SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos 3 Koordinátor i ig. Minőségirányítási ov. Gazdasági ig. Ápolási ig. További kiosztandó példány: Szervezeti egység / dolgozó 1 Valamennyi szervezeti egység Intraneten 1 GYEMSZI Példányszám Példányszám Szervezeti egység / dolgozó A módosult Változat Adminiszt- száma Hatályba lép által érintett helyek (pontok, oldalszámok...) rálta Koordinátor: Minőségügyi felülvizsgáló: Kiadmányozó: Dr. Prokaj Rudolf Dr. Tombácz Imre Dr. Fűtő László vezető jogtanácsos minőségirányítási főigazgató főorvos osztályvezetõ

2 OLDAL: 2/ A ALAPADATAI 1.1. Elnevezés, székhely és telephely: A költségvetési szerv neve: Markhot Ferenc Oktatókórház és A költségvetési szerv rövidített neve: Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Egyedi Azonosító száma: Szervezeti és Működési Szabályzatát a GYEMSZI jóváhagyásával jogosult kiadni. 1.2 A költségvetési szerv székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u Markhot Ferenc Kórház II. 1.3 A költségvetési szerv telephelyei: 3300 Eger, Markhot Ferenc u Markhot Ferenc Kórház I Eger, Fürdő u. 2., Markhot Ferenc Kórház Gyógyfürdő - Rheuma Osztály 3300 Eger, Klapka u. 14. Markhot Ferenc Kórház Tüdőbeteggondozó 3300 Eger, Széchenyi u. 46. Markhot Ferenc Kórház Orvos-Nővérszálló Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Szálloda u HOTEL -PARK Welness Szálloda és Konferencia Központ, Balneo-fizikoterápiás Szakrendelő 1.4. Az alapítói jogok gyakorlója Név: Emberi Erőforrások Minisztere Címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Klapka u. 1. TECHNIKA HÁZA szakorvosi rendelők o 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 1. Markhot Ferenc Kórház Krónikus Belgyógyászati o Bélapátfalva, IV. Béla út 3. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: Bélapátfalva, Egészségügyi Központ Alapító Okirat kelte: 2013.december 30. Száma: /3013/JOGI (GYEMSZI/ /2013) E/301-1/2014

3 OLDAL: 3/ A kórház jogállása és gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Engedélyezett dolgozói létszám: 1485 fő A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest, Diós árok A Kórház vezetésének rendje: Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a döntések, amelyeket az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. az alapító hatáskörébe utal. A középirányító szerv az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 2. m.) pontja alapján a 2/A. -ban meghatározott jogokat gyakorolja. A kórházat a főigazgató vezeti, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja. A munkáltatói jogkör a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített módon adható tovább. A főigazgató munkáját tanácsadóként az Igazgatói Tanács segíti, döntéseit előkészíti, melynek tagjai: orvosigazgató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, rendelőintézet igazgató, vezető jogtanácsos. Az Igazgatói Tanács a főigazgató döntéseit előkészítő és munkáját segítő tanácsadó szerv. A főigazgatót döntéseinek meghozatala során az igazgatói tanács véleménye nem köti. A munkáltatói jogok gyakorlása: Az Emberi Erőforrások Minisztere által alapított költségvetési szerv valamennyi, az alapító okiratban meghatározott telephelyén, valamint a székhelyén foglalkoztatott munkavállalója (közalkalmazottja) vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogokat (a munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés módosításával, a munkaszerződés megszüntetésével kapcsolatos jogokat) a költségvetési szerv mindenkori főigazgatója jogosult, illetve köteles gyakorolni, azzal, hogy a gazdasági igazgató felett a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint a díjazás megállapítása munkáltatói jogokat a fenntartó, az egyéb munkáltatói jogokat a Főigazgató gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogokon kívüli jogköröket (a munkavállalók feletti utasítási és ellenőrzési jog gyakorlása) a munkakörnek megfelelő szakmai besorolás (orvos-

4 OLDAL: 4/85. szakma, ápolás-szakma, gazdasági és egyéb szakma) szerinti, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott illetékes és a költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló mindenkori szakmai igazgató (orvos-igazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató, rendelőintézeti igazgató) gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egység valamennyi munkavállalója felett. A költségvetési szerv mindenkori orvos-igazgatója, ápolási-igazgatója, rendelőintézeti igazgatója, a minőségirányítási osztály munkavállalói, a jogi iroda munkavállalói és a sajtókapcsolatokért felelős munkavállalója felett valamennyi munkáltatói jogkört a költségvetési szerv mindenkori főigazgatója gyakorolja Képviseleti jog. A költségvetési szervet általános képviseleti joggal önállóan képviseli a főigazgató. A képviseletre jogosult személy aláírási joga, a pénzügy, gazdasági ellenjegyzést követően önálló. Az aláírás akként történik, hogy a költségvetési szerv kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét aláírja A költségvetési szerv működési köre: A működési engedélyben meghatározott ellátási terület A kórház tevékenységi körei a.) A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. b.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. Ellátási területén feladata a járó-és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából- Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelme, orvostudományi alap és alkalmazott kutatás végzése.

5 OLDAL: 5/85. c.) A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: Fekvőbeteg ellátás d.) A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Gyógyszer kiskereskedelem Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Foglalkozás-egészségügyi ellátás Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Egészségügyi szakmai képzés e.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30 %-át Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség A évi CLII. törvény 1. -a előírja, hogy az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett nyilatkozatot tesz a törvény által meghatározott esetekben, a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett: e) az a közszolgálatban nem álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult ea) a költségvetési intézmény által lefolytatott közbeszerzési eljárásban,

6 OLDAL: 6/85. eb) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, illetve támogatási pénzeszköz juttatásánál, ec) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy ed) állami, önkormányzati, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítványi támogatások felhasználásának vizsgálata, valamint a felhasználással való elszámoltatás során. A vagyonnyilatkozat tétel részletes szabályait külön Szabályzat tartalmazza. A szabályzat előírásait alkalmazni kell a Markhot Ferenc Oktatókórház és ben a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező vezetőkre, így: 1. az intézmény első számú vezetőjére, 2. annak nevesített helyettesére, 3. a gazdasági igazgatóra, 4. annak helyetteseként a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetőjére, az 5. utalványozási jogkörrel rendelkező dolgozókra, 6. valamint minden olyan beosztású dolgozójára, aki az e pontban felsorolt feladatokat a vagyonnyilatkozat elkészítésének tárgyévében végzi az intézményben. 2. A KÓRHÁZ FELVEVŐ TERÜLETE A 7. Melléklet tartalmazza. A felvevőterület szakmacsoportos meghatározása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján található. 3. A KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Kórház tevékenységeinek csoportosítása: - Igazgatás - Gyógyító-megelőző ellátás - Gazdasági-műszaki ellátás

7 OLDAL: 7/ Igazgatás főigazgató (aki jogosult a főigazgató főorvosi cím használatára) Szakmai igazgatók: orvos igazgató, ápolási igazgató gazdasági igazgató, rendelőintézet igazgató Főigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek és munkakörök: Minőségirányítási Osztály Intézeti Adatvédelmi felelős Jogi iroda (jogtanácsosok) PR/sajtókapcsolatok Titkárság Humánerőforrás Logisztikai Csoport Belső ellenőrzés Kontrolling csoport Az Intézeti Adatvédelmi felelős alá rendelve végzi tevékenységét: Háttérter. adatv. felelős Klinikai. adatv. felelős Inform. adatv. felelős Orvos-igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, bizottságok Finanszírozási Csoport Kórházi Etikai Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Orvosi szakkönyvtár Tudományos Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság Intézeti Kutatásetikai Bizottság Sugárvédelmi Szolgálat ONKOTEAM Klinikai adatvédelmi felelős

8 OLDAL: 8/ Orvos-igazgatóhoz tartozó betegellátó osztályok, egységek felsorolás kiegészül a következővel: Belgyógyászati Osztály Sürgősségi Betegellátó Osztály SBO Rehabilitációs Osztály Kardiológiai Osztály Sebészeti és Érsebészeti Osztály Traumatológiai-Ortopédiai Mátrix KAIBO és Központi Műtő Urológiai Osztály Szülészet - Nőgyógyászati Osztály Onkotherápia Csecsemő, Gyermekgyógyászat és Neonatológia Fül-Orr-Gégészeti Osztály Szemészeti Osztály Neurológiai Osztály Reumatológiai Osztály Infektológiai Osztály Psychiátriai és Addiktológiai Osztály Pathologiai Osztály Gyógyszertár Központi laboratórium Radiológiai Osztály Izotóp Diagnosztikai Osztály Higiéniai Osztály Gyógyszertár Krónikus Belgyógyászati Osztály Ápolási igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, munkakörök, Szakdolgozók,, eü, adminisztrátorok Fekvőbetegellátó osztályok főnővérei és szakdolgozói Diagnosztikus osztályok osztályos felelős asszisztensei és szak dolgozói i főnővér és asszisztensek Gondozóintézetek felelős asszisztensei és (szak) asszisztensek Dietetikai csoport Hospice osztály Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Takarítás Tom Controll Zrt Betegszállítási csoport Szociális munkás

9 OLDAL: 9/ Gazdasági igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, feladatok Pénzügyi és Számviteli Osztály Leltározási csoport Műszaki Üzemeltetési Osztály Élelmezési Osztály Szakipar (műszerészek, villanyszerelők, csőszerelők, lakatosok, kőművesek, festők, asztalosok) Kazánfűtők, Diszpécserek, Vagyonvédelem, Létesítményfenntartás (liftkezelők, parkosok, recepciósok) Informatikai és Dokumentációs osztály Ügyiratkezelési csoport Betegfelvételi csoport és Kórlaptár Számítástechnikai adatvédelmi felelős Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport Telefonközpont Beruházási és Beszerzési Osztály Gazdálkodási csoport Raktározási csoport Logisztikai csoport Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Osztály Bér és Munkaügyi Osztály i igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek Szakrendelők Gondozók o Tüdőbeteg Gondozó o Addiktológiai Gondozó és drogambulancia o Psychiátriai Gondozó o Gyermekpszichiátriai gondozó o Onkológiai Gondozó o Bőr és Nemibeteg Gondozó Foglalkozás-egészségügyi ellátás Mozgó Szakorvosi Szolgálatok

10 OLDAL: 10/ Család és Nővédelmi Tanácsadó Járóbeteg (diagnosztikai) kódkarbantartó felelős 3.2 Igazgatáshoz tartozó munkaszervezeti egységek főbb feladatai Főigazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Minőségirányítási Osztály feladata A belső minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és minőségfejlesztés folyamatos végzése, szervezése és irányítása a kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer kiépítésén és működtetésén keresztül. Belső szabályozó dokumentumok (szabályzatok, utasítások, rendelkezések, intézkedések) kiadás előtti minőségügyi felülvizsgálata, véleményezése. A kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer irányítása, A kórház belső minőségbiztosításának, minőségellenőrzésének és minőségfejlesztésének összehangolása, Intézeti Adatvédelmi Felelős feladata A kórház Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzatának érvényesítése. Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. Ellenőrzi az adatkezeléssel megbízott személyek adatkezeléssel összefüggő tevékenységét. Biztosítja az adatkezelő személyek adatkezelési oktatását. Segíti és irányítja a szakterületi és az osztályos adatvédelmi felelősök adatvédelmi munkáját Jogi iroda (jogtanácsosok) feladata Szabályzatok, utasítások, belső rendelkezések, intézkedések, továbbá beszerzői, vállalkozási, megbízási, kutatási, szállítási, közreműködői és egyéb szerződések jogi előkészítése, véleményezése. Peres és peren kívüli általános jogi képviselet. Közreműködés panaszügyek kivizsgálásában, válasziratok előkészítése. Kapcsolattartás a költségvetési szerv által megbízott ügyvédekkel PR és sajtókapcsolatokért felelős feladata a) kezeli a kórház rendezvényeit, elkészíti azok forgatókönyveit és lebonyolítja az eseményeket, b) a kórházi rendezvények PR támogatása, c) részt vesz a kórház arculatának a kialakításában d) szerkeszti a kórházi újságot, (Markhot Hírlevél) valamint elvégzi annak nyomdai előkészítését, e) háziorvosi elektronikus hírlevelet szerkeszt és juttat el a címzettekhez, f) kríziskommunikációs forgatókönyvet készít,

11 OLDAL: 11/85. g) ápolja a beteg és a lakossági kapcsolatokat, h) a kórház jó hírnevét a pozitívumok kommunikálásával erősíti, i) a kórház szakmai projektjei PR stratégiáját kidolgozza, j) kiépíti, ápolja a sajtókapcsolatokat, biztosítja a kétoldalú információ áramlást, k) sajtótájékoztatókat szervez negyedévente illetve igény szerint, l) motivációs sajtó anyagokat készít a kórház tevékenységéről, szakmai munkájáról, m) image építéshez kapcsolódóan tanácsokat ad, n) igény szerint sajtó kampánytervet készít, o) szakmai kiadványokba szükség szerint hirdetéseket szervez, p) a kórház honlapjának tartalmi véleményezése, q) marketing akciók PR támogatását végzi, r) a kórház társadalmi, civil kapcsolatait szervezi, ápolja Titkárság feladata A Kórház igazgatóság ügyiratainak kezelése, nyilvántartása. A Kórház igazgatósági munkatervek (Főorvosi Értekezlet, Igazgatói Tanács stb.) nyilvántartása, határidők ellenőrzése. Jegyzőkönyvvezetés és nyilvántartás. Reprezentáció kezelése. PR tevékenységekben közreműködés. Testületi ülések szervezése, előkészítése Humánerőforrás Logisztikai Csoport feladata A dolgozók alkalmazásával kapcsolatos ügyek intézése. A munkáltatói jogkör gyakorló részére a létszám helyzet folyamatos elemzése és javaslatok készítése Kontrolling csoport feladata Éves gazdasági tervek, ill. terv-tény elemzések készítése. A bevitt teljesítmény adatok (járó- és fekvő), - kontrolling szempontból történő-, összerendezése, feldolgozása, értékelése, elemzése révén a Finanszírozási csoport által feldolgozott adatokra alapozva - a jövőre vonatkozóan terv készítése. A teljesítmény adatok kontrolling rendszerbe történő beillesztése. A gazdasági terv-tényadatok elemzése révén folyamatosan információt szolgáltat a kórházi menedzsmentnek a stratégiai döntésekhez. Folyamatos kapcsolatot tart a kórház gazdálkodó egységeivel, a kórház racionálisabb, költséghatékonyabb működése érdekében. A kórház kontrolling rendszerének kialakítása, koordinálása. Részvétel a számlatükör költséghelyeinek és költségviselőinek kialakításában. Osztályszintű fedezetek számítása. Költségfelosztásra javaslat készítése. Gondoskodik arról, hogy a kórházvezetés számára vezetést segítő elemzések készüljenek, mind a klinikai, mind a műszaki tevékenységeket illetően. Naponta tételes orvosi esetszám-jelentés küldése az Intézeti Járóbeteg Ellátás Igazgatója felé. Az ÁNTSZ működési engedélyezési eljárások előkészítése, lefolytatása és dokumentálása. Kódfelelősök felügyelete.

12 OLDAL: 12/85. A kódolás, finanszírozási jelentés és visszajelentés ellenőrzésének felügyelete. Osztályos kódfelelősökkel a finanszírozási csoport tartja a kapcsolatot, és a kódellenőrzések során tett javaslatok elfogadásában van első sorban szerepük. Figyelemmel kíséri és összegzi az osztályok által jelzett folyamatokat, az általánosítható tapasztalatok alapján a felmerült problémák megoldására intézkedési javaslatot készít az orvosigazgatónak. A csoport felügyelete alatt működő Kódfelelősök feladata az Adatlap -ok tételes ellenőrzése a fekvőbeteg osztályokon. A visszakapott hibalisták osztályok általi javításának segítése, ellenőrzése. Felügyeli a kódolások szabályosságát és kódfelelősök munkáját. A havi fekvő betegek olyan szintű ellenőrzését, melyekre plusz bevételt eredményező javítás lehetséges javaslatot tesz, osztályos kódoló orvos általi jóváhagyást követően a finanszírozási csoport javítja Belső ellenőrzés feladata A belső ellenőrzés független tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát. A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében többek között információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatja Orvos-igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Finanszírozási Csoport feladata A kórház által végzett finanszírozási szerződéshez kapcsolódó finanszírozási feladatok ellátása. Az intézmény teljesítmény jelentéseinek OEP/Nemzeti Rákregiszter felé történő jelentése. Finanszírozási jelentések előkészítése, hibalisták készítése és javítása, visszajelentés ellenőrzése, korrekciós jelentések elkészítése. Folyamatos kommunikáció az osztályokkal, szakrendelésekkel, mely a mind optimálisabb bevételi lehetőségeket célozza. Az intézeti teljesítményekkel kapcsolatos belső és külső adatszolgáltatási tevékenységek elvégzése. Az intézeti fekvő-, és járóbeteg teljesítmények tervezése a teljesítmények figyelése, elemzése, értékelése és ezekről a felsővezetés tájékoztatása. Kódolással kapcsolatos segítség nyújtás, kódkarbantartás nyomon követése Kórházi Etikai Bizottság feladata A kórházon belül felmerülő etikai ügyekben állásfoglalás adása és a betegjogok érvényesítésében való közreműködés. A szerv- és szövetátültetés e törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása.

13 OLDAL: 13/ Esélyegyenlőségi Bizottság feladata A kórház-rendelőintézet esélyegyenlőségi terve alapján a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek pontos számának felmérése, bérhelyzetének vizsgálata, elemzése, összevetése a nem hátrányos helyzetű munkavállalók bérhelyzetével (pl. nők-férfiak bére azonos munkakörben). A bizottság feladata továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalók munkakörülményeinek vizsgálata, a munkavállalók munkavédelmi helyzetének elemzése, és a 40 év feletti munkavállalók fizikai és egészségügyi igényeinek elősegítése. Az Esélyegyenlőségi Bizottság foglalkozik az esélyegyenlőséget segítő képzési, továbbképzési feladatok, foglalkoztatás feltételeit érintő feladatok, gyermekneveléssel kapcsolatos kedvezmények, és a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok részére nyújtandó támogatások kérdéseivel is Intézeti Kutatásetikai Bizottság feladata A Kutatásetikai Bizottság tevékenységének szabályozása, és a tudományos kutatásban résztvevők emberi jogainak, biztonságának és jólétének védelme. Kutatási jellegű szerződéseknél etikai vélemény adása. A kórházban folyó gyógyszervizsgálatok felügyelete ONKOTEAM feladata A Markhot Ferenc Oktatókórház és ben folyó daganatos betegellátás, prevenció, diagnosztikai, terápia, gondozás, rehabilitáció, hospice feltételeinek biztosítása az orvostudomány mindenkori állásának megfelelően, a magyarországi körülmények között a megvalósítható legmagasabb szinten. Az egyes betegek vonatkozásában az optimális ellátás sokszakmás konzíliumként történő megválasztása. Az onkológiai ellátás fejlesztése terén a kórház vezetése számára szakmai tanácsadás Tudományos Bizottság feladata A kórház orvosainak és egyéb diplomásainak, szakdolgozóinak tudományos munkáját összehangolja, felügyeli. Feladata elősegíteni a fiatal kutatók tudományos előmenetelét és Ph.D fokozat megszerzésének feltételeit. Tudományos kérdésekben, osztályvezetői kinevezésekben, valamint alorvosi, adjunktusi, főorvosi és osztályvezetői képzésekkel kapcsolatosan véleményez. Szervezi a kórházi tudományos előadásokat, üléseket. Kapcsolatot tart a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel (Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum). Koordinálja az oktatási feladatokat a Bér és Munkaügyi Osztály bevonásával Gép - Műszerügyi Bizottság az SZVT keretében működik

14 OLDAL: 14/ Gyógyszerterápiás Bizottság feladata Elősegíti a korszerű és költséghatékony gyógyszerelés megvalósítását. Ellátja a korábban működő Antibiotikum Bizottság feladatait. Rendszeresen felülvizsgálja, módosítja a kórházi gyógyszer alaplistát Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság feladata A kórházban a higiénés járványügyi munkák hatékonyságának fokozása és a megfelelő antibiotikum politika kialakítása érdekében Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működik a 20/2009 Eü. M.rendelet szerint. A bizottság elnöke a kórház orvos igazgatója, titkára az Infekciókontroll Csoport (mely az Higiéniai Osztályon belül működik) vezető főorvosa. Az üléseket a bizottság titkára készíti elő Ápolási igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Dietetikus szolgálat feladata A betegek gyógyulását elősegítő legkorszerűbb dietoterápia megvalósítása. A fekvőbetegek részére a kezelőorvos által előírt diéta biztosítása és diétás szaktanácsadás. Ellenőrzik a betegek részére történő ételkészítést dietetikai és minőségi szempontból, valamint a betegek étkeztetését. Feladatait központi szolgálatként látja el Hospice osztály feladata A haldokló betegek gondozása (hospice ellátás). A hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő betegek testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése Betegszállító- és házimentő szolgálat feladata A betegek, valamint a halottak szállítása a gyógyintézet épülettömbjein belül betegtoló kocsival, a gyógyintézet épülettömbjei/telephelyei között házi mentő gépkocsival történik. A folyamatos, biztonságos, zavartalan szállítás a nap 24 órájában a Betegszállító és Házimentő Szolgálat feladata. A betegeket az elrendelt időben az elrendelt helyre kötelesek állapotuknak megfelelő szállítóeszközzel elszállítani. A feladatokat Központi szolgálat látja el Szociális munkás feladata A fekvőbetegek szociális ügyeinek folyamatos intézése, a felnőtt védelmi, gyermekvédelmi szociális gondoskodás szervezése, segítése.

15 OLDAL: 15/85. Szociális szempontból segítségre szoruló betegek életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén a legmegfelelőbb gondozási forma kiválasztása. Az osztályok, szervezeti egységek részletes feladatait és működési rendjét működési szabályzatuk tartalmazza Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Munkavégzés helyszínei: Eger, Knézich K. u Eger, Fürdő u. 4. Kötelezően ellátott osztályok: I. Traumatológiai osztály, Orthopédiai osztály, Sebészeti osztály, Neurológiai osztály, Belgyógyászati osztály, Kardiológiai osztály II. Rehabilitációs osztály, újszülött-gyermek és ifjúsági osztály III. Reumatológiai osztály gyógyfürdő IV. járóbeteg fizioterápiás (gyógytorna, fizikoterápia, masszázs) szakrendelések V. Szükség esetén ellátás biztosítása a kötelező ellátási területen felül is.(pl.: szemészet, urológia, stb.) Alaptevékenység: A Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat önállóan működve valamennyi orvosi szakma fizioterápiás ellátását interdiszciplinárisan végzi. A Szolgálat ellátja a szakorvos írásbeli elrendelése alapján, az egészségügyi intézmény fekvőbeteg osztályait és fogadja a járóbetegeket, akik a szakellátás betegeiből tevődnek össze. Korlátozott számú kezelést háziorvos is elrendelhet. Fizikoterápiás szakasszisztens: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógymasszőr: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógytornász feladat: Valamennyi fizioterápiás kezelés végzésére jogosultak, az orvosi diagnózis és gyógytorna javallat alapján a kezelés beállítását a funkcionális diagnózis, állapotfelmérés, a kezelési cél és terv meghatározása után önállóan végzik, járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon. Fekvőbeteg osztályon szükség esetén, a tornatermi foglalkozások mellett, a beteg ágyánál végzi a kezelést. Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig (munkahelyén szakfeladat ellátása napi 6 óra+20 perc ebédidő) azaz + óra 20 perc, helyettesítés esetén heti 36 óra azaz napi 7 óra 12 perc

16 OLDAL: 16/85. Gyógytornász: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Fizikoterápiás asszisztens: Munkaidő: heti 40 óra hétfőtől péntekig Gyógymasszőr: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Gazdasági igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata A gyógyintézet pénzgazdálkodási tevékenységének lebonyolítása. A jogszabályokban előírt könyvviteli- és számviteli beszámolási kötelezettségek teljesítése. A gyógyintézet vagyoni védelméhez kapcsolódó rendszeres, illetve eseti vagyonfelmérések elvégzése Műszaki Üzemeltetési Osztály feladata A gyógyintézet ingatlanai, létesítményei, épületgépészeti berendezései biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. A gyógyintézet teljes körű energiagazdálkodási feladatainak ellátása. Gondoskodik az orvos-szakmai igényeknek megfelelő rövid-, közép- és hosszú távú műszaki fejlesztési tervek kidolgozásáról. Továbbá a kórháznál a gépek, műszerek biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. Felelős a társadalmi és személyi tulajdon védelméért, a munkafegyelem, közrend, közbiztonság betartásáért és ellenőrzéséért. A gyógyintézet telephelyein a személyi és gépjárműforgalom irányításáért, a betegellátást közvetve szolgáló hírközlési és információs feladatok ellátásáért. A parkfenntartási feladatok irányítása. Orvos-nővérszállás, bérlemények folyamatos üzemeltetése. A helyiség-gazdálkodási feladatok ellátása Beruházási és Beszerzési Osztály feladata A kórház területén a teljes körű tárgyi eszköz, immateriális javak és a forgóeszközök között nyilvántartott anyagok, valamint a szolgáltatások beszerzése. A gyógyintézeti szintű szállítási feladatok (személy, teher, belső, külső) ellátása, koordinálása. Vertikális szállítás. Raktározási feladatok ellátásáról gondoskodik, beleértve a betegruha-raktár működtetését.

17 OLDAL: 17/85. Gondoskodik a gyógyintézet teljes körű textilellátásáról. (A tisztítás, mosás, varrás és csere lebonyolítása a tevékenységi körébe tartozik. ) Informatikai és Dokumentációs Osztály feladata Az Oktatókórház és rendelőintézet betegfelvételi, dokumentációs és iratkezelési tevékenységének koordinálása, teljesítése, összhangban az egészségügyi adatvédelmi szabályok előírásaival. Egészségügyi adatkezelési tevékenység. A kórház dokumentációs, valamint informatikai tevékenységének ellátása, egészségügyi statisztikai feladatok, teljesítése. Az osztályhoz tartozó Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport útján feladata a hardver, szoftver felügyelet és karbantartás, valamint a számítógépes hálózat felügyelete. Feladata a gyógyintézeti hálózat, számítástechnikai eszközök vírusvédelme. A kórházi számítógépes hálózat működtetése. A kórházi telefonközpont üzemeltetése. Az osztály egységei: o Ügyirat kezelési csoport o Betegfelvételi csoport és Kórlaptár o Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport o Telefonközpont Élelmezési Osztály A Kórház beteg, alkalmazotti és vendég élelmezésének teljes körű ellátása Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Osztály feladata A szakterület szerinti felsőbb hatósági, valamint jogszabályban és szabványban foglalt előírások betartásának biztosítása, az előírások érvényesülésének betartatása és rendszeres ellenőrzése. Az óvórendszabályokról a dolgozók kioktatása és a munkahelyi oktatások koordinálása Bér és Munkaügyi Osztály A dolgozók munkaügy-, bérszámfejtés-, oktatás-, társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeinek intézése. A bérgazdálkodás területén a költségvetés tervezetének és a beszámolóknak az elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása. Munkába járáshoz szükséges utazási költségtérítéssel kapcsolatos teendők végrehajtása.

18 OLDAL: 18/ Gyógyító-megelőző ellátás szervezeti tagozódása - Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók - Központosított diagnosztikai, therápiás valamint egyéb osztályok és szakrendeléseik - Önállóan működő szakrendelések és gondozók - Gyógyító-megelőző szolgálatok Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók Belgyógyászati Osztály I-es Belgyógyászati részleg Új Beltömb épülete o Nephrológiai részleg o Gastroenterológiai részleg o sz. Belgyógyászati szakrendelés o Nephrológiai szakrendelés o Diabetológiai szakrendelés o Gastroenterológiai szakrendelés o Endoscopos szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő gastroenterológus szakorvos + 1 fő gastroenterológus asszisztens Belgyógyászati Osztály II-es Belgyógyászati részleg Hotel Épület IV. emelet o Endokrinológiai részleg o Haematológiai részleg o Haematológiai haemostaseológiai szakrendelés o Angiológiai szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok.

19 OLDAL: 19/85. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Sürgősségi Betegellátó Osztály Munkarend: Orvosok, Szakdolgozók, adminisztrátorok, betegszállítók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás. Főnővér, leltárkezelő: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Rehabilitációs Osztály o Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés o Megyei beszédgondozó Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő orvos készenléti szolgálat Kardiológiai Osztály o Koronária - őrző részleg o Kardiológiai IV. szakrendelés o Kerékpár - ergometriás laboratórium o Szívultrahang laboratórium

20 OLDAL: 20/85. Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Sebészeti és Érsebészeti Osztály o Érsebészeti részleg o Érsebészeti szakrendelés o Proktológiai szakrendelés o Általános sebészeti szakrendelés o Mellkassebészeti szakrendelés o Emlő szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő orvosi készenlét Traumatológiai-Ortopédia Mátrix Traumatológia o Traumatológiai fekvőbeteg profil o Kézsebészeti profil o Kézgondozó szakrendelés o Traumatológiai szakrendelés I. II. III. o Emelt szintű hotelszobás részleg o SBO Traumatológiai Ambulancia Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben