SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos 3 Koordinátor i ig. Minőségirányítási ov. Gazdasági ig. Ápolási ig. További kiosztandó példány: Szervezeti egység / dolgozó 1 Valamennyi szervezeti egység Intraneten 1 GYEMSZI Példányszám Példányszám Szervezeti egység / dolgozó A módosult Változat Adminiszt- száma Hatályba lép által érintett helyek (pontok, oldalszámok...) rálta Koordinátor: Minőségügyi felülvizsgáló: Kiadmányozó: Dr. Prokaj Rudolf Dr. Tombácz Imre Dr. Fűtő László vezető jogtanácsos minőségirányítási főigazgató főorvos osztályvezetõ

2 OLDAL: 2/ A ALAPADATAI 1.1. Elnevezés, székhely és telephely: A költségvetési szerv neve: Markhot Ferenc Oktatókórház és A költségvetési szerv rövidített neve: Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Egyedi Azonosító száma: Szervezeti és Működési Szabályzatát a GYEMSZI jóváhagyásával jogosult kiadni. 1.2 A költségvetési szerv székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u Markhot Ferenc Kórház II. 1.3 A költségvetési szerv telephelyei: 3300 Eger, Markhot Ferenc u Markhot Ferenc Kórház I Eger, Fürdő u. 2., Markhot Ferenc Kórház Gyógyfürdő - Rheuma Osztály 3300 Eger, Klapka u. 14. Markhot Ferenc Kórház Tüdőbeteggondozó 3300 Eger, Széchenyi u. 46. Markhot Ferenc Kórház Orvos-Nővérszálló Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Szálloda u HOTEL -PARK Welness Szálloda és Konferencia Központ, Balneo-fizikoterápiás Szakrendelő 1.4. Az alapítói jogok gyakorlója Név: Emberi Erőforrások Minisztere Címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Klapka u. 1. TECHNIKA HÁZA szakorvosi rendelők o 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 1. Markhot Ferenc Kórház Krónikus Belgyógyászati o Bélapátfalva, IV. Béla út 3. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: Bélapátfalva, Egészségügyi Központ Alapító Okirat kelte: 2013.december 30. Száma: /3013/JOGI (GYEMSZI/ /2013) E/301-1/2014

3 OLDAL: 3/ A kórház jogállása és gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Engedélyezett dolgozói létszám: 1485 fő A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest, Diós árok A Kórház vezetésének rendje: Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a döntések, amelyeket az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. az alapító hatáskörébe utal. A középirányító szerv az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 2. m.) pontja alapján a 2/A. -ban meghatározott jogokat gyakorolja. A kórházat a főigazgató vezeti, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja. A munkáltatói jogkör a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített módon adható tovább. A főigazgató munkáját tanácsadóként az Igazgatói Tanács segíti, döntéseit előkészíti, melynek tagjai: orvosigazgató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, rendelőintézet igazgató, vezető jogtanácsos. Az Igazgatói Tanács a főigazgató döntéseit előkészítő és munkáját segítő tanácsadó szerv. A főigazgatót döntéseinek meghozatala során az igazgatói tanács véleménye nem köti. A munkáltatói jogok gyakorlása: Az Emberi Erőforrások Minisztere által alapított költségvetési szerv valamennyi, az alapító okiratban meghatározott telephelyén, valamint a székhelyén foglalkoztatott munkavállalója (közalkalmazottja) vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogokat (a munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés módosításával, a munkaszerződés megszüntetésével kapcsolatos jogokat) a költségvetési szerv mindenkori főigazgatója jogosult, illetve köteles gyakorolni, azzal, hogy a gazdasági igazgató felett a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint a díjazás megállapítása munkáltatói jogokat a fenntartó, az egyéb munkáltatói jogokat a Főigazgató gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogokon kívüli jogköröket (a munkavállalók feletti utasítási és ellenőrzési jog gyakorlása) a munkakörnek megfelelő szakmai besorolás (orvos-

4 OLDAL: 4/85. szakma, ápolás-szakma, gazdasági és egyéb szakma) szerinti, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott illetékes és a költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló mindenkori szakmai igazgató (orvos-igazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató, rendelőintézeti igazgató) gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egység valamennyi munkavállalója felett. A költségvetési szerv mindenkori orvos-igazgatója, ápolási-igazgatója, rendelőintézeti igazgatója, a minőségirányítási osztály munkavállalói, a jogi iroda munkavállalói és a sajtókapcsolatokért felelős munkavállalója felett valamennyi munkáltatói jogkört a költségvetési szerv mindenkori főigazgatója gyakorolja Képviseleti jog. A költségvetési szervet általános képviseleti joggal önállóan képviseli a főigazgató. A képviseletre jogosult személy aláírási joga, a pénzügy, gazdasági ellenjegyzést követően önálló. Az aláírás akként történik, hogy a költségvetési szerv kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét aláírja A költségvetési szerv működési köre: A működési engedélyben meghatározott ellátási terület A kórház tevékenységi körei a.) A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. b.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. Ellátási területén feladata a járó-és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából- Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelme, orvostudományi alap és alkalmazott kutatás végzése.

5 OLDAL: 5/85. c.) A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: Fekvőbeteg ellátás d.) A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Gyógyszer kiskereskedelem Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Foglalkozás-egészségügyi ellátás Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Egészségügyi szakmai képzés e.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30 %-át Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség A évi CLII. törvény 1. -a előírja, hogy az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett nyilatkozatot tesz a törvény által meghatározott esetekben, a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett: e) az a közszolgálatban nem álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult ea) a költségvetési intézmény által lefolytatott közbeszerzési eljárásban,

6 OLDAL: 6/85. eb) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, illetve támogatási pénzeszköz juttatásánál, ec) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy ed) állami, önkormányzati, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítványi támogatások felhasználásának vizsgálata, valamint a felhasználással való elszámoltatás során. A vagyonnyilatkozat tétel részletes szabályait külön Szabályzat tartalmazza. A szabályzat előírásait alkalmazni kell a Markhot Ferenc Oktatókórház és ben a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező vezetőkre, így: 1. az intézmény első számú vezetőjére, 2. annak nevesített helyettesére, 3. a gazdasági igazgatóra, 4. annak helyetteseként a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetőjére, az 5. utalványozási jogkörrel rendelkező dolgozókra, 6. valamint minden olyan beosztású dolgozójára, aki az e pontban felsorolt feladatokat a vagyonnyilatkozat elkészítésének tárgyévében végzi az intézményben. 2. A KÓRHÁZ FELVEVŐ TERÜLETE A 7. Melléklet tartalmazza. A felvevőterület szakmacsoportos meghatározása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján található. 3. A KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Kórház tevékenységeinek csoportosítása: - Igazgatás - Gyógyító-megelőző ellátás - Gazdasági-műszaki ellátás

7 OLDAL: 7/ Igazgatás főigazgató (aki jogosult a főigazgató főorvosi cím használatára) Szakmai igazgatók: orvos igazgató, ápolási igazgató gazdasági igazgató, rendelőintézet igazgató Főigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek és munkakörök: Minőségirányítási Osztály Intézeti Adatvédelmi felelős Jogi iroda (jogtanácsosok) PR/sajtókapcsolatok Titkárság Humánerőforrás Logisztikai Csoport Belső ellenőrzés Kontrolling csoport Az Intézeti Adatvédelmi felelős alá rendelve végzi tevékenységét: Háttérter. adatv. felelős Klinikai. adatv. felelős Inform. adatv. felelős Orvos-igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, bizottságok Finanszírozási Csoport Kórházi Etikai Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Orvosi szakkönyvtár Tudományos Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság Intézeti Kutatásetikai Bizottság Sugárvédelmi Szolgálat ONKOTEAM Klinikai adatvédelmi felelős

8 OLDAL: 8/ Orvos-igazgatóhoz tartozó betegellátó osztályok, egységek felsorolás kiegészül a következővel: Belgyógyászati Osztály Sürgősségi Betegellátó Osztály SBO Rehabilitációs Osztály Kardiológiai Osztály Sebészeti és Érsebészeti Osztály Traumatológiai-Ortopédiai Mátrix KAIBO és Központi Műtő Urológiai Osztály Szülészet - Nőgyógyászati Osztály Onkotherápia Csecsemő, Gyermekgyógyászat és Neonatológia Fül-Orr-Gégészeti Osztály Szemészeti Osztály Neurológiai Osztály Reumatológiai Osztály Infektológiai Osztály Psychiátriai és Addiktológiai Osztály Pathologiai Osztály Gyógyszertár Központi laboratórium Radiológiai Osztály Izotóp Diagnosztikai Osztály Higiéniai Osztály Gyógyszertár Krónikus Belgyógyászati Osztály Ápolási igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, munkakörök, Szakdolgozók,, eü, adminisztrátorok Fekvőbetegellátó osztályok főnővérei és szakdolgozói Diagnosztikus osztályok osztályos felelős asszisztensei és szak dolgozói i főnővér és asszisztensek Gondozóintézetek felelős asszisztensei és (szak) asszisztensek Dietetikai csoport Hospice osztály Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Takarítás Tom Controll Zrt Betegszállítási csoport Szociális munkás

9 OLDAL: 9/ Gazdasági igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, feladatok Pénzügyi és Számviteli Osztály Leltározási csoport Műszaki Üzemeltetési Osztály Élelmezési Osztály Szakipar (műszerészek, villanyszerelők, csőszerelők, lakatosok, kőművesek, festők, asztalosok) Kazánfűtők, Diszpécserek, Vagyonvédelem, Létesítményfenntartás (liftkezelők, parkosok, recepciósok) Informatikai és Dokumentációs osztály Ügyiratkezelési csoport Betegfelvételi csoport és Kórlaptár Számítástechnikai adatvédelmi felelős Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport Telefonközpont Beruházási és Beszerzési Osztály Gazdálkodási csoport Raktározási csoport Logisztikai csoport Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Osztály Bér és Munkaügyi Osztály i igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek Szakrendelők Gondozók o Tüdőbeteg Gondozó o Addiktológiai Gondozó és drogambulancia o Psychiátriai Gondozó o Gyermekpszichiátriai gondozó o Onkológiai Gondozó o Bőr és Nemibeteg Gondozó Foglalkozás-egészségügyi ellátás Mozgó Szakorvosi Szolgálatok

10 OLDAL: 10/ Család és Nővédelmi Tanácsadó Járóbeteg (diagnosztikai) kódkarbantartó felelős 3.2 Igazgatáshoz tartozó munkaszervezeti egységek főbb feladatai Főigazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Minőségirányítási Osztály feladata A belső minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és minőségfejlesztés folyamatos végzése, szervezése és irányítása a kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer kiépítésén és működtetésén keresztül. Belső szabályozó dokumentumok (szabályzatok, utasítások, rendelkezések, intézkedések) kiadás előtti minőségügyi felülvizsgálata, véleményezése. A kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer irányítása, A kórház belső minőségbiztosításának, minőségellenőrzésének és minőségfejlesztésének összehangolása, Intézeti Adatvédelmi Felelős feladata A kórház Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzatának érvényesítése. Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. Ellenőrzi az adatkezeléssel megbízott személyek adatkezeléssel összefüggő tevékenységét. Biztosítja az adatkezelő személyek adatkezelési oktatását. Segíti és irányítja a szakterületi és az osztályos adatvédelmi felelősök adatvédelmi munkáját Jogi iroda (jogtanácsosok) feladata Szabályzatok, utasítások, belső rendelkezések, intézkedések, továbbá beszerzői, vállalkozási, megbízási, kutatási, szállítási, közreműködői és egyéb szerződések jogi előkészítése, véleményezése. Peres és peren kívüli általános jogi képviselet. Közreműködés panaszügyek kivizsgálásában, válasziratok előkészítése. Kapcsolattartás a költségvetési szerv által megbízott ügyvédekkel PR és sajtókapcsolatokért felelős feladata a) kezeli a kórház rendezvényeit, elkészíti azok forgatókönyveit és lebonyolítja az eseményeket, b) a kórházi rendezvények PR támogatása, c) részt vesz a kórház arculatának a kialakításában d) szerkeszti a kórházi újságot, (Markhot Hírlevél) valamint elvégzi annak nyomdai előkészítését, e) háziorvosi elektronikus hírlevelet szerkeszt és juttat el a címzettekhez, f) kríziskommunikációs forgatókönyvet készít,

11 OLDAL: 11/85. g) ápolja a beteg és a lakossági kapcsolatokat, h) a kórház jó hírnevét a pozitívumok kommunikálásával erősíti, i) a kórház szakmai projektjei PR stratégiáját kidolgozza, j) kiépíti, ápolja a sajtókapcsolatokat, biztosítja a kétoldalú információ áramlást, k) sajtótájékoztatókat szervez negyedévente illetve igény szerint, l) motivációs sajtó anyagokat készít a kórház tevékenységéről, szakmai munkájáról, m) image építéshez kapcsolódóan tanácsokat ad, n) igény szerint sajtó kampánytervet készít, o) szakmai kiadványokba szükség szerint hirdetéseket szervez, p) a kórház honlapjának tartalmi véleményezése, q) marketing akciók PR támogatását végzi, r) a kórház társadalmi, civil kapcsolatait szervezi, ápolja Titkárság feladata A Kórház igazgatóság ügyiratainak kezelése, nyilvántartása. A Kórház igazgatósági munkatervek (Főorvosi Értekezlet, Igazgatói Tanács stb.) nyilvántartása, határidők ellenőrzése. Jegyzőkönyvvezetés és nyilvántartás. Reprezentáció kezelése. PR tevékenységekben közreműködés. Testületi ülések szervezése, előkészítése Humánerőforrás Logisztikai Csoport feladata A dolgozók alkalmazásával kapcsolatos ügyek intézése. A munkáltatói jogkör gyakorló részére a létszám helyzet folyamatos elemzése és javaslatok készítése Kontrolling csoport feladata Éves gazdasági tervek, ill. terv-tény elemzések készítése. A bevitt teljesítmény adatok (járó- és fekvő), - kontrolling szempontból történő-, összerendezése, feldolgozása, értékelése, elemzése révén a Finanszírozási csoport által feldolgozott adatokra alapozva - a jövőre vonatkozóan terv készítése. A teljesítmény adatok kontrolling rendszerbe történő beillesztése. A gazdasági terv-tényadatok elemzése révén folyamatosan információt szolgáltat a kórházi menedzsmentnek a stratégiai döntésekhez. Folyamatos kapcsolatot tart a kórház gazdálkodó egységeivel, a kórház racionálisabb, költséghatékonyabb működése érdekében. A kórház kontrolling rendszerének kialakítása, koordinálása. Részvétel a számlatükör költséghelyeinek és költségviselőinek kialakításában. Osztályszintű fedezetek számítása. Költségfelosztásra javaslat készítése. Gondoskodik arról, hogy a kórházvezetés számára vezetést segítő elemzések készüljenek, mind a klinikai, mind a műszaki tevékenységeket illetően. Naponta tételes orvosi esetszám-jelentés küldése az Intézeti Járóbeteg Ellátás Igazgatója felé. Az ÁNTSZ működési engedélyezési eljárások előkészítése, lefolytatása és dokumentálása. Kódfelelősök felügyelete.

12 OLDAL: 12/85. A kódolás, finanszírozási jelentés és visszajelentés ellenőrzésének felügyelete. Osztályos kódfelelősökkel a finanszírozási csoport tartja a kapcsolatot, és a kódellenőrzések során tett javaslatok elfogadásában van első sorban szerepük. Figyelemmel kíséri és összegzi az osztályok által jelzett folyamatokat, az általánosítható tapasztalatok alapján a felmerült problémák megoldására intézkedési javaslatot készít az orvosigazgatónak. A csoport felügyelete alatt működő Kódfelelősök feladata az Adatlap -ok tételes ellenőrzése a fekvőbeteg osztályokon. A visszakapott hibalisták osztályok általi javításának segítése, ellenőrzése. Felügyeli a kódolások szabályosságát és kódfelelősök munkáját. A havi fekvő betegek olyan szintű ellenőrzését, melyekre plusz bevételt eredményező javítás lehetséges javaslatot tesz, osztályos kódoló orvos általi jóváhagyást követően a finanszírozási csoport javítja Belső ellenőrzés feladata A belső ellenőrzés független tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát. A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében többek között információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatja Orvos-igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Finanszírozási Csoport feladata A kórház által végzett finanszírozási szerződéshez kapcsolódó finanszírozási feladatok ellátása. Az intézmény teljesítmény jelentéseinek OEP/Nemzeti Rákregiszter felé történő jelentése. Finanszírozási jelentések előkészítése, hibalisták készítése és javítása, visszajelentés ellenőrzése, korrekciós jelentések elkészítése. Folyamatos kommunikáció az osztályokkal, szakrendelésekkel, mely a mind optimálisabb bevételi lehetőségeket célozza. Az intézeti teljesítményekkel kapcsolatos belső és külső adatszolgáltatási tevékenységek elvégzése. Az intézeti fekvő-, és járóbeteg teljesítmények tervezése a teljesítmények figyelése, elemzése, értékelése és ezekről a felsővezetés tájékoztatása. Kódolással kapcsolatos segítség nyújtás, kódkarbantartás nyomon követése Kórházi Etikai Bizottság feladata A kórházon belül felmerülő etikai ügyekben állásfoglalás adása és a betegjogok érvényesítésében való közreműködés. A szerv- és szövetátültetés e törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása.

13 OLDAL: 13/ Esélyegyenlőségi Bizottság feladata A kórház-rendelőintézet esélyegyenlőségi terve alapján a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek pontos számának felmérése, bérhelyzetének vizsgálata, elemzése, összevetése a nem hátrányos helyzetű munkavállalók bérhelyzetével (pl. nők-férfiak bére azonos munkakörben). A bizottság feladata továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalók munkakörülményeinek vizsgálata, a munkavállalók munkavédelmi helyzetének elemzése, és a 40 év feletti munkavállalók fizikai és egészségügyi igényeinek elősegítése. Az Esélyegyenlőségi Bizottság foglalkozik az esélyegyenlőséget segítő képzési, továbbképzési feladatok, foglalkoztatás feltételeit érintő feladatok, gyermekneveléssel kapcsolatos kedvezmények, és a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok részére nyújtandó támogatások kérdéseivel is Intézeti Kutatásetikai Bizottság feladata A Kutatásetikai Bizottság tevékenységének szabályozása, és a tudományos kutatásban résztvevők emberi jogainak, biztonságának és jólétének védelme. Kutatási jellegű szerződéseknél etikai vélemény adása. A kórházban folyó gyógyszervizsgálatok felügyelete ONKOTEAM feladata A Markhot Ferenc Oktatókórház és ben folyó daganatos betegellátás, prevenció, diagnosztikai, terápia, gondozás, rehabilitáció, hospice feltételeinek biztosítása az orvostudomány mindenkori állásának megfelelően, a magyarországi körülmények között a megvalósítható legmagasabb szinten. Az egyes betegek vonatkozásában az optimális ellátás sokszakmás konzíliumként történő megválasztása. Az onkológiai ellátás fejlesztése terén a kórház vezetése számára szakmai tanácsadás Tudományos Bizottság feladata A kórház orvosainak és egyéb diplomásainak, szakdolgozóinak tudományos munkáját összehangolja, felügyeli. Feladata elősegíteni a fiatal kutatók tudományos előmenetelét és Ph.D fokozat megszerzésének feltételeit. Tudományos kérdésekben, osztályvezetői kinevezésekben, valamint alorvosi, adjunktusi, főorvosi és osztályvezetői képzésekkel kapcsolatosan véleményez. Szervezi a kórházi tudományos előadásokat, üléseket. Kapcsolatot tart a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel (Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum). Koordinálja az oktatási feladatokat a Bér és Munkaügyi Osztály bevonásával Gép - Műszerügyi Bizottság az SZVT keretében működik

14 OLDAL: 14/ Gyógyszerterápiás Bizottság feladata Elősegíti a korszerű és költséghatékony gyógyszerelés megvalósítását. Ellátja a korábban működő Antibiotikum Bizottság feladatait. Rendszeresen felülvizsgálja, módosítja a kórházi gyógyszer alaplistát Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság feladata A kórházban a higiénés járványügyi munkák hatékonyságának fokozása és a megfelelő antibiotikum politika kialakítása érdekében Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működik a 20/2009 Eü. M.rendelet szerint. A bizottság elnöke a kórház orvos igazgatója, titkára az Infekciókontroll Csoport (mely az Higiéniai Osztályon belül működik) vezető főorvosa. Az üléseket a bizottság titkára készíti elő Ápolási igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Dietetikus szolgálat feladata A betegek gyógyulását elősegítő legkorszerűbb dietoterápia megvalósítása. A fekvőbetegek részére a kezelőorvos által előírt diéta biztosítása és diétás szaktanácsadás. Ellenőrzik a betegek részére történő ételkészítést dietetikai és minőségi szempontból, valamint a betegek étkeztetését. Feladatait központi szolgálatként látja el Hospice osztály feladata A haldokló betegek gondozása (hospice ellátás). A hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő betegek testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése Betegszállító- és házimentő szolgálat feladata A betegek, valamint a halottak szállítása a gyógyintézet épülettömbjein belül betegtoló kocsival, a gyógyintézet épülettömbjei/telephelyei között házi mentő gépkocsival történik. A folyamatos, biztonságos, zavartalan szállítás a nap 24 órájában a Betegszállító és Házimentő Szolgálat feladata. A betegeket az elrendelt időben az elrendelt helyre kötelesek állapotuknak megfelelő szállítóeszközzel elszállítani. A feladatokat Központi szolgálat látja el Szociális munkás feladata A fekvőbetegek szociális ügyeinek folyamatos intézése, a felnőtt védelmi, gyermekvédelmi szociális gondoskodás szervezése, segítése.

15 OLDAL: 15/85. Szociális szempontból segítségre szoruló betegek életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén a legmegfelelőbb gondozási forma kiválasztása. Az osztályok, szervezeti egységek részletes feladatait és működési rendjét működési szabályzatuk tartalmazza Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Munkavégzés helyszínei: Eger, Knézich K. u Eger, Fürdő u. 4. Kötelezően ellátott osztályok: I. Traumatológiai osztály, Orthopédiai osztály, Sebészeti osztály, Neurológiai osztály, Belgyógyászati osztály, Kardiológiai osztály II. Rehabilitációs osztály, újszülött-gyermek és ifjúsági osztály III. Reumatológiai osztály gyógyfürdő IV. járóbeteg fizioterápiás (gyógytorna, fizikoterápia, masszázs) szakrendelések V. Szükség esetén ellátás biztosítása a kötelező ellátási területen felül is.(pl.: szemészet, urológia, stb.) Alaptevékenység: A Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat önállóan működve valamennyi orvosi szakma fizioterápiás ellátását interdiszciplinárisan végzi. A Szolgálat ellátja a szakorvos írásbeli elrendelése alapján, az egészségügyi intézmény fekvőbeteg osztályait és fogadja a járóbetegeket, akik a szakellátás betegeiből tevődnek össze. Korlátozott számú kezelést háziorvos is elrendelhet. Fizikoterápiás szakasszisztens: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógymasszőr: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógytornász feladat: Valamennyi fizioterápiás kezelés végzésére jogosultak, az orvosi diagnózis és gyógytorna javallat alapján a kezelés beállítását a funkcionális diagnózis, állapotfelmérés, a kezelési cél és terv meghatározása után önállóan végzik, járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon. Fekvőbeteg osztályon szükség esetén, a tornatermi foglalkozások mellett, a beteg ágyánál végzi a kezelést. Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig (munkahelyén szakfeladat ellátása napi 6 óra+20 perc ebédidő) azaz + óra 20 perc, helyettesítés esetén heti 36 óra azaz napi 7 óra 12 perc

16 OLDAL: 16/85. Gyógytornász: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Fizikoterápiás asszisztens: Munkaidő: heti 40 óra hétfőtől péntekig Gyógymasszőr: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Gazdasági igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata A gyógyintézet pénzgazdálkodási tevékenységének lebonyolítása. A jogszabályokban előírt könyvviteli- és számviteli beszámolási kötelezettségek teljesítése. A gyógyintézet vagyoni védelméhez kapcsolódó rendszeres, illetve eseti vagyonfelmérések elvégzése Műszaki Üzemeltetési Osztály feladata A gyógyintézet ingatlanai, létesítményei, épületgépészeti berendezései biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. A gyógyintézet teljes körű energiagazdálkodási feladatainak ellátása. Gondoskodik az orvos-szakmai igényeknek megfelelő rövid-, közép- és hosszú távú műszaki fejlesztési tervek kidolgozásáról. Továbbá a kórháznál a gépek, műszerek biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. Felelős a társadalmi és személyi tulajdon védelméért, a munkafegyelem, közrend, közbiztonság betartásáért és ellenőrzéséért. A gyógyintézet telephelyein a személyi és gépjárműforgalom irányításáért, a betegellátást közvetve szolgáló hírközlési és információs feladatok ellátásáért. A parkfenntartási feladatok irányítása. Orvos-nővérszállás, bérlemények folyamatos üzemeltetése. A helyiség-gazdálkodási feladatok ellátása Beruházási és Beszerzési Osztály feladata A kórház területén a teljes körű tárgyi eszköz, immateriális javak és a forgóeszközök között nyilvántartott anyagok, valamint a szolgáltatások beszerzése. A gyógyintézeti szintű szállítási feladatok (személy, teher, belső, külső) ellátása, koordinálása. Vertikális szállítás. Raktározási feladatok ellátásáról gondoskodik, beleértve a betegruha-raktár működtetését.

17 OLDAL: 17/85. Gondoskodik a gyógyintézet teljes körű textilellátásáról. (A tisztítás, mosás, varrás és csere lebonyolítása a tevékenységi körébe tartozik. ) Informatikai és Dokumentációs Osztály feladata Az Oktatókórház és rendelőintézet betegfelvételi, dokumentációs és iratkezelési tevékenységének koordinálása, teljesítése, összhangban az egészségügyi adatvédelmi szabályok előírásaival. Egészségügyi adatkezelési tevékenység. A kórház dokumentációs, valamint informatikai tevékenységének ellátása, egészségügyi statisztikai feladatok, teljesítése. Az osztályhoz tartozó Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport útján feladata a hardver, szoftver felügyelet és karbantartás, valamint a számítógépes hálózat felügyelete. Feladata a gyógyintézeti hálózat, számítástechnikai eszközök vírusvédelme. A kórházi számítógépes hálózat működtetése. A kórházi telefonközpont üzemeltetése. Az osztály egységei: o Ügyirat kezelési csoport o Betegfelvételi csoport és Kórlaptár o Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport o Telefonközpont Élelmezési Osztály A Kórház beteg, alkalmazotti és vendég élelmezésének teljes körű ellátása Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Osztály feladata A szakterület szerinti felsőbb hatósági, valamint jogszabályban és szabványban foglalt előírások betartásának biztosítása, az előírások érvényesülésének betartatása és rendszeres ellenőrzése. Az óvórendszabályokról a dolgozók kioktatása és a munkahelyi oktatások koordinálása Bér és Munkaügyi Osztály A dolgozók munkaügy-, bérszámfejtés-, oktatás-, társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeinek intézése. A bérgazdálkodás területén a költségvetés tervezetének és a beszámolóknak az elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása. Munkába járáshoz szükséges utazási költségtérítéssel kapcsolatos teendők végrehajtása.

18 OLDAL: 18/ Gyógyító-megelőző ellátás szervezeti tagozódása - Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók - Központosított diagnosztikai, therápiás valamint egyéb osztályok és szakrendeléseik - Önállóan működő szakrendelések és gondozók - Gyógyító-megelőző szolgálatok Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók Belgyógyászati Osztály I-es Belgyógyászati részleg Új Beltömb épülete o Nephrológiai részleg o Gastroenterológiai részleg o sz. Belgyógyászati szakrendelés o Nephrológiai szakrendelés o Diabetológiai szakrendelés o Gastroenterológiai szakrendelés o Endoscopos szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő gastroenterológus szakorvos + 1 fő gastroenterológus asszisztens Belgyógyászati Osztály II-es Belgyógyászati részleg Hotel Épület IV. emelet o Endokrinológiai részleg o Haematológiai részleg o Haematológiai haemostaseológiai szakrendelés o Angiológiai szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok.

19 OLDAL: 19/85. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Sürgősségi Betegellátó Osztály Munkarend: Orvosok, Szakdolgozók, adminisztrátorok, betegszállítók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás. Főnővér, leltárkezelő: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Rehabilitációs Osztály o Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés o Megyei beszédgondozó Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő orvos készenléti szolgálat Kardiológiai Osztály o Koronária - őrző részleg o Kardiológiai IV. szakrendelés o Kerékpár - ergometriás laboratórium o Szívultrahang laboratórium

20 OLDAL: 20/85. Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Sebészeti és Érsebészeti Osztály o Érsebészeti részleg o Érsebészeti szakrendelés o Proktológiai szakrendelés o Általános sebészeti szakrendelés o Mellkassebészeti szakrendelés o Emlő szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő orvosi készenlét Traumatológiai-Ortopédia Mátrix Traumatológia o Traumatológiai fekvőbeteg profil o Kézsebészeti profil o Kézgondozó szakrendelés o Traumatológiai szakrendelés I. II. III. o Emelt szintű hotelszobás részleg o SBO Traumatológiai Ambulancia Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1/95 DÁTUM: 2011/12/08/ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú SZABÁLYZAT Hatályba lépés: lép: 2011-09-19. KIADÁS: 001 Iktatószám: A/2188-1/11 A 2010/I. És a 2011/I sz. Módosításokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 6 1.1.1. Az intézmény azonosító adatai... 6 1.1.2. Az intézmény működési köre... 6 1.1.3. Az intézmény gazdálkodási besorolása...

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2015. augusztus 04. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5. oldal II. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 8. oldal 2.1. Főigazgató 8. oldal 2.2. Orvos igazgató 10. oldal 2.3. Ápolási igazgató 12. oldal

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma:

Módosító okirat. Okirat száma: Okirat száma: Módosító okirat A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2014 június 30. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22.

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22. J a v a s l a t az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2012. november 22. Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT INTÉZETI BELSŐ SZABÁLYZAT Készítette: 2014.04.07. Jogi szempontból ellenőrizte: Minőségügyi szempontból ellenőrizte: Dr. Gazdik Nóra jogtanácsos Dr. Rozonics

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 4081 4376. OLDAL 2012. március 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Felső-Szabolcsi Kórház (a továbbiakban: Intézmény), Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) célja, hogy

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket.

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Szakrendelő megnevezése i / betegfogadási idő : személyesen a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben