BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59."

Átírás

1 BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése 6 3. Társkiíró megnevezése 6 4. A tervpályázat címe 6 5. A tervpályázat tárgya 6 6. A tervpályázat célja 7 7. A tervpályázat jellege 7 8. A tervpályázaton való részvétel feltételei 8 9. A tervpályázatból való kizárás esetei A tervpályázat lebonyolításának időrendje A beszerzésének helye és költsége A tervpályázatra vonatkozó kérdések és válaszok A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje A Bírálóbizottság összetétele A Bírálóbizottság munkája A pályaművek díjazása és megvétele A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A továbbtervezésre vonatkozó feltételek 13 III. Részletes Program A helyszín adottságainak ismertetése Tervezési program A tervezéssel kapcsolatos egyéb előírások, ajánlások Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények Bírálati szempontok Egyéb követelmények 28 IV. Mellékletek 29 2

3 Az alábbi t az Közreműködésével állította össze a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság januárjában 3

4 I. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 4

5 II. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

6 1. Kiíró megnevezése VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht Budapest, Gellérthegy u Társkiíró megnevezése Budapest XI. kerület, Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/ Társkiíró megnevezése Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest, Ötpacsirta u A tervpályázat címe A Budafoki út 59. E-3 jelű épületnek a Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Házává (VUÉK-Ház) fejlesztésének pályaművön alapuló építési engedélyezési eljárást megelőző építészeti tervpályázata. 5. A tervpályázat tárgya A Budafoki út 59. alatti E-3 jelű volt dohánygyári épület az évi költségvetésről szóló évi CXLVI törvény alapján a VÁTI Kht. Dokumentációs Központ az építésügyiműszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról szóló 181/1998. kormányrendelet 1. szerinti országos hatáskörű építésügyi és területi műszaki információs központ működtetését szolgálja. Jelenleg mintegy 400 ezer tervdokumentum, fotó- és filmarchívum, mikrofilmtár, makettgyűjtemény található egyelőre jórészt feldolgozatlanul az épületben, és a tervek szerint ide költözik a közel 20 ezer kötetes könyvtár is. A VÁTI Kht. az utóbbi években csak a legszükségesebb karbantartási munkákat hajthatta végre, ennek eredményeként az épület állaga romlott. A törvény és kormányrendelet szerinti célok megvalósítása érdekében jelentős műszaki fejlesztést, átalakítást, illetve felújítást, korszerűsítést igényel az épület. A cca. 10,5 ezer négyzetméteres épület a jogszabályokban meghatározott feladatokon túli, azokkal szoros kapcsolatban levő funkciók ellátására is alkalmas. Az építészet, városépítés, urbanisztika, illetve a területi tervezési szakma régi igénye hogy munkájukat segítse a közhasznú információ-szolgáltatás. Az Európai Unió 2004 óta különös hangsúlyt helyez a települési környezet, a városok fejlesztésének kérdésére. Az Unió lakosságának 40%-a 50 ezer lélekszámúnál nagyobb városokban, 80%-uk urbanizált környezetben él. E szakterületeknek a társadalomban betöltött igen fontos, a lakossági életkörülményeket legközvetlenebbül, de hatásaiban az ország kultúráját is alapvetően befolyásoló szerepe vitathatatlan. Ugyanakkor nincs olyan intézmény, amely olyan alapokat adna, melyek az oktatás és a kultúra, a szakmák és a laikus társadalom, a városalakító 6

7 politika és a mindennapok tapasztalatai közötti összhangot, az egymás megértését biztosító közös nyelv, kultúra kialakítását szolgálhatná. A már 1999 óta működő országos hatáskörű építésügyi és területi műszaki információs központ funkciót a szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel és a XI. kerületi polgármesterrel egyeztetve, bírva az e szakterületekért felelős miniszter támogatását is a Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Háza elnevezésű információs-kulturális központtá kívánjuk fejleszteni. Jelen tervpályázat tárgya a VUÉK-Háznak helyt adó épület kialakításának megtervezése. Tervezési feladatként az épület homlokzati megjelenésével, alaprajzi elrendezésével, korszerű használatát biztosító épületgépészeti rendszerével kapcsolatos tervezést jelöljük meg. Nem tartozik a tervezési feladatba sem az intézmény gépkocsi-elhelyezésének, sem közterületi kapcsolatainak tervezése, ezeket a tömbre jelenleg készülő szabályozási tervben kívánjuk meghatározni erről a részletes kiírásban találhatnak bővebb információt. 6. A tervpályázat célja A Kiírók szándéka az, hogy a VUÉK-Ház építési engedélyezési terveinek készítőjét e tervpályázat során találjuk meg. A tervpályázat során az épület magas színvonalú, a tervezési programban részletezett funkcióknak megfelelő, a változó szakmai-társadalmi igényeket követni tudó tervét benyújtó pályázók közül választja ki a zsűri a díjazottakat, illetve határozza meg az építési engedélyezési terv készítőjét. A tervpályázat során a Kiírók arra is lehetőséget adnak, hogy a VUÉK-Háznak, mint igen speciális, kategóriákba nem sorolható funkciójú, több szakmacsoport információs szolgáltatásának, képzésének, a szakma és a lakosság párbeszédének helyet adó intézménynek a feladatait, szolgáltatásait indokolt esetben megváltoztatva módosítsák az egyes funkciókat, illetve új elemekkel bővítsék a kiírás szerintieket. A tervpályázat célja, hogy a pályázók javaslatai alapján olyan, észszerűen szakaszolhatóan megvalósítható épület terveit szerezzék be a Kiírók, melyek a konkrét megvalósulás ütemezéséül is szolgálhatnak. A benyújtott pályaműnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján kalkulálható legyen a kivitelezés volumene és költsége. A tervekben a VUÉK-Ház és a Bercsényi közötti fizikai kapcsolat, illetve a VUÉK-Ház nyugati homlokzata előtt vezetendő tömbfeltáró út létesítésével kínálkozó külső tér, mint építészeti-városépítészeti-vizuális fórum kialakítására is megoldási javaslatokat várunk. 7. A tervpályázat jellege Építészeti-műszaki tervjavaslaton alapuló nyílt, általános eljárásrendű, titkos tervpályázat. 7

8 8. A tervpályázaton való részvétel feltételei Pályázó az a természetes személy lehet: aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, aki a tervezési feladat elvégzésére a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint jogosult, É1 tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékban elhelyezte. aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Tervpályázati Kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, aki a pályázaton saját szellemi munkájával vesz részt, akivel szemben a 137/2004.(IV.29.) Korm. rendelet (továbbiakban 137. Kr.) 13. (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn, aki ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban élő pályázó a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkezik. Pályázó az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet, amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a Tervpályázati Kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta, amely a pályázat szerzőit a pályázathoz csatolt lezárt borítékban név szerint megnevezte, amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137. Kr. 13. (4) bekezdésében, illetve a megnevezett szerzőre a 137. Kr. 13. (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik. A pályázó társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137. Kr. 13. (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. A tervpályázaton csak az a pályázó vehet részt aki a tervpályázati dokumentációt megvásárolta. 9. A tervpályázatból való kizárás esetei A Bírálóbizottság kizárja a tervpályázatból azon küldeményt, amelyet a beadási határidő után adtak postára; pályázatot, amely sérti a titkosságot; pályamunkát, amely nem teljesíti a ban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket; pályázót, aki nem teljesíti a 8. pontban meghatározott részvételi feltételeket; A Bírálóbizottság kizárhatja a tervpályázatból azon pályaművet, amely hiányos, illetve amely a formai követelményeket nem teljesíti. 8

9 Amennyiben a kizárás okai a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a részvételi feltételek teljesítésének elmaradása, úgy a Kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a Kiírónak visszajár. A kizárásról a pályázó a kizárás okát és indoklását tartalmazó írásbeli értesítést kap. 10. A tervpályázat lebonyolításának időrendje A Tervpályázati Kiírás feladása: a árusításának kezdete: Helyszíni szemle időpontja: Kérdések beküldésének határideje: Kérdésekre adott válaszok határideje: Pályaművek postára adásának határideje: Pályaművek bontása és az elbírálás kezdete: Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: Tervpályázat nyilvános bemutatása Díjak kifizetése Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása február 2. csütörtök A Közbeszerzési Értesítőben való megjelenés napján február 20. hétfő február 24. péntek február 28. kedd április 3. hétfő április 5. szerda április 12. szerda Kiíró értesítése alapján április 20-ig május 12-ig 11. A beszerzésének helye és költsége A beszerzési feltételei a Tervpályázati Kiírásban találhatók. A ért fizetendő összeg: Ft + 20% ÁFA, azaz bruttó Hatvanezer forint, mely összeget átutalással, vagy postai feladóvevénnyel kell a VÁTI Kht. Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára teljesíteni. 9

10 12. A tervpályázatra vonatkozó kérdések és válaszok A pályázó a megfelelő pályázat benyújtása érdekében a Tervpályázati Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kiírótól vagy az általa meghatározott szervezettől a 10. pontban meghatározott határidőig. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet írásban, ajánlott postai úton kell eljuttatni az alábbi címre: Kapcsolattartó: Cím: Jogi és Igazgatási Iroda Beszerzési Csoport VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht Budapest, Gellérthegy u A borítékra írandó szöveg: TERVPÁLYÁZAT KÉRDÉS A pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. A kiegészítő tájékoztatás a 10. pontban meghatározott időpontig megküldésre kerül (a 137. Kr. 23. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak figyelembevételével) minden olyan pályázó részére, aki a t átvette. A kiegészítő tájékoztatást a pályázók azonos feltételek mellett kapják meg írásban; a átvétele során feltüntetett postai címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a pályázó a kiegészítő tájékoztatást megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a rendelkezésre bocsátásának helyén, illetve a oldalon. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. 13. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje A pályaművek a dokumentációhoz csatolt Címzéslap felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határidejét lásd a 10. pontban. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. 10

11 14. A Bírálóbizottság összetétele 1. Elnök: Csanádi Ágnes vezérigazgató VÁTI Kht. 2. Társelnök: Molnár Gyula polgármester Budapest Újbuda XI. kerület 3. Társelnök: Bálint Imre építészmérnök elnök Budapesti Építész Kamara 4. Szakmai titkár: Szokolay Örs építészmérnök VÁTI Kht. 5. Tagok: Pálfy Sándor DLA építészmérnök tanszékvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztika tanszék; Kóris János DLA építészmérnök a Mesteriskola tanára; Golda János építészmérnök Magyar Építész Kamara; Czigány Tamás DLA építészmérnök Magyar Építész Kamara; Sugár Péter DLA építészmérnök Budapesti Építész Kamara; Vonnák János építészmérnök XI. kerület, Újbuda önkormányzat tervtanácsa 6. Jogi szakértő: Dr. Balogh Edina VÁTI Kht. 7. Szakértők: Schreffel János főépítész Budapest Újbuda XI. kerület Dr. Gecsényi Lajos főigazgató Magyar Országos Levéltár Dr. Nagy Béla ügyvezető igazgató MŰ-HELY Rt. 15. A Bírálóbizottság munkája A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok és az Elnök által előterjesztett, a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a Szakmai titkár folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság döntőképes, ha a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavzata a döntő. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott pályaműveket. A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. 11

12 16. A pályaművek díjazása és megvétele A bírálóbizottság a pályázatok díjazására, megvételére 12 Millió forintot fordíthat. A legmagasabb díj értéke nem lehet magasabb 4 Millió forintnál, A megvétel legalacsonyabb értéke nem lehet kisebb 1 Millió forintnál. (az értékek bruttó összegek) A díjak és a megvételek az áfát tartalmazzák, adó- és járulékköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú és mennyiségű pályamű beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti-műszaki minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. 17. A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A Bírálóbizottság döntése alapján a Kiíró a pályázat eredményét kihirdeti. Az eredményhirdetés napja: április 12. ideje: óra; helye: VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht Budapest, Gellérthegy u A pályaművek megtekinthetők az eredményhirdetést követő 30 napig az eredményhirdetés helyén. A pályázati díjakat, illetve a megvételeket a Kiíró a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül átutalással kifizeti. A díjazásban, illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit az eredményességről a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken értesíti a Kiíró. Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi. A pályázat zárójelentését a Kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a Kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a Kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A Kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. 12

13 A Kiíró a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja. 18. A továbbtervezésre vonatkozó feltételek A Kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bírálóbizottság által legjobbnak értékelt, az építési engedélyezési terv készítésére felkérendőnek minősített (I. díjas) pályamű szerzőjével (továbbiakban Tervezővel) köti meg. Ha a Bírálóbizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a Kiíró a Bírálóbizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződéstervezetet Kiíró jelen pályázati dokumentáció részeként pályázó részére átadja. A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozatot a mellékletként kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni. 13

14 III. RÉSZLETES PROGRAM 14

15 19. A helyszín adottságainak ismertetése A tervezendő épület megjelölése A tervezendő épület a Budafoki út 59., a valamikori Dohánygyár E-3 jelű épülete. Tulajdonviszonyok A 4197/2. helyrajzi számon található telek a volt Dohánygyár területe, jelenleg osztatlan közös tulajdon. A 7322/28490 tulajdoni hányad tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Országos Területfejlesztési Hivatal, használója a VÁTI Kht. Településrendezési előírások A Budafoki út Október 23. út Bercsényi u. Karinthy F. u. által határolt tömbre érvényes településrendezési előírások nincsenek. A tömb Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata készül, azt előreláthatóan a XI. kerületi Önkormányzat I. negyedévében elfogadja. A terv a VUÉK-Ház koncepcióját tartalmazza, az épület nyugati oldalán, közvetlenül az épület homlokzata előtt vezetett tömbfeltáró útról történő megközelítést tervez. Terepviszonyok A tervezési terület sík, beépített terület. Az épület építéstörténete A lágymányosinak nevezett dohánygyár (Budafoki út 59-63) között épült fel. Építtetője az akkori Kereskedelemügyi Minisztérium volt. A terveket Zobel Lajos készítette, a fennmaradt statikai számításokon is az ő aláírása látható. Az épületeket Stahulják építőmester kivitelezte ő később Paulheim József társa. A tervek jó állapotban maradtak meg a fővárosi Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda Magasépítési Tervtárában. A dohánygyári épületegyüttes több tagját kisebb mértékben átalakították ben, 1947-ben és 1963-ban. Az átalakítások technológiai és korrigáló jellegűek voltak azok az együttes alaprajzi rendszerét, szerkezetét és megjelenését nem érintették. Az együttes déli részét a második világháború után részben lebontották. A tervező a Kereskedelemügyi minisztérium miniszteri főtanácsosa volt. Különféle dohányipari létesítményeket tervezett, többek között az ő műve a pécsi dohánygyár ( ). Valószínűleg, legalább részben az ő művei is a miskolci, fiumei, selmecbányai, vásárosnaményi, nagykárolyi, temesvári, szomolnoki sepsiszentgyörgyi, szepesbélai, közötti dohánygyári építkezések. Szerkezetileg leginkább a temesvári, vasbeton szerkezetű raktárépület áll közel a Budafoki úti együtteshez. Zobel műve a Millenniumi Kiállítás faszerkezetű Dohány Pavilonja, amely ma lényegében eredeti állapotban a zebegényi János hegyen, magántulajdonban áll. Tekintve az épületegyüttes meglepően magas építészeti színvonalát, a tervezés körülményeinek megítélése kérdéses. Kutatás és mérlegelés után úgy látszik, hogy az építészettörténet számára szinte ismeretlen Zobel saját műve, és ő kiemelkedő tervező volt. 15

16 Valamennyi épület téglafalas, lapostetős, részben vasbeton pilléres szerkezetű, monolit vasbeton födémekkel. Az épületek vakoltak, a falak mindenütt simák, díszek és tagozatok nélkül; az ablakok sem keretezettek. A homlokzati felületek csak lizénákkal és mészhomoktégla betétekkel tagoltak. Az ablakok felett hengerelt vas I-gerendás kiváltók helyezkednek el, rozettadíszekkel. A fali lizénák a tető síkja felett posztamens-szerű csonka tömb-felépítményekben végződnek. Az épületen igényes kovácsoltvas munkák láthatók, valószínűsíthetően a Forreider és Schiller cég munkái. Az épületek homlokzati kialakítása és részleteik koruk szecessziós és modern elemeinek keveréke. A szecessziós elemek forrása a kortárs bécsi építészet volt. Miután azonban ezek az épületek ipari céllal készültek, a tervezőnek nélkülöznie kellett a korszak szokásos épületdíszeit. E szecessziós tagolású, ám szecessziós díszek nélküli házak a korai modern építészet jeles alkotásai. Az épületek hivatalos védelme még nem történt meg, de átalakítás, felújítás során fokozott figyelmet kell fordítani az értékek megőrzésére. 20. Tervezési program A Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Háza céljainak megfogalmazása Az alapvető célok meghatározása különösen fontos egy hazai előzményekkel nem rendelkező intézmény létrehozatalánál. Annak érdekében, hogy a pályázók megértsék a Kiírók szándékát az alábbiakban először részletesen ismertetjük a VUÉK Ház létrehozatalának indokoltságát, koncepcióját. Az épített környezet állapotának folyamatos hanyatlása, a megtervezett épületek tervtől eltérő kivitelezése, a vizuális környezetszennyezés számtalan cikk, tanulmány tárgya volt az utóbbi időben. Arra is számtalan elhatározás született, hogy ezen változtatni kell. A változtatási lendület aztán odáig tartott, hogy az érdekelteket általában mindig ugyanazt a szakmabélit leültették egy terembe és maximálisan egyetértettek abban, hogy tényleg változtatni kell valamit. Hol a hiba? Mit nem csináltak jól? Hogyan lehetne célt érni? Egyáltalán mi a cél? Az épített környezet alakítása egyben a vizuális kommunikáció igen magas szintű, összetett formája, s ha így fogjuk fel, akkor érthetjük meg, hogy a folyamatban van KÖZLŐ, van KÖZLENDŐ és van BEFOGADÓ. Első megközelítésben azt gondolhatnánk, hogy a legegyszerűbb helyzet a közlővel van, hiszen ő jó esetben építész, képzőművész, településtervező (most nem beszélve az autodidakta polgármesterről, városvédőről, vagy agresszív fejlesztőről ). Gondolhatnánk, hogy az építész, képzőművész, településtervező tisztában van azzal, hogy alkotása a környezetet (így a környezet használóit) befolyásolja, a közvetlen vizualitáson túl mélyebb, áttételesebb hatásokat is kivált. Az utóbbi évek kritikáit figyelembe véve mondhatjuk, hogy kevés az ilyen eset. 16

17 Akkor tehát sem az építész/képzőművész/településtervező, sem a megbízó, de legkevésbé a graffitivel szemetelő suhanc nincs tisztában szerepével? De ha ez igaz, akkor nem kellene a közlők szemléletén változtatni hiszen ez által talán a közlendőt és a befogadót is befolyásolni lehetne? A közlés, a közlendő kérdése ennél is bonyolultabb, ugyanis azáltal, hogy a környezetet művi beavatkozással megváltoztatjuk, máris tudva, tudattalanul közlünk valamit. Ha mást nem, jelet hagyva, hogy itt jártam. Mindenképpen szerencsés, ha a közlőt rá tudjuk venni, hogy legalább magának próbálja elmagyarázni, hogy mit is akar mondani alkotásával a környezetet használók számára. (Aztán a kritikusok úgyis megfejtik.) A közlés befogadói viszont általában nagyon is kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen a tervezés többnyire zártan, a nyilvánosság feje fölött/háta mögött folyik, majd egyszer csak megszületik a MŰ. És ekkor már nincs apelláta, lehet viszont fanyalgás, tiltakozás, felháborodás, bojkott, miegymás. Valljuk meg, pár évtizedes, erőszak alatti szocializációnk miatt nehéz szembenézni a ténnyel: ez maga erőszak, agresszió, diktatúra! Az írástudó (rajzolni, tervezni, alkotni tudó) ember agressziója. Az agresszió agressziót szül, és a vadonatúj épületet ellepi a graffiti. Ez így a folyamat leegyszerűsítése persze, de elvezet oda, hogy beláthassuk; a kommunikációs probléma orvoslása olyan komplex társadalmi problémák megoldásában segíthet, amelyek miatt mindenképpen megéri komolyan foglalkozni vele. Nem csupán a szép (lásd: nekem tetsző) környezetben jobban érzem magam a kérdés, hiszen a nekem tetsző akkor áll elő a legbiztosabban, ha már a tervezésbe is beleszólhatok. Az értő elfogadás révén is tetszhet valami! Vagyis ami nekem nem tetszik (mert nem érzem jól magam a környezetében), az az én hibámból, az én fogyatékosságaim miatt is lehet nem szép. A világban különösen Európa-szerte egyre több olyan nyitott intézmény jön létre, amelyek azt célozzák, hogy példákat mutatva, nevelve, hozzászoktatva, elmagyarázva, tanítva foglalkozzanak ilyen jellegű társadalmi-kommunikációs problémákkal. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az építészeti, urbanisztikai, vizuális művészeti központok azzal, hogy igen jelentős szakmai és laikus tömegeket tudnak megszólítani, megmozgatni rendezvényeiken, programjaikon, ráadásul a hagyományos oktatás kiegészítéseként interaktívvá teszik az eddig egyoldalú, passzív befogadást, hozzájárulnak ahhoz, hogy felszabadultabban, értőbben használják, sőt alakítsák a környezetüket azok, akikkel szóba álltak ezekben az intézményekben. Mert erről van szó; szóba kell állni, beszélgetni, kommunikálni kell, ráadásul pozitív aspektusból: megmutatni, hogy mi minden szép és jó van a környezetünkben, s ami most ugyan valami miatt nem ilyen, azt ha megértjük az okokat, és megkeressük az eszközöket megváltoztathatjuk. A közösnek talált alkotás részeseként aztán ezek a szerzőtársak sajátjuknak tekintve a MŰVET, biztos, hogy nem tűrik a graffitisek randalírozását. Tények A hazai általános képzés (tehát a nem-művészképzés ) alig foglalkozik a vizuális környezettel, sem az általános, sem a közép- vagy a felsőoktatásban. Az építészeti, városépítészeti tervezés történelmileg kialakult módon a társadalomtól távol, misztikus magasságokban folyik 17

18 A rendszerváltást követő évek különösen kedveztek az én házam, én váram elv érvényesülésének, a magán- és közérdek összehangolatlansága, a magántulajdon rosszul értelmezett szentsége felülírta a közösség megegyezéses érdekeit és az azokat szabályozó megállapodásokat Az igénytelenség, a gagyi terjedése, másik végletként a mindent elborító csicsa, csillogás között elszürkült az egyébként mértékadó visszafogottság, szakszerűség, a mesteri alkotás. Mindez oda vezetett, hogy az építészet, urbanisztika, de még a vizuális művészetek is degradálódtak, elvesztették hitelüket, egy jó szomszéd, vagy egy kivitelező felülírhatja még oly jó és híres alkotó terveit is. Kísérletek folynak már az iskolai tantervekben a vizuális kultúra oktatására, azonban ennek humán és fizikai infrastrukturális háttere még e kísérleti programokban sem mindig biztosított. Lehetőségek A VUÉK-Ház létrehozásával mindenek előtt az előbb taglalt problémák megoldását célzó folyamat indulhat meg, azzal, hogy lehetőséget teremthetünk a következőkre: Azokat az építészeti, települési alkotásokat tartalmazó dokumentumokat (tervek, térképek, leírások, fotók, filmek, videók, makettek, stb.), melyek eddig felkutatatlanul, feldolgozatlanul voltak, európai színvonalon, a hasonló európai intézményekkel együttműködve egy (hazai és nemzetközi) hálózat részeként, de saját identitásunkat megőrizve hozzáférhetővé tehetjük a (hazai és nemzetközi) szakmai és laikus közvélemény számára. Sikeres működés esetén segítheti hasonló intézmények létrejöttét, működését. Szolgáltatásai révén befogadó intézményi feladatokat is elláthat, vagyis más (hazai és nemzetközi) intézmények anyagait, programjait fogadhatja, bemutathatja. Pezsgő, aktív közösségi teret hozhat létre, ahol a hagyományos iskolai oktatáson keresztül a családi programokig, a turisztikai bemutatóktól a legmagasabb színvonalú szakmai rendezvényekig sokfajta esemény találhat magának helyet. Az építőanyagipartól a tervező szervezeteken keresztül egyetemi tanszékek és kiadványok bemutatását, városi, országos és nemzetközi akciók, pályázatok, programok lebonyolítását, a kormányzat és a szakmai szervezetek háttérszervezeteként átvett feladatokat láthatja el. Célkitűzések El kell érnünk hogy a korszerű, magas színvonalú építészet és településtervezés társadalmi, gazdasági jelentősége össztársadalmi szinten ismert legyen, és mind a privát, mind a közcélú épített környezetet formáló beavatkozások színvonala tekintetében Európa vezető országai közé kerüljünk. hogy a politikai vezetőkbe belenevelődjék az az alapvető öntudat, hogy a magas színvonalú közösségi épületek és közterek megváltoztathatják egy szomszédság, városrész, város társadalmát, gazdaságát, hozzájárulhatnak az emberek közérzetének javulásához hogy az épületek, közterek kialakításának megbízói, fejlesztői és a használók körében széleskörű elfogadottsága legyen annak a nézetnek, hogy a jó tervezés egyben jobb 18

19 funkcionalitást, és biztonságosabb tereket, és társadalmi jólétet, gazdasági, társadalmi és környezeti hasznot eredményez A tervezés minőségi követelményeinek meghatározásával, jó példák bemutatásával segíteni azokat, akik új házat akarnak vásárolni, bérelni, építeni, hogy megalapozottan dönthessenek A településtervezésben, építészeti tervezésben, építésigazgatásban, kivitelezésben és beruházásban, a vizuális kultúra alakításában dolgozókkal együtt kell működni az egész országban, hogy mindig kihasználhassuk a tervezés által kínált lehetőségeket A év távlatában az épített környezet alakításában megfogalmazandó új igények szerint előregondolkodni, pl. a klimatikus változásoknak, technológiai előnyöknek, és demográfiai változásoknak legmegfelelőbb tervezés érdekében, a településkép várható fejlődésének meghatározásában, a vizuális környezeti károk elkerülhetőségének biztosításában (jogi és etikai szabályozás előkészítésében). Célkitűzéseinket a következő módon valósítjuk meg az épített környezet változásainak összegyűjtésével, bemutatásával, elemzésével, esettanulmányok elkészítésével, (állapotfelvétel, terv, megvalósulás) az egyértelmű tények bemutatásával (statisztikák, adatok, tanulmányok) oktatási-továbbképzési lehetőségeket kínálva (szakdolgozati témák, képzések, konzultációk, laikusok számára rendezett bemutatók, ismertetések, stb.) az egyéni kezdeményezések, projektek közvetlen támogatásával (megbízók, tervezők, fejlesztők részére konzultációk, kiállítások, rendezvények szervezése, lebonyolítása) felhívjuk a közvélemény figyelmét az épített környezet értékeire, és konkrét hazai és külföldi példákkal támasztjuk alá, hogy az értékek védelme és fejlesztése, komplex társadalmi-építészeti-urbanisztikai kezelése milyen előnyökkel jár nyilvánosságot teremtünk olyan, eddig kisebb publicitást kapott kezdeményezéseknek, melyek célkitűzéseink megvalósításában partnerek lehetnek (tervek, tervpályázati anyagok bemutatása, archiválása, hozzáférhetőség biztosítása) Az intézmény legfőbb célja hogy hozzájáruljon a vizuális kultúra fejlesztéséhez az alap- közép- és felsőfokú képzés, a szakmai és laikus közvélemény számára biztosított programokkal, hagyományos és elektronikus kiadványokkal, demonstrálja az építészet és várostervezés, vizuális művészet képességét arra, hogy pozitív módon és közvetlenül képes alakítani az emberek életminőségét, a 21. század korszerű információ-technológiája révén egy európai információszolgáltatási hálózatba kapcsolt építészeti-urbanisztikai tudásközpontként, kommunikációs csatornaként szolgáljon. 19

3.1. A Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Házának szükségessége

3.1. A Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Házának szükségessége 3. A célok megfogalmazása 3.1. A Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Házának szükségessége Az épített környezet állapotának folyamatos hanyatlása, a megtervezett épületek tervtől eltérő kivitelezése,

Részletesebben

Építészeti Ötletpályázat

Építészeti Ötletpályázat Építészeti Ötletpályázat Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata Sopron, 2013. október 28. Tartalomjegyzék Mellékletek* 1. sz. melléklet: Térképkivonat, digitális helyszínrajz

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715, e-mail: mogyorod@mogyorod.hu ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója Mogyoród

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE 1 1. A pályázat kiírója, lebonyolítója Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem

Részletesebben

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz Kiíró: Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara 2012. 1 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető +36 30 330 7271 2. Ötletpályázat lebonyolítója: OPAL Irodaház Kft., 1037

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése 3.old. 1.2. A tervpályázat tárgya, célja

Részletesebben

Hallgatói Ötletpályázat

Hallgatói Ötletpályázat Hallgatói Ötletpályázat pályázati kiírás Erkel Színház homlokzatának grafikai megoldására Budapest, 2014. február 12. 1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA Magyar Állami Operaház 1061 Budapest Andrássy

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSI PÁLYÁZAT Kiíró: SZIGETSZENTMIKLÓS

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZAT

MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZAT 1 MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZAT a Budapest, I. kerület, Toldy F. u. 32-36. Hrsz.: 14083/2 alatti LAKÓÉPÜLET TERVEZÉSI FELADATAIRA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TERVPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY old. 1.1. A tervpályázat kiírójának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. InnOffice Közösségi Iroda. 1113. Budapest, Bartók Béla út 76. TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK...

Részletesebben

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288932-2011:text:hu:html HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS A tervpályázati

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2066-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 002-002066 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home 1 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA A Mediterrán Kerámia Kft. és az Art in Home művészei nyílt pályázatot hirdetnek

Részletesebben

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: A Magyarország vezető, díjakkal többszörösen elismert márkastratégiai és marketingstratégiai tanácsadó- és reklámügynökségi csoportja. Több, mint 10 éve dolgozunk azon, hogy ügyfeleinknek

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapest, XXIII. kerület Molnár-szigeti volt Napközis tábor hasznosítására Sport és szabadidő Központ megvalósítása érdekében 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1.A

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. "BENCE-HEGYI KILÁTÓ" megnevezéssel, nyílt, titkos, építészeti

Részletesebben

Multifunkcionális rendezvényközpont Győr

Multifunkcionális rendezvényközpont Győr Multifunkcionális rendezvényközpont Győr Tervpályázati kiírás Multifunkcionális rendezvényközpont tervpályázati kiírása 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1 A tervpályázat kiírójának megnevezése 1.2.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80232-2010:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése... 3 1.2. A tervpályázat

Részletesebben

TT2+TT3 Középülettervezési Tanszék FELADATKIÍRÁS 2015

TT2+TT3 Középülettervezési Tanszék FELADATKIÍRÁS 2015 TT2+TT3 Középülettervezési Tanszék FELADATKIÍRÁS 2015 A TT2 és TT3 tárgyak keretein belül játékmúzeumot tervezünk Veresegyházra. Rendhagyó módon a féléves feladat egyben zártkörű hallgatói pályázat is.

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4351-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 004-004351 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

I. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETES PROGRAMJA

I. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETES PROGRAMJA ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Budakeszi Városközpont (Budakeszi, Fő utca) I. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETES PROGRAMJA 1. AZ ELKÉSZÍTENDŐ PÁLYAMŰ RÉSZLETES LEÍRÁSA Tervezési feladat Budakeszi Fő

Részletesebben

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás 2016. 1. AZ ÖTLEPÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések épített és a

Részletesebben

színesliget Színezd ki a Ligetet!

színesliget Színezd ki a Ligetet! színesliget Színezd ki a Ligetet! A Városliget teljes megújítását magában foglaló Liget Budapest Projekt kapcsán a Városliget Zrt. kreatív pályázatot hirdet színesliget Színezd ki a Ligetet! címmel budapesti

Részletesebben

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.)

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) 1. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS A tervpályázat kiírója A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) A tervpályázat tárgya Ötletpályázat a MÉSZ Székháza

Részletesebben

TakkART KösszMűvészeti pályázat

TakkART KösszMűvészeti pályázat TakkART KösszMűvészeti pályázat Pályázati kiírás Az ember itt kevés a szeretetre Elég, ha hálás legbelűl ezért-azért; egyszóval mindenért Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TERVPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. számú módosítása a Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járási Ügyészség, Köztársaság tér 4. sz. alatti épülete teljes rekonstrukciójához és bővítéséhez Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járási Ügyészség

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest II.kerület, Margit körút 85 87. szám alatti ingatlan hasznosítása 2014. 1 1. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA A Kormány1136/2013.(III.19.) Korm.határozata értelmében a Budapest

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 156-3/2007 MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Szakmai program és tervpályázat kiírás módosítása a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

Tervpályázati dokumentáció

Tervpályázati dokumentáció Tervpályázati dokumentáció az Iparművészeti Múzeum főépületének rekonstrukciója és értéknövelő tervezése tárgyú tervpályázati kiíráshoz 2012. május 1/15 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1 A tervpályázat

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 1. A pályázat száma: KKIP-0039-1/2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 1. A pályázat száma: KKIP-0039-1/2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. A pályázat száma: KKIP-0039-1/2010 2. A pályázat kiírója A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem és a befektető: H2Q-Építő Kft. - mint a BME Q1 oktatási épület beruházásának

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely

Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMNETÁCIÓ

TERVPÁLYÁZATI DOKUMNETÁCIÓ TERVPÁLYÁZATI DOKUMNETÁCIÓ Miskolc, Dózsa György utca 2. sz. alatt lévő egykori Központi Leánykollégium fejlesztése nyílt építészeti ötletpályázat Kiíró: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. április

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 2875/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 2875/2016 CPV Kód: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában tervpályázat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149999-2016:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 085-149999 Tervpályázati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (IX.24.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben a 14/2014. (IX.15.); és a 8/2015. (IV.24.) sz. rendelettel

Részletesebben

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a K E C S K E M É T F ı t é r é s k ö r n y e z e t e építészeti-megújítása ötletpályázathoz TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2. RÉSZLETES PROGRAM

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére

Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az első világháború centenáriuma

Részletesebben

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Pályázati kiírás Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Szobor elhelyezése: Győrújbarát, Baráthegy, Barátság park (Pannónia Barátság park) 1. Kiíró: CIG Pannónia EMABIT

Részletesebben

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített Kiíró: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. az első világháború hőseinek központi emlékhelye. tárgyú nyílt ötletpályázati eljáráshoz

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. az első világháború hőseinek központi emlékhelye. tárgyú nyílt ötletpályázati eljáráshoz ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ az első világháború hőseinek központi emlékhelye tárgyú nyílt ötletpályázati eljáráshoz 2015. december PREAMBULUM Magyarország Kormánya az első világháború centenáriumával összefüggésben

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

Tervezz elérhető és fenntartható lakást hallgatói ötletterv-pályázat Pécs szociális lakásállományának megújításáért

Tervezz elérhető és fenntartható lakást hallgatói ötletterv-pályázat Pécs szociális lakásállományának megújításáért Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért, a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

A évi Pro Architectura díj hirdetménye

A évi Pro Architectura díj hirdetménye A 2016. évi Pro Architectura díj hirdetménye A díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti szemléletformálásban

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak részére adható támogatás elnyerésére 2008. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció Robot Informatika Zrt. Miskolc, 2015. május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció A kreatív pályázat célja: A Robot Informatika ZRt. internetes video pályázatot hirdet az ország valamennyi középiskolai

Részletesebben

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 1 Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007 Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 2007 JÚLIUS HÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

TÜKÖRKÉPEK Közutas fotópályázat 2016

TÜKÖRKÉPEK Közutas fotópályázat 2016 TÜKÖRKÉPEK Közutas fotópályázat 2016 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. fotópályázatot hirdet a közutas élet képi megjelenítésének erősítésére. A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közutas szakma

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Gyulai Várfürdı Fejlesztése - 2009. Tervpályázati kiíráshoz

TARTALOMJEGYZÉK Gyulai Várfürdı Fejlesztése - 2009. Tervpályázati kiíráshoz TARTALOMJEGYZÉK Gyulai Várfürdı Fejlesztése - 2009. Tervpályázati kiíráshoz 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat kiírójának és társkiírójának megnevezése 2 1.2. A tervpályázat tárgya, célja..

Részletesebben

városépítészeti ötletpályázat

városépítészeti ötletpályázat ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Újpest, Váci út 121. Fıvárosi Vízmővek Zrt. a Nagyfelszíni Víztisztító mő hasznosítását célzó szabályozási terv készítését megalapozó városépítészeti ötletpályázat 2009-2010

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Lövőház utca 37. Város Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Schulek János műszaki igazgató musz.ig.titkarsag@fomterv.hu

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése T6-L ÉPÜLETTERVEZÉS VI. (ÉPÍTÉSZ BSC-LEVELEZŐ) Budapesti projektek ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK LEÍRÁS ELŐADÁSOK SZÁMA (HETENTE) GYAKORLATOK SZÁMA (HETENTE) VIZSGA / ZH : dr. A SZIE YMÉK

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi véleményezési, bejelentési és a településképi

Részletesebben

Kisbolygó-látogatások

Kisbolygó-látogatások Kisbolygó-látogatások A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve,

Részletesebben

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet!

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Filmpályázati felhívás PhD- és MSc/MA-hallgatók számára Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja

Részletesebben

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED Tervpályázati dokumentáció Kiíró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebonyolító / Kapcsolattartó Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. Dr. Ferenc-Varga

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Nyílt tervpályázati dokumentáció

Nyílt tervpályázati dokumentáció Nyílt tervpályázati dokumentáció A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Ferenczy Múzeum épületeire, valamint a Castrum hasznosítására vonatkozó nemzetközi építészeti tervezési pályázat Kiíró: Pest Megye

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Pályázati felhívás. Jelentkezési lap letöltése. Az Oláh-Gumiszervíz Kft. ötletpályázatot ír ki egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak

Pályázati felhívás. Jelentkezési lap letöltése. Az Oláh-Gumiszervíz Kft. ötletpályázatot ír ki egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak Pályázati felhívás Jelentkezési lap letöltése Az Oláh-Gumiszervíz Kft. ötletpályázatot ír ki egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak a hulladékká vált autóabroncsok alternatív hasznosítási lehetőségeinek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2013. május 15. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában 2016. 2 Tartalomjegyzék 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben