A Diósgyır Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Diósgyır Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium kiadványa"

Átírás

1 A Diósgyır Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium kiadványa Kedves Diákok, Szülık, Nevelık! Újságunk célja, hogy hozzájáruljunk középiskolás korú fiatalok egészséges életre neveléséhez. Kiadványunkban elsısorban különféle drogokról és azok hatásairól esik szó, de nem csupán tudományosan. Olvashattok a témához kapcsolódó érdekes riportokat, megismerhettek irodalmi alkotásokat, nevethettek drogos vicceken, és információt szerezhettek arról, honnan kaphattok segítséget, ha ti vagy közeli hozzátartozótok drogfüggı lett. Reméljük sok érdekes információval lesztek gazdagabbak, melyek hasznotokra válhatnak. Varga Georgina 9.B (1. helyezett)

2 A drogokról A szenvedélyek fogságában A bódítószerek használata a "kezdetektıl" végigkísérte az emberiséget. Bizonyos kultúrákban a sámánok is használtak bódítószereket, hogy a lélek kiszabadulása által olyan szellemi magasságokba jussanak, ahonnan útmutatást kaphatnak. Ez azonban az adott kultúrában törvényes gyakorlat volt, külön szertartással és megszabott idıtartammal. Ma - nem úgy, mint a sámánok - az emberek leggyakrabban a felpörgetett életritmus és a hatalmas elvárások miatt nyúlnak a kábítószerekhez. Kérdés azonban, hogy ezt meddig lehet bírni és mi az eredménye? Téves ideál A reklámok és a filmek azt sugallják, hogy aki dohányzik, alkoholt iszik, az "férfias, sportos és sikeres". Ugyanakkor hazánkban a vezetı halálokok - szív- és keringési, valamint légzıszervi megbetegedések és daganatok - hátterében kimutatható a drogok használata is. A szenvedélybetegségek közé többféle függıség tartozik. A közismert alkoholbetegségen, kábítószer-függıségen túl idesoroljuk például a dohányzást, a nyugtatószerek túlzott mértékő alkalmazását, valamint a játékszenvedélyt és a mértéktelen evést is. Persze a felsorolás nem teljes, hiszen sok mindenhez lehet "szenvedélyesen" ragaszkodni. Létezik kóros vásárlási kényszer, vagy tévé-, számítógép- stb. függıség is. - Fontos! Az egyre népszerőbb kábítószerek - legyenek bár könnyő vagy nehéz drogok - veszélyt jelentenek, és nemcsak az egyén, hanem a társadalom egésze számára is. Hogyan alakul ki? A szenvedélybetegségek kialakulásának többféle oka lehet. Függıségben szenvedı egyénnek azt a személyt szokás nevezni, aki nem tolerálja a nehézségeket, és szükségleteit gyorsan akarja kielégíteni. A szerekre való rászokástól az élet érdektelen, unalmas lesz. A betegség biokémiai vizsgálata során kiderült, hogy aki naponta fogyaszt például alkoholt vagy szív cigarettát, avagy családjában már elıfordult szenvedélybetegség, annak jó esélye van arra, hogy maga is szintén észrevétlenül "függıségbe keveredjen". Vannak, akik teljesítményfokozó hatásuk miatt nyúlnak a drogokhoz. Ebbe a fogalomkörbe beletartozik az eufória, a libidónövekedés, a csökkent alvásigény stb. Ezt általában felgyorsult életritmussal, fokozott teljesítményigénnyel és kiüresedett emberi kapcsolatokkal magyarázzák. A szervezetben minden esetben ugyanaz a folyamat zajlik le: ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, szükséges a szenvedélyünk tárgya, egyre nagyobb adagban, hogy a kívánt hatást elérjük. Sajnos az érintettek a szakembereket általában már késın, csak a káros utóhatások/mellékhatások miatt keresik fel. A kábítószer-függıség Ebben az esetben pszichikai vagy lelki függıség alakul ki, melynek lényege, hogy az érintett az optimális közérzetet csak az anyag bevételével, elfüstölésével tudja elérni. Ehhez használhat például füvet, hasist, LSD-t, speedet, extasyt, kokaint, crecket stb. Egyes kábítószereknél testi függıség is kialakulhat: ez azt jelenti, hogy a rendszeres használatkor a sejtek hozzászoknak a droghoz, és hiány esetén elvonási tünetek lépnek fel, fájdalmak, erıs rosszullétek, súlyos esetben még halál is. Mit nevezünk drognak? Minden olyan anyagot, amely a központi idegrendszerre hatva hangulati, gondolkodásbeli változásokat okoz és hatása potenciálisan káros a szervezet testi-lelki folyamataira. Ez a meghatározás magába foglalja a legális drogokat is (alkohol, nikotin, koffein). Még tágabb értelemben - drognak nevezünk minden olyan természetes vagy mesterséges anyagot, mely a szervezetbe bekerülve akár pozitív, akár negatív hatást vált ki. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1977-ben kiadott meghatározása szerint "a drog bármely anyag lehet, mely az élı szervezetbe kerülve annak egy vagy több funkcióját módosítja". A kábítószerek a drogok egy csoportját képezik. Azok a szerek sorolandók ide, melyeknek használatát tiltják. 2

3 A drogokról A drogfogyasztó magatartás A drogfogyasztó magatartás a jelenségek széles spektrumát foglalja magában. Olyan kontinuum modellel írható le, melyen a drogfogyasztás gyakoriságát és jellegét figyelembe véve ábrázolhatóak a különbözı drogfogyasztó magatartási mintázatok. A skála elején az absztinencia található. Ezt követi a kipróbáló, majd az alkalmi/rekreációs drogfogyasztás, melynek során a fiatal bizonyos gyakorisággal ismétlıdıen fogyaszt szert (pl. diszkó-drogozás). A helyzetszituatív droghasználat esetén a fogyasztás általában konkrét helyzethez kötıdik (vizsgahelyzet, egyéb stresszhelyzet), mely már magában hordozza a rendszeres, intenzifikálttá váló droghasználat veszélyét. A skála további pontjai azt a fogyasztói magatartást írják le, melynek során a drogot helyzettıl függetlenül és a fogyasztó szándékától eltérı jelleggel/mértékben, azaz kontrollálatlanul használják (kényszeres droghasználati mód). A kényszeres droghasználat a személy pszichés/fiziológiai függıségét jelzi. (Hoyer - Tremkó) Paksi Borbála és Elekes Zsuzsanna szociológusok több mint egy évtizede rendszeresen vizsgálják a éves korosztály droghasználati szokásait. Legutóbbi kutatásuk 2003-ban készült. Ebbıl emelünk ki néhány jellemzı tényt és tendenciát. A 9. és 10. évfolyamos budapesti középiskolások kétötöde fogyasztott már életében valamilyen visszaélésre alkalmas szert. A szerhasználatban egyenletes ütemő növekedés ment végbe az elmúlt években. A fıvárosi érték (40,4%) mintegy egyharmaddal haladja meg az országos átlagot (32,0%). Az elsı droghasználat a megkérdezettek 17,7 %-ánál még 14 éves kor elıtt történt, 14 évesen 29,6 %-uk, 15 évesen 33,8%, 16 évesen vagy annál idısebb korban a megkérdezettek 18, 9%-a találkozott droghasználati céllal valamilyen szerrel. A fogyasztók közel fele (46,4%-a) életében már több mint tíz alkalommal használta a tiltott szerek valamelyikét, s egynegyedük már több mint negyvenszer! Legtöbben (28,4%) kannabiszt fogyasztottak, ezt az ecstasy (8,5%) és az amfetamin (7,6%) követi. Összegezve, a szerhasználat növekvı tendenciájához az elsı fogyasztás életkorának korábbra tolódása társul. Ezeket a tényeket szükséges ismernünk, ha neveléssel, egészségneveléssel vagy drogprevencióval foglalkozunk. Melyek a kockázati tényezık? A kockázati tényezı szociológiai fogalom. Azokat a tényezıket jelenti, melyek a drogfüggık élettörténetében a nem drogfüggı populációhoz képest gyakrabban vannak jelen. Ez nem jelent ok-okozati összefüggést a függıség kialakulására vonatkozóan. Ilyen statisztikailag kiértékelt rizikófaktor például: a férfi nem, a csonka családban nevelkedés, a gyerekkorban ért bántalmak (fizikai, érzelmi, szexuális), egyes nevelési minták (túl büntetıkorlátozó vagy túl megengedınemtörıdöm), a családban elıforduló drogfogyasztás, az anya terhesség alatti drogfogyasztása (cigaretta is!), a család gyakori helyváltoztatása (állandó költözések).

4 A drogokról A prevenció módszerei A megelızés módszereinek ismeréséhez, annak szintjeit, különbözı meghatározásait kell ismernünk. A megelızés három szintjét határozza meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO): Az elsıdleges prevencióban a megelızés arra irányul, hogy a betegség, a kóros állapot ne jöjjön létre. A másodlagos prevenció a veszélyeztetett, a kockázati tényezıknek kitett réteget célozza. A korai felismerés és kezelésbe vétel, valamint az ártalom csökkentés mérsékli a betegség kialakulásának vagy súlyosbodásának kockázatát. A harmadlagos prevenció mindazok kezelését, rehabilitációját, reszocializációját jelenti, akiknél már fennáll a kóros állapot. A droghasználat prevenciója nem pusztán a használat megelızését, hanem az egészséges vagy egészségesebb élet, jobb életminıség kialakítását is jelenti. A megelızés ma már olyan szakterület, ami tényeken, kutatásokon alapul és módszerek sokaságát használja. Tény, többek között az is, hogy a prevenció egyik legfontosabb színtere a család után - az iskola. 4

5 A drogokról Az alkoholfüggıség Az alkohol elıször a gyomorba jut, ahol a nyálkahártyát pusztítja, melynek eredményeképpen gyulladás alakulhat ki. Gyengíti a gyomor ellenálló képességét, és megkönynyíti az olyan baktériumok megtelepedést, mint a Helicobacter pylori, ami azután elısegíti a gyomorfekély kialakulását. A belekben is maradandó károsodást okoz, a vérárammal pedig a májba jut, ahol mérgezı anyaggá alakulva pusztítja a májsejteket. Az alkoholizmus egy több, sokszor ellentmondó jelentéssel bíró kifejezés. Az orvosi definíciók az alkoholizmust olyan szenvedélybetegségként írják le, mely az alkohol kitartó fogyasztásával jár a negatív következmények dacára. Míg az alkohol fogyasztása szükséges az alkoholizmus kialakulásához, nem jelzi elıre az alkoholizmus kialakulását. Az alkoholizmus kialakulásához szükséges mennyiség és gyakoriság mindenkinél különbözik. Továbbá, bár az alkoholizmussal járó biológiai mechanizmusok még nem teljesen ismertek, több rizikófaktort azonosítottak már, köztük a társadalmi környezetet, érzelmi egészséget és genetikai hajlamosságot. Hatásai Az alkoholizmus fı hatása: ráveszi a szenvedıt arra, hogy olyankor és olyan mennyiségben igyon, ami károsítja a fizikai egészségét. A másodlagos kár, amely ellehetetleníti az ivás kontrollálását, sokféleképpen jelentkezik. Az alkoholizmusnak jelentıs társadalmi hatása is van az alkoholistára, illetve a családjára és barátaira egyaránt. Az alkoholisták közt nagyon magas az öngyilkosok aránya, különbözı kutatások 8 és 21% közé teszik az öngyilkosságot elkövetı alkoholisták arányát. A mentális egészségre is súlyos káros hatása van az alkoholizmusnak. Az alkoholisták közt az öngyilkosság elkövetésének veszélyét 5080-szor nagyobbnak találták, mint a teljes lakosság átlaga. Hatásai a fizikai egészségre Az alkoholizmustól szenvedık közt gyakori, hogy azután is folytatják az ivást, hogy a fizikai egészségük elkezd megromlani. Az alkoholfogyasztással kapcsolatba hozott egészségügyi hatások közé tartozik a májzsugorodás, hasnyálmirigy-gyulladás, epilepszia, polineuropátia, Wernicke Korsakoff szindróma, szívbetegség, a rák, táplálkozási hiányosságok, szexuális zavarok és több halálforrás megnövekedett esélye. Hatásai a mentális egészségre Az alkohol sokáig tartó nem megfelelı fogyasztása széles körő hatással lehet a mentális egészségre. Az alkohol nemcsak a test számára, hanem az agy mőködésére is mérgezı, így a hosszútávú, nem megfelelı fogyasztása fiziológiai hatásokkal járhat. Az alkoholisták körében gyakoriak a pszichiátriai rendellenességek, különösen a szorongásos és depressziós betegségek; az alkoholisták 25%-ánál jelentkeznek súlyos pszichiátriai zavarok. Mindezen pszichiátriai tüntetek általában kezdetben súlyosbodnak az elvonás alatt, de az absztinenciával ezek a tünetek általában fokozatosan javulnak, vagy teljesen el is tőnnek. A hosszútávú fogyasztás következményeként kialakulhat pánikbetegség, amely szintén súlyosbodhat, illetve megjelenthet az alkoholelvonási szindróma részeként. A krónikus, nem megfelelı alkoholfogyasztás okozhatja a pánikbetegség kialakulását, vagy súlyosbíthatja a meglévı pánikbetegséget az agy neurokémiai rendszerének torzításával. 5

6 A drogokról Hatása az emberi szervezetre Alkoholszint Állapot Véralkoholszint ezrelékben Tulajdonság 5,0 felett Halál Az alkohol ilyen magas szintjét gyakorlatilag nem lehet túlélni. 3,5-5,0 Kóma 2,5-4,0 1,8-3,0 0,9-2,5 Aluszékonyság Zavarodottság Izgatottság 0,3-1,2 Eufória 0,1-0,5 Normális tudatállapot Beáll a teljes eszméletvesztés. A testhımérséklet kórosan alacsony. A légzés és keringés akár olyan mértékő zavart is szenvedhet, hogy végül a légzés leállása miatt beáll a halál. A mozdulatok lomhák lesznek, ami a járásban is megmutatkozik. Reakcióideje nagyon elhúzódik mindenféle külsı ingerre. Hányás, vizelettartási nehézségek jelentkeznek, elıbb-utóbb a leglehetetlenebb helyen és testhelyzetben is elalszik. A tudatos és tudatalatti összemosódik, szándékai nem egyértelmőek. Fejfájás, hányinger, hányás jelentkezik. Térbeli tájékozódása romlik, mozgása bizonytalan, fájdalomingerre érzékenyebben reagál. Artikulációja romlik, levertség jelentkezik. A hangulat ingadozó, az alkoholfogyasztó áthág olyan társadalmi normákat, amelyeket józan állapotban nem tenne. Felfogása kissé romlik, rövidtávú emlékezete kihagy, reflexei lassulnak. Érzékelése romlik, egyensúlyérzéke észrevehetıen bizonytalan. Az illetı sokat beszél, hangulata derős, viccelıdik, lazább a megszokottnál. A gátlásos személyek is felszabadultak lesznek. A precíziós mozgások ügyetlenné válnak, alig észrevehetı egyensúlyzavarok léphetnek fel. Semmi látható jele nincs az alkoholfogyasztásnak. Nikotinfüggıség A nikotin elıször serkentıi az idegrendszert, ám a hatás rövid ideig tart. Ez ösztönzi a dohányost a mind gyakoribb használatra. Minél erısebb dohányos valaki, annál nagyobb az esélye annak, hogy szív- és érrendszeri betegséget, agyvérzést, embóliát kapjon. De gyakoriak a daganatos betegségek is, pl.: tüdırák, mellrák, gyomorrák... A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. İsidık óta ismert, hogy vannak növények, melyeket meggyújtva vagy az izzó növény füstjét beszívva élénkítı, vagy kábító hatást érhetünk el. Valószínőleg elıször Kolumbusz és társai találkoztak pipázó indiánokkal, és ık hozták be Európába ezt a szokást. Portugáliából egy Jean Nicot nevő francia diplomata terjesztette tovább (nevébıl ered a dohány Nicotiana tabacum és alkaloidjának nikotin elnevezése). Akkoriban nemcsak élvezeti szerként, hanem gyógyszerként, dísznövényként is használták. Annyira értékesnek tartották ezt a növényt, hogy az elnevezések között szerepelt szentfő, isteni fő, szent kereszt füve, mindenre hasznos fő stb. A dohánytermesztés hazánkban a török hódoltság idején terjedt el annak ellenére, hogy Törökországban (és Angliában is) elıfordult, hogy halálbüntetéssel sújtották a dohányzókat. Az egyház is harcolt a dohány fogyasztása ellen, és kiátkozással próbálta megakadályozni a bőnös élvezet terjedését. Az elsı dohányzásellenes rendelkezések ha- 6

7 A drogokról zánkban Erdélybıl, a 17. századból maradtak fenn, melyek pénzbüntetéseket róttak ki a dohányosokra. Rászokás A dohányzás elsı alkalommal hányást, verejtékezést, gyengeséget, stb. okozhat. Azonban késıbbi alkalmakkor kellemes lehet. Vannak jótékony hatásai is: például az étkezés után keletkezı fáradtság és álmosság leküzdésére is alkalmas. Az emésztımirigyek és belek mőködése fokozódik, így elısegíti az emésztést. A dohányzás mellékvesére gyakorolt hatásával fokozhatja a vércukor mennyiségét, emelheti a vérnyomást, csökkentheti az éhségérzést, valamint a hasi vérerek szőkítésével növelheti az agy vérellátását, ezáltal a szellemi munkát segíti elı. Az évek során kialakuló megszokások nyugtatólag hatnak, csökkentik az idegességet. A tapasztalt kedvezı hatások miatt a dohányosok nehezen tudnak leszokni szenvedélyükrıl, amelyek elhagyása idegességet szaknyelven: elvonási tüneteket okoznak, továbbá hízással is járhat, ugyanis az étvágy fokozódik, az ízlelés javul. Ártalmak A káros hatásoknak három fı forrása van: a hıhatás, a mechanikus hatás (pipázásnál) és a kátrányszármazékok hatása (ez a cigarettapapír égésébıl ered). Pipázóknál az ajak- és nyelvrák, cigarettázóknál a gégeés tüdırák a gyakoribb, mint a nemdohányzók között, továbbá a dohányzás a szív és érbetegségekre is káros kihatással van. A cigaretta szempontjából a filter sem igazán csökkenti a káros hatásokat. A dohányzás okozhat ajak-, szájüreg-, gége-, valamint nyelıcsırákot, nikotintartalma miatt okozója lehet még hasnyálmirigy- és veseráknak is (a dohány összességében a daganatos halálesetek 25%-át okozza). Ezeken túl okozhat még légzıszervi betegségeket, hörgıgyulladást, asztmát is. A nikotin jelentıs elváltozást okozhat a keringési szervrendszerben, például gyakran magas vérnyomást vagy koszorúér-betegségeket okoz. Ezenkívül károsítja az érfalakat, így okozója lehet agyérbetegségeknek, érszőkületnek, aneurizmának és érelmeszesedésnek. Az American Journal of Public Health as beszámolója szerint a dohányból nem tudják kivonni az aroma csökkentése nélkül a radioaktív polónium-210-es izotópot, amelyek egy év alatt annyi károsodást okoz a dohányzónak, mint amennyit a csernobili atomkatasztrófa okozott az egyes emberek szervezetében Magyarországon (napi 16 szál cigarettával számolva egy év alatt 0,1-0,3 millisievertnyit). Mivel a problémát a dohánygyárak az 1960-as évek óta nem tudják megoldani, a kérdést azóta is inkább a szınyeg alá söprik. Az utolsó slukk után 7

8 A drogokról Eltelt idı Eredmény 20 perc a vérnyomás és a pulzus normális szintő lesz 8 óra a vér oxigénszintje javul 12 óra a nikotin kiürül a szervezetbıl 24 óra csökken a halállal végzıdı hirtelen szívinfarktusok kockázata 48 óra az illat- és ízérzékelés javul 3 hónap 9 hónap 1 év 30%-kal növekszik a tüdı teljesítménye a nikotin okozta köhögés megszőnik, a kimerültségérzés és a szapora levegıvétel csökken a szívinfarktus veszélye 50%-kal csökken 2 év a tüdırák kockázata csökken 5 év 10 év 15 év a tüdırák veszélye 50%-kal csökken a tüdırák esélye a nemdohányzókéval azonos az egészségi állapot olyan, mint a sohasem dohányzóké A dohányzási magatartás Az érintettek köre Középiskolások (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképzı) Dohányzók aránya évesek 26.5 % 37.2 % 16 évesek 35.5 % 43.0 % 17 évesek 39.4 % 49.4 % 18 évesek 47.9 % 51.8 % évesek 37.3 % 45.3 % Fiúk (15-18 évesek) 36.7 % 44.9 % Lányok (15-18 évesek) 35.2 % 46.9 % A dohányzás következményeként 19 percenként meghal egy ember Magyarországon! 8

9 A drogokról Függıségőzıben Mit tegyünk, ha meg akarunk szabadulni a függıségtıl? - Határozzuk el, hogy lemondunk káros szenvedélyünkrıl! Legfontosabb az, hogy a függıségben élık tisztában legyenek helyzetükkel. Enélkül ugyanis a kezelés semmit sem ér! Segíthet az orvos, a család, a baráti kör. - Stabilizáljuk vegetatív idegrendszerünket gyógynövényekkel (orbáncfő, citromfő, golgotavirág, komló) B-vitaminokkal, magnéziummal! Ezek erısítik az idegeket, és vitalizálnak. - A rossz hangulat leküzdésére igyunk orbáncfő-kivonatot tartalmazó készítményeket, vegyünk lazító illóolajos fürdıket! - Szedjünk kiegyensúlyozó homeopátiás szereket például (ezeket legjobb, ha az orvos választja ki egyénre szabottan). - Alkalmazzunk gyógynövényeket az elvonási tünetek enyhítésére! Formái: - kockázatkeresı vágyak kielégítése (pl. barlangászás, hegymászás, extrém sportok) - tudatállapot változást igénylı vágyak kielégítése (pl. jóga, meditáció, mővészeti élmények, mozgásos transz, autogén tréning, stb) Varga József 11.A 9

10 Két történet 1. Tamás Tamást csaknem húsz éve ismerem. Volt idı, hogyha észrevettem az utcán, igyekeztem elkerülni a vele való találkozást, zavarba ejtı volt a tény, hogy egy tizenhét éves szép arcú, kedves és nyílt fiúból egyszer csak egy megfáradt, összetört, elhanyagolt külsejő, üres tekintető ember lett. Ópiátfüggı. Más volt, amivel én nem tudtam mit kezdeni. Most 37 éves, 11 év kemény drogozás után 9 éve tiszta. Szívesen vállalta a beszélgetést, hogy megoszthassa veletek, fiatalokkal, szüleitekkel, tanáraitokkal a drogkarrierje során szerzett tapasztalatait. A kérdéseket a 10.B osztály tanulói fogalmazták meg. -Miért és hogyan szoktál rá a kábítószerhasználatra? - A családi környezetem biztonságot adó, a serdülı életem valójában felhıtlen volt, nulla negativitással, ettıl függetlenül azonban mindig azt éreztem, hogy valami nem teljes. Nem volt cél elıttem, ami boldoggá tett volna. A tökéletességet kerestem. Amikor találkozol olyan emberekkel, akikrıl úgy érzed, hogy elérték a tökéletesség állapotát, akkor könnyen csatlakozol hozzájuk. Úgy gondoltam, hogy az a fajta életmód, amit ık folytatnak a boldogságnak egy olyan formája, ami túlmutat azon, amit addig láttam vagy tanultam. Ha az ember a drogokhoz nyúl, általában azért teszi, mert kevésnek tartja azt, amit a világban lát. Azt gondolom, hogy van százféle ember, aki drogozik, százféle az indíttatás is, hogy miért teszik. -Emlékszel-e az elsı alkalomra? Az elsı betépés magából a drog szempontjából jelentéktelen volt, morfin ampullát próbáltam, de ez lényegtelen. Inkább a társaság volt a mérvadó. Ha valaki elıször szeretne kipróbálni valamit, gondoljon arra, hogy a drog-e az, amire valójában vágyakozik, vagy a rá való várakozás izgalma, az ahhoz főzıdı elvárások. -Milyen szereket használtál? -Gyakorlatilag mindent, de fıként ópiátokat, morfiumot, heroint, ópiumot. Használtam más szereket is, LSD-t, speedet, efedrineket, azt hiszem nem maradt ki semmi. Nem az a lényeg, hogy milyen szereket használsz, hanem hogy milyen zavaró érzelemre keresel megoldást. Az ember általában annál a szernél köt ki, ami ellensúlyozza a benne lévı hiányérzetet. -Miket hallucináltál? Emlékszem különös víziókra. Volt egy barátom, azóta már meghalt, három napig vigyázott rám, mert eszméletlen állapotban voltam, akkor hívott mentıt, a három nap alatt egy óriási fekete bársonyfüggönyt láttam és milliónyi kis pillangót, akik át akartak jönni a függönyön, de nem tudtak, bár voltak kis rések. A pillangók voltak a szabadságvágyam jelképei. Néha vicceset is hallucináltam. Volt, hogy atomjaira estem szét egy koncertteremben és a koncert végén újra összeállt a testem A hallucináció egy darabig lehet szórakoztató, de egy idı után rájössz, hogy ezek az élmények semmivel nem többek, mint amiket a valós világban megélsz. -Honnan szereztél pénzt a drogokra? -Az elsı idıkben a szüleimtıl, elég jól álltunk és én mindig kitaláltam valamit. Volt, hogy füvet termeltem, amibıl volt annyi, amennyi elegendı volt a heroinra. Késıbb egy besurranó tolvajjal is összeismerkedtem, irodaházakból loptunk lap topot és fémkazettákat. Árultam hamisított recepteket is, sok pénzt lehetett szerezni olyan anyagokból, amiket Magyarországon korábban még nem terjesztettek. Volt, hogy a barátnım szüleinek a családi kasszáját fosztottam ki. A legutolsó idıszakban mindenemet eladtam, egy teljen üres lakásban éltem. A drogos embert, ha nem akar szenvedni pszichésen és fizikálisan, bármilyen módja érdekli a pénzszerzésnek, még a legaljasabb is, és soha nem mérlegel és nem számol a következményekkel. Azt tapasztaltam az életben, hogy amit elvettem, azóta duplán vagy triplán vissza kellett fizetnem, máshol vagy másképp, de vissza kellett adnom. -Volt-e dolgod a hatóságokkal? Voltak-e rendırségi ügyeid? A rendırséggel lényegében havonta volt dolgom, a legsúlyosabb büntetésemet recepthamisítás miatt kaptam, 15 éves börtönbüntetést két évre felfüggesztve. Hogy nagyobb büntetést nem kaptam, az annak köszönhetı, hogy volt pénzem nagyon jó ügyvédre, ez nagyon szomorú, és ez így van 10

11 Két történet a mai napig. Most azt gondolom, hogy nem csak a deelerekkel, hanem a fogyasztókkal szemben is keményebben kellene fellépni. -Voltál-e halál közeli állapotban? Halt-e meg barátod, ismerısöd drogtól? -Egyszer sétáltunk Békéscsabán, találkoztunk egy haverral, aki két hónapja jött ki az elvonóról és kérdezte, hogy van-e nálunk cucc. Kapott tılünk anyagot, nyomott. Hamar légzésdepressziója lett, belilult a körme, rosszul volt. Kicsit megnyugodott, mert levizesruháztuk, otthagytuk és csak másnap hallottuk, hogy meghalt. Azt mondták, volt nekem is halál közeli élményem, volt hogy újra élesztettek. Én arra emlékszem, hogy kapkodtam a levegıt, pofozgattak, a nevemet kérdezték. Mivel nem haltam meg, nem tudom, hogy halál közeli élmény volt-e valójában. Mások, az orvosok írták le annak. -Hogyan viszonyult hozzád a családod, a környezeted? -A szüleim sokáig nem vették észre, hogy mi van velem. Már lassan másfél éve minden nap szúrtam, amikor egyszer otthon lettem rosszul és be kellett vinni a kórházba. Annak ellenére, hogy mi volt velem, mellettem álltak. Az ismerıseim között sokan voltak, akiket kirúgtak otthonról. Néha úgy éreztem, hogy jobb lett volna, ha az én szüleim is ellenem fordulnak, mert hamarabb leálltam volna, de valószínőbb, hogy a szüleim felismerték, megérezték, hogy én akkor tudok ebbıl kiszállni, ha kitartanak mellettem. Ahogy az ember nı, évesen, felnıttnek érzi magát, de nem képes igazából rálátni a dolgokra, ahogy a szülık többsége sem. Különösen így van ez a drogok esetében. Ezért kell megpróbálni ıszintének lenni a szülıkkel. Az emberi kapcsolataimra egyértelmően negatív hatással volt a drog, mert nem törekedtem arra, hogy másnak is jó legyen. -Hogyan sikerült leszoknod, megszabadulnod a függıségtıl? -Az alatt az idı alatt, amíg drogoztam igazából csak az elsı két év volt felhıtlen, a többi arról szólt, hogy szenvedtem és mindig le akartam állni. Sok próbálkozásom volt, jártam elvonókra önszántamból és voltam kényszerelvonón is. Az egész országot bejártam, sıt Bécsben is voltam egyszer. Kaptam metadont négy évig, fenntartották az adagomat, de ez valójában nem segítség volt, hanem kirekesztés. A leszokáshoz a belsı indíttatásom az volt, hogy észrevettem a környezetem szenvedését és a sajátom is elviselhetetlen volt. De ez kevés lett volna. Az utolsó elvonómon Balassagyarmaton voltam, amikor már a metadonról akartam leszokni. az jó volt, még pisilni is úgy mentem, hogy két nıvér kísért, látogatásnál rendır is volt. Naponta kétszer kutatták át a cuccaimat. Szükség volt erre a külsı kényszerre is. Amikor kijöttem még másfél évig rosszul voltam mentálisan, nem találtam azokat a pontokat, amelyekhez biztonsággal köthettem volna magam. Sokáig kerestem valamit, ami hasonló fizikai örömet okoz, mint a drog. -Érzel- e vágyat, hogy újra használj kábítószereket? A droghasználatra nem érzek vágyat, inkább szeretném elsajátítani annak a módját, hogy drogok nélkül kerüljek olyan állapotba, amilyenbe korábban azok használatával. Csak az tudja mi a drogos, aki korábban az volt, de már leállt a szerrıl. Volt drogosként azt tudom javasolni, hogy soha ne fogadjunk el semmit anélkül, hogy ne kritizálnánk, különösen igaz ez a drogokra. Ha az ember azt akarja, hogy ı maga boldog legyen és azt hiszi, hogy ezt a drogoktól kapja meg, akkor nézze meg, hogy a környezete boldog-e, ha nem, akkor baj van. 11

12 Két történet 2. Zsolti Zsolti nevezzük most így- alig múlt 18 éves. Több éve intézményünk tanulója, bár nem sokan ismerhetik, hiszen szinte egyáltalán nem jár iskolába. Nem áll mögötte szeretı család, édesapját még egészen kis korában tragikus körülmények között veszítette el, édesanyja nem volt alkalmas a nevelésére, ezért állami gondoskodásban nıtt fel, intézetis gyerek. Sorstársaihoz hasonlóan ı is a könnyen hozzáférhetı, viszonylag olcsó nitrohígítók rabja. A szokásos forgatókönyvnek megfelelıen többször volt dolga a rendırséggel kisebb bőncselekmények miatt. Nevelıi reményei szerint a közeljövıben részt fog venni egy gyógykezelésen, amelynek köszönhetıen talán megszabadul szenvedélyétıl. Két évvel ezelıtt vetette papírra gondolatait arról mit jelent számára a droghasználat, fogalmazványát a helyesírási és stilisztikai hibák javításával, de tartalmi változtatások nélkül adjuk közre. Hogyan érzem magamat beszívva? Amikor elkezdtem szívni különféle kábító hatású szereket, akkor még nem gondoltam bele, hogy mik lesznek a következményei, hogy ennyire bele lehet süllyedni ebbe a dologba. Vegyük például a T2-es nitrohígítót, ez a drog általános, de nagyon káros. Amikor elıször próbáltam, abban a pillanatban azt éreztem, hogy megszőnt a tér és az idı. Amikor az anyag a véredbe hatol émelyegsz és úgy érzed, hogy a tüdıd fel akar robbanni, az baró érzés. Különbözı illúziók veszik át az agyad felett az irányítást és olyan dolgokat látsz, amelyek nincsenek, és akkor úgy érzed, hogy minden álmod teljesül egy-két óra leforgása alatt. Nekem legtöbbször olyan flash -eim vannak, amikor piszok gazdag vagyok és prostik dobálják rám a pénzt. Ha megérinted ıket, úgy érzed, mintha az egész világon csak te lennél, és minden a hatalmadban van és mindent megtehetsz. Még csodákra is képes vagy, és a gondolataid csakúgy szállnak, a képzeleted valamelyik kis zugában úgy érzed, hogy a valóságot csíped el és minden körülötted forog. Volt már az is, hogy nem tudtam hozzájutni az anyaghoz, ilyenkor mindent megtettem azért, hogy szerezzek legalább fél litert. Egy ideg a barátaim is eldobtak, de csak azért, hogy találjak magamra és a valóságban keressem azt a jót, ami az álmaimhoz elvezet. 12

13 Riport Rendır leszek A káros szenvedéllyel élı emberek egy része -sajnálatos módon- gyakran kerül öszszeütközésbe a törvénnyel. Ahhoz, hogy meg tudják venni a napi kábítószer adagjukat, különféle bőncselekményeket követnek el. A rendırség szerepe nagyon fontos, hiszen ık derítenek fényt ezekre a bőncselekményekre. A Diósgyır-Vasgyári Szakképzı Iskola sok diákja rendırnek készül. Az érettségi vizsgát követıen többségük a Miskolcon található Rendészeti Szakközépiskolába nyer felvételt. Egyik volt diákunk Tóth Ádám, aki a es tanévben tett érettségi vizsgát, és jelenleg a Rendészeti Szakközépiskola elsı éves hallgatója. Vele készített interjút a DVSZIK két 9. B osztályos tanulója, Bódi Virginia Ramóna és Császár Anikó, akik szintén a rendıri hivatást tekintik életcéljuknak. Mi ösztönzött erre a pályára? 6 éves korom óta rendırırsön nıttem fel, mivel apukám 20 éven át rendır volt. Tetszett a munkája, sok érdekes dolgot mesélt róla, és ez motivált, hogy én is ezt a hivatást válasszam. Milyen volt a felvételi vizsga? Nekem nem volt nehéz. Szerintem nem vészes, de fontos az alapmőveltség, és a jó fizikai erınlét. A felvételin mit kell csinálni? Fekvenyomás, ingafutás, fekvıtámasz, felülés. Milyen a pszichológiai felmérés? Lényegében egy elbeszélgetés az egész, de itt nagyon sokan ki szoktak peregni, mert azonnal észreveszik, ha valaki nem alkalmas rendırnek. Milyenek a tanárok? Korrektek, kemények. Kellıen fegyelmezetek, és kellıen fegyelmeznek. Fegyvert kaptok? Csak akkor, amikor lövı kiképzés van. Van kedvenc fegyvered? Nincs. De két fajta van, egy könnyebb, amit általában a lányok használnak, és van egy nehezebb is, de a fiúk mind a kettıt használhatják. Én mind a kettıt szeretem. Sportolsz valamit? Judózok és thaiboxolok. Mióta thaiboxolsz? Már 2 éve. Nagyon szeretem ezt a sportágat. Van-e kedvenc judo fogásod? Nincs. Ezt a helyzet hozza, nem tudod elıre eldönteni, hogy milyen fogással tudod ártalmatlanná tenni az ellenfeledet. Hány ember van egyszerre egy ırsön? ember. A Rendırtiszti Fıiskolára jelentkeztél-e? Meg kelletet, volna próbálni, de lekéstem a felvételit. De inkább azoknak ajánlom, akik nem szeretnének járırként dolgozni. Mivel szeretnél foglalkozni a rendırségen belül? Jelen pillanatban kutyás oszlató, körzeti megbízott vagy nyomozó szeretnék lenni. Milyen kutyával szeretnél foglalkozni? Rotweilerrel, németjuhásszal, spániellel. De leginkább németjuhásszal, mert nagyon könnyen tanítható. Mi a kedvenc tantárgyad? Lövı kiképzés, testnevelés, közrendvédelem, határrendészeti ismeretek. Milyen az egyenruha? Nos, kényelmesnek kényelmes, de az anyaga nem a legmegfelelıbb. Milyen ösztöndíjat kaptok? Töbféle ösztöndíj van, ami a tanulmányi eredménytıl függ. 4,51 -es átlag felett dupla ösztöndíj jár. Testékszert szabad viselni? Szabad, csak szolgálatban (iskolában) ki kell venni. A tanulás mellett jut-e idıd szórakozásra? Nem nagyon van szabadidım, mert rengeteget kell tanulnom, hogy igazán jó rendırré válhassak. Kinek ajánlod ezt az iskolát? Mindenkinek, aki komolyan gondolja a rendıri hivatást, és érez magában elég akaratot és kitartást ahhoz, hogy végigcsinálja ezt a két kemény évet. 13

14 Irodalom Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából / részlet/ Hét üveg Steffl sört és két liter könnyő fehér bort hoztam haza, s mintegy szórakozottan kinyitottam két üveg sört, telitöltöttem két poharat, az egyiket a feleségem elé tettem az asztalra. Á. megitta a sört, s mint mindig, jóízően itta meg, olyan ember módjára, aki valamilyen, természettıl fogva a szervezetében rejlı jelzımőszer jóvoltából kizárólag annyit iszik, amennyi csakugyan jólesik neki, tehát nem kell megállnia, hogy akár egyetlen pohárral is többet igyon a kelleténél. İszintén irigylem Á.-t és minden embertársamat, akinek nem okoz gondot, hogy isznak-e vagy sem. Ami engem illet: az elsı pohártól rúgok be és változok más emberré. Most egy pillanatig abban reménykedtem, hogy a feleségem változik meg ettıl a pohár sörtıl, és megért engem, ami számomra annyit jelent, hogy pillanatnyi hangulatom szerint ért meg és fogad el minden feltétel nélkül. Valóban érdekes, töltöttem az üres poharakba, hogy az iszákosság felıli vélekedéseket többnyire áthatja valami sajátos színezet, ami elnézı humorral telített leginkább, mintha a lerészegedés holmi csínytevés vagy kedélyes férfiszórakozás lenne, nem pedig kín, gyötrelem és rettegés, s ami talán a legfurcsább: ezt a kedélyeskedı hangvételt maguk az alkoholisták szítják és ápolják Kosztolányi Dezsı: Mérgek litániája Mind szeretem. A titkos zőrzavarban csendben susognak hozzám, mint a sír. Oly egyszerően, gazdagon ragyogva, akár a gyémánt, a rubin s zafír. Az ópium volt elsı ideálom, az álom, az én altató arám; csak rám lehell és az enyém, mi drága, enyém lesz Kína, Tibet és Japán. Lihegve néztem ódon patikában az atropin megcsillanó levét. Bús kedvesünk szemébe álmokat lop, s sötét szeme az éjnél feketébb. Szeretem a tápláló s gyilkos arzént, mert vézna arcunk tıle gömbölyül, és éltetı rózsás lehelletére az élet és a halál leng körül. Fejfájasztó homályos délutánon az antipyrinhez esedezünk. Egy perc s fejünk a messzeségbe törpül, és óriási lesz piciny kezünk. A koffein komoly, nyugodt barátunk, mélységek kútja, bölcsek itala. A veronál vén gyermekek dadája, a morfium az örök éjszaka. A nikotin zavart füstfellegében keleti lázak fátyola remeg. Az alkohol gyógyítja életünket, ezt a fekélyes, óriás sebet. Hogy integetnek, hívnak és üzennek, ha bánatoktól bong a beteg éj: az éjjeliszekrényünkön alusznak, és hallgatásuk is zokog, zenél. Simák, szelídek s szörnyő gyilkosok mind, olyan kicsik és mégis oly nagyok. Oly mozdulatlanok. S fakó ölükben egy túlvilági lángvihar ragyog. Mind szeretem. És ık is mind szeretnek. Komor nevük imába foglalom. Rettegve, félve rejtem el a titkuk, mint átkomat és örök bánatom.

15 Irodalom De addig! Mintha valamilyen gonosz s mégis boldogító ısanya keserő csecsét szopnánk naphosszat! S valami játék és méreg is kell az élethez; máskülönben csak egészség és gyakorlat, nem élet. Kolozsvári Grandpierre Emil A bor eredete A bort Noé találta ki unalmában. Hat állat vérét keverte össze. A hat állat az oroszlán, a tigris, a medve, a disznó, a majom és a galamb volt. Ez a hatféle vér mutatkozik meg a részegek hatféle természetében. Van, ki büszke, mint az oroszlán, kegyetlen, mint a tigris, düledezik, mint a medve, disznó módjára sárban hentereg, majomhoz hasonlóan bujálkodik, vagy olyan szelíd, mint a galamb. Hamvas Béla A bor filozófiája ( részlet) Márai Sándor - Füveskönyv A nikotinról A nikotin az újkori élet egyik legnagyobb ajándéka és legnagyobb csapása: az ördög találta fel, az unalom ellen, s az ember nem tehet semmit ellene, amíg unalom van a földön. Erıs érméreg ez, s butít is. Valahányszor sokat cigarettáztam egy napon, hogy dolgozni tudjak, másnap félhülye vagyok és nem tudok dolgozni. Ezenfelül szorongásérzést, izzadást, szívdobogást és más, életveszélyes bonyodalmakat is okozhat életünkben. Nem lehet semmit tenni ellene. A dohányfüst valamilyen jótékony ködfátylat borít a világra; a pillanatok köznapi mámora ez a keserő boldogság és feledkezés - ki olyan erıs, hogy lemondjon róla, vagy egy pillanattal elébb mondjon le, mint feltétlenül szükséges? Mert egy napon szükséges... A szív, a látóidegek, a gyomor, a belek, minden fellázad ellene. Akkor elhajítjuk a keserő csutkát, rögtön meghízunk, egészségesek, kövérek és boldogtalanok leszünk. Az ivásnak ugyanaz a törvénye, ami a szerelemnek: bármikor, bárhol, bárhogyan. De viszont itt is, ott is minden körülmény fontos. A bor természetéhez meg kell választani az évszakot és a napszakot. Van henyélı bor, mesélı bor, tragikus bor. A legnagyobb érzéketlenségre vall például kedélyes családi ebéden drámai bort inni. Ugyanilyen ízléstelenség hivatalos lakomán parázna bort inni. Ha egyedül vagy és kint, mindig keress távlatot; a bor szereti a magasságot és a kilátást, és szeret felülrıl nézni. Ha szobában vagy, elıbb mindig teríts asztalodra kendıt. A barbár viaszosvászonról iszik, a szerencsétlen, de nem azért, mert nincs neki kendıje, hanem azért, mert nincs szíve az iváshoz. Minden esetben elıbb egyél, legalább néhány szem diót, mogyorót vagy mandulát. Erre az olajos magra a bor íze kibontakozik. Késı ısszel asztalodon legyen mindig gesztenye, akár fıve, akár sülve, akár valamilyen süteményben, és a még csípıs újbort erre igyad. A krizanténumról meg ne feledkezz! Lehet sárga, világoslila vagy fehér, mindegy, de ott legyen. Gesztenye, krizanténum és újbor jegyezd meg jól! 15

16 Film A legütısebb drogos filmek Egy kosaras naplója Az amerikai Jim Carroll író 1978-as önéletrajzi regényének megfilmesített változatában a Gilbert Grape címő filmmel 1993-ban feltőnt Leonardo DiCaprio tovább növelte hírnevét. Bár a film forgatásakor már 21 éves, kölyökképének köszönhetıen gond nélkül el tudta játszani a heroinfüggı tizenéves kosarast. Nem is akárhogy! Trainspotting A drogos film kategóriában alap Danny Boyle visszavonhatatlanul kultikussá vált filmje. Gyomorforgatóan naturalisztikus jelenetek, utánozhatatlan figurák, skót akcentus, pörgıs lendület, azóta szállóigévé váló találó beszólások, és zseniális soundtrack zene. Az eredmény: egyöntető rajongás mind a mozinézık, mind a kritikusok körében. Ki tudja, ha ez a film nincs, talán Ewan McGregorból sem lett volna soha Obi-Wan Kenobi.... Utolsó belövés 1997 Tanulságos sztori két heroinistáról, akik újévi fogadalomként elhatározzák, hogy leválnak a szerrıl, de valahogy a társadalom nem támogatja ıket ebben a törekvésükben. Szociodráma, abszurd jelenetekkel, Tim Roth-tal (Spoon) és Tupac Shakurral (Stretch), akit még a film bemutatása elıtt meggyilkoltak.

17 Film Főbenjáró bőn 2000 Az angliai kisvárosban élı férje adósságai miatt adódó financiális gondjait cannabis termesztéssel megoldó özvegy sztorija egy nagyon kellemes komédia, Ritkán látunk, fehér kesztyős, kalapos, nagyikorú lady-t Londoni drogdílerekkel üzletelni. De mulatságos a beszívott csipkegalléros nénikék és a pucérra vetkızött nyerítve nyargalászó rendır látványa is. Rekviem egy álomért 2000 Darron Aronofsky drog-filmje is azok közül való, aminek megnézéséhez kellıen stabil lelkiállapot és gyomor kell, mert nem éppen egy délutáni matiné. Viszont kötelezı látni! A mozi minden szépítés nélkül tálalja, hogy mit tesz a drog az emberrel. Bemutatja a legnagyobb mélységeket, ameddig a kábítószer eljuttathatja az embert és nem mellesleg azt is, hogy az orvos által, receptre felírt drog semmivel sem jobb, mint az illegális kábítószerek Végállomás Las Vegas Ben, /Nicholas Cage/ a hollywoodi forgatókönyvíró már nem emlékszik arra, hogy azért kezdett el inni, mert elhagyta a felesége, vagy azért hagyta el, mert elkezdett inni, az állásából is kirúgják. Elindul Las Vegasba, hogy halálra igya magát. Elszánt öngyilkossági kísérlete során azonban rátalál egy prostituált /Elizabeth Sue/ személyében ırangyalára, akivel kölcsönösen szükségük van egymásra. A lecsúszott alkoholista és a megalázott prostituált életébe így túl késın jön a megváltó nagy szerelem.. 17

18 Szleng SZLENGSZÓTÁR adag- egyszeri használatra elegendı kábítószer-mennyiség; alkesz - alkoholista anyag kábítószer bagós dohányzó ember beáll-a kábítószer hatása alá kerül, alatt áll bedtip rossz hallucináció betép alkohol v. kábítószer hatása alatt áll bláz fő bogyó speed bugyiszaggató házipálinka csá fő dekk - cigarettacsikk dzsanga fő dzsina - fő dzsoint füves cigi elken- anyagot elad fafu füves cigi flash hallucináció flashback véletlenszerően elıjött hallucináció füvezik füves cigit szív gandzsa fő gatyaszaggató házipálinka gázos gázt szívó kábítószeres goodtip jó hallucináció gyorsító speed hápé házipálinka haskó- hasis hernyó- heroin horrortip szörnyő hallucináció hubi hubertus kokó kokain lebeg- a kábítószer hatása alatt van, jól érzi magát lónyál alkoholmentes ital mariska marihuána narkó- kábítószer partibogyó kábítószer pia alkohol rivó nyugtató hatású gyógyszer rövid 0.5 decis tömény ital rövidezni tömény italt inni slukk egy szívás dohány spangli - cigaretta spiccen van berúgott spicces részeg spuri - por állagú kábítószer stampó 3 centes ital szenteltvíz bor szipós kábítószeres tüdıkarcoló - cigaretta tütükél alkoholt iszik vicces cigi fő zöld fő Kábítószerezéssel, ivással kapcsolatos szólások Be van nyomva, mint a rajzszög. részeg Szét van csúszva. részeg Be van állva. bekábult Be van tépve. bekábítószerezett Szólások, közmondások A bor értéke a kora. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor megmutatja, kiben mi lakik. A bor sőríti a vért. A jó bor cégér nélkül is elkél. Ahol a bor az úr, ott az ész koldul. A sörnek is csak bor az anyja. Az okos embert is megtántorítja a bor. Bor mellett hamar kiugrik az igaz. Borra sör meggyötör. Sörre bor mindenkor. Szegény ebéd, ahol bor nincs. Többen halnak borban, hogysem tengerben. Dohányt lehet aprítani a hátán. Rosszul ég a dohánya. Apró, mint a dohánymag.

19 Szleng VICCEK Két ivócimbora összetalálkozik a kocsmában. Az egyik invitálja a másikat: - Gyere, komám, igyunk egyet az egészségemre!mire a másik végigméri és azt mondja: - Hát, ahogy elnézlek, egy pohárral aligha lesz elég... Az öreg Józsi bácsit megszólítja a plébános a templom elıtt: - Józsi bátyám, maga minden este részegen megy haza. Nem bántja a lelkiismerete? - Az nem, csak a feleségem. Két részeg megy hazafelé, az egyik elesik: - Hé, cimbora, ne hagyj itt, emelj fel! - Mire a másik: - Arra nem vagyok képes, de ha akarod, melléd fekhetek. Egy részeg az éjszaka közepén állít haza. Bemegy a hálószobába és megszólal a sötétben: - Na, asszony, kezdheted a szitkozódást, különben nem találom meg az ágyat! Részeg a pultnál:- Kérek lángost! - Hányat? - Igaza van, inkább nem kell. Bíróság elé kerül két bőnözı, mert kiraboltak egy italboltot. - Mit kezdtek azzal a töménytelen mennyiségő szesszel? - kérdi a bíró. - Eladtuk. - És mit csináltak a pénzzel? - Elittuk... A harangozó hajnaltájt részegen botorkál haza. Útközben megkérdi a baktert: - Hé te, nem tudod merre lakik a harangozó? Mire a bakter nevetve: - De hiszen te vagy a harangozó! - Az odáig rendben van, csak azt nem tudom, hogy hol lakom! Reggel a férj kérdezi a feleségét: - Remélem, drágám, semmi rosszra nem gondoltál tegnap éjszaka, amikor részegen, monoklival a szemem alatt bedıltem az ágyba... - Nem gondoltam, de amikor bedıltél az ágyba, még nem volt monokli a szemed alatt... Egy börtöncellában együtt ül a narkós, a tőzoltó és a szadista. A narkós sóhajtva mondja: - De jó lenne egy marihuánás Cigit elszívni! Mire a tőzoltó: - Azután eloltani. A szadista: - A homlokodon. Jamaicában elfogy az utolsó szál füves cigi is, mire valaki felkiált: - Mi ez a szar zene?. Egy ember csönget egy ajtón. Négyéves forma gyerek nyitja ki az ajtót, szájában cigi, kezében vodkás üveg. - Öcsi, szüleid itthon vannak? - SZERINTED??? A nyuszika bemegy a patikába, és könyörögve így szól: - Kábítószer van? - De nyuszika, nem tartunk kábítószert! - válaszolja szelíden a patikus. Másnap megint bemegy: - Kábítószer van? - Mondtam már, hogy nincs! - jön a válasz. A patikus nagyon megsajnálja a nyuszikát, és elhatározza hogy harmadnapra csinál neki egy adag kábítószert. Bemegy harmadnap a nyuszika: - Kábítószer van? - Igen nyuszika, tessék! Mire a nyuszika elõveszi az igazolványát: - Állami rendırség. 3 drogos ül a sitten és gondolkodnak hogy szökjenek meg. -mondja a kokainos:húz egy utcát és kifolyik a rácsok között. -mondja a másik: bedob 1-2 lasztit, és kitáncol onnan. -végül megszólal a füves: elszív egy cigit oszt majd meglátja mi lesz. 19

20 Hol kaphatsz segítséget? Ha úgy érzed, bajban vagy, egy megértı emberre van szükséged, bátran kérj segítséget. Talán akad barátod vagy közeli hozzátartozód, aki támogató módon áll melléd. Vele közösen, de akár egyedül is megkeresheted azokat a szakembereket, akik nemcsak a függıség leküzdésében segíthetnek, hanem az amögött húzódó lelki probléma megoldásában is. Drogambulancia 3529 Miskolc Csabai kapu Tel: Miskolci Családsegítı Szolgálat 3529 Miskolc, Budai József u.4. Tel: Fiatalok Anonim Lelkisegély Szolgálata Tel: Impresszum Szerkeszti és kiadja: Diósgyır-Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium, 3533 Miskolc Téglagyár u ( Felelıs kiadó: Szabó Tibor igazgató Felelıs szerkesztık: Feketéné Üveges Enikı, Urszin Ágnes Szerkesztıbizottság tagjai: Bódi Virginia Ramóna, Buri Ivett, Császár Anikó, Dienes Csaba, Horváth Zoltán, Nógrádi Nikoletta, Szabó Imre. Számítógépes szerkesztés: Kleknerné Tomán Krisztina, Juhász Mercédesz Kisházi Csaba 11.A 20

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

A nikotin. A rászokás

A nikotin. A rászokás A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Ősidők óta ismert (Kr. e. 5000 3000), hogy vannak növények, melyeket meggyújtva, vagy az izzó növény füstjét beszívva élénkítő

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Drog- InFo Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatok számaival! A szer neve: Használata: Hatása: Következményei: Por alakban kapható, Torzul a

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

Tünetek. Nagy mennyiség esetén. Kis mennyiség esetén. Hányinger, hányás. Kezdeti izgalmi hatás, majd nyugtató hatás. öntudatlanság Fejfájás.

Tünetek. Nagy mennyiség esetén. Kis mennyiség esetén. Hányinger, hányás. Kezdeti izgalmi hatás, majd nyugtató hatás. öntudatlanság Fejfájás. Tnetek Az alkohol legális drog. Gymölcsök, zöldségek vagy magvak erjesztésével készl. A legelterjedtebb és legveszélyesebb szenvedélykeltő anyag. Súlyos testi és lelki fggőséget okoz. Testi fggés: az alkohol

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol Jelen kiadvány a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0025 A kiskunhalasi kistérség egészségtudatos fejlesztése egészségre

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata SZER ELENÜL Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM GYÖNGYÖS

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

Dohányzás és leszokás. Dr. Kádár Gabriella 2014.február 10.

Dohányzás és leszokás. Dr. Kádár Gabriella 2014.február 10. Dohányzás és leszokás Dr. Kádár Gabriella 2014.február 10. kóroki tényezője számos halálos megbetegedésnek kb. 5 millió ember hal meg évente 10 évvel kevesebbet él krónikus betegségekre fogékonyabb a felnőtt

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2001 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT ELŐSZÖR NÉHÁNY KÉRDÉS AZ ALKOHOL- FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN. KÉRJÜK,

Részletesebben

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei 11.3.1. Az emésztırendszer betegségei Gyomorfekély 11.3.1.01. Mely tünet NEM tipikus jele a gyomorfekélynek? a. étkezés utáni hasfájás, hányinger b. fogyás, fáradtság c. haspuffadás 11.3.1.02. Mely tényezı

Részletesebben

HATÁRTALANUL TANULMÁNY II. 2012. március 24. Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközép Iskolában kitöltött tesztek eredménye:

HATÁRTALANUL TANULMÁNY II. 2012. március 24. Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközép Iskolában kitöltött tesztek eredménye: HATÁRTALANUL TANULMÁNY II. 2012. március 24. Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközép Iskolában kitöltött tesztek eredménye: 1. Hány éves Ön? A tesztet kitöltő erdélyi diákok 47.96%-a 17-18 év közötti

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM. Beszámoló. Készítette: Vásárhelyi Erika

DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM. Beszámoló. Készítette: Vásárhelyi Erika DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM Beszámoló Készítette: Vásárhelyi Erika Megvalósítás ideje: 2014.05.16-2014.06.13 Célcsoport: 6. osztály Célja: az általános iskoláskorú gyermekek

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek?

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek? Bevezető A kábítószer (drog) fogyasztása mind az egyén, mind pedig a társadalom szintjén mérhetetlenül káros. Divatból vagy új élmények szerzése miatt elfogyasztott első adag után nagyon könnyű a kábítószerhez

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A szerhasználat kapcsolati háttere: h

A szerhasználat kapcsolati háttere: h A szerhasználat kapcsolati háttere: h kötıdési deficitek az anya-gyerek kapcsolatban, a serdülıkori beavatási rítusok r hiánya és s a modern társadalomhoz való alkalmazkodás s nehézs zségei Meskó Norbert

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája?

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között többemberes baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? 1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? 57% 43% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? igazi többemberes átlagos 42% kifejezetten nyugodt, csendes könnyen kezelhetı sírós, nyőgös

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS

1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS : Iskola neve: Max : 20 1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS 1. a Válogasd szét az alkohol hatásai közül, melyek a rövid és hosszú távú hatásai az alkoholnak! (10 ) Rövid távú hatások : Hosszú távú hatások:

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM V I S E L K E D É S K U T A T Ó K Ö Z P O N T KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2003 A kérdőívnek ez a része alkohollal és különböző egyéb

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban V a r g a É v a Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban D r o g a m b u l a n c i a AZ AMBULÁNS ELLÁTÁS JELLEMZİI HELYZETKÉP Európában A kábítószer-használat miatti kezelések nagy

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 FEJEZETEK Az egészség-magatartástan interdisciplináris

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda 2016. február 22. 2016. március 4. Útmutató és edukációs tartalom a kiállításhoz pedagógusok számára Helyszín: Hajdúböszörmény,

Részletesebben

Deviáns viselkedési formák

Deviáns viselkedési formák SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Deviáns viselkedési formák 2008/09. tanév, 2. félév Szociológia Páthy Ádám Definíciók Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ Budapesti Agglomeráció Egészségfejlesztési Programja III. fázisú eredménydokumentáció B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó E G É S Z S É G F E J L E S Z T É S I K I E M E L T P R O G R A M J A III.

Részletesebben

A bûn hálójában. A drogok lehetnek legálisak és illegálisak.

A bûn hálójában. A drogok lehetnek legálisak és illegálisak. Gyermekeink és a káros szenvedélyek A gyermekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy minden olyan kémiai szer, amely változásokat idéz elõ az idegrendszerben, egyúttal károsítja is azt. Nincs kivétel.

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A felmérésben 8-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt.

A felmérésben 8-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt. A dohányzás számos szervünket károsítja, de egyénielg változó, hogy kinél mikor jelentkeznek a tünetek, illetve az, hogy milyen jellegű panaszok jelentkeznek. A dohányzás fiatalokra való hatását már jól

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Komló Nagy László 8 a. Gondolatok a cigirıl

Komló Nagy László 8 a. Gondolatok a cigirıl Komló Nagy László 8 a Meszarics Réka versei: Gondolatok a cigirıl A dohányzás az ıre bıre, Ezt szívja ön nyakra, fıre. Meg is lesz az eredménye, Szürkül a bıre tıle. A kaja ízét már nem érzi, Így az ételbe

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Léleksimogató. Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika

Léleksimogató. Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika Léleksimogató Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika LÉLEKSIMOGATÓ Dr. Pászthy P Bea Idısek száma emelkedik Fiatalkorúak száma csökken Fertilitási ráta csökken Minıségi mutatók hogyan alakulnak?

Részletesebben

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Európai Iskolavizsgálat 1999 Kérdőív Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Mielőtt elkezdenéd, kérjük, olvasd el! Ennek a kérdőívnek a kitöltésével egy az Európa Tanács által

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com 10.3.1. Gázok ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 10.3.1.1. Melyik tudományterület foglalkozik a mérgezésekkel? a. kardiológia b. urológia c. toxikológia d. pulmonológia 10.3.1.2. Melyik a gázmérgezések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE

EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE A KIADVÁNYT SZERKESZTETTE: Bozsikné Víg Mariann - pszichológus Pálnokné Pozsonyi Márta - pszichológus Szabó Sándor - rendõr alezredes Kiadta a

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Fiatalodó alkoholisták

Fiatalodó alkoholisták 3. szint Szeptember Fiatalodó alkoholisták A hazai lakosság tíz százaléka italfüggő(1) Megközelítően(2) egymillió magyar rabja kisebb-nagyobb mértékben(3) az alkoholnak. Egy tízmilliós országban ez az

Részletesebben

viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedéses

viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedéses Mit nevezünk szenvedélybetegségnek, függőségnek, addikciónak? Szenvedélybetegségnek azokat a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt,

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet A tartós, több éven keresztüli dohányzás nagymértékben növeli a valószínűségét annak, hogy az ember idő előtt hal meg valamilyen, a dohányzás következtében fellépő megbetegedésben. A

Részletesebben

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Budapest

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Budapest Füstbe ment terv? Elfüstölt életek? Soha ne add fel, hogy gyermekeink, SOHA ne DOHÁNYOZZANAK! Együtt neveljünk fel egy olyan nemzedéket akik már születésük pillanatában

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szekszárdi fiatalok drogfogyasztási szokásai

Szekszárdi fiatalok drogfogyasztási szokásai Szekszárdi fiatalok drogfogyasztási szokásai A kutatási beszámolót írta: Bokros Hajnalka és Macher Judit A kutatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben