Határozat nyilvántartás január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációját, valamint az azt követően hozott valamennyi ajánlatkérői döntést. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján - megállapítja, hogy az ÉAOP-5.1.2/D projekt keretében, Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú, KÉ-1317/2013. sz. közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a döntőbizottsági határozatnak megfelelően nem hozható olyan döntés, amely alapján az eljárás jogszerűsége helyreállítható, mivel a dokumentáció megsemmisítésével az eljárásban vett ajánlattétel feltételei nem állapíthatóak meg., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó a) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Egyeki SBSE pályázatot nyújtson be a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése). b) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése). A fejlesztéssel érintett ingatlan: a Vörösmarty utca, amely a Vályogos tó északi részén található. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) beadandó pályázat tervezésére Ft + áfa összeget biztosít. Amennyiben a pályázatot az Egyeki SBSE adja be, az önerőt az Egyeki SBSE számára átadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) a pályázatot az Egyeki SBSE adja be, felhatalmazza a t, hogy együttműködési megállapodást írjon alá a sportegyesülettel, mely megállapodás tartalmazza az áfa összegét is, mint önerőt Bóta Barbara aljegyző, Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke,,, Ecsedi János,, Ecsedi János 5 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 104/2013 (XI.14) VM rendelet 2.. (1) de) pontjában meghatározott 4. célterületre (horgászturizmus fejlesztése) c. pályázat önerejét felhalmozási célú hitelből kívánja fedezni. Az önerő várható mértéke amennyiben Egyek Nagyközség Önkormányzata adja be a pályázatot: Ft Ft, azaz összesen: Ft. Az önerő várható mértéke amennyiben az Egyeki SBSE adja be a pályázatot: Ft (ÁFA),, Bóta Barbara

2 nyilvántartás január 14. napon megtartott 6 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek belterület 1707 és 1742 hrsz-on található Vályogos tó kotrására Ft-ot tervezzenek vagy a közmunkaprogramba vagy az önkormányzat költségvetésébe. Felkéri a Jegyzőt, hogy a tó kotrásának jogi hátterét vizsgálja meg. 7 Kárpátia Eurorégió Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a Kárpátia Eurorégió Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia - Komarovce) alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be január 15. Csepreginé Kocsis Nóra, Bóta Barbara,, Dr. Miluczky 8 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás átalakításáról, a Társulási Megállapodás elfogadásáról 9 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20.) között az állandó rendőri jelenlét biztosítása érdekében kötendő Egyek, Óvoda u. 2. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló megállapodást jóváhagyja. 10 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. háziorvosi praxis helyettesítési díjának 100%-ra történő kiegészítésére éves szinten Ft-ot, az ügyeleti díjra pedig éves szinten Ft-ot biztosít a évi költségvetésben.,,

3 11 12 nyilvántartás január 14. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza t, hogy a január végi testületi ülésre számítsa ki, mennyibe kerülne az önkormányzatnak, ha mind a 3 praxisnál az orvosok fizetését nettó Ft-ra kerekítenék fel úgy, hogy két közalkalmazott asszisztenssel számolnának. A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni január február Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi költségvetésben tervezett működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előirányzatát csökkenti ezer forint előirányzattal, az alábbiak kiadási előirányzatok előirányzatának csökkentésével egyidejűleg: 14 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 12109/152 számú kölcsönszerződés - melynek célja Új gépjárműfecskendő beszerzés - a kölcsön törlesztésének időpontját átütemezi. A szerződésben szereplő február 28. időpontot módosítja március 30. időpontra. A kölcsön teljes futamideje alatt, a kölcsön lejáratáig minden év március 30.-án törleszti a tárgyévi esedékes törlesztő részletet. Felhatalmazza a t a szerződésmódosítás kezdeményezésére a pénzintézet felé február 28. és 15 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 470/2013.(XI.28.) számon hozott határozatát az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a támogatási szerződéssel és a közbeszerzési eljárás előírásával nem ütközik, akkor a tanyafejlesztési pályázat keretében a MUMGÉP FG 104 típusú függesztett gréderre bruttó Ft összegben, és a SAMASZ Z010/1H típusú dobos kaszára bruttó Ft összegben, összesen Ft összegben az Umwelt Kft. (6724 Szeged, Rókusi krt. 90.) árajánlatát fogadja el.

4 nyilvántartás február 05. napon megtartott 16 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót elfogadja. Javasolja a dologi kiadások ésszerű csökkentését. 17 a.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. b.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. c.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Hámori Lajos fogszakorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről tudomásul veszi. A tájékoztatóban szereplő, fogorvosi rendelő bővítésére vonatkozó kérelmet elviekben támogatja. 18 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. háziorvosi praxis meghirdetése c. napirendet a költségvetés tárgyalásakor tűzi újra napirendre Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az asszisztensek vérvételi feladatának finanszírozására olyan megoldást keressenek, mely az önkormányzatnak nem kerül kiadásba, folytassanak további egyeztetéseket az asszisztensekkel. Egyeztetés után újra tárgyalja a napirendet. 20 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mozgó Szakorvosi Szolgálat működtetéséhez támogatási kérelem c. napirendet a költségvetés tárgyalásakor tűzi újra napirendre

5 nyilvántartás február 05. napon megtartott 21 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség évi foglalkoztatás politikájáról szóló beszámolót elfogadja, valamint a Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének munkanélküliség helyzetéről, a kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi., Bóta Barbara aljegyző 22 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Javasolja, hogy vizsgálják meg az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. átszervezésének lehetőségét, valamint a költségvetésben buszbérlet vásárlására tervezett összeg megemelését. 23 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 24 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek és Környéke Szociális Szövetkezetet kérjék meg, hogy csatolják be a szövetkezet alapszabályát. Csatoljanak be egy éves pénzügyi tervet, amiből kiderül, hogy hány embert szeretnének foglalkoztatni, kik vannak benne a szociális szövetkezetben, mit szeretnének csinálni, mik a céljaik, és derüljön ki, milyen kötelezettséget vállalnak a kérelemben foglaltakért cserébe. 25 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház munkatervét elfogadja az alábbi módosítással: A november 15. napjára tervezett Házassági Évforduló tavasszal (május vagy június hónapban) kerüljön megrendezésre. Gábor Istvánné könyvtárvezető

6 nyilvántartás február 05. napon megtartott 26 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár vezetője - a 188/2013.(V.30.) számú határozatban meghatározott bérleti díjtól eltérően - az alábbiak szerint kösse meg a bérleti szerződést: Gábor Istvánné könyvtárvezető Német alapoktól nyelvi képzés (60 óra) terembérleti díja: Ft. (1000.-Ft./óra) 27 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériumához a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására (ALFA támogatás) történő pályázat benyújtását a tájház melléképület, gazdasági épület részének rekonstrukciójára. Gábor Istvánné könyvtárvezető Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság évi költségvetését elfogadja azzal, hogy Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita Önkormányzata lakosságszám arányosan fizesse meg a tűzoltóság működéshez a hozzájárulást. A lakosságszám arányos finanszírozás alapján a koncepcióban betervezetthez képest plusz FT-ot hagy jóvá a tűzoltóság részére., tűzoltóparancsno k 30 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben az Egyek Önkormányzati Tűzoltóságnál finanszírozási zavar lép fel, az éves finanszírozásuk terhére előleget adhasson akár az éves finanszírozásuk mértékének 100%-áig.,

7 nyilvántartás február 05. napon megtartott 31 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható évi feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 32 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 33 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 34 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi munkatervet az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására 2012-június 1-i hatállyal kötött megállapodást felülvizsgálta azt továbbra is hatályában tartja.

8 nyilvántartás február 05. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vizsgálják meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel történő együttműködés lehetőségét. Amennyiben nincs rá lehetőség és a becsült érték eléri a közbeszerzési értékhatárt kezdődjön meg a közbeszerzési eljárás előkészítése. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tárolószín építésével kapcsolatosan felmerült többletmunka kiegyenlítése érdekében az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. - továbbiakban Kft Ft+ÁFA összeget tervezzen be a évi költségvetésébe. A Kft. fenti összeget fizesse ki a kivitelezői munkákat elvégző Humán-Épker Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla 66. 1/3) részére az ÁFA tv. figyelembevételével. A kifizetéshez készüljön közöttük egy megállapodás melyből kiderül, hogy felek fenti összeg rendezésén túl az üggyel kapcsolatos további követeléssel nem élnek egymás felé.,, Magyar Éva Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul, ahhoz, hogy a és az Al a krízis segélyt időarány meghatározása nélkül oszthassa ki. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Major Jánosné továbbfoglalkoztatás biztosítására vonatkozó kérelmében elhalasztja a döntést. Vizsgálják meg, milyen egyéb lehetőségek vannak a továbbfoglalkoztatás biztosítására., Holló János al, Bóta Barbara aljegyző 40 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közterületi térfigyelő rendszerre vonatkozó rendszer-felügyeleti szerződést az önkormányzat kösse meg a WBS Rendszerház Kft-vel, 6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.) melynek fedezete a évi költségvetésben biztosítva van.

9 nyilvántartás február 05. napon megtartott 41 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben a kazánprogramban lesz pályázati kiírás a fejlesztési hitel terhére megrendelje az étterem és a Szöghatár Kft. iroda épület biomassza telepítésének terveit. 42 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy amennyiben a munkaügyi központ elfogadja a pályázatot, a 4K Stúdió Kft-től (4024 DEBRECEN, NAP UTCA 5. II/8.) rendelje meg az Egyek 1651/1 1651/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó önkormányzati telephely építési engedélyes tervét, és kiviteli tervét, melynek elkészítéséhez a 4K Stúdió Kft. a meglévő tanulmánytervet használja fel, úgy hogy a tervek költsége 1 millió Ft alatt legyen. 43 A települési ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásokkal kapcsolatos, a évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről - hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt, a jelen határozatban üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a és a évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi üzemezés szerint kerüljön sor: 44 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Jegyzőt, nézze meg, hogy milyen rendeletalkotásra van lehetőség a szeszesital közterületen történő fogyasztásának szabályozására. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 45 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a pályázati felhívást a környezetvédelmi alapra az alábbi módosítással:, Dr. Antal László, Sűveges Sándorné

10 nyilvántartás február 05. napon megtartott 46 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a február havi Egyeki Hírmondóban jelenjen meg egy felhívás az Egyeki Hírmondó felelős kiadói feladatának elvégzésére. A pályázatot benyújtók jelöljék meg mennyiért kívánják ezt a feladatot elvégezni. A Képviselő-testület a soron következő ülésen válasszon a pályázók közül. Fazekas Sándor lemondását az új felelős kiadó személy meghatározása után fogadja el a Képviselő-testület Tárgy: Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia - Komarovce) alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhívja a Kárpátok Korlátolt ségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tervezett vezetőinek a figyelmét, arra, hogy az EGTC-ről szóló jogszabályokban változás történt, ami nincs összhangban a kibocsátott alapító okirattal, és kérik szinkronba hozni. Egyebekben támogatják, elfogadják, de ezt kérik korrigálni. Illetve az összes tag figyelmét fel kellene hívni erre a lényeges változásra január Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, Bocskai u. 17. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg. 50 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt követelésekről lemond, figyelembe véve, hogy a követelések behajtása sikertelen kimenetelű volt az elmúlt években: Amennyiben az elkövetkezendő időszakban tudomására jut az önkormányzatnak a fenti követelések behajthatósága, úgy azokat ismételten elő kell írni és be kell hajtani.,

11 nyilvántartás február 24. napon megtartott 51 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. számú háziorvosi körzettel kapcsolatban a tájékoztatót elfogadja. 52 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közmunkaprogramban részt vevő dolgozók részére az önkormányzat és a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet által szervezett kedvezményes számlanyitási akcióról szóló tájékoztatást elfogadja. 53 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi munkatervet az alábbiak szerint módosítja: - A március 5-re tervezett soros ülését a évi költségvetés elfogadásához igazodva március 13-ra teszi át., Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház pályázatot nyújtson be az előterjesztésben foglaltak szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jogi Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kiírt pályázat keretében gyermeknapi egész napos rendezvény támogatására Gábor Istvánné könyvtárvezető

12 nyilvántartás március 13. napon megtartott 55 Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 56 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy engedélyezi a környezetvédelmi alap elkülönített számlájáról ezer forint összeg felhasználását az alábbi kiadásokra:, 57 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 58 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető őrzését közmunkások bevonásával oldják meg, míg térfigyelő rendszer kiépítése nem oldódik meg. A polgárőrséggel egyeztessenek ebben a kérdésben. 59 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közköltséget temetés évi díjáról (bruttó ,- Ft) szóló tájékoztatást tudomásul veszi., Hegyi Elemérné

13 nyilvántartás március 13. napon megtartott 60 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. 61 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót. A polgárőrség részéről több megjelenést kér a Képviselő-testületi üléseken. 62 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgárőr iroda október, november és december havi fűtési költségét nem kéri megfizetni a polgárőrségtől. Az a i Hivatal évi dologi kiadásai között kerüljön elszámolásra., Tardi Kálmán Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke 63 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgárőrség és a falugazdász irodájának fűtési költségét közvetett támogatásként átadja az Egyeki Polgárőrség és a falugazdász részére. Valamint az ezzel kapcsolatos kiadások a i hivatal dologi kiadásait csökkentik, ugyanilyen mértékben az önkormányzat dologi kiadásai növekednek. 64 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szöghatár Kft-nek, hogy a március 29-én tartandó Polgárőr közgyűlés megtartásához biztosítsa az Egyek Hunyadi u. 48/c. szám alatti éttermet és a bérleti díjtól tekintsen el. A költségekről a Polgárőrség egyeztessen a Szöghatár Kftvel. Tardi Kálmán Egyeki Polgárőrség elnöke, Magyar Éva ügyvezető

14 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Egyeki Polgárőrség kérelmét, és a részére elkülönített önkormányzati támogatásból Ft-ot biztosít március 21-ig a polgárőrség részére a Belügyminisztérium Polgárőrségek számára elkülönített keretéből nyert utófinanszírozott támogatás elszámolása érdekében. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: Ft/m 2 /év Az étterem nagytermének alkalmi rendezvényekre megállapított használati díja: Közintézmények bérleti díjai: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: , , intézményvezető k, Egyeki Szöghatár Kft Helypénzbeszedő, Egyeki Szöghatár Kft. 68 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 69 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3-as számú háziorvosi körzet praxisjogát től térítésmentesen Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos részére átadja és

15 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: III.2.3) pont Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: A dokumentáció ellenértéke Ft + áfa összeg. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok II. pontjában Az ajánlattételi dokumentáció átadását a Tempusz Class Tanácsadó és Szolgáltató Kft. bonyolítja., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó 73 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja:ii.3) pontban a befejezés határidejeként megjelölt 2014/08/31 dátum kerüljön törlésre. Felhatalmazza a t, hogy amennyiben az önkormányzat megkapja a támogató levelet, annak tükrében beírja az abban megjelölt határidőt., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó 74 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásban szereplő határidőkkel kapcsolatban egyeztessen és döntsön a Tempusz Class Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel., Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó

16 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 75 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához kapcsolódó ajánlattételi felhívást elfogadja. 76 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Egyek Nagyközségben az alábbi szavazatszámláló bizottsági tagokat megválasztotta:, Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 77 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben lehetséges a vérvételi feladatokat a közmunkaprogram keretében kívánja ellátni. Amennyiben ez nem lehetséges a napirendet a március havi soros ülésén újratárgyalja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Major Jánosné továbbfoglalkoztatására Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére ,, Bóta Barbara 79 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház az Egyeki Tájházzal belépjen a Magyarországi Tájházak Szövetségébe. Gábor Istvánné könyvtárvezető

17 80 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház december 31-ig vezesse be az elektronikus katalógust, és azt követően végezze el a teljes körű leltárt Gábor Istvánné könyvtárvezető 81 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szállítói előleg folyósítása a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történik., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 82 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: 3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye, pénzügyi feltételei: Az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlattételi felhívás csak CD-én kerül átadásra az ajánlattevő részére., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 83 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentációt az alábbiak szerint módosítja: II.2.8. Egyéb biztosítékok Amennyiben az ajánlattevő a biztosítéko(ka)t az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesíti, akkor a biztosíték(ok) összegét az ajánlatkérő Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Egyeki kirendeltségénél vezetett számú fizetési számlájára kell befizetni/átutalni., Dr. Kovács Tibor ügyvéd 84 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt mérleg és eredmény- kimutatás alapján megállapítható, hogy a felhívás megküldését megelőző 3 évből (2010., 2011., és 2012,) 2-nél több évben veszteségesen működött., Dr. Kovács Tibor ügyvéd

18 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 85 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P2.) Alkalmatlan az, az ajánlattevő, aki a 2012-üzleti évben legalább 50 millió forint nettó árbevétellel és a közbeszerzés tárgya (vállalkozási szerződés építési-szerelési tevékenységre) szerinti legalább 25 millió forint nettó árbevétellel nem rendelkezik, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 86 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja: Műszaki és szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt 5 évben összességében minimum nettó 50 millió forint nettó értékű építési beruházásra vonatkozó referenciával., Dr. Kovács Tibor ügyvéd Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást elfogadja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ét (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.) meghívja., Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 89 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Józsa Kft-ét (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.) meghívja., Dr. Kovács Tibor ügyvéd

19 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Universal Bau 96 Bt-ét (4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.) meghívja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása c. pályázatra a Morotva-Víz-Energia Kft-ét (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25.) meghívja. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása" c. pályázat közbeszerzési eljárásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: Dr. Kovács Tibor ügyvéd Kótai Csaba építész Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző, Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Dr. Kovács Tibor ügyvéd 93 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza t a társulási megállapodás aláírására. 94 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye részére a évben biztosított Ft pénzbeli támogatás összegének csökkentését jóváhagyja a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületeire vonatkozó világító testek bérleti díjának Ft/hó összegével, azaz évi Ft összeggel. Amennyiben a Caminus Zrt. a hatályos bérleti szerződés szerint - az infláció mértékével növeli a világítótestek bérleti díját, úgy annak megfelelően módosul a pénzbeli támogatáscsökkentésének mértéke is.

20 nyilvántartás 2014.március 13. napon megtartott 95 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műfüves pályára abban az esetben nyújtsanak be pályázatot, ha az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete vállalja a pálya fenntartását, karbantartását., Bóta Barbara aljegyző 96 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műfüves pálya építésére az Egyek 1661/2 hrsz-ú területre adják be a pályázatot, amennyiben ezen a helyszínen az opcionálisan választható lelátó elfér., Bóta Barbara aljegyző 97 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 95/2014.(III.13.) sz. és a 96/2014.(III.13.) sz. határozatban meghatározott feltételekkel egyetért az Egyek 1661/2 hrsz-ú helyszínen műfüves pálya építésére történő pályázat benyújtásával, pályázat előkészítésével., Bóta Barbara aljegyző 98 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületével a sportpálya fenntartására kötött szerződést felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az önkormányzat kikötheti-e, hogy az egyeki lakosok tagdíj befizetése nélkül is bemehessenek a sportpályára. A napirendet a március havi soros ülésén újra tárgyalja., Egyeki SBSE 99 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a sportpálya minden egyeki lakos előtt álljon nyitva, és ennek ne legyen feltétele az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületének tagságába történő belépés., Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 29/2012. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Tagiskolájának és Sióagárdi Tagóvodájának 2012. évi költségvetése Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 49/2012.(III.07.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a lakásfenntartási támogatás természetben való nyújtására vonatkozóan az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pula Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 20/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Mindösszesen 64.895.517 7.740.343 72.635.860

Mindösszesen 64.895.517 7.740.343 72.635.860 122/2015.(VI.08.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 122/2010.(VI.17.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Hajdúhadház Mezőgazdasági múltját bemutató állandó kiállítás elhelyezésével kapcsolatos szervező

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben