Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell Év Gyógyszerésze pályázat Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum A Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum Nyilatkozata Beszámoló A Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciáról jelentjük II. rész A gyógyszertárak mûködtetéséhez szükséges személyi minimumfeltételekrôl Elindult a évi menedzseroktatás Figyelmet kérünk MOSZ Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. Konferencia MOSZ II. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképzô Konferencia Metabolikus Szindróma protokoll IV. gyógyszerészi prevenciós adatlap MOSZ Smart-meD Line keretszerzôdés Tanulmány A második szív Ismét a szakképzési hozzájárulásról Felhívás FIP 2011 India a GMRt-vel Jegyzet Mégis, kinek az érdeke? A kozmetikus tanácsolja Tavaszi átváltozás Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 4. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell Annak érdekében, hogy egységes kontextusban lássuk a jelenlegi gazdasági-, egészségpolitikai-, és szakmai törekvéseket tekintsük át közösen az elmúlt évben a jogalkotás területén realizált, a kormány - zat és a szaktárca részérôl kezdeményezett folyamatokat. Komplex kérdésrôl van szó, hiszen az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség feltételeinek biztosítására, a társadalom és a közösségek egészség-magatartásának befolyásolására, az egészségügyi rendszer mû köd teté - sére és szabályozására hatnak. Ennek megfelelôen meghatározzák az ellátórendszer szerkezetét, kialakítják mû - ködés feltételeit, rögzítik az ellátás minôsé - gi követelményeit, és szabályozzák annak igény bevehetôségét. Megteremtik a hozzáférés lehetôségeit, egyben vizsgálják az ellátás hatékonyságát. A modern társadalmakban alapvetôen kétféle modell érvényesülését látjuk. Az egyik az úgynevezett társadalmi tôkét, bizalmat, szolidaritást tekinti elsôdlegesnek, a másik az anyagi tôke, a fiskális szempontok elsôdlegességét képviseli. A tavalyi kormányváltást követôen egyértelmûvé vált, hogy Magyarországon a közfinanszírozáson alapuló modellt kívánjuk preferálni, ami az alapvetô egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást állampolgári jognak tekinti. Az ellátásra való jogosultság nem függhet az egyének jövedelmi vagy vagyoni helyzetétôl, az viszont, hogy milyen ellátást tud nyújtani a rendszer, az lényegileg függ a társadalom egészének gazdagsági teljesítôképességétôl. Evidens tehát a gazdasági és a szakmai programok kötelezô harmóniájának igénye. Mi gyógyszerészek valljuk, hogy a évi CLXXIII. törvény, szakmánkat rehabilitáló döntéseivel összefüggésben December 20 a gyógyszerészet napja lett. Hiszen alapvetô kérdések tisztázódtak a gyógyszerészet, mint kereskedelem vagy egészségügyi ellátás, a tulajdonviszonyok, a személyi jog, a gyógyszertárak létesítése és a kereskedelmi marketing kérdéseiben egyaránt. Az egészségügyi ellátás egyes kérdéseirôl szóló ún. salátatörvény alaptételei már kikristályosodtak, amikor megszületett a Semmelweis Terv, a szoros értelemben vett szakmai kérdések fejlesztésének fô iránya iról. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Ez utóbbi egyértelmûen rögzíti, hogy a gyógyszerügy, az egészségügy integráns része. A célok és problémák prioritásaiban megjelöli a gyógyszer-, és betegbiztonság, az ellátás biztonság, a szol gáltatásminôség, valamint a közforrások és lakossági befizetések hatékony felhasználása fejlesztésének igényét. Támogatáspolitikai megfontolásaiban deklarálja, hogy Szembe kell nézni azzal, hogy mivel a fekvôbeteg-gyógyintézetekben kezelt betegek ellátását a kórházak a jelenlegi finanszírozási helyzetben nem képesek maradéktalanul biztosítani, részben a járóbeteg-gyógyszerkassza terhére történik ezen betegek gyógyszerellátása. Meg oldási javaslatai között mások mellett rögzíti, hogy A betegbiztonsági kockázatok kiemelt területe a gyógyszerelés. A meglévô akkreditációs program keretében elindult a gyógyszerészi gondozási szolgáltatás, amely javíthatja az érintett betegek egészségi állapotát, életminôségét, és csökkenti a járulékos költségeket. A Széll Kálmán Tervet jóllehet tartalmával összefüggô kiszivárogtatások már az elmúlt évben megjelentek egyes médiákban összefoglalóan március 1-jén, az Am- Chem ülésén mutatta be elsô alkalommal a nyilvánosságnak Matolcsy György miniszter úr. A Terv szoros idôbeosztást tartalmaz a gazdaság strukturális átalakítása lényegi kérdéseiben. Elsôként április 1-vel kezdôdik a konzultáció a gyógyszer-finanszírozási rendszer szerkezeti átalakításáról. Július 1-ig kidolgozzák a rezsiköltségek befagyasztását lehetôvé tevô szabályozás részleteit, megszületik az új közbeszerzési törvény és elkészülnek a közmunka rendszerének új szabályai. Felülvizsgálják a korkedvezményes nyugdíj rendszerét, újraírják a rokkanttá nyilvánítás és a táppénz-jogosultság szabályait. Elkészül az új közszolgálati életpályamodell, és megalkotják az új gyógyszertámogatási rendszer szabályait szeptemberben megszületnek a közoktatási és a felsôoktatási rendszert szabályozó új jogszabályok, december 31-ig megtörténik a nyugdíjrendszer újraszabályozása, megteszik azokat a lépéseket, amelyek a vállalkozások adósságterheinek csökkentéséhez kellenek. Ugyancsak év végéig kidolgozzák a MÁV adósságrendezésének tervét, elkészülnek a végrehajtási és felszámolási eljárások gyorsításának szabálya, és felülvizsgálják a korábbi rokkantsági minôsítéseket január 1-gyel mûködni kezd a Nemzeti Közlekedési Holding, ezt a MÁV és a Volán-cége egyesítésével hoznák létre. Ekkortól mûködik az új közmunkarendszer, és ugyancsak ekkor indul el az új nyugdíjrendszer. Szeptember 1-én lépnek hatályba az új oktatási törvények, január 1-gyel törté - nik az e-útdíj bevezetése, és végül 2014-re lesz kétszáz fôs Országgyûlés. Sok kérdés még e sorok írásakor tisztázatlan. Azt viszont lehet tudni, hogy a GDP-arányos költségvetési hiány az idei 2,5 százalékról 2014-re 1,9 százalékra csökkenne a kormány tervei szerint, az államadósságot pedig 2018-ig a bruttó hazai termék 50 százalékára faragnák le. A Széll Kálmán Tervben foglalt intézkedések a kormány tervei szerint jövôre 550 milliárd forinttal, 2013-ban 900 milliárd forinttal javítják az államháztartás egyenlegét. Ezzel és az Új Széchenyi Tervvel megalapozható egy 4 6 százalék közötti gazdasági növekedés, ez pedig megalapoz egy 300 ezerrel magasabb foglalkoztatási szintet. A külsô adósságállomány nemzetközi összehasonlításban szinte példátlan aránya miatt Magyarország mostanra a világ egyik leg kiszolgáltatottabb országa lett. Ugyanolyan életveszélyes ez, mint az állandó 200 fölötti vérnyomás az emberi szervezet számára. (Matolcsy György) Szûkebb szakterületünket vizsgálva, a Terv szerint a tb-kassza csökkenésével egyébként 2014-re 0,7 százalékra süllyedne a GDP gyógyszerkiadása a visegrádi országok mostani, 1,1 százalékos átlagához képest. Ugyan a fejlett országokban az arány 0,83 százalék, de ott a hazai 200 dollárhoz képest 412 jut egy fôre a köz - kiadásokból. A gyógyszerügyben tervezett lépések, szigorítások között kiemelten szerepelnek a nemzetközi referenciaárazás kidolgozása, a generikus termékek piacra lépése után gyakoribb frissítés, a nagy értékû terápiák eredményességének nyomon követése, és a biotechnológiai terápiák eljárásrendjének felülvizsgálata egyaránt. Ma Magyarországon az egészségügy a betegségbôl indul ki ahelyett, hogy az egészségre koncentrálna. állapja meg a tanulmány, 2 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 3

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A gyártók rendkívül magas marketing költségeinek csökkentése, valamint a generikus program támogatása jelentôs árcsökkentô hatást fejthet ki. A Széll Kálmán Terv feladati része rögzíti, hogy április 1-tôl a Nemzeti Erôforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium konzultációkat folytat az érintettekkel egy új, hatékonyabb gyógyszer finanszírozási rendszer kialakítása érdekében július 1 ig a Nemzeti Erôforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium megalkotja az új gyógyszer-támogatási rendszer mûködéséhez szükséges jogszabályokat. valamint Rossz szerkezetben és indokolatlan mennyiségben fogynak a támogatott gyógyszerek. Ennek okán Át kell alakítani a gyógyszertámogatás rendszerét úgy, hogy a gyógyszerek ára ne emelkedjen, de az adófizetôk pénzébôl kevesebbet kelljen költeni rá. Mindezt egy többlépcsôs folyamatban kell elvégezni, a támogatások korrupt és átláthatatlan jellegét fel kell számolni. Úgy gondolom, hogy fenti környezetbemutatás arra talán jó, hogy a gyógyszerészet sorsát befolyásoló napi kérdések komplexitását aláhúzzam. Egyszerre kell érvényesíteni a Kormányprogramban, a évi CLXXIII. törvényben, a Semmelweis Tervben és a Széll Kálmán Tervben kitûzött célokat, megjelölve a hozzájuk vezetô utakat. Innen már nem nehéz elképzelni azt sem, hogy megfelelnek a valóságnak azok a kiszivárogtatott hírek, amelyek felelôs kormánytagok önkéntes lemondása felajánlását jelezték az elmúlt napokban. Egyszerre kell érvényt szerezni a nemzeti fejlesztési, az egészségpolitikai, a szakmát fejlesztô célkitûzéseknek, miközben mindezek alapja a gazdasági teljesítôképesség, amit jelentôsen visszafog eladósodottságunk mértéke és finomabb szerkezete. Meggyôzôdésünk, hogy a gyógyszerügyre vonatkozó kérdések komplexitása, egymásra épülése csak a teljes gyógyszerpiaci vertikum közös gondolkodásával adhat reális megoldási lehetôségeket. Ennek okán tartotta a napokban már negyedik ülését a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által februárban életre hívott Magyar Gyógyszerügyi E gyez - tetô Fórum. Amellett, hogy rögzítettük elkötelezettségünket a kormányzattal való konstruktív együttmûködésre az eddigi tényfeltárás, a mozgástér feltérképezése, a kitûzött forráscéloknál ugyan alacsonyabb mértékû, de reális alternatívákat tárt fel a program végrehajtására. Úgy tûnik újabb ágazati áldozatvállalás idôszaka következik. Az eddigi, a jelenlegi kormánnyal való konzultációkon szerzett tapasztalat abban erôsít minket, hogy a lehetôségek és azok összefüggéseinek, következményeinek ágazati szintû közös bemutatása akceptálható érvanyagot szolgáltat a döntéshozatal számára. Dr. Mikola Bálint A kérdéssel összefüggésben már korábban (2010. június) megfogalmazott Kormányprogramban a következôk kerültek rögzítésre: Célunk, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár és a gyógyszer gyártók között több évre szóló megállapodások jöjjenek létre, amelyek lehetôvé teszik a betegterhek és a biztosítói kifizetések mérséklését. Továbbképzés Tisztelt Kollégák! A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság I. félévében is megrendezi a nagy népegészségügyi jelentôséggel bíró allergia-asztma-copd területre vonatkozó Gyógyszerészi Gondozási továbbképzését. A kétnapos, gyakorlati képzéssel egybekötött akkreditált tanfolyam helyszíne Budapest, idôpontja: május A tanfolyam besorolása: kötelezôen választható, pontértéke: 32 kredit. További információkat, valamint a jelentkezési lapot a Bizottság honlapján: érhetik el. 4 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 5

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum (MGYEF) Emlékeztetô Idôpont: március 17. (csütörtök) 9.00 óra Helyszín: MOSZ Székház (1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6.) Jelenlévô szakértôk: Prof. Dr. Vincze Zoltán Dr. Mikola Bálint Dr. Küttel Sándor Dr. Ujfalussy Györgyné Korodi Karolina Dr. Dávid Tamás Dr. Eszenyi Péter Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla Dr. Simon Kis Gábor Dr. Feller Antal Dr. Boldvai József Moldován Judit Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke köszöntötte a résztvevôket. Tájékoztatást adott arról, hogy március elsô hétvégéjén lezajlott a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége konferenciája, a Gyógyszertár-mûködtetés A konferencián megjelent 534 regisztrált gyógyszerész a három nap alatt megvitatta a gyógyszerellátás jelenlegi aktualitásait, különös figyelemmel a törvénymódosítást követô helyzetre. Számos fórum adott alkalmat a szakmai és a gazdasági környezet elemzésére ugyanúgy, mint a gyógyszerészi gondozási programok új irányainak kijelölésére. Tájékozódtak a résztvevôk az ÁNTSZ, az OEP és a kereskedelmi partnerek terveirôl egyaránt. Megvitatták a Széll Kálmán Terv eddig nyilvánosságra került célkitûzéseit, s közösségi álláspontot alakítottak ki a meghatározó kérdésekben, amelyet a konferencia Záródokumentuma rögzített. Ígéretet tett arra, hogy a dokumentumot a MGYEFórum valamennyi résztvevôje számára megküldi. A MAGYOSZ képviselôje tájékoztatta arról a résztvevôket, hogy a Szövetség elnökségi ülést tartott. Egyelôre nem látják pontosan a Széll Kálmán Terv végrehajtása konkrétumait, esetleges intézkedéseit. Érdek - lôdéssel várják az április 1-jét. Továbbiakban is részt kívánnak venni a MGYEFórum munkájában, tájékozódni kívánnak a gyógyszerellátás területén kialakult folyamatokról, s így felkészülve várják a konkrét kormányzati bejelentéseket. Meggyôzôdésük, hogy az alapokat kell tisztázni ahhoz, hogy tovább MGYT MOSZ Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége MAGYOSZ Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége MOSZ alelnök MOSZ elnökségi tag Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége alelnök Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége lehessen lépni. Új gyógyszer-támogatási rend szer megfontolt bevezetéséhez szerintük több idôre van szükség. A tervezett elképzelés lakossági megszorítások nélkül nem valósítható meg. Az egészségügyet és a gyógy - szerügyet eddig kiemelt ágazatként kezelték, úgy tûnik azonban, hogy a jelenlegi intézkedések ellentétesek a korábbi kijelentésekkel. Konkrét kérdésre reflektálva jelezte, hogy a kombinációs készítmények felülvizsgálatával kapcsolatban, ami szerintük jelenleg nem transzparens, a MAGYOSZ benyújtott egy anyagot, de erre érdemi válasz még nem érkezett. Az Innovatív Gyógyszergyártók E gyesülete képviselôje elmondta, hogy az AIPM elnökségi ülése is lezajlott. Az egyeztetés témájával összefüggésben hasonló álláspont született, mint a MAGYOSZ-nál. Meg erôsítette, hogy szükség van a közös, egységesített fellépésre. Szerinte a kivárás helyett proaktívnak kellene lenni addig, amíg nem derülnek ki a konkrét lépések. Szolyák Tamás elnök úr sajtótájékoztatót tartott a múlt héten, melyen három fô kérdésben alakítottak ki egységes álláspontot. A gyógyszer ágazat az egészségügyi ellátás szerves része, amelyet társadalmi közfigyelem övez. Strukturális átalakításra van szükség, nem pedig fûnyíróelv szerû elvonásokra. A betegterhek növelése nélkül nem lehet elvonni az ágazatból. Az MGYT elnöke a következô hétre hívta össze a szervezet elnökségi ülését, ahol tárgyalni fogják a kérdést. Véleménye szerint felmérést kellene készíteni arról, hogy a lakossági terhek emelkedése hogyan hat ki a társadalom egészségi állapotára. Kedden lesz egy biotechnológiai konferencia, melyen Matolcsy György és Navracsics Tibor is részt vesz. Az ott elhangzott, az MGYE- Fórum résztvevôit érintô kérdésekrôl a következô ülésen tájékoztatást fog adni. A Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége képviselôi arról tájékoztatták a résztvevôket, hogy Szövetségüknél összeült a Kormányzati Munkacsoport. Nem látják a szabályozás elveit, a kormányzat gondolatait, hogy hol lehetne együttmûködni velük. Az elképzelés lehetetlenségét kellene bemutatni, hogyha sérül a gyógyszerellátás, akkor a betegek terhei nôni fognak. A Szövetség párbeszédet kezdeményezett a Gazdasági Minisztériummal, a NEFMI-vel és az OEP-pel, de visszajelzést még eddig nem kaptak. Véleményük szerint a generikus gyógyszerek forgalmazásának megerôsítésére lenne szükség. Hosszantartó terápiáknál igen kedvezôtlen következményekkel jár, ha a beteg nem tudja kiváltani a gyógyszerét. Ha nem váltja ki, akkor nem fogja tudni alkalmazni, a betegsége tovább súlyosbodik, aminek egyéb, csak kórházban kezelhetô egészségkárosodási vonzatai, terhei és költségei lesznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a továbbképzések támogatásában ma jelentôs szerepet vállalnak a gyártók. Így ha tôlük többet vonnak el, akkor nem tudják olyan mértékben támogatni a továbbképzéseket. Véleményük szerint fontos, hogy a gyógysze - rész-társadalom és a gyógyszertárak meg felelô pozícióban legyenek. A gyógyszerészi gondozás támogatására kellene nagy hangsúlyt fektetni. A Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége képviselôi elmondták, hogy lezajlott a Gyógyszer-nagykereskedôk Szö vet - sége közgyûlése, ahol az egyes tagvállalatok támogatták a MGYEFórum törekvéseit. Egyértelmû, hogy szükség van a közös gondolkodásra, a pozitív kommunikációra. Nem lehet még pontosan tudni, hogy mi várható a kormányzat részérôl, ezt aggasztónak tartják. Adatgyûjtésbe kezdtek, hogy legyen tényadat a kezükben, ha eljön az idô az érvelésre. A beteg együttmûködésben és a felvilágosításban rejlô óriási problémákra hív ták fel a figyelmet, ami ellen tenni kell. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Kérdéseket vázoltak, melyek felmerültek, s melyekrôl anyagot kell összeállítani, majd a lakosság nyilvánossága elé tárni: Hol tart ma a magyar egészségügy? Hol tart ma a gyógyszerekhez való hozzájutás? Kivált - ják-e, beszedik-e? Meggyôzôdésük, hogy a tervezett változtatások minden szereplôt érinteni fognak. Lehet, hogy nem lesznek drágábbak a gyógyszerek, de nehezebb lesz a hozzájutás. Ezen üzenetek nyilvánosságra hozatalával nem lehet várni. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége képviselôje véleménye szerint kétirányú kommunikációra van szükség, mert az jelenleg csak a politika felé irányul. Eljött az a pont, ahol a saját érdekeket félre kell tenni a közös érdekek miatt. Reprezentatív adatfeldolgozásra van szükség. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselôinek véleménye szerint alapvetô tájékozatlanság érhetô tetten az olykor egymásnak ellent mondó döntéshozatali megnyilvánulásokban. Segíteni kell a tisztánlátásban, a döntések korrekt és szakmai megalapozásában. A pontos, szabatos javaslat kivárása valóban nélkülözhetetlen az érdemi érveléshez. Adott esetben viszont felkészülten kell lépni. Egyetértenek azzal, hogy szükség van a lakosság felé irányuló kommunikációra is. Erre is figyelemmel alakult meg az Év Gyógyszerésze pályázati felhívás, mely mögött a gyógyszerész egészségügyi ellátó rendszerben vállalt feladata, társadalmi szerepvállalása kapja a fô hangsúlyt. Ezért helyezték a fókuszba a gyógyszeres terápia menedzsment és a gyógyszerészi gondozás bemutatását, amihez széleskörû sajtónyilvánosságot is szerveztek. Mint gyakorló patikusok kifejtették, tudják, hogy rengeteg gyógyszert kidobnak. Az ellátás már most romlik. Vannak gyógyszerek, amik beragadnak, mert a generikumok olykor váratlan forgalomba helye zé - se miatt nem lehet tudni, hogy leveszik-e vagy sem a támogatást róluk. Most sem tudják, még csak hozzávetôlegesen sem, mit hoz számukra ebben a kérdésben az áprilisi negyedévforduló. A bizonytalan készletezés és a jelentôs anyagi veszteség lehetôsége egyaránt veszélyezteti a gyógyszerbiztonságot. Dr. Mikola Bálint röviden összefoglalva az elhangzottakat, súlyozta a közös megállapításokat. Ezek szerint közösségi akciótervet kell kialakítani, amely a tervjavaslat eddig ismert elemeinek eseteleges bevezetése következményeire hívja fel a figyelmet. A kormányzat részérôl jelzett április 1-jei szakmai elôkészítés során felvetôdô, reményei szerint konkrét tervek véleményezésével kapcsolato - san készen kell lenni, s azonnal egyeztetni, lépni, ha az indokolt. Valamennyi résztvevô egyetért abban, hogy elôbb-utóbb minden a betegek zsebén csapódik le. Ha a beteg nem váltja ki a gyógyszerét, nem kívánt egészségkárosodás lehet a következmény. Mindemellett beindul a dominó. Csökken a forgalom, nem lesz forrás az elfogadott és elismert szakmai (terápia menedzsment és szûrési, gondozási programok) tervekhez. A patikai fizetôképesség romlik, a nagykeres - kedôk is veszélybe kerülnek. A gyártók már eddig sem a hazai piacból éltek, várhatóan erôsödik a további távolodás. Egyértelmû az egészség-, és a gazdasági veszteség. Résztvevôk megállapodtak egy közös nyilatkozat megfogalmazásában. Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum Nyilatkozat A magyar gyógyszerellátó rendszer jelenlegi mûködésének fenntartásáért minden szakmai szereplő, a gyártók, nagykereskedők és a gyógyszertárak is hatalmas erőfeszítéseket tesznek. Ezzel együtt megértjük a jelen gazdasági helyzetet, és hajlandók vagyunk átmeneti, meghatározott időre szóló áldozat vállalására az ország stabilizációja érdekében. Egyet tudunk érteni a gyógyszertámogatás rendszerének átgondolásával, korszerûsítésével, költséghatékonyabb mûködtetésével. Elengedhetetlennek tartjuk azonban, hogy a bevezetni kívánt strukturális átalakítás érthető, transzparens, kiszámítható, közép-, és hosszú távra tervezett megoldásokat tartalmazzon. Mindent meg kell tennünk közösen annak érdekében, hogy a jelenleg folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás fennmaradjon. Ez egészség-, és társadalompolitikai érdek egyaránt. Fel kívánjuk hívni a Kormányzat figyelmét arra, hogy a betegterhek egy bizonyos határon túli emelése a gyógyszerkiváltás elmaradását okozza, ezzel egészségveszteségi következményt hordoz (ld január). Ezzel összefüggésben feltétlenül figye - lembeevendő szempontnak tartjuk olyan döntés előkészítését, amely nem csök kenti a gyógyszerhez-jutás lehetőségeit. A hatásvizsgálat során kiemelkedő jelentőségû kell, hogy legyen a jelenleg rendkívül alacsony adherencia (gyógyszer-alkalmazási együttmûködés) növelése. Határozottan ki kell mondanunk, hogy a tervezett elvonásnak megfelelő tartalék már nincs a rendszerben. Ez túlmutat a vállalkozások kárán, az ellátás biztonságát szélsőségesen veszélyeztetné. A szektorból való további és tartós tőkekivonás többek között készletszint csökkentéshez vezet. Nemkívánatos következményei pedig a szolgálati idő szûkítése, magasabb ellátási szintek fokozott igénybevétele, és a gyártók belföldi szállításainak megfontolásai területén egyaránt jelentkezhetnek. Jelenleg az egy főre jutó magyar gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz közkiadások összege az OECD országok és az Unió átlaga alatt van, a gyógyszerkassza 1/7-ét kitevő extra befizetések levonása után pedig a régiós átlag alatt helyezkedik el. Egy átlagos magyar polgár gyógyszereire jutó nettó TB támogatás alacsonyabb, mint a Szlovák, Szlovén vagy Cseh adat. A Széll Kálmán Terv végrehajtását célzó konstruktív együttmûködési készségünket megerősítjük. Fenntartjuk korábbi véleményünket, hogy a kormánynak tisztában kell lennie azzal, hogy gazdasági fejlődés nélkül az államadósságot sem lehet csökkenteni, márpedig a gazdasági növekedésben érdemi szerepet vállalnak a magyarországi gyógyszergyártók kutatás-fejlesztési tevékenységükkel, beruházásaikkal, foglalkoztatásaikkal, valamint azt, hogy a sta bilizációt követően meg kell teremteni pótlólagos források bevonásának lehetőségét a gyógyszerellátás biztonságának fokozására, a gyógyszerészi gondozás támogatására. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége Budapest, március 25. MOSZinfo 6 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló a MOSZ Gyógyszertármûködtetés 2011 konferenciájáról II. rész Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló meretei szerint jelenleg még nincs kiforrott álláspont a tervezett elvonás metodikájára. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy a gyógyszerész-társadalomnak, a gyógyszerpiac valamennyi szereplôjét tárgyalóasztal mellé ültetve, egységes állásponttal elôállnia az egyeztetések április elején esedékes kezdetére. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a Semmelweis Terv és a Széll Kálmán Terv nem minden szempontból van összhangban. A közeljövôben kerül sor a szakmai és a gazdasági prioritások harmonizációjára. Ennek okán is kiemelkedôen fontos az, hogy a kormányzatot pontos információkkal lássák el a szektorban érdekeltek a vertikum mûködését, az intézkedések várható hatásait illetô kérdésekben. Elôadása lezárásaként a Szövetség elnöke ismételten kiemelte a közelmúltban MOSZ kezdeményezésre létrejött Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum jelentôségét. A hagyományoknak megfelelôen a Gyógyszertár mûködtetés munkakonferencia szombati napja az aktuális szakmapolitikai kérdések áttekintésével telt, melynek vezérelôadását Dr. Mikola Bálint tartotta. A MOSZ elnöke elsôként egy bejelentéssel szolgált az Év Gyógyszerésze díj megalapítását illetôen. Az elismerô cím megalapítását a gyógyszerészet megváltozott szerepkörének, a gyógyszerészi gondozásnak széleskörû megismertetése, társadalmi fókuszba állítása motiválta. Ennek okán fogott össze a kérdésben auten tikus négy szervezet, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszerészi Gondozási Szakmai Bizottság. Eb - ben az évben a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén, a gyógyszeres terápia menedzsment, gyógy - szerészi gondozás tárgykörben végzett munkát kívánja a kuratórium díjazni, amelynek munkáját a MOSZ koordinálja. Minden gyógyszerész kollega pályázatára számítanak. A bejelentés után a évi CLXXIII törvény kapta a fôszerepet, amely kétségtelenül rehabilitálási folyamatot indított el a lakossági gyógyszerellátásban, hiszen többek között az egészségügyi feladatkörrôl, a személyi jogról, a létesítésrôl és a kereskedelmi marketingrôl is döntött. Az elôadó bemutatta azt a jogi és gazdasági környezetet, amelyet a Kormányprogram, az említett törvény, valamint a szakmai és a gazdasági célkitûzéseket tartalmazó célprogramok körvonalaznak. Ezt követôen a Semmelweis Terv került középpontba annak apropóján, hogy a szakmai tervezet milyen irányelveket és megoldási javaslatokat fogalmazott meg a gyógyszerellátás, a betegbiztonság, az ellátás-, és szolgáltatásfejlesztés irányában. Ezzel párhuzamosan a közelmúltban meghirdetett Széll Kálmán Terv irányelveit is ismertette a MOSZ elnöke, bemutatva a terv mögött húzódó gazdaságpolitikai problémakört, amely elsôsorban a deficit visszaszorítására, az eladósodás megszüntetésére törekszik. A strukturális átalakítási terv a forrásteremtés igé nyével készült, amely források egyike a gyógyszerkassza szûkítése. A továbbiakban Széll Kálmán Terv gyógyszerkasszára, és így a gyógyszerellátásra gyakorolt hatására koncentrált az elôadó, rávilágítva arra, hogy is- 8 Gyógyszertár X. évf. 4. szám A magyar (közforgalmú) gyógyszerellátás megújításához elsôsorban stratégiai áttekintés szükséges indította Health Promoting Pharmacy címû prezentációjával a szakmapolitikai programot Dr. doc. Simon Kis Gábor, a MOSZ elnökségi tagja. Hangsúlyozta, hogy az egészség megtartás, nevelés, támogatás olyan területeket alkotnak, amelyek formálásában kiemelten fontos szerepet tölthetnek be a gyógyszerészek, különösen azért, mert a gyógyszertárakba betérôk egy része nem betegen érkezik a tára elé. Fontos továbbá, hogy a patikák látogatóit, legyenek azok betegek, vagy nem betegek, rá tudjuk venni arra, hogy érdeklôdjenek az iránt, miképpen tudják megtartani egészségüket. Ezt követôen szó esett arról, hogy hogyan néz ki a magyar gyógyszerügy menedzseri szemmel. A témakört politikai, gazda sági, társadalmi és technológiai as pek tusból is körüljárta az elôadó. A személyi jogos gyógyszerészet a legmagasabb szinten megkapta a sanszot a gyógyszerellátás színvonalas kezelésére szögezte le. Az ország gazdaságilag igen nehéz helyzetben van, ezért közeli árrés rendezéssel jelenleg nem számolhatunk. Társadalmi vonatkozásban félô, hogy az újfent kényszerûen eluralkodó fiskális szemlélet a legkisebb érdekérvényesítô ágensre, azaz a lakosságra hárítja az újabb terheket. A továbblépéshez fel kell mérnünk, hogy a gyógyszerügyön belül milyen tényezôk segítik, illetve hátráltatják a jövôbeni közforgalmú gyógyszerellátást. Gyógyszertár X. évf. 4. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A magyar gyógyszerész társadalom alkalmas és képes a megújulásra (gondozás, health promoting pharmacy), viszont a hosszú évekig tartó (és tudatos) gazdasági ellehetetlenítés most fordulna termôre a külföldi érdekek mentén. Az utolsó utáni pillanatban történt a moratórium, illetve az új jogszabály megjelenése, ami a folyamatot csak megállította, de nem oldotta meg. A személyi jogos társadalom kezében van a marsallbot elvileg! Gyakorlati kivitelezhetôséghez hosszú, keserves, tudatos munka szükséges. A fenyegetettség nem múlt el. Jogszabályi megerôsítettségünk csak akkor válik hosszabb távon valóra, ha a gyógyszerészi hivatás minden egyes szereplôje azonos irányba húz. A közforgalmú gyógyszerésztársadalom reális kitörési pontja a lakosság mintegy egyharmadát képviselô egészséges emberek gyógyszertári szolgáltatások irányába történô elmozdítása. Állandósuló kapcsolat kialakítása a gyógyszertár és az egészséges emberek között, annak érdekében, hogy tudatosan kísérjék figyelemmel egészségüket, tartsák karban testileg és lelkileg magukat, változásokra idôben figyeljenek fel és kérjék gyógyszerészük tanácsát. Meglátása szerint öt területre kell összpontosítani. Nevezetesen javítani a betegek egészségét, figyelemmel kísérni az egészségesek állapotváltozását, javítani a személyzet egészségét, egészségtámogató szolgálattá alakítani a gyógyszertárat és az egészségtámogatást kiterjeszteni a gyógy szertár környezetére is. Fô célkitûzés legyen az egészség, mint érték megôrzése, a gyógyszertárak és a páciensek közössége kö - zötti kapcsolat minôségi javítása révén. Az egészségtámogató gyógyszertárakban elsôrendû fontosságú annak megértetése, hogy az egyén az egészsége feletti kontrollt növelje, ezáltal javítsa, megôrizze egészségi állapotát. Ehhez, az egészségtámogató gyógyszertár kiépítése érdekében, a személyzet aktív hozzáállása is szükséges zárta gondolatait Simon Kis tanár úr, majd a compliance fontosságára is felhívta a figyelmet. Dr. Samu Antal MOSZ alelnök elôadása következett Gyógyszeres terápia menedzsment címmel. Elsôként a gyógyszerészi gondozást definiálta pontosan, majd a gyógyszeres terápia menedzsment elemeit ismertette. Ennek részeit képezik többek között a beteg egészségi állapotának felmérése, a gyógyszeres kezelés tervének elkészítése, a terápia kiválasztása és a javaslatok kidolgozása. A gyógyszerészi gondozás rövid történeti összefoglalásával folytatódott a prezentáció, majd a gyógyszerészi gondozás nyújtotta szolgáltatások is ismertetésre kerültek a MOSZ alelnöke által, az alapszintû és emelt szintû gondozási szolgáltatások viszonylatában egyaránt. Az alapszintû gyógyszerészi gondozói szolgáltatások közé sorolta az egészségpromóció, életmód-tanács - adás, edukáció, prevenció, az öngyógyszerelés támogatása, a vényköteles gyógyszerkiadás szakmai támogatása (biztonságos, racionális és költséghatékony gyógyszeres terápia elôsegítése) területeit. Ugyancsak ennek kapcsán tért ki a generikus gyógyszerek expediálásának szakmai támogatása, a gyógyszerhulladék biztonságos begyûjtése és az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos betegtájékoztatás kérdéseire. Az emelt- szintû gyógyszerészi gondozási szolgáltatás a farmakoterápia menedzselése, az adherencia (compliance), a terápiakövetés eszközös és gyorsdiagnosztikai (point of care) támogatása, a betegségspecifikus programok (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, asthma, COPD, mozgásszervi, stb.), és a várandósgondozás területei egyaránt. Statisztikai adatokkal támasztotta alá, hogy a gyógyszerek jelentôsége az európai polgárok állapotában fontos szerepet játszik, ezért is indokolt a fokozott odafigyelés a gyógyszerészek részérôl. Ennek kapcsán a gyógyszerek okozta problémák és mellékhatások is szóba kerültek, amik szintén indokolják azt, hogy a patikusok figyelemmel kövessék, a betegek állapotát. Ezt alátámasztandó magyarországi és amerikai statisztikákba nyújtott betekintést, hozzátéve, hogy hazánkban a mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentések száma sajnálatos módon elhanyagolható. A leggyakrabban elôforduló gyógyszerelési tévedések mellett a beteg-együttmûködési készségrôl is szó esett, majd a gondozás kapcsán a dokumentáció, adattárolás és kommunikáció fontosságáról és a gondozás finanszírozásának formájáról beszélt. Rövid szünet után a délelôtti blokk második felvonását Dr. Feller Antal nyitotta meg a Hungaropharma képviseletében, aki szintén a gyógyszerügyi aktualitásoknak szentelte elôadását. A közelmúlt történései kapcsán részletesen kitért a Széll Kálmán tervre, valamint en - nek kapcsán a korábbi Semmelweis terv célkitûzéseire. A Széll Kálmán terv kapcsán beszélt arról, hogy melyek azok az elô - zetes elvárások, amik az elkövetkezendô években várhatók, de kitért a tervben lévô kérdéses és nem tisztázott pontokra, hangsúlyozva azt, hogy már csak e végett is fontos lenne a következô hetekben, hogy a gyógyszerellátás képviselôi közösen hallassák a hangjukat. Bemutatva néhány, a Széll Kálmán Tervvel összefüggésben keletkezett nyilatkozatot: A gyógyszergyárak extraprofitjához ezen túl nem járul hozzá feleslegesen a magyar adófizetôk pénze. Ezen a piacon visszaélések vannak és ezeket a visszaéléseket meg kell akadályozni. nem tartotta szerencsésnek a megalapozatlan kijelentéseket. A jelenlegi helyzetben nincs olyan, a rendszert érintô változás, amelynek ne lenne közvetett, vagy közvetlen hatása a forgalomra, a nagy- és kiskereskedelmi árrés-tömegre. A forgalom-, és árrés-tömeg csökkenés kockázata pedig a rendszer mûködôképességének kockázatával egyenlô fejtette ki az elôadó. Meggyôzôdése szerint a szektor szereplôinek egymásra utaltsága to- 10 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 11

7 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló vább növekszik. Sajnálatosnak minô sítette, hogy nem kapott megfe - lelô hangsúlyt a szektor for rás hi á- nyos állapota. Az elsô pillanattól kezdve nem küldött a szektor egységesen jelzéseket a 100 milliárdos (120 milliárdos) terv veszélyeivel kap csolatban. Nemzet közi kitekintést követôen bemutatta a hazai gyógyszerkiadások trendjét a nemzeti össztermék alakulásának függvényében. Ugyancsak sta - tisztikai adatok be mutatásával cáfolta azt az állítást, amely szerint magasak az itthoni gyógy szer - árak, ezért lenne szükség az álla mi beavatkozásra, majd az általános tendenciákat elemezte a magyar - országi gyógyszerpiacon. Elôadása lezárásaként ismét hangsúlyoz ta, hogy a jelenlegi helyzetben nincs olyan rendszert érintô változtatás, amelynek ne lenne közvetett, vagy közvetlen hatása a forgalomra és a nagy- és kiskereskedelmi árrés-tömegre. leg viselik. Nem jó, hogy ezt visszamenôlegesen is megtette, mert ez erôteljesen korlátozza a tulajdonosok jogait és valószínûleg mostantól bármelyik kormányzat ismét újraírhatja a tulajdonlást. Ezáltal életünket 4-8 éves idôszakokra kell tervezni. Meglátása szerint a középtávú probléma az, hogy a várható kényszerértékesítés, a szigorú tulajdonosi elôírások és a potenciális vásárlókör szûkítése az elkövetkezô hat évben tartósan lenyomja egy átlag magyar patika értékét. A patikaalapítás korlátozása ezek nélkül az intézkedések nélkül kifejezett értéknövekedést eredményezhetett volna. Nem szerencsés az egész gondolatmenet a nagykereskedôk kintlévôsége szempontjából. Jelenleg nem tudják a helyes megoldást! Született törvényi felhatalmazás a szektor adósságfigyelésére, de a finanszírozás jelenleg esélytelen. A rendeletekkel kapcsolatos meglátások után szó esett arról, hogy mit várhat a szektor a 2011 és 2014 között a Széll Kálmán terv hatására, azt a kérdést feszegetve, hogy tényleg van-e elvonható tartalék a gyógyszerkasszában. Tény, hogy egy pazarló rendszer drága, de általában hatékony gyógyszereléssel lehet legolcsóbban az egészséget helyreállítani. A túlzott megtakarítás sokba kerülhet. Ezután statisztikai adatokkal szolgált a lakosság gyógyszerkiadásairól, valamint a generikumok forintban mérhetô arányáról a magyar gyógyszerpiac viszonylatában. Akkor hogyan is legyen? tette fel a kérdést Küttel doktor. Támogatás csökkentése, korszerû gyógyszerek használatának ellenôrzése, generikus program továbbfejlesztése, hatóanyag alapú gyógyszerfelírás? Árbefagyasztás 9-12 hónapra, valamilyen jogcímen plusz-befizetés gyártóknak, nagykereskedôknek, patikáknak? A válasz valószínû az mindezek kombinációja lesz, a szereplôk várakozási állásponton vannak. Nem jól állunk! Dr. Küttel Sándor a Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége elnöke prezentációja következett a programban, aki a év végén bevezetett új törvényekkel kapcsolatos elsô tapasztalatokról, meglátásokról beszélt, azt vizsgálva, hogy ezek milyen hatással vannak a nagykereskedelemre, illetve, melyek azok az elemek, amik eddig tetten érhetôk az intézkedések következtében. Dr. Szabó László vezérigazgató és Dévényi Róbert kereskedelmi igazgató a TEVA új vezetôi zárták a szombat délelôtti plenáris programot. Bemutatták a Humantrade-t, a Teva Logisztikai Központját, ahol 21. századi csúcstechnológia, naponta öt - ezer kiszállító láda, centralizált logisztika, automatizált raktár várja a patikák megrendeléseit. Gödöllôi kereskedelmi központjuk a mai magyar gyógyszer-nagykereskedelem egyik legkorszerûbb létesítménye. Célkitûzésük: gyógyszert a gyógyszertárnak gyógyszertárral állnak kapcsolatban, folyamatosan elérhetô gyógyszerellátást biztosítanak, korszerû termékekkel és szolgáltatásokkal állnak a gyógyszerészek rendelkezésére. Filozófiájuk az üzleti lehetôségek kiaknázása, mindenki számára elônyös megoldásokra való törekvés, elmozdulás a behajtó szerepkörbôl és a partneri irányba történô váltás. A Teva/Humantrade nem kíván patika lánc tulajdonosává válni, patikát üzemeltetni, a patikai piacon versenyezni. A Teva csak gyártói, illetve nagykereskedelmi piacon szeretne jelen lenni. Határozott véleményük, hogy minden piaci szereplô a saját területén, saját tudásának, szakértelmének megfelelôen mûködjön. A Patika a patikusoké fôleg az új törvénykezésnek megfelelôen amit támogatunk és melyben partnerek vagyunk jelentették be az elôadók. A TEVA új vezetôi elôadásaikban a gyógyszerellátás szereplôinek egymásra utaltságát hangsúlyozták, majd leszögezték, hogy jó partnerségi viszonyra van szükség a jelenlegi körülmények közepette. Túl nagy a baj ahhoz, hogy a felek egymás ellen játszanak. Az elôadásokat rövid diszkusszio követte. Az elhangzott témák iránti érdeklôdést, s a prezentációkban említett helyzet súlyát kellôen tükrözi az, hogy a délelôtti blokk elôadásain zsúfolásig megtelt a 400 személyes elôadóterem. Sokan állva hallgatták végig a közel négy órás programot, miután már nem jutottak ülôhelyekhez. Folytatjuk! Korábban kifejtett véleményével összhangban most sem tartotta szerencsésnek, hogy a törvény nem zárta ki a tulajdonlásból az Adótanácsadótól az Orvoson keresztül a Zálogház tulajdonosig a magyar ABC összes képviselôit, kivéve a szakmai befektetôket, akik értenek is a patika üzletághoz és a finanszírozási terheket jelen- 12 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 13

8 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A gyógyszertárak mûködtetéséhez szükséges személyi minimumfeltételekrôl Egyeztetés a létszámnormáról Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXIII. törvénnyel módosított a biztonságos és gazdaságos gyógyszerés gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. jelentôs változásokat vezetett be a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól. Az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás megteremtése érdekében szükséges a részletszabályok rendeletben történô rögzítése. A hivatkozott módosítással a Gyftv január 1-jétôl felhatalmazza az egészségügyért felelôs minisztert, hogy rendeletben szabályozza a gyógyszertár mûködtetéséhez szükséges személyi feltételeket. A gyógyszertárak mûködtetéséhez szükséges személyi minimumfeltételek részletszabályainak kialakítása kérdésében március 10-én egyeztetô megbeszélést tartott a NEFMI Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Fôosztálya és Egészségpolitikai Jogi Osztálya. Az egyeztetésben résztvevô szervezeteknek módjuk volt kifejteni a kérdésben kialakított, és írásban a szaktárca részére korábban megküldött véleményüket. A Magyar Gyógyszerészi Kamara képviselôi általánosságban megjegyezték hogy üdvözlik a gyógyszertárak mûködtetéséhez szükséges személyi feltételek kialakítását, azonban szükségesnek tartják rögzíteni, hogy a részletszabályok kialakítása során egyéb területet is át kell tekinteni, illetve maga a kialakítás lépéskényszert is eredményezhet (pl. szakemberek képzési száma; a gyógyszerészet rein - tegrációja az egészségügyön belül; nem tekinthetünk a gyógy szerészre, mint vállalkozóra, hiszen feladata biztonságos ellátásához megfelelô pihenést kell biztosítani; gyógyszerellátó rendszer forrásainak figyelembevétele a rendszer fenntarthatósága érdekében). Felhívták a figyelmet arra, hogy a személyi feltételek kialakításánál elengedetlen, hogy az ne jelentsen nehezen végrehajtható többletkövetelményt, a legkisebb vidéki gyógyszertárak is teljesíteni tudják, illetve szükséges átmeneti idô biztosítása a már mûködô gyógyszertárak számára. A szakmai létszámminimum két fô változóra épülhet: a szolgálati idôre (megfelelve a Munka Törvénykönyvérôl szóló törvénynek) és a szakmai munka mennyiségére (forgalom OEP felé elszámolt vény darabszám vagy dobozszám, magisztrális gyógyszerkészítés, gyógyszerészi gondozás, ügyelet). A személyi jogos gyógyszerész a tára mellett teljes értékû gyógyszerészként álljon és személyére maximum heti 48 óra szolgálati idôteljesítés juthat. Ugyanazon mûködési számon nyilvántartott gyógyszerész a szakmai feltételek számítása esetén egyszerre maximum két gyógyszertárnál vehetô figyelembe. Részmunkaidôben alkalmazottakat a munkavégzés idejének megfelelôen arányosan kell figyelembe venni. Egy gyógyszerésszel mûködô gyógyszertárak esetében biztosítani kell, hogy a gyógyszerész évi egy alkalommal szabadságra tudjon menni. Az egy személyi jogossal mûködô gyógyszertárak személyi jogos gyógyszerészei ellátási érdekbôl évente legfeljebb 20 munkanapra váltott nyitva tartással helyettesíthetik egymást. A gyógyszertári szaklétszámon belül egy gyógyszerész egyszerre maximum 2 expediálással megbízott szakasszisztens és plusz 1 asszisztens szakmai felügyeletét láthatja el. A magas magisztrális gyógyszerkészítési szám, illetve állandó, folyamatos ügyelet tovább növeli a gyógyszerészi létszámigényt. Amennyiben a gyógyszertár négynél több kézigyógyszertárat és/vagy intézményt lát el, abban az esetben további egy szakasszisztens alkalmazása szükséges. Új gyógyszertár nyitásakor a rendeletben meghatározott feltételek alkalmazandók, már mûködô gyógyszertárak esetében javasolt 2 év alkalmazkodási idôt biztosítani. Mindemellett az MGYK társadalmi, gazdasági és szakmai környezet változásaira is tekintettel levô szakmai személyi minimumfeltétel megalkotásához szükségesnek tartja hatásvizsgálatok, modellezések elvégzését. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselôi szerint egyértelmû, hogy a biztonságos gyógyszerellátáshoz nélkülözhetetlenek azok a tárgyi és személyi feltételek, amelyek megfele - lô minôségi garanciális feltételeket hivatottak biztosítani a gyógy - szertárak mûködtetéséhez. A tárgyi feltételrendszer viszonylag könynyebben definiálható, hiszen a szakmai standardok és a nemzetközi tapasztalatok alapján ez jórészt nagy biztonsággal alakítható. A személyi feltételrendszer ennél jóval bonyolultabb és standardizálása bár elengedhetetlen csak széles kontextusban vizsgálható. Jelezték, hogy tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre figyelemmel kell lenni a már mûködô gyógyszertárak esetében a szükséges átmeneti idô biztosítására. Felhívták a figyelmet arra, hogy az alapszintû gyógyszerészi gondozás minden gyógyszertárnak szerves feladata, ezért ezt szem elôtt kell tartani a létszámminimum kialakítása során, az emelt szintû gyógyszerészi gondozás esetében pedig további gyógyszerész alkalmazását kell biztosítani. A gyógyszerellátás területén teljesíteni kívánt szakmai és népegészségügyi feladatokhoz kiegyensúlyozott, jól felkészült és kvantitatív mértékben is rögzített szürkeállomány szükséges. Figyelembe veendô tényezôket a következô területek vizsgálatában látják. A patika földrajzi elhelyezkedése és a körzethez tartozó népesség kor-, és társadalmi összetétele. A szolgálati rend, nyitvatartási idô és ügyelet. A környezetben lévô egészségügyi ellátórendszer struktúrája. A gyógyszertár mûszaki adottságai. A kötelezô és a vállalt szakmai feladatok arányai (magisztrális tevékenység, OTC reprezentáció, expediált gyógyszerkészítmények értékarányai, vényátlagérték, szûrés, gondozás, tanácsadás, kardiometabolikus program stb.). Az egyetemrôl kikerülô diplomások számának alakulása. Figyelembe veendô az aktuális gyógyszertár mûködtetésének jövedelmezôsége. Nem lehet az a cél, hogy a szaklétszám meghatározása és annak követelményként való elôírása lehetetlen helyzetbe sodorja a jelenlegi gyógyszerellátási környezetet. Ismernünk kell tehát a jövedelmezôségbôl adódó sajnálatos módon jelenleg igen kedvezôtlen korlátokat, a diplomás utánpótlás lehetôségeinek ismeretét egyaránt. Ezzel összefüggô javaslatuk szerint egyértelmû, hogy a gyógyszertárak lét - számnormáját meg kell fogalmazni. Megvalósításához viszont mint - egy öt évre van szükség. Ennyi idô után várható ugyanis, hogy azok a szakmai programok (terápia menedzsment, generikus program, hatóanyag alapú gyógyszerrendelés, stb.) amelyek ma még bár megfogalmazott, de nem standardizálható feladatokkal összefüggô szaklétszám-követelményrendszer igényét hordozzák, beálltan mû - ködjenek a praxisban. Ezzel összefüggésben feltétlenül foglalkozni célszerû az ajánlásként kialakítandó expediáló szakasszisztens és asszisztens létszámnorma kérdéseivel is. A korrekt mérték egy megfelelôen kialakított matematikai modellel egyértelmûen meghatározható. A bevezetés idôzítését sarkalatos kérdésnek tartva azt a megoldást támogatják, amelyik a gyógyszertár-mûködtetés gazdasági és szakmai feltételrendszere alakításának folyamatával szin kronizálja a szaklétszám-norma bevezetését. A Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium képviselôje felhívta a figyelmet, hogy nagyon nehéz hatásvizsgálatok elvégzése, mivel nem rendelkezünk a hatásvizsgálatok alapját képezô olyan lényeges adatokkal, mint pl. a személyi jogos gyógyszerészek nyilvántartása, általuk vezetett gyógyszertárak, beosztott gyógyszerészek száma, munkahelye. Így nehéz a gyógyszerész hallgatókat is motiválni a gyógyszertárban való elhelyezkedésre, hiszen nem lehet bemutatni, hogy mire számíthat, amikor elkezd dolgozni, ki segíti a munkáját. Ez nem tükröz minôségi gyógyszerellátást. Jelezte azt is, hogy a személyi minimumfeltételek meghatározásánál egyetért a receptszám figyelembevételével, azonban nem szabad elfelejteni, hogy az öngyógyszerezés megtárgyalása több idôt vehet igénybe, mint a vényre rendelt gyógyszerek expediálása, azonban az OEP adatbázisból nem nyerhetôek adatok a vény nélkül történô expediálásra vonatkozóan. A személyi feltételeknél ki kell térni az inté zeti gyógyszertárak járó betegeket ellátó részlegére is. Pontos nyilván tartásra van szükség, hogy a gyógyszerészek hol tevékenykednek. A Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium képviselôje elmondta, hogy az MGYK javaslatához hasonló véleményt alakított ki a GYGYSZK is. A személyi jogos gyógyszerész foglalkozásszerûen vegyen részt a mindennapi munkában. A létszámminimum kialakítását elsôsorban a nyitvatartási idô határozza meg, és az így kialakított létszámon túl a vényforgalom alapján további személyi feltétel kerüljön elôírásra. Ha a gyógyszertár fiókgyógyszertárat vagy fiókgyógyszertárakat is üzemeltet úgy kell megállapítani az alkalmazotti létszámot, hogy egyidejûleg minden nyitva tartó egységben gyógyszerész jelenléte biztosítva legyen. Egy gyógyszerész maximum két munkahelyen végezhet munkát. A gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek létszámának emelése csak a gyógyszerészek létszámával arányban indokolt. Ezt a GYGYSZK 1 gyógyszerész: 3 asszisztens és/vagy szakasszisztens arányban javasolja korlátozni. Ha a gyógyszertár gyógyszerészi gondozást is végez, akkor heti 24 gondozási órán túl erre a feladatra egy gyógyszerész idôarányos alkalmazása szükséges. Ha a gyógyszertár összesen 3 vagy több kézigyógyszertárat és/vagy intézményt, továbbá ha internetes gyógyszerforgalmazásban vagy gyógyszer házhozszállításában vesz részt, akkor a fenti létszámon felül egy expediáló szakasszisztens foglalkoztatása szükséges. A létszámnormát be nem tartó gyógyszertárak mûködési engedélyét a megyei tisztifôgyógyszerész felfüggeszti, 3 hónapos pótlási idôszak eredménytelen elteltét követôen visszavonja. A megyei tisztifôgyógyszerészek nyilvántartást vezetnek a mûködési területükön bejelentett gyógyszerészekrôl, s a mûködési engedélyek nyilvántartójá - val külön jogszabály szerint együtt mûködnek az esetleg több munkahelyre egyidejûleg bejelentett gyógyszerészek azonosításában. Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége álláspontja szerint a Munka Törvénykönyve kellôképpen rendezi a szolgálati idô szerinti foglalkoztatást. A személyi jogos gyógyszerész jelenlétére vonatkozóan elhangzott javaslatokat támogatják. Szükségesnek tartják a létszámminimum meghatározásánál a kisebb és nagyobb forgalmú gyógyszertárak megkülönböztetését. Így heti 60 óra nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerész, 2 szakasszisztens és 1 takarító, 60 órát meghaladó nyitva tartás esetén pedig 2 gyógyszerész, 3 szakasszisztens és 1 takarító foglalkoztatását javasolják elôírni. A kistelepülések gyógyszerellátása érdekében online kapcsolattartás folyamatos biztosítása mellett javasolják, hogy a fiókgyógyszertárban, illetve a mozgó fiókgyógyszertárban szakasszisztens is expediálhasson. Ellentmondásosnak ítélték, hogy amíg a vidék gyógyszerellátása nagy problémát jelent addig a gyógyszerész szakma olyan személyi feltételeket állít, amelyet nem lehet teljesíteni a legkisebb településeken. Felhívta a figyelmet, hogy a gazdasági kényszer miatt vannak olyan gyógyszertárak, amelyekben nem a jogszabályoknak megfelelôen történik az alkalmazottak bérezése, ezért Ausztriához hasonlóan javasolja a minimálisan adható munkabér összegének meghatározását is. A fiókgyógyszertárban, avagy mozgó fiókgyógyszertárban szakasszisztens is expediálhat, amenynyiben a fiókgyógyszertár, avagy mozgó fiókgyógyszertár és a felügyeletét ellátó közforgalmú gyógyszertár közötti online kapcsolattartás folyamatosan biztosított. A gyógyszertárban termékbemutató tartható, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet kizárólag a gyógyszertárral megbízási jogviszony, vagy munkaviszony alapján alkalmazásban álló szakszemélyzet folytathat. A NEFMI Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Fôosztálya képviselôje tájékoztatta a résztvevôket, hogy a évi OSAP alapján kevesebb, mint 40 óra nyitvatartási idôvel mûködô gyógyszertárak (amely a gyógyszertárak 22%-a) 68 %-a 1 gyógyszerészszel üzemel, 40 és 60 óra közötti nyitvatartási idôvel rendelkezô gyógyszertárak (amely a gyógyszertárak 42 %-a) közül 228 gyógyszertárban csak egy gyógyszerész van, a 60 óra feletti nyitvatartási idô esetében (amely a gyógyszertárak 35 %-a) pedig 44 gyógyszertár mûködik 1 gyógyszerésszel. A tárcának nem célja a gyógyszerellátás ellehetetlenítése, ezért is kerültek felkérésre az érintett szakmai szervezetek az együttgondolkodásra. A személyi jogos gyógyszerész jelenlétét illetôen eltérô vélemények alakultak ki. Az MGYK a jogszabályban szereplô személyes vezetés kifejezést nem tartja elegendônek, ezért is javasolják, hogy a gyógyszertári menedzsment feladatokat és a biztonságos szakmai munkát figyelembe véve személyi jogos gyógyszerészre is kerüljön szolgálati idôteljesítés elôírásra (maximum 48 óra). A megbeszélésen mindenki egyetértett azzal, hogy szükséges a gyógyszertárak személyi minimumfeltételének meghatározása, elôírása. A feltételek kialakításában befolyásoló tényezô a szolgálati idô, a vényforgalom és a gyógyszertár által végzett szakmai tevékenység. 14 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 15

9 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Elindult a évi menedzseroktatás Rendeletek hálójában A hétvégi takarítás közben azon gondolkodtam, hogy a TESCO és a MACH stb. miért nem küld a postaládámba olyan szép szórólapokat, mint amiket idônként a kaposvári patikákból kapok Igaz, az egyikben nyugdíjas vagy közgyógy-igazolvány felmutatásá val, 1 Ft-ért Fa szappan vásárlására buzdítanak. A napokban hallot tam a betegektôl és kaposvári kollégáktól, hogy egy másik pa ti kában vásárlás után 5 Ft-ért lehet a tusfürdô, mosogató és egyéb apróságok között válogatni! Mivel aktív dolgozója és adófizetôje vagyok a társadalomnak, úgy érzem, hogy én is megérdemelnék egy kis kedveskedést valamelyik multitól Tessék már megmondani nekem, hogy én a multiktól miért nem ka - pok ilyen lehetôséget? A napokban történt meg velem, hogy a kaposvári TESCO egyik pénz tárosa tekintetével majdnem felnyársalt, hogy vittem magammal szatyrot és nem vásároltam nála. Mondtam neki, hogy én így védem a környezetemet! Sajna nem értette vagy nem akarta érteni. Ellentétben: egy patikában szinte természetesnek veszik a betegek, hogy nekik zacskó, táska ingyen jár A patikákkal kapcsolatban alkottak sok-sok törvényt, jót is, rosszat is. Szerintem az, rossz: amikor egy rendeletben meg lehet találni a kiskapukat, csak pénz és idô kérdése. Így van ez a mi ajándékozási törvényünkkel is. Addig lehet a jogsza bályt forgatni, annak, akinek van rá ideje, amíg megtalálja a kibúvót! E szövevényes hálóban kezdem úgy érezni, hogy a gyógyszerészi tevékenységhez nem elég egy gyógyszerészi diploma, hanem még egy jogi is szükségeltetik Tudom már ráképzéssel meg lehet szerezni, de akkor ki fog az egy gyógyszerészes patikákban dolgozni? Kedves Képviselôk, ott fenn a Parlamentben: miért nem lehetett kimondani egyértelmûen, hogy a PATIKÁ-ban minden féle ajándékozás TILOS!! dr.árva-lóky Zsófia Jó Pásztor Patika Kaposmérô Miskolc Szeged Békéscsaba Pécs Budapest Szombathely Budapest Szolnok Nyíregyháza Veszprém Budapest Miskolc, Megyei Kórház Feltehetôen a Gyógyszertári Menedzsment3 ez évi tematikája kialakításakor még maga a szervezô sem gondolta, hogy ennyire aktuális programot állít össze. Jól tudjuk már egy ideje, hogy menedzsment ismeret hiányában még megfelelô szakmai munkát is nehéz végeznünk, és akkor még nem is említettem a XXI. század alapkövetelményéhez tartozó kötelezôen megkívánt széleskörû értelmiségi tájékozottságot. Téved, aki azt hiszi, hogy a gyógyszerészi szolgáltatások fejlesztéséhez, a gyógyszeres terápia menedzsment és gyógyszerészi gondozás praktikumához elegendôek kizárólag a szakmai ismeretek. Ma, amikor egyszerre kell kicsit jogásznak, kicsit közgazdásznak, kicsit pénzügyi szakértônek lennünk ahhoz, hogy megfelelô színvonalon tudjuk biztosítani a közvetlen lakossági gyógyszerellátást, azt hiszem nagy segítség a GYTMenedzs - ment3 akkreditált továbbképzô tanfolyam. Mirôl is szól ma gyógyszerészi hivatás korszerû fejlesztése? Milyen erôvonalak körvonalazzák a mai egészségpolitikát? Van ugye egy Kormányprogram, ami tavaly júniusban kitûzte a cölöpöket. Van egy évi CLXXIII. törvény az egészségügyi ellátás egyes kérdéseirôl, ami alapvetôen változtatta meg a gyógyszerellátás és a gyógyszerészet sorsát. Létezik egy Semmelweis Terv, amelyik az egészségügyi ellátás szakmai prioritásait rögzíti, és frissiben született egy Széll Kálmán Terv, ami a gazdasági mozgásteret és fô irányokat rögzíti, többek között az egészségügy vonatkozásában is. Ezekkel mind megismerkednek azok a hallgatók akik az ország különbözô helyszínein, Szegedi Tudományegyetem összesen 11 alkalommal szervezett továbbképzésein részt vesznek. Tájékozódhatnak a gyógyszerészet paradigmaváltásáról, a nemzetközi folyamatokról és a hazai aktu - alitásokról. Közösen áttekintik azokat az egészségpolitikai erôvonalakat, amelyeket az új törvényhozás, kormányzati-, és szakpolitika jelenleg mérlegel az egészségügy fejlesztése során. Megismerhetik azt a nemzetközi és hazai gazdasági mozgásteret, ami bizonyos értelemben meghatározza az ellátórendszer fejlesztési irányait és a célkitûzések megvalósításának ütemét. Tájékozódhatnak a szakmai felelôsség jogsza - bályi, erkölcsi és etikai vonatkozásairól ugyanúgy, mint az egyre szigorúbb minôségbiztosítási követelményekrôl. Mindezek mellett arra is lehetôség nyílik a továbbképzéseken, hogy szélesebb kontextusban vizsgálódjunk az általunk mûködtetett gyógy - szer ellátás hatékonyságáról, epidemiológiai összefüggéseirôl. A évi munka a közelmúltban megkezdôdött. Elsôként Miskolcon informálódhattak a térséghez tartozó gyógyszerész kollegák az aktualitásokról, majd egy hétre rá Szeged adott otthont a továbbképzéseknek. Az elô - adásokat követô jó hangulatú konzultációk az ismeretszerzés és felújítás mellett közös gondjaink, problémáink megtárgyalására is alkalmat adnak. A tava szi hetekben Békés - csaba, Pécs, Budapest következik. Érdemes kipróbálni! (x) 16 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 17

10 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége akkreditált (kötelezô szintentartó 36 pont) gyógyszerész továbbképzése Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk II. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképzô Konferencia (Keszthely, Hotel Helikon április 30 május 1.) Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria május 13. (péntek) A geriátria, mint önálló orvosi diszciplina Dr. Boga Bálint Antibiotikumok farmakológiája és terápiás alkalmazása Prof. Dr. Tósaki Árpád Szünet Az idôskori farmakoterápiás lehetôségek a gyógyszertechnológia tükrében Dr. doc. Vecsernyés Miklós Ebédszünet Az idôskor biofarmáciája Prof. Dr. Halmos Gábor Szünet Idôskori daganatok és trombózis Prof. Dr. Blaskó György Az idôskorúak táplálkozása Gyurcsáné Kondrát Ilona május 14. (szombat) Az idôskori szembetegségek gyógyszeres kezelése Dr. Klukovits Anna Szünet május Budapest PROGRAM Speciális betegcsoportokkal történô kommunikáció idôskor Dr. Csóka Ildikó Ebédszünet Gyógyszerészi szerepvállalás a geriátriában Dr. Samu Antal A metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós program aktualitásai Dr. Samu Antal 15:00 15:30 Szellemi frissesség idôs korban a Ginkgo bilobával Dr. Gerencsér Emôke 15:30 16:00 Az idôsödô máj Dr. Gerencsér Emôke május 15. (vasárnap) Új gyógyszerészeti vonatkozások a geriátriában Dr. Juhász Béla Kardiológiai betegségek idôskorban Dr. Juhász Béla Szünet Alternatív terápiás lehetôségek az idôskori terápiában Dr. Bácskay Ildikó Tesztírás (kötelezô szintentartó, 36 pont) Balaton közelében családi gyógyszertár eladó. Érdeklôdni: II. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképzô Konferencia Gyógyszertárvezetô részére Helyben április 30. május 01. Keszthely Hotel Helikon Tisztelt Gyógyszerész Kolleganô, Kollega Úr! A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége évben rendezte meg az I. Országos Gyógyszertári Asszisztens Konferenciát. A rendezvényen résztvevô másfélszáz gyógyszertári aszszisztens igen pozitív véleménye megerôsített minket abban, hogy az ilyen típusú konzultációkra igen nagy szükség van. Az utóbbi években egyértelmûen bebizonyosodott, hogy a gyógyszertárak jövedelmezô képességének csökkenése, a gyógyszerész hiány egyre fontosabbá teszi számunkra az asszisztensi kar közvetlen lakossági gyógyszerellátásban való szerepvállalását. Ezzel összefüggésben kiemelt jelentôsége van asszisztens munkatársaink szakmai és menedzsment felkészültségének. Ezt a célt tûztük ki, amikor ebben az évben, immáron második alkalommal szólítjuk meg a gyógyszertári asszisztenseket. A két napra tervezett konferencia tematikáját úgy állítottuk össze, hogy abban mindenki megtalálja a számára legfontosabb aktualitásokat. A konferencián való részvétel költségeit Szövetségünk részben átvállalja, részben külsô szponzorok anyagi forrásainak igénybe vételével jelentôs mértékben tudta csökkenteni. Tisztelettel kérünk arra minden gyógyszertár tulajdonost, hogy támogatva törekvéseinket, segítse munkatársa részvételét a II. Országos Gyógyszertári Asszisztens Konferencián. Mellékelten csatoljuk a jelentkezési lapot, kérjük, azt munkatársa részére támogatólag továbbítani szíveskedjék. Közös ügyünkhöz való segítségnyújtását ezúton is megköszönve, üdvözlettel: Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnök Akkreditált továbbképzés (regisztrációs díj: 2.500,- Ft/nap) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége támogatásával. Program április 30. (szombat) Regisztráció Megnyitó Új kihívások a gyógyszertári asszisztensi munkában Dr. Mikola Bálint Egészség a gyógyszertárból Health Promoting Pharmacy Dr. Simon Kis Gábor Szünet Gyógyszertár-mûködtetés jogi környezetének aktualitásai Dr. Rixer Mária Ebédszünet Speciális betegcsoportokkal történô kommunikáció Dr. Csóka Ildikó Szünet Gyógynövényeknek köszönhetô terápiás lehetôségek Dr. Juhász Béla :00 Gyógynövények a normál ideg és elmeállapot, valamint a stresszoldás szolgálatában Dr. Gerencsér Emôke 17:00 17:30 Gyógynövények a szellemi és testi frissességért: a Ginkgo biloba és a Panax ginseng Dr. Gerencsér Emôke május 1. (vasárnap) Az idôskor biofarmáciája Prof. Dr. Halmos Gábor Szünet Kardiometabolikus program aktualitásai Dr. Samu Antal Vércukor, koleszterin és triglicerid mérések a gyógyszertárban Dr. Klukovits Anna Ebédszünet Farmakoterápia idôskorban Dr. Samu Antal Savas reflux-szal kapcsolatos panaszok enyhítése Dr. Samu Antal Az idôskorúak táplálkozása Gyurcsáné Kondrát Ilona Szünet Szakmai Fórum Szervezô: G-Management Zrt. GM MANAGEMENT 18 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 19

11 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk MOSZ Smart-meD Line Kft. keretszerzôdés......amely létrejött a Smart-meD Line Kft. (1094 Budapest, Páva utca 8. 5.em) mint Üzemeltetô és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (székhely:1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6.; képviselô: Dr. Samu Antal alelnök) mint Projektgazda, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 1. A szerzôdés keretein belül bevezetni kívánt szoftveres szolgáltatások, valamint hardver eszközök rövid összefoglalása: a. Projektgazda által bevonható patikákban a Gyógyszerészi Gondozás program szûrési szolgáltatását támogató, az abban keletkezô adatok menedzselését végzô informatikai megoldás kerül bevezetésre. b. A rendszer segítségével az azt használó gyógyszerészek képesek: I. magas színvonalú (orvos szakmai protokollok által támogatott) kockázatbecslô és páciens gondozói szolgáltatás nyújtására (PatMen), II. a páciensek egészségügyi adatkommunikációba való bevonására (SmartDoki, MedComForm, telemedicina), III. egészségügyi informatikai termékek/szolgáltatások lakossági értékesítésére. c. Projektgazda számára lehetô válik a végfelhasználók által regisztrált 1 egészségügyi adatok populációs statisztikáinak elkészítése/elemzése. d. Alkalmazott orvos szakmai protokollok: I. Metabolikus szindróma (Framingham, EURO SCORE, Konszenzus konferencia állásfoglalások, Magyar Hipertónia Társaság ajánlásai, Gyógyszerészi Gondozás kardiometabolikus protokoll) II. Diabétesz (FinnRisc, UKPDS-35 tanulmány) III. Elôkészületben: Gyógyszerészi Gondozás COPD protokoll 3. Projektgazda feladatai: a. A szerzôdés aláírásától számított 3 hónapon belül biztosítsa a minimális végfelhasználó számot (alább definiálva). b. Adjon szakmai támogatást a rendszert használó patikusok felé. c. Minden rendelkezésére álló eszközzel támogassa a rendszert használó patikusok és a laikus végfelhasználók motiválását. d. Lehetôségeihez mérten vállalja a projekt eredményeinek folyamatos publikálását! 4. Adatkezelés: a. Felek megállapodnak abban, hogy a rendszerben történô adatkezelési folyamatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelôen alakítják ki és minden közremûködô magára nézve kötelezônek tartja ezen belsô szabályzásokat. b. A rendszert használó patikusok felelôssége a végfelhasználó páciensek írásbeli nyilatkozatainak beszerzése. 5. Pénzügyi megállapodások: a. Felek e projektben egymás felé nem kívánnak anyagi elszá - molással élni mindaddig, amíg a projekt a kitûzött keretszámokat teljesíti a szerzôdés aláírásától számított harmadik hónap (bevezetési idôszak) elteltével +/- 5% eltéréssel. b. Amennyiben a projekt mutatók a +5%-os határt a bevezetési idôszak elteltével pozitív irányban átlépik, Üzemeltetô vállalja, hogy a keletkezett többletbevétel 20%-át Projektgazdának utalja. Felek az elszámolást negyedévente, az érintett hónapok átlagolásával végzik. Projektgazda az elszámolást követô hónapban ad le számlát Üzemeltetônek átutalásos fizetési formával 15 napos átutalási határidôvel. 6. Keretszámok (projektmutatók): a. Felek kölcsönösen elfogadják, biztosítják a feltételeit és megegyeznek abban, hogy a projekt akkor tekinthetô sikeresnek, ha 2 hónapos bevezetô idôszak után: I. minimum 300 gyógyszertár be van vonva a projektbe, II. a patikánkénti átlag forgalom hozza az alábbi mutatókat: 1. havi átlag minimum 50 MedComForm végfelhasználói licenc értékesítése, 2. havi átlag minimum 25 páciens gondozása. 7. A szerzôdés idôtartama: a. Felek megegyeznek abban, hogy a szerzôdés érvénye 1 év. Az egy év letelte után Felek felülvizsgálják a szerzôdésben foglaltakat és új szerzôdés megkötésére törekednek. 2. Üzemeltetô feladatai: a. Végfelhasználók felé: I. eszközrendszer biztosítása (az elemzô/gondozó rendszer telepítése a rendelkezésre álló számítógépekre, szerveres háttér), II. oktatás megtartása, III. rendszer technikai és szakmai support (munkanapokon, munkaidôben) biztosítása, IV. a folyamatos (egyeztetett) fejlesztések frissítések elkészítése/publikálása, V. lakossági tájékoztató anyagok és a lakossági értékesítés segédanyagainak egyeztetett keretek közti folyamatos biztosítása, VI. az elszámoláshoz szükséges adatok biztosítása havi rendszerességgel. b. Projekt gazda felé: I. központi szerver biztosítása (adatbázis support, rendelkezésre állás), II. végfelhasználói kapcsolattartás naprakész biztosítása, III. statisztikai feldolgozó modul biztosítása, IV. egyeztetett mutatók webes publikálása (lehetôvé teszi a Projektgazda számára a folyamatos projektkövetést), V. szakmai konferenciákon az eredmények publikálása, tesztkörnyezet biztosítása, VI. Üzemeltetô lehetôségeihez mérten a projekt egyeztetett publikálása, VII. az elszámoláshoz szükséges adatok biztosítása havi rendszerességgel. 8. Szerzôdés módosítás, felmondás: a. A szerzôdést Felek bármelyike írásban, indoklással felmond - hatja. Felmondási idô 3 hónap. 9. Titoktartás: a. Felek e szerzôdés keretein belül rögzítik, hogy a közös munkájuk során a Partnerrôl, a Partner rendszereirôl megismert információkat bizalmasan kezelik, azokat harmadik félnek csak Felek írásbeli egyetértésével adhatják ki. 10. Egyebek: a. Felek törekednek a megoldandó feladatok, vitás helyzetek kompromisszumos, gyors megoldására. E szerzôdést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezôt írták alá. A szerzôdés az aláírás napjától lép életbe. Budapest, március Daiki Tennó Üzemeltetô Dr. Samu Antal Projektgazda 1 Az egészségügyi adatok a páciensek részérôl írásos hozzájárulással, anonim páciens azonosítással kerülnek központi tárolásra. 20 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 21

12 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A második szív Fagyöngy Gingko biloba Páfrányfenyô Tudta-e Ön, hogy mindnyájunknak van egy második szíve? Ez pedig nem más, mint a szervezetünket átszövô hajszálér hálózat, melynek teljes hossza akár háromszor is körbeérné az egyenlítôt. A normális rugalmasságú és átmérôjû hajszálér hálózat nagy - mértékben segítheti szívünk munkáját abban az esetben, ha a szív által az érrendszerbe pumpált vért nemcsak egyszerûen átengedi, hanem aktívan részt vesz annak továbbításában is, részben tehermentesítve ezzel an - nak energia felhasználását. Gondoljunk bele milyen irdatlan munka ez! Ha csak percenként átlag 70 ütést számolunk, ez óránként 4200, naponta több, mint dob banás, ami egy átlagos 70 évet figyelembe véve több, mint 2,5 milliárd szívdobbanást jelent. Nem mindegy tehát, hogy a hajszálér hálózat milyen mértékben tud közremûködni a vér továbbításában. Sajnos mi gyarló emberek, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy hatékonyan rongáljuk hajszálereink állapotát: a dohányzás, mozgás - szegény életmód, a finomított szénhidrátok túlzott fogyasztása, a stressz kezelés elégtelensége mind-mind az érelmeszesedés irányába hat. Ennek aztán számtalan tünete van: memória zavarok, szédülés, fülzúgás, hideg kéz és láb, gyors elfáradás, fájó lábak és még számos tünet, amely az életminôséget rontja. A szívre háruló többletmunka miatt pedig csökkennek életkilátásaink. Mi a megoldás? Sürgôs életmódváltás, több zöldség, gyümölcs, gabona fogyasztása, napi legalább egy óra séta, a dohányzás azonnali abbahagyása, évente egyszer nézessük meg szemészünkkel a szemfenéki képünket, mert ott ragyogóan látszik a hajszálérhá - lózat aktuális állapota. A népi gyógyászat megfigyelései szerint bizonyos zöldség és gyógynövények fogyasztása igen jó hatással van az érelmeszesedés megelôzésére és a hajszálerek állapotának javítására: ezek a fokhagyma, a galagonya, a fagyöngy és a páfrányfenyô vagy más néven gingko biloba kivonata. A Summa Pharma cég és a MOSZ együttmû - ködése eredményeként megalkotott Gingko Komplex készítmény a gingko mellett galagonyát és L karnitint is tartalmaz. Gingko biloba termés A ginkgo flavonoidok elôsegítik a megfelelô véráramlást, a sejtek oxigénnel és tápanyaggal való ellátottságát, az idôskori agymûködés megfelelô szinten tartását. Az antioxidáns hatásuk révén hozzájárulnak a szervezetet károsító szabadgyökök sem - legesítéséhez. Galagonya A galagonya flavonoidok elôsegítik a koszorúérben a vér átáramlását, a szívizom megfelelô vérellátását, gazdaságosabbá teszik a szív oxigén és energia felhasználását. Ideges, feszült állapotokban elôsegítik a nyugodt, kiegyensúlyozott szívmûködést. Az L-karnitin hozzájárul a megfelelô izommû ködéshez (így a szívizom mûködéséhez is), részt vesz a sejtszintû zsíranyagcserében és az energiatermelô folyamatokban. A készítményt napi egy kapszulás adagban kúra - szerûen alkalmazhatjuk oly módon, hogy 3 hónapi szedés után 3-4 hét szünetet tartunk. Idôskori kognitív zavarok megelôzésére is használhatjuk. Cukorbetegség, véral vadás gátlók egyidejû szedése, magas vérnyomás és terhesség valamint szoptatás ideje alatt a készítmény fogyasztásáról konzultáljon kezelô orvosával. Fokhagyma Irodalmi adatok és a szedési tapasztalatok szerint a készítmény rendkívül hatékony a szédülés, kognitív zavarok esetén és nem utolsó sorban a szív érrendszeri panaszok csökkentésében. A Távol-Keleten évezredek óta gyógyszerként elfogadott és alkalmazott gingko biloba kivonat a többi összetevôvel komplex egységet alkotva szinergista egymás hatását erôsítô módon csökkenti a fennálló panaszokat és segíti a hajszálerek merevsége miatt fellépô kellemetlen tünetek eliminálását. Tapasztalatok szerint a vérátáramlás javítása a sport eredményekre is jótékony hatással van. Bátran mondhatjuk, hogy megengedett doppingszerhez juthatunk az élet minden területén a Gingko Komplex rendszeres használatával. dr. Bakanek György sport szakorvos, életmód tanácsadó Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Ismét a szakképzési hozzájárulásról A MOSZ siófoki konferenciáján felvetôdött az a kérdés, hogy a szakképzési hozzájárulás sza bályainak változása hogyan hat a patikák ilyen kötelezettségeire. Már körlevelet is láttunk eb ben a kérdésben, mely visszamenô leges önellenôrzésre szólít fel. Mi elôtt még bárki elhamarkodottan ezt tenné, olvas sa el az alábbi tudni való kat. A konferencián felmerült, hogy a évi szabályozás alapján a gyógyszertárak a közfeladatot jelentô tevékenységük mi att nem kötelesek szakképzési hozzájárulás fi ze tésére. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásá - ról szóló évi LXXXVI. tv. a kérdésben a következôket mondja: 2. (5) Nem köteles szakképzési hozzájárulásra b) az egészségbiztosítási szervvel szerzôdést kötött nem költségvetési szervként mûködô egészségügyi szolgáltató a közfeladat ellátásával összefüggésben ôt terhelô társadalombiztosí - tási járulék alapja után, (6) Az egészségbiztosítási szervvel szerzôdést kötött, nem költségvetési szervként mûködô egészségügyi szolgáltatót terhelô társadalombiztosítási járulék alapját a közfeladatra és nem közfeladatra fordított munkaórák arányában... kell megoszta - ni a szakképzési hozzájárulási kötelezettség kiszámításához. Ez a szabály lényegében változatlan formában volt érvényben az utóbbi 5 évben. A mentességhez a következô négy feltételnek kell megfelelni: a patikának nem költségvetési szervnek kell lennie, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerzôdésben kell állnia, egészségügyi szolgáltatónak kell lennie, közfeladatot kell ellátnia. A patikák nem minôsülnek költségvetési szervnek és az OEP-pel állnak szerzôdéses kapcsolatban, tehát az elsô két feltétel teljesül. Az egészségügyi szolgáltatón tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden egészségügyi szolgáltatásra jogosult szervezetet értünk. Az egészségügyi szolgáltatás fogalmába beletartozik a gyógyszerészi tevékenység is (az egészségügyrôl szóló 1997.évi CLIV. tv. [EüTv.] 3. d.és f. pontjainak fogalom-meghatározásai), azaz a harmadik feltétel is teljesül. Marad a közfeladattá minôsítés követelménye. Erre az EüTv a ad útmutatást elôtt ennek a szakasznak a szövege így szól: 139. Az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy a) a látlelet kiadása, b) a keresôképesség, illetve az egészségkárosodás mértékének elbírálása, c) a munka-, illetve pályaalkalmasság elbírálása, d) az egészségügyi alkalmassághoz kötött engedélyek kiadására irányuló eljárásban végzett vizsgálatok, e) az egyéb egészségügyi, egészségbiztosítási vagy szociális ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárásban végzett vizsgálatok, f) a kötelezô népegészségügyi intézkedések ellá - tása, g) a hatóság megkeresésére vagy megrendelésére végzett vizsgálat, illetve beavatkozás, h) az ügyeleti szol - gálat, illetve sür - gôsségi ellátás során mindezekkel összefüggésben köz feladatot ellá tó személy nek minôsül. Tisztelt Pharmatrainer Kft! A kérdést a MOSZ kérésére újólag megvizsgáltuk és arra a következtetésre jutottunk, hogy az Önök által idézett törvényi szöveg alapján nem lehet öt évre visszaigényelni a szakképzési hozzájárulást. Az Önök által is idézett jogszabályhely mögött egy fontos fogalmat tisztázni kell: mi minôsül közfeladatnak. Az Egészségügyrôl szóló törvény a 2011-tôl változott úgy, hogy a gyógyszertárak gyógyszerészei is közfeladatot ellátó személynek minôsülnek elôtt ez nem így volt, így az álláspontunk az, hogy a szakképzési hozzájárulás mentességi követelménye nem alkalmazható a korábbi idôszakra, csak 2011-re. Kérem, hogy amennyiben továbbra is azon a véleményen vannak, hogy visszamenôlegesen önellenôrizni lehet, úgy javasoljuk, hogy egyeztessenek a kérdésben, mielôtt kör ben olyan információk mennek ki, amelyek alapján komoly adókockázatot jelentenének a gyógyszertárak számára. Ebben az egyeztetésben szívesen segítünk. A törvény tehát té teles felsorolást tar tamaz arra nézvést, hogy mi lyen ellátások során minôsülhet az ellátásban résztvevô közfel - adatot ellátó személynek. Értelmezésünk szerint Üdvözlettel: Szmicsek Sándor egyedül az ügyeleti szolgálatban részt vevôk minôsülhettek köz - feladatot ellátó személynek a gyógyszertárban munkát végzôk közül 2011 elôtt tôl ez a törvényi passzus megváltozott. Az új jogszabályi rendelkezés a következô: 139. Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggô tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszony - ban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a betegirányítással közvetlenül összefüggô feladatai tekintetében közfeladatot ellátó személynek minôsül. A törvényi változás indokolása pedig a következô: Az utóbbi években jelentôsen elszaporodtak az egészségügyi dolgozókkal szembeni erôszakos cselekmények, amelyeket közfeladataik ellátása során szenvedtek el. Ezen összetett probléma komplex megoldásához járulhat hozzá többek között az egészség - ügyi dolgozók fokozottabb büntetôjogi védettsége is. Az egészségügyi dolgozóknak a jelenleg hatályos törvényekben biztosított védelme nyilvánvalóan nem jelent elegendô visszatartó erôt az ilyen jellegû bûncselekmények megelôzésére, ezért szükséges általános szabályként elôírni, hogy az egészségügyi dolgozó bármilyen egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggô tevé kenysége során közfeladatot ellátó személynek minôsül. A jelenlegi szabályozás alapján ugyanis csak meghatározott egészségügyi tevékenységek végzése esetén lehet az egészségügyi dolgozót közfeladatot ellátó személynek tekinteni. Az elôbbiek alapján tehát a korábbi tételes felsorolás helyébe egy általános, minden egészségügyi dolgozóra kiterjedô törvényi elôírás lépett. Így 2011-tôl közfeladatot látnak el a gyógyszerészek és a szakképzett asszisztensek. A korábbi években álláspontunk szerint csak az ügyeleti ellátásban részt vevô gyógyszerész vagy asszisztens minôsült közfeladatot ellátó személynek. Ebbôl következôen 2011-tôl valóban mentesülhet a patika a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, de elôtt csak az ügyeletben eltöltött idô arányában lehet ilyen mentességben részesülni. Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a közfeladatot ténylegesen végzô dolgozó után van mentesség, az egyéb személyzet, így például a takarítók TB járulékalapja után nem. Szmicsek Sándor igazságügyi adószakértô 22 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 23

13 Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Mégis, kinek az érdeke? A siófoki gyógyszerész kongresszusokon való részvétel mindig is fontos volt számom - ra. Már egyetemistaként ( SOTE) is bár akkor még számomra sokkal érdekesebb elôadások voltak ott volt, hogy megfordultam egy-egy GYOK-on. Egyik alka lom - mal egy tisztségviselôi választás szavazásába csöppentem bele, ahol meglepôdve tapasztaltam, hogy a különbözô tisztségek szavazása nyíltan történik. Felszólaltam, hogy szerintem egy magára valamit is adó szervezet nem engedheti meg magának, hogy személyi kérdésekrôl ne titkosan szavazzon, még ha oly egyértelmûnek is tûnik a szavazás végeredménye (sôt bizonyos szabályokat is sérthet pl.: alapszabály, SZMSZ, Egye sületi tv.). Úgy emlékszem, csúnyán lehurrogtak. Hasonló élményben volt részem most, a tavaszi konferencián. A pódiumot kapó dr. Küttel Sándor elôadásában kitért arra, hogy a módosított Gyógyszergazdaságossági törvény egyik negatív hatása az, hogy az eladásra kerülô patikák árai rövidtávon csökkenni fognak, mivel a potenciális vevôi kör gyógyszerészekbôl tevôdik majd össze, a nagybefektetôk viszont kikerültek onnan. Felszólalásomban hangot adtam annak az evidenciának, hogy a magyar gyógyszerészet érdeke az, hogy a mindenkori gyógyszerészek olcsón juthassanak patikához. Az - az, ha egy gyógyszerész bármilyen okból nem tudja, vagy nem akarja már továbbmûködtetni a patikáját, és az utódai/örökösei közt nincs gyógyszerész, akkor a GYÓGY- SZERÉSZ érdekvédelmi szervezeteknek nem a gyógyszerész NEMGYÓGYSZERÉSZ utódjá nak/örökösének az érdekeit kell szem elôtt tartaniuk, hanem azoknak a GYÓGYSZE- RÉSZEKnek az érdekeit, akik a patikát ezek után tovább fogják mûködtetni, mert ôk bizony GYÓGYSZERÉSZEK. Ha nem így len - ne, akkor ezek a gyógyszertárak kikerül nének a gyógyszerészi tulajdonosi körbôl, holott a törvény módosításának egyik alapvetô célja pont az volt, hogy ez ne történhessen meg. (Ez alól természetesen kivételt képez, az un. hozzátartozói személyi jog. Küttel dr. populista válaszában épp egy ilyen példát hozott fel, noha nyílván nem az ilyen esetekrôl beszéltünk, hanem olyanokról, amikor az utód már biztosan nem szerez gyógyszerészi diplomát életében.) Aki a fenti gondolatmenetet megkérdôjelezi, az tulajdonképpen annak a jogszabálynak a létjogosultságát kérdôjelezi meg, mely létrejöttéért olyan példásan összefogtak a magyar gyógyszerész szervezetek, fáradtságot, idôt nem kímélve dolgoztak elfogadásáért! A fent említett törvény azért is jó, mert az un. kényszerértékesítés csak a gyógyszertárat mûködtetô vállalkozás többségi tulajdonrészére vonatkozik, a kisebbségit megtarthatja a nem gyógyszerész utód/örökös, így késôbb is szedheti hasznát a felmenôi korábbi munkájának, akár úgy is, hogy ô maga nem is dolgozik a vállalkozásban. Ezen a kérdéskörön való polemizálás valójá - ban fából vaskarika. Egyrészt teljesen mindegy, hogy mit gondolunk a gyógyszertár eladási árakról, azt úgyis a mindenkori piac fogja meghatározni. Másrészt az is teljesen egyértelmû, hogy a mindenkori gyógyszerész érdekképviseleti szervezetek tagsága a minden kori gyógyszerészekbôl fog állni, és nyilvánvaló, hogy a saját ér - de keiket fogják védeni a jö - vôben is, nem pedig a nem gyógyszerészekét, ahogy tesszük ezt a jelenben is. A kérdés tisztázása mégis fontos. A hozzászólásomat követô ellenzés, valamint a fórumot követô személyes beszélgetések meggyôztek (és megleptek) arról, hogy menynyire másként látják ezt egyesek. A gyógyszerészek patika tulajdonlása mellett azért állt ki a jogalkotó (és az uniós bíróság is!!!), mert belátták, hogy hosszútávon ez a betegek érdekét szolgálja. Ezért hozott a gyógyszerforgalmazás területén olyan kötöttségeket (személyi jog, fix ár, patakialapí - tási-, marketingkorlát, stb.), melyek más ke res - kedelmi területen elképzelhetetlenek lennének. Természetesen e szabályozásnak vannak hátulütôi is. Elgondolkodtató, hogy bizonyos gyógyszertár tulajdonosok (tisztelet a kivételnek) mindaddig örömmel üdvözlik e korlátokat, amíg az érdeküket szolgálja, viszont mereven elutasítanák, ha már nem. Ilyenkor értem meg, miért is volt oly sikeres Molnár Lajos lejárató kampánya a pénzéhes patikusról! Mikor a Kongresszuson felszólaltam, egyetértésre számítottam és nem kifütyülésre, hasonlóképp, mint azon a régi, a bevezetôben említett 90-es évekbeli hozzászólásomkor. Ott némi elégtételt jelentett az, hogy sza vazáskor tanúja voltam egy jelenetnek: az egyik szavazati joggal rendelkezô nem emelte fel a kezét valamelyik tisztségviselô megszavazása mellett, hanem kezeit karba fonva ült. Mire a mellette levô oldalba bökte és megkérdezte: Mi van, te nem szavazol rá? Erre kényszeredetten ô is megszavazta a jelöltet Sass Pál a MOSZ Heves megyei szervezetének elnöke Gyógyszertár X. évf. 4. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Tavaszi átváltozás Megérkeztek a gólyák és ezzel végre vége a télnek! Itt a tavasz és vele az üde színek és friss illatok ideje. Levetettük a kabátot, a fejfedôt, már nem tudunk megbújni a meleget adó téli ruhadarabok védelmében. Itt az idô, hogy felfrissítsük ruhatárunkat, a frizuránkat és nem utolsó sorban felkeressük a kozmetikusunkat. Mindig nagyon szeretem nézni az embereket és elmerengeni azon, hogy mit lehetne megváltoztatni rajtuk, ha egyáltalán szükséges, ami a megjelenésüket még elônyösebbé tenné. Megváltoztatni valamit, mert a változatosság gyönyörködtet, fôleg ha az illetô örömét leli benne. A média által felkapott stylist szakma igen divatos lett, pedig régóta létezik e szakma, a szín- és stílustanács - adás. Hajunk, szemünk és bôrünk alapján az évszakok színeihez hasonlóan 4 alaptípus létezik, tavasz, nyár, ôsz és a tél. A szín- és stílustanácsadás kiterjed a színeken túl, a hajviseletre, a sminkre, a ruha fazonjára és az ékszerekre. A tavasz színei a meleg színek pasztelles változatai. Az ebbe a kate - góriába tartozó emberek természetes hajszíne aranyfényû vörös, szôke vagy világosbarna, szemük színe világoskék, zöld, vagy barna. A tavasz típus színei: fehér, bézs, elefántcsont, krém, vaj, mogyoró, aranybarna, fahéj, ibolya, vízkék, türkizek, aranysárga, almazöld, lazacrózsaszín. Ékszerszín az arany. A nyár színei a hûvös színek pasztelles árnyalatai, ebbe a típusba tartozó emberek természetes hajszíne a platinaszôke, szürkés bar - na, szürkés szôke, vöröses fény nélkül. Szemük színe szürkéskék, szürkészöld, zöldes barna. A nyár típus színei: gyöngy, porcelán, homok, farmer kék, padlizsán, szürkéskék, menta, tengerkék, kékes rózsaszín, málna és dinnye piros, bordó, szilvakék, kakaóbarna, fekete. Ékszerszín az ezüst, fehér arany, platina. Az ôsz színei a természetes, meleg színek erôteljesebb változatai, ebbe a színtípusba tartozó emberek természetes hajszíne a vörös, vöröses szôke, vöröses barna, gesztenye, a szemszínük barna, zöld, vagy ezek árnyalatai. Az ôsz típus színei: gyapjú fehér, kávé, bronz, vöröses barna, aranybarna, türkiz, kékeslila, moha zöld, olajzöld, almazöld, narancs, rozsda, barack, terrakotta, nap sárga, aranysárga Ékszerszín a sárga arany. A tél színei a hideg színek markánsabb változatai, ebben a kategóriában a haj természetes színe fekete, sötétbarna, platinaszôke, a szem színei a kék, sötét barna, szürkék kék, szürkészöld. A tél típus színei: fekete, szürke, smaragdzöld, fenyô zöld, királykék, pink, kékes és lilás rózsaszín, élénkpiros, borvörös, jeges ibolya. Ékszerszín a fehér arany, platina és ezüst. Valójában sokat segít a színkalauz eligazodni, hogy mi áll jól nekünk, de csupán csak egy támpontot ad. Sokan arra hivatkoznak, hogy nem pénztárca kímélô a stílusos öltözködés. Pedig egy jól megválasztott ruhadarabot az alkalomhoz illôen könnyedén átvarázsolhatunk. Nézzünk például egy kosztümöt, mely színben paszszol a típusunkhoz. Napközben hozzá illô blúzzal és kényelmes lapos talpú cipôvel viseljük, esti programhoz a blúzt lecseréljük egy spagetti pántos topra, magas sarkú cipôre, kiegészítôként sálat, vagy ékszert viselünk hozzá. Sokszor, mint általában mindenben, a kevesebb a több. Elegáns, egyszerû ruhadarabok viselése extravagáns kiegészítôkkel az ideális megoldás lehet a jó megjelenéshez. Nyugat Európában járva két dolog tûnik fel az ottani nôk külsejében, az elsô, hogy rendezett és modern a hajviseletük, a másik, hogy nem járnak elônytelen ruhában. A nagy magyar átlag rossz hajápolási szokásairól a régi fodrászom jut eszembe, aki 30 évvel ezelôtt azt mondta, hogy nem kell a hajat kimosni, hanem 2-3 naponta higított babasamponnal át kell mosni. Nem 10 naponta mosni és nem agyon zsírtalanítani a fejbôrt, hanem kíméletesen, de gyakran mosni. Az ecetes öblítés is csodát tesz és nem utolsó sorban eltávolítja a sampon maradványait, ezzel lágyítja, fényessé teszi a hajat. Aki fél, hogy ecetszagú lesz a haja, utána még leöblítheti tiszta vízzel a haját és elkészítheti a frizuráját. Remélem tavaszi átváltoztató tanácsaimmal tudtam segíteni Önöknek, Célom nem a kritika, hanem csak segítség a kellemes megjelenés érdekében. Minden Kedves Olvasónak kellemes tavaszi készülôdést és átváltozást kívánok! Barabás Éva kozmetikus mester Nyitott szemmel! Sugárzás elleni védelmet kínáló hamis gyógyszerek a piacon Figyelmeztetést adott ki az amerikai gyógyszerhatóság, miszerint olyan hamis készítmények jelentek meg a piacon, amelyek radioaktív sugárzás elleni védelmet kínálnak. A hatóság szerint nincs szükség az országban kálium-jodid tartalmú készítmények fogyasztására. Japánt sújtó, nukleáris vészhelyzetet okozó földrengés és szökôár után nem csak hazánkban, de az Egyesült Államokban is jelentôsen megugrott a radioaktív sugárzás káros hatásai ellen javasolt káliumjodid tartalmú gyógyszerek iránti kereslet. Ezzel párhuzamosan azonban felbukkantak az amerikai piacon olyan készítmények is, amelyeket hamisan hirdetnek védelmet nyújtó termékként. Forrás: Népszava (2011. március 24.) Betegközpontú lesz a jövô gyógyszeripara A versenyképesség érdekében jelentôsen át kell alakulnia a globális gyógyszeriparnak, elsôsorban az ellátási láncok módosulásával. A globális gyógyszeriparnak jelentôsen át kell alakítania ellátási láncait annak érdekében, hogy a gyorsan változó piaci körülményeknek megfeleljen, a termékalapú megközelítés helyett a betegigényen alapuló megközelítésre álljon át mondta Barsi Éva, a PricewaterhouseCoopers (PwC) gyógyszeripari csoportjának vezetôje. A tanul mány szerint azon iparági szereplôk, amelyek nem reagálnak megfelelôen az új kihívásokra, nehezebben veszik majd a globális és helyi akadályokat. A keresletvezérelt ellátási lánc kialakítása a gyógyszercégek profilját is jelentôsen megváltoztathatja. A betegközpontú ellátás felé mozduló rendszer, a testre szabott termékek az elosztásban és a gyártásban is komplexebb megoldásokat igényelnek, az ellátási lánc szereplôinek száma emelkedni fog, a készletezési pontok számának növekedése illetve ezek finanszírozása pedig hatékonyabb. Mindezekkel párhuzamosan a betegeknek is nagyobb fele - lôsséget kell vállalniuk saját egészségükért. Forrás: Napi Gazdaság (2011. március 28.) Összehangolják a gyógyítást Az egészségkassza, a tisztiorvosi és a mentôszolgálat kivételével átszervezik az egészségügyi ágazat háttérintézményeit jelentette be Szócska Miklós egészségügyért felelôs államtitkár. Létrejön a Gyógyszerészeti, Egészségügyi Minôség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI), így egységes irányelvek szerint mûködik majd valamennyi háttérintézmény. Tûrhetetlen, hogy az országos gyógyítóintézmények egymástól függetlenül mûködtek, egy részüknek még felelôsségbiztosítása sem volt, amikor felállt az új kormányzat. A 11 intézményben 8-féle informatikai rendszer mûködik, így lehetetlen lenne azok összekapcsolása vélekedett az államtitkár. A GYEM- SZI irányítása alatt uniós forrásból megteremtik az egységes finanszírozási intézetet, és ide kerül az európai uniós programok menedzselése, valamint a létrejövô új egészségügyi struktúrában a betegútszervezés is. Ez a központi intézmény felel majd az ágazati ellátórendszer kataszterének folyamatos karbantartásáért, és módszertani központja lesz az egészségpolitikának. Forrás: Világgazdaság (2011. március 30.) Jódtabletta-hiány a patikákban A japán nukleáris veszély miatt felvásárolták a teljes jódtabletta-készletet a gyógyszertárakat ellátó egyik hazai nagykereskedônél és a készítmények néhány nap alatt a patikákból is elfogytak. Magyarországon nem indokolt az extra jód bevitele, sôt, bizonyos esetekben kifejezetten veszélyes lehet. Allergiát, mérgezést és gégeödémát okozhat, miközben a pajzsmirigybetegségekben szenvedôk, akiknek szükségük lenne a jódtablettára, nem férnek hozzá a gyógyszerhez. Forrás: HírTv (2011. április 2.) Besúgókat farag az új törvény a patikusokból Az évek óta egymást nyíró konkurens gyógyszerészek és patikatulajdonosok között az élesedô üzleti harcban új, jól használható fegyver lesz a módosított kamarai törvény. A pénteken hatályba lépô szabályozás megengedi, hogy bírók és szakképzett jogászok helyett gyógyszerészek ítélkezzenek kollégáik szakmai jövôje, egzisztenciája felett. A teljes ellehetetlenítéshez elég egy panaszbejelentés nyomán megítélt súlyos etikai vétség. A gyógyszerészkamara egyik vezetôje már javasolta is az etikai forródrót intézményének felállítását. Szakértôk szerint a kamarai törvény azzal, hogy a független bíróságot megkerülve belsô intézményrendszere bízza a leg - súlyosabb egzisztenciális büntetések kiszabását, az alapvetô jogbiztonsági követelményeket rúgja fel. A kizárással fenyegetés komoly fegyver lehet az olyan klikkharcokkal terhelt kamarában, mint amilyen a gyógyszerészeké. A patikusok között már évek óta kemény gazdasági harcok dúlnak, amelyek miatt az egyes szereplôk már a törvénykezési lobbizásig is elmentek. A szakma egy része szerint a most hatályba lépett törvény nagy lendületet ad majd a tagságban egymás feljelentgetésének. A módosított törvény szerint panaszbejelentés esetén az etikai bizottsá - goknak hivatalból vizsgálatot kell indítani, és még a vizsgálat lefolytatása elôtt, az etikai vétség gyanújáról értesíteni kell a bepanaszolt munkahelyét is. A rosszindulatú feljelentôkre legfeljebb a miattuk lefolytatott eljárás díját terhelik. Pintér László, a Magyar Gyógyszerész Kamara etikai bizottsági elnöke a kamara Harkányban tartott vándorgyûlésén egyébként már februárban jelezte, hogy az etikai intézményrendszer megújítása, és az etikai-fegyelmi szabályok újragondolása nagy szerepet játszhat az elmúlt években kialakult helyzet felszámolásában. Pintér azonnal javasolta azt is, hogy állítsák fel etikai forródrót intézményét, és honosítsák meg az etikai auditot. Forrás: index.hu (2011. április 2.) Több bevétel, magasabb színvonal a háziorvosoknál Április elsejétôl módosult a háziorvosi szolgálatok munkájának mérésére, értékelésére szolgáló úgynevezett indikátorrendszer ennek révén a praxisok többletbevételhez jutnak. Ez lehetôvé teszi például beruházások megvalósítását, új eszközök vásárlását, vagyis a magasabb színvonalú, minôségibb betegellátást és a munkakörülmények érezhetô javulását tudatta ma közleményben a szakállamtitkárság. Több olyan pozitív elem is bekerült a módosításba, mely egyrészt a háziorvosok munkakörülményeinek javulását, másrész a betegellátó-rendszer színvonalának emelkedését eredményezi. Ilyen például, hogy jelentôsen nô a gyógyító megelôzô tevékenység minôsítésére szolgáló célértéket teljesítôk jutalmazása, mivel az erre szánt keret havi 100-ról 250 millió forintra emelkedik. Ez átlagosan havi 50 ezer forint többletbevételt is jelenthet attól függôen, hogy az adott praxis hogyan teljesít. Forrás: Weborvos (2011. április 4.) Hamis gyógyszer: életveszélyes leveled érkezett Spam üzenetekben kínált gyógyszerekrôl készített jelentést a brit Gyógyszer- és Egészségügyi Termékeket Felügyelô Hatóság (MHRA) és a Pfizer gyógyszergyártó. Az Életveszélyes leveled érkezett címû jelentéshez 65 személy online postafiókjába érkezett kéretlen levélszemetet vizsgáltak meg. Az üzenetek harmadában hivatalosan receptköteles gyógyszerekrôl tettek ajánlatot a feladók. A hatóság és a gyógyszergyár képviselôi ezek alapján huszonöt készítményt rendeltek, majd vizsgáltak meg. A kiszállított készítmények egyike sem az elvárt minôség szerint érkezett meg: csomagolásuk nem volt megfelelô, és több esetben hiányzott a fogyasztói tájékoztató. Reklamálni ugyanakkor nem lehetett, ugyanis a weboldalak semmilyen elérhetôséget nem adtak meg oldalukon. A rendelt termékek vizsgálata szerint több esetben a csomagoláson fel nem tüntetett vagy a leírtakkal nem egyezô összetevôket találtak. Némely testsúlycsökkentô tablettában az Európai Unióban már betiltott hatóanyagot mutattak ki, mások - ban a szintén tiltott hatóanyag mellett koffein nyomaira buk kantak. Potencianövelô szerekben a megengedettnél nagyobb hatóanyagkoncentrációt fedeztek fel, de az is elôfordult, hogy nem potenciaza - varra javallott készítményben erekciót elôsegítô anyagok jelenlétére utaltak a laborvizsgálatok eredményei. Forrás: HENT Hírlevél (2011. április 4.) 26 Gyógyszertár X. évf. 4. szám Gyógyszertár X. évf. 4. szám 27

15 London körzetrôl körzetre A Whitehall és a Westminster I. Új sorozatunkban London városának nevezetességeit, híres épületeit, történelmét ismerhetik meg körzetrôl-körzetre. Ezúttal a Whitehall és a Westminster körzetének néhány nevezetességét találják a megfejtésekben. A Whitehall és a Westminster Anglia politikai és vallási életének ezeréves központja. A 11. század elején uralkodó Kanut volt az elsô uralkodó, aki palotát építtetett a Temze és annak a ma már nem létezô mellékága, a Tyburn találkozási pontján, amely akkor még egy mocsaras sziget volt. Kanut palotája egy templom mellett épült, amelyet ötven évvel késôbb Hitvalló Edward király kibôvített, és amely Anglia leghíresebb apátsága lett. Ehhez kapcsolódik elsô megfejtésünk, miszerint a fenti apát ság nevét keressük, melyet a függôleges 47-es sorban találnak majd meg. A következô épület Lon don egyik jelké - pe tôl kezdve ebben az épületben ülésezik a parlament Felsô- és Alsóháza. Az Alsóházban ülnek a megválasztott képviselôk, akik a különbözô politikai pártok tagjai. A legtöbb képviselôvel rendelkezô párt alakítja a kormányt és adja a miniszterelnököt. A több pártok képviselôi alkotják az ellenzéket. Az épület nevét a vízszintes 1-es sorban találhatják, az eredeti angol írásmódban. Egy újabb jelkép, melynek nevét a függôleges 16-os sor tartalmazza. Ez az építmény a vízszintes 1-es sorban található épület része ben tûzvészben elpusztult. Az újjáépítésekor felkérték Benjamin Lewis Vulliamyt, a kor neves órását egy új óramû tervezésére, de ô a kivitelezést lehetetlennek tartotta. Egy mûkedve - lô órás, Edmund Beckett Denison vállalkozott a megvalósításra. Vita folyt arról, hogy az órát tervezzék a toronyhoz vagy fordít - va. Végül Denison tervei alapján elkészült el. Az órákat jelzô óriási harangját 1858-ban helyezték a toronyba, 4 kisebb harang pedig a negyedórákat. Vízszintes 1. Megfejtés 13. A volt Szovjetunió egyik utódállama 14. A legszegényebb indiai kaszt tagja 15. Az épületbe! 17. Ilyen szó is van! 19. Toldalék 20. Tétel 21. Igevégzôdés lehet 23. Helyez 25. Angol tény! 26. GAE 28. Nótás 29. Madár is lehet 30. Lábon lévô ízület 32. Tisztít 34. Ebben gazdag a gyümölcs 36. Kezdetektôl fogva 38. Fadarab 41. Alessandro filmszínész, A cég c. TV sorozat egyik fôszereplôje 42. Magyarország egyik Románia felé esô határfolyója 43. Határozó rag 44. Zola egyik híres regénye 45. A madár fegyvere lehet 47. WTS 49. Omladozó ház 50. GIB 52. Testfelépítés 55. Két utca találkozásánál van 57. A legrégibb buddhistavallásos építmény 60. Fadarabot késsel formáló 61. Személyes névmás 62. Sportos autó jelzése lehet 63. mars! 65. Kutyafélék családjába tartozó közepes termetû, dögevô állat 66. Nem sztereo 68. Eddig az ideig 70. Harapá 71. Azonos betûk Függôleges 2. Rendben! 3. Régi szovjet terepjáró 4. Ilyen üdülôk voltak a 60- as években 5. Egyesül Arab Köztársaság 6. SH 7. FP 8. Egy fiú és egy lány 9. Magyarországról kivonult olajtársaság 10. RIG 11. Olasz névelô 12. Számolótábla 16. Megfejtés 18. Félre tett lapok a kártyajátékban 20. Román légitársaság 22. Kerámiaés tûzállóanyag gyártásban alapvetô nyersanyagok tárgyraggal 23. Informatikai táregység 24. Hím birka 25. Hátsórész 27. Földet forgató eszközt! 31. Amerikai kozmetikai márka 33. Rossz égés eredménye 35. Római viselet 37. kezekkel! 38. Igavonó állat 40. Idegen férfinév 42. Kutya teszi 46. Üzlet utcai frontja 47. Megfejtés 48. Azonos betûk 50. A Duna mellékfolyója Szlovákiában 51. Rovart! 53. Alacsony ph-jú anyagot 54. KPT 55. Ragadozó madár 56. Népszerû szénsavas üdítôt 58. Majd háromezeréves írásokban is felbukkanó héber eredetû helynév, a kifejezés eredendôen a Jeruzsálem melletti, híres hegyre utal 59. Végtag névelôvel 63. Szerb kisváros a Vajdaságban 64. Elôtagként élô anyaggal kapcsolatos, visszafelé! 67. NS 68. Papírra vet 69. General Electrics A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Lengyelné Dr. Máté Katalin Zöldkereszt Gyógyszertár, Jászberény 28 Gyógyszertár X. évf. 4. szám

16 Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 4. szám április Nyilatkozat A magyar gyógyszerellátó rendszer jelenlegi mûködésének fenntartásáért minden szakmai szereplő, a gyártók, nagykereskedők és a gyógyszertárak is hatalmas erőfeszítéseket tesznek. Ezzel együtt megértjük a jelen gazdasági helyzetet, és hajlandók vagyunk átmeneti, meghatározott időre szóló áldozat vállalására az ország stabilizációja érdekében. Egyet tudunk érteni a gyógyszertámogatás rendszerének átgondolásával, korsze rûsítésével, költséghatékonyabb mûködtetésével. Elengedhetetlennek tartjuk azonban, hogy a bevezetni kívánt strukturális átalakítás érthető, transzparens, kiszámítható, közép-, és hosszú távra tervezett megoldásokat tartalmazzon. Mindent meg kell tennünk közösen annak érdekében, hogy a jelenleg folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás fennmaradjon. Ez egészség-, és társadalompolitikai érdek egyaránt. Fel kívánjuk hívni a Kormányzat figyelmét arra, hogy a betegterhek egy bizonyos határon túli emelése a gyógyszerkiváltás elmaradását okozza, ezzel egészségveszteségi következményt hordoz (ld január). Ez zel összefüggésben feltétlenül figye lembeevendő szempontnak tartjuk olyan döntés előkészítését, amely nem csök kenti a gyógyszerhez-jutás lehetőségeit. A hatásvizsgálat során kiemelkedő jelentőségû kell, hogy legyen a jelenleg rendkívül alacsony adherencia (gyógyszer-alkalmazási együttmûködés) növelése. Határozottan ki kell mondanunk, hogy a tervezett elvonásnak megfelelő tartalék már nincs a rendszerben. Ez túlmutat a vállalkozások kárán, az ellátás biztonságát szélsőségesen veszélyeztetné. A szektorból való további és tartós tőkekivonás többek között készletszint csökkentéshez vezet. Nemkívánatos következményei pedig a szolgálati idő szûkítése, magasabb ellátási szintek fokozott igénybevétele, és a gyártók belföldi szállításainak megfontolásai területén egyaránt jelentkezhetnek. Jelenleg az egy főre jutó magyar gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz közkiadások összege az OECD országok és az Unió átlaga alatt van, a gyógyszerkassza 1/7-ét kitevő extra befizetések levonása után pedig a régiós átlag alatt helyezkedik el. Egy átlagos magyar polgár gyógyszereire jutó nettó TB támogatás alacsonyabb, mint a Szlovák, Szlovén vagy Cseh adat. A Széll Kálmán Terv végrehajtását célzó konstruktív együttmûködési készségünket megerősítjük. Fenntartjuk korábbi véleményünket, hogy a kormánynak tisztában kell lennie azzal, hogy gazdasági fejlődés nélkül az államadósságot sem lehet csökkenteni, márpedig a gazdasági növekedésben érdemi szerepet vállalnak a magyarországi gyógyszergyártók kutatás-fejlesztési tevékenységükkel, beruházásaikkal, foglalkoztatásaikkal, valamint azt, hogy a sta bilizációt követően meg kell teremteni pótlólagos források bevonásának lehetőségét a gyógyszerellátás biztonságának fokozására, a gyógyszerészi gondozás támogatására. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége Budapest, március 25.

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 Helyszínek: Békéscsaba április (szombat-vasárnap) Pécs május (szombat-vasárnap) Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Kedvezô-e a magángyógyszerészet számára az új törvény? Csak abban az esetben, ha tudatosan felkészülünk alkalmazására, hogy soha többé ne fordulhasson elô egy neoliberális ámokfutás a gyógyszerügy területén. E célból szerveztük meg az ez évi, kötelezôen választható továbbképzésünket. A gyógyszerészet paradigma váltása Health Promoting Pharmacy (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) A lakosság kb. egyharmada egészséges, vagy an - nak tartja magát. Kiaknázatlan terület a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából, mert ezekkel az emberekkel az egészségügyi ellátás egyáltalán nem foglalkozik, ugyanakkor jelentôs hányaduk meg fordul a gyógyszertárakban, vagy a banális tüneteire vesz valamilyen szert, vagy mint szívességi gyógy szerbeszerzô, több-kevesebb rendszerességgel jár a patikába. Népegészségügyi programnak megfelelôen be kell cserkésznünk ôket hogy az egész ségük minél tovább meg is maradjon. E célt szolgál ja a Health Promoting Pharmacy. Egészségpolitika (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Szemléletváltás van az egészségpolitikában. Ha komolyan vesszük és nemcsak az óhajok szintjén állít - juk, hogy a gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves része, akkor a gyógyszerészeknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük az egészségpolitika minden rezdülésérôl, és minden olyan témához be kell csatlakoznunk az egészségügyön belül, ahol a mi interdiszciplináris tudásunk a betegellátás érdekében hasznosítható. A szakmai felelôsség jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásai (elôadó: Dr. Sándor István) A törvényi változások lehetôséget teremtettek a személyi jogos gyógyszerész társadalom számára, de egyúttal veszélyeket is rejtenek magukban, elsôsorban megjelenô alsóbb rendû jogszabályok formájában. Elsôrendû feladatunk és kötelességünk minden ránk vonatkozó jogszabály figyelemmel kisérése és erkölcsi, etikai vonatkozásainak lemodellezése, an - nak érdekében, hogy soha többé ilyen neoliberális ámokfutás ne következhessen be hazánkban. Lehetôség, vagy nyûg? Minôségbiztosítás (elôadó: Dr. Samu Antal) Ha a fejlett országokban minden rendben lenne az ellátás minôségével, nem esne ennyi szó, és nem jelenne meg ennyi rendelkezés a minôségbiztosításról és újabban a minôségirányításról. Kétségtelen, hogy nônek az adminisztrációs terhek, de ez a biztonságot szolgálja mind a betegek, mind a szakemberek vonatkozásában. Saját jól felfogott érdekünk is te hát a minôségbiztosítás bevezetése és tudatos mûvelése. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) A gyógyszer különleges áru! Ez abban is megnyilvánul, hogy a gyógyszerellátásnak mikroszinten, (azaz egy-egy patika szintjén) és makroszinten, tehát országos méretekben is figyelemmel kell kísérnie az epidemiológiai adatokat és változásokat annak érdekében, hogy megfelelô színvonalon történhessen a gyógyszeres terápia menedzsment. Ez egyúttal egy újfajta kapcsolatrendszer kiépítését is igényli az alapellátás orvostársadalma és a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek között. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE Dr. Margitai Barnabás MBA, MSc FESZ Közgyűlés Budapest, 2012. november 29 FESZ GYSE Forgalmazók az Egészségért Gyártók a Minőségért Misszió A szervezet tagjai hozzásegítsék

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 1 A gyógyszerlobbi legendája Ciklusokon átívelő gyógyszeripar ellenes kommunikáció tudatos

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba.

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba. szeptember 1 A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról szóló 1599/ (IX. 3.) Korm. határozat

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

http://www.magangyogyszereszek.hu/gui/print_news_one.php?pid=12

http://www.magangyogyszereszek.hu/gui/print_news_one.php?pid=12 1. oldal, összesen: 7 oldal Tudósítás a Gyógyszertár-működtetés 2008. konferenciáról 2008-05-03 17:46 Feltehető, hogy nemcsak a szép tavaszi időjárás vonzotta Siófokra a tavasz első hétvégéjén a közel

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében J a v a s l a t önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ó z d,

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Pap Endre 70 éves............................................. 2 Aktuális Miniszteri meghallgatás a Parlamentben.............................. 4 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Dr. Samu Antal Marketing, public relations és reklám az egészségügyben Budapest, 2012.02.16. Ébresztő! Még következik egy előadás. Történelmi előzm

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06. 1 VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. A vállalkozások adminisztrációs költsége Uniós összehasonlításban is magas, MOon nem csökken, inkább növekszik 2 Adminisztrációs teher az adminisztrációs költségek

Részletesebben

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve A patika 2011. április 11-én nyitott. Az első év jellemzően a patika bevezetésével, azaz a betegekkel történő megismertetéssel és a lakosság vásárlási

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. szeptember 27. Miért van erre szükségem? Az oktatás célja olyan önállóan

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

5/2015 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács án megtartott üléséről

5/2015 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács án megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2014.09. 23-án megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Nemzeti Ifjúsági Tanács Iroda, Budapesti Európa Ifjúsági Központ Az ülés kezdete: 15:00 Az ülés befejezése: 16:45

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században?

Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században? Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században? Vida Róbert György PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet XLVIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Miskolc 2013. május 10-12. Az előadás tartalma

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Polgármesteri fejléc MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről építész (Cím) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-11/2011. (EGB-30/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-11/2011. (EGB-30/2010-2014.) EGB-11/2011. (EGB-30/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. május 18-án, szerdán, 10 óra 04 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között A kutya vacsorája Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között Magyarországon az E-alap a 2010-es évben 1376 milliárd forintot kezel, amiből az ország egészségügyi közkiadásainak tetemes része

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben