SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos 3 Koordinátor i ig. Minőségirányítási ov. Gazdasági ig. Ápolási ig. További kiosztandó példány: Szervezeti egység / dolgozó 1 Valamennyi szervezeti egység Intraneten 1 GYEMSZI Példányszám Példányszám Szervezeti egység / dolgozó A módosult Változat Adminiszt- száma Hatályba lép által érintett helyek (pontok, oldalszámok...) rálta Koordinátor: Minőségügyi felülvizsgáló: Kiadmányozó: Dr. Prokaj Rudolf Dr. Tombácz Imre Dr. Fűtő László vezető jogtanácsos minőségirányítási főigazgató főorvos osztályvezetõ

2 OLDAL: 2/ A ALAPADATAI 1.1. Elnevezés, székhely és telephely: A költségvetési szerv neve: Markhot Ferenc Oktatókórház és A költségvetési szerv rövidített neve: Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Egyedi Azonosító száma: Szervezeti és Működési Szabályzatát a GYEMSZI jóváhagyásával jogosult kiadni. 1.2 A költségvetési szerv székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u Markhot Ferenc Kórház II. 1.3 A költségvetési szerv telephelyei: 3300 Eger, Markhot Ferenc u Markhot Ferenc Kórház I Eger, Fürdő u. 2., Markhot Ferenc Kórház Gyógyfürdő - Rheuma Osztály 3300 Eger, Klapka u. 14. Markhot Ferenc Kórház Tüdőbeteggondozó 3300 Eger, Széchenyi u. 46. Markhot Ferenc Kórház Orvos-Nővérszálló Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Szálloda u HOTEL -PARK Welness Szálloda és Konferencia Központ, Balneo-fizikoterápiás Szakrendelő 1.4. Az alapítói jogok gyakorlója Név: Emberi Erőforrások Minisztere Címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Klapka u. 1. TECHNIKA HÁZA szakorvosi rendelők o 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 1. Markhot Ferenc Kórház Krónikus Belgyógyászati o Bélapátfalva, IV. Béla út 3. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: Bélapátfalva, Egészségügyi Központ Alapító Okirat kelte: 2013.december 30. Száma: /3013/JOGI (GYEMSZI/ /2013) E/301-1/2014

3 OLDAL: 3/ A kórház jogállása és gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Engedélyezett dolgozói létszám: 1485 fő A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet 1125 Budapest, Diós árok A Kórház vezetésének rendje: Az alapítói jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a döntések, amelyeket az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. az alapító hatáskörébe utal. A középirányító szerv az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 2. m.) pontja alapján a 2/A. -ban meghatározott jogokat gyakorolja. A kórházat a főigazgató vezeti, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja. A munkáltatói jogkör a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített módon adható tovább. A főigazgató munkáját tanácsadóként az Igazgatói Tanács segíti, döntéseit előkészíti, melynek tagjai: orvosigazgató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, rendelőintézet igazgató, vezető jogtanácsos. Az Igazgatói Tanács a főigazgató döntéseit előkészítő és munkáját segítő tanácsadó szerv. A főigazgatót döntéseinek meghozatala során az igazgatói tanács véleménye nem köti. A munkáltatói jogok gyakorlása: Az Emberi Erőforrások Minisztere által alapított költségvetési szerv valamennyi, az alapító okiratban meghatározott telephelyén, valamint a székhelyén foglalkoztatott munkavállalója (közalkalmazottja) vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogokat (a munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés módosításával, a munkaszerződés megszüntetésével kapcsolatos jogokat) a költségvetési szerv mindenkori főigazgatója jogosult, illetve köteles gyakorolni, azzal, hogy a gazdasági igazgató felett a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint a díjazás megállapítása munkáltatói jogokat a fenntartó, az egyéb munkáltatói jogokat a Főigazgató gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogokon kívüli jogköröket (a munkavállalók feletti utasítási és ellenőrzési jog gyakorlása) a munkakörnek megfelelő szakmai besorolás (orvos-

4 OLDAL: 4/85. szakma, ápolás-szakma, gazdasági és egyéb szakma) szerinti, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott illetékes és a költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló mindenkori szakmai igazgató (orvos-igazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató, rendelőintézeti igazgató) gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egység valamennyi munkavállalója felett. A költségvetési szerv mindenkori orvos-igazgatója, ápolási-igazgatója, rendelőintézeti igazgatója, a minőségirányítási osztály munkavállalói, a jogi iroda munkavállalói és a sajtókapcsolatokért felelős munkavállalója felett valamennyi munkáltatói jogkört a költségvetési szerv mindenkori főigazgatója gyakorolja Képviseleti jog. A költségvetési szervet általános képviseleti joggal önállóan képviseli a főigazgató. A képviseletre jogosult személy aláírási joga, a pénzügy, gazdasági ellenjegyzést követően önálló. Az aláírás akként történik, hogy a költségvetési szerv kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét aláírja A költségvetési szerv működési köre: A működési engedélyben meghatározott ellátási terület A kórház tevékenységi körei a.) A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. b.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. Ellátási területén feladata a járó-és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából- Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelme, orvostudományi alap és alkalmazott kutatás végzése.

5 OLDAL: 5/85. c.) A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: Fekvőbeteg ellátás d.) A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Gyógyszer kiskereskedelem Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Foglalkozás-egészségügyi ellátás Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Egészségügyi szakmai képzés e.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30 %-át Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség A évi CLII. törvény 1. -a előírja, hogy az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett nyilatkozatot tesz a törvény által meghatározott esetekben, a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett: e) az a közszolgálatban nem álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult ea) a költségvetési intézmény által lefolytatott közbeszerzési eljárásban,

6 OLDAL: 6/85. eb) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, illetve támogatási pénzeszköz juttatásánál, ec) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy ed) állami, önkormányzati, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítványi támogatások felhasználásának vizsgálata, valamint a felhasználással való elszámoltatás során. A vagyonnyilatkozat tétel részletes szabályait külön Szabályzat tartalmazza. A szabályzat előírásait alkalmazni kell a Markhot Ferenc Oktatókórház és ben a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező vezetőkre, így: 1. az intézmény első számú vezetőjére, 2. annak nevesített helyettesére, 3. a gazdasági igazgatóra, 4. annak helyetteseként a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetőjére, az 5. utalványozási jogkörrel rendelkező dolgozókra, 6. valamint minden olyan beosztású dolgozójára, aki az e pontban felsorolt feladatokat a vagyonnyilatkozat elkészítésének tárgyévében végzi az intézményben. 2. A KÓRHÁZ FELVEVŐ TERÜLETE A 7. Melléklet tartalmazza. A felvevőterület szakmacsoportos meghatározása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján található. 3. A KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Kórház tevékenységeinek csoportosítása: - Igazgatás - Gyógyító-megelőző ellátás - Gazdasági-műszaki ellátás

7 OLDAL: 7/ Igazgatás főigazgató (aki jogosult a főigazgató főorvosi cím használatára) Szakmai igazgatók: orvos igazgató, ápolási igazgató gazdasági igazgató, rendelőintézet igazgató Főigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek és munkakörök: Minőségirányítási Osztály Intézeti Adatvédelmi felelős Jogi iroda (jogtanácsosok) PR/sajtókapcsolatok Titkárság Humánerőforrás Logisztikai Csoport Belső ellenőrzés Kontrolling csoport Az Intézeti Adatvédelmi felelős alá rendelve végzi tevékenységét: Háttérter. adatv. felelős Klinikai. adatv. felelős Inform. adatv. felelős Orvos-igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, bizottságok Finanszírozási Csoport Kórházi Etikai Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Orvosi szakkönyvtár Tudományos Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság Intézeti Kutatásetikai Bizottság Sugárvédelmi Szolgálat ONKOTEAM Klinikai adatvédelmi felelős

8 OLDAL: 8/ Orvos-igazgatóhoz tartozó betegellátó osztályok, egységek felsorolás kiegészül a következővel: Belgyógyászati Osztály Sürgősségi Betegellátó Osztály SBO Rehabilitációs Osztály Kardiológiai Osztály Sebészeti és Érsebészeti Osztály Traumatológiai-Ortopédiai Mátrix KAIBO és Központi Műtő Urológiai Osztály Szülészet - Nőgyógyászati Osztály Onkotherápia Csecsemő, Gyermekgyógyászat és Neonatológia Fül-Orr-Gégészeti Osztály Szemészeti Osztály Neurológiai Osztály Reumatológiai Osztály Infektológiai Osztály Psychiátriai és Addiktológiai Osztály Pathologiai Osztály Gyógyszertár Központi laboratórium Radiológiai Osztály Izotóp Diagnosztikai Osztály Higiéniai Osztály Gyógyszertár Krónikus Belgyógyászati Osztály Ápolási igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, munkakörök, Szakdolgozók,, eü, adminisztrátorok Fekvőbetegellátó osztályok főnővérei és szakdolgozói Diagnosztikus osztályok osztályos felelős asszisztensei és szak dolgozói i főnővér és asszisztensek Gondozóintézetek felelős asszisztensei és (szak) asszisztensek Dietetikai csoport Hospice osztály Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Takarítás Tom Controll Zrt Betegszállítási csoport Szociális munkás

9 OLDAL: 9/ Gazdasági igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, feladatok Pénzügyi és Számviteli Osztály Leltározási csoport Műszaki Üzemeltetési Osztály Élelmezési Osztály Szakipar (műszerészek, villanyszerelők, csőszerelők, lakatosok, kőművesek, festők, asztalosok) Kazánfűtők, Diszpécserek, Vagyonvédelem, Létesítményfenntartás (liftkezelők, parkosok, recepciósok) Informatikai és Dokumentációs osztály Ügyiratkezelési csoport Betegfelvételi csoport és Kórlaptár Számítástechnikai adatvédelmi felelős Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport Telefonközpont Beruházási és Beszerzési Osztály Gazdálkodási csoport Raktározási csoport Logisztikai csoport Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Osztály Bér és Munkaügyi Osztály i igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek Szakrendelők Gondozók o Tüdőbeteg Gondozó o Addiktológiai Gondozó és drogambulancia o Psychiátriai Gondozó o Gyermekpszichiátriai gondozó o Onkológiai Gondozó o Bőr és Nemibeteg Gondozó Foglalkozás-egészségügyi ellátás Mozgó Szakorvosi Szolgálatok

10 OLDAL: 10/ Család és Nővédelmi Tanácsadó Járóbeteg (diagnosztikai) kódkarbantartó felelős 3.2 Igazgatáshoz tartozó munkaszervezeti egységek főbb feladatai Főigazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Minőségirányítási Osztály feladata A belső minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és minőségfejlesztés folyamatos végzése, szervezése és irányítása a kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer kiépítésén és működtetésén keresztül. Belső szabályozó dokumentumok (szabályzatok, utasítások, rendelkezések, intézkedések) kiadás előtti minőségügyi felülvizsgálata, véleményezése. A kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer irányítása, A kórház belső minőségbiztosításának, minőségellenőrzésének és minőségfejlesztésének összehangolása, Intézeti Adatvédelmi Felelős feladata A kórház Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzatának érvényesítése. Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. Ellenőrzi az adatkezeléssel megbízott személyek adatkezeléssel összefüggő tevékenységét. Biztosítja az adatkezelő személyek adatkezelési oktatását. Segíti és irányítja a szakterületi és az osztályos adatvédelmi felelősök adatvédelmi munkáját Jogi iroda (jogtanácsosok) feladata Szabályzatok, utasítások, belső rendelkezések, intézkedések, továbbá beszerzői, vállalkozási, megbízási, kutatási, szállítási, közreműködői és egyéb szerződések jogi előkészítése, véleményezése. Peres és peren kívüli általános jogi képviselet. Közreműködés panaszügyek kivizsgálásában, válasziratok előkészítése. Kapcsolattartás a költségvetési szerv által megbízott ügyvédekkel PR és sajtókapcsolatokért felelős feladata a) kezeli a kórház rendezvényeit, elkészíti azok forgatókönyveit és lebonyolítja az eseményeket, b) a kórházi rendezvények PR támogatása, c) részt vesz a kórház arculatának a kialakításában d) szerkeszti a kórházi újságot, (Markhot Hírlevél) valamint elvégzi annak nyomdai előkészítését, e) háziorvosi elektronikus hírlevelet szerkeszt és juttat el a címzettekhez, f) kríziskommunikációs forgatókönyvet készít,

11 OLDAL: 11/85. g) ápolja a beteg és a lakossági kapcsolatokat, h) a kórház jó hírnevét a pozitívumok kommunikálásával erősíti, i) a kórház szakmai projektjei PR stratégiáját kidolgozza, j) kiépíti, ápolja a sajtókapcsolatokat, biztosítja a kétoldalú információ áramlást, k) sajtótájékoztatókat szervez negyedévente illetve igény szerint, l) motivációs sajtó anyagokat készít a kórház tevékenységéről, szakmai munkájáról, m) image építéshez kapcsolódóan tanácsokat ad, n) igény szerint sajtó kampánytervet készít, o) szakmai kiadványokba szükség szerint hirdetéseket szervez, p) a kórház honlapjának tartalmi véleményezése, q) marketing akciók PR támogatását végzi, r) a kórház társadalmi, civil kapcsolatait szervezi, ápolja Titkárság feladata A Kórház igazgatóság ügyiratainak kezelése, nyilvántartása. A Kórház igazgatósági munkatervek (Főorvosi Értekezlet, Igazgatói Tanács stb.) nyilvántartása, határidők ellenőrzése. Jegyzőkönyvvezetés és nyilvántartás. Reprezentáció kezelése. PR tevékenységekben közreműködés. Testületi ülések szervezése, előkészítése Humánerőforrás Logisztikai Csoport feladata A dolgozók alkalmazásával kapcsolatos ügyek intézése. A munkáltatói jogkör gyakorló részére a létszám helyzet folyamatos elemzése és javaslatok készítése Kontrolling csoport feladata Éves gazdasági tervek, ill. terv-tény elemzések készítése. A bevitt teljesítmény adatok (járó- és fekvő), - kontrolling szempontból történő-, összerendezése, feldolgozása, értékelése, elemzése révén a Finanszírozási csoport által feldolgozott adatokra alapozva - a jövőre vonatkozóan terv készítése. A teljesítmény adatok kontrolling rendszerbe történő beillesztése. A gazdasági terv-tényadatok elemzése révén folyamatosan információt szolgáltat a kórházi menedzsmentnek a stratégiai döntésekhez. Folyamatos kapcsolatot tart a kórház gazdálkodó egységeivel, a kórház racionálisabb, költséghatékonyabb működése érdekében. A kórház kontrolling rendszerének kialakítása, koordinálása. Részvétel a számlatükör költséghelyeinek és költségviselőinek kialakításában. Osztályszintű fedezetek számítása. Költségfelosztásra javaslat készítése. Gondoskodik arról, hogy a kórházvezetés számára vezetést segítő elemzések készüljenek, mind a klinikai, mind a műszaki tevékenységeket illetően. Naponta tételes orvosi esetszám-jelentés küldése az Intézeti Járóbeteg Ellátás Igazgatója felé. Az ÁNTSZ működési engedélyezési eljárások előkészítése, lefolytatása és dokumentálása. Kódfelelősök felügyelete.

12 OLDAL: 12/85. A kódolás, finanszírozási jelentés és visszajelentés ellenőrzésének felügyelete. Osztályos kódfelelősökkel a finanszírozási csoport tartja a kapcsolatot, és a kódellenőrzések során tett javaslatok elfogadásában van első sorban szerepük. Figyelemmel kíséri és összegzi az osztályok által jelzett folyamatokat, az általánosítható tapasztalatok alapján a felmerült problémák megoldására intézkedési javaslatot készít az orvosigazgatónak. A csoport felügyelete alatt működő Kódfelelősök feladata az Adatlap -ok tételes ellenőrzése a fekvőbeteg osztályokon. A visszakapott hibalisták osztályok általi javításának segítése, ellenőrzése. Felügyeli a kódolások szabályosságát és kódfelelősök munkáját. A havi fekvő betegek olyan szintű ellenőrzését, melyekre plusz bevételt eredményező javítás lehetséges javaslatot tesz, osztályos kódoló orvos általi jóváhagyást követően a finanszírozási csoport javítja Belső ellenőrzés feladata A belső ellenőrzés független tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát. A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében többek között információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatja Orvos-igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Finanszírozási Csoport feladata A kórház által végzett finanszírozási szerződéshez kapcsolódó finanszírozási feladatok ellátása. Az intézmény teljesítmény jelentéseinek OEP/Nemzeti Rákregiszter felé történő jelentése. Finanszírozási jelentések előkészítése, hibalisták készítése és javítása, visszajelentés ellenőrzése, korrekciós jelentések elkészítése. Folyamatos kommunikáció az osztályokkal, szakrendelésekkel, mely a mind optimálisabb bevételi lehetőségeket célozza. Az intézeti teljesítményekkel kapcsolatos belső és külső adatszolgáltatási tevékenységek elvégzése. Az intézeti fekvő-, és járóbeteg teljesítmények tervezése a teljesítmények figyelése, elemzése, értékelése és ezekről a felsővezetés tájékoztatása. Kódolással kapcsolatos segítség nyújtás, kódkarbantartás nyomon követése Kórházi Etikai Bizottság feladata A kórházon belül felmerülő etikai ügyekben állásfoglalás adása és a betegjogok érvényesítésében való közreműködés. A szerv- és szövetátültetés e törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása.

13 OLDAL: 13/ Esélyegyenlőségi Bizottság feladata A kórház-rendelőintézet esélyegyenlőségi terve alapján a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek pontos számának felmérése, bérhelyzetének vizsgálata, elemzése, összevetése a nem hátrányos helyzetű munkavállalók bérhelyzetével (pl. nők-férfiak bére azonos munkakörben). A bizottság feladata továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalók munkakörülményeinek vizsgálata, a munkavállalók munkavédelmi helyzetének elemzése, és a 40 év feletti munkavállalók fizikai és egészségügyi igényeinek elősegítése. Az Esélyegyenlőségi Bizottság foglalkozik az esélyegyenlőséget segítő képzési, továbbképzési feladatok, foglalkoztatás feltételeit érintő feladatok, gyermekneveléssel kapcsolatos kedvezmények, és a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok részére nyújtandó támogatások kérdéseivel is Intézeti Kutatásetikai Bizottság feladata A Kutatásetikai Bizottság tevékenységének szabályozása, és a tudományos kutatásban résztvevők emberi jogainak, biztonságának és jólétének védelme. Kutatási jellegű szerződéseknél etikai vélemény adása. A kórházban folyó gyógyszervizsgálatok felügyelete ONKOTEAM feladata A Markhot Ferenc Oktatókórház és ben folyó daganatos betegellátás, prevenció, diagnosztikai, terápia, gondozás, rehabilitáció, hospice feltételeinek biztosítása az orvostudomány mindenkori állásának megfelelően, a magyarországi körülmények között a megvalósítható legmagasabb szinten. Az egyes betegek vonatkozásában az optimális ellátás sokszakmás konzíliumként történő megválasztása. Az onkológiai ellátás fejlesztése terén a kórház vezetése számára szakmai tanácsadás Tudományos Bizottság feladata A kórház orvosainak és egyéb diplomásainak, szakdolgozóinak tudományos munkáját összehangolja, felügyeli. Feladata elősegíteni a fiatal kutatók tudományos előmenetelét és Ph.D fokozat megszerzésének feltételeit. Tudományos kérdésekben, osztályvezetői kinevezésekben, valamint alorvosi, adjunktusi, főorvosi és osztályvezetői képzésekkel kapcsolatosan véleményez. Szervezi a kórházi tudományos előadásokat, üléseket. Kapcsolatot tart a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel (Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum). Koordinálja az oktatási feladatokat a Bér és Munkaügyi Osztály bevonásával Gép - Műszerügyi Bizottság az SZVT keretében működik

14 OLDAL: 14/ Gyógyszerterápiás Bizottság feladata Elősegíti a korszerű és költséghatékony gyógyszerelés megvalósítását. Ellátja a korábban működő Antibiotikum Bizottság feladatait. Rendszeresen felülvizsgálja, módosítja a kórházi gyógyszer alaplistát Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság feladata A kórházban a higiénés járványügyi munkák hatékonyságának fokozása és a megfelelő antibiotikum politika kialakítása érdekében Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működik a 20/2009 Eü. M.rendelet szerint. A bizottság elnöke a kórház orvos igazgatója, titkára az Infekciókontroll Csoport (mely az Higiéniai Osztályon belül működik) vezető főorvosa. Az üléseket a bizottság titkára készíti elő Ápolási igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Dietetikus szolgálat feladata A betegek gyógyulását elősegítő legkorszerűbb dietoterápia megvalósítása. A fekvőbetegek részére a kezelőorvos által előírt diéta biztosítása és diétás szaktanácsadás. Ellenőrzik a betegek részére történő ételkészítést dietetikai és minőségi szempontból, valamint a betegek étkeztetését. Feladatait központi szolgálatként látja el Hospice osztály feladata A haldokló betegek gondozása (hospice ellátás). A hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő betegek testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése Betegszállító- és házimentő szolgálat feladata A betegek, valamint a halottak szállítása a gyógyintézet épülettömbjein belül betegtoló kocsival, a gyógyintézet épülettömbjei/telephelyei között házi mentő gépkocsival történik. A folyamatos, biztonságos, zavartalan szállítás a nap 24 órájában a Betegszállító és Házimentő Szolgálat feladata. A betegeket az elrendelt időben az elrendelt helyre kötelesek állapotuknak megfelelő szállítóeszközzel elszállítani. A feladatokat Központi szolgálat látja el Szociális munkás feladata A fekvőbetegek szociális ügyeinek folyamatos intézése, a felnőtt védelmi, gyermekvédelmi szociális gondoskodás szervezése, segítése.

15 OLDAL: 15/85. Szociális szempontból segítségre szoruló betegek életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén a legmegfelelőbb gondozási forma kiválasztása. Az osztályok, szervezeti egységek részletes feladatait és működési rendjét működési szabályzatuk tartalmazza Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Munkavégzés helyszínei: Eger, Knézich K. u Eger, Fürdő u. 4. Kötelezően ellátott osztályok: I. Traumatológiai osztály, Orthopédiai osztály, Sebészeti osztály, Neurológiai osztály, Belgyógyászati osztály, Kardiológiai osztály II. Rehabilitációs osztály, újszülött-gyermek és ifjúsági osztály III. Reumatológiai osztály gyógyfürdő IV. járóbeteg fizioterápiás (gyógytorna, fizikoterápia, masszázs) szakrendelések V. Szükség esetén ellátás biztosítása a kötelező ellátási területen felül is.(pl.: szemészet, urológia, stb.) Alaptevékenység: A Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat önállóan működve valamennyi orvosi szakma fizioterápiás ellátását interdiszciplinárisan végzi. A Szolgálat ellátja a szakorvos írásbeli elrendelése alapján, az egészségügyi intézmény fekvőbeteg osztályait és fogadja a járóbetegeket, akik a szakellátás betegeiből tevődnek össze. Korlátozott számú kezelést háziorvos is elrendelhet. Fizikoterápiás szakasszisztens: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógymasszőr: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógytornász feladat: Valamennyi fizioterápiás kezelés végzésére jogosultak, az orvosi diagnózis és gyógytorna javallat alapján a kezelés beállítását a funkcionális diagnózis, állapotfelmérés, a kezelési cél és terv meghatározása után önállóan végzik, járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon. Fekvőbeteg osztályon szükség esetén, a tornatermi foglalkozások mellett, a beteg ágyánál végzi a kezelést. Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig (munkahelyén szakfeladat ellátása napi 6 óra+20 perc ebédidő) azaz + óra 20 perc, helyettesítés esetén heti 36 óra azaz napi 7 óra 12 perc

16 OLDAL: 16/85. Gyógytornász: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Fizikoterápiás asszisztens: Munkaidő: heti 40 óra hétfőtől péntekig Gyógymasszőr: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Gazdasági igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata A gyógyintézet pénzgazdálkodási tevékenységének lebonyolítása. A jogszabályokban előírt könyvviteli- és számviteli beszámolási kötelezettségek teljesítése. A gyógyintézet vagyoni védelméhez kapcsolódó rendszeres, illetve eseti vagyonfelmérések elvégzése Műszaki Üzemeltetési Osztály feladata A gyógyintézet ingatlanai, létesítményei, épületgépészeti berendezései biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. A gyógyintézet teljes körű energiagazdálkodási feladatainak ellátása. Gondoskodik az orvos-szakmai igényeknek megfelelő rövid-, közép- és hosszú távú műszaki fejlesztési tervek kidolgozásáról. Továbbá a kórháznál a gépek, műszerek biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. Felelős a társadalmi és személyi tulajdon védelméért, a munkafegyelem, közrend, közbiztonság betartásáért és ellenőrzéséért. A gyógyintézet telephelyein a személyi és gépjárműforgalom irányításáért, a betegellátást közvetve szolgáló hírközlési és információs feladatok ellátásáért. A parkfenntartási feladatok irányítása. Orvos-nővérszállás, bérlemények folyamatos üzemeltetése. A helyiség-gazdálkodási feladatok ellátása Beruházási és Beszerzési Osztály feladata A kórház területén a teljes körű tárgyi eszköz, immateriális javak és a forgóeszközök között nyilvántartott anyagok, valamint a szolgáltatások beszerzése. A gyógyintézeti szintű szállítási feladatok (személy, teher, belső, külső) ellátása, koordinálása. Vertikális szállítás. Raktározási feladatok ellátásáról gondoskodik, beleértve a betegruha-raktár működtetését.

17 OLDAL: 17/85. Gondoskodik a gyógyintézet teljes körű textilellátásáról. (A tisztítás, mosás, varrás és csere lebonyolítása a tevékenységi körébe tartozik. ) Informatikai és Dokumentációs Osztály feladata Az Oktatókórház és rendelőintézet betegfelvételi, dokumentációs és iratkezelési tevékenységének koordinálása, teljesítése, összhangban az egészségügyi adatvédelmi szabályok előírásaival. Egészségügyi adatkezelési tevékenység. A kórház dokumentációs, valamint informatikai tevékenységének ellátása, egészségügyi statisztikai feladatok, teljesítése. Az osztályhoz tartozó Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport útján feladata a hardver, szoftver felügyelet és karbantartás, valamint a számítógépes hálózat felügyelete. Feladata a gyógyintézeti hálózat, számítástechnikai eszközök vírusvédelme. A kórházi számítógépes hálózat működtetése. A kórházi telefonközpont üzemeltetése. Az osztály egységei: o Ügyirat kezelési csoport o Betegfelvételi csoport és Kórlaptár o Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport o Telefonközpont Élelmezési Osztály A Kórház beteg, alkalmazotti és vendég élelmezésének teljes körű ellátása Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Osztály feladata A szakterület szerinti felsőbb hatósági, valamint jogszabályban és szabványban foglalt előírások betartásának biztosítása, az előírások érvényesülésének betartatása és rendszeres ellenőrzése. Az óvórendszabályokról a dolgozók kioktatása és a munkahelyi oktatások koordinálása Bér és Munkaügyi Osztály A dolgozók munkaügy-, bérszámfejtés-, oktatás-, társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeinek intézése. A bérgazdálkodás területén a költségvetés tervezetének és a beszámolóknak az elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása. Munkába járáshoz szükséges utazási költségtérítéssel kapcsolatos teendők végrehajtása.

18 OLDAL: 18/ Gyógyító-megelőző ellátás szervezeti tagozódása - Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók - Központosított diagnosztikai, therápiás valamint egyéb osztályok és szakrendeléseik - Önállóan működő szakrendelések és gondozók - Gyógyító-megelőző szolgálatok Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók Belgyógyászati Osztály I-es Belgyógyászati részleg Új Beltömb épülete o Nephrológiai részleg o Gastroenterológiai részleg o sz. Belgyógyászati szakrendelés o Nephrológiai szakrendelés o Diabetológiai szakrendelés o Gastroenterológiai szakrendelés o Endoscopos szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő gastroenterológus szakorvos + 1 fő gastroenterológus asszisztens Belgyógyászati Osztály II-es Belgyógyászati részleg Hotel Épület IV. emelet o Endokrinológiai részleg o Haematológiai részleg o Haematológiai haemostaseológiai szakrendelés o Angiológiai szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok.

19 OLDAL: 19/85. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Sürgősségi Betegellátó Osztály Munkarend: Orvosok, Szakdolgozók, adminisztrátorok, betegszállítók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás. Főnővér, leltárkezelő: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Rehabilitációs Osztály o Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés o Megyei beszédgondozó Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő orvos készenléti szolgálat Kardiológiai Osztály o Koronária - őrző részleg o Kardiológiai IV. szakrendelés o Kerékpár - ergometriás laboratórium o Szívultrahang laboratórium

20 OLDAL: 20/85. Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Sebészeti és Érsebészeti Osztály o Érsebészeti részleg o Érsebészeti szakrendelés o Proktológiai szakrendelés o Általános sebészeti szakrendelés o Mellkassebészeti szakrendelés o Emlő szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő orvosi készenlét Traumatológiai-Ortopédia Mátrix Traumatológia o Traumatológiai fekvőbeteg profil o Kézsebészeti profil o Kézgondozó szakrendelés o Traumatológiai szakrendelés I. II. III. o Emelt szintű hotelszobás részleg o SBO Traumatológiai Ambulancia Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1/95 DÁTUM: 2011/12/08/ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú SZABÁLYZAT Hatályba lépés: lép: 2011-09-19. KIADÁS: 001 Iktatószám: A/2188-1/11 A 2010/I. És a 2011/I sz. Módosításokkal

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket.

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Szakrendelő megnevezése i / betegfogadási idő : személyesen a

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT INTÉZETI BELSŐ SZABÁLYZAT Készítette: 2014.04.07. Jogi szempontból ellenőrizte: Minőségügyi szempontból ellenőrizte: Dr. Gazdik Nóra jogtanácsos Dr. Rozonics

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZET AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE 2. A SZÍVKÓRHÁZ SZERVEZETE, SZERVEZETI EGYSÉGEK KAPCSOLATRENDSZERE

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 8. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ: A PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4

ELSŐ RÉSZ: A PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 ELSŐ RÉSZ: A PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 1 FEJEZET: A PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ ALAPADATAI, JOGÁLLÁSA, ELLÁTÁSI TERÜLETE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 5 1.1 Fekvőbeteg osztályok ellátási

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: 2013.11.20. B Á CS-KIS K UN ME GYEI KÓRHÁZ S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 1. Az intézmény elnevezése: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 2. Az intézmény székhelye: Budapest, VII. kerület, Péterfy Sándor u. 8-20.

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

MÁV KÓRHÁZ ÉS KÖZPONTI RENDELŐINTÉZET BUDAPEST TELEFONKÖNYVE

MÁV KÓRHÁZ ÉS KÖZPONTI RENDELŐINTÉZET BUDAPEST TELEFONKÖNYVE MÁV KÓRHÁZ ÉS KÖZPONTI RENDELŐINTÉZET BUDAPEST TELEFONKÖNYVE TARTALOMJEGYZÉK I. Intézet fontosabb telefonszámai II. Igazgatóság III. Kórház egészségügyi részlegei IV. Rendelőintézet egészségügyi részlegei

Részletesebben

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1.sz. Melléklet Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2012. (II.02.) számú

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

2015. EüK. 16. szám pályázati felhívás. Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.09.29 -

2015. EüK. 16. szám pályázati felhívás. Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.09.29 - 2015. EüK. 16. szám pályázati felhívás Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.09.29 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2012. 09.10. Tartalom I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK (368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 13. (1) A)-D))... 5 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 1 / 7 2012.06.08. 8:32 A jogszabály mai napon (2012.VI.8.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY Bajai Kórház KÖZPONTI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (KAIBO) ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE FARKASGYEPÜ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE FARKASGYEPÜ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE FARKASGYEPÜ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom: SZERVEZETI SZABÁLYZAT... 5 I. Az intézmény jogállása, azonosító adatai... 5 II. Az intézet szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Főigazgató: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Fenntartó jóváhagyásra

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Dr. Kásler Miklós főigazgató főorvos Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 200/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl 60/2003 Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247.

Részletesebben