É v e s j e l e n t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6"

Átírás

1 É v e s j e l e n t é s eurojust06_hu.indd :25:58

2 eurojust06_hu.indd :26:01

3 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és partnerek 14 3 Konkrét ügyek 24 4 Kapcsolat a nemzeti hatóságokkal és az Európai Unióval 48 5 Harmadik országok 52 6 Az adminisztráció 58 7 A évre kitűzött célok teljesítése 68 8 Tanácsi következtetések a évi éves jelentésről 72 9 Az Eurojust célkitűzései a és a évre Az Eurojust jövője Vezetői összefoglaló és konklúziók Függelék 90 eurojust06_hu.indd :26:03

4 B E V E Z E T Ő Örömmel terjesztem elő az Eurojust ötödik éves jelentését, amely a évben végzett tevékenységünkről számol be folyamán folytattuk a kiegyensúlyozott építkezést a Hágában eltöltött első három évünk során lefektetett alapokra. E haladás magába foglalja, hogy ügyterhünk ismét jelentősen növekedett, az információkezelés és technológia (egyebek között számos adatkezelő asszisztens alkalmazásával) javult, külső szempontból az Európai Unió szerveivel való kapcsolataink tovább erősödtek, és az Egyesült Államokkal hivatalos együttműködési megállapodást kötöttünk. Ezek az előrelépések lehetővé teszik szervezetünk számára, hogy hathatósabb segítséget nyújtsunk a nemzeti ügyészi és nyomozó szerveknek. Az Eurojust létrehozásának célja, hogy javítsa konkrét büntetőügyekben az EU tagállamok nyomozó- és ügyészi szervei közti együttműködés és koordináció minőségét. Ismételten örömmel számolok be arról, hogy 2006 során az Eurojust Kollégiuma a szervezet igazgatói testülete elé terjesztett ügyek száma folyamatosan és jelentősen nőtt ban a Kollégium elé terjesztett ügyek száma 31%-kal növekedett 2005-höz képest. Ez a növekedés része annak a pozitív trendnek, amely az ügyek számának 54%-os növekedését mutatta 2005-ben, 27%-os növekedését 2004-ben, és 50%-os növekedését 2003-ban. Az Eurojust elé terjesztett ügyek számának ez a folyamatos növekedése tükrözi a nemzeti nyomozó- és ügyészi szervekkel való szorosabb kapcsolatunkat, és megnövekedett kapacitásunkat a problémák megoldására, illetve a több EU tagállamban folyó nyomozati és ügyészi tevékenység koordinálására. Örömmel jegyzem meg, hogy egyértelműen fokozott hajlandóság mutatkozik az Eurojust igénybe vételére a határokon átívelő büntetőügyek kezelésében, és folyamatosan nő az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott államok által az Eurojust elé terjesztett ügyek száma. A konkrét büntetőügyekben az együttműködés és koordináció megkönnyítését szolgáló értekezletek száma a évi 73-ról 2006-ban 89-re nőtt. Ez a számadat tükrözi az Eurojust ügyterhének összetételét is. Az ügyekről, illetve az értekezletekről részletesebb elemzés található a 3. fejezetben, amely példákat is tartalmaz azokról az ügyekről, amelyekben az Eurojust segítséget nyújtott. Az előző évinél jelentősen több ügyben került sor az ügy Eurojust elé vitelére már a nyomozás korai szakaszában. Az ilyen korai Eurojust elé terjesztés minősül a legjobb gyakorlatnak, mert ezáltal anyagi és emberi erőforrások takaríthatók meg, másfelől valódi többletértéket nyújhat azok munkájához, akik a nemzetközi bűnözés ellen küzdenek. A pozitív eredmény mint pl. akár egyetlen komoly gazdasági vagy pénzügyi bűncselekmény esetén a vagyon befagyasztása 4 eurojust06_hu.indd :26:03

5 - révén a tagállamok az Eurojust éves költségvetését messze meghaladó pénzösszeget nyerhetnek vissza. Megismételve a tavalyi jelentésben foglaltakat, újra megerősítem, hogy noha örülünk az Eurojusthoz megküldött ügyek számbeli növekedésének, még korántsem vagyunk elégedettek. Továbbra is meggyőződésem, hogy még több ügyet lehetne és kellene az Eurojust elé terjeszteni. Ismét arról kell beszámolnom, hogy az Eurojust még mindig nem érzi úgy, hogy konkrét büntetőügyekre fordítható kapacitása teljes mértékben ki lenne használva. Ahogyan az Eurojust fejlődik és ügyszáma nő, úgy válik egyre világosabbá, hogy a nemzeti tagok kizárólag önmagukra utalva képtelenek ellátni a konkrét ügyek intézését egyfelől saját hazai hatóságaik érdekében, másfelől más nemzeti tagokkal való interakcióik keretében más tagállamok érdekében, valamint ezeken túlmenően még az igazgatótanácsi funkciót ellátó Kollégium tagjaként az Eurojust irányítását is. A tavalyi éves jelentésben rámutattam, hogy számos nemzeti tag egyedül dolgozik, támogatást adó helyettes vagy asszisztens nélkül, pedig ez az asszisztencia segítené a konkrét ügyekre fordítható kapacitás fejlesztését. Megelégedésemre szolgál, hogy több tagállam reagált erre, és helyettesi feladatokat is ellátó asszisztenst vagy kiküldött nemzeti szakértőt nevezett ki a nemzeti tag támogatására. Ezeknél a tagállamoknál közvetlen hatásként jelentkezett a konkrét ügyekkel kapcsolatos tevékenység erősödése. Sürgetőnek tartom, hogy az igazság- és belügyminiszterek, a legfőbb ügyészek, illetve az ezeknek megfelelő tisztséget betöltő vezetők áttekintsék saját nemzeti tagjuk helyzetét és felmérjék, vajon szüksége van-e a nemzeti tagnak Hágában helyettesre, vagy kiküldött nemzeti szakértőre októberében sikeres szemináriumot tartottunk Pozsonyban gyakorló jogi szakemberek számára az európai elfogatóparancs alkalmazása során felmerült gyakorlati problémák felismerésének és megoldásának segítésére. Ezzel folytatódott az európai elfogatóparancsról szóló, 2004 októberében és 2005 májusában tartott sikeres és produktív szemináriumaink sora ban folytattuk a konstruktív együttműködést más EU szervekkel. Testvérszervezetünkkel, az Európai Igazságügyi Hálózattal (EJN) folytatott együttműködésünk továbbra is a legfontosabb igazságügyi partneri viszonynak számít. Kapcsolatunk az Europollal folyamatosan erősödik, bár bizonyos gyakorlati korlátok továbbra is gátolják a szorosabb együttműködést. Bízunk abban, hogy az Europol döntéshozó folyamatának struktúrájában tervezett fejlesztés megvalósul, amelynek révén az Europollal folytatott gyakorlati együttműködésünk hatékonyabbá válik. eurojust06_hu.indd :26:03

6 Még mindig számos lehetőség vár kiaknázásra az OLAF-fal való kapcsolataink terén ben szeretnénk hivatalos együttműködési megállapodást kötni. Bízunk abban, hogy a lehetséges jogi akadályokat sikerül elhárítani. A korábbi éves jelentésekben említettük, hogy egyes tagállamoknak módosítania kellene jogalkotását az Eurojust Határozat végrehajtása érdekében. A végrehajtás eredeti határideje 2003 szeptembere volt. Spanyolország 2006-ban végrehajtotta a Határozatot. Így mára az Eurojust Határozat végrehajtása Görögország kivételével minden tagállamban végbe ment. Az Egyesült Királyságban és Németországban nyáron letartóztatott terroristák, és a madridi repülőtéren decemberben végrehajtott robbantások emlékeztetnek minket arra, hogy a terrorizmus változatlanul Európa biztonságát érintő fenyegetés és az Eurojust első számú prioritása június 30-án hatályba lépett a Tanács szeptember 20-i határozata a terrorcselekményeket érintő információcseréről és együttműködésről. Sajnos nagyon kevés tagállam továbbította az Eurojustnak az előírt adatokat. Ezen a téren 2007-ben javulásra lesz szükség ban ismét számos konkrét ügyet, illetve tájékoztatást szolgáló értekezletet tartottunk az EU tagállamok és más országok terrorizmussal foglalkozó nyomozói és ügyészei számára Hágában és máshol. Hasonlóképpen folytatjuk szoros kapcsolataink kiépítését a tagállamok és az EU-n kívüli országok nyomozóival és ügyészeivel. Az év folyamán befejeztük a belső kommunikációhoz döntő fontosságú biztonságos hálózat kiépítését. Az AGIS finanszírozású E-POC I és II projektjeink sikerét követően megindítottuk az E- POC III projektet, amely segíteni fog minket abban, hogy meghatározzuk a tagállamok illetékes nyomozó- és ügyészi szerveivel történő adatcsere hatékonyabb módjait decemberében újabb fontos mérföldkőhöz értünk, amikor létrehoztuk a biztonságos kommunikációs kapcsolatot az Eurojust és Szlovákia illetékes hatósága között. Megkezdődött e kapcsolat tesztelése, amely a többi tagállammal kiépítendő biztonságos kapcsolat prototípusa. A teljes rendszer mielőbbi, hatékony megvalósítása az Eurojust jövőbeli sikerének egyik kulcstényezője elején aláírtuk a holland kormánnyal a hágai státuszunkat szabályozó székhelyegyezményünket (Seat Agreement), illetve bérleti szerződésünket, amely hivatalosan is rendezi jelenlegi irodaházunk használatát. Ennek ellenére roppant csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült megoldást találni az Eurojust és az Europol azonos épületkomplexumban való jövőbeli elhelyezésére Hágában. Úgy érezzük, hogy a nagy lehetőség elszalasztódott mind a költségeurojust06_hu.indd :26:03

7 megtakarítás, mind a tagállamok együttműködésére építő képesség terén, amivel növelhettük volna az egy helyen található két szerv hatékonyságát. Reméljük, hogy ez a csalódást keltő döntés még megváltoztatható kellemes színfoltjait jelentette azoknak a látogatóknak a széles köre, akiket szerencsénk volt irodaházunkban fogadni. Júniusban örömmel láttuk vendégül Franco Frattini alelnököt, az EU szabadság, igazság és jog kérdéseiért felelős biztosát az Eurojustnál évente tett látogatása alkalmából. Hasonló örömmel jegyezzük meg, hogy nőtt azoknak az EU-s és nem EU-s igazság- és belügyminisztereknek, illetve legfőbb ügyészeknek a száma, akik felkeresték az Eurojustot és látogatást tettek nemzeti tagjainknál ban legjelentősebb külső sikerünk talán az Amerikai Egyesült Államokkal kötött hivatalos együttműködési megállapodás létrehozása volt. A tárgyalások sok kihívást és problémát tartogattak, különösen az adatvédelem terén. Mindamellett örömünkre szolgál, hogy a tárgyalások az ősz folyamán lezárultak. Ezt követően a megállapodás tervezetét előbb az Eurojust független, adatvédelmi közös felügyelő testülete (JSB), majd a Tanács is jóváhagyta. Büszkék vagyunk arra, hogy a megállapodásban amelynek aláírására november 6-án került sor sikerült az Egyesült Államok hatóságai részéről nagyobb mértékű elkötelezettséget biztosítani az EU adatvédelmi alapelveihez való igazodás terén, mint amit eddig valaha bármely EU szervezet el tudott érni az igazságügy és a belügyek terén. Számítunk arra, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától érkező összekötő ügyész 2007 elején megkezdi munkáját az Eurojustnál. A Svájccal, Ukrajnával, valamint az Orosz Föderációval kötendő együttműködési megállapodások tárgyalásai folyamatban vannak. Ezekről és más tárgyalásokról további részletek találhatók az 5. fejezetben szeptemberében örömmel üdvözöltük Elena Dinut, aki együttműködési megállapodás keretében csatlakozott hozzánk, mint Románia összekötő magisztrátusa. Örültünk, hogy decemberben Elenát nevezték ki az Eurojust nemzeti tagjának, Romániának január 1-i csatlakozásától kezdődő hatállyal során három nemzeti tag távozott az Eurojusttól. Sajnáltuk, hogy búcsút kellett vennünk Rubén Jiménez Fernándeztől (Spanyolország), Johan Reimanntól (Dánia) és Rolandas Tilindistől (Litvánia). Szervezetünk minden tagja nevében szeretném itt is megköszönni az Eurojust fejlesztéséhez és bővítéséhez nyújtott jelentős támogatásukat és hozzájárulásukat. Johant az újonnan átszervezett dán rendőrség vezetőjévé nevezték ki, Rolandas a litván Legfőbb Ügyészségen tölt eurojust06_hu.indd :26:04

8 be vezető ügyészi pozíciót, Rubén pedig visszatért bírói hivatalához Murciában. Új feladataikhoz sok sikert kívánunk mindhármuknak. A Kollégium új tagjaiként köszöntöttük a helyükre érkezett Lennart Lindblomot Dániából, Tomas Krusnát Litvániából és Juan Antonio García Jabaloyt Spanyolországból. Hálás lennék, ha ez a jelentés eljutna mindazokhoz az ügyészekhez és nyomozókhoz, akiknek felelőssége és érdeke a határokon átívelő, súlyos, szervezett bűncselekmények elleni küzdelem. A jelentés további példányai az EU összes hivatalos nyelvén elérhetőek az Eurojust sajtószolgálatán keresztül, illetve letölthetők az Eurojust honlapjáról. MICHAEL G. KENNEDY A Kollégium elnöke január 8 eurojust06_hu.indd :26:06

9 eurojust06_hu.indd :26:14

10 1 A Z E U R O J U S T S T R U K T Ú R Á J A É S F E J L Ő D É S E Bevezetés A Tanács az Eurojust felállításáról szóló határozatot február 28-án hozta meg. A 15 nemzeti tag és a kétfős személyzet 2002 decemberében a brüsszeli ideiglenes irodaépületből Hágába költözött. Az elmúlt négy évben fejlesztettük rendszereinket, köztük az erős szervezeti infrastruktúránkat, így biztosítva a munkánkhoz szükséges támogatást. A 2004-es EU-bővítés tíz újabb nemzeti tag kinevezését, és jóval nagyobb adminisztráció létrejöttét eredményezte. Az Eurojust 25 nemzeti tagból áll. Minden egyes tagállam egy nemzeti tagot delegált, aki lehet bíró, ügyész vagy ezeknek megfelelő hatáskörrel rendelkező rendőrtiszt, a tagállam jogrendszerétől függően. A nemzeti tagok alkotják az Eurojust igazgató tanácsát, amely az Eurojust Kollégiuma néven ismert. Egyes nemzeti tagokat egy vagy több asszisztens is segíti, akik adott esetben a nemzeti tagot helyettesíthetik. A román és bolgár nemzeti tag 2007 januárjában csatlakozott a Kollégiumhoz. A Kollégium munkáját az adminisztratív személyzet segíti, az adminisztratív igazgató vezetésével végéig kilenc tagállam nevezett ki asszisztenseket, akik helyettesíthetik nemzeti tagjukat az Eurojustnál. Az adminisztratív személyzet 2006 végén 93 főből állt. Adminisztratív struktúránk részletes leírása a jelentés 6. fejezetben található. A Kollégium hetente legalább kétszer ül össze, de a határozatképes döntéshozatalhoz a 2006-os állapot szerint legalább 17 nemzeti tag jelenléte szükséges. Annak ellenére, hogy a máltai nemzeti tag továbbra is ellátja ügyészi hivatalát hazájában, Málta komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy gyakrabban képviseltesse magát a Kollégium plenáris ülésein. Bizonyos esetekben a nemzeti tagok kénytelenek távol lenni az Eurojusttól, mert külső értekezleteken vagy találkozókon vesznek részt. Azokban az esetekben, amikor a nemzeti tagok nem tudnak részt venni a Kollégium ülésén, és a távollevő nemzeti tag hazai hatósága nem nevezett ki őt helyettesíteni jogosult hágai asszisztenst, előfordulhat, hogy a Kollégium nem lesz határozatképes, így nem hozhat döntéseket, ami az időszerűség és hatékonyság csökkenését eredményezi. Egyes nemzeti tagokat a konkrét büntetőügyek intézésében nemzeti hatóságuk által Hágába kiküldött nemzeti szakértő (SNE) támogat, aki segítheti a nemzeti tag munkáját, de őt semmiképpen sem jogosult helyettesíteni. A kiküldött nemzeti szakértők EU alkalmazottak, s mint ilyenek az Eurojust adminisztrációjához tartoznak, noha szorosan együttműködnek a nemzeti tagokkal. Munkánkat ugyanazzal a teamstruktúrával folytattuk, amelyet korábban kialakítottunk, és az előző éves jelentésekben felvázoltunk. A teamek specializált munkacsoportok, amelyek a 10 eurojust06_hu.indd :26:14

11 Kollégium tagjainak széleskörű tapasztalatából és szakértelméből merítenek a különféle politikák és a gyakorlati kérdések megoldásának kidolgozásában a döntéselőkészítési fázisban. A teamek beszámolnak és javaslatokat tesznek a Kollégiumnak, amely a végső döntéshozó szerv. A teamek nemzeti tagokból, asszisztensekből és kiküldött nemzeti szakértőkből állnak, továbbá szükséges szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező, kvalifikált adminisztratív személyzet segíti őket. Az Eurojust teamjei (azaz munkacsoportjai) a következők: EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) ÉS ÖSSZEKÖTŐ MAGISZTRÁTUSOK EUROPOL ELNÖKSÉG TERRORISTA ÜGYEK ADMINISZTRÁCIÓ KONKRÉT ÜGYEK ÉS TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT KÜLKAPCSOLATOK EUROJUST CSALÁSOK ÉS GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK ADATVÉDELEM ÉS E-POC OLAF BRÜSSZEL EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS (EAW) ÉS EURÓPAI BIZONYÍTÉKPARANCS (EEW) ILLEGÁLIS KERESKEDELEM ÉS HASONLÓ BŰNCSELEKMÉNYEK Adatvédelem, az E-POC projekt és az Eurojust elektronikus ügykezelési rendszere (CMS) Az Eurojust a 2005-ben elfogadott adatvédelmi szabályok teljes körű végrehajtásán dolgozott, és 2005 novemberében sor került az adatvédelmi közös felügyelő testület (JSB) első vizsgálatára is. Az Eurojust lépéseket tett annak érdekében, hogy végrehajtsa a vizsgálati jelentésükben tett ajánlásokat. Emellett az adatvédelmi tisztviselő teljesítette az első éves felmérését, és az eredményekről jelentést tett a Kollégiumnak. Az Eurojust adatvédelmi és E-POC teamje felelős ennek a jelentés monitoringjáért, különös tekintettel az elektronikus ügykezelési rendszer (CMS) használatával kapcsolatos javaslatok megvalósításáért. Az Eurojust kiegészítő szabályokat is életbe léptetett a konkrét büntetőügyekhez nem kötődő adatok tekintetében. Ezek különösen az Eurojustnál valamely posztot betöltők szerepét, jogait és kötelességeit definiálják az adatvédelem és eljárás terén az adatalanyok jogai gyakorlásával összefüggésben. 11 eurojust06_hu.indd :26:14

12 Az E-POC (European Pool Against Organised Crime) II projekt sikeres befejezése a következőket eredményezte 2006-ban: Az Eurojust átvette a projektben a vezető szerepet és sikeres pályázott AGIS finanszírozásra a projekt folytatásához (E-POC III); Ezzel párhuzamosan az Eurojust számos fontos változtatást hajtott végre az elektronikus ügykezelő rendszerben (CMS), javítva a rendszer használhatóságát. Az eddigi E-POC partnerekhez Franciaország, Szlovénia és Románia Lengyelország is csatlakozott. Az E-POC III kulcsfontosságú céljai az alábbiak: az információcsere előmozdítása és egyszerűsítése; az automatizált információcsere közös adatmodelljének és közös operációs megközelítésének elősegítése; E-POC szoftver működtetése a partnerországok kiválasztott helyszínein; a fejlesztés alatt álló, az Eurojustot a nemzeti hatóságokkal összekötő biztonságos kommunikációs infrastruktúra kiépítése; az Eurojust adatvédelmi szabályainak alkalmazását segítő technikai támogatás befejezése; és olyan elemző eszközök kifejlesztése, amelyek különösen hasznosak például a bűnözői hálózatokkal kapcsolatos nyomozati és ügyészi eljárások során. Az E-POC III célja a ben befejezett az Eurojust elektronikus ügykezelési rendszere alapjait lefektető munkának a folytatása, az E-POC szoftvernek, mint szabványmegoldásnak a használatával a nemzeti hatóságok közötti, az Eurojuston keresztül történő hatékony együttműködés megteremtése érdekében. 12 eurojust06_hu.indd :26:15

13 eurojust06_hu.indd :26:22

14 2 J O G I K Ö R N Y E Z E T É S P A R T N E R E K Bevezetés Bár az Eurojust elsősorban a konkrét büntetőügyekre összpontosít, teljes mértékben részt vesz a szabadság, biztonság és a jog európai térségének erősítésében, és szakértelmét gyakran veszik igénybe az európai intézmények. Az Eurojust Kollégiuma specializált teamekre oszlik. A Brüsszel team felelős annak biztosításért, hogy létrejöjjenek és hatékonyak maradjanak a szükséges kapcsolatok a brüsszeli intézményekkel, amelynek eredményeként rendszeresek a találkozók a Kollégium és a Tanács, a Bizottság és a jelenlegi, illetve jövőbeli EU elnökségek képviselői közt. Ezek a véleménycserék létfontosságúak annak biztosítására, hogy a büntető igazságszolgáltatás terén releváns partnerek informálódjanak a jogi fejleményekről és a nemzeti problémákról. Fontos munkát végeztünk a Bizottságnak az Eurojust és az EJN jövőjéről kiadandó közleménye (Communication) előkészítő munkájához való hozzájárulás terén. Egyben sor került az első kapcsolatfelvételre az Eurojust és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) között. Gilles Charbonnier, az EJTN titkára, szeptemberben találkozott a Kollégiummal, és mostanra rendszeres kapcsolat alakult ki az Eurojustnak a kölcsönös elismerés elvének gyakorlati alkalmazásához létfontosságú képzési programokban való közreműködése megszervezése érdekében. Az Eurojust Határozat végrehajtása Az Eurojustot a december 28-i Tanácsi Határozat hozta létre, amelynek végrehajtásához minden tagállamnak meg kellett hoznia a szükséges belső jogszabályokat. Nyilvánvaló, hogy ha akár csak egyetlen tagállam is késedelmesen vagy nem teljességgel hajtja végre a Határozatot, az negatív hatással van az egész szervezet munkájára és aláássa a feladatok végrehajtásának képességét. Egyetlen ország Görögország nem hajtotta még végre az Eurojust Határozatot. Ezen túlmenően megállapítható, hogy a végrehajtás szintje is egyenetlen. Egyes esetekben a Határozat nemzeti végrehajtása törvényben történt meg, míg máshol adminisztratív rendeletben/utasításban. Emellett a nemzeti tagoknak biztosított hatáskörök terjedelmében is nagy különbségek mutatkoznak, ami hatással lehet például arra a képességre, hogy tud-e a nemzeti tag jogsegélykérelmet intézni más tagállamhoz, vagy késedelmet nem tűrő esetekben tud-e specifikus ügyészi hatáskört gyakorolni. E jogi problémák mellett hangsúlyozandó a tagállamok által a nemzeti tagoknak nyújtott támogatás fontossága is. A lengyel és a litván nemzeti tagok például még mindig nem rendezkedhettek be állandó tartózkodásra Hágában. 14 eurojust06_hu.indd :26:22

15 Egyes tagállamok helyetteseket vagy asszisztenseket is delegáltak a nemzeti tagok mellé, vagy kezdeményezték ún. kiküldött nemzeti szakértők (SNE) Hágába kiküldését. Mindazonáltal még mindig számos nemzeti tag egyedül, csak az Eurojust által biztosított titkári segítséggel dolgozik. A konkrét büntetőügyekhez kötődő, egyre növekvő mennyiségű munka mellett minden nemzeti tagnak mint az Eurojust Kollégiuma tagjának részt kell vennie az Eurojust tevékenységéhez kötődő számos egyéb feladat ellátásában is. E feladatok közé tartozik a harmadik államokkal kötendő megállapodás tervezetek készítése, a döntéshozatal adminisztratív ügyekben, például a humán erőforrások, a biztonság, az adatvédelem, vagy az Europollal és a tagállamokkal kiépítendő biztonságos kommunikáció terén, stb. A nemzeti területen tevékenykedő Eurojust nemzeti levelezők vagy kontaktszemélyek kinevezése minden egyes tagállamban megkönnyítené az Eurojust és a konkrét ügy ügyésze/bírája közti kapcsolatokat. A kulcsfontosságú igazság- és belügyi jogi instrumentumok végrehajtása 2006-ban további előrehaladás történt az igazság- és belügyi jogi instrumentumok végrehajtásában, különösen a Tanács június 13-i, az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározata, és a tagállamok közti átadási eljárások terén. Ugyanakkor csalódottságra ad okot, hogy több döntő fontosságú és gyakorlati instrumentum, mint a május 29-i egyezmény az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről és a október 16-i jegyzőkönyv a kölcsönös banki információs együttműködésről, valamint a Tanács július 22-i kerethatározata a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatok végrehajtásáról, még mindig nem került végrehajtásra több tagállamban. Ez a helyzet kihat az Eurojust napi munkájára, és gátolja az Eurojustot abban, hogy betöltse szerepét a nyomozások és ügyészi tevékenységek koordinálásában. Az Eurojust szeretne rámutatni, hogy a teljes körű végrehajtás a tagállamok közti együttműködés fejlesztése irányába tett kulcsfontosságú lépés. A megfelelő nemzeti jogalkotás nélkül az együttműködés régi akadályai fennmaradnak. Az Eurojust nagy fontosságúnak tekinti mint az EU instrumentumok maradéktalan végrehajtásának biztosítására irányuló hatékony emlékeztetőt a nemzetközi kötelezettségvállalások nemzeti szintű végrehajtásának és alkalmazásának értékelési mechanizmusát a bűnözés elleni küzdelemben, amelyet az decemberi 5-i együttes fellépés rögzít. Ez a mechanizmus 15 eurojust06_hu.indd :26:22

16 lehetővé teszi a nemzeti jogalkotás és jogalkalmazás részletes elemzését, amelynek eredménye fontos szerepet játszik az EU instrumentumok végrehajtásának értékelésében, valamint az együttműködés és az EU jogalkotás további fejlesztésében. Az Eurojust elégedettségének ad hangot, hogy az európai elfogatóparancs folyamatban lévő értékelése megkezdődött röviddel a nemzeti jogokban történt végrehajtás után, és egyben örömmel adja közre gyakorlati tapasztalatait, mint az európai elfogatóparancs értékelési folyamatának szakértő megfigyelője. Az Európai Igazságügyi Hálózat Az Európai Igazságügyi Hálózatot (EJN) az június 29-i 98/428/IB sz. együttes fellépés hozta létre, hogy megkönnyítse a tagállamok közti bűnügyi együttműködést. Az EJN átfogó információs rendszerek révén és a kapcsolatfenntartás megkönnyítésével közvetetten segíti a gyakorlat szakembereit, és közvetlenül segíti a bűnügyi jogsegélykérelmek előkészítését és végrehajtását. Az EJN felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult számos olyan probléma leküzdésének előmozdításában, amelyek az EU-n belüli igazságügyi együttműködést gátolják. Fontos lépcsőt jelent az EU gyakorló szakemberei közötti bizalom megteremtésének terén, ami létfontosságú eleme a kölcsönös elismerés elve gyakorlati megvalósulásának. E célból minden ország egy vagy több EJN kontaktpontot állított fel a nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős központi hatóságok, valamint az e téren működő igazságügyi és ügyészi szervek részéről. E kontaktpontok aktívan közvetítenek az igazságügyi együttműködés láncolatában, és tevékenységük az információcserén, illetve az informális kapcsolatokon alapul, megkönnyítve és felgyorsítva a jogsegélykérelmek végrehajtását, segítséget nyújtva az európai elfogatóparancs végrehajtásában, illetve jogi és gyakorlati információt szolgáltatva az illetékes helyi hatóságoknak a büntető ügyekben. A kontaktpontok évente háromszor találkoznak, hogy összegyűjtsék az EU tagállamok különböző jogrendszereiről szóló ismereteket, megvitassák a jogi segítségnyújtás nehézségeit, és javaslatokat tegyenek az EJN továbbfejlesztéséről. Az EJN olyan eszközök kifejlesztésén is dolgozik, amelyeket az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazhatnak a közvetlen együttműködés elősegítésére. Az Eurojust és az EJN jelenleg jövőképük kialakításán munkálkodnak, ami az Eurojust Kollégium és az EJN Titkársága tagjaiból álló Európai Igazságügyi Hálózat és Összekötő Magisztrátusok Team egyik célkitűzése is. A team a közelmúltban részt vett az EJN jövőképéről szóló tanulmány elkészítésében, amely 2006 decemberében a finnországi Rovianiemiben, az EJN 25. plenáris 16 eurojust06_hu.indd :26:22

17 értekezletén elfogadásra került. Ez a dokumentum konkrét lépéseket javasol a két szervezet közötti komplementaritás javítására, és az 1999-es tamperei csúcs felhívásának megfelelően a szabadság, a biztonság és a jog európai térségének kiépítésében való hatékonyabb közreműködésre. Europol Az Eurojustnak az Europollal való együttműködése vonatkozásában a következők a prioritásai: javítani az Eurojustnak az Europol analitikus munkafájljain (AWFs) alapuló információszerzési lehetőségeit és a jobb operatív együttműködést; biztonságos hálózat megteremtése az Europol és az Eurojust között az információcsere érdekében; folytatni a közös nyomozócsoportokra vonatkozó projektet az Europollal közösen; nagyobb részt vállalni a Szervezett Bűnözésre Vonatkozó Fenyegetés-értékelés (OCTA) előkészítésében és következtetéseiben, illetve az Europollal közösen végleges formába önteni a Tanácsnak szóló jelentést a közös tapasztalatokról és konkrét eredményekről. Számos nemzeti tag nagyon produktív kapcsolatot tart fenn az Europolnál működő nemzeti hivatali egységével. Az elmúlt év során az Europol erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megoldja azokat a problémákat, amelyeket az Eurojust tapasztalt az Europol analitikus munkafájljaiból történő információszerzés során, mivel ezek az információk nagyon fontosak az Eurojust operatív munkájához. Megoldás egyelőre nem született, mivel az Europol egyezményről szóló dán jegyzőkönyvet, amely könnyebb hozzáférést tesz majd lehetővé, még nem ratifikálta minden tagállam. Az Eurojust az Europol 17 analitikus munkafájljából hozzávetőleg 12-höz kötődő konkrét ügyben érintett, olyan témákban, mint a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a nagy volumenű csalás. Az Eurojust elemzői emellett rendszeres együttműködést alakítottak ki az Europol elemzőivel. Sajnos az a biztonságos hálózati vonal, amely lehetővé tenné a két szerv közti titkos információcserét, még mindig nem valósult meg. A különböző dokumentum titkosítási rendszerek egyenértékűségi táblázatáról szóló megállapodás problematikusnak bizonyult. A közös nyomozócsoportokra vonatkozó együttes projekt sikeresnek bizonyult. Az EU tagállamok közös nyomozócsoportokra vonatkozó jogalkotásával foglalkozó, az Eurojust és az Europol által közösen készített útmutató kézikönyvet 2006 novemberében, a közös nyomozócsoport szakér 17 eurojust06_hu.indd :26:22

18 tők második értekezletén adták ki. Az értekezlet nagyon produktív volt, mivel a közös nyomozócsoportok jelentéseit szerte Európából ismertette. Az értekezlet folyamán felmerült az igény egy olyan útmutató kézikönyv elkészítésére, amely felsorolná azokat a lehetséges gyakorlati problémákat, amelyekkel a közös nyomozócsoport felállítása során meg kell birkózni. Az Eurojust 2006-ban keményen dolgozott azon, hogy értékes hozzájárulást biztosítson az Europol 2007-es Szervezett Bűnözésre Vonatkozó Fenyegetés-értékeléséhez (OCTA) decemberében a Hágai Programmal összhangban beterjesztettük a Tanács elé az Eurojust és az Europol 2005-ös és 2006-os együttműködéséről szóló jelentést. Az Europollal való együttműködés terén elért előrelépés ellenére továbbra is sok a tennivaló, főként a napi operatív munka tekintetében ben különleges erőfeszítéseket teszünk az együttműködés fejlesztése érdekében. Kapcsolat az OLAF-fal (Európai Csalás Elleni Hivatal) Az Eurojust partneri viszonya az OLAF-fal folyamatosan fejlődik. A fennálló megállapodás szabályozza az Eurojust és az OLAF kapcsolatát. A 2005 decemberében aláírt egyezménytervezet gyakorlati útmutatást nyújt, és a rendszeres találkozók szándékának kifejezésére szolgál, egyben megkezdi a hivatalos megállapodás lehetőségének vizsgálatát is. Az együttműködésre ideértve az operatív munka területét is irányuló hivatalos instrumentum a tervek szerint 2007-ben lép hatályba, ami világosabb jogi alapot teremtene a személyes adatok cseréjének a konkrét ügyekben való együttműködés terén. A 2006-os tevékenységek közé tartozott az OLAF-tól a nemzeti tagok elé kerülő ügyösszefoglalók cseréjére vonatkozó megállapodás, amelyben az együttműködés alapja a kölcsönösség. Ennek az együttműködésnek az egyik példája az Eurojust által a belga, cseh, francia, portugál és brit hivatali egységek bevonásával nyújtott segítség egy bonyolult, több államot érintő és kölcsönös jogsegélykérelmekkel nehezített problémakörhöz, amely egy Ukrajnában szervezett EU-s segélyprogramhoz kötődő, gyanítottan illegális tevékenység nyomán vetődött fel. Kérdőív készült a nemzeti tagok hatáskörének tagállami szabályozásáról az Eurojust Határozat 26. cikkének 4. pontjával összefüggésben, amely a Kollégiumhoz való benyújtást követően a Tanács Főtitkárságához került. 18 eurojust06_hu.indd :26:22

19 Az év folyamán kölcsönös látogatásokra került sor az OLAF Magisztrátus (ügyész/bíró) Egységével. Mindkét szerv egyetértett abban, hogy ezek a látogatások elősegíthetik a közös nyomozócsoportokban való részvételt, és a mélyrehatóbb operatív kapcsolatot. Júniusban az Eurojust részt vett a csalási ügyekkel foglalkozó ügyészek számára rendezett éves OLAF konferencián, és vendégül látta az OLAF vezette BROGNA Program keretében látogatást tevő bolgár ügyészeket re további tanulmányi cserelátogatások vannak tervbe véve. A folyamatban lévő további operatív kapcsolatok, főként az Eurojust nemzeti hivatali egységei és az OLAF megfelelő egységei között, folytonos kihívást jelentenek mindkét szervezetnek. Összekötő magisztrátusok Az április 22-i 96/277/IB sz. együttes fellépés keretet teremt az igazságügyi együttműködési eljárások terén különleges szakértelemmel bíró magisztrátusok (a nemzeti igazságügyi hatóságok ügyészei és bírói) vagy tisztviselők kinevezésére és cseréjére, akiket összekötő magisztrátusoknak nevezünk. Az összekötő magisztrátusok feladatai közé tartoznak a bűnügyi, a polgári vagy a kereskedelmi tárgyú igazságügyi együttműködések ösztönzésére vagy felgyorsítására irányuló tevékenységek, valamint az információcseréhez (különösen az összehasonlító jogi tanulmányokhoz és statisztikákhoz) kapcsolódó tevékenységek, amelyek célja az érintett államok jogrendszerei és adatbázisai kölcsönös megismerésének elősegítése. Ezidáig az EU több mint 20 összekötő magisztrátus cseréjét hajtotta végre, főként az EU tagállamain belül, de EU-n kívüli országokban (pl. Egyesült Államok, Kanada, Orosz Föderáció) is. Rövid áttekintés Összekötő magisztrátusok o o o A fogadó országokban van a székhelyük. A bilaterális együttműködést segítik. Az összes jogterületen foglalkoznak az együttműködéssel, nem csak a bűnügyekben. Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) o o o A kontaktpontok saját államaikban találhatók. Főként a bilaterális együttműködést segítik elő, esetleg a multilaterális kapcsolatokat is. Együttműködésük kizárólag bűnügyekben lehetséges. 19 eurojust06_hu.indd :26:23

20 Eurojust: o o o A 25 (immár 27) tagállam képviselői közös székhelyen. A komoly tárgyi súlyú, szervezett, határokon átnyúló bűnügyekkel foglalkozik. Feladata az együttműködés javítása, különös tekintettel az EU-n belüli nyomozások és ügyészi tevékenység koordinálására, az Eurojust Határozat és a nemzeti jogalkotás biztosította különleges hatáskörök gyakorlásával. Az Ügyészek Nemzetközi Szövetsége (IAP) Az Eurojust az Ügyészek Nemzetközi Szövetségének (IAP) az intézményi tagja. Szoros kapcsolatunk az IAP-pal folytatódott 2006 folyamán is. Márciusban az IAP Európai Regionális Képzési Konferenciájának 40 küldötte tett látogatást az Eurojustnál, ahol előadást hallgathattak meg szervezetünkről és annak munkájáról. Ez az évente ismétlődő esemény kölcsönösen hasznos lehetőséget teremt a küldötteknek, főként a nagyszámú ügyészi fogalmazónak, akik semmilyen vagy csak nagyon kevés tapasztalattal rendelkeznek a határokon átívelő bűnözéssel kapcsolatosan, hogy megismerkedjenek munkánkkal, és informálisan találkozzanak a nemzeti tagokkal. Ezeken az eseményeken információt tudunk nyújtani az Eurojustról. Az IAP továbbra is kiváló forrás, amikor a konkrét ügyekben megbízható kapcsolatokra van szükségünk olyan helyeken, ahol saját hálózatunk esetleg nem elég erős. 20 eurojust06_hu.indd :26:23

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK L 138/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.4. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2009/426/IB HATÁROZATA (2008.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz.

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Irányelvére Szerző: dr. Mezei Kitti 2015. június 14. Az információs rendszerek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG MUNKACSOPORT JELENTÉSE 2009-2010 (KIVONAT) A Jelentés célja, hogy feltárja a különböző akadályokat az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I.

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. Európai Közjog és Politika 2008. április 22. Jeney Petra ELŐADÁSVÁZLAT 1. Alapkérdések 2. A bel- jogszabályi kerete (EUSZ, Amszterdami

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 572 végleges 2009/0159 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere Ország Belgium Cseh Köztársaság Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere A 2000. június 5-én hatályba lépett királyi rendelet szerint kizárólag háziorvosok, gyógyszertárak

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM /AZ EURÓPAI UNIÓ AKTUÁLIS TEVÉKENYSÉGE/

A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM /AZ EURÓPAI UNIÓ AKTUÁLIS TEVÉKENYSÉGE/ Vass György A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM /AZ EURÓPAI UNIÓ AKTUÁLIS TEVÉKENYSÉGE/ A háborúhoz három dolog szükséges: Pénz, pénz és pénz! Trivulzio 1 örökérvényű mondása igaz a terroristák

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban...

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, fejlesztési ügynökségeknek, szakmai és civil szervezeteknek istockphoto Tartalom Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... 2 Tudásbázis létrehozása Európa

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat)

VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat) VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006 Európai Tanácsi rendelet alapján az egyes Európai Területi Együttműködési Programok

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben