Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA"

Átírás

1 Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1

2 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására 4. Egyéni életpálya modell kialakítása: életpálya tanácsadó, szociális fejvadász 5. Célcsoportok stratégiai megközelítése 6. Mellékletek 1. Demeter Endre. Dél-pesti foglalkoztatási helyzetfelmérés az 2. A dániai tapasztalatok 3. Egyéni életpálya modell 2

3 1. A foglalkoztatási stratégia célkitűzései A foglalkoztatási stratégiai terveink kialakításakor a legfontosabb szempontunk az volt, hogy az öt délpesti kerület lakosságát munkaerő-piaci szempontból nagyító alá vegyük. A humánerőforrás helyzetét, körülményeit, attitüdjét feltáró tanulmány kijelölte számunkra azokat a fő irányokat, amelyeket figyelembe kell vennünk koncepciónk kialakításában. A tanulmány kitér a foglalkoztatásban érdekelt lakosság különböző csoportjaira és statisztikai leírómódszerrel elemzi azokat. A foglalkoztatási szempontból kiemelt célcsoportok elemzési szempontjainak kialakításánál figyelembe vettük azokat a tapasztalati tényezőket is, amelyek a nyilvános fórumokon, workshopokon is elhangzottak. A célcsoportokkal kapcsolatos stratégiai elképzeléseket, irányokat a nyilvánosság bevonásával folyamatosan teszteljük a cselekvési tervben leírtak szerint, a végtermék megalkotásánál figyelembe vesszük és beépítjük véleményüket, elképzelésüket. A foglalkoztatási stratégiát nem statikus elemként, hanem változásmenedzselési folyamat rendszereként írjuk le, kísérleti modellként elemezzük és értékeljük, amelybe beillesztjük a magyar, a délpesti és az EU foglalkoztatásában bekövetkezett elvárásokat, normákat. A rendszer jellegű folyamat kulcspontja a változásmenedzselés módszere, amelytől azt várjuk, hogy az érintett személyek, csoportok, szervezetek cselekvő aktív bevonásával folyamatosan a valósághoz igazítjuk a foglalkoztatási mozgásformákat és nem egy elméleti modell megvalósításán dolgozunk. A legfontosabb módszertani alapelvünknek azt tekintjük, hogy csak az érintettek bevonásával, velük együtt lehet stratégia koncepciót megalkotni és a gyakorlatban megvalósítani. A projektet záró stratégiai koncepciónkba csak olyan elemek, módszerek kerülnek be, amelyeket a célcsoport tagjai elfogadnak és ők maguk is úgy érzik, hogy cselekvő részesei lesznek az így kialakított folyamatnak. A célcsoportok foglalkoztatási programjainak megalkotásakor figyelembe vesszük a hazai és a nemzetközi, főként a dániai legjobb gyakorlati megvalósítás formáit. A foglalkoztatási stratégiánk gyakorlati megvalósításának lehetőségeit a nyilvánosság bevonásával folyamatosan mérjük és teszteljük. A foglalkoztatási stratégiánk kialakításakor figyelembe kell vennünk a meglévő szervezeti, intézményi kereteket, azok működését és ki kell dolgoznunk a különböző kapcsolódó területek munkatársaival közösen azokat a megújító formákat, szervezeti működési szabályokat, amelyek a napi feladatok végrehajtásában segítségükre lehet. A pályázat cselekvési ütemtervében előírt módon haladunk és készítjük elő a paktum szervezeti, működési módját és jogi lehetőségeit. 3

4 2. A helyzetfelmérés tanulságai (Melléklet 1. Demeter Endre: Dél-pesti foglalkoztatási helyzetfelmérés ld augusztus 16-i PEJ) Az öt kerületben készült helyzetfelmérés tapasztalata szerint a dél-pesti régió egyes kerületei egymáshoz viszonyítva nem mutatnak lényegi eltérést egyik mutatóban sem. A 2001.évi Népszámlálási kötetek összehasonlító elemzésének irányait támasztotta alá a ROP pályázat keretében elvégzett évi vizsgálat is. A két különböző időpontban elkészült statisztikai felmérés alapján azt mondhatjuk, hogy az öt kerületet a foglalkoztatási, szociológiai összetevőket tekintve homogénnek tekinthetjük. A pályázatunk szempontjából kiemelendő különböző célcsoportok munkaerő-piaci helyzetét, attitüdjét vizsgálva sem találunk számottevő eltérést a muskétások között. A célcsoportok képzettségi mutatói, a társadalmi foglalkoztatási jövedelmi helyzetüket befolyásoló tényezők is sok hasonlóságot mutatnak a kerületeket összevetve. A célcsoportok tagjainak nagy többsége biztos, kiszámítható munkakörülményekre vágyik, inkább az alkalmazotti, mint a vállalkozói szerepet tartják elsődlegesnek saját helyzetük alakításában, megváltoztatásában. A helyzetfelmérés statisztikai eredménye, a nyilvános viták, fórumok megerősítik azt az elképzelésünket, hogy a legfontosabb feladatunk a szemléletváltás, a képzettségi szint emelése, a felnőttoktatással kapcsolatos attitüdök megváltoztatása. Az egész életre szóló tanulás gyakorlati megvalósulása még számtalan akadályba ütközik, a tanulási motivációtól kezdve az anyagi források hiányán át. A helyzetfelmérés kitért arra is, hogy a munkavállalók mennyire elégedettek a meglévő intézmények működésével. A válaszokból az derült ki, hogy a korábbi időszakhoz képest a megítélésük lényegesen javult, a legnagyobb problémát abban látják az álláskeresők, hogy munkaproblémájuk megoldásában már keveset tudnak tenni. A meglévő intézmények stílus és attitüdváltása megelőlegezi azt, hogy a későbbiekben kialakítandó paktumunkban az intézményekre, szervezetekre támaszkodni tudunk, de meg kell keresnünk azokat a közös pontokat is, amelyekre alapozva fejleszthetjük a jelenlegi működési formákat. 4

5 3. A dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására (Melléklet 2. A dániai tapasztalatokról szóló beszámoló) A dániai tanulmányutat a projekt résztvevői fontos motivációs bázisnak tekintették. A hat különböző helyszínen, különböző célcsoportok számára kialakított képzési és foglalkoztatási gyakorlat a magyarországi elszórtan működő kísérletekkel összevetve számtalan hasonló és eltérő vonást mutat. A hasonlóságok abban rejlenek, hogy különböző intézmények és civilszervezetek az ország több pontján hasonló programokat menedzselnek. Ezek a képzési vagy szociális gazdaság modellek más és más célcsoport szükségleteire keresik a válaszokat és a megoldási alternatívákat, vannak köztük nagyon jól és kevésbé jól teljesítők egyaránt. A szervezeti vagy működési szempontból eltérő civil vagy intézményi formák abban hasonlóak, hogy az esetek nagy többségében egyedül, önmagukban léteznek, inkább pályázatokból, mint önkormányzati segítséggel finanszírozzák működésüket. A dániai hasonló profilú szervezetek pénzügyi fenntarthatóságát a helyi önkormányzati pályázati támogatások, EU pályázatok, adományok és a saját vállalkozásaik alkotják. Az önkormányzati pályázati formák az EU mintát követik, szoros szakmai és pénzügyi elszámolásban tevékenykednek, szubjektivitás csak abban mutatkozik meg, hogy a régóta jól és hatékonyan működő szervezetek nagyobb eséllyel részesülnek támogatásban. A helyi munkaügyi központok az országos irányítást követik: az álláskeresőket öt nagy csoportba osztják képzettségük és munkaerő-piaci esélyük alapján. Az I. és II. csoportba tartozók kis segítséggel képesek az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkedni és az általunk meglátogatott intézmények csak a III, IV, V. csoportba tartozókkal foglalkoznak. Olyan emberek alkotják ezeket a csoportokat, akik önerőből nem képesek arra, hogy bekapcsolódjanak a munka világába, így őket speciális módon képezik és készítik fel a munkavégzésre. Nagyon fontos tapasztalat volt számunkra az is, hogy a támogatásban részesülő embereket nem kliensnek, hanem student - nek, tanulónak hívják, ami jobban kifejezi azt a folyamatot, amelyben részt vesznek. A szó mindenféle értelmében tanulnak valamit, még pedig azt, amire a legnagyobb szükségük van ahhoz, hogy újra adófizető állampolgárok és ne segélyezettek legyenek. A munkanélküli vagy álláskeresési segélyt a dán rendszerben hamar felváltja a járulékokkal terhelt fizetés, ami a dán minimálbért jelenti, így a programokban résztvevők mentális, érzelmi kiszolgáltatottsága is csökken. A különböző programok tanulói folyamatosan csinálnak valamit, amit térben és időben pontosan behatárolnak számukra. A cselekvést tekintik a legjobb gyógyszernek depresszió ellen, ami a munkanélkülit, álláskeresőt sok esetben sújtja. Azt állítják, hogy a képzésnek ki kell terjednie a testre, szellemre, lélekre egyaránt, ezáltal valósítják meg holisztikus elképzelésüket. Ez a cselekvési rendszer a különböző képzettségi és mentális szinten lévő emberek számára a szervezeten belül is számtalan munka lehetőséget nyújt és így is készülnek a munka világára. A különböző célcsoportokra szakosodott szervezetek szoros munkakapcsolatban dolgoznak, ismerik, segítik, támogatják egymás munkáját, hogy a studentek érdekében minél nagyobb és minél több eredményt tudjanak felmutatni. 5

6 A dániai út stratégia szempontból legfontosabb iránymutatói számunkra: - a célcsoportokba bevontak önismeretének, önbecsülésének növelése, szemléletváltás - egyéni életpálya modell kialakítása azon az alapelven, hogy mindenki jó valamiben - a célcsoportokkal dolgozó szakemberek formális és informális napi kapcsolata, együttműködése - a munkaerő-piac szereplőinek összefogása a közös érdekek alapján segélyezettek helyett az adózók körének bővítése, a szolidaritási háló kibővítése - az állami és önkormányzati intézmények, civilek, üzleti vállalkozások tevékenységének összehangolása helyi szinten - a tevékenységek hatékonyságának mérése - egyszerűség minden területen: környezet, képzés, foglalkoztatás, kapcsolattartás - a szociális munkások és az üzleti élet szereplőinek szemléleti alakítása a szociális munkás, mint fejvadász 6

7 4. Az egyéni életpálya modell kialakítása (Melléklet 3. Egyéni életpálya modell leírása) Az egyéni életpálya modell kialakításával a dániai beszámoló fórumon résztvevők teljes mértékben egyetértettek és nagyon fontosnak tartották a gyakorlatba való beépítését is. Az egyéni életpálya modell módszertanilag egy interjúval kezdődik, amely magában foglalja az életút interjú, a szociális foglalkoztatási anamnézis és a szabadidő eltöltésének módjainak hobby elemeit is. Az interjú egy eszköz arra, hogy a tanácsadó és az álláskereső/munkanélküli érzelmileg összehangolódjék és megtalálják közösen azokat a működési módokat, amelyek lehetővé teszik a célcsoport tagjának az integrációját. Az egyéni életpálya tanácsadás célkitűzése: A tanácsadó legfontosabb feladata az, hogy a célcsoportok tagjait felkészítse a munkaerőpiacon való aktív szerepvállalásra, segítse és támogassa őt abban, hogy személyes motivációjával megegyezően közösen megtalálják azt a foglalkoztatási formát, ami az adott ember számára a legmegfelelőbb. Az életpálya tanácsadó végzettségét tekintve olyan szakember, aki a humánerőforrás fejlesztés területén járatos szociológus, pszichológus, szociális munkás, szociálpolitikus, foglalkoztatáspolitikus, munkavállalási tanácsadó, pedagógus, stb. Az egyéni életpálya tanácsadás folyamata: - Az egyéni életpálya táblázat közös elkészítése a standardnak megfelelően (melléklet 3.) - Az egyéni foglalkoztatási analízis elkészítése - Az egyéni cselekvési terv elkészítése - Az egyéni és a csoport fejlesztő foglalkozások kialakítása - Szerződéskötés a célcsoport tagjával - A mentoring és monitoring rendszerének módszertani megalkotása Az egyéni életpálya tanácsadás szervezeti keretei Az egyéni életpálya tanácsadás és modell bármilyen szervezeti keretek között megvalósítható. A tanácsadó módszertani felkészítő képzésen vesz részt, ahol megtanulja a legfontosabb fogalmakat, a tanácsadás célkitűzéseit, folyamatát és a monitoring folyamatban való szerepét, valamint a szerződéskötés szakmai és etikai normáit. Az életpálya tanácsadóként dolgozó szakemberek egy szakmai közösség tagjai lesznek, akik önállóan alakítják ki a maguk közös szakmai fórumait, a kapcsolattartás formáit és a továbbképzésük rendszerét és a szakmai etikai normákat. A tanácsadók együttműködnek a különböző foglalkoztatási műhelyekkel, állami és önkormányzati szervekkel, nonprofit szervezetekkel, üzleti vállalkozásokkal és tudományos műhelyekkel. Az egyéni életpálya tanácsadó és a szociális fejvadász A magyar viszonyok között ezt a módszertani irányzatot még tételesen ki kell dolgoznunk és el kell fogadtatnunk a foglalkoztatási rendszer különböző szereplőivel. 7

8 Az életpálya tanácsadó kiképzésének legfontosabb módszertani eleme a szociológiai, pszichológiai anamnézis, szociálismunkás vagy családgondozói mélyinterjú és a munkavállalási tanácsadó kérdezéstechnikája. Ez egy komplex módszer, amelynek az a legfontosabb célja, hogy megtudjuk, hogy az adott célcsoport tagját milyen eszközökkel lehet megközelíteni, az ő életútjának mely elemeire támaszkodva lehet kialakítani egyéni változásmenedzselési folyamatot és az milyen lépésekre kell lebontani, hogy az álláskereső/munkanélküli a későbbiek során is minél kevesebb segítséggel legyen képes önerőből a munkaerő-piacon mozogni vagy eligazodni. A fejvadászok helye, szerepe, a velük kapcsolatos elvárások az üzleti életben szakmailag, módszertanilag, etikailag nagyon pontosan meghatározottak. A szociális fejvadász olyan szakember, aki jól ismeri a szociális és foglalkoztatási ágazat intézményeit, szervezeteit, a bennük dolgozó munkatársak attitüdjét, a különböző érdekviszonyokat és képes arra, hogy ezeket összehangolja a kliens érdekében. A szociális fejvadász jól ismeri az üzleti világ folyamatait, a vállalkozási trendeket és azokat a jogi kereteket, amelyek segítségével az üzleti világban is megtalálja azokat az álláshelyeket, amelyeket a kliensek be tudnak tölteni. A szociális fejvadász módszertani kiképzése két fő területre koncentrálódik: az adott időszak gazdasági üzleti, foglalkoztatási, jövedelmi, szociális, mentális trendjei, illetve az adott szakember személyes hatékonyságának növelése. A szociális fejvadász képzés moduljai: - személyes hatékonyság: kommunikáció, szociálpszichológia a gyakorlatban - a társadalom gazdasági trendjei - az országos és helyi foglalkoztatás rendszere, statisztikai mutatói - a helyi humánerőforrás képzettségi szintje, mentális állapota - az üzleti élet összetevői: üzleti terv, érdekek, trendek, PR, üzleti kommunikáció - a rendszerek, folyamatok működtetése projekt és változásmenedzsment, monitoring, mentoring A szociális fejvadászat Magyarországon egy új fogalom, amelyet szakmai, önkormányzati állami és civilszervezeti keretek között tovább kell finomítanunk és ki kell alakítanunk annak szakmai és etikai kereteit, hogy elfoghatóvá váljék a különböző társadalmi szereplők számára. 8

9 5. Célcsoportok stratégiai megközelítése Tartós munkanélküliek; Halmozottan hátrányos helyzetűek; Romák; Megváltozott munkavégző képességűek; Pszichiátriai betegek; idősek; Fogyatékkal élők; Fiatalok; Nők;Vállalkozók; A célcsoportok problémáit jól ismerjük a helyzetfelmérő tanulmányból, az öt kerület önkormányzati feladataiból, a munkaügyi kirendeltségek adataiból, felméréseiből, a kerületi családsegítő központok és gyermekjóléti szolgálatok, a civilszervezetek és a vállalkozók személyes tapasztalataiból, illetve érdekvédelmi és szakmai szervezeteik jelentéséből. A problémákra adandó válaszok már szerteágazóak és sokrétűek. A megoldási alternatívák és a stratégia megalkotásánál a következőket kell számba vennünk a évi paktum elkészítésekor: Az NFT 2. irányelvei, az ország gazdasági teljesítőképessége és jogi szabályozási rendszere Az irányelvek legfontosabb szintjei a gazdasági versenyképesség és az emberi erőforrás minőségének növelése. A modernizációs törekvések az erőforrások, a befektetések, az innováció és a jólét irányába mutatnak. A fejlődéspolitika legfontosabb alapelvei a tudástőke jobb kihasználtsága, az önszerveződés fokozása és a társadalmi adaptáció. Mindezek azt a társadalmi célt szolgálják, hogy javuljon az állampolgárok életminősége és több munkahely, magasabb jövedelem, jobb lakhatási feltételek és hosszabb, egészségesebb és tevékenyebb életet tudhassanak magukénak. Az ország gazdasági teljesítőképessége a különböző megszorító és egyéb intézkedések következményei még számunkra nem láthatóak. A jelenlegi helyzetben arról sincs pontos képünk, hogy az NFT2. irányelveinek és a gazdasági teljesítőképességünknek megfelelően milyen jogi keretek adnak majd biztonságot és lehetőséget. A foglalkoztatási stratégiánkban ennek megfelelően az NFT 2. irányelveit tekintjük mérvadónak. A foglalkoztatás stratégia fejlesztéspolitikai irányelvei A tudástőke fejlesztése- oktatás, képzés A célcsoportunkba tartozók nagy többsége rendelkezik általános iskolai végzettséggel, de a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok amelybe nemcsak a romák tartoznak egy kisebb hányada még az alapvető 8 általános iskolai követelménynek sem tud eleget tenni. Sok esetben problémát jelent az írás, olvasás, matematika számolás, szövegértés, készsége vagy az egyéni és csoport érdekek védelme. Az ebbe a csoportba tartozók iskolai végzettségének növelésére az öt kerületben különböző felnőttképzési intézmények állnak rendelkezésünkre. Az alsóközépiskolai végzettség (érettségi nélküli szakmunkás, szakiskolák, OKJ szaktanfolyamok, stb.) ma már a legtöbb munkahelyen kevésnek bizonyul. Az egyéni motivációk és a munkaerő-piaci igények, lehetőségek összehangolása fontos feladat, amelyben a felnőttképző intézményekre és a munkaügyi kirendeltségek lehetőségeire 9

10 támaszkodhatunk. Az egyéni motiváció racionális irányítása a munkaerő- piaci igényekkel való összehangolás ebben a körben már elengedhetetlen. A felsőközépiskolai végzettség gimnázium, szakközépiskola, technikumok már jobb lehetőséget nyújt a munkavállalónak, de az idegennyelv tudás hiányosságai már beszűkítik a munkaerő-piaci lehetőségeiket. Felsőfokú végzettségűek esetében már nem a munkaerő-piac szempontjából fontos képzettségi szint a mérvadó, hanem az álláslehetőségek szűkössége, az idegennyelvű kommunikáció hiányosságai, az életkori diszkrimináció és nem utolsósorban az egyéni motivációk okoznak problémát. A felnőttképzésben a formális képzések mellett a digitális írástudás, az idegennyelvű kommunikáció és az egyéni változásmenedzselés is fontos feladat. Az önszerveződés egyéni és csoportos lehetőségei A Bourdieu-i értelemben használt szociális vagy kapcsolati tőke léte vagy hiánya is nagymértékben befolyásolja az egyén boldogulását a társadalomban. A különböző társadalmi rétegek, csoportok kapcsolati hálója (networking) a kutatások szerint homogének, az érintettek a saját csoportjukon belül találnak mindenféle értelemben partnerre. A társadalmi presztizs szempontjából alacsonyabb lépcsőfokon állókat mesterségesen bevitt kapcsolati tőke segítségével tudjuk csak mozgásba hozni. A különböző civil szerveződések, érdekcsoportok léte és működése a mai magyar társadalomban még sok esetben gyerekcipőben járnak. A társadalmi szolidaritás, együttműködés, önszerveződés még számtalan problémát vetnek fel, a közösségi modellek nehezen találják meg helyüket, szerepüket, a közösségi szociális munka módszertanilag még nincs kellőképpen felkészülve arra, hogy az elvárásoknak megfeleljen. Az adaptáció, a változások menedzselése egyéni és csoportos formában A társadalmi méretű szemléletváltás még nem következett be sem egyéni, sem csoportos szinten. A gondoskodó állam és a vele kapcsolatos elvárások zavarokat okoznak, a társadalom szereplői bizonytalanok a tekintetben, hogy mikor, mit tehetnek, hol húzódnak a kompetencia határok, a versenyszellem előrevívő hajtóerő vagy azok, akik valamilyen oknál fogva nem rendelkeznek olyan képességekkel, amelyek lehetővé teszik számukra a valahová tartozást, végképp lemaradnak és erről ők önmaguk vagy a társadalom tehető -e felelőssé. A mi esetünkben meg kell találnunk az érintettekkel azokat a cselekvési és szervezeti formákat, amelyben mindenki tehetsége szerint vehet részt és senki sem érzi úgy, hogy kívül rekedt, lemaradt valamiről. A szolidaritási és kapcsolati háló kialakítása és működtetése a munkaerő-piac szereplőinek bevonásával, a csoportérdekeknek megfelelő támogatás az előrelépésben fontos szempont. A módszertani és etikai alapelveket az érintettekkel közösen kel kialakítani abban a ritmusban, ahogyan a szervezettségük, motivációjuk és lehetőségeik megengedik. 10

11 A foglalkoztatási esélyek javításának stratégiai lépcsőfokai Kiválasztás A célcsoport tagjaihoz az állami, önkormányzati, kisebbségi és civilszervezetek munkatársainak segítségével juthatunk el. Fontos, hogy minden érintett a látókörünkbe kerüljön. Az öt kerület nem rendelkezik társadalmi szociológiai térkép -pel, amely kataszterbe rendezné a kerületek lakosságát, ezért minden lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy konkrét, programok, lehetőségek eljussanak az érintettekhez. Ebben a folyamatban számíthatunk a kerületi médiumok munkatársaira, a társadalmi nyilvánosság szakembereire, bevonhatjuk őket a munkánkba, figyelembe véve sajátos szakmai érdekeiket. Az egyéni életpálya kialakítása Az egyéni mélyinterjúk, kérdőívek és egyéb eszközök felhasználásával diagnosztizálhatjuk az érintettel közösen, hogy merre szeretne elindulni, milyen esélyei, lehetőségei vannak a munkaerő-piacon, mire képes egyedül és miben van szüksége segítségre. Az egyéni foglalkoztatási diagnózis felállítása után válik egyértelművé, hogy milyen egyéni stratégiát kell követnünk, milyen csoportokba, milyen szervezeti keretek közé soroljuk be a célcsoport tagját. A csoport alkotás keretei: I.A munkaerő rendelkezik a munkaerő-piac elvárásainak megfelelő képzettséggel, végzettséggel, de szüksége van megerősítésre, támaszra önéletrajz írás, felkészülés az interjúra, álláskeresési technikák,stb. I. II. Van képzettsége, egészségügyi állapota is megfelelő, de a sikeres munkaerő-piaci reintegrációhoz szüksége van kisebb segítségre munkalélektani vagy kompetencia vizsgálatra, motiváció újrahangolására, kiegészítő tudás megszerzésére, önbizalom önerősítő támaszra,stb. III. Képzettsége nem megfelelő, elavult vagy nincs rá igény, nem rendelkezik a szakmájában vagy a környezetében a munkahely megszerzéséhez szükséges kapcsolati tőkével vagy eszközökkel (számítógép, internet, stb.), az egészségügyi állapota jó, de mentálisan problémákkal küzd (szorongás, álmatlanság, családi és gyermeknevelési problémák,stb.) IV. Képzettsége alacsony szintű, munkanélküli, alkalmi vagy fekete munkából él, egészségügyi - mentális szociális állapota megromlott, komplex segítség nélkül nem tud elhelyezkedni, szüksége van folyamatos pszicho-szociális és életvezetési támogatásra. V. Iskolázottsági, jövedelmi, szociális, egészségügyi és mentális, esetleg lakhatási szempontból sodródóvá vált, jelenlegi helyzetében nem képes aktív jövedelemszerző tevékenységre, folyamatosan szakmai és közösségi gondoskodásra szorul. 11

12 A foglalkoztatás lépcsőfokai 1. Képessé tétel a munkavállalásra - személyiségfejlesztés, oktatás képzés, munkavállalási inkubátor módszer kiindulópontja A legfontosabb célunk az, hogy a személyiség hatékonyságát növeljük, a tréning tematika magában foglalja az önismeret, önbizalom, egyéni motiváció fogalmát, a tanulási kedv fokozását és szükség esetén a tanulásmódszertant is. Az egyéni életutakból fakadó demotivációs tünetegyüttesek ellensúlyozása is ennek a szakasznak a célja, egyéni vagy csoportos formában, ahogyan a helyzet kívánja. A munkavállalási inkubátor azt jelenti, hogy már a tréning folyamatában kapnak a résztvevők olyan feladatokat, amelyeket a munkaerő-piacon is hasznosítani tudnak. A személyes tulajdonságok, amelyeket fejlesztenünk kell: az önállóság, felelősségvállalás, együttműködés, kommunikáció. A résztvevők személyre szólóan kapnak olyan feladatokat, amelyekkel ezek a tulajdonságok, munkaerő-piaci elvárások jó irányba mozdíthatóak el. A feladatok elvégzését egyénileg mérjük, a munkát mentorok segítik, akik életvezetési, háztartás gazdaságtani és egyéb adekvát módon támogatják a célcsoport tagját, családját vagy csoportját. Az oktatási képzési szakaszban a munkaerő-piac igényeinek megfelelő képzésben vesznek részt az igényeknek, lehetőségeknek megfelelő módon. A szociális fejvadászok az adott szakmai területen kapcsolatokat építenek ki, a foglalkozatáshoz vezető utat egyengetik és felkészítik a munkahelyek vezetőit az új munkatárs fogadására. 2. Szakmai képesítés munkavállalási előszoba A személyiség felkészítése az adott szakmára, munkahelyre a beválás szempontjából kulcsfontosságú. A különböző szakmákhoz kötődő ismeretek megszerzése, átadása jelenti a munkahelyi reszocializáció fontos állomását. A leendő munkavállaló számára átélhetővé tesszük még védett környezetben a munkahelyi mikroklímát. Napi heti cselekvési terveket, számonkérési formákat, mérési módokat állítunk össze személyre szólóan és folyamatosan visszajelezzük hol állnak, mit kell tenniük a továbbfejlődésük érdekében, személyiségükben a felelősségvállalást erősítjük leginkább. A monitoring, mentoring folyamatában a családot, a mikrokörnyezetet is fel kell készítenünk a változásra, a családi munkamegosztástól kezdve a gyermekfelügyeleten, ügyintézésen át. Ebben a szakaszban azok a leendő munkavállalók, akik vállalkozóként kívánnak a munkaerőpiacba integrálódni speciális vállalkozóvá válási folyamatban vesznek részt, amelyben megtanulnak üzleti és marketing tervet készíteni, megismerik a reklám és a PR alapfogalmait, az EU pályázati forrásokat, támogatási formákat és az önfoglalkoztatás vagy a vezetői fogások széleskörét. 3. Munkavállalási formák Célcsoportjaink tagjait figyelembe véve ebben a szakaszban már a ketté válik az irány van aki az elsődleges munkaerő-piacon alkalmazottként vagy vállalkozóként lesz képes elhelyezkedni, és van aki, a nonprofit vagy szociális gazdaság területén lesz képes munkát vállalni. 12

13 Az elsődleges munkaerő-piac lehetőségei az elkövetkezendő években a projekt zárásáig sokat változhatnak, ezért jelen pillanatban ezt behatárolni nem tudjuk. (A jelen gazdasági körülmények között a vegyipar és a gépgyártás képes munkaerőt felszívni.) Az általunk elhelyezett munkavállalót legalább 3 hónapon át nyomon követjük, de kérésének megfelelően ez az időszak változhat. Az atipikus foglalkoztatási formákat, a szociális gazdaság területeit csak a konkrét és tényleges munkaerő vizsgálatakor tudjuk pontosan feltérképezni. Ebbe a folyamatba a munkaerő-piac minden szereplőjét be kívánjuk vonni és feltérképezzük azokat a helyszíneket, ahol foglalkoztatást tudunk végezni. Ez egy nagyon célirányos és rugalmas tevékenységi forma, amelyben a finanszírozási és jogi lehetőségeknek, és azok kiaknázásának van fontos szerepe. A munkaformában résztvevőket 6-12 hónapig követjük nyomon, amelyet saját kérésre megváltoztathatunk, növelhetjük vagy csökkenthetjük az időintervallumokat. A vállalkozóvá válás folyamatát a kezdetektől nyomon követjük és létrehozzuk azt a tanácsadói kört, akik folyamatosan támogatják azokat, akik ezt a foglalkoztatási formát választották. Az új vállalkozókat megismertetjük a helyi szakmai érdekképviselet munkatársaival és az ő segítségükkel illesztjük be őket a helyi vállalkozók körébe. A mikro kisvállalkozói csoportok számára igényeik szerint pályázati és egyéb tanácsadási formát teszünk elérhetővé, hogy képesek legyenek bővíteni alkalmazottaik létszámát. A vállalkozások esetében a kritikus első három évben kapnak kérésüknek megfelelő támogatást, tanácsadást. 4. Mérési módok A célcsoportok tagjainak munkaerő-piaci integrációját mennyiségi és minőségi módszerekkel mérjük. A számosságon kívül, a szakterületeken való beválások mérése fontos szempont, de a minőségi indikátorok a fenntarthatóságot is mutatják. A legfontosabb mérési iránynak a változásokhoz való alkalmazkodást, az önállóság, felelősségvállalás, együttműködés, kommunikáció terén bekövetkezett elmozdulást tekintjük. 5. Stratégiai partnerek A paktum megkötéséhez szükséges jogi kereteket a későbbiek folyamán választjuk meg. A sikeres foglalkoztatási stratégiában és a cselekvési tervünk megvalósításában a munkaerőpiac, a szociális és foglalkoztatási ágazat minden szereplőjét potenciális partnernek tekintjük, az önkormányzatokat, fővárosi és kerületi munkaügyi kirendeltségeket, civilszervezeteket és vállalkozókat, valamint lehetőség szerint azokat a magánszemélyeket, akik önkéntes formában szeretnék támogatni a munkánkat. 13

14 MELLÉKLET 1. Délpesti foglalkoztatási helyzetfelmérés Készítette: Demeter Endre VÁTI ba elküldve augusztus 16-i PEJ jelentésben. 14

15 MELLÉKLET 2. Dániai tapasztalatok szeptember Settlementerne Kapcsolattartó: Johannes Bertelsen szeptember 20. A Settlement foglalkoztatási programokkal dolgozik és helyi önkormányzati feladatokat lát el. Együttműködnek az önkormányzattal. Üzleteket, javító műhelyt működtetnek, integrált részei az önkormányzatnak. Az intézmény elsősorban a munkanélküli politikáról szól. Privát vállalkozás, amely foglalkoztatás is egyben. A Settlement keresztény diákok szervezete. A neve 1911-es alapításhoz kötődik. Az akkori keresztény szövetség támogatásával végezte a feladatait. A Settlement 140-et jelent, amely az akkori létszámra utal. Az intézmény azóta bővül mind létszámban, mind a társadalmi szolgáltatások irányában. Az intézmény szerkezeti felépítése: Alakulásakor egy igazgató és egy helyetteses, a többi önkéntes volt. Ez a szám azóta bővült. Amikor az intézményt felkerestük, Koppenhága szegényebb negyedét ismertük meg. A más nyugati fővárosokhoz hasonlóan a városrész külső részeire települtek a gyárnegyedek, vele együtt a munkásnegyed is. A város legszegényebb negyede szeretne felcsatlakozni a gazdagabb központi maghoz.: építészet, szórakozás, egyéb téren is. A szegénynegyed lakossága 20 % török, pakisztán, sőt arabok is érkeznek,szeretnének letelepedni ide. A mellékelten átadott vázlaton látható a szervezet szerkezeti felépítése: széles skálává nőtte ki magát sokféle oldalágú tevékenységet folytatnak: Jelenleg közel negyven önkéntes dolgozik a rendszerben. Foglalkoztatási típusok részletezése A szervezet magánvállalkozás. Találhatóak benne üzletek, amely működtetésében az önkormányzat is segít. Röviden a vezetés: igazgató és 40 tagú tanácsból áll ma a rendszer. Demokratikus alapon mozgó 40 fő: mindenki lehet tanácsos, segítő is. A szervezeti alaprajzon látható ábrázolási módban a vízszintes sorok: városban működő foglalkozások, függőleges sorok: a központi házban működő foglalkozások. Szabadidő központja is van, amelynek célja, hogy sok részvevő számára lehessen biztosítani az üdülést a közelben, pl. a tengerparton. Lehetséges sporttevékenységek: futballcsapat, tenisz, stb. Kiterjedt családsegítő szolgálata van. A szolgálat részben lelki segély szolgálat. 15

16 Minden korosztálynak, nyújtják a lehetőségeket. Az önkormányzat is küld rászorulókat, de máshonnan is jöhetnek ide. Gyermek klubok is műkődnek a rendszerben. A klubokat olyan hölgyek is igénybe vehetik, akik más országból jönnek ide. Üzleti projektek: Számunkra a legfontosabb a következő 2 oszlop: üzleti projektek, amely célja megújulás, és üzleti tevékenység. Ez a városrész szegény és sok a munkanélküli. Sok üzletnek kellett ezért bezárni. A rendszer elvállalta, hogy ezeket a helységeket felkarolja, ill. üzleteket felfejlesztik, beindítják a működésüket. Mellékutca tervezet: Ennek célja felállítani egy észszerű foglalkoztatási projektet, ami lehetővé teszi a környezet felújítását is. Az önkormányzatnak voltak a városrészben projektjei, de nem voltak jók, sokszor értelmetlenek voltak. Az a dolgozó, aki látta a saját munkájának eredményét, és a városkép arculatát is javította, sokkal szívesebben végezte a saját munkáját, célkitűzéseinek megvalósítását. Szociális hálózat működésének felépítése, olyan, amely a szomszéd városrészek bevonását is elősegíti: munkaerőpiacba integráló képesség: Neked is van munkád, nekem is : kerületeken túl nyúló politika elősegítése. Bár sokat változott a jogalkotás, sok segítséget kapott a rendszer a munkájukhoz: az egy éves megújuló szerződések, amelyeket kötöttek, jelentősen segített anyagi biztonságukon. Az utóbbi években sokat javult a munkanélküli helyzet Dániában. Aki problémás: drogfüggő, ill. alkalmatlan, számukra beilleszkedő programokkal segítenek. Jelentősen szigorították a szociálpolitikai kedvezményeket. Csak az kap segítséget, aki társadalmi célú projektben részt vesz és ezt igazolni is tudja.( munkanélküli járadékot). Jelenleg szándékosan alacsony szinten tartják a segélyt, hogy rákényszerítsék a továbblépésre a munkanélkülit. Az emberek tudják és elvárjuk tőlük, hogy átérezzék: komolyabb teljesítmény mellett, komolyabb pénzért kell dolgozni, a munkanélküli járadék csak átmeneti kérdés lehet. Üzletpolitika Az üzlethelységeket folyamatosan fejlesztették ki: pl. alkoholmentes italok, ill. egyszerű élelmiszerek boltja. Jó, mert ide nem kell képzettség, de sokféle tevékenységet tudnak felkínálni. Kezdetben: fürdési lehetőség megoldására kellett koncentrálni, mosodákat alkalmaztak (most is sok van), mert mosógép nem állt sok család rendelkezésére. Ma már ez persze nem gond. Az egészségügy feladata: a fiatal anyák részére tanácsadás, erre is épült külön bolt, ill. workshop., testépítő szalonok, egészség boltok: ökoboltok. Jelenleg, főleg ezek fejlődnek a leggyorsabban. Internet kávézók, Mindkét félt megkérdezték: Mit dolgoznának, mit szeretnének csinálni. Erre építették fel a bolt hálózatot. Minden egyes munkanélkülire életpályát szerkesztenek, hogy szerezzenek a részére testhezálló munkát. 16

17 Egyes vélemények megkérdőjelezik, hogyan éri meg ez a dolgozóknak, mert a fizetések alacsonyak, de ők elégedettek ezzel az alacsonyabb bérszínvonallal. Nincs maximális haszonkulcs, de neki és környezetének is jó. A lényeges dolgokat meg tudják vásárolni Egyidejűleg az előző projekttel, van egy újrahasznosítási projekt is, erre céget is épített a rendszer. Kapcsolódik az előzőhöz: az ott termelődött anyagok, hulladék elszállításáról, továbbhasznosításáról szól. Helyes, ha egy-egy központot neveznek ki ilyen hulladékgyűjtés célra, de jobb ötletnek tűnt, ha ezeket az elöregedett anyagokat először átnézik, utána szállítják a gyűjtőhelyekre. A recycling fogalma, azt gyűjtik, amelyből a legtöbb van: itt most a kerékpárokról van szó: rendőrség összegyűjti, részükre átadja. Ők összerakják a kerékpárokat éves férfi korosztályt szólítják meg: kábítószereseket, ezeket próbálják felzárkóztatni a társadalomba. Tapasztalat szerint 1 év kell ehhez a kezeléshez: 50 % tényleg dolgozóvá is válik, amely igen jó arány az előadó szerint. Kérdések: Ők hozták létre ezeket a cégeket? Tulajdonosai a cégeknek? - igen ők a tulajdonosok, és az itt felkarolt dolgozók dolgoznak. Milyen állami támogatást kapnak? - Semmilyen támogatást nem kapnak a projektekre, tender kiírásra az önkormányzat adja a szakképzett kollegát. Személyi kvótát a velük kötött szerződés alapján biztosít az önkormányzat. 9 ezer dán koronát kapnak támogatást =munkabért. Ricycling programban 12 % támogatást kapnak bértámogatásként. Munkabérként számolják el a bért, vagy esetleg támogatásként? Hogy jelentkeznek a dolgozókat érintő adókötelezettségek és társadalombiztosítási díjak? - munkabérként Megváltozott munkaképességűeknek biztosítanak külön munkalehetőséget? - konkrétan ilyen nincs. Vannak-e gyermek, kamaszprogramok? - szerződés van az önkormányzattal a nevelésre vonatkozóan. 90 % a csoport feltöltésből, külföldiekből jön össze. A szülők sokszor egyáltalán nem együttműködők, nem akarják támogatni őket anyagilag, nem támogatják gyermekeik programjait. A foglalkoztatásban van-e a létszámhatár? - Egyenlőre örülnek, minél több legyen a foglalkoztatott, aztán majd lesz határ. Mindenkinek van joga, hogy dolgozzon. Megtagadni sem lehet, ha már egyszer felkarolták őket. A dolgozók milyen arányban maradnak a rendszerben, illetve sikerül nekik végleges foglalkoztatást találni? - ez változó, inkább törekednek a minél magasabb arányokra. Van-e külön szerepe a programnak a bűnüldözés csökkentésében? - Bűnözés még nem jellemző Koppenhágára, nincs maffia. Kis csoportos bűnözések vannak, de kézben vannak tartva. 17

18 Több ilyen rendszer működik a városban? - Ebben a városrészben volt a lemaradás, ezért főleg itt van erre a projektre szükség. Na persze itt is van több peremkerület, de ezt nem vallják be Minden külföldinek van joga igénybe venni a rendszert? - Megkötés, hogy uniós tag legyen. Komoly kérelmezési procedurával jár ma a hálón bejutni. - Ezt nem értettem, mert először rábólintott, aztán megtagadta a programba való bejutás lehetőségét. Öt üzletet fog bemutatni az előadó kolleganője, megismerjük azokat, akik a projektben dolgoznak. Feladatuk a nevelés: Meg kell tanulni először dolgozni, idegenekkel együttműködni, mit várnak el a kollegák tőlünk. Mit teszünk, ha betegek vagyunk, beköhögünk a telefonba a vevőknek, vagy mellőzöm. Ezt mind meg kell tanulni. Aztán jönnek a gyakorlati dolgok,mit vár el a cég: milyen gyorsan kell csinálni, elmegy a főnök, leállunk? A másik alá dolgozni, stb. Egyfajta képzettség is kell, magatartás nem mindig elég. Az alacsony szintű munkákba van egy min. képzettség: elektromos file-kat el kell olvasni, stb Mindenkori polcozás logisztikai felépítése, targonca kezelés, ez mind kell a munkához. Nem, lehetetlen elvárások, sokszor egy hetes tanfolyam. Sokat ki sem esik a munkából, és akkor új munkát tanulhat. A cégek is rá vannak utalva, hogy dokumentált végzettségű embereket vehetnek fel. Aztán a gyakorlatot is itt kell lefolytatni. Különböző támogató szerződéseket kötnek a boltok ezekkel az emberekkel, hová mehetnek ezek az emberek? - ezt az állam fizeti. Miután minden szakmai képzés megtörtént, segítenek végleges munkát kapni ennek az embernek. Pl. 6 hónapra. Ez alatt az időszakban sokat megtanult, pl. asztaldíszítés, v. leolvasó képzés, ahová sikerül, ott lesz alkalmazva. Lehet, hogy mentális programban vesz részt, hogy megfelel-e neki ez a munka. Akkor az illető cég vezetőjével, tanácsadójával beszélget 1 órát, megfelel-e neki ez a munka. Az igazi jelentősége a kölcsönösségben van. Ők is kérdezik a személyről alkotott véleményt: maga elé néz, nem néz sehová, stb. A kiközvetített ember után néznek, ha nem felel meg, visszafogadják Hogy fogadják őket a vállalatoknál? - teljesen különböző módon. Előítélet van, de legtöbb esetben pozitívan sül el. Fizetésén látszik-e hogy támogatott? - nem Bognárné Adorján Csilla Budapest, XX. kerület Szociális Foglalkoztató 18

19 Dag-og Dognecetret Kapcsolattartó: Torben Bo Hansen szeptember 21. Az intézményt 1967-ben alapították azzal a céllal, hogy gyógyult drog fogyasztók reszocializációjában nyújtsanak segítséget az itt dolgozó szakemberek, elsősorban szociálpedagógusok, és tanácsadók. A szakemberek felkészítik a munkavállalásra és segítséget nyújtanak a munkakeresésben. A bekerülés Az intézmény fizikai/ mentális/ szociális szempontból hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedésében nyújt segítséget. Nem lehet olyan betegsége, ami miatt nem képes elhelyezkedni, nem lehet hajléktalan, katona vagy behívóval rendelkező, nem folyhat ellene büntetőeljárás. Természetesen, ha meggyógyult, ha letöltötte büntetését, vagy katona idejét, stb. akkor jelentkezhet a programba. A szociális tanácsadó készít egy interjút a jelentkezővel, és személyes tanácsadójává szegődik. Később tesztekkel igyekeznek pontos képet kapni a jelentkezők személyiségállapotáról, képességeikről. A jelentkező állapotától függ, hogy milyen programba kerül Hétfőn tartanak megbeszélést, ahol a jelentkező eldöntheti, hogy tudja e vállalni a feltételeket a programba való bekerüléshez. A feltételek elsősorban arra vonatkoznak, hogy az elhelyezkedés érdekében mit kell tennie: pl. pontosság, önállóság. A programba való bekerülésnél a legfontosabb szempont a motiváltság. Ha a jelentkező és az intézményi adminisztráció is elfogadja a feltételeket, bekerülhet a programba a jelentkező. Képzésen, tréningen addig vesz részt a jelentkező, amíg munkaképes állapotba, helyzetbe kerül. Ha a nem tartja be a feltételeket, nem fejezheti be a képzést. Az elhelyezkedés A munkaképes állapotban lévők döntenek arra vonatkozóan, hogy milyen munkát vállalnának, a tanácsadó felhívja a munkáltatót, és segíti az elhelyezkedést. Az intézmény biztosítékot jelent arra nézve, hogy a megfelelő, munkaképes jelentkezőt biztosítják, és folyamatos támogatást nyújtanak a munkavállalónak a munkaképesség megőrzéséhez. A munkáltató nem tehet fel kérdéseket a jelentkező múltjára, problémáira vonatkozóan. Rendszeres konzultációt biztosítanak a munkáltató és munkavállaló között a tanácsadó segítségével. A beszélgetés a - munkavállaló munkahelyi helyzetére, kapcsolatára a munkatársakkal és vezetőkkel, ill. a munkavégzésre vonatkozik; - munkáltató milyennek látja a munkavállaló helyzetét, munkavégzését, és hol kell fejleszteni. Ha a munkavállaló megfelel a feltételeknek további alkalmazására is sor kerülhet. A munkavállalók a teljes munkabért kapják, amelynek felét a szociális tanács biztosítja egy évig. 19

20 Eredmények fő közül 50 fő állandó alkalmazásba kerül, ill. nagyon jó esélye van erre. A tanfolyamot elvégzők 90%-a jó eredményt ért el, 10 % esik ki, tehát nem lesz most állandó munkahelye. 25 főnek további segítségre van szüksége, és ezt meg is kapja. 25 főnek eredménytelen volt az együttműködése fő vett részt a programban. A legtöbben 508 fő,12-14 hónapon át vett részt a programban. A tapasztalat azt mutatja, hogy minél hosszabb időt töltenek el a programban annál biztosabb a sikeres elhelyezkedés. Az életkori átlag 29 év volt. Nem mutatható ki összefüggés sem az életkor, sem iskolai végzettség sem más kritérium és a sikeresség között. - Összefüggés csak a bűncselekményt elkövetők, és a drogfogyasztók esetében mutatható ki, az ő esetükben az eredményesség 50%-ról 35%-ra esik vissza. (Azokról van szó, akik büntetésüket letöltötték, ill. már gyógyult drogfogyasztók.) - A program fő eredménye, hogy szociális támogatásból élők helyett adófizető állampolgárok lesznek: 100 fő közül 50 fő 8,9 hónapon belül. Ezek a hatékonyság-mutatók a döntéshozók számára is meggyőzőek, hogy érdemes a szociális ellátórendszerben lévőkkel foglalkozni, mert adó felhasználóból adófizetőkké válnak. Az intézménynek saját képzése van, aminek során az itt dolgozó szociális munkásokat kiképzik. Olyan munkáltatókat keresnek, akik vállalják ezt a feladatot, három megkeresésből 1 sikeres. Aczél Ágnes Budapest, XXI. kerületi Családsegítő Központ 20

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS

ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS Múltunk közös lesz a jövőben is! A Roma Felzárkózás Európai Modellje Mi, a Roma Polgári Tömörülésben tevékenykedő romák és nem romák hiszünk abban, hogy a cigányság ügye nem csupán

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül

Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül Szolnoky-Papp Eszter tanácsadó, Ygen Humánerőforrás Központ Hotel Corvin*** 2013.május 16.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Készítette: Lőrincz Norbert Projektmenedzser Tatabánya 2006. A Pigmalion Projekt Egyesületünk első EU-s pályázati

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 6. számú napirendi pont Tájékoztató a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci integrációját elősegítő kísérleti

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára gondolatok egy képzés margójára SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT - AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK JEGYÉBEN 2010.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben