Előszó.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó. www.nimfea.hu"

Átírás

1 Előszó A jeles zöld napok nem ünnepek, hanem szomorú felkiáltójelek naptárunkban. Arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberiség a természeti erőforrásokkal való jelenlegi gazdálkodásával könnyen bajba kerülhet, vagy talán már bajban is van. A zöld jeles napoknak éppen ezért a célja nem az, hogy egy-egy ünnepnapra szorítsa le a környezet- és természetvédelmi szemléletformálást, az ismere erjesztést, hanem épp ellenkezőleg. Az a cél, hogy minél inkább bővítse egy-egy figyelemfelhívó kampánnyal, akcióval a környezet- és természetvédelmi problémákat megértő és azok felszámolásáért, megelőzéséért küzdők táborát. E napok célja az, hogy konkrétan egy-egy szakterület nagy-nagy problémáira hívják fel a figyelmet a környezetvédelem, a természetvédelem, az egyenlőtlen elosztásból származó problémák területén (béke, szegénység, emberi jogok) és a környezet-egészségügy területein, amely területek az egész emberiség számára nagy jelentőséggel bírnak. Kis kiadványunk terjedelmi korlátok mia nem is törekedhete a teljességre, így főként azon zöld jeles napok bemutatására koncentrál, amelyekről való megemlékezéseknek leginkább hasznát veszik az oktatási intézmények és civil szervezetek. Azokra, amelyek esetében a leginkább fontos, hogy a probléma bekerüljön a köztudatba egy figyelemfelkeltő programmal. Ezek melle azonban jó néhány más jeles nap is van, amelyeket részben a témák jellege mia, részben a szerényebb érdeklődés mia kiadványunk végére, egyéb jeles napok fejezetbe soroltuk. Fontosnak ítéltük azt is, hogy kiadványunkkal néhány félreértést is tisztázzunk ebben az utolsó fejezetben, mert a köztudatban (jeles napokat felsoroló naptárak stb.) esetleg tévesen vannak évek óta. Ilyen pl. a decemberi nemzetközi biodiverzitás védelmének napja, ami már megszűnt és az ENSZ májusra helyezte át, és ilyen az építészeti világnap, ami egy nemzetközi megállapodás révén beolvadt a habitat világnapba. Fontos lenne, hogy a természetvédelmünk, illetve természe udományunk nagyjairól is legyenek megemlékezések születésük, haláluk évfordulóikor. Viszonylag sok ilyen ember van, akikre méltán lehetnk büszkék: pl. H O ó, F István, C István, B István, K Pál, K Károly, J Sándor, H Tibor, D Endre, Id. E Géza, I. E Géza, C Vera, K Ferenc, S Jakab, S Károly, P János Salamon, S Rezső, S -G Albert stb. Kérjük, hogy segítsék egyesületünk és sok-sok környezet- és természetvédő tásunk törekvéseit szerte a világban azzal, hogy csatlakoznak akcióinkhoz, kampányainkhoz, és részt vesznek jeles napok szervezésében és lebnyolításában. Ehhez a munkához kívánunk sok sikert és kitarást! 1

2 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Január 1. A Béke világnapja Béke világnapja több is van az évben, valószínűleg épp a béke fontossága és nemzetközi jelentősége mia. Elsődleges minden célkitűzésünk közepe e, hogy az egész világon béke legyen, mert az embereknek a háború csak rosszat hozhat. A béke fenntartása, megőrzése az elsődleges feladat mindenhol, és ennek elérése a politikusok legfontosabb felelőssége - amire e napon különösen fel kell hívni a fiigyelmet. Az ENSZ 1981 óta szeptember 21-én ünnepli a béke napját, míg a civil szervezetek körében sokkal inkább a január 1. terjedt el, aminek kezdeményezése 1984-ig nyúlik vissza, amikor a Nemzetközi Pen Club meghirde e azt. E napon elsősorban az egyházak, így főként Vatikán és civil szervezetek szerte a világon megemlékezésekkel próbálják felhívni a figyelmet a vilában zajló háborúk végtelen káros és szörnyű jelenségére, amelyek családokat tépnek szét, ártatlanokat, gyerekeket, anyákat, időseket tesznek testileg és lelkileg nyomorékká. Ezrek halnak meg a világban értelmetlenül, népirtások és más emberiség elleni bűnte ek zajlanak nap mint nap. Gyermekek vannak katonsorban egy-egy ostoba politikai lépés, sokszor a gazdasági haszonszerés, kapzsiság, vagy épp vallásinak vélt konfliktus mia. Február 1. A Tisza élővilágának emléknapja Nagybányánál, Északnyugat-Romániában január 31-én 22 órakor a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál vegyes tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel telt zagytározójának gátja átszakadt. Ennek hatására tonna ciánt, valamint különböző nehézfémeket, többek közö rezet tartalmazó közel köbméter folyékony és lebegő hordalék került a vízbe. A cián akut, szinte azonnal mérgező hatást fejt ki minden élő szervezetre a sejtek légzésének meggátolásával, és már o azonnal elkezdte pusztítani a folyó élővilágát minden szinten. A mérgező ipari szennyvíz a Szamoson keresztül elérte a Tiszát. A szennyeződés február 1-én ért Magyarországra, majd február 12-ig vonult át a Tisza hazai szakaszán drámai katasztrófát okozva a halászati ágazatban, a turizmusban, és legfőképp a folyó élővilágában. Haltetemektől bűzlő Tisza-part sokkalta a közvéleményt, és a környezetszennyezés megrenge e Európa lakosságát. A szennyezés végvonult a Tiszán, majd a Dunán keresztül már jelentősen csökkent koncentrációval február án elérte a Duna-delta vidékét. Erre emlékezve az Országgyűlés június 16-án elfogado határozatában február 1-jét Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilváníto a. 2

3 Február 2. A vizes élőhelyek világnapja február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződést. A megállapodás hivatalos neve Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről. Az egyezmény 1975-ben lépe hatályba és azóta a világ minden tájáról 148 ország csatlakozo hozzá, köztük hazánk is 1979-ben. A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek listáján több, mint 1500 terület kapo helyet az elmúlt évtizedekben. Az egyezmény értelmében vizes területnek tekintendők azok az akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek vize álló, áramló, édes, félédes, sós, ideértve azokat a tengervíz-területeket is, amelyek mélysége apálykor nem haladja meg a hat métert, valamint az időszakosan kiszáradó szikes tavak. Csak azok az országok csatlakozhatnak, amelyek legalább egy területet bejelentenek a listára. Hazánk a listán 23 vizes élőhellyel szerepel, amelyeknek bemutatására e nap kiváló alkalmat kínál, de ezek mellet is számtalan más fontos vizes élőhellyel büszkélkedhetünk, amelyek megőrzésére, védelmére e napon hívhatjuk fel a figyelmet. Március 6. Nemzetközi energiahatékonysági nap Az ausztriai Wels városában 1996-ban szerveztek először Energiahatékonysági világnap címen konferenciát óta az évente megrendeze konferencia március 6-ra esik, és 1999 óta a többnapos rendezvénysorozat a Fenntartható energia világnapok címet viseli. Az energiahatékonyság napjaink fontos kérdésévé vált: a fosszilis energiahordozók árának növekedése, ugyanakkor az energiaellátás hosszú távú biztonsága és a klímaváltozás aggasztó tünetei is egyre inkább előtérbe helyezik a problémát decemberében hosszas egyeztetések után az Európai Parlament és a Tanács egyezségre juto az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó irányelvvel kapcsolatban. A tagállamok, a régiók, települések és háztartások szintjén egyaránt sürgető kérdés az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek csökkentése. E napon mindenképp célszerű előadásokkal, vetélkedőkkel, és akár lakossági kampánynapokkal felhívni a figyelmet arra, hogy jelen energiapazarló életmódunk fenntarthatatlan. Fontos, hogy mielőbb csökkentsük az energiafelhasználást, és átálljunk környezetbarát technológiák alkalmazására és megújuló energiaforrások hasznosítására. 3

4 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Március 14. Gátellenes világnap Az emléknap teljes neve: Nemzetközi akciónap a gátak ellen és a folyók, víz és élet melle. E napon az 1997-ben Curitibában (Brazilia) elfogado Curitibai Nyilatkozat aláírásáról emlékezünk, 1998 óta nemzetközi szinten is. A nyilatkozat fő üzenete az, hogy A víz az életet és nem a halált szolgálja! Ezt némileg átalakítva évek óta zajlanak e napon hazánban is megemlékezések A folyók élni akarnak! címmel. Az emléknapról minden évben akciókkal, kampányokkal, ünnepségekkel, vagy épp konferenciákkal emlékeznek a nyilatkozatban foglalt elvekkel egyetértők, főleg a gátépítkezések mia az eredeti lakóhelyük elhagyására kényszeríte őslakosok szervezetei, illetve a környezetvédők. Magyarországon sajnos egyre nagyobb aktualitása van az emléknapról való megemlékezésben, mert mind a Dráván, mind a Körösön, mind a Tiszán valós nai veszélyként jelentkezik a gátépítés. Bővebb információk (angol nyelven) az amerikai székhelyű International Rivers Network honlapján olvasható; i megtalálhatók az IRN által gondozo kiadványok - például a World Rivers Review számai visszamenőleg, melyek részletesen tudósítanak a Curitibai Nyilatkozat elfogadásának körülményeiről, valamint a későbbi eredményeiről. Március 22. A víz világnapja A víz a földi élet alapja. A vízből népesült be a szárazföld, és a víz alkotja az élő szervezetek sejtjeinek jelentős részét. Ezt felismerve, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 47. közgyűlése a Víz és Környezet Nemzetközi Konferencia, illetve a Környezet és Fejlődés Konferenciája március 22-ét a Víz világnapjává nyilváníto a, amelyről első alkalommal 1993-ban emlékeztek meg. Ezzel a határoza al kifejezésre ju a ák annak fontosságát, hogy a vízgazdálkodás a gazdasági termelés és a szociális jólét alapja, és ezek a rendelkezésre álló víz mennyiségétől és minőségétől függnek. Amint a népesség és a gazdasági tevékenység növekszik, sok országban vízhiány áll elő, és számos emberi tevékenység szennyezi vizeinket. A kommunális szennyvízek és az ipari szennyvizek egyaránt szervesen hozzájárulnak a vizek veszélyeztete ségéhez. Ezenkívül a vízkészlet védelme és a fenntartható gazdálkodás igényli a közfigyelmet helyi, országos, regionális és nemzetközi szinten, ezért a Víz napjáról való megemlékezéseknek rá kell mutatnia arra, hogy a víz alapvető fontosságú az életben, és nélküle elképzelhetetlen az élet. A víz nem csupán diverz éle ér, hanem az élet alapfeltétele. A megemlékezéshez vízszolgáltatól és civilszervezetek egyaránt segítséget nyújtanak évene. 4

5 Március 23. Meteorológiai világnap Az 1873-ban alapíto Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként Gen en 1950 márciusában alakult meg a Meteorológiai Világszervezet (WMO) az ENSZ intézményeként, amely 1951 áprilisában kezdte meg a munkáját. Másnap életbe lépe a szervezet alapokmánya, melynek emlékére határozták el 1960-ban a Meteorológiai világnap megünneplését. A WMO működteti az Időjárás Világszolgálatot. Évente kiválasztanak egy aktuális témakört, és azon évben a világnap keretében arról emlékeznek meg. A meterológiai előrejelzésnek egyre nagyobb jelentősége van, hiszen a globális klímaváltozás kapcsán a szélsőséges időjárási tényezők egyre kiszámíthatatlanabbakká válnak, holo a mindennapi életünk, a földművelés, és számos más tevékenység számára fontos, hogy a munkák tervezéséhez időjárási információkkal bírjon. Az időjárás változékonysága, és a Föld klímájának alakulása egyébként is egyik legfontosabb indikátora az emberi tevékenyég káros jellegének, és ezen keresztül jól érzékelhetjük bőrünkön a környzetszennyezés, pusztítás számtalan visszacsatolását a bioszférában. E napon legalább megemlékezés szintjén jó lenne, ha az iskolákban szó esne a globális klímaváltozásról és arról, hogy mikén tehetünk ellene. Április 7. Egészségügyi világnap április 7-én az ENSZ szakosíto intézményeként megkezdte működését at Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelynek célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és öszszehangolása, továbbá tevékeny részvétel a környezet védelmében. Évente egy-egy fő egészségügyi problémára hívják fel a figyelmet ben például a WHO egy speciális kampányt indíto a közlekedési sérülések megelőzésére, a kerékpározás, a sétálás és a tömegközlekedés támogatására. A WHO adataiból megtudható, hogy az európai régióban a közúti balesetek jelentik a fő halálokot az 5-29 éves korcsoportban, mely 127 ezer halálesetet és 2,4 millió sérülést okoz évenként. Természetesen emelle sok-sok aktuális ügy lehet évente, airől érdemes szót ejteni, hiszen az EU felnő lakosságának 30%-a nem kellőképpen aktív. A sétálás, a kerékpározás és a tömegközlekedés előmozdítása megelőzhetne olyan egészség-problémát mint az elhízás, a szívkoszorú betegségek, hipertónia és diabetes. E napon az egészséges életmód melle kell kiállni kampánnyal, megemlékezéssel, előadással, és minél inkább hangsúlyozni, hogy az egészségünk számos kérdése még a saját kezünkben van. 5

6 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Április 18. Műemlékvédelmi világnap Április 22. Föld napja A világ természeti és kulturális öröksége az emberiség közös kincse. Megőrzése és védelme a nemzetközi közösség együ es feladata. Ez a nap felhívja a figyelmet örökségünk sokszínűségére és sebezhetőségére, és a fennmaradásukhoz szükséges erőfeszítésekre. Az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) kezdeményezésére létrehozo ICOMOS (Épületek és Tájak Nemzetközi Tanácsa) április 18-án egy Tunéziában szerveze szimpóziumon vete e fel az ötletet, hogy az egész világon egyidejűleg tartsák meg a Műemlékek és tájak nemzetközi napját. A javaslatot 1983-ban elfogadták, és a nemzeti bizo ságok számára gyakorlati útmutató készült, milyen eseményeket szervezzenek e napra, és első alkalommla 1984-ben került megrendezésre. Nevezik a Világörökség napjának is. Műemlékvédelmi szempontból Magyarországon a helyzet az európai átlagnál kedvezőtlenebb. Az országos listán tízezernél több műemlék (szobor, épület és ezek együ ese) szerepel, de ez nem elegendő az ország örökségének megőrzéséhez. Az építe környezet fontos tárgyi emlékeit, az utcákat és tereket létrehozó életforma mára eltűnt, gyakran társadalmi megbecsültségük se magas, így fennmaradásuk kétséges április 22-én egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi hallgató kezdeményezte, hogy a földi élet védelméről, mint valamennyiünk számára alapvető fontosságú ügyről emlékezzünk meg. Ez volt az első Föld napja, és már ekkor több mint 25 millió amerikai állt a kezdeményezés mögé. Húsz évvel később Denis Hayes és barátai látva az ökológiai válság jeleit a bioszféra pusztulását, az ipari szenynyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyeze ségét kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősséget hangsúlyozzák óta szerte a világon milliók (2005-ben 600 millióra becsülték) csatlakoztak a megemlékezésekhez. Zöld szervezetek akciói, i úsági megmozdulások, előadások, iskolai programok ezrei zajlanak e napon. Azóta a megemlékezést kezdeményező egykori diákból az alternatív energiaforrások nemzetközileg is elismert szakértője le, és megemlékezésben szinte a világ minden tájáról mára ötezernél több szervezet csatlakozo. Az egész Földre kiterjed az általa elkezde mozgalom, és a Föld napja az egyik legismertebb zöld jeles nappá vált. 6

7 Április 24. Kísérleti állatok világnapja 1979-ben az angol Nemzeti Élveboncolás Elleni Társaság (NAVS) kezdeményezte, hogy régi elnökük, Lord Dowding születésnapján, tartsák meg e világnapot, amelyet azóta az ENSZ is elismert, és nyilvántartásba ve. Megemlékezés azokról az állatokról, akik csak azért szüle ek, hogy meghalljanak az emberekért. Megemlékezés azokról az állatokról, akik életükben csak szenvednek, szemükbe kaptak injekciókat, vaginájáukon, végbelükön teszteltek vegyszereket, vagy épp kopnyacsontjuk eltávolításával agyuk ingerlését kelle elviselniük. A laboratóriumi állatok száma a világon évente eléri a 100 milliót. Az állatvédők évről-éve felhívják a figyelmet április 24-én a laborállatok szenvedéseinek fölöslegességére. E szenvedések habár olcsók, de mindenképp etikátlanok és fölöslegesek, hiszen soha nem tudnak tökéletesen tesztelni semmit, amit számtalan - akár gyógyászati - botrány és melléfogás is bizonyít, mert az állatok szervezete más, mint az emberé. A toxicitási teszteket ma már hatékonyan és fájdalomokozás nélkül el tudják végezni élő emberi sej enyészeten, ami sokkal megbízhatóbb és legtöbbször pontosabb eredményt ad mint a kegyetlen állatkísérletek. A tudomány lehetőség szerint alkalmazzon élőlénybarát alternatívát! Május 10. Madarak és fák napja A Madarak és fák napjára hazánk méltán lehet büszke, hiszen szerte a világon szinte az első ilyen jellegű kezdeményezés volt, korát jócskán megelőzve, felismerve a környezet- és természetvédelmi szemléletformálás fontosságát, amihez a kor jónéhány haladó gondolkodója kelle április 27-én gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletet ado ki e nap országos beveztésére. Ez kötelezően előírta: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madarakat és azok védelmének jelentőségét megismertesse. Az Állatvédő Egyesület és a Magyar Ornitológiai Központ Herman O ó irányításával jelentősen támoga a ezt a nemes mozgalmat, és a kor szinte minden neves természe udósa a kezdeményezés mellé állt. Századunk első felében minden májusban sor is került erre a programra, és szerte az országnak kezdték meg ezzel a madarak bemutatását. A második világháború után sokat veszte népszerűségéből e progrm, és az ú örő mozgalmak sajnos a környzetvédelemről szinte megfeledkeztek, de az 1990-es évek óta ismét egyre többen ünneplik meg óta kormányrendelet alapján a Madarak és fák napját május 10-én ünnepli az ország. 7

8 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Május 21. Május 22. Kulturális sokszínűség világnapja Az UNESCO 2001-ben, a szeptember 11-én New Yorkban történt terroristatámadást követően fogadta el a Kulturális sokszínűség egyetemes nyilatkozatát. A 185 tagállam által egyhangúlag elfogado nyilatkozat kifejezi a nemzetközi közösség azon meggyőződését, hogy a kulturális sokszínűség tisztelete és a kultúrák közö i párbeszéd a fejlődés és a béke egyik alapvető biztosítéka. Az ENSZ Közgyűlése 2002 decemberében, a kulturális örökség ENSZévének zárónapjai során május 21-ét a párbeszédet és fejlődést szolgáló kulturális sokszínűség világnapjának nyilváníto a. A Közgyűlés arra hívja fel a figyelmet, hogy a kulturális sokszínűség megőrzése elengedhetetlen a jólét, a fenntartható fejlődés és a békés egymás melle élés eléréséhez. Kultúra és fejlődés elválaszthatatlanok, hiszen a fejlődés mércéje nem pusztán a gazdasági növekedés, hanem magában kell foglalnia az emberi közösségek intellektuális, érzelmi, erkölcsi és spirituális igényeinek kielégítését is. Ez a nap lehetőséget nyújt arra, hogy mélyebben megismerjük a kulturális sokszínűség értékeit, és jobban elsajátítsuk az együ éléshez szükséges kölcsönös tisztelet és megértés szabályait. Biológiai sokféleség világnapja december 20-án az ENSZ közgyűlése május 22-ét, a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló egyezmény aláírásának napját a Biológiai sokféleség világnapjává nyilváníto a. Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiroban rendeze Környezet és fejlődés konferenciáján születe a Biológiai sokféleség egyezmény, amelynek három célkitűzése van: a biológiai sokféleség megőrzése, a természeti környezet erőforrásainak fenntartható használata és a genetikai erőforrások használatából származó előnyök méltányos és igazságos elosztása. Az egyezmény megfogalmazása szerint a biológiai sokféleség a bármilyen eredetű élőlények közö i változatosságot jelenti, beleértve többek közö a szárazföldi, tengeri és más vízi-ökológiai rendszereket, valamint az e rendszereket magukban foglaló ökológiai komplexumokat; ez magában foglalja a fajokon belüli, a fajok közö i sokféleséget és maguknak az ökológiai rendszereknek a sokféleségét. A biológiai sokféleség alapvető javakat és ökológiai szolgáltatásokat nyújt, hozzájárul más bioszféra szolgáltatásokhoz, és mindannyiunk életének alapja. A világnap alkalmából megemlékezhetünk közös felelősségünkről, hogy megőrizzük ezt az értékes örökséget a jövő generációi számára. 8

9 Május 24. Európai nemzeti parkok napja Az Európai nemzeti parkok napját az EUROPARC szövetség kezdeményezte a nemzeti parkok elismertségének és társadalmi támogato ságának növelése érdekében. Európa-szerte évente megünneplik ezt a napot május 24-én vagy egy ehhez közel eső időpontban, emlékezve Európa első kilenc nemzeti parkjának létrehozására, május 24-én Svédországban. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a nemzeti parkok, bioszféra rezervátumok, Natura 2000 területek és egyéb természetvédelmi oltalom ala álló területek célkitűzéseit és munkáját. Először 1999-ben rendezték meg, amelynek során számos, nemzeti parkokban megrendeze és nemzeti parkokról szóló rendezvény hívta fel a figyelmet védelmük fontosságára. Az Európai nemzeti parkok napja alkalmából tarto események fő témája lehet többek közö az élőhely- vagy a fajvédelem, a Natura 2000 hálózat, a helyi közösség bevonása, az önkéntes munka, a turizmus stb. Ma Magyarországon már 10 nemzeti park, 36 tájvédelmi körzet és 142 természetvédelmi terület található, több mint hektár véde terület. A Natura európai élőhelyek hálózata kijelölésével ez megduplázódo, és az ország területének 20%-a élvez véde séget. Május 31. Dohányzásmentes világnap Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) május 31-ét dohányzásmentes világnappá nyilváníto a, amiről 1987 óta emlékezünk meg. Sajnos még ma is minden évben három és fél millió embert öl a cigere a, és ebben nincs benne a számos közvete kár, amit okoz - családokban és a társadalomban egyránt. Számtlan etikátlan eszközzel igyekeznek a dohánygyárak rászoktatni az embereket dohányzásra, és ez az alacsonyabban iskolázo rétegben sikerrel meg is valósul. Ezek az emberek sokszor jövedelmük tetemes részét költik cigare ára, pedig korlátozo anyagi lehetőségeik mia ez a pénz az élelemre, gyermekeik iskolázására, egészséges ruházkodására, lakáskörülményeik javítására fordítható összegből hiányzik. A dohányzás okozta halálozás következtében kieső fogyasztókat, és a fejletebb országokban való piacviszaszorulás mia a dohányipar új piacokat keres Közép- és Kelet-Európában, továbbá a harmadik világ országaiban. Ennek köszönhető, hogy a közepes és alacsony jövedelmű országokban jelentősen nő a dohányfogyasztás, i adják el az évi 5,7 billió cigare a 60%-át. A világnapon mindenképp mondjuk ki: a dohánygyártók az emberiség ellenségei, és a dohányzás elfogadhatatlan! 9

10 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Június 5. Június 8. Környezetvédelmi világnap U Thant ENSZ főtitkár 1969-ben felhívással fordult a világ közvéleményéhez a veszélybe került földi élet megmentésére. Az ENSZ felismerte a megoldás sürgős szükségességét, s konferenciát hívo össze, ami alapja le a környezet- és természetvédelmi nemzetközi együ működéseknek, és innentől datálhatjuk a környezetvédelem szerveze megjelenését a kormányzati munkákban június 5-től 16-ig Stockholmban üléseze a Környezetvédelmi Világkonferencia, ami sok tekintetben számít alapvető fontosságú mérföldkőnek. A konferencia alábbi okmányokat dolgozta ki, és ajánlo a megvalósításra: Nyilatkozat az emberi környezetről, Nyilatkozat az irányelvekről, Akcióprogramokra vonatkozó javaslatok, Szervezeti intézkedések. A nyilatkozat az irányelvekről című okmányban szerepel: Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. A világkonferencia javasolta az ENSZnek, hogy június 5-ét nyilvánítsa környezetvédelmi világnapnak, és azóta ünnepeljük meg minden évben. Hazánkban is már közel másfél évtizede vannak szerveze megemlékezések ezen alkalomból. Az óceánok világnapja Az óceánok világnapján a világ óceánjainak életadó szerepéről, az ember és az óceán kapcsolatáról emlékezünk meg. Az 1992-ben Rio de Janeiroban tarto Föld Világcsúcs óta ünnepelt nap azóta bekerült az ENSZ által hivatalosan elismert világnapok körébe is. Az óceánok kulcsszerepet játszanak a földi ökoszisztéma fenntartásában, sőt az óceánok áramlatai biztosítják a földi élet jelenlegi formái számára nélkülözhetetlen hőmérsékletet. Bolygónk felületének 71%-át, (362 millió km2-t) borítja víz, az óceánok vizének térfogata eléri a 1,3 millárd km3. Az óceán millió különböző fajba tartozó organizmusnak ad o hont, bár ezek nagy része még felfedezésre vár. Az óceánok biológiai gazdagsága a kontinentális talapzat, a partvonalak és a folyótorkolatok által behatárolt viszonylag keskeny területen összpontosul. I találhatóak a világ legfontosabb halászhelyei is, amelyek az összes lehalászo hal 80%-át adják. Ezeket az értékes élőhelyeket azonban sokféle veszély fenyegeti, ami mind hozzájárulnak az óceánok élővilágának ijesztő mértékű pusztulásához. Az óceánok világnapja arra ad lehetőséget, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy vízkészleteink és az óceánok csodálatos világának megőrzése mindannyiunk felelőssége. 10

11 Június 17. Világnap az sivatagosodás és az aszály ellen Június 7-ét 1995-ben nevezte ki az ENSZ Közgyűlése a sivatagosodás és aszály elleni harc világnapjának (49/11-5. számú határozatával), megemlékezve az ENSZ sivatagosodás és aszály elleni küzdelemről szóló egyezményének június 17-i elfogadásáról. A Föld felszínének egyharmadát, 4 milliárd hektárnyi területet, a világ népességének pedig egyötödét fenyegetik a sivatagosodás hatásai. A sivatagosodás a talaj egyfajta degradációját jelenti, amelyért részben az éghajlatváltozás, részben az emberi tevékenységek, többek közö a túlművelés, az erdőpusztítás és a nem megfelelő öntözési módszerek együ esen felelősek. A talaj termékeny felső rétegének kialakulása évszázadokig tart, de néhány évszak is elegendő ahhoz, hogy a szél vagy a víz elhordja. Az egy személyre eső művelhető földterület nagysága folyamatosan csökken, veszélyeztetve az élelmiszerbiztonságot, amelynek hiánya könnyen vezethet társadalmi és gazdasági válsághelyzetekhez. Az ENSZ Közgyűlés arra kéri az államokat, hogy ezen a napon hívják fel a figyelmet a sivatagosodás és aszály hatásai elleni küzdelemre, az ezzel kapcsolatos nemzetközi együ működés jelentőségére, így a vonatkozó egyezmény megvalósítására. Június 21. A Nap napja Bolygónkon minden élet a Nap energiájától függ. A Földünkön fellelhető energia túlnyomó részének forrása a Nap. A napenergia tiszta, környezetkímélő és megújuló szinte kimeríthetetlen forrás, az egyetlen biztonságos nukleáris reaktor. Erre emlékezünk a Nap napján, június 21-én, a nyári napfordulókor, amikor leghosszabb a nappal és legtovább éri a Földet az éltető nap. A Nap napja rendezvényeit Napenergia Társaság európai tagozatának felhívására első ízben 1994-ben rendezte meg a Magyar Napenergia Társaság a Környezetünkért Egyesület közreműködésével. A napenergia egy része közvetlen napsugárzás formájában éri a Földet, és ez már önmagában is nagyon sok energiát hordoz: húsz perc ala a nap annyi energiát sugároz a földre, amenynyi az emberiség éves energiaszükséglete, vagy Magyarország területét egy év ala mintegy 400-szor több napenergia éri, mint az ország teljes éves energiafelhasználása. (1978. május 3-án az új-zélandi Aucklandben egy nemzetközi csoport, a napenergia lelkes támogatói együ köszöntö k a Napot bízva abban, hogy ez a napenergia-korszak hajnalát kezdődik. Ezt hamarosan világszerte rengeteg hasonló megmozdulás és rendezvény köve e. Emiat források ennek május 3-át tartják számon a Nap napjaként.) 11

12 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Június 25. Barlangok napja Július 11. Népességi világnap Az 1910-ben alakult Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a barlangkutatás alapszervezete. Célja a magyarországi barlangok feltárása, nyilvántartásba vétele és sokoldalú dokumentálása. A társulat hagyományos vándorgyűlését, az úgyneveze Barlangnapot óta rendezik meg. A természet éle elen értékei közül a barlangok hazánkban 1961 óta ex lege védelem ala állnak, azaz megismerésüktől kezdve, külön véde é nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül is véde természeti értéknek minősülnek. Ezt az általános védelmet alátámasztja a barlangok széles körű természe udományos, történeti és gazdasági jelentősége: tanulmányozhatóvá teszik a kőzetrétegek felépítését és szerkezeti viszonyait, őslénytani és régészeti leleteket rejthetnek, zárt világuk különleges állatfajok számára nyújt éle eret, a vízvezető barlangok jelentős szerepet kapnak az ország vízbázisának utánpótlása és minősége szempontjából, sajátos mikroklímájuk egyes légúti és mozgásszervi betegségben szenvedők gyógykezelésére is alkalmas. A megőrzés szempontjából kiemelkedő jelentőségű barlangok fokozo védelem ala állnak; ezek száma jelenleg 132. E naponérdemes megemlékezni a barlangok és azok élővilágának védelméről akár zerveze barlanglátogatással is ben az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNEP) tanácsa javasolta, hogy július 11. legyen a népesség, a népesedés világnapja. Az július 11-én ünnepelt Ötmilliárd ember napja nevű egykori kezdeményezés ből átlakult világnap célja, hogy a figyelmet ráirányítsa a népesedési kérdések megoldásának fontosságára és sürgősségére. A világ népessége és fordulóján átlépi a 6,5 milliárdot. Az ENSZ becslései szerint 2050-re ez a szám 7,4 és 12,8 milliárd közö lesz. A vadon élő fajok kihalásának mértéke szorosa a természetes rátának, amiben nagy szerepet játszik a számos országban tapasztalható gyors népességnövekedés és a fokozódó népsűrűség. A népességnövekedés világszerte lassul, a jelenlegi növekedés 90%-a azonban a fejlődő világban jelentkezik. Bár a fejlődő világban születők várható éle artama az elmúlt évtized során növekede, a mortalitás csökkent és az iskoláztatás mértéke is javult, a fejlődés egyenetlen, sőt bizonyos területeken visszaesést mutat ben a népességi világnap alkalmából 197 kormány együ működésével indíto kampány arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a megfelelő családtervezés nők és gyermekek életét menti meg, ugyanakkor hozzájárul a népességnövekedés lassulásához és környezetünk megóvásához is. 12

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI. tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István

KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI. tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István A MÚLT A környezeti nevelés megértéséhez érdemes néhány gondolattal visszanyúlni a történelemhez.

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019)

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) Készítette: 2014. május TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS... 5 1.1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSE... 5

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet ÉS KLÍMAJOG. egyetemi jegyzet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet ÉS KLÍMAJOG. egyetemi jegyzet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KLÍMAJOG egyetemi jegyzet klímagazdasági szaktanácsadó, klímagazdasági szakközgazdász

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Az idősebb kor nagy előnye, hogy rendszert tudunk felépíteni tapasztalatainkból. /Márai Sándor/

KÖSZÖNTŐ. Az idősebb kor nagy előnye, hogy rendszert tudunk felépíteni tapasztalatainkból. /Márai Sándor/ KÖSZÖNTŐ Az idősebb kor nagy előnye, hogy rendszert tudunk felépíteni tapasztalatainkból. /Márai Sándor/ 2008-ban tizennyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a környezet- és természetvédő szervezetek

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben