A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.)"

Átírás

1 A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról

2 Európai Unió működéséről szóló szerződés ( EUMSz ) 155. cikk (2) bekezdésével összhangban a szociális partnerek együttesen kérhetik, hogy. egyes kérdésekben uniós szinten megkötött megállapodásokat a Bizottság javaslata alapján a Tanács által hozott határozattal hajtsák végre.

3 2008. nov. a HOSPEEM (Európai Kórházi és Egészségügyi Munkáltatói Szövetség) és az EPSU (a Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége) tájékoztatja a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kívánnak kezdeni egy, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló keretmegállapodás megkötése céljából július az európai szociális partnerek aláírták a keretmegállapodást. A Bizottság tájékoztatta a javaslatról az Európai Parlamentet és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot febr. - állásfoglalás május A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

4 1. cikk Ez az irányelv végrehajtja a Mellékletben foglalt, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló, a HOSPEEM és az EPSU által július 17-én aláírt keret-megállapodást. 2. cikk A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján életbe léptetett nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. 3. Cikk A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb május 11-ig megfeleljenek, vagy biztosítják, hogy.a szociális partnerek a szükséges intézkedéseket megállapodás útján bevezessék. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5 Melléklet Preambulum Általános szempontok 1. Cél 2. Hatály 3. Fogalommeghatározások 4. Alapelvek 5. Kockázatértékelés 6. A kockázatok megszüntetése, megelőzése és a kockázatokkal szembeni védelem 7. Tájékoztatás és figyelemfelkeltés 8. Képzés 9. Jelentés 10. Reagálás és utókövetési intézkedések 11. Végrehajtás

6 1. szakasz: Cél megteremtse a lehető legbiztonságosabb munkakörnyezetet, megelőzze az éles vagy hegyes orvosi eszközök által a munkavállalóknak okozott sérüléseket (a tűszúrás okozta sérüléseket is), megvédje a kockázatnak kitett munkavállalókat, integrált megközelítést hozzon létre - a kockázatértékelés, a kockázatok megelőzése, a képzés, tájékoztatás, figyelem felhívás és ellenőrzés terén, reagálási és utókövetési eljárásokat hozzon létre. 2. szakasz: Hatály - Alkalmazni kell: a kórházak és az egészségügyi ágazat valamennyi munkavállalójára, mindazokra, akik a munkáltatók irányítása és felügyelete alá tartoznak. A munkáltatóknak erőfeszítéseket kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy az alvállalkozók is megfeleljenek e megállapodásban előírt rendelkezéseknek.

7 4. szakasz: Alapelvek Jól képzett, erőforrásokkal megfelelően ellátott, stabil munkaerő. A sérülések vagy fertőzések kockázatának megszüntetéséhez vagy minimálisra csökkentéséhez az expozíció megelőzése a legfontosabb. A munkáltatónak kötelessége gondoskodni a munkavállalók biztonságáról és egészségük védelméről a munkavégzéshez kapcsolódó valamennyi területen. A munkavállalók feladata, hogy a képzéssel és a munkáltató utasításaival összhangban ügyeljenek saját egészségükre és biztonságukra, illetve azon személyek egészségére és biztonságára is, akiket tevékenységük érint. Sohasem szabad azt feltételezni, hogy nincs kockázat! A munkáltatók és munkavállalók képviselőinek együtt kell működniük a kockázatok megszüntetése és megelőzése, a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, valamint a biztonságos munkakörnyezet megteremtése érdekében pl. biztonságos eszközök kiválasztásával és használatával kapcsolatos konzultációk, képzés, tájékoztatás és figyelemfelkeltés leghatékonyabb módjának meghatározása. Fontos egy olyan kultúra előmozdítása, amely nem a személyes felelősségre vonáson alapul. A váratlan események jelentésére szolgáló eljárásoknak a rendszertényezőkre kell összpontosítaniuk, nem pedig az egyéni hibákra. A rendszeres jelentéstételt szokásos eljárásnak kell tekinteni.

8 6. szakasz: Kockázatok megszüntetése, megelőzése, védelem Ha az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések és/vagy fertőzés kockázata fennáll teeendők: Az eszközök használatára és ártalmatlanítására, valamint a szennyezett hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó biztonságos eljárások meghatározása és végrehajtása. Az eszközök szükségtelen alkalmazásának megszüntetése a gyakorlat megváltoztatásával. Biztonságvédelmi mechanizmusokkal ellátott orvosi eszközök biztosítása. A kupak visszahelyezésének gyakorlatát azonnali hatállyal be kell tiltani! képzés Egyéni védőeszközök használata. Ha a veszély olyan biológiai anyagoknak történő expozícióból származik, amelyek ellen hatásos oltóanyag létezik védőoltás - a nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban. Tájékoztatni kell a védőoltások beadásának, illetve be nem adásának előnyeiről és hátrányairól, A védőoltást térítésmentesen kell biztosítani valamennyi munkavállaló és hallgató számára.

9 T I L O S!!!

10 Tűszúrás elleni védelmi eszköz használata vérvétel során Vérvétel elött Vérvétel után

11 6. szakasz: Kockázatok megszüntetése, megelőzése, védelem Ha az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések és/vagy fertőzés kockázata fennáll teeendők: Az eszközök használatára és ártalmatlanítására, valamint a szennyezett hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó biztonságos eljárások meghatározása és végrehajtása. Az eszközök szükségtelen alkalmazásának megszüntetése a gyakorlat megváltoztatásával. Biztonságvédelmi mechanizmusokkal ellátott orvosi eszközök biztosítása. A kupak visszahelyezésének gyakorlatát azonnali hatállyal be kell tiltani! képzés Egyéni védőeszközök használata. Ha a veszély olyan biológiai anyagoknak történő expozícióból származik, amelyek ellen hatásos oltóanyag létezik védőoltás - a nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban. Tájékoztatni kell a védőoltások beadásának, illetve be nem adásának előnyeiről és hátrányairól, A védőoltást térítésmentesen kell biztosítani valamennyi munkavállaló és hallgató számára.

12 10. szakasz: Reagálás és utókövetési intézkedések Politikákat és eljárásokat kell bevezetni arra az esetre, ha éles vagy hegyes eszközök sérülést okoznak. Ezekről valamennyi munkavállalót tájékoztatni kell. Ezeknek összhangban kell állniuk az európai jogszabályokkal, a nemzeti/regionális jogszabályokkal és a kollektív szerződésekkel. Szükséges intézkedések: A munkáltató megteszi a sérült munkavállaló ellátásához szükséges azonnali lépéseket, beleértve az expozíciót követő profilaxist és a szükséges orvosi vizsgálatokat, felülvizsgálatot. A munkáltató kivizsgálja a sérülés okait és körülményeit, nyilvántartásba veszi az eseményt, és megteszi a szükséges lépéseket. A munkavállalónak tájékoztatást kell nyújtania annak érdekében, hogy az esemény részletei megismerhetők legyenek. a munkáltató sérülés esetén mérlegeli a következő lépéseket, pl. a munkavállalóknak biztosított tanácsadást és az orvosi ellátást. A rehabilitációnak, további foglalkoztatásnak és kártérítésnek összhangban kell állnia a nemzeti és/vagy ágazati megállapodásokkal vagy jogszabályokkal.

13 Jelenlegi magyar szabályozás 61/1999. (XII. 1.) EüM. sz. rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről A munkáltató felelőssége a biztonságos munkahely, védőeszközök, biztonságos eszközök, védőoltás biztosítása a munkavállaló számára. A munkavállaló kötelessége a fertőződés kockázatának megismerése és a kockázat csökkentésére irányuló védőeszközök használata. 18/ 1998 NM. rendelet az egészségügyi és szociális intézményekben a foglalkoztatás alapfeltétele a HBV védőoltás.

14 Jelenlegi magyar szabályozás évi XLIII. törvény alapján kiadott 1/2002 (I. 11.) EüM számú rendelet a hulladékgazdálkodásról rendelkezik az egészségügyben keletkező veszélyes fertőző hulladékok gyűjtéséről, átmeneti tárolásáról, szállításáról az éles eszközöket szilárdfalú, szúrásálló edényzetben, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni, a gyűjtőeszközön a sárga (fertőzésveszély) színkódot és a nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni, kizárólag a fertőző hulladékok gyűjtésére rendszeresített hulladék-gyűjtő berendezések és eszközök alkalmazhatók, a fertőző hulladékok hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló hűtőkészülékben 0-5 o C-on pedig legfeljebb 30 napig tárolhatók, a lezárt elsődleges gyűjtőeszközöket kinyitni nem szabad!

15 Összefoglalja azon ismereteket, amelyekkel a kockázatok megbecsülhetők Ismerteti a hatékony és ajánlható megelőző intézkedéseket Tájékoztat a pre- és posztexpozíciós profilaxis ajánlott módjairól

16 OEK módszertani levél febr. 07. EPINFO különszám Kockázatok A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10. Testfolyadék típusa vér, vérrel szennyezett Expozíció típusa szúrásos, vágásos sérülés vérrel szennyezett, különösen üreges eszközzel, mély vágás, szúrás Expozíció időtartama Fertőző forrás antigén státusa A sérült személy fogékonysága HBV HCV HIV Átlagos átviteli kockázat 1-30 % 1,8 % 0,3 % Specifikus megelőzés Van (5% non resp.) nincs nincs Posztexpozíciós profilaxis van nincs van

17 OEK módszertani levél febr. 07. EPINFO különszám Ha az expozíció megtörtént: A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10. -Elsősegély - Hagyjuk vérezni a szúrás/vágás helyét - Bő vizes öblítés, sebellátás - Ne nyomkodjuk, kivágni szigorúan tilos Ha a lehetséges fertőzőforrás ismert: HBsAg, anti HCV, anti HIV antitestek vizsgálata Ha negatív nincs szükség további vizsgálatokra és követésre Ha a lehetséges fertőzőforrás nem ismert Meg kell becsülni mi a valószínűsége annak, hogy a forrás HBV, HCV HIV szempontjából magas rizikójú csoportba tartozik Figyelembe kell venni a betegek közötti fertőződés lehetőségét is.

18 A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10. HBV posztexpozíciós ajánlás Forrás Balesetes Teendő HBsAg pozitív HBsAg neg./oltatlan Aktív és passzív HB elleni védőoltás HBsAg pozitív Oltott Emlékeztető HB elleni védőoltás (booster) HBsAg negatív Oltott/oltatlan /HB elleni oltás megkezdése Ismeretlen HB status Ismeretlen HB status Ismert vagy ismeretlen Ismert vagy ismeretlen Oltott HBsAg neg./oltatlan Non responder, fogékony Részlegesen oltott Emlékeztető HB elleni védőoltás (booster) Aktív HBV elleni védőoltás (sorozat) Passzív HB védőoltás a balesetkor, majd 1 hónap múlva ismétlés Aktív oltási sorozat befejezése és passzív HB védőoltás 0 állapot felvétele : HBV serostatus + májfunkció Exponált dolgozó utánkövetés: 3 hónapig havonta, 1 évig 2 havonta

19 Semmelweis Egyetem - XI. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM Egészségügyi dolgozók biztonsága Tűszúrás okozta sérülések Budapest, december 2. Dr. Balogh Zoltán: A tűszúrásos és vágási sérülések okozta balesetek alakulása szakdolgozók körében. Országos reprezentatív mintavétel 2006 (4789), 2008-ban (3824 személy). 99 % kerül kapcsolatba szúró, vágó eszközökkel 86 % naponta többször, % : előfordult, hogy munkája során megszúrta/vágta magát % - műtős asszisztensek, aneszteziológus asszisztensek % - ápoló, szülésznő % - laborasszisztens % - mentésügy % - képalkotó területen dolgozó asszisztens Tűszúrásos balesetek gyakorisága: elmúlt 1 hónapban: 19,4 15,2 % elmúlt 1 évben: 49,8 39,1 %

20 Dr. Balogh Z.: A tűszúrásos és vágási sérülések okozta balesetek alakulása szakdolgozók körében. Orsz. reprezentatív mintavétel 2006 (4789), 2008-ban (3824). Tűszúrásos balesetek főbb okai: % - kapkodás, időszűke % - előre nem látható esemény % - a beteg mozgási reakciói 8-9 % - helytelen eszközhasználat 10-9 % - hiányos, hibás védőfelszerelés 3-3 % - rutintalanság Mi történt a balesetet követően? Jelentetés a felettesnek szóban: % Jelentés a felettesnek írásban: % Munkáltató vizsgálta az okot: % Munkáltató intézkedéseket hozott a megelőzésre: % Fertőzés következett be: 2-1 %

21

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben

Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa 2011. október 14-15., Siófok Nagy Béláné foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Összeállította: dr. Csohán Ágnes osztályvezető főorvos Közreműködtek: dr. Molnár

Részletesebben

Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken. Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Kormányhivatala Munkavédelmi

Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken. Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Kormányhivatala Munkavédelmi Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Bp. Főváros F Kormányhivatala Munkavédelmi és s Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

19. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

19. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 19. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2012.

Részletesebben

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2013.

Részletesebben

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos 24. SZÁMÚ KÖRZET 1077 Budapest, Wesselényi utca 11 HIGIÉNÉS SZABÁLYZAT Hatályba lépett:

Részletesebben

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról [az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 16-i 2003/105/EK

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység 1. számú melléklet: Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb speciális jogszabályi rendelkezések (külön jogszabályokban meghatározott szempontok) a kockázatbecsléssel/kockázatértékeléssel

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben.

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben. EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD: MULTISZEKTORÁLIS IRÁNYMUTATÁSOK A HARMADIK FÉL ÁLTAL A MUNKAVÉGZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ELKÖVETETT ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK ÉS ZAKLATÁS MEGOLDÁSÁRA (I) BEVEZETÉS 1. Jelen iránymutatások

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése Általános szabályok A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos szabályokat alkalmazni kell valamennyi

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben