MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21."

Átírás

1 MATHIAS REX Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából indítjuk el a fenti címû jelvényszerzõ túramozgalmunkat. Ezzel is tisztelegni kívánunk népünk emlékezetében évszázadok óta "igazságos Mátyás"- ként élõ nemzeti uralkodónk elõtt, akinek elõrelátó Európa-politikáját már kortársai is nagyra értékelték. A magyar nemzet mellett a környezõ népek fiaiból hozta létre azt a legendás "fekete-sereget", amely a belsõ biztonság mellett a külsõ támadások elhárítását és a keresztény Európa eredményes védelmét is biztosította. Egyik "legmozgékonyabb" királyunk volt. Ezt bizonyítja azon hazai és távolabbi emlékhelyek sokasága, ahol személyesen is járt. Kiváló szellemi és fizikai adottságaiból eredõ sokoldalúsága, személyes bátorsága révén így érthetõ módon vált követendõ példaképpé. Emlékét számos építmény, szobor, kitüntetés, stb. õrzi. Ezen emlékek megismertetésével a Mátyás-hagyományok ápolásához kívánunk mi is hozzájárulni. És mivel ez a hagyománykör közös nemzeti örökségünk része, ezért hívunk minden hazai és határon túli érdeklõdõ gyermeket és felnõttet a Mathias Rex - túramozgalmunkban való részvételre. A túrafüzetben országonként és abc-sorrenden találhatók az emlékhelyek, amelyek felkereséséért egy-egy pont jár. Az igazolás módja a helyi adottságoktól függõen lehet bélyegzés, - bármilyen "intézmény" részérõl - belépõjegy, matrica, fotó, stb. A füzetben nem szereplõ emlékhelyek felfedezését és a hozzájuk írt rövid ismertetést 2-2 ponttal ismerjük el. 10 pontért emléklapot, 20 pontért emlékjelvényt kapnak a résztvevõk. A teljesítés idõtartama nincs korlátozva. A megfelelõ pontszám elérése után kérjük a túrafüzetet ellenõrzés végett az alábbi címre beküldeni: Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u

2 BUDAPEST Budavár Buda várában V. László király 1455-ben "királyi kamarásként" tartotta maga mellett a fiatal Mátyást ban - a nándorfehérvári ostrom idején - Budáról Bécsbe "költözött" a királyi udvar Mátyással együtt, akit csak apja halálos ágyához engedtek el márciusában a király Budára csalta a Hunyadi fiúkat, ahol a bíróság vádja alapján ("a király és tanácsosai életére törtek") a 24 éves Lászlót március 16-án a Szt. György téren - mai Dísz-téren - kivégezték, a 14 éves Mátyást pedig bebörtönözték. Az esküszegõ király az országos felháborodástól megrémülve Budáról Bécsbe, majd Prágába menekült, magával hurcolva Mátyást is. A királlyá választott Mátyás február 14-én vonult be Budára, ahol a Nagyboldogasszony (ma Mátyás-) templomban korona nélkül aranyos trónra ültették és ezzel jogilag átvette a királyi hatalmat május 1-én ebben a templomban kötött házasságot Podjebrád Katalinnal (a fiatal feleség 1464 februárjában szülés közben gyermekével együtt meghalt.) 1462 májusában Budán tartott országgyûlésen a rendek elfogadták a Giskra huszita vezérrel kötött egyezséget és megszavazták a hadiadót. Pecsétek helye: 2

3 Pecsétek helye: 1472-tõl 1479-ig itt mûködött Hess András könyvnyomdája április 2-án itt született Mátyás fia, Corvin János december 15-én vonult be Mátyás második feleségével Beatrix-szal a budai várba. A Szt. György téren rendezett lovagi párviadalban gyõzte le Mátyás a cseh Holubár vitézt. A várpalotában volt Mátyás kb kötetes könyvtára - Európában a Vatikán után a második! - a híres Bibliotheca Corviniana, amelybõl mára mindössze 216 db. maradt meg. Magyarországon 53 kötetet õriznek január 8-án indult Mátyás Budáról Bécsbe; Az utazás elõtt fia trónöröklésének elõsegítése érdekében Corvin Jánosnak adta a budai várat a kincstárral, levéltárral és könyvtárral együtt. Mátyás emlékek Budán: A várpalota Hunyadi-udvarában 1904-ben állították fel a Mátyás-kút szoborcsoportját (Strobl Alajos mûve), amelynek nõalakja: Szép Ilonka. A Hilton szálló melletti Miklós-torony falán 1930-ban helyezték el a Bautzeni-dombormû másolatát Az I. ker. Corvin téren 3 Mátyás-dombormû: a gazda, a tudós, a hadvezér. 3

4 Városmajor - Hûvösvölgy A völgy egykor Mátyás anyjának tulajdona volt. Erre emlékeztet a Szilágyi-Erzsébet fasor elnevezés és Szilágyi Erzsébet 1971-ben felállított bronzszobra. (Lessenyei Márta mûve) Városkút Az itteni forrás vizét - agyag-fenyõfa és ólom-csöveken vezették le Mátyás idején a budai várba. Ez volt Buda elsõ városi vízmûve. Disznófõ Gyakran vadászott Mátyás a forrásnál dagonyázó vaddisznókra. A helyet ezért nevezték "Sauvinkel"-nek (=Disznózug) illetve "Mátyás-csurgó"-jának. Normafa Az itt lévõ hatalmas "viharbükk" a legendák szerint Mátyás születésekor sarjadt és késõbb ehhez a fiatal fához kötötte lovát, amikor az itteni fogadós Norma nevû lányát látogatta Vadaskert A hármashatárhegyi repülõtér szélén lévõ emlékkövön az egykori királyi vadaskert térképe látható. (1936.) Ebben a vadaskertben volt a nyéki, királyi vadászkastély, amelynek romjait a II. kerületi Hûvösvölgyi út mentén tárták fel. Pecsétek helye: 4

5 Pecsétek helye: Budaszentlõrinci kolostor A pálos szerzetesrend központja Mátyás alatt élte fénykorát. A király is gyakran betért a kolostorba, amelynek ma már csak romjai maradtak. A közelben lakó szép Juhásznét is gyakran meglátogatta. A hely korábbi neve - Ságvári-liget - helyett erre emlékeztet a Szépjuhászné-vasútállomás is. Pest január 24. A Duna jegén a Hunyadi- Szilágyi párt nemesei királlyá választották a 15 éves Mátyást (Az ellenzõk megfélemlítésére Szilágyi Mihály vérpadot és akasztófát állíttatott fel Rákos mezején.) Mátyás korában is több országgyûlést tartottak a Rákos-patak mentén. A mai Keleti pályaudvartól kelet felé terült el a király pesti vadasparkja. "Gondjait a pesti kertben szokta kipihenni" - írta Bonfini. Nagymezõ u. 8. sz. ház falán Mátyás és Beatrix dombormûve. Hõsök terén az Ezredéves emlékmû ben helyezték el Mátyás szobrát. Alatta dombormû: "Mátyás király tudósai körében" A XVI. kerületi Mátyás-téren 1896-ban állították fel Mátyás bronz mellszobrát "Mátyás az igazságos" - felirattal a Corvin Mátyás Gimnázium elõtt. 5

6 A XVI. kerületi Cinkotán élt az a ravasz kántor, aki a monda szerint még Mátyást is megtréfálta. Ennek emlékét õrzi a "Nagyicce" HÉV-állomás - az egykori vendéglõvel szemben. Pecsétek helye: HAZAI TELEPÜLÉSEK Báta (Tolna megye) májusában itt táborozott a török ellen vonuló Mátyás király. Csór (Fejér megye) A helyi hagyomány szerint Mátyás király itt büntette meg a tolvaj és hazug csóri szakácsot (csóri csuka története.) Diósgyõr (Borsod megye) A vár bõvítését Mátyás budai származású építésze, Kassai István mester irányította. A várat feleségének, Podjebrád Katalinnak ajándékozta júniusában és augusztusában a felvidéki husziták elleni hadjárat idején itt tartózkodott. Döbrönte (Veszprém megye) A tulajdonos Himfy-család Mátyásnak esküdött hûséget, de 1464-ben a király boszniai hadjárata idején cseh huszita zsoldosokat fogadtak a várba, akikkel feldúlták a környéket, illetve királyi pecséttel oklevelet hamisítottak, ezért Mátyás a várbirtokot elvette tõlük és hûséges lovászmesterének, Kanizsai Lászlónak adományozta. 6

7 Pecsétek helye: Eger (Heves megye) május végén az ide összehívott felsõmagyarországi megyék és városok követei Mátyás javaslatára a husziták elleni hadmûveletek költségére adót szavaztak meg szeptember 6-án a cseh rablók elleni hadjárat idején itt tartózkodott Mátyás. Érd (Pest megye) Az itteni "kutyavárban" tartották Mátyás vadászebeit. Esztergom (Komárom megye) A királyi várat a XIV. században kapták meg az esztergomi érsekek. Gyakran járt itt Mátyás király is, aki 1465-ben egykori nevelõjét Vitéz Jánost nevezte ki esztergomi érsekké decemberében itt békült ki Mátyás az ellene szervezkedõ Vitéz János érsekkel. Utoljára januárjában vendégeskedett itt a beteg Mátyás. A gótikus-reneszánsz termek közül legszebb a hatalmas - száz asztalt befogadó - ebédlõterem, amelynek faragott, aranyozott, kazettás mennyezete volt, falait pedig a magyar királyok életnagyságú képei díszítették ben épült a magyar reneszánsz építészet legszebb emléke, a Bakóczkápolna, amely a székesegyházban látható. 7

8 Gyöngyös (Heves megye) szeptember 14-én a városban járt Mátyás a husziták elleni hadjárat idején. Gyöngyöspata (Heves megye) júniusában Mátyás király személyesen is részt vesz a makacsul ellenálló patai huszita rablóvár visszafoglalásában. Gyõr június 4-én eredménytelen békeértekezlet volt a városban Mátyás és Frigyes között. Hatvan (Heves megye) június 4-én a heves-megyei husziták elleni hadmûveletek idején itt tartózkodott Mátyás november elején idáig nyomult Kázmér lengyel hadserege, hogy - a magyar urak biztatására - elfoglalja Mátyás trónját; Innen vonultak Nyitra felé. Herend (Veszprém megye) Az errefelé is vadászó király a hagyomány szerint a róla elnevezett Mátyás-kútból ivott. Körmend (Vas megye) április elején itt verte szét Nagy Simon királyi dandára a Frigyes-párti fõurak csapatait. Pecsétek helye: 8

9 Pecsétek helye: Kõszeg (Vas megye) 1445-tõl osztrák megszállás alatt volt, ezt erõsítette meg az 1463-ban kötött bécsújhelyi béke is. Mátyás decemberében elfoglalta és kiváltságokat adományozott a város polgárainak után ismét német uralom alá került a város. Mezõkövesd (Heves megye) Itt kötött békét 1450-ben Hunyadi János és Giskra huszita vezér ben Mátyás király mezõvárosi rangra emelte, 1472-ben pedig további kiváltságokkal ruházta fel a települést. Nagyvázsony (Veszprém megye) A vázsonyi molnárlegény, Kinizsi Pál itt kínálta meg malomkõ-tálcáról a szomjas Mátyás királyt, aki a seregébe hívta a legendás erejû késõbbi törökverõt, hadainak fõparancsnokát. A vár és környéke 1472-tõl lett Kinizsi birtoka õ erõsítette meg külsõ védõfalakkal a várat ben Miksa császár csapatai elfoglalták a várat, de a következõ évben Kinizsi Pál kiverte õket és a menekülõ rabló csapatokat lemészárolta 1494-ben az általa alapított Szent Mihály pálos kolostor szentélyében temették el Kinizsi Pált, akinek díszes síremlékét késõbb feldúlták 9

10 Nyírbátor (Szabolcs megye) Báthori István erdélyi vajda Mátyás egyik hadvezéreként Kinizsi Pállal együtt Kenyérmezõnél szétverte a rabló török hadsereget. Az itt nyert hadizsákmányból építette fel a mai nyírbátori református templomot. Pápa (Veszprém megye) után a Garai-család kihalásával királyi város lett. Mátyás adományozta az ausztria hadjárat után Zápolya Imre királyi kincstárnoknak, a király ausztriai helytartójának, akitõl fia, Zápolya István nádor örökölte tovább. Pásztó (Nógrád megye) szeptember 22-én - a husziták elleni hadjárat során itt tartózkodott Mátyás király. Pécs (Baranya megye) A város püspöke Janus Pannonius Mátyás király köréhez tartozott, többször szerepelt diplomataként is. Regéc (Borsod megye) A várat Mátyás király adományozta Szapolyai Imrének, Bosnyákország kormányzójának. Pecsétek helye: 10

11 Pecsétek helye: Rezi (Zala megye) A Gersei-Pethõ család várát Mátyás halála után az ország nyugati területére betörõ Miksa császár hadai foglalták el. Kinizsi Pál azonban hamarosan kiûzte õket innen is, és a tulajdonosok helyreállították a megrongált várat. Siklós (Baranya megye) 1440-ben Hunyadi János sikertelenül ostromolta a Garai-família erõs várát ben Garai Jób halála után királyi birtok lett, amelyet Mátyás fiának, Corvin Jánosnak adományozott. Solymár (Pest megye) A településen éltek a királyi solymászok. A település nevének mondaszerû magyarázata szerint a morcosan hallgató királyt Beatrix így noszogtatta: "Szolj már valamit " Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye) A bécsújhelyi béke értelmében Mátyás visszakapta a várost III. Frigyes osztrák császártól. A Fõ téren emléktábla a Storno-ház falán: "E házban lakott Mátyás király év december havától február haváig. Innen intézte az osztrák hadjárat ügyeit." 1484-ben részt vett a Szt. Mihály templom felszentelésén. 11

12 Sümeg (Veszprém megye) A fõúri ligák harcában a veszprémi püspökök a Hunyadiak pártján álltak: Vetési Albert püspök Mátyás kancellárja volt. A király halála után Miksa német hadai elfoglalták Sümeget, de 1491-ben Kinizsi Pál visszavette. Simontornya (Tolna megye) július 26-án a Garaiak simontornyai várában "felbonthatatlan örök frigyre" lépett egymással a mellõzött Garai László nádor, Újlaki Miklós erdélyi vajda és Szilágyi Mihály kormányzó - Mátyás király ellen. Szécsény (Nógrád megye) szeptember én itt tartózkodott Mátyás király a husziták elleni harcok idején. Szeged januárjában itt találkozott Szilágyi Erzsébet, és Szilágyi Mihály Garai László nádorral és feleségével. Megegyeztek abban, hogy Garai nem ellenzi Mátyás királlyá választását, aki feleségül veszi a nádor Anna nevû leányát. Az egyezséget esküvel is megerõsítették decemberében a szegedi országgyûlés elfogadta a honvédelmet szolgáló királyi rendeleteket. Itt jelentette be Bosznia és Szerbia csatlakozását a bosnyák király augusztusában Mátyás több hétig idõzött itt, ahonnan Erdélybe ment. Pecsétek helye: 12

13 Pecsétek helye: Székesfehérvár (Fejér megye) március 29-én megkoronázta Mátyást az esztergomi érsek - Szécsi Dénes december 12-én itt koronázták királynévá Mátyás második feleségét, Aragóniai Beatrixot ( ) Mátyás építtette 1470-ben a Szt. Anna kápolnát április 25-én temették az itteni bazilikába ben az 500. évfordulóra készült Melocco Miklós szobor kompozíciója a belvárosban. Szép Ilona-forrás és Mátyás-kút (Komárom megye) A két foglalt forrás Várgesztestõl északra a "Vértes vadonában" vadászó király emlékét õrzi. Vörösmarty költeménye szerint itt találkozott a szépséges Peterdy Ilonka és a daliás Mátyás Szikszó (Borsod megye) július ig itt tartózkodott Mátyás a husziták elleni harcok idején. Tata (Komárom megye) Mátyás kedvelt tartózkodási helye, õ építtette át reneszánsz formájában a várkastélyt kétszintes belsõ udvari kerengõvel és a tóparti terasszal. 13

14 A kocka alakú várat kettõs fal és árok védte, a termek arannyal díszítettek, kazettás mennyezettel. A tóba még vizákat is telepített a király. A terjedelmes vadaskertben és a környezõ erdõkben gyakran vadászott. Mátyás király Tatát is fiának, Corvin Jánosnak adományozta. Tolna (Tolna megye) március közepén Mátyás király az itt tartott országgyûlésen elfogadtatta a rendekkel, hogy minden 10 jobbágy után állítsanak ki egy lovast a török elleni háborúba. Vác (Pest megye) májusában a pápai legátus itt tanácskozott a magyar fõpapokkal és fõurakkal a huszita-kérdésrõl: Giskra cseh kapitány Mátyás zsoldjába állt és 40 ezer forintért átadta a kezén lévõ huszita erõsségeket. Itt adta ki Mátyás amnesztia-leveleit a hûségére "megtért" fõuraknak is. A király rokona, Báthory Miklós váci püspök ( ) reneszánsz udvaráról dicsérettel emlékeznek a kortársak. Várpalota (Veszprém megye) Mátyás egyik kedvenc vadászkastélya volt ez a vár, és sok víg mulatság színhelye. Pecsétek helye: 14

15 Pecsétek helye: Visegrád (Pest megye) A Duna jobb partján volt Mátyás pompás palotája virágos gyümölcsös kertekkel kb. 500 méter hosszan. A pápai követ 1484-ben "földi paradicsom"-nak nevezte. A palota-komplexum 350 szobából, terembõl állt. Az egyik díszkútból ünnepi alkalmakkor fehér és vörös bor folyt januárjában Mátyás a visegrádi várat az ott õrzött koronával Corvin Jánosnak adta át. Zagyvaróna (Nógrád megye) A husziták által megszállt Rónavár ostrománál ben - egy ellenséges nyílvesszõvel megsebesítették Mátyás szemét, ezért a feldühödött király leromboltatta a várat. Zebegény (Pest megye) A monda szerint Mátyás erõs tempóban kirándult errefelé és a mellette igyekvõ Beatrix erõsen pihegve mondta: Zebeg én szívem Ez a település egyik névmagyarázata. 15

16 AUSZTRIA Bécs / Wien 1456 nyarán - a nándorfehérvári ostrom idején - V. László király ide költözött, Mátyást is magával vitte május végén ugyancsak ide menekült - a fogoly Mátyással február 11-én Mátyás király fényes kíséretével itt látogatta meg Frigyes német császárt, akit lovagi tornával és magyar táncokkal is igyekezett elkápráztatni, de a házassági és trónkövetelési kérdésekrõl nem született köztük megállapodás, ezért egy hónap után Mátyás eredmény nélkül utazott el a városból június elején - hathónapi ostrom után - elfoglalta a várost. Az ostrom alatt álruhában tartott kémszemlét. Jelentõs építkezéseket végeztetett és ide tette át székhelyét is januárjától is itt tartózkodott, innen szervezte Corvin János trónöröklésének biztosítását újabb birtokadományokkal. Április 4-én - virágvasárnap - még lovaggá avatta a velencei követet, majd szívszélhüdésben 3 napi szenvedés után meghalt. Bécsújhely - Wiener Neustadt januárjában a Gara-Újlaki fõúri csoport tagjai Mátyás ellenében Frigyes császárt koronázták magyar királlyá - az itt lévõ koronával, a salzburgi érsek közremûködésével. Pecsétek helye: 16

17 Pecsétek helye: július 19-én Mátyás itt kötött békét Frigyes császárral, akitõl 80 ezer forintért váltotta vissza a magyar koronát nyarán itt kötött Mátyás új szerzõdést Frigyessel Velence ellen Dalmácia meghódításáért és új házassági ajánlatért augusztus 17-én - kemény ostrom után - Mátyás elfoglalta a várost és felvette "Ausztria hercege" címét. Darázsfalu - Trausdorf 1486-ban Mátyás király Grafeneck Ulrichnak adományozta a falut és a már romos kastélyt. Fraknó - Forchenstein A pazarló Fraknói-család Albert osztrák hercegnek zálogosította el a várat. Mátyás a koronáért cserébe megerõsítette ezt a zálogjogot, de 1488-ban visszaszerezte a fraknói várat, amelyet halála után a pozsonyi békében ismét Ausztriához csatoltak. Graz Az itteni császári udvarban április 2-án Mátyás nevében Vitéz János a pápa küldöttének közbenjárásával békeszerzõdést kötött Frigyes császárral (szövetség a török ellen, a korona visszaváltása, trónöröklés rendje) júniusában a magyar küldöttség itt vette át a koronát. 17

18 Hainburg szeptemberében foglalták el Mátyás csapatai a várat. Kabold - Kobersdorf 1466-ban Mátyás király Weispriach Zsigmondnak ajándékozta Kaboldot. Kismarton - Eisenstadt Az 1463-as soproni békében a magyar korona visszavásárlása alkalmával Mátyás lemondott Kismartonról és több környezõ várról III. Frigyes javára ben visszakerül Magyarországhoz ez a terület tól 1490-ig Kismarton Corvin János tulajdonába került. Mátyás halála után Zápolya István vásárolta meg, majd Miksa császár csapatai foglalták el. Kronenburg novemberében Mátyás személyesen vette át a város ostromának vezetését és az õrség december elején megadta magát. Lánzsér - Landsee 1482-ben Mátyás király Grafeneck Ulrichnak ajándékozta az egykori Nyugat- Magyarország legnagyobb várát. Ligvánd - Nebersdorf 1465-ben Mátyás Niczky Benedeknek adományozta a ligvándi birtokot és ugyanakkor pallosjoggal ruházta fel a családot. Pecsétek helye: 18

19 Pecsétek helye: Markersdorf novemberében itt tárgyalt Mátyás király Albert szász herceggel a magyarosztrák vitás kérdések rendezése végett. Németújvár - Güssing A Mátyás-ellenes fõurak itt választják az "oláh inas" helyett magyar királlyá III. Frigyes német császárt 1459 elején. Oszlap - Oslip - Uslup 1486-ban Mátyás király adományozta a községet Grafeneck Ulrich részére. Perchtoldsdorf A Bécs közelében lévõ várat 1478-ban Mátyás király zsoldosai foglalták el Nikolaus Kropác vezérlete alatt, ostrom nélkül után Miksa császár csapatai vették birtokba. Pinkafõ - Pinkafeld április 11-én a település mellett III. Frigyes császár seregét Hunyadi Mátyás csapatai szétverték. A Kanizsai-család kihalása után - több birtokkal együtt ez is - királyi birtok lett, amelyet Mátyás a koronáért cserébe elzálogosított Frigyesnek. Regede - Radkersburg Mátyás 1480 februárjában elfoglalta az itt lévõ várat. 19

20 Rohonc - Rechnitz 1445-ben Frigyes német császár elfoglalta a várat, Mátyás 1478-ban visszafoglalta és egy porosz származású tüzérének (Jákób Margenwerder) ajándékozta. Az új tulajdonos felvette a Rohonczy nevet, Mátyás halála után azonban eladta a birtokot, amelyet az évi pozsonyi békében Ausztriához csatoltak. Ruszt - Rust A híres bortermõ hely Mátyástól ben piactartási jogot kapott, 1479-ben pedig különbözõ borkereskedelmi privilégiumokban részesült. Városszalónak - Stadtschlaining A település 1445-ben került Andreas Baumkircher birtokába, aki elõbb Frigyest támogatta, majd Mátyás király híve lett és több hadjáratot vezetett a stájer városok ellen ban kolostort építtetett a pálos rend számára ben Frigyes elfogatta és Grázban lefejeztette. Vimpác - Wimpassing 1486-ban Mátyás király Grafeneck Ulrichnak ajándékozta ezt a községet is. Pecsétek helye: 20

21 Pecsétek helye: BOSZNIA Gorazda Mátyás anyai õsei a Szilágyi - család ebbõl a Drina-parti városból származnak: "a Garázda" nevet Szilágyira magyarosították a XV. sz. elején. Ebbõl a családból származott Csezmiczei János = Janus Pannonius is. A család egyik nõtagját, Szilágyi Erzsébet nagyanyjának testvérét a török szultán háremébe hurcolták. Jajca - Jajce december 25-én Mátyás visszafoglalta a töröktõl Bosznia fõvárosát és ezen a télen még 30 kisebb várat és várost sikerült meghódoltatnia tavaszán sikerrel verte vissza a támadó szultáni csapatokat is. Szarajevo - Sarajevo novemberében Mátyás király személyesen vezette a török elleni hadjáratot és bevonult a városba. Zvornik 1464 õszén Mátyás király felhagyott az ezüstbányáiról híres bosnyák város hetekig tartó ostromával a mostoha idõjárás miatt. 21

22 Pocitelj A Jajcai bánság védelmére építtette Mátyás ezt a várost a Neretva folyó völgyében a Pápa és Reguza város (Dubrovnik) anyagi támogatásával. Pecsétek helye: HORVÁTORSZÁG Lepoglava Az itteni pálos kolostorban temették el 1504-ben Mátyás fiát, a horvát bán, szlavon herceg és bosnyák királyi címeket viselõ Corvin Jánost. Trogir A városból származik Giovanni Dalmata, Mátyás király udvari szobrásza. A régi Cippico-palotában látható Mátyás babérkoszorús arcképe. Varasd - Varazdin A XV. században a Cillei-grófoké, 1487-ben Mátyás király fia, Corvin János birtokolta a gótikus várat. Veliki Tobor A zagorjei várakkal együtt Corvin János birtoka volt. 22

23 Pecsétek helye: SZERBIA Bács - Bac A nagymultú királyi várban több uralkodónk is tartózkodott ben Mátyás király tartott itt országgyûlést. Futak - Futog (Novisad) júniusában itt táborozott a török ellen vonuló Mátyás király. Nándorfehérvár - Beograd nyarán a szerbiai hadjáratából gyõztesen visszatérõ Hunyadi János a várban ünnepélyesen lovaggá ütötte az alig 12 éves Mátyást ban itt aratta világra szóló gyõzelmét Hunyadi János és sógora, Szilágyi Mihály november 9-én itt ölték meg Hunyadi László hívei a cselszövõ Cillei Ulrichot szeptemberében itt táborozott a török ellen vonuló Mátyás, aki az egész országra hadiadót vetett ki. Október 8-án itt fogatta el a fõurakkal szövetkezõ Szilágyi Mihályt, és küldte õt Világos várába"házi õrizetbe." Pétervárad - Petrovaradin szeptemberében itt pihentette a Boszniában, a török ellen harcoló seregét Mátyás király. Ekkor kötött törökellenes szövetséget Velence meghatalmazott követével. 23

24 Szabács - Sabac február 15-én - hatheti ostrom után - Mátyás elfoglalta a Száva partján épült török várat. Az ostrom során személyesen derítette fel annak gyenge pontjait. Itt alkalmazta az ágyúkkal felszerelt "tutajvárat" is õszén Kinizsi Pál seregével itt kelt át a Száván, és utolsó hadjáratában a török sereg szétverése után 15 napon át végigzsákmányolta Szerbia és Nyugat-Bulgária török területeit. Szendrõ - Smederevo 1451-ben itt jegyezte el a fiatal Mátyás Cillei Erzsébetet, aki azonban 1456-ban Vajdahunyadon meghalt ben a török elfoglalta a várat. Ezév õszén a Szerbia visszafoglalására indult Szilágyi Mihály a vár közelében török fogságba került, és Konstantinápolyban kivégezték. Szent-Demeter szeptemberében a török ellen vonulva itt táborozott Mátyás király. Szilágyi Erzsébet szervezte a "hadtápot": lovakat,.hadiszereket és bort küldött a táborba, mert "Ez a nemzet bor nélkül nem bír harcolni" - írta a velencei követ. Zimony - Zemun augusztus 11-én Hunyadi János halálos ágyához Bécsbõl megérkezett fia, Mátyás is. Pecsétek helye: 24

25 Pecsétek helye: CSEHORSZÁG Anhrow február 27-én itt találkozott Mátyás Podjebrád Györggyel, akivel titkos fegyverszünetet kötött. Brünn-Brno Podjebrád György 1459-ben itt fogadta Mátyás követeit júniusában felszabadítóként fogadta a lakosság a városba bevonuló Mátyást február 13-án innen indult 10 ezer fegyveressel Prága ellen. Chrudim február 19-én cseh szolgának öltözve kémlelte a várost, amikor az õrség elfogta, Mátyás kiváló színészként "kibeszélte" magát és elengedték Joggal nevezték õt a kortársak is a "színlelés mesterének". Iglau júniusában itt tartózkodott Mátyás, innen sietett haza, hogy leszerelje Vitéz Jánosék összeesküvését szeptemberében itt tartózkodott Mátyás Ulászló cseh királlyal szövetségüket tovább erõsítendõ. Kuttenberg - Kutna Hora májusában - Podjebrád halála után - a cseh rendek Mátyás helyett Ulászló 25

26 lengyel herceget választották itt cseh királynak. Pecsétek helye: Magyar - Brod - Uhersky - Brod júniusában Mátyás király elfoglalta a várost. Olomouc - Olmütz elején itt kötötték meg Mátyás és Podjebrád Katalin házassági szerzõdését június 4-én Mátyás ünnepélyesen bevonult a városba, ahol a cseh-morva katolikus urakkal megbeszélte a tartomány igazgatási ügyeit április 7-én Mátyás és Podjebrád eredménytelen tárgyalást folytattak. Április 17-én a cseh rendek felajánlották Mátyásnak a cseh koronát, amelyet csak május 3-án fogadott el júniusában itt találkozott Mátyás Ulászló cseh királlyal és erõsítette meg kapcsolatait a Jagelló-házzal. Július 21-én a cseh háborút lezáró békében Mátyásé maradt Morvaország, Szilézia, és Lausitz, és Jagelló Ulászlóval együtt használhatta a cseh királyi címet. Prága - Praha novemberében Bécsbõl ide hozatta fogolyként Mátyást V. László király, aki itt halt meg november 23-án. Mátyás februárjában szabadult Podjebrád György kormányzó "vendég- 26

27 Pecsétek helye: fogságából": 60 ezer Forint és Podjebrád Katalin házassági ígéretéért ban Mátyás a pápa kérésére megtámadta az "eretnekpárti" cseh királyt - egykori apósát - Podjebrád Györgyöt és tíz éves háborúskodás során elfoglalta Morvaországot, Sziléziát és Lausitzot ben halála elõtt Podjebrád György cseh trónját Mátyás helyett a lengyel király fiára, Ulászlóra hagyta. Sztranszic - Straznice február 5-én ide a Morava folyónál lévõ határvárba hozta Podjebrád György Mátyást, akit anyja, nagybátyja, Vitéz János és több fõúr fogadott. A Garaival kötött szegedi egyességet Mátyás nem fogadta el, ehelyett február 9-én Podjebrád Györggyel kötött szövetséget. Trebics - Trebic tavaszán Mátyás serege megszállta a várost, és június 5-én szétverte Viktorin és Henrich hercegek cseh csapatait. A csatában Mátyás is részt vett és súlyos sebet kapott. Znaim - Znoimo áprilisában itt állította meg Podjebrád serege Mátyás csapatait szeptemberében a morva hadjárat idején itt tartózkodott Mátyás. 27

28 LENGYELORSZÁG Boroszló - Breslau - Wroclaw Mátyás király 1469 májusában vonult be Szilézia fõvárosába, ahol június elején találkozott Frigyes császárral. Gyakran és szívesen tartózkodott a városban, részt vett vidám összejöveteleken, itt ismer-kedett meg Edelpeck Borbála boroszlói polgárlánnyal - Corvin János anyjával is. A városháza épületében Mátyás kõbõl faragott címerét is elhelyezték ben innen rohant haza Mátyás, hogy leszerelje az ellene irányuló fõúri összeesküvést és szövetségesül nyerje meg az ellene vonuló lengyel zsoldosokat december 8-án fegyverszünetre kényszerítette a várost ostromló - de éhezõ - cseh-lengyel hadakat és 1475 februárjában visszatért Budára júliusában a városban kivégezték Dömping Henrik kapitányt, Mátyás király hû vitézét, aki Corvin Jánosnak akarta átadni Boroszlót. Pecsétek helye: NÉMETORSZÁG Bautzen Az óvárosban, az Ortenburg fõbejárata feletti gótikus Schlossturmon látható Mátyásdombormû a király élethû ábrázolásával 1486-ból. Ennek másolata található a budai várban és a szegedi ferences templom falán. 28

29 Pecsétek helye: ROMÁNIA Beszterce - Bistrita 1457-ben a szászok ellenállását Szilágyi Mihály - "Beszterce grófja" - kegyetlenül megtorolta. Brassó - Brasov novemberében Mátyás király brassói táborában fogadta a magyar király fönhatóságát elfogadó Radul oláh vajdát és letartóztatta a kegyetlenkedései miatt elûzött Vlad "Tepes"-t ("karóbahúzó"), akit 12 évig Visegrádon tartott fogva végén a városban gyógyult fel a moldvai hadjárat során elszenvedett sebesülésébõl. Csicsó-vár - Cetatea Ciceu A várat Mátyás király elkobozta az összeesküvõ Bánffyaktól (1467) és késõbb (1484) Stefan Cel Mare moldvai vajdának adományozta Küküllõ-várral együtt menedékhelyül, ha a török elûzné õket a trónjukról. A két vár késõbb is a moldvai vajdáké maradt. Gyulafehérvár - Alba Lulia 1456 õszén a székesegyházba temették el Hunyadi Jánost, tavaszán pedig a Budán kivégzett Hunyadi Lászlót ban készíttette el Mátyás díszes, reneszánsz síremléküket. 29

30 Kenyérmezõ október 13-án nagy gyõzelmet aratott itt a török felett Kinizsi Pál, temesi ispán és Báthori István erdélyi vajda. Kolozsvár - Cluj február 23-án született Hunyadi János kisebbik fia - Mátyás nyarán a város polgárai lelkesen csatlakoztak a körükbe érkezõ Szilágyi Mihályhoz augusztusában a város mellett verte szét Mátyás az ellene összeesküvõ fõurak seregét. Országjárása során - a monda szerint - Mátyás példásan megbüntette a hatalmával visszaélõ kolozsvári bírót ben Mátyás segítségével építették a minorita szerzeteseknek a Farkas utcai templomot. Küküllõvár - Cetatea de Baltat A királyi várat Mátyás 1462-ben Pongrácz István erdélyi vajdának, 1470-ben pedig menedékhelyül a török elõl menekült moldvai vajdának adományozta. Magyar Vista - Viste A község középkori templomának Mátyás király harangot adományozott. Pecsétek helye: 30

31 Pecsétek helye: Medgyes - Medias A jelentõs szász várost 1480-tól kezdték fallal körülvenni ban Mátyás király parancsot adott, hogy az erõdítésben a város minden lakosa vegyen részt. Nagyszeben - Sibiu 1474-ben adóelengedéssel segítette Mátyás király a plébániatemplom építését. Nagyvárad - Oradea 1455-ben Mátyás egykori nevelõje, Vitéz János váradi püspök csillagvizsgálót létesített a városban januárjában országos tanácskozásra ide hívta össze a fõrendeket Mátyás király. Itt fogadta a fegyverszünetet kérõ török követséget, a moldvai vajda hódoló követeit és a lázadó urak megtérését - Zápolya Imre személyében. A pápai és a cseh katolikus követeknek megígérte, hogy támadást indít az "eretnek" Podjebrád ellen ben a szendrõi bég csapatai feldúlták a várost, amit Mátyás a következõ évben hadjárattal torolt meg. Suceava novemberében Mátyás hadjáratot vezetett az erdélyi lázadást szító, törökkel cimboráló moldvai vajda ellen. December 15-én a román fegyveresek meglepték a magyar királyi hadat, a harcban Mátyás is súlyosan megsebesült, és kivonult Moldvából. 31

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS.

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. a b 1/2

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. a b 1/2 ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa Cultura Nostra írásbeli fordulójának megoldókulcsa 2006-02-07 I. 1. Ottó Vencel Alba/Fehérvár (Kán) László Kőszegiek, Ottó a fogságból kiszabadulva visszatért Bajorországba, vagy az Anjou-párt űzte ki

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427 453117

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Nagyboldogasszony Székesegyház

Nagyboldogasszony Székesegyház Hetedikesek élménybeszámolója Királyok és fejedelmek útján Erdély szívében A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 7-es évfolyama, 45 tanulóval és 4 kísérő tanárral a Határtalanul pályázat keretében

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

1. A személynevekből álló keresztrejtvény megfejtésével egy korszakbeli uralkodó latin nevét kapod. (A szóközöket jelöltük.)

1. A személynevekből álló keresztrejtvény megfejtésével egy korszakbeli uralkodó latin nevét kapod. (A szóközöket jelöltük.) 1. A személynevekből álló keresztrejtvény megfejtésével egy korszakbeli uralkodó latin nevét kapod. (A szóközöket jelöltük.) a) b) ) d) e) f) g) k /11 h) i) j) k) a) az első név szerint ismert magyar költő

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! II. forduló JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! KERESZTREJTVÉNY Z S I G R A 1. R Á K Ó C Z I F E R E N C 2. S Z E P E S H E L Y 3. S Z A P O L Y A I 4. S Z E P E S C S Ü T Ö R T Ö K 5. L Ő C S E 6. T

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 99 pont

Elért pontszámod:... / 99 pont Kódszámod: Elért pontszámod:... / 99 pont 1. Fejtsd meg a személynevekbıl álló keresztrejtvényt! (Több szóból álló megfejtés esetén a szóközt jelöltük.) (Megfejtésül egy ismert könyvcímet kapsz.) a) b)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Mivel találkozol ebben a fejezetben? Elsősorban olyan feladatokkal, amelyek egyenlet felírása nélkül is megoldhatók.

Részletesebben

A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I.

A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I. 1 A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I. Három jelölt, egy király - főúri hatalom növekedése a 13. sz. második felében - hatalmukat nem korlátozó uralkodót szerettek volna - 3 jelölt közül Károly Róbert (Anjou

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

Kataszteri térképek a szlovák állami levéltárakban és speciális intézményekben

Kataszteri térképek a szlovák állami levéltárakban és speciális intézményekben Kataszteri térképek a szlovák állami levéltárakban és speciális intézményekben Novák Veronika Pozsonyi Állami Levéltár 2010. június 17.-18. Bevezetés: - az első kataszteri térképeket a mai Szlovákia területéről

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben