MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET"

Átírás

1 MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET UEFA B EDZŐK KÖTELEZŐ MEGYEI TOVÁBBKÉPZÉSE (licenc meghosszabbítás) A korosztályos képzés pszichológiája Előadó: Baranya István Szakmai és Felnőttképzési Intézet igazgató

2 Tartalomjegyzék: I. A korosztályos képzés célkitűzései 1. Tanulási folyamat II. Biológiai fejlődés: III. A labdarúgó sportpszichológia főbb területei: 1. Főbb életkori szakaszok 2. Személyiségfejlődés 3. Gyermekbántalmazás 4. Szenvedélybetegségek 5. A stressz Látogassa honlapunkat! Várunk cikkeket, tanulmányokat, edzésvázlatokat, gyakorlatokat és minden olyan szakmai anyagot, melyet más edzőkollégáiddal szeretnél megosztani. Küld el a következő címre: kovacs_ 2

3 I. A korosztályos képzés célkitűzései: A tanulási folyamat, a képzés: Az európai követelményeknek megfelelő egységes képzési rend, amely éves folyamat: A célkitűzések az adott életkori sajátosságoknak megfelelően az általános és a labdarúgás tantárgy specifikus fejlesztési területeire épül. 6-8 évesek alapok lerakása Cél: a labda uralása, ismerkedés a labdával, játék, mozgás, ügyességi és koordinációs alapjainak lerakása: jól felépített, pozitív hangulatú, játékos mentalitású foglalkozásokkal 8 9 évesek edzés tanulás Cél: a labdaérzékelés fejlesztése, labdarúgó játék koordinációs és játékkészség alapjainak lerakása pozitív mentalitás, önbecsülés kialakítása, a játék létszükségletté váljék öröm, barátság, játék a játékért évesek - alapedzés Cél: a koordinációs-technikai bázis rögzítése, az ügyesség fejlesztése taktikai, csapatjáték alapok lerakása az aerob bázis és az erőkifejtés alapjainak lerakása, közösség, összetartozás, pozitív mentalitás fegyelem egyéni bánásmód évesek verseny tanulása Cél: a mérkőzésérettség alapjainak megteremtése, a tudatos egyéni és közösségi teljesítmény. a pozíciókhoz szükséges speciális technika optimális kondicionális felkészítés az egyéni és közösségi célok összhangja az egyén felelőssége a felkészülésben az életvitel és teljesítmény kapcsolata felkészülés a pályán kívül év felett - edzés a győzelemért Cél: a bajnoki- és tétmérkőzések érettségének megszerzése, az eredmény és teljesítmény központú játéktudás. a célszerű technika taktikai-játék fegyelem maximális kondicionális felkészítés fegyelem, alkalmazkodás, az eredmény tudatos értékelése karrier központú életvitel 3

4 II. Biológiai fejlődés: Minden labdarúgó 6-18 éves kora között keresztülmegy a biológiai fejlődés szakaszain. Ezek a szakaszok nem jelentenek merev, rögzített határokat, hiszen a határok eltolódhatnak, akár az akceleráció (felgyorsult fejlődés), vagy a retardáció (lelassult fejlődés) következtében, de különbség mutatkozhat az emberi test élettani működésében és pszichikumában is. A mozgásfejlődés értelmezését több oldalról közelítik, de mindannyian egyeznek abban, hogy ez egy folyamat amely a születéstől kezdődik és több lépcsője van. A mozgásfejlődés állandó módosulás, amely magában foglalja a koordinációs, kondicionális képességek fejlődését és ezeket a nem és az életkor összefüggéseiben értelmezi. Kronológiai (naptár) életkor: a születéstől eltelt idő, azaz a valós életkor Biológiai életkor: a szervezet fiziológiai, kémiai-hormonális, érzékszervi, pszichológiai működésének egymástól gyakran eltérő sebességviszonyainak összegzése. A szervezet mindennapi állapotával, az azt meghatározó természeti körülményekkel és társadalmi tényezőkkel áll összefüggésb JÁTÉK SZFÉRA GYAKORLÁSI SZFÉRA F E D C B A % ELŐF. ÉLETK. SZOKT. 1. életkor JÁTÉKÉRETTSÉG MÉRKŐZÉS- BAJOKSÁG OPT. KIAKÍTÁSA ÉRETTSÉG ÉRETTSÉG ÉRETTS. SZOKTATÁS TANULÁS A MÉKŐZÉSHEZ A JÁTÉKON VALÓ JÁTÉKHOZ KERESZTÜL KÖZELÍTÉS TELJ. A MÉRKŐZ. OPT. TELJ. TELJ. KÉP. A TUDÁS MÉRK. Hogyan sajátítsuk el a játéktudást? A fejlődést a tehetség saját szintjéhez kell igazítani, melynek három pillére van: - Biológiai fejlődés - Személyiség fejlődés - Játék- és mérkőzésérettség szintjeinek elérése Tanulási fázisok - Tanulási fázisok - Tanulási fázisok 100 % (organikus fejlődés) 1 idegrendszer mozgástanulása 2 szív, keringési bázis 3 nemi, hormonális, csont- és izom A ügyesség, koordináció B labdaérzékelés, technika C egyéni technikai bázis rögzítése D kondicionálás 50 % A B D 2 C (évek) Életkori szakaszok Nők Férfiak Újszülöttkor 1-10 nap Csecsemőkor 10 nap 1 év Korai gyermekkor 1 3 év Első gyermekkor 4 7 év Második gyermekkor 8 11 év 8 12 év Serdülőkor év év Ifjúkor év év Érettkor I év év Érettkor II év év Időskor év év Aggkor év A hosszú élet kora 90 év fölött 4

5 III. A labdarúgó sportpszichológia főbb területei: 1. Főbb életkori szakaszok 2. Személyiségfejlődés 3. Gyermekbántalmazás 4. Szenvedélybetegségek (Drog, alkohol, dohányzás) 5. Stressz 6. Motiváció, mentális bázis 1. Főbb életkori szakaszok: éves korig : csecsemő kor éves korig : kisgyermek kor éves korig : óvodás kor éves korig: kisiskolás kor éves korig: felső tagozatos kor --- serdülőkor éves korig: serdülő v. pubertáskor ( pre, pubertás, poszt) éves korig: ifjúkor /65 éves korig: felnőttkor - 55/65 éves kortól: öregkor 2. Személyiségfejlődés személyiség nem funkcióképesen áll elő - nem születik -, hanem az adottságok talaján a környezettel való kölcsönhatásában - fejlődés eredményeként - bontakozik ki. Az egyéni vonások már az egyedfejlődés korai szakaszában is megnyilvánulnak, a személyiség tényleges fejlődése valójában csak az éntudat megjelenésével veszi kezdetét. A modern pszichológia a személyiség fejlődését azokkal az objektív feltételekkel együtt vizsgálja, amelyek kialakulását meghatározzák. Ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az ember egész lelki tevékenysége - amelyet a külső feltételek befolyásolnak - saját specifikus belső törvényei szerint fejlődik. A személyiségfejlődés determinánsai az átöröklés, a környezet és a nevelés. a.) A környezet szerepe: Tény, hogy a személyiségre - annak fejlődésére - az anyagi viszonyok jelentős hatással vannak; azonkívül a személyiség fejlettsége nagyban függ a társadalom fejlettségi szintjétől, viselkedését, magatartását pedig társas kapcsolatainak jellege is nagymértékben alakítja - az öröklött diszpozíciók tehát nem önmaguktól fejlődnek meghatározott magatartásformákká, képességekké. A társadalmi determinánsokat azonban nem szabad oly mértékben előtérbe állítani, hogy a személyiség tisztán társadalmi meghatározottságú kategóriává váljék, hiszen a külső hatások csak a belső feltételeken keresztül juthatnak érvényre. b.) Öröklés-tanulás-környezet: 5

6 a személyiség bizonyos sajátosságai (így például az idegfolyamatok intenzitása, mozgékonysága, a serkentés és a gátlás sajátos viszonya és más adottságok) öröklődnek; ugyanakkor a képességek közvetlen anyagi alapját képező feltételes idegkapcsolatok gyakorlás, tanulás eredményeként jönnek létre és rögzülnek. Az ikerkutatások tanúsága szerint sem az átöröklés, sem a környezet, sem a nevelés nem tekinthető abszolút determinánsnak, de mindháromnak nélkülözhetetlen szerepe van a személyiségfejlődés folyamatának alakulásában; az átöröklésnek döntően a testi tulajdonságok, a környezetnek és a nevelésnek pedig minden más tulajdonság determinációjában. A három tényező tehát a legszorosabb összefüggést mutatja. Az átöröklés a személyiségfejlődés biológiai alapját, a környezet potenciális forrását, a nevelés pedig effektív megvalósulását, illetve annak módját biztosítja. c.) A személyiségfejlődés szakaszai: A személyiségfejlődés folyamatában több életkori szakaszt különböztethetünk meg, mégpedig: o az újszülöttkort, o a csecsemőkort, o a kisgyermekkort, o az óvodáskort, o a kisiskoláskort, o a prepubertáskort, o a serdülőkort, o az ifjúkort, o a felnőttkort o az öregkort. Valamennyi szakasznak megvannak a maga sajátosságai, amelyek egyszersmind minőségi többletet is jelentenek a megelőző kor sajátosságaihoz képest. Az egyes életkori periódusok alsó és felső határai egyértelműen nem határozhatók meg, mivel a biológiai fejlődés általános felgyorsulása - az akceleráció - miatt az egyéni különbségek meglehetősen nagyok. Az újszülöttkor az emberi élet első két hónapja. Az újszülött még biológiai lény, akinek megnyilvánulásait a veleszületett (öröklött) mechanizmusok: a feltétlen reflexek (szopó-, kapaszkodó-, tájékozódó-, védekezőreflexek) irányítják. A megismerési funkciók közül ebben a szakaszban egyedül az érzékelés működik csak, az újszülött észlelésre még nem képes. Nem tud különbséget tenni saját teste és a külvilág tárgyai között sem. Érzései, kifejező mozgásai alacsony szintűek, differenciálatlanok. A csecsemőkor Nagyjából egyéves korig tart. Ebben az időszakban már megjelennek a feltételes reflexek, s velük párhuzamosan ugrásszerű fejlődésnek indul az érzékszervi és a mozgáskoordináció. Félév elteltével kezd funkcionálni az észlelés, egy kezdetleges szintű emlékezeti működés, majd pedig a konkrét helyzetekre korlátozódó praktikus intelligencia (gondolkodás). Az anyával való igen szoros kapcsolat folytán indul meg az érzelmek differenciálódása. 6

7 Jellemző a csecsemőkre a tárgyakkal való manipuláció. A szakasz végéhez közeledve erősödik az utánzási hajlam, amely már a verbális reagálásmódra is kiterjed; a szavak jelentését azonban általában még nem érti a csecsemő. A kisgyermekkor körülbelül hároméves korig tart, a legszembetűnőbb minőségi változás a beszéd elsajátítása, a második jelzőrendszer fokozatos térhódítása, a fogalmi gondolkodás megjelenése, az éntudat és a nemi tudat kialakulása. Mindezek hatására ugrásszerűen bővül a tárgyi ismeretek köre. A kisgyermek fő tevékenysége ebben a szakaszban még a funkciójáték, de már megjelenik a szerepjáték és a konstrukciós játék kezdetlegesebb formája is. A tanulás még döntően utánzáson alapul (a kisgyermek egész sor viselkedésmintát, készséget sajátít el). Az akarati cselekvés még meglehetősen alacsony szintű, az önállósági törekvés mellett ugyanis igen erős a támaszkeresési, függőségi szükséglet. Az óvodáskor a hatéves korig terjedő időszak, a korábban megjelent pszichikus funkciók, magatartás- és élménymódok kibontakozásának időszaka. A fő tevékenységi forma: a szerep- és konstrukciós játék nagy hatással van a képszerű - szemléletes - gondolkodás, a képzelet, az analizáló-szintetizáló képesség fejlődésére. Az időszak végére a gyermek megtanul különbséget tenni a valóság és a képzelet világa között. Az egyre szaporodó miért"-kérdések az érdeklődés szélesedéséhez vezetnek, amelyben már a nemi kíváncsiság is megjelenik. A magatartást döntően az érzelmek irányítják, nemkülönben a tanulást A tovább erősödő önállósulási vágy korlátozása dacreakciót vált ki (első dackorszak). Az óvodás a vele egyező nemű szülővel azonosul, de szeretné kisajátítani a másik szülőt is, s ez a törekvés feszültséget okoz mindkét szülőhöz való érzelmi viszonyulásában (érzelmi ambivalenciák, Ödipus-komplexusok). A kisiskoláskor Az alsó tagozat időszakát foglalja magában. A gyermek társas viszonyai módosulnak, kapcsolatai szélesednek; a család, a szülő elveszti korábbi meghatározó szerepét. A fő tevékenységi formában: a tanulásban az utánzás már csak alárendelt szerepet kap. Kialakul a szándékos és viszonylag tartós figyelem képessége, a feladattudat, a kötelességérzet, a beilleszkedési alkalmasság. A megismerési funkciók jelentősen differenciálódnak, és minőségileg is fejlődnek. Fokozódik a tárgyi érdeklődés és a realizmus. A kisiskolás már képessé válik a fogalmak rendszerezésére, a lényeges és lényegtelen vonások különválasztására, a dolgok közötti viszonyok felfogására. Az akarás fejlődésének következményeként jelenik meg a versengés, a rivalizálás vágya, illetve az erre való hajlam. Erősödik a szociális motiváció szerepe. Kialakul az ún. kategorikus erkölcsi felfogás és elemi szinten a közösségi érzés. A prepubertáskor Nagyjából a felső tagozatos éveket fogja át, és olykor már az általános iskola utolsó évében befejeződik. 7

8 Ezt az életkori szakaszt a viszonylagos testi és lelki kiegyensúlyozottság jellemzi. A tárgyi érdeklődés tovább mélyül, és valamilyen irányban specializálódik (erre utal például a gyűjtőszenvedély). Kialakul az elvont - fogalmi - gondolkodás. Fokozatosan megváltozik a nemi szerep követelményrendszere, átmeneti elkülönülési tendencia osztja rivalizáló csoportokba a két nemet, mely csoportokon belül igen erős a szolidaritás érzése. A gyermeki szerepmagatartás bomlása is kezdetét veszi. Az érzelmi-indulati életben a szakasz vége felé feszültség, nyugtalanság lép fel, ami az igen erőssé váló önállósulási törekvésekkel együtt gyakran vezet konfliktusokhoz, mind a családban, mind az iskolában. A serdülőkor A megelőző periódus végén jelentkező ellentmondások teljes kibontakozásának időszaka, amely általában éves korig tart. Amíg az első alakváltozás a kisiskoláskorban, addig a második ebben az időszakban megy végbe. A személyiség átstrukturálódik, a szociális környezet ugyanis felnőttes követelményeket támaszt a felnőttes testalkatú gyerekekkel szemben. Ez együtt jár a teljes lelki átállítódással is. (csókolom helyett jónapot) A legnehezebb feladat a szülőkhöz való viszony átalakítása - a gyermeki függés helyett az egyenrangú baráti viszony megteremtése - és a nemiség megértése. Központi probléma a partnerkapcsolatokra való előkészület, az önismeret, a gyermeki világkép átértékelése. A sok megoldandó probléma miatt gyakori a befelé fordulás. Az ifjúkor A felnőtté válás kora; felső határa az iskolázástól függően meglehetősen változó. Ebben az életkori szakaszban helyreállítódnak a helyes testarányok (harmadik alakváltozás), ami a harmonikusabb mozgásban is kifejezésre jut. A fejlett mozgáskoordináció együtt jár a testi erő és a reagálóképesség növekedésével. Befejeződik a biológiai érés, kialakul a lelki harmónia. A megismerési folyamatok mindegyike magas fejlettségi fokot ér el. A gondolkodás például ebben a periódusban éri el legmagasabb absztrakciós szintjét. Az ifjút széles körű érdeklődés, nagy ambíció, differenciált érzelmi élet jellemzi. Fontos magatartás- és személyiségformáló tényezőként jelentkezik ebben az időszakban a barátság és a szerelem. Az ifjúkori személyiség központi problémája a társadalmi életbe való beilleszkedés, amely céltudatos keresés: válasz-, hely- és társkeresés formájában nyilvánul meg. A felnőttkor A felnőtt ember fő tevékenysége a munka lesz, amely a személyiségfejlődés további forrását is képezi. Az egyén kapcsolatrendszere átszerveződik: Rádöbben az embert arra, hogy az élet nem végtelen. A mai pszichológia a felnőttkoron belül több periódust különböztet meg, éspedig: a o korai felnőttkort (a felnőtt társadalomba való tényleges beilleszkedés időszakát, amely körülbelül a 30. életévig terjed), 8

9 o középső felnőttkort (az egyéni célok megvalósításának szakaszát, amely nagyjából a 45. életévvel zárul le), o késői felnőttkort (az öregkorba való átmenet periódusát, amely a nyugállományba vonulásig terjed) és az öregkort (a 60 év feletti időszakot). Az átmeneti időszakok éppúgy válságperiódusok az ember életében, mint a serdülőkor. E válságok előidézői a klimatérium (a szervezet hormonális áthangolódása, amely nem csak a nőknél jelenthet komolyabb válságot); a pszichofizikai teljesítőképesség átstrukturálódása (fokozatos csökkenése); a gyermekek önállósulása; a nyugállományba vonulás. Az öregkor Fiziológiai, pszichológiai öregedés A pszichikai öregedéssel a személyiség figyelme egyre inkább befelé fordul. Lezajlik egyfajta számvetés: mit sikerült megvalósítani a fiatalkori elképzelésekből. Biztos jele a pszichikai öregedésnek a múlttal való intenzívebb foglalkozás és az is, hogy az egyén erősebben kötődik a megszokott tárgyakhoz, nehezebben válik meg tőlük. Az idős ember ragaszkodik kialakult szokásaihoz, újabbakat már nemigen tanul meg. Az élet kritikus periódusai önmagukban is mélyreható változásokat hoznak a személyiség pszichikumában, tudatában (a gyermek házassága, a nagyszülővé válás, a társvesztés, a munka elvesztése mind-mind maradandó nyomot hagynak). Érdekesen alakulnak az öregedéssel kapcsolatos beállítódások is. Sokan vannak, akik nem tudnak belenyugodni ebbe az állapotba; be akarják bizonyítani, hogy még bírják a versenyt a fiatalokkal. Az ilyen beállítódás veszélyes következményekkel járhat, túlfeszítettséghez, fizikai-szellemi összeroppanáshoz vezethet. Normális személyiségfejlődés esetén az öregedés érzelmi elfogadása kellő időben bekövetkezik, ami megnyugvással jár, és kiegyensúlyozott öregkort biztosít. Az ilyen ember erejéhez mérten továbbra is tevékenykedhet, hasznot hajthat a társadalom számára. Fontos tehát, hogy az öregember ne érezze magát fölöslegesnek; ösztönözze őt az a tudat, hogy tartozik valahová, számítanak rá. 3. A gyermekbántalmazás: a.) A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme lenne. Mit értünk jó, vagy rossz bánásmódon? Azt, hogy a gyermek szükségletei milyen mértékben teljesülnek. Minden élőlénynek vannak szükségletei, és a fejlett társadalmakban ezeknek a szükségleteknek a teljesülését törvényben deklarált jogok biztosítják. A Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményhez hazánk is csatlakozott, és az Alkotmányon kívül több törvény is megfogalmazza a gyermekek jogait. A jogok érvényesítése a szülő kötelessége, a bántalmazó szülőre pedig éppen az a jellemző, hogy nem veszi figyelembe gyermeke jogait, nem elégíti ki szükségleteit. A számonkérés, a kontroll pedig rosszul, vagy egyáltalán nem működik. A jogok között az első helyen szerepel az alapvető szükségletek biztosítása, vagyis a táplálkozáshoz, az egészséghez, a gyermek életkorának megfelelő különleges biztonsághoz, és a különböző ártalmak elleni védelemhez való jog. Magyarországon ma 150 ezer gyermek éhezik. A testi, vagy lelki sérülést okozó bántalmazások az egészséghez való jog durva megsértését jelentik, de még az ilyen módon beteggé tett gyerekek számát sem ismerjük, a téma tabu. A szülői hanyagság miatt sok gyerek kerül veszélyhelyzetbe, amivel szemben gyakran a szakemberek is tehetetlenek, vagy 9

10 közömbösek. A fizikai és lelki bántalmazások, durva büntetések, mint nevelési módszerek, az emberre jellemző speciális szükséglettől, a szeretettől, tisztelettől és megbecsüléstől fosztják meg a gyereket. A szó nemes értelmében vett emberré válás záloga a gyermek fejlődéséhez fontos feltételek biztosítása. A bántalmazott gyerek is ember lesz, de képességeinek megfelelő emberi értékeit nem tudja kibontakoztatni. b.) A bántalmazás okai A legtöbbünknek, aki gyereket nevel, kiszaladt már a száján: agyoncsaplak, ha nem hagyod abba! A gondolat gyakori, de sokkal ritkább a tettlegesség. Miből ered a különbség? A gyerek szeretetéből és elfogadásából - vagy annak hiányából - és a felnőtt probléma-megoldó képességéből. A megélhetési nehézségek, agyonhajszoltság, alkoholizmus, depressziós betegségek, családi krízisek kiválthatják, vagy súlyosbíthatják a bántalmazási folyamatot. A gyerek szeretete és elfogadása látszólag nagyon egyszerű, segít minket a természet, és a családunktól tanult minta. Az újszülött mindent megtesz annak érdekében, hogy magához kösse szüleit: kitartóan néz a felnőttre, mosolyog, szavak nélkül is beszélget. Kikényszeríti a gondoskodást, hiszen ez a feltétele életben maradásának. Ha az újszülött és a szülő nem élheti át szoros együttlétben az első hetek, hónapok boldogságát, csorbulhat a szeretet, az összetartozás érzése. A fogyatékossággal, súlyos betegséggel született gyermek ügyetlenebb, nem tudja használni kötődést eredményező képességeit. A szülő csalódottsága, a kicsi mássága gyakori kiváltója a gyerek sok esetben már a csecsemő bántalmazásának. Tény, hogy a fogyatékos, beteg gyerekek bántalmazása kétszer olyan gyakori, mint az egészségeseké. Az a szülő, aki gyerekként nem élte át az összetartozás, a szeretet élményét, felnőttként is képtelen erre. Aki gyermekkorában azt tanulta, hogy szorongásait, idegességét agresszióval vezesse le, felnőttként is nehezen tud más megoldást találni a problémákra. A természet ismétli önmagát. Így válhat a keményen, veréssel nevelt, érzelmileg elhanyagolt gyermekből bántalmazó szülő. Ez a bántalmazás problémájának a lényege: generációról generációra öröklődik. A megoldás is a lényegben rejlik: meg kell szakítani a folyamatot. c.) fizikai bántalmazás a legismertebb és leggyakoribb visszaélés a gyermekkel szemben. Nagyon sok formája van, az egyszerű pofonoktól a különböző eszközökkel végzett verésig, és a szülők fantáziája hátborzongatóan dús ebben a tekintetben. Találkoztam büntetésből villanyrezsóra ültetett kislánnyal, cigaretta-csikkel égetett gyerekkel, eltört karú csecsemővel. Az óvodában és iskolában rendszeresen kék foltokkal, véraláfutásokkal megjelenő gyermek szülei általában azzal védekeznek, hogy a kicsi állandóan elesik, legurul a lépcsőn, vagy felborul a biciklivel. Bántalmazásra utal, ha a sérülések helye és jellege nem magyarázható a szülő által elmondott okokkal. Ha egy csecsemő beszorul a járóka rácsai közé, önmagától nem törheti el a lábát, vagy karját, mert a fájdalom miatt nem erőlteti végtagjai kiszabadítását, sírással kér segítséget. Ezekben az esetekben feltétlenül orvos véleményét kell kérni. A rendszeresen vert gyerek minden testi érintéstől fél, ha egy felnőtt közeledik felé, védekezően a feje fölé emeli a karját. Életkorát meghazudtolóan együttműködő, készséges, nehogy ismét bántsák. Nagyon jellemző, hogy a bántalmazás után a szülő nem, vagy csak késve viszi orvoshoz a gyermeket. Hátborzongató példa, hogy a patkány által megcsonkított csecsemőt szenvedései ellenére csak egy nap elteltével vitték a kórházba. A tettlegességet ugyan nem a szülők követték el, de a segítség elmulasztása ugyanúgy kimerítette a bántalmazás fogalmát, amit az ügyben eljáró gyámügyi szakemberek sajnálatos módon nem vettek figyelembe. Mélyen elgondolkodtató, hogy a csecsemők fizikai bántalmazása az összes eset egyharmada. Vagyis arányaiban a legvédtelenebb csöppségek szenvedik el a legtöbb tettlegességet. Hogyan lehet képes erre egy szülő? d.) Elhanyagolás Nagyon sok éhező gyerek van a világon, különösen a szegény afrikai országokban. Az alultápláltság, fehérjehiány ott népbetegség, egyszerűen nincs mit enniük. A jóléti társadalmak hatalmas termékbősége mellett éhező gyerekek azonban nem a természeti szélsőségeknek, hanem saját 10

11 szüleiknek vannak kiszolgáltatva. Nem kapnak enni, vagy nem azt kapják, amire szükségük lenne. Ha egyes szülők a gyerek jogán kapott szociális támogatásokkal nem a kocsmákat, dohánygyárakat és játéktermeket gazdagítanák, akkor nem kellene 150 ezer éhező magyar gyerekről beszélni. Ha minden szülő a szakemberek tanácsai szerint táplálná csecsemőjét, kevesebb beteg gyerek lenne. Az éheztetés, vagy a minőségében silány táplálás nem csupán a testi fejlődés lemaradását eredményezi. A szellemi fejlődéshez is szükség van bizonyos alapvető tápanyagokra, sőt a tápláltság a lelki fejlődésre is kihat. Tény, hogy az éhezés agresszióhoz vezet. Gondoljanak csak saját maguk, főnökük, vagy barátaik fogyókúrájára, amikor idegesek, ingerültek, és munkájuk minősége sem a megszokott. A beteg gyerek egészségügyi ellátásának elhanyagolása is gyakoribb, mint gondolnánk. Sajnos az óvodában, iskolában gyakran találkozhatunk olyan gyerekekkel, akik állandóan köhögnek, betegek, de orvoshoz nem viszik őket. A jól táplált, drága játékokkal elhalmozott, de biztatást, odafigyelést és szeretetet nélkülöző gyereknek a lelke elhanyagolt, ami jelentős nyomot hagy személyiségén. Az üres házba bezárt, magára hagyott gyerek fél, nem érzi magát biztonságban. Vagyis az elhanyagolás során a gyermek olyan szenvedéseket kénytelen elviselni, amelyek megfelelő szülői gondoskodással elkerülhetőek lennének. Az elhanyagolás és a bántalmazás határa nehezen húzható meg. Következményeiket tekintve egy kategóriába sorolhatóak. e.) Lelki bántalmazás Az egészség szó jelentése: testben, szellemileg és lélekben ép. Oda kellene figyelnünk arra a statisztikai adatra, amely a WHO és a Világbank 1996-ban végzett közös felmérése nyomán látott napvilágot. Eszerint a éves korosztály legjelentősebb egészségügyi kiadásait (gyógykezelés, gyógyszer) és szociális költségeit (táppénz, munkaképtelenség) a lelki betegségek, különösen a depresszió adják. A pszichés betegségek jelentős százaléka ered lelki bántalmazásból. Sok esetben a szülő sem tudja, hogy bántalmazza gyermekét, ha nem mutatja ki szeretetét. Gyakori, hogy a szeretet nem a gyereknek szól, hanem a teljesítménynek. Akkor szeretlek, ha ötöst hozol mondja nevelési szándékkal a szülő, pedig lehet, hogy a gyerek veleszületett képességei miatt képtelen a matematikaleckét tökéletesen megoldani. Ő mindent megtenne, hogy szeressék, de elvárható-e tőle (bárkitől), hogy képességei fölött teljesítsen azért, hogy szeretetet kapjon? A másik véglet, hogy a szülő észre sem veszi, láthatóan nem érdekli, hogy gyermekének milyen eredményei vannak, mit csinál és hogyan. Ez jelentős mértékben befolyásolja a gyerek személyiségfejlődését. A sarokba állítás, megalázás, gúnyolódás lelki kínzás a gyerek számára. A szülő rendszeresen és harsányan hangoztatott lekicsinylő véleménye mély depresszióba kergetheti a gyereket, egész életében küszködhet csökkent önbecsülésével. A testi hibás, vagy túlsúlyos gyerek mások előtti kigúnyolása is ebbe a kategóriába tartozik. A büntetések sorozata, a barátoktól, a közös gyerekprogramoktól való eltiltás az önbizalomtól, a kortársakhoz való tartozás érzésétől fosztják meg a gyermeket Ezek az információk nem a kritika, hanem a segítés célját szolgálják. Sokan követtünk el nevelési hibát, de soha nem késő megváltoztatni módszereinket. f.) Szexuális bántalmazás Ebbe a fogalomkörbe nem csupán a szexuális erőszak tartozik, hanem a nemi játékokra, fajtalankodásra való buzdítás és zaklatás is. A legnehezebben felismerhető bántalmazási forma, sok esetben csak évek, évtizedek múlva derül ki a különböző pszichés problémák elemzésekor. Ezért Svájcban a szexuális bántalmazás bűntette elévülhetetlen. Az esetek legnagyobb részében a családon belüli, vagy a családdal szoros kapcsolatban álló személy követi el a bántalmazást. Sajnos néha az anya is tud róla, a zaklatás az ő hallgatólagos beleegyezésével történik. A gyerek sok esetben a szeretet megnyilvánulásának tartja a szexuális 11

12 közeledést, ezért nem szól; más esetekben azért hallgat, mert titoktartásra kötelezik, fél és szégyelli magát. A szexuális bántalmazásnak csak a gyanúja vethető fel, a megtörtént tény kiderítése orvosi és hatósági feladat. Az óvodás, vagy kisiskolás gyermek életkorához nem illő, feltűnő szexuális érdeklődése és viselkedése pszichiátriai vizsgálatot indokol. Ha egy iskolai, vagy baráti beszélgetés során a serdülő hevesen és riadtan utasítja el a szexualitás témáját, problémát sejtet. Egyes kapcsolatok hirtelen megszakítása, feltűnő kerülése, magatartási és viselkedési zavarok, szökés, csavargás, depresszió hátterében is állhat szexuális zaklatás. A kezeléshez pszichiátriai segítségre van szükség, mert ez a bántalmazási forma súlyos lelki válságokat, maradandó személyiségbeli torzulásokat okozhat. Amerikai felmérések szerint a prostituáltak jelentős hányada gyermekkorában szexuális bántalmazás áldozata volt. Van lehetőségünk a megelőzésre. Meg kell tanulnunk, hogy gyerekeinkkel életkoruknak megfelelően beszélgessünk a szexualitásról, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy vannak intim testrészei, amelyek felett csak ő rendelkezhet. g.) A gyermekbántalmazás következményei A szó nemes értelmében vett emberré válás képessége minden újszülöttben ott rejtőzik. Az, hogy ezekből a képességekből mi valósul meg, azon múlik, hogy hogyan bánnak vele, hogyan nevelik. Az alapvető fizikai szükségleteitől például a tápláléktól - megfosztott gyermek egyetlen vágya, hogy jóllakjon. Nem a világ csodái után érdeklődik, ahogyan azt ebben az életkorban kellene, csupán létfenntartására koncentrál. A szeretet az ember alapvető szükséglete. Ha nem kapja meg, lelki beteggé válik. Ha gyermekként nem szerették, a szeretni tudás művészetével felnőttkorban sem rendelkezik, ami jelentősen befolyásolja emberi kapcsolatait. Ha rendszeresen és szándékosan bántják, vagy veszély esetén nem kap védelmet, bizalmatlan lesz a felnőttekkel szemben, vagyis mindig és mindenhol fél, ami személyiségét jelentősen befolyásolja. A veréssel, büntetések sorozatával nevelt gyerek értéktelennek érzi önmagát, önbizalom nélkül pedig nem tud tanulni, teljesíteni. Ha a szülő számára közömbös, hogyan tanul, ő sem fog arra törekedni, hogy kibontakoztassa képességeit. A depresszió, a kábítószerhez való menekülés, a serdülőkori öngyilkosságok nagy részének gyökere a fentiekből ered. A bántalmazás társadalmi következményei is nagyon fontosak. A rendszeresen vert, agresszíven nevelt gyerek az óvodában és iskolában bántja társait (a mi gyerekünket is), hiszen ezt a viselkedést tanulta szüleitől. Felnőttként felesége és gyermekei bántalmazójává válik, vagyis a problémát átörökíti a jövő generációjára is. A bűnözés is összefüggésben van a bántalmazással. Amerikai statisztikák szerint a bűnelkövetők 78%-a bántalmazott gyermek volt, és a prostituáltak 96%-a gyermekkori szexuális bántalmazáson esett át. Ugye nem ezt akarjuk? h.) A gyermekbántalmazás megelőzése és kezelése Meggyőződésem, hogy a bántalmazó szülők többsége nem is tudja, hogy bántja gyermekét. Nincs olyan egészséges, ép lelkű szülő, aki gyermekének rosszat akarna. Vannak viszont rossz tanácsok és elavult, rideg nevelési hagyományok. A legtöbb bántalmazó szülő a saját családjában tanult nevelési módokat ismétli, mert azt hiszi, hogy ezzel tesz jót gyermekének, mert nincs tisztában a gyerek testi és lelki szükségleteivel, mert nem ismeri jogait. Ezért a bántalmazás megelőzésének a legalapvetőbb módja a szülők felvilágosítása. Nyugat-Európában rendszeres előadásokat, csoportfoglalkozásokat szerveznek a szülőknek, hogy megismertessék a gyerekek lelki és szellemi fejlődését, annak feltételeit. Nem bízzák a véletlenre. Megtanítják, hogy a szülő mivel árthat gyermekének, és hogy ennek milyen következményei lehetnek. Megismertetik a szorongás és depresszió tüneteit, elmondják, hogy mikor kell orvoshoz, vagy pszichológushoz fordulni. Lehet-e koraibb és jobb formája a kábítószer-használat megelőzésének? Az a szülő, aki szeretetet és jó mintát kapott, fogékony a gyermekével kapcsolatos információkra. Aki maga is bántalmazva, elhanyagolva nőtt fel, nem igényli, hogy a sajátjánál jobb szülője legyen gyerekének. A különbség nagyon szemléletesen fogalmazható meg a pszichológiában 12

13 használt Máté-effektussal: Mert akinek van, annak adatik, és az bővölködik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilye van (Máté evangéliuma). Ezért aki képtelen arra, hogy jól bánjon gyermekével, azt segíteni, vagy kényszeríteni kell rá, esetleg más családot kell keresni a gyerek számára. Ezt a célt szolgálja a gyermekvédelmi törvény. Önmagában a törvény azonban nem elég. Olyan szakemberek is kellenek, akik a gyermek mindenek felett álló érdekében alkalmazzák azt 4. Szenvedélybetegségek (Drog, alkohol, dohányzás) a.) Drogokról "Kábítószer minden olyan anyag, amely a fogékony biológiai struktúrák ingerléséhez vezet, amelynek fogyasztása tiltott, vagy a nem tiltott anyagok közül, amelyek fogyasztása veszélyes, visszaélésre alkalmas vagy deviáns." (Egészségügyi Világszervezet) Míg a drog kifejezés alatt a köznyelv egyre inkább kizárólag az illegális szereket érti, addig az addiktológiában (szenvedélybetegségekkel foglalkozó tudomány) az illegális mellett azon legális anyagokat is ide sorolják, melyek a központi idegrendszerre hatva hangulati és gondolkodásbeli változásokat okoznak, és károsítják a testi- lelki egyensúlyt (alkohol, koffein, nikotin). A kábítószerek osztályozása A) 1. Legális drogok: Azon kábítószerek, melyeknek gyártását, raktározását, behozatalát, kivitelét, forgalmazását az állam nem tiltja, illetve nem köti különösen szigorú ellenőrzéshez. Ilyenek a tea, a kávé, az alkoholtartalmú italok, a dohányáruk, illetve a gyógyszerek. A legális drogokon belül is két csoportot lehet megkülönböztetni: azok, amelyeknek használatához nem szükséges engedély - pl. cigaretta -, illetve amelyekhez engedély szükséges - pl. gyógyszerek. 2. Illegális drogok: Azon anyagok, amelyeknek gyártása, raktározása, behozatala, kivitele, forgalmazása államilag tiltott, illetve ez csak külön engedély alapján az erre feljogosítottak számára, kizárólag egészségügyi vagy tudományos célra és különösen szigorú ellenőrzés mellett lehetséges. Felsorolásukat a kábítószerek és pszichotrop anyagok jegyzéke tartalmazza. Az illegális drogoknak két csoportjuk van: az olyan anyagok, amelyek megfelelő engedély mellett használhatók - pl. gyógyászati alkalmazása -, illetve amelyek legálisan nem hozzáférhetők. B) 1. Kemény drogok (hard drugs): Hivatalosan nem meghatározott kifejezés; az olyan kábítószereket értjük rajta, amelyeknek a használata rendkívül kockázatos, jelentős az egészségkárosító hatásuk, és szinte minden esetben függőséget váltanak ki (pl. heroin). 2. Lágy drogok (soft drugs): Ez a kifejezés a kisebb kockázattal járó drogok körét fedi, leggyakrabban a marihuánát értjük alatta. Használata nem jelent nagyobb fiziológiai veszélyt a szervezetre, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás, de pszichés hozzászokás a lágy drogok esetében is felléphet. C) 1. Stimulánsok vagy "gyorsítók": Azokat a szereket soroljuk ebbe a csoportba, melyek energetizálják, feldobják a fogyasztót. Ilyen a kokain és az amfetaminszármazékok (speed, extasy), illetve a legális drogok közül a koffein. 2. Depresszánsok vagy bódító szerek: Erős nyugtató, szorongásoldó hatással rendelkező kábítószerek. Ide tartoznak az ópiátok, az alkohol, a nyugtatók, valamint a ragasztó- és higító szerek. 3. Hallucinogének: vagy más néven pszichedelikumok. Ezeknek a szereknek tudattágító, a belelátó és felfedező képességet növelő hatásai vannak. Hatásuk alatt a világot és a problémákat teljesen más szemmel szemlélik. Az érzékelés és a gondolkodás eltorzul, álomszerű jelenések, látomások jelentkeznek. Ezt a csoportot képviseli az LSD és a psilocybin hatóanyagú "varázsgomba". 4. Atípusos hatású drogok: Ide tartoznak azok a kábítószerek, melyek hatásmechanizmusukban a fenti három csoporttól eltérnek. A THC-t tartalmazó 13

14 A drogfüggőség biológiai alapjai Hogy miért nyúl valaki kábítószerhez, annak egyéni, lelki illetve társadalmi okai is lehetnek. A drogfüggés pszichés és szociális következményekkel jár. A függés kialakulása azonban tisztán biológiai folyamatokkal is magyarázható. Állatkísérletekből származó tény, hogy vannak agytörzsi sejtcsoportok melyeket, ha elektromos árammal ingerelnek, intenzív élvezetérzést okoznak. Ha az ingerlés gyakoriságát és intenzitását maga a kísérleti állat szabályozhatja, egy idő után ez legfőbb élvezeti forrásává válhat. Alvás, táplálkozás, partnerrel való együttlét, sőt veszélytől való menekülés helyett is az élvezetszerző ingerek adagolásával foglalkozik, amit azután esetleg haláláig megszakítás nélkül folytat. A kábítószerek, elsősorban az ópium származékok hasonlóan testi, biológiai függőséget váltanak ki, akár néhányszori adagolás után is. Pusztán biológiai okkal is magyarázható, hogy a kábítószerek által felkeltett és csak ezek által kielégíthető szükségletek erősebbé váljanak minden más motivációnál. Erre tevődik még rá a pszichés függés (a megváltozott tudatállapot érdekes élménye és az ezt kísérő kellemes érzések, az új barátok, a valahova tartozás felértékelődése ). Tehát először az egyén biológiai okokból törekszik a kínzó tünetek elkerülésére, újabb adag szer megszerzésére. A szer nemcsak drága, de illegális is, vagyis máris törvényt sértett, de az árának beszerzéséhez gyakran újabb bűncselekmény kivitelezése szükséges. Az út törvényszerűen vezet a kriminalitás felé. A drog megszerzésére fordított, valamint a droghatás alatt töltött időre a kábítószer-függő kivonódik egyéb társas hatások alól, drogos társai között pedig még erősebbé válnak a droghoz fűződő kötelékek. Beindult az ördögi kör. b.) Alkoholizmus - ősidők óta fogyasztanak bizonyos pszichotrop szereket (lelki működést befolyásoló) - úgy tűnik, hogy e szerek fogyasztásának van valamilyen funkciója - alkohol = legális narkotikum - a túlzott alkoholfogyasztásnak lehetnek pszichológiai okai is (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, feszültségek, a problémák elviselésének nehézsége miatt az egyén ivásba menekül) Mit nevezünk alkoholizmusnak? Orvosi definíció - Alkoholista az, akiben a nagy mennyiségű fogyasztás hatására már rögzült a hozzászokás és kialakult a fizikai függőség (nem képes ivása fölött uralkodni). - KESSEL és WALTON (1965) az alkoholhoz való viszony szerint az emberek négy csoportját különböztetik meg: 1. alkoholos italt nem fogyasztók (absztinensek) 2. szociális ivók (mértékletesen ivók) 3. excesszív ivók (mértéktelenül ivók alkoholbeteggé válnak) 4. alkoholbetegek (dependensek, ha nem isznak elvonási tünetek lépnek fel) Szociológiai definíció Alkoholista az, akinek az alkoholfogyasztás nehézségeket okoz társadalmi szerepeinek ellátásában, a társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedésben. Alkoholizmus alakulása hazánkban az egy főre jutó alkoholmennyiség 11,5 liter tiszta alkoholban számítva (5. helyen van hazánk) 14

15 az alkoholisták döntő részben a éves korosztályból kerülnek ki kedvezőtlen a nők arányának emelkedése a leszázalékoltak között is magas arányban, kb. 20%-ban találtak alkoholizmust az állami gondozásba vett gyermekek mintegy 35%-a olyan szülőktől származik, akik alkoholisták (egyik vagy mindkét szülő) az értelmiség alkoholizmusa rejtettebb legveszélyeztetettebbek az alsó társadalmi rétegbe tartozó iskolázatlanok/szakképzetlenek (szubkultúrák) házasságok felbomlásához is vezet közismert az alkoholizmus és az öngyilkosság összefüggése (vizsgálati adat: az öngyilkosságot elkövetettek 47,7%-a ittas volt halála időpontjában) az alkohol több krónikus betegségnek rizikófaktora a legveszélyeztetettebbek a fiatalok: o alkoholfogyasztásuk gyorsabban nő, mint az átlagos fogyasztás o hamarabb lesznek részegek o gyakoribbak a szövődmények o gyorsabban válnak dependensekké mint a felnőttek o a fiatalon megszokott italozó magatartási formák felnőtt korban is megmaradnak. Hajlamosító tényezők - az egyéni szocializációs folyamat hibái - mikrokulturális hatások (gyermekkori, családi, felnőttkori baráti munkahelyi hatások) - makrokulturális hatások (az adott közösség ivási szokásai és megítélései) - akut pszichés megterhelések, stresszállapotok, belső feszültségek - hozzáférhetőség, alkalmak - társaságban a nem ivás szinte szégyen (társadalmi funkció) Megelőzése egységes megelőző stratégiát nem lehet adni DE ellene tenni lehet: gazdasági intézkedéseket tiltást egészségnevelés kiterjesztését önsegítő csoportok szervezését (pl. Alcoholicus Anonymus) Az alkoholisták számának megállapítása az alkoholizmus elterjedtségének meghatározására BECSLÉSEKET használnak Jellinek-képlet A májcirrhosisban meghaltak meghatározott része (60%) alkoholtól kap betegséget A májzsugorban szenvedők egy része hal meg egy éven belül A súlyos alkoholistáknak egy meghatározott része kap májzsugorodást Ennek alapján az adott évben májzsugorban meghaltak számát 86,4-del kell megszorozni, s megkapjuk a SÚLYOS ALKOHOLISTÁK számát (1995-ben = 4587 májcirrhosis okozta haláleset történt.) LÉDEMAN (francia demográfus) Az évi alkoholfogyasztásból következtet az alkoholisták számára 1995 évi 11,5 liter abszolút alkohol/fő fogyasztásunk alkoholistát jelent (reprezentatív kutatások adatai is igazolták) 15

16 5. A stressz a.) Stressz: - inger - válasz - egyén-környezet interakció - olyan folyamat, amelyet a környezet fenyegető eseményei váltanak ki, a szervezet válaszol a környezetre, helyreállítja a belső egyensúlyi állapotot. Stresszor: minden olyan inger, amely az addig működtetett feldolgozó (problémamegoldó) munkamódokkal már nem dolgozható fel és / vagy a következményei nem háríthatók el. - komplex pszichológiai és fizikai (fiziológiai) események GAS görbe normál ellenállás szintje alarm ellenállás kimerülés b.) Stressz és testi reakciók Mi történik az ember szervezetében, amikor stressz éri? Felszaporodnak a különböző stresszhormonok, ezzel egy időben keletkeznek közérzetjavító anyagok is. (A neurofiziológusok több mint nyolcvan, a test és lélek "párbeszédét" szabályozó hormont és "küldöncanyagot" fedeztek már fel). Ezek a hormonok elindítanak egy sor reakciót. Ilyen a félelem, amikor sebesebben ver a szív, szaporább a légzés, emelkedik a vérnyomás, kiver a veríték. Egy-egy félelmetes helyzetben, a megemelkedett vérnyomás következtében több vér jut az izmokba, ettől felszabadulhatnak a védekezéshez, a meneküléshez szükséges erők. Ha a feszültséget keltő esemény, érzés elmúlik, a szervezet ismét normálisan működik. Ha viszont ez a felpörgetett állapot túl hosszú ideig tart, nem követi nyugodt feltöltődési időszak, kimerülhetünk, és komoly egészségügyi károsodásokat is szenvedhetünk. A stressz kihat a szexuális életünkre. A férfiaknál merevedési zavarokat, korai magömlést okozhat. A nők a libidó csökkenését, az orgazmus elmaradását tapasztalhatják meg. c.) A pszichoszomatikus betegségek A stressz gyakran vezet depresszióhoz, pszicho- szomatikus betegségekhez. A legismertebb pszichoszomatikus betegség a fejfájás, a gyomor- és nyombélfekély, a magas vérnyomás, az asztma, a fekélyes vastagbélgyulladás, a neurodermatitisz, a reuma. A stressz következtében kialakuló zavarok nem enyhíthetők nyugtató- vagy élénkítőszerekkel. A kávé, a cigaretta, az alkohol, a kábítószer, a túlzásba vitt evés átmenetileg enyhítheti a panaszokat, de hosszú távon súlyosbítják a tüneteket, és még több szenvedést okoznak. Az első lépés a stressz legyőzésére a józan mérlegelés. Tudnunk kell, mi okozza a feszültséget, mit kell megváltoztat- ni az életvitelünkben ahhoz, hogy ezt csökkentsük. Hasznos lehet, ha a napi programunkba beiktatunk valamilyen testmozgást, sportot. A félelem, a szorongás okozta betegségek miatt sok középkorú ember, főként férfi veszti életét Magyarországon. Mindössze 59 százalék a valószínűsége annak, hogy Magyarországon egy férfi túléli a 65. életévét, miközben Ausztriában erre 80 százalékuknak van esélye - írja a Népszabadság. 16

17 Magyarországon több középkorú férfi és családfenntartó nő hal meg ma, mint a második világháborúban vagy az antibiotikumok felfedezése előtt. Minden második 65 év előtti, korai halálozásáért a stressz okozta betegségek okolhatók. "Emberi állapotok tekintetében sokkal rosszabbul állunk, mint amit a gazdasági helyzet indokolna" - mondta Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartás-tudományi Intézetének vezetője. Csupán 59 százalék a valószínűsége annak, hogy Magyarországon egy férfi túléli a 65. életévét, miközben Ausztriában erre 80 százalékuknak van esélye. A középkorú nők idő előtti halálozása nálunk háromszor gyakoribb az európai átlagnál. Glass szerinti személyiségtípusok: A típus B típus C típus (Temoshok, 1987) Aktív passzív Emóciók elfojtása Rutint építő Kifelé figyelő Kóros kedvesség Teljesítményorientált Békés Konfliktus kerülő Agresszív Kevésbé versengő Stressz hatására a vis. Összeomlik Ambíciózus Kortikoszteron túlsúly Magatehetelenség Sürgősség érzés Immunbetegségek Tumoros megbetegedés(?) Katekolamin túlsúly Negatív érzelmek elnyomása Keringési megbetegedés Gond az érzelmek kimutat. 17

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ISMERETEK I. (Pszichikus fejlődés) Előadó: Baranya István pszichológus, UEFA Pro edző(h)

PSZICHOLÓGIAI ISMERETEK I. (Pszichikus fejlődés) Előadó: Baranya István pszichológus, UEFA Pro edző(h) UEFA B edzőképzés PSZICHOLÓGIAI ISMERETEK I. (Pszichikus fejlődés) Előadó: Baranya István pszichológus, UEFA Pro edző(h) Ahol élünk a FÖLD A LABDARÚGÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZŐDÉSE 204 tagállam 242

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor Bilkei Pál szakpszichológus A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor jön létre, ha az egyén olyan helyzettel

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Alkoholizm us és neurózis

Alkoholizm us és neurózis Alkoholizm us és neurózis Az iszákosság és alkoholizmus egyértelmű terjedése világszerte komoly probléma. A megelőzésével és eredményes gyógykezelésével kapcsolatos feladatok m indenütt gondokat okoznak.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

A család mai helyzete és problémái

A család mai helyzete és problémái Hódi Sándor A család mai helyzete és problémái A család, úgy az egyes emberek, mint a társadalom szempontjából nélkülözhetetlen fontosságú funkciót és szerepet tölt be. Ennek ellenére az emberek általában

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1997): Devianciák, mentális betegségek in: Szerepváltozások.

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben