Elballagtak diákjaink május ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink"

Átírás

1 2014. május ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír titok? Konferencia a mûvelôdési házban Versenytáncosaink sikerei Zsámbéki Sport Klub hírei Zsámbéki Fotós Szalon kiállítása Elballagtak diákjaink

2 BEHARANGOZÓ Ünnepi kavalkád Még szerencse, hogy van mire emlékeznünk. A május is bôvelkedett lehetôségekkel, sôt júniusban is lesz éppen elég jeles nap. Az ünnepek, a különleges események mindig odafigyelésre, megnyugvásra, összefogásra sarkallnak bennünket. A ballagások lezajlottak a város középiskoláiban. Jó volt látni a fiatalságot, ahogy ünnepi díszbe öltözve, sok-sok virággal a kezében búcsúzott iskolájától. Könnyes szülôi szemek, magasztos beszédek jellemezték az eseményt. Anyák napján az édesanyák és a nagymamák élvezhették gyermekeik, unokáik szeretetét. Az elmondott versek, az eldalolt énekek, a színes virágcsokrok és az apró ajándékok mind-mind örömmel töltötték el az ünnepeltek lelkét. Közeledik az EP-választás napja is, mégpedig május 25-én járulhatunk ismét urnákhoz. A tét most az lesz, hány képviselô képviselheti majd hazánkat az Európai Unióban, ezért fontos, hogy ismét elmenjünk szavazni. Hazánk tiszteletének és a magyar érdekek képviseletének a megvédése kerül ismét fókuszba. Éppen a választások napján lesz alkalom a hôsök emlékének tisztelegnünk, ugyanis ebbôl az alkalomból egész napos rendezvény várja az érdeklôdôket. Két egyházi esemény is elôttünk áll: pünkösd, amely a szentlélek eljövetelének napja, valamint úrnapja, amely az oltáriszentség ünnepe. A gyermeknap és pedagógusnap mindig várva várt esemény, hiszen gyermekeink a legfontosabban számunkra, a pedagógusok munkája pedig nélkülözhetetlen személyiségük kibontakozásában, emberré válásukban. Június 4-én emlékezünk a Trianoni Békeszerzôdés megkötésének tragikus eseményére, amely során óriási területi veszteségeinken túl, a lakosság nagy hányada is elcsatolt részekre került. Még szerencse, hogy ennyi elôttünk álló lehetôség közül választhatunk, ki-ki a maga érdeklôdési körének megfelelôen. És akkor még arra nem is tértem ki, hogy mindezeken felül mennyi kulturális és közösségi rendezvény pazar kínálata csalogat bennünket. Az általános iskolai ballagások után itt a vakáció! Jön a nyár, amit már nagyon várunk. Újra fürdôzhetünk, nemcsak a nap sugaraiban, hanem vizeinkben is! Élvezhetjük a szabadság mámorát, nyaralhatunk, pihenhetünk! Kívánok minden kedves olvasónknak kellemes idôtöltést! Azért a Zsámbéki Polgárt is olvassák olyan szeretettel, mint amilyennel az a sok-sok segítô kéz írja, készíti! Klotz Mária fôszerkesztô Ballagási képek Megemlékezés a kitelepítés 68. évfordulóján Fotók: Klotz Mária Fotók: Geszler Mihály Fotó: Berkó Gyöngyi

3 Önkormányzati döntések április Áprilisban két alkalommal ülésezett képviselô-testületünk. Az április 17-én megtartott rendkívüli ülésen jóváhagyta a testület a Megújuló belváros I./A építési szakaszának kivitelezési területét és becsült kiviteli költségeit Ft összegben fogadta el. Egyúttal döntés született a kivitelezô kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról. (74/2014. (IV.16.) számú határozat. Május 25-én elsô alkalommal kerül megrendezésre a Hôsök Napja rendezvény, melynek elôzetes programtervét és költségeit a 75/2014. (IV.16.) számú határozatával fogadták el képviselôink. Önkormányzatunk 2011 januárjában pályázatot nyújtott be az 1104 és 1105 jelû utak zsámbékimányi-szomori csomópontjában körforgalmi csomópont létesítésének tervezésére és a csomópont környezetében lévô buszöböl áttervezésre. Mindkét projekt támogatást nyert, azonban kifizetésre nem került sor. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014-ben forrást biztosít az elmaradt projektek megvalósítására, így a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megkeresésére önkormányzatunk a 76/2014. (IV.16.) számú határozatával nyilatkozatban vállalta a projektek megvalósításához szükséges 40%-os önrész biztosítását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete megkeresésére 77/2014. (IV.16.) számon önkormányzatunk hozzájárását adta ahhoz, hogy a Zsámbéki Zeneiskola a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészeti Iskola tagintézményévé váljon. A tagintézménnyé válással a Zsámbéki Zeneiskola vezetését tagintézményvezetô látná el, amellyel könnyebbé az intézmény irányítása könnyebbé válna. A munkaterv szerinti, április 24-i ülésen a zárszámadási rendelethez kapcsolódóan az önkormányzat (78/2014.(IV.24. számú határozat) és az önkormányzat intézményei (Apróka Bölcsôde, Tündérkert Óvoda, Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár, Zsámbéki Polgármesteri Hivatal) (79/2014.(IV.24.) számú határozat) pénzmaradványának összegét hagyta jóvá a testület. A 80/2014.(IV.24.) számú határozattal a évi belsô ellenôrzési jelentés került elfogadásra. A 81/2014.(IV.24.) számú határozattal a Helyi Építési Szabályzat mezôgazdasági-kertes övezetének beépíthetôségére vonatkozó módosítását kezdeményezte a képviselô-testület. A határozat értelmében a kertes övezetekben az egyes ingatlanokon elhelyezhetô épületek nagysága terepszint alatt és felett, legfeljebb 65 m 2 -ben lehet. A zsámbéki Térfigyelô Rendszer adatainak kezelésére, a Pest Megyei Rendôr-fôkapitánysággal megkötendô együttmûködési megállapodás szövege került elfogadásra a 82/2014. (IV.24.) számú határozattal. A 83/2014.(IV.24.) számú határozattal a Zsámbékvíz Nonprofit Kft.-vel, az Akadémia utca Zichy tér Szent István tér által határolt területen a keddi és piaci árusításhoz kapcsolódó tevékenységek biztosítására megkötött ingatlanhasználati szerzôdés, június 30-ig tartó meghosszabbításáról született döntés. A Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár intézményvezetôjének javaslatára a múzeumi díjak módosítását fogadta el a testület a 84/2014. (IV.24.) számú határozattal. A Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár valamint a Tündérkert Óvoda intézményvezetô állására elôkészített pályázati felhívásokat fogadta el a testület a 85/2014.(IV.24.) és a 86/2014. (IV.24.) számú határozataival. 87/2014.(IV.24.) számon a polgármester illetményének és költségtérítésének május 15- tôl esedékes összegérôl, 88/2014.(IV.24.) számon a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról született határozat. A 89/2014. (IV.24.) számú határozattal a évi költségvetés érintô, költségvetési sorok közötti átcsoportosításról határoztak képviselôink. Rendeletek 6/2014. (IV.28.) számon a évi költségvetés végrehajtásáról alkotott rendeletet testületünk. A közterület-felügyeletrôl szóló rendelet Térfigyelô Rendszer adatainak kezelésére vonatkozó részét módosította a képviselô-testület a 7/2014.(IV.28.) számon elfogadott rendeletével. A módosítás lényege, hogy az erre vonatkozó együttmûködési megállapodás aláírását követôen a zsámbéki Térfigyelô Rendszer adatait közvetlenül kezelheti a rendôrség, amelynek lehetôségét önkormányzatunk a kamerarendszer adatainak rendôrôrsre történô továbbításával megteremtette. A kamerarendszer fenntartásának költségeit továbbra is az önkormányzat viseli. Jogszabályi kötelezettség miatt vált szükségessé a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok létszámának meghatározása, amelyet a képviselô-testület 20%- ban állapított meg a 8/2014.(IV.24.) számon megalkotott rendeletével. 9/2014.(IV.28.) számon az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló rendeletét, 10/2014. (IV.28.) számon az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletét módosította a testület. (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) dr. Malik Dean jegyzô ÖNKORMÁNYZAT TARTALOM Beharangozó 2 Önkormányzati döntések 3 Önkormányzati programok, Kisokos 4 Közbiztonsági hírek 5 Beszámolók a zsámbéki ballagásokról 6-7 Bölcsôdei, óvodai hírek 8 Zichy-s, Keresztelô-s-hírek, versenyeredmények 9 Kitelepítési megemlékezés 10 Harmatszedés 10 Búzaszentelés 11 Mesélô múlt pályázati kiírás 11 A szabír titok? Beszámoló a konferenciáról 12 Úti beszámolók 12 Versenytáncosaink sikerei 13 Programajánló 13 Zsámbéki Sport Klub hírek 14 Zsámbéki Fotós Szalon kiállítása 15 Interjú Varjú Andrással 16 Lelki nap a katolikus egyházközségben 16 Egészségnap 17 Tájrendezés és natúrpark 17 Hirdetés 18 Mozaik 19 Eseménytükör 20 Tájékoztatás a telepüzemelés tervezett feladatairól 2015-ben is több feladatot tervezünk megvalósítani az önkormányzat saját beruházásban, a településüzemeltetési csoport munkatársainak kivitelezésében. A munkaterv-tervezet szerint május 10. és szeptember 30. között a település alábbi területein várható munkavégzés. - Magyar u. 5. szám alatti épületben fizikoterápiás rendelô kialakítása; - Szent I. tér 3. szám alatti épület külsô-belsô felújítása; - Intézmények szükség szerinti festése, karbantartása; - Egykori Tücsi-büfé épületének bontása; - Polgármesteri Hivatalnál parkoló bôvítése; - Esôvízelvezetô-árkok takarítása a település több pontján (Szent István tér-etyeki utca között, Etyeki utca, Magyar utca); - Rácváros utcai esôvízelvezetô-árok alagútrészének takarítása. A kivitelezés során forgalomkorlátozásra, egyes helyeken építési anyagok, gépek ideiglenes tárolására kerülhet sor. Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a környezet legkisebb mértékû zavarásával végezzék munkájukat, az elkerülhetetlen kellemetlenségekért ezúton is kérjük megértésüket és türelmüket. Polgármesteri Hivatal Fotók: Gortva Márta MÁJUS 3

4 ÖNKORMÁNYZAT HELYREIGAZÍTÁS! Zsámbéki Polgár januári számában és Zsámbék Város honlapján januárban megjelent Adózással kapcsolatos tájékoztatóban tévesen jelent meg a tanya meghatározása. A november 18-án kihirdetett évi CC. Tv (2) bekezdésével módosított Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) évi C. tv pontjában szabályozottakat ( tanya: az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel; ) a december 17-én kihirdetett évi CCXXXVI. Tv (5) bekezdése nem léptette hatályban, így az ingatlan-nyilvántartásban majorként szereplô ingatlanok továbbra is telekadó kötelezettség alá tartoznak Zsámbék Város Önkormányzati Adóhatósága HÔSÖK NAPJA május 25. vasárnap óra Sportpálya PROGRAMTERV 9.00 Hôsök emlékmûvének koszorúzása a barokk templom elôtt 9.20 Felvonulás a sportpályára, mazsorettekkel, és zenekarral Ünnepélyes megnyitó Csenger-Zalán Zsolt polgármester Programok a sportpályán, négy helyszínen: - a sóderes részen bográcsozás - a felsô pályán kispályás focitorna - a büfé melletti füves téren színpad nézôtérrel és sörasztalokkal Délelôtt: - Futóverseny - Zsámbéki Zichy M. Ált. Isk. sportversenye - Gyermekjólégi és Családsegítô Szolgálat ügyességi játékok - Szabadtéri sakk parti - Ügyességi játékok az Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel - Kézmûves játszóház, papírsárkány készítés - Huszárbemutató - Íjász bemutató - Bujutsu Kai japán harcmûvészeti bemutató - Rendôrbemutató - Bográcsos fôzôverseny Népi játszótér és kézzel hajtott fa körhinta, gólyalábasok Felfújható légvár és csúszda gyerekeknek Délután: 14., 15 Barbi Parti Gyerek zenekar fellépése CBA gyermekrajz verseny eredményhirdetése Futóverseny eredményhirdetése Kispályás foci torna eredményhirdetése Fôzôverseny eredményhirdetése Ákom-Bákom Bácsoport Csizmás Kandúr A mûvelôdési ház mûvészeti csoportjainak mûsora Zsámbéki Dallamok részletek Domokos Kázmér CD-jérôl (közremûködik: Dombi Enikô, Tatár Szidónia, Nagy Pérer Sebastian) Fabók Mancsi Bábszínháza: Kapós Böske pajzán história Elôadják: Fabók Mariann, Keresztes-Nagy Árpád Sic Transit Gloria Mundi rock koncert Demjén Ferenc koncert MÁJUS

5 Tisztelt Vandál Barátom! Gratulálok a képen látható hôstettedhez! Mert ez bizony hôstett! Mert le tudtál gyôzni egy márványtáblát, mert ezzel sikerült meggyaláznod sok-sok ember emlékét! Mert tudod, ezek az emberek, akiknek az emlékére lett ez a tábla, sok emberen segítettek, sok értéket mentettek meg. És tudod, mind ezt ÖNZETLENÜL és ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL tették. De gondolom, neked ez nem mond és jelent semmit! Büszke lehetsz magadra! Mond el a szüleidnek is, hogy ôk is büszkék lehessenek rád! Még valami! Remélem, soha nem kerülsz bajba, de ha Ne adj Isten mégis, hidd el, nem kell félned, mert a táblán feltüntetett egyesület utódja, Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete, segíteni fog Neked is ÖNZETLENÜL! Mert mi nem nézzük azt, hogy ki került bajba, hanem csak azt, hogy egy ember bajba került és mindenáron segíteni kell rajta. Gondolom, azt hiába is várnánk tôled, hogy vállalva tetteid következményét, felfeded a kiléted, de legalább gondolkodj el azon, hogy mit tettél! FELHÍVÁS ifj. Csepilek István Zsámbék ÖTE Kedves Zsámbékiak! Tisztelettel kérünk minden olyan lakost, akinek a birtokában van olyan tárgy, kitüntetés, oklevél, fénykép, irat, vagy bármiféle olyan anyag, amely a tûzoltóságunkkal kapcsolatban van, hogy számunkra kölcsön adni szíveskedjen. Természetesen, feldolgozás után, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatjuk. Szeretnénk egyesületünk történetét megírni, ehhez lenne nagy segítség, ha összegyûjthetnénk ezeket az anyagokat. Ha valakinek nem áll módjában az anyagokat elhozni a szertárunkhoz, természetesen elmegyünk érte és vissza is visszük! Kérjük, hívják az alábbi telefonszámot: / Csepilek István ÖTE elnök Segítségüket elôre is köszönjük! Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / (Az informácókat természetesen bizalmasan kezelik.) A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. Dudás István r. fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / Közbiztonsági hírek Zsámbékról KÖZBIZTONSÁG Április 20. Vasárnap hajnalban egy piros Fiat személyautó száguldott az Etyeki utca felôl a Magyar utca irányába. A Coopnál áttértek a szemben levô sávba, fel a járdára, a házfalat súrolva vissza át neki csapódva az állatorvosi rendelô lépcsôjének, az útra merôlegesen. 01:36-kor bejelentést kaptak a városôrök, hogy a Piac-közben baleset történt. Mivel a közelben tartózkodtak egy percen belül ott voltak. A helyszínen lévô szemtanúk már értesítették a rendôröket, mentôket, kollégáink a körzeti megbízottat és az ügyeletet. A városôrök biztosították a mentôk, rendôrök zavartalan munkáját. Az autóban utazó két személyt a kiérkezô esetkocsi elszállította kor megindulhatott a forgalom. Április 22. Bejelentés érkezett egy agresszíven kéregetô úriemberrôl. A városôrség tagjai megtalálták, értesítették a rendôröket, akik megörültek neki, mert már keresték. Így elôállításra került sor. Április 28. Több eseménymentes nap után bejelentés alapján, napközben megkerestünk egy gyanúsnak jelzett autót. Miután megtaláltuk, értesítettük a rendôrséget, akik igazoltatták. Az autó tele volt tisztázatlan eredetû dolgokkal, sofôr erôsen zavartan viselkedett. Végül elôállításra került az ôrsre. Az autót a városôrség által használt Dacia Duster vontatta be odáig, így végre használhattuk a Bittó Róbert kollégánk korábbi felajánlásából származó vonórudat is. Április 29. A városôrség Facebook csoportjába érkezett értesítés napközben egy árokba csúszott taxiról. Mire kollégáink a helyszínre értek az ott tartózkodók kisegítették szorult helyzetébôl az autót. Köszönjük a segítséget! Április 29. Nem Zsámbékon történt, hanem a szomszédos Pátyon. Két tûzifát eladásra kínáló autó utasai megloptak egy idôs hölgyet. Több százezer forintos kárról van szó. Kérjük, legyenek óvatosak az idegen mozgó árusokkal, ill. a magukat valamilyen szolgáltató alkalmazottjának kiadó személyekkel! Bátran kérjék el engedélyüket, igazolványukat! Ha a legkisebb mértékben is gyanúsnak tûnnek, hívják a rendôrséget, vagy a Zsámbéki Városôrséget. Április hónap a korábbiakhoz képest egyhangúan telt közbiztonsági szempontból. De, sajnos történt egy autó feltörés a Bölcsôde épülete elôtt, fényes nappal. A rendôrség rendelkezik nyomokkal az ügyben, bízunk benne, hogy hamarosan eredménnyel zárják a nyomozást. Felszabaduló energiáinkat más irányba tereltük, így a Városôrség néhány tagja az iskolakezdés elôtti órában, többször biztosította a diákok biztonságos átkelését, a Petôfi Sándor utcai gyalogátkelôhelyen, a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola elôtt. Továbbra is kérjük a tisztelt lakosság számunkra nagyon hasznos bejelentéseit elérhetôségeink valamelyikére! Köszönjük támogatásukat! Horváth László Zsámbéki Városôrség elnöke Ellenôrzés az Anyácsai tónál MÁJUS 5

6 AKTUÁLIS Régi harcok, régi kopott könyvek / Derû, mosoly, néha fájó könnyek / Múlik minden, suhannak az évek / Búcsút intünk, fájó diákévek. (Ernst Hemingway) Misszió áldozathozatal örömhír Elballagtak a végzôs diákok Egyszer véget ér a lázas ifjúság, / Egyszer elmúlnak a színes éjszakák, / Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, / Ami elmúlt, soha nem jön vissza már hangzott a ballagási ünnepség kezdetén a Zichy kastély ódon falai között Máté Péter dala. A tizenöt búcsúzó diák osztálytermébôl indulva, vállán tarisznyával, osztályfônöke mögött sétált végig a folyosókon. Az iskola zászlaja mögött a ballagók végül megérkeztek az udvarra, ahol megható és elgondolkoztató kép tárult a látogatók elé: tarka-barka virágözön, ünneplô ruhában mosolygó-daloló diákok, könnyekkel küszködô szülôk, büszke nagyszülôk, meghitt pillanatok, búcsúztató szövegek, szívbemarkoló énekek, örömteli percek, fájdalmas ölelések. Igen, lezárult egy korszak, ami egyben mindig valaminek a kezdete is. A középiskola tanulói búcsút vettek kalandos diákéveiktôl és beléptek a nagybetûs életbe. Április 30-án a Zsámbéki Keresztelô Szent János Iskolaközpont gimnáziumi tagozatának végzôs tanulói ünnepi díszbe öltözve, virággal a kezükben búcsúztak iskolájuktól, ugyanis számukra véget ért a szokásos diákélet, május 5-tôl már komoly vizsgák vártak rájuk, mégpedig az írásbeli érettségi vizsga a magyar nyelv és irodalom vizsgával kezdôdött. Az országban május 5. és június 27. közötti 20 kormányhivatal szervezésében mintegy 1190 helyszínen zajlanak az érettségik. 83 ezer végzôs középiskolás tesz a vizsgaidôszakban rendes érettségit, azaz szerezhet érettségi bizonyítványt. Rajtuk kívül még mintegy an tesznek legalább egy vizsgatárgyból érettségi vizsgát, azaz összesen mintegy diák ad számot tudásáról. A ballagás napján délután a Zichy-kastély kápolnájában a végzôsök tanáraikkal és szüleikkel együtt, Holnapy Dénes Márton plébános által ünnepélyes keretek között celebrált szentmisén vettek részt. Az atya ünnepi prédikációjában az életben tanúsított emberségrôl beszélt, majd a szentmise végén a Te Deum közös eléneklése után megáldotta az ifjúságot. Ezt követôen felcsendült a harang és kezdetét vette a ballagás. A Ballag már a vén diák tovább, tovább, a Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus és más ballagási dalokra vonultak osztályukból, az iskola régi és új szárnyán keresztül az udvarra, a köznevelési intézmény végzôs diákjai. A színes virágokkal dekorált termekbôl indulva, osztályfônöküket követve mentek végig a folyosókon, vállukon kis tarisznyával, pompás virágkölteményekkel, kabalákkal, amíg végül az udvarra értek. A Himnusz eléneklésével megkezdôdött az ünnepség, majd Marcia Evans Az a pici gyöngy címû novelláját, Nagy Botond 11. osztályos tanuló adta elô. Az epikai mû legtanulságosabb sorai így hangzottak: A felhôk csak eltakarják a kék eget. ( ) Hiszem, hogy Valaki figyel ránk, vigyáz ránk. Valaki mindig szeret. A felhôk fölött mindig kék az ég. A szép szavak után Kungl György búcsúztatóját hallhatta az ünneplô közönség. Az igazgató a következô beszédet mondta el a búcsúzó tanulóknak: Ballagó diákjaink búcsúztatására készülve három fogalom járt az eszemben. Misszió-áldozathozatal-örömhír. Misszió. Katolikus gimnáziumot alapítani és fenntartani Zsámbékon, misszió. A nem voltból valamit teremteni a szellem és a hit erejével, misszió. Mi mindannyian ezen dolgozunk. Miért tesszük? Mert hiszünk benne, hogy szükség van katolikus gimnáziumra Zsámbékon. Keresztény értelmiséget nevelni fontos dolog. Most, egy maroknyi fiatal ballag nálunk, de hiszünk benne, hogy létszámuk évrôl évre növekszik majd. Áldozathozatal. Katolikus gimnáziumban tanítani áldozathozatal, nehéz fáradtságos munka. De áldozathozatal a diák részérôl is. A tudás gyarapítása sok lemondással, sok erôfeszítéssel jár. Miért vállaljuk a lemondást az erôfeszítéseket? Mert hiszünk a tudás életet jobbító erejében. De még inkább hiszünk abban, hogy nem csak tudást tudtunk közvetíteni. Nem az a legfontosabb, hogy meg tudtuk-e tanítani mi a nartex, vagy a csegelyes kupola. A lényeg az, hogy tudtunk-e szeretetünkbôl átadni valamit, tudtunk-e jól szeretni benneteket? Éreztétek-e a felétek áradó szeretetünket? Örömhír. Örömmel hirdethetem, hogy idén is újabb lelkes fiatalokat tudunk útra bocsájtani. Hogyan sikerült ezt elérnünk? Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, képek villannak fel, kaleidoszkóp-szerûen. Látjuk például a rajztermekben zajló munkát. Szétszóródott papírhulladék, festékfoltok, rendetlenség, félkész munkák. Próbálkozások, befejezetlenség, izzadtságszag. De aztán, ahogyan az évvégi kiállításra készülünk, válogatunk, kiállításra kész állapotba hozzuk a mûveket, kiderül, hogy mégiscsak csináltunk valamit. Hát még akkor, amikor a mûvek új kontextusba kerülnek. A kiállítótérben más, válogatott mûvek társaságában mutatkozik meg igazi értékük. Felerôsödik hatásuk. Így van ez a tanítással is. A gimnáziumi négy év sokszor nehéz, keserves, unalmas munkálkodásnak tûnik. (Zárójelben jegyzem meg, persze vannak feledhetetlen vidám pillanatok is.) Gyakran alig, vagy egyáltalán nem érezzük, hogy csináltunk valamit, hogy jutottunk valahova. Mégis ilyenkor ballagás, érettségi táján látjuk, hogy szép, okos, talpraesett fiatalok nôttek fel körülöttünk. Remélem sikerült olyan fiatalembereket nevelnünk, akik meg fogják állni a helyüket az életben. Azt is remélem, hogy sokan lesznek köztetek, akik vissza-vissza térnek egykori alma máterükbe egy élménybeszámolóra, egy beszélgetésre. Vagy, ahogyan erre egyre gyakrabban van példa egy-egy hospitálásra, iskolai tanítási gyakorlatra, vagy diákmentorként valamely programunkra, táborunkba. Az iskola kapuja mindig nyitva áll elôttetek. Szeretettel látunk benneteket. De most itt van a küszöbön a következô nagy erôpróba, az érettségi. Sok erôt és elszántságot kívánok hozzá. Induljatok ne féljetek csak higgyetek! Az Isten veletek. Az igazgató beszéde után jutalomkönyveket adott át Szántó Eszternek és Szabó Dórának az országos idegen nyelvû ének versenyen elért I. helyezésért. A végzôsök nevében Szántó Eszter és Szabó Dóra búcsúzott a tanároktól-tanulóktól, ôk az osztálytársak csínytevéseire és a tanárok jellegzetes, feledhetetlen pillanataira emlékeztek. Az ünnepi hangulat zenével folytatódott, mégpedig Schumann Álmodozás címû darabját, Vizi István zongorán adta elô. 11. osztályos diákok képviseletében, Csík Borbála búcsúzott a ballagóktól. Az ünnepi esemény utolsó részébenünnepélyes zászlóátadás következett, amelynek keretében a végzôs osztály feltûzte szalagját a zászlóra. Az elballagó osztály képviselôi, Szabó Dóra és Pálfi Gergely, búcsújuk végsô jelképeként átnyújtották az iskola zászlaját a nyomukba lépô 11-eseknek, Horváth Veronika és Kocsis András tanulóknak. A Szózat hangjainak felcsendülése méltó módon zárta az ünnepi eseményt. Rövid interjú Kungl György igazgatóval Klotz Mária (Képek a 2. oldalon) A ballagás után nyilatkozott lapunknak Kung György igazgató, a köznevelési intézmény jelenlegi helyzetérôl, jövôbeli terveirôl. Jól láttam, hogy tizenöt tanuló ballagott? Igen, a gimnáziumban kis létszámú osztályaink vannak, de reménykedem benne, hogy ez megváltozik. Az általános iskolában viszonylag sok gyermekünk van. Hatodikig párhuzamos osztályaink mûködnek. Hány tanuló jár az intézménybe? 360 körül, ebbôl több mint a fele alsó tagozatos. Milyen tagozatra jártak a mostani végzôsök? Ôk mûvészeti, informatika és nyelvi tagozaton végeztek. Érdeklôdési körüknek megfelelôen bontottuk ôket. Milyen újdonságról tud beszámolni az iskolával kapcsolatban? Az általános iskolában elindítottunk egy énekes iskolai osztályt. Az egyik elsô osztály már ebben az oktatási formában tanul. Hamarosan indul az érettségi vizsga. Az igazgató, Kungl György szerint, hogy veszik a végzôsök az akadályokat? Jól, megállják a helyüket. Nem okoz gondot nekik. Mi várható a nyár folyamán? Elindul a sportpálya fejújítása: egy kosárlabda pálya, valamint futó és magasugró lehetôség létesül MÁJUS K. M.

7 AKTUÁLIS Ne csüggedj, / hisz ifjú vagy, / S minden elérhetô, / Ha van benned / bátorság, / Remény, s szeretni / erô. (Goethe) Elballagtak a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola diákjai Holnapy Dénes Márton: éljetek a fényben, abban a világosságban, amelyre mindannyian meghívottak vagyunk Április 30-án a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola végzôs diákjai vettek búcsút, egykori alma materüktôl. A ballagók színes lufikkal és virágcsokrok özönével a kezükben, ünneplô ruhában az iskola épületein és az utcán sétáltak végig, végül elfoglalták helyüket az iskola udvarában, ahol zajlott a ballagás. Az eseményen Holnapy Dénes Márton atya búcsúzott a végzôsöktôl. Sok Éva igazgatónô a kiemelkedô tanulmányi eredményt elért tanulókat emelte ki. Az iskola tanári kórusa nyújtott zenei betétjével, szavalatokkal és beszédekkel zajlott a ballagási ünnepség. Az esemény végén a diákok szabadjára engedték a vágyaikat jelképezô, különbözô színû lufikat. A ballagás kifejezés a latin eredetû valetans (búcsúzó) szóból származik, maga a szokás pedig a felvidéki Selmecbányáról, ahol az 1870-es években az erdészeti és bányászati akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák kezdetû dal éneklésével köszöntek el iskolájuktól. (Forrás: Ezek után az egész országban és minden iskolatípusban elterjedt a ballagás, és a 20. század elejére már általánossá vált. Az ünnepségen a Himnusz felcsendülése után, Holnapy Dénes Márton atya a fenntartó Premontrei rend és az iskola nevében köszöntötte a diákokat, tanáraikat és szüleiket. Ünnepi beszédében a következô gondolatokat osztotta meg a végzôsökkel: Körülöttünk a tavasz bíztató jelei mutatkoznak, napról napra zöldebb, virágosabb a természet. Elmúlt a tél sötétsége, hosszan tartó a világosság. Már elfelejtettük az óra-átállítás pontosan egy hónappal ezelôtti fáradalmait, örömmel ébredünk a világosságban, és örömmel használjuk ki a meghosszabbodott világosságot. Jó a tavaszban kitárt szívvel élni! A tiszta, húsvéti, bûnöktôl szabadult lélek szabadsága ez! János apostol így ír (Jn 3,20-21): Mindenki, aki gonoszat tesz, gyûlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. A nyomasztó belsô sötétségrôl mondja ezt, amely a rossz szándékok és rossz elhatározások mozgatója. De rögtön, a következô mondatban bíztatóan rávilágít: Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe. Az igazság, a szabadság, a becsület, a szeretet, és végsô soron a boldogság olyan fogalmak, amelyek együtt megérezhetôk a tavasz egy pillanatában, de az ünnep örömében is! Szeretnénk mindig ilyen szépek, ünnepélyesek, tiszták, boldogok lenni, mint ma itt. Hátatok mögött a nehéz dolgozatok, felmérôk, beszámolók, vizsgák, összeveszések és kibékülések, reménytelenségek és bíztató reménykedések. Felszabadultan mint, aki a sötétség megpróbáltatása után fellélegezve, az alagúton át a szabadba, a fényre ér így ünneplünk ma. Megérkeztünk. Itt állunk! De nem sütkérezhetünk és álldogálhatunk sokáig tétlenül a fényben, mert a komoly vizsgák csak most következnek! Ez azonban ne rontsa meg mai ünnepi örömünket! A mai napon a beérkezettség boldogságát érezzük! Merjünk megállni és ünnepelni, a körülöttünk vágtató, pergô, rohanó világban. Megtett út, megküzdött évek, legyôzött nehézségek állnak mögöttetek, megérdemlitek, hogy ti legyetek ünneplésünk középpontjában és miattatok most megálljunk mi is. Az ünnep érzékennyé teszi az ember szívét. De érzékenynek lenni nem gyengeség! Kedves ballagó diákjaink! Ha visszagondoltok az eltelt évekre, visszatekintve, az általános iskolai, szakiskolai évekre, hálásan emlékezhettek szüleitekre, nagyszüleitekre, akik több, mint egy évtizede, még kézen fogva kísértek benneteket egy ismeretlen világ felé. És azokra a tanítóitokra, általános iskolai majd szakiskolai tanáraitokra, akiknek fáradságos munkája tette lehetôvé, hogy most itt álljatok. Lehet, hogy többen közülük nem érhették meg ezt a napot, hogy együtt örülhessenek veletek. Gondoljatok, gondoljunk ma rájuk is! Az ô szeretetük és segítségük fontos volt ahhoz, hogy értékes emberré nevelôdjetek. Egyszer egy kômûves tanulóm a klasszicista esztergomi bazilika oromzatán álló latin feliratot: Caput, Mater et Magistra Ecclesiarum Hungariae csaknem hibátlanul megfejtette. Feje, anyja és tanító mestere a magyar egyházaknak. Honnan tudod ezt? Az általános iskolai történelem tanárom minden óra elején egy szentenciát, közmondást mondott. És megragadtak a szavak. Hát ez csodálatos! Nem volt hiábavaló, még akkor sem, ha akkoriban nevetségesnek tûnt! Sokszor éppen a fölöslegesnek tûnô lesz az igazán fontos! Az, ami mellékesnek tûnik hosszú évek során, az kaphat a késôbbiekben hangsúlyt. Mindaz, amit tanultatok és összegyûjtöttetek, egészen a tiétek! Ebbôl kell gazdálkodni az érettségin és a szakmai vizsgákon! Most nemcsak részfeladatok teljesítése a program, hanem annak számonkérése következik, hogy mindazt, amit tudtok, tökéletesen beleépítettétek-e abba az emberségbe, amit otthonról hoztatok magatokkal. Van-e a világról, önmagatokról, a szakmátokról és végsô soron az életrôl átfogó képetek? Vajon érettek vagytok-e arra, hogy a világ útvesztôiben is eligazodjatok? Persze ez mérhetetlen. Csak a jövô, az elmúló évek adják meg az értékelést, a bizonyítványt. Aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy tanultuk szent János apostoltól. Éljetek a fényben, abban a világosságban, amelyre mindannyian meghívottak vagyunk! És higgyétek és tapasztaljátok egy életen keresztül, hogy ez maga az Isten! Ezzel az útravalóval búcsúzom tôletek iskolánk pedagógusai nevében. Isten veletek! Mindig visszavárunk! Márton atya jövôbe mutató szavai után az iskola tanári kórusa három énekkel köszöntötte a végzôs diákokat. A 11-esek búcsúzója után a 12-esek következtek, akik elköszöntek iskolájukról. A búcsúbeszédek után, Sok Éva igazgatónô felolvasta azoknak a végzôs tanulóknak a nevét, akikre tanulmányi eredményük, szorgalmuk, vagy a közösségért végzett munkájuk miatt az iskola tanulói és tanárai büszkék lehetlehetnek. Az igazgatónô szavai után a ballagók nevében, Mári Szabina kötött szalagot a zászlóra. A végzôsök képviseletében az iskola zászlaját Horvtáh Zsolt és két 12.h osztályos lány adta át, Kiss Bálint, Kiss Eszter, Gáll Bea 11. osztályos tanulóknak. A ballagó diákok a templom udvarán, hagyományos módon szabadjára engedték a vágyaikat jelképezô lufikat, de mielôtt ezt megtették, néhány a végzôs diáknak címzett képeslapot is a magasba repítettek, amelyeken egy-egy útravaló idézet állt. A lufik eregetése zenére történt. Az ünnepség végén a Szózat közös eléneklésére került sor, valamint a tanárok ismét dallal-zenével búcsúztak a diákoktól. A moderátor végezetül a végzôsöknek, a hamarosan kezdôdô érettségi és szakmai vizsgákhoz, sok sikert kívánt. Rövid interjú Sok Éva igazgatónôvel Klotz (Képek a 2. oldalon) Az igazgatónô az ünnepség után a ballagásról, az intézményben történtekrôl és a jövôbeli terveikrôl osztotta meg gondolatait lapunkkal. Hány tanuló búcsúzott az iskolától? Milyen szakmacsoporotot képviseltek? Szakközépiskolában 22 tanuló ballagott. Vendéglôs szakmában 11, bútorasztalos szakmában 7 tanuló, 13 szerkezetlakatos, 8 kômûves, 20 szakács és 12 pincér tanuló ballagott. Közülük kik érettségiznek? A szakközépiskolások érettségi vizsgát tesznek, ôk május 5-én a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdenek. A többiek szakmai vizsgán adnak számot tudásukról, az ô írásbelijük 12-én kezdôdik. Hány tanulója van az intézménynek? Az iskolában jelenleg 475 fô tanul. Milyen fontosabb változások történtek a szakképzési törvény bevezetésével? Az új szakképzési törvény nem hozott nagy változást, kômûves és szerkezetlakatos szakmában eddig is kilencedik osztályban indítottuk a képzést, most a többi szakma is kilencedikben kezdôdik, természetesen még vannak kifutó szakmáink. A finanszírozás azonban komoly problémát jelent, az eddigi kis létszámú képzéseinket át kell gondolnunk, mert az állam által adott normatíva jelenleg nem fedezi kiadásainkat. Milyen változások lesznek a következô tanévben? A jövô tanévtôl bevezetjük az esti gimnáziumi képzést, a szakács, szociális gondozó és ápoló szakmában az esti szakmai felnôttoktatást. K. M MÁJUS 7

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben