Határozat nyilvántartás január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációját, valamint az azt követően hozott valamennyi ajánlatkérői döntést. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján - megállapítja, hogy az ÉAOP-5.1.2/D projekt keretében, Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú, KÉ-1317/2013. sz. közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a döntőbizottsági határozatnak megfelelően nem hozható olyan döntés, amely alapján az eljárás jogszerűsége helyreállítható, mivel a dokumentáció megsemmisítésével az eljárásban vett ajánlattétel feltételei nem állapíthatóak meg., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó a) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Egyeki SBSE pályázatot nyújtson be a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése). b) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése). A fejlesztéssel érintett ingatlan: a Vörösmarty utca, amely a Vályogos tó északi részén található. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) beadandó pályázat tervezésére Ft + áfa összeget biztosít. Amennyiben a pályázatot az Egyeki SBSE adja be, az önerőt az Egyeki SBSE számára átadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) a pályázatot az Egyeki SBSE adja be, felhatalmazza a t, hogy együttműködési megállapodást írjon alá a sportegyesülettel, mely megállapodás tartalmazza az áfa összegét is, mint önerőt Bóta Barbara aljegyző, Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke,,, Ecsedi János,, Ecsedi János 5 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) c. pályázat önerejét felhalmozási célú hitelből kívánja fedezni. Az önerő várható mértéke amennyiben Egyek Nagyközség Önkormányzata adja be a pályázatot: Ft Ft, azaz összesen: Ft. Az önerő várható mértéke amennyiben az Egyeki SBSE adja be a pályázatot: Ft (ÁFA),, Bóta Barbara

2 nyilvántartás január 14. napon megtartott 6 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek belterület 1707 és 1742 hrsz-on található Vályogos tó kotrására Ft-ot tervezzenek vagy a közmunkaprogramba vagy az önkormányzat költségvetésébe. Felkéri a Jegyzőt, hogy a tó kotrásának jogi hátterét vizsgálja meg. 7 Kárpátia Eurorégió Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a Kárpátia Eurorégió Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia - Komarovce) alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be január 15. Csepreginé Kocsis Nóra, Bóta Barbara,, Dr. Miluczky 8 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás átalakításáról, a Társulási Megállapodás elfogadásáról 9 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20.) között az állandó rendőri jelenlét biztosítása érdekében kötendő Egyek, Óvoda u. 2. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló megállapodást jóváhagyja. 10 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. háziorvosi praxis helyettesítési díjának 100%-ra történő kiegészítésére éves szinten Ft-ot, az ügyeleti díjra pedig éves szinten Ft-ot biztosít a évi költségvetésben.,,

3 11 12 nyilvántartás január 14. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza t, hogy a január végi testületi ülésre számítsa ki, mennyibe kerülne az önkormányzatnak, ha mind a 3 praxisnál az orvosok fizetését nettó Ft-ra kerekítenék fel úgy, hogy két közalkalmazott asszisztenssel számolnának. A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni január február Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi költségvetésben tervezett működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előirányzatát csökkenti ezer forint előirányzattal, az alábbiak kiadási előirányzatok előirányzatának csökkentésével egyidejűleg: 14 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 12109/152 számú kölcsönszerződés - melynek célja Új gépjárműfecskendő beszerzés - a kölcsön törlesztésének időpontját átütemezi. A szerződésben szereplő február 28. időpontot módosítja március 30. időpontra. A kölcsön teljes futamideje alatt, a kölcsön lejáratáig minden év március 30.-án törleszti a tárgyévi esedékes törlesztő részletet. Felhatalmazza a t a szerződésmódosítás kezdeményezésére a pénzintézet felé február 28. és 15 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 470/2013.(XI.28.) számon hozott határozatát az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a támogatási szerződéssel és a közbeszerzési eljárás előírásával nem ütközik, akkor a tanyafejlesztési pályázat keretében a MUMGÉP FG 104 típusú függesztett gréderre bruttó Ft összegben, és a SAMASZ Z010/1H típusú dobos kaszára bruttó Ft összegben, összesen Ft összegben az Umwelt Kft. (6724 Szeged, Rókusi krt. 90.) árajánlatát fogadja el.

4 nyilvántartás február 05. napon megtartott 16 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót elfogadja. Javasolja a dologi kiadások ésszerű csökkentését. 17 a.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. b.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. c.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Hámori Lajos fogszakorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. A tájékoztatóban szereplő, fogorvosi rendelő bővítésére vonatkozó kérelmet elviekben támogatja. 18 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. háziorvosi praxis meghirdetése c. napirendet a költségvetés tárgyalásakor tűzi újra napirendre Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az asszisztensek vérvételi feladatának finanszírozására olyan megoldást keressenek, mely az önkormányzatnak nem kerül kiadásba, folytassanak további egyeztetéseket az asszisztensekkel. Egyeztetés után újra tárgyalja a napirendet. 20 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mozgó Szakorvosi Szolgálat működtetéséhez támogatási kérelem c. napirendet a költségvetés tárgyalásakor tűzi újra napirendre

5 nyilvántartás február 05. napon megtartott 21 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség évi foglalkoztatás politikájáról szóló beszámolót elfogadja, valamint a Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének munkanélküliség helyzetéről, a kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi., Bóta Barbara aljegyző 22 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Javasolja, hogy vizsgálják meg az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. átszervezésének lehetőségét, valamint a költségvetésben buszbérlet vásárlására tervezett összeg megemelését. 23 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 24 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek és Környéke Szociális Szövetkezetet kérjék meg, hogy csatolják be a szövetkezet alapszabályát. Csatoljanak be egy éves pénzügyi tervet, amiből kiderül, hogy hány embert szeretnének foglalkoztatni, kik vannak benne a szociális szövetkezetben, mit szeretnének csinálni, mik a céljaik, és derüljön ki, milyen kötelezettséget vállalnak a kérelemben foglaltakért cserébe. 25 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház munkatervét elfogadja az alábbi módosítással: A november 15. napjára tervezett Házassági Évforduló tavasszal (május vagy június hónapban) kerüljön megrendezésre. Gábor Istvánné könyvtárvezető

6 nyilvántartás február 05. napon megtartott 26 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár vezetője - a 188/2013.(V.30.) számú határozatban meghatározott bérleti díjtól eltérően - az alábbiak szerint kösse meg a bérleti szerződést: Gábor Istvánné könyvtárvezető Német alapoktól nyelvi képzés (60 óra) terembérleti díja: Ft. (1000.-Ft./óra) 27 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériumához a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására (ALFA támogatás) történő pályázat benyújtását a tájház melléképület, gazdasági épület részének rekonstrukciójára. Gábor Istvánné könyvtárvezető Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság évi költségvetését elfogadja azzal, hogy Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita Önkormányzata lakosságszám arányosan fizesse meg a tűzoltóság működéshez a hozzájárulást. A lakosságszám arányos finanszírozás alapján a koncepcióban betervezetthez képest plusz FT-ot hagy jóvá a tűzoltóság részére., tűzoltóparancsno k 30 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben az Egyek Önkormányzati Tűzoltóságnál finanszírozási zavar lép fel, az éves finanszírozásuk terhére előleget adhasson akár az éves finanszírozásuk mértékének 100%-áig.,

7 nyilvántartás február 05. napon megtartott 31 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható évi feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 32 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 33 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 34 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi munkatervet az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására 2012-június 1-i hatállyal kötött megállapodást felülvizsgálta azt továbbra is hatályában tartja.

8 nyilvántartás február 05. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vizsgálják meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel történő együttműködés lehetőségét. Amennyiben nincs rá lehetőség és a becsült érték eléri a közbeszerzési értékhatárt kezdődjön meg a közbeszerzési eljárás előkészítése. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tárolószín építésével kapcsolatosan felmerült többletmunka kiegyenlítése érdekében az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. - továbbiakban Kft Ft+ÁFA összeget tervezzen be a évi költségvetésébe. A Kft. fenti összeget fizesse ki a kivitelezői munkákat elvégző Humán-Épker Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla 66. 1/3) részére az ÁFA tv. figyelembevételével. A kifizetéshez készüljön közöttük egy megállapodás melyből kiderül, hogy felek fenti összeg rendezésén túl az üggyel kapcsolatos további követeléssel nem élnek egymás felé.,, Magyar Éva Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul, ahhoz, hogy a és az Al a krízis segélyt időarány meghatározása nélkül oszthassa ki. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Major Jánosné továbbfoglalkoztatás biztosítására vonatkozó kérelmében elhalasztja a döntést. Vizsgálják meg, milyen egyéb lehetőségek vannak a továbbfoglalkoztatás biztosítására., Holló János al, Bóta Barbara aljegyző 40 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közterületi térfigyelő rendszerre vonatkozó rendszer-felügyeleti szerződést az önkormányzat kösse meg a WBS Rendszerház Kft-vel, 6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.) melynek fedezete a évi költségvetésben biztosítva van.

9 nyilvántartás február 05. napon megtartott 41 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben a kazánprogramban lesz pályázati kiírás a fejlesztési hitel terhére megrendelje az étterem és a Szöghatár Kft. iroda épület biomassza telepítésének terveit. 42 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben a munkaügyi központ elfogadja a pályázatot, a 4K Stúdió Kft-től (4024 DEBRECEN, NAP UTCA 5. II/8.) rendelje meg az Egyek 1651/1 1651/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó önkormányzati telephely építési engedélyes tervét, és kiviteli tervét, melynek elkészítéséhez a 4K Stúdió Kft. a meglévő tanulmánytervet használja fel, úgy hogy a tervek költsége 1 millió Ft alatt legyen. 43 A települési ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásokkal kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről - hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt, a jelen határozatban üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a és a évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi üzemezés szerint kerüljön sor: 44 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Jegyzőt, nézze meg, hogy milyen rendeletalkotásra van lehetőség a szeszesital közterületen történő fogyasztásának szabályozására. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 45 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a pályázati felhívást a környezetvédelmi alapra az alábbi módosítással:, Dr. Antal László, Sűveges Sándorné

10 nyilvántartás február 05. napon megtartott 46 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a február havi Egyeki Hírmondóban jelenjen meg egy felhívás az Egyeki Hírmondó felelős kiadói feladatának elvégzésére. A pályázatot benyújtók jelöljék meg mennyiért kívánják ezt a feladatot elvégezni. A Képviselő-testület a soron következő ülésen válasszon a pályázók közül. Fazekas Sándor lemondását az új felelős kiadó személy meghatározása után fogadja el a Képviselő-testület Tárgy: Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia - Komarovce) alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhívja a Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tervezett vezetőinek a figyelmét, arra, hogy az EGTC-ről szóló jogszabályokban változás történt, ami nincs összhangban a kibocsátott alapító okirattal, és kérik szinkronba hozni. Egyebekben támogatják, elfogadják, de ezt kérik korrigálni. Illetve az összes tag figyelmét fel kellene hívni erre a lényeges változásra január Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, Bocskai u. 17. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg. 50 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt követelésekről lemond, figyelembe véve, hogy a követelések behajtása sikertelen kimenetelű volt az elmúlt években: Amennyiben az elkövetkezendő időszakban tudomására jut az önkormányzatnak a fenti követelések behajthatósága, úgy azokat ismételten elő kell írni és be kell hajtani.,

11 nyilvántartás február 24. napon megtartott 51 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. számú háziorvosi körzettel kapcsolatban a tájékoztatót elfogadja. 52 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közmunkaprogramban részt vevő dolgozók részére az önkormányzat és a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet által szervezett kedvezményes számlanyitási akcióról szóló tájékoztatást elfogadja. 53 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi munkatervet az alábbiak szerint módosítja: - A március 5-re tervezett soros ülését a évi költségvetés elfogadásához igazodva március 13-ra teszi át., Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház pályázatot nyújtson be az előterjesztésben foglaltak szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jogi Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kiírt pályázat keretében gyermeknapi egész napos rendezvény támogatására Gábor Istvánné könyvtárvezető

12 nyilvántartás március 13. napon megtartott 55 Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 56 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy engedélyezi a környezetvédelmi alap elkülönített számlájáról ezer forint összeg felhasználását az alábbi kiadásokra:, 57 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 58 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető őrzését közmunkások bevonásával oldják meg, míg térfigyelő rendszer kiépítése nem oldódik meg. A polgárőrséggel egyeztessenek ebben a kérdésben. 59 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közköltséget temetés évi díjáról (bruttó ,- Ft) szóló tájékoztatást tudomásul veszi., Hegyi Elemérné

13 nyilvántartás március 13. napon megtartott 60 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. 61 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót. A polgárőrség részéről több megjelenést kér a Képviselő-testületi üléseken. 62 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgárőr iroda október, november és december havi fűtési költségét nem kéri megfizetni a polgárőrségtől. Az a i Hivatal évi dologi kiadásai között kerüljön elszámolásra., Tardi Kálmán Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke 63 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgárőrség és a falugazdász irodájának fűtési költségét közvetett támogatásként átadja az Egyeki Polgárőrség és a falugazdász részére. Valamint az ezzel kapcsolatos kiadások a i hivatal dologi kiadásait csökkentik, ugyanilyen mértékben az önkormányzat dologi kiadásai növekednek. 64 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szöghatár Kft-nek, hogy a március 29-én tartandó Polgárőr közgyűlés megtartásához biztosítsa az Egyek Hunyadi u. 48/c. szám alatti éttermet és a bérleti díjtól tekintsen el. A költségekről a Polgárőrség egyeztessen a Szöghatár Kftvel. Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke, Magyar Éva ügyvezető

14 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Egyeki Polgárőrség kérelmét, és a részére elkülönített önkormányzati támogatásból Ft-ot biztosít március 21-ig a polgárőrség részére a Belügyminisztérium Polgárőrségek számára elkülönített keretéből nyert utófinanszírozott támogatás elszámolása érdekében. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: Ft/m 2 /év Az étterem nagytermének alkalmi rendezvényekre megállapított használati díja: Közintézmények bérleti díjai: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: , , intézményvezető k, Egyeki Szöghatár Kft Helypénzbeszedő, Egyeki Szöghatár Kft. 68 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 69 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3-as számú háziorvosi körzet praxisjogát től térítésmentesen Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos részére átadja és

15 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: III.2.3) pont Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: A dokumentáció ellenértéke Ft + áfa összeg. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok II. pontjában Az ajánlattételi dokumentáció átadását a Tempusz Class Tanácsadó és Szolgáltató Kft. bonyolítja., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó 73 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja:ii.3) pontban a befejezés határidejeként megjelölt 2014/08/31 dátum kerüljön törlésre. Felhatalmazza a t, hogy amennyiben az önkormányzat megkapja a támogató levelet, annak tükrében beírja az abban megjelölt határidőt., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó 74 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásban szereplő határidőkkel kapcsolatban egyeztessen és döntsön a Tempusz Class Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó

16 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 75 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást elfogadja. 76 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Egyek Nagyközségben az alábbi szavazatszámláló bizottsági tagokat megválasztotta:, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 77 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben lehetséges a vérvételi feladatokat a közmunkaprogram keretében kívánja ellátni. Amennyiben ez nem lehetséges a napirendet a március havi soros ülésén újratárgyalja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Major Jánosné továbbfoglalkoztatására Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére ,, Bóta Barbara 79 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház az Egyeki Tájházzal belépjen a Magyarországi Tájházak Szövetségébe. Gábor Istvánné könyvtárvezető

17 80 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház december 31-ig vezesse be az elektronikus katalógust, és azt követően végezze el a teljes körű leltárt Gábor Istvánné könyvtárvezető 81 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szállítói előleg folyósítása a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történik., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 82 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: 3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye, pénzügyi feltételei: Az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlattételi felhívás csak CD-én kerül átadásra az ajánlattevő részére., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 83 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentációt az alábbiak szerint módosítja: II.2.8. Egyéb biztosítékok Amennyiben az ajánlattevő a biztosítéko(ka)t az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesíti, akkor a biztosíték(ok) összegét az ajánlatkérő Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Egyeki kirendeltségénél vezetett számú fizetési számlájára kell befizetni/átutalni., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 84 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt mérleg és eredmény- kimutatás alapján megállapítható, hogy a felhívás megküldését megelőző 3 évből (2010., 2011., és 2012,) 2-nél több évben veszteségesen működött., Dr. Kovács Tibor ügyvéd

18 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 85 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P2.) Alkalmatlan az, az ajánlattevő, aki a 2012-üzleti évben legalább 50 millió forint nettó árbevétellel és a közbeszerzés tárgya (vállalkozási szerződés építési-szerelési tevékenységre) szerinti legalább 25 millió forint nettó árbevétellel nem rendelkezik, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 86 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Műszaki és szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt 5 évben összességében minimum nettó 50 millió forint nettó értékű építési beruházásra vonatkozó referenciával., Dr. Kovács Tibor ügyvéd Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást elfogadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ét (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.) meghívja., Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 89 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Józsa Kft-ét (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.) meghívja., Dr. Kovács Tibor ügyvéd

19 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Universal Bau 96 Bt-ét (4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.) meghívja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Morotva-Víz-Energia Kft-ét (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25.) meghívja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása" c. pályázat közbeszerzési eljárásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: Dr. Kovács Tibor ügyvéd Kótai Csaba építész Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző, Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 93 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza t a társulási megállapodás aláírására. 94 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye részére a évben biztosított Ft pénzbeli támogatás összegének csökkentését jóváhagyja a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületeire vonatkozó világító testek bérleti díjának Ft/hó összegével, azaz évi Ft összeggel. Amennyiben a Caminus Zrt. a hatályos bérleti szerződés szerint - az infláció mértékével növeli a világítótestek bérleti díját, úgy annak megfelelően módosul a pénzbeli támogatáscsökkentésének mértéke is.

20 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 95 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műfüves pályára abban az esetben nyújtsanak be pályázatot, ha az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete vállalja a pálya fenntartását, karbantartását., Bóta Barbara aljegyző 96 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műfüves pálya építésére az Egyek 1661/2 hrsz-ú területre adják be a pályázatot, amennyiben ezen a helyszínen az opcionálisan választható lelátó elfér., Bóta Barbara aljegyző 97 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 95/2014.(III.13.) sz. és a 96/2014.(III.13.) sz. határozatban meghatározott feltételekkel egyetért az Egyek 1661/2 hrsz-ú helyszínen műfüves pálya építésére történő pályázat benyújtásával, pályázat előkészítésével., Bóta Barbara aljegyző 98 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületével a sportpálya fenntartására kötött szerződést felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az önkormányzat kikötheti-e, hogy az egyeki lakosok tagdíj befizetése nélkül is bemehessenek a sportpályára. A napirendet a március havi soros ülésén újra tárgyalja., Egyeki SBSE 99 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a sportpálya minden egyeki lakos előtt álljon nyitva, és ennek ne legyen feltétele az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületének tagságába történő belépés., Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés Jegyzőkönyv Készült: Etyek Község Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. május 22-én 17.órakor kezdődő üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/33/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 10. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat 79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót. 80/2015.(IV.30.)HÖ.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 126/2009. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat háziorvos tájékoztatójáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte dr. Kovács Éva helyettes háziorvos tájékoztatását a sióagárdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 43 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza polgármesteri iroda mellékelt

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2014. (X. 02.) számú 59/2014. (X. 02.) számú 60/2014. (X. 02.) számú a szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. -a, valamint

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

K I V O N A T. A tervezés költségét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.

K I V O N A T. A tervezés költségét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 61/2014.(III.25.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Beszédes József Híd, Hősök tere utca, kemping, strandfürdő valamint a Duna által határolt telektömbre vonatkozó környezetrendezési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 122/2010.(VI.17.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Hajdúhadház Mezőgazdasági múltját bemutató állandó kiállítás elhelyezésével kapcsolatos szervező

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Solar Energy Systems Kft. támogatási ügye Iktatószám:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 22873-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 178/2013.(VIII.29.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a működőképesség megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás benyújtásáról szóló előterjesztést,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 96-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

59/2014. (04.14.) számú határozat

59/2014. (04.14.) számú határozat könyvéből. Tárgy: napirend elfogadása 59/2014. (04.14.) számú határozat 1) Major közi önkormányzati tulajdonú ingatlan használatával kapcsolatos kérdések rendezése 2) Péteri Gyermekekért Alapítvány kérelmei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 41/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat Rendőrségi beszámolóról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekszárd Városi Rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. március 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. március 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. március 26-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (III.26.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. DECEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. DECEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. december 21-én 08:30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tartott ülése könyvéből 80/2014. (XII.02.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról A Képviselő-testület: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből könyvből 1/2013. (I. 17.) számú Kt. határozat a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása a pályázatra érkezett ajánlatok alapján 1) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az általa,

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni.

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni. 130/2015.(VIII.18.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés fejlesztési és általános tartalékát

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN a 2011.május 20-i képviselő-testületi ülésre

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN a 2011.május 20-i képviselő-testületi ülésre MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN a 2011.május 20-i képviselő-testületi ülésre 1) Előterjesztés az Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról C

Részletesebben