A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz"

Átírás

1 A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

2 Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat vagyonát. Megfelelünk az összes törvénynek és vállalati irányelvnek. Elkötelezzük magunkat a diverzitás, az egyenlœ bánásmód, a kölcsönös tisztelet és a bizalom mellett. FelelŒsség Megbecsüljük a kötelezettségeinket, és személyes felelœsséget vállalunk minden cselekedetért és eredményért. A folyamatos fejlœdésrœl szóló munkafegyelmet hozunk létre, amely szerves része a kultúránknak. Csapatmunka Támogatjuk az olyan környezetet, amely a csapatmunkán keresztül ösztönzi az innovációt, kreativitást, kiválóságot és eredményességet. Olyan módon vezetünk, amely tanítja, inspirálja és elœsegíti a teljes részvételt és a karrierbeli fejlœdést. Ösztönözzük a nyílt és hatékony kommunikációt és párbeszédet. Innováció Elismerjük, hogy az üzleti életünk alapja az innováció. Próbára tesszük magunkat, hogy új és tökéletesített ötletekkel álljunk elœ a tevékenységünk minden terén. Ösztönözzük, elvárjuk és értékeljük a kreativitást, a változásra való nyitottságot és a friss szemléletmódokat. Értékeink A helyes dolgot tenni. FelelŒsséget vállalni. Együtt dolgozni. Újítani. Ha ezeket az értékeket személyes-, csoport- és vállalati szinten is magunkévá tesszük és együtt élünk velük, a Tyco Electronics-ot igazán nagyszerı vállalattá tudjuk tenni.

3 TOM LYNCH VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE A Tyco Electronics-nál (TE) úgy hisszük, hogy a kiváló teljesítménynél több kell egy nagyszerı vállalat létrehozásához. Szükség van még a fœ értékeink és a legmagasabb színvonalú etikusság és becsületesség iránti megingathatatlan elkötelezettségre is. Független magáncégként ez az elkötelezettség fontosabb, mint valaha. Jelen Útmutató az etikus magatartáshoz célja, hogy biztosítsa, a TE minden dolgozója tisztában van a fœ értékeinkkel, és ami ennél fontosabb, személyes-, csoport- és vállalati szinten is kimutatja ezeket az értékeket. A négy fœ érték, amely nap mint nap irányítja cselekedeteinket dolgozóként és döntéshozóként: Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalatunk vagyonát. Megfelelünk az összes törvénynek, szabályozásnak és vállalati irányelvnek. Elkötelezzük magunkat a diverzitás, az egyenlœ bánásmód, a kölcsönös tisztelet és a bizalom mellett. FelelŒsség Megbecsüljük és büszkék vagyunk az általunk teljesített kötelezettségeinkre, és személyes felelœsséget vállalunk minden cselekedetért és eredményért. A folyamatos fejlœdésrœl szóló munkafegyelmet hozunk létre, amely szerves része a kultúránknak. Csapatmunka Támogatjuk az olyan környezetet, amely a csapatmunkán keresztül ösztönzi az innovációt, kreativitást, kiválóságot és eredményességet. Olyan módon vezetünk, amely tanítja, inspirálja és elœsegíti a teljes részvételt és a karrierbeli fejlœdést. Ösztönözzük a nyílt és hatékony kommunikációt és párbeszédet a szervezet minden szintjén. Innováció Elismerjük, hogy az üzleti életünk alapja az innováció. Próbára tesszük magunkat, hogy új és tökéletesített ötletekkel álljunk elœ a tevékenységünk minden terén. Ösztönözzük, elvárjuk és értékeljük a kreativitást, a változásra való nyitottságot és a friss szemléletmódokat. Más szóval, mindannyiunktól elvárjuk, hogy a helyes dolgot tegye, vállaljon felelœsséget, dolgozzon együtt a többiekkel és újítson. Úgy gondolom, hogy ez teszi a TE-t igazán nagyszerı vállalattá. Ez az Útmutató a többi vállalati vagy üzletágra jellemzœ jóváhagyott irányelvvel együtt, amely önöknél érvényben lehet, áttekintést ad, hogy segítsen megérteni, mit várunk öntœl és támogassa önt, hogy helyes döntéseket hozzon. Mindannyian osztozunk az elkötelezettségben, hogy a fœ értékeinket a TE elœnyére fordítsuk. Az Igazgatótanácsunk, a felsœ vezetés, én magam és a TE összes vezetœje és dolgozója felelœs a legmagasabb szintı becsületességért és az üzletmenetünket befolyásoló szabályozásoknak és irányelveknek való megfelelésért. Minimálisan ezt várjuk el, és nem engedjük meg, hogy ne teljesüljön. Kérem, tartsanak velem, és tegyük együtt a TE-t egy nagyszerı vállalattá. Az Útmutató az etikus magatartáshoz célja, hogy biztosítsa, a Tyco Electronics minden dolgozója tisztában van a fœ értékeinkkel, és ami ennél fontosabb, személyes-, csoportés vállalati szinten is kimutatja ezeket az értékeket. 1

4 2

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT EGYENLÃ FOGLALKOZTATÁS ZAKLATÁSTÓL MENTES MUNKAHELY EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET PSZICHOAKTÍV SZEREKTÃL MENTES MUNKAHELY , INTERNET ÉS A VÁLLALATI TULAJDON HASZNÁLATA AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS CSALÁS TRÖSZTELLENESSÉG ÉRDEKELLENTÉTEK ÜZLETKÖTÉS ÁLLAMI SZERVEKKEL EXPORT/IMPORT FELÜGYELET TULAJDONOSI ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓ BELSÃ INFORMÁCIÓ ÉS TE ÉRTÉKPAPÍROK KERESKEDELME POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK KAPCSOLAT A MÉDIÁVAL FELJEGYZÉSEK ÉS PÉNZÜGYEK FELÜGYELETE A CONCERNLINE DÍJMENTES HÍVÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA AT&T USADIRECT HÍVÁSI ÉS R-BESZÉLGETÉSI ÚTMUTATÓ AT&T USADIRECT HÍVÓSZÁMOK

6 BEVEZETÉS Az aggodalmak korai szakaszban való közlésével a dolgozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a TE megoldja a problémákat, még mielœtt kiterjednének. Nem engedünk semmiféle megtorlást azokkal a dolgozókkal szemben, akik jóhiszemıen jelentik a kihágásokat vagy közlik az aggodalmaikat. Az Útmutató alkalmazása Az Útmutató a vállalat minden dolgozójára és tisztségviselœjére, valamint az Igazgatótanácsra is vonatkozik. Mit kérdezzen meg önmagától? Minden dolgozótól elvárjuk, hogy tisztában legyen és megfeleljen a TE Útmutató az etikus magatartáshoz (Útmutató) c. dokumentumának, továbbá azoknak a jóváhagyott irányelveknek, eljárásoknak és szabályozásoknak, amelyek befolyásolják a munkáját, és jelentsen minden kihágást. A kihágások jelentéseit komolyan vesszük, és azonnal kivizsgáljuk. Amennyiben bizonytalan valamely tevékenység helyénvalóságával vagy etikusságával kapcsolatban, tegye fel önmagának az alábbi kérdéseket: Megfelel a törvényeknek, a TE Útmutató az etikus magatartáshoz c. dokumentumának, valamint a TE megfelelœségi irányelveinek és eljárásainak? A vásárlóink, részvényeseink és a nyilvánosság hogyan tekintene rá? Aggodalmak jelentése Amennyiben kétségei vannak, kérjen tanácsot. Ha kérdése van, meg szeretne beszélni egy adott helyzetet, vagy jelenteni szeretné az Útmutató lehetséges megsértését, beszéljen a felettesével vagy az Emberi ErŒforrások helyi képviselœjével, vagy lépjen kapcsolatba az alábbiak egyikével: A TE díjmentesen hívható ConcernLINE-ja. A ConcernLINE telefonszámai az Útmutató végén találhatók. A TE bizalmas honlapja a ConcernNET-en: Az ön házon belüli megbízott ügyvédje. Ha nem tudja, ki az, lépjen kapcsolatba a Jogi Osztállyal. Az ombudsmani iroda a telefonszámon vagy ben: A ConcernLINE-on, a ConcernNET-en vagy az ombudsmani irodán keresztül érkezœ megkereséseket bizalmasan és igény szerint anonim módon kezeljük. Miután fogadtuk a hívását, az információt a megfelelœ TE képviselœhöz továbbítjuk, és a lehetœ leghamarabb megoldjuk az ügyet. Jelentési kötelesség és a hívás elmulasztása Önnek kötelessége jelenteni az Útmutató mindennemı megsértését, és bár eleinte lehetséges, hogy nem szívesen keveredik bele, fontos megjegyeznünk, hogy a kihágások jelentésének elmulasztása jelentœs következményekkel járhat. A jogi vagy etikai kihágásokért való személyes felelœsségre vonás (amely lehet bírság vagy akár elzárás) lehetœsége mellett fegyelmi eljárás alá is vonhatjuk, beleértve az elbocsátást. Tehát, ha kétségei vannak, szólaljon meg. 4

7 BEVEZETÉS Megtorlást tiltó irányelv Az aggodalmak korai szakaszban való közlésével a dolgozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a TE megoldja a problémákat, még mielœtt kiterjednének. Nem engedünk semmiféle megtorlást azokkal a dolgozókkal szemben, akik jóhiszemıen jelentik a kihágásokat vagy közlik az aggodalmaikat. A kihágások jelentésében és az aggodalmak közlésében a jóhiszemıség azt jelenti, hogy hiteles próbálkozást tesz az Œszinte és pontos információ közlésre, még akkor is, ha késœbb bebizonyosodik, hogy tévedett. Az állítólagos törvénysértéseket jelentœ dolgozók elleni megtorlás is bınvádi eljárással, bírsággal vagy elzárással járhat, és a vállalat számára jelentœs büntetést róhatnak ki. A tény, hogy egy dolgozó jóhiszemıen felvetett egy ügyet, vagy együttmıködött egy nyomozásban, nem szolgálhat alapul kedvezmények megtagadásához, elbocsátáshoz, visszaminœsítéshez, felfüggesztéshez, megfenyegetéshez, zaklatáshoz vagy diszkriminációhoz. Ha úgy gondolja, hogy valaki, akár ön, akár egy másik dolgozó, ellen megtorlást követtek el, jelentenie kell a cselekedetet az ombudsmani irodában. Az ön elkötelezettsége az Útmutató iránt Önnek is kötelezœ aláírni egy nyilatkozatot, amelyben megerœsíti, hogy elolvasta és megértette az Útmutatót. A nyilatkozat arra is kötelezi, hogy megerœsítse, teljes mértékben megfelel az Útmutatóban leírt irányelveknek. Ezen kívül a vezetœje vagy más TE vezetœk rendszeresen megvitatják önnel és munkatársaival az Útmutatónak való megfelelés fontosságát. Mentességek Az Útmutató egyik rendelkezése alól sem mentesülhetnek az ügyvezetœk és igazgatók az Igazgatótanács Auditálási Bizottságának elœzetes jóváhagyása és a részvényesek idejében való tájékoztatása nélkül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megtorlást tiltó irányelvnek nem áll szándékában védettséget adni a csalásokban vagy helytelen viselkedésben közvetlenül érintett dolgozóknak. Továbbá a TE fenntartja magának a jogot, hogy bárkit megbüntessen, aki tudatosan hamis vádat emel, téves információkat közöl vagy helytelenül cselekszik. Ez az információ kiegészítésül szolgál az Útmutatóban tárgyalt területekkel kapcsolatos minden TE irányelvhez. Az Útmutató a nemzetközi telephelyeinkre vonatkozik, és az adott telephelyre vonatkozó törvények figyelembevételével íródott. Az Útmutató csak általános támpontokkal szolgál, és vonatkozik rá a helyi jogszabályozás. Nem mindent magába foglalónak szántuk. A vállalati munkahelyi irányelvek, beleérte az Útmutató témáival kapcsolatos részletes irányelvek eléréséhez látogasson el a TE intranet oldalára. 5

8 HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT A ConcernLINE-on, ConcernNETen vagy az ombudsmani irodán keresztül érkezœ megkereséseket bizalmasan és igény szerint anonim módon kezeljük. Az ön szerepe a TE értékeinek és ennek az Útmutatónak a megértésével kezdœdik, de ezzel nem ér véget. Ha bármilyen etikai vagy jogi megfelelœségi kérdés merül fel, melynek nyomán kérdés fogalmazódik meg önben, felelœsséggel tartozik azt közölni. Elvárjuk minden dolgozónktól, hogy helyesen bíráljon, vállalja a felelœsséget és felelœsséggel tartozzon a cselekedeteiért. Számos vállalati megfelelœségi képzési program áll rendelkezésre, és kifejezetten javasoljuk, hogy vegyen részt azokon, amelyek a munkájára vonatkoznak. A felettese vagy vezetœje: ElsŒdlegesen a felettesétœl vagy vezetœjétœl kell tanácsot kérnie. Azonban olyan esetekben, amikor a vállalati egységén vagy telephelyén kívüli személlyel szeretne beszélni, választhatja az itt felsorolt alternatív lehetœségek bármelyikét. Emberi ErŒforrások: A felettesét vagy helyi vezetœit érintœ kérdésekben elœször az Emberi ErŒforrások helyi vagy bármely vállalati képviselœjével lépjen kapcsolatba, ha ezt az utat választja. Jogi Osztály: A TE ügyvédek tanácsot tudnak adni a törvényekkel, vállalati irányelvekkel és az elfogadható üzleti gyakorlattal kapcsolatban. A TE ConcernLINE: Ha kevésbé érezné kellemetlennek valaki mással beszélni, hívhatja a TE bizalmas és díjmentes ConcernLINE-ját. A ConcernLINE a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetœ világszerte a dolgozók számára. A ConcernLINE telefonszámok az Útmutató végén találhatók. A ConcernLINE munkatársai egy külsœ szervezethez tartoznak, és a dolgozók anonimek maradhatnak a hívásukkor. Tolmácsok is rendelkezésre állnak. Az operátor nem fog közvetlenül tanácsot adni a dolgozóknak, hanem értesíti az ombudsmani irodát, és egy esetszámot valamint egy visszahívási dátumot ad a dolgozónak. A hívó fél beleegyezése nélkül azonosításra alkalmas információt nem továbbítanak az ombudsmannak. A TE ConcernLINE levélben: A TE dolgozói írhatnak is a ConcernLINE-nak az alábbi címre. Tyco Electronics ConcernLINE c/o Office of the Ombudsman 1050 Westlakes Drive Berwyn, Pennsylvania USA A TE ConcernNET: A ConcernNET biztonságos és bizalmas módot ad arra, hogy az aggodalmait az interneten keresztül közölje. A címen az internetes jelentési lehetœséget egy külsœ szervezet mıködteti, és a dolgozók anonim bejelentéseket tehetnek. 6

9 HOVÁ FORDULJON SEGÍTSÉGÉRT Ombudsmani iroda: Az Ombudsman a TE dolgozója, aki független, pártatlan és bizalmas lehetœséget ad a dolgozóinknak, beszállítóinknak, befektetœinknek és vásárlóinknak, hogy a törvények, jogszabályok, szabályozások és etikusság bármilyen megsértését közöljék és foglalkozzanak vele. Az ombudsman elœsegíti a dolgozókkal való pozitív és igazságos bánásmódot azzal, hogy alternatív módot ad a dolgozóknak az aggodalmaik elœterjesztésére. Minden megfelelœségi kérdésre, beleértve a vállalati irányelveknek, eljárásoknak, értékeknek és szabványoknak nem megfelelœ viselkedést az igazságos, idœszerı és pártatlan megoldást keresi. Az ombudsmannak az alábbi módokon lehet kapcsolatba lépni: Egyesült Államok, Egyesült Államok térsége és Kanada Kína (China Telecom) vagy (China Netcom) Világszerte ElŒbb kövesse az AT&T USADirectÆ hívási útmutatót, majd tárcsázza a számot. - 7

10 EGYENLà FOGLALKOZTATÁS Ilyen az egyenlœ bánásmód elvének megsértése... Attila, akit a mozgáskorlátozottsága kerekesszékhez köt, nem kapott meghívást, hogy tartsa meg az ügyfél számára a prezentációt abban a marketing kampányban, amelyet Œ talált ki. Azt mondták neki, hogy azért, mert úgy érezték, az ügyfél kényelmesebben érezné magát valaki olyannal szemben, aki nincs kerekesszékhez kötve. Mihály számítógépes elemzéssel foglalkozik. EbédidŒben minden nap elmegy az asztalától, és a mosdóba megy imádkozni. A munkatársai panaszkodtak, és Mihály fœnöke azt mondta neki, hogy nem imádkozhat vállalati területen. LehetŒséget adni mindenkinek Vállalatként elvárjuk, hogy minden dolgozónk tisztelettel és méltósággal bánik a többiekkel. Minden dolgozónak páratlan szerepe van abban, hogy a TE-t még lelkesítœbb és kielégítœbb munkahellyé tegyük. Az értékeink mélyen beágyazódnak ebbe az elkötelezettségbe, és az Útmutató által leírt számos irányelv és eljárás támogatja Œket. Az egyenlœ lehetœség és igazságos bánásmód kiterjed minden dolgozóra. A TE kifejezetten tiltja az egyének védett státuszán, például fajon, bœrszínen, valláson, nemi hovatartozáson, életkoron, nemzeti származáson, állampolgári státuszon, akadályozottságon, szexuális érdeklœdésen, veterán státuszon vagy bármi más védett státuszon alapuló diszkriminációját. Ezek az elvek minden foglalkoztatási kérdésre vonatkoznak, beleértve: a toborzást, alkalmazást és betanítást, elœléptetéseket, fizetést és juttatásokat, valamint áthelyezéseket és létszámleépítéseket. Az összes ilyen típusú döntés az adott jelentkezœnek vagy dolgozónak a szóban forgó munkakörhöz kapcsolódó képzettségén alapul a szakszervezetek kollektív alku megállapodásai szerint. Amellett, hogy megfelelünk az Egyesült Államok EgyenlŒ foglalkoztatási lehetœségek (Equal Employment Opportunities, EEO) törvényének, a TE megfelel az összes vonatkozó polgári jognak, emberi jognak és munkatörvénynek világszerte, ahol a vállalat mıködik. A TE elkötelezett amellett, hogy olyan kultúrát biztosítson, amely értékeli a diverzitást és csapatmunkát, és tudatosan igényli a megértés, tisztelet, inklúzió és folyamatos tanulás elérését. Azt várjuk a TE vállalati egységeitœl, hogy tiszta és biztonságos munkakörnyezetet és - feltételeket biztosítsanak, akadályozzák meg a gyermekmunkát a létesítményeinkben és az alvállalkozóink létesítményeiben, és követeljék meg, hogy a dolgozók megkapjanak minden juttatást, amit a vonatkozó törvények biztosítanak számukra. Függetlenül attól, hogy hol dolgozik, a TE megtiltja a vállalati egységeknek, hogy olyan tevékenységekben vegyenek részt, amelyek nem támogatják az egyéni méltóságot és tiszteletet, még akkor is, ha a vonatkozó törvények szerint az lehetséges volna is. Világméretı elkötelezettség A fœ értékeink mutatják az elkötelezettségünket, hogy jó globális állampolgárok legyünk, és társadalmi felelœsségünk tudatában tevékenykedjünk azokban a közösségekben, ahol élünk és dolgozunk - szerte a világban. 8

11 ZAKLATÁSTÓL MENTES MUNKAHELY A csapatmunka a tisztelettel kezdœdik Az ösztönzœ csapatmunkához olyan munkakörnyezetre van szükség, amely mentes a diszkriminációtól, zaklatástól és egyéb megfélemlítœ személyes viselkedésmódoktól. Világszerte az összes TE létesítmény professzionális és zaklatástól mentes munkakörnyezetet tart fenn olyan helyeket, ahol a dolgozók tevékenységeikben tiszteletet mutatnak egymás és azok iránt, akikkel üzleti kapcsolatban állunk. Az alábbi viselkedésmódok kifejezetten tilosak: Nem szívesen látott magatartás akár verbális, fizikai vagy vizuális, amelynek alapja valamely személy védett státusza, például faji hovatartozása, bœrszíne, vallása, nemi hovatartozása, életkora, nemzeti származása, állampolgári státusza, akadályozottsága, szexuális irányultsága, veterán státusza vagy bármilyen más védett státusz. SértŒ nyelvhasználat, fizikai agresszió, szándékos sérülés okozás másoknak vagy bármi rendellenes magatartás vagy rosszindulatú zavarás. Ez magába foglalja mások megfélemlítését és zaklatását is. Szexuális zaklatás magába foglalja a nem szívesen látott szexuális közeledést, szexuális tárgyú szívességek kérést, valamint egyéb fizikai, verbális vagy vizuális magatartást, amely a szexualitáson alapul, ha: A magatartásnak való engedelmesség a foglalkoztatás explicit vagy implicit feltétele, vagy A magatartás célja vagy hatása méltánytalanul befolyásolja az egyén munkateljesítményét azáltal, hogy ellenséges, sértœ vagy megfélemlítœ munkakörnyezetet teremt. Az szexuális zaklatás a szexualitáson alapuló magatartás, függetlenül attól, hogy azonos vagy ellenkezœ nemı személy felé irányul. A zaklatástól mentes munkahelyre vonatkozó irányelvünk a dolgozóinkon túl kiterjed az üzleti partnereinkre, például a külsœ forgalmazóinkra, szakemberekre, látogatókra és mindenkire, aki terméket vagy szolgáltatást nyújt a TE bármely egységének világszerte. Jegyezze meg, hogy ez az irányelv vonatkozik a munkával kapcsolatos helyzetekre és a munkahely által támogatott azon kívüli tevékenységekre is. Ilyen a zaklatás... Bélának szokása szexualitással, nemzeti hovatartozással, etnikumokkal, vallással és bármi olyan témával kapcsolatos vicceket mesélni, amit mókásnak talál. Béla még a vállalat levelezœlistáján keresztül is elküldte ezeket. Az egész csoport arról viccelœdik, hogy János homoszexuális. A viccek miatt János kellemetlenül érzi magát, és jelenti az ügyet a felettesének. A felettese közli vele, hogy túl érzékeny, és abba kellene hagynia a panaszkodást. 9

12 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtünk minden dolgozónk számára. A munkahelyi biztonság, biztonságosság és a környezet védelme legyen elsœdleges szempont A biztonságos munkahely az egyik legfontosabb elœny, amit a dolgozóinknak és a családjuknak kínálunk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk minden dolgozónk számára. Ezt azáltal érjük el, hogy szigorú környezetvédelmi, biztonsági és biztonságossági szabályokat és eljárásokat követünk, többek között: Elvárjuk a dolgozóinktól, hogy aktív szerepet vállaljanak a biztonságos munkavégzésben azzal, hogy betartják a biztonsági eljárásokat, azonnal a vezetœség tudomására hozzák a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, beleértve minden balesetet vagy sérülést, amely munkavégzés közben következett be, és ésszerıen gondoskodnak a vállalat vagyontárgyairól és berendezéseirœl. Elvárjuk minden TE telephelytœl, hogy rendelkezzen egy aktív biztonsági programmal, melyet a szervezet minden szintje támogat. A kiragasztott figyelmeztetések és tiltások betartása, és a vállalat által jóváhagyott megfelelœ védœfelszerelések viselése. Elvárjuk, hogy a mıveleteink megfeleljenek az összes környezetvédelmi törvénynek és szabályozásnak, és nem engedjük a hulladékok semmi olyan kibocsátását vagy eltávolítását, melyet a törvény nem enged. A természeti erœforrások megœrzését és védelmét figyelembe véve dolgozunk. Megtiltjuk, hogy a TE dolgozói, szerzœdéses partnerei, forgalmazói és látogatói fegyvereket vagy egyéb veszélyes tárgyakat viseljenek, amikor a vállalat vagy a vásárlóink létesítményeiben tartózkodnak, beleértve a parkolóhelyeket és a vállalati tulajdonú jármıveket. Míg a vonatkozó törvényeknek, szabályozásoknak és jegyzœkönyvezési követelményeknek való megfelelés kötelezœ, a TE megpróbálja túlszárnyalni a minimális jogi elvárásokat. Az a célunk, hogy elkerüljünk minden sérülést, valamint a biztonság és a környezetvédelem szempontjából az iparág vezetœ vállalatának tekintsenek minket. 10

13 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Füstmentes környezet A dohányzás egészségügyi kockázattal jár a dohányzó személyre és azokra nézve is, akik a füst közvetlen közelében tartózkodnak, tehát a passzív dohányzókra nézve. Továbbá egy égœ cigaretta esetlegesen kölcsönhatásba léphet a telephelyen használt vegyszerekkel, így a tız kockázatát is magában hordozza. Az összes dolgozó és látogató egészségének és biztonságának védelmében a TE munkahelyeken nem szabad cigarettázni, szivarozni, pipázni vagy más formában dohányozni, kivéve a vállalat által erre a célra kijelölt helyeken. Ilyen az egészséggel, biztonsággal és környezeti kérdésekkel kapcsolatos veszélyes viselkedés... Ivett, egy termelési felügyelœ arra utasít egy dolgozót, hogy ne jelentsen egy munkahelyi balesetet az üzem biztonsági koordinátorának. Egy másik üzembœl nemrég átszállított berendezésnek hiányzik a biztonsági védœszerkezete. Mivel szorít egy vásárlói rendelés teljesítésének határideje, Oszkár nem tájékoztatja a vezetœséget, hogy fel kell szerelni a védœszerkezetet. Bence ragasztószalagot tesz egy biztonsági kapcsolóra, hogy egyszerıbb legyen mıködtetni a berendezést. Egy jelzœkészülék szerint az üzem szennyvízkibocsátási engedélyében lévœ határértékek enyhe túllépését jelzi. Sára úgy dönt, hogy nem jelenti a határérték-túllépést, mivel az üzem az utóbbi évek során folyamatosan megfelelt a határértéknek, és azt gyanítja, hogy esetleg a jelzœkészülék nem mıködik megfelelœen. Amennyiben bármilyen tényleges vagy lehetséges biztonsági vagy környezeti veszélyforrásról szerez tudomást, vagy a biztonsággal kapcsolatos aggodalma van, azonnal értesítse a felettesét, a biztonsági koordinátort vagy az egység vezetœjét. Kapcsolatba léphet a TE ConcernLINE-nal, az ombudsmani irodával vagy a Jogi Osztállyal is. A ConcernLINE telefonszámok az Útmutató végén találhatók. 11

14 PSZICHOAKTÍV SZEREKTÃL MENTES MUNKAHELY Ilyen a pszichoaktív szerek használata a munkahelyen... Klára, egy értékesítési képviselœ gyakran szórakoztatja a vásárlókat ebéddel. Rendszerint két vagy három italt iszik meg, majd egy kissé bizseregve megy vissza a munkahelyére. Zsolt egy üveg szeszes italt tart az íróasztala fiókjában, hogy napközben egy kicsit feldobja magát. Csaba az orvos által elœírt mennyiség kétszeresét veszi be egy izomlazítóból, hogy átvészelje a nehéz idœket. Az összes dolgozó és látogató egészségéért A pszichoaktív szerekkel való visszaélés akár alkohol, akár droghasználat súlyos veszélyt jelent a biztonságra, egészségre és a szervezetünk, dolgozóink és vásárlóink termelékenységére nézve. A TE olyan irányelvvel rendelkezik a pszichoaktív szerektœl mentes munkahelyre vonatkozóan, amely világszerte minden telephelyünkre kiterjed, és minden dolgozónkra, forgalmazónkra, vásárlónkra és látogatónkra vonatkozik. A pszichoaktív szerektœl mentes munkahelyre vonatkozó irányelvünk tiltja: Az illegális drogok vagy más szabályozás alatt álló anyagok használatát vagy birtoklását a munkahelyen. Az elœírt gyógyszerek birtoklása az orvos utasítása szerinti egyéni kezelés céljából engedélyezett. Alkohol használata vagy birtoklása a munkahelyen, kivéve akkor, ha az adott telephely legmagasabb beosztású vezetœje és az Emberi ErŒforrások vezetœje is jóváhagyta. Alkohol, illegális drogok vagy bármi más szabályozás alatt lévœ anyag hatása alatt lenni a munkahelyen. Alkoholfogyasztással járó események ElŒfordulhatnak olyan, a vállalat által támogatott események, amelyek esetén a vezetœség jóváhagyja az alkoholos italok felszolgálását. Ezekben az esetekben a szeszes italokra vonatkozó összes törvényt be kell tartani, beleértve az alkoholos italoknak a törvény által engedélyezett életkor alatti személyeknek való felszolgálására vonatkozó törvényeket. Az irányelvünknek megfelelœen ezeken az eseményeken a lerészegedés és a túlzott alkoholfogyasztás tilos. További információért vagy a kezeléssel kapcsolatos különleges követelményekért arra kérjük, lépjen kapcsolatba az Emberi ErŒforrások helyi képviselœjével, vezetœjével vagy a dolgozók helyi segítœ programjával, ahol arra lehetœség van. 12

15 , INTERNET ÉS A VÁLLALATI TULAJDON HASZNÁLATA A használat korlátozása üzleti célokra Amíg a TE foglalkoztatja, a vállalat berendezéseit vagy vagyontárgyait használva elküldött vagy kapott összes kommunikációs adat és információ a vállalat tulajdona, és nem minœsül privát kommunikációnak. Az összes kommunikációs berendezés a TE tulajdonában áll és/vagy a TE felügyeli a hozzáférést, beleértve a számítógépeket, szoftvereket, e- mailt, azonnali üzenetküldést, szöveges üzenetküldést, hangpostát, konferencia berendezéseket, vállalati mobiltelefonokat, kézi eszközöket és irodaszereket. A TE fenntartja a jogot, hogy megfigyeljen minden kommunikációt, beleértve az internethasználatot. A TE tulajdona, beleértve, de nem kizárólag az épületei, parkolóhelyei, jármıvei, berendezései, termelési selejtjei és fogyóeszközei azért vannak, hogy lehetœvé tegyék a dolgozók számára a vállalati mıködéssel kapcsolatos kötelességeik elvégzését. A vállalat tulajdonát kizárólag a mıködéssel kapcsolatos feladatok teljesítésére lehet használni. Esetleges személyes használat A vállalat elismeri, hogy idœrœl idœre szüksége lehet arra, hogy a vállalat berendezéseit és/vagy kommunikációs eszközeit személyes használat céljából igénybe vegye. Általánosságban ez engedélyezett, feltéve ha a használat: IdŒtartamában vagy mértékében korlátozott. Nincs káros hatással a munkaköri kötelezettségekre való odafigyelésre vagy azok teljesítésére. Nem eredményez jelentœs járulékos költséget a vállalat számára. Nem tartalmaz pornográf vagy sértœ anyagot, diszkriminatív vagy zaklató nyelvhasználatot illetve méltatlan célzást az életkorra, akadályozottságra, családi állapotra, nemzeti származásra, bœrszínre, vallásra, nemi hovatartozásra, szexuális irányultságra, veterán státuszra vagy bármi olyan tulajdonságra nézve, amely törvény által védett. Nem sérti más módon az Útmutatót vagy más TE irányelvet, különösképpen az érdekellentétekkel és/vagy bizalmas információk közlésével kapcsolatos részeket. Nem jár lánclevelek vagy tömeges levelek továbbításával nem üzleti célból, illetve áruk vagy szolgáltatások árusításával személyes haszonszerzés céljából. Szoftverek Általánosságban csak olyan szoftver lehet telepítve a számítógépén, amelyet a vállalat jóváhagyott és megvásárolt. Sok esetben illegális lemásolni, letölteni vagy terjeszteni szoftvereket vagy egyéb anyagokat ill. fájlokat, amelyek szerzœi jogvédelem alatt állnak. Még az úgynevezett freeware vagy shareware elektronikus programok és fájlok, amelyek ingyenesen elérhetœk az interneten, is általánosságban tiltás alá esnek, mivel a számítógépes vírusok terjedésének forrásai lehetnek. Ilyen az , internet és más vállalati tulajdon helytelen használata... Tamás kap egy szexuális színezetı viccet egy régi kollégájától a munkahelyi címére. Továbbküldi a munkatársainak. Vilmos elœzœ cége egy saját tulajdonú táblázatot használt, hogy elossza a jutalmakat a dolgozók között. Az elœzœ cége engedélye nélkül Vilmos felhasználja a táblázatot, hogy hasonló eszközt készítsen az új munkáltatójának. Tibor a vállalati laptopját használja a munkahelyen és otthon is, hogy pornográf anyagokat nézegessen az interneten, és nem megfelelœ CD-k tartalmát is feltölti a gépre. 13

16 AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZTATÁS Az Egyesült Államok vagy más országok kormányzati tisztviselœinek adott ajándékoknak, szórakoztatásnak és étkezésnek mindig legálisnak és méltányosnak kell lenni, és nem lehet az a célja, hogy nem helyénvaló módon befolyásoljon egy hivatalos döntést. Helyénvaló ajándékozás és elfogadás Az üzleti döntéseknek olyan tényezœkön kell alapulniuk, mint az ár, minœség, szállítás, szolgáltatás, teljesítmény és megbízhatóság. Nem tanácsos elfogadni bármilyen ajándékot vagy ajánlatot, illetve felajánlani bármilyen ajándékot vagy ajánlatot olyan személyeknek, akikkel a TE üzleti kapcsolatban áll. Ha az ajándék vagy ajánlat jelentœs értékkel bír, annak elfogadása az érdekellentét látszatát keltheti. Azt sugallhatja vagy arra engedhet következtetni, hogy az ajándékozó kedvezœ vagy kedvezményes bánásmódban részesül, például beszerzési rendelések jobb árakon, feltételekkel vagy értékesítési kondíciókkal. Ez az irányelv kiterjed a forgalmazókra, beszállítókra, terjesztœkre és vásárlókra is, valamint olyan jogi személyekre vagy egyénekre, akik jelenleg üzleti kapcsolatban állnak, vagy keresik az üzleti kapcsolat lehetœségét bármely TE jogi személlyel. Általánosságban az elfogadható ajándékok az alábbiak: Ritkán elœforduló, nem készpénzes és nem túlzott értékı, és ï Eléggé jelentéktelen ahhoz, hogy ön és a vállalat ne legyen kínos helyzetben, ha beszélni kell róla. Az Egyesült Államok vagy más országok kormányzati tisztviselœinek adott ajándékoknak, szórakoztatásnak és étkezésnek mindig legálisnak és méltányosnak kell lenni, és nem lehet az a célja, hogy nem helyénvaló módon befolyásoljon egy hivatalos döntést. A dolgozóknak a Jogi Osztály elœzetes jóváhagyását kell kérniük, mielœtt ajándékot, szórakoztatást vagy étkezést adnának kormányzati tisztviselœknek, dolgozóknak vagy a közvetlen családjuknak. A kormányzati tisztviselœk, dolgozók vagy a közvetlen családjukhoz tartozó más személyek szállás-, ajándék-, szórakoztatási-, utazási- vagy étkezési költségét megfelelœen rögzíteni kell a TE irányelvek és költség-elszámolási követelményei szerint. A TE dolgozóknak meg kell felelniük a vállalat ajándékozási és pénzügyi jelentési irányelveinek. 14

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Jövőképünk Vásárlóinkat partnerként segítjük a világ legjobb járműveinek megépítésében. Autóiparban szerzett tudásunkat olyan alkatrészek,

Részletesebben

Légió Futás mentesítő nyilatkozat

Légió Futás mentesítő nyilatkozat Légió Futás mentesítő nyilatkozat 1. Tudomásul veszem, hogy a Légió Futás eseményen történő részvétel fizikai kihívást jelentő és potenciálisan veszélyes tevékenység és magában hordozza a súlyos sérülés

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. február 1-től EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat A Shell Hungary zrt. (a továbbiakban: Shell) az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat Tartalomjegyzék KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZAT I. CÉL...3 IX. KÖNYVELÉSÜNKET ÉS FELJEGYZÉSEINKET PONTOSAN KELL VEZETNÜNK...7 II. JELEN SZABÁLYZAT MINDENKIRE

Részletesebben

Használati és Szolgáltatási feltételek

Használati és Szolgáltatási feltételek ELWS Bt. Használati és Szolgáltatási feltételek Érvényes: 2014. Január 10.-től. 2014.01.10. -2- i Feltételek Az emberek okosak 1. Kapcsolattartás Megrendelésével elfogadja, hogy Ön, és az ELWS Telecom

Részletesebben

Csatlakozás az értékeinkhez TE CONNECTIVITY ÚTMUTATÓ AZ ETIKUS MAGATARTÁSHOZ

Csatlakozás az értékeinkhez TE CONNECTIVITY ÚTMUTATÓ AZ ETIKUS MAGATARTÁSHOZ Csatlakozás az értékeinkhez TE CONNECTIVITY ÚTMUTATÓ AZ ETIKUS MAGATARTÁSHOZ Értékeink Ezek az értékek határozzák meg cégünk karakterét. INTEGRITÁS Meg kell követelnünk magunktól és egymástól a legmagasabb

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelem A(z) Belfast Boys Model iskola elsődleges felelősséggel tartozik a ránk bízott gyermekek gondozásáért, jólétéért és biztonságáért,

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések Tartalom»Módszertani bevezetés»kockázatkezeléshez szükséges információk»esemény kategorizálás 2 Historikus adatokra alkalmazott

Részletesebben

A jelen EULA abban az esetben alkalmazható, ha Ön az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül vásárolta az árucikket.

A jelen EULA abban az esetben alkalmazható, ha Ön az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül vásárolta az árucikket. A jelen EULA abban az esetben alkalmazható, ha Ön az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül vásárolta az árucikket. A jelen Végfelhasználói licencszerződés ( EULA ) törvényes megállapodás Ön és a Holland

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ Vállalati/társasági tevékenységek Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti az Önnel kötött

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Korrupcióellenes kézikönyv

Korrupcióellenes kézikönyv Korrupcióellenes kézikönyv Mire kell ügyelned? Mit kell tenned? Tartalom Fő üzenet Fő üzenet 3 Bevezetés 4 A te felelősséged 5 A vezetők felelőssége 5 A Telenor Way 6 Korrupció elleni fellépés 8 Kenőpénz

Részletesebben

Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika Adatvédelmi politika Ez a honlap a Mondelez Europe GmbH és a Mondelez Europe Services Gmbh Magyarországi Fióktelepe tulajdona, és ők is üzemeltetik. Mindkét társaság a Mondelēz International cégcsoport

Részletesebben

GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata

GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata Bevezetés A bizalom, melyet az ügyfelek részéről a GLS Cégcsoport élvez, a cég egyik legnagyobb értéke. Mindannyiunknak dolgoznunk kell azon, hogy ezt megőrizzük.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

55. sz. Egyezmény. a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről

55. sz. Egyezmény. a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről 55. sz. Egyezmény a hajótulajdonost a tengerész betegsége, sebesülése vagy halála esetén terhelő felelősségről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

H I V A T A L O S P R O G R A M S Z A B Á L Y Z A T O K É S Ú T M U T A T Ó K. E u r ó p a

H I V A T A L O S P R O G R A M S Z A B Á L Y Z A T O K É S Ú T M U T A T Ó K. E u r ó p a KYÄNI VEZESD ÁLMAID AUTÓJÁT H I V A T A L O S P R O G R A M S Z A B Á L Y Z A T O K É S Ú T M U T A T Ó K E u r ó p a Azok a Kyäni Disztribútorok, akik megfelelnek bizonyos követelményeknek, jogosultak

Részletesebben

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ Ez egy kötelező érvényű -, törvényes szerződés a végfelhasználó ( licenc hasznosító ) és a Frisk Software International ( FSI ) között az F-Prot

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Zsámbéki Polgármesteri Hivatalban történő végrehajtásáról

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások Az elnök irodája A terrorizmus elleni harc és a kínzások Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Németh

Részletesebben

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32.

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Tel/Fax:72/444-877, 72/441-677 e-mail: esztergar.kertvaros@gmail.com Házirend

Részletesebben

Ágazatvezető pozíció, tisztességes üzleti gyakorlatokkal Magatartáskódex

Ágazatvezető pozíció, tisztességes üzleti gyakorlatokkal Magatartáskódex Ágazatvezető pozíció, tisztességes üzleti gyakorlatokkal Magatartáskódex Az Universal Globális Megfelelőségi Programja Az Universal Globális Megfelelőségi Programjának célja annak biztosítása, hogy üzleti

Részletesebben

espring. Tiszta víz az egészséges életért

espring. Tiszta víz az egészséges életért espring. Tiszta víz az egészséges életért Az espring Víztisztító Rendszer a víz ízét, illatát és tisztaságát nagy mértékben képes javítani. Mindannyian tudjuk, hogy a víz nélkülözhetetlen az élethez. De

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben