MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZD!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZD!"

Átírás

1 /2. Értelmezze az alábbi esetet, és a készítsen listát a felajánlható segítségnyújtási lehetőségekről! H. Géza 46 éves. Tanyán nőtt fel 6 testvérével együtt, legkisebb gyerekként. Mindig szegénységben éltek, abból, ami éppen megtermett. Iskolába a legközelebbi 800 lelkes településre járt; nem volt jó tanuló, de nem is érdekelte a tanulás. Nem szeretett iskolába se járni, mert származása miatt gyakran volt a csúfolódás középpontjában. Testvérei közül hárman még gyermekkorukban meghaltak, két nővére családot alapított, és a közeli városba költözött. Mindketten a kereskedelemben dolgoznak. Miután az idős szülők meghaltak, eladták a tanyát, a háziállatokat, és Géza is a városban próbált szerencsét. Szakképzettsége nem volt, ezért alkalmi munkákból tartotta fenn magát és garzonlakását. Kezdetben, ha elfogyott a pénze, nővérei kisegítették. Azonban a problémák, a pénztelenség egyre gyakoribbá váltak. Idővel a lakás is ráment az adósság törlesztésére. Nővérei megszakították vele a kapcsolatot. Ezután Géza haveroknál, alkalmi ismerősöknél húzta meg magát, akik kihasználták: amíg alkalmi munkából szerzett pénze tartott, megtűrték, együtt alkoholizáltak, végül mindig az utcán találta magát. Négy éve hajléktalan. Súlyos sérülésekkel, alkoholmérgezés állapotában szállították kórházba. Információtartalom vázlata: - A tanyasi életből származó hátrányok - A városi és a tanyasi életmód összehasonlítása - Az iskolázatlanság hátrányai - A szegénység fogalma - A szegénység szubkultúrájának jellemzői - A család szerepe az értékek és a normák átörökítésben - A függőségek kialakulásának egyéni és társadalmi okai - A hajléktalanok életmódjának veszélyei - A felajánlható segítségnyújtási lehetőségek Tartalomjegyzék /2. Értelmezze az alábbi esetet, és a készítsen listát a felajánlható segítségnyújtási lehetőségekről! A tanyasi életből származó hátrányok, a városi és a tanyasi életmód összehasonlítása:...4 A TANYA...4 A TANYAI TÁRSADALOM...4 Tanya típusok...4 Demográfiai helyzet...5 Szociális helyzet...5 Foglalkoztatottság...5 Munkanélküliség...5 Iskolai végzettség...6 Infrastrukturális viszonyok...7

2 Közlekedés...7 Tanyai identitás...7 Társas kapcsolatok...7 Családi élet a tanyán...8 Gazdálkodás és munkavállalás...8 Problémás családok a tanyán, a szociális kiköltözők...8 A tanyai lakosság...8 Hátrányok Az iskolázatlanság hátrányai:...10 (Bourdieu). A szociális hátrány társadalmi hátránnyá transzformálódik A szegénység fogalma...12 Szegénység Anyag javaktól való megfosztottság...12 A szegénység mindig relatív, megítélés kérdése...12 Szegénységi küszöb: az a jövedelem határ, ami alatt valakit vagy valakiket már szegénynek tartunk...12 Létminimum: az a pénzösszeg, amely biztosítja a folyamatos életvitellel kapcsolatos alapvető szükségletek igény szerinti kielégítését Abszolút / Objektív: A társadalmilag meghatározott szegénységi szint alatt él...12 Relatív: Függetlenül a társadalmi közmegegyezés ítéletétől, valaki érezheti magát szegénynek (vagy nem érzi magát szegénynek.)...12 Depriváció:...12 Szegénység okai:...12 Egyéni (belső) okok...12 Biológiai okok...12 Személyiségi okok...13 Társadalmi (külső) okok A szegénység szubkultúrájának jellemzői:...13 A szegénység kultúrája...13 A szegénység kultúrájának jellemzői:...13 Megélhetés terén:...13 Pénzszerzés terén:...13 Életmód terén:...14 Mindezek öröklődnek, mert:...14 Szegénység és bűnözés...14 Szegénység és oktatási rendszer:...14 Szegénység megjelenése:...14 Sérülékeny (hátrányos helyzetű) társadalmi csoportok: A család szerepe az értékek és a normák átörökítésben...15 Szocializáció: közösségi lénnyé válás...15 A szociális tanulás formái Utánzás:a szociális tanulás legelemibb formája Modellkövetés: az utánzásnál magasabb szintű tanulási folyamat, Azonosulás (identifikáció): a pszichoanalízis egyik központi fogalma, Belsővé tétel (interiorizáció): a szociális tanulás legmagasabb szintje...16 A szocializáció folyamata:...16

3 A családi minta hatása...16 Hatások:...17 Társadalmi viszonyok újratermelése...17 Az erkölcsi magatartás terén...17 A tíz legfontosabb érték hazánkban: A függőségek kialakulásának egyéni és társadalmi okai:...18 Mit nevezünk szenvedélybetegségnek, függőségnek?...18 Függőség (dependencia):...19 A függőség egyéni okai szocializációs problémákra vezethetők vissza...19 A droghasználat családi előzményei, háttértényezői...19 A diszfunkcionális családi rendszer...20 A család mint rendszer...20 A drogos családok speciális jellemzői...20 A család szerepe a függőség kialakulásában...21 A család szerepe a függőség fennmaradásában...21 A kodependens magatartás jellemzői...21 A díszfunkcionalitás társadalmi háttere...21 Durkheim Anómia elmélete szerint...21 Az alkoholizmus társadalmi okai: A hajléktalanok életmódjának veszélyei:...22 Hajléktalanság = a lakhatásból való kirekesztettség, társadalmi kirekesztés évi szociális törvény szerint két meghatározás létezik:...23 Egészségügyi problémák...23 Kockázatok...24 rossz általános állapot járványveszély akut betegségek krónikussá válása reverzibilis kórok irreverzibilissé válása pszichés, mentális zavarok szenvedélybetegségek, addikció...24 Szociális problémák...24 Izoláció, kirekesztődés, szegénység, depriváció...24 Kapcsolatok hiányai...24 Kapcsolati rendszer megváltozása, beszűkültsége, kapcsolati tőke elvesztése...24 Ellátórendszer hiányosságai...24 A munkaerőpiaci érvényülés hátrányai...24 Kockázatok...25 Társadalmi problémák...25 devianciák megjelenése, kiszámíthatatlanság...25 láthatatlanná válás...25 nem fizetőképes járulékok, adók...25 A hajléktalanok megélhetési stratégiáinak veszélyei...25 Koldulás;...25 Guberálás;...25 Fémgyűjtés, fémtolvajlás;...25

4 Bűnözés,...25 megélhetési bűnözés...25 áldozati bűnözés ;...25 Önellátó gyűjtögetés;...26 Alkalmi munkák; A felajánlható segítségnyújtási lehetőségek:...26 Komplex gondozás:...26 Természetes támaszok mozgósítása...26 Átmeneti elhelyezés szenvedélybetegek vagy hajléktalanok átmeneti otthonában...26 alapvető szükségletek elérésének támogatása élelem, ruházat, stb...26 Rehabilitáció elindítása ( szenvedélybeteg otthon)...26 orvosi rehabilitáció - leszoktató terápia...26 munkarehabilitáció átképzés, munkahely keresési tanácsadás és tréning...26 életmód, életvezetési tanácsadás...26 hajléktalanok otthona lakhatás és állandó lakcímbiztosítása...26 természetbeni és pénzbeni szociális ellátások...26 közösségi szociális ellátás...26 önsegítő csoportok megismertetése Anonim Alkoholisták...26 utógondozás, ha már rendelkezik munkahellyel és önálló lakhatással A tanyasi életből származó hátrányok, a városi és a tanyasi életmód összehasonlítása: A TANYA A tanya szláv szó, halászati mesterszó, a halászatnak a tanyája vagy a halas víznek akkora része, amely húzóhálóval egy vetésre befogható. (13) Erdei Ferenc: Magyar falu A 18. század közepéig az ősi szállás szóval jelölték azt, amit ma tanyának nevezünk. A szállás jelentése világosan utal a tanyának mint telephelynek az eredetére, szállásnak nevezték régen a szabad legelőn kijelölt jószágállást és a pásztorok tartózkodási helyét: A TANYAI TÁRSADALOM Tanya típusok I. Elhagyott tanyák II. Régi-új tanyai élet: A mezőgazdasági termelés színterei 1. Árutermelő nagy gazdaságok 2. Integrálódó középméretű birtokok és gazdaságok tanyái 3. Kisbirtokosok tanyái III. Lakótanyák 1. Régi tanyai lakosok

5 a. aktív korúak és idősek, akik azonosulnak tanyai lakóhelyükkel b. elvágyódó idősek és fiatal családok 2. Új külterületi lakosok: városi kiköltözők c. kiköltözők, akik egy alternatív életformát találtak a tanyán d. kimenekülők, szociális problémáik megoldását keresik A szociális tanya. IV. Rekreációs tanyák V. Külterületi vállalkozások telephelyei Demográfiai helyzet A korfák településenkénti elemzése azt mutatja, hogy szinte mindenütt a évesek korcsoportja a legnépesebb. Szociális helyzet Jelentős problémát okoz, hogy az idősek (60 év felettiek) száma az aktív munkaképes korosztály számához viszonyítva igen magas. A kérdőíves felmérés 60 év feletti válaszadóinak 62,3%-a egyedül élő. Magas a mozgáskorlátozott, a mentális, pszichikai problémákkal küzdők száma. Az aktív korú külterületi lakosság életesélyei minden aktív munkaképes korban lévő tanyai lakosra közel egy inaktív lakos eltartása hárul, ha pedig a való mutatót vesszük alapul, vagyis a gazdasági aktivitást, akkor minden gazdaságilag aktív külterületi lakosnak legalább két gazdaságilag inaktívat kell fenntartania. Foglalkoztatottság A foglalkoztatottság alakulása a kistérségi viszonylatban az országos tendenciát követi. Aktív korban lévő interjúalanyaink 31,5%-át azok teszik ki, akiknek nincsen állandó munkahelye. A külterületi aktív korosztály 18,4%-a (550 fő) valószínűleg munkanélküli járadékból, illetve jövedelempótló támogatásból él. Munkanélküliség A regisztrált munkanélküliség a kistérségben is 1992 óta csökkenő tendenciájú. A munkaügyi központok regisztrációs nyilvántartása alapján készített statisztikák azonban nem fedik pontosan a valóságot. Ennek oka pedig az, hogy azok az ellátásból kikerülők, akik egyébként sok esetben továbbra is az állás nélküliek számát gyarapítják, a munkaügyi nyilvántartásból is kikerülnek. A munkanélküliség elsősorban az alacsony iskolai végzettségű éves korosztály körében jelentkezik. Magas a pályakezdő munkanélküliek száma is. Ez esetenként a fiatalok elvándorlását erősítheti. A munkanélküliség csökkentését célzó programok sikerét lassítja és nehezíti, hogy a hagyományos mezőgazdálkodási szaktudás nehezen váltható át a mai korszerű szakmák ismeretére.

6 Iskolai végzettség A megkérdezettek legnépesebb csoportját az alapfokú végzettséggel rendelkezők alkotják és magas azoknak aránya is, akik még az általános iskolát sem fejezték be. Jelenleg a vállalkozói aktivitás alacsony, az iskolai végzettség alacsony, a szaktudás nem korszerű.

7 Infrastrukturális viszonyok Jellemzően a tanyavilágot komfort nélküli épületek alkotják. Mindez alacsonyabb életszínvonalat feltételez az ott élők vonatkozásában, Közlekedés A kistérségi települések önkormányzatainak tulajdonában lévő utak 97%-ban burkolatlanok. Ezek lényegesen gyakoribb karbantartást igényelnek, mint a műutak és az ezzel járó többletköltség az önkormányzatokat terheli. A világgal való kapcsolattartás szempontjából kiemelkedő jelentőségük van a szilárd burkolatú utaknak.(meg kell azt is itt említeni, hogy elsősorban a műúthoz közeli tanyák maradtak meg állandóan lakottnak.) A legtöbb külterületi lakóhely 1-3 km-es távolságban helyezkedik el azoktól a szolgáltató központoktól, ahol hozzá lehet jutni minden a kérdőívben felsorolt infrastrukturális szolgáltatáshoz. Bizonyos infrastruktúrák elérhetősége viszont nagyobbrészt kívül esik a 3 km-es körzethatáron. A központba jutás érdekében a legtöbb tanyáról több mint 10 kilométert kell utaznia a külterületi lakosság többségének. Ugyanez a helyzet áll fenn az iskolák és az orvosi rendelők esetében is. Ezek szerint a leginkább használatos három közlekedési eszköz az autóbusz, a gépkocsi és a kerékpár. Tanyai identitás A tanyai identitás meghatározására talán legalkalmasabb kérdés az, hogy egyáltalán miért választja valaki ezt a lakóhelyet maga és családja számára. Egy-egy határrész jellegzetességeit lényegesen befolyásolja az, hogy lakóinak mekkora hányada bevándorló és hogy ezek az emberek véglegesen otthonra találnak-e új lakóhelyükön. Az újonnan érkező állandó külterületi lakosoknak jó részét olyan elszegényedő városi családok teszik ki, akik a tanyai életformától remélik helyzetük jobbra fordulását kellő szakismeretek nélkül bizony legtöbbször hiába. Beilleszkedésük ezért egyáltalán nem problémamentes. Társas kapcsolatok A tanyavilágot átszövő szociális, közösségi háló vizsgálatára eddig mélyrehatóan nem került sor. A tanyai létformában alapvetően megtestesülő izoláltabb élet és a döntően mezőgazdasággal kapcsolatos foglalkozás azonban jelzi, hogy a társas kapcsolatok jóval ritkábbak és más jellegűek, mint a belterületen élők esetében. Az állandó tanyai lakosok esetében a tanya életkörülményeket meghatározó tulajdonságai szerint találkozhatunk különböző intenzitású társas kapcsolatokkal. Akiknek állandó mozgástere kitágult a belterületi vagy más településen történő munkavállalással, természetesen sokkal kiterjedtebb a kapcsolati hálója, mint azoknak, akik anyagi, jövedelmi hátrányaik, legjellemzőbben munkanélküliségük, idős koruk, egészségi állapotuk stb. miatt képtelenek a belterületi, munkahelyi kapcsolatok kialakítására. Ez utóbbiak közül nagyon sokan teljesen magányosak, a 60 év feletti korosztály döntő többsége egyedül él. Az egyéni élethelyzet kilátástalansága országosan is nagyon magas arányban vezet öngyilkosságokhoz. A szociális tanyák lakosainak társadalmi kapcsolatait tekintve a marginalizálódás egyik

8 legkomolyabb velejárója a tanyára költözéssel a városi kapcsolatok leépülése, a mozgástér beszűkülése, a társadalmi elszigetelődés. A legalapvetőbb, belterületen elérhető szolgáltatások is óriási távolságokba kerülhetnek, az emberi kapcsolatok pedig teljesen beszűkülhetnek. A szomszédok hiányában a hagyományos falusi kapcsolatok sem alakulhatnak ki, de valószínű, hogy e családok körében nagyon sokan szegénységük miatti szégyenükben sem kezdeményeznének adott esetben társadalmi kapcsolatokat. Családi élet a tanyán gyermekszegénység többgenerációs munkanélküliség a depriváció átörökítése A gyerekek azok, akik nem dönthetnek arról, hol éljenek, és természetesen a természetközeliség előnyeivel együtt de a tanyai élet minden hátrányát is viselniük kell Az e családokban felnövekvő gyerekek gyakran küszködnek kommunikációs zavarokkal, beilleszkedési problémákkal és más mentális zavarokkal, az ingerszegény környezet miatt kommunikációs-beszédfejlődési zavarokkal. Gyakori a külterületen a rejtett problémák megléte. Gazdálkodás és munkavállalás kihívás a szülőknek Ma a tanya egyik alapvető funkciója, hogy gazdálkodási színteret biztosít. Nem elég a szaktudás, a tapasztalat, a megfelelő eszközellátottság, a termés alakulásába közbeszólhat az időjárás, illetve a bevételeket befolyásolhatják az értékesítési lehetőségek, a felvásárlási feltételek. De a kockázatot okozhatja a napi piaci információk, a tájékozottság hiánya is. Problémás családok a tanyán, a szociális kiköltözők A szülő, vagy szülők munkanélkülisége többnyire automatikusan maga után vonja a krízishelyzet kialakulását. Ezek a családok sok esetben az adósságból, vagy a panelból kiköltözők a magas rezsiköltségtől menekülnek. Úgy gondolják a tanya könnyebb megélhetést jelent, és nem tudják felmérni, hogy az olcsóbb és a könnyebb között milyen szakadék tátong. a szakértelem és a tapasztalatok hiánya miatt úgysem tudnak a gazdálkodásból jövedelemre szert tenni. Innét pedig sajnos nincs menekülési útvonal tovább. Ezek a családok így könnyen elszigetelődnek és mivel többnyire nincsenek helyben rokoni, baráti kapcsolataik, teljesen magukra maradnak. A tanyai lakosság A tanyai lakosság korszerkezete többnyire hasonló képet mutat, mint a belterületen élőké. A 60 évesnél idősebb korosztály tekintetében azonban a külterület és a települések egésze vonatkozásában jelentős az arányeltolódás a tanyaiak javára. A településközpontban meglévő szolgáltatások elérését nehezíti, hogy a külterületek földútjai nehezen járhatóak, az időjárási viszonyok (szél, eső, hó) igen erősen befolyásolják az útminőséget,

9 a közlekedési feltételeket Távol vannak a belterület nyújtotta legalapvetőbb szolgáltatások (bolt, orvos, hivatalok, szolgáltatók), és nem ritka, hogy 8-10 km-t kell csak a településközpontig megtenni. Még az egészséges időseknek is komoly feladatot jelent akár a boltba való eljutás is, hiszen vagy kerékpárral közlekednek (több kilométert megtéve a földutakon az időjárási viszonyoknak kitéve), vagy amennyiben van a közelben buszmegálló, akkor a helyközi járattal jutnak el a központba. Nem utolsó szempont, hogy az árut haza is kell még vinni. Ezért sokan már a bevásárlásra sem tudnak vállalkozni. A tanyákon az egészséges ivóvíz biztosítása sok esetben nem megoldott, és ez a probléma nem kerüli el a tanyán élő időskorúakat sem. Az ivóvíz beszerzése legalább olyan komoly feladat, mint a napi fogyasztási cikkek bevásárlása. De ugyanígy nehezen oldják meg a hivatalos ügyek intézését, a receptfelíratást, és kiváltást is. Az idősek nagy része szinte a végsőkig ragaszkodik tanyai otthonához, ezért alapvető feladat részükre olyan szociális szolgáltatást működtetni, mellyel a napi fizikai szükségletek kielégítésén túl a mentális igények kielégítését is biztosítjuk. Hátrányok 1) Térbeli kirekesztettség - társadalmi lejtő társadalmi alapfunkciók gyakorlása jellegzetes térkapcsolatokat alakítanak ki.- ellátottság színvonala, településhierarchia, térkapcsolat 1) Munkahely és iskola elérhetősége - iskolázottság 2) A kulturális intézményektől való távolság 3) Távol a településektől - Szimbiózisban a természettel 2) Ahol az infrastruktúra hiányos 3) Társadalmi kirekesztettség 4) A gazdálkodás hiánya 5) Munkanélküliek, alkalmizók, feketemunkások 6) Tanyára kiköltözők 7) Devianciák a tanyán 8) Alkoholfogyasztás 9) A magyar lakosság 10%-a problémás alkoholfogyasztó, köznyelvi kifejezéssel élve 10) alkoholista, alkoholbeteg. 11) Egyes családok esetében az alkoholfogyasztás része 12) a mindennapoknak. 13) Bűnözés 14) Meg kell különböztetnünk a 15) tanyán élők sérelmére elkövetett bűnöket és az olyan tanyákat, tanyán élőket, akik maguk 16) követnek el bűnöket. 17) a szociális kiköltözők hajlama a 18) bűnelkövetésre. 19) A tanyán élők depriváltsága 20) Az, hogy erre sor kerülhet, részben felróható annak a kilátástalanságnak is, 21) amelyet a lejtőre jutott ember átérezhet. 22) Szegénység és depriváció a tanyán és a környező társadalomban

10 3. Az iskolázatlanság hátrányai: A képzettséggel az érdekérvényesítés képessége nő! (Bourdieu). A szociális hátrány társadalmi hátránnyá transzformálódik. Társadalmi viszonyok újratermelése A társadalmi státusz öröklődése, a társadalmi mobilitás gátja. többgenerációs munkanélküliség a szubkultúra (szegénység kultúrája) normáinak követése a szocializációs minta alapján a depriváció átörökítése - A társadalmi hátrányok és kompetencia hiányok iskolai jelentős újratermelése figyelhető meg Magyarországon. A társadalmi hátrány és iskolai teljesítés összefüggései: Sem a gyerek, sem a családja nem tud megfelelni az iskola elvárásainak - kudarchoz és kimaradáshoz vezet Iskolához fűződő viszonyuk legalább kétféle lehet a) A legelesettebbek a társadalom minden más intézményével is szemben állnak, mert alapvető feltételeik hiányoznak, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Itt a szülők ellenzik, vagy közömbösek az iskoláztatást illetően. b) A másik csoport, akik tudatában vannak az iskoláztatás fontosságának, hogy ne örökítsék tovább szegénységüket. Azonban nem ismerik azokat az utakat, amelyeken ez megtehető, hiányzik az iskolával való együttműködés. Ezek a gyerekek alacsony színvonalú általános iskolából kerülnek a középiskolába, ahol nem tudnak megfelelni, és így esélyük sincs a képességeik és érdeklődésüknek megfelelő pályát választani.

11 Iskolázottság A külterületi élet nehézségei, a munkahelyek hiánya és a belterületi munkahelyek körülményes megközelíthetősége, a szolgáltatások körének alacsony szintje és elérhetősége azt eredményezi, hogy a fiatalok elmenekülnek a tanyákról. Külön súlyos gondot jelent, hogy a homokhátsági külterületek főként az érettségivel vagy a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezőket nem tudják megtartani. Hiányzik az a szellemi tőkével rendelkező réteg a tanyákról, amely húzóerőt jelenthetne a tanyás térségek számára. A tanyán maradók főként idős, alacsony iskolai végzettségű emberek, vagy olyan fiatalok és középkorúak, akik nem tudtak élni a továbbtanulás lehetőségével. Iskolai végzettség fő % Általános iskola első osztályát 674 0,67 sem fejezte be 8 általános ,67 Szakmunkásképző ,65 Érettségi ,36 Főiskolai, egyetemi oklevél ,65 Összesen táblázat: A Homokhátság külterületi lakossága iskolai végzettség szerint (Forrás: KSH) Az országos adatokkal összehasonlítva a külterületi népesség általános hátrányát jelzi, hogy a tanyaiak több mint kétharmada csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik, miközben országos szinten az alapfokú végzettségűek száma alig haladja meg a 30%-ot. Szakmát egyötödük szerzett, ez az arány megfelel az országos adatoknak. Az érettségizettek aránya nem éri el a 10%-ot, diplomája 100 külterületi lakosból átlagosan két embernek van. A 2001-es népszámlálási adatok szerint (KSH, 2001/6.) Magyarország népességének 23%-a érettségizett és egytizedük rendelkezik egyetemi vagy főiskolai oklevéllel. A diplomával rendelkező külterületi lakosok aránya alacsony. A nagy lakónépességű (500 fő fölött) városhoz közeli külterületek lakói magasabb iskolai végzettségűek. Az iskola a tudás megszerzésének színhelye. A modern társadalomban az intézményesített iskola azon túl, hogy alapismereteket, információkat vagy konkrét szakmához szükséges tudást nyújt a diákok számára, rejtett módon a felnőtt életre is felkészít. Az iskola kicsiben leképzi a társadalmat. Itt is találkozhatunk a jogok és kötelességek, a jutalmazás és a büntetés rendszerével. Az osztálytermek elrendezése, az igazgató tanárok diákok közti viszony alá-fölérendeltséget (hierarchia), a külső világot utánozza. Az iskola szabályozott rendje (órarend, tanrend, stb.) hivatalossága intézményi jelleget kölcsönöz működésének. Az iskola elsődleges feladata az esélyegyenlőség megteremtése a tudás átadásán keresztül. Feladata továbbá az intézményrendszer elsajátítása abból a célból, hogy önálló és döntésképes polgárokat neveljen. A kutatások azonban azt bizonyítják, hogy az egységes iskolai oktatás kiegyenlítheti, de el nem tüntetheti a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ugyanis az, hogy ki hová születik, milyen családból származik, nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen típusú iskolában tanul, milyen pályát választ, kap-e (szellemi, anyagi) ösztönzést a továbbtanuláshoz. A lakosság kb. 4-5 százaléka az általános iskola 8 osztályát sem végzi el. Szinte esélyük sincs arra, hogy a szakképzetlen rétegből felemelkedjenek, azon belül is a legrosszabbul fizetett és legnehezebb

12 munkával járó munkaköröket töltik be. Igen nagy arányban szegények (vagyis a létminimumnál kisebb jövedelemből élnek), az országos arányszámuknál sokkal nagyobb arányban szerepelnek a deviáns viselkedésűek, különösen a börtönbüntetésre ítéltek, az alkoholisták és újabban a fiatal kábítószer-fogyasztók (szipózók) között. 4. A szegénység fogalma Szegénység Anyag javaktól való megfosztottság. A szegénység történelmi koronként, és társadalmanként másként ítélődik meg. A szegénység mindig relatív, megítélés kérdése. Szegénységi küszöb: az a jövedelem határ, ami alatt valakit vagy valakiket már szegénynek tartunk. Létminimum: az a pénzösszeg, amely biztosítja a folyamatos életvitellel kapcsolatos alapvető szükségletek igény szerinti kielégítését. Abszolút / Objektív: A társadalmilag meghatározott szegénységi szint alatt él. A minimális szintű önfenntartás is nehéz. Bizonyos alapvetőnek tartott, tekintett szükségletek egészség, személyes autonómia olyan alacsony szinten elégíthető ki, amely kárt okoz az érintett személyiségében, szellemi, fizikai egészségében. Relatív: Függetlenül a társadalmi közmegegyezés ítéletétől, valaki érezheti magát szegénynek (vagy nem érzi magát szegénynek.) A szegénység az egyenlőtlenségekkel is összefügg. Az egyén nem rendelkezik elegendő erőforrással, hogy úgy táplálkozzon, olyan tevékenységben vegyen részt, és olyan életfeltételekhez, javakhoz jusson, amelyek a társadalomban szokásosak. Depriváció: megfosztottság valamitől, amihez pedig írott vagy íratlan társadalmi szerződések értelmében joga lenne. Szegénység okai: Egyéni (belső) okok Biológiai okok Életkor (gyermekek, öregek nem vesznek részt a munkapiacon), fogyatékosok, tartós betegek (kisebb esélyük van a munkapiacba bekapcsolódni)

13 Személyiségi okok Életmód, életvitel, bűnözés, alkoholizmus, felelőtlen magatartás Társadalmi (külső) okok Generációsan öröklődő társadalmi pozíció, településszerkezet, lakóhely stb. 5. A szegénység szubkultúrájának jellemzői: A nyomor alapvetően megváltoztatja az emberek és csoportok életstílusát, normarendszerét, viselkedési és habituális sajátosságait. A beilleszkedett (integrált) életforma kellékeivel ugyanis nem lehet túlélni a szélsőséges szegénység viszonyai között. Az eredmény deviancia, amely izoláltsághoz, minősített esetben szegregációhoz vezet! A szegénység kultúrája A szegénység társadalmi állapot, de van etnikai vonatkozása is: a cigányoknál az abszolút szegények aránya 60-70%, további 20% relatív szegény. A szegénység kultúrájának jellemzői: Megélhetés terén: kidolgozzák a túlélési stratégiáikat: azon algoritmust, amelynek segítségével a család jelenlegi helyzetében a létfenntartást biztosítani lehet. Ez náluk szó szerinti túlélési stratégia, mert nem gondolkoznak távlatokban, (nincs lehetőségük) mindig csak a mát kell túlélni. Adósságspirál: a társadalmi lecsúszás alapeleme. A lényege, hogy egyik kölcsönből fizeti a másikat. Amint valamelyiket kiegyenlíti, van helyette másik. Végleges eladósodáshoz vezet (egyre kisebb lakásba, egyre kisebb településre költöznek). Költségracionalizálás: annak kialakulása, hogy a kötelező befizetni valókból mit fizetnek be. A mérlegelés alapja, hogy rövid úton melyik nem fizetést lehet szankció nélkül megúszni. Otthoni gyermeknevelés, mint spórolási mód. Pénzszerzés terén: Feketemunka-vállalás Alkalmi munkák rendszerbe szerveződése: brigádokba tömörülnek + riadóláncot hoznak létre a munkalehetőségekről való információ érdekében Értékrend módosulása a munkavállalás és a pénzszerzés terén: bármilyen, munkát vállal (törvénysértőt is) elfogadottá válik a megélhetési bűnözés

14 Életmód terén: hagyományok betartása, melynek funkciója a lelki egészség fenntartása (pl. cigányoknál zene, tánc) Mindezek öröklődnek, mert: a gyerek ezt látja, erre szocializálódik, nem tapasztal mást, mert szegregációban (területileg is elkülönülten) élnek, minta hiányában nem lesz technikája a kilépésre. Szegénység és bűnözés Mivel a szegénységet a megélhetés elégtelen volta jellemzi, a megélhetési bűnözés kötődik a szegénységhez. A megélhetési bűnözés az alapvető fiziológiás szükségletek kielégítésére irányul, ami a lét feltétele. (MASLOW) A szervezett bűnözői csoportok kényszeríthetik, hogy adóssága fejében, bűncselekményben vegyen részt, ez a törlesztés. Az előítéletek önmagát beteljesítő jóslatként működnek, stigmatikusak. Szegénység és oktatási rendszer: Az oktatási rendszer a felnőtt társadalom leképezése, így az egyenlőtlenségeket nem csökkenti. Az értékelés alapja a teljesítmény. Az iskola a középosztályi értékeket közvetíti és jutalmazza (jó verbalitás, tisztaság, illedelmesség, szükségletkielégítés elodázásának képessége stb.), ami az alacsonyabb társadalmi osztályokból származóknak nem kedvez, frusztrációt okoz, szubkultúrák felé sodródnak, kisegítő iskolákba kerülnek - nem csak a teljesítménytől függ, kik kerülnek oda azzal, a megállapítással hogy nem megfelelően szocializálódott. A többségi társadalom szocializációs normarendszerének nem megfelelő, és kulturális tőkéje is eltérő. A szegregációs képzés veszélye, hogy nem is tud ismereteket szerezni a többségi társadalom normarendszerét, kultúráját illetően, így társadalmi mobilitásra alig van esélye. Szegénység megjelenése: Regionális különbségek: Szabolcs, BAZ, Nógrád, Baranya, Somogy a leginkább szegény, Budapest és az északnyugati országrész a legkevésbé. Települési lejtő szerint: a tanyákon, községekben több a szegény. Sérülékeny (hátrányos helyzetű) társadalmi csoportok: tág értelemben az is szegény, aki valamilyen oknál (életkor, egészségi állapot stb.) fogva rosszabb helyzetben van, mint az átlag. Gyermekes családok Munkanélküliek

15 Idősek fogyatékosok Cigányok 6. A család szerepe az értékek és a normák átörökítésben Szocializáció: közösségi lénnyé válás A közösségi, társadalmi viszonyrendszerbe való belenövést jelenti, ami tulajdonképpen szerepelsajátítás: olyan ismeretek, készségek, képességek megszerzése, amelyet bizonyos szerepekkel kapcsolatban a csoport, a közösség elvár a tagjaitól. Az antropológia szerint a szocializáció az adott közösség kultúrájának és szociális viselkedési szabályainak (normarendszerének) elsajátítása. Szocializálás alatt ezen ismeretek átörökítését értjük. Az egyén közösségbe való integrálódásának, az elsődleges színtere a család, mely során a személyiség (individuum) kialakul. Elsődleges szocializáció. (Másodlagos színtér az összes többi interakciós színtér.) A szocializáció egész életen át tartó, interakciókból eredő, tanulási folyamat. A szocializáció mechanizmusa a szociális tanulás. A szociális jelző inkább társast jelent, mint társadalmit. A szociális tanulás minta- vagy modellkövető tanulás. Minden olyan tanulást, amely révén bekövetkező viselkedésváltozás társas kölcsönhatások, szociális interakciók következtében alakul ki szociális tanulásnak nevezünk. A szociális tanulás a szocializáció folyamatában értelmezhető. Brim meghatározása szerint az a folyamat, amely által az egyének olyan tudásra, képességekre és állapotokra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy különböző csoportoknak és a társadalomnak többé-kevésbé hasznos tagjaivá váljanak. A szocializációt tehát felfoghatjuk úgy is, mint a személyiség fejlődésének társadalmi vetületét. A szociális tanulás formái 1. Utánzás:a szociális tanulás legelemibb formája. Számtalan viselkedésformát utánzással sajátítunk el. Például anyanyelvünk elsajátítása is utánzáson alapszik. A fejlődés során a leghamarabb az utánzás jelenik meg. Az utánzás kezdetleges formája a cirkuláris reakció, amikor a csecsemő egy másik személy közvetítésével utánozza saját magát, vagyis csak azt tudja utánozni, amit ő maga már képes végrehajtani. Megkülönböztetünk szándékos és önkéntelen utánzást, valamint késleltetett utánzást. Az utánzásban nagyon fontos szerepet játszik a jutalom és a büntetés. A gyermekek számára az utánzás révén kialakuló beleélés szinte egyedüli eszköze mások megértésének.

16 2. Modellkövetés: az utánzásnál magasabb szintű tanulási folyamat, itt már az utánzott cselekvés mellett az is fontossá válik ki az akit utánozunk. A tanulás tehát modellválasztás alapján megy végbe. A modellválasztás történhet egyszerű szimpátia alapján, szerepirigység, a szociális hatalom jelentette presztízs alapján is. Kísérletekkel igazolták, hogy az agresszív viselkedésformák átvételében is szerepet játszhatnak az agresszív modellek, ha ezek viselkedését pozitív megerősítés követi 3. Azonosulás (identifikáció): a pszichoanalízis egyik központi fogalma, Freud nevéhez kötődik. Az azonosulás során a szándékosan vagy spontán választott modelltől átvett viselkedési minták a személyiségbe beépülve annak részévé válnak. Az azonosulás során a hangsúly nem az átvett viselkedésen van, hanem a választott modellel való kapcsolat fenntartásán. 4. Belsővé tétel (interiorizáció): a szociális tanulás legmagasabb szintje. Az interioizáció folyamatában már a modell nem játszik fontos szerepet. A viselkedésformák vagy értékek átvétele, azért történik, mert az egybevág az egyén saját értékrendszerével és így annak átvétele magában is jutalomértékű. Az átvett viselkedésforma, érték, vélemény stb. függetlenedik a forrástól, és szervesen beépül a személyiségbe, azaz belsővé válik. A szociális tanulás formái nem különíthetőek el élesen egymástól. Egymásra épülve, együttesen alakítják és formálják személyiségünket. Forrás:Szerzők: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, Dr. Dávid Mária, Dr. Hatvani Andrea, Dr. Héjja-Nagy Katalin, Taskó Tünde cím: Pszichológia elméleti alapok A szocializáció folyamata: - az egyén közösségi lényé válik - beépül a közösségbe - társas viszonyokkal gazdagodik - alkalmazkodik a közösségi erőkhöz - alkalmazkodik a kulturális jelenségrendszerhez. A családi minta hatása Mivel a szocializáció ismeretek értékek átadása-átvétele átadni csak azt lehet amit birtoklunk adott közösség tagja a közösségre jellemző normákat értékeket, tudást örökítheti át, arra szocializálhat. A társadalmon belül találhatunk olyan csoportokat szubkultúrák, etnikumok, depriváltak amelyek értékrendje, normarendszere elérő, nem a többség társadalom normáit követi-. Ezeket a csoportokat szokták társadalmon belüli társadalomnak is nevezni (roma társadalom). Társadalom: egyén viselkedését, gondolkodását befolyásolja.

17 A szubkultúrák családjai így a saját értékrendjeiket, normáikat örökítik át az utódoknak. Hatások: Az utódok a szubkultúrába integrálódnak. A szubkultúra fennmarad, átörökítődik. A többségi társdalomtól izolálódnak. A társadalmi mobilitás lehetetlen. Szegregáció A társadalmi hátrányok rögzülnek Társadalmi viszonyok újratermelése A társadalmi státusz öröklődése, a társadalmi mobilitás gátja. többgenerációs munkanélküliség a szubkultúra (szegénység kultúrája) normáinak követése a szocializációs minta alapján a depriváció átörökítése - A családban két hatás éri a gyermeket: Spontán és szándék nélkül közvetített ráhatás (szocializáció) Tudatos irányított nevelési forma Az anya-gyermek kapcsolat minden érzelmi kapcsolat modellje. Az apa-gyermek kapcsolat ad irányt és tartást az életben. A testvérkapcsolat érlel szociális, társas érzelmeket Az erkölcsi magatartás terén elbizonytalanodás tapasztalható, erkölcsi válság jelei mutatkoznak. Az öngyilkosságok növekedése, bűncselekmények számának emelkedése, veszélyeztetett helyzetű fiatalok számának növekedése, mentális zavarok gyakorisága. Az erkölcs meglazulásának okai: elgyökértelenedés, individualizmus, szabadosság, az anómia. Fontos a szülők erkölcsi felfogása és értékfelfogása, erkölcsi magatartása és az értékek megjelenése. A tíz legfontosabb érték hazánkban: Béke Család Felelősség Szavahihetőség A haza biztonsága Boldogság Bátorság Munka

18 Anyagi jólét Segítőkészség A szocializálásban fontos szerep jut a példamutatásnak. Hiába tanítjuk gyermekeinknek, hogy ne szemeteljen, ha mi felnőttek nem követjük ezt. A mások tisztelete fontos, e nélkül önmagunkat sem tisztelhetjük. A társadalmi és kulturális tudást a nyelv közvetíti. A gyermek eszköztár nélkül születik, a nyelvet utánzása,,modell követéssel sajátítja el. Skinner ingerreakció elmélet, Bandura szociális tanulás elmélet. Az anya és a gyermeke közötti nyelvi interakció erősíti a gyermek nyelvkészségét. Ha a nyelvi gyakorlás kevés a gyermek nyelvi fejlettsége alacsony. Az általános szocializációhoz tartozik az élményszükségletekre, a környezet szeretetére, az esztétikumra, az egymást segítő életmódra. való szocializálás Az egészséges életvitelre (amelybe beletartozik a rendszeres sportolás is), kevésbé szocializáljuk gyermekeinket, mint a nyugatabbra élő társadalmak. Fontos a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére szocializálni gyermekeinket. A sport a magyar családokban hiánycikk. A tanulás és a könyv szeretetét a szülőknek kell jó példaként átadni. A munkaszeretet szintén fontos tényezője a szocializációnak. Azonban amíg a serdülő és a gyermek azt látja, hogy a tisztességtelen módon szerzett jövedelemből is jól (sőt sokszor jobban) lehet élni, addig nem várhatjuk el tőle a munka szeretetét. A munkára illetve munkaszeretetre szocializálást már kisgyermek korban el lehet kezdeni, a gyermek segítsen elpakolni játékait, később tartsa rendben íróasztalát, szobáját. Majd fokozatosan segítsen be a házimunkába. Egy együtt elvégzett munka mindig jókedvet ad és erősíti az összetartozás érzését. Modellértékű a gyermek számára a szülők egymás közötti kapcsolata háromszögelés problémája, a szülők vádolják egymást. Lényeges a szülő-gyermek kapcsolat. Ez jelenti a család melegét, meghittségét, biztonságot adó burkát. Az emberré válás alapfeltétele a kiemelt személlyel való kapcsolat, pl.: az anyához fűződő emocionális viszony egy életre meghatározza az ember érzelmi kapcsolatait. A szeretet tettekben nyilvánul meg, fontos az elismerés, és a dicséret. A családi életre nevelés másik eleme a munkaszeretetre szocializálás. Fontos: hogy a gyermek segítsen, mert a munka öröme motiválhat munkaközösségi jellege önzetlen és másokért vállalt munka 7. A függőségek kialakulásának egyéni és társadalmi okai: Mit nevezünk szenvedélybetegségnek, függőségnek? Szenvedélybetegségnek azokat a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen - függősége miatt - újra és újra végrehajt, s amelyek a személyre - és többnyire környezetére is - káros következményekkel járnak.

19 Függőség (dependencia): a hosszú időn át fennmaradó viselkedésváltozás, az ismétlődés és tartósság hatására személyiségváltozást eredményez. A függőség jellemzője a hozzászokás kialakulása Függőségben az egyént az adott cselekmény végrehajtása motiválja, elsődlegesen ennek elérése szabja meg cselekedeteit, minden más másodlagos számára. A függőség jellemzője, hogy a személy azt éli meg, hogy szüksége van egy bizonyos viselkedés végrehajtására, folyamatos vágyat érez erre, s nem tud ennek a vágynak ellenállni. Függőséget kialakíthatnak kémiai szerek, ezt a fajta szenvedélybetegséget nevezzük drogfüggőségnek. vagy kémiai addikciónak (alkohol, drog, dohány, cukor) De függeni lehet valamilyen viselkedési együttestől is, például játékszenvedély, a számítógépes- és internet-függőség, a videó-függőség, kényszeres evés, szex-addikciót, az kleptomániát és még sok hasonló, az egészséget és a környezetet károsító viselkedésforma. A függőség egyéni okai szocializációs problémákra vezethetők vissza - hajlamosító tényezők lehetnek biológiai, genetikai okok melyek nem nyertek alátámasztást - a személyiség problémái, megküzdési stratégiák elégtelensége pl. az ivást a feszültségek, stressz átmeneti enyhítésének igénye motiválja, a feszültség fő területe: házasság, család, férfi nő kapcsolat, munkahelyi problémák, életpálya megtörése, karrierrel kapcsolatos( coping stratégiák) - a természetes támaszok elégtelen és hibás működése (humán-ökorendszer) A droghasználat családi előzményei, háttértényezői a szülők alkohol- ill. droghasználata és azzal kapcsolatos attitűdje a szülők érzelmi életének zavara az apa vagy anya tényleges vagy szimbolikus hiánya a szülők tartós hiánya, depriváció A szülő hosszadalmas, súlyos betegsége családon belüli fizikai és/vagy szexuális bántalmazás családi traumák a család élettörténetébe tartozó traumák (kitelepítés, láger, munkatábor, börtön) családszerkezeti sajátosságok (egyszülős család, több generáció együttélése) megsokszorozódott család (nevelőszülők, mostoha és féltestvérek) szülők nevelési stílusa( autokrata vagy megengedő) jutalmazás mértéke, szerepe: az elvárásoknak komoly identitásformáló hatásuk van!! A kevés vagy túl sok elvárás, a következetlen vagy hiányos jutalmazás árt.

20 A diszfunkcionális családi rendszer A családnak fontos szerepe van a szenvedélybetegség - kialakulásában (diszfunkcionális családi rendszer, hajlamosító háttértényezők) - fennmaradásában (játszmák, kodependencia) - és a felépülésben (felépülési modellek, önsegít csoport) A család mint rendszer 2 oldalról közelíthető meg: interakció a rendszer tagjai milyen viszonyban állak egymással működés egészséges-nem egészséges család A család mint rendszer - egészségesen működő család - diszfunkcionális család - a drogos család drogos család, deviáns család jellemzői A családtagok nem tanultak meg problémáikkal és érzéseikkel azonosulni nem tudják megoldani rossz érzéseiket nem őszinték sem önmagukkal sem egymással nem érzünk!nem beszélünk!nem bízunk! A megoldatlan rossz érzések külső viselkedésben nyilvánulnak meg, a családtagok közötti pszichológiai határok vagy merevek (fal van közöttük), vagy rendezetlenek (egymásba olvadnak) a családi szerepek felcserélődnek (pl. a deviáns gyerek uralkodik) A régi sérelmeket, rossz érzéseket még hosszú idő után is felemlegetik, nem tudják megemészteni. Kifelé: a boldog család látszatát tartják fenn, mintha-család Befelé: szégyen, titok, rejtegetnivaló, káosz, a titkolózás egymás között is zajlik, nem segítik egymást mivel a látszat fenntartására megy el az energia, valódi szükségleteik kielégítetlenek maradnak destruktív vádaskodás, minősítés, címkézés, szégyelld magad! Az (rossz) érzések uralják a családot nem az értékrend, alá alá-és fölérendeltségi viszonyok vannak a tagok között > ez kedvez a függőségek kialakulásának > szerepjátszmák (pl. áldozat-üldöző ) A drogos családok speciális jellemzői családon belüli merev, idejétmúlt érintkezési formák (viselkedésmód, beszédstílus) állandó minősítések, címkézések kettős kötés (double binde) a drogos és a másik nemű szülő között szokatlan kapcsolat az azonos nem szülővel Örömtelenség, szexuális problémák a szülőknél szenvedélyszerű viselkedés több generáción át a konfliktusok nyersebb formában jelennek meg az anyák nevelési stratégiája a csecsemőkori állapotot tartja fenn szimbiotikus nevelési stratégia ( uralkodó anya anya- visszahúzódó, elnyomott gyerek) gyakori téma a halál a drogos serdülő szubkultúrája

A család szerepe a szenvedélybetegségek kialakulásában, fenntartásában és kezelésében Összeállította: Petró Viktória 2007. ADELANTE ALAPÍTVÁNY Intro Vázlat A család mint rendszer - egészségesen m köd család

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9.

A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei G Y O M A E N D R Ő D, 2 0 1 4. A U G U S Z T U S 2 9. A foglalkoztatási problémák társadalmi hatásai, a vidéki Magyarország lehetőségei D R. B A L C S Ó K I S T V Á N L É L E K K E L A V I D É K É R T T U D O M Á N Y É S V I D É K F E J L E S Z T É S A H

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

A szenvedélybetegség kialakulásának rizikófaktorai Összeállította: Petró Viktória 2007. ADELANTE ALAPÍTVÁNY Vázlat BIO-PSZICHO-SZOCIÁLIS SZOCIÁLIS HÁTTÉR Cirkuláris okság( kauzalitás helyett) 1. Biológiai

Részletesebben

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához K É R D Ő Í V Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához Tisztelt polgárok! Komárom városa a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as számú törvény és a vállalkozói 445/1991-es

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL 1. A./ A megismerő folyamatok pszichológiája: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet. A megismerő funkciók egész életen át

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Nők mélyszegénységben

Nők mélyszegénységben Debrecen, 2011. november 15. Nők mélyszegénységben Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék A női szegénység globálisan A világ

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A gyermekek szegénysége elfogadhatatlan. Minden negyedik-ötödik gyermek nélkülözésekkel, fejlődését nehezítő körülmények között él. Minden

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Rehabilitációs alapismeretek

Rehabilitációs alapismeretek Rehabilitációs alapismeretek 1 Hátrányos helyzet szociális hátrányok A hátrányos helyzet megnyilvánulásai: az alacsony jövedelem, a rosszul felszerelt, egészségtelen vagy szűkös lakáskörülmények, iskolai

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentáció a Krízisközpontok működtetéséhez Kötelezően

Részletesebben

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2. BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOKRÓL 2015. április 21. 1 2014. január 1. - 2014.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Miért tartunk itt? Hajléktalanügyi országos konferencia 2008. Győri Péter: Miért tartunk itt?

Miért tartunk itt? Hajléktalanügyi országos konferencia 2008. Győri Péter: Miért tartunk itt? Győri Péter: Előadásomat ismét és még mindig Solt Ottília, Mezei György, Pik Katalin, Ungi Tibor és Bognár Szabolcs emlékének ajánlom Egy gondolatmenet lépései tézisek: 1. Az otthontalanság lakástalanság

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Családsegítő Központ 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - szociális étkeztetés

Családsegítő Központ 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - szociális étkeztetés Családsegítő Központ 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tájékoztató a Berhida közigazgatási területén igénybe vehető szociális alapellátások helyzetéről Házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Lehetőségeink és felelősségünk az iskolai gyakorlatban

Lehetőségeink és felelősségünk az iskolai gyakorlatban Lehetőségeink és felelősségünk az iskolai gyakorlatban Esély az önálló életkezdésre című, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola Utak Nincs folyamatosság, az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SZEMPONTRENDSZER A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZEMPONTRENDSZER A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Segédlet a Vissza az utcáról című, 2011 UNY kódú pályázati felhívás 8. számú mellékletének elkészítéséhez A szükségletfelmérésnek a jelenlegi állapotot,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben