A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz"

Átírás

1 A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

2 Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat vagyonát. Megfelelünk az összes törvénynek és vállalati irányelvnek. Elkötelezzük magunkat a diverzitás, az egyenlœ bánásmód, a kölcsönös tisztelet és a bizalom mellett. FelelŒsség Megbecsüljük a kötelezettségeinket, és személyes felelœsséget vállalunk minden cselekedetért és eredményért. A folyamatos fejlœdésrœl szóló munkafegyelmet hozunk létre, amely szerves része a kultúránknak. Csapatmunka Támogatjuk az olyan környezetet, amely a csapatmunkán keresztül ösztönzi az innovációt, kreativitást, kiválóságot és eredményességet. Olyan módon vezetünk, amely tanítja, inspirálja és elœsegíti a teljes részvételt és a karrierbeli fejlœdést. Ösztönözzük a nyílt és hatékony kommunikációt és párbeszédet. Innováció Elismerjük, hogy az üzleti életünk alapja az innováció. Próbára tesszük magunkat, hogy új és tökéletesített ötletekkel álljunk elœ a tevékenységünk minden terén. Ösztönözzük, elvárjuk és értékeljük a kreativitást, a változásra való nyitottságot és a friss szemléletmódokat. Értékeink A helyes dolgot tenni. FelelŒsséget vállalni. Együtt dolgozni. Újítani. Ha ezeket az értékeket személyes-, csoport- és vállalati szinten is magunkévá tesszük és együtt élünk velük, a Tyco Electronics-ot igazán nagyszerı vállalattá tudjuk tenni.

3 TOM LYNCH VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE A Tyco Electronics-nál (TE) úgy hisszük, hogy a kiváló teljesítménynél több kell egy nagyszerı vállalat létrehozásához. Szükség van még a fœ értékeink és a legmagasabb színvonalú etikusság és becsületesség iránti megingathatatlan elkötelezettségre is. Független magáncégként ez az elkötelezettség fontosabb, mint valaha. Jelen Útmutató az etikus magatartáshoz célja, hogy biztosítsa, a TE minden dolgozója tisztában van a fœ értékeinkkel, és ami ennél fontosabb, személyes-, csoport- és vállalati szinten is kimutatja ezeket az értékeket. A négy fœ érték, amely nap mint nap irányítja cselekedeteinket dolgozóként és döntéshozóként: Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalatunk vagyonát. Megfelelünk az összes törvénynek, szabályozásnak és vállalati irányelvnek. Elkötelezzük magunkat a diverzitás, az egyenlœ bánásmód, a kölcsönös tisztelet és a bizalom mellett. FelelŒsség Megbecsüljük és büszkék vagyunk az általunk teljesített kötelezettségeinkre, és személyes felelœsséget vállalunk minden cselekedetért és eredményért. A folyamatos fejlœdésrœl szóló munkafegyelmet hozunk létre, amely szerves része a kultúránknak. Csapatmunka Támogatjuk az olyan környezetet, amely a csapatmunkán keresztül ösztönzi az innovációt, kreativitást, kiválóságot és eredményességet. Olyan módon vezetünk, amely tanítja, inspirálja és elœsegíti a teljes részvételt és a karrierbeli fejlœdést. Ösztönözzük a nyílt és hatékony kommunikációt és párbeszédet a szervezet minden szintjén. Innováció Elismerjük, hogy az üzleti életünk alapja az innováció. Próbára tesszük magunkat, hogy új és tökéletesített ötletekkel álljunk elœ a tevékenységünk minden terén. Ösztönözzük, elvárjuk és értékeljük a kreativitást, a változásra való nyitottságot és a friss szemléletmódokat. Más szóval, mindannyiunktól elvárjuk, hogy a helyes dolgot tegye, vállaljon felelœsséget, dolgozzon együtt a többiekkel és újítson. Úgy gondolom, hogy ez teszi a TE-t igazán nagyszerı vállalattá. Ez az Útmutató a többi vállalati vagy üzletágra jellemzœ jóváhagyott irányelvvel együtt, amely önöknél érvényben lehet, áttekintést ad, hogy segítsen megérteni, mit várunk öntœl és támogassa önt, hogy helyes döntéseket hozzon. Mindannyian osztozunk az elkötelezettségben, hogy a fœ értékeinket a TE elœnyére fordítsuk. Az Igazgatótanácsunk, a felsœ vezetés, én magam és a TE összes vezetœje és dolgozója felelœs a legmagasabb szintı becsületességért és az üzletmenetünket befolyásoló szabályozásoknak és irányelveknek való megfelelésért. Minimálisan ezt várjuk el, és nem engedjük meg, hogy ne teljesüljön. Kérem, tartsanak velem, és tegyük együtt a TE-t egy nagyszerı vállalattá. Az Útmutató az etikus magatartáshoz célja, hogy biztosítsa, a Tyco Electronics minden dolgozója tisztában van a fœ értékeinkkel, és ami ennél fontosabb, személyes-, csoportés vállalati szinten is kimutatja ezeket az értékeket. 1

4 2

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT EGYENLÃ FOGLALKOZTATÁS ZAKLATÁSTÓL MENTES MUNKAHELY EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET PSZICHOAKTÍV SZEREKTÃL MENTES MUNKAHELY , INTERNET ÉS A VÁLLALATI TULAJDON HASZNÁLATA AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS CSALÁS TRÖSZTELLENESSÉG ÉRDEKELLENTÉTEK ÜZLETKÖTÉS ÁLLAMI SZERVEKKEL EXPORT/IMPORT FELÜGYELET TULAJDONOSI ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓ BELSÃ INFORMÁCIÓ ÉS TE ÉRTÉKPAPÍROK KERESKEDELME POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK KAPCSOLAT A MÉDIÁVAL FELJEGYZÉSEK ÉS PÉNZÜGYEK FELÜGYELETE A CONCERNLINE DÍJMENTES HÍVÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA AT&T USADIRECT HÍVÁSI ÉS R-BESZÉLGETÉSI ÚTMUTATÓ AT&T USADIRECT HÍVÓSZÁMOK

6 BEVEZETÉS Az aggodalmak korai szakaszban való közlésével a dolgozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a TE megoldja a problémákat, még mielœtt kiterjednének. Nem engedünk semmiféle megtorlást azokkal a dolgozókkal szemben, akik jóhiszemıen jelentik a kihágásokat vagy közlik az aggodalmaikat. Az Útmutató alkalmazása Az Útmutató a vállalat minden dolgozójára és tisztségviselœjére, valamint az Igazgatótanácsra is vonatkozik. Mit kérdezzen meg önmagától? Minden dolgozótól elvárjuk, hogy tisztában legyen és megfeleljen a TE Útmutató az etikus magatartáshoz (Útmutató) c. dokumentumának, továbbá azoknak a jóváhagyott irányelveknek, eljárásoknak és szabályozásoknak, amelyek befolyásolják a munkáját, és jelentsen minden kihágást. A kihágások jelentéseit komolyan vesszük, és azonnal kivizsgáljuk. Amennyiben bizonytalan valamely tevékenység helyénvalóságával vagy etikusságával kapcsolatban, tegye fel önmagának az alábbi kérdéseket: Megfelel a törvényeknek, a TE Útmutató az etikus magatartáshoz c. dokumentumának, valamint a TE megfelelœségi irányelveinek és eljárásainak? A vásárlóink, részvényeseink és a nyilvánosság hogyan tekintene rá? Aggodalmak jelentése Amennyiben kétségei vannak, kérjen tanácsot. Ha kérdése van, meg szeretne beszélni egy adott helyzetet, vagy jelenteni szeretné az Útmutató lehetséges megsértését, beszéljen a felettesével vagy az Emberi ErŒforrások helyi képviselœjével, vagy lépjen kapcsolatba az alábbiak egyikével: A TE díjmentesen hívható ConcernLINE-ja. A ConcernLINE telefonszámai az Útmutató végén találhatók. A TE bizalmas honlapja a ConcernNET-en: Az ön házon belüli megbízott ügyvédje. Ha nem tudja, ki az, lépjen kapcsolatba a Jogi Osztállyal. Az ombudsmani iroda a telefonszámon vagy ben: A ConcernLINE-on, a ConcernNET-en vagy az ombudsmani irodán keresztül érkezœ megkereséseket bizalmasan és igény szerint anonim módon kezeljük. Miután fogadtuk a hívását, az információt a megfelelœ TE képviselœhöz továbbítjuk, és a lehetœ leghamarabb megoldjuk az ügyet. Jelentési kötelesség és a hívás elmulasztása Önnek kötelessége jelenteni az Útmutató mindennemı megsértését, és bár eleinte lehetséges, hogy nem szívesen keveredik bele, fontos megjegyeznünk, hogy a kihágások jelentésének elmulasztása jelentœs következményekkel járhat. A jogi vagy etikai kihágásokért való személyes felelœsségre vonás (amely lehet bírság vagy akár elzárás) lehetœsége mellett fegyelmi eljárás alá is vonhatjuk, beleértve az elbocsátást. Tehát, ha kétségei vannak, szólaljon meg. 4

7 BEVEZETÉS Megtorlást tiltó irányelv Az aggodalmak korai szakaszban való közlésével a dolgozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a TE megoldja a problémákat, még mielœtt kiterjednének. Nem engedünk semmiféle megtorlást azokkal a dolgozókkal szemben, akik jóhiszemıen jelentik a kihágásokat vagy közlik az aggodalmaikat. A kihágások jelentésében és az aggodalmak közlésében a jóhiszemıség azt jelenti, hogy hiteles próbálkozást tesz az Œszinte és pontos információ közlésre, még akkor is, ha késœbb bebizonyosodik, hogy tévedett. Az állítólagos törvénysértéseket jelentœ dolgozók elleni megtorlás is bınvádi eljárással, bírsággal vagy elzárással járhat, és a vállalat számára jelentœs büntetést róhatnak ki. A tény, hogy egy dolgozó jóhiszemıen felvetett egy ügyet, vagy együttmıködött egy nyomozásban, nem szolgálhat alapul kedvezmények megtagadásához, elbocsátáshoz, visszaminœsítéshez, felfüggesztéshez, megfenyegetéshez, zaklatáshoz vagy diszkriminációhoz. Ha úgy gondolja, hogy valaki, akár ön, akár egy másik dolgozó, ellen megtorlást követtek el, jelentenie kell a cselekedetet az ombudsmani irodában. Az ön elkötelezettsége az Útmutató iránt Önnek is kötelezœ aláírni egy nyilatkozatot, amelyben megerœsíti, hogy elolvasta és megértette az Útmutatót. A nyilatkozat arra is kötelezi, hogy megerœsítse, teljes mértékben megfelel az Útmutatóban leírt irányelveknek. Ezen kívül a vezetœje vagy más TE vezetœk rendszeresen megvitatják önnel és munkatársaival az Útmutatónak való megfelelés fontosságát. Mentességek Az Útmutató egyik rendelkezése alól sem mentesülhetnek az ügyvezetœk és igazgatók az Igazgatótanács Auditálási Bizottságának elœzetes jóváhagyása és a részvényesek idejében való tájékoztatása nélkül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megtorlást tiltó irányelvnek nem áll szándékában védettséget adni a csalásokban vagy helytelen viselkedésben közvetlenül érintett dolgozóknak. Továbbá a TE fenntartja magának a jogot, hogy bárkit megbüntessen, aki tudatosan hamis vádat emel, téves információkat közöl vagy helytelenül cselekszik. Ez az információ kiegészítésül szolgál az Útmutatóban tárgyalt területekkel kapcsolatos minden TE irányelvhez. Az Útmutató a nemzetközi telephelyeinkre vonatkozik, és az adott telephelyre vonatkozó törvények figyelembevételével íródott. Az Útmutató csak általános támpontokkal szolgál, és vonatkozik rá a helyi jogszabályozás. Nem mindent magába foglalónak szántuk. A vállalati munkahelyi irányelvek, beleérte az Útmutató témáival kapcsolatos részletes irányelvek eléréséhez látogasson el a TE intranet oldalára. 5

8 HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT A ConcernLINE-on, ConcernNETen vagy az ombudsmani irodán keresztül érkezœ megkereséseket bizalmasan és igény szerint anonim módon kezeljük. Az ön szerepe a TE értékeinek és ennek az Útmutatónak a megértésével kezdœdik, de ezzel nem ér véget. Ha bármilyen etikai vagy jogi megfelelœségi kérdés merül fel, melynek nyomán kérdés fogalmazódik meg önben, felelœsséggel tartozik azt közölni. Elvárjuk minden dolgozónktól, hogy helyesen bíráljon, vállalja a felelœsséget és felelœsséggel tartozzon a cselekedeteiért. Számos vállalati megfelelœségi képzési program áll rendelkezésre, és kifejezetten javasoljuk, hogy vegyen részt azokon, amelyek a munkájára vonatkoznak. A felettese vagy vezetœje: ElsŒdlegesen a felettesétœl vagy vezetœjétœl kell tanácsot kérnie. Azonban olyan esetekben, amikor a vállalati egységén vagy telephelyén kívüli személlyel szeretne beszélni, választhatja az itt felsorolt alternatív lehetœségek bármelyikét. Emberi ErŒforrások: A felettesét vagy helyi vezetœit érintœ kérdésekben elœször az Emberi ErŒforrások helyi vagy bármely vállalati képviselœjével lépjen kapcsolatba, ha ezt az utat választja. Jogi Osztály: A TE ügyvédek tanácsot tudnak adni a törvényekkel, vállalati irányelvekkel és az elfogadható üzleti gyakorlattal kapcsolatban. A TE ConcernLINE: Ha kevésbé érezné kellemetlennek valaki mással beszélni, hívhatja a TE bizalmas és díjmentes ConcernLINE-ját. A ConcernLINE a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetœ világszerte a dolgozók számára. A ConcernLINE telefonszámok az Útmutató végén találhatók. A ConcernLINE munkatársai egy külsœ szervezethez tartoznak, és a dolgozók anonimek maradhatnak a hívásukkor. Tolmácsok is rendelkezésre állnak. Az operátor nem fog közvetlenül tanácsot adni a dolgozóknak, hanem értesíti az ombudsmani irodát, és egy esetszámot valamint egy visszahívási dátumot ad a dolgozónak. A hívó fél beleegyezése nélkül azonosításra alkalmas információt nem továbbítanak az ombudsmannak. A TE ConcernLINE levélben: A TE dolgozói írhatnak is a ConcernLINE-nak az alábbi címre. Tyco Electronics ConcernLINE c/o Office of the Ombudsman 1050 Westlakes Drive Berwyn, Pennsylvania USA A TE ConcernNET: A ConcernNET biztonságos és bizalmas módot ad arra, hogy az aggodalmait az interneten keresztül közölje. A címen az internetes jelentési lehetœséget egy külsœ szervezet mıködteti, és a dolgozók anonim bejelentéseket tehetnek. 6

9 HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT Ombudsmani iroda: Az Ombudsman a TE dolgozója, aki független, pártatlan és bizalmas lehetœséget ad a dolgozóinknak, beszállítóinknak, befektetœinknek és vásárlóinknak, hogy a törvények, jogszabályok, szabályozások és etikusság bármilyen megsértését közöljék és foglalkozzanak vele. Az ombudsman elœsegíti a dolgozókkal való pozitív és igazságos bánásmódot azzal, hogy alternatív módot ad a dolgozóknak az aggodalmaik elœterjesztésére. Minden megfelelœségi kérdésre, beleértve a vállalati irányelveknek, eljárásoknak, értékeknek és szabványoknak nem megfelelœ viselkedést az igazságos, idœszerı és pártatlan megoldást keresi. Az ombudsmannak az alábbi módokon lehet kapcsolatba lépni: Egyesült Államok, Egyesült Államok térsége és Kanada Kína (China Telecom) vagy (China Netcom) Világszerte ElŒbb kövesse az AT&T USADirectÆ hívási útmutatót, majd tárcsázza a számot. - 7

10 EGYENLà FOGLALKOZTATÁS Ilyen az egyenlœ bánásmód elvének megsértése... Attila, akit a mozgáskorlátozottsága kerekesszékhez köt, nem kapott meghívást, hogy tartsa meg az ügyfél számára a prezentációt abban a marketing kampányban, amelyet Œ talált ki. Azt mondták neki, hogy azért, mert úgy érezték, az ügyfél kényelmesebben érezné magát valaki olyannal szemben, aki nincs kerekesszékhez kötve. Mihály számítógépes elemzéssel foglalkozik. EbédidŒben minden nap elmegy az asztalától, és a mosdóba megy imádkozni. A munkatársai panaszkodtak, és Mihály fœnöke azt mondta neki, hogy nem imádkozhat vállalati területen. LehetŒséget adni mindenkinek Vállalatként elvárjuk, hogy minden dolgozónk tisztelettel és méltósággal bánik a többiekkel. Minden dolgozónak páratlan szerepe van abban, hogy a TE-t még lelkesítœbb és kielégítœbb munkahellyé tegyük. Az értékeink mélyen beágyazódnak ebbe az elkötelezettségbe, és az Útmutató által leírt számos irányelv és eljárás támogatja Œket. Az egyenlœ lehetœség és igazságos bánásmód kiterjed minden dolgozóra. A TE kifejezetten tiltja az egyének védett státuszán, például fajon, bœrszínen, valláson, nemi hovatartozáson, életkoron, nemzeti származáson, állampolgári státuszon, akadályozottságon, szexuális érdeklœdésen, veterán státuszon vagy bármi más védett státuszon alapuló diszkriminációját. Ezek az elvek minden foglalkoztatási kérdésre vonatkoznak, beleértve: a toborzást, alkalmazást és betanítást, elœléptetéseket, fizetést és juttatásokat, valamint áthelyezéseket és létszámleépítéseket. Az összes ilyen típusú döntés az adott jelentkezœnek vagy dolgozónak a szóban forgó munkakörhöz kapcsolódó képzettségén alapul a szakszervezetek kollektív alku megállapodásai szerint. Amellett, hogy megfelelünk az Egyesült Államok EgyenlŒ foglalkoztatási lehetœségek (Equal Employment Opportunities, EEO) törvényének, a TE megfelel az összes vonatkozó polgári jognak, emberi jognak és munkatörvénynek világszerte, ahol a vállalat mıködik. A TE elkötelezett amellett, hogy olyan kultúrát biztosítson, amely értékeli a diverzitást és csapatmunkát, és tudatosan igényli a megértés, tisztelet, inklúzió és folyamatos tanulás elérését. Azt várjuk a TE vállalati egységeitœl, hogy tiszta és biztonságos munkakörnyezetet és - feltételeket biztosítsanak, akadályozzák meg a gyermekmunkát a létesítményeinkben és az alvállalkozóink létesítményeiben, és követeljék meg, hogy a dolgozók megkapjanak minden juttatást, amit a vonatkozó törvények biztosítanak számukra. Függetlenül attól, hogy hol dolgozik, a TE megtiltja a vállalati egységeknek, hogy olyan tevékenységekben vegyenek részt, amelyek nem támogatják az egyéni méltóságot és tiszteletet, még akkor is, ha a vonatkozó törvények szerint az lehetséges volna is. Világméretı elkötelezettség A fœ értékeink mutatják az elkötelezettségünket, hogy jó globális állampolgárok legyünk, és társadalmi felelœsségünk tudatában tevékenykedjünk azokban a közösségekben, ahol élünk és dolgozunk - szerte a világban. 8

11 ZAKLATÁSTÓL MENTES MUNKAHELY A csapatmunka a tisztelettel kezdœdik Az ösztönzœ csapatmunkához olyan munkakörnyezetre van szükség, amely mentes a diszkriminációtól, zaklatástól és egyéb megfélemlítœ személyes viselkedésmódoktól. Világszerte az összes TE létesítmény professzionális és zaklatástól mentes munkakörnyezetet tart fenn olyan helyeket, ahol a dolgozók tevékenységeikben tiszteletet mutatnak egymás és azok iránt, akikkel üzleti kapcsolatban állunk. Az alábbi viselkedésmódok kifejezetten tilosak: Nem szívesen látott magatartás akár verbális, fizikai vagy vizuális, amelynek alapja valamely személy védett státusza, például faji hovatartozása, bœrszíne, vallása, nemi hovatartozása, életkora, nemzeti származása, állampolgári státusza, akadályozottsága, szexuális irányultsága, veterán státusza vagy bármilyen más védett státusz. SértŒ nyelvhasználat, fizikai agresszió, szándékos sérülés okozás másoknak vagy bármi rendellenes magatartás vagy rosszindulatú zavarás. Ez magába foglalja mások megfélemlítését és zaklatását is. Szexuális zaklatás magába foglalja a nem szívesen látott szexuális közeledést, szexuális tárgyú szívességek kérést, valamint egyéb fizikai, verbális vagy vizuális magatartást, amely a szexualitáson alapul, ha: A magatartásnak való engedelmesség a foglalkoztatás explicit vagy implicit feltétele, vagy A magatartás célja vagy hatása méltánytalanul befolyásolja az egyén munkateljesítményét azáltal, hogy ellenséges, sértœ vagy megfélemlítœ munkakörnyezetet teremt. Az szexuális zaklatás a szexualitáson alapuló magatartás, függetlenül attól, hogy azonos vagy ellenkezœ nemı személy felé irányul. A zaklatástól mentes munkahelyre vonatkozó irányelvünk a dolgozóinkon túl kiterjed az üzleti partnereinkre, például a külsœ forgalmazóinkra, szakemberekre, látogatókra és mindenkire, aki terméket vagy szolgáltatást nyújt a TE bármely egységének világszerte. Jegyezze meg, hogy ez az irányelv vonatkozik a munkával kapcsolatos helyzetekre és a munkahely által támogatott azon kívüli tevékenységekre is. Ilyen a zaklatás... Bélának szokása szexualitással, nemzeti hovatartozással, etnikumokkal, vallással és bármi olyan témával kapcsolatos vicceket mesélni, amit mókásnak talál. Béla még a vállalat levelezœlistáján keresztül is elküldte ezeket. Az egész csoport arról viccelœdik, hogy János homoszexuális. A viccek miatt János kellemetlenül érzi magát, és jelenti az ügyet a felettesének. A felettese közli vele, hogy túl érzékeny, és abba kellene hagynia a panaszkodást. 9

12 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtünk minden dolgozónk számára. A munkahelyi biztonság, biztonságosság és a környezet védelme legyen elsœdleges szempont A biztonságos munkahely az egyik legfontosabb elœny, amit a dolgozóinknak és a családjuknak kínálunk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk minden dolgozónk számára. Ezt azáltal érjük el, hogy szigorú környezetvédelmi, biztonsági és biztonságossági szabályokat és eljárásokat követünk, többek között: Elvárjuk a dolgozóinktól, hogy aktív szerepet vállaljanak a biztonságos munkavégzésben azzal, hogy betartják a biztonsági eljárásokat, azonnal a vezetœség tudomására hozzák a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, beleértve minden balesetet vagy sérülést, amely munkavégzés közben következett be, és ésszerıen gondoskodnak a vállalat vagyontárgyairól és berendezéseirœl. Elvárjuk minden TE telephelytœl, hogy rendelkezzen egy aktív biztonsági programmal, melyet a szervezet minden szintje támogat. A kiragasztott figyelmeztetések és tiltások betartása, és a vállalat által jóváhagyott megfelelœ védœfelszerelések viselése. Elvárjuk, hogy a mıveleteink megfeleljenek az összes környezetvédelmi törvénynek és szabályozásnak, és nem engedjük a hulladékok semmi olyan kibocsátását vagy eltávolítását, melyet a törvény nem enged. A természeti erœforrások megœrzését és védelmét figyelembe véve dolgozunk. Megtiltjuk, hogy a TE dolgozói, szerzœdéses partnerei, forgalmazói és látogatói fegyvereket vagy egyéb veszélyes tárgyakat viseljenek, amikor a vállalat vagy a vásárlóink létesítményeiben tartózkodnak, beleértve a parkolóhelyeket és a vállalati tulajdonú jármıveket. Míg a vonatkozó törvényeknek, szabályozásoknak és jegyzœkönyvezési követelményeknek való megfelelés kötelezœ, a TE megpróbálja túlszárnyalni a minimális jogi elvárásokat. Az a célunk, hogy elkerüljünk minden sérülést, valamint a biztonság és a környezetvédelem szempontjából az iparág vezetœ vállalatának tekintsenek minket. 10

13 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Füstmentes környezet A dohányzás egészségügyi kockázattal jár a dohányzó személyre és azokra nézve is, akik a füst közvetlen közelében tartózkodnak, tehát a passzív dohányzókra nézve. Továbbá egy égœ cigaretta esetlegesen kölcsönhatásba léphet a telephelyen használt vegyszerekkel, így a tız kockázatát is magában hordozza. Az összes dolgozó és látogató egészségének és biztonságának védelmében a TE munkahelyeken nem szabad cigarettázni, szivarozni, pipázni vagy más formában dohányozni, kivéve a vállalat által erre a célra kijelölt helyeken. Ilyen az egészséggel, biztonsággal és környezeti kérdésekkel kapcsolatos veszélyes viselkedés... Ivett, egy termelési felügyelœ arra utasít egy dolgozót, hogy ne jelentsen egy munkahelyi balesetet az üzem biztonsági koordinátorának. Egy másik üzembœl nemrég átszállított berendezésnek hiányzik a biztonsági védœszerkezete. Mivel szorít egy vásárlói rendelés teljesítésének határideje, Oszkár nem tájékoztatja a vezetœséget, hogy fel kell szerelni a védœszerkezetet. Bence ragasztószalagot tesz egy biztonsági kapcsolóra, hogy egyszerıbb legyen mıködtetni a berendezést. Egy jelzœkészülék szerint az üzem szennyvízkibocsátási engedélyében lévœ határértékek enyhe túllépését jelzi. Sára úgy dönt, hogy nem jelenti a határérték-túllépést, mivel az üzem az utóbbi évek során folyamatosan megfelelt a határértéknek, és azt gyanítja, hogy esetleg a jelzœkészülék nem mıködik megfelelœen. Amennyiben bármilyen tényleges vagy lehetséges biztonsági vagy környezeti veszélyforrásról szerez tudomást, vagy a biztonsággal kapcsolatos aggodalma van, azonnal értesítse a felettesét, a biztonsági koordinátort vagy az egység vezetœjét. Kapcsolatba léphet a TE ConcernLINE-nal, az ombudsmani irodával vagy a Jogi Osztállyal is. A ConcernLINE telefonszámok az Útmutató végén találhatók. 11

14 PSZICHOAKTÍV SZEREKTÃL MENTES MUNKAHELY Ilyen a pszichoaktív szerek használata a munkahelyen... Klára, egy értékesítési képviselœ gyakran szórakoztatja a vásárlókat ebéddel. Rendszerint két vagy három italt iszik meg, majd egy kissé bizseregve megy vissza a munkahelyére. Zsolt egy üveg szeszes italt tart az íróasztala fiókjában, hogy napközben egy kicsit feldobja magát. Csaba az orvos által elœírt mennyiség kétszeresét veszi be egy izomlazítóból, hogy átvészelje a nehéz idœket. Az összes dolgozó és látogató egészségéért A pszichoaktív szerekkel való visszaélés akár alkohol, akár droghasználat súlyos veszélyt jelent a biztonságra, egészségre és a szervezetünk, dolgozóink és vásárlóink termelékenységére nézve. A TE olyan irányelvvel rendelkezik a pszichoaktív szerektœl mentes munkahelyre vonatkozóan, amely világszerte minden telephelyünkre kiterjed, és minden dolgozónkra, forgalmazónkra, vásárlónkra és látogatónkra vonatkozik. A pszichoaktív szerektœl mentes munkahelyre vonatkozó irányelvünk tiltja: Az illegális drogok vagy más szabályozás alatt álló anyagok használatát vagy birtoklását a munkahelyen. Az elœírt gyógyszerek birtoklása az orvos utasítása szerinti egyéni kezelés céljából engedélyezett. Alkohol használata vagy birtoklása a munkahelyen, kivéve akkor, ha az adott telephely legmagasabb beosztású vezetœje és az Emberi ErŒforrások vezetœje is jóváhagyta. Alkohol, illegális drogok vagy bármi más szabályozás alatt lévœ anyag hatása alatt lenni a munkahelyen. Alkoholfogyasztással járó események ElŒfordulhatnak olyan, a vállalat által támogatott események, amelyek esetén a vezetœség jóváhagyja az alkoholos italok felszolgálását. Ezekben az esetekben a szeszes italokra vonatkozó összes törvényt be kell tartani, beleértve az alkoholos italoknak a törvény által engedélyezett életkor alatti személyeknek való felszolgálására vonatkozó törvényeket. Az irányelvünknek megfelelœen ezeken az eseményeken a lerészegedés és a túlzott alkoholfogyasztás tilos. További információért vagy a kezeléssel kapcsolatos különleges követelményekért arra kérjük, lépjen kapcsolatba az Emberi ErŒforrások helyi képviselœjével, vezetœjével vagy a dolgozók helyi segítœ programjával, ahol arra lehetœség van. 12

15 , INTERNET ÉS A VÁLLALATI TULAJDON HASZNÁLATA A használat korlátozása üzleti célokra Amíg a TE foglalkoztatja, a vállalat berendezéseit vagy vagyontárgyait használva elküldött vagy kapott összes kommunikációs adat és információ a vállalat tulajdona, és nem minœsül privát kommunikációnak. Az összes kommunikációs berendezés a TE tulajdonában áll és/vagy a TE felügyeli a hozzáférést, beleértve a számítógépeket, szoftvereket, e- mailt, azonnali üzenetküldést, szöveges üzenetküldést, hangpostát, konferencia berendezéseket, vállalati mobiltelefonokat, kézi eszközöket és irodaszereket. A TE fenntartja a jogot, hogy megfigyeljen minden kommunikációt, beleértve az internethasználatot. A TE tulajdona, beleértve, de nem kizárólag az épületei, parkolóhelyei, jármıvei, berendezései, termelési selejtjei és fogyóeszközei azért vannak, hogy lehetœvé tegyék a dolgozók számára a vállalati mıködéssel kapcsolatos kötelességeik elvégzését. A vállalat tulajdonát kizárólag a mıködéssel kapcsolatos feladatok teljesítésére lehet használni. Esetleges személyes használat A vállalat elismeri, hogy idœrœl idœre szüksége lehet arra, hogy a vállalat berendezéseit és/vagy kommunikációs eszközeit személyes használat céljából igénybe vegye. Általánosságban ez engedélyezett, feltéve ha a használat: IdŒtartamában vagy mértékében korlátozott. Nincs káros hatással a munkaköri kötelezettségekre való odafigyelésre vagy azok teljesítésére. Nem eredményez jelentœs járulékos költséget a vállalat számára. Nem tartalmaz pornográf vagy sértœ anyagot, diszkriminatív vagy zaklató nyelvhasználatot illetve méltatlan célzást az életkorra, akadályozottságra, családi állapotra, nemzeti származásra, bœrszínre, vallásra, nemi hovatartozásra, szexuális irányultságra, veterán státuszra vagy bármi olyan tulajdonságra nézve, amely törvény által védett. Nem sérti más módon az Útmutatót vagy más TE irányelvet, különösképpen az érdekellentétekkel és/vagy bizalmas információk közlésével kapcsolatos részeket. Nem jár lánclevelek vagy tömeges levelek továbbításával nem üzleti célból, illetve áruk vagy szolgáltatások árusításával személyes haszonszerzés céljából. Szoftverek Általánosságban csak olyan szoftver lehet telepítve a számítógépén, amelyet a vállalat jóváhagyott és megvásárolt. Sok esetben illegális lemásolni, letölteni vagy terjeszteni szoftvereket vagy egyéb anyagokat ill. fájlokat, amelyek szerzœi jogvédelem alatt állnak. Még az úgynevezett freeware vagy shareware elektronikus programok és fájlok, amelyek ingyenesen elérhetœk az interneten, is általánosságban tiltás alá esnek, mivel a számítógépes vírusok terjedésének forrásai lehetnek. Ilyen az , internet és más vállalati tulajdon helytelen használata... Tamás kap egy szexuális színezetı viccet egy régi kollégájától a munkahelyi címére. Továbbküldi a munkatársainak. Vilmos elœzœ cége egy saját tulajdonú táblázatot használt, hogy elossza a jutalmakat a dolgozók között. Az elœzœ cége engedélye nélkül Vilmos felhasználja a táblázatot, hogy hasonló eszközt készítsen az új munkáltatójának. Tibor a vállalati laptopját használja a munkahelyen és otthon is, hogy pornográf anyagokat nézegessen az interneten, és nem megfelelœ CD-k tartalmát is feltölti a gépre. 13

16 AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS Az Egyesült Államok vagy más országok kormányzati tisztviselœinek adott ajándékoknak, szórakoztatásnak és étkezésnek mindig legálisnak és méltányosnak kell lenni, és nem lehet az a célja, hogy nem helyénvaló módon befolyásoljon egy hivatalos döntést. Helyénvaló ajándékozás és elfogadás Az üzleti döntéseknek olyan tényezœkön kell alapulniuk, mint az ár, minœség, szállítás, szolgáltatás, teljesítmény és megbízhatóság. Nem tanácsos elfogadni bármilyen ajándékot vagy ajánlatot, illetve felajánlani bármilyen ajándékot vagy ajánlatot olyan személyeknek, akikkel a TE üzleti kapcsolatban áll. Ha az ajándék vagy ajánlat jelentœs értékkel bír, annak elfogadása az érdekellentét látszatát keltheti. Azt sugallhatja vagy arra engedhet következtetni, hogy az ajándékozó kedvezœ vagy kedvezményes bánásmódban részesül, például beszerzési rendelések jobb árakon, feltételekkel vagy értékesítési kondíciókkal. Ez az irányelv kiterjed a forgalmazókra, beszállítókra, terjesztœkre és vásárlókra is, valamint olyan jogi személyekre vagy egyénekre, akik jelenleg üzleti kapcsolatban állnak, vagy keresik az üzleti kapcsolat lehetœségét bármely TE jogi személlyel. Általánosságban az elfogadható ajándékok az alábbiak: Ritkán elœforduló, nem készpénzes és nem túlzott értékı, és ï Eléggé jelentéktelen ahhoz, hogy ön és a vállalat ne legyen kínos helyzetben, ha beszélni kell róla. Az Egyesült Államok vagy más országok kormányzati tisztviselœinek adott ajándékoknak, szórakoztatásnak és étkezésnek mindig legálisnak és méltányosnak kell lenni, és nem lehet az a célja, hogy nem helyénvaló módon befolyásoljon egy hivatalos döntést. A dolgozóknak a Jogi Osztály elœzetes jóváhagyását kell kérniük, mielœtt ajándékot, szórakoztatást vagy étkezést adnának kormányzati tisztviselœknek, dolgozóknak vagy a közvetlen családjuknak. A kormányzati tisztviselœk, dolgozók vagy a közvetlen családjukhoz tartozó más személyek szállás-, ajándék-, szórakoztatási-, utazási- vagy étkezési költségét megfelelœen rögzíteni kell a TE irányelvek és költség-elszámolási követelményei szerint. A TE dolgozóknak meg kell felelniük a vállalat ajándékozási és pénzügyi jelentési irányelveinek. 14

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Légió Futás mentesítő nyilatkozat

Légió Futás mentesítő nyilatkozat Légió Futás mentesítő nyilatkozat 1. Tudomásul veszem, hogy a Légió Futás eseményen történő részvétel fizikai kihívást jelentő és potenciálisan veszélyes tevékenység és magában hordozza a súlyos sérülés

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Sikerünk kulcsa a teljesítmény, a kiváló munkavégzésre, termékhozzáférésre, az optimalizált logisztikára és termelékenységre összpontosítva.

Sikerünk kulcsa a teljesítmény, a kiváló munkavégzésre, termékhozzáférésre, az optimalizált logisztikára és termelékenységre összpontosítva. Magatartási kódex Víziónk Egy vállalat, ahol a legjobbak szeretnének dolgozni. A világ vezető vegyianyag-disztribútoraként páratlan kapcsolatot biztosítunk az ügyfelek és a szállítók között. 2 Az Univar

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. február 1-től EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat A Shell Hungary zrt. (a továbbiakban: Shell) az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Etikai kódex. Bizalom. Tisztelet. Hitelesség.

Etikai kódex. Bizalom. Tisztelet. Hitelesség. Etikai kódex Bizalom. Tisztelet. Hitelesség. Kötelezettségvállalásaink A UTC kötelezettségvállalásai azt határozzák meg, hogy kik vagyunk és hogyan dolgozunk. Keretet adnak vállalkozásunknak és elœre visznek.

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV Hatályba lépés: 2013. december 19. 1 1. Bevezetés Jelen Irányelv az Echo Innovációs Műhely (a továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról 99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

Kiadás / utolsó felülvizsgálat dátuma:

Kiadás / utolsó felülvizsgálat dátuma: 2016. október 1/6. oldal I. A CÉL Jelen szabályzat célja egyértelmű elvárások és követelmények megfogalmazása az akár kapott, akár nyújtott ajándékokról és szórakoztatásról (ezek közé étkezések és utazás

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A Supplier of the Year

A Supplier of the Year A Supplier of the Year - 2016 Versenyszabályzata 1. Általános versenyfelhívás A verseny célja: Üzleti partneri, beszállítói fontosak a LeasePlan Hungária Zrt-nek (továbbiakban: LeasePlan)! Termékeinek

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények

Részletesebben

VELÜNK MINDEN ÖNRŐL SZÓL 2015 A TE ÁLMAID VELÜNK VALÓRA VÁLNAK TM

VELÜNK MINDEN ÖNRŐL SZÓL 2015 A TE ÁLMAID VELÜNK VALÓRA VÁLNAK TM VELÜNK MINDEN ÖNRŐL SZÓL 2015 A TE ÁLMAID VELÜNK VALÓRA VÁLNAK TM FEDEZZEN FEL EGY RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉGET! Szeretne vonzó lenni és szeretné jól érezni magát? Szeretne több pénzt keresni? Szeretne több

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos az

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez www.hu.schindl er.com Schindler Hungária Kft. Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez Oldal 1/6 Ezek az Irányelvek szerves részét képezik a Magatartás Kódexnek, és segítenek annak megértésében mit is

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI HIÁNYOSSÁGOK A MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEIBEN. Munkahelyi adatvédelem Nemzeti jelentés

SZABÁLYOZÁSI HIÁNYOSSÁGOK A MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEIBEN. Munkahelyi adatvédelem Nemzeti jelentés SZABÁLYOZÁSI HIÁNYOSSÁGOK A MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEIBEN Munkahelyi adatvédelem Nemzeti jelentés MUNKAHELYI ADATVÉDELEM NÉHÁNY ALAPKÉRDÉS magánszféra vs. munkáltatói érdekek A munkáltató

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben