A Diósgyır Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Diósgyır Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium kiadványa"

Átírás

1 A Diósgyır Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium kiadványa Kedves Diákok, Szülık, Nevelık! Újságunk célja, hogy hozzájáruljunk középiskolás korú fiatalok egészséges életre neveléséhez. Kiadványunkban elsısorban különféle drogokról és azok hatásairól esik szó, de nem csupán tudományosan. Olvashattok a témához kapcsolódó érdekes riportokat, megismerhettek irodalmi alkotásokat, nevethettek drogos vicceken, és információt szerezhettek arról, honnan kaphattok segítséget, ha ti vagy közeli hozzátartozótok drogfüggı lett. Reméljük sok érdekes információval lesztek gazdagabbak, melyek hasznotokra válhatnak. Varga Georgina 9.B (1. helyezett)

2 A drogokról A szenvedélyek fogságában A bódítószerek használata a "kezdetektıl" végigkísérte az emberiséget. Bizonyos kultúrákban a sámánok is használtak bódítószereket, hogy a lélek kiszabadulása által olyan szellemi magasságokba jussanak, ahonnan útmutatást kaphatnak. Ez azonban az adott kultúrában törvényes gyakorlat volt, külön szertartással és megszabott idıtartammal. Ma - nem úgy, mint a sámánok - az emberek leggyakrabban a felpörgetett életritmus és a hatalmas elvárások miatt nyúlnak a kábítószerekhez. Kérdés azonban, hogy ezt meddig lehet bírni és mi az eredménye? Téves ideál A reklámok és a filmek azt sugallják, hogy aki dohányzik, alkoholt iszik, az "férfias, sportos és sikeres". Ugyanakkor hazánkban a vezetı halálokok - szív- és keringési, valamint légzıszervi megbetegedések és daganatok - hátterében kimutatható a drogok használata is. A szenvedélybetegségek közé többféle függıség tartozik. A közismert alkoholbetegségen, kábítószer-függıségen túl idesoroljuk például a dohányzást, a nyugtatószerek túlzott mértékő alkalmazását, valamint a játékszenvedélyt és a mértéktelen evést is. Persze a felsorolás nem teljes, hiszen sok mindenhez lehet "szenvedélyesen" ragaszkodni. Létezik kóros vásárlási kényszer, vagy tévé-, számítógép- stb. függıség is. - Fontos! Az egyre népszerőbb kábítószerek - legyenek bár könnyő vagy nehéz drogok - veszélyt jelentenek, és nemcsak az egyén, hanem a társadalom egésze számára is. Hogyan alakul ki? A szenvedélybetegségek kialakulásának többféle oka lehet. Függıségben szenvedı egyénnek azt a személyt szokás nevezni, aki nem tolerálja a nehézségeket, és szükségleteit gyorsan akarja kielégíteni. A szerekre való rászokástól az élet érdektelen, unalmas lesz. A betegség biokémiai vizsgálata során kiderült, hogy aki naponta fogyaszt például alkoholt vagy szív cigarettát, avagy családjában már elıfordult szenvedélybetegség, annak jó esélye van arra, hogy maga is szintén észrevétlenül "függıségbe keveredjen". Vannak, akik teljesítményfokozó hatásuk miatt nyúlnak a drogokhoz. Ebbe a fogalomkörbe beletartozik az eufória, a libidónövekedés, a csökkent alvásigény stb. Ezt általában felgyorsult életritmussal, fokozott teljesítményigénnyel és kiüresedett emberi kapcsolatokkal magyarázzák. A szervezetben minden esetben ugyanaz a folyamat zajlik le: ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, szükséges a szenvedélyünk tárgya, egyre nagyobb adagban, hogy a kívánt hatást elérjük. Sajnos az érintettek a szakembereket általában már késın, csak a káros utóhatások/mellékhatások miatt keresik fel. A kábítószer-függıség Ebben az esetben pszichikai vagy lelki függıség alakul ki, melynek lényege, hogy az érintett az optimális közérzetet csak az anyag bevételével, elfüstölésével tudja elérni. Ehhez használhat például füvet, hasist, LSD-t, speedet, extasyt, kokaint, crecket stb. Egyes kábítószereknél testi függıség is kialakulhat: ez azt jelenti, hogy a rendszeres használatkor a sejtek hozzászoknak a droghoz, és hiány esetén elvonási tünetek lépnek fel, fájdalmak, erıs rosszullétek, súlyos esetben még halál is. Mit nevezünk drognak? Minden olyan anyagot, amely a központi idegrendszerre hatva hangulati, gondolkodásbeli változásokat okoz és hatása potenciálisan káros a szervezet testi-lelki folyamataira. Ez a meghatározás magába foglalja a legális drogokat is (alkohol, nikotin, koffein). Még tágabb értelemben - drognak nevezünk minden olyan természetes vagy mesterséges anyagot, mely a szervezetbe bekerülve akár pozitív, akár negatív hatást vált ki. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1977-ben kiadott meghatározása szerint "a drog bármely anyag lehet, mely az élı szervezetbe kerülve annak egy vagy több funkcióját módosítja". A kábítószerek a drogok egy csoportját képezik. Azok a szerek sorolandók ide, melyeknek használatát tiltják. 2

3 A drogokról A drogfogyasztó magatartás A drogfogyasztó magatartás a jelenségek széles spektrumát foglalja magában. Olyan kontinuum modellel írható le, melyen a drogfogyasztás gyakoriságát és jellegét figyelembe véve ábrázolhatóak a különbözı drogfogyasztó magatartási mintázatok. A skála elején az absztinencia található. Ezt követi a kipróbáló, majd az alkalmi/rekreációs drogfogyasztás, melynek során a fiatal bizonyos gyakorisággal ismétlıdıen fogyaszt szert (pl. diszkó-drogozás). A helyzetszituatív droghasználat esetén a fogyasztás általában konkrét helyzethez kötıdik (vizsgahelyzet, egyéb stresszhelyzet), mely már magában hordozza a rendszeres, intenzifikálttá váló droghasználat veszélyét. A skála további pontjai azt a fogyasztói magatartást írják le, melynek során a drogot helyzettıl függetlenül és a fogyasztó szándékától eltérı jelleggel/mértékben, azaz kontrollálatlanul használják (kényszeres droghasználati mód). A kényszeres droghasználat a személy pszichés/fiziológiai függıségét jelzi. (Hoyer - Tremkó) Paksi Borbála és Elekes Zsuzsanna szociológusok több mint egy évtizede rendszeresen vizsgálják a éves korosztály droghasználati szokásait. Legutóbbi kutatásuk 2003-ban készült. Ebbıl emelünk ki néhány jellemzı tényt és tendenciát. A 9. és 10. évfolyamos budapesti középiskolások kétötöde fogyasztott már életében valamilyen visszaélésre alkalmas szert. A szerhasználatban egyenletes ütemő növekedés ment végbe az elmúlt években. A fıvárosi érték (40,4%) mintegy egyharmaddal haladja meg az országos átlagot (32,0%). Az elsı droghasználat a megkérdezettek 17,7 %-ánál még 14 éves kor elıtt történt, 14 évesen 29,6 %-uk, 15 évesen 33,8%, 16 évesen vagy annál idısebb korban a megkérdezettek 18, 9%-a találkozott droghasználati céllal valamilyen szerrel. A fogyasztók közel fele (46,4%-a) életében már több mint tíz alkalommal használta a tiltott szerek valamelyikét, s egynegyedük már több mint negyvenszer! Legtöbben (28,4%) kannabiszt fogyasztottak, ezt az ecstasy (8,5%) és az amfetamin (7,6%) követi. Összegezve, a szerhasználat növekvı tendenciájához az elsı fogyasztás életkorának korábbra tolódása társul. Ezeket a tényeket szükséges ismernünk, ha neveléssel, egészségneveléssel vagy drogprevencióval foglalkozunk. Melyek a kockázati tényezık? A kockázati tényezı szociológiai fogalom. Azokat a tényezıket jelenti, melyek a drogfüggık élettörténetében a nem drogfüggı populációhoz képest gyakrabban vannak jelen. Ez nem jelent ok-okozati összefüggést a függıség kialakulására vonatkozóan. Ilyen statisztikailag kiértékelt rizikófaktor például: a férfi nem, a csonka családban nevelkedés, a gyerekkorban ért bántalmak (fizikai, érzelmi, szexuális), egyes nevelési minták (túl büntetıkorlátozó vagy túl megengedınemtörıdöm), a családban elıforduló drogfogyasztás, az anya terhesség alatti drogfogyasztása (cigaretta is!), a család gyakori helyváltoztatása (állandó költözések).

4 A drogokról A prevenció módszerei A megelızés módszereinek ismeréséhez, annak szintjeit, különbözı meghatározásait kell ismernünk. A megelızés három szintjét határozza meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO): Az elsıdleges prevencióban a megelızés arra irányul, hogy a betegség, a kóros állapot ne jöjjön létre. A másodlagos prevenció a veszélyeztetett, a kockázati tényezıknek kitett réteget célozza. A korai felismerés és kezelésbe vétel, valamint az ártalom csökkentés mérsékli a betegség kialakulásának vagy súlyosbodásának kockázatát. A harmadlagos prevenció mindazok kezelését, rehabilitációját, reszocializációját jelenti, akiknél már fennáll a kóros állapot. A droghasználat prevenciója nem pusztán a használat megelızését, hanem az egészséges vagy egészségesebb élet, jobb életminıség kialakítását is jelenti. A megelızés ma már olyan szakterület, ami tényeken, kutatásokon alapul és módszerek sokaságát használja. Tény, többek között az is, hogy a prevenció egyik legfontosabb színtere a család után - az iskola. 4

5 A drogokról Az alkoholfüggıség Az alkohol elıször a gyomorba jut, ahol a nyálkahártyát pusztítja, melynek eredményeképpen gyulladás alakulhat ki. Gyengíti a gyomor ellenálló képességét, és megkönynyíti az olyan baktériumok megtelepedést, mint a Helicobacter pylori, ami azután elısegíti a gyomorfekély kialakulását. A belekben is maradandó károsodást okoz, a vérárammal pedig a májba jut, ahol mérgezı anyaggá alakulva pusztítja a májsejteket. Az alkoholizmus egy több, sokszor ellentmondó jelentéssel bíró kifejezés. Az orvosi definíciók az alkoholizmust olyan szenvedélybetegségként írják le, mely az alkohol kitartó fogyasztásával jár a negatív következmények dacára. Míg az alkohol fogyasztása szükséges az alkoholizmus kialakulásához, nem jelzi elıre az alkoholizmus kialakulását. Az alkoholizmus kialakulásához szükséges mennyiség és gyakoriság mindenkinél különbözik. Továbbá, bár az alkoholizmussal járó biológiai mechanizmusok még nem teljesen ismertek, több rizikófaktort azonosítottak már, köztük a társadalmi környezetet, érzelmi egészséget és genetikai hajlamosságot. Hatásai Az alkoholizmus fı hatása: ráveszi a szenvedıt arra, hogy olyankor és olyan mennyiségben igyon, ami károsítja a fizikai egészségét. A másodlagos kár, amely ellehetetleníti az ivás kontrollálását, sokféleképpen jelentkezik. Az alkoholizmusnak jelentıs társadalmi hatása is van az alkoholistára, illetve a családjára és barátaira egyaránt. Az alkoholisták közt nagyon magas az öngyilkosok aránya, különbözı kutatások 8 és 21% közé teszik az öngyilkosságot elkövetı alkoholisták arányát. A mentális egészségre is súlyos káros hatása van az alkoholizmusnak. Az alkoholisták közt az öngyilkosság elkövetésének veszélyét 5080-szor nagyobbnak találták, mint a teljes lakosság átlaga. Hatásai a fizikai egészségre Az alkoholizmustól szenvedık közt gyakori, hogy azután is folytatják az ivást, hogy a fizikai egészségük elkezd megromlani. Az alkoholfogyasztással kapcsolatba hozott egészségügyi hatások közé tartozik a májzsugorodás, hasnyálmirigy-gyulladás, epilepszia, polineuropátia, Wernicke Korsakoff szindróma, szívbetegség, a rák, táplálkozási hiányosságok, szexuális zavarok és több halálforrás megnövekedett esélye. Hatásai a mentális egészségre Az alkohol sokáig tartó nem megfelelı fogyasztása széles körő hatással lehet a mentális egészségre. Az alkohol nemcsak a test számára, hanem az agy mőködésére is mérgezı, így a hosszútávú, nem megfelelı fogyasztása fiziológiai hatásokkal járhat. Az alkoholisták körében gyakoriak a pszichiátriai rendellenességek, különösen a szorongásos és depressziós betegségek; az alkoholisták 25%-ánál jelentkeznek súlyos pszichiátriai zavarok. Mindezen pszichiátriai tüntetek általában kezdetben súlyosbodnak az elvonás alatt, de az absztinenciával ezek a tünetek általában fokozatosan javulnak, vagy teljesen el is tőnnek. A hosszútávú fogyasztás következményeként kialakulhat pánikbetegség, amely szintén súlyosbodhat, illetve megjelenthet az alkoholelvonási szindróma részeként. A krónikus, nem megfelelı alkoholfogyasztás okozhatja a pánikbetegség kialakulását, vagy súlyosbíthatja a meglévı pánikbetegséget az agy neurokémiai rendszerének torzításával. 5

6 A drogokról Hatása az emberi szervezetre Alkoholszint Állapot Véralkoholszint ezrelékben Tulajdonság 5,0 felett Halál Az alkohol ilyen magas szintjét gyakorlatilag nem lehet túlélni. 3,5-5,0 Kóma 2,5-4,0 1,8-3,0 0,9-2,5 Aluszékonyság Zavarodottság Izgatottság 0,3-1,2 Eufória 0,1-0,5 Normális tudatállapot Beáll a teljes eszméletvesztés. A testhımérséklet kórosan alacsony. A légzés és keringés akár olyan mértékő zavart is szenvedhet, hogy végül a légzés leállása miatt beáll a halál. A mozdulatok lomhák lesznek, ami a járásban is megmutatkozik. Reakcióideje nagyon elhúzódik mindenféle külsı ingerre. Hányás, vizelettartási nehézségek jelentkeznek, elıbb-utóbb a leglehetetlenebb helyen és testhelyzetben is elalszik. A tudatos és tudatalatti összemosódik, szándékai nem egyértelmőek. Fejfájás, hányinger, hányás jelentkezik. Térbeli tájékozódása romlik, mozgása bizonytalan, fájdalomingerre érzékenyebben reagál. Artikulációja romlik, levertség jelentkezik. A hangulat ingadozó, az alkoholfogyasztó áthág olyan társadalmi normákat, amelyeket józan állapotban nem tenne. Felfogása kissé romlik, rövidtávú emlékezete kihagy, reflexei lassulnak. Érzékelése romlik, egyensúlyérzéke észrevehetıen bizonytalan. Az illetı sokat beszél, hangulata derős, viccelıdik, lazább a megszokottnál. A gátlásos személyek is felszabadultak lesznek. A precíziós mozgások ügyetlenné válnak, alig észrevehetı egyensúlyzavarok léphetnek fel. Semmi látható jele nincs az alkoholfogyasztásnak. Nikotinfüggıség A nikotin elıször serkentıi az idegrendszert, ám a hatás rövid ideig tart. Ez ösztönzi a dohányost a mind gyakoribb használatra. Minél erısebb dohányos valaki, annál nagyobb az esélye annak, hogy szív- és érrendszeri betegséget, agyvérzést, embóliát kapjon. De gyakoriak a daganatos betegségek is, pl.: tüdırák, mellrák, gyomorrák... A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. İsidık óta ismert, hogy vannak növények, melyeket meggyújtva vagy az izzó növény füstjét beszívva élénkítı, vagy kábító hatást érhetünk el. Valószínőleg elıször Kolumbusz és társai találkoztak pipázó indiánokkal, és ık hozták be Európába ezt a szokást. Portugáliából egy Jean Nicot nevő francia diplomata terjesztette tovább (nevébıl ered a dohány Nicotiana tabacum és alkaloidjának nikotin elnevezése). Akkoriban nemcsak élvezeti szerként, hanem gyógyszerként, dísznövényként is használták. Annyira értékesnek tartották ezt a növényt, hogy az elnevezések között szerepelt szentfő, isteni fő, szent kereszt füve, mindenre hasznos fő stb. A dohánytermesztés hazánkban a török hódoltság idején terjedt el annak ellenére, hogy Törökországban (és Angliában is) elıfordult, hogy halálbüntetéssel sújtották a dohányzókat. Az egyház is harcolt a dohány fogyasztása ellen, és kiátkozással próbálta megakadályozni a bőnös élvezet terjedését. Az elsı dohányzásellenes rendelkezések ha- 6

7 A drogokról zánkban Erdélybıl, a 17. századból maradtak fenn, melyek pénzbüntetéseket róttak ki a dohányosokra. Rászokás A dohányzás elsı alkalommal hányást, verejtékezést, gyengeséget, stb. okozhat. Azonban késıbbi alkalmakkor kellemes lehet. Vannak jótékony hatásai is: például az étkezés után keletkezı fáradtság és álmosság leküzdésére is alkalmas. Az emésztımirigyek és belek mőködése fokozódik, így elısegíti az emésztést. A dohányzás mellékvesére gyakorolt hatásával fokozhatja a vércukor mennyiségét, emelheti a vérnyomást, csökkentheti az éhségérzést, valamint a hasi vérerek szőkítésével növelheti az agy vérellátását, ezáltal a szellemi munkát segíti elı. Az évek során kialakuló megszokások nyugtatólag hatnak, csökkentik az idegességet. A tapasztalt kedvezı hatások miatt a dohányosok nehezen tudnak leszokni szenvedélyükrıl, amelyek elhagyása idegességet szaknyelven: elvonási tüneteket okoznak, továbbá hízással is járhat, ugyanis az étvágy fokozódik, az ízlelés javul. Ártalmak A káros hatásoknak három fı forrása van: a hıhatás, a mechanikus hatás (pipázásnál) és a kátrányszármazékok hatása (ez a cigarettapapír égésébıl ered). Pipázóknál az ajak- és nyelvrák, cigarettázóknál a gégeés tüdırák a gyakoribb, mint a nemdohányzók között, továbbá a dohányzás a szív és érbetegségekre is káros kihatással van. A cigaretta szempontjából a filter sem igazán csökkenti a káros hatásokat. A dohányzás okozhat ajak-, szájüreg-, gége-, valamint nyelıcsırákot, nikotintartalma miatt okozója lehet még hasnyálmirigy- és veseráknak is (a dohány összességében a daganatos halálesetek 25%-át okozza). Ezeken túl okozhat még légzıszervi betegségeket, hörgıgyulladást, asztmát is. A nikotin jelentıs elváltozást okozhat a keringési szervrendszerben, például gyakran magas vérnyomást vagy koszorúér-betegségeket okoz. Ezenkívül károsítja az érfalakat, így okozója lehet agyérbetegségeknek, érszőkületnek, aneurizmának és érelmeszesedésnek. Az American Journal of Public Health as beszámolója szerint a dohányból nem tudják kivonni az aroma csökkentése nélkül a radioaktív polónium-210-es izotópot, amelyek egy év alatt annyi károsodást okoz a dohányzónak, mint amennyit a csernobili atomkatasztrófa okozott az egyes emberek szervezetében Magyarországon (napi 16 szál cigarettával számolva egy év alatt 0,1-0,3 millisievertnyit). Mivel a problémát a dohánygyárak az 1960-as évek óta nem tudják megoldani, a kérdést azóta is inkább a szınyeg alá söprik. Az utolsó slukk után 7

8 A drogokról Eltelt idı Eredmény 20 perc a vérnyomás és a pulzus normális szintő lesz 8 óra a vér oxigénszintje javul 12 óra a nikotin kiürül a szervezetbıl 24 óra csökken a halállal végzıdı hirtelen szívinfarktusok kockázata 48 óra az illat- és ízérzékelés javul 3 hónap 9 hónap 1 év 30%-kal növekszik a tüdı teljesítménye a nikotin okozta köhögés megszőnik, a kimerültségérzés és a szapora levegıvétel csökken a szívinfarktus veszélye 50%-kal csökken 2 év a tüdırák kockázata csökken 5 év 10 év 15 év a tüdırák veszélye 50%-kal csökken a tüdırák esélye a nemdohányzókéval azonos az egészségi állapot olyan, mint a sohasem dohányzóké A dohányzási magatartás Az érintettek köre Középiskolások (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképzı) Dohányzók aránya évesek 26.5 % 37.2 % 16 évesek 35.5 % 43.0 % 17 évesek 39.4 % 49.4 % 18 évesek 47.9 % 51.8 % évesek 37.3 % 45.3 % Fiúk (15-18 évesek) 36.7 % 44.9 % Lányok (15-18 évesek) 35.2 % 46.9 % A dohányzás következményeként 19 percenként meghal egy ember Magyarországon! 8

9 A drogokról Függıségőzıben Mit tegyünk, ha meg akarunk szabadulni a függıségtıl? - Határozzuk el, hogy lemondunk káros szenvedélyünkrıl! Legfontosabb az, hogy a függıségben élık tisztában legyenek helyzetükkel. Enélkül ugyanis a kezelés semmit sem ér! Segíthet az orvos, a család, a baráti kör. - Stabilizáljuk vegetatív idegrendszerünket gyógynövényekkel (orbáncfő, citromfő, golgotavirág, komló) B-vitaminokkal, magnéziummal! Ezek erısítik az idegeket, és vitalizálnak. - A rossz hangulat leküzdésére igyunk orbáncfő-kivonatot tartalmazó készítményeket, vegyünk lazító illóolajos fürdıket! - Szedjünk kiegyensúlyozó homeopátiás szereket például (ezeket legjobb, ha az orvos választja ki egyénre szabottan). - Alkalmazzunk gyógynövényeket az elvonási tünetek enyhítésére! Formái: - kockázatkeresı vágyak kielégítése (pl. barlangászás, hegymászás, extrém sportok) - tudatállapot változást igénylı vágyak kielégítése (pl. jóga, meditáció, mővészeti élmények, mozgásos transz, autogén tréning, stb) Varga József 11.A 9

10 Két történet 1. Tamás Tamást csaknem húsz éve ismerem. Volt idı, hogyha észrevettem az utcán, igyekeztem elkerülni a vele való találkozást, zavarba ejtı volt a tény, hogy egy tizenhét éves szép arcú, kedves és nyílt fiúból egyszer csak egy megfáradt, összetört, elhanyagolt külsejő, üres tekintető ember lett. Ópiátfüggı. Más volt, amivel én nem tudtam mit kezdeni. Most 37 éves, 11 év kemény drogozás után 9 éve tiszta. Szívesen vállalta a beszélgetést, hogy megoszthassa veletek, fiatalokkal, szüleitekkel, tanáraitokkal a drogkarrierje során szerzett tapasztalatait. A kérdéseket a 10.B osztály tanulói fogalmazták meg. -Miért és hogyan szoktál rá a kábítószerhasználatra? - A családi környezetem biztonságot adó, a serdülı életem valójában felhıtlen volt, nulla negativitással, ettıl függetlenül azonban mindig azt éreztem, hogy valami nem teljes. Nem volt cél elıttem, ami boldoggá tett volna. A tökéletességet kerestem. Amikor találkozol olyan emberekkel, akikrıl úgy érzed, hogy elérték a tökéletesség állapotát, akkor könnyen csatlakozol hozzájuk. Úgy gondoltam, hogy az a fajta életmód, amit ık folytatnak a boldogságnak egy olyan formája, ami túlmutat azon, amit addig láttam vagy tanultam. Ha az ember a drogokhoz nyúl, általában azért teszi, mert kevésnek tartja azt, amit a világban lát. Azt gondolom, hogy van százféle ember, aki drogozik, százféle az indíttatás is, hogy miért teszik. -Emlékszel-e az elsı alkalomra? Az elsı betépés magából a drog szempontjából jelentéktelen volt, morfin ampullát próbáltam, de ez lényegtelen. Inkább a társaság volt a mérvadó. Ha valaki elıször szeretne kipróbálni valamit, gondoljon arra, hogy a drog-e az, amire valójában vágyakozik, vagy a rá való várakozás izgalma, az ahhoz főzıdı elvárások. -Milyen szereket használtál? -Gyakorlatilag mindent, de fıként ópiátokat, morfiumot, heroint, ópiumot. Használtam más szereket is, LSD-t, speedet, efedrineket, azt hiszem nem maradt ki semmi. Nem az a lényeg, hogy milyen szereket használsz, hanem hogy milyen zavaró érzelemre keresel megoldást. Az ember általában annál a szernél köt ki, ami ellensúlyozza a benne lévı hiányérzetet. -Miket hallucináltál? Emlékszem különös víziókra. Volt egy barátom, azóta már meghalt, három napig vigyázott rám, mert eszméletlen állapotban voltam, akkor hívott mentıt, a három nap alatt egy óriási fekete bársonyfüggönyt láttam és milliónyi kis pillangót, akik át akartak jönni a függönyön, de nem tudtak, bár voltak kis rések. A pillangók voltak a szabadságvágyam jelképei. Néha vicceset is hallucináltam. Volt, hogy atomjaira estem szét egy koncertteremben és a koncert végén újra összeállt a testem A hallucináció egy darabig lehet szórakoztató, de egy idı után rájössz, hogy ezek az élmények semmivel nem többek, mint amiket a valós világban megélsz. -Honnan szereztél pénzt a drogokra? -Az elsı idıkben a szüleimtıl, elég jól álltunk és én mindig kitaláltam valamit. Volt, hogy füvet termeltem, amibıl volt annyi, amennyi elegendı volt a heroinra. Késıbb egy besurranó tolvajjal is összeismerkedtem, irodaházakból loptunk lap topot és fémkazettákat. Árultam hamisított recepteket is, sok pénzt lehetett szerezni olyan anyagokból, amiket Magyarországon korábban még nem terjesztettek. Volt, hogy a barátnım szüleinek a családi kasszáját fosztottam ki. A legutolsó idıszakban mindenemet eladtam, egy teljen üres lakásban éltem. A drogos embert, ha nem akar szenvedni pszichésen és fizikálisan, bármilyen módja érdekli a pénzszerzésnek, még a legaljasabb is, és soha nem mérlegel és nem számol a következményekkel. Azt tapasztaltam az életben, hogy amit elvettem, azóta duplán vagy triplán vissza kellett fizetnem, máshol vagy másképp, de vissza kellett adnom. -Volt-e dolgod a hatóságokkal? Voltak-e rendırségi ügyeid? A rendırséggel lényegében havonta volt dolgom, a legsúlyosabb büntetésemet recepthamisítás miatt kaptam, 15 éves börtönbüntetést két évre felfüggesztve. Hogy nagyobb büntetést nem kaptam, az annak köszönhetı, hogy volt pénzem nagyon jó ügyvédre, ez nagyon szomorú, és ez így van 10

11 Két történet a mai napig. Most azt gondolom, hogy nem csak a deelerekkel, hanem a fogyasztókkal szemben is keményebben kellene fellépni. -Voltál-e halál közeli állapotban? Halt-e meg barátod, ismerısöd drogtól? -Egyszer sétáltunk Békéscsabán, találkoztunk egy haverral, aki két hónapja jött ki az elvonóról és kérdezte, hogy van-e nálunk cucc. Kapott tılünk anyagot, nyomott. Hamar légzésdepressziója lett, belilult a körme, rosszul volt. Kicsit megnyugodott, mert levizesruháztuk, otthagytuk és csak másnap hallottuk, hogy meghalt. Azt mondták, volt nekem is halál közeli élményem, volt hogy újra élesztettek. Én arra emlékszem, hogy kapkodtam a levegıt, pofozgattak, a nevemet kérdezték. Mivel nem haltam meg, nem tudom, hogy halál közeli élmény volt-e valójában. Mások, az orvosok írták le annak. -Hogyan viszonyult hozzád a családod, a környezeted? -A szüleim sokáig nem vették észre, hogy mi van velem. Már lassan másfél éve minden nap szúrtam, amikor egyszer otthon lettem rosszul és be kellett vinni a kórházba. Annak ellenére, hogy mi volt velem, mellettem álltak. Az ismerıseim között sokan voltak, akiket kirúgtak otthonról. Néha úgy éreztem, hogy jobb lett volna, ha az én szüleim is ellenem fordulnak, mert hamarabb leálltam volna, de valószínőbb, hogy a szüleim felismerték, megérezték, hogy én akkor tudok ebbıl kiszállni, ha kitartanak mellettem. Ahogy az ember nı, évesen, felnıttnek érzi magát, de nem képes igazából rálátni a dolgokra, ahogy a szülık többsége sem. Különösen így van ez a drogok esetében. Ezért kell megpróbálni ıszintének lenni a szülıkkel. Az emberi kapcsolataimra egyértelmően negatív hatással volt a drog, mert nem törekedtem arra, hogy másnak is jó legyen. -Hogyan sikerült leszoknod, megszabadulnod a függıségtıl? -Az alatt az idı alatt, amíg drogoztam igazából csak az elsı két év volt felhıtlen, a többi arról szólt, hogy szenvedtem és mindig le akartam állni. Sok próbálkozásom volt, jártam elvonókra önszántamból és voltam kényszerelvonón is. Az egész országot bejártam, sıt Bécsben is voltam egyszer. Kaptam metadont négy évig, fenntartották az adagomat, de ez valójában nem segítség volt, hanem kirekesztés. A leszokáshoz a belsı indíttatásom az volt, hogy észrevettem a környezetem szenvedését és a sajátom is elviselhetetlen volt. De ez kevés lett volna. Az utolsó elvonómon Balassagyarmaton voltam, amikor már a metadonról akartam leszokni. az jó volt, még pisilni is úgy mentem, hogy két nıvér kísért, látogatásnál rendır is volt. Naponta kétszer kutatták át a cuccaimat. Szükség volt erre a külsı kényszerre is. Amikor kijöttem még másfél évig rosszul voltam mentálisan, nem találtam azokat a pontokat, amelyekhez biztonsággal köthettem volna magam. Sokáig kerestem valamit, ami hasonló fizikai örömet okoz, mint a drog. -Érzel- e vágyat, hogy újra használj kábítószereket? A droghasználatra nem érzek vágyat, inkább szeretném elsajátítani annak a módját, hogy drogok nélkül kerüljek olyan állapotba, amilyenbe korábban azok használatával. Csak az tudja mi a drogos, aki korábban az volt, de már leállt a szerrıl. Volt drogosként azt tudom javasolni, hogy soha ne fogadjunk el semmit anélkül, hogy ne kritizálnánk, különösen igaz ez a drogokra. Ha az ember azt akarja, hogy ı maga boldog legyen és azt hiszi, hogy ezt a drogoktól kapja meg, akkor nézze meg, hogy a környezete boldog-e, ha nem, akkor baj van. 11

12 Két történet 2. Zsolti Zsolti nevezzük most így- alig múlt 18 éves. Több éve intézményünk tanulója, bár nem sokan ismerhetik, hiszen szinte egyáltalán nem jár iskolába. Nem áll mögötte szeretı család, édesapját még egészen kis korában tragikus körülmények között veszítette el, édesanyja nem volt alkalmas a nevelésére, ezért állami gondoskodásban nıtt fel, intézetis gyerek. Sorstársaihoz hasonlóan ı is a könnyen hozzáférhetı, viszonylag olcsó nitrohígítók rabja. A szokásos forgatókönyvnek megfelelıen többször volt dolga a rendırséggel kisebb bőncselekmények miatt. Nevelıi reményei szerint a közeljövıben részt fog venni egy gyógykezelésen, amelynek köszönhetıen talán megszabadul szenvedélyétıl. Két évvel ezelıtt vetette papírra gondolatait arról mit jelent számára a droghasználat, fogalmazványát a helyesírási és stilisztikai hibák javításával, de tartalmi változtatások nélkül adjuk közre. Hogyan érzem magamat beszívva? Amikor elkezdtem szívni különféle kábító hatású szereket, akkor még nem gondoltam bele, hogy mik lesznek a következményei, hogy ennyire bele lehet süllyedni ebbe a dologba. Vegyük például a T2-es nitrohígítót, ez a drog általános, de nagyon káros. Amikor elıször próbáltam, abban a pillanatban azt éreztem, hogy megszőnt a tér és az idı. Amikor az anyag a véredbe hatol émelyegsz és úgy érzed, hogy a tüdıd fel akar robbanni, az baró érzés. Különbözı illúziók veszik át az agyad felett az irányítást és olyan dolgokat látsz, amelyek nincsenek, és akkor úgy érzed, hogy minden álmod teljesül egy-két óra leforgása alatt. Nekem legtöbbször olyan flash -eim vannak, amikor piszok gazdag vagyok és prostik dobálják rám a pénzt. Ha megérinted ıket, úgy érzed, mintha az egész világon csak te lennél, és minden a hatalmadban van és mindent megtehetsz. Még csodákra is képes vagy, és a gondolataid csakúgy szállnak, a képzeleted valamelyik kis zugában úgy érzed, hogy a valóságot csíped el és minden körülötted forog. Volt már az is, hogy nem tudtam hozzájutni az anyaghoz, ilyenkor mindent megtettem azért, hogy szerezzek legalább fél litert. Egy ideg a barátaim is eldobtak, de csak azért, hogy találjak magamra és a valóságban keressem azt a jót, ami az álmaimhoz elvezet. 12

13 Riport Rendır leszek A káros szenvedéllyel élı emberek egy része -sajnálatos módon- gyakran kerül öszszeütközésbe a törvénnyel. Ahhoz, hogy meg tudják venni a napi kábítószer adagjukat, különféle bőncselekményeket követnek el. A rendırség szerepe nagyon fontos, hiszen ık derítenek fényt ezekre a bőncselekményekre. A Diósgyır-Vasgyári Szakképzı Iskola sok diákja rendırnek készül. Az érettségi vizsgát követıen többségük a Miskolcon található Rendészeti Szakközépiskolába nyer felvételt. Egyik volt diákunk Tóth Ádám, aki a es tanévben tett érettségi vizsgát, és jelenleg a Rendészeti Szakközépiskola elsı éves hallgatója. Vele készített interjút a DVSZIK két 9. B osztályos tanulója, Bódi Virginia Ramóna és Császár Anikó, akik szintén a rendıri hivatást tekintik életcéljuknak. Mi ösztönzött erre a pályára? 6 éves korom óta rendırırsön nıttem fel, mivel apukám 20 éven át rendır volt. Tetszett a munkája, sok érdekes dolgot mesélt róla, és ez motivált, hogy én is ezt a hivatást válasszam. Milyen volt a felvételi vizsga? Nekem nem volt nehéz. Szerintem nem vészes, de fontos az alapmőveltség, és a jó fizikai erınlét. A felvételin mit kell csinálni? Fekvenyomás, ingafutás, fekvıtámasz, felülés. Milyen a pszichológiai felmérés? Lényegében egy elbeszélgetés az egész, de itt nagyon sokan ki szoktak peregni, mert azonnal észreveszik, ha valaki nem alkalmas rendırnek. Milyenek a tanárok? Korrektek, kemények. Kellıen fegyelmezetek, és kellıen fegyelmeznek. Fegyvert kaptok? Csak akkor, amikor lövı kiképzés van. Van kedvenc fegyvered? Nincs. De két fajta van, egy könnyebb, amit általában a lányok használnak, és van egy nehezebb is, de a fiúk mind a kettıt használhatják. Én mind a kettıt szeretem. Sportolsz valamit? Judózok és thaiboxolok. Mióta thaiboxolsz? Már 2 éve. Nagyon szeretem ezt a sportágat. Van-e kedvenc judo fogásod? Nincs. Ezt a helyzet hozza, nem tudod elıre eldönteni, hogy milyen fogással tudod ártalmatlanná tenni az ellenfeledet. Hány ember van egyszerre egy ırsön? ember. A Rendırtiszti Fıiskolára jelentkeztél-e? Meg kelletet, volna próbálni, de lekéstem a felvételit. De inkább azoknak ajánlom, akik nem szeretnének járırként dolgozni. Mivel szeretnél foglalkozni a rendırségen belül? Jelen pillanatban kutyás oszlató, körzeti megbízott vagy nyomozó szeretnék lenni. Milyen kutyával szeretnél foglalkozni? Rotweilerrel, németjuhásszal, spániellel. De leginkább németjuhásszal, mert nagyon könnyen tanítható. Mi a kedvenc tantárgyad? Lövı kiképzés, testnevelés, közrendvédelem, határrendészeti ismeretek. Milyen az egyenruha? Nos, kényelmesnek kényelmes, de az anyaga nem a legmegfelelıbb. Milyen ösztöndíjat kaptok? Töbféle ösztöndíj van, ami a tanulmányi eredménytıl függ. 4,51 -es átlag felett dupla ösztöndíj jár. Testékszert szabad viselni? Szabad, csak szolgálatban (iskolában) ki kell venni. A tanulás mellett jut-e idıd szórakozásra? Nem nagyon van szabadidım, mert rengeteget kell tanulnom, hogy igazán jó rendırré válhassak. Kinek ajánlod ezt az iskolát? Mindenkinek, aki komolyan gondolja a rendıri hivatást, és érez magában elég akaratot és kitartást ahhoz, hogy végigcsinálja ezt a két kemény évet. 13

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban -

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - 1 2 Tartalomjegyzék Előszó 4 Fogalmak 5 Drogok csoportosítása 9 Első figyelmeztető jelek 10 Függőség jelei 11 A kipróbálás mögött

Részletesebben

Mesterséges mennyországok?

Mesterséges mennyországok? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Mesterséges mennyországok? A kábítószer-fogyasztás összefüggései az életcélokkal, a spiritualitással és a vallásossággal Készítette: Mészáros

Részletesebben

rosszindulatú daganatok például a nyelőcső, a gége és a szájüreg rákjai lényegesen gyakoribbak a sok szeszes italt fogyasztók között.

rosszindulatú daganatok például a nyelőcső, a gége és a szájüreg rákjai lényegesen gyakoribbak a sok szeszes italt fogyasztók között. A drog szó eredeti jelentése: szárított növényi rész. Az utóbbi évtizedekben Magyarországon is elterjedt az angol drog szó, ami olyan anyagot jelent, amely a szervezetbe jutva a központi idegrendszerre

Részletesebben

Végre nem dohányzom!

Végre nem dohányzom! ALLEN CARR Végre nem dohányzom! Az egyszerő módszer, amellyel le lehet szokni a dohányzásról Fordította: Kövesdi Árpád Tartalomjegyzék Elıszó Miért is fordítottam le ezt a könyvet? Bevezetés 1. Javíthatatlan

Részletesebben

Napjaink egyik legalapvetôbb

Napjaink egyik legalapvetôbb . FEJEZET Kéri Nagy Krisztina és Dr. Kéri Ildikó AZ EGÉSZSÉGRÔL Bevezetés: Az egészség védelmének alapkérdései Napjaink egyik legalapvetôbb társadalmi problémája az életminôség romlása, valamint az indokolatlan

Részletesebben

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója Készült a TÁMOP -6.1.2./A-09/1-KMR-2010-0303 EgészségVár pályázat támogatásával Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE Mottó: Minden szenvedély

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Tartalom Hátrányból...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hírlevél az igazságosabb esélyekért...hiba! A könyvjelző nem létezik. Cikk kivonatok a szenvedélybetegek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

1. sz. Melléklet. Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek

1. sz. Melléklet. Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek 1. sz. Melléklet Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek A, Szituációs játék kapott probléma helyzetekkel: Kiscsoportos munka 3-4 fős csoportokban létszámtól függően. Minden csoport kap egy kártyát, amin

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGÉSEK I. - H1N1 és még más is amivel az egészségünket manipulálják

ÖSSZEFÜGGÉSEK I. - H1N1 és még más is amivel az egészségünket manipulálják ÖSSZEFÜGGÉSEK I. - H1N1 és még más is amivel az egészségünket manipulálják Hozzáadta: gyury 2009. August 10. Monday 09:07 Utolsó frissités 2010. September 28. Tuesday 06:53 reinkarnáció - ASZTRÁLUTAZÁS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés)

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) Csáki Anikó - Mészáros Mercedes BE/KI/ZÁRVA Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) 2011. A program megvalósulását

Részletesebben

A kodependencia és az enabling viselkedésminták a családban és az iskolában

A kodependencia és az enabling viselkedésminták a családban és az iskolában Kelemen Gábor B. Erdős Márta A kodependencia és az enabling viselkedésminták a családban és az iskolában A szociális munkásokat alkohológiai terepmunkára küldő bostoni Gladys Price az 1940-es években elsők

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com. Idızített bomba: 2050-re 135 millióan veszítik el emberi mivoltukat. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 3.

E-mail: grandfer49@gmail.com. Idızített bomba: 2050-re 135 millióan veszítik el emberi mivoltukat. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 3. Szerkeszti: Ritz Ferenc E-mail: grandfer49@gmail.com VI. évfolyam, 3. szám Idızített bomba: 2050-re 135 millióan veszítik el emberi mivoltukat...1 Demenciafalván élnek a szerencsés idısek...2 Tízezer magyarnak

Részletesebben

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996.

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. A könyv elsősorban családorvosok és háziorvosok számára készült, de a kötet iránt széleskörű nem szakmai érdeklődést

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség röviden... 5 Addikció fogalma... 5 Dependencia... 6 Kialakulás...

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben