A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz"

Átírás

1 A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

2 Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat vagyonát. Megfelelünk az összes törvénynek és vállalati irányelvnek. Elkötelezzük magunkat a diverzitás, az egyenlœ bánásmód, a kölcsönös tisztelet és a bizalom mellett. FelelŒsség Megbecsüljük a kötelezettségeinket, és személyes felelœsséget vállalunk minden cselekedetért és eredményért. A folyamatos fejlœdésrœl szóló munkafegyelmet hozunk létre, amely szerves része a kultúránknak. Csapatmunka Támogatjuk az olyan környezetet, amely a csapatmunkán keresztül ösztönzi az innovációt, kreativitást, kiválóságot és eredményességet. Olyan módon vezetünk, amely tanítja, inspirálja és elœsegíti a teljes részvételt és a karrierbeli fejlœdést. Ösztönözzük a nyílt és hatékony kommunikációt és párbeszédet. Innováció Elismerjük, hogy az üzleti életünk alapja az innováció. Próbára tesszük magunkat, hogy új és tökéletesített ötletekkel álljunk elœ a tevékenységünk minden terén. Ösztönözzük, elvárjuk és értékeljük a kreativitást, a változásra való nyitottságot és a friss szemléletmódokat. Értékeink A helyes dolgot tenni. FelelŒsséget vállalni. Együtt dolgozni. Újítani. Ha ezeket az értékeket személyes-, csoport- és vállalati szinten is magunkévá tesszük és együtt élünk velük, a Tyco Electronics-ot igazán nagyszerı vállalattá tudjuk tenni.

3 TOM LYNCH VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE A Tyco Electronics-nál (TE) úgy hisszük, hogy a kiváló teljesítménynél több kell egy nagyszerı vállalat létrehozásához. Szükség van még a fœ értékeink és a legmagasabb színvonalú etikusság és becsületesség iránti megingathatatlan elkötelezettségre is. Független magáncégként ez az elkötelezettség fontosabb, mint valaha. Jelen Útmutató az etikus magatartáshoz célja, hogy biztosítsa, a TE minden dolgozója tisztában van a fœ értékeinkkel, és ami ennél fontosabb, személyes-, csoport- és vállalati szinten is kimutatja ezeket az értékeket. A négy fœ érték, amely nap mint nap irányítja cselekedeteinket dolgozóként és döntéshozóként: Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalatunk vagyonát. Megfelelünk az összes törvénynek, szabályozásnak és vállalati irányelvnek. Elkötelezzük magunkat a diverzitás, az egyenlœ bánásmód, a kölcsönös tisztelet és a bizalom mellett. FelelŒsség Megbecsüljük és büszkék vagyunk az általunk teljesített kötelezettségeinkre, és személyes felelœsséget vállalunk minden cselekedetért és eredményért. A folyamatos fejlœdésrœl szóló munkafegyelmet hozunk létre, amely szerves része a kultúránknak. Csapatmunka Támogatjuk az olyan környezetet, amely a csapatmunkán keresztül ösztönzi az innovációt, kreativitást, kiválóságot és eredményességet. Olyan módon vezetünk, amely tanítja, inspirálja és elœsegíti a teljes részvételt és a karrierbeli fejlœdést. Ösztönözzük a nyílt és hatékony kommunikációt és párbeszédet a szervezet minden szintjén. Innováció Elismerjük, hogy az üzleti életünk alapja az innováció. Próbára tesszük magunkat, hogy új és tökéletesített ötletekkel álljunk elœ a tevékenységünk minden terén. Ösztönözzük, elvárjuk és értékeljük a kreativitást, a változásra való nyitottságot és a friss szemléletmódokat. Más szóval, mindannyiunktól elvárjuk, hogy a helyes dolgot tegye, vállaljon felelœsséget, dolgozzon együtt a többiekkel és újítson. Úgy gondolom, hogy ez teszi a TE-t igazán nagyszerı vállalattá. Ez az Útmutató a többi vállalati vagy üzletágra jellemzœ jóváhagyott irányelvvel együtt, amely önöknél érvényben lehet, áttekintést ad, hogy segítsen megérteni, mit várunk öntœl és támogassa önt, hogy helyes döntéseket hozzon. Mindannyian osztozunk az elkötelezettségben, hogy a fœ értékeinket a TE elœnyére fordítsuk. Az Igazgatótanácsunk, a felsœ vezetés, én magam és a TE összes vezetœje és dolgozója felelœs a legmagasabb szintı becsületességért és az üzletmenetünket befolyásoló szabályozásoknak és irányelveknek való megfelelésért. Minimálisan ezt várjuk el, és nem engedjük meg, hogy ne teljesüljön. Kérem, tartsanak velem, és tegyük együtt a TE-t egy nagyszerı vállalattá. Az Útmutató az etikus magatartáshoz célja, hogy biztosítsa, a Tyco Electronics minden dolgozója tisztában van a fœ értékeinkkel, és ami ennél fontosabb, személyes-, csoportés vállalati szinten is kimutatja ezeket az értékeket. 1

4 2

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT EGYENLÃ FOGLALKOZTATÁS ZAKLATÁSTÓL MENTES MUNKAHELY EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET PSZICHOAKTÍV SZEREKTÃL MENTES MUNKAHELY , INTERNET ÉS A VÁLLALATI TULAJDON HASZNÁLATA AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS CSALÁS TRÖSZTELLENESSÉG ÉRDEKELLENTÉTEK ÜZLETKÖTÉS ÁLLAMI SZERVEKKEL EXPORT/IMPORT FELÜGYELET TULAJDONOSI ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓ BELSÃ INFORMÁCIÓ ÉS TE ÉRTÉKPAPÍROK KERESKEDELME POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK KAPCSOLAT A MÉDIÁVAL FELJEGYZÉSEK ÉS PÉNZÜGYEK FELÜGYELETE A CONCERNLINE DÍJMENTES HÍVÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA AT&T USADIRECT HÍVÁSI ÉS R-BESZÉLGETÉSI ÚTMUTATÓ AT&T USADIRECT HÍVÓSZÁMOK

6 BEVEZETÉS Az aggodalmak korai szakaszban való közlésével a dolgozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a TE megoldja a problémákat, még mielœtt kiterjednének. Nem engedünk semmiféle megtorlást azokkal a dolgozókkal szemben, akik jóhiszemıen jelentik a kihágásokat vagy közlik az aggodalmaikat. Az Útmutató alkalmazása Az Útmutató a vállalat minden dolgozójára és tisztségviselœjére, valamint az Igazgatótanácsra is vonatkozik. Mit kérdezzen meg önmagától? Minden dolgozótól elvárjuk, hogy tisztában legyen és megfeleljen a TE Útmutató az etikus magatartáshoz (Útmutató) c. dokumentumának, továbbá azoknak a jóváhagyott irányelveknek, eljárásoknak és szabályozásoknak, amelyek befolyásolják a munkáját, és jelentsen minden kihágást. A kihágások jelentéseit komolyan vesszük, és azonnal kivizsgáljuk. Amennyiben bizonytalan valamely tevékenység helyénvalóságával vagy etikusságával kapcsolatban, tegye fel önmagának az alábbi kérdéseket: Megfelel a törvényeknek, a TE Útmutató az etikus magatartáshoz c. dokumentumának, valamint a TE megfelelœségi irányelveinek és eljárásainak? A vásárlóink, részvényeseink és a nyilvánosság hogyan tekintene rá? Aggodalmak jelentése Amennyiben kétségei vannak, kérjen tanácsot. Ha kérdése van, meg szeretne beszélni egy adott helyzetet, vagy jelenteni szeretné az Útmutató lehetséges megsértését, beszéljen a felettesével vagy az Emberi ErŒforrások helyi képviselœjével, vagy lépjen kapcsolatba az alábbiak egyikével: A TE díjmentesen hívható ConcernLINE-ja. A ConcernLINE telefonszámai az Útmutató végén találhatók. A TE bizalmas honlapja a ConcernNET-en: Az ön házon belüli megbízott ügyvédje. Ha nem tudja, ki az, lépjen kapcsolatba a Jogi Osztállyal. Az ombudsmani iroda a telefonszámon vagy ben: A ConcernLINE-on, a ConcernNET-en vagy az ombudsmani irodán keresztül érkezœ megkereséseket bizalmasan és igény szerint anonim módon kezeljük. Miután fogadtuk a hívását, az információt a megfelelœ TE képviselœhöz továbbítjuk, és a lehetœ leghamarabb megoldjuk az ügyet. Jelentési kötelesség és a hívás elmulasztása Önnek kötelessége jelenteni az Útmutató mindennemı megsértését, és bár eleinte lehetséges, hogy nem szívesen keveredik bele, fontos megjegyeznünk, hogy a kihágások jelentésének elmulasztása jelentœs következményekkel járhat. A jogi vagy etikai kihágásokért való személyes felelœsségre vonás (amely lehet bírság vagy akár elzárás) lehetœsége mellett fegyelmi eljárás alá is vonhatjuk, beleértve az elbocsátást. Tehát, ha kétségei vannak, szólaljon meg. 4

7 BEVEZETÉS Megtorlást tiltó irányelv Az aggodalmak korai szakaszban való közlésével a dolgozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a TE megoldja a problémákat, még mielœtt kiterjednének. Nem engedünk semmiféle megtorlást azokkal a dolgozókkal szemben, akik jóhiszemıen jelentik a kihágásokat vagy közlik az aggodalmaikat. A kihágások jelentésében és az aggodalmak közlésében a jóhiszemıség azt jelenti, hogy hiteles próbálkozást tesz az Œszinte és pontos információ közlésre, még akkor is, ha késœbb bebizonyosodik, hogy tévedett. Az állítólagos törvénysértéseket jelentœ dolgozók elleni megtorlás is bınvádi eljárással, bírsággal vagy elzárással járhat, és a vállalat számára jelentœs büntetést róhatnak ki. A tény, hogy egy dolgozó jóhiszemıen felvetett egy ügyet, vagy együttmıködött egy nyomozásban, nem szolgálhat alapul kedvezmények megtagadásához, elbocsátáshoz, visszaminœsítéshez, felfüggesztéshez, megfenyegetéshez, zaklatáshoz vagy diszkriminációhoz. Ha úgy gondolja, hogy valaki, akár ön, akár egy másik dolgozó, ellen megtorlást követtek el, jelentenie kell a cselekedetet az ombudsmani irodában. Az ön elkötelezettsége az Útmutató iránt Önnek is kötelezœ aláírni egy nyilatkozatot, amelyben megerœsíti, hogy elolvasta és megértette az Útmutatót. A nyilatkozat arra is kötelezi, hogy megerœsítse, teljes mértékben megfelel az Útmutatóban leírt irányelveknek. Ezen kívül a vezetœje vagy más TE vezetœk rendszeresen megvitatják önnel és munkatársaival az Útmutatónak való megfelelés fontosságát. Mentességek Az Útmutató egyik rendelkezése alól sem mentesülhetnek az ügyvezetœk és igazgatók az Igazgatótanács Auditálási Bizottságának elœzetes jóváhagyása és a részvényesek idejében való tájékoztatása nélkül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megtorlást tiltó irányelvnek nem áll szándékában védettséget adni a csalásokban vagy helytelen viselkedésben közvetlenül érintett dolgozóknak. Továbbá a TE fenntartja magának a jogot, hogy bárkit megbüntessen, aki tudatosan hamis vádat emel, téves információkat közöl vagy helytelenül cselekszik. Ez az információ kiegészítésül szolgál az Útmutatóban tárgyalt területekkel kapcsolatos minden TE irányelvhez. Az Útmutató a nemzetközi telephelyeinkre vonatkozik, és az adott telephelyre vonatkozó törvények figyelembevételével íródott. Az Útmutató csak általános támpontokkal szolgál, és vonatkozik rá a helyi jogszabályozás. Nem mindent magába foglalónak szántuk. A vállalati munkahelyi irányelvek, beleérte az Útmutató témáival kapcsolatos részletes irányelvek eléréséhez látogasson el a TE intranet oldalára. 5

8 HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT A ConcernLINE-on, ConcernNETen vagy az ombudsmani irodán keresztül érkezœ megkereséseket bizalmasan és igény szerint anonim módon kezeljük. Az ön szerepe a TE értékeinek és ennek az Útmutatónak a megértésével kezdœdik, de ezzel nem ér véget. Ha bármilyen etikai vagy jogi megfelelœségi kérdés merül fel, melynek nyomán kérdés fogalmazódik meg önben, felelœsséggel tartozik azt közölni. Elvárjuk minden dolgozónktól, hogy helyesen bíráljon, vállalja a felelœsséget és felelœsséggel tartozzon a cselekedeteiért. Számos vállalati megfelelœségi képzési program áll rendelkezésre, és kifejezetten javasoljuk, hogy vegyen részt azokon, amelyek a munkájára vonatkoznak. A felettese vagy vezetœje: ElsŒdlegesen a felettesétœl vagy vezetœjétœl kell tanácsot kérnie. Azonban olyan esetekben, amikor a vállalati egységén vagy telephelyén kívüli személlyel szeretne beszélni, választhatja az itt felsorolt alternatív lehetœségek bármelyikét. Emberi ErŒforrások: A felettesét vagy helyi vezetœit érintœ kérdésekben elœször az Emberi ErŒforrások helyi vagy bármely vállalati képviselœjével lépjen kapcsolatba, ha ezt az utat választja. Jogi Osztály: A TE ügyvédek tanácsot tudnak adni a törvényekkel, vállalati irányelvekkel és az elfogadható üzleti gyakorlattal kapcsolatban. A TE ConcernLINE: Ha kevésbé érezné kellemetlennek valaki mással beszélni, hívhatja a TE bizalmas és díjmentes ConcernLINE-ját. A ConcernLINE a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetœ világszerte a dolgozók számára. A ConcernLINE telefonszámok az Útmutató végén találhatók. A ConcernLINE munkatársai egy külsœ szervezethez tartoznak, és a dolgozók anonimek maradhatnak a hívásukkor. Tolmácsok is rendelkezésre állnak. Az operátor nem fog közvetlenül tanácsot adni a dolgozóknak, hanem értesíti az ombudsmani irodát, és egy esetszámot valamint egy visszahívási dátumot ad a dolgozónak. A hívó fél beleegyezése nélkül azonosításra alkalmas információt nem továbbítanak az ombudsmannak. A TE ConcernLINE levélben: A TE dolgozói írhatnak is a ConcernLINE-nak az alábbi címre. Tyco Electronics ConcernLINE c/o Office of the Ombudsman 1050 Westlakes Drive Berwyn, Pennsylvania USA A TE ConcernNET: A ConcernNET biztonságos és bizalmas módot ad arra, hogy az aggodalmait az interneten keresztül közölje. A címen az internetes jelentési lehetœséget egy külsœ szervezet mıködteti, és a dolgozók anonim bejelentéseket tehetnek. 6

9 HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT Ombudsmani iroda: Az Ombudsman a TE dolgozója, aki független, pártatlan és bizalmas lehetœséget ad a dolgozóinknak, beszállítóinknak, befektetœinknek és vásárlóinknak, hogy a törvények, jogszabályok, szabályozások és etikusság bármilyen megsértését közöljék és foglalkozzanak vele. Az ombudsman elœsegíti a dolgozókkal való pozitív és igazságos bánásmódot azzal, hogy alternatív módot ad a dolgozóknak az aggodalmaik elœterjesztésére. Minden megfelelœségi kérdésre, beleértve a vállalati irányelveknek, eljárásoknak, értékeknek és szabványoknak nem megfelelœ viselkedést az igazságos, idœszerı és pártatlan megoldást keresi. Az ombudsmannak az alábbi módokon lehet kapcsolatba lépni: Egyesült Államok, Egyesült Államok térsége és Kanada Kína (China Telecom) vagy (China Netcom) Világszerte ElŒbb kövesse az AT&T USADirectÆ hívási útmutatót, majd tárcsázza a számot. - 7

10 EGYENLà FOGLALKOZTATÁS Ilyen az egyenlœ bánásmód elvének megsértése... Attila, akit a mozgáskorlátozottsága kerekesszékhez köt, nem kapott meghívást, hogy tartsa meg az ügyfél számára a prezentációt abban a marketing kampányban, amelyet Œ talált ki. Azt mondták neki, hogy azért, mert úgy érezték, az ügyfél kényelmesebben érezné magát valaki olyannal szemben, aki nincs kerekesszékhez kötve. Mihály számítógépes elemzéssel foglalkozik. EbédidŒben minden nap elmegy az asztalától, és a mosdóba megy imádkozni. A munkatársai panaszkodtak, és Mihály fœnöke azt mondta neki, hogy nem imádkozhat vállalati területen. LehetŒséget adni mindenkinek Vállalatként elvárjuk, hogy minden dolgozónk tisztelettel és méltósággal bánik a többiekkel. Minden dolgozónak páratlan szerepe van abban, hogy a TE-t még lelkesítœbb és kielégítœbb munkahellyé tegyük. Az értékeink mélyen beágyazódnak ebbe az elkötelezettségbe, és az Útmutató által leírt számos irányelv és eljárás támogatja Œket. Az egyenlœ lehetœség és igazságos bánásmód kiterjed minden dolgozóra. A TE kifejezetten tiltja az egyének védett státuszán, például fajon, bœrszínen, valláson, nemi hovatartozáson, életkoron, nemzeti származáson, állampolgári státuszon, akadályozottságon, szexuális érdeklœdésen, veterán státuszon vagy bármi más védett státuszon alapuló diszkriminációját. Ezek az elvek minden foglalkoztatási kérdésre vonatkoznak, beleértve: a toborzást, alkalmazást és betanítást, elœléptetéseket, fizetést és juttatásokat, valamint áthelyezéseket és létszámleépítéseket. Az összes ilyen típusú döntés az adott jelentkezœnek vagy dolgozónak a szóban forgó munkakörhöz kapcsolódó képzettségén alapul a szakszervezetek kollektív alku megállapodásai szerint. Amellett, hogy megfelelünk az Egyesült Államok EgyenlŒ foglalkoztatási lehetœségek (Equal Employment Opportunities, EEO) törvényének, a TE megfelel az összes vonatkozó polgári jognak, emberi jognak és munkatörvénynek világszerte, ahol a vállalat mıködik. A TE elkötelezett amellett, hogy olyan kultúrát biztosítson, amely értékeli a diverzitást és csapatmunkát, és tudatosan igényli a megértés, tisztelet, inklúzió és folyamatos tanulás elérését. Azt várjuk a TE vállalati egységeitœl, hogy tiszta és biztonságos munkakörnyezetet és - feltételeket biztosítsanak, akadályozzák meg a gyermekmunkát a létesítményeinkben és az alvállalkozóink létesítményeiben, és követeljék meg, hogy a dolgozók megkapjanak minden juttatást, amit a vonatkozó törvények biztosítanak számukra. Függetlenül attól, hogy hol dolgozik, a TE megtiltja a vállalati egységeknek, hogy olyan tevékenységekben vegyenek részt, amelyek nem támogatják az egyéni méltóságot és tiszteletet, még akkor is, ha a vonatkozó törvények szerint az lehetséges volna is. Világméretı elkötelezettség A fœ értékeink mutatják az elkötelezettségünket, hogy jó globális állampolgárok legyünk, és társadalmi felelœsségünk tudatában tevékenykedjünk azokban a közösségekben, ahol élünk és dolgozunk - szerte a világban. 8

11 ZAKLATÁSTÓL MENTES MUNKAHELY A csapatmunka a tisztelettel kezdœdik Az ösztönzœ csapatmunkához olyan munkakörnyezetre van szükség, amely mentes a diszkriminációtól, zaklatástól és egyéb megfélemlítœ személyes viselkedésmódoktól. Világszerte az összes TE létesítmény professzionális és zaklatástól mentes munkakörnyezetet tart fenn olyan helyeket, ahol a dolgozók tevékenységeikben tiszteletet mutatnak egymás és azok iránt, akikkel üzleti kapcsolatban állunk. Az alábbi viselkedésmódok kifejezetten tilosak: Nem szívesen látott magatartás akár verbális, fizikai vagy vizuális, amelynek alapja valamely személy védett státusza, például faji hovatartozása, bœrszíne, vallása, nemi hovatartozása, életkora, nemzeti származása, állampolgári státusza, akadályozottsága, szexuális irányultsága, veterán státusza vagy bármilyen más védett státusz. SértŒ nyelvhasználat, fizikai agresszió, szándékos sérülés okozás másoknak vagy bármi rendellenes magatartás vagy rosszindulatú zavarás. Ez magába foglalja mások megfélemlítését és zaklatását is. Szexuális zaklatás magába foglalja a nem szívesen látott szexuális közeledést, szexuális tárgyú szívességek kérést, valamint egyéb fizikai, verbális vagy vizuális magatartást, amely a szexualitáson alapul, ha: A magatartásnak való engedelmesség a foglalkoztatás explicit vagy implicit feltétele, vagy A magatartás célja vagy hatása méltánytalanul befolyásolja az egyén munkateljesítményét azáltal, hogy ellenséges, sértœ vagy megfélemlítœ munkakörnyezetet teremt. Az szexuális zaklatás a szexualitáson alapuló magatartás, függetlenül attól, hogy azonos vagy ellenkezœ nemı személy felé irányul. A zaklatástól mentes munkahelyre vonatkozó irányelvünk a dolgozóinkon túl kiterjed az üzleti partnereinkre, például a külsœ forgalmazóinkra, szakemberekre, látogatókra és mindenkire, aki terméket vagy szolgáltatást nyújt a TE bármely egységének világszerte. Jegyezze meg, hogy ez az irányelv vonatkozik a munkával kapcsolatos helyzetekre és a munkahely által támogatott azon kívüli tevékenységekre is. Ilyen a zaklatás... Bélának szokása szexualitással, nemzeti hovatartozással, etnikumokkal, vallással és bármi olyan témával kapcsolatos vicceket mesélni, amit mókásnak talál. Béla még a vállalat levelezœlistáján keresztül is elküldte ezeket. Az egész csoport arról viccelœdik, hogy János homoszexuális. A viccek miatt János kellemetlenül érzi magát, és jelenti az ügyet a felettesének. A felettese közli vele, hogy túl érzékeny, és abba kellene hagynia a panaszkodást. 9

12 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtünk minden dolgozónk számára. A munkahelyi biztonság, biztonságosság és a környezet védelme legyen elsœdleges szempont A biztonságos munkahely az egyik legfontosabb elœny, amit a dolgozóinknak és a családjuknak kínálunk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk minden dolgozónk számára. Ezt azáltal érjük el, hogy szigorú környezetvédelmi, biztonsági és biztonságossági szabályokat és eljárásokat követünk, többek között: Elvárjuk a dolgozóinktól, hogy aktív szerepet vállaljanak a biztonságos munkavégzésben azzal, hogy betartják a biztonsági eljárásokat, azonnal a vezetœség tudomására hozzák a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, beleértve minden balesetet vagy sérülést, amely munkavégzés közben következett be, és ésszerıen gondoskodnak a vállalat vagyontárgyairól és berendezéseirœl. Elvárjuk minden TE telephelytœl, hogy rendelkezzen egy aktív biztonsági programmal, melyet a szervezet minden szintje támogat. A kiragasztott figyelmeztetések és tiltások betartása, és a vállalat által jóváhagyott megfelelœ védœfelszerelések viselése. Elvárjuk, hogy a mıveleteink megfeleljenek az összes környezetvédelmi törvénynek és szabályozásnak, és nem engedjük a hulladékok semmi olyan kibocsátását vagy eltávolítását, melyet a törvény nem enged. A természeti erœforrások megœrzését és védelmét figyelembe véve dolgozunk. Megtiltjuk, hogy a TE dolgozói, szerzœdéses partnerei, forgalmazói és látogatói fegyvereket vagy egyéb veszélyes tárgyakat viseljenek, amikor a vállalat vagy a vásárlóink létesítményeiben tartózkodnak, beleértve a parkolóhelyeket és a vállalati tulajdonú jármıveket. Míg a vonatkozó törvényeknek, szabályozásoknak és jegyzœkönyvezési követelményeknek való megfelelés kötelezœ, a TE megpróbálja túlszárnyalni a minimális jogi elvárásokat. Az a célunk, hogy elkerüljünk minden sérülést, valamint a biztonság és a környezetvédelem szempontjából az iparág vezetœ vállalatának tekintsenek minket. 10

13 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Füstmentes környezet A dohányzás egészségügyi kockázattal jár a dohányzó személyre és azokra nézve is, akik a füst közvetlen közelében tartózkodnak, tehát a passzív dohányzókra nézve. Továbbá egy égœ cigaretta esetlegesen kölcsönhatásba léphet a telephelyen használt vegyszerekkel, így a tız kockázatát is magában hordozza. Az összes dolgozó és látogató egészségének és biztonságának védelmében a TE munkahelyeken nem szabad cigarettázni, szivarozni, pipázni vagy más formában dohányozni, kivéve a vállalat által erre a célra kijelölt helyeken. Ilyen az egészséggel, biztonsággal és környezeti kérdésekkel kapcsolatos veszélyes viselkedés... Ivett, egy termelési felügyelœ arra utasít egy dolgozót, hogy ne jelentsen egy munkahelyi balesetet az üzem biztonsági koordinátorának. Egy másik üzembœl nemrég átszállított berendezésnek hiányzik a biztonsági védœszerkezete. Mivel szorít egy vásárlói rendelés teljesítésének határideje, Oszkár nem tájékoztatja a vezetœséget, hogy fel kell szerelni a védœszerkezetet. Bence ragasztószalagot tesz egy biztonsági kapcsolóra, hogy egyszerıbb legyen mıködtetni a berendezést. Egy jelzœkészülék szerint az üzem szennyvízkibocsátási engedélyében lévœ határértékek enyhe túllépését jelzi. Sára úgy dönt, hogy nem jelenti a határérték-túllépést, mivel az üzem az utóbbi évek során folyamatosan megfelelt a határértéknek, és azt gyanítja, hogy esetleg a jelzœkészülék nem mıködik megfelelœen. Amennyiben bármilyen tényleges vagy lehetséges biztonsági vagy környezeti veszélyforrásról szerez tudomást, vagy a biztonsággal kapcsolatos aggodalma van, azonnal értesítse a felettesét, a biztonsági koordinátort vagy az egység vezetœjét. Kapcsolatba léphet a TE ConcernLINE-nal, az ombudsmani irodával vagy a Jogi Osztállyal is. A ConcernLINE telefonszámok az Útmutató végén találhatók. 11

14 PSZICHOAKTÍV SZEREKTÃL MENTES MUNKAHELY Ilyen a pszichoaktív szerek használata a munkahelyen... Klára, egy értékesítési képviselœ gyakran szórakoztatja a vásárlókat ebéddel. Rendszerint két vagy három italt iszik meg, majd egy kissé bizseregve megy vissza a munkahelyére. Zsolt egy üveg szeszes italt tart az íróasztala fiókjában, hogy napközben egy kicsit feldobja magát. Csaba az orvos által elœírt mennyiség kétszeresét veszi be egy izomlazítóból, hogy átvészelje a nehéz idœket. Az összes dolgozó és látogató egészségéért A pszichoaktív szerekkel való visszaélés akár alkohol, akár droghasználat súlyos veszélyt jelent a biztonságra, egészségre és a szervezetünk, dolgozóink és vásárlóink termelékenységére nézve. A TE olyan irányelvvel rendelkezik a pszichoaktív szerektœl mentes munkahelyre vonatkozóan, amely világszerte minden telephelyünkre kiterjed, és minden dolgozónkra, forgalmazónkra, vásárlónkra és látogatónkra vonatkozik. A pszichoaktív szerektœl mentes munkahelyre vonatkozó irányelvünk tiltja: Az illegális drogok vagy más szabályozás alatt álló anyagok használatát vagy birtoklását a munkahelyen. Az elœírt gyógyszerek birtoklása az orvos utasítása szerinti egyéni kezelés céljából engedélyezett. Alkohol használata vagy birtoklása a munkahelyen, kivéve akkor, ha az adott telephely legmagasabb beosztású vezetœje és az Emberi ErŒforrások vezetœje is jóváhagyta. Alkohol, illegális drogok vagy bármi más szabályozás alatt lévœ anyag hatása alatt lenni a munkahelyen. Alkoholfogyasztással járó események ElŒfordulhatnak olyan, a vállalat által támogatott események, amelyek esetén a vezetœség jóváhagyja az alkoholos italok felszolgálását. Ezekben az esetekben a szeszes italokra vonatkozó összes törvényt be kell tartani, beleértve az alkoholos italoknak a törvény által engedélyezett életkor alatti személyeknek való felszolgálására vonatkozó törvényeket. Az irányelvünknek megfelelœen ezeken az eseményeken a lerészegedés és a túlzott alkoholfogyasztás tilos. További információért vagy a kezeléssel kapcsolatos különleges követelményekért arra kérjük, lépjen kapcsolatba az Emberi ErŒforrások helyi képviselœjével, vezetœjével vagy a dolgozók helyi segítœ programjával, ahol arra lehetœség van. 12

15 , INTERNET ÉS A VÁLLALATI TULAJDON HASZNÁLATA A használat korlátozása üzleti célokra Amíg a TE foglalkoztatja, a vállalat berendezéseit vagy vagyontárgyait használva elküldött vagy kapott összes kommunikációs adat és információ a vállalat tulajdona, és nem minœsül privát kommunikációnak. Az összes kommunikációs berendezés a TE tulajdonában áll és/vagy a TE felügyeli a hozzáférést, beleértve a számítógépeket, szoftvereket, e- mailt, azonnali üzenetküldést, szöveges üzenetküldést, hangpostát, konferencia berendezéseket, vállalati mobiltelefonokat, kézi eszközöket és irodaszereket. A TE fenntartja a jogot, hogy megfigyeljen minden kommunikációt, beleértve az internethasználatot. A TE tulajdona, beleértve, de nem kizárólag az épületei, parkolóhelyei, jármıvei, berendezései, termelési selejtjei és fogyóeszközei azért vannak, hogy lehetœvé tegyék a dolgozók számára a vállalati mıködéssel kapcsolatos kötelességeik elvégzését. A vállalat tulajdonát kizárólag a mıködéssel kapcsolatos feladatok teljesítésére lehet használni. Esetleges személyes használat A vállalat elismeri, hogy idœrœl idœre szüksége lehet arra, hogy a vállalat berendezéseit és/vagy kommunikációs eszközeit személyes használat céljából igénybe vegye. Általánosságban ez engedélyezett, feltéve ha a használat: IdŒtartamában vagy mértékében korlátozott. Nincs káros hatással a munkaköri kötelezettségekre való odafigyelésre vagy azok teljesítésére. Nem eredményez jelentœs járulékos költséget a vállalat számára. Nem tartalmaz pornográf vagy sértœ anyagot, diszkriminatív vagy zaklató nyelvhasználatot illetve méltatlan célzást az életkorra, akadályozottságra, családi állapotra, nemzeti származásra, bœrszínre, vallásra, nemi hovatartozásra, szexuális irányultságra, veterán státuszra vagy bármi olyan tulajdonságra nézve, amely törvény által védett. Nem sérti más módon az Útmutatót vagy más TE irányelvet, különösképpen az érdekellentétekkel és/vagy bizalmas információk közlésével kapcsolatos részeket. Nem jár lánclevelek vagy tömeges levelek továbbításával nem üzleti célból, illetve áruk vagy szolgáltatások árusításával személyes haszonszerzés céljából. Szoftverek Általánosságban csak olyan szoftver lehet telepítve a számítógépén, amelyet a vállalat jóváhagyott és megvásárolt. Sok esetben illegális lemásolni, letölteni vagy terjeszteni szoftvereket vagy egyéb anyagokat ill. fájlokat, amelyek szerzœi jogvédelem alatt állnak. Még az úgynevezett freeware vagy shareware elektronikus programok és fájlok, amelyek ingyenesen elérhetœk az interneten, is általánosságban tiltás alá esnek, mivel a számítógépes vírusok terjedésének forrásai lehetnek. Ilyen az , internet és más vállalati tulajdon helytelen használata... Tamás kap egy szexuális színezetı viccet egy régi kollégájától a munkahelyi címére. Továbbküldi a munkatársainak. Vilmos elœzœ cége egy saját tulajdonú táblázatot használt, hogy elossza a jutalmakat a dolgozók között. Az elœzœ cége engedélye nélkül Vilmos felhasználja a táblázatot, hogy hasonló eszközt készítsen az új munkáltatójának. Tibor a vállalati laptopját használja a munkahelyen és otthon is, hogy pornográf anyagokat nézegessen az interneten, és nem megfelelœ CD-k tartalmát is feltölti a gépre. 13

16 AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS Az Egyesült Államok vagy más országok kormányzati tisztviselœinek adott ajándékoknak, szórakoztatásnak és étkezésnek mindig legálisnak és méltányosnak kell lenni, és nem lehet az a célja, hogy nem helyénvaló módon befolyásoljon egy hivatalos döntést. Helyénvaló ajándékozás és elfogadás Az üzleti döntéseknek olyan tényezœkön kell alapulniuk, mint az ár, minœség, szállítás, szolgáltatás, teljesítmény és megbízhatóság. Nem tanácsos elfogadni bármilyen ajándékot vagy ajánlatot, illetve felajánlani bármilyen ajándékot vagy ajánlatot olyan személyeknek, akikkel a TE üzleti kapcsolatban áll. Ha az ajándék vagy ajánlat jelentœs értékkel bír, annak elfogadása az érdekellentét látszatát keltheti. Azt sugallhatja vagy arra engedhet következtetni, hogy az ajándékozó kedvezœ vagy kedvezményes bánásmódban részesül, például beszerzési rendelések jobb árakon, feltételekkel vagy értékesítési kondíciókkal. Ez az irányelv kiterjed a forgalmazókra, beszállítókra, terjesztœkre és vásárlókra is, valamint olyan jogi személyekre vagy egyénekre, akik jelenleg üzleti kapcsolatban állnak, vagy keresik az üzleti kapcsolat lehetœségét bármely TE jogi személlyel. Általánosságban az elfogadható ajándékok az alábbiak: Ritkán elœforduló, nem készpénzes és nem túlzott értékı, és ï Eléggé jelentéktelen ahhoz, hogy ön és a vállalat ne legyen kínos helyzetben, ha beszélni kell róla. Az Egyesült Államok vagy más országok kormányzati tisztviselœinek adott ajándékoknak, szórakoztatásnak és étkezésnek mindig legálisnak és méltányosnak kell lenni, és nem lehet az a célja, hogy nem helyénvaló módon befolyásoljon egy hivatalos döntést. A dolgozóknak a Jogi Osztály elœzetes jóváhagyását kell kérniük, mielœtt ajándékot, szórakoztatást vagy étkezést adnának kormányzati tisztviselœknek, dolgozóknak vagy a közvetlen családjuknak. A kormányzati tisztviselœk, dolgozók vagy a közvetlen családjukhoz tartozó más személyek szállás-, ajándék-, szórakoztatási-, utazási- vagy étkezési költségét megfelelœen rögzíteni kell a TE irányelvek és költség-elszámolási követelményei szerint. A TE dolgozóknak meg kell felelniük a vállalat ajándékozási és pénzügyi jelentési irányelveinek. 14

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására A Transparency International (TI) vezetô nemzetközi civil szervezet, melynek célja a korrupció

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó Üzleti Alapelvek Compliance jogszerű működés tartalomjegyzék bevezetés Tisztelt Kollégák! Bevezetés A Üzleti alapelvek 1 Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

FOGLALÁSI FELTÉTELEK

FOGLALÁSI FELTÉTELEK FOGLALÁSI FELTÉTELEK 1. A HAJÓÚT LEFOGLALÁSA 1.1. Hogyan foglalhatom le a hajóutat? A kiválasztott hajóút lefoglalása céljából lépjen kapcsolatba az Utazom.com utazási tanácsadójával, vagy az utat foglalja

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

2. A VERSENYTÁRGYALÁSOKON VALÓ ÖSSZEJÁTSZÁS JELLEMZŐ MEGJELENÉSI FORMÁI

2. A VERSENYTÁRGYALÁSOKON VALÓ ÖSSZEJÁTSZÁS JELLEMZŐ MEGJELENÉSI FORMÁI 1. BEVEZETÉS A versenytárgyalásokon történő összejátszásról, vagy kartellezésről akkor beszélünk, amikor az egyébként versenytársaknak tekinthető vállalatok titkos együttműködésének következtében a versenytárgyaláson

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása

Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása A számlaszerződést erre a címre küldje: Aktív befektetés egyszerűen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Belgium Útmutató Forex és/vagy CFD kereskedési számla nyitása Az egyéni

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelmi útmutató

Szellemitulajdon-védelmi útmutató Szellemitulajdon-védelmi útmutató A bútor-, bőr-, cipő- illetve textiliparban tevékenykedő vállalkozások számára Az IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs (IPeuropAware) projektet

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

Kérdések és válaszok. sajtószabadság-biztosa. Az EBESZ. EBESZ Európai Biztonsági

Kérdések és válaszok. sajtószabadság-biztosa. Az EBESZ. EBESZ Európai Biztonsági Média-önszabályozási útmutató Kérdések és válaszok EBESZ Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet Az EBESZ sajtószabadság-biztosa Médiaönszabályozási útmutató Kérdések és válaszok Haraszti Miklós,

Részletesebben

Akiindulópont, hogy valamennyi

Akiindulópont, hogy valamennyi . FEJEZET Dr. Kathi Attila Fogyasztóvédelem tudatos vásárlás Bevezetés: Mi is az a fogyasztóvédelem? Akiindulópont, hogy valamennyi állampolgár, legyen az idôs vagy fiatal, folyamatosan fogyaszt, és nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben