher but he s been out of work for a year. A year ago his job as a teacher. This is my first visit to such a big office. I in such a big office before. 6 Ruth started working as a shop assistant two years ago. Ruth two years. Use of English review 4 Read the text about a businesswoman. Choose the best answer (A, B, C or D) for each gap (1 10). Only ONE solution is correct. Shawna Tinsley is a young entrepreneur. At the age of just twenty-three, she 1 a very successful website design business. This may not seem too unusual until you find out that she 2 the business when she was fifteen years old. In fact, she was hoping to get a 3 not as a website designer, but something completely different. I really wanted to work outdoors that summer, she says. But nobody would take me on. They kept saying I didn t have enough work 4. But what did they expect? I was fifteen! Then a friend of her parents, who had his own plumbing business, asked if they knew anyone who could help him with his website. Shawna already designed sites for herself and 6 friends, so they recommended her. She laughs about it now. My first version of his website 7 like it was for a pop star. But he s a plumber! Anyhow, he was very patient, and we worked 8 a design that suited his business. Shawna is happy in her work now, but she s never forgotten why she started doing it in the first place. I 9 two or three teenagers every summer, helping them get 10 experience so that it s easier for them to find a job in the future. 1 A directs B runs C carries D controls 2 A had started B was started C started D was starting 3 A job B work C career D profession 4 A skill B practice C experience D knowledge A was B did C has D had 6 A plenty B a lot C few D several 7 A looks B has looked C looked D had looked 8 A up B out C off D over 9 A hire B book C rent D occupy 10 A any B an C some D WORK 1

16 GRAMMAR REFERENCE Verb tenses Present perfect, present perfect continuous, past simple When we tell someone about recent events, we use the present perfect. Then, when we speak about the details of these events, we use the past simple. Ann has left her job at the bank. She didn t like her boss. Other differences in using these tenses are presented in the table below. Perfect tenses Past simple We use the present perfect when we speak about experiences and activities without specifying when they happened. In sentences in this tense we often use the adverbs ever, never, just, yet and already, once/twice. Have you ever been to Spain? I ve never been to Spain. Carrie has stayed at this hotel twice. We use the present perfect and present perfect continuous when we speak about finished or unfinished activities or situations which have a visible effect now. We often combine these tenses with since and for, as well as how long. He s been waiting for us for two hours. I ve lived in Germany all my life. We use the past simple when we speak about activities which happened at a specific moment in the past. We often use words and phrases such as ago, last week/year, in 2009, yesterday and when I was eight with this tense. We also use the past simple in questions with when. When did Lee go to Spain? Lee went to Spain last year. We use the past simple when we speak about activities or situations which were finished in the past. He came here two hours ago. I lived in Germany from 2002 to Complete the sentences with the right words. Choose a, b, c or d. 1 Have you travelled around Europe? a ever b never c already d yet 2 We ve had our English teacher the beginning of term. a for b just c yet d since 3 Max hasn t been on holiday. a since b ago c yet d never 4 I m sorry. You can t speak to Jack. He s gone out. a since b just c yet d never My sister met her boyfriend summer. a since b for c last d ago 6 I m not hungry. I ve had a sandwich. a yet b since c ever d already 2 Complete the dialogue with the correct form of the verbs in brackets. Use the past simple or the present perfect. Kate 1 I (listen to) a very interesting lecture recently. Jenny Really? What 2 (it/be) about? Kate Professor Jenkins from Oxford University 3 (talk) about an addiction to shopping. He 4 (present) some unusual ways of fighting it and (give) a lot of practical advice. Jenny Professor Jenkins? I think I 6 (hear) that name. 7 (he/publish) anything? Kate 8 He (write) a few books about modern addictions so far and his latest book, Don t shop until you drop, 9 (be) published two years ago; it 10 (be) quite popular ever since. Jenny Oh yes, I 11 (read) it. But I 12 (not find) it very practical. I 13 (even try) a few of his tips but they 14 (not work) for me. Would you believe that this week I 1 (spend) over 100 on shoes? Kate I think you 16 (always be) a spender. Jenny That s true! 3 Complete the with the correct form of the verbs in brackets. Use the past simple or the present perfect. Dear Alice, We 1 (not hear) from you for a long time so I 2 (decide) to write to you and find out if everything is OK with you. I hope you 3 (enjoy) your stay in Brighton last month. How long ago 4 (you/come) back? (you/meet) anybody interesting there? Nothing 6 (change) much round here since you 7 (leave). The bad news is that I 8 (fail) my driving test again! When I 9 (approach) the junction, I 10 (not notice) when the lights 11 (turn) red and I 12 (drive) on. The good news is that Peter and Amanda 13 (just get) married. They 14 (fly) to a Greek Island for their honeymoon last weekend. Please write soon. Take care. Clare 16 GRAMMAR

17 WRITING BANK Job application During your summer holiday you want to work in the UK. You are interested in a job vacancy in a shopping centre near London. Write a letter to the company in which you: explain why you are interested in the job; describe why your previous experience makes you a good candidate; ask for more information about the working conditions. Provide as much detail as you can for each of the four points. Remember that your letter should be between 80 and 100 words. The examiner will take into consideration: task completion (achievement of communicative aims) and writing to given text extent ( point), vocabulary range, sufficient variety of expression (3 points), and grammar and spelling (clarity of text) (3 points). Dear Sir/Madam, A feladatban megadott mindhárom pontot fejtsd ki részletesen. Pl. ebben a bekezdésben kell elmagyaráznod az első pontot, hogy miért érdekel ez az állás, miért jelentkezel rá. Ha hivatalos levelet írsz egy intézménynek vagy egy olyan személynek, akit nem ismersz, használj hivatalos stílust. Ne használj rövid alakokat. Ha a vizsgán maximális pontot szeretnél kapni a nyelvhelyesség értékelési szempontra, használj változatos szerkezeteket, pl. függő kérdéseket. I am writing to apply for the position of sales assistant in your clothes shop as advertised on your website. I believe working in a shop will help me improve my English and raise money for university fees. Currently, I am a student at a secondary school in Hungary, but I have already had some experience in this kind of work. Last summer I helped my uncle in his grocery shop in a seaside resort. I operated a till and arranged goods on the shelves. I believe I am a good candidate for the position because I am sociable and I enjoy working in a team. There are a few things I would like to ask. First, I would like to know if it is a part-time or a full-time job. Could you also let me know what the working hours are? I look forward to your reply. Yours faithfully, Anna Starting a job application I am writing to apply for the position of. I am writing in response to/with regard to your advert. I would like to apply for the post/position of. Describing qualifications and experience I already have some work experience with. I worked as for (two) months/years. My duties included. I have a degree/diploma in. I believe I am a good candidate for the job because. Finishing a job application I hope you will consider my application. Thank you for considering my application. WRITING 17

18 Phonetic transcription at WORDLIST: UNIT WORK Jobs accountant könyvelő actor/actress színész/ színésznő architect építész barber férfi fodrász, borbély beautician kozmetikus businessman/businesswoman üzletember/üzletasszony car mechanic autószerelő cashier pénztáros chauffeur sofőr, gépkocsivezető chef főszakács, séf computer programmer számítógép-programozó dentist fogorvos doctor orvos driving instructor gépjárműoktató editor szerkesztő electrician villanyszerelő engineer mérnök factory worker gyári munkás farmer földművelő, gazdálkodó firefighter tűzoltó flight attendant légiutas-kísérő hairdresser fodrász interior designer belsőépítész journalist újságíró lawyer ügyvéd librarian könyvtáros miner bányász model manöken, modell musician zenész nurse ápolónő physical therapist gyógytornász plumber vízvezeték-szerelő police officer rendőrtiszt politician politikus receptionist recepciós salesperson/sales representative (rep) üzletkötő, kereskedő scientist tudós security guard biztonsági őr shop assistant bolti eladó social worker szociális munkás soldier katona sports coach edző stockbroker tőzsdeügynök surgeon sebész tailor szabó taxi driver taxisofőr translator fordító vet állatorvos waiter/waitress pincér / pincérnő web designer honlapkészítő, weblaptervező writer író Part-time jobs babysit gyermeket őriz, gyermekre vigyáz babysitter gyermekfelügyelő, bébiszitter bring the bill kihozza a számlát check stock ellenőrzi az áru-/raktárkészletet clear tables leszedi az asztalt do volunteer work önkéntes munkát végez feed animals (meg)eteti az állatokat lifeguard vízimentő operate a till a pénztárban dolgozik pick fruit gyümölcsöt szed play computer games számítógépen játszik prepare meals ételt készít, főz price goods beárazza az árut serve food and drinks felszolgál(ja az ételeket és italokat) summer job nyári munka take on a job munkát vállal take orders rendelést felvesz tell stories történeteket mesél work in a camp táborban dolgozik Adjectives describing work and jobs badly-paid rosszul fizetett boring/dull unmalmas, egyhangú full-time teljes munkaidős manual fizikai part-time részmunkaidős permanent állandó tedious fárasztó, unalmas temporary átmeneti, időszakos well-paid jól fizetett Adjectives describing people at work communicative közlékeny, kommunikatív competent hozzáértő, alkalmas competitive versenyző szellemű confident magabiztos creative kreatív, alkotó determined eltökélt, elszánt generous nagylelkű, bőkezű outgoing közvetlen, barátságos patient türelmes professional profi, hivatásos / szakszerű responsible felelősségteljes, megbízható sociable társaságkedvelő talented tehetséges Looking for a job apply for a job/position állásra jelentkezik, pályáz be offered a job állásajánlatot kap candidate jelentkező, pályázó complete an application form jelentkezési lapot kitölt covering letter kísérőlevél curriculum vitae (CV) önéletrajz enrol on a course tanfolyamra beíratkozik experience tapasztalat get ~ tapasztalatot szerez work ~ szakmai /munkahelyi tapasztalat have ~ a degree/diploma in sth diplomája / képesítése van vmiből ~ special training szakképesítése van / különleges (ki)képzésben részesül ~ a university education egyetemi végzettsége van interview állásinterjú, (felvételi) beszélgetés come for an ~ állásinterjúra jön, hívják interviewer kérdező, felvételiztető job advert/advertisement álláshirdetés job application jelentkezés, álláspályázat job centre munkaügyi központ job offer állásajánlat accept a ~ állásajánlatot elfogad turn down a ~ állásajánlatot elutasít look for a job állást / munkát keres qualifications végzettség references referenciák, ajánlólevelek sign a contract szerződést aláír skills készségek communication ~ kommunikációs készség computing ~ számítógép használói készség Professions be self-employed egyéni vállalkozó boss főnök colleague munkatárs corporation társaság, cég duty kötelesség, feladat earn keres (pénzt) employee alkalmazott, munkavállaló employer munkáltató job munka, állás ~ market munkaerőpiac ~ satisfaction munkahelyi elégedettség occupation foglalkozás, munka pay fizetés position pozíció, beosztás profession hivatás quit otthagy (állást), felmond 18 WORK

19 resign lemond run a business üzletet / vállalkozást vezet salary (havi) fizetés training képzés wages (heti) bér, munkabér work munka working hours munkaidő workplace munkahely Employment be in charge of sth felelős vmiért, rá van bízva be on sick leave betegszabadságon van do overtime túlórázik employ/hire felvesz, alkalmaz get ~ a bonus jutalmat, prémiumot kap ~ a pay rise fizetésemelést kap ~ promoted előléptetik have a career in sth dolgozik / életpályát fut be vmilyen területen take a day off kivesz egy szabadnapot work ~ as a teacher tanárként dolgozik ~ for a company cégnél, vállalatnál dolgozik ~ long hours hosszú munkaidőben dolgozik / túlórázik ~ shifts váltott műszakban dolgozik Unemployment be fired kirúgják, elbocsátják be out of work munkanélküli go on strike sztrájkba lép, sztrájkol lay sb off elbocsát, elküld pension nyugdíj retire nyugdíjba megy, visszavonul unemployed munkanélküli unemployment munkanélküliség Words in context attention figyelem pay ~ figyel vmire background háttér a ~ in sth végzettség / tapasztalat/háttértudás vmiben in the ~ a háttérben determined eltökélt, elszánt fit 1. egészséges, edzett 2. alkalmas, jó be ~ for sth alkalmas vmire, megfelel keep ~ edz, egészségesen él, edzett free 1. szabad 2. ingyenes hand kéz give sb a ~ segít vkinek on the other ~ másrészt option választás, választási lehetőség pay fizet ~ sb back visszafizet, visszafizeti a kölcsönt position helyzet, pozíció, beosztás reputable jóhírű see lát ~ sth as vmilyennek / vminek lát sick beteg / rosszul van, hányingere van be ~ of sth elege van vmiből Phrasal verbs with GIVE give away elajándékoz, odaad give back visszaad give in megadja magát, meghátrál give off kibocsát, áraszt give up felad, abbahagy vmit SPEAKING: UNIT WORK Speaking, p. 14, Ex. 2, Student B Kitchen assistant Room attendant Receptionist Waiter/Waitress Bartender Location City centre Popular lake resort Near International Airport Tourist area of town Popular resort in historical city Duties Using the dishwasher Cleaning guests Greeting guests and Serving in a busy Serving drinks and and washing pots and pans rooms and making beds responding to their questions restaurant snacks and keeping the bar area clean Hours 8.00 a.m p.m a.m..00 p.m a.m p.m a.m a.m p.m a.m. and 4.00 p.m p.m. Pay Average Average Good Quite good Very good WORK 19

20 Oxford Exam Trainer Answer key Vocabulary 1 Open task WORK 2 1 soldier 2 hairdresser 3 driving instructor 4 translator receptionist 6 psychologist 7 musician 8 politician 9 surgeon 10 salesperson/sales representative 3 Babysitting: play games, prepare meals, tell stories Working on a farm: pick fruit, feed animals Serving customers in a restaurant: bring the bill, serve food and drinks, clear tables, take orders Working in a shop: check stock, operate a till, deal with customers 4 1 part-time 2 full-time 3 manual 4 well-paid badly paid 6 temporary 7 permanent Open discussion 6 Step 1: Complete your Step 2: Look at job Step 3: Wait to hear Step 4: When you are 1 Interview 2 Curriculum Vitae 3 qualifications 4 experience references 6 offered 7 accept 8 contract 9 application form 10 covering letter 7 e Open task 8 1 salary 2 colleague 3 wages 4 duties boss 6 quit 7 self-employed 6 position 9 1 have 2 is 3 do 4 get work 6 works 7 in 8 get 10 1 fired 2 retired 3 contract 4 unemployed strike 6 out 11 Open task Reading 1 Open task 2 0 Example: It is for food lovers but the text says it is not easy 1 It doesn t say you need to already be a professional to apply, just that you need training to be a professional. 2 It says the part-time job can be tedious, not acting. 3 It says you have to find errors, not that you shouldn t make any. 4 It says you will travel to exotic places, not that your looks should be exotic. It says it is not easy to become a billionaire as a writer. 3 1 A 2 E 3 G 4 B C 4 Open task 1 tedious 2 background 3 skills 4 determined option 6 reputable 7 dream of 6 1 option 2 skills 3 determined 4 dream of background 6 reputable 7 tedious 7 1 background 2 hand 3 fit 4 background free 6 hand 7 attention 8 free 9 attention 10 fit 8 1 gave off 2 give in 3 gave up 4 giving away give back Listening 1 Open task 2 A 4 B 2 C D 1 E example: at work 1 (new) boss 2 something similar / similar problems 3 Friday and Saturday 4 (good) tips (make) complaints 6 personal 7 social 8 the kind of 9 training programme 10 records 11 simple and fast 20 WORK

21 4 1 get 2 praises 3 mixed up 4 complaining dealing with 6 types 7 out 8 scheduled Open task Use of English 1 1 has been 2 retired 3 digging 4 hasn t had 2 1 a little 2 any 3 a few 4 many 3&4 0 (verb to adjective) attractive 1 (verb to adjective) helpful 2 (verb to noun) application 3 (present to past verb form) varied 4 (no change) design (adjective to adverb) extremely 6 (noun/verb to adjective) willing 7 (noun/verb) to adjective) useful 8 (verb to plural noun) qualifications 9 (opposite verb) underpaid 0 for 1 the 2 few 3 more 4 other has 6 was 7 had 8 of 9 all 10 a Listening 1 Open task 2 NEETS are people who are Not in Education, Employment or Training. Louisa s charity helps young people to find jobs. 3 0 A 1 B 2 A 3 C 4 C C 4 1 C backgrounds 2 H opportunities 3 E struggle 4 A partners F stressful 6 B respect 7 G rewarding 8 D challenges Open task Writing 1 Open task 2 1 to Angela Jones (at Camp Global) 2 to apply for a job (of an assistant) 3 three to four paragraphs to cover the information required in the exam task. 3 1 experience 2 advertisement 3 candidate 4 apply, position wish 4 Open task 1 B or C 2 A or B 6 Open task 7 Open task Speaking 1 Open task / Students own answers 2 Role play / Open task 3 / Open task Language Review 1 1 surgeon 2 pick 3 clear 4 interview leave 6 charge 7 overtime 8 salary 2 1 take 2 extend 3 up 4 go on application 6 bring 7 full-time 3 1 Jonathan last got a pay rise three years ago. 2 My boss gave me too little time to complete the project. 3 I haven t been abroad since my last trip to Japan. 4 A year ago Robert lost his job as a teacher. I haven t been in such a big office before. 6 Ruth has been (working as) an assistant for two years. 4 1 B 2 C 3 A 4 C D 6 D 7 C 8 B 9 A 10 C Grammar Reference 1 1 a 2 d 3 c 4 b c 6 d 2 1 have listened to 2 was it 3 talked 4 presented gave 6 have heard 7 Has he published 8 has written 9 It was 10 has been 11 have read 12 haven t found 13 have even tried 14 haven t worked 1 spent 16 have always been 3 1 haven t heard 2 decided 3 enjoyed 4 did you come Did you meet 6 has changed 7 left 8 failed 9 was approaching 10 didn t notice 11 turned 12 drove 13 have just got 14 went WORK 21

22 Oxford Exam Trainer Listening script WORK EXERCISE 7 PAGE 7 TRACK 000 How to Find a Job Step 1 Complete your Curriculum Vitae. This is the document that includes all your personal information, qualifications (e.g. diplomas, degrees, etc.) and previous work experience. It should also include the contact details of two people that know you well at work or personally. These are your referees. Step 2 Look at job adverts on the internet and find a job that you are interested in. Download the application form, if there is one. Then send it off with a covering letter which will explain briefly who you are, where you saw the advert and why you want to apply for the job. Step 3 Wait to hear from the company to find out if they want you to come for an interview. Then start preparing for it. Step 4 When you are offered a job, decide carefully if you want to accept it. Then sign the contract. LISTENING 1 page 2 Hi, Terri. Err, I was wondering if we could get together this evening. I ve got some problems at work and I thought you might know how to deal with them. It s mostly our new boss. It seems she really dislikes me, and I just don t know what to do about it. I mean, she praises people who don t do half the work I do, and she never says a good word to me. I know you ve dealt with something similar, so anyway, give me a call. 2 It gets very busy, especially on Friday and Saturday nights, and I end up rushing all over the place. I used to mix up orders sometimes, which was a bit of a problem, but now I don t make many mistakes. Most people are friendly and give me good tips. Occasionally you get someone who complains all the time about the service, but then some people just like to complain. You just learn to deal with it. 3 I m sure your listeners would agree that problems at work aren t only about the work itself. I d say that nearly everyone experiences personal problems in the workplace at some point. The difficulty is that work isn t only a place where people work it s also a social environment, just not one that you choose yourself. This means that you have to deal with types of people that you wouldn t normally have much to do with. But there are several good ways to deal with personal conflict in the workplace 4 First, I d like to thank all of you for being here. I know it takes time out of your busy schedules, but I felt it was important that we get together and share some updates on the new training programme. As you know, we re going to use a new computer system soon, both for keeping records and for doing our everyday work. I got to use it myself the other day, and I think it s great clear, simple and fast. But, of course we all need to learn how to use it, so we re scheduling a series of training sessions in the coming months LISTENING 1 page 4 Presenter: Youth unemployment is a big issue across Europe. Recent figures showing that seven out of ten young people in the UK spend at least six months out of work between leaving school and starting their first job. Some young people can spend as much as eighteen months looking for work. Joining me to discuss this is Louisa Ward who works for a youth charity in the UK. Louisa, tell us what you do? Louisa: Well, we try to work with young people from all backgrounds to help them find a job which suits them but we focus on those who come from disadvantaged areas. Those from wealthier families have more opportunities to succeed, so they don t need our help as much. But our research suggests that less wealthy students, those who don t have much money, can really struggle to find work. Presenter: I see, so you do most of your work in inner-city areas? Louisa: Yes, that s right. We do have some agents in the countryside but we don t do much work in those areas. Most of our work takes place in towns and cities. We work with NEETS, which means people who are not in Education, Employment or Training. We try to work with hard to reach people whose parents don t have money for the basic things in life, like food and clothes. We give them chances that they might not otherwise get access to. Presenter: What do you do to help them? Louisa: We work with a number of different partners including sports teams and businesses. So, some of the people we have helped have learnt the value of teamwork and co-operation through rugby. For others, we have found placements in large companies where they have gained valuable work experience. These placements help students get a feeling of self-worth. Presenter: A feeling of self-worth? What do you mean by that? Louisa: Well, it shows them that they are important members of the community. That what they do has an effect on other people. They are part of something and they grow in confidence. But that s only one side of our work. Actually, most of what we do is on a more personal level 22 WORK

23 Presenter: I see, such as? Louisa: Well, we give advice on writing CVs, interview skills, dealing with work-related problems. You know, it can be quite stressful if you ve never worked before and suddenly you have to be part of a team and have responsibilities. Some people struggle to make friends or find it difficult to respect the people in charge. We also work with younger teenagers, encouraging them to stay in school and achieve better grades. Presenter: It sounds like you have your hands full. Louisa: Yes, we are very busy, doing lots of different things, but it is very rewarding. What we are doing is breaking the cycle. We hope the kids of the people we are working with today won t face the same challenges their parents did. Presenter: That s great. Louisa Ward, thank you for joining me. WORK 23

24 Oxford University Press is the world s authority on the English language. As part of the University of Oxford, we are committed to furthering English language learning worldwide. We continuously bring together our experience, expertise and research to create resources such as this one, helping millions of learners of English to achieve their potential. Az Oxford Exam Trainer a középszintű (B1) idegen nyelvi vizsga követelményeit figyelembe véve, átfogó ismétlést és gyakorlást biztosítva készíti fel a magyar középiskolásokat az angol nyelvi érettségire. Út a sikeres vizsgához A könyv 12 fejezete a vizsga mind a tíz témakörét feldolgozza, beleértve az új Gazdaság témakört is. Minden fejezet a témához kapcsolódó szókincs bemutatásával indul. A fejezetekben a tanulók mind az öt vizsgarészre (Olvasott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Hallott szöveg értése, Íráskészség, Beszédkészség,) szisztematikusan készülhetnek. A kötet megismerteti a tanulókat a vizsgán előforduló típusfeladatokkal. Vizsgastratégiák és tippek segítik a tanulókat, hogy magabiztos vizsgázóvá váljanak. Segédanyagok Speaking Bank: különböző kommunikációs helyzetekben felhasználható kifejezések gyűjteménye Writing Bank: mintaszövegek, hasznos kifejezések és tippek a hatékony feladatmegoldáshoz Wordlist: a vizsgán előforduló témakörök kulcsszókincse tematikus csoportosításban Érettségi próbavizsga: egy teljes érettségi feladatsor, ami az éles vizsga felépítését követi Student s website: a tankönyv hanganyaga a honlapon Rugalmas tananyag A kötet egyaránt felhasználható intenzív vizsgatréning kurzuskönyveként, vagy bármely más tankönyvsorozat mellett kiegészítő anyagként. Alkalmazkodik a tanulók igényeihez: a fejezetek és a leckék bármely sorrendben, egymástól függetlenül is elvégezhetőek. 3

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Általános ismertető: 2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Tanár: Lázár Melinda Órák: Heti 2x2 óra Kedd 11.00.-.12.30, Csütörtök 11.00-12.30. Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

SCHOOL. kindergarten/ nursery (school) secondary school/ high school secondary grammar school. academic/ school year. graduating students ceremony

SCHOOL. kindergarten/ nursery (school) secondary school/ high school secondary grammar school. academic/ school year. graduating students ceremony SCHOOL EDUCATION SYSTEM kindergarten/ nursery (school) primary/ elementary school secondary school/ high school secondary grammar school vocational school state school private school boarding school college

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Alapfok 3 című angol

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Középfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban a Középfok 3 című angol

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES,

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES, 1. FELADATSOR Family reliationship Common illnesses, flu 2. FELADATSOR Role of technology 3. FELADATSOR Theatre 9. SCIENCE AND COMPUTER TECHNOLOGY INTERNET 4. FELADATSOR 8. TRAVEL AND TOURISM Our home

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Jelentkezés Ajánlólevél / Referencialevél

Jelentkezés Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás Dear Sir, Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Dear Madam, Hivatalos, női címzett, ismeretlen név Dear Sir / Madam, Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen Dear Sirs, Hivatalos, több címzett

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

Függő beszéd az angolban - reported speech

Függő beszéd az angolban - reported speech Függő beszéd az angolban - reported speech If the reporting verb is in the past tense: Tenses Direct Sentence Indirect Sentence Tenses Simple "I clean the windows every She said she cleaned the Pres.:

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Középfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban a Középfok 3 című angol

Részletesebben

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Hungarian Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr! Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Alapfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Alapfok 3 című angol

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

A 10. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 10. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből Tankönyv: Paul Radley - Daniela Simons: New Horizons 2 (Oxford University Press) A tankönyvhöz több, az alapos felkészülést segítő kiegészítő anyag is tartozik: CD-ROM 2 (a könyv hátuljába ragasztva) Vocational

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben