MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21."

Átírás

1 MATHIAS REX Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából indítjuk el a fenti címû jelvényszerzõ túramozgalmunkat. Ezzel is tisztelegni kívánunk népünk emlékezetében évszázadok óta "igazságos Mátyás"- ként élõ nemzeti uralkodónk elõtt, akinek elõrelátó Európa-politikáját már kortársai is nagyra értékelték. A magyar nemzet mellett a környezõ népek fiaiból hozta létre azt a legendás "fekete-sereget", amely a belsõ biztonság mellett a külsõ támadások elhárítását és a keresztény Európa eredményes védelmét is biztosította. Egyik "legmozgékonyabb" királyunk volt. Ezt bizonyítja azon hazai és távolabbi emlékhelyek sokasága, ahol személyesen is járt. Kiváló szellemi és fizikai adottságaiból eredõ sokoldalúsága, személyes bátorsága révén így érthetõ módon vált követendõ példaképpé. Emlékét számos építmény, szobor, kitüntetés, stb. õrzi. Ezen emlékek megismertetésével a Mátyás-hagyományok ápolásához kívánunk mi is hozzájárulni. És mivel ez a hagyománykör közös nemzeti örökségünk része, ezért hívunk minden hazai és határon túli érdeklõdõ gyermeket és felnõttet a Mathias Rex - túramozgalmunkban való részvételre. A túrafüzetben országonként és abc-sorrenden találhatók az emlékhelyek, amelyek felkereséséért egy-egy pont jár. Az igazolás módja a helyi adottságoktól függõen lehet bélyegzés, - bármilyen "intézmény" részérõl - belépõjegy, matrica, fotó, stb. A füzetben nem szereplõ emlékhelyek felfedezését és a hozzájuk írt rövid ismertetést 2-2 ponttal ismerjük el. 10 pontért emléklapot, 20 pontért emlékjelvényt kapnak a résztvevõk. A teljesítés idõtartama nincs korlátozva. A megfelelõ pontszám elérése után kérjük a túrafüzetet ellenõrzés végett az alábbi címre beküldeni: Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u

2 BUDAPEST Budavár Buda várában V. László király 1455-ben "királyi kamarásként" tartotta maga mellett a fiatal Mátyást ban - a nándorfehérvári ostrom idején - Budáról Bécsbe "költözött" a királyi udvar Mátyással együtt, akit csak apja halálos ágyához engedtek el márciusában a király Budára csalta a Hunyadi fiúkat, ahol a bíróság vádja alapján ("a király és tanácsosai életére törtek") a 24 éves Lászlót március 16-án a Szt. György téren - mai Dísz-téren - kivégezték, a 14 éves Mátyást pedig bebörtönözték. Az esküszegõ király az országos felháborodástól megrémülve Budáról Bécsbe, majd Prágába menekült, magával hurcolva Mátyást is. A királlyá választott Mátyás február 14-én vonult be Budára, ahol a Nagyboldogasszony (ma Mátyás-) templomban korona nélkül aranyos trónra ültették és ezzel jogilag átvette a királyi hatalmat május 1-én ebben a templomban kötött házasságot Podjebrád Katalinnal (a fiatal feleség 1464 februárjában szülés közben gyermekével együtt meghalt.) 1462 májusában Budán tartott országgyûlésen a rendek elfogadták a Giskra huszita vezérrel kötött egyezséget és megszavazták a hadiadót. Pecsétek helye: 2

3 Pecsétek helye: 1472-tõl 1479-ig itt mûködött Hess András könyvnyomdája április 2-án itt született Mátyás fia, Corvin János december 15-én vonult be Mátyás második feleségével Beatrix-szal a budai várba. A Szt. György téren rendezett lovagi párviadalban gyõzte le Mátyás a cseh Holubár vitézt. A várpalotában volt Mátyás kb kötetes könyvtára - Európában a Vatikán után a második! - a híres Bibliotheca Corviniana, amelybõl mára mindössze 216 db. maradt meg. Magyarországon 53 kötetet õriznek január 8-án indult Mátyás Budáról Bécsbe; Az utazás elõtt fia trónöröklésének elõsegítése érdekében Corvin Jánosnak adta a budai várat a kincstárral, levéltárral és könyvtárral együtt. Mátyás emlékek Budán: A várpalota Hunyadi-udvarában 1904-ben állították fel a Mátyás-kút szoborcsoportját (Strobl Alajos mûve), amelynek nõalakja: Szép Ilonka. A Hilton szálló melletti Miklós-torony falán 1930-ban helyezték el a Bautzeni-dombormû másolatát Az I. ker. Corvin téren 3 Mátyás-dombormû: a gazda, a tudós, a hadvezér. 3

4 Városmajor - Hûvösvölgy A völgy egykor Mátyás anyjának tulajdona volt. Erre emlékeztet a Szilágyi-Erzsébet fasor elnevezés és Szilágyi Erzsébet 1971-ben felállított bronzszobra. (Lessenyei Márta mûve) Városkút Az itteni forrás vizét - agyag-fenyõfa és ólom-csöveken vezették le Mátyás idején a budai várba. Ez volt Buda elsõ városi vízmûve. Disznófõ Gyakran vadászott Mátyás a forrásnál dagonyázó vaddisznókra. A helyet ezért nevezték "Sauvinkel"-nek (=Disznózug) illetve "Mátyás-csurgó"-jának. Normafa Az itt lévõ hatalmas "viharbükk" a legendák szerint Mátyás születésekor sarjadt és késõbb ehhez a fiatal fához kötötte lovát, amikor az itteni fogadós Norma nevû lányát látogatta Vadaskert A hármashatárhegyi repülõtér szélén lévõ emlékkövön az egykori királyi vadaskert térképe látható. (1936.) Ebben a vadaskertben volt a nyéki, királyi vadászkastély, amelynek romjait a II. kerületi Hûvösvölgyi út mentén tárták fel. Pecsétek helye: 4

5 Pecsétek helye: Budaszentlõrinci kolostor A pálos szerzetesrend központja Mátyás alatt élte fénykorát. A király is gyakran betért a kolostorba, amelynek ma már csak romjai maradtak. A közelben lakó szép Juhásznét is gyakran meglátogatta. A hely korábbi neve - Ságvári-liget - helyett erre emlékeztet a Szépjuhászné-vasútállomás is. Pest január 24. A Duna jegén a Hunyadi- Szilágyi párt nemesei királlyá választották a 15 éves Mátyást (Az ellenzõk megfélemlítésére Szilágyi Mihály vérpadot és akasztófát állíttatott fel Rákos mezején.) Mátyás korában is több országgyûlést tartottak a Rákos-patak mentén. A mai Keleti pályaudvartól kelet felé terült el a király pesti vadasparkja. "Gondjait a pesti kertben szokta kipihenni" - írta Bonfini. Nagymezõ u. 8. sz. ház falán Mátyás és Beatrix dombormûve. Hõsök terén az Ezredéves emlékmû ben helyezték el Mátyás szobrát. Alatta dombormû: "Mátyás király tudósai körében" A XVI. kerületi Mátyás-téren 1896-ban állították fel Mátyás bronz mellszobrát "Mátyás az igazságos" - felirattal a Corvin Mátyás Gimnázium elõtt. 5

6 A XVI. kerületi Cinkotán élt az a ravasz kántor, aki a monda szerint még Mátyást is megtréfálta. Ennek emlékét õrzi a "Nagyicce" HÉV-állomás - az egykori vendéglõvel szemben. Pecsétek helye: HAZAI TELEPÜLÉSEK Báta (Tolna megye) májusában itt táborozott a török ellen vonuló Mátyás király. Csór (Fejér megye) A helyi hagyomány szerint Mátyás király itt büntette meg a tolvaj és hazug csóri szakácsot (csóri csuka története.) Diósgyõr (Borsod megye) A vár bõvítését Mátyás budai származású építésze, Kassai István mester irányította. A várat feleségének, Podjebrád Katalinnak ajándékozta júniusában és augusztusában a felvidéki husziták elleni hadjárat idején itt tartózkodott. Döbrönte (Veszprém megye) A tulajdonos Himfy-család Mátyásnak esküdött hûséget, de 1464-ben a király boszniai hadjárata idején cseh huszita zsoldosokat fogadtak a várba, akikkel feldúlták a környéket, illetve királyi pecséttel oklevelet hamisítottak, ezért Mátyás a várbirtokot elvette tõlük és hûséges lovászmesterének, Kanizsai Lászlónak adományozta. 6

7 Pecsétek helye: Eger (Heves megye) május végén az ide összehívott felsõmagyarországi megyék és városok követei Mátyás javaslatára a husziták elleni hadmûveletek költségére adót szavaztak meg szeptember 6-án a cseh rablók elleni hadjárat idején itt tartózkodott Mátyás. Érd (Pest megye) Az itteni "kutyavárban" tartották Mátyás vadászebeit. Esztergom (Komárom megye) A királyi várat a XIV. században kapták meg az esztergomi érsekek. Gyakran járt itt Mátyás király is, aki 1465-ben egykori nevelõjét Vitéz Jánost nevezte ki esztergomi érsekké decemberében itt békült ki Mátyás az ellene szervezkedõ Vitéz János érsekkel. Utoljára januárjában vendégeskedett itt a beteg Mátyás. A gótikus-reneszánsz termek közül legszebb a hatalmas - száz asztalt befogadó - ebédlõterem, amelynek faragott, aranyozott, kazettás mennyezete volt, falait pedig a magyar királyok életnagyságú képei díszítették ben épült a magyar reneszánsz építészet legszebb emléke, a Bakóczkápolna, amely a székesegyházban látható. 7

8 Gyöngyös (Heves megye) szeptember 14-én a városban járt Mátyás a husziták elleni hadjárat idején. Gyöngyöspata (Heves megye) júniusában Mátyás király személyesen is részt vesz a makacsul ellenálló patai huszita rablóvár visszafoglalásában. Gyõr június 4-én eredménytelen békeértekezlet volt a városban Mátyás és Frigyes között. Hatvan (Heves megye) június 4-én a heves-megyei husziták elleni hadmûveletek idején itt tartózkodott Mátyás november elején idáig nyomult Kázmér lengyel hadserege, hogy - a magyar urak biztatására - elfoglalja Mátyás trónját; Innen vonultak Nyitra felé. Herend (Veszprém megye) Az errefelé is vadászó király a hagyomány szerint a róla elnevezett Mátyás-kútból ivott. Körmend (Vas megye) április elején itt verte szét Nagy Simon királyi dandára a Frigyes-párti fõurak csapatait. Pecsétek helye: 8

9 Pecsétek helye: Kõszeg (Vas megye) 1445-tõl osztrák megszállás alatt volt, ezt erõsítette meg az 1463-ban kötött bécsújhelyi béke is. Mátyás decemberében elfoglalta és kiváltságokat adományozott a város polgárainak után ismét német uralom alá került a város. Mezõkövesd (Heves megye) Itt kötött békét 1450-ben Hunyadi János és Giskra huszita vezér ben Mátyás király mezõvárosi rangra emelte, 1472-ben pedig további kiváltságokkal ruházta fel a települést. Nagyvázsony (Veszprém megye) A vázsonyi molnárlegény, Kinizsi Pál itt kínálta meg malomkõ-tálcáról a szomjas Mátyás királyt, aki a seregébe hívta a legendás erejû késõbbi törökverõt, hadainak fõparancsnokát. A vár és környéke 1472-tõl lett Kinizsi birtoka õ erõsítette meg külsõ védõfalakkal a várat ben Miksa császár csapatai elfoglalták a várat, de a következõ évben Kinizsi Pál kiverte õket és a menekülõ rabló csapatokat lemészárolta 1494-ben az általa alapított Szent Mihály pálos kolostor szentélyében temették el Kinizsi Pált, akinek díszes síremlékét késõbb feldúlták 9

10 Nyírbátor (Szabolcs megye) Báthori István erdélyi vajda Mátyás egyik hadvezéreként Kinizsi Pállal együtt Kenyérmezõnél szétverte a rabló török hadsereget. Az itt nyert hadizsákmányból építette fel a mai nyírbátori református templomot. Pápa (Veszprém megye) után a Garai-család kihalásával királyi város lett. Mátyás adományozta az ausztria hadjárat után Zápolya Imre királyi kincstárnoknak, a király ausztriai helytartójának, akitõl fia, Zápolya István nádor örökölte tovább. Pásztó (Nógrád megye) szeptember 22-én - a husziták elleni hadjárat során itt tartózkodott Mátyás király. Pécs (Baranya megye) A város püspöke Janus Pannonius Mátyás király köréhez tartozott, többször szerepelt diplomataként is. Regéc (Borsod megye) A várat Mátyás király adományozta Szapolyai Imrének, Bosnyákország kormányzójának. Pecsétek helye: 10

11 Pecsétek helye: Rezi (Zala megye) A Gersei-Pethõ család várát Mátyás halála után az ország nyugati területére betörõ Miksa császár hadai foglalták el. Kinizsi Pál azonban hamarosan kiûzte õket innen is, és a tulajdonosok helyreállították a megrongált várat. Siklós (Baranya megye) 1440-ben Hunyadi János sikertelenül ostromolta a Garai-família erõs várát ben Garai Jób halála után királyi birtok lett, amelyet Mátyás fiának, Corvin Jánosnak adományozott. Solymár (Pest megye) A településen éltek a királyi solymászok. A település nevének mondaszerû magyarázata szerint a morcosan hallgató királyt Beatrix így noszogtatta: "Szolj már valamit " Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye) A bécsújhelyi béke értelmében Mátyás visszakapta a várost III. Frigyes osztrák császártól. A Fõ téren emléktábla a Storno-ház falán: "E házban lakott Mátyás király év december havától február haváig. Innen intézte az osztrák hadjárat ügyeit." 1484-ben részt vett a Szt. Mihály templom felszentelésén. 11

12 Sümeg (Veszprém megye) A fõúri ligák harcában a veszprémi püspökök a Hunyadiak pártján álltak: Vetési Albert püspök Mátyás kancellárja volt. A király halála után Miksa német hadai elfoglalták Sümeget, de 1491-ben Kinizsi Pál visszavette. Simontornya (Tolna megye) július 26-án a Garaiak simontornyai várában "felbonthatatlan örök frigyre" lépett egymással a mellõzött Garai László nádor, Újlaki Miklós erdélyi vajda és Szilágyi Mihály kormányzó - Mátyás király ellen. Szécsény (Nógrád megye) szeptember én itt tartózkodott Mátyás király a husziták elleni harcok idején. Szeged januárjában itt találkozott Szilágyi Erzsébet, és Szilágyi Mihály Garai László nádorral és feleségével. Megegyeztek abban, hogy Garai nem ellenzi Mátyás királlyá választását, aki feleségül veszi a nádor Anna nevû leányát. Az egyezséget esküvel is megerõsítették decemberében a szegedi országgyûlés elfogadta a honvédelmet szolgáló királyi rendeleteket. Itt jelentette be Bosznia és Szerbia csatlakozását a bosnyák király augusztusában Mátyás több hétig idõzött itt, ahonnan Erdélybe ment. Pecsétek helye: 12

13 Pecsétek helye: Székesfehérvár (Fejér megye) március 29-én megkoronázta Mátyást az esztergomi érsek - Szécsi Dénes december 12-én itt koronázták királynévá Mátyás második feleségét, Aragóniai Beatrixot ( ) Mátyás építtette 1470-ben a Szt. Anna kápolnát április 25-én temették az itteni bazilikába ben az 500. évfordulóra készült Melocco Miklós szobor kompozíciója a belvárosban. Szép Ilona-forrás és Mátyás-kút (Komárom megye) A két foglalt forrás Várgesztestõl északra a "Vértes vadonában" vadászó király emlékét õrzi. Vörösmarty költeménye szerint itt találkozott a szépséges Peterdy Ilonka és a daliás Mátyás Szikszó (Borsod megye) július ig itt tartózkodott Mátyás a husziták elleni harcok idején. Tata (Komárom megye) Mátyás kedvelt tartózkodási helye, õ építtette át reneszánsz formájában a várkastélyt kétszintes belsõ udvari kerengõvel és a tóparti terasszal. 13

14 A kocka alakú várat kettõs fal és árok védte, a termek arannyal díszítettek, kazettás mennyezettel. A tóba még vizákat is telepített a király. A terjedelmes vadaskertben és a környezõ erdõkben gyakran vadászott. Mátyás király Tatát is fiának, Corvin Jánosnak adományozta. Tolna (Tolna megye) március közepén Mátyás király az itt tartott országgyûlésen elfogadtatta a rendekkel, hogy minden 10 jobbágy után állítsanak ki egy lovast a török elleni háborúba. Vác (Pest megye) májusában a pápai legátus itt tanácskozott a magyar fõpapokkal és fõurakkal a huszita-kérdésrõl: Giskra cseh kapitány Mátyás zsoldjába állt és 40 ezer forintért átadta a kezén lévõ huszita erõsségeket. Itt adta ki Mátyás amnesztia-leveleit a hûségére "megtért" fõuraknak is. A király rokona, Báthory Miklós váci püspök ( ) reneszánsz udvaráról dicsérettel emlékeznek a kortársak. Várpalota (Veszprém megye) Mátyás egyik kedvenc vadászkastélya volt ez a vár, és sok víg mulatság színhelye. Pecsétek helye: 14

15 Pecsétek helye: Visegrád (Pest megye) A Duna jobb partján volt Mátyás pompás palotája virágos gyümölcsös kertekkel kb. 500 méter hosszan. A pápai követ 1484-ben "földi paradicsom"-nak nevezte. A palota-komplexum 350 szobából, terembõl állt. Az egyik díszkútból ünnepi alkalmakkor fehér és vörös bor folyt januárjában Mátyás a visegrádi várat az ott õrzött koronával Corvin Jánosnak adta át. Zagyvaróna (Nógrád megye) A husziták által megszállt Rónavár ostrománál ben - egy ellenséges nyílvesszõvel megsebesítették Mátyás szemét, ezért a feldühödött király leromboltatta a várat. Zebegény (Pest megye) A monda szerint Mátyás erõs tempóban kirándult errefelé és a mellette igyekvõ Beatrix erõsen pihegve mondta: Zebeg én szívem Ez a település egyik névmagyarázata. 15

16 AUSZTRIA Bécs / Wien 1456 nyarán - a nándorfehérvári ostrom idején - V. László király ide költözött, Mátyást is magával vitte május végén ugyancsak ide menekült - a fogoly Mátyással február 11-én Mátyás király fényes kíséretével itt látogatta meg Frigyes német császárt, akit lovagi tornával és magyar táncokkal is igyekezett elkápráztatni, de a házassági és trónkövetelési kérdésekrõl nem született köztük megállapodás, ezért egy hónap után Mátyás eredmény nélkül utazott el a városból június elején - hathónapi ostrom után - elfoglalta a várost. Az ostrom alatt álruhában tartott kémszemlét. Jelentõs építkezéseket végeztetett és ide tette át székhelyét is januárjától is itt tartózkodott, innen szervezte Corvin János trónöröklésének biztosítását újabb birtokadományokkal. Április 4-én - virágvasárnap - még lovaggá avatta a velencei követet, majd szívszélhüdésben 3 napi szenvedés után meghalt. Bécsújhely - Wiener Neustadt januárjában a Gara-Újlaki fõúri csoport tagjai Mátyás ellenében Frigyes császárt koronázták magyar királlyá - az itt lévõ koronával, a salzburgi érsek közremûködésével. Pecsétek helye: 16

17 Pecsétek helye: július 19-én Mátyás itt kötött békét Frigyes császárral, akitõl 80 ezer forintért váltotta vissza a magyar koronát nyarán itt kötött Mátyás új szerzõdést Frigyessel Velence ellen Dalmácia meghódításáért és új házassági ajánlatért augusztus 17-én - kemény ostrom után - Mátyás elfoglalta a várost és felvette "Ausztria hercege" címét. Darázsfalu - Trausdorf 1486-ban Mátyás király Grafeneck Ulrichnak adományozta a falut és a már romos kastélyt. Fraknó - Forchenstein A pazarló Fraknói-család Albert osztrák hercegnek zálogosította el a várat. Mátyás a koronáért cserébe megerõsítette ezt a zálogjogot, de 1488-ban visszaszerezte a fraknói várat, amelyet halála után a pozsonyi békében ismét Ausztriához csatoltak. Graz Az itteni császári udvarban április 2-án Mátyás nevében Vitéz János a pápa küldöttének közbenjárásával békeszerzõdést kötött Frigyes császárral (szövetség a török ellen, a korona visszaváltása, trónöröklés rendje) júniusában a magyar küldöttség itt vette át a koronát. 17

18 Hainburg szeptemberében foglalták el Mátyás csapatai a várat. Kabold - Kobersdorf 1466-ban Mátyás király Weispriach Zsigmondnak ajándékozta Kaboldot. Kismarton - Eisenstadt Az 1463-as soproni békében a magyar korona visszavásárlása alkalmával Mátyás lemondott Kismartonról és több környezõ várról III. Frigyes javára ben visszakerül Magyarországhoz ez a terület tól 1490-ig Kismarton Corvin János tulajdonába került. Mátyás halála után Zápolya István vásárolta meg, majd Miksa császár csapatai foglalták el. Kronenburg novemberében Mátyás személyesen vette át a város ostromának vezetését és az õrség december elején megadta magát. Lánzsér - Landsee 1482-ben Mátyás király Grafeneck Ulrichnak ajándékozta az egykori Nyugat- Magyarország legnagyobb várát. Ligvánd - Nebersdorf 1465-ben Mátyás Niczky Benedeknek adományozta a ligvándi birtokot és ugyanakkor pallosjoggal ruházta fel a családot. Pecsétek helye: 18

19 Pecsétek helye: Markersdorf novemberében itt tárgyalt Mátyás király Albert szász herceggel a magyarosztrák vitás kérdések rendezése végett. Németújvár - Güssing A Mátyás-ellenes fõurak itt választják az "oláh inas" helyett magyar királlyá III. Frigyes német császárt 1459 elején. Oszlap - Oslip - Uslup 1486-ban Mátyás király adományozta a községet Grafeneck Ulrich részére. Perchtoldsdorf A Bécs közelében lévõ várat 1478-ban Mátyás király zsoldosai foglalták el Nikolaus Kropác vezérlete alatt, ostrom nélkül után Miksa császár csapatai vették birtokba. Pinkafõ - Pinkafeld április 11-én a település mellett III. Frigyes császár seregét Hunyadi Mátyás csapatai szétverték. A Kanizsai-család kihalása után - több birtokkal együtt ez is - királyi birtok lett, amelyet Mátyás a koronáért cserébe elzálogosított Frigyesnek. Regede - Radkersburg Mátyás 1480 februárjában elfoglalta az itt lévõ várat. 19

20 Rohonc - Rechnitz 1445-ben Frigyes német császár elfoglalta a várat, Mátyás 1478-ban visszafoglalta és egy porosz származású tüzérének (Jákób Margenwerder) ajándékozta. Az új tulajdonos felvette a Rohonczy nevet, Mátyás halála után azonban eladta a birtokot, amelyet az évi pozsonyi békében Ausztriához csatoltak. Ruszt - Rust A híres bortermõ hely Mátyástól ben piactartási jogot kapott, 1479-ben pedig különbözõ borkereskedelmi privilégiumokban részesült. Városszalónak - Stadtschlaining A település 1445-ben került Andreas Baumkircher birtokába, aki elõbb Frigyest támogatta, majd Mátyás király híve lett és több hadjáratot vezetett a stájer városok ellen ban kolostort építtetett a pálos rend számára ben Frigyes elfogatta és Grázban lefejeztette. Vimpác - Wimpassing 1486-ban Mátyás király Grafeneck Ulrichnak ajándékozta ezt a községet is. Pecsétek helye: 20

21 Pecsétek helye: BOSZNIA Gorazda Mátyás anyai õsei a Szilágyi - család ebbõl a Drina-parti városból származnak: "a Garázda" nevet Szilágyira magyarosították a XV. sz. elején. Ebbõl a családból származott Csezmiczei János = Janus Pannonius is. A család egyik nõtagját, Szilágyi Erzsébet nagyanyjának testvérét a török szultán háremébe hurcolták. Jajca - Jajce december 25-én Mátyás visszafoglalta a töröktõl Bosznia fõvárosát és ezen a télen még 30 kisebb várat és várost sikerült meghódoltatnia tavaszán sikerrel verte vissza a támadó szultáni csapatokat is. Szarajevo - Sarajevo novemberében Mátyás király személyesen vezette a török elleni hadjáratot és bevonult a városba. Zvornik 1464 õszén Mátyás király felhagyott az ezüstbányáiról híres bosnyák város hetekig tartó ostromával a mostoha idõjárás miatt. 21

22 Pocitelj A Jajcai bánság védelmére építtette Mátyás ezt a várost a Neretva folyó völgyében a Pápa és Reguza város (Dubrovnik) anyagi támogatásával. Pecsétek helye: HORVÁTORSZÁG Lepoglava Az itteni pálos kolostorban temették el 1504-ben Mátyás fiát, a horvát bán, szlavon herceg és bosnyák királyi címeket viselõ Corvin Jánost. Trogir A városból származik Giovanni Dalmata, Mátyás király udvari szobrásza. A régi Cippico-palotában látható Mátyás babérkoszorús arcképe. Varasd - Varazdin A XV. században a Cillei-grófoké, 1487-ben Mátyás király fia, Corvin János birtokolta a gótikus várat. Veliki Tobor A zagorjei várakkal együtt Corvin János birtoka volt. 22

23 Pecsétek helye: SZERBIA Bács - Bac A nagymultú királyi várban több uralkodónk is tartózkodott ben Mátyás király tartott itt országgyûlést. Futak - Futog (Novisad) júniusában itt táborozott a török ellen vonuló Mátyás király. Nándorfehérvár - Beograd nyarán a szerbiai hadjáratából gyõztesen visszatérõ Hunyadi János a várban ünnepélyesen lovaggá ütötte az alig 12 éves Mátyást ban itt aratta világra szóló gyõzelmét Hunyadi János és sógora, Szilágyi Mihály november 9-én itt ölték meg Hunyadi László hívei a cselszövõ Cillei Ulrichot szeptemberében itt táborozott a török ellen vonuló Mátyás, aki az egész országra hadiadót vetett ki. Október 8-án itt fogatta el a fõurakkal szövetkezõ Szilágyi Mihályt, és küldte õt Világos várába"házi õrizetbe." Pétervárad - Petrovaradin szeptemberében itt pihentette a Boszniában, a török ellen harcoló seregét Mátyás király. Ekkor kötött törökellenes szövetséget Velence meghatalmazott követével. 23

24 Szabács - Sabac február 15-én - hatheti ostrom után - Mátyás elfoglalta a Száva partján épült török várat. Az ostrom során személyesen derítette fel annak gyenge pontjait. Itt alkalmazta az ágyúkkal felszerelt "tutajvárat" is õszén Kinizsi Pál seregével itt kelt át a Száván, és utolsó hadjáratában a török sereg szétverése után 15 napon át végigzsákmányolta Szerbia és Nyugat-Bulgária török területeit. Szendrõ - Smederevo 1451-ben itt jegyezte el a fiatal Mátyás Cillei Erzsébetet, aki azonban 1456-ban Vajdahunyadon meghalt ben a török elfoglalta a várat. Ezév õszén a Szerbia visszafoglalására indult Szilágyi Mihály a vár közelében török fogságba került, és Konstantinápolyban kivégezték. Szent-Demeter szeptemberében a török ellen vonulva itt táborozott Mátyás király. Szilágyi Erzsébet szervezte a "hadtápot": lovakat,.hadiszereket és bort küldött a táborba, mert "Ez a nemzet bor nélkül nem bír harcolni" - írta a velencei követ. Zimony - Zemun augusztus 11-én Hunyadi János halálos ágyához Bécsbõl megérkezett fia, Mátyás is. Pecsétek helye: 24

25 Pecsétek helye: CSEHORSZÁG Anhrow február 27-én itt találkozott Mátyás Podjebrád Györggyel, akivel titkos fegyverszünetet kötött. Brünn-Brno Podjebrád György 1459-ben itt fogadta Mátyás követeit júniusában felszabadítóként fogadta a lakosság a városba bevonuló Mátyást február 13-án innen indult 10 ezer fegyveressel Prága ellen. Chrudim február 19-én cseh szolgának öltözve kémlelte a várost, amikor az õrség elfogta, Mátyás kiváló színészként "kibeszélte" magát és elengedték Joggal nevezték õt a kortársak is a "színlelés mesterének". Iglau júniusában itt tartózkodott Mátyás, innen sietett haza, hogy leszerelje Vitéz Jánosék összeesküvését szeptemberében itt tartózkodott Mátyás Ulászló cseh királlyal szövetségüket tovább erõsítendõ. Kuttenberg - Kutna Hora májusában - Podjebrád halála után - a cseh rendek Mátyás helyett Ulászló 25

26 lengyel herceget választották itt cseh királynak. Pecsétek helye: Magyar - Brod - Uhersky - Brod júniusában Mátyás király elfoglalta a várost. Olomouc - Olmütz elején itt kötötték meg Mátyás és Podjebrád Katalin házassági szerzõdését június 4-én Mátyás ünnepélyesen bevonult a városba, ahol a cseh-morva katolikus urakkal megbeszélte a tartomány igazgatási ügyeit április 7-én Mátyás és Podjebrád eredménytelen tárgyalást folytattak. Április 17-én a cseh rendek felajánlották Mátyásnak a cseh koronát, amelyet csak május 3-án fogadott el júniusában itt találkozott Mátyás Ulászló cseh királlyal és erõsítette meg kapcsolatait a Jagelló-házzal. Július 21-én a cseh háborút lezáró békében Mátyásé maradt Morvaország, Szilézia, és Lausitz, és Jagelló Ulászlóval együtt használhatta a cseh királyi címet. Prága - Praha novemberében Bécsbõl ide hozatta fogolyként Mátyást V. László király, aki itt halt meg november 23-án. Mátyás februárjában szabadult Podjebrád György kormányzó "vendég- 26

27 Pecsétek helye: fogságából": 60 ezer Forint és Podjebrád Katalin házassági ígéretéért ban Mátyás a pápa kérésére megtámadta az "eretnekpárti" cseh királyt - egykori apósát - Podjebrád Györgyöt és tíz éves háborúskodás során elfoglalta Morvaországot, Sziléziát és Lausitzot ben halála elõtt Podjebrád György cseh trónját Mátyás helyett a lengyel király fiára, Ulászlóra hagyta. Sztranszic - Straznice február 5-én ide a Morava folyónál lévõ határvárba hozta Podjebrád György Mátyást, akit anyja, nagybátyja, Vitéz János és több fõúr fogadott. A Garaival kötött szegedi egyességet Mátyás nem fogadta el, ehelyett február 9-én Podjebrád Györggyel kötött szövetséget. Trebics - Trebic tavaszán Mátyás serege megszállta a várost, és június 5-én szétverte Viktorin és Henrich hercegek cseh csapatait. A csatában Mátyás is részt vett és súlyos sebet kapott. Znaim - Znoimo áprilisában itt állította meg Podjebrád serege Mátyás csapatait szeptemberében a morva hadjárat idején itt tartózkodott Mátyás. 27

28 LENGYELORSZÁG Boroszló - Breslau - Wroclaw Mátyás király 1469 májusában vonult be Szilézia fõvárosába, ahol június elején találkozott Frigyes császárral. Gyakran és szívesen tartózkodott a városban, részt vett vidám összejöveteleken, itt ismer-kedett meg Edelpeck Borbála boroszlói polgárlánnyal - Corvin János anyjával is. A városháza épületében Mátyás kõbõl faragott címerét is elhelyezték ben innen rohant haza Mátyás, hogy leszerelje az ellene irányuló fõúri összeesküvést és szövetségesül nyerje meg az ellene vonuló lengyel zsoldosokat december 8-án fegyverszünetre kényszerítette a várost ostromló - de éhezõ - cseh-lengyel hadakat és 1475 februárjában visszatért Budára júliusában a városban kivégezték Dömping Henrik kapitányt, Mátyás király hû vitézét, aki Corvin Jánosnak akarta átadni Boroszlót. Pecsétek helye: NÉMETORSZÁG Bautzen Az óvárosban, az Ortenburg fõbejárata feletti gótikus Schlossturmon látható Mátyásdombormû a király élethû ábrázolásával 1486-ból. Ennek másolata található a budai várban és a szegedi ferences templom falán. 28

29 Pecsétek helye: ROMÁNIA Beszterce - Bistrita 1457-ben a szászok ellenállását Szilágyi Mihály - "Beszterce grófja" - kegyetlenül megtorolta. Brassó - Brasov novemberében Mátyás király brassói táborában fogadta a magyar király fönhatóságát elfogadó Radul oláh vajdát és letartóztatta a kegyetlenkedései miatt elûzött Vlad "Tepes"-t ("karóbahúzó"), akit 12 évig Visegrádon tartott fogva végén a városban gyógyult fel a moldvai hadjárat során elszenvedett sebesülésébõl. Csicsó-vár - Cetatea Ciceu A várat Mátyás király elkobozta az összeesküvõ Bánffyaktól (1467) és késõbb (1484) Stefan Cel Mare moldvai vajdának adományozta Küküllõ-várral együtt menedékhelyül, ha a török elûzné õket a trónjukról. A két vár késõbb is a moldvai vajdáké maradt. Gyulafehérvár - Alba Lulia 1456 õszén a székesegyházba temették el Hunyadi Jánost, tavaszán pedig a Budán kivégzett Hunyadi Lászlót ban készíttette el Mátyás díszes, reneszánsz síremléküket. 29

30 Kenyérmezõ október 13-án nagy gyõzelmet aratott itt a török felett Kinizsi Pál, temesi ispán és Báthori István erdélyi vajda. Kolozsvár - Cluj február 23-án született Hunyadi János kisebbik fia - Mátyás nyarán a város polgárai lelkesen csatlakoztak a körükbe érkezõ Szilágyi Mihályhoz augusztusában a város mellett verte szét Mátyás az ellene összeesküvõ fõurak seregét. Országjárása során - a monda szerint - Mátyás példásan megbüntette a hatalmával visszaélõ kolozsvári bírót ben Mátyás segítségével építették a minorita szerzeteseknek a Farkas utcai templomot. Küküllõvár - Cetatea de Baltat A királyi várat Mátyás 1462-ben Pongrácz István erdélyi vajdának, 1470-ben pedig menedékhelyül a török elõl menekült moldvai vajdának adományozta. Magyar Vista - Viste A község középkori templomának Mátyás király harangot adományozott. Pecsétek helye: 30

31 Pecsétek helye: Medgyes - Medias A jelentõs szász várost 1480-tól kezdték fallal körülvenni ban Mátyás király parancsot adott, hogy az erõdítésben a város minden lakosa vegyen részt. Nagyszeben - Sibiu 1474-ben adóelengedéssel segítette Mátyás király a plébániatemplom építését. Nagyvárad - Oradea 1455-ben Mátyás egykori nevelõje, Vitéz János váradi püspök csillagvizsgálót létesített a városban januárjában országos tanácskozásra ide hívta össze a fõrendeket Mátyás király. Itt fogadta a fegyverszünetet kérõ török követséget, a moldvai vajda hódoló követeit és a lázadó urak megtérését - Zápolya Imre személyében. A pápai és a cseh katolikus követeknek megígérte, hogy támadást indít az "eretnek" Podjebrád ellen ben a szendrõi bég csapatai feldúlták a várost, amit Mátyás a következõ évben hadjárattal torolt meg. Suceava novemberében Mátyás hadjáratot vezetett az erdélyi lázadást szító, törökkel cimboráló moldvai vajda ellen. December 15-én a román fegyveresek meglepték a magyar királyi hadat, a harcban Mátyás is súlyosan megsebesült, és kivonult Moldvából. 31

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában

Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában Pro Patria et fide! Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában Jelvényszerző túramozgalom. Meghirdetve a Bocskai szabadságharc kezdetének 400. évforduló 1 "Mert mi szorította

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-)

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő

Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő 1. forduló - Megoldás 2013. december 12. 1. Mekkora az Oszmán Birodalom területe I. Szelim uralkodása idején? a) 1 millió km 2 b) 755 000km 2 c) 2,5millió

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra

Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra Augusztus 20. csütörtök Miskolc - Zólyom - Uherský Brod Brno Zólyom Pusztavár: (kult-túra) Már 24. éve folynak archeológiai feltárások a Zólyom melletti

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek A magyarországi gótika művészete című fejezethez

Kiegészítő ismeretek A magyarországi gótika művészete című fejezethez Kiegészítő ismeretek A magyarországi gótika művészete című fejezethez Történeti áttekintés A központi hatalom nálunk is a városokra támaszkodik, s ezáltal új egyensúlyi helyzetet alakít ki. A nagy számban

Részletesebben

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, Rákóczi út 48. Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora 9-10. évfolyamosok országos vetélkedője A versenyző neve: Felkészítő tanár: Iskola neve és címe:

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna, 1. Ki mondta? Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség. 2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

Részletesebben

III. ea. 2015. február 26.

III. ea. 2015. február 26. III. ea. 2015. február 26. NÁDOR (palatinus) Szent István óta van nádor eleinte gazdasági feladatkörök, majd inkább már bírói hatalma a jelentősebb. Rendi országgyűlésen először Hunyadi János kormányzósága

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

XIII. Cultura Nostra. 2014. február 4.

XIII. Cultura Nostra. 2014. február 4. XIII. ultura Nostra 2014. február 4. I) A keresztrejtvény függőleges oszlopában a ( )a helyes megfejtéseket követően egy szövetség neve olvasható. Írjátok le, hogy kik, milyen céllal kötötték a szövetséget!

Részletesebben

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló,, Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos. 2015. március 27-én reggel 8 órakor indultunk a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elől. Első megállóhelyünk

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat A mohácsi csata és az ország három részre szakadása Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat Előzmények A fiatal I. Szulejmán szultán 1520 szeptemberében került trónra, és ezzel fordulat állt be

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR Ahol magad is legendára találsz Nyírbátor, mint Legendás Helyszín bemutatása: Nyírbátor legendás múltja nagyban köthető a sárkányokhoz, mivel a Sárkány

Részletesebben

SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR. Tanszéke

SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR. Tanszéke SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR Peter Paulík Vasbeton Szerkezetek és Hidak Tanszéke Hídállomány statisztikája Jelenleg Szlovákián kb. 23000 híd van nyilvántartva. Gyalogos hidak 14% Hidak a III.

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97.

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97. Sorszám Megye megnevezése Versenyző neve Évfolyam Elért pontszám 1 Bács-Kiskun megye Pótári Cintia 8 78 2 Baranya megye Kőhegyi Virág 7 82 3 Békés megye Kari Zsófia 8. 87 4 Borsodí-Abaúj- Zemplén megye

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben