Előszó.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó. www.nimfea.hu"

Átírás

1 Előszó A jeles zöld napok nem ünnepek, hanem szomorú felkiáltójelek naptárunkban. Arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberiség a természeti erőforrásokkal való jelenlegi gazdálkodásával könnyen bajba kerülhet, vagy talán már bajban is van. A zöld jeles napoknak éppen ezért a célja nem az, hogy egy-egy ünnepnapra szorítsa le a környezet- és természetvédelmi szemléletformálást, az ismere erjesztést, hanem épp ellenkezőleg. Az a cél, hogy minél inkább bővítse egy-egy figyelemfelhívó kampánnyal, akcióval a környezet- és természetvédelmi problémákat megértő és azok felszámolásáért, megelőzéséért küzdők táborát. E napok célja az, hogy konkrétan egy-egy szakterület nagy-nagy problémáira hívják fel a figyelmet a környezetvédelem, a természetvédelem, az egyenlőtlen elosztásból származó problémák területén (béke, szegénység, emberi jogok) és a környezet-egészségügy területein, amely területek az egész emberiség számára nagy jelentőséggel bírnak. Kis kiadványunk terjedelmi korlátok mia nem is törekedhete a teljességre, így főként azon zöld jeles napok bemutatására koncentrál, amelyekről való megemlékezéseknek leginkább hasznát veszik az oktatási intézmények és civil szervezetek. Azokra, amelyek esetében a leginkább fontos, hogy a probléma bekerüljön a köztudatba egy figyelemfelkeltő programmal. Ezek melle azonban jó néhány más jeles nap is van, amelyeket részben a témák jellege mia, részben a szerényebb érdeklődés mia kiadványunk végére, egyéb jeles napok fejezetbe soroltuk. Fontosnak ítéltük azt is, hogy kiadványunkkal néhány félreértést is tisztázzunk ebben az utolsó fejezetben, mert a köztudatban (jeles napokat felsoroló naptárak stb.) esetleg tévesen vannak évek óta. Ilyen pl. a decemberi nemzetközi biodiverzitás védelmének napja, ami már megszűnt és az ENSZ májusra helyezte át, és ilyen az építészeti világnap, ami egy nemzetközi megállapodás révén beolvadt a habitat világnapba. Fontos lenne, hogy a természetvédelmünk, illetve természe udományunk nagyjairól is legyenek megemlékezések születésük, haláluk évfordulóikor. Viszonylag sok ilyen ember van, akikre méltán lehetnk büszkék: pl. H O ó, F István, C István, B István, K Pál, K Károly, J Sándor, H Tibor, D Endre, Id. E Géza, I. E Géza, C Vera, K Ferenc, S Jakab, S Károly, P János Salamon, S Rezső, S -G Albert stb. Kérjük, hogy segítsék egyesületünk és sok-sok környezet- és természetvédő tásunk törekvéseit szerte a világban azzal, hogy csatlakoznak akcióinkhoz, kampányainkhoz, és részt vesznek jeles napok szervezésében és lebnyolításában. Ehhez a munkához kívánunk sok sikert és kitarást! 1

2 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Január 1. A Béke világnapja Béke világnapja több is van az évben, valószínűleg épp a béke fontossága és nemzetközi jelentősége mia. Elsődleges minden célkitűzésünk közepe e, hogy az egész világon béke legyen, mert az embereknek a háború csak rosszat hozhat. A béke fenntartása, megőrzése az elsődleges feladat mindenhol, és ennek elérése a politikusok legfontosabb felelőssége - amire e napon különösen fel kell hívni a fiigyelmet. Az ENSZ 1981 óta szeptember 21-én ünnepli a béke napját, míg a civil szervezetek körében sokkal inkább a január 1. terjedt el, aminek kezdeményezése 1984-ig nyúlik vissza, amikor a Nemzetközi Pen Club meghirde e azt. E napon elsősorban az egyházak, így főként Vatikán és civil szervezetek szerte a világon megemlékezésekkel próbálják felhívni a figyelmet a vilában zajló háborúk végtelen káros és szörnyű jelenségére, amelyek családokat tépnek szét, ártatlanokat, gyerekeket, anyákat, időseket tesznek testileg és lelkileg nyomorékká. Ezrek halnak meg a világban értelmetlenül, népirtások és más emberiség elleni bűnte ek zajlanak nap mint nap. Gyermekek vannak katonsorban egy-egy ostoba politikai lépés, sokszor a gazdasági haszonszerés, kapzsiság, vagy épp vallásinak vélt konfliktus mia. Február 1. A Tisza élővilágának emléknapja Nagybányánál, Északnyugat-Romániában január 31-én 22 órakor a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál vegyes tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel telt zagytározójának gátja átszakadt. Ennek hatására tonna ciánt, valamint különböző nehézfémeket, többek közö rezet tartalmazó közel köbméter folyékony és lebegő hordalék került a vízbe. A cián akut, szinte azonnal mérgező hatást fejt ki minden élő szervezetre a sejtek légzésének meggátolásával, és már o azonnal elkezdte pusztítani a folyó élővilágát minden szinten. A mérgező ipari szennyvíz a Szamoson keresztül elérte a Tiszát. A szennyeződés február 1-én ért Magyarországra, majd február 12-ig vonult át a Tisza hazai szakaszán drámai katasztrófát okozva a halászati ágazatban, a turizmusban, és legfőképp a folyó élővilágában. Haltetemektől bűzlő Tisza-part sokkalta a közvéleményt, és a környezetszennyezés megrenge e Európa lakosságát. A szennyezés végvonult a Tiszán, majd a Dunán keresztül már jelentősen csökkent koncentrációval február án elérte a Duna-delta vidékét. Erre emlékezve az Országgyűlés június 16-án elfogado határozatában február 1-jét Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilváníto a. 2

3 Február 2. A vizes élőhelyek világnapja február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződést. A megállapodás hivatalos neve Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről. Az egyezmény 1975-ben lépe hatályba és azóta a világ minden tájáról 148 ország csatlakozo hozzá, köztük hazánk is 1979-ben. A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek listáján több, mint 1500 terület kapo helyet az elmúlt évtizedekben. Az egyezmény értelmében vizes területnek tekintendők azok az akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek vize álló, áramló, édes, félédes, sós, ideértve azokat a tengervíz-területeket is, amelyek mélysége apálykor nem haladja meg a hat métert, valamint az időszakosan kiszáradó szikes tavak. Csak azok az országok csatlakozhatnak, amelyek legalább egy területet bejelentenek a listára. Hazánk a listán 23 vizes élőhellyel szerepel, amelyeknek bemutatására e nap kiváló alkalmat kínál, de ezek mellet is számtalan más fontos vizes élőhellyel büszkélkedhetünk, amelyek megőrzésére, védelmére e napon hívhatjuk fel a figyelmet. Március 6. Nemzetközi energiahatékonysági nap Az ausztriai Wels városában 1996-ban szerveztek először Energiahatékonysági világnap címen konferenciát óta az évente megrendeze konferencia március 6-ra esik, és 1999 óta a többnapos rendezvénysorozat a Fenntartható energia világnapok címet viseli. Az energiahatékonyság napjaink fontos kérdésévé vált: a fosszilis energiahordozók árának növekedése, ugyanakkor az energiaellátás hosszú távú biztonsága és a klímaváltozás aggasztó tünetei is egyre inkább előtérbe helyezik a problémát decemberében hosszas egyeztetések után az Európai Parlament és a Tanács egyezségre juto az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó irányelvvel kapcsolatban. A tagállamok, a régiók, települések és háztartások szintjén egyaránt sürgető kérdés az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek csökkentése. E napon mindenképp célszerű előadásokkal, vetélkedőkkel, és akár lakossági kampánynapokkal felhívni a figyelmet arra, hogy jelen energiapazarló életmódunk fenntarthatatlan. Fontos, hogy mielőbb csökkentsük az energiafelhasználást, és átálljunk környezetbarát technológiák alkalmazására és megújuló energiaforrások hasznosítására. 3

4 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Március 14. Gátellenes világnap Az emléknap teljes neve: Nemzetközi akciónap a gátak ellen és a folyók, víz és élet melle. E napon az 1997-ben Curitibában (Brazilia) elfogado Curitibai Nyilatkozat aláírásáról emlékezünk, 1998 óta nemzetközi szinten is. A nyilatkozat fő üzenete az, hogy A víz az életet és nem a halált szolgálja! Ezt némileg átalakítva évek óta zajlanak e napon hazánban is megemlékezések A folyók élni akarnak! címmel. Az emléknapról minden évben akciókkal, kampányokkal, ünnepségekkel, vagy épp konferenciákkal emlékeznek a nyilatkozatban foglalt elvekkel egyetértők, főleg a gátépítkezések mia az eredeti lakóhelyük elhagyására kényszeríte őslakosok szervezetei, illetve a környezetvédők. Magyarországon sajnos egyre nagyobb aktualitása van az emléknapról való megemlékezésben, mert mind a Dráván, mind a Körösön, mind a Tiszán valós nai veszélyként jelentkezik a gátépítés. Bővebb információk (angol nyelven) az amerikai székhelyű International Rivers Network honlapján olvasható; i megtalálhatók az IRN által gondozo kiadványok - például a World Rivers Review számai visszamenőleg, melyek részletesen tudósítanak a Curitibai Nyilatkozat elfogadásának körülményeiről, valamint a későbbi eredményeiről. Március 22. A víz világnapja A víz a földi élet alapja. A vízből népesült be a szárazföld, és a víz alkotja az élő szervezetek sejtjeinek jelentős részét. Ezt felismerve, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 47. közgyűlése a Víz és Környezet Nemzetközi Konferencia, illetve a Környezet és Fejlődés Konferenciája március 22-ét a Víz világnapjává nyilváníto a, amelyről első alkalommal 1993-ban emlékeztek meg. Ezzel a határoza al kifejezésre ju a ák annak fontosságát, hogy a vízgazdálkodás a gazdasági termelés és a szociális jólét alapja, és ezek a rendelkezésre álló víz mennyiségétől és minőségétől függnek. Amint a népesség és a gazdasági tevékenység növekszik, sok országban vízhiány áll elő, és számos emberi tevékenység szennyezi vizeinket. A kommunális szennyvízek és az ipari szennyvizek egyaránt szervesen hozzájárulnak a vizek veszélyeztete ségéhez. Ezenkívül a vízkészlet védelme és a fenntartható gazdálkodás igényli a közfigyelmet helyi, országos, regionális és nemzetközi szinten, ezért a Víz napjáról való megemlékezéseknek rá kell mutatnia arra, hogy a víz alapvető fontosságú az életben, és nélküle elképzelhetetlen az élet. A víz nem csupán diverz éle ér, hanem az élet alapfeltétele. A megemlékezéshez vízszolgáltatól és civilszervezetek egyaránt segítséget nyújtanak évene. 4

5 Március 23. Meteorológiai világnap Az 1873-ban alapíto Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként Gen en 1950 márciusában alakult meg a Meteorológiai Világszervezet (WMO) az ENSZ intézményeként, amely 1951 áprilisában kezdte meg a munkáját. Másnap életbe lépe a szervezet alapokmánya, melynek emlékére határozták el 1960-ban a Meteorológiai világnap megünneplését. A WMO működteti az Időjárás Világszolgálatot. Évente kiválasztanak egy aktuális témakört, és azon évben a világnap keretében arról emlékeznek meg. A meterológiai előrejelzésnek egyre nagyobb jelentősége van, hiszen a globális klímaváltozás kapcsán a szélsőséges időjárási tényezők egyre kiszámíthatatlanabbakká válnak, holo a mindennapi életünk, a földművelés, és számos más tevékenység számára fontos, hogy a munkák tervezéséhez időjárási információkkal bírjon. Az időjárás változékonysága, és a Föld klímájának alakulása egyébként is egyik legfontosabb indikátora az emberi tevékenyég káros jellegének, és ezen keresztül jól érzékelhetjük bőrünkön a környzetszennyezés, pusztítás számtalan visszacsatolását a bioszférában. E napon legalább megemlékezés szintjén jó lenne, ha az iskolákban szó esne a globális klímaváltozásról és arról, hogy mikén tehetünk ellene. Április 7. Egészségügyi világnap április 7-én az ENSZ szakosíto intézményeként megkezdte működését at Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelynek célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és öszszehangolása, továbbá tevékeny részvétel a környezet védelmében. Évente egy-egy fő egészségügyi problémára hívják fel a figyelmet ben például a WHO egy speciális kampányt indíto a közlekedési sérülések megelőzésére, a kerékpározás, a sétálás és a tömegközlekedés támogatására. A WHO adataiból megtudható, hogy az európai régióban a közúti balesetek jelentik a fő halálokot az 5-29 éves korcsoportban, mely 127 ezer halálesetet és 2,4 millió sérülést okoz évenként. Természetesen emelle sok-sok aktuális ügy lehet évente, airől érdemes szót ejteni, hiszen az EU felnő lakosságának 30%-a nem kellőképpen aktív. A sétálás, a kerékpározás és a tömegközlekedés előmozdítása megelőzhetne olyan egészség-problémát mint az elhízás, a szívkoszorú betegségek, hipertónia és diabetes. E napon az egészséges életmód melle kell kiállni kampánnyal, megemlékezéssel, előadással, és minél inkább hangsúlyozni, hogy az egészségünk számos kérdése még a saját kezünkben van. 5

6 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Április 18. Műemlékvédelmi világnap Április 22. Föld napja A világ természeti és kulturális öröksége az emberiség közös kincse. Megőrzése és védelme a nemzetközi közösség együ es feladata. Ez a nap felhívja a figyelmet örökségünk sokszínűségére és sebezhetőségére, és a fennmaradásukhoz szükséges erőfeszítésekre. Az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) kezdeményezésére létrehozo ICOMOS (Épületek és Tájak Nemzetközi Tanácsa) április 18-án egy Tunéziában szerveze szimpóziumon vete e fel az ötletet, hogy az egész világon egyidejűleg tartsák meg a Műemlékek és tájak nemzetközi napját. A javaslatot 1983-ban elfogadták, és a nemzeti bizo ságok számára gyakorlati útmutató készült, milyen eseményeket szervezzenek e napra, és első alkalommla 1984-ben került megrendezésre. Nevezik a Világörökség napjának is. Műemlékvédelmi szempontból Magyarországon a helyzet az európai átlagnál kedvezőtlenebb. Az országos listán tízezernél több műemlék (szobor, épület és ezek együ ese) szerepel, de ez nem elegendő az ország örökségének megőrzéséhez. Az építe környezet fontos tárgyi emlékeit, az utcákat és tereket létrehozó életforma mára eltűnt, gyakran társadalmi megbecsültségük se magas, így fennmaradásuk kétséges április 22-én egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi hallgató kezdeményezte, hogy a földi élet védelméről, mint valamennyiünk számára alapvető fontosságú ügyről emlékezzünk meg. Ez volt az első Föld napja, és már ekkor több mint 25 millió amerikai állt a kezdeményezés mögé. Húsz évvel később Denis Hayes és barátai látva az ökológiai válság jeleit a bioszféra pusztulását, az ipari szenynyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyeze ségét kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősséget hangsúlyozzák óta szerte a világon milliók (2005-ben 600 millióra becsülték) csatlakoztak a megemlékezésekhez. Zöld szervezetek akciói, i úsági megmozdulások, előadások, iskolai programok ezrei zajlanak e napon. Azóta a megemlékezést kezdeményező egykori diákból az alternatív energiaforrások nemzetközileg is elismert szakértője le, és megemlékezésben szinte a világ minden tájáról mára ötezernél több szervezet csatlakozo. Az egész Földre kiterjed az általa elkezde mozgalom, és a Föld napja az egyik legismertebb zöld jeles nappá vált. 6

7 Április 24. Kísérleti állatok világnapja 1979-ben az angol Nemzeti Élveboncolás Elleni Társaság (NAVS) kezdeményezte, hogy régi elnökük, Lord Dowding születésnapján, tartsák meg e világnapot, amelyet azóta az ENSZ is elismert, és nyilvántartásba ve. Megemlékezés azokról az állatokról, akik csak azért szüle ek, hogy meghalljanak az emberekért. Megemlékezés azokról az állatokról, akik életükben csak szenvednek, szemükbe kaptak injekciókat, vaginájáukon, végbelükön teszteltek vegyszereket, vagy épp kopnyacsontjuk eltávolításával agyuk ingerlését kelle elviselniük. A laboratóriumi állatok száma a világon évente eléri a 100 milliót. Az állatvédők évről-éve felhívják a figyelmet április 24-én a laborállatok szenvedéseinek fölöslegességére. E szenvedések habár olcsók, de mindenképp etikátlanok és fölöslegesek, hiszen soha nem tudnak tökéletesen tesztelni semmit, amit számtalan - akár gyógyászati - botrány és melléfogás is bizonyít, mert az állatok szervezete más, mint az emberé. A toxicitási teszteket ma már hatékonyan és fájdalomokozás nélkül el tudják végezni élő emberi sej enyészeten, ami sokkal megbízhatóbb és legtöbbször pontosabb eredményt ad mint a kegyetlen állatkísérletek. A tudomány lehetőség szerint alkalmazzon élőlénybarát alternatívát! Május 10. Madarak és fák napja A Madarak és fák napjára hazánk méltán lehet büszke, hiszen szerte a világon szinte az első ilyen jellegű kezdeményezés volt, korát jócskán megelőzve, felismerve a környezet- és természetvédelmi szemléletformálás fontosságát, amihez a kor jónéhány haladó gondolkodója kelle április 27-én gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletet ado ki e nap országos beveztésére. Ez kötelezően előírta: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madarakat és azok védelmének jelentőségét megismertesse. Az Állatvédő Egyesület és a Magyar Ornitológiai Központ Herman O ó irányításával jelentősen támoga a ezt a nemes mozgalmat, és a kor szinte minden neves természe udósa a kezdeményezés mellé állt. Századunk első felében minden májusban sor is került erre a programra, és szerte az országnak kezdték meg ezzel a madarak bemutatását. A második világháború után sokat veszte népszerűségéből e progrm, és az ú örő mozgalmak sajnos a környzetvédelemről szinte megfeledkeztek, de az 1990-es évek óta ismét egyre többen ünneplik meg óta kormányrendelet alapján a Madarak és fák napját május 10-én ünnepli az ország. 7

8 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Május 21. Május 22. Kulturális sokszínűség világnapja Az UNESCO 2001-ben, a szeptember 11-én New Yorkban történt terroristatámadást követően fogadta el a Kulturális sokszínűség egyetemes nyilatkozatát. A 185 tagállam által egyhangúlag elfogado nyilatkozat kifejezi a nemzetközi közösség azon meggyőződését, hogy a kulturális sokszínűség tisztelete és a kultúrák közö i párbeszéd a fejlődés és a béke egyik alapvető biztosítéka. Az ENSZ Közgyűlése 2002 decemberében, a kulturális örökség ENSZévének zárónapjai során május 21-ét a párbeszédet és fejlődést szolgáló kulturális sokszínűség világnapjának nyilváníto a. A Közgyűlés arra hívja fel a figyelmet, hogy a kulturális sokszínűség megőrzése elengedhetetlen a jólét, a fenntartható fejlődés és a békés egymás melle élés eléréséhez. Kultúra és fejlődés elválaszthatatlanok, hiszen a fejlődés mércéje nem pusztán a gazdasági növekedés, hanem magában kell foglalnia az emberi közösségek intellektuális, érzelmi, erkölcsi és spirituális igényeinek kielégítését is. Ez a nap lehetőséget nyújt arra, hogy mélyebben megismerjük a kulturális sokszínűség értékeit, és jobban elsajátítsuk az együ éléshez szükséges kölcsönös tisztelet és megértés szabályait. Biológiai sokféleség világnapja december 20-án az ENSZ közgyűlése május 22-ét, a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló egyezmény aláírásának napját a Biológiai sokféleség világnapjává nyilváníto a. Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiroban rendeze Környezet és fejlődés konferenciáján születe a Biológiai sokféleség egyezmény, amelynek három célkitűzése van: a biológiai sokféleség megőrzése, a természeti környezet erőforrásainak fenntartható használata és a genetikai erőforrások használatából származó előnyök méltányos és igazságos elosztása. Az egyezmény megfogalmazása szerint a biológiai sokféleség a bármilyen eredetű élőlények közö i változatosságot jelenti, beleértve többek közö a szárazföldi, tengeri és más vízi-ökológiai rendszereket, valamint az e rendszereket magukban foglaló ökológiai komplexumokat; ez magában foglalja a fajokon belüli, a fajok közö i sokféleséget és maguknak az ökológiai rendszereknek a sokféleségét. A biológiai sokféleség alapvető javakat és ökológiai szolgáltatásokat nyújt, hozzájárul más bioszféra szolgáltatásokhoz, és mindannyiunk életének alapja. A világnap alkalmából megemlékezhetünk közös felelősségünkről, hogy megőrizzük ezt az értékes örökséget a jövő generációi számára. 8

9 Május 24. Európai nemzeti parkok napja Az Európai nemzeti parkok napját az EUROPARC szövetség kezdeményezte a nemzeti parkok elismertségének és társadalmi támogato ságának növelése érdekében. Európa-szerte évente megünneplik ezt a napot május 24-én vagy egy ehhez közel eső időpontban, emlékezve Európa első kilenc nemzeti parkjának létrehozására, május 24-én Svédországban. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a nemzeti parkok, bioszféra rezervátumok, Natura 2000 területek és egyéb természetvédelmi oltalom ala álló területek célkitűzéseit és munkáját. Először 1999-ben rendezték meg, amelynek során számos, nemzeti parkokban megrendeze és nemzeti parkokról szóló rendezvény hívta fel a figyelmet védelmük fontosságára. Az Európai nemzeti parkok napja alkalmából tarto események fő témája lehet többek közö az élőhely- vagy a fajvédelem, a Natura 2000 hálózat, a helyi közösség bevonása, az önkéntes munka, a turizmus stb. Ma Magyarországon már 10 nemzeti park, 36 tájvédelmi körzet és 142 természetvédelmi terület található, több mint hektár véde terület. A Natura európai élőhelyek hálózata kijelölésével ez megduplázódo, és az ország területének 20%-a élvez véde séget. Május 31. Dohányzásmentes világnap Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) május 31-ét dohányzásmentes világnappá nyilváníto a, amiről 1987 óta emlékezünk meg. Sajnos még ma is minden évben három és fél millió embert öl a cigere a, és ebben nincs benne a számos közvete kár, amit okoz - családokban és a társadalomban egyránt. Számtlan etikátlan eszközzel igyekeznek a dohánygyárak rászoktatni az embereket dohányzásra, és ez az alacsonyabban iskolázo rétegben sikerrel meg is valósul. Ezek az emberek sokszor jövedelmük tetemes részét költik cigare ára, pedig korlátozo anyagi lehetőségeik mia ez a pénz az élelemre, gyermekeik iskolázására, egészséges ruházkodására, lakáskörülményeik javítására fordítható összegből hiányzik. A dohányzás okozta halálozás következtében kieső fogyasztókat, és a fejletebb országokban való piacviszaszorulás mia a dohányipar új piacokat keres Közép- és Kelet-Európában, továbbá a harmadik világ országaiban. Ennek köszönhető, hogy a közepes és alacsony jövedelmű országokban jelentősen nő a dohányfogyasztás, i adják el az évi 5,7 billió cigare a 60%-át. A világnapon mindenképp mondjuk ki: a dohánygyártók az emberiség ellenségei, és a dohányzás elfogadhatatlan! 9

10 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Június 5. Június 8. Környezetvédelmi világnap U Thant ENSZ főtitkár 1969-ben felhívással fordult a világ közvéleményéhez a veszélybe került földi élet megmentésére. Az ENSZ felismerte a megoldás sürgős szükségességét, s konferenciát hívo össze, ami alapja le a környezet- és természetvédelmi nemzetközi együ működéseknek, és innentől datálhatjuk a környezetvédelem szerveze megjelenését a kormányzati munkákban június 5-től 16-ig Stockholmban üléseze a Környezetvédelmi Világkonferencia, ami sok tekintetben számít alapvető fontosságú mérföldkőnek. A konferencia alábbi okmányokat dolgozta ki, és ajánlo a megvalósításra: Nyilatkozat az emberi környezetről, Nyilatkozat az irányelvekről, Akcióprogramokra vonatkozó javaslatok, Szervezeti intézkedések. A nyilatkozat az irányelvekről című okmányban szerepel: Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. A világkonferencia javasolta az ENSZnek, hogy június 5-ét nyilvánítsa környezetvédelmi világnapnak, és azóta ünnepeljük meg minden évben. Hazánkban is már közel másfél évtizede vannak szerveze megemlékezések ezen alkalomból. Az óceánok világnapja Az óceánok világnapján a világ óceánjainak életadó szerepéről, az ember és az óceán kapcsolatáról emlékezünk meg. Az 1992-ben Rio de Janeiroban tarto Föld Világcsúcs óta ünnepelt nap azóta bekerült az ENSZ által hivatalosan elismert világnapok körébe is. Az óceánok kulcsszerepet játszanak a földi ökoszisztéma fenntartásában, sőt az óceánok áramlatai biztosítják a földi élet jelenlegi formái számára nélkülözhetetlen hőmérsékletet. Bolygónk felületének 71%-át, (362 millió km2-t) borítja víz, az óceánok vizének térfogata eléri a 1,3 millárd km3. Az óceán millió különböző fajba tartozó organizmusnak ad o hont, bár ezek nagy része még felfedezésre vár. Az óceánok biológiai gazdagsága a kontinentális talapzat, a partvonalak és a folyótorkolatok által behatárolt viszonylag keskeny területen összpontosul. I találhatóak a világ legfontosabb halászhelyei is, amelyek az összes lehalászo hal 80%-át adják. Ezeket az értékes élőhelyeket azonban sokféle veszély fenyegeti, ami mind hozzájárulnak az óceánok élővilágának ijesztő mértékű pusztulásához. Az óceánok világnapja arra ad lehetőséget, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy vízkészleteink és az óceánok csodálatos világának megőrzése mindannyiunk felelőssége. 10

11 Június 17. Világnap az sivatagosodás és az aszály ellen Június 7-ét 1995-ben nevezte ki az ENSZ Közgyűlése a sivatagosodás és aszály elleni harc világnapjának (49/11-5. számú határozatával), megemlékezve az ENSZ sivatagosodás és aszály elleni küzdelemről szóló egyezményének június 17-i elfogadásáról. A Föld felszínének egyharmadát, 4 milliárd hektárnyi területet, a világ népességének pedig egyötödét fenyegetik a sivatagosodás hatásai. A sivatagosodás a talaj egyfajta degradációját jelenti, amelyért részben az éghajlatváltozás, részben az emberi tevékenységek, többek közö a túlművelés, az erdőpusztítás és a nem megfelelő öntözési módszerek együ esen felelősek. A talaj termékeny felső rétegének kialakulása évszázadokig tart, de néhány évszak is elegendő ahhoz, hogy a szél vagy a víz elhordja. Az egy személyre eső művelhető földterület nagysága folyamatosan csökken, veszélyeztetve az élelmiszerbiztonságot, amelynek hiánya könnyen vezethet társadalmi és gazdasági válsághelyzetekhez. Az ENSZ Közgyűlés arra kéri az államokat, hogy ezen a napon hívják fel a figyelmet a sivatagosodás és aszály hatásai elleni küzdelemre, az ezzel kapcsolatos nemzetközi együ működés jelentőségére, így a vonatkozó egyezmény megvalósítására. Június 21. A Nap napja Bolygónkon minden élet a Nap energiájától függ. A Földünkön fellelhető energia túlnyomó részének forrása a Nap. A napenergia tiszta, környezetkímélő és megújuló szinte kimeríthetetlen forrás, az egyetlen biztonságos nukleáris reaktor. Erre emlékezünk a Nap napján, június 21-én, a nyári napfordulókor, amikor leghosszabb a nappal és legtovább éri a Földet az éltető nap. A Nap napja rendezvényeit Napenergia Társaság európai tagozatának felhívására első ízben 1994-ben rendezte meg a Magyar Napenergia Társaság a Környezetünkért Egyesület közreműködésével. A napenergia egy része közvetlen napsugárzás formájában éri a Földet, és ez már önmagában is nagyon sok energiát hordoz: húsz perc ala a nap annyi energiát sugároz a földre, amenynyi az emberiség éves energiaszükséglete, vagy Magyarország területét egy év ala mintegy 400-szor több napenergia éri, mint az ország teljes éves energiafelhasználása. (1978. május 3-án az új-zélandi Aucklandben egy nemzetközi csoport, a napenergia lelkes támogatói együ köszöntö k a Napot bízva abban, hogy ez a napenergia-korszak hajnalát kezdődik. Ezt hamarosan világszerte rengeteg hasonló megmozdulás és rendezvény köve e. Emiat források ennek május 3-át tartják számon a Nap napjaként.) 11

12 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Június 25. Barlangok napja Július 11. Népességi világnap Az 1910-ben alakult Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a barlangkutatás alapszervezete. Célja a magyarországi barlangok feltárása, nyilvántartásba vétele és sokoldalú dokumentálása. A társulat hagyományos vándorgyűlését, az úgyneveze Barlangnapot óta rendezik meg. A természet éle elen értékei közül a barlangok hazánkban 1961 óta ex lege védelem ala állnak, azaz megismerésüktől kezdve, külön véde é nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül is véde természeti értéknek minősülnek. Ezt az általános védelmet alátámasztja a barlangok széles körű természe udományos, történeti és gazdasági jelentősége: tanulmányozhatóvá teszik a kőzetrétegek felépítését és szerkezeti viszonyait, őslénytani és régészeti leleteket rejthetnek, zárt világuk különleges állatfajok számára nyújt éle eret, a vízvezető barlangok jelentős szerepet kapnak az ország vízbázisának utánpótlása és minősége szempontjából, sajátos mikroklímájuk egyes légúti és mozgásszervi betegségben szenvedők gyógykezelésére is alkalmas. A megőrzés szempontjából kiemelkedő jelentőségű barlangok fokozo védelem ala állnak; ezek száma jelenleg 132. E naponérdemes megemlékezni a barlangok és azok élővilágának védelméről akár zerveze barlanglátogatással is ben az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNEP) tanácsa javasolta, hogy július 11. legyen a népesség, a népesedés világnapja. Az július 11-én ünnepelt Ötmilliárd ember napja nevű egykori kezdeményezés ből átlakult világnap célja, hogy a figyelmet ráirányítsa a népesedési kérdések megoldásának fontosságára és sürgősségére. A világ népessége és fordulóján átlépi a 6,5 milliárdot. Az ENSZ becslései szerint 2050-re ez a szám 7,4 és 12,8 milliárd közö lesz. A vadon élő fajok kihalásának mértéke szorosa a természetes rátának, amiben nagy szerepet játszik a számos országban tapasztalható gyors népességnövekedés és a fokozódó népsűrűség. A népességnövekedés világszerte lassul, a jelenlegi növekedés 90%-a azonban a fejlődő világban jelentkezik. Bár a fejlődő világban születők várható éle artama az elmúlt évtized során növekede, a mortalitás csökkent és az iskoláztatás mértéke is javult, a fejlődés egyenetlen, sőt bizonyos területeken visszaesést mutat ben a népességi világnap alkalmából 197 kormány együ működésével indíto kampány arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a megfelelő családtervezés nők és gyermekek életét menti meg, ugyanakkor hozzájárul a népességnövekedés lassulásához és környezetünk megóvásához is. 12

13 Augusztus 06. Hirosima-Nagaszaki emléknap Teljes nevén a Nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. Nincs ember, aki ne tudná, hogy augusztus 6-án az Amerikai Egyesült Államok atombombát dobo a japán Hirosima, majd 3 nappal később Nagaszaki városára. Az atombomba több, mint 100,000 ember, legtöbbjük civil, halálát okozta azonnal, majd az elkövetkező évek során szörnyű égési sérülésekkel és a sugárzásból eredő megbetegedésekkel. Felismerve, hogy a már elkészült nukleáris fegyverek elegendőek a bolygó elpusztítására, a legtöbb ország aláírta a nukleáris fegyverek terjedésének megállítását szolgáló ún. atomsorompó szerződést. A szerződés 1970-ben lépe életbe, ennek ellenére az atomfegyverrel rendelkező országok száma megduplázódo, és még mindig nem készült ütemterv a nukleáris fegyverek megsemmisítésére. A Békevilágtanács elnöksége július 13-i moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át, Hirosima elpusztításának évfordulóját a Nukleáris Fegyverek Betiltásáért Folyó Harc Világnapjává nyilváníto a. Ez a nap lehetőséget nyújt arra, hogy felhívjuk a figyelmet a nukleáris fegyverek és a nukleáris energia veszélyeire, a földi élet szépségérének védelmére, és arra, hogy a háborúkban mindig az ártatlanok szenvednek. Augusztus 9. Őslakosok napja december 21-én New Yorkban az ENSZ -közgyűlés határozatban hirde e meg a világ őslakos népeinek nemzetközi évtizedét, amely december 10-én ve e kezdetét. A határozat kimondta, hogy az évtized keretében évente megtartják az (őslakos) bennszülö népek nemzetközi napját. E nap megünneplését augusztus 9-re tűzték ki, arra emlékezvén, hogy augusztus 9-én ült össze először az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó munkacsoportja. A teljes nevén a Világ őslakosainak nemzetközi napja elnevezésű rendezvényt első ízben ben tarto ák meg december 20-i határozatával a közgyűlés meghirdette az őslakosok második nemzetközi évtizedét, közö, valamint határozo arról is, hogy a jövőben is folytatja az őslakosok nemzetközi napjának megünneplését a második évtized minden évében ben az UNESCO főigazgatója a következő üzenetet fogalmazta meg: A bennszülö népek egyik kiemelkedően különleges ado sága továbbra is hagyományaik, tudásuk és képességeik mérhetetlen tárháza, együ azzal az erőteljes elhatározással, hogy ezt a gazdagságot átadják a jövő generációknak. Ha figyelmen kívül hagyjuk ezt a gazdagságot és sokszínűséget, azzal az emberiséget szegényítjük el, miközben szörnyű csalódo ságot ébresztünk bennük az identitásérzésükkel kapcsolatban. 13

14 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Szeptember 16. Ózonvédelmi világnap Szeptember 20. Takarítási világnap Az ózon (O3) három oxigénatomból álló molekula, amelyből létrejön az ózonréteg a magas légkörben, kb kilométer magasságban. Az ózonréteg másik neve nagyon találóan ózonpajzs. Pajzs, ami védelmet nyújt, jelen esetben az élőlényekre káros ibolyán túli sugárzások ellen. Ez a pajzs több emberi tevékenység következtében jelentősen elvékonyodo, egyes helyeken úgyneveze ózonlyukak keletkeztek. Sajnos minden eddigi intézkedés ellenére a helyzet tovább romlik, már számos helyen humán-egészségügyi (pl. bőrrák, szürke hályog) problémát is okozva. A folyamat visszafordítható lenne, ha az ózonkárosító anyagok helye olyan vegyületeket és módszereket alkalmaznának, amelyek ózonbarát módon nem lépnek kémiai reakcióba a pajzs molekuláival. Ez irányú törekvésre már több nemzetközi kezdeményezés is napvilágot láto, melyek közöl szinte az első érdemi lépés volt a CFC gázok kivonása a forgalomból, több más lépéssel együ, amelyekről az szeptember 16-án aláírt Montreáli Jegyzőkönyv intézkede. Ennek emlékére 1994-ben az ENSZ nyílváníto a az ózónréreg megőrzésének világnapjává szeptember 16-át. (Csak érdekesség, hogy e napon születe az 1893-ban Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudósunk.) A Clean up the World nemzetközi elnevezéssel ismert program, amit magyarul néhol szemétszedési viágnapnak említenek nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. Ian Kiernan, egy ausztrál hajós utazásai során elkeserede en tapasztalta, hogy a világ vizeit mindenhol rengeteg műanyagpalack és egyéb szemét szenynyezi szeptember 21-én, vasárnap szerveze először szemétszedést a Sydney-i kikötőben (magyar források helytelenül éhol 1985-öt említenek). Három év múlva az esemény már nemzetközivé vált, és ma már szeptember harmadik hétvégéjén évente 120 országban több mint 40 millió önkéntes vesz részt környezete megtisztításában, helyreállításában, a természeti értékek megőrzésében. A kezdeményezést az ENSZ Környezetvédelmi Programja is támogatja 1992 óta. A mozgalom egész évben tevékenykedik környezetük megóvásában, de ezen a szeptember végi napon különösen sok embert, elsősorban fiatalt és iskolás gyerekeket mozgósítanak, hogy a helyi közösségeket ráébresszék saját erejükre, amellyel hozzájárulhatnak a világ megtisztításához. A mára világméretűvé nő kezdeményezés alapgondolata: Gondolkodj világméretben, cselekedj o hon! 14

15 Szeptember 22. Autómentes világnap Az Európai Unió az unió országaiban szeptember 22-re Autómentes világnapot hirdete meg. A világnapról mára szerte a világon megemlékeznek, (pl ben 40 országban közel 1500 esemény zajlo e napon), míg az Unióban, így hazánkban is inkább a teljes hétre kiszélesedő mobilitás hét kezd általánossá válni 2002 óta. Autómentes világnapra első alkalommal 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben elején megszülete az autómentes napról szóló Európai Charta, melyet másodikként - az unión kívüli országok közül elsőként - Magyarország is aláírt. Fájdalom, hogy ennek ellenére gyakorlatilag épp ellentétes hatású lépéseket te, hiszen minden társadalmi érdeket alárendelt az autós közlekedésfejlesztésnek, és a nemzeti jövedelem jelentős részét áldozza ma is gyorsforgalmi utak és autópályák építésére. A környezetvédelmi és egészségügyi károk melle számtalan természeti érték pusztul el az építések során, és közvete en sok más társadalmi kár is jelentkezik a források elvonása mia, amit az egészégügy,oktatás is jóskán megérez. A minden évben megrendeze esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedésszervezés által okozo súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. Október első hétfője Habitat világnap A Habitat Világnapot október 1-én világszerte először rendezték meg. Ennek okán október 1 és más forrásokban 6-ra is vannak hazai adatok, valójában azonban e világnapot az ENSZ október eső hétfőjére határozza meg. A világnapról való megemlékezéssel az egységes cselekvést szorgalmazzuk annak érdekében, hogy a Földön minden ember számára biztosítani lehessen o hont. Az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célkitűzéseiben 2020-ig 100 millió, nyomornegyedekben élő ember életének javítását irányozza elő a világon - sajnos nem túl nagy realitással A fejlődő országokban gyakori a vidéki lakosság elvándorlása a városi nyomornegyedekbe, ami csak fokozza a népesség gyarapodását a bádogvárosokban. Az UN-Habitat elnevezésű ENSZ-program vezetője szerint a következő 45 évben megháromszorozódhat és a 3 milliárdot is elérheti a nyomornegyedekben élők száma a világon, ha nem történik semmi e folyamat megállítására. A világnap célja tehát, hogy felhívja a figyelmet az egységes cselekvésre annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb emberi jogot, a kellemes o hont és a jó lakáskörülményeket. A Habitat világnapon a kulturált, emberi méltóságú emberi éle ér szükségességéről emlékezünk meg. 15

16 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Október 4. Október első hétvégéje Az állatok világnapja Sajátos története van-e napnak a jeles napok közö, hiszen klasszikusan Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének napja e nap, tehát vallási hagyományokat őriz. Jóideig az élő állatok védelmére hívták fel a figyelmet a világban e napon, és pusztításuk ellen tiltakoztak. Ma már leginkább az emberek környezetében élő állatok védelmére, a velük való humánus bánásra irányulnak a megemlékezések, rendezvények. Az 1181-ben születe Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt. I úkori léhaságait válto a le szent életre, és az állatok védelmére ban elutasítva az összes földi javakat, megalapíto a a kis testvérek rendet (későbbi nevén Ferences rendet), és minden állatot a barátjának tekinte. Assisi Szent Ferenc a hagyomány szerint érte e az álaltok nyelvét, és beszélt velük, de mindem más élőlényt is véde, óvo október 4-én hunyt el és 1228-ban ava ák szenté. Magyarországon 1991 óta rendezik meg halálának évfordulóján az Állatok világnapját. Ez alkalomból állatvédők tiltakoznak szerte a világban, és különféle családi programokat, vetélkedőket, nyílt napokat, felvonulásokat rendeznek, és kampányokon hívják fel a figyelmet az állatvédelem aktuális kérdéseire. Madármegfigyelési világnap A madárvédelemmel foglalkozó BirdLife International 1992-ben kezdeményezte első alkalommal, hogy nemzetközileg összehangolt madármegfigyelő napokat rendezzenek. A programot hazánkban a Magyar Madártani Egyesület (a BirdLife hazai képviselője) koordinálja, de sok más szervezet és intézmény szervez e napon megfigyeléseket az országban. Előadások, kirándulások, madarásztúrákhoz évek óta egyre többen csatakoznak, és a programok során megfigyelt adatokat beküldik a megfigyeléseket koordináló központba a Magyar Madártani Egyesület részére (www.mme.hu). Az alábbi adatokat kell beküldeni: megfigyelés helyszíne, a résztvevők száma, a megfigyelt madarak összlétszáma, a három leggyakoribb madár neve és száma, ritka vagy érdekes madarak felbukkanása. Természetesen nem probléma, az sem, ha nem tudják meghatározni a madárfajokat, ebben az esetben elég többi adatot megnevezni. A beküldések összegzése terén a részvevő országok a program sikerével kapcsolatban egymással is versengenek, és Magyarország ebben a versenyben eddig kiváló eredményeket ért el. Az európai országokat figyelembe véve, évek óta mindig az első három helyeze közö vagyunk a láto madarak és a helyszínek számát tekintve. 16

17 Október 16. Élelmezési világnap Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Rómában ülésező konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján Világélelmezési Napnak nyilváníto a október 16-át, amely egyben megemlékezés a FAO évi megalapításáról. Szerte a világban több mint 840 millió ember éhezik, és még több szenved különböző tápanyag hiányból eredő betegségekben. Ezen problémák jól mutatják a társadalom és bioszféra szoros egymásrautaltságát, hiszen a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség védelme jelen esetben az emberi táplálék védelme egyben. A világban a kultúrnövények gazdag választéka és a háziasíto állatok sokszínűsége ellenére az emberiség élelmiszerellátása 90 százalékban csupán 14 emlős és madárfaj lététől függ, és csupán négy növényfajta biztosítja a növényektől származó energiánk 50 százalékát. Kiemelten fontos lenne a táji ado ságokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság használata, a bölcs tájhasználatot megvalósító agrárium, ahol megszüntetjük az élelmiszer-globalizációt, és a mezőgazdaság gyorsan csökkenő génállományát, hiszen az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező táji növény- és állatfajok lehetővé teszik a termesztés és tenyésztés változó feltételekhez történő alkalmazkodását. Október 17. A szegénység felszámolásának napja A világ több országában számos civil szervezet emlékeze meg október 17-ről mint a Szélsőséges szegénység leküzdésének világnapjáról. Ezt a kezdeményezést ölelte fel az ENSZ Közgyűlése, és 1992-ben október 17-ét a szegénység felszámolására szólító nemzetközi nappá nyilváníto a. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a szegénységet és a nélkülözést minden országban, különösen a fejlődő országokban meg kell szüntetni. A szegénység családokat, közösségeket, és nemzeteket pusztít el. Bizonytalanságot, politikai békétlenséget és konfliktusokat szít. Manapság közel 800 millió ember éhínségtől szenved és krónikusan alultáplált. Naponta 30 ezer gyermek hal meg közvetlenül a szegénységhez köthető okokból így kezdődik az ENSZ főtitkárának október 17-én megfogalmazo üzenete. A szegénység azonban hazánkat se kerüli el évi adatok alapján Magyarországon minden nyolcadik ember halmozo szegénységben él, és a szegénység kiemelten érinti a gyerekeket a szegénységben megélt gyermekkor pedig gyakran vezethet társadalmi kirekesztődéshez, beilleszkedési zavarokhoz, és a tartós szegénység fennmaradásához. A szegénység a rossz társadalmi berendezkedés egyik jele. 17

18 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Október 21. November 27. Földünkért világnap 1991-ben jelent meg az IUCN (Világ Természetvédelmi Unió), a UNEP (ENSZ környzetvédelmi programja) és a WWF (Világ Vadvédelmi Alap, nemzetközi természetvédő civilszervezet) kiadásában a Földünkért: stratégia a fenntartható élethez címet viselő természetvédelmi világstratégia. Ugyanebben az évben, október 21-én az IUCN Földünkért címmel világkampány indíto, így ezen a napon azóta is arra emlékezünk, hogy az emberiség élete és környezetének sorsa alapvetően öszszekapcsolódik ami e világnap legfontosabb üzenete ben a kampány a dalai láma szavaival kezdődö : Olyan globális kérdések esetén, mint a Föld megőrzése, és igazából minden probléma kezelésekor, az emberi tudat kulcstényező... A külső környezet megváltozása érdekében először magunkban kell változtatni A természeti erőforrások pusztítása a tudatlanságból, a Föld élőlényei iránt tanúsíto tisztelet hiányából és a mohóságból származik. Először arra kell törekednünk, hogy ezeket a tudatállapotokat legyőzzük, ráébredjünk minden jelenség egymással öszszefüggő természetére, igyekezzünk más lényeket nem bántani és felismerni az együ érzés szükségességét... A probléma holisztikus megközelítésére van szükség, vegyítve a szereteten és együ érzésen alapuló egyetemes felelősségérze el. Ne vásárolj semmit! nap A Ne vásárolj semmit! napot (nemzetközileg inkább a fogyasztásszüneti nap elnevezés terjedt el) Ted Dave kezdeményezte elsőként 1992-ben, Kanadában. Ted Dave a reklám szakmában dolgozo és elhatározta, hogy tesz valamit a reklámok állandó túlvásárlásra való buzdítása ellen. E ől kezdve a vásárlásmentes napot egyre több és több országban tarto ák meg. A Ne vásárolj semmit! napokon a különböző országokban és városokban nagy tömegeket megmozgató és figyelemfelkeltő akciókat szerveznek, amelyek során felhívják a lakosságot, hogy figyeljenek oda saját vásárlási szokásaikra. A túlfogyasztás problémája jelentkezik a természeti erőforrások ésszerűtlen kihasználásának számos területén. Részben a fölösleges dolgok (kacatok, nem időtálló termékek), részben a rossz (vissza nem váltható, újra nem hasznosítható) csomagolási szokások, részben pedig a túlzo fogyasztás emberi kapcsolatokat és természeti erőforrásokat veszélyeztető jelenségei egyre inkább jelentkeznek a világban. Erre az egyre aktuálisabb problémára főleg a fejle országokban van nagyon szükség, hiszen a buta reklámokból napontahalljuk: cseréj mindent újra, fogyassz még többet, még többet pedig a fogyasztás sem boldogabbá, sem jobb nem tesz bennünket. 18

19 December 10. Emberi jogok világnapja Az emberi jogokról szóló, december 10-én elfogado Egyetemes Nyilatkozat emlékére az ENSZ 1950-ben nyilváníto a világnappá. E napon hívjuk fel a figyelmet mindazon jogokra, amelyek minden embert megilletnek a Földön, és arra, aminek csorbulását nem szabad szónélkül hagynia senkinek. René Cassin jogász, Béke Nóbeldíjas, az emberi jogok nyilatkozatának az atyja így fogalmazza meg az emberi jogokat (kivonat): Az emberi jogok olyanok, akár a védőpajzs: védelmeznek; ugyanakkor olyanok is, mint a szabályok, megmondják, hogyan kell viselkednünk. Hasonlítanak a bírákhoz is, mivel fellebbezhetünk hozzájuk. Valójában azonban elvont fogalmak, mint ahogy az érzelmek is, hiszen az érzelem is mindenkinek sajátja, bármi történjen is, léteznek számunkra. Veszélyeztethetők, mint a természet, de ugyanakkor elpusztíthatatlanok, akár a lélek. Időtlenek és egyetemesek - egész életünk során mindannyiunkat egyformán érintenek, gazdagot, szegényt, időset és fiatalt, fehéret és feketét, magasat és alacsonyt egyaránt. Tiszteletet biztosítanak számunkra, ugyanakkor arra köteleznek, hogy mi is tiszteljünk másokat. Ahogy a jóság, igazság és igazságosság fogalmának meghatározásában sem egyezünk, az emberi jogokat sem tudjuk meghatározni, de felismerjük, ha szembesülünk velük. December 11. A hegyek nemzetközi napja Ezen a világnapról való megemlékezésnek még nincs komoly magyar hagyománya, csak egy Tiszta hegyek napját szoktak említeni a jeles napok közö (szeptember 26). Annak azonban nincs nemzetközi szokása dátumhoz kötö en, csak annyi, hogy valamikor, valahol szerveznek hegytisztításokat, főként az hegymászók szemeteinek összeszedésére a magashegységekben. Ellenben december 11-ét 2003-tól kezdődően az ENSZ közgyűlése nyilváníto a a hegyek nemzetközi napjává. A kezdeményezés gyökere a évben megtarto Hegyek nemzetközi éve, amely felhívta a figyelmet a hegyek jelentőségére, illetve hozzájárult ahhoz, hogy a johannesburgi Föld csúcson létrejöjjön a Nemzetközi partnerség a hegyi régiók fenntartható fejlődéséért nevet viselő kezdeményezés. A hegyek nemzetközi napjáról való megemlékezés minden évben egy központi téma köré szerveződik ban a mo ó a Hegyek: az édesvíz forrásai, 2004-ben Béke: kulcs a hegyek fenntartható fejlődéséhez, míg 2005-ben Fenntartható turizmus a hegyekben élők szegénységének enyhítéséért volt. Magyarországot az Alpok és Kárpátok gyűrűje öleli körül, így számunkra is meghatározó jelentőségű, hogy ezen hegységek természeti és kulturális öröksége, fajgazdag élővilága és egyéb értékek fennmaradjanak. Egyéb jeles napok 19

20 Jeles napok a környezet- és természetvédelemben Nagyon nehéz volt kiválasztani, hogy jelen kiadványunk szűk keretei közö mely jeles napok legyenek bemutatva részletesebben. Miután környezet- és természetvédelem témakörét érinve számos más megemlékezésre érdemes jeles nap is van naptárunkban, néhányat még - még mindig a teljesség igénye nékül bemutatunk az alábbiakban, hangsúlyozva, hogy ezek rövid leírások csak a környezet- és természetvédelmi kapcsolódást írják le, és ezeknél jóval több jeles nap található kalendáriumainkban. Január 22. Magyar Kultúra Napja Mint az köztudomású, Kölcsey Ferenc január 22-én fejezte be nemzeti himnuszunkat től ennek emlékére ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, és a pedagógusokat 1993-tól e napon tüntetik ki. Méltóbb napot aligha választhato volna a magyarság a kultúra ünneplésére, mint a nemzeti fohászunk születésnapját. Az ünnep létrehozására hatással volt, illetve ötletet ado, hogy Finnországban a finn kultúra napját minden évben február 28-án ünneplik, amikor Elias Lönnrot 1835-ben útjára bocsátotta a népi énekekbõl összeállíto híres hõskölteményt, a Kalevalát. Fontos, hogy hangsúlyozzuk: a magyar nemzeti kultúráról való megemlékezés nem csupán irodalomból és művészetből kell, hogy álljon, hanem a népi hagyományokról, való megemlékezéséről és környzetkultúra nevelésből is! Február 1. Civilek Napja Magyarszágon Az 1994-ben alakult magyarországi Civil Parlament február 1-et tűzte ki nemzeti civil napként 1997-ben ban tarto ák meg először a Civilek napját, amivel igyekeztek felhívni a figyelmet arra, hogy ha nem működnek kellő számban civil szerveztek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Mára egyértelművé vált, hogy a demokrácia látszatát a szerveze keretek közö működő, érdemi érdekérvényesítő képeséggel bíró civil szervezetek nélkül nem is lehet fenntartani. A csak önkéntes alapon működő kis helyi szervezetek jobbító kezdeményezései, és a regionális, vagy országos hatáskörrel bíró szervezetek szerepe az országos stratégiák, jogszabályok véleményezésében az, ami biztosítja a valós társadalmi részvételt a döntéshozásban. Hatékony civil társadalom nélkül nem létezhet demokrácia, Szinte nincs ember, aki ne kerülne élete során kapcsolatba valamilyen civil szerveze el, és ez egy olyan kapocs, ami mindenkit érint. E napon célszerű kezdeményezni önkormányzati szinteken, hogy a napról megemlékezés legyen, célszerű helyi konferenciával, fórummal a civil szerevzetek tevékenységeinek kommunikációját erősíteni. 20

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A környezetvédelem kialakulásának rövid áttekintése. 92.lecke A szervezett

Részletesebben

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás (alcím: Fenntarthato Fejleszteśi Ceĺok (FFC) Zöld OT, TOKAJ, 2015 Rohonyi Péter HAND szakpolitikai munkatárs Amit ígértünk: a szekcio ban a

Részletesebben

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat)

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat) Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről (javaslat) Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a) az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházhatású

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Környezetvédelem- Fenntartható fejlődés (összesen: 50 pont) MEGOLDÁS

Környezetvédelem- Fenntartható fejlődés (összesen: 50 pont) MEGOLDÁS Környezetvédelem- Fenntartható fejlődés (összesen: 50 pont) MEGOLDÁS I. Mit jelent a fenntartható fejlődés kifejezés? (2pont/..) A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit,

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Éghajlatvédelmi kerettörvény Éger Ákos 2009. október 28. 41. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás, Siófok NFFT létrehozása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Idegenforgalmi ismeretek

Idegenforgalmi ismeretek 4. Idegenforgalmi ismeretek Turizmusformák Előadók: Dr. habil Kocsondi József egyetemi tanár, tanszékvezető Tóth Éva tanársegéd A fenntartható fejlődés fogalma Fenntartható turizmus Készítette: Tóth Éva,

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

A fenntartható fejlődés fogalmának története

A fenntartható fejlődés fogalmának története 2. FENNTARTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓ TURIZMUS A föld egy bizonyos mértékig, valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 2. előadás. Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 2. előadás. Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010. Környezetgazdálkodás 2. előadás Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010. Aurelio Peccei olasz gazdasági szakember által alapított nemzetközi tudóstársaság:

Részletesebben

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta Extenzív halastavak természeti értékei és funkciói Kerepeczki Éva Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Célkitűzés AZ ELŐADÁS CÉLJA, hogy bemutassuk a halastavak értékeit és felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Környezetvédelem Természetvédelem

Környezetvédelem Természetvédelem Környezetvédelem Természetvédelem Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2011. Környezetvédelmi politika az EU-ban Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem érezték szükségesnek

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály III. forduló (természetvédelem, környezetvédelem, Herman Ottó)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály III. forduló (természetvédelem, környezetvédelem, Herman Ottó) Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A Föld Charta eddigi története

A Föld Charta eddigi története A Föld Charta eddigi története 1987-ben az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottsága kiadott egy felhívást egy új charta megalkotására, amely a fenntartható fejlődéshez szükséges

Részletesebben

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek. www.apricus-hungary.hu

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek. www.apricus-hungary.hu Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek www.apricus-hungary.hu A szolár meleg víz alapjai A napsugarak befogása A napenergia mértéke a Föld felszínén egy derűs nyári napon elérheti az 1000W/m2-t.

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Tisztelt Úr/Hölgy! A kezdeményezésünket támogatja: - Az ENSZ illetékes képviselete, - Az UNESCO Magyarországi képviselete,

Tisztelt Úr/Hölgy! A kezdeményezésünket támogatja: - Az ENSZ illetékes képviselete, - Az UNESCO Magyarországi képviselete, Tisztelt Úr/Hölgy! Kérem, engedje meg, hogy Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, a Gyermekekkel a Természetért Egyesület és az Egererdő Zrt. figyelmükbe ajánlja közös kezdeményezését a Források Világnapját.

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai Dr. Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A globális felmelegedés a kellemetlen IGAZSÁG. KEOP-6.1.0/A/11-2011-0024 1. szemléletformáló nap: 2011. november 8.

A globális felmelegedés a kellemetlen IGAZSÁG. KEOP-6.1.0/A/11-2011-0024 1. szemléletformáló nap: 2011. november 8. A globális felmelegedés a kellemetlen IGAZSÁG A fenntartható fejlődés egyrészt olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Éghajlatváltozás Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Háttér és célok A Cognative Kft. 2002. Óta végez környezet- és természetvédelem

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványok tematikus listája

Szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványok tematikus listája A Tehetség Éve projektben átadott Szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványok tematikus listája Tehetség éve Minden ember tehetséges valamiben Pályázati azonosító: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0044 2010 2011.

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Munkavédelmi nyílt napot tartanak a partnerség jegyében a Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja alkalmából Kedvezőtlenül

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

A mezőgazdaság jelene és jövője a fenntarthatóság tükrében. Gyulai Iván Mezőtúr 2012. október 17.

A mezőgazdaság jelene és jövője a fenntarthatóság tükrében. Gyulai Iván Mezőtúr 2012. október 17. A mezőgazdaság jelene és jövője a fenntarthatóság tükrében Gyulai Iván Mezőtúr 2012. október 17. Agrárium a fenntarthatóság tükrében Fenntartható az a tevékenység, amely a megújulás mértékén használja

Részletesebben

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18.

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013 Alapvető változások Terjeszkedő emberi társadalmak Az állattartás térhódítása A farkas háziasítása, a kutya színre lép Farkas (Canis lupus)

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA Dr. CSOM GYULA egyetemi tanár 1 Tartalom 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA 2. AZ ENERGETIKA KIEMELT JELENTŐSÉGE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN 3. ENERGETIKA ELLÁTÁSBIZTONSÁG

Részletesebben

A környezeti problémák szociális problémák

A környezeti problémák szociális problémák A környezeti problémák szociális problémák Mit értünk egy ökológiailag fenntartható társadalom alatt? Környezet Gazdaság Szociális és kultúrális tényezök Fenntarthatóság minden dimenzióban Az ökológiai

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben