Addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek felépülésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek felépülésében"

Átírás

1 Addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek felépülésében Boros Károlyné, Kanizsai Dorottya Kórház A szakmapolitikai szabályozás elégtelensége, a forráshiány, az epidemiológiai adatok esetlegessége és a családi diszfunkciók hátráltatják az alkoholbetegek felépülésének folyamatát. Az alkoholfüggőség megszüntetéshez vagy a mértékletes alkoholfogyasztás kialakításához komplex fejlesztési megoldások integrálása szükséges a rendszerbe. A korai intervenció és a szakszerű edukáció nagyobb esélyt biztosít a szenvedélybetegségből történő felépüléshez. A védőfaktorok, az empowerment, az autonómia, a kliens család segítőszakember kapcsolatának minősége pozitívan hat a viselkedésváltozás előidézésében. Az egyéni, csoportos, családi edukáció, és a rehabilitáció protektív tényezők az alkoholbetegek gyógyulásának előmozdításában. The main factors that interfere with the recovery of alcoholics are: insufficient policy control, lack of re - sources, haphazard epidemiological data, and dysfunctional family. In order to give up alcoholism or to encourage low-key consumption, complex development solutions are needed to be integrated into the system. Early intervention and professional education provides a greater chance in recovery from addiction. Protective factors, empowerment, autonomy, the relationship between the client-family-healthcare professional triangle, which items are all needed for a positive change in behaviour. BEVEZETÉS A 46/2003. (IV. 16.) Országgyűlési határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjában [1] kiemelt figyelmet kap az alkohol prevenció, az elsődleges megelőzés érvényesítése a társadalomban. A Semmelweis terv az egészségügy megmentésére szakmai konzultáció vitairatában, a szolgáltatások nyújtása és finanszírozási technikák fejezet 32. pontjában a hazai alkohológiai és addiktológiai ellátás kiemelt fejlesztését irányozzák elő. A terv szerint ösztönözni kívánják a fekvőbeteg-ellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatásokat is [3]. A hatékony megelőzést több színtéren, párhuzamosan és folyamatosan kell végezni, a társadalom széles körű tájékoztatásával, az alkohol túlzott fogyasztásából eredő egyéni és családi, közösségi kockázatok bemutatásával. A szűkebb és tágabb környezet, a munkahelyek, kisközösségek érzékenyítése és szemléletük megváltoztatása kritikus sikertényező. A korai problémaészlelés, az alapellátáshoz és a munkahelyekhez köthető, a veszélyeztetett-, és a problémaivók családon belüli áldozatainak felismerése a hatékony intervenció alapja, melynek a korszerű addiktológiai ellátás a következő lépcsője. Az alkoholproblémával küzdők helyi koordinációja, az érintett felek bevonása az együttműködésbe (önkormányzat, szociális és egészségügyi ellátók, egyéb intézmények, civil szervezetek), valamint a szakértői bázis bővítése a fenntarthatóság biztosítása érdekében. Az alapellátási megelőzési tevékenység integrált megközelítése szükséges, egyszerre odafigyelve a magas kockázatú, hátrányos helyzetű csoportokra, és az alkoholfogyasztás kockázatának csökkentése a lakosság egészében [1]. Az alkoholproblémák megelőzése terén a Népegészségügyi program célkitűzései sikertelennek bizonyultak az alábbiakban: egészségi és szociális károk visszaszorítása és megelőzése a fejenkénti alkoholfogyasztás, 2012-ig való lényeges csökkentése 2012-ig az alkoholisták becsült száma alá kerüljön pszichoszociális problémák jelentős mértékű, mérhető csökkentése alkohol gyermekkori és ifjúsági kipróbálásának lényeges csökkenése és koreltolódása a felnőttkorhoz közeli életszakaszok felé. HELYZETISMERTETÉS A WHO március 27-én kiadott jelentése alapján, Magyarország mind a májcirrózisos megbetegedések, mind az alkoholhoz köthető halálesetek tekintetében élen jár Európában. A magyarok átlag alkoholfogyasztása fejenként több mint 14 liter tiszta szesz egy évben, amivel a lista ötödik helyét foglaljuk el [17]. Az egészségi állapot alakulásával, bizonyos betegségek elterjedésével, nemzetközi összehasonlító statisztikák készítésével csak akkor lehet foglalkozni, ha megfelelő adatok állnak rendelkezésre. Külföldön a több évtizedes egészségügyi adatok hiába állnak rendelkezésre, ha az összehasonlításra saját adataink nincsenek. Legalább három-négy év adataira lenne egyszerre szükség, s ennek a halmaznak évenkénti feldolgozása mutat meg sok olyan változást, amit rövidtávon lehetetlen észrevenni [9]. Ahhoz, hogy ténylegesen tapintható beavatkozásokat lehessen végrehajtani, arra lenne szükség, hogy a hiányterületekre fókuszáló, és ne ötletszerű értékdimenziók mentén megfogalmazott irányok határozzák meg a fejlesztéseket. Bizonyítottan hatékony megoldások támogatásához szüksé- 16

2 gesek az értékelő vizsgálatok, és a különböző szolgáltatások összehangolása is [13]. A VÁLTOZÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Az alkoholizmus kialakulásában domináns módon jelentkezik a családban látott minta és a család atmoszférája. A szenvedélybetegeknél a családon belüli agresszió gyakori amelynek kiváltó oka lehet valamilyen szer fogyasztása, és a szűkebb közösségi minta. A hatalomgyakorlás és a konfliktuskezelés gyakran erőszakos érdekvényesítéssel párosul. A rendszeres alkoholfogyasztás veszélye, hogy összefüggésbe hozható rizikómagatartások gyakoribb előfordulásával, mint pl. az ittas vezetés, a szexuális agresszió, a váratlan teherbeesés, vagy a nemi úton terjedő betegségek nagyobb számú előfordulása. Minden segítő és fejlesztő program csak akkor lehet hatékony ha az fokozottabban fókuszál a kulturális gyökerekre és sajátosságokra, és ha figyelembe veszi a társadalmi valóságot ha egyén készen áll életmódja, magatartása bizonyos elemeinek a megváltoztatására. A pszichoszociális rizikófaktorok (élethelyzetek, a társadalmi egyenlőtlenségek, a munkahelyi vagy házastársi stressz) mellett igen erős védőfaktorok is hatnak (vallásosság, a családi kohézió, társas támogatás, a személyiség pozitív jellemzői és a sikeres életvezetés). A pszichológiai védőfaktorok közül kiemelt jelentőséggel bír a kapcsolatháló minősége, a vallás, a coping mechanizmusok és a sport [14]. A participációs elvű egészségpolitika össztársadalmi elfogadása szükséges, hogy az emberek az egészség dolgait magukénak érezzék, tegyenek érte, változzanak és kezdeményezzenek egészségük érdekében [6]. A kapcsolati medicina úgynevezett páciens engedetlenségének a kezelésére fontos a kommunikációs gyakorlat, és a társas környezet befolyásának az ismerete. Segítségnyújtás az önsegítéshez ebben áll a kapcsolati diagnosztika és a kapcsolati terápia célja [15]. Az egészségügyi szolgáltatók nem érdekeltek olyan tevékenységek felvállalásában, ami bevételt nem jelent, de a kiadási oldalt terheli. Az addiktológiai betegségek hatékony kezeléséhez államilag támogatott, központi szabályzók kiépítése szükséges, amelyhez hozzátartozik az addiktológiai konzultánsok foglalkoztatása és tevékenységük finanszírozása. A szolgáltatók a minimumfeltételekben megjelenő és finanszírozott szakszemélyzet foglakoztatásával kívánják megoldani az ellátást, ezen felüli speciális szakemberek tevékenysége az intézmény költségvetését terhelő kiadásként élik meg [5]. Az Országgyűlés évi határozata a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogellenes Stratégiáról ( ) rögzítette, hogy indokolt a nem egészségügyi képesítésű szakemberek, például addiktológiai konzultánsok és egyéb segítő hivatásúak bevonása a járóbeteg-ellátásba. Ez irányú tevékenységüket finanszírozni kell [2]. A lakosság szükségletein, és nem a politikai iránymutatásokon alapuló területi addiktológiai stratégia kidolgozására lenne szükség. A veszélyeztetett csoportok számára lehetővé kell tenni a gyorsan elérhető, megfelelő diszkréciót biztosító, de ugyanakkor hatékony pszichiátriai-addiktológiai ellátást [10]. Az alapellátás átalakításának megvalósításánál figyelembe kell venni, hogy az képes legyen akár közösségi egészségmegőrző modellként működni. Az addiktológiai betegek sikeres kezelése és ellátása multidiszciplináris gyógyító team együttműködését igényli, több szakdolgozóval például addiktológiában jártas szakemberrel, dietetikussal, védőnővel, szociális munkással, kommunikációs szakemberrel kiegészülve segítsék a helyi közösség tagjait egészségük megőrzésében. A szenvedélybeteg a kistérségben, helyben bekapcsolódhasson megfelelő egészségfejlesztési programokba, és személyre szóló segítséget, tanácsot kapjon. Ezt támogathatja a kistérségi egészségfejlesztési irodák létrehozása (1. ábra), amit célszerű a járóbeteg-szakellátáshoz illeszteni, szakemberek és a programok odatelepítésével, a civil szervezetek bevonásával. A FEJLESZTÉS FŐBB IRÁNYVONALAI Fekvőbeteg ellátás helyett, járóbeteg szakrendelés formájában lenne célszerű az addiktológiai betegek zömének ellátása, így kórházi ágyakat válthatnának ki a szakrendelők. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség szerint további két és fél ezer aktív ágyat lehetne felszabadítani, ha a betegek kizárólag indokolt esetben kerülnének kórházba. A kérdésben a kórházak ellenérdekeltek. A fekvőbeteg-ellátásban ugyanis átlagosan tízszeres finanszírozás jár olyan kezelésekért, amelyeket egyébként a szakrendelőkben is el lehet végezni [12]. Az orvosok és az egyéb egészségügyi szakemberek motiválása a részvételre, és a finanszírozás revideálása elengedhetetlen [10]. 1. ábra Az alapellátás szükséges változása [11] Az iroda munkatársai folyamatos kapcsolatot biztosítanának a háziorvosnak és az egészségmegőrzésben szerepet játszó valamennyi szakembernek, akik támogatásért for- 17

3 dulnak hozzájuk, hatékony segítséget nyújtanának egészségmegőrzéssel kapcsolatos problémák megoldásához [7]. EURÓPAI KITEKINTŐ Egy pszichoszociális és oktatásalapú kutatás eredményei szerint a család hatása és támogatása központi jelentőségű, ugyanis a családközpontú megelőzési programok voltak hosszú távon a leghatékonyabbak. Egy másik kutatás szerint a családközpontú megelőző programok 2-9-szer hatékonyabbak, mint azok, amelyek csak a gyermekekre (iskola-központú, kortársközpontú, egyéni) összpontosítanak [18]. Számos kutatás szerint az egészségügyi intézményekben nyújtott rövid tájékoztatás csökkenti az alkoholfogyasztás miatti károkat (2. ábra). Az életkori megoszlásnál fokozott figyelmet igényel, hogy az aktív, munkaképes korosztály érintett az alkoholproblémában, ami jelentős károkat okoz az egyén, a család, a közösség és a társadalmi-gazdasági szintéren egyaránt (3. ábra). Az iskolai végzettség szerint minden csoportban (8 általános, érettségi, főiskola) előfordul szenvedélybeteg, de zömében az alacsonyabb iskolai végzettségűekre jellemző a betegség. Későn észlelik, hogy ez problémát jelent számukra, a téves információk birtokában úgy érzékelik, hogy ők bármikor abba tudják hagyni az alkoholfogyasztást. 3. ábra Az élettörténeti interjúkban résztvevők megoszlása nem, életkor, iskolai végzettség szerint (n=10) 2. ábra Veszélyes ivók aránya a beavatkozási és a kontroll csoportban [8] VIZSGÁLAT 2010 ben AUDIT 10 kérdőíves és McAdams i élettörténeti interjú [16] vizsgálatot készítettem 10 fő alkoholbeteg bevonásával a fekvőbeteg ellátásban [4]. Az alkoholbetegek kiválasztása önkéntes jelentkezés alapján történt nyarán ismételt, utánkövetéses vizsgálatot végeztem személyes megkeresés formájában. A minta a résztvevők alacsony száma miatt nem reprezentatív. A vizsgálat célja annak követése, hogy milyen mértékben és irányban változott a kutatásban résztvevő egyének életútja, forgatókönyv mintája, és narratívájuk. A kapott terápia, azaz az egyéni-, a csoportos-, és a családi edukáció, a rehabilitáció, valóban befolyásolja-e a szenvedélybetegek felépülését, összevetve azokkal páciensekkel, akik nem, vagy kevésbé vették igénybe e szolgáltatásokat. AZ ÉLETTÖRTÉNETI INTERJÚKBAN RÉSZTVEVŐK SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEI A kutatásban résztvevő szenvedélybetegek összehasonlító elemzésében megállapítható (4. ábra), hogy két év elteltével a családi viszonyok, a munkaképesség, a társadalomba való visszailleszkedés akarása, készsége átrendeződött, 2010-ben a 2012-es évhez viszonyítva több egyedül - álló kliens volt, ami szeparációt, szegregációt, és kontrollálatlan alkoholfogyasztást is eredményezhet. A szülővel élők száma nem változott, aminek oka lehet a felelősségteljes életmód kialakításának a hiánya, problémamegoldó-, szociális készség elégtelensége, a fokozott segítség igénye a szüleiktől. AZ ÉLETTÖRTÉNETI INTERJÚKBAN RÉSZTVEVŐK MEGOSZLÁSA NEM, ÉLETKOR, ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT Az irodalmi adatok szerint a kóros alkoholhasználat a nőknél is komoly problémát jelent, amit a környezete már csak akkor észlel ( zugivás miatt), amikor az előrehaladott addikciója miatt addiktológiai szakember segítségét igényli a kliens. 4. ábra Az élettörténeti interjúkban résztvevők szociális körülményei (n=10) Szembetűnő változást tapasztalható a szenvedélybetegek munkaképességben és/vagy annak a hiányában ben 10 főből 8 fő munkanélküli, 1 fő rokkantnyugdíjas (je- 18

4 lenlegi elnevezése: táppénzszerű rokkantsági ellátás), és 1 fő nyugdíjas státusszal rendelkezett re a kliensek foglalkoztatottsága a mai társadalmi viszonyokra jellemző átalakuláson ment keresztül, ami egyén és a társadalom szempontjából is kedvezőtlen. A kutatásban résztvevő személyek közül 2010-ben 1 fő rokkantnyugdíjas alkoholbeteg volt, ami 2012-re, 5 főre emelkedett. Az alkoholbetegeknél a gyakorlat szerint a társadalomba visszaintegrálás helyett, a rokkantosítás irányába történő megoldási módokat alkalmaznak, amely csak tovább mélyíti a betegszerepet, ezáltal (a kutatásban is) az aktív életkorú, munkaképes egyének céltalanul bolyonganak a társadalom útvesztőiben. A későbbiek folyamán meg sem próbálkoznak a munka világában elhelyezkedni, mert az egészségügyi rendszer és a páciens is egy berögzült, egyszerűbb megoldási forma irányában tesz lépéseket, nem a fejlesztési lehetőség kerül a fő irányvonalba, hanem úgy érzik, hogy a rokkantosítás a megfelelő válasz a problémára, mert betegek. Az elmozdulás egy kisebb erőfeszítés mentén történik. A 10 fő alkoholbeteg közül 2012-ben 4 fő alkoholbeteg létesített munkaviszonyt 3 fő napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezett, 1 fő rokkantnyugdíjas napi 4 órás, próbaidős munkaviszonnyal bírt. A kliensek munkavállalói státusza, személyiségfejlődésüknek a terápiás kapcsolatban elért eredménye, és a terápia közvetett következményeként értékelendő. megismerése, látásmódjuk megértése, az adatok feldolgozása és beépítése a gyakorlati tevékenységbe nagymértékben hozzájárul a szenvedélybetegség kezeléséhez. A betegségből a felépülési stratégiák, kezelési lehetőségek egyénenként eltérőek. Az élettörténeti interjúk alapján individuális megközelítést alkalmazhatunk a szenvedélybetegek kezelésében, fejlesztésében. Az élettörténeteknél egyéni helyzetekkel, életeseményekkel, pszichológiai és pszichopatológiai történésekkel találkozunk, melyek megismerése során nagyobb rálátásunk lesz a kliens elakadásának okait feltárni, és a személyes fejlődését elősegíteni. Az élettörténeti interjú elemzése során a rendszerszemléletű megközelítési módszer szerint információt kapunk az egyén és az őt körülvevő rendszer viszonyáról is. A nyert információk által komplex megoldási lehetőségekkel, javaslatokkal segíthetjük a szenvedélybetegek felépülését. Azok az alkoholbetegek, akik edukációban részesültek, az önuralom, a státusz, a teljesítmény/felelősség, és az empowerment tekintetében is a fejlődés jeleit mutatták. A különböző képességek, készségek elsajátítása, a társas kapcsolati háló kiépítése a személyiségük felépülését nagymértékben elősegítette (5. ábra). A ÉVI ÉS A ÉVI MCADAMS I ÉLETTÖRTÉNETI INTERJÚK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ BEMUTATÁSA A hatalmi motiváció és intimitás-alapú motiváció terminológiái az ágencia és kommunalitás kettősségére épülnek. Az extrém ágens típusok nem hajlandók segítséget elfogadni másoktól, mert szerintük mások képtelenek segítséget nyújtani, hiszen nem rendelkeznek a megfelelő kompetenciával a segítségadáshoz, vagy azért nem fogadják el a segítséget, mert nem bíznak meg azokban, akik segítséget akarnak nyújtani nekik. Az extrém kommunáns személyek túlságosan is segítőkészek, önfeláldozóak, már-már tolakodóak. Mivel nagyon odaadóak és segítőkészek, és magas szintű segítést nyújtanak, ezt várják el mások részéről is, de úgy látják, hogy mások nem képesek ilyen kompetenciával és odaadással segíteni nekik. Ebből kifolyólag segítség nélkül maradnak, amikor nekik volna szükségük támogatásra. Mindkét típusról elmondható, hogy nincs megfelelő támogató kapcsolathálójuk, akikhez baj, vagy betegség esetén fordulhatnak, hiszen nem szívesen, vagy egyáltalán nem fordulnak másokhoz. Az élettörténeti interjú alkalmazása a gyakorlati munkában, a terápiában való részvétel elengedhetetlen feltétele. A betegség pszichodinamikájának megértése nélkül elképzelhetetlen a felépülést elősegítő konzultáció [16]. A tudományos kutatás, a kockázati-, a problémaivók és a függő alkoholfogyasztók által nyert adatok, élethelyzetek 5. ábra A évi és a évi McAdams i élettörténeti interjúk eredményeinek összehasonlító bemutatása. (n=10) Az élettörténet interjúk elemzése során tapasztalható, hogy a lehető legkorábbi intervenció nagyobb esélyt biztosít a szenvedélybetegségből történő felépüléshez. A megfelelő, folyamatos szakszerű edukációban részesülő kliensek felépülési esélye többszöröse azokénál, akiknél nem, vagy csak minimális mértékben történt meg a fejlesztés. Az alkoholproblémával küzdő klienseknél megállapítható, hogy alacsony vagy oszcilláló az önuralmuk, a státuszuk, a teljesítményük, a felelősségük és az empowermentjük. A legtöbb esetben képtelenek a rendszerben való gondolkodásra, a strukturált életvitelre, az érzelmek, indulatok szabályozására, a felelős döntéshozatalra, a folyamatos egyenletes munkavégzésre. Több esetben kijelentik, hogy a dolgokért, ami történt velük, nem érzik magukat felelősnek. 19

5 A súlyosabb alkoholproblémával küzdők kommunikációs munkamódjukban, szóhasználatukban leggyakrabban felmentést alkalmaznak, a már felépülőben lévő klienseknél az igazolás fordul elő többször az események és cselekmények kifejezésére. A kapcsolati hálóban is jelentős eltérés tapasztalható, a függő alkoholfogyasztók esetében az erős kötések száma minimális vagy egyáltalán nincs, a gyenge kötéseik is csak esetlegesek, teljesen elszeparálva élnek a társadalomtól, a kirekesztettség érzésükből kifolyólag alacsony az önértékelésük és a megküzdési képességük. A már felépülőben levő szenvedélybetegek stabilabb kapcsolati hálóval rendelkeznek, mind az erős, mind a gyenge kötések számát tekintve is, amely jelentősen befolyásolja az empowermentet, biztosabbak önmagukban, határozottabb a problémakezelési képességük, érzelmeiket kontroll alatt tudják tartani, strukturáltabb az életvitelük, már tudnak rendszerben gondolkodni. Rendelkeznek ismeretekkel, a betegségükkel kapcsolatban, felismerik a figyelmeztető jeleket, ha fokozott stressz állapotba kerülnek, tudnak megoldási sémákat alkalmazni. A hozzátartozókkal a kapcsolatuk stabilabb, kiegyensúlyozottabb, kommunikációjuk szélsőséges interakcióktól mentes. EREDMÉNYEK 6. ábra Alkoholfogyasztási szokások összehasonlítása (n=10) A terápia során a terápiás paletta bővítése és további terápiás modalitások alkalmazása céljából együttműködünk a helyi Vöröskereszt Alacsonyküszöbű Szolgáltatás munkatársával, aki rendszeres időközönként álláskeresési és önéletrajz-írási támogatást biztosít a felépülőben lévő betegeinknek, amely segítségével több páciensnek sikerült a társadalomba reintegrálódni. Kéthetente, az Anonim Alkoholisták helyi csoportjából keresik fel az osztályunkon fekvő szenvedélybetegeket, és támogatják őket a felépülésükben, amit az osztályos kezelés befejezését követően a civil életben az AA csoporttal tovább folytathatnak. Az osztályunkon dolgozó szociális munkatárs a szociális és hivatalos ügyek intézésében nyújt segítséget klienseinknek. A vizsgálatban résztvevő személyek közül 2010-ben mind a 10 fő alkoholproblémával küzdött ben a 2 fő kockázati ivó, 1 fő problémaivó, 7 fő függő alkoholfogyasztó volt. Ugyanazon személyekkel, utánkövetéses vizsgálattal 2012-ben 3 fő alacsony kockázatú ivó, 2 fő kockázati ivó, 0 fő problémaivó, 5 fő függő fogyasztó volt (6. ábra). A nem függő fogyasztók esetében cél az alkoholfogyasztás csökkentése, függő fogyasztók esetében a fogyasztók motiválása az alkohológiai kezelés igénybevételére. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kockázati, ill. problémaivók sokkal fogékonyabbak az intervencióra, mint a függő fogyasztók, az lenne az ideális, ha nem várnánk meg, amíg a problémaivóból függő fogyasztó válik, hanem még ebben a stádiumban beavatkoznánk és rábírnánk az adott személyt az alkoholfogyasztó viselkedésének a megváltoztatására. A kliensek az interjúkban több alkalommal is elmondták, hogy szükségük van egy olyan személyre, akivel partneri viszonyt alakíthatnak ki, aki meghallgatja őket, egyéni, csoportos, és családi konzultációs részvétellel, megoldási lehetőségekkel segít a problémáik kezelésében. A fekvőbeteg intézményből történő távozás után több beteg rendszeres időközönként visszajár, mert elmondása szerint úgy érzi, hogy ez biztosítja számára a további szermentes életet, az esetleges megcsúszások korrigálását a kapcsolati tőke segítségével tudja megvalósítani. A szenvedélybetegek menedzselése meghatározó elem a betegségből történő felépülés kezdeti szakaszában, mert nincs rálátásuk a továbblépési alternatívák, megoldási módok alkalmazására. A felépülésben fontos szerepet játszik a kliens és a segítő kapcsolatának minősége, betegségviszonyok leépítése és a betegségből az egészséget előmozdító átmenet elsajátítása. A felépülőben levő személyek önmaguk és környezetük felé fokozott bizonyítási vággyal, megfelelési kényszerrel bírnak, ami az erőforrásaikból többletenergiákat emészt fel, és fokozott stresszhelyzetet idéz elő számukra, melynek megoldása időnként nem adekvát formában történik. ORSZÁGOS SZINTŰ JAVASLATOK A 2009 ben kidolgozott Alkoholpolitika és Stratégia (tervezet) revideálása, elfogadása, támogatása. Az országos szinttől a kistérségi szintig kialakított addiktológiai hálózat létrehozása. Egységes szempontrendszer szerinti adatbázis létrehozása, működtetése. A finanszírozás felülvizsgálata, az addiktológiai ellátások ne csak eseti, pályázati forrásokból származó működési költséggel rendelkezzenek, hanem hangsúlyosabb, felelősségteljesebb állami szerepvállalás szükséges a rendszer működtetéséhez. Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztés megvalósítása az alkoholbetegek ellátásában, módszertani központ létrehozása, irányelvek, protokollok megfogalmazása, indikátorok fejlesztése, eddigi gyakorlat felülvizsgálata, torzító tényezők kiszűrése, felmérés-tervezés-megvalósítás-értékelés-visszacsatolás-újratervezés algoritmus lehetőségének megteremtése, működtetése. Védett munkahelyek kialakítása, a szenvedélybetegek foglalkoztatása esetén adókedvezmény biztosítása a szenvedélybeteget foglalkoztató munkahelynek. 20

6 Szenvedélybetegek felépülését támogató képzések, továbbképzések biztosítása. Szakszemélyzet (orvosok, szakdolgozók), továbbképzése, az alkoholbetegek felépülését elősegítő szakmai programok, ellátási formák ismertetése. A felépülést elősegítő védett szállások biztosítása. Információáramlás biztosítása, hazai-, és nemzetközi szintéren egyaránt. Kutatási-, fejlesztési programok támogatása. Alkohol-reklámtevékenység, alkoholmarketing, alkoholárusítás felülvizsgálata, szigorúbb szabályozása, alkoholmentes irányelvek előtérbe helyezése. HELYI SZINTŰ JAVASLATOK Kistérségi integrált addiktológiai központok létrehozása. Jelzőrendszer kiépítése, együttműködés a térség egészségügyi-, szociális-, közszolgálati-, civil szervezeteivel, önkéntesekkel. A kockázati ivók, a problémaivók és a függő alkoholfogyasztók kiszűrése, motiválásuk a kezelésbe kerülésre, és a kezelésben maradásra. Az alkoholproblémával rendelkezők és a családjuk részére felépülést segítő programok biztosítása. A családok, alkoholfüggők, és a felépült alkoholbetegek bevonása a helyi programokba, utánkövetés. Együttműködés és részvétel, országos kutatási, adatszolgáltatási, és fejlesztési programokban. ÖSSZEFOGLALÁS A szenvedélybetegek segítségkérése legtöbbször közvetett formában, a hozzátartozók által történik. A szerhasználat serdülő vagy korai fiatalkorban kezdődik, tehát a beavatkozásokat is e korai időpontra, az alkoholfogyasztás megkezdését pedig minél későbbi időpontra lenne ideális kitolni. Az aktív, munkaképes korosztály érintett az alkoholproblémában, ami jelentős károkat okoz az egyén, a család, a közösség, és a társadalmi-gazdasági szintéren egyaránt. A kapcsolati hálóban jelentős eltérés tapasztalható: a függő alkoholfogyasztók esetében az erős kötések száma minimális, vagy teljesen hiányzik, a gyenge kötéseik is csak esetlegesek. Teljesen elszeparálva élnek a társadalomban, a kirekesztettség érzésükből kifolyólag alacsony az önértékelésük és a megküzdési képességük ben a 2012-es évhez viszonyítva több egyedülálló kliens volt, ami szeparációt, szegregációt, és kontrollálatlan alkoholfogyasztást is eredményezhet. Az alkoholbetegeknél a gyakorlat szerint a társadalomba való visszaintegrálás helyett, a rokkantosítás irányába történő megoldási módokat alkalmaznak, amely csak tovább mélyíti a betegszerepet. A jelenlegi finanszírozási keretek között sajnos nem valósítható meg, hogy a kórházból kikerülő, de a kliens saját elhatározása alapján (mint a közösség tagja), továbbra is a terápiában résztvevő, visszajáró egyén után, eseti lejelentést követően (OEP felé) finanszírozásban részesüljön a szolgáltató. Az Országgyűlés évi határozata a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogellenes Stratégiáról ( ) rögzítette, az addiktológiai konzultánsok és egyéb segítő hivatásúak bevonását a járóbeteg-ellátásba, és a tevékenységük finanszírozását. A fekvőbeteg krízisellátásban részesülők számára a kórházi elbocsátást követően utógondozás formájában, a klienseknek lehetőséget biztosítunk az egyéni és a csoportos konzultációkra. A két év során az élettörténeti interjúban részvevő személyek eljutottak arra a szintre, hogy ha probléma van, akkor tudják, hogy hová fordulhatnak segítségért, személyes problémáikat bizalmasan megoszthatják, progresszív és konstruktív megoldási módokat alkalmaznak. A kliens a segítő és a család közötti hosszú távú személyes kapcsolat nagyobb ráhatással bír a felépülésre, az alkoholfüggő személy teljességre törekvő személyiségére épít, a beteg és a család öngyógyító erőinek mozgósításával, az őszinte párbeszéd kialakításával, a kliens autonómiájának növelésével, és az egészségi állapot feletti kontroll megvalósításával. Ha a páciens személyiségét szeretnénk megérteni, akkor meg kell tanulni a nyelvét, meg kell érteni a szimbólum és testbeszédét. Nyitottnak kell lenni a beteg kapcsolataira és lehetőségeire, de a határokat is fel kell ismerni és tiszteletben kell tartani. Cél a krónikus betegségviszonyok leépítése és a betegségből az egészséget előmozdító átmenet elsajátítása. IRODALOMJEGYZÉK [1] 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról, Letöltve [2] H/ számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról , Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen, Letöltve irom39/11798/11798.pdf [3] Beneda, A. és mtsai.: Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére, Letöltve miniszterium/2010/semmelweis-terv [4] Boros, K.: Családi diszfunkciók és az alkohol, Szakdolgozat, Semmelweis Egyetem Egészség tudo - mányi Kar, Budapest, [5] Boros, K.: Az addiktológiai konzultáns helye a pszichiátriai ellátásban. IME. Az egészségügyi vezetők szaklapja , XI. évfolyam 7. szám oldal [6] Buda, B.: Participáció: Autonóm részvétel az egészség dolgaiban új egészségpolitikai koncepció, Elitmed, 21

7 2012., Letöltve , /egeszsegpolitika/participacio_autonom_reszvetel_az_ egeszseg_dolgaiban_uj_egeszsegpolitikai_koncepcio_10114/?utm_source=oempro_click&utm_medium= _click&utm_content=subscriber#5315&utm_ campaign=elitmed_hirlevel_ [7] Danó, A.: Vokó Zoltán koordinálja az új népegészségügyi központot. Medicalonline, 2012., Letöltve , cikk/voko_zoltan_koordinalja_az_uj_nepegeszsegugyi_kozpontot [8] Farke, W.: Effective Interventions for Reducing Alcoholrelated Harms [Power Point slides], 2009., Letöltve , https://www.antsz.hu/data/cms26851/2_ Farke_Budapest_AlcoholPolicy_ pdf [9] Gresz, M.: Az adatgyűjtés paranoiája Magyarországon és az egészségügy, Orvosi Hetilap, július (153. évfolyam 29. szám), Akadémia Kiadó Zrt. [10] Kalapos, M.P.: Az alkoholprobléma gyakoriságának vizsgálata Józsefvárosban Betegek és orvosok körében végzett felmérések eredményei, Orvosi Hetilap, 2012., pp [11] Kincses, Gy.: Egészségpolitikai ábragyűjtemény, IME Az egészségügyi vezetők szaklapja, 2010., Letöltve , /abragyujtemeny.pdf [12] Kórházi ágyakat válthatnak ki a szakrendelők, 2012., Letöltve , [13] Paksi, B.: Civil erőforrások a prevenció és az ártalomcsökkentés területén, Szerepvállalások, korlátok, felelősségek, MADASZSZ, 2012., Letöltve [14] Pikó, B.: Védőfaktorok nyomában, Budapest: LʼHarmattan Kiadó, [15] Plozza, B. L.: Hidak az élethez, Az egészségfejlesztés útjain, Bálint Mihály Alapítvány az Animula Kiadó gondozásában, [16] Rácz, J.: Vulnerábilis csoportok droghasználata és a segítés, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kutatási beszámoló (KAB-KT-05-12), Letöltve cid=14077 [17] Sárosi, P.: Élen járunk az alkohol miatti halálesetek terén. Drogriporter, A TASZ drogpolitikai oldala, 2012., letöltve [18] Velleman, R.: Alcohol Prevention Programmes. A review of the literature for the Joseph Rowntree Foundta - tion, 2009., letöltve , from jrf.org.uk/sites/files/jrf/alcohol-prevention-progs-parttwo.pdf A SZERZŐ BEMUTATÁSA Boros Károlyné okleveles ápoló (MSc), addiktológiai konzultáns, egészségügyi menedzser óta a Kanizsai Dorottya Kórház dolgozója, 1994-től a Pszichiátria osztály osztályvezető ápolója. Szerepet vállal az ápolók és a kórházi önkéntes segítők oktatásában, képzésében, minőségfejlesztési feladatokban, protokollok kidolgozásában, auditori tevékenységben. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) alapító tagja, MESZK Zala Megyei Szervezet területi alelnöke, 2006-tól a Magyar Ápolási Egyesület (MÁE) Zala megyei vezetője, 2014-től a MÁE Nyugat-dunántúli régió vezetője ig a MÁE szakmai vizsgabizottság tagja, 2010 től a MESZK szakmai vizsgabizottság tagja től a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület kutatási és a kezelés-ellátási munkacsoportjának tagja ben Pro Sanitate elismerésben részesült. Gazdaságtudományi Kar (GTK) néven új, integrált kar kezdi meg működését augusztus elsejétől a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán A GTK az egyetemi integrációs folyamatokhoz kapcsolódóan jött létre a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK), valamint a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (KTK) egyesülésével. Az összevonás legfőbb indoka az erőforrások összpontosítása volt, hiszen mindkét jogelőd kar képzési palettája a gazdaságtudományok területére akkreditált alap- és mesterszakokra épült. Az integrációt követően az új kar szakstruktúrája változatlan marad. A decemberi szenátusi határozatot követően elkészült a GTK működési rendje, kialakult a szervezeti felépítése, így az új tanévben 10 intézettel 150 oktatóval és 4500 hallgatóval kezdik a munkát. Forrás: Sajtóiroda TB 22

Különböző terápiás és szociális segítési formák integrálása szenvedélybetegek kezelésében

Különböző terápiás és szociális segítési formák integrálása szenvedélybetegek kezelésében Különböző terápiás és szociális segítési formák integrálása szenvedélybetegek kezelésében Boros Károlyné Okleveles ápoló (MSc) Addiktológiai konzultáns Egészségügyi menedzser Tartalomjegyzék Az alkoholprobléma

Részletesebben

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei BOROS KÁROLYNÉ Alkoholbetegek felépülési lehetõségei Életformaváltás a tartós absztinencia és józanság fenntartásához A mai Magyarországon a szakmapolitikai szabályozás elégtelensége, a forráshiány, az

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának

Részletesebben

X./2.: A Rövid Intervenció

X./2.: A Rövid Intervenció X./2.: A Rövid Intervenció A fejezet feldolgozása során a hallgató megismerkedik a rövid intervenció alkalmazási területével és módszereivel X./2.1.: A Rövid Intervenció elméleti alapjai Hazánkban különösen

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Alkohol, Szűrés Rövid Intervenció Dr. Bodrogi Andrea Kék Pont Drogambulancia Alapítvány Ébredések Alapítvány Alkoholhelyzet Európában Az EU-ban 55 millió felnőtt súlyos alkoholfogyasztó A 15-29 év közöttiek

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Dr. Kudász Ferenc Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály E-mail cím: kudasz@omfi.hu Telefonszám: +36-1-459-3086 Ergonómiai

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Pápa Kistérségben Nyitva álló helyiség: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Egészségügyi Közlöny 9. szám 2002.04.25. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Módszertani levele A Métádon kezelés szakmai irányelveiről

Egészségügyi Közlöny 9. szám 2002.04.25. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Módszertani levele A Métádon kezelés szakmai irányelveiről Egészségügyi Közlöny 9. szám 2002.04.25. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Módszertani levele A Métádon kezelés szakmai irányelveiről Általános megjegyzések Ezt az irányelvet a Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megye

Jász - Nagykun - Szolnok Megye É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Problémás ivók korai kezelésbe vétele a gyakorlati megvalósítás eszközei. Az OAC-projektek korai tapasztalatai

Problémás ivók korai kezelésbe vétele a gyakorlati megvalósítás eszközei. Az OAC-projektek korai tapasztalatai Problémás ivók korai kezelésbe vétele a gyakorlati megvalósítás eszközei. Az OAC-projektek korai tapasztalatai Dr.Kassai-Farkas Ákos 2009.december 3 OAC - DHS 1 CV Osztályvezető főorvos 1987- Neurológia,

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és s lehetőségei a mentálhigi lhigiéné terület letén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Mi is a mentálhigi lhigiéne? Nem csupán a pszichés megbetegedések

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Bondár Éva: Az OPNI megszüntetése a számok tükrében. 2010, május Állami Számvevőszék jelentése 2012, július Dr. Németh Attila Főigazgató

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Pár és családterápia, konzultáció

Pár és családterápia, konzultáció Pár és családterápia, konzultáció Pár-és családterápia, konzultáció A családterápia- konzultáció, a nyugati országokban, már több évtizedes múltra tekint vissza, ezzel szemben Magyarországon új típusú

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve:

ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve: ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve: ajtó-ablak Partnerintézmény: Kossuth Lajos Általános Iskola Győr Újváros városrész Önkormányzata, és más civil szervezetek

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd A kognitív szemlélet alkalmazása pszichotikus betegek rehabilitációja és gondozása során dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

Részletesebben

Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai

Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai Dr. Rónai Balázs centrumvezető főorvos Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Sümegi Pszichiátriai Centrum Balatonfüred, 2012. szeptember 14. Az alkoholfüggőség

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában

Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában Dr. Csákvári Judit stratégiai témafelelős TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben