a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 12-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére"

Átírás

1 Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok évi tevékenységéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet): Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 1990-ben alapította a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt, 1991-ben a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány -t, a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítványt és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány -t ben került sor a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és tíz Veszprém megyei önkormányzattal közösen a Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány, továbbá 1997-ben a Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány, valamint 1998-ban Somogy és Zala megyékkel, valamint Keszthely Város Önkormányzatával közösen a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megalapítására. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.évi LXV. tv. 1. (2) bekezdés e.) pontja szerint a kezelő szerv a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A jogszabályi rendelkezés alapján a közalapítványok évi tevékenységükről, munkájukról - különös tekintettel a közalapítványok által végzett közfeladat(ok)ra -, továbbá gazdálkodásuk legfontosabb adatairól a mellékelt beszámolókat nyújtották be. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nem közalapítványként működik, évi tevékenységéről a mellékelt beszámolót nyújtotta be. A beszámolókból kitűnően a közalapítványoknak évben az alapítótól kapott támogatásokból, a külső befizetésekből, SZJA 1 %-ából, kamatból, valamint pályázati eljárási díjból az alábbiak szerinti bevételeik keletkeztek közalapítvány összes alapítói támogatás (Ft) ebből MÖK alapítói támogatás (Ft) külső befizetés (Ft) SZJA 1 %-a (Ft) kamatbevétel (Ft) pályázati eljárási díj (Ft) Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Veszprém Megye Tűzvédelméért Veszprém Megye Idegenforgalmáért Veszprém Megye közoktatásáért* Veszprém Megye Kultúrájáért Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Balaton Régió Európa Pont Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési * A közalapítvány központi költségvetésből származó normatív költségvetési támogatása évben e Ft volt, melyet e Ft saját erővel kiegészítve tőketartalék terhére e Ft-ra egészített ki.

3 3 A közalapítványok - korábbi gyakorlatuknak megfelelően - nyilvános pályáztatás keretében osztották el a támogatási célra rendelkezésükre álló összeget, s annak felhasználásáról támogatási szerződéseket készítettek. A Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése, valamint a rendőrség állományában tevékenykedők anyagi elismerése érdekében fejtette ki tevékenységét. A befogadott tárgyi adományokat (pl. számítógép, diktafon) a felajánló szándékának tiszteletben tartásával adták át a rendőrkapitányságok részére. A Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány céljának megfelelően Veszprém megye tűzvédelmének erősítése, a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok támogatása érdekében folytatta tevékenységét évben is, segítő, kiegyenlítő és támogató szerepet töltött be e körben. A hivatásos és önkéntes köztestületi tűzoltóságoktól 7 pályamű érkezett be a közalapítványhoz. A pályázat általános előfeltétele, hogy a pályázó tűzoltóság települési önkormányzata tárgyévben pénzügyileg segítse a közalapítványt. A Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány évi működése során támogatta a megye turisztikai értékeinek propagálását szolgáló helyi, kistérségi tevékenységet, elősegítette az ehhez kapcsolódó marketing kiadványok megjelentetését. E tevékenységével hozzájárult a megyei önkormányzat térségi szerepvállalásához. A Közalapítvány 2007-ben a települési és mikrotérségi turisztikai, az adott évben megjelenő nonprofit kiadványok támogatására írt ki pályázatot, továbbá felhívást intézett a turisztikailag frekventált települések önkormányzataihoz, hogy idegenforgalmi adóbevételük 1 %-át ajánlják fel és fizessék be a Közalapítvány céljaira, megjegyezve, hogy ebből az összegből az adományozók helyi marketing tevékenységét támogatják. Tizennégy település fizette be az IFA 1 %-át, 1-2 ezer forinttól Ft-ig terjedően. A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően végezte tevékenységét. Nyilvános pályáztatás keretében írt ki négy pályázati programot (óvodák, általános- és középiskolák, egyéb intézmények). Közoktatás fejlesztésre a négyféle cél megvalósítására e Ft-ot osztottak szét pályázat keretében. A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány a megye kulturális életében jelentős szerepet vállalva végzi tevékenységét, az önkormányzat a közalapítványon keresztül jelentős támogatást nyújt kulturális célokra. A nyilvános pályáztatás keretében 153 támogatási kérelmet nyújtottak be a közalapítványhoz, ebből 111 pályázó, összesen Ft összegben kapott támogatást. A kuratórium munkájában széles körű szakértelemmel rendelkező tagok vesznek részt, mely biztosítja a pályázati eljárásai alapján meghozott döntések szakmai megalapozottságát. A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratában foglaltaknak megfelelően végezte évi tevékenységét. Ez azonban nem kizárólag pénzosztásra korlátozódott, a közalapítvány karitatív tevékenysége keretében gyógyításra szoruló gyermek részére szervezett gyűjtést, bekapcsolódott a Válaszd a sportot sporttal a drog helyett akcióba. A Megyei Ifjúsági Információs Iroda a saját tulajdonú, rendkívül rossz állapotban lévő Veszprém, Diófa u. 2. szám alatt működik. Az irodában az információs és tanácsadó tevékenységeket a korábbi évek gyakorlatának megfelelően végezték ben több mint 36 ezerszer vették igénybe az iroda szolgáltatásait. Az információs tevékenységen kívül, további céljai megvalósításaképpen a Közalapítvány a Csopaki Ifjúsági Üdülőben biztosított üdülési lehetőséget sok fiatal köztük ingyenesen az

4 4 intézményekben élő hátrányos helyzetű fiatalok számára. Az Üdülőben csak alapvető felújításokat végeztek ezer Ft értékben. A vendégforgalom az előző évihez képest 46 %-os növekedést mutatott. A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány az euroatlanti integráció elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tekintetében látott el közhasznú tevékenységet, több sikeres projektet valósított meg. A megyei közgyűlés a 18/2008. (II. 21.) MÖK határozatban indítványozta az alapító önkormányzatok felé a közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy a közalapítvány által ellátott közfeladat más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. E közfeladatot Veszprém megyében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár keretében működő Európai Információs Pont látja el. Erre tekintettel a közgyűlés a közalapítvány pénzbeli támogatását évtől megszüntette. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapszintű tanácsadással és mikrohitel programokkal, valamint a turizmus fejlődésének segítésével támogatta a Veszprém megyei kis- és közepes vállalkozásokat. A tanácsadás célja az volt, hogy a vállalkozások minél szélesebb csoportja juthasson hozzá hagyományos és elektronikus formában a megváltozott gazdasági környezetben való sikeres működéshez szükséges alapinformációkhoz úgy, hogy azok megszerzése ne rójon rájuk jelentős pénzügyi terheket. A program április 15-ig tartott, az Alapítvány 434 alapszintű tanácsadást tartott térítésmentesen a KKV-k számára A mikrohitel program keretében az Alapítvány közvetítésével és koordinálásával juthattak hitellehetőséghez az Országos Mikrohitel Alapból a kis- és középvállalkozások. Ez elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség ben 31 vállalkozás részére e Ft hitel folyósítására került sor. A beszámolók alapján megállapítható volt, hogy a közalapítványok és az alapítványok megfelelő módon látták el közfeladataikat, illetve feladatait. Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát: /2008. (VI. 12.) határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány, a Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány, a Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány, a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány, a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány, a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Veszprém, május 30. Lasztovicza Jenő s.k.

5 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBIZTONSÁGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által ben együttesen megalapított Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány működése évben az elmúlt évihez képest kisebb aktivitású volt. A korábbi évek után kevesebb felajánlás érkezett, melyeket a befogadásuk után a Kuratórium, a Közalapítvány alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítésére adományozott tovább. Az öttagú Kuratórium 2007-ben 2 alkalommal, április 13-án, és szeptember 27-én tartott ülést. A Felügyelő Bizottság tagjai valamennyi ülésre meghívást kaptak, de az üléseken sajnos határozatképes létszámban nem voltak jelen. A Közalapítvány működése a Kuratórium által megfelelt az Alapító Okiratban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítetteknek, valamint a jogszabályi előírásoknak. A Kuratóriumban a szakmai útmutatásról a testület elnökeként személyesen, illetve a megyei rendőrfőkapitány által delegált személy segítségével gondoskodtam. Jól előkészített döntéseinket konstruktívan, minden esetben az ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangú többségével hoztuk meg. A Közalapítvány Alapító Okirata 2007-ben egy alkalommal módosult, a Veszprém Megyei Bíróság Pk.60361/1991/28. szám alatt hozta meg, és június 6-án záradékolta azt a végzést, amely szerint a két alapító önkormányzat közgyűléseinek egybehangzó döntései alapján a Kuratórium tagjává vált Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Debreczenyi János, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere. Némedi Lajos helyett a megyei önkormányzat által delegálva Krámli János került a Felügyelő Bizottságba megválasztásra, és bírósági bejegyzésre. A Kuratórium tevékenysége, gazdálkodás a Közalapítvány vagyonával A Közalapítványt évben is immár rendszeres jelleggel legnagyobb mértékben az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat támogatta ,- forint összegben. A megyében található önkormányzatok közül a Közalapítvány tevékenységét Devecser Város Önkormányzata támogatta még ,- forinttal. A közalapítvány évben a Kuratórium döntése alapján ,- Ft támogatást adományozott a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére a 8. számú főút devecseri kereszteződésébe kiépíteni kívánt közlekedési tanúrendszer megvalósítása céljából, melyet az ajkai székhelyű Dr. Hock Ügyvédi Iroda megegyező összegű júniusi célzott felajánlása tett lehetővé.

6 6 Horváth Sándor vállalkozó, uraiújfalusi lakos ,- forint adományt fizetett be a közalapítvány javára május 9-én, amelyet egy sikeres nyomozás okán a Kuratórium a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság koordinálásával, rajta keresztül a Veszprémi Rendőrkapitányság részére adományozott tovább a kapitányság technikai eszközparkjának a javítása, fejlesztése érdekében szükséges eszközbeszerzésekre, üzemanyag vásárlására. Szintén a rendőr-főkapitányság koordinálásával, a Kuratórium döntése alapján a közalapítvány ,- Ft támogatást adományozott a Pápai Rendőrkapitányság részére tárgyi, technikai eszközfejlesztésre, a kapitányság működési feltételeinek a javítása céljából, amelyre a pétfürdői székhelyű Wimmer Trans Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. azonos összegű felajánlása adott lehetőséget. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. azonos összegű felajánlása segítségével a közalapítvány, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági felvilágosítási célú költségek fedezetéül, valamint a kapitányság működési feltételeinek a javítása céljából a megyei rendőr-főkapitányság koordinálásával, rajta keresztül ,- Ft támogatást adományozott a Tapolcai Rendőrkapitányság részére. A pápai illetőségű Mike László ,- Ft, illetve Rózsa László ,- Ft összegű felajánlását is befogadta a közalapítvány Kuratóriuma, amellyel a Pápai Rendőrkapitányság tárgyi, technikai eszközparkjának, a kapitányság működési feltételeinek a javítását kívánták elősegíteni, azonban ezen pénzösszegek továbbadására a év során a Kuratórium döntése ellenére nem kerülhetett sor tekintettel arra, hogy az írásbeli felajánlásoktól függetlenül a közalapítvány 2007-ben nem jutott a pénzösszegek birtokába. Az elmúlt évben is érkeztek tárgyi adományok a rendőrség tevékenysége szakszerű ellátásának a javítása érdekében, melyeket befogadásukat követően a felajánló szándékát tiszteletben tartva adtunk tovább a rendőrkapitányságok részére. A Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. 2 db használt számítógép konfigurációs felajánlásával a Kuratórium döntése alapján az Ajkai Rendőrkapitányság tevékenységét segítettük elő, a Filmservice Kft. 2 db új digitális diktafon felajánlását pedig, annak befogadását követően a Tapolcai Rendőrkapitányság lehetőségeinek a szélesítésére adományoztuk tovább. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Közép-dunántúli Régiója 5 db használt számítógép konfigurációt ajánlott fel, amelyek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére kerültek továbbadományozásra. A Kuratórium döntése alapján évben is átadásra került Az Év Veszprém megyei rendőre kitüntető cím, amellyel együtt bruttó ,- forint anyagi elismerés került folyósításra. A Kuratórium áprilisi döntése alapján évi kiemelkedő munkateljesítménye, a közbiztonság és a közrendvédelem területén a közrend biztosítása, és a közbiztonság megfelelő szintű Veszprém megyei szavatolása érdekében, valamint bűncselekmények elkövetése miatt körözött személyek felkutatásában kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége, közrendvédelmi osztályvezetőként az elmúlt évben tanúsított kiemelkedő, példamutató munkavégzése elismeréseképpen Az év Veszprém megyei rendőre kitüntető címet Csizmadia Gábor rendőr alezredesnek, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Közbiztonsági Szervek, Közrendvédelmi Osztálya osztályvezetőjének adományozta. A év után a magánszemélyek által, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az elmúlt évbelinek sajnos csak mintegy hatoda, ,- Ft forint bevétele származott 2007-ban a Közalapítványnak. A Közalapítvány vagyona január 1-jén ,- Ft, december 31-én pedig ,- Ft volt.

7 7 A Kuratóriumnak változatlanul továbbra is az a célja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan minél több települési önkormányzat, valamint gazdasági társaság összefogásával, a Közalapítvány tevékenységén keresztül javuljon a megye közbiztonsága, a megyei rendőri szervek felszereltségének technikai lehetőségei, valamint lehetőség szerint a megelőző évekhez hasonló, több százezres nagyságrendű legyen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevétel. A Közalapítvány vagyonának felosztásánál feladataink között továbbra is kiemelt helyen szerepel a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése. Tisztelt Közgyűlés! Feladatainkat változatlanul nem tudtuk volna ellátni, és nyugodtan elvégezni a Közalapítvány tevékenységét segítő titkár, valamint könyvelő áldozatvállalása nélkül. Mindezért ez úttal is köszönetemet fejezem ki nekik! Természetesen köszönetemet fejezem ki a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság régi, és 2007-ben újólag bejegyzett tagjainak is lelkiismeretes munkájukért, megköszönöm a Közalapítvány működéséhez nyújtott elmúlt évbeli támogatásukat! Fentiek alapján Kérem Önöktől írásos beszámolóm elfogadását! Veszprém, március 10. Dr. Bartalus Antal a kuratórium elnöke

8 VESZPRÉM MEGYE TŰZVÉDELMÉÉRT 105 KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE BESZÁMOLÓ a Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! Közalapítványunk munkavégzésének tárgyi feltételeit évben is a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosította. Az elmúlt esztendőben két alkalommal ülésezett a kuratórium a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanácstermében. A Megyei Önkormányzat és városi rangú települések voltak 1993-ban az alapítók, amely ebben a formában ma sem működik máshol, csak Veszprém megyében. A közalapítvány elsősorban és alapvetően segítő, kiegyenlítő és támogató szerepet tölt be a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok körében. Az EU-hoz történt csatlakozásunkkal törekvéseink még inkább előtérbe kerültek, elsősorban a kistérségek és helyi települések biztonságát célzó, többirányú segítségadásra, támogatásra figyelemmel. Közalapítványunk életének főbb eseményei az elmúlt egy esztendőben többek között az alábbiak voltak: elején változás történt a kuratóriumi tagok és a felügyelő bizottsági tagok sorában. Újra Talabér Mártát delegálta a Veszprém Megyei Önkormányzat kurátornak, valamint a felügyelő bizottságba Mezei József úr került. Mivel az alapító okirat módosítása csak augusztus hónapra realizálódott és a kuratóriumi tagok elfoglaltsága miatt sem lehetett korábban, ezért október 3-ra tűztük ki az első ülésünket, melynek napirendje a évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint a évi pályázat kiírása volt. A 2/3-os többség hiánya miatt ezen az ülésen csak a pályázati kiírással tudtunk foglalkozni. A tavalyi évben is beszámoltunk a Megyei Közgyűlés előtt, a beszámoltatás alkalmával merült fel annak igénye, hogy a közalapítvány a következő pályáztatás során fordítson jelentősebb összeget az önkéntes egyesületek támogatására. Ennek megfelelően a évi pályázati kiírás megfogalmazásánál a kuratórium úgy döntött, hogy 1 millió forint értékben megvásárol 50 db (20 ezer Ft/db)használt Gallett típusú védősisakot, melyre az önkéntes egyesületek pályázhatnak 5000 Ft önrésszel (Az önrész megléte a pályázaton való részvétel feltétele volt.) Továbbá a közalapítvány támogatja azon hivatásos és önkéntes köztestületi tűzoltóságokat, melyek az általuk elsődlegesen védett terület tűzbiztonságának javítása érdekében az elnyerhető támogatás összegét gépjárműfecskendő, tűzoltó szakfelszerelés, hidraulikus roncsvágó, speciális védőfelszerelések és eszközök, más tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges jelentősebb értékű technikai eszköz, felszerelés, hírforgalmi felszerelések közül: stabil, mobilrádiók, ezek antennáinak beszerzésére kívánják fordítani. A pályázat általános előfeltétele, hogy a pályázó tűzoltóság települési önkormányzata tárgyévben pénzügyileg segítse a Közalapítványt.

9 9 Második kuratóriumi ülésünket november 13-án tartottuk, ahol elfogadtuk a évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, értékeltük a beküldött pályázatokat, melynek kiírását valamennyi hivatásos és önkéntes tűzoltóság megkapott. 7 pályamű érkezett be az önkéntes tűzoltó egyesületektől, összesen 42 db Gallett típusú védősisakra, melyeket a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Ennek megfelelően: Bakonyoszlop 3 db Bakonynána 7 db Sümeg 5 db Zalahaláp-Sáska 14 db Ábrahámhegy 5 db Tótvázsony 2 db Kővágóőrs 6 db védősisakot kapott pályázat útján a közalapítványtól. A hivatásos és önkéntes köztestületi tűzoltóságoktól 7 pályamű érkezett be. Az elbírálás és szavazás alapján a következő tűzoltóságok részesültek a Veszprém megye Tűzvédelméért 105 Közalapítványtól anyagi támogatásban az alább megjelölt célokra. Balatonfűzfői HÖT (1 db tömlőmosó, 1 db turbóventillátor, 1 db PSS kompresszor) ,-Ft Badacsonytomaji HÖT (kézirádióhoz antenna + akku, szablyafűrész akku és töltő, tűzjelző telefonok és URH rádió hangrögzítő, szikracsapó, 3 öltöny bevetési ruha, 2 pár védőcsizma) ,-Ft Pápai HÖT (erdőtüzes gépjármű) ,-Ft Ajkai HÖT (4000 l-es gépjárműfecskendő) ,-Ft Veszprémi HÖT (Renault vízszállító gépjármű) ,-Ft Sümegi ÖKT (4000 l-es felújított gépjárműfecskendő) ,-Ft Balatonfüredi ÖKT (4000 l-es gépjárműfecskendő) ,-Ft Valamennyi pályázó írásban értesítést kapott a kuratórium döntéséről. Az önkéntes tűzoltó egyesületek ünnepélyes keretek között január 15-én a Megyei Közgyűlés Elnökétől vehették át a védősisakokat a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanácstermében, melyre az érintett települések polgármesterei, tűzoltó parancsnokai és a sajtó képviselői is meghívást kaptak. Áttérve közalapítványunk pénzügyi helyzetére megállapítható, hogy gazdálkodásunk átgondolt volt, betartottuk az alapító okiratban, az SZMSZ-ben és a vonatkozó pénzügyi szabályokban előírtakat. Az év elején induló pénzvagyonunk e Ft volt, ami kiegészülve a kamatokkal (82 e Ft), alapítói támogatásokkal (4.203 e Ft) és az SZJA 1 %-ával (amely évben 326 e Ft volt), e Ft-ra növekedett évben támogatásként, pályázati úton Ft-ot osztottunk ki. Év közbeni működési költségek, megbízási díjak és a évről áthúzódó pályázati kötelezettségvállalások (2.894 e Ft) kifizetése történt meg, továbbra is lekötött betét Ft, évre áthúzódó kötelezettségvállalás e Ft, szabad pénzeszköz e Ft.

10 novemberében hasonlóan az elmúlt évekhez írásban kéréssel fordultunk a települések polgármestereihez, az alapítókhoz, valamennyi önkormányzathoz és a jelentősebb gazdasági szervezetekhez támogatásukat kérve, adatokkal, tényekkel érzékeltetve a tűzvédelem fontosságát. Kértük a polgármestereket támogatásunk költségvetésbe vételére. Sajnos a legtöbb esetben nem kaptunk visszajelzést a támogatás megítéléséről. A Közalapítvány legfőbb támogatója a Megyei Önkormányzat, amely évre e Ft-ot ítélt meg, melyből célirányosan 1 millió Ft-ot fordítottunk védősisak beszerzésre. Közalapítványunk jövőbeni célja továbbra is Veszprém megye tűzvédelmének erősítése, a hivatásos, önkéntes tűzoltóságok anyagi támogatása, megvalósítandó céljaik elérése, felszereléseik, eszközeik a közalapítványi támogatással való beszerzésének elősegítése. Szeretnénk ezúton megköszönni a Megyei Önkormányzatnak az immár 16. éve tartó, folyamatos erkölcsi és anyagi támogatását. Ebben az esztendőben a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójaként nyugállományba vonulok, a Megyei Önkormányzatnak, mint delegálónak már jeleztem, hogy a kuratórium elnöki posztjáról július 1-vel lekívánok mondani. Nyolc évig töltöttem be ezt a megtisztelő tisztséget, úgy érzem a stafétabotot tovább kell adnom az ifjabb nemzedékeknek. Javasolni szeretném a Megyei Közgyűlésnek, hogy a közalapítvány folyamatos működés érdekében a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelenlegi igazgató-helyettesét kérjék fel. Veszprém, május 19. Dr. Zöld János tű.ezredes a kuratórium elnöke

11 VESZPRÉM MEGYE IDEGENFORGALMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE BESZÁMOLÓ a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! Az év óta működő közalapítvány működésének elsődleges célja a megye turisztikai értékeinek propagálását szolgáló helyi, kistérségi tevékenység támogatása, az ehhez kapcsolódó marketing kiadványok megjelentetésének elősegítése. Megvalósításához pályázati támogatást működtet, felhívását minden év első negyedévében teszi meg, így az elmúlt évre vonatkozóan a Megyei Közgyűlés költségvetést érintő döntését követően április hónapban került meghirdetésre. A pályázati kiírás a települési és mikrotérségi turisztikai, az adott évben megjelenő non-profit kiadványok támogatására irányul ben ilyen marketing eszközök megjelentetésének támogatására összesen 2 millió forint volt felosztható, melyre 26 pályázat érkezett forint támogatási igénnyel. A pályázatonkénti támogatás összege a kiadvány költségvetésének maximum 50 %-áig terjedhetett, a kuratórium azonban 150 ezer forintban maximálta a pályamunkánkénti támogatás összegét, így a gyakorlatban a pályázók önereje a támogatásnál jóval magasabb összegű volt. A pályázók a kiírás értelmében Ft összegű eljárási díj ellenében kapták meg a pályázati adatlapot. 22 pályázat részesült vissza nem térítendő támogatásban, 3 pályamunka elutasítása került, míg nem valósult meg, illetve lemondásra került 1 pályázat. A legkisebb mértékű támogatás 50 ezer forint, a legnagyobb mértékű támogatási összeg 150 ezer forint volt. Támogatásban az alábbi pályamunkák részesültek: Paloznak Község Önkormányzata / Várkert Termál Camping Kft. / infó település bemutató kalauz Pannónia Kulturális Központ és Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Könyvtár Balatonalmádi / műsorfüzet Fejlesztési Társulás / településbemutató Csopak Község Önkormányzata / Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület / információs füzet kistérségi bemutató Pápa Város Önkormányzata / kiadvány Tourinform Veszprém / kiadvány Községi Önkormányzat Dudar Tapolca Város Önkormányzata / város (Csesznek, Porva) kistérségi település bemutató ismertető Pápa Termálvízhasznosító Zrt. / Magyarpolány Önkormányzata / várkertfürdő információs leporello Magyarpolány és kistérsége bemutató Tourinform Sümeg / kiadvány Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüred / településbemutató Mátrix Stúdió Székely és Tsa Kft. / útikalauz Önkormányzat Halimba/ településismertető Tourinform Tihany / kiadvány Zirci Buli Közhasznú Alapítvány / rendezvény kiadvány

12 12 Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Veszprém / szórólap Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet / kiadvány Burattino Szociális és Kulturális Egyesület Jásd Önkormányzat / kiadvány Tourinform Balatonkenese / település bemutató Nagyvázsonyi Településfejlesztési Közalapítvány / településismertető és rendezvény füzet A kuratórium a nyertes pályázókkal megkötött szerződésben meghatározta a feltételeket: megjelentetési határidőt, a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának részleteit. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott az A/4 és 10,5x21 cm formátumú, több nyelvű kiadványok megjelentetését preferálta és előnyben részesítette a térségi összefogással megvalósuló pályamunkákat. A megjelentetett promóciós anyagok tíz százalékára köteles példányként a kuratórium igényt tart, melyek terjesztéséről a Megyei Turisztikai Hivatalon keresztül gondoskodik ben 2 alkalommal tartottunk ülést, a tevékenységünkből adódóan különösen aktív részvételt az év első időszaka igényel, amikor a pályázatok kiírása, majd elbírálása történik. A FEB figyelemmel kíséri a költségvetés alakulását, azt minden évben megvitatás után jóváhagyja, az elmúlt évben 1 alkalommal ülésezett, a testület elnöke meghívást kap a Kuratórium üléseire. Az előírásoknak megfelelően gondoskodunk közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról, amely egyúttal mindenki számára elérhetővé teszi a gazdálkodásunk legfontosabb adatait, melyek az alábbiak: A évi tevékenység főbb adatai január 1-i nyitóegyenleg ,- BEVÉTELEK Kamat 2.201,- Veszprém Megyei Önkormányzati támogatás ,- Adományok ,- Pályázati eljárási díj ,- ÖSSZESEN ,- KIADÁSOK Hirdetés ,- Pályázati támogatás ,- Tapasztalatcsere kts ,- Gazd. tev. megb.díj (2007) ,- Bankköltség ,- ÖSSZESEN , december 30. ZÁRÓEGYENLEG: ,- A közalapítvány évi tevékenysége során kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott, alapítási célú tevékenységet folytatott, külső befizetés az Alapítványhoz Ft összegben érkezett. Közalapítványunk az elmúlt évben felhívást intézett a turisztikailag frekventált települések önkormányzataihoz, hogy idegenforgalmi adóbevételük 1 %-át ajánlják fel és fizessék be a Közalapítványunk céljaira, megjegyezve azt is, hogy ez tulajdonképpen visszakerül az

13 13 adományozókhoz, hiszen alakulás óta célunk a helyi marketing tevékenység támogatása. 14 település döntött Közalapítványunk forrásainak bővítéséről, az IFA 1 %-ának felajánlásával, főként kistelepülések, illetve Sümeg és Balatonalmádi városok, egy-két ezer forinttól ötvenezer forintig terjedően. A közalapítvány kuratóriumának összetétele: Elnök: Kovács Antal Tagok:Bors István, Filep Miklós, Kenézné Berei Györgyi, Polonyi Kornél, Sárvári Csaba, Sibak András, Veinperlné Kovács Andrea A közalapítvány felügyelő bizottsága: Elnök: Remete József Tagok:Holl András, Kirchner László A kuratórium és a FeB tagjai - a titkárral együtt feladataikat díjazás nélkül látják el. A kuratórium működtetésével összefüggő feladatokat a Megyei Turisztikai Hivatal végzi, Veiland László hivatalvezető a kuratórium titkára, az adminisztrációs teendőket asszisztense, Horváth Szilvia látja el. A közalapítvány gazdasági ügyeit - más alapítványokkal együtt Szajkó Mihályné nyugdíjas, a Megyei Közművelődési Intézet volt gazdasági szakembere végzi. A közalapítvány tevékenysége teljesíti az alapításkor kitűzött legfontosabb célokat: a települési önkormányzatok nonprofit turisztikai marketing munkájának segítését, a megyei önkormányzat térségi szerepvállalását. Veszprém, május 14. Kovács Antal s.k. a kuratórium elnöke A kiadmány hiteléül: Veiland László a kuratórium titkára

14 VESZPRÉM MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE BESZÁMOLÓ a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a közalapítvány évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Veszprém Megyei Közoktatásáért Közalapítvány alapításának kelte: Alapítók: Veszprém Megye Önkormányzata és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság án, 955. regisztrációs számon jegyezte be. A fenti regisztrációt a Bíróság a PK60 119/1997/12. számú végzésével kiegészítette. Ennek értelmében a közalapítvány közfeladatot ellátó, kiemelten közhasznú szervezet. A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyitott. Alapításának célja: jogszabály által kiemelten közhasznúnak minősített tevékenység végzése, ami az Alapító Okiratában megfogalmazottak szerint - a megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok támogatása, - a megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja, - a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, - közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás, - tanulók tehetséggondozásához háttér biztosítása, - pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos közoktatási feladatok segítése. A közalapítvány kezelője: 9 tagú kuratórium. A közalapítvány kuratóriumának működése felett az ellenőrzést - az alapítók megbízásából - 3 fős Felügyelő Bizottság látja el. Az alapítók döntése értelmében a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság létszáma nem, személyi összetétele azonban év elején jelentősen változott. A kuratórium illetve a felügyelő bizottság tagjai a közalapítványtól tiszteletdíjban a tárgyévben sem részesültek.

15 15 A közhasznú beszámoló auditálására - a gazdálkodás, a könyvvezetés és a beszámolókészítés szabályszerűségének ellenőrzésére - a kuratórium a RÉNES Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (8400 Ajka, Mester u. 1.) kérte fel. A pályázatok értékelését, elbírálását, szakmai jellegű ellenőrzését a kuratórium külső illetve belső szakértők bevonásával oldotta meg. A pályázati elszámolások pénzügyi, számviteli ellenőrzését megbízási szerződés keretében belső ellenőr végezte illetve végzi folyamatosan. A közalapítvány átlagos állományi létszáma a tárgyévben 1 fő volt, ez a kuratórium titkárának munkaszerződés keretében történő foglalkoztatását jelenti. 2.) évi közhasznú éves beszámoló A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány számviteli, könyvvezetési, beszámoló készítési feladatait, vállalkozási szerződés keretében, a LÁNCZI Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (LÁNCZI Kft. Könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: iroda címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 8.) végzi. A évi, közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai: (ezer forintban) ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immat. javak I. Induló tőke II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás III. Tárgyévi ered E. Céltartalék - - B. Forgóeszközök I. Készlek 19 - II. Követelések 2 32 F. Kötelezettség IV. Pénzeszközök II. Rövid lejár. köt C. Aktív időbeli elhat G. Passzív időb.elh ESZKÖZÖK FORRÁSOK évi közhasznú tevékenység eredmény-kimutatásának főbb adatai : (ezer forintban) Megnevezés Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú bevétel Közhasznú célú működésre kapott pénz - alapítótól kapott támogatás pályáztatás lebony.kapott tám helyi önkormányzatoktól kapott tám szja 1 % -bevétele munkaügyi központ támogatása pályázati díjak 1, pénzügyi bevétel (banki kamat)

16 16 - egyéb bevétel Közhasznú tevékenység bevétele - központi kvet. közokt.normatív tám egyéb bevétel (saját tőketart.átcsop.) B. Összes költség, ráfordítás 74, Ezen belül: - közhasznú tevékenység ráfordításai vállalkozási tev. ráfordításai - - C. Adózás előtti eredmény I. Adófizetési kötelezettség - - J. Tárgyévi közhasznú eredmény A közalapítvány évben kizárólag az Alapító Okiratában megfogalmazott, közoktatási célú közhasznú tevékenységet folytatott. A felmerült költségek, ráfordítások a kiemelten közhasznú tevékenység végzéséhez közvetlenül kapcsolódnak. Vállalkozási jellegű, illetve egyéb, nem az alaptevékenységgel összefüggő tevékenységet a közalapítvány a tárgyévben nem végzett. 3.) Közalapítványnak nyújtott évi támogatások Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi támogatási jellegű bevételei: Központi költségvetésből nyújtott támogatás - közoktatási célú normatív hozzájárulás Eft ebből: központi támogatási előirányzatból működtetésre (max.2 %) Eft Alapítók részéről működtetés támogatása: - Veszprém Megye Önkormányzata Eft - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Eft - Helyi önkormányzatok részéről támogatás: 300 Eft - Gazdasági társaságok részéről: - Eft - Szja 1 %-a (magánszemélyek támogatása) - Eft Összes támogatás Eft Egyéb bevételek: Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről Banki, egyéb kamatbevételek Egyéb bevételek Összes egyéb bevétel Eft Eft 2 Eft Eft 4.) Költségvetési támogatás felhasználása évben a Veszprém megyei közoktatási intézmények támogatására kiírt pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló keret:

17 17 o évi központi normatív támogatás Eft Le: 2 % közvetlen működési költségek finanszírozására Eft Központi támogatási keret EFt o Kiegészítés saját erővel (tőketartalék terhére) Eft Rendelkezésre álló keret Eft A Kuratórium döntése értelmében, a közoktatási intézmények évi támogatási kereteinek megoszlása intézmény-típusonként: o Óvodák o Általános iskolák o Középiskolák o Egyéb intézmények Összesen Eft Eft Eft Eft Eft Közoktatás fejlesztésének évi támogatása, célok szerint bontva: 1. Taneszközök beszerzésésnek támogatására Eft 2. Pedagógiai szakszolgálat ellátása igénybevételének támogatására Eft 3. Kistérségi együttműködés támogatására 3.a. iskolabuszra Eft 3.b több intézményt átfogó szakmai rendezvényre Eft 4. ösztöndíj halmozottan hátr.helyzetű, tehetséges diákoknak Eft Együtt: Eft A közalapítvány elszámolási kötelezettségének Veszprém Megyei Önkormányzat felé határidőben eleget tett ig a tárgyévi keret terhére kiutalt támogatások összege Eft. A működtetés céljára elkülöníthető és felhasználható 2 % (1.187 Eft) szintén realizálva lett. A kötelezettség-vállalással terhelt maradvány Eft, ami a mérlegben - a bevételek időbeli elhatárolásával - passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg. A évi támogatási keretet megemelte a kuratórium, a saját tőketartalék terhére átcsoportosított Eft összeggel. Az elnyert pályázatok elszámolási határideje a kiírás értelmében június 30. Az elnyert, de még fel nem használt támogatási keretek elszámolása a mérlegkészítés idején is folyamatos volt. 5.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról A közalapítvány vagyona eszközök értéke december 31-én Eft volt. Ezen belül 97,8 % a pénzeszközök záró állománya, amiből jelentős része a kötelezettségvállalással áthozott, évi szerződések finanszírozásának fedezete.

18 18 A közalapítvány működtetési jellegű bevételei a fenntartásával, a pályáztatási rendszer lebonyolításával, illetve adminisztrációjával kapcsolatos költségekre fedezetet nyújtottak. Ez a központi támogatási keretből felhasználható minimum 2 % (1.187 Eft) mellett, az alapítók részéről vállalt éves támogatásokat, a helyi önkormányzatok támogatásait, a közoktatási intézmények pályázati díjait, valamint a pénzeszközök rövidtávú lekötése után járó banki kamatokat jelenti. 6.) Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetésből a megyei önkormányzat elosztó rendszerén keresztül évben kapott közoktatási célú normatív támogatás - illetve az előző évről kötelezettségvállalással terhelten áthozott, fel nem használt - költségvetési támogatások pályáztatás útján, kizárólag a közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok szerint kerültek kifizetésre. A pályázati rendszer keretében, a megye közoktatási intézményeinek odaítélt támogatások célonkénti illetve intézménytípusonkénti összegeit a közhasznúsági jelentés 4.) pontja bemutatja. A támogatások kifizetése, célok szerinti juttatások odaítélése minden esetben a közalapítvány kuratóriumának határozata alapján, utófinanszírozás keretében történt meg. Veszprém, május 3. Dr. Borsi Lőrinc a kuratórium elnöke

19 VESZPRÉM MEGYE KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE BESZÁMOLÓ a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tizenhat éve, október 22-én alapította a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítványt. Az alapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a Pk.60370/199/2. sz. végzésével, 283. sorszámmal jegyezte be. Az alapító kérelme alapján a Veszprém Megyei Bíróság szeptember 17-én rendelte el az alapítvány kiemelkedően közhasznúsági nyilvántartásba vételét. A közalapítvány kiemelt céljai mindmáig változatlanok: megyei vonatkozású hely-, gazdaság- és egyháztörténeti kutatási programok előkészítésének és megvalósításának finanszírozása, helyi, megyei, országos és nemzetközi hatókörű kulturális rendezvények, fesztiválok, találkozók támogatása, az irodalom, képző-, zene-, tánc- és népművészet körébe tartozó tevékenység ösztönzése, fiatal művészek, tudományos tevékenységet folytatók alkotó tevékenysége kibontakoztatásának elősegítése. A kuratórium elnöke 2007-től Raffay Béla. A kuratórium létszáma és összetétele a 25/2007. (II.22.) MÖK határozattal változott meg. Tagjai: Berki Józsefné, Bikádi László, Farnadi Gyula, Halmay György, dr. Hermann István, Horváth András, dr. Németh Márta. Titkára Patka László, gazdasági ügyintézője Szajkó Mihályné, adminisztrációs ügyeinek intézője Németh Sándorné. Az alapítvány 2007-ban is hirdetett nyilvános pályázatot Veszprém megyében, melyre 153 támogatási kérelmet nyújtottak be. A kuratórium 111 pályázót, összesen Ft összeggel támogatott. Az egyéb költségekkel (hirdetés, megbízási díjak, járulékok, bankköltség, bélyegző, sírcsokor) együtt a kiadások végösszege Ft volt. Az igény 2007-ban Ft volt. Az alapító megyei önkormányzat támogatása 12 millió forint volt, a pályázati díjakból Ft, kamatbevételből Ft származott. A pályázati kiírás január 1. és december 31. között megvalósuló tevékenységekre szólt, melyből a kiadványok (CD, DVD, könyv, videó, hangkazetta) esetében utófinanszírozást kötött ki a kuratórium. Az idézett főbb számok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy egy olyan gazdag kultúrájú megyében, mint Veszprém, jóval nagyobb alapítványi keret képzése lenne indokolt, még akkor is, ha a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság döntési hatáskörében a folyamatosan visszatérő, kiemelt nagyrendezvényekre és kiadványokra külön keret áll rendelkezésre, s elnöki, alelnöki, képviselői rendelkezésű keretekből is jut kulturális tevékenységek támogatására.

20 20 A pályázatok témakörök szerinti megosztásban évek óta, így 2007-ban a következő arányt mutatják: több mint egyharmad része kiadványokra (könyvekre, folyóiratokra, helyi újságokra, reklámfüzetekre, katalógusokra, CD-re és DVD-re, valamint internetes megjelenítésre), közel egyharmad rész képzőművészeti eseményekre, művekre (köztéri szobrokra, kiállításokra, egyéni alkotó vagy közösségi műhely tevékenységének támogatására), egyharmad rész amatőr művészeti csoportok tevékenységére, fellépéseire, találkozásaira, műhelymunkájára (kórusok, zenekarok, nép- és modern táncegyüttesek, hagyományőrző, folklór csoportok, kézművesek, irodalmi színpadok, versmondók találkozói, stb.) pályázott. Néhány pályázó jelentkezése az előbbi témakörök egyikébe sem besorolható pályázattal. Korábban sokan pályáztak szegényes kulturális, művészeti programokat kínáló falunapra és inkább csak kirándulás jellegű, és nem szakmai tartalmú táborozásra, ezért a kuratórium az utóbbi kéthárom évben kikötötte, hogy ilyen témájú pályázatot csak kivételes esetben, a megfelelő kulturális tartalom meglétekor támogat. Változatlan gondot okoz a sikeres pályázók elszámoltatása, ezért azok a pályázók, akik korábban nem számoltak el a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, automatikusan kizárják magukat a nyertesek köréből. A kuratórium a megyei főügyészség előírásait figyelembe véve, évi tevékenységéről is közhasznúsági jelentést készített melyet elfogadott és a Napló című megyei napilapban közzétett. A nyertes pályázatok a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján jutnak nyilvánossághoz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány beszámolóját, javaslatait vitassa meg és fogadja el. Veszprém, május 20. Raffay Béla a kuratórium elnöke

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére Szám: 02/145-24/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet M A G Y A R K Á R M E N T Ő A L A P 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Kiegészítő melléklet a Magyar Kármentő Alap 2012. évi, egyszerűsített éves beszámolójához A Magyar Kármentő Alap bemutatása: I. Általános

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évi tevékenységéről 1./ Számviteli beszámoló Az Alapítvány célja a Széchényi István Gimnáziumban a nevelés és az oktatás, a

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest,

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest, A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, 2015.04.14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2. képviselő: Maróthy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2006.01.01 2006.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2008. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gönyű, 2013. február 25. Dr. Csanaki Vida elnök A Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/6 Közhasznú jelentés 2005.01.01 2005.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor Pf.: 118. Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/441-141/314 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Szolnok, 2009. február 23. 1. A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány alapadatai

Részletesebben

Almádiért Közalapítvány

Almádiért Közalapítvány 2009 Közhasznúsági jelentés Balatonalmádi, 2010. április 14. Almádiért Közalapítvány Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 a.számviteli beszámoló A számviteli beszámolót mellékeljük.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről Alapítványunknak a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján beszámolási

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2012.évi Működéséről

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím!

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím! Gárdonyi Géza Alapítvány 7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Nevelők Háza Egyesület P é c s Adószám: 19231622-1-17 Tisztelt Cím! Kérem, szíveskedjenek megjelentetni a Gárdonyi Géza Alapítvány alábbi hirdetését:

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben