14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása"

Átírás

1 fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek gyors riasztása, az elhárításban résztvevők gyors és szakszerű reagálása. Az emberi egészséget súlyosan károsító váratlan események száma világszerte aggasztóan emelkedik. A kémiai eredetű váratlan események következményeinek felismerésére, diagnosztizálásra, megoldására a kémiai biztonságért felelős szervezeteknek fel kell készülnie. Az elmúlt 20 évben a természeti katasztrófák miatt csaknem hárommillió ember halt meg óta hatmillió ember hunyt el fegyveres konfliktusokban és az ezekhez kötött betegségek globális mérete szembetűnően növekszik. Minden egyes évben, az ENSZ öt tagállama közül egy nagyméretű krízissel néz szembe. A munka világában a balesetek száma évente ~120 millió, közülük, mint már említettük, ~ halálos kimenetelű (mintha naponta 2-3 óriás utasszállító repülőgép zuhanna le). Mindezekhez világszerte csatlakoznak az éhínség, a pusztító fertőző megbetegedések (HIV/AIDS, tuberculosis, malária), a tömeges csecsemő és anyai mortalitás és a legkülönbözőbb kóroki tényezőket alkalmazó terrorista cselekmények. A veszélyes anyagok életciklusának bármely fázisa (import, gyártás, tárolás, szállítás, árusítás, feldolgozás, felhasználás, hulladékképzés és -kezelés, újrafelhasználás) magában hordozza a súlyos ipari balesetek, rendkívüli események kockázatát. Egy megvalósult veszély realizálódott kockázata (nagybaleset, havária, katasztrófa) nemcsak az esemény színhelyén (gyár, raktár, közút, vasút, stb.) fejti ki az emberi élet elleni hatását, hanem súlyosan veszélyezteti a környezetet, jelentős anyagi károkat okoz. Az ilyen súlyos ipari baleset/más forrásból származó rendkívüli esemény (pl. vegyi terror akció) elleni prevenció, illetve védekezés összetett tevékenység, magába foglalja a megelőzés műszaki-technikai feladatait, a rendkívüli esemény káros hatásainak csökkentését, illetve az emberek (munkavállalók, lakosság, az elhárításban résztvevők orvosok, ápolók, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi szakemberek, tűzoltók, rendőrök, az elhárításban résztvevő más szakértők) védelmét, szükség esetén első orvosi segélyét, szállítását, végleges orvosi ellátását. Magyarországon ezidáig elsősorban természeti csapásokkal (árvíz, földrengés) lehetett számolni, de mindinkább szembe kell néznünk a tömeges vagy nagyszámú egyedi munkabaleset, pusztító erejű fertőző betegségek (pl. HIV/AIDS, tuberculosis vagy más 3., 4. kategóriás kóroki tényezők okozta megbetegedések) előfordulásával vagy az illegális kereskedelem, illetőleg esetleges terrorcselekmény révén az országba jutó

2 412 különlegesen veszélyes tényezők (betiltott vegyi anyagok, harci anyagok, sugárforrások) okozta egészségkárosító hatásokkal, továbbá a nagy fogyasztói létszámot egyidejűleg érintő élelmiszerfertőzéssel, élelmiszermérgezéssel Jogszabályi háttér A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekre történő felkészülést a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. tv., valamint végrehajtási rendelete, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I.12.) Korm. rend. szabályozza +. Ezeknek a rendeleteknek a figyelembe vételével történik a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX.27.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása. A terrorista fenyegetésre való felkészülést szolgálja, hogy a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályaink előírják: mindenkinek, aki veszélyes áruk szállításával kapcsolatba kerül, felelősségéhez mérten figyelembe kell vennie a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi előírások (ADR/RID/ADN) közbiztonsági követelményeit. Közbiztonság alatt értendők azok a rendszabályok és óvintézkedések, amelyek célja, hogy a lehető legkevesebbre csökkentsék a veszélyes áruk eltulajdonítását, ill. a velük való visszaéléseket, amelyek az embereket, a javakat vagy a környezetet veszélyeztethetik. A nagy közbiztonsági kockázattal járó áruk szállításában résztvevő vállalkozásoknak közbiztonsági tervet kell készíteni Gyors riasztási rendszer, mint a váratlan vegyi események prevenciós rendszere Nemzetközi szint Nemzetközi rendszerek szeptember 11. után az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája antiterrorista csoportot hozott létre, amely folyamatos kapcsolatra alkalmas rendszert épített ki egyrészt a Világszervezet Központjában, másrészt az Európai Bizottsággal ábra. Ennek segítségével hozzáférhetők mindazon programok, amelyek alkalmasak a terrortámadásokra adandó válaszokra. Ez különösen igaz a járványos betegségek azonosításával, megfékezésével, valamint a kémiai incidensekkel kapcsolatos reagálásokra. Mindez úgy vált lehetségessé, hogy az Egészségügyi Világszervezet is, az Európai Bizottság is az említett vészhelyzetekre való közegészségügyi felkészülések érdekében megfelelő számú és hatékonyságú irányelvet és képzési anyagot dolgozott ki az elmúlt három évtizedben. A kémiai tényezők okozta rendkívüli helyzetekre való felkészülést a szeptember 11.-i események meggyorsították, de a felkészülés kezdete az International Programme on Chemical Safety 1974-s megalakulásával vette kezdetét. Ma már egy olyan kézikönyv áll rendelkezésre a biológiai és vegyi fegyverekre való reagáláshoz, amely ennek az + az elemzésbe bevont jogszabályok megjelenési határideje december 31., ezért a Profil a katasztrófavédelem szabályozását módosító 18/2006. (I.26.) Korm. rendelettel nem foglalkozik.

3 413 összetett problémának a megoldását átfogóan és részleteiben alkalmazhatóan mutatja be. Fontos: egyrészt a Világszervezet honlapján az említett kézikönyv mellett más releváns dokumentumok és adatbázisok teljes körű jegyzéke is hozzáférhető; másrészt: a Világszervezet megindította egy hatékony nemzetközi korai riasztó rendszer létrehozását és fenntartását (14.2. ábra). Ez a rendszer, az Európai Unió, az OECD, az UNEP és más szervezetek hasonló rendszereivel, továbbá együttműködve a legnagyobb katonai információs rendszerekkel alkalmas az országok kormányait, közegészségügyi hatóságait olyan helyzetbe hozni, hogy azok képesek a rendkívüli biológiai és kémiai eseményekre nagyon gyorsan és hatékonyan reagálni. Regionális Vészhelyzeti Irányító Bizottság Regionális bioterrorizmus elleni feladatmegoldó csoportok Humanitárius segítségnyújtási és vészhelyzeti egység Fertőző betegségek Kémiai biztonság Nukleáris biztonság Vízminőség Élelmiszer- -biztonság ábra. Az Egészségügyi Világszervezet Európai régiójában kiépített terror-akciót elhárító rendszerének sémája Az Európai Unió Health Security Committeeje és a RAS-BICHAT rendszere Az Egészségügyi Miniszterek október 26.-i ülésén hívták életre a Health Security Committee-t (Egészség Biztonsági Bizottságot, tovább: EBB) azzal a megbízatással, hogy a kémiai, biológiai terrorcselekményekkel kapcsolatos korai riasztás, tájékoztatás, és az egészségügyi gyors reagálás kérdéseivel foglalkozzon, illetve, hogy mindezeket koordinálja, krízis helyzetekben pedig a stratégiai menedzsmentet biztosítsa december 17.-n az EBB elfogadta a napjainkra RAS- BICHAT néven ismertté vált programot (Rapid Alart System Biological, Chemical Attacks and Threats). A program prioritásai: az információcsere, tájékoztatás, gyors riasztás rendszereinek, információcsere, riasztás, konzultáció mechanizmusának kidolgozása az egészséget fenyegető kémiai és biológiai terror-cselekmények kezelésére; EU léptékű képesség megteremtése a kémiai, biológiai kóroki tényezők időben gyors kimutatására, azonosítására (amely előfeltétele a célirányos és gyors

4 414 egészségügyi ellátás megszervezésének); az egészségügyi ellátással járó gyógyszerkészletek, és terrorcselekmények esetén aktiválható specialisták szakértői adatbázisának megteremtése; eljárásrendek és útmutatások kidolgozása az egészségügyi gyors riasztás, reagálás tagországon belüli, európai rendszerének működtetéséhez. P o l i t i k á k E s z k ö z ö k E X P O Z Í C I Ó Közegészségügyi felkészültség Riasztó rendszerek Kommunikáció Á G E N S E K biológiai kémiai nukleáris VÍZ ÉLELMISZER LEVEGŐ S Z I N T Globális Regionális Regionális Subregionális Subregionális Ország Nemzeti hálózatok Helyi hálózatok Rövid távú 1 éves Hosszú távú 3-5 éves ábra. Terror-akciók megelőzésére, elhárítására szolgáló rendszer sémás felépítése Nemzeti szint Intézményfejlesztés Magyarországon BM OKF. Összhangban a közösségi joganyag átvételéről szóló nemzeti programmal elején a BM OKF és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10 felügyelő státuszt kapott. A szakértőket (felügyelőket és katasztrófavédelmi szakembereket) két PHARE Twinning Project keretében dán, francia, holland, német és osztrák szakértők) továbbképzéseken, esettanulmányok és tanulmányutak segítségével készítették fel. A BM OKF-en az önállóan működő SEVESO főosztályt (Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály) szeptember 15-én hozták létre. A BM OKF, valamint területi és helyi szerveinek a hatósági engedélyezési és felügyeleti ellenőrzési feladatait főigazgatói intézkedés szabályozza. A és évben végrehajtott Twinning A és B project a hivatásos katasztrófavédelmi szervek érintett munkatársait, a szakhatóság, a minisztériumok és az ipar szakembereit, mintegy 150 főt készített fel a kapcsolódó feladataik ellátására. A projectek keretében az érintettek megismerkedtek az Irányelv végrehajtásának németországi, ausztriai és dániai gyakorlatával.

5 415 A PHARE Twinning B Project keretében három egyenként három hetes továbbképző tanfolyamot rendeztek. A Twinning B tanfolyamokon a hazai katasztrófavédelmi jogszabályokban rögzített engedélyezési-felügyeleti és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának gyakorlati elemei kerültek feldolgozásra. A project-elem részeként a négy reprezentatív iparág (vegyipar, olajipar, gázipar és gyógyszeripar) egy-egy telephelyén az üzemeltető által meghatározott létesítményre egy teljes, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést bevezetendő szabályozás minden elemére kiterjedő minta esettanulmányt végeztek el, melynek során egy minta-engedélyezési eljárást bonyolítottak le az érintett üzemi, hatósági és EU szakértők közreműködésével. A twinning célja az volt, hogy meghatározzák a biztonsági dokumentáció elkészítésének rendjét, annak ellenőrzését és az engedélyezési eljárás során feltárják az esetlegesen előadódó összes problémát és azok megoldási lehetőségeit. A project végén, márciusban készült el. A kézikönyv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági, felügyeleti feladatinak ellátásához című szakanyag. Kidolgozták a Súlyos Baleseti Információs Rendszert, egy korszerű integrált térinformatikai SEVESO adatbázist, amely kapcsolódik az EU-ban működtetett ún. SEVESO Üzemek Információ-lekérdező Rendszeréhez (SEVESO Plants Information Retrieval System SPIRS) és az EU Súlyos Baleseti Jelentési Rendszerhez (Major Accident Information System MARS ) is évben összhangban jogharmonizációs kötelezettségeinkkel a hatósági jogalkalmazásra, az államigazgatási feladatok ellátására és a civil szféra tájékoztatására több útmutató és segédlet készült el. A lakosság, az üzemeltetők és az önkormányzatok számára is hozzáférhető nyilvános útmutató jelent meg. A végrehajtási intézkedéseket tünteti fel a Táblázat. A már működő veszélyes üzemek üzemeltetőinek június 01-ig meghatározott adattartalommal be kellett jelenteni az üzemek területén jelenlévő veszélyes anyagok fajtáját és mennyiségét. A hatósághoz 214 üzemtől érkezett bejelentés, amely alapján 108 üzem nem tartozott a szabályozás hatálya alá. Az alsó- és felső küszöbértékű üzemek száma folyamatosan változik. A szabályozás hatálya alá jelenleg 106 üzem tartozik, amelyekből 46 felső-, 60 alsó küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. A biztonsági dokumentációk benyújtását követően megkezdődött azok hatósági és szakhatósági (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Súlyos Baleset-megelőzési Szakhatósági Főosztály) felülvizsgálata, amely során a hatóság és a szakhatóság helyszíni szemlén győződött meg a dokumentációkban foglaltak valóságtartalmáról. A hatóság létrehozta a Súlyos Baleseti Információs Rendszert az üzemeltetők által benyújtott kérelmekről, a biztonsági elemzésekről és biztonsági jelentésekről, a külső védelmi tervekről és más, a nyilvánosságra tartozó információkról. A rendszer tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek a felügyeleti (ellenőrzési), kárelhárítási, továbbá kárfelszámolási feladatok végrehajtása során szükségesek. Az adatok hozzáférhetőek a BM OKF című honlapján.

6 Táblázat A katasztrófavédelmi törvény nyomán bevezetett fontosabb végrehajtási intézkedések Katasztrófavédelmi törvény szerinti főbb végrehajtási intézkedések 1. Új veszélyes üzemekre vonatkozó hatósági engedélyezési tevékenység megkezdése 2. Már működő veszélyes üzemek tevékenységének bejelentése 3. A törvény hatálybalépésekor már üzemelő veszélyes üzemek biztonsági jelentéseinek és biztonsági elemzéseinek benyújtása 4. A biztonsági jelentések alapján a külső védelmi tervek elkészítése 5. Biztonsági jelentések és elemzések vizsgálata és határozatok kiadása 6. Üzemspecifikus lakossági tájékoztató kiadványok elkészítése és kiadása 7. Felügyeleti ellenőrzési tevékenység megkezdése a hatósági határozatok kiadásának függvényében A tevékenység kezdete, határideje január 01-től folyamatosan június 01-ig Biztonsági jelentések: december 31-ig Biztonsági elemzések: április 01-ig december 31-ig április 30-ig május 31-ig november 01-től A veszélyes üzemek régiónkénti eloszlása a Ny-Dunántúl kivételével közel egyenletes (14.3. és ábra). Az üzemek 48%-ának tevékenysége kőolaj, földgáz feldolgozásához kapcsolódik, 16%-a mezőgazdasághoz, 6%-a műanyaggyártáshoz. Az üzemeket jogszabály kötelezi (ún. alsó és felső küszöbértékű besorolástól függően) megelőzési terveik kidolgozására, feladataihoz való felkészülésre. A katasztrófavédelmi feladatok (belső és külső védelmi tervezés, a lakosság megelőzési és veszélyhelyzeti tájékoztatása, nyilvánosság biztosítása) ugyancsak jogszabályban meghatározott. Beavatkozó szervezetek és eszközök. A tűzoltási, kárelhárítási és műszaki mentési feladatok ellátását a hivatásos állami és önkormányzati valamint az önkéntes tűzoltóságok készenléti szervezetei végzik. Veszélyes ipari üzem környezetében bekövetkezett baleset esetében a speciális vegyi felderítő-, beavatkozó- és mentesítő eszközökkel felszerelt műszaki mentőbázisok eszközeit is igénybe veszik.

7 Ukrajna 417 Szlovákia Ausztria Románia Szlovénia Horvátország Szerbia Alsó küszöbértékű veszélyes üzem Felső küszöbértékű veszélyes üzem Települések Települések, ahol védelmi terv készül ábra. A veszélyes üzemek megoszlása Magyarországon. Forrás: BM-OKF. 5% 16% 19% 4% 2% 48% Gyógyszeripar Élelemiszeripar Kőolaj, földgáz Műanyagipar Mezőgazdaság Erőmű Egyéb 6% Közép Dunántúl 10 8 Közép Magyarország 13 Észak Magyarország Felső küszöbértékű üzem Alsó küszöbértékű üzem Észak Alföld Dél Alföld 1 Dél Dunántúl 3 Nyugat Dunántúl ábra. Veszélyes üzemek megoszlása tevékenységek szerint. Forrás: BM-OKF.

8 418 Rendkívüli esetekben a tűzoltó-egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok igénybevétele is elrendelhető. A katasztrófa-elhárításban elsődleges beavatkozói tevékenységet ellátó tűzoltóerők mellett a védelem meghatározó szereplője a civil oltalmat ellátó szervezet, a katasztrófavédelem, amely egyrészt a lakosság védelmével és közvetlen ellátásával összefüggő feladatokat, másrészt a katasztrófavédelmi tervező-, szervező tevékenységet végez. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek káros hatásainak felderítésére elsősorban a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok (VFCS) hivatottak. Magyarország területén 17 VFCS működik, melyek feladata a veszélyeztetetté vált terület felmérése; a veszélyeztetésről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása; közreműködés a lakosság gyors helyszíni riasztásában; együttműködés más beavatkozókkal a károk felmérésében, valamint vegyi-sugárszennyezett területen az elsősegélynyújtáshoz szükséges szakértői közreműködésben. A VFCS autói rendelkeznek vegyi mérőműszerekkel és kimutató eszközökkel: automatikus gázérzékelőkkel, mikro-meteorológiai mérőállomással, mentesítő eszközökkel, illetve egyéni védőeszközökkel. A lakosság vészhelyzeti riasztását a veszélyes üzemek környezetében telepített és hordozható kézi szirénákkal oldják meg. Lakossági tájékoztatás. A lakosság számára a veszélyes üzem kockázatot jelent. Ezért joga van annak megismerésére, az üzem pedig kötelezett a tájékoztatás adására. A lakosság célszerű és saját érdekében elvárt magatartásához, cselekvéséhez esetleges terror akció esetén folyamatosan hozzáférhető az EU HSC vegyi fenyegetések munkacsoportja által kidolgozott magyar nyelvű tájékoztatás az OKK honlapján (www.fjokk.hu). Illetékes hatósági feladatok ellátása. Az EU tagállamként történő működésre való felkészülés által a évtől kezdődően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tevékenységében fokozatosan előtérbe kerül a súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos európai uniós koordinációs feladatok és az Illetékes Hatósági és Kapcsolattartó ponti feladatok ellátása. Emellett a hazai hatóságoknak meg kell felelniük az EU által elfogadott nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségek teljesítésének is, működtetnünk kell a Nemzeti Központot és Kapcsolattartó Pontot. Konkrét kötelezettségek: Az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Részesek megteszik a megfelelő jogalkotási, szabályozási, közigazgatási és pénzügyi intézkedéseket az ipari balesetek megelőzésére, az azokra való felkészülésre és elhárításukra. A Részesek kötelesek azonosítani azokat a joghatályuk alá tartozó tevékenységeket, amelyek országhatáron túli hatást képesek okozni. A Részesek kötelesek az Egyezmény hatálybalépését követő két éven belül biztosítani a környező Részesek tájékoztatását a meglévő és a tervezett veszélyes tevékenységekről.

9 419 A Részesek kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni az ipari balesetek megelőzésére, továbbá gondoskodni arról, hogy a veszélyes tevékenységek üzemeltetői kockázat csökkentési intézkedéseket tegyenek és bizonyítsák e tevékenységek biztonságos működését. A Részesek kötelesek ipari baleseti tájékoztatás és a kölcsönös segítségnyújtás céljából kapcsolattartó pontot létesíteni. A határon túli hatást okozó ipari baleset esetén, az érintett Részes kérése alapján a Részesek segítséget nyújthatnak. A Részesek kötelesek az ipari balesetek országhatáron túli hatásaitól érintett Részes Felekkel megfelelő szinteken összeegyeztethető és hatékony ipari baleseti tájékoztatási rendszert létesíteni. A Részesek kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni az ipari baleseti készültség és elhárítás kielégítő szinten tartására. E hatás érdekében a Részesek kötelesek biztosítani a belső és külső védelmi tervek elkészítését. A Részesek kötelesek erőfeszítéseket tenni, hogy az ilyen tervek a szomszédos országokkal összeegyeztethetők legyenek. A Részesek kötelesek az ipari balesetek megelőzése, a készenlét és az elhárítás céljából fejleszteni a tudományos és a technológiai együttműködést, továbbá az információ és technológia cserét. A Részesek kötelesek biztosítani az ipari balesetek által érintett területeken a lakosság megfelelő tájékoztatását. Az érintett területek lakosságának lehetővé kell tenni a részvételt a vonatkozó eljárásoknak és egyenlő hozzáférést és elbírálást kell biztosítani a kapcsolatos közigazgatási és törvénykezési eljárásokban. A Részesek kötelesek, a jogrendjük biztosította keretek között, törekedni az új veszélyes tevékenységek létesítése és a meglévő tevékenységek jelentős módosításai esetén szabályozás létrehozására. A Részesek kötelesek ahogy az a hosszú távú programban foglalt a megtörtént ipari balesetek fogadásáról, feldolgozásáról és terjesztéséről szóló információkat tartalmazó adatbázist létesíteni. Lásd még: 5. fejezet, 5.1. ábra Egészségügy Laboratóriumi rendszer. A veszélyhelyzet megerősítésének vagy kizárásának érdekében laboratóriumi igazolás szükséges végére az ÁNTSZ-n belül napjaink követelményeinek megfelelő korszerű analitikai kémiai laboratóriumokat alakítottak ki: a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban egy ún. csúcslaboratórium működik (amely pl. a Hommal kézikönyv ~2 000 szerves anyaga közül egyidejűleg ún. ujjlenyomat vizsgálattal képes több mint szerves anyagot kimutatni ábra); emellett a legfontosabb anyagok detektálására regionális laboratóriumok épültek ki Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Veszprémben és Győrött (lásd 9. fejezet, 9.1. ábra). Az ÁNTSZ vezetése 2003-ban felszerelte azokat a mozgó laboratóriumokat, amelyek alkalmasak vegyi anyaggal szennyezett levegő, víz, talaj vagy élelmiszerminták szakszerű és biztonságos vételére és az országos központ laboratóriumába való szállítására.

10 decemberétől az ÁNTSZ-n belül egy komplett gyorsreagálási rendszer működik. Ennek tervezett (és 2004 második felétől működő) rendszerét mutatja be a ábra ábra. Levegőminta égő hűtőház környezetéből, a tűzfészektől 25 méterre. A kromatogram jelzi, hogy a számos szennyező között csaknem a dohányfüsthöz hasonló gyakorisággal rákkeltők fordulnak elő. A mintavétel és az elemzés az OKK Központi Laboratóriumának munkája Felügyelet ben és 2003-ban 150 ÁNTSZ munkatárs vizsgával záródó kémiai biztonsági felügyelőképzésen vett részt az Európai Unió PHARE projecktje révén. A felügyelőket képzettségük alkalmassá teszi a kémiai eredetű rendkívüli események kockázatának becslésére, felismerésére és/vagy azok megelőzésére. A gyors reagálási rendszer részben (és elsősorban) az ÁNTSZ szerkezetére épül. A területi intézetek riasztják a 24 órás, non-stop ügyeletet tartó OTH ügyeletet; az ügyeletes riasztja az OKK ügyeletét, aki azonnal intézkedik a mozgó laboratórium (mintavétel, helyszíni mérés, mintaszállítás) és a helyszíni kockázatbecslő csoport (toxikológus, higiénikus, kockázatelemző szakember) célhelyre indításáról. A két akciócsoport vezetőjét az OKK ügyeletese bízza meg. Az OKK-ban készenlétben vár az analitikai kémiai laboratórium, az in vivo toxikológiai és az ökotoxikológiai labor, valamint az OKK kockázatelemző és döntéselőkészítő csoport (vezetője az OKK főigazgató vagy helyettese, tagjai: toxikológus, kockázatelemző szakember, környezet-, munkahigiénikus, szükség szerinti más szakember); az OKK döntéselőkészítő

11 421 csoport a mobil egységtől, az OKK laboratóriumoktól, valamint a 24 órás ügyeletet tartó ETTSZ-től (ill. KBIR-től) kapott/kért adatok alapján értékelést és javaslatot készít, küld az országos tisztifőorvosnak vagy az OTH ügyeletesnek. Az OTH kapcsolatban van az egészségügyi tárca ügyeletesével, aki más szervezetekkel szükség esetén a Kormányzati Koordinációs Bizottsággal. A rendszer olajozott működőképességet financiális nehézségek mellett az akciócsoportok gyakorlásának esetlegessége akadályozza. Speciális népességekre (gyermekek, rokkantak, betegek) speciális ellátására a rendszer egyelőre csak korlátozottan alkalmas. Az ÁNTSZ RAS-BICHAT kontakt személye boxon keresztül és más információs utak révén folyamatosan (24 óra/nap) kapcsolatban áll az EU RAS- BICHAT központtal. Szükség esetén (szabályozó definíciója) jelentést küld a központba a hazai rendkívüli eseményről, illetve tájékoztatást kap a központból. Az információt (annak jelzése szerint) továbbítja a hazai szervezeteknek (eü. tárca ügyeletese, OTH ügyeletes/országos tisztifőorvos) intézkedés végett. A RAS-BICHAT kontakt pont október 31-ig az OKK-ban, ezt követően az OTH-ban működött, illetve működik Korszerű információs rendszer kiépítése és működése Az országban 1970-től (a volt Országos Munka- és Üzemegészségügyi, majd az OKK Országos Kémiai Biztonsági Intézetében) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (tovább: ETTSZ) működik. Az ETTSZ-t az EU PHARE támogatásával kiépített KBIR bekapcsolásával korszerű információs rendszerré fejlesztették (14.7. ábra) +. Ez a korszerű informatikai rendszer kémiai jellegű rendkívüli események hatóanyagainak ismeretében, (azok azonosítását követően), alkalmas olyan gyors tájékozódásra, amely lehetővé teszi az események restrikcióját, jelentős számú emberi élet megóvását. A kémiai biztonsággal kapcsolatos, nyilvántartási, feldolgozási és tájékoztatási feladatok nagy része az ÁNTSZ hatáskörébe, ezen belül elsősorban a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (OKK) és az annak intézeteként működő Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) hatáskörébe tartozik. Ennek köszönhetően a Kémiai Biztonsági Információs Rendszer (KBIR) legfőbb felhasználója a fentieknek megfelelően az OKK és az OKBI, illetve ezek révén az egészségügy, közvetve azonban minden tárca és a lakosság is. + A KBIR részletes leírását és sémás szerkezetének bemutatását lásd: 8. fejezet.

12 422 IRÁNYÍTÁS Gyors riasztási és reagálási rendszer Kormányzati szint Országon belüli rendkívüli esemény: ÁNTSZ megyei intézet 24 órás ügyelet; megyei védelmi bizottság Országos tisztifőorvos OTH 24 órás ügyelet Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 24 órás ügyelete Rendkívüli esemény EU tagországokban EU RAS-BICHAT funkcionális boksz: 24 órás készenlét Méregközpont 24 órás információs szolgálata Mobil kockázatbecslő csoport (OKK) Mobil mérő és mintavevő csoport (Kórházi) felnőtt és gyermek toxikológiai osztályok OKK kockázatbecslő csoportja Analitikai kémiai laboratóriumok (regionális OKK-KKL Kárhelyi reagálók, munkavállalók, lakosság informálása ábra. Az egészségügy (ÁNTSZ) tervezett gyors reagálású rendszere 2004-ben Epidemiológiai felügyeleti információs rendszer 2003-ban épült ki. Segítségével az ÁNTSZ országos, megyei és városi intézetei egymással, más tárcákkal, a nemzetközi szervezetekkel és az európai régió valamennyi országával kapcsolatot tudnak teremteni RAS-BICHAT rendszer. Magyarország tagja az EU Health Security Committee-jének, illetőleg tagja a Bizottság által Luxemburgban működtetett Kémiai és biológiai fenyegetésekkel, attakokkal kapcsolatos Gyors Riasztási rendszernek (ún. RAS-BICHAT rendszer; részletesebben lásd: 10. fejezet) Gyors riasztás hazai kémiai eredetű rendkívüli eseményekről. A hazai rendszer irányításáért a katasztrófavédelem, illetve az önkormányzatok védelmi bizottságai felelősek. A BM OKF kiépítette a SEVESO II. Irányelv hatósági felügyeleti rendszerét is (14.8. ábra). Az egészségügy gyors riasztási és reagálási rendszerét sem az elsőként értesülő és/vagy intézkedő rendőrség, tűzoltóság, vagy mentők nem értesítik kötelezően. Kétségtelen tény és fontos: a katasztrófavédelem szervei rendelkeznek veszélyfelderítő csoporttal, amely veszélyes anyagok kiszabadulása esetén a helyszínre érkezve méréseket végez, s amennyiben a levegőben a toxikus anyagok koncentrációja meghaladja a megengedett határértéket, illetve a rendkívüli esemény jellegéből ennek bekövetkezése várható intézkedik a lakosságnak a veszélyeztetett területről történő kimenekítéséről. A rendkívüli események egészségkárosító hatásának részletes, elemző értékelése, minősítése, valamint az esetek szakszerű és gyors ellátása még így is késlekedhet (lásd még: , pont). Az egészségügyi ellátás megkezdésének aranypercekben kifejezhető

13 423 jelentőségét, valamint a szennyező anyagok subakut vagy éppen késői hatását feltétlen célszerű figyelembe venni. WHO UNIDO ILO FAO UNEP OECD IOMC IFCS Secretary IPCS TÁRCÁK EüM KvVM FVM GKM HM BM PM OM Tárcaközi Bizottság OKK OKK-OKBI OKBI EU Miniszterelnöki Hivatal Méregközpont Klinikai rész ETTSZ KBIR Környezeti kockázat-becslés Országos Tisztifőorvosi Hivatal 21megyei Intézet 136 városi Intézet ábra. Az OKK-ban kifejlesztett ETTSZ információs rendszere. Az információ-áramlás mind a hazai, mind a nemzetközi szervezetek esetében kétirányú. A rendszer korszerűsítése a KBIR (8.1. ábra ) révén történt meg.

14 Tömeges mérgezések ellátása. Haváriák, katasztrófák, terror akciók okozta tömeges mérgezések ellátására megfelelő számban képzett klinikai toxikológusok nem állnak rendelkezésre: a mentés, osztályozás, orvosi elsősegélynyújtás, szállítás, készenléti kórházi ügyelet szervezésének pontosítása és a rendszer működtetése gyakorlatokat igényel Magyar Honvédség A terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák megelőzésében, elhárításában a Magyar Honvédség részvétele jogszabályokban meghatározott rendszerben történik. Ezek: 158/1999. (XI.19.) Kormányrendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásáról. 21/2003. (VI.24.) HM-ESzCsM együttes rendelete a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 46/2004. (IV.29.) ESzCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hattóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről. A MH stratégiája a fenyegetettség elhárítása tervben rögzített, amely az alábbiakat foglalja magában: Előkészület és prevenció Fontos feladat a kémiai terrorizmus okozta sérülések felkutatása, diagnosztizálása és a kiváltott hatások enyhítése, amelynek következményeként speciális sürgősségi előkészületek megtétele szükséges. Ösztönözni kell azon alkalmazott kutatásokat, amelyek a terrorizmus okozta sérülések megelőzésére, vagy enyhítésére alkalmas eszközöket és stratégiákat dolgoznak ki. Felkutatás és felügyelet A korai felkutatás elengedhetetlen követelménye a kémiai támadásra adandó azonnali válaszhoz, amelyhez tartoznak a profilaktikusan alkalmazható gyógyszerek és antidótumok is. Fontos eleme a partnerkapcsolatok kialakítása a különböző egészségügyi és más intézetek között a felderítés hatékonyságának növelése céljából. A kémiai anyagok diagnosztizálása/azonosítása Többszintes laboratóriumi hálózat létrehozása szükséges a kémiai anyagok minőségi és mennyiségi meghatározására.

15 425 Válaszadás A kémiai terrorista cselekményekre egy átfogó egészségügyi válaszadás magába foglalja az érintettek epidemiológiai vizsgálatát, orvosi kezelését és profilaxisát, valamint a környezet szennyezettségének milyenségét és mértékét. Kommunikációs rendszerek Fontos a kiépítése, amely támogatni fogja a felügyeleteket, gyors bejelentési lehetőséget és információt biztosít a kémiai terrorizmussal kapcsolatban álló sérülésekről, lehetőséget ad a diagnosztikai eredmények és a sürgősségi egészségügyi információk terjesztésére, valamint biztosítja a sürgősségi válasz tevékenységek koordinálását. Belügyminisztérium (II. fokú hatósági jogkör) BM OKF (I. fokú hatósági jogkör) Hatósági Főigazgatóhelyettes Szervezet Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály Ipari Balesetmegelőzési Osztály Veszélyes Üzem Felügyeleti Osztály Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal (Szakhatósági jogkör) Kiemelt főelőadók (Felügyelők) ábra. A SEVESO II. Irányelv hazai bevezetésének hatósági felügyeleti rendszere. Forrás: OKF Elemzés/javaslatok Összegző elemzés Az emberi egészséget súlyosan károsító váratlan események száma világszerte aggasztóan emelkedik. A kémiai eredetű váratlan események következményeinek felismerésére, diagnosztizálására, megoldására a kémiai biztonságért felelős szervezeteknek fel kell készülniük. Az elmúlt 20 évben a természeti katasztrófák miatt csaknem hárommillió ember halt meg a világon óta hatmillió ember hunyt el fegyveres konfliktusokban és az ezekhez kötött betegségek globális mérete szembetűnően növekszik. Az utóbbi években számos ember életét terrorakció oltotta ki. A veszélyes anyagok életciklusának bármely fázisa (gyártás, tárolás, szállítás, árusítás, feldolgozás, felhasználás, hulladékképzés és -kezelés, újrafelhasználás) magában hordozza a súlyos ipari balesetek, rendkívüli események kockázatát. Egy megvalósult veszély realizálódott kockázata (nagybaleset, havária, katasztrófa) nemcsak az

16 426 esemény színhelyén (gyár, raktár, közút, vasút, stb.) fejti ki az emberi élet elleni hatását, hanem súlyosan veszélyezteti a környezetet, jelentős anyagi károkat okoz. Az ilyen súlyos ipari baleset/más forrásból származó rendkívüli esemény (pl. vegyi terrorakció) elleni prevenció, illetve védekezés összetett tevékenység, magába foglalja a megelőzés műszaki-technikai feladatait, a rendkívüli esemény káros hatásainak csökkentését, illetve az emberek (munkavállalók, lakosság, az elhárításban résztvevők orvosok, ápolók, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi szakemberek, tűzoltók, rendőrök, az elhárításban résztvevő más szakértők) védelmét, szükség esetén első orvosi segélyét, szállítását, végleges orvosi ellátását. Magyarországon ezidáig elsősorban természeti csapásokkal (árvíz, földrengés) lehetett számolni, de mindinkább szembe kell néznünk más eredetű rendkívüli eseményekkel. Ezek közé sorolhatjuk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket az országba belépő folyóink súlyos szennyezései, vagy az illegális kereskedelem, esetleg terrorcselekmény révén az országba jutó különlegesen veszélyes kémiai tényezők (betiltott vegyi anyagok, harci anyagok) okozta egészségkárosító hatásokat. Megemlítjük: a robbantásos terrorcselekmények túlsúlya mellett is szembetűnő a vegyi terrorok vagy a terrorcselekvések elleni vegyi beavatkozások gyakorisága (pl. metro támadások Tokióban, tüntetés feloszlatása Tbilisziben, színház elfoglalás felszámolása Moszkvában). Figyelemre méltó továbbá a nagy fogyasztói létszámot egyidejűleg fenyegető élelmiszermérgezések gyakori előfordulása. Magyarországon a rendkívüli események elhárításának irányítása a katasztrófavédelem és a helyi védelmi bizottságok feladata. A katasztrófák elhárítását a katasztrófavédelem rendszerébe tartozó tűzoltó és polgári védelmi szakemberek látják el; egyrészt végzik a katasztrófák megelőzésével kapcsolatos tevékenységet, másrészt a súlyos káresemények felszámolásával és ezzel párhuzamosan a lakosság védelmével, közvetlen ellátásával összefüggő feladatokat. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek felderítésére (veszélyeztetetté vált terület felmérése, a veszélyre jellemző paraméterek meghatározása, a lakosság helyszíni riasztása, kimenekítése, kitelepítése, együttműködés más beavatkozókkal, elsősegélynyújtókkal) megfelelően felszerelt és képzett Veszélyhelyzeti Felderítő csoportok hivatottak. A mérgezettek első orvosi segélye, szállítása, orvosi ellátása az egészségügy feladata. A rendszer gyorsan és megbízhatóan működik. Kiépült az ún. SEVESO II. Irányelv hazai hatósági felügyeleti rendszere. A kémiai fenyegetések (terrorakciók, katasztrófák, haváriák) elhárításának megszervezése/kiépítése az egészségügyön belül is kiépült. Amint az előzőekben említettük az ÁNTSZ-ben egy csúcs-laboratóriummal irányított, regionális laboratóriumokból felépülő gyorsreagálási rendszer, egy korszerű információs rendszer alakult ki PHARE támogatással. Ezek működtetése az OTH/OKK irányításával és az utóbbi szakmai közreműködésével történik; ez a munka válik teljessé az OKK-ban életrehívott, kiképzett akciócsoportok (mobil mintavevő, mobil és fix kockázatbecslő és -kezelő, valamint analitikai kémiai és toxikológiai laboratóriumi csoportok) tevékenységével. A rendszer alkalmas az EU RAS BICHAT, valamint a hazai védelmi rendszerekkel való forródrótos kapcsolattartásra és együtt-

17 427 működésre. A rendszer működésének finanszírozása a költségvetés többletterhelésével jár együtt. Összességében megállapítható, hogy a rendkívüli események elhárításának irányítása és végrehajtása a katasztrófavédelem vezetésével eredményes. Az utóbbi években kiépült az egészségügy gyors riasztási és gyors reagálási rendszere. Ennek továbbfejlesztése szükséges Javaslatok 1. Az egészségügyi feladatok: ellátás (mérgezettek első orvosi ellátása, dekontaminálása, szállítása, végleges ellátása), a rendkívüli események egészségkárosító kockázatának elemzése, prevenciós, restrikciós intézkedések kidolgozása az azonosított veszélyes anyagok egészségkárosító hatásainak ismeretében. 2. Szükséges, hogy gyors riasztási, reagálási rendszer informatikai és laboratóriumi hátterének karbantartásához, rendszeres akkreditálásához az ÁNTSZ-OKK költségvetésében elkülönítetten történjen gondoskodás beruházás, dologi, személyi kiadások formájában. 3. Célszerű szorosabb együttműködést kidolgozni a MH és az EüM rendkívüli események prevenciója, azonosítása, ellátása, rehabilitációja vonatkozásában. 4. Megfontolás tárgya lehet: a katasztrófa-törvényt célszerű lenne úgy módosítani, hogy adjon meghatározást a kormánynak egy olyan jogszabály közreadására + i) amely a kémiai, biológiai, radionuklearis, robbantásos/mechanikus eredetű nagybalesetek, terrorakciók esetén (ezek megelőzésében, minősítésében, egészségkárosító hatásaik felszámolásában) biztosítja az egészségügy vezető/koordináló, de mindenképpen azonnali reagálásra való képességét (beleértve a diagnosztikát, dekontaminálást, szállítást, ellátást; a szakszerű ellátáshoz a klinikai-toxikológiai szakorvos, illetve szakápoló személyzetet; ii) amely biztosítja a felnőttek és/vagy a gyermekek ellátásához szükséges klinikai toxikológiai szakirányú szakképesítés megszerzését; iii) amely biztosítja, hogy a gyors riasztáshoz szükséges információ (rendőrségtől, tűzoltóktól, mentőktől EU ajánlás) először az egészségügy-közegészségügy illetékeseihez (országos tisztifőorvos, EüM 24 órás ügyelet, RAS-BICHAT kontakt személy) jusson el; iv) amely biztosítja az egészségügy által megszervezett gyors reagáláshoz szükséges akciócsoportok helyszíni működtetését; v) amely biztosítja a civil lakosság, munkáltatók egységek biztonságát garantáló szervezetek együttműködését; + A katasztrófavédelmi törvény decemberében módosításra került; az OKK által beterjesztett alább felsorolt javaslatok nem épültek be a törvénybe. Igy ezek a javaslatok nem tekinthetők az egészségügyi szakterület és az aktuális tárcavezetés egységes álláspontjának.

18 428 vi) amely biztosítja a más jogszabályok meghatározta lehetőségeken belül a lakosság és a munkavállalók biztonságáért felelős kormányzati és nem kormányzati szervezetek, és a honvédség gyors riasztási és reagálási rendszerei közötti együttműködést.

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság

ELÔSZÓ. Budapest, 2004. május 05. Tatár Attila tû. vezérôrnagy fôigazgató BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság ELÔSZÓ A gazdaságban jelen lévô veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordozza a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. A közelmúlt tapasztalatai alapján a balesetek

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

A Seveso II. EU Irányelv 2009. évi végrehajtása

A Seveso II. EU Irányelv 2009. évi végrehajtása A Seveso II. EU Irányelv 9. évi végrehajtása I. Bevezető A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló jogi szabályozás (továbbiakban: szabályozás) végrehajtásának

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo.

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (vel, felelőssel együtt) 1. Kereskedelem politikai feladatok A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti

Részletesebben

Az NKI bemutatása EGY KIS TÖRTÉNELEM

Az NKI bemutatása EGY KIS TÖRTÉNELEM EGY KIS TÖRTÉNELEM Az NKI bemutatása Tikos Anita Nemzeti Kibervédelmi Intézet 2013. Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája 2013. július 1.: hatályba lép az Információbiztonsági törvény (Ibtv.) Heterogén szervezetrendszer:

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Horváth Kinga, Németh Dávid

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos 1 Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAALMÁS IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Tájékoztató az LRL IBEK feladatrendszeréről

Tájékoztató az LRL IBEK feladatrendszeréről Tájékoztató az LRL IBEK feladatrendszeréről 2014. március 10 Energetikai Szakmai Nap Dr. Bognár Balázs PhD tű. alezredes kritikus infrastruktúra koordinációs főosztályvezető LRL IBEK vezető Létfontosságú

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben