Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Nincs olyan helyzet, amit ne lehetne rendbe hozni. /J. R. Ward (Jessica Rowley Pell Bird)/ Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek, és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére később kialakultak a vészhelyzetek elhárítására, a veszteségek csökkentésére hivatott szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi rendszer a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Magyarországnak történelme során számos természeti és civilizációs eredetű veszélyhelyzettel, esetleg katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű, hogy legyen például árvíz vagy tűzeset - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelmi rendszer a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalata és gyakorlottsága. A katasztrófavédelmi rendszer számára egyetlen cél létezik: hatékony megelőzéssel, eredményes beavatkozással és sikeres utómunkálatokkal garantálni a társadalom biztonságos mindennapjait. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A magyar katasztrófavédelem országos és megyei szervezetei a tűzoltóság és a polgári védelem állami feladatokat ellátó szervezeteiből jöttek létre. Az összevonás a nagyobb hatékonyság érdekében egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen valósult meg, amelyben a nemzetközi hatások és tapasztalatok is szerepet játszottak. Az összevonásról törvény rendelkezett. A hivatásos katasztrófavédelmi felügyeleti szervezet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzet-kezelési, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Feladatait más állami szervezetekkel, szolgálatokkal, civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal szoros együttműködésben végzi. Hazánkban több, állandósult veszélyforrással kell számolni, például: árvíz és belvíz, ipari és közlekedési balesetek, kiterjedt szabadtéri tüzek, rendkívüli időjárási körülmények hatásai, vegyi és nukleáris veszélyek. Növekvő kockázati tényezőt jelentenek a veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításával kapcsolatos veszélyeztető hatások. Az új típusú veszélyhelyzetek körében megjelent többek között: a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek ellenőrizetlen elterjedése, az illegális migráció, a kritikus infrastruktúra (pl. elektromos hálózat) üzemzavaraival kapcsolatos helyzetek és események. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A katasztrófavédelmi rendszer jövőbeni súlypontjai például: a megelőzési feladatok; az eredményes beavatkozás; a veszélyhelyzet-kezelés rendszerének műszaki-technikai fejlesztési feladatai; a gyorsabb információáramlást biztosító rendszerek, a monitoring (megfigyelő) hálózatok fejlesztése; a tűzoltóságok főként az önkéntes számának növelése; az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, speciális mentőszervezetekkel történő együttműködés; a lakosság előzetes veszélyhelyzeti felkészítése (ezen belül az ifjúság veszélyhelyzeti és tűzvédelmi nevelése). A katasztrófavédelmi helyzetek kezelése, megelőzése mindig valamilyen konkrét eseményt (pl. tűzeset, árvíz) jelent, amelyekhez kapcsolódóan a szakmai felügyeleti feladatokat a katasztrófavédelem szakemberei végzik. A konkrét feladatokat (pl. tűzoltás) pedig az alábbiakban a teljesség igénye nélkül - felsorolt szakmák szakemberei végzik, eltérő felelősségi- és hatáskörrel: tűzoltó (hivatásos állami, hivatásos önkormányzati, önkéntes köztestületi, egyesületi, létesítményi) védelmi igazgatási szakelőadó katasztrófavédelmi mérnök had- és biztonságtechnikai mérnök rendészeti szervező tűzszerész tűzvédelmi technikus tűzvédelmi előadó A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK tűzvédelmi szakmérnök polgári védelmi foglalkozásúak Ebben a mappában a fent felsorolt, katasztrófavédelmi rendszerben található szakterületek egyes elemeit, és a kapcsolódó foglalkozásokat említettük meg. Katasztrófavédelmi feladatok ellátásában persze számos más szakma (pl. mentős, vízügyi szakember, mezőgazdasági szakember, nukleáris energetikai szakember, katonai szakember) képviselője is részt vesz, de ezek a szakmák másik mappákból ismerhetők meg. Védelmi igazgatási szakelőadó Feladata A védelmi igazgatási előadó fő feladatai a különböző veszély- és katasztrófahelyzetek kockázatcsökkentéséhez kapcsolódnak, például: felkészülési időszakban (amikor nincs veszélyhelyzet): o terveket dolgoz ki a polgári lakosság védelme érdekében az alkotmány minősített helyzetei és a kapcsolódó jogszabályok alapján; o gondoskodik a lakossági védőeszközök karbantartásáról és tárolásáról; minősített helyzetekben (pl. veszélyhelyzetben) többek között: o a meglévő tervek alapján közreműködik a lakosságvédelmi intézkedések megvalósításában; o szükség szerint kezdeményezi az üresen maradt épületek, berendezések őrzését. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő), járművek, számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA). Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a szabadban végzi, változó helyszíneken. Alaphelyzetben munkáját irodában is végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a veszélyhelyzet által érintett lakossággal; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (rendőrök, mentők, műszaki mentők, honvédség stb.). Katasztrófavédelmi mérnök Feladata Az okleveles katasztrófavédelmi mérnökök feladatai közé tartozik többek között: a katasztrófavédelem rendszerén belüli szakirányú tevékenység végrehajtásában történő közreműködés; a védelmi létesítmények biztonságtechnikai tervezése; a szakfelszerelések és eszközök ellenőrzése, szükség szerinti működtetése; katasztrófavédelmi (országos és megyei) szervezetek munkájában való részvétel; A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a katasztrófavédelmi rendszer területén lakosságvédelmi tervezési és logisztikai feladatokban történő közreműködés; bekapcsolódás a szakterület kutatási, fejlesztési munkálataiba. Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő), számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA), speciális szoftverek, adatbázisok. Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a szabadban végzi, változó helyszíneken. Alaphelyzetben munkáját irodában is végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (tűzoltók, rendőrök, mentők, honvédség stb.); a veszélyhelyzetben érintett lakossággal. Had- és biztonságtechnikai mérnök Egyes, de szakterületenként eltérő feladatai például: A had- és biztonságtechnikai mérnökök a Magyar Honvédség, továbbá a Tűz- és Polgári Védelem technikai eszközeinek szakértői. Ismerik a védelmi szférában használatos eszközöket, képesek üzemeltetni, alkalmazni és A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK bevezetni új technológiákat. Munkájukhoz tartozik: haditechnikai eszközök üzemfenntartásának tervezése és szervezése; komplex légvédelmi rakéta-, radartechnikai és elektronikai eszközök, katonai kommunikációs és informatikai rendszerekben üzemelő hálózatok, berendezések üzemeltetése; logisztikai, közlekedési, rendszertechnikai és folyamatirányítási feladatok kidolgozása; a katasztrófavédelmi rendszer ismerete. A had- és biztonságtechnikai mérnökök munkájára a polgári élet területén is szükség lehet, például: biztonságtechnikai, rendészeti, személy- és vagyonvédelmi, katasztrófa- és környezetvédelmi, információvédelmi, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatokban. Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA), speciális szoftverek, adatbázisok, telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő). Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK szabadban végzi, változó helyszíneken. Alaphelyzetben munkáját irodában, illetve egyes esetekben szintén terepen végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (tűzoltók, rendőrök, mentők, műszaki mentők, honvédség stb.); a veszélyhelyzetben érintett lakossággal. Rendészeti szervező (ezen belül a katasztrófavédelem területén: ka- tasztrófavédelmi - polgári védelmi szervező és tűzoltószervező) Feladata például: veszélyelhárítási terveket készít; gyakorlatokat, gyakorlásokat szervez; információt gyűjt a veszélyforrásokról, azok mértékéről és a rendelkezésre álló erőforrásokról; szervezi a lakossági riasztást és tájékoztatást; katasztrófa- és polgári védelmi felkészítést végez (munkavállalók, polgári védelmi szervezetek, lakosság); tervezi és szervezi: o az egyéni védelmet; o a mentést; o a helyi és távolsági védelmet; o az anyagi javak védelmét; o a logisztikai támogatást; o az ipari katasztrófa elhárítási feladatait; A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK o a földrengés, földcsuszamlás okozta katasztrófa elhárítási feladatait; o a nukleáris katasztrófa elhárítási feladatait; o a veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófa elhárítási feladatait; o a terrorcselekményekkel összefüggő katasztrófa elhárítási feladatait; o az árvíz, belvíz, helyi vízkár okozta katasztrófa elhárítási feladatait; o a közlekedési, szállítási katasztrófa elhárítási feladatait; o a környezeti katasztrófa elhárítási feladatait; o a rendkívüli időjárásból eredő katasztrófa elhárítási feladatait; o ügyviteli feladatokat; közreműködik a polgári védelmi szervezetek létrehozásában; katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészítést végez; kapcsolatot tart a helyi védelmi bizottságokkal; szakmai segítséget nyújt az önkormányzatok vezetőinek; közreműködik katasztrófává, illetve katasztrófa sújtotta területté nyilvánításban; közreműködik a külső védelmi terv elkészítésében; vizsgálja a település rendezési tervét a veszélyforrások összefüggésében. Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA), telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő), járművek. Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a szabadban végzi, változó helyszíneken. A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Alaphelyzetben munkáját irodában is végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (tűzoltók, rendőrök, mentők, műszaki mentők, honvédség stb.); a veszélyhelyzetben érintett lakossággal. Tűzszerész A robbanóanyagok, égő keverékek készítésével, kezelésével és hatástalanításával foglalkozó szakembereket tűzszerészeknek hívjuk. Fő feladataik közé tartozik például: föl nem robbant aknák, bombák, lövedékek megsemmisítése, hatástalanítása vagy szükség esetén elszállítása; bontásra ítélt épületek, kémények felrobbantása; az aknák telepítése, azok felszedése és felrobbantása; jégtorlaszok robbantása; karbantartási feladatok (járművek, szerszámok, berendezések); szakmai ismereteik fejlesztése; részvétel a gyakorlatokon. A tűzszerész tevékenysége során együttműködik más szervezetekkel (tűzoltók, mentők, rendőrség, polgári védelem) is. Munkaeszközei A tűzszerész tevékenysége során nagyon változatos eszközöket használ. A-10

15 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközök, szerszámok, például: járművek: terepjárók, teherautók tűzszerész egységkészlet kéziszerszámok: franciakulcsok, kalapácsok, fogók és speciális célszerszámok Védőeszközök, például: speciális arc- és kézvédő maszkok teljes védőruhák és csizmák légzés- és hallásvédelmi eszközök Munkahelye Riasztás során munkáját leggyakrabban a szabadban, a tűzszerészeti feladat helyszínén végzi. Ügyeletben munkáját beltéren (az ügyeleti helyszínen) végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival, a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival, a civil lakossággal. A tűzszerészek munkája a tűzoltókéhoz hasonlóan veszélyes feladat. A tűzszerészeti mentesítés feladatait jogszabály rögzíti (142/1999. /IX. 8./ Korm. rendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról). Szervezet szempontjából a tűzszerészek a Magyar Honvédség és a Rendőrség keretein belül találhatóak. A-11

16 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Tűzoltó Először az embereket mentsétek! hangzik a parancsnok kiáltása a téren. A tűzoltók sietve tolják fel a létrát, hogy hozzáférhessenek a fiatal párhoz, akik a füstgomolyba burkolózva egy négyemeletes ház tetején kucorognak, és kétségbeesve kiabálnak segítségért. Végül is sikerült megmenteni őket, a tolólétra segítségével mindkettőjüket lehozták a tetőről. (Egy fiatal tűzoltó beszámolója az első bevetésről.) A Tűzoltóság rendvédelmi szervezet, feladatait törvény és különböző jogszabályok szabályozzák (ld. "E" (utolsó) fejezet, jogszabályi háttér). A tűzoltók évente eseményhez vonulnak, ahol különböző tűz- és káreseteknél, üzemi, közúti, vasúti vagy egyéb baleseteknél, illetve katasztrófával fenyegető eseményeknél az elsődleges, majd az azt követő beavatkozást kell végezniük. A különleges esetekben speciálisan kiképzett, például búvár tűzoltók is dolgoznak. Feladatok például: tűzmegelőzés tűzoltás műszaki mentés tűzvizsgálat Tűzesetek során a tűzoltó feladata például: a veszélyeztetett terület lezárásának, biztosításának kezdeményezése; élet- és vagyonmentés; A-12

17 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a tűz terjedésének megakadályozása; a tűz eloltása. Katasztrófaveszélyes helyzetek elhárításában elsődleges beavatkozási feladatok Természeti katasztrófák bekövetkezésekor (pl. árvíz, belvíz, földrengés, földcsuszamlás): keletkezett károk elhárítása; műszaki mentés közúti, vízi, légi baleseteknél. Tűz vagy baleset következtében kiszabaduló veszélyes anyagok terjedésének megakadályozása, a veszély elhárítása A közlekedésben egyre jobban növekszik a veszélyes anyagok közúti és vasúti szállítása. Ennek következtében jelentős növekedést mutat a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos beavatkozások száma. A vegyi anyagokkal kapcsolatos tűz- és káresetek egyre bonyolultabb feladat elé állítják a tűzoltókat. Elsősegélynyújtás a sérülteknek Bármilyen káresetnél szükség lehet rá, hogy a mentők megérkezéséig a sérültek ellátásáról a tűzoltók gondoskodjanak. A járművek és műszaki eszközök karbantartása, a tűzoltólaktanya rendben tartása A tűzoltók napi programjának részét képezi a karbantartás, hiszen az állandó A-13

18 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK készenléti állapot működőképes járműveket, gépeket és eszközöket igényel. A tűzesetek megelőzését szolgáló propagandatevékenység A tűzvédelmi törvény előírja a lakosság minden rétege számára az alapvető tűzvédelmi ismeretek elsajátítását. Országszerte már eddig is több ezer gyerek tanulta a tűzzel való bánás szabályait játékos formában a tűzoltóság oktatóprogramja segítségével. A lakosság felvilágosítását rendszeresen megjelenő kiadványok szolgálják. A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése intézményeknél A tűzmegelőzés lényege leegyszerűsítve - nem más, mint: a tüzek kialakulásának, terjedésének megelőzése és az ehhez kapcsolódó tervezési hatósági / szakhatósági, tűzvizsgálati tevékenység; a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása. Ezeket a feltételeket tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban rögzítik, ezek betartását rendszeresen ellenőrzik. Tűzvédelmi szakvélemény készítése új épületek, létesítmények átadásakor, új technológiák üzembe helyezésekor A szakhatósági tevékenység során különösen nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a gazdálkodó szervezetek tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzése és az elhárítás feltétele mind a létesítés, mind a használat során érvényesüljön annak érdekében, hogy minél kevesebb esetben keletkezzen tűz. A-14

19 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Tűzesetek keletkezésének és körülményeinek vizsgálata, szakvélemény készítése A tűzvizsgálat során a szakértők a tűz keletkezésének idejét, helyét és okát derítik ki. Tapasztalataikat a tűz megelőzésénél és a tűzvédelem oktatásánál egyaránt felhasználják. Munkaeszközei A tűzoltó tevékenysége során nagyon változatos eszközöket használ. Munkaeszközök, szerszámok, anyagok, például: kézi működtetésű oltókészülékek (porral, habbal és gázzal oltó készülékek) tömlők, kötelek tűzoltó gépjárművek oltást segítő műszaki eszközök (létrák, emelőszerkezetek, hidraulikus feszítő-vágó berendezések, motoros gépek) oltást segítő kéziszerszámok (bontóbalták, kapacs /speciális, ún. kapafejsze/, vasvilla, lapát, ásó) Védőeszközök, például: mentőkötél, mászó öv, védősisak, arcvédő kámzsa sav és hő elleni védőöltözékek, védőcsizmák, védőruhák, védőkesztyűk légzésvédelmi eszközök búvárfelszerelés (csak speciális egységeknél) alpintechnikai felszerelés Munkahelye A munkaidő általában 24/48 órás váltásos szolgálat. A készenléti időben a A-15

20 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK tűzoltók meghatározott napi program alapján végzik tevékenységüket, riasztástól függően: reggel váltás; gépjárművek, védőeszközök átvétele, ellenőrzése; délelőtt foglalkozás, szerelési gyakorlatok; tűzcsapellenőrzések, gyakorlatok, adott szituációk kipróbálása; elméleti továbbképzések a laktanyában; ebéd; sportfoglalkozás; napi karbantartás, gépjármű-vezetési gyakorlat; vacsora; takarodó. Riasztás során a tűzoltó munkáját leggyakrabban a szabadban, a káresemény helyszínén végzi. A munkavégzés rendkívül veszélyes (pl. pincetűz, tetőtűz, erdőtűz, közúti baleset, vízi mentés). A nap bármely időpontjában kaphat a Tűzoltóság riasztást tűzhöz vagy bármilyen káresethez, ahol az ő segítségük szükséges. Riasztáskor kettő percen belül el kell hagyni a laktanyát. Munkája során a tűzoltó kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (rendőrök, mentők, honvédség stb.); a civil lakossággal. A tűzoltás csapatmunka, nélkülözhetetlen a beosztottak megfelelő felelősségérzete, bizalma egymás és az őket irányító vezetők között. A tűzoltók engedelmességgel tartoznak elöljáróiknak. A-16

21 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A Tűzoltóság működőképességének alapvető feltétele, hogy az egymással kapcsolatban álló egységek tudjanak arról, működési körzetükben saját erőiken felül milyen más erőket, eszközöket vehetnek igénybe. Tűzoltó technikus Feladata A tűzoltó technikus készenléti szolgálatot teljesít, riasztásra azonnal kivonul, hogy a kárt a lehető leggyorsabban felszámolja, illetve lokalizálja. A tűzoltó technikus, mint vonuló tűzoltó, azoknak az eszközöknek a működéséért felel, illetve gondoskodik hibátlan használatukról, amelyeket a kárelhárítás folyamatában használnak. A tűzoltó technikus jellemző feladata például: A vonulásra való készültség állapotának biztosítása: o felszerelések és eszközök ellenőrzése a szolgálat átadás-átvételekor; o eszközök kipróbálása (a málházás ellenőrzése), amelyet az átadásátvételi naplóban rögzít. Tűzoltás, műszaki mentés során a felszerelések-eszközök kezelése, illetve annak irányítása a parancsnok utasításai szerint. A beavatkozást követően a helyszín ellenőrzése, utómunkálatok (újabb tűz kialakulásának megelőzése céljából). Munkaeszközei: A tűzoltó technikus tevékenysége során nagyon változatos eszközöket használ. Munkaeszközök, szerszámok, anyagok, például: szakfelszerelések (kisgépek, eszközök) tűzoltó gépjárművek (például: emelőkosár, daru) A-17

22 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Védőeszközök, például: hő, mérges gázok, sav elleni védőöltözékek védőcsizmák, védőruhák, védőkesztyűk mentőkötél légzésvédelmi eszközök védősisak, arcvédő kámzsa Munkahelye A tűzoltó technikus a tűzoltók telephelyén, illetve a tűzesetek, káresemények helyszínén végzi munkáját. Riasztás során munkáját leggyakrabban a szabadban, a káresemény helyszínén végzi. A munkavégzés rendkívül veszélyes, ezt mindig az adott káreset határozza meg (pl. pincetűz, tetőtűz, erdőtűz, közúti baleset, vízi mentés). Riasztáskor kettő percen belül el kell hagyni a laktanyát. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek műszaki munkatársaival (rendőrök, mentők, honvédség stb.); a civil lakossággal. Tűzvédelmi előadó Az emberi civilizáció legnagyobb vívmánya volt a tűz sokoldalú felhasználásának feltárása, és a hozzá kapcsolódó előnyök mind tudatosabb kihasználása. A tűz az ember számára lehet barát, de ellenséggé is válhat. A tűz használatának szabályozása, a tűz által okozott károk megelőzése egyre nagyobb figyelmet és szaktudást igényel. Ezen a területen van szerepe a A-18

23 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK tűzvédelmi előadónak is. Feladata például: a tűzmegelőzési tevékenység; a tűzvédelem technikai, műszaki és emberi feltételeinek betartása, illetve betartatása; tűzvédelmi szabályok kidolgozása; tűzvédelmi terv kidolgozása; tűzvédelmi szabályok kihelyezése és időszakos felújítása; tűzvédelmi berendezések és szabályok oktatása (az oktatást a munkahely veszélyességétől függően évente vagy kétévente meg kell ismételni); a szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése; adminisztráció (a folyamatok írásban történő rögzítése). Munkaeszközei A tűzvédelmi szabályozás kidolgozásához számítógépet használ. Munkahelye A tűzvédelmi előadó munkahelye az a terület, ahol tűzvédelmi feladatát ellátja. Ez egyaránt lehet: szabad tér, zárt tér. Munkavégzése különböző helyszíneken folyik, kiemelhető, hogy irodai környezetben is kell dolgoznia, hiszen a tervezési, oktatási és adminisztratív tevékenység megköveteli a zárt környezetet. A-19

24 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkája során kapcsolatba kerül: szakmai vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; területileg illetékes Tűzoltóság munkatársaival. Tűzvédelmi szakmérnök A tűzvédelmi szakmérnök épületek tervezése, felújítása vagy átépítése során a tűzvédelemhez kapcsolódó mérnöki feladatokat látja el. Feladata például: tűzvédelmi műszaki leírás készítése (engedélyezési tervek készítésekor); szakmai egyeztetés a tűzvédelmi szakhatósággal; szaktanácsadás, szakértői tevékenység; tűzvédelmi dokumentációk készítése; oktatás, szakvizsgáztatás. Munkaeszközei Mérnöki tervezés során használt (elsősorban számítástechnikai) eszközök és szoftverek. Munkahelye Feladatai jelentős részét irodában, íróasztal mellett végzi. Az ügyfelekkel történő egyeztetés általában a helyszínen történik. vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; Munkája során kapcsolatba kerül: területileg illetékes szakhatóságok (pl. Tűzoltóság) munkatársaival. A-20

25 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

26 KÖVETELMÉNYEK Ahogy az előző részből kiderült, az itt felsorolt foglalkozások eltérőek, bár mindegyik foglalkozás a vészhelyzetek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos, azonos vagy hasonló egészségügyi és fizikai követelményeket támaszt, hasonló típusú és mértékű környezeti hátrányokat okozhat. A következőkben egységesen tüntetjük fel a felsorolt kilenc foglalkozás gyakorlásának követelményeit. Fizikai megterhelés, környezeti ártalmak A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen attól függően, hogy a veszélyelhárítás melyik részfeladatáról van szó. Riasztás esetén számolni kell: komoly fizikai terheléssel, hosszú munkaidővel, erős stresszel, az időjárás okozta környezeti hatásokkal, veszélyes anyagok okozta sérülésekkel, fokozott balesetveszéllyel, a veszélyeztetett lakosság okozta hátráltató tényezőkkel, váratlan helyzetekkel, párhuzamosan megoldandó, azonos fontosságú feladatokkal. A munkaidő váltásos munkarendet követ (éjszaka, hétvégeken és ünnepnapokon is szolgálatot kell teljesíteni). Gyakran előfordulhat, hogy túlórázásra van szükség. Az éjszakai szolgálat, a rendszertelen szabadidő, hétvégi ügyeletek B-1

27 KÖVETELMÉNYEK hozzátartoznak a szakma gyakorlásához. Egészségügyi követelmények A felsorolt szervezetek egészségi alkalmassági követelményei szigorúbbak a polgári szakmákban meghatározott követelményeknél. Alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, melynek során felvételi alapkövetelmény: a megfelelő fizikai erőnlét, az egészségügyi alkalmasság, a pszichológiai alkalmasság, év közötti korhatár (a jelentkezéskor), a büntetlen előélet, a minimum középfokú végzettség. Kizáró okok például: látáshiba (szemüveg viselése) és színtévesztés cukorbetegség keringési betegségek szervi és idegrendszeri problémák hallási problémák nem megfelelő fizikai állóképesség A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők például, ha a jelölt: jó látást és hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas; fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet; együttműködést kívánó munkát nem végezhet; érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet. B-2

28 KÖVETELMÉNYEK A szakma gyakorlásához szükséges készségek (kompetenciák) például: Az egészségügyi követelményeken túl számos készség megléte elengedhetetlen vagy hasznos a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához: kommunikációs készség, intelligencia, empátia (beleérző képesség), önálló gondolkodás, következtetőképesség, döntéskészség, szakmai szöveg megértése hallás után, beszédkészség szakmai nyelven, kapcsolatteremtő készség, higgadtság, műszaki érdeklődés, képesség a szabályok betartására, irányíthatóság és irányítási képesség. A szakmacsoport sikeres gyakorlásához fontos tantárgyak például: történelem magyar nyelv és irodalom matematika állampolgári / államigazgatási ismeretek, társadalomismeret testnevelés számítástechnika legalább egy idegen nyelv Minden foglalkozás esetében különösen fontos a mások problémái iránti elkötelezettség és a műszaki érdeklődés. B-3

29 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

30 SZAKKÉPZÉS A katasztrófavédelem területén dolgozó szakemberek a munkájuk végzéséhez szükséges képzettséget különböző képzési formákban, különböző szinteken, különböző intézményekben szerezhetik meg. Ezeket ismertetjük most sorban, a korábbi fejezetekből ismert szakmasorrendet követve. A képzések ismertetésénél a mappa korábbi fejezeteiben ismertetett foglalkozásokhoz kapcsolódó képzéseket tárgyaljuk, így a képzési rész nem ismerteti a katasztrófavédelem rendszeréhez kapcsolható teljes képzési struktúrát, csak a katasztrófavédelmi rendszerben található szakterületek egyes elemeit és a kapcsolódó szakképzéseket. 1. Polgári védelmi előadó- és főelőadó-képzés Védelmi igazgatási szakelőadói munkakört polgári védelmi előadó és az erre épülő katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó szakmai végzettséggel lehet betölteni. A szakmát az Országos Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ-s), országosan indított, de az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinációja mellett megvalósuló felnőttképzési tanfolyamokon lehet megszerezni. Ezek a tanfolyamok költségtérítéses formában indulnak, de a katasztrófavédelmi területen dolgozó munkatársak szakképesítéshez jutását a munkáltató általában támogatja. A szakképzés ideje: polgári védelmi előadó szakmához: 350 óra, katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó szakmához: további 250 óra. C-1

31 SZAKKÉPZÉS Az oktatás során az elméleti tantárgyak aránya 70%, a gyakorlati tantárgyaké pedig 30%. A képzés során a hallgatók a következő fő tantárgycsoportokban (modulokban) szerezhetnek ismereteket: a polgári védelmi tevékenység megszervezése; a polgári védelmi tevékenység működtetése; Továbbá főelőadói ráépülésnél: a katasztrófa- és polgári védelmi főelőadói tevékenység (mely pl. a katasztrófa-, terror-, védelmi helyzetek kezeléséhez kapcsolódó tervezési, vezetési, irányítási feladatokat foglalja magában). Akik ezen a területen elhivatottságot éreznek a továbbtanulás, a magasabb képzettség megszerzése iránt, azok továbbtanulhatnak a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Igazgatási Szakán, Katasztrófavédelmi Szakirányon is, ahol akár nappali, akár levelező szakon felsőfokú végzettséget szerezhetnek. 2. Katasztrófavédelmi mérnökök képzése Katasztrófavédelmi mérnök végzettséget a felsőoktatás keretében, jelenleg csak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen induló Mesterképzés (MA) megszerzésével lehet szerezni. A képzés csak levelező rendszerben, költségtérítéses formában indul, és összesen évente kevesebb, mint 100 szakember vehet részt rajta. A képzés ideje: 4 félév. C-2

Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Rendőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa , Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa

Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOCSIS PÁL, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, ALFÖLDI

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben