Határozat nyilvántartás január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációját, valamint az azt követően hozott valamennyi ajánlatkérői döntést. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján - megállapítja, hogy az ÉAOP-5.1.2/D projekt keretében, Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú, KÉ-1317/2013. sz. közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a döntőbizottsági határozatnak megfelelően nem hozható olyan döntés, amely alapján az eljárás jogszerűsége helyreállítható, mivel a dokumentáció megsemmisítésével az eljárásban vett ajánlattétel feltételei nem állapíthatóak meg., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó a) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Egyeki SBSE pályázatot nyújtson be a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése). b) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése). A fejlesztéssel érintett ingatlan: a Vörösmarty utca, amely a Vályogos tó északi részén található. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) beadandó pályázat tervezésére Ft + áfa összeget biztosít. Amennyiben a pályázatot az Egyeki SBSE adja be, az önerőt az Egyeki SBSE számára átadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) a pályázatot az Egyeki SBSE adja be, felhatalmazza a t, hogy együttműködési megállapodást írjon alá a sportegyesülettel, mely megállapodás tartalmazza az áfa összegét is, mint önerőt Bóta Barbara aljegyző, Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke,,, Ecsedi János,, Ecsedi János 5 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) c. pályázat önerejét felhalmozási célú hitelből kívánja fedezni. Az önerő várható mértéke amennyiben Egyek Nagyközség Önkormányzata adja be a pályázatot: Ft Ft, azaz összesen: Ft. Az önerő várható mértéke amennyiben az Egyeki SBSE adja be a pályázatot: Ft (ÁFA),, Bóta Barbara

2 nyilvántartás január 14. napon megtartott 6 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek belterület 1707 és 1742 hrsz-on található Vályogos tó kotrására Ft-ot tervezzenek vagy a közmunkaprogramba vagy az önkormányzat költségvetésébe. Felkéri a Jegyzőt, hogy a tó kotrásának jogi hátterét vizsgálja meg. 7 Kárpátia Eurorégió Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a Kárpátia Eurorégió Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia - Komarovce) alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be január 15. Csepreginé Kocsis Nóra, Bóta Barbara,, Dr. Miluczky 8 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás átalakításáról, a Társulási Megállapodás elfogadásáról 9 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20.) között az állandó rendőri jelenlét biztosítása érdekében kötendő Egyek, Óvoda u. 2. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló megállapodást jóváhagyja. 10 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. háziorvosi praxis helyettesítési díjának 100%-ra történő kiegészítésére éves szinten Ft-ot, az ügyeleti díjra pedig éves szinten Ft-ot biztosít a évi költségvetésben.,,

3 11 12 nyilvántartás január 14. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza t, hogy a január végi testületi ülésre számítsa ki, mennyibe kerülne az önkormányzatnak, ha mind a 3 praxisnál az orvosok fizetését nettó Ft-ra kerekítenék fel úgy, hogy két közalkalmazott asszisztenssel számolnának. A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni január február Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi költségvetésben tervezett működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előirányzatát csökkenti ezer forint előirányzattal, az alábbiak kiadási előirányzatok előirányzatának csökkentésével egyidejűleg: 14 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 12109/152 számú kölcsönszerződés - melynek célja Új gépjárműfecskendő beszerzés - a kölcsön törlesztésének időpontját átütemezi. A szerződésben szereplő február 28. időpontot módosítja március 30. időpontra. A kölcsön teljes futamideje alatt, a kölcsön lejáratáig minden év március 30.-án törleszti a tárgyévi esedékes törlesztő részletet. Felhatalmazza a t a szerződésmódosítás kezdeményezésére a pénzintézet felé február 28. és 15 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 470/2013.(XI.28.) számon hozott határozatát az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a támogatási szerződéssel és a közbeszerzési eljárás előírásával nem ütközik, akkor a tanyafejlesztési pályázat keretében a MUMGÉP FG 104 típusú függesztett gréderre bruttó Ft összegben, és a SAMASZ Z010/1H típusú dobos kaszára bruttó Ft összegben, összesen Ft összegben az Umwelt Kft. (6724 Szeged, Rókusi krt. 90.) árajánlatát fogadja el.

4 nyilvántartás február 05. napon megtartott 16 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót elfogadja. Javasolja a dologi kiadások ésszerű csökkentését. 17 a.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. b.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. c.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Hámori Lajos fogszakorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. A tájékoztatóban szereplő, fogorvosi rendelő bővítésére vonatkozó kérelmet elviekben támogatja. 18 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. háziorvosi praxis meghirdetése c. napirendet a költségvetés tárgyalásakor tűzi újra napirendre Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az asszisztensek vérvételi feladatának finanszírozására olyan megoldást keressenek, mely az önkormányzatnak nem kerül kiadásba, folytassanak további egyeztetéseket az asszisztensekkel. Egyeztetés után újra tárgyalja a napirendet. 20 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mozgó Szakorvosi Szolgálat működtetéséhez támogatási kérelem c. napirendet a költségvetés tárgyalásakor tűzi újra napirendre

5 nyilvántartás február 05. napon megtartott 21 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség évi foglalkoztatás politikájáról szóló beszámolót elfogadja, valamint a Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének munkanélküliség helyzetéről, a kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi., Bóta Barbara aljegyző 22 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Javasolja, hogy vizsgálják meg az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. átszervezésének lehetőségét, valamint a költségvetésben buszbérlet vásárlására tervezett összeg megemelését. 23 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 24 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek és Környéke Szociális Szövetkezetet kérjék meg, hogy csatolják be a szövetkezet alapszabályát. Csatoljanak be egy éves pénzügyi tervet, amiből kiderül, hogy hány embert szeretnének foglalkoztatni, kik vannak benne a szociális szövetkezetben, mit szeretnének csinálni, mik a céljaik, és derüljön ki, milyen kötelezettséget vállalnak a kérelemben foglaltakért cserébe. 25 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház munkatervét elfogadja az alábbi módosítással: A november 15. napjára tervezett Házassági Évforduló tavasszal (május vagy június hónapban) kerüljön megrendezésre. Gábor Istvánné könyvtárvezető

6 nyilvántartás február 05. napon megtartott 26 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár vezetője - a 188/2013.(V.30.) számú határozatban meghatározott bérleti díjtól eltérően - az alábbiak szerint kösse meg a bérleti szerződést: Gábor Istvánné könyvtárvezető Német alapoktól nyelvi képzés (60 óra) terembérleti díja: Ft. (1000.-Ft./óra) 27 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériumához a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására (ALFA támogatás) történő pályázat benyújtását a tájház melléképület, gazdasági épület részének rekonstrukciójára. Gábor Istvánné könyvtárvezető Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság évi költségvetését elfogadja azzal, hogy Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita Önkormányzata lakosságszám arányosan fizesse meg a tűzoltóság működéshez a hozzájárulást. A lakosságszám arányos finanszírozás alapján a koncepcióban betervezetthez képest plusz FT-ot hagy jóvá a tűzoltóság részére., tűzoltóparancsno k 30 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben az Egyek Önkormányzati Tűzoltóságnál finanszírozási zavar lép fel, az éves finanszírozásuk terhére előleget adhasson akár az éves finanszírozásuk mértékének 100%-áig.,

7 nyilvántartás február 05. napon megtartott 31 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható évi feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 32 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 33 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 34 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi munkatervet az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására 2012-június 1-i hatállyal kötött megállapodást felülvizsgálta azt továbbra is hatályában tartja.

8 nyilvántartás február 05. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vizsgálják meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel történő együttműködés lehetőségét. Amennyiben nincs rá lehetőség és a becsült érték eléri a közbeszerzési értékhatárt kezdődjön meg a közbeszerzési eljárás előkészítése. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tárolószín építésével kapcsolatosan felmerült többletmunka kiegyenlítése érdekében az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. - továbbiakban Kft Ft+ÁFA összeget tervezzen be a évi költségvetésébe. A Kft. fenti összeget fizesse ki a kivitelezői munkákat elvégző Humán-Épker Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla 66. 1/3) részére az ÁFA tv. figyelembevételével. A kifizetéshez készüljön közöttük egy megállapodás melyből kiderül, hogy felek fenti összeg rendezésén túl az üggyel kapcsolatos további követeléssel nem élnek egymás felé.,, Magyar Éva Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul, ahhoz, hogy a és az Al a krízis segélyt időarány meghatározása nélkül oszthassa ki. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Major Jánosné továbbfoglalkoztatás biztosítására vonatkozó kérelmében elhalasztja a döntést. Vizsgálják meg, milyen egyéb lehetőségek vannak a továbbfoglalkoztatás biztosítására., Holló János al, Bóta Barbara aljegyző 40 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közterületi térfigyelő rendszerre vonatkozó rendszer-felügyeleti szerződést az önkormányzat kösse meg a WBS Rendszerház Kft-vel, 6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.) melynek fedezete a évi költségvetésben biztosítva van.

9 nyilvántartás február 05. napon megtartott 41 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben a kazánprogramban lesz pályázati kiírás a fejlesztési hitel terhére megrendelje az étterem és a Szöghatár Kft. iroda épület biomassza telepítésének terveit. 42 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben a munkaügyi központ elfogadja a pályázatot, a 4K Stúdió Kft-től (4024 DEBRECEN, NAP UTCA 5. II/8.) rendelje meg az Egyek 1651/1 1651/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó önkormányzati telephely építési engedélyes tervét, és kiviteli tervét, melynek elkészítéséhez a 4K Stúdió Kft. a meglévő tanulmánytervet használja fel, úgy hogy a tervek költsége 1 millió Ft alatt legyen. 43 A települési ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásokkal kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről - hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt, a jelen határozatban üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a és a évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi üzemezés szerint kerüljön sor: 44 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Jegyzőt, nézze meg, hogy milyen rendeletalkotásra van lehetőség a szeszesital közterületen történő fogyasztásának szabályozására. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 45 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a pályázati felhívást a környezetvédelmi alapra az alábbi módosítással:, Dr. Antal László, Sűveges Sándorné

10 nyilvántartás február 05. napon megtartott 46 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a február havi Egyeki Hírmondóban jelenjen meg egy felhívás az Egyeki Hírmondó felelős kiadói feladatának elvégzésére. A pályázatot benyújtók jelöljék meg mennyiért kívánják ezt a feladatot elvégezni. A Képviselő-testület a soron következő ülésen válasszon a pályázók közül. Fazekas Sándor lemondását az új felelős kiadó személy meghatározása után fogadja el a Képviselő-testület Tárgy: Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia - Komarovce) alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhívja a Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tervezett vezetőinek a figyelmét, arra, hogy az EGTC-ről szóló jogszabályokban változás történt, ami nincs összhangban a kibocsátott alapító okirattal, és kérik szinkronba hozni. Egyebekben támogatják, elfogadják, de ezt kérik korrigálni. Illetve az összes tag figyelmét fel kellene hívni erre a lényeges változásra január Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, Bocskai u. 17. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg. 50 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt követelésekről lemond, figyelembe véve, hogy a követelések behajtása sikertelen kimenetelű volt az elmúlt években: Amennyiben az elkövetkezendő időszakban tudomására jut az önkormányzatnak a fenti követelések behajthatósága, úgy azokat ismételten elő kell írni és be kell hajtani.,

11 nyilvántartás február 24. napon megtartott 51 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. számú háziorvosi körzettel kapcsolatban a tájékoztatót elfogadja. 52 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közmunkaprogramban részt vevő dolgozók részére az önkormányzat és a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet által szervezett kedvezményes számlanyitási akcióról szóló tájékoztatást elfogadja. 53 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi munkatervet az alábbiak szerint módosítja: - A március 5-re tervezett soros ülését a évi költségvetés elfogadásához igazodva március 13-ra teszi át., Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház pályázatot nyújtson be az előterjesztésben foglaltak szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jogi Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kiírt pályázat keretében gyermeknapi egész napos rendezvény támogatására Gábor Istvánné könyvtárvezető

12 nyilvántartás március 13. napon megtartott 55 Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 56 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy engedélyezi a környezetvédelmi alap elkülönített számlájáról ezer forint összeg felhasználását az alábbi kiadásokra:, 57 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 58 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető őrzését közmunkások bevonásával oldják meg, míg térfigyelő rendszer kiépítése nem oldódik meg. A polgárőrséggel egyeztessenek ebben a kérdésben. 59 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közköltséget temetés évi díjáról (bruttó ,- Ft) szóló tájékoztatást tudomásul veszi., Hegyi Elemérné

13 nyilvántartás március 13. napon megtartott 60 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. 61 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót. A polgárőrség részéről több megjelenést kér a Képviselő-testületi üléseken. 62 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgárőr iroda október, november és december havi fűtési költségét nem kéri megfizetni a polgárőrségtől. Az a i Hivatal évi dologi kiadásai között kerüljön elszámolásra., Tardi Kálmán Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke 63 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgárőrség és a falugazdász irodájának fűtési költségét közvetett támogatásként átadja az Egyeki Polgárőrség és a falugazdász részére. Valamint az ezzel kapcsolatos kiadások a i hivatal dologi kiadásait csökkentik, ugyanilyen mértékben az önkormányzat dologi kiadásai növekednek. 64 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szöghatár Kft-nek, hogy a március 29-én tartandó Polgárőr közgyűlés megtartásához biztosítsa az Egyek Hunyadi u. 48/c. szám alatti éttermet és a bérleti díjtól tekintsen el. A költségekről a Polgárőrség egyeztessen a Szöghatár Kftvel. Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke, Magyar Éva ügyvezető

14 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Egyeki Polgárőrség kérelmét, és a részére elkülönített önkormányzati támogatásból Ft-ot biztosít március 21-ig a polgárőrség részére a Belügyminisztérium Polgárőrségek számára elkülönített keretéből nyert utófinanszírozott támogatás elszámolása érdekében. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: Ft/m 2 /év Az étterem nagytermének alkalmi rendezvényekre megállapított használati díja: Közintézmények bérleti díjai: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: , , intézményvezető k, Egyeki Szöghatár Kft Helypénzbeszedő, Egyeki Szöghatár Kft. 68 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 69 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3-as számú háziorvosi körzet praxisjogát től térítésmentesen Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos részére átadja és

15 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: III.2.3) pont Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: A dokumentáció ellenértéke Ft + áfa összeg. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok II. pontjában Az ajánlattételi dokumentáció átadását a Tempusz Class Tanácsadó és Szolgáltató Kft. bonyolítja., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó 73 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja:ii.3) pontban a befejezés határidejeként megjelölt 2014/08/31 dátum kerüljön törlésre. Felhatalmazza a t, hogy amennyiben az önkormányzat megkapja a támogató levelet, annak tükrében beírja az abban megjelölt határidőt., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó 74 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásban szereplő határidőkkel kapcsolatban egyeztessen és döntsön a Tempusz Class Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó

16 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 75 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást elfogadja. 76 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Egyek Nagyközségben az alábbi szavazatszámláló bizottsági tagokat megválasztotta:, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 77 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben lehetséges a vérvételi feladatokat a közmunkaprogram keretében kívánja ellátni. Amennyiben ez nem lehetséges a napirendet a március havi soros ülésén újratárgyalja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Major Jánosné továbbfoglalkoztatására Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére ,, Bóta Barbara 79 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház az Egyeki Tájházzal belépjen a Magyarországi Tájházak Szövetségébe. Gábor Istvánné könyvtárvezető

17 80 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház december 31-ig vezesse be az elektronikus katalógust, és azt követően végezze el a teljes körű leltárt Gábor Istvánné könyvtárvezető 81 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szállítói előleg folyósítása a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történik., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 82 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: 3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye, pénzügyi feltételei: Az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlattételi felhívás csak CD-én kerül átadásra az ajánlattevő részére., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 83 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentációt az alábbiak szerint módosítja: II.2.8. Egyéb biztosítékok Amennyiben az ajánlattevő a biztosítéko(ka)t az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesíti, akkor a biztosíték(ok) összegét az ajánlatkérő Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Egyeki kirendeltségénél vezetett számú fizetési számlájára kell befizetni/átutalni., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 84 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt mérleg és eredmény- kimutatás alapján megállapítható, hogy a felhívás megküldését megelőző 3 évből (2010., 2011., és 2012,) 2-nél több évben veszteségesen működött., Dr. Kovács Tibor ügyvéd

18 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 85 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P2.) Alkalmatlan az, az ajánlattevő, aki a 2012-üzleti évben legalább 50 millió forint nettó árbevétellel és a közbeszerzés tárgya (vállalkozási szerződés építési-szerelési tevékenységre) szerinti legalább 25 millió forint nettó árbevétellel nem rendelkezik, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 86 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Műszaki és szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt 5 évben összességében minimum nettó 50 millió forint nettó értékű építési beruházásra vonatkozó referenciával., Dr. Kovács Tibor ügyvéd Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást elfogadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ét (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.) meghívja., Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 89 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Józsa Kft-ét (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.) meghívja., Dr. Kovács Tibor ügyvéd

19 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Universal Bau 96 Bt-ét (4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.) meghívja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Morotva-Víz-Energia Kft-ét (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25.) meghívja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása" c. pályázat közbeszerzési eljárásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: Dr. Kovács Tibor ügyvéd Kótai Csaba építész Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző, Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 93 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza t a társulási megállapodás aláírására. 94 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye részére a évben biztosított Ft pénzbeli támogatás összegének csökkentését jóváhagyja a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületeire vonatkozó világító testek bérleti díjának Ft/hó összegével, azaz évi Ft összeggel. Amennyiben a Caminus Zrt. a hatályos bérleti szerződés szerint - az infláció mértékével növeli a világítótestek bérleti díját, úgy annak megfelelően módosul a pénzbeli támogatáscsökkentésének mértéke is.

20 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 95 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műfüves pályára abban az esetben nyújtsanak be pályázatot, ha az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete vállalja a pálya fenntartását, karbantartását., Bóta Barbara aljegyző 96 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műfüves pálya építésére az Egyek 1661/2 hrsz-ú területre adják be a pályázatot, amennyiben ezen a helyszínen az opcionálisan választható lelátó elfér., Bóta Barbara aljegyző 97 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 95/2014.(III.13.) sz. és a 96/2014.(III.13.) sz. határozatban meghatározott feltételekkel egyetért az Egyek 1661/2 hrsz-ú helyszínen műfüves pálya építésére történő pályázat benyújtásával, pályázat előkészítésével., Bóta Barbara aljegyző 98 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületével a sportpálya fenntartására kötött szerződést felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az önkormányzat kikötheti-e, hogy az egyeki lakosok tagdíj befizetése nélkül is bemehessenek a sportpályára. A napirendet a március havi soros ülésén újra tárgyalja., Egyeki SBSE 99 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a sportpálya minden egyeki lakos előtt álljon nyitva, és ennek ne legyen feltétele az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületének tagságába történő belépés., Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK. 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 2014. évi 8. szám 2014. április 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 16/2014. (IV.

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben