BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004."

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Helyzetértékelés A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése Erősségek és gyengeségek Erősségek Gyengeségek Következtetések Veszélyek és kockázatok A rendvédelmi tevékenység egészét érintő veszélyek A rendvédelmi tevékenységhez kapcsolódó kockázatok A rendvédelmi tevékenység stratégiai prognózisa, stratégiai célok, prioritások és feladatok A rendvédelmi tevékenység várható jellemzői Rendvédelmi jövőkép A rendvédelmi tevékenység stratégiai célja, prioritások és kiemelt tevékenységek Stratégiai cél Stratégiai prioritások A rendvédelmi tevékenység általános feladatai A rendvédelmi stratégia megvalósításának eszközei és forrásai A rendvédelmi szervezetek közép- és hosszú távú feladatai Középtávú a teljesjogú schengen-csatlakozásig végrehajtandó feladatok ( /2008) Hosszú távú/távlati 2007/ között várható feladatok Befejezés... 22

3 Bevezetés A XXI. század elejét jellemző folyamatok lényegi változásokat eredményeztek a nemzetközi, ezzel együtt az európai és a hazai biztonsági környezetben. A gyorsan változó, globalizálódó világunkban a korábbi veszélyek, fenyegetések és kihívások mellett újak jelentek meg, melyek elvárás szintű kezelésére a rendvédelmi szerveket alkalmassá kell tenni. Ennek megfelelően megalapozott, speciális képességekkel bíró, rugalmas reagálásra és megújulásra alkalmas, az információs társadalom kihívásainak eleget tevő, hatékony rendvédelmi szervekre, azok tevékenységét támogató rendvédelmi környezetre és az ehhez igazodó korszerű filozófia és szemlélet kialakítására és meghonosítására, van szükség. A Magyar Köztársaság mindenkori kormányainak eltökélt szándéka a biztonság garanciáinak fenntartása. Ennek érdekében került elfogadásra a 2073/2004.(IV.15.) Kormányhatározat, melynek 1/c. pontja rendvédelmi stratégia megalkotását írja elő. A rendvédelmi stratégia integrálja a rendvédelem érdekében és keretében már megkezdett tevékenységeket, egyezteti és racionalizálja a párhuzamos folyamatokat. Megteremti az integrált rendvédelem kialakításának elméleti alapjait, megfogalmazza az új kihívások és fenyegetések elleni fellépés érdekében a képességek, fejlesztések, a széleskörű együttműködés tennivalóit, magába foglalja a funkcionális alapelveket és tevékenységi kereteket. Olyan dokumentum, amely a társadalom számára egyértelműen megfogalmazza a magyar rendvédelmi szervek jövőbeni szerepét, valamint rövid- és hosszú távú fejlesztésének kiemelt irányait, fő prioritásait. Tartalmazza a Középtávú Felzárkózási Programra, a Nemzeti Fejlesztési Terv I-II-re, az Európai Unió és a Schengeni, valamint egyéb közösségi alapokra, forrásokra, támogatásokra épülő, a megvalósítást biztosító erőforrásokat. A rendvédelmi stratégia kereteit a Nemzeti Biztonsági Stratégia, a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája, a kábítószer-probléma visszaszorítására irányuló Nemzeti Stratégiai Program (2000), az Európai Unió Európai Biztonsági Stratégiája (2003), a NATO Stratégiai Koncepciója (1999) határozza meg. Tartalmát részben a BM ra szóló közigazgatási és rendészeti ágazati stratégiája melynek részét képezik a BM alárendeltségében működő rendvédelmi szervek szakstratégiái, részben a kapcsolódó tárcák, illetve a rendvédelem más szereplőinek stratégiái, tevékenységi programjai, koncepciói foglalják keretbe. A rendvédelmi stratégia célja a társadalmi fejlődés elősegítése érdekében félelemmentes életminőség biztosítása, az ehhez szükséges szilárd belbiztonságot garantáló rendvédelmi rendszer kialakítása és fenntartása. Az integrált rendvédelmi rendszer meghatározó elemei a prevenció, a társadalomra veszélyes fenyegetések, az ország demokratikus rendje, alkormányos intézményei működésének, az alapvető emberi jogok gyakorlásának megakadályozására törekvő szélsőséges megnyilvánulások elleni együttes fellépés, a belbiztonság ügyének komplex kezelése és az integrált biztonság európai eszméjének érvényesítése.

4 - 4 - Tekintve, hogy Magyarország biztonsága elválaszthatatlan a komplex és a regionális európai biztonságtól, a nemzeti rendvédelmi tevékenység biztosítása mellett szükséges az európai uniós tagállami kötelezettségekből eredő, valamint a szövetségi, és nemzetközi megállapodásokon alapuló rendvédelmi feladatok ellátásának garantálása is. Mindezek érdekében a rendvédelmi stratégia körülhatárolja a rendvédelem tárgyát és alanyait, pontosítja az értékeket és a társadalmi érdekeket, elemzi és értékeli a nemzeti és európai rendvédelmi környezetet. Rámutat a jövő kihívásaira, azonosítja a kockázati tényezőket, valamint a Schengeni Egyezményhez történő teljesjogú csatlakozásáig terjedő időszakra meghatározza a részcélokat, funkciókat, feladatokat, hatásköröket, tevékenységi és szervezeti rendszereket, és forrásokat. A stratégiai szándék egyértelmű: a nemzeti és európai biztonság szerves összetevőjeként a szilárd belbiztonság megvalósítása, a rendvédelmi tevékenység és a rendvédelmi szervek presztízsének biztosítása, a társadalom támogató magatartásának elősegítése, a rendvédelem komplex szerepének erősítése, törvényes, hatékony, szakszerű és magas minőségű rendvédelmi szolgáltatás feltételeinek megteremtése. 2. Helyzetértékelés 2.1 A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése A rendvédelem jogszabályi háttere alapvetően megalapozott, az Európai Unió közösségi szabályai beépültek a hazai jogrendbe. A jogharmonizáció hatására javultak a nemzetközi bűnügyi együttműködés feltételei a szervezett bűnözés, a terrorizmus elleni fellépés esélyei. A legális és illegális migráció kezelésének biztonságalapú jogi szabályozása folyamatban lévő feladat, a helyzet a jelenlegi keretek között kezelhető. A rendvédelmi tevékenység irányítása több minisztérium között oszlik meg. A minisztériumi irányítás mellett országos hatáskörű szervezetek önálló felelősséggel és jogkörrel végzik a bűnüldözés, migrációkezelő tevékenység, a katasztrófák elleni védekezés, büntetés-végrehajtás, a vám- és pénzügyőri feladatok irányítását. A rendvédelem komplex kezelése érdekében szükséges együttműködést az országos hatáskörű szervezetek között létesülő megállapodások biztosítják. Probléma, hogy a rendvédelem átfogó koordinációja érdekében jelenleg a bűnmegelőzés területét kivéve nincs minisztériumi szintű irányító szervezet. A rendvédelmi együttműködés területén a belső kapcsolatrendszer kialakításával párhuzamosan kialakultak a bi- és multilateriális tevékenység módszerei. A rendvédelmi szervek elismert, megbízható partnerei különösen az EU tagállamok és a környező országok érintett hatóságainak. A belső együttműködés körében értékelhető törekvések bontakoztak ki a párhuzamos tevékenységek felszámolása céljából. Ez elmozdulást jelent a tevékenység integráció irányában, mely hosszabb távon megteremtheti a lehetséges szervezeti integráció alapjait. Változatlanul probléma, hogy számos területen jelentkeznek átfedések, melyek az irányítás területén meglévő ellentmondásokra utalnak. A rendvédelmi szervezetek struktúrája centrális, a regionális megközelítésre alapozó decentralizálás a kezdeti szakaszában tart. Sok a megkezdett, de be nem fejezett program, a

5 - 5 - meghirdetett irányelvek esetenként nem veszik tekintetbe a rendvédelmi szervek szempontjából meghatározó jelentőségű tervszerű, folyamatos fejlődés követelményét. A szervezeti fejlesztés kétségtelen eredménye az európai uniós elvárásoknak megfelelő, az új kihívásokra válaszolni képes szervezeti elemek megjelenése, egyes tevékenységek integrálódása. Ezek a minőségi előrelépés biztató jelei. A rendvédelmi tevékenység stratégiai tervezése az ezredfordulóra kialakult. A rendvédelmi szervek kidolgozták saját szakstratégiáikat, melyek részét képezik az illetékes minisztérium ágazati stratégiájának. A nemzeti biztonsági stratégiára alapozó átfogó közbiztonsági stratégia nem készült, hiányzik a tudatosan kialakított stratégia hierarchia. Így a hosszú távú tervezés szereplőinek folyamatos korrekcióra kell felkészülnie. A humán erőforrás gazdálkodás területén jelentős fejlődés regisztrálható, mely az állomány felkészültségének színvonalában, az oktatás és képzés folyamatának biztosítottságában, a belső életkori összetétel módosulásában lelhető fel. Negatívum, hogy a gyakori átszervezések a kvalifikált munkaerő kiáramlásához vezettek, az állomány elbizonytalanodását hozták magukkal. Ez hatással van az egyéni karrierpályák tervezhetőségére, kedvezőtlenül befolyásolja a szakemberek megtartására irányuló törekvéseket. Az egzisztenciális feltételek kedvezőtlen alakulása miatt egyre inkább számolni kell biztonságvédelmi munkaerőpiac növekvő elszívó hatásával. A rendvédelmi tevékenység feltételeit képező pénzügyi anyagi erőforrások alakulása kétirányú folyamatot képez. Pozitívum, hogy az egyes tevékenységterületeken megjelentek a legkorszerűbb technológiák, melyek a szervezeti kultúra tartalékaira építve a hatékonyságot növelő tényezővé váltak. A számítástechnika széleskörű alkalmazása EU kompatibilis adatbázisok telepítését tette lehetővé. Javult a kommunikáció, a reagáló képesség alapját képező mobilitás. Ezek kedvező hatást gyakoroltak a rendszerszemléletű gondolkodásra, a szervezetek alaprendeltetésének teljesítésére. Ezzel együtt tény, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan, változó intenzitással ható ellentmondás alakult ki a rendvédelmi szervezetek növekvő feladatai és a számukra rendelkezésre bocsátott költségvetési erőforrások, valamint a költségvetési bevételi előirányzatok között. Ez nem teszi lehetővé a folyamatos fejlesztést, az egyes rendvédelmi szervezetek között, illetve szervezeteken belül működést zavaró ellátási különbségek alakultak ki. Az ellentmondás rövid távon a fejlesztési prioritások koncentrálásával, a belső tartalékok felhasználásával kezelhető volt, hosszabb távon azonban a rendvédelem minőségi színvonalának visszaeséséhez vezethet. A rendvédelmi szervezetek tevékenysége a közbiztonságnak a társadalom által elfogadott szintjét eredményezte. Javult a társadalmi elfogadottság szintje, kialakultak a példaértékű kapcsolatok a civil szervezetekkel. Ezzel együtt a hatóságok biztonsági monopóliuma mellett aránytalanul kevés az önkormányzati, állampolgári aktivitásra utaló kezdeményezések száma. Indokolt tehát a rendvédelem nagyobb léptékű társadalmasítása, a rendszerszemléletű megoldások alkalmazása, a hatékonyság további javítása.

6 Erősségek és gyengeségek Erősségek Gyengeségek Számos új jogszabály született, melyek hatása a közeljövőben válik érzékelhetővé. Nagyívű, átfogó nemzeti stratégiák kerültek kimunkálásra, amelyekhez csatlakozhatunk. Az európai uniós tagságtól remélt gazdasági fejlődés többletforrásokat teremthet a rendvédelmi szervezetek nagyobb arányú fejlesztésére. Felerősödik az EU-tagországok igénye a nemzetközi szervezett bűnözés elleni együttes fellépés javítására. Az Európai Unió társszervezetei érdekeltek a rendvédelmi együttműködés kiterjesztésében, részükről további közvetlen segítség várható. A rendvédelmi szervezetek egyenként és együttesen megteremtették a koordináció-kooperáció-kommunikáció alapjait, az elemző-értékelő munka olyan szintjét érték el, mely lehetővé teszi a szervezett bűnözés érdekszféráinak megismerését, az ellenük történő fellépés erősítését. A Rendőrség és Határőrség közötti biztonsági stratégiai partnerség példaértékű megoldást képvisel, mely mintául szolgálhat a migráció kezelési mechanizmus kialakítása során. A rendvédelmi szervezetek fogékonysága az új megoldásokra, a rendszerszemlélet elterjedése, a vezetés és az állomány aktivitása és tenniakarása alapot biztosít a jövőkép elérésére. Hiányzik a rendvédelmi tevékenység ágazati szintű koordináló szervezete. Ez erőszétforgácsolást, párhuzamosságokat, ad-hoc megoldásokat eredményez. A rendvédelmi szervezetek működését szabályzó egyes jogszabályok hézagosak, kiegészítést igényelnek. A tevékenység és szervezet integráció folyamatát szemléleti különbségek, érdekellentétek akadályozzák. A gyakori szervezet átalakítás növeli az állomány elbizonytalanodását, a kvalifikált munkaerő felgyorsuló pályaelhagyásához vezethet. A fiatalodó állomány-összetétel nyomán a jogellenes tevékenységek felderítése nehezebbé vált, ezt a meglévő szakértői háttér csak részben tudja ellensúlyozni. A rendvédelem területén általánosan jellemző, hogy az érintett szervezetek jogszabályokban rögzített feladatai folyamatosan bővülnek, melyet nem követ a pénzügyi források növekedése. Az egzisztenciális problémák megoldásának hiánya növeli a biztonságvédelmi piac elszívó hatását. A rendvédelmi tevékenység során a társadalmi szervezetek és a lakosság bevonása lassú, kevés az értékelhető és konkrét kezdeményezés. Az európai uniós tagság nyomán hazánk az illegális migráció és a szervezett bűnözés célországává válik. Ennek fogadására és kezelésére a felkészültség színvonala a rendvédelmi szervezetek között eltérő, vagy nem adekvát.

7 Következtetések A rendvédelmi szervek több minisztérium irányítása mellett, szűkös költségvetési keretek között, az ebből fakadó napi problémákkal terhelten teljesítik alaptevékenységükből adódó feladataikat. Meghatározó jelentőségű volt az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülés elvárásainak teljesítése, amit fémjelez, hogy a bel- és igazságügyi fejezetet (24.) elsőként sikerült lezárni. Az EU tagállami működésre történő felkészülés több területen lényegi változásokat eredményezett és eredményez a rendvédelmi szerveknél: szervezetfejlesztési kényszert váltott ki, módosulnak a biztonságban betöltött szerepek. A rendvédelmi szerveknél a biztonság terén a funkcionalitáson belül kialakult egyfajta szakosodás (például a Határőrség esetében az illegális migráció elleni fellépést összefogó koordináció, a tűzeseteknél, katasztrófa helyzeteknél a Katasztrófavédelem helyszíni irányító szerepének növekedése, utazás- és rendezvénybiztosításoknál a rendőrség közvetlen irányítása, stb.). A rendvédelmi szervek komplex tevékenységének összehangolására külön tárcaközi koordináló szerv nem jött létre, azonban több kormányzati koordinációs bizottság működik, amely rendelkezik valamely rendvédelmi szervvel, vagy szervekkel kapcsolatos hatáskörrel. Jellemzővé vált a szervek által kezdeményezett együttműködés új, kölcsönös érdekeltségén alapuló rendszerének elterjedése. Ez fontos előrelépés, de a rendvédelem komplex, rendszerszemléletű átfogását nem helyettesíti. A jogi szabályozottság ellenére indokolt az olyan részterületeket ismételten áttekinteni, amelyek két vagy több szerv tevékenységét érintik, pl.: az illegális migráció kezelése, a vízi, vasúti rendészet, a vámellenőrzés módosulásából fakadó, illetve az államhatáron átmenő személyek ellenőrzésének elmaradásából eredő biztonsági deficit kezelése. A működési gondokkal terhelt napi tevékenységet nehezíti az a bizonytalansági tényező, amely a szervezet-átalakításokhoz kapcsolódik. A rendvédelmi szervek felismerték, hogy más források tartós hiányában a fejlődés egyetlen alternatívája a partnerségi (együttműködési) kapcsolatok magasabb szintre emelése. A nemzeti biztonsági rendszer az ország belügye, de szorosan összefügg az európai komplex biztonsággal. Megoldása a közösségi joggal nem lehet ellentétes, ezért az EUban használt alapelveket kell irányadónak tekinteni. 2.4 Veszélyek és kockázatok A rendvédelmi tevékenység egészét érintő veszélyek A Magyar Köztársaságra a rendvédelem területét érintően a szervezett bűnözés, a terrorizmus, az illegális migráció, valamint a mozgásszabadság megnövekedéséből, a civilizációs illetve természeti (öko)katasztrófákból eredő szükség- és veszélyhelyzetek jelentik azokat a kulcsfontosságú veszélyforrásokat, amelyek szorosan összefüggenek más kockázatokkal, azok bázisát képezik, vagy kísérő jelenségként számolni kell velük!

8 - 8 - Európa a nemzetközi szervezett bűnözés elsőszámú célpontja. Jelenleg elsősorban a klasszikus területeken folyó szervezett bűnözés jelenti a legnagyobb problémát: a határokon átnyúló kábítószer-, fegyver- és embercsempészet, szervkereskedelem, műkincsek csempészete és illegális kereskedelme, pénzügyi büncselekmények, valamint a prostitúcióval összefüggő emberkereskedelem. Aggodalomra ad okot a terrorizmussal való kapcsolat esetleges erősödése. A szervezett bűnözés ezer szállal kapcsolódik a gazdasági bűnözéshez. A korrupció nemzetközi összehasonlításban mért szintje is a szervezett bűnözés gazdasági megerősödésére, napi tevékenység frekventált területeire való beférkőzésre utal. Az intellektuális bűncselekmények közül a jogvédelemmel összefüggő visszaélések növekedése várható, melyet a következményekben várható kisebb kockázat és az elérhető haszon nagysága indukál. A nemzetközi terrorizmus stratégiai jelentőségű fenyegetés. Európa egyidejűleg célpontja és bázisa a terroristáknak. Magyarország eddig nem szerepelt célpontként, de európai uniós tagságunk, a nemzetközi békefenntartásban való aktív szerepvállalásunk ennek valószínűségét növeli. A terrorizmus elleni fellépéshez kapcsolódóan kiemelt terület tömegpusztító és kézifegyverek proliferációjának növekvő valószínűsége. Az illegális migráció olyan valós veszélyeztető tényező, amely valamennyi fenyegetés egyik bázisa, katalizátora, fedőintézménye lehet. Hazánk jelenleg tranzitország, de rövidesen célországgá is válik. Bűnügyi kockázatot leginkább azok jelentenek, akik személyes körülményeik például a helyi viszonyok ismeretének, továbbá a tranzitáláshoz, az egzisztencia-teremtéshez szükséges induló anyagi fedezet, illetőleg a legális munkalehetőségek hiánya, valamint a kiutasítástól való félelem okán jogellenes magatartásra kényszerülnek. Az illegális migráció kezelése alapvető biztonsági kérdés, egyúttal igen széleskörűen értelmezendő társadalmi és gazdasági problémahalmaz is. A határok átjárhatóságával az Európai Unió a benne egyébként legálisan mozgó utazó (vándorló) bűnözés számára határtalan lehetőségeket biztosít, ami az elkövetők felderítését és elfogását megnehezíti, elősegíti az Európán belüli legális migrációt. Az európai integrációtól remélt társadalmi és gazdasági fejlődés minden bizonnyal nagymértékben hatással lesz a közlekedés valamennyi ágára. A forgalom nagyarányú bővülése azonban számos közlekedésbiztonsági problémát vet fel. Különösen a közúti, a vízi és a légi közlekedés tekintetében várható a kockázat emelkedése, a balesetveszély növekedése, illetőleg balesetekből (elsősorban a veszélyes árúk szállításából) származó veszélyhelyzetek gyakoribbá válása. Magyarország és az Európai Unió környezetében keletkező szándékos vagy gondatlan veszélyeztetésből eredő természeti és civilizációs, környezeti katasztrófák, járványos betegségek, a tagállamok területén keletkező természeti katasztrófák valószínűsége a közelmúlt eseményei alapján növekvő trendet mutat A rendvédelmi tevékenységhez kapcsolódó kockázatok A társadalmi fejlődés negatív jelenségeiből adódó kockázatok: A gyors gazdasági, politikai változások következtében felerősödtek a társadalom anómiás jelenségei. A teljes felnőtt generációt sújtja a korábban ható társadalmi értékrend megingása, felbomlása, új, egymással konkuráló értékrendek megjelenése, az értékválasztás dilemmája. Ellentmondásossá váltak a cselekvés irányjelzői. Mindinkább a pénz, a gyors meggazdagodás válik motivációs tényezővé.

9 - 9 - A köztudatban a gazdasági siker és a meg nem engedett eszközök alkalmazása egybefonódott, a pozitív értékrendeket követő magatartás pedig a kudarccal azonos kategóriába került. Társadalmi méretekben ható kriminogén tényező a bűnalkalmak kiszélesedése. A szabad mozgás, a vállalkozás szabadsága, a határok átjárhatósága, az állami beavatkozás körének szűkülése, mint alapvetően kedvező és kívánt társadalmi fejlemények elősegítik a legális szférák működését. Ezzel együtt belső ellentmondásokat hordoznak, hozzájárulnak a törvénytelen kezdeményezések megvalósításához. A privatizáció honi sajátosságai, a korrupció elleni fellépés ellentmondásai, a rendvédelmi szervek, illetve az államigazgatás más ellenőrző, felügyelő szerveinek alulfinanszírozottsága, a bűnözés terjedésétől lényegesen elmaradó fejlesztésével magyarázható működési zavarai hozzájárultak a szervezett bűnözés térnyeréséhez; Az elkülönült hazai bűnelkövetői csoportok egy része a nemzetközi kereteket mutató szervezett bűnözés felé orientálódik, segítőtársakat és bűnrészeseket jelentenek a kábítószer-terjesztés, a prostitúció és az emberkereskedelem vonatkozásában. Felgyorsult a vagyoni alapú társadalmi polarizáció, az elszegényedés politikai kérdéssé vált, a megélhetési bűnözés mind több területen jelenik meg. A büntetés-végrehajtás intézményeiben a meglévő zsúfoltság enyhítésére a fogvatartotti létszám folyamatos átcsoportosítását kell végezni. Ez azt eredményezi, hogy nem alakulhatnak ki tiszta profilú intézetek. Be kell rendezkedni a nagyobb kockázatot jelentő előzetes letartóztatottak és a súlyos bűncselekményekért elítéltek őrzésére. Szakmai problémákon túl ez a megoldás jelentősen drágábbá teszi a végrehajtást, korlátozza a minél nagyobb differenciálásra épülő rezsimtevékenységet; A vám- és pénzügyőri rendvédelmi feladatok eredményeinek társadalmi megítélése ellentmondásos. Magyarországon jelentős azon állampolgárok száma, akik vagy szkeptikusan figyelik, vagy kifejezetten ellenérzésekkel viseltetnek a vám- és jövedéki ellenőrzéssel kapcsolatban. E körülmények jelentősen megnehezítik a célorientált gazdaságvédelmi intézkedések végrehajtását. A rendvédelmi tevékenység működési közegében prognosztizálható kihívások: Tovább nő a nemzetközi szervezett bűnözéshez kötődő olyan bűncselekmények száma, mint az ember-, kábítószer-, és fegyverkereskedelem és prostitúció, erősödik a veszélyes anyagok és jövedéki termékek csempészetére irányuló bűnelkövetés. A kábítószer bűnözés és a prostitúció ösztönzőleg hat a tradicionális bűncselekményekre. A szervezett bűnözésből származó tőke az ingatlan piac felé fordul, az ország számára megnyíló EU források felkelthetik a szervezett bűnözői körök érdeklődését. A technikai fejlődés felgyorsulása a bűnözés lehetőségeit bővíti. Ez az informatikai terrorizmus és az intellektuális gazdasági bűnözés dinamikus terjedéséhez vezethet. A szervezett bűnözői csoportok többsége gyorsan alkalmazkodik a társadalmi fejlődés körülményeihez, kihasználják az EU tagságból adódó szabadabb mozgás lehetőségét. Az erőszakos bűncselekmények körében számolni kell a pénzintézetek és pénzszállítmányok megszerzésére irányuló rablásokkal, a különböző csoportok ellentéteinek kiéleződése során a nyílt erőszak megjelenésével. Az egyes szervezett bűnözői körök az államigazgatást, igazságszolgáltatást, rendvédelmi szerveket behálózó kapcsolatrendszer kiépítésére törekszenek. A legális és illegális migráció erősödése tovább növel(het)i a büntetés-végrehajtási intézmények leterheltségét.

10 A rendvédelmi tevékenység stratégiai prognózisa, stratégiai célok, prioritások és feladatok 3.1 A rendvédelmi tevékenység várható jellemzői A XXI. század kezdetén a társadalmi folyamatok minden területén változások következtek be. A biztonság tartalma, megjelenési formái, a hozzá fűződő érdekek új dimenziókat kaptak, így a rendvédelem megvalósítása szemléleti-filozófiai és metodikaváltási kényszerpályára került. A hazai belső kihívások mellett megjelentek az euro-atlanti integrációs és szövetségi kötelezettségből adódó problémák is. Ezek megoldását mind nemzeti, mind szövetségi, sőt nem egyszer széles körű nemzetközi keretek között kell felvállalni. A veszélyeztetés mérete és minősége megváltozott. A katonai és rendészeti (rendvédelmi) tevékenység specializálódása mellett sok közös kapcsolódási pont maradt, amely a quasi totális megsemmisítés és a korlátozott legitim erőszak egyidejű, paradox szituációjának feloldási igényét vetheti fel. A technológia fejlődése (információs társadalom, intelligens régió, e-kormányzat, e-ember) olyan eljárásokat tesz lehetővé, amelyek alkalmazásával a rendvédelmi szervek potenciálisan alkalmassá válhatnak a minőségi fejlődésen alapuló problémák hathatós kezelésére. Ezeknek a technológiáknak köszönhetően egyre több és megbízható információ szerezhető be a potenciális veszélyeztetésről és fenyegetésről. Ez elősegíti a tervezhetőséget, a vezető gyorsabban tud dönteni, a kivitelezés jobban koordinálható. Ugyanakkor felmerül az adatok, információk védelmének kiemelt kezelése, az új technológiák alkalmazására felkészített e-állomány biztosítása, ami önmagában is új potenciális veszélyforrás. A rendvédelmi szerveknek minden időben olyan alkalmazási elvekkel, felkészítettséggel, felszereléssel, kapcsolatrendszerrel kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi a rendvédelmi alkalmazás elvárt szintjét. Ehhez minőségorientált, együttműködésre illetőleg tevékenységi integrációra alapozott, tudatos rendvédelmi képességtervezés szükséges. A nagy hatású veszélyeztetésekkel szemben csak koncentrált, hatósági beavatkozáson alapuló, társadalmi támogatottságot élvező fellépés lehet eredményes. A rendvédelmi tevékenységet végző, azt támogató, közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szervezetek, heterogenitása és nagy száma miatt indokoltnak látszik központi integrált rendvédelmi koordinatív szerv létrehozása. A rendvédelmi tevékenységben meghatározó a gyorsaság, a pontosság, a rugalmas alkalmazkodás és reagálás képessége, a speciális felkészültség, az erőforrások hatékonyabb és hatásosabb felhasználására, a veszteségek minimalizálására irányuló törekvés.

11 A normál időszaki feladatellátás tekintetében is közel a lehetőségei maximumán működő rendvédelem tartósan nem képes a nagy erőket igénylő veszély-, illetve szükséghelyzetek kezelésére. Így nem nélkülözheti a fegyveres erők (Military), a rendvédelmi szervek (Police) és a civil lakosság és hatóság (Civil) rendszerszemléletű tevékenység koordinációját (MPC). A Magyar Honvédség reformja kapcsán indokolt áttekinteni a már nem sorozott állományra alapozott haderő veszélyhelyzet, szükséghelyzet esetén rendvédelmi irányítás alatti tervszerű alkalmazásának, illetve egyes honvédelmi funkciók rendvédelmi területi megvalósításának feltételeit. A rendvédelem egészére jellemzően bővül a tevékenység integráció, melynek eredményeként specializálódásra alapozott hatékonyságot növelő költségeket csökkentő profiltisztítás következik be. A politikai vezetés a rendvédelem minél olcsóbb, de ezzel együtt hatásosabb működését várja el. Csökkeni fog a rendvédelmi érzékenységi küszöb, amelyet azonban össze kell egyeztetni a nemzetközi kötelezettségekkel is. Az illegális migráció, a terrorizmus, a bűnözés ellen leghatásosabb eszköz és módszer távoltartás. Az EU külső határainak legmagasabb standard szerinti ellenőrzése és védelme, az ország egészét átfogó rendvédelmi ellenőrzési rendszer ( háló ), s ezáltal a belső határok biztonságának garantálása is ezt célozza meg. Ez új típusú komplex szemlélet, amely a biztonság exportját helyezi előtérbe. A közterületek rendjének és a közlekedés biztonságának fenntartása tekintetében a jövőben is meghatározó jelentőségű lesz a közterületi rendőri jelenlét, a bűnözés kezelhető szinten tartása tekintetében pedig egyre nagyobb jelentőséggel bírnak majd a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködés különböző formái. A magyar rendvédelmi tevékenység eredményessége nagymértékben függ a közeli és távoli veszélyeztető gócok helyi kezelésének eredményességétől. A magyar rendvédelmi technológia, szakértelem telepítésével a külső veszélyeztetés mértéke csökkenthető. (A balkáni és a kelet-európai rendvédelmi szerepvállalás egyértelműen a magyar és az európai biztonságot is erősíti.) Valamennyi rendvédelmi szerv számára a komplex biztonságon alapuló szemlélet, a kooperatív, koordinatív hozzáállás teremti meg a korszerű tevékenység feltételeit, amelyet limitált költségvetési környezetben, versenyhelyzetben kell növekvő elvárások mellett megvalósítani. 3.2 Rendvédelmi jövőkép A rendvédelmi szervek a schengeni csatlakozásig jelenlegi jogállásukat, alapfeladatrendszerüket megtartva önálló testületként, stratégiai partnerségre alapozva, a komplex nemzeti és európai biztonság érdekében multikultúrális társadalmi közegben, széleskörű tevékenységi integráció keretében, a közigazgatási reformhoz igazodó működést megvalósítva, koordinatív irányítás mellett hajtják végre funkcionális feladataikat. A rendvédelmi specializáció érdekében folytatódik a párhuzamosságok, az átfedések, az esetlegesen keletkező biztonsági deficit kiküszöbölése.

12 A komplex tevékenységet fokozatosan minőségügyi alapra kell helyezni, egységes elbírálási, de a működési sajátosságokat is figyelembevevő elveket alkalmazva. Növekvő szerepet kap az egyéni és szervezeti teljesítményértékelés, az auditálás és az önértékelés. A tárcaközi egyeztetések és munkamegosztás eredményeképpen kialakul a rendvédelem koordináló, szintetizáló szervezeti eleme, amely elősegíti a működési feltételek megteremtését, a költségtakarékos, hatékony működést. A rendvédelmi tevékenység feladat-finanszírozásúvá alakul át, általánossá válik az üzemgazdasági szemlélet, a logisztikai ellátás egységes, új szemléletű normásításon alapuló rendszere mellett jellemzővé válik a szolgáltatások kiszervezése. A regionális működésre alapozva racionálisabb fejlesztések válnak lehetővé, a személyi állomány létszáma, összetétele, a vele szemben támasztott minőségi követelmények pedig a feladatrendszernek és az elvárt működési színvonalnak megfelelően kerülnek meghatározásra. A teljes jogú schengeni csatlakozást követően a tevékenységi integráció fokozatosan szervezeti integrációvá alakulhat át. Ez először csak a funkcionális szervezeti elemek összevonásával járhat, később a koordinatív irányítás stabilizálódik, szervezetek összevonása valósulhat meg. Bár az Európai Unióhoz a második körben csatlakozó országok schengeni taggá válásáig ( ) a rendvédelmi szervezetek önállóak maradnak, a későbbi szervezeti integrációra történő felkészülés jegyében működésükben meghatározó jelentőségű az együttműködés és a korrekt partneri viszony. Fontos továbbá, hogy a központi igazgatás szerepének megtartása mellett minél több feladat és hatáskör kerüljön a decentralizált szervekhez. A biztonságvédelmi tevékenység és a privát biztonság a komplex rendvédelmi tevékenység szerves részévé válik, és a civil önszerveződések, a polgári biztonságvédelem az autonómia keretében társadalmi szintre emelkedik. A Rendőrség szervezeti-működési rendje tovább korszerűsödik, a Határőrség rendvédelmi jogállása, illegális migráció elleni fellépése intézményesül, kialakul a legális migráció komplex kezelési rendszere. A katasztrófavédelem működése biztosítja a nemzeti biztonság növelését, a lakosság veszélyhelyzeti viselkedésének tudatosabbá válását, valamint a nemzetközi együttműködéshez szükséges személyi, illetve tárgyi feltételeket. A Vám-és Pénzügyőrség az EU-bővítés ütemében látja el az ország és a közösség rendvédelmi eszközökkel történő gazdaságvédelmét A büntetés-végrehajtás területén az uniós elvárások szerinti működési feltételrendszer fokozatos kialakítása történik meg. 3.3 A rendvédelmi tevékenység stratégiai célja, prioritások és kiemelt tevékenységek Stratégiai cél A rendvédelmi szervek széleskörű nemzetközi együttműködéssel és a társadalom tagjaival összefogva, általuk támogatva nyújtsanak biztonságot a társadalomnak. Alakuljon ki a komplex, szolgáltató rendvédelem, amely biztosítja a szilárd közbiztonságot, a teljes körű környezetbiztonságot, amely visszaszorítja a bűnözést, kezeli a migrációt, erősíti az ország rendjét és félelemmentes életminőséget biztosít mindenkinek, aki az ország területén él.

13 Stratégiai prioritások A hazai és a nemzetközi bűnözés elleni hatékony fellépéssel, a közterületek rendjének védelmével, a bűnmegelőzés széleskörű társadalmasításával, valamint a közlekedés biztonságának fokozásával európai uniós mércével mérhető, magas színvonalú belső rend biztosítása. Az illegális migráció visszaszorítása, illetőleg legális mederbe terelése. A rendvédelmi szervek számára az európai uniós és schengeni elvárásoknak megfelelő működési feltételek biztosítása, a személyi állomány munkafeltételeinek és egzisztenciális körülményeinek javítása, a rendvédelmi szervek együttműködésének erősítése. A rendvédelem egységes koordinatív irányítási, anyagi-, technikai-, cselekvési bázisának kialakítása. A nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő rendvédelmi együttműködés fenntartása, különös tekintettel a tömegpusztító fegyverek és technológiák proliferációjára, a terrorizmus, az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem valamint a prostitúció elleni közös fellépésre. A természeti és civilizációs katasztrófák (ezen belül az új kihívások, mint pl. a vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris veszélyek, stb.) megelőzése, következményeik csökkentése, a helyreállítási tevékenység koordinálásán alapuló hatékonyság növelése. Új környezetbiztonsági koncepció, és települési szintű komplex környezetfejlesztési programok kialakításában történő részvétel. Az ország és az EU gazdaságvédelmének hatékonnyá tétele. A nemzetbiztonsági szolgálatokkal való együttműködés erősítése. A büntetés-végrehajtás közösségi elvárásainak megvalósítása. A rendvédelmi szervek tevékenysége során az egyenlő bánásmód követelményeinek maradéktalan érvényesítése A rendvédelmi tevékenység általános feladatai A potenciális veszélyek megelőzésére és elhárítására koncentrálva a rendvédelmi szervek (testületi) szakstratégiai az alábbi általános feladatokra összpontosítanak: Megfelelő, stabil és elérhető jövőkép biztosítása mind a rendvédelmi szerveknek, mind a rendvédelemben tevékenykedő állomány részére. A kor kihívásainak megfelelő, tervszerű, hatékony, egyeztetett, kockázatelemzéseken alapuló tevékenységi, eljárás-technológiai és szervezeti-intézményi korszerűsítés megvalósítása. Felkészülés a szakmai tevékenységek átalakulásából adódó vezetési, jogszabályi, humánerőforrás-gazdálkodási és környezeti változásokra. Bűnüldöző tevékenység (kiemelten a terrorizmus, a pénzmosás, az emberkereskedelem, a kábítószer, a tömegpusztító eszközök és technológiák, a fegyver, lőszer, robbanó- és pirotechnikai anyagok, a hasadó és más veszélyes anyagok, továbbá a kettős felhasználású termékek, a szervezett bűnözés gazdasági háttere, a jövedéki termékek és a természetvédelmi értékek csempészete, illegális kereskedelme, informatikai(számítógépes) bűnözés, valamint a korrupció elleni fellépés) hatékonyságának javítása. Bűnmegelőzés, közlekedési baleset-megelőzés, valamint hatékony együttműködés kialakítása, a katasztrófavédelmi megelőzési tevékenység fejlesztése, társadalmasítása területén.

14 A mindennapi erőszak megjelenési formáival szembeni egyeztetett rendvédelmi fellépés erősítése. A közterületek és a közlekedés rendjének, biztonságának fenntartása. Komplex rendészeti (hatósági engedélyezési és ellenőrzési) feladatok ellátása. A sürgősségi helyzetek koordinált kezelése. A határbiztonság garantálása, regionális határbiztonsági szerepvállalás. Az illegális migráció elleni hatékony fellépés (különös tekintettel az idegenrendészeti és menekültügyi eljárások biztonságközpontú megvalósítására). Az EU-n belüli spontán népmozgásokból fakadó biztonsági deficit (belső migráció) EU és Schengeni elvek szerinti kezelése. A humanitárius feladatok koordinálása. Tudatos felkészülés az EU-csatlakozást követő bevándorlásból fakadó, az országon belüli kisebbségi, etnikai csoportok aránybeli eltolódására, az etnikai szerkezet átalakulására, annak kezelésére. Az ország területén tartózkodó befogadottak, menekültügyi eljárás alatt állók, letelepedett külföldiek integrációjának, szocializációjának elősegítése, meggyorsítása. A munkaerő-piaci helyzet EU-elvárások szerinti kezelése érdekében koordinált fellépés az illegális munkavállalással szemben. Egységes és hatékony vízumpolitika érvényesítése. Hatékony együttműködés kialakítása a veszélyhelyzetek, természeti és civilizációs katasztrófahelyzetek komplex kezelése, a lakosságvédelem teljes körű megvalósítása területén, a helyreállítások koordinálásában való részvétel. A belső határokon történő vámellenőrzés megszűnéséből származó helyzet koordinált kezelése, a korábbi tevékenységi folyamatok biztonságalapú, az új helyzethez történő igazítása, a vám-szakmai tevékenység megtöltése új tartalommal. A büntetés-végrehajtási intézmények és eljárások, fogvatartási körülmények, feltételrendszer korszerűsítése. A fogva tartottak reintegrációjának, visszailleszkedésének elősegítése. A rendvédelem valamennyi tevékenységi sávjában mérhetően hatékony és hatásos együttműködés a nemzeti és az európai komplex biztonság fenntartásában. A biztonsági célzatú társadalmi és állampolgári kezdeményezések támogatása. Az önkormányzatokkal, szakmai kamarákkal, civil érdekképviseleti szervekkel való együttműködés folyamatos fenntartása. A fentiek realizálása érdekében rendvédelmi szervezetek és a rendvédelem szereplői oldaláról közelítve elsősorban a működés sikerességét általánosan gátló tényezők felszámolására, a kihívások eredményes kezelésére kell törekedni, továbbá azokon a területeken van szükség határozott előrelépésre, amelyek révén újabb gyenge pontok kialakulása elkerülhető A rendvédelmi stratégia megvalósításának eszközei és forrásai A komplex magyar rendvédelmi tevékenység, tárcaközi egyeztetéseken keresztüli és koordinatív eszközökkel történő szakmai irányításának bázisául célszerű a Belügyminisztérium megjelölni kell. Elvárás a nemzeti és nemzetközi igényeket kielégítő, folyamatos működőképességgel rendelkező, rugalmasan alkalmazható, mobil rendvédelmi erők fenntartása. Fejlesztésük a mindenkori politikai elképzelések, iránymutatások, szövetségi elkötelezettség, és szakmai megalapozottság szerint, a folyamatosság fenntartására törekedve történik.

15 Olyan komplex rendszert kell kiépíteni és fenntartani, amely megfelelő koordinációs mechanizmusok révén biztosítja a politikai irányítás, a rendvédelmi képességtervezés, az erőforrás- és költségtervezés szerves összhangját. A fő hangsúlyt a képességtervezésre kell helyezni. Komplex projektek indítása és megvalósítása szükséges, amelyek biztosítják a tevékenységi integrációra alapozott hatékony feladat-végrehajtást. Ehhez forrást a rendvédelem szereplőinek költségvetése, a Középtávú Felzárkózási Program, a Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. az Európai Uniós és a Schengeni, valamint egyéb közösségi alapok (Schengen-csatlakozásig kiemelten a Schengen Alapok), pénzügyi források, közös és egyeztetett pályázatok biztosítanak. A rendvédelmi stratégiára alapozott szakstratégiákat a jövőben 6-8 éves időtávra célszerű kidolgozni (3-4 évenkénti frissítéssel), melyhez az aktuális ciklusra szóló (évenként gördített) fejlesztési programot kell készíteni. 3.4 A rendvédelmi szervezetek közép- és hosszú távú feladatai Középtávú a teljesjogú schengen-csatlakozásig végrehajtandó feladatok ( /2008) Általános A rendvédelmi stratégia lebontása a rendvédelem szereplői számára, a stratégiai jelentőségű projektek egyeztetett tervezése. A rendvédelmi képességtervezés kereteinek, koordinációs mechanizmusainak kialakítása. Fokozni kell az érintett hatóságokkal és szervezetekkel való közös feladat-végrehajtást, illetve erősíteni kell az Integrált Vezetési Központ koordináló szerepét. A rendőri és határőrségi szervezetek (CAF) módszerrel történő első önértékelésének elvégzése, a minőségügyi tevékenység megkezdett folyamatának támogatása. Összehangolt rendvédelmi szervezetfejlesztés, technikai és technológiai korszerűsítés, feladatmegosztási racionalizálás, és működési biztonság megalapozása. Az ügyeleti rendszer felülvizsgálata, a tevékenység irányítás erő és eszköz szükségletének létrehozása, működtetése a rendvédelmi együttműködés keretei között. - A rendvédelem koordinatív szakmai irányító szervének létrehozása.(a jelenlegi együttműködés erősítése.) - A Rendőrség és Határőrség feladatmegosztása kapcsán a (légi)tolonc, vízirendészeti, vasúti rendészeti, nyomozóhatósági jogköri, hatásköri feltételeinek jogszabályi biztosítása. - A külföldi rendvédelmi szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel jól működő kapcsolatok erősítése, az összekötő-tiszti rendszer nemzeti szinten összehangolt bővítése. - A rendvédelmi szervekhez felvételre jelentkező személyek korrupció kockázati szűrésének összehangolt megvalósítása. - A fegyveres erők szükség- és veszélyhelyzet esetén rendvédelmi irányítás alatti alkalmazásának kidolgozása, az MPC elv alkalmazása. - A rendvédelem alanyai komplex irányítási és felügyeleti rendszerének kidolgozása.

16 A rendvédelmi szervek és tevékenység feladatalapú finanszírozásának kidolgozása és bevezetése. - A szervezetfejlesztések tárcaközi egyeztetésen alapuló rendszerének bevezetése. - A teljes körű európai uniós és a schengeni együttműködési rendszer kialakítása és megvalósítása. - Az információs társadalom elvárásainak megfelelő tevékenységi rendszerek, intelligens intézménytípusok kialakítása. - A nemzetközi, funkcionális kapcsolatrendszer bővítése. (nemzetközi konferenciák, kapcsolattartás, szakértők, összekötők, határon átnyúló tevékenység, képzés, támogatás), katasztrófavédelem - a meglévő széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer továbbfejlesztése, fő célkitűzésként a tartalomfejlesztés. - A rendvédelmi szervek közötti hatékonyabb együttműködés kialakítása (az átfedések és párhuzamosságok miatt). A szervezett bűnözői hálózatok tevékenységének ellehetetlenítése érdekében magas szintű információs operációs rendszerek működtetése. Rendőrség a bűnmegelőzés, a társadalmi és civil kapcsolatok szervezeti rendszerének és működési feltételeinek megújítása; a rendőrségi szervezeti és működési reform második ütemének végrehajtása: a közigazgatás régiós átalakításához igazodóan a rendőri szervek regionalizációja (a régió-főkapitányságok, illetve a Központi Régió rendőri szervezetének kialakítása); a helyi rendőri szervek hálózatának (a rendőrhálónak ) a kistérségi rendszerhez történő igazítása; a regionális és kistérségi rendőri szervezetek működésének alapját képező jogszabályi háttér kialakítása, a belső normák kimunkálása; a rendőrszakmai irányítás és vezetés rendszerének igazítása az új szervezeti felépítéshez; a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi egységei működési feltételeinek javítása. a Nemzeti Nyomozó Iroda alárendeltségében működő kábítószer- és emberkereskedelem elleni osztályok további megerősítése, működési feltételeik igazítása a növekvő feladatokhoz; a terrorfelderítés, megelőzés és elhárítás szervezeti, személyi és működési feltételeinek javítása; a határon átnyúló bűnözés üldözését végző rendőri szervezet továbbfejlesztése, regionális alegységeinek létrehozása; a nemzetközi bűnügyi együttműködés szervezetének (NEBEK) bővítése (EUROPOL), megfeleltetése az EU követelményeinek; magyar képviselők biztosítása a bűnügyi együttműködés nemzetközi szervezeteiben, magyar érdekek hatékonyabb érvényesítése; a bűnelemzés új alapokra helyezése, a komplex értékelési metodika bevezetése, az információk felhasználási feltételeinek kialakítása az együttműködő rendvédelmi szervek számára; a BM BSZKI és a bűnügyi technikai tevékenység összhangjának javítása; a látható rendőrség elgondolás további kivitelezése; a kiemelt rendőrkapitányságok (fővárosi megyei jogú városi) szervezeti és létszám fejlesztése; a Rendészeti Biztonsági Szolgálat bevetési osztályai működési feltételeinek korszerűsítése, a VI-VII. bevetési osztályok felállítása;

17 az autópályák építési ütemének megfelelően autópálya alosztályok telepítése; a vidéki személyforgalmú nemzetközi repülőterek megnyitásával párhuzamosan a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat új alegységeinek létrehozása; a vizirendészeti tevékenység Határőrséggel egyeztetett megerősítése a Tisza északi, a Duna déli szakaszán. Határőrség a Határőrség szervezetfejlesztési feladatainak időarányos megvalósítása: a Határőrség által irányított az illegális migrációval szembeni fellépést biztosító Integrált Vezetési Központ működtetése; nemzetközi rendészeti missziókra az állomány felkészítése; a stratégiai partnerség folytatása a Rendőrséggel, és kialakítása más rendvédelmi szervekkel; a Nemzetközi Határrendészeti Konferencia uniós működési rendszerének adaptív kialakítása. a schengeni típusú határellenőrzési technológia kialakítása, a komplex biztonsági rendszerbe illeszkedő határbiztonsági részrendszer teljes körű működtetése; a funkcionális működést biztosító hatáskörök teljes mértékű érvényesítése; új típusú határrendészeti kirendeltségek működési rendszerének kialakítása és bevezetése, a diszlokáció racionalizálása; nemzetközi rendészeti missziókra az állomány felkészítésének teljes körű megvalósítása; a SIS-II. rendszerhez történő csatlakozási feltételek kialakításának befejezése; intenzív Schengen felkészítés kiterjesztése a teljes állományra; a központi és területi vezető, szakirányító szervek, gazdálkodó szervek átalakítása; a közigazgatási reformmal összefüggésben a szervezeti egységek diszlokációjának és illetékességi területének korrekciós vizsgálata, a határbiztonsági rendszer viszonylatiregionális szinkronitásának biztosítása, a belső határokon létszám és szervezeti racionalizálás vizsgálata; a belső határról a határbiztonsági rendszernek megfelelően az állomány, illetve státuszok átcsoportosításának előkészítése; az illegális migráció hatékony kezelését biztosító hárompilléres szűrőrendszer folyamatos működtetése, koordinálása; formaruhás, szerződésre alapozott alkalmazotti állomány foglalkoztatási lehetőségének vizsgálata a román és horvát határszakaszokon ( fő); új típusú kirendeltségek működtetése gazdasági alapjai kialakítása; ingatlangazdálkodás átalakítása, leendő belső határos objektumok kialakítása; Schengen Alapok nyújtotta lehetőségek maradéktalan felhasználásának garantálása; a Nemzetközi Határrendészeti Konferencia uniós működési rendszerének kialakítása; EU Határőrizeti Ügynökség működtetésével kapcsolatos szakterületi feladatok végzése; kapcsolattartási szolgálati helyek teljes körű rendszerének kialakítása; az európai határellenőrzési centrumokban magyar képviselet biztosítása; missziós tevékenység előkészítése; további EU-bővítésben kezdeményező és szakmai befolyást biztosító részvétel határrendészeti szakértők kiküldése harmadik országokba; nemzetközi határrendészeti kapcsolatok Európán kívüli biztosítása; a teljes körű minőségügyi és innovációs tevékenység bevezetése a Határőrségnél;

18 a határellenőrzés új rendszeréhez kapcsolódó komplex mélységi ellenőrzések feltételeinek kialakítása, az Integrált Vezetési Központ működésének biztosítása; a Határőrség EU és regionális határbiztonsági szerepvállalásának, a biztonság exportja kormányzati menedzselésének megoldása; a második körös EU-csatlakozás során a határőrségi szerepvállalás biztosítása; a nemzetközi rendfenntartási missziókban való rendvédelmi részvétel egyezetett megvalósítása; a belső határok ellenőrzési rendszerének schengeni elveket követő, biztonságalapú megszervezése, az átalakítás előkészítése az EU-n belüli migráció megakadályozásával, kezelésével kapcsolatos nemzeti képesség kialakítása. Katasztrófavédelem a hivatásos önkormányzati és köztestületi tűzoltóságok részére különleges tűzoltó gépjárművek és eszközök beszerzése, rendszerbe állítása az előkészített és jóváhagyott középtávú program szerint; kistérségi és regionális katasztrófavédelmi mentőszervezetek (csoportosítások) kialakítása hivatásos, kötelezettek, önkéntes, karitatív és speciális mentőszervezetek, valamint polgári szervek közreműködésével; a tűzoltóságok diszlokációjának folyamatos korszerűsítése a nagyobb lefedettség és a beavatkozási időtartamok csökkentése érdekében; a polgári védelmi szervezetek korszerűsítése, eszközökkel történő ellátásuk és felkészítésük megvalósítása; a veszély- és katasztrófahelyzetekben alkalmazható szabályok hatékonyságának növeléséhez szükséges jogszabályok hatályba léptetése; a katasztrófavédelem monitoring, ügyeleti, riasztó, jelző, tájékoztató és információs rendszereinek összehangolt működtetése; a tényleges szolgálatteljesítés alatti állományvédelem célirányos vezetői ellenőrzések rendszerének kialakítása és folyamatos fenntartása. a katasztrófavédelem korszerűsítési programcsomagjában meghatározott feladatok időarányos végrehajtása: - a szervezeti, működési struktúra és feladatrendszer áttekintése, elemzése, javaslat kidolgozása a kistérségi és regionális szintekre vonatkozóan; - az eredményes reagálás és beavatkozás feltételeinek biztosítása érdekében a tűzoltóságok diszlokációjának elemzése, a műszaki-technikai eszközrendszer továbbfejlesztése, új Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok rendszerbe állítása; - a jogszabályi háttér áttekintése, javaslatok kidolgozása; a SEVESO II Irányelv hazai bevezetését követő feladatok tervezése és végrehajtása; a monitoring rendszerek, informatikai rendszerek, ügyeleti és értékelő központok fejlesztése a reagálás és beavatkozás időben történő, hatékony végrehajtása érdekében; a lakosságvédelmi feladatok tervezése és végrehajtása: a lakosság egyéni védőeszköz-ellátásának fejlesztése a nukleáris és vegyi létesítmények körzetében; - a riasztó és tájékoztató rendszer folyamatos korszerűsítése; - az óvóhely védelem területén jelentkező feladatok végrehajtása; a felkészítés módszerének és tartalmának újragondolása a lakosság teljes vertikumára vonatkozóan; a speciális mentési feladatok ellátására létrehozott önkéntes mentőszervezetek működési és támogatási feltételeinek szabályozása.

19 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a biometrikus elemek egységes vízumokba, illetve tartózkodási engedélyekbe illesztésének közösségi elképzeléseivel összhangban a fényképes vízum és a bélyeg formátumú tartózkodási engedély bevezetését 2005-re kell megvalósítani. A biometrikus elemek alkalmazásánál az ujjnyomat azonosításnak- esetlegesen további biometrikus elem hozzákapcsolásával- kell prioritást élveznie. E vonatkozásban jelentős volumenű informatikai fejlesztés megvalósítása indokolt. ahol az önkéntes hazatérés nem alkalmazható, a közösségi kiadatási egyezmények együttes végrehajtásában való közreműködés prioritásának biztosítása; az idegenrendészeti hatósági munka során az európai és nemzeti stratégiai céloknak megfelelően azon a gondolkodásmód meghonosítása, hogy a Magyarországra beutazó külföldiek számának a növekedése az ország vonzerejének a növekedését is tükrözi, ezért ez alapvetően pozitív fejlemény. Mindezek elősegítése érdekében felülvizsgálatra szorul az idegenrendészeti szabályozás nemcsak annak érdekében, hogy a közeljövőben megszülető újabb közösségi vívmányokkal teremtsen összhangot, hanem annak érdekében is, hogy a szabályozást megtisztítsa azoktól a bürokratikus rendelkezésektől, amelyek jelenleg a merev és nehézkes gyakorlatot eredményezik; a preventív közösségi vízumpolitika megvalósítása érdekében a vízumkiadás egységesítése és az európai rendszerbe történő integrálása; az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes országok polgáraira és családtagjaira vonatkozó ügyintézés biztosítása; a munkavállalási engedélyezési rendszer átalakítása; az érintett külföldiek integrációs programokban való részvételének, az uniós tagállami évtizedes tapasztalatok alakította gyakorlatnak megfelelően, kötelezővé tétele; a Magyarországra bevándorlók (beleértve az uniós polgárokat és a harmadik országok polgárait egyaránt), gazdasági migránsok, menekültek beilleszkedésének elősegítése érdekében a helyi önkormányzatok fokozottabb bevonása a feladatok ellátásába, az ezzel kapcsolatos felelősség egyértelmű jogszabályi rögzítése; A migrációval kapcsolatos hatékonyabb fellépés érdekében szükséges a meglévő jogszabályok felülvizsgálata, az unió szigorúbb normáival való összhang megteremtése céljából. Újra kell gondolni a jogsértő külföldiek személyi szabadságának korlátozására vonatkozó magyar jogintézményeket oly módon, hogy szélesebb jogosítványokat biztosítsanak többek között az államhatáron megjelenő jogellenes cselekményekkel szembeni idegenrendészeti eljárások lefolytatásához. Büntetés-végrehajtás a büntetés-végrehajtás informatikai stratégiájának részeként a jelenlegi hardver és alapszoftver architektúra teljes átalakítása 2006/2007; a büntetés-végrehajtás gazdasági nyilvántartási rendszer cseréje 2006; a büntetés-végrehajtás meglévő országos informatikai nyilvántartó rendszerek korszerűsítése 2006/2007; a büntetés-végrehajtás korszerű iroda-automatizálás rendszer bevezetése 2007/2008; a jelentősen átalakított büntető törvénykönyv kapcsán (2006) a jogszabályok kidolgozásában való aktív részvétel, a hatálybalépés után pedig a belső szabályzók megalkotása és átalakítása;

20 annak a problémának a kezelése, amely abból adódik, hogy január 1-jétől a rendőrségi fogdákból nap után az intézetekbe kell szállítani az előzetesen letartóztatottakat. Ez a helyzet a fogvatartotti létszámot több száz fővel fogja emelni, legnagyobb mértékbe a jelentősen túlzsúfolt intézetekben (elsősorban a fővárosban); a büntetés-végrehajtási szervezetnél a 2072/1998. (III.31.) sz. kormányhatározatban elfogadott 2006-ig szóló fős létszámfejlesztés, illetve valamennyi férőhely-bővítési és beruházási terv megvalósítása; magántőke-bevonással két büntetés-végrehajtási intézet felépítése a nyugati, illetve az észak-keleti régióban; a 2072/1998.(III.31.) sz. kormányhatározatban foglaltak időarányos megvalósítása; a stratégiában megjelölt feladatok jogszabályi, forrásteremtési, humánerőforrásgazdálkodási feltételrendszerének előkészítése. Vám- és Pénzügyőrség a külső határok megerősítése, az áru-és személyforgalom további, kockázatelemzésen alapuló szűrése és ellenőrzése, valamint a schengeni határellenőrzési irányelveknek megfelelő eredményes feladatteljesítés érdekében a Határőrség és a Vám-és Pénzügyőrség további feladatszegmensekben történő közös, együttes fellépése, a jelenlegi együttműködési formák folyamatos értékelése és kiszélesítése; a belső határok vámellenőrzésének megszűnését követően a mobil ellenőrző csoportok aktivizálása az utazó bűnelkövetők felderítésében. A társhatóságokkal való együttműködés, különösen a szomszédos országok vámhatóságaival, továbbá a nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL), Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete (INTERPOL) történő együttműködés, illetve a közép-európai országok vámnyomozó szervezeteit tömörítő Dél-Kelet-Európai Együttműködésben (SECI) rejlő lehetőségek nagyobb arányú kihasználása; a kábítószer előállításához szükséges vegyi anyagok prekurzorok kapcsán elsődleges e szállítmányok nemzetközi ellenőrzésének biztosítása, kábítószert előállító laboratórium felderítése; az EU külső határán a vasúti személyforgalomban a Határőrséggel közösen a menet közbeni ellenőrzés megvalósítása, az erre vonatkozó ellenőrzési technológia kidolgozása és bevezetése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése; a veszélyes áru szállítmányokat összehangolt nyomon követésének megvalósítása; Az Európai Uniós csatlakozással belső határrá vált határátkelőhelyek technikai eszközeinek hasznosítása keretében a meglévő és részben vám- és pénzügyőrségi, részben környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi tulajdonban működtetett sugárkapuk az EU bővítés újabb szakaszára figyelemmel az ukrán és szerb határszakasz teljes lefedettsége érdekében történő áttelepítése. A nagyobb határátkelőhelyek személyforgalmi belépő területének prioritással való kezelése. az EU csatlakozást követően a vámellenőrzés új rendszerének összehangolása a komplex biztonsági intézkedésekkel Hosszú távú/távlati 2007/ között várható feladatok Általános A rendvédelem komplex rendszerének kialakítása, a rendvédelmi képesség tervezés uniós rendszerhez igazodó végzése.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

Határigazgatás cél-eszköz mátrix

Határigazgatás cél-eszköz mátrix Célkitűzés igénye 1) Románia és Horvátország teljes jogú schengeni tagálammá válásáig az ideiglenes külső határként működő határszakaszok támogatása, illetve felkészülés a belső határrá válással jelentkező

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az igazgatóság diszlokációja

Az igazgatóság diszlokációja Az igazgatóság határszakasza hossza (méter) Vízi Szárazföldi Összesen Nógrád megye 112914 63003 175917 Pest megye 45312 11514 56826 Összesen 158315 74517 232743 2 Az igazgatóság diszlokációja K K 9 V 1

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15.

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Középtávú STRATÉGIAI TERVE 2012-2014 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Eger és Környéke Takarékszövetkezet Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban dr. Pulay Gyula számvevő igazgató előadása Veresegyháza MAFIS nemzetközi konferencia az önkormányzati pénzügyi menedzsment megújításáról A korrupció

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA I. KORMÁNYELŐTERJESZTÉSEK 1. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény és a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.

Részletesebben

Részletes előterjesztés

Részletes előterjesztés Részletes előterjesztés Az Országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról dönt az őszi ülésszak első napjaiban, amikor a T/3499. sz. törvényjavaslat zárószavazásakor megalkotja

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól 1 A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 68. -ának (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÁLASZAI KORUNK ÚJ KIHÍVÁSÁRA (TERRORFENYEGETETTSÉG) A terror legyőz, de az ember legyőzi a félelmet Gabriel Garcia Marquez A lehető legrosszabb eshetőség szerint a legfenyegetőbb

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I.

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. Európai Közjog és Politika 2008. április 22. Jeney Petra ELŐADÁSVÁZLAT 1. Alapkérdések 2. A bel- jogszabályi kerete (EUSZ, Amszterdami

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben