Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Nincs olyan helyzet, amit ne lehetne rendbe hozni. /J. R. Ward (Jessica Rowley Pell Bird)/ Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek, és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére később kialakultak a vészhelyzetek elhárítására, a veszteségek csökkentésére hivatott szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi rendszer a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Magyarországnak történelme során számos természeti és civilizációs eredetű veszélyhelyzettel, esetleg katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű, hogy legyen például árvíz vagy tűzeset - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelmi rendszer a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalata és gyakorlottsága. A katasztrófavédelmi rendszer számára egyetlen cél létezik: hatékony megelőzéssel, eredményes beavatkozással és sikeres utómunkálatokkal garantálni a társadalom biztonságos mindennapjait. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A magyar katasztrófavédelem országos és megyei szervezetei a tűzoltóság és a polgári védelem állami feladatokat ellátó szervezeteiből jöttek létre. Az összevonás a nagyobb hatékonyság érdekében egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen valósult meg, amelyben a nemzetközi hatások és tapasztalatok is szerepet játszottak. Az összevonásról törvény rendelkezett. A hivatásos katasztrófavédelmi felügyeleti szervezet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzet-kezelési, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Feladatait más állami szervezetekkel, szolgálatokkal, civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal szoros együttműködésben végzi. Hazánkban több, állandósult veszélyforrással kell számolni, például: árvíz és belvíz, ipari és közlekedési balesetek, kiterjedt szabadtéri tüzek, rendkívüli időjárási körülmények hatásai, vegyi és nukleáris veszélyek. Növekvő kockázati tényezőt jelentenek a veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításával kapcsolatos veszélyeztető hatások. Az új típusú veszélyhelyzetek körében megjelent többek között: a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek ellenőrizetlen elterjedése, az illegális migráció, a kritikus infrastruktúra (pl. elektromos hálózat) üzemzavaraival kapcsolatos helyzetek és események. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A katasztrófavédelmi rendszer jövőbeni súlypontjai például: a megelőzési feladatok; az eredményes beavatkozás; a veszélyhelyzet-kezelés rendszerének műszaki-technikai fejlesztési feladatai; a gyorsabb információáramlást biztosító rendszerek, a monitoring (megfigyelő) hálózatok fejlesztése; a tűzoltóságok főként az önkéntes számának növelése; az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, speciális mentőszervezetekkel történő együttműködés; a lakosság előzetes veszélyhelyzeti felkészítése (ezen belül az ifjúság veszélyhelyzeti és tűzvédelmi nevelése). A katasztrófavédelmi helyzetek kezelése, megelőzése mindig valamilyen konkrét eseményt (pl. tűzeset, árvíz) jelent, amelyekhez kapcsolódóan a szakmai felügyeleti feladatokat a katasztrófavédelem szakemberei végzik. A konkrét feladatokat (pl. tűzoltás) pedig az alábbiakban a teljesség igénye nélkül - felsorolt szakmák szakemberei végzik, eltérő felelősségi- és hatáskörrel: tűzoltó (hivatásos állami, hivatásos önkormányzati, önkéntes köztestületi, egyesületi, létesítményi) védelmi igazgatási szakelőadó katasztrófavédelmi mérnök had- és biztonságtechnikai mérnök rendészeti szervező tűzszerész tűzvédelmi technikus tűzvédelmi előadó A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK tűzvédelmi szakmérnök polgári védelmi foglalkozásúak Ebben a mappában a fent felsorolt, katasztrófavédelmi rendszerben található szakterületek egyes elemeit, és a kapcsolódó foglalkozásokat említettük meg. Katasztrófavédelmi feladatok ellátásában persze számos más szakma (pl. mentős, vízügyi szakember, mezőgazdasági szakember, nukleáris energetikai szakember, katonai szakember) képviselője is részt vesz, de ezek a szakmák másik mappákból ismerhetők meg. Védelmi igazgatási szakelőadó Feladata A védelmi igazgatási előadó fő feladatai a különböző veszély- és katasztrófahelyzetek kockázatcsökkentéséhez kapcsolódnak, például: felkészülési időszakban (amikor nincs veszélyhelyzet): o terveket dolgoz ki a polgári lakosság védelme érdekében az alkotmány minősített helyzetei és a kapcsolódó jogszabályok alapján; o gondoskodik a lakossági védőeszközök karbantartásáról és tárolásáról; minősített helyzetekben (pl. veszélyhelyzetben) többek között: o a meglévő tervek alapján közreműködik a lakosságvédelmi intézkedések megvalósításában; o szükség szerint kezdeményezi az üresen maradt épületek, berendezések őrzését. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő), járművek, számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA). Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a szabadban végzi, változó helyszíneken. Alaphelyzetben munkáját irodában is végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a veszélyhelyzet által érintett lakossággal; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (rendőrök, mentők, műszaki mentők, honvédség stb.). Katasztrófavédelmi mérnök Feladata Az okleveles katasztrófavédelmi mérnökök feladatai közé tartozik többek között: a katasztrófavédelem rendszerén belüli szakirányú tevékenység végrehajtásában történő közreműködés; a védelmi létesítmények biztonságtechnikai tervezése; a szakfelszerelések és eszközök ellenőrzése, szükség szerinti működtetése; katasztrófavédelmi (országos és megyei) szervezetek munkájában való részvétel; A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a katasztrófavédelmi rendszer területén lakosságvédelmi tervezési és logisztikai feladatokban történő közreműködés; bekapcsolódás a szakterület kutatási, fejlesztési munkálataiba. Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő), számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA), speciális szoftverek, adatbázisok. Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a szabadban végzi, változó helyszíneken. Alaphelyzetben munkáját irodában is végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (tűzoltók, rendőrök, mentők, honvédség stb.); a veszélyhelyzetben érintett lakossággal. Had- és biztonságtechnikai mérnök Egyes, de szakterületenként eltérő feladatai például: A had- és biztonságtechnikai mérnökök a Magyar Honvédség, továbbá a Tűz- és Polgári Védelem technikai eszközeinek szakértői. Ismerik a védelmi szférában használatos eszközöket, képesek üzemeltetni, alkalmazni és A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK bevezetni új technológiákat. Munkájukhoz tartozik: haditechnikai eszközök üzemfenntartásának tervezése és szervezése; komplex légvédelmi rakéta-, radartechnikai és elektronikai eszközök, katonai kommunikációs és informatikai rendszerekben üzemelő hálózatok, berendezések üzemeltetése; logisztikai, közlekedési, rendszertechnikai és folyamatirányítási feladatok kidolgozása; a katasztrófavédelmi rendszer ismerete. A had- és biztonságtechnikai mérnökök munkájára a polgári élet területén is szükség lehet, például: biztonságtechnikai, rendészeti, személy- és vagyonvédelmi, katasztrófa- és környezetvédelmi, információvédelmi, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatokban. Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA), speciális szoftverek, adatbázisok, telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő). Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK szabadban végzi, változó helyszíneken. Alaphelyzetben munkáját irodában, illetve egyes esetekben szintén terepen végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (tűzoltók, rendőrök, mentők, műszaki mentők, honvédség stb.); a veszélyhelyzetben érintett lakossággal. Rendészeti szervező (ezen belül a katasztrófavédelem területén: ka- tasztrófavédelmi - polgári védelmi szervező és tűzoltószervező) Feladata például: veszélyelhárítási terveket készít; gyakorlatokat, gyakorlásokat szervez; információt gyűjt a veszélyforrásokról, azok mértékéről és a rendelkezésre álló erőforrásokról; szervezi a lakossági riasztást és tájékoztatást; katasztrófa- és polgári védelmi felkészítést végez (munkavállalók, polgári védelmi szervezetek, lakosság); tervezi és szervezi: o az egyéni védelmet; o a mentést; o a helyi és távolsági védelmet; o az anyagi javak védelmét; o a logisztikai támogatást; o az ipari katasztrófa elhárítási feladatait; A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK o a földrengés, földcsuszamlás okozta katasztrófa elhárítási feladatait; o a nukleáris katasztrófa elhárítási feladatait; o a veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófa elhárítási feladatait; o a terrorcselekményekkel összefüggő katasztrófa elhárítási feladatait; o az árvíz, belvíz, helyi vízkár okozta katasztrófa elhárítási feladatait; o a közlekedési, szállítási katasztrófa elhárítási feladatait; o a környezeti katasztrófa elhárítási feladatait; o a rendkívüli időjárásból eredő katasztrófa elhárítási feladatait; o ügyviteli feladatokat; közreműködik a polgári védelmi szervezetek létrehozásában; katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészítést végez; kapcsolatot tart a helyi védelmi bizottságokkal; szakmai segítséget nyújt az önkormányzatok vezetőinek; közreműködik katasztrófává, illetve katasztrófa sújtotta területté nyilvánításban; közreműködik a külső védelmi terv elkészítésében; vizsgálja a település rendezési tervét a veszélyforrások összefüggésében. Munkaeszközei Munkaeszközei elsősorban: számítástechnikai eszközök (számítógép, PDA), telekommunikációs eszközök (telefon, adó-vevő), járművek. Munkahelye Veszélyhelyzetben munkáját részben az épületeken belül, részben a szabadban végzi, változó helyszíneken. A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Alaphelyzetben munkáját irodában is végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (tűzoltók, rendőrök, mentők, műszaki mentők, honvédség stb.); a veszélyhelyzetben érintett lakossággal. Tűzszerész A robbanóanyagok, égő keverékek készítésével, kezelésével és hatástalanításával foglalkozó szakembereket tűzszerészeknek hívjuk. Fő feladataik közé tartozik például: föl nem robbant aknák, bombák, lövedékek megsemmisítése, hatástalanítása vagy szükség esetén elszállítása; bontásra ítélt épületek, kémények felrobbantása; az aknák telepítése, azok felszedése és felrobbantása; jégtorlaszok robbantása; karbantartási feladatok (járművek, szerszámok, berendezések); szakmai ismereteik fejlesztése; részvétel a gyakorlatokon. A tűzszerész tevékenysége során együttműködik más szervezetekkel (tűzoltók, mentők, rendőrség, polgári védelem) is. Munkaeszközei A tűzszerész tevékenysége során nagyon változatos eszközöket használ. A-10

15 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkaeszközök, szerszámok, például: járművek: terepjárók, teherautók tűzszerész egységkészlet kéziszerszámok: franciakulcsok, kalapácsok, fogók és speciális célszerszámok Védőeszközök, például: speciális arc- és kézvédő maszkok teljes védőruhák és csizmák légzés- és hallásvédelmi eszközök Munkahelye Riasztás során munkáját leggyakrabban a szabadban, a tűzszerészeti feladat helyszínén végzi. Ügyeletben munkáját beltéren (az ügyeleti helyszínen) végzi. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival, a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival, a civil lakossággal. A tűzszerészek munkája a tűzoltókéhoz hasonlóan veszélyes feladat. A tűzszerészeti mentesítés feladatait jogszabály rögzíti (142/1999. /IX. 8./ Korm. rendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról). Szervezet szempontjából a tűzszerészek a Magyar Honvédség és a Rendőrség keretein belül találhatóak. A-11

16 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Tűzoltó Először az embereket mentsétek! hangzik a parancsnok kiáltása a téren. A tűzoltók sietve tolják fel a létrát, hogy hozzáférhessenek a fiatal párhoz, akik a füstgomolyba burkolózva egy négyemeletes ház tetején kucorognak, és kétségbeesve kiabálnak segítségért. Végül is sikerült megmenteni őket, a tolólétra segítségével mindkettőjüket lehozták a tetőről. (Egy fiatal tűzoltó beszámolója az első bevetésről.) A Tűzoltóság rendvédelmi szervezet, feladatait törvény és különböző jogszabályok szabályozzák (ld. "E" (utolsó) fejezet, jogszabályi háttér). A tűzoltók évente eseményhez vonulnak, ahol különböző tűz- és káreseteknél, üzemi, közúti, vasúti vagy egyéb baleseteknél, illetve katasztrófával fenyegető eseményeknél az elsődleges, majd az azt követő beavatkozást kell végezniük. A különleges esetekben speciálisan kiképzett, például búvár tűzoltók is dolgoznak. Feladatok például: tűzmegelőzés tűzoltás műszaki mentés tűzvizsgálat Tűzesetek során a tűzoltó feladata például: a veszélyeztetett terület lezárásának, biztosításának kezdeményezése; élet- és vagyonmentés; A-12

17 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a tűz terjedésének megakadályozása; a tűz eloltása. Katasztrófaveszélyes helyzetek elhárításában elsődleges beavatkozási feladatok Természeti katasztrófák bekövetkezésekor (pl. árvíz, belvíz, földrengés, földcsuszamlás): keletkezett károk elhárítása; műszaki mentés közúti, vízi, légi baleseteknél. Tűz vagy baleset következtében kiszabaduló veszélyes anyagok terjedésének megakadályozása, a veszély elhárítása A közlekedésben egyre jobban növekszik a veszélyes anyagok közúti és vasúti szállítása. Ennek következtében jelentős növekedést mutat a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos beavatkozások száma. A vegyi anyagokkal kapcsolatos tűz- és káresetek egyre bonyolultabb feladat elé állítják a tűzoltókat. Elsősegélynyújtás a sérülteknek Bármilyen káresetnél szükség lehet rá, hogy a mentők megérkezéséig a sérültek ellátásáról a tűzoltók gondoskodjanak. A járművek és műszaki eszközök karbantartása, a tűzoltólaktanya rendben tartása A tűzoltók napi programjának részét képezi a karbantartás, hiszen az állandó A-13

18 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK készenléti állapot működőképes járműveket, gépeket és eszközöket igényel. A tűzesetek megelőzését szolgáló propagandatevékenység A tűzvédelmi törvény előírja a lakosság minden rétege számára az alapvető tűzvédelmi ismeretek elsajátítását. Országszerte már eddig is több ezer gyerek tanulta a tűzzel való bánás szabályait játékos formában a tűzoltóság oktatóprogramja segítségével. A lakosság felvilágosítását rendszeresen megjelenő kiadványok szolgálják. A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése intézményeknél A tűzmegelőzés lényege leegyszerűsítve - nem más, mint: a tüzek kialakulásának, terjedésének megelőzése és az ehhez kapcsolódó tervezési hatósági / szakhatósági, tűzvizsgálati tevékenység; a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása. Ezeket a feltételeket tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban rögzítik, ezek betartását rendszeresen ellenőrzik. Tűzvédelmi szakvélemény készítése új épületek, létesítmények átadásakor, új technológiák üzembe helyezésekor A szakhatósági tevékenység során különösen nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a gazdálkodó szervezetek tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzése és az elhárítás feltétele mind a létesítés, mind a használat során érvényesüljön annak érdekében, hogy minél kevesebb esetben keletkezzen tűz. A-14

19 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Tűzesetek keletkezésének és körülményeinek vizsgálata, szakvélemény készítése A tűzvizsgálat során a szakértők a tűz keletkezésének idejét, helyét és okát derítik ki. Tapasztalataikat a tűz megelőzésénél és a tűzvédelem oktatásánál egyaránt felhasználják. Munkaeszközei A tűzoltó tevékenysége során nagyon változatos eszközöket használ. Munkaeszközök, szerszámok, anyagok, például: kézi működtetésű oltókészülékek (porral, habbal és gázzal oltó készülékek) tömlők, kötelek tűzoltó gépjárművek oltást segítő műszaki eszközök (létrák, emelőszerkezetek, hidraulikus feszítő-vágó berendezések, motoros gépek) oltást segítő kéziszerszámok (bontóbalták, kapacs /speciális, ún. kapafejsze/, vasvilla, lapát, ásó) Védőeszközök, például: mentőkötél, mászó öv, védősisak, arcvédő kámzsa sav és hő elleni védőöltözékek, védőcsizmák, védőruhák, védőkesztyűk légzésvédelmi eszközök búvárfelszerelés (csak speciális egységeknél) alpintechnikai felszerelés Munkahelye A munkaidő általában 24/48 órás váltásos szolgálat. A készenléti időben a A-15

20 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK tűzoltók meghatározott napi program alapján végzik tevékenységüket, riasztástól függően: reggel váltás; gépjárművek, védőeszközök átvétele, ellenőrzése; délelőtt foglalkozás, szerelési gyakorlatok; tűzcsapellenőrzések, gyakorlatok, adott szituációk kipróbálása; elméleti továbbképzések a laktanyában; ebéd; sportfoglalkozás; napi karbantartás, gépjármű-vezetési gyakorlat; vacsora; takarodó. Riasztás során a tűzoltó munkáját leggyakrabban a szabadban, a káresemény helyszínén végzi. A munkavégzés rendkívül veszélyes (pl. pincetűz, tetőtűz, erdőtűz, közúti baleset, vízi mentés). A nap bármely időpontjában kaphat a Tűzoltóság riasztást tűzhöz vagy bármilyen káresethez, ahol az ő segítségük szükséges. Riasztáskor kettő percen belül el kell hagyni a laktanyát. Munkája során a tűzoltó kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek munkatársaival (rendőrök, mentők, honvédség stb.); a civil lakossággal. A tűzoltás csapatmunka, nélkülözhetetlen a beosztottak megfelelő felelősségérzete, bizalma egymás és az őket irányító vezetők között. A tűzoltók engedelmességgel tartoznak elöljáróiknak. A-16

21 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A Tűzoltóság működőképességének alapvető feltétele, hogy az egymással kapcsolatban álló egységek tudjanak arról, működési körzetükben saját erőiken felül milyen más erőket, eszközöket vehetnek igénybe. Tűzoltó technikus Feladata A tűzoltó technikus készenléti szolgálatot teljesít, riasztásra azonnal kivonul, hogy a kárt a lehető leggyorsabban felszámolja, illetve lokalizálja. A tűzoltó technikus, mint vonuló tűzoltó, azoknak az eszközöknek a működéséért felel, illetve gondoskodik hibátlan használatukról, amelyeket a kárelhárítás folyamatában használnak. A tűzoltó technikus jellemző feladata például: A vonulásra való készültség állapotának biztosítása: o felszerelések és eszközök ellenőrzése a szolgálat átadás-átvételekor; o eszközök kipróbálása (a málházás ellenőrzése), amelyet az átadásátvételi naplóban rögzít. Tűzoltás, műszaki mentés során a felszerelések-eszközök kezelése, illetve annak irányítása a parancsnok utasításai szerint. A beavatkozást követően a helyszín ellenőrzése, utómunkálatok (újabb tűz kialakulásának megelőzése céljából). Munkaeszközei: A tűzoltó technikus tevékenysége során nagyon változatos eszközöket használ. Munkaeszközök, szerszámok, anyagok, például: szakfelszerelések (kisgépek, eszközök) tűzoltó gépjárművek (például: emelőkosár, daru) A-17

22 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Védőeszközök, például: hő, mérges gázok, sav elleni védőöltözékek védőcsizmák, védőruhák, védőkesztyűk mentőkötél légzésvédelmi eszközök védősisak, arcvédő kámzsa Munkahelye A tűzoltó technikus a tűzoltók telephelyén, illetve a tűzesetek, káresemények helyszínén végzi munkáját. Riasztás során munkáját leggyakrabban a szabadban, a káresemény helyszínén végzi. A munkavégzés rendkívül veszélyes, ezt mindig az adott káreset határozza meg (pl. pincetűz, tetőtűz, erdőtűz, közúti baleset, vízi mentés). Riasztáskor kettő percen belül el kell hagyni a laktanyát. Munkája során kapcsolatba kerül: vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; a védelmi munkában részt vevő más szervezetek műszaki munkatársaival (rendőrök, mentők, honvédség stb.); a civil lakossággal. Tűzvédelmi előadó Az emberi civilizáció legnagyobb vívmánya volt a tűz sokoldalú felhasználásának feltárása, és a hozzá kapcsolódó előnyök mind tudatosabb kihasználása. A tűz az ember számára lehet barát, de ellenséggé is válhat. A tűz használatának szabályozása, a tűz által okozott károk megelőzése egyre nagyobb figyelmet és szaktudást igényel. Ezen a területen van szerepe a A-18

23 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK tűzvédelmi előadónak is. Feladata például: a tűzmegelőzési tevékenység; a tűzvédelem technikai, műszaki és emberi feltételeinek betartása, illetve betartatása; tűzvédelmi szabályok kidolgozása; tűzvédelmi terv kidolgozása; tűzvédelmi szabályok kihelyezése és időszakos felújítása; tűzvédelmi berendezések és szabályok oktatása (az oktatást a munkahely veszélyességétől függően évente vagy kétévente meg kell ismételni); a szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése; adminisztráció (a folyamatok írásban történő rögzítése). Munkaeszközei A tűzvédelmi szabályozás kidolgozásához számítógépet használ. Munkahelye A tűzvédelmi előadó munkahelye az a terület, ahol tűzvédelmi feladatát ellátja. Ez egyaránt lehet: szabad tér, zárt tér. Munkavégzése különböző helyszíneken folyik, kiemelhető, hogy irodai környezetben is kell dolgoznia, hiszen a tervezési, oktatási és adminisztratív tevékenység megköveteli a zárt környezetet. A-19

24 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkája során kapcsolatba kerül: szakmai vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; területileg illetékes Tűzoltóság munkatársaival. Tűzvédelmi szakmérnök A tűzvédelmi szakmérnök épületek tervezése, felújítása vagy átépítése során a tűzvédelemhez kapcsolódó mérnöki feladatokat látja el. Feladata például: tűzvédelmi műszaki leírás készítése (engedélyezési tervek készítésekor); szakmai egyeztetés a tűzvédelmi szakhatósággal; szaktanácsadás, szakértői tevékenység; tűzvédelmi dokumentációk készítése; oktatás, szakvizsgáztatás. Munkaeszközei Mérnöki tervezés során használt (elsősorban számítástechnikai) eszközök és szoftverek. Munkahelye Feladatai jelentős részét irodában, íróasztal mellett végzi. Az ügyfelekkel történő egyeztetés általában a helyszínen történik. vezetőivel, beosztottjaival és munkatársaival; Munkája során kapcsolatba kerül: területileg illetékes szakhatóságok (pl. Tűzoltóság) munkatársaival. A-20

25 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

26 KÖVETELMÉNYEK Ahogy az előző részből kiderült, az itt felsorolt foglalkozások eltérőek, bár mindegyik foglalkozás a vészhelyzetek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos, azonos vagy hasonló egészségügyi és fizikai követelményeket támaszt, hasonló típusú és mértékű környezeti hátrányokat okozhat. A következőkben egységesen tüntetjük fel a felsorolt kilenc foglalkozás gyakorlásának követelményeit. Fizikai megterhelés, környezeti ártalmak A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen attól függően, hogy a veszélyelhárítás melyik részfeladatáról van szó. Riasztás esetén számolni kell: komoly fizikai terheléssel, hosszú munkaidővel, erős stresszel, az időjárás okozta környezeti hatásokkal, veszélyes anyagok okozta sérülésekkel, fokozott balesetveszéllyel, a veszélyeztetett lakosság okozta hátráltató tényezőkkel, váratlan helyzetekkel, párhuzamosan megoldandó, azonos fontosságú feladatokkal. A munkaidő váltásos munkarendet követ (éjszaka, hétvégeken és ünnepnapokon is szolgálatot kell teljesíteni). Gyakran előfordulhat, hogy túlórázásra van szükség. Az éjszakai szolgálat, a rendszertelen szabadidő, hétvégi ügyeletek B-1

27 KÖVETELMÉNYEK hozzátartoznak a szakma gyakorlásához. Egészségügyi követelmények A felsorolt szervezetek egészségi alkalmassági követelményei szigorúbbak a polgári szakmákban meghatározott követelményeknél. Alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, melynek során felvételi alapkövetelmény: a megfelelő fizikai erőnlét, az egészségügyi alkalmasság, a pszichológiai alkalmasság, év közötti korhatár (a jelentkezéskor), a büntetlen előélet, a minimum középfokú végzettség. Kizáró okok például: látáshiba (szemüveg viselése) és színtévesztés cukorbetegség keringési betegségek szervi és idegrendszeri problémák hallási problémák nem megfelelő fizikai állóképesség A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők például, ha a jelölt: jó látást és hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas; fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet; együttműködést kívánó munkát nem végezhet; érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet. B-2

28 KÖVETELMÉNYEK A szakma gyakorlásához szükséges készségek (kompetenciák) például: Az egészségügyi követelményeken túl számos készség megléte elengedhetetlen vagy hasznos a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához: kommunikációs készség, intelligencia, empátia (beleérző képesség), önálló gondolkodás, következtetőképesség, döntéskészség, szakmai szöveg megértése hallás után, beszédkészség szakmai nyelven, kapcsolatteremtő készség, higgadtság, műszaki érdeklődés, képesség a szabályok betartására, irányíthatóság és irányítási képesség. A szakmacsoport sikeres gyakorlásához fontos tantárgyak például: történelem magyar nyelv és irodalom matematika állampolgári / államigazgatási ismeretek, társadalomismeret testnevelés számítástechnika legalább egy idegen nyelv Minden foglalkozás esetében különösen fontos a mások problémái iránti elkötelezettség és a műszaki érdeklődés. B-3

29 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

30 SZAKKÉPZÉS A katasztrófavédelem területén dolgozó szakemberek a munkájuk végzéséhez szükséges képzettséget különböző képzési formákban, különböző szinteken, különböző intézményekben szerezhetik meg. Ezeket ismertetjük most sorban, a korábbi fejezetekből ismert szakmasorrendet követve. A képzések ismertetésénél a mappa korábbi fejezeteiben ismertetett foglalkozásokhoz kapcsolódó képzéseket tárgyaljuk, így a képzési rész nem ismerteti a katasztrófavédelem rendszeréhez kapcsolható teljes képzési struktúrát, csak a katasztrófavédelmi rendszerben található szakterületek egyes elemeit és a kapcsolódó szakképzéseket. 1. Polgári védelmi előadó- és főelőadó-képzés Védelmi igazgatási szakelőadói munkakört polgári védelmi előadó és az erre épülő katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó szakmai végzettséggel lehet betölteni. A szakmát az Országos Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ-s), országosan indított, de az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinációja mellett megvalósuló felnőttképzési tanfolyamokon lehet megszerezni. Ezek a tanfolyamok költségtérítéses formában indulnak, de a katasztrófavédelmi területen dolgozó munkatársak szakképesítéshez jutását a munkáltató általában támogatja. A szakképzés ideje: polgári védelmi előadó szakmához: 350 óra, katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó szakmához: további 250 óra. C-1

31 SZAKKÉPZÉS Az oktatás során az elméleti tantárgyak aránya 70%, a gyakorlati tantárgyaké pedig 30%. A képzés során a hallgatók a következő fő tantárgycsoportokban (modulokban) szerezhetnek ismereteket: a polgári védelmi tevékenység megszervezése; a polgári védelmi tevékenység működtetése; Továbbá főelőadói ráépülésnél: a katasztrófa- és polgári védelmi főelőadói tevékenység (mely pl. a katasztrófa-, terror-, védelmi helyzetek kezeléséhez kapcsolódó tervezési, vezetési, irányítási feladatokat foglalja magában). Akik ezen a területen elhivatottságot éreznek a továbbtanulás, a magasabb képzettség megszerzése iránt, azok továbbtanulhatnak a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Igazgatási Szakán, Katasztrófavédelmi Szakirányon is, ahol akár nappali, akár levelező szakon felsőfokú végzettséget szerezhetnek. 2. Katasztrófavédelmi mérnökök képzése Katasztrófavédelmi mérnök végzettséget a felsőoktatás keretében, jelenleg csak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen induló Mesterképzés (MA) megszerzésével lehet szerezni. A képzés csak levelező rendszerben, költségtérítéses formában indul, és összesen évente kevesebb, mint 100 szakember vehet részt rajta. A képzés ideje: 4 félév. C-2

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

TŰZOLTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TŰZOLTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés TŰZOLTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TŰZOLTÓ Feladatok és tevékenységek Először az

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MÉRNÖKI KÉPZÉSEK

TŰZVÉDELMI MÉRNÖKI KÉPZÉSEK Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet Dr. Beda László főiskolai tanár TŰZVÉDELMI MÉRNÖKI KÉPZÉSEK (jelenlegi helyzet, ismeretanyag fejlesztés) 2013 A mai

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

TŰZOLTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TŰZOLTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TŰZOLTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 861 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Tűzoltó 3. 3.1

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek Szabványok Egyedi megoldások Új szemlélet 2016. október 5. Hegedűs Csaba tű. alez. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Katasztrófavédelmi képzés fejlesztése a Nemzeti. Siófok, november Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3.

Katasztrófavédelmi képzés fejlesztése a Nemzeti. Siófok, november Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3. NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék Katasztrófavédelmi képzés fejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes Iparbiztonsági szakmai napok Siófok,

Részletesebben