Elballagtak diákjaink május ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink"

Átírás

1 2014. május ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír titok? Konferencia a mûvelôdési házban Versenytáncosaink sikerei Zsámbéki Sport Klub hírei Zsámbéki Fotós Szalon kiállítása Elballagtak diákjaink

2 BEHARANGOZÓ Ünnepi kavalkád Még szerencse, hogy van mire emlékeznünk. A május is bôvelkedett lehetôségekkel, sôt júniusban is lesz éppen elég jeles nap. Az ünnepek, a különleges események mindig odafigyelésre, megnyugvásra, összefogásra sarkallnak bennünket. A ballagások lezajlottak a város középiskoláiban. Jó volt látni a fiatalságot, ahogy ünnepi díszbe öltözve, sok-sok virággal a kezében búcsúzott iskolájától. Könnyes szülôi szemek, magasztos beszédek jellemezték az eseményt. Anyák napján az édesanyák és a nagymamák élvezhették gyermekeik, unokáik szeretetét. Az elmondott versek, az eldalolt énekek, a színes virágcsokrok és az apró ajándékok mind-mind örömmel töltötték el az ünnepeltek lelkét. Közeledik az EP-választás napja is, mégpedig május 25-én járulhatunk ismét urnákhoz. A tét most az lesz, hány képviselô képviselheti majd hazánkat az Európai Unióban, ezért fontos, hogy ismét elmenjünk szavazni. Hazánk tiszteletének és a magyar érdekek képviseletének a megvédése kerül ismét fókuszba. Éppen a választások napján lesz alkalom a hôsök emlékének tisztelegnünk, ugyanis ebbôl az alkalomból egész napos rendezvény várja az érdeklôdôket. Két egyházi esemény is elôttünk áll: pünkösd, amely a szentlélek eljövetelének napja, valamint úrnapja, amely az oltáriszentség ünnepe. A gyermeknap és pedagógusnap mindig várva várt esemény, hiszen gyermekeink a legfontosabban számunkra, a pedagógusok munkája pedig nélkülözhetetlen személyiségük kibontakozásában, emberré válásukban. Június 4-én emlékezünk a Trianoni Békeszerzôdés megkötésének tragikus eseményére, amely során óriási területi veszteségeinken túl, a lakosság nagy hányada is elcsatolt részekre került. Még szerencse, hogy ennyi elôttünk álló lehetôség közül választhatunk, ki-ki a maga érdeklôdési körének megfelelôen. És akkor még arra nem is tértem ki, hogy mindezeken felül mennyi kulturális és közösségi rendezvény pazar kínálata csalogat bennünket. Az általános iskolai ballagások után itt a vakáció! Jön a nyár, amit már nagyon várunk. Újra fürdôzhetünk, nemcsak a nap sugaraiban, hanem vizeinkben is! Élvezhetjük a szabadság mámorát, nyaralhatunk, pihenhetünk! Kívánok minden kedves olvasónknak kellemes idôtöltést! Azért a Zsámbéki Polgárt is olvassák olyan szeretettel, mint amilyennel az a sok-sok segítô kéz írja, készíti! Klotz Mária fôszerkesztô Ballagási képek Megemlékezés a kitelepítés 68. évfordulóján Fotók: Klotz Mária Fotók: Geszler Mihály Fotó: Berkó Gyöngyi

3 Önkormányzati döntések április Áprilisban két alkalommal ülésezett képviselô-testületünk. Az április 17-én megtartott rendkívüli ülésen jóváhagyta a testület a Megújuló belváros I./A építési szakaszának kivitelezési területét és becsült kiviteli költségeit Ft összegben fogadta el. Egyúttal döntés született a kivitelezô kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról. (74/2014. (IV.16.) számú határozat. Május 25-én elsô alkalommal kerül megrendezésre a Hôsök Napja rendezvény, melynek elôzetes programtervét és költségeit a 75/2014. (IV.16.) számú határozatával fogadták el képviselôink. Önkormányzatunk 2011 januárjában pályázatot nyújtott be az 1104 és 1105 jelû utak zsámbékimányi-szomori csomópontjában körforgalmi csomópont létesítésének tervezésére és a csomópont környezetében lévô buszöböl áttervezésre. Mindkét projekt támogatást nyert, azonban kifizetésre nem került sor. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014-ben forrást biztosít az elmaradt projektek megvalósítására, így a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megkeresésére önkormányzatunk a 76/2014. (IV.16.) számú határozatával nyilatkozatban vállalta a projektek megvalósításához szükséges 40%-os önrész biztosítását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete megkeresésére 77/2014. (IV.16.) számon önkormányzatunk hozzájárását adta ahhoz, hogy a Zsámbéki Zeneiskola a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészeti Iskola tagintézményévé váljon. A tagintézménnyé válással a Zsámbéki Zeneiskola vezetését tagintézményvezetô látná el, amellyel könnyebbé az intézmény irányítása könnyebbé válna. A munkaterv szerinti, április 24-i ülésen a zárszámadási rendelethez kapcsolódóan az önkormányzat (78/2014.(IV.24. számú határozat) és az önkormányzat intézményei (Apróka Bölcsôde, Tündérkert Óvoda, Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár, Zsámbéki Polgármesteri Hivatal) (79/2014.(IV.24.) számú határozat) pénzmaradványának összegét hagyta jóvá a testület. A 80/2014.(IV.24.) számú határozattal a évi belsô ellenôrzési jelentés került elfogadásra. A 81/2014.(IV.24.) számú határozattal a Helyi Építési Szabályzat mezôgazdasági-kertes övezetének beépíthetôségére vonatkozó módosítását kezdeményezte a képviselô-testület. A határozat értelmében a kertes övezetekben az egyes ingatlanokon elhelyezhetô épületek nagysága terepszint alatt és felett, legfeljebb 65 m 2 -ben lehet. A zsámbéki Térfigyelô Rendszer adatainak kezelésére, a Pest Megyei Rendôr-fôkapitánysággal megkötendô együttmûködési megállapodás szövege került elfogadásra a 82/2014. (IV.24.) számú határozattal. A 83/2014.(IV.24.) számú határozattal a Zsámbékvíz Nonprofit Kft.-vel, az Akadémia utca Zichy tér Szent István tér által határolt területen a keddi és piaci árusításhoz kapcsolódó tevékenységek biztosítására megkötött ingatlanhasználati szerzôdés, június 30-ig tartó meghosszabbításáról született döntés. A Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár intézményvezetôjének javaslatára a múzeumi díjak módosítását fogadta el a testület a 84/2014. (IV.24.) számú határozattal. A Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár valamint a Tündérkert Óvoda intézményvezetô állására elôkészített pályázati felhívásokat fogadta el a testület a 85/2014.(IV.24.) és a 86/2014. (IV.24.) számú határozataival. 87/2014.(IV.24.) számon a polgármester illetményének és költségtérítésének május 15- tôl esedékes összegérôl, 88/2014.(IV.24.) számon a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról született határozat. A 89/2014. (IV.24.) számú határozattal a évi költségvetés érintô, költségvetési sorok közötti átcsoportosításról határoztak képviselôink. Rendeletek 6/2014. (IV.28.) számon a évi költségvetés végrehajtásáról alkotott rendeletet testületünk. A közterület-felügyeletrôl szóló rendelet Térfigyelô Rendszer adatainak kezelésére vonatkozó részét módosította a képviselô-testület a 7/2014.(IV.28.) számon elfogadott rendeletével. A módosítás lényege, hogy az erre vonatkozó együttmûködési megállapodás aláírását követôen a zsámbéki Térfigyelô Rendszer adatait közvetlenül kezelheti a rendôrség, amelynek lehetôségét önkormányzatunk a kamerarendszer adatainak rendôrôrsre történô továbbításával megteremtette. A kamerarendszer fenntartásának költségeit továbbra is az önkormányzat viseli. Jogszabályi kötelezettség miatt vált szükségessé a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok létszámának meghatározása, amelyet a képviselô-testület 20%- ban állapított meg a 8/2014.(IV.24.) számon megalkotott rendeletével. 9/2014.(IV.28.) számon az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl szóló rendeletét, 10/2014. (IV.28.) számon az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletét módosította a testület. (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) dr. Malik Dean jegyzô ÖNKORMÁNYZAT TARTALOM Beharangozó 2 Önkormányzati döntések 3 Önkormányzati programok, Kisokos 4 Közbiztonsági hírek 5 Beszámolók a zsámbéki ballagásokról 6-7 Bölcsôdei, óvodai hírek 8 Zichy-s, Keresztelô-s-hírek, versenyeredmények 9 Kitelepítési megemlékezés 10 Harmatszedés 10 Búzaszentelés 11 Mesélô múlt pályázati kiírás 11 A szabír titok? Beszámoló a konferenciáról 12 Úti beszámolók 12 Versenytáncosaink sikerei 13 Programajánló 13 Zsámbéki Sport Klub hírek 14 Zsámbéki Fotós Szalon kiállítása 15 Interjú Varjú Andrással 16 Lelki nap a katolikus egyházközségben 16 Egészségnap 17 Tájrendezés és natúrpark 17 Hirdetés 18 Mozaik 19 Eseménytükör 20 Tájékoztatás a telepüzemelés tervezett feladatairól 2015-ben is több feladatot tervezünk megvalósítani az önkormányzat saját beruházásban, a településüzemeltetési csoport munkatársainak kivitelezésében. A munkaterv-tervezet szerint május 10. és szeptember 30. között a település alábbi területein várható munkavégzés. - Magyar u. 5. szám alatti épületben fizikoterápiás rendelô kialakítása; - Szent I. tér 3. szám alatti épület külsô-belsô felújítása; - Intézmények szükség szerinti festése, karbantartása; - Egykori Tücsi-büfé épületének bontása; - Polgármesteri Hivatalnál parkoló bôvítése; - Esôvízelvezetô-árkok takarítása a település több pontján (Szent István tér-etyeki utca között, Etyeki utca, Magyar utca); - Rácváros utcai esôvízelvezetô-árok alagútrészének takarítása. A kivitelezés során forgalomkorlátozásra, egyes helyeken építési anyagok, gépek ideiglenes tárolására kerülhet sor. Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a környezet legkisebb mértékû zavarásával végezzék munkájukat, az elkerülhetetlen kellemetlenségekért ezúton is kérjük megértésüket és türelmüket. Polgármesteri Hivatal Fotók: Gortva Márta MÁJUS 3

4 ÖNKORMÁNYZAT HELYREIGAZÍTÁS! Zsámbéki Polgár januári számában és Zsámbék Város honlapján januárban megjelent Adózással kapcsolatos tájékoztatóban tévesen jelent meg a tanya meghatározása. A november 18-án kihirdetett évi CC. Tv (2) bekezdésével módosított Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) évi C. tv pontjában szabályozottakat ( tanya: az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel; ) a december 17-én kihirdetett évi CCXXXVI. Tv (5) bekezdése nem léptette hatályban, így az ingatlan-nyilvántartásban majorként szereplô ingatlanok továbbra is telekadó kötelezettség alá tartoznak Zsámbék Város Önkormányzati Adóhatósága HÔSÖK NAPJA május 25. vasárnap óra Sportpálya PROGRAMTERV 9.00 Hôsök emlékmûvének koszorúzása a barokk templom elôtt 9.20 Felvonulás a sportpályára, mazsorettekkel, és zenekarral Ünnepélyes megnyitó Csenger-Zalán Zsolt polgármester Programok a sportpályán, négy helyszínen: - a sóderes részen bográcsozás - a felsô pályán kispályás focitorna - a büfé melletti füves téren színpad nézôtérrel és sörasztalokkal Délelôtt: - Futóverseny - Zsámbéki Zichy M. Ált. Isk. sportversenye - Gyermekjólégi és Családsegítô Szolgálat ügyességi játékok - Szabadtéri sakk parti - Ügyességi játékok az Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel - Kézmûves játszóház, papírsárkány készítés - Huszárbemutató - Íjász bemutató - Bujutsu Kai japán harcmûvészeti bemutató - Rendôrbemutató - Bográcsos fôzôverseny Népi játszótér és kézzel hajtott fa körhinta, gólyalábasok Felfújható légvár és csúszda gyerekeknek Délután: 14., 15 Barbi Parti Gyerek zenekar fellépése CBA gyermekrajz verseny eredményhirdetése Futóverseny eredményhirdetése Kispályás foci torna eredményhirdetése Fôzôverseny eredményhirdetése Ákom-Bákom Bácsoport Csizmás Kandúr A mûvelôdési ház mûvészeti csoportjainak mûsora Zsámbéki Dallamok részletek Domokos Kázmér CD-jérôl (közremûködik: Dombi Enikô, Tatár Szidónia, Nagy Pérer Sebastian) Fabók Mancsi Bábszínháza: Kapós Böske pajzán história Elôadják: Fabók Mariann, Keresztes-Nagy Árpád Sic Transit Gloria Mundi rock koncert Demjén Ferenc koncert MÁJUS

5 Tisztelt Vandál Barátom! Gratulálok a képen látható hôstettedhez! Mert ez bizony hôstett! Mert le tudtál gyôzni egy márványtáblát, mert ezzel sikerült meggyaláznod sok-sok ember emlékét! Mert tudod, ezek az emberek, akiknek az emlékére lett ez a tábla, sok emberen segítettek, sok értéket mentettek meg. És tudod, mind ezt ÖNZETLENÜL és ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL tették. De gondolom, neked ez nem mond és jelent semmit! Büszke lehetsz magadra! Mond el a szüleidnek is, hogy ôk is büszkék lehessenek rád! Még valami! Remélem, soha nem kerülsz bajba, de ha Ne adj Isten mégis, hidd el, nem kell félned, mert a táblán feltüntetett egyesület utódja, Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete, segíteni fog Neked is ÖNZETLENÜL! Mert mi nem nézzük azt, hogy ki került bajba, hanem csak azt, hogy egy ember bajba került és mindenáron segíteni kell rajta. Gondolom, azt hiába is várnánk tôled, hogy vállalva tetteid következményét, felfeded a kiléted, de legalább gondolkodj el azon, hogy mit tettél! FELHÍVÁS ifj. Csepilek István Zsámbék ÖTE Kedves Zsámbékiak! Tisztelettel kérünk minden olyan lakost, akinek a birtokában van olyan tárgy, kitüntetés, oklevél, fénykép, irat, vagy bármiféle olyan anyag, amely a tûzoltóságunkkal kapcsolatban van, hogy számunkra kölcsön adni szíveskedjen. Természetesen, feldolgozás után, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatjuk. Szeretnénk egyesületünk történetét megírni, ehhez lenne nagy segítség, ha összegyûjthetnénk ezeket az anyagokat. Ha valakinek nem áll módjában az anyagokat elhozni a szertárunkhoz, természetesen elmegyünk érte és vissza is visszük! Kérjük, hívják az alábbi telefonszámot: / Csepilek István ÖTE elnök Segítségüket elôre is köszönjük! Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / (Az informácókat természetesen bizalmasan kezelik.) A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. Dudás István r. fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / Közbiztonsági hírek Zsámbékról KÖZBIZTONSÁG Április 20. Vasárnap hajnalban egy piros Fiat személyautó száguldott az Etyeki utca felôl a Magyar utca irányába. A Coopnál áttértek a szemben levô sávba, fel a járdára, a házfalat súrolva vissza át neki csapódva az állatorvosi rendelô lépcsôjének, az útra merôlegesen. 01:36-kor bejelentést kaptak a városôrök, hogy a Piac-közben baleset történt. Mivel a közelben tartózkodtak egy percen belül ott voltak. A helyszínen lévô szemtanúk már értesítették a rendôröket, mentôket, kollégáink a körzeti megbízottat és az ügyeletet. A városôrök biztosították a mentôk, rendôrök zavartalan munkáját. Az autóban utazó két személyt a kiérkezô esetkocsi elszállította kor megindulhatott a forgalom. Április 22. Bejelentés érkezett egy agresszíven kéregetô úriemberrôl. A városôrség tagjai megtalálták, értesítették a rendôröket, akik megörültek neki, mert már keresték. Így elôállításra került sor. Április 28. Több eseménymentes nap után bejelentés alapján, napközben megkerestünk egy gyanúsnak jelzett autót. Miután megtaláltuk, értesítettük a rendôrséget, akik igazoltatták. Az autó tele volt tisztázatlan eredetû dolgokkal, sofôr erôsen zavartan viselkedett. Végül elôállításra került az ôrsre. Az autót a városôrség által használt Dacia Duster vontatta be odáig, így végre használhattuk a Bittó Róbert kollégánk korábbi felajánlásából származó vonórudat is. Április 29. A városôrség Facebook csoportjába érkezett értesítés napközben egy árokba csúszott taxiról. Mire kollégáink a helyszínre értek az ott tartózkodók kisegítették szorult helyzetébôl az autót. Köszönjük a segítséget! Április 29. Nem Zsámbékon történt, hanem a szomszédos Pátyon. Két tûzifát eladásra kínáló autó utasai megloptak egy idôs hölgyet. Több százezer forintos kárról van szó. Kérjük, legyenek óvatosak az idegen mozgó árusokkal, ill. a magukat valamilyen szolgáltató alkalmazottjának kiadó személyekkel! Bátran kérjék el engedélyüket, igazolványukat! Ha a legkisebb mértékben is gyanúsnak tûnnek, hívják a rendôrséget, vagy a Zsámbéki Városôrséget. Április hónap a korábbiakhoz képest egyhangúan telt közbiztonsági szempontból. De, sajnos történt egy autó feltörés a Bölcsôde épülete elôtt, fényes nappal. A rendôrség rendelkezik nyomokkal az ügyben, bízunk benne, hogy hamarosan eredménnyel zárják a nyomozást. Felszabaduló energiáinkat más irányba tereltük, így a Városôrség néhány tagja az iskolakezdés elôtti órában, többször biztosította a diákok biztonságos átkelését, a Petôfi Sándor utcai gyalogátkelôhelyen, a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola elôtt. Továbbra is kérjük a tisztelt lakosság számunkra nagyon hasznos bejelentéseit elérhetôségeink valamelyikére! Köszönjük támogatásukat! Horváth László Zsámbéki Városôrség elnöke Ellenôrzés az Anyácsai tónál MÁJUS 5

6 AKTUÁLIS Régi harcok, régi kopott könyvek / Derû, mosoly, néha fájó könnyek / Múlik minden, suhannak az évek / Búcsút intünk, fájó diákévek. (Ernst Hemingway) Misszió áldozathozatal örömhír Elballagtak a végzôs diákok Egyszer véget ér a lázas ifjúság, / Egyszer elmúlnak a színes éjszakák, / Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, / Ami elmúlt, soha nem jön vissza már hangzott a ballagási ünnepség kezdetén a Zichy kastély ódon falai között Máté Péter dala. A tizenöt búcsúzó diák osztálytermébôl indulva, vállán tarisznyával, osztályfônöke mögött sétált végig a folyosókon. Az iskola zászlaja mögött a ballagók végül megérkeztek az udvarra, ahol megható és elgondolkoztató kép tárult a látogatók elé: tarka-barka virágözön, ünneplô ruhában mosolygó-daloló diákok, könnyekkel küszködô szülôk, büszke nagyszülôk, meghitt pillanatok, búcsúztató szövegek, szívbemarkoló énekek, örömteli percek, fájdalmas ölelések. Igen, lezárult egy korszak, ami egyben mindig valaminek a kezdete is. A középiskola tanulói búcsút vettek kalandos diákéveiktôl és beléptek a nagybetûs életbe. Április 30-án a Zsámbéki Keresztelô Szent János Iskolaközpont gimnáziumi tagozatának végzôs tanulói ünnepi díszbe öltözve, virággal a kezükben búcsúztak iskolájuktól, ugyanis számukra véget ért a szokásos diákélet, május 5-tôl már komoly vizsgák vártak rájuk, mégpedig az írásbeli érettségi vizsga a magyar nyelv és irodalom vizsgával kezdôdött. Az országban május 5. és június 27. közötti 20 kormányhivatal szervezésében mintegy 1190 helyszínen zajlanak az érettségik. 83 ezer végzôs középiskolás tesz a vizsgaidôszakban rendes érettségit, azaz szerezhet érettségi bizonyítványt. Rajtuk kívül még mintegy an tesznek legalább egy vizsgatárgyból érettségi vizsgát, azaz összesen mintegy diák ad számot tudásáról. A ballagás napján délután a Zichy-kastély kápolnájában a végzôsök tanáraikkal és szüleikkel együtt, Holnapy Dénes Márton plébános által ünnepélyes keretek között celebrált szentmisén vettek részt. Az atya ünnepi prédikációjában az életben tanúsított emberségrôl beszélt, majd a szentmise végén a Te Deum közös eléneklése után megáldotta az ifjúságot. Ezt követôen felcsendült a harang és kezdetét vette a ballagás. A Ballag már a vén diák tovább, tovább, a Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus és más ballagási dalokra vonultak osztályukból, az iskola régi és új szárnyán keresztül az udvarra, a köznevelési intézmény végzôs diákjai. A színes virágokkal dekorált termekbôl indulva, osztályfônöküket követve mentek végig a folyosókon, vállukon kis tarisznyával, pompás virágkölteményekkel, kabalákkal, amíg végül az udvarra értek. A Himnusz eléneklésével megkezdôdött az ünnepség, majd Marcia Evans Az a pici gyöngy címû novelláját, Nagy Botond 11. osztályos tanuló adta elô. Az epikai mû legtanulságosabb sorai így hangzottak: A felhôk csak eltakarják a kék eget. ( ) Hiszem, hogy Valaki figyel ránk, vigyáz ránk. Valaki mindig szeret. A felhôk fölött mindig kék az ég. A szép szavak után Kungl György búcsúztatóját hallhatta az ünneplô közönség. Az igazgató a következô beszédet mondta el a búcsúzó tanulóknak: Ballagó diákjaink búcsúztatására készülve három fogalom járt az eszemben. Misszió-áldozathozatal-örömhír. Misszió. Katolikus gimnáziumot alapítani és fenntartani Zsámbékon, misszió. A nem voltból valamit teremteni a szellem és a hit erejével, misszió. Mi mindannyian ezen dolgozunk. Miért tesszük? Mert hiszünk benne, hogy szükség van katolikus gimnáziumra Zsámbékon. Keresztény értelmiséget nevelni fontos dolog. Most, egy maroknyi fiatal ballag nálunk, de hiszünk benne, hogy létszámuk évrôl évre növekszik majd. Áldozathozatal. Katolikus gimnáziumban tanítani áldozathozatal, nehéz fáradtságos munka. De áldozathozatal a diák részérôl is. A tudás gyarapítása sok lemondással, sok erôfeszítéssel jár. Miért vállaljuk a lemondást az erôfeszítéseket? Mert hiszünk a tudás életet jobbító erejében. De még inkább hiszünk abban, hogy nem csak tudást tudtunk közvetíteni. Nem az a legfontosabb, hogy meg tudtuk-e tanítani mi a nartex, vagy a csegelyes kupola. A lényeg az, hogy tudtunk-e szeretetünkbôl átadni valamit, tudtunk-e jól szeretni benneteket? Éreztétek-e a felétek áradó szeretetünket? Örömhír. Örömmel hirdethetem, hogy idén is újabb lelkes fiatalokat tudunk útra bocsájtani. Hogyan sikerült ezt elérnünk? Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, képek villannak fel, kaleidoszkóp-szerûen. Látjuk például a rajztermekben zajló munkát. Szétszóródott papírhulladék, festékfoltok, rendetlenség, félkész munkák. Próbálkozások, befejezetlenség, izzadtságszag. De aztán, ahogyan az évvégi kiállításra készülünk, válogatunk, kiállításra kész állapotba hozzuk a mûveket, kiderül, hogy mégiscsak csináltunk valamit. Hát még akkor, amikor a mûvek új kontextusba kerülnek. A kiállítótérben más, válogatott mûvek társaságában mutatkozik meg igazi értékük. Felerôsödik hatásuk. Így van ez a tanítással is. A gimnáziumi négy év sokszor nehéz, keserves, unalmas munkálkodásnak tûnik. (Zárójelben jegyzem meg, persze vannak feledhetetlen vidám pillanatok is.) Gyakran alig, vagy egyáltalán nem érezzük, hogy csináltunk valamit, hogy jutottunk valahova. Mégis ilyenkor ballagás, érettségi táján látjuk, hogy szép, okos, talpraesett fiatalok nôttek fel körülöttünk. Remélem sikerült olyan fiatalembereket nevelnünk, akik meg fogják állni a helyüket az életben. Azt is remélem, hogy sokan lesznek köztetek, akik vissza-vissza térnek egykori alma máterükbe egy élménybeszámolóra, egy beszélgetésre. Vagy, ahogyan erre egyre gyakrabban van példa egy-egy hospitálásra, iskolai tanítási gyakorlatra, vagy diákmentorként valamely programunkra, táborunkba. Az iskola kapuja mindig nyitva áll elôttetek. Szeretettel látunk benneteket. De most itt van a küszöbön a következô nagy erôpróba, az érettségi. Sok erôt és elszántságot kívánok hozzá. Induljatok ne féljetek csak higgyetek! Az Isten veletek. Az igazgató beszéde után jutalomkönyveket adott át Szántó Eszternek és Szabó Dórának az országos idegen nyelvû ének versenyen elért I. helyezésért. A végzôsök nevében Szántó Eszter és Szabó Dóra búcsúzott a tanároktól-tanulóktól, ôk az osztálytársak csínytevéseire és a tanárok jellegzetes, feledhetetlen pillanataira emlékeztek. Az ünnepi hangulat zenével folytatódott, mégpedig Schumann Álmodozás címû darabját, Vizi István zongorán adta elô. 11. osztályos diákok képviseletében, Csík Borbála búcsúzott a ballagóktól. Az ünnepi esemény utolsó részébenünnepélyes zászlóátadás következett, amelynek keretében a végzôs osztály feltûzte szalagját a zászlóra. Az elballagó osztály képviselôi, Szabó Dóra és Pálfi Gergely, búcsújuk végsô jelképeként átnyújtották az iskola zászlaját a nyomukba lépô 11-eseknek, Horváth Veronika és Kocsis András tanulóknak. A Szózat hangjainak felcsendülése méltó módon zárta az ünnepi eseményt. Rövid interjú Kungl György igazgatóval Klotz Mária (Képek a 2. oldalon) A ballagás után nyilatkozott lapunknak Kung György igazgató, a köznevelési intézmény jelenlegi helyzetérôl, jövôbeli terveirôl. Jól láttam, hogy tizenöt tanuló ballagott? Igen, a gimnáziumban kis létszámú osztályaink vannak, de reménykedem benne, hogy ez megváltozik. Az általános iskolában viszonylag sok gyermekünk van. Hatodikig párhuzamos osztályaink mûködnek. Hány tanuló jár az intézménybe? 360 körül, ebbôl több mint a fele alsó tagozatos. Milyen tagozatra jártak a mostani végzôsök? Ôk mûvészeti, informatika és nyelvi tagozaton végeztek. Érdeklôdési körüknek megfelelôen bontottuk ôket. Milyen újdonságról tud beszámolni az iskolával kapcsolatban? Az általános iskolában elindítottunk egy énekes iskolai osztályt. Az egyik elsô osztály már ebben az oktatási formában tanul. Hamarosan indul az érettségi vizsga. Az igazgató, Kungl György szerint, hogy veszik a végzôsök az akadályokat? Jól, megállják a helyüket. Nem okoz gondot nekik. Mi várható a nyár folyamán? Elindul a sportpálya fejújítása: egy kosárlabda pálya, valamint futó és magasugró lehetôség létesül MÁJUS K. M.

7 AKTUÁLIS Ne csüggedj, / hisz ifjú vagy, / S minden elérhetô, / Ha van benned / bátorság, / Remény, s szeretni / erô. (Goethe) Elballagtak a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola diákjai Holnapy Dénes Márton: éljetek a fényben, abban a világosságban, amelyre mindannyian meghívottak vagyunk Április 30-án a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola végzôs diákjai vettek búcsút, egykori alma materüktôl. A ballagók színes lufikkal és virágcsokrok özönével a kezükben, ünneplô ruhában az iskola épületein és az utcán sétáltak végig, végül elfoglalták helyüket az iskola udvarában, ahol zajlott a ballagás. Az eseményen Holnapy Dénes Márton atya búcsúzott a végzôsöktôl. Sok Éva igazgatónô a kiemelkedô tanulmányi eredményt elért tanulókat emelte ki. Az iskola tanári kórusa nyújtott zenei betétjével, szavalatokkal és beszédekkel zajlott a ballagási ünnepség. Az esemény végén a diákok szabadjára engedték a vágyaikat jelképezô, különbözô színû lufikat. A ballagás kifejezés a latin eredetû valetans (búcsúzó) szóból származik, maga a szokás pedig a felvidéki Selmecbányáról, ahol az 1870-es években az erdészeti és bányászati akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák kezdetû dal éneklésével köszöntek el iskolájuktól. (Forrás: Ezek után az egész országban és minden iskolatípusban elterjedt a ballagás, és a 20. század elejére már általánossá vált. Az ünnepségen a Himnusz felcsendülése után, Holnapy Dénes Márton atya a fenntartó Premontrei rend és az iskola nevében köszöntötte a diákokat, tanáraikat és szüleiket. Ünnepi beszédében a következô gondolatokat osztotta meg a végzôsökkel: Körülöttünk a tavasz bíztató jelei mutatkoznak, napról napra zöldebb, virágosabb a természet. Elmúlt a tél sötétsége, hosszan tartó a világosság. Már elfelejtettük az óra-átállítás pontosan egy hónappal ezelôtti fáradalmait, örömmel ébredünk a világosságban, és örömmel használjuk ki a meghosszabbodott világosságot. Jó a tavaszban kitárt szívvel élni! A tiszta, húsvéti, bûnöktôl szabadult lélek szabadsága ez! János apostol így ír (Jn 3,20-21): Mindenki, aki gonoszat tesz, gyûlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. A nyomasztó belsô sötétségrôl mondja ezt, amely a rossz szándékok és rossz elhatározások mozgatója. De rögtön, a következô mondatban bíztatóan rávilágít: Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe. Az igazság, a szabadság, a becsület, a szeretet, és végsô soron a boldogság olyan fogalmak, amelyek együtt megérezhetôk a tavasz egy pillanatában, de az ünnep örömében is! Szeretnénk mindig ilyen szépek, ünnepélyesek, tiszták, boldogok lenni, mint ma itt. Hátatok mögött a nehéz dolgozatok, felmérôk, beszámolók, vizsgák, összeveszések és kibékülések, reménytelenségek és bíztató reménykedések. Felszabadultan mint, aki a sötétség megpróbáltatása után fellélegezve, az alagúton át a szabadba, a fényre ér így ünneplünk ma. Megérkeztünk. Itt állunk! De nem sütkérezhetünk és álldogálhatunk sokáig tétlenül a fényben, mert a komoly vizsgák csak most következnek! Ez azonban ne rontsa meg mai ünnepi örömünket! A mai napon a beérkezettség boldogságát érezzük! Merjünk megállni és ünnepelni, a körülöttünk vágtató, pergô, rohanó világban. Megtett út, megküzdött évek, legyôzött nehézségek állnak mögöttetek, megérdemlitek, hogy ti legyetek ünneplésünk középpontjában és miattatok most megálljunk mi is. Az ünnep érzékennyé teszi az ember szívét. De érzékenynek lenni nem gyengeség! Kedves ballagó diákjaink! Ha visszagondoltok az eltelt évekre, visszatekintve, az általános iskolai, szakiskolai évekre, hálásan emlékezhettek szüleitekre, nagyszüleitekre, akik több, mint egy évtizede, még kézen fogva kísértek benneteket egy ismeretlen világ felé. És azokra a tanítóitokra, általános iskolai majd szakiskolai tanáraitokra, akiknek fáradságos munkája tette lehetôvé, hogy most itt álljatok. Lehet, hogy többen közülük nem érhették meg ezt a napot, hogy együtt örülhessenek veletek. Gondoljatok, gondoljunk ma rájuk is! Az ô szeretetük és segítségük fontos volt ahhoz, hogy értékes emberré nevelôdjetek. Egyszer egy kômûves tanulóm a klasszicista esztergomi bazilika oromzatán álló latin feliratot: Caput, Mater et Magistra Ecclesiarum Hungariae csaknem hibátlanul megfejtette. Feje, anyja és tanító mestere a magyar egyházaknak. Honnan tudod ezt? Az általános iskolai történelem tanárom minden óra elején egy szentenciát, közmondást mondott. És megragadtak a szavak. Hát ez csodálatos! Nem volt hiábavaló, még akkor sem, ha akkoriban nevetségesnek tûnt! Sokszor éppen a fölöslegesnek tûnô lesz az igazán fontos! Az, ami mellékesnek tûnik hosszú évek során, az kaphat a késôbbiekben hangsúlyt. Mindaz, amit tanultatok és összegyûjtöttetek, egészen a tiétek! Ebbôl kell gazdálkodni az érettségin és a szakmai vizsgákon! Most nemcsak részfeladatok teljesítése a program, hanem annak számonkérése következik, hogy mindazt, amit tudtok, tökéletesen beleépítettétek-e abba az emberségbe, amit otthonról hoztatok magatokkal. Van-e a világról, önmagatokról, a szakmátokról és végsô soron az életrôl átfogó képetek? Vajon érettek vagytok-e arra, hogy a világ útvesztôiben is eligazodjatok? Persze ez mérhetetlen. Csak a jövô, az elmúló évek adják meg az értékelést, a bizonyítványt. Aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy tanultuk szent János apostoltól. Éljetek a fényben, abban a világosságban, amelyre mindannyian meghívottak vagyunk! És higgyétek és tapasztaljátok egy életen keresztül, hogy ez maga az Isten! Ezzel az útravalóval búcsúzom tôletek iskolánk pedagógusai nevében. Isten veletek! Mindig visszavárunk! Márton atya jövôbe mutató szavai után az iskola tanári kórusa három énekkel köszöntötte a végzôs diákokat. A 11-esek búcsúzója után a 12-esek következtek, akik elköszöntek iskolájukról. A búcsúbeszédek után, Sok Éva igazgatónô felolvasta azoknak a végzôs tanulóknak a nevét, akikre tanulmányi eredményük, szorgalmuk, vagy a közösségért végzett munkájuk miatt az iskola tanulói és tanárai büszkék lehetlehetnek. Az igazgatónô szavai után a ballagók nevében, Mári Szabina kötött szalagot a zászlóra. A végzôsök képviseletében az iskola zászlaját Horvtáh Zsolt és két 12.h osztályos lány adta át, Kiss Bálint, Kiss Eszter, Gáll Bea 11. osztályos tanulóknak. A ballagó diákok a templom udvarán, hagyományos módon szabadjára engedték a vágyaikat jelképezô lufikat, de mielôtt ezt megtették, néhány a végzôs diáknak címzett képeslapot is a magasba repítettek, amelyeken egy-egy útravaló idézet állt. A lufik eregetése zenére történt. Az ünnepség végén a Szózat közös eléneklésére került sor, valamint a tanárok ismét dallal-zenével búcsúztak a diákoktól. A moderátor végezetül a végzôsöknek, a hamarosan kezdôdô érettségi és szakmai vizsgákhoz, sok sikert kívánt. Rövid interjú Sok Éva igazgatónôvel Klotz (Képek a 2. oldalon) Az igazgatónô az ünnepség után a ballagásról, az intézményben történtekrôl és a jövôbeli terveikrôl osztotta meg gondolatait lapunkkal. Hány tanuló búcsúzott az iskolától? Milyen szakmacsoporotot képviseltek? Szakközépiskolában 22 tanuló ballagott. Vendéglôs szakmában 11, bútorasztalos szakmában 7 tanuló, 13 szerkezetlakatos, 8 kômûves, 20 szakács és 12 pincér tanuló ballagott. Közülük kik érettségiznek? A szakközépiskolások érettségi vizsgát tesznek, ôk május 5-én a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdenek. A többiek szakmai vizsgán adnak számot tudásukról, az ô írásbelijük 12-én kezdôdik. Hány tanulója van az intézménynek? Az iskolában jelenleg 475 fô tanul. Milyen fontosabb változások történtek a szakképzési törvény bevezetésével? Az új szakképzési törvény nem hozott nagy változást, kômûves és szerkezetlakatos szakmában eddig is kilencedik osztályban indítottuk a képzést, most a többi szakma is kilencedikben kezdôdik, természetesen még vannak kifutó szakmáink. A finanszírozás azonban komoly problémát jelent, az eddigi kis létszámú képzéseinket át kell gondolnunk, mert az állam által adott normatíva jelenleg nem fedezi kiadásainkat. Milyen változások lesznek a következô tanévben? A jövô tanévtôl bevezetjük az esti gimnáziumi képzést, a szakács, szociális gondozó és ápoló szakmában az esti szakmai felnôttoktatást. K. M MÁJUS 7

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó

Hírm ondó. Honosítási ünnepség. Bizottsági ülést tartottak L I G E T A L J A I. Anyák napja az óvodában. Tartalom. Ligetaljai Hírmondó Hírm ondó L I G E T A L J A I XIV. ÉVFOLYAM 2012. MÁJUS N Y ÍR A DON Y V Á RO S L A P J A Honosítási ünnepség Az egyszerűsített honosítás jogszabályának elfogadásával a Magyar Parlament megteremtette a

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Tiszteletadás a 100 éve kitört háború homokháti hősei előtt

Tiszteletadás a 100 éve kitört háború homokháti hősei előtt XXV. évf. 2014. július Tiszteletadás a 100 éve kitört háború homokháti hősei előtt Emlékezés elvesztett apákra és fiúkra Az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából gyűltek össze június

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Egy hónap a kultúra jegyében

Egy hónap a kultúra jegyében XXIV. évfolyam 4. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2013. április Egy hónap a kultúra jegyében Az április számos kulturális programot tartogatott számunkra Dunavarsányban. Amíg a mûvelôdési

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el.

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. 2013. március 28. 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. Tartalom A jel gondolatok húsvéthoz Iskolai szülői szervezet Önkormányzati tervek a költségvetés

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben