BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59."

Átírás

1 BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése 6 3. Társkiíró megnevezése 6 4. A tervpályázat címe 6 5. A tervpályázat tárgya 6 6. A tervpályázat célja 7 7. A tervpályázat jellege 7 8. A tervpályázaton való részvétel feltételei 8 9. A tervpályázatból való kizárás esetei A tervpályázat lebonyolításának időrendje A beszerzésének helye és költsége A tervpályázatra vonatkozó kérdések és válaszok A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje A Bírálóbizottság összetétele A Bírálóbizottság munkája A pályaművek díjazása és megvétele A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A továbbtervezésre vonatkozó feltételek 13 III. Részletes Program A helyszín adottságainak ismertetése Tervezési program A tervezéssel kapcsolatos egyéb előírások, ajánlások Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények Bírálati szempontok Egyéb követelmények 28 IV. Mellékletek 29 2

3 Az alábbi t az Közreműködésével állította össze a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság januárjában 3

4 I. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 4

5 II. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

6 1. Kiíró megnevezése VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht Budapest, Gellérthegy u Társkiíró megnevezése Budapest XI. kerület, Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/ Társkiíró megnevezése Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest, Ötpacsirta u A tervpályázat címe A Budafoki út 59. E-3 jelű épületnek a Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Házává (VUÉK-Ház) fejlesztésének pályaművön alapuló építési engedélyezési eljárást megelőző építészeti tervpályázata. 5. A tervpályázat tárgya A Budafoki út 59. alatti E-3 jelű volt dohánygyári épület az évi költségvetésről szóló évi CXLVI törvény alapján a VÁTI Kht. Dokumentációs Központ az építésügyiműszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról szóló 181/1998. kormányrendelet 1. szerinti országos hatáskörű építésügyi és területi műszaki információs központ működtetését szolgálja. Jelenleg mintegy 400 ezer tervdokumentum, fotó- és filmarchívum, mikrofilmtár, makettgyűjtemény található egyelőre jórészt feldolgozatlanul az épületben, és a tervek szerint ide költözik a közel 20 ezer kötetes könyvtár is. A VÁTI Kht. az utóbbi években csak a legszükségesebb karbantartási munkákat hajthatta végre, ennek eredményeként az épület állaga romlott. A törvény és kormányrendelet szerinti célok megvalósítása érdekében jelentős műszaki fejlesztést, átalakítást, illetve felújítást, korszerűsítést igényel az épület. A cca. 10,5 ezer négyzetméteres épület a jogszabályokban meghatározott feladatokon túli, azokkal szoros kapcsolatban levő funkciók ellátására is alkalmas. Az építészet, városépítés, urbanisztika, illetve a területi tervezési szakma régi igénye hogy munkájukat segítse a közhasznú információ-szolgáltatás. Az Európai Unió 2004 óta különös hangsúlyt helyez a települési környezet, a városok fejlesztésének kérdésére. Az Unió lakosságának 40%-a 50 ezer lélekszámúnál nagyobb városokban, 80%-uk urbanizált környezetben él. E szakterületeknek a társadalomban betöltött igen fontos, a lakossági életkörülményeket legközvetlenebbül, de hatásaiban az ország kultúráját is alapvetően befolyásoló szerepe vitathatatlan. Ugyanakkor nincs olyan intézmény, amely olyan alapokat adna, melyek az oktatás és a kultúra, a szakmák és a laikus társadalom, a városalakító 6

7 politika és a mindennapok tapasztalatai közötti összhangot, az egymás megértését biztosító közös nyelv, kultúra kialakítását szolgálhatná. A már 1999 óta működő országos hatáskörű építésügyi és területi műszaki információs központ funkciót a szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel és a XI. kerületi polgármesterrel egyeztetve, bírva az e szakterületekért felelős miniszter támogatását is a Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Háza elnevezésű információs-kulturális központtá kívánjuk fejleszteni. Jelen tervpályázat tárgya a VUÉK-Háznak helyt adó épület kialakításának megtervezése. Tervezési feladatként az épület homlokzati megjelenésével, alaprajzi elrendezésével, korszerű használatát biztosító épületgépészeti rendszerével kapcsolatos tervezést jelöljük meg. Nem tartozik a tervezési feladatba sem az intézmény gépkocsi-elhelyezésének, sem közterületi kapcsolatainak tervezése, ezeket a tömbre jelenleg készülő szabályozási tervben kívánjuk meghatározni erről a részletes kiírásban találhatnak bővebb információt. 6. A tervpályázat célja A Kiírók szándéka az, hogy a VUÉK-Ház építési engedélyezési terveinek készítőjét e tervpályázat során találjuk meg. A tervpályázat során az épület magas színvonalú, a tervezési programban részletezett funkcióknak megfelelő, a változó szakmai-társadalmi igényeket követni tudó tervét benyújtó pályázók közül választja ki a zsűri a díjazottakat, illetve határozza meg az építési engedélyezési terv készítőjét. A tervpályázat során a Kiírók arra is lehetőséget adnak, hogy a VUÉK-Háznak, mint igen speciális, kategóriákba nem sorolható funkciójú, több szakmacsoport információs szolgáltatásának, képzésének, a szakma és a lakosság párbeszédének helyet adó intézménynek a feladatait, szolgáltatásait indokolt esetben megváltoztatva módosítsák az egyes funkciókat, illetve új elemekkel bővítsék a kiírás szerintieket. A tervpályázat célja, hogy a pályázók javaslatai alapján olyan, észszerűen szakaszolhatóan megvalósítható épület terveit szerezzék be a Kiírók, melyek a konkrét megvalósulás ütemezéséül is szolgálhatnak. A benyújtott pályaműnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján kalkulálható legyen a kivitelezés volumene és költsége. A tervekben a VUÉK-Ház és a Bercsényi közötti fizikai kapcsolat, illetve a VUÉK-Ház nyugati homlokzata előtt vezetendő tömbfeltáró út létesítésével kínálkozó külső tér, mint építészeti-városépítészeti-vizuális fórum kialakítására is megoldási javaslatokat várunk. 7. A tervpályázat jellege Építészeti-műszaki tervjavaslaton alapuló nyílt, általános eljárásrendű, titkos tervpályázat. 7

8 8. A tervpályázaton való részvétel feltételei Pályázó az a természetes személy lehet: aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, aki a tervezési feladat elvégzésére a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint jogosult, É1 tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékban elhelyezte. aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Tervpályázati Kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, aki a pályázaton saját szellemi munkájával vesz részt, akivel szemben a 137/2004.(IV.29.) Korm. rendelet (továbbiakban 137. Kr.) 13. (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn, aki ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban élő pályázó a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkezik. Pályázó az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet, amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a Tervpályázati Kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta, amely a pályázat szerzőit a pályázathoz csatolt lezárt borítékban név szerint megnevezte, amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137. Kr. 13. (4) bekezdésében, illetve a megnevezett szerzőre a 137. Kr. 13. (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik. A pályázó társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137. Kr. 13. (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. A tervpályázaton csak az a pályázó vehet részt aki a tervpályázati dokumentációt megvásárolta. 9. A tervpályázatból való kizárás esetei A Bírálóbizottság kizárja a tervpályázatból azon küldeményt, amelyet a beadási határidő után adtak postára; pályázatot, amely sérti a titkosságot; pályamunkát, amely nem teljesíti a ban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket; pályázót, aki nem teljesíti a 8. pontban meghatározott részvételi feltételeket; A Bírálóbizottság kizárhatja a tervpályázatból azon pályaművet, amely hiányos, illetve amely a formai követelményeket nem teljesíti. 8

9 Amennyiben a kizárás okai a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a részvételi feltételek teljesítésének elmaradása, úgy a Kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a Kiírónak visszajár. A kizárásról a pályázó a kizárás okát és indoklását tartalmazó írásbeli értesítést kap. 10. A tervpályázat lebonyolításának időrendje A Tervpályázati Kiírás feladása: a árusításának kezdete: Helyszíni szemle időpontja: Kérdések beküldésének határideje: Kérdésekre adott válaszok határideje: Pályaművek postára adásának határideje: Pályaművek bontása és az elbírálás kezdete: Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: Tervpályázat nyilvános bemutatása Díjak kifizetése Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása február 2. csütörtök A Közbeszerzési Értesítőben való megjelenés napján február 20. hétfő február 24. péntek február 28. kedd április 3. hétfő április 5. szerda április 12. szerda Kiíró értesítése alapján április 20-ig május 12-ig 11. A beszerzésének helye és költsége A beszerzési feltételei a Tervpályázati Kiírásban találhatók. A ért fizetendő összeg: Ft + 20% ÁFA, azaz bruttó Hatvanezer forint, mely összeget átutalással, vagy postai feladóvevénnyel kell a VÁTI Kht. Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára teljesíteni. 9

10 12. A tervpályázatra vonatkozó kérdések és válaszok A pályázó a megfelelő pályázat benyújtása érdekében a Tervpályázati Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kiírótól vagy az általa meghatározott szervezettől a 10. pontban meghatározott határidőig. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet írásban, ajánlott postai úton kell eljuttatni az alábbi címre: Kapcsolattartó: Cím: Jogi és Igazgatási Iroda Beszerzési Csoport VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht Budapest, Gellérthegy u A borítékra írandó szöveg: TERVPÁLYÁZAT KÉRDÉS A pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. A kiegészítő tájékoztatás a 10. pontban meghatározott időpontig megküldésre kerül (a 137. Kr. 23. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak figyelembevételével) minden olyan pályázó részére, aki a t átvette. A kiegészítő tájékoztatást a pályázók azonos feltételek mellett kapják meg írásban; a átvétele során feltüntetett postai címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a pályázó a kiegészítő tájékoztatást megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a rendelkezésre bocsátásának helyén, illetve a oldalon. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. 13. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje A pályaművek a dokumentációhoz csatolt Címzéslap felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határidejét lásd a 10. pontban. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. 10

11 14. A Bírálóbizottság összetétele 1. Elnök: Csanádi Ágnes vezérigazgató VÁTI Kht. 2. Társelnök: Molnár Gyula polgármester Budapest Újbuda XI. kerület 3. Társelnök: Bálint Imre építészmérnök elnök Budapesti Építész Kamara 4. Szakmai titkár: Szokolay Örs építészmérnök VÁTI Kht. 5. Tagok: Pálfy Sándor DLA építészmérnök tanszékvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztika tanszék; Kóris János DLA építészmérnök a Mesteriskola tanára; Golda János építészmérnök Magyar Építész Kamara; Czigány Tamás DLA építészmérnök Magyar Építész Kamara; Sugár Péter DLA építészmérnök Budapesti Építész Kamara; Vonnák János építészmérnök XI. kerület, Újbuda önkormányzat tervtanácsa 6. Jogi szakértő: Dr. Balogh Edina VÁTI Kht. 7. Szakértők: Schreffel János főépítész Budapest Újbuda XI. kerület Dr. Gecsényi Lajos főigazgató Magyar Országos Levéltár Dr. Nagy Béla ügyvezető igazgató MŰ-HELY Rt. 15. A Bírálóbizottság munkája A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok és az Elnök által előterjesztett, a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a Szakmai titkár folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság döntőképes, ha a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavzata a döntő. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott pályaműveket. A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. 11

12 16. A pályaművek díjazása és megvétele A bírálóbizottság a pályázatok díjazására, megvételére 12 Millió forintot fordíthat. A legmagasabb díj értéke nem lehet magasabb 4 Millió forintnál, A megvétel legalacsonyabb értéke nem lehet kisebb 1 Millió forintnál. (az értékek bruttó összegek) A díjak és a megvételek az áfát tartalmazzák, adó- és járulékköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú és mennyiségű pályamű beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti-műszaki minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. 17. A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A Bírálóbizottság döntése alapján a Kiíró a pályázat eredményét kihirdeti. Az eredményhirdetés napja: április 12. ideje: óra; helye: VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht Budapest, Gellérthegy u A pályaművek megtekinthetők az eredményhirdetést követő 30 napig az eredményhirdetés helyén. A pályázati díjakat, illetve a megvételeket a Kiíró a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül átutalással kifizeti. A díjazásban, illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit az eredményességről a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken értesíti a Kiíró. Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi. A pályázat zárójelentését a Kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a Kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a Kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A Kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. 12

13 A Kiíró a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja. 18. A továbbtervezésre vonatkozó feltételek A Kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bírálóbizottság által legjobbnak értékelt, az építési engedélyezési terv készítésére felkérendőnek minősített (I. díjas) pályamű szerzőjével (továbbiakban Tervezővel) köti meg. Ha a Bírálóbizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a Kiíró a Bírálóbizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződéstervezetet Kiíró jelen pályázati dokumentáció részeként pályázó részére átadja. A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozatot a mellékletként kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni. 13

14 III. RÉSZLETES PROGRAM 14

15 19. A helyszín adottságainak ismertetése A tervezendő épület megjelölése A tervezendő épület a Budafoki út 59., a valamikori Dohánygyár E-3 jelű épülete. Tulajdonviszonyok A 4197/2. helyrajzi számon található telek a volt Dohánygyár területe, jelenleg osztatlan közös tulajdon. A 7322/28490 tulajdoni hányad tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Országos Területfejlesztési Hivatal, használója a VÁTI Kht. Településrendezési előírások A Budafoki út Október 23. út Bercsényi u. Karinthy F. u. által határolt tömbre érvényes településrendezési előírások nincsenek. A tömb Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata készül, azt előreláthatóan a XI. kerületi Önkormányzat I. negyedévében elfogadja. A terv a VUÉK-Ház koncepcióját tartalmazza, az épület nyugati oldalán, közvetlenül az épület homlokzata előtt vezetett tömbfeltáró útról történő megközelítést tervez. Terepviszonyok A tervezési terület sík, beépített terület. Az épület építéstörténete A lágymányosinak nevezett dohánygyár (Budafoki út 59-63) között épült fel. Építtetője az akkori Kereskedelemügyi Minisztérium volt. A terveket Zobel Lajos készítette, a fennmaradt statikai számításokon is az ő aláírása látható. Az épületeket Stahulják építőmester kivitelezte ő később Paulheim József társa. A tervek jó állapotban maradtak meg a fővárosi Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda Magasépítési Tervtárában. A dohánygyári épületegyüttes több tagját kisebb mértékben átalakították ben, 1947-ben és 1963-ban. Az átalakítások technológiai és korrigáló jellegűek voltak azok az együttes alaprajzi rendszerét, szerkezetét és megjelenését nem érintették. Az együttes déli részét a második világháború után részben lebontották. A tervező a Kereskedelemügyi minisztérium miniszteri főtanácsosa volt. Különféle dohányipari létesítményeket tervezett, többek között az ő műve a pécsi dohánygyár ( ). Valószínűleg, legalább részben az ő művei is a miskolci, fiumei, selmecbányai, vásárosnaményi, nagykárolyi, temesvári, szomolnoki sepsiszentgyörgyi, szepesbélai, közötti dohánygyári építkezések. Szerkezetileg leginkább a temesvári, vasbeton szerkezetű raktárépület áll közel a Budafoki úti együtteshez. Zobel műve a Millenniumi Kiállítás faszerkezetű Dohány Pavilonja, amely ma lényegében eredeti állapotban a zebegényi János hegyen, magántulajdonban áll. Tekintve az épületegyüttes meglepően magas építészeti színvonalát, a tervezés körülményeinek megítélése kérdéses. Kutatás és mérlegelés után úgy látszik, hogy az építészettörténet számára szinte ismeretlen Zobel saját műve, és ő kiemelkedő tervező volt. 15

16 Valamennyi épület téglafalas, lapostetős, részben vasbeton pilléres szerkezetű, monolit vasbeton födémekkel. Az épületek vakoltak, a falak mindenütt simák, díszek és tagozatok nélkül; az ablakok sem keretezettek. A homlokzati felületek csak lizénákkal és mészhomoktégla betétekkel tagoltak. Az ablakok felett hengerelt vas I-gerendás kiváltók helyezkednek el, rozettadíszekkel. A fali lizénák a tető síkja felett posztamens-szerű csonka tömb-felépítményekben végződnek. Az épületen igényes kovácsoltvas munkák láthatók, valószínűsíthetően a Forreider és Schiller cég munkái. Az épületek homlokzati kialakítása és részleteik koruk szecessziós és modern elemeinek keveréke. A szecessziós elemek forrása a kortárs bécsi építészet volt. Miután azonban ezek az épületek ipari céllal készültek, a tervezőnek nélkülöznie kellett a korszak szokásos épületdíszeit. E szecessziós tagolású, ám szecessziós díszek nélküli házak a korai modern építészet jeles alkotásai. Az épületek hivatalos védelme még nem történt meg, de átalakítás, felújítás során fokozott figyelmet kell fordítani az értékek megőrzésére. 20. Tervezési program A Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Háza céljainak megfogalmazása Az alapvető célok meghatározása különösen fontos egy hazai előzményekkel nem rendelkező intézmény létrehozatalánál. Annak érdekében, hogy a pályázók megértsék a Kiírók szándékát az alábbiakban először részletesen ismertetjük a VUÉK Ház létrehozatalának indokoltságát, koncepcióját. Az épített környezet állapotának folyamatos hanyatlása, a megtervezett épületek tervtől eltérő kivitelezése, a vizuális környezetszennyezés számtalan cikk, tanulmány tárgya volt az utóbbi időben. Arra is számtalan elhatározás született, hogy ezen változtatni kell. A változtatási lendület aztán odáig tartott, hogy az érdekelteket általában mindig ugyanazt a szakmabélit leültették egy terembe és maximálisan egyetértettek abban, hogy tényleg változtatni kell valamit. Hol a hiba? Mit nem csináltak jól? Hogyan lehetne célt érni? Egyáltalán mi a cél? Az épített környezet alakítása egyben a vizuális kommunikáció igen magas szintű, összetett formája, s ha így fogjuk fel, akkor érthetjük meg, hogy a folyamatban van KÖZLŐ, van KÖZLENDŐ és van BEFOGADÓ. Első megközelítésben azt gondolhatnánk, hogy a legegyszerűbb helyzet a közlővel van, hiszen ő jó esetben építész, képzőművész, településtervező (most nem beszélve az autodidakta polgármesterről, városvédőről, vagy agresszív fejlesztőről ). Gondolhatnánk, hogy az építész, képzőművész, településtervező tisztában van azzal, hogy alkotása a környezetet (így a környezet használóit) befolyásolja, a közvetlen vizualitáson túl mélyebb, áttételesebb hatásokat is kivált. Az utóbbi évek kritikáit figyelembe véve mondhatjuk, hogy kevés az ilyen eset. 16

17 Akkor tehát sem az építész/képzőművész/településtervező, sem a megbízó, de legkevésbé a graffitivel szemetelő suhanc nincs tisztában szerepével? De ha ez igaz, akkor nem kellene a közlők szemléletén változtatni hiszen ez által talán a közlendőt és a befogadót is befolyásolni lehetne? A közlés, a közlendő kérdése ennél is bonyolultabb, ugyanis azáltal, hogy a környezetet művi beavatkozással megváltoztatjuk, máris tudva, tudattalanul közlünk valamit. Ha mást nem, jelet hagyva, hogy itt jártam. Mindenképpen szerencsés, ha a közlőt rá tudjuk venni, hogy legalább magának próbálja elmagyarázni, hogy mit is akar mondani alkotásával a környezetet használók számára. (Aztán a kritikusok úgyis megfejtik.) A közlés befogadói viszont általában nagyon is kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen a tervezés többnyire zártan, a nyilvánosság feje fölött/háta mögött folyik, majd egyszer csak megszületik a MŰ. És ekkor már nincs apelláta, lehet viszont fanyalgás, tiltakozás, felháborodás, bojkott, miegymás. Valljuk meg, pár évtizedes, erőszak alatti szocializációnk miatt nehéz szembenézni a ténnyel: ez maga erőszak, agresszió, diktatúra! Az írástudó (rajzolni, tervezni, alkotni tudó) ember agressziója. Az agresszió agressziót szül, és a vadonatúj épületet ellepi a graffiti. Ez így a folyamat leegyszerűsítése persze, de elvezet oda, hogy beláthassuk; a kommunikációs probléma orvoslása olyan komplex társadalmi problémák megoldásában segíthet, amelyek miatt mindenképpen megéri komolyan foglalkozni vele. Nem csupán a szép (lásd: nekem tetsző) környezetben jobban érzem magam a kérdés, hiszen a nekem tetsző akkor áll elő a legbiztosabban, ha már a tervezésbe is beleszólhatok. Az értő elfogadás révén is tetszhet valami! Vagyis ami nekem nem tetszik (mert nem érzem jól magam a környezetében), az az én hibámból, az én fogyatékosságaim miatt is lehet nem szép. A világban különösen Európa-szerte egyre több olyan nyitott intézmény jön létre, amelyek azt célozzák, hogy példákat mutatva, nevelve, hozzászoktatva, elmagyarázva, tanítva foglalkozzanak ilyen jellegű társadalmi-kommunikációs problémákkal. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az építészeti, urbanisztikai, vizuális művészeti központok azzal, hogy igen jelentős szakmai és laikus tömegeket tudnak megszólítani, megmozgatni rendezvényeiken, programjaikon, ráadásul a hagyományos oktatás kiegészítéseként interaktívvá teszik az eddig egyoldalú, passzív befogadást, hozzájárulnak ahhoz, hogy felszabadultabban, értőbben használják, sőt alakítsák a környezetüket azok, akikkel szóba álltak ezekben az intézményekben. Mert erről van szó; szóba kell állni, beszélgetni, kommunikálni kell, ráadásul pozitív aspektusból: megmutatni, hogy mi minden szép és jó van a környezetünkben, s ami most ugyan valami miatt nem ilyen, azt ha megértjük az okokat, és megkeressük az eszközöket megváltoztathatjuk. A közösnek talált alkotás részeseként aztán ezek a szerzőtársak sajátjuknak tekintve a MŰVET, biztos, hogy nem tűrik a graffitisek randalírozását. Tények A hazai általános képzés (tehát a nem-művészképzés ) alig foglalkozik a vizuális környezettel, sem az általános, sem a közép- vagy a felsőoktatásban. Az építészeti, városépítészeti tervezés történelmileg kialakult módon a társadalomtól távol, misztikus magasságokban folyik 17

18 A rendszerváltást követő évek különösen kedveztek az én házam, én váram elv érvényesülésének, a magán- és közérdek összehangolatlansága, a magántulajdon rosszul értelmezett szentsége felülírta a közösség megegyezéses érdekeit és az azokat szabályozó megállapodásokat Az igénytelenség, a gagyi terjedése, másik végletként a mindent elborító csicsa, csillogás között elszürkült az egyébként mértékadó visszafogottság, szakszerűség, a mesteri alkotás. Mindez oda vezetett, hogy az építészet, urbanisztika, de még a vizuális művészetek is degradálódtak, elvesztették hitelüket, egy jó szomszéd, vagy egy kivitelező felülírhatja még oly jó és híres alkotó terveit is. Kísérletek folynak már az iskolai tantervekben a vizuális kultúra oktatására, azonban ennek humán és fizikai infrastrukturális háttere még e kísérleti programokban sem mindig biztosított. Lehetőségek A VUÉK-Ház létrehozásával mindenek előtt az előbb taglalt problémák megoldását célzó folyamat indulhat meg, azzal, hogy lehetőséget teremthetünk a következőkre: Azokat az építészeti, települési alkotásokat tartalmazó dokumentumokat (tervek, térképek, leírások, fotók, filmek, videók, makettek, stb.), melyek eddig felkutatatlanul, feldolgozatlanul voltak, európai színvonalon, a hasonló európai intézményekkel együttműködve egy (hazai és nemzetközi) hálózat részeként, de saját identitásunkat megőrizve hozzáférhetővé tehetjük a (hazai és nemzetközi) szakmai és laikus közvélemény számára. Sikeres működés esetén segítheti hasonló intézmények létrejöttét, működését. Szolgáltatásai révén befogadó intézményi feladatokat is elláthat, vagyis más (hazai és nemzetközi) intézmények anyagait, programjait fogadhatja, bemutathatja. Pezsgő, aktív közösségi teret hozhat létre, ahol a hagyományos iskolai oktatáson keresztül a családi programokig, a turisztikai bemutatóktól a legmagasabb színvonalú szakmai rendezvényekig sokfajta esemény találhat magának helyet. Az építőanyagipartól a tervező szervezeteken keresztül egyetemi tanszékek és kiadványok bemutatását, városi, országos és nemzetközi akciók, pályázatok, programok lebonyolítását, a kormányzat és a szakmai szervezetek háttérszervezeteként átvett feladatokat láthatja el. Célkitűzések El kell érnünk hogy a korszerű, magas színvonalú építészet és településtervezés társadalmi, gazdasági jelentősége össztársadalmi szinten ismert legyen, és mind a privát, mind a közcélú épített környezetet formáló beavatkozások színvonala tekintetében Európa vezető országai közé kerüljünk. hogy a politikai vezetőkbe belenevelődjék az az alapvető öntudat, hogy a magas színvonalú közösségi épületek és közterek megváltoztathatják egy szomszédság, városrész, város társadalmát, gazdaságát, hozzájárulhatnak az emberek közérzetének javulásához hogy az épületek, közterek kialakításának megbízói, fejlesztői és a használók körében széleskörű elfogadottsága legyen annak a nézetnek, hogy a jó tervezés egyben jobb 18

19 funkcionalitást, és biztonságosabb tereket, és társadalmi jólétet, gazdasági, társadalmi és környezeti hasznot eredményez A tervezés minőségi követelményeinek meghatározásával, jó példák bemutatásával segíteni azokat, akik új házat akarnak vásárolni, bérelni, építeni, hogy megalapozottan dönthessenek A településtervezésben, építészeti tervezésben, építésigazgatásban, kivitelezésben és beruházásban, a vizuális kultúra alakításában dolgozókkal együtt kell működni az egész országban, hogy mindig kihasználhassuk a tervezés által kínált lehetőségeket A év távlatában az épített környezet alakításában megfogalmazandó új igények szerint előregondolkodni, pl. a klimatikus változásoknak, technológiai előnyöknek, és demográfiai változásoknak legmegfelelőbb tervezés érdekében, a településkép várható fejlődésének meghatározásában, a vizuális környezeti károk elkerülhetőségének biztosításában (jogi és etikai szabályozás előkészítésében). Célkitűzéseinket a következő módon valósítjuk meg az épített környezet változásainak összegyűjtésével, bemutatásával, elemzésével, esettanulmányok elkészítésével, (állapotfelvétel, terv, megvalósulás) az egyértelmű tények bemutatásával (statisztikák, adatok, tanulmányok) oktatási-továbbképzési lehetőségeket kínálva (szakdolgozati témák, képzések, konzultációk, laikusok számára rendezett bemutatók, ismertetések, stb.) az egyéni kezdeményezések, projektek közvetlen támogatásával (megbízók, tervezők, fejlesztők részére konzultációk, kiállítások, rendezvények szervezése, lebonyolítása) felhívjuk a közvélemény figyelmét az épített környezet értékeire, és konkrét hazai és külföldi példákkal támasztjuk alá, hogy az értékek védelme és fejlesztése, komplex társadalmi-építészeti-urbanisztikai kezelése milyen előnyökkel jár nyilvánosságot teremtünk olyan, eddig kisebb publicitást kapott kezdeményezéseknek, melyek célkitűzéseink megvalósításában partnerek lehetnek (tervek, tervpályázati anyagok bemutatása, archiválása, hozzáférhetőség biztosítása) Az intézmény legfőbb célja hogy hozzájáruljon a vizuális kultúra fejlesztéséhez az alap- közép- és felsőfokú képzés, a szakmai és laikus közvélemény számára biztosított programokkal, hagyományos és elektronikus kiadványokkal, demonstrálja az építészet és várostervezés, vizuális művészet képességét arra, hogy pozitív módon és közvetlenül képes alakítani az emberek életminőségét, a 21. század korszerű információ-technológiája révén egy európai információszolgáltatási hálózatba kapcsolt építészeti-urbanisztikai tudásközpontként, kommunikációs csatornaként szolgáljon. 19

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE 1 1. A pályázat kiírója, lebonyolítója Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem

Részletesebben

Hallgatói Ötletpályázat

Hallgatói Ötletpályázat Hallgatói Ötletpályázat pályázati kiírás Erkel Színház homlokzatának grafikai megoldására Budapest, 2014. február 12. 1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA Magyar Állami Operaház 1061 Budapest Andrássy

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. InnOffice Közösségi Iroda. 1113. Budapest, Bartók Béla út 76. TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK...

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Tervezz elérhető és fenntartható lakást hallgatói ötletterv-pályázat Pécs szociális lakásállományának megújításáért

Tervezz elérhető és fenntartható lakást hallgatói ötletterv-pályázat Pécs szociális lakásállományának megújításáért Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért, a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett

Részletesebben

színesliget Színezd ki a Ligetet!

színesliget Színezd ki a Ligetet! színesliget Színezd ki a Ligetet! A Városliget teljes megújítását magában foglaló Liget Budapest Projekt kapcsán a Városliget Zrt. kreatív pályázatot hirdet színesliget Színezd ki a Ligetet! címmel budapesti

Részletesebben

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 1 Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007 Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 2007 JÚLIUS HÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített Kiíró: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 1 ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapest, XIII. ker. Városközpont Róbert Károly krt. Váci út Árbóc utca Esztergomi út által határolt terület épületegyüttesének építészeti tervezésére 2007. október 2 1

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011. (II. 24.) számú rendelete a Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről Módosítás: a) 26/2011. (V.

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

CAD párbaj a párbaj szabályai és feltételei le corbusier - villa savoye a 2011-es CADPÁRBAJ feladata MOST MUTASD MEG, MIT TUD KEDVENC CAD PROGRAMOD!

CAD párbaj a párbaj szabályai és feltételei le corbusier - villa savoye a 2011-es CADPÁRBAJ feladata MOST MUTASD MEG, MIT TUD KEDVENC CAD PROGRAMOD! CAD párbaj a párbaj szabályai és feltételei le corbusier - villa savoye a 2011-es CADPÁRBAJ feladata MOST MUTASD MEG, MIT TUD KEDVENC CAD PROGRAMOD! kiíró SZIE YMÉK Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei.

Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei. Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei. Pályázati kiírás Független szakmai zsűri Településeink mesterséges környezetének összképét magán és középületeink homlokzata alakítja leginkább. Családi és társasházak,

Részletesebben

Kisbolygó-látogatások

Kisbolygó-látogatások Kisbolygó-látogatások A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve,

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISSZENTKERESZT-DOBOGÓKŐ, PILISMARÓT, DÖMÖS TÉRSÉG TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE ÉS A TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS FELVONÓ MEGVALÓSÍTÁSA ÖTLETPÁLYÁZAT

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet!

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Filmpályázati felhívás PhD- és MSc/MA-hallgatók számára Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás

Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. a Széchenyi István Egyetemmel és a Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért elnevezésű civil szervezettel

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu Kálnoky László szépírói pályázat /vers és rövid próza/ Kálnoky László születésének 100. évfordulója alkalmából Tartalomjegyzék 1 Kiíró... 2 2 Téma meghatározása... 2 3 A pályázat alapadatai... 2 4 Benyújtandó

Részletesebben

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓJÁNAK TERVEZİJE cím elnyerésére 2011 Az év felvonója díjat olyan új tárgy évben üzembe

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára

Részletesebben

INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ

INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ XVI. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2014 TARTALOMJEGYZÉK Pályázati felhívás Pályázati kiírás Nevezési lap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Pályázó! A FIABCI Magyar Tagozata ( a Magyar Ingatlanszakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nevelőszülő OKJ-s képzésen való részvételre Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 I. A pályázat tárgya A (továbbiakban: NCSSZI) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködésében

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT Videó-, és fotópályázat kiírásához

PÁLYÁZATI ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT Videó-, és fotópályázat kiírásához PÁLYÁZATI ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT Videó-, és fotópályázat kiírásához Tartalomjegyzék 1. Általános tudnivalók: 2 2. Pályázati feltételek és kategóriák: 2 2.1. Videó pályázat 2 2.2. Fotó pályázat 2 3. Pályázat

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu Második New York Irodalmi Páholy Helyszíni Szépírói Verseny /vers és rövid próza/ 2012.12.02 Tartalomjegyzék 1 Kiíró... 2 2 Helyszíni irodalmi pályázat meghatározása... 2 3 A pályázat alapadatai... 2 4

Részletesebben

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe:

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe: 1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1. A pályázat címe: 1.2. a.) Pályázó megnevezése: b.) Település(ek): c.) Régió: d.) Megye: e.) Lakosságszám: f.) A falumegújítási

Részletesebben

I. A pályázat tárgya, célja

I. A pályázat tárgya, célja Az Oktatási és Kulturális Minisztérium együttműködésben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt-vel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével,

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA LOGÓ- ÉS ARCULATPÁLYÁZAT

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA LOGÓ- ÉS ARCULATPÁLYÁZAT 1 BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA LOGÓ- ÉS ARCULATPÁLYÁZAT TARTALOM 1. PÁLYÁZAT ADATAI ÉS FELTÉTELEI... 3 1.1 AJÁNLATKÉRŐ... 3 1.2 PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 1.3 PÁLYÁZAT TÍPUSA... 3 1.4 PÁLYÁZÓI FELTÉTELEK...

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe keretében

Részletesebben

H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M

H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M Illetékbélyeg helye az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XV. fejezete alapján H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M 1. Az építtető neve:... címe:...tel.:...

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

ŰRTURIZMUS CIVILEK A VILÁGŰRBEN. A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata

ŰRTURIZMUS CIVILEK A VILÁGŰRBEN. A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata ŰRTURIZMUS CIVILEK A VILÁGŰRBEN A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

rendezvények élelmiszer jellegű kereskedelmi tevékenységének ellátására. A Sziget Kft. rendezvényein a vendéglátás terén is a kínálat minél

rendezvények élelmiszer jellegű kereskedelmi tevékenységének ellátására. A Sziget Kft. rendezvényein a vendéglátás terén is a kínálat minél I. Pályázati kiírás élelmiszer jellegű kereskedelmi tevékenységre A Sziget Kft. pályázatot hirdet a 2015. évben megrendezésre kerülő VOLT Fesztivál, MasterCard Balaton Sound és Sziget Fesztivál rendezvények

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Élelmiszerlavina pályázati kiírás

Élelmiszerlavina pályázati kiírás Élelmiszerlavina pályázati kiírás 1. A pályázat célja A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Kft. támogatásával Élelmiszerlavina címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Pilisvörösvár városi uszoda és sportcsarnok építészeti tervpályázata

Pilisvörösvár városi uszoda és sportcsarnok építészeti tervpályázata Nyílt tervpályázati dokumentáció Pilisvörösvár városi uszoda és sportcsarnok építészeti tervpályázata Kiíró: Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását.

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Tisztelt Cím! Kedves Kolléga! Értesítem, hogy az MTA Agrárműszaki Bizottsága 2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓ TERVEZİJE cím elnyerésére 2009 Az év felvonója díjat olyan új, a tárgy évben üzembe

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA - FERENCZY MÚZEUM 2001 Szentendre, Pf. 49 Ügyiratszám: A/192/1/2008 /Fax +36 06-26 310-790, 310-244 Ügyintéző: Bertók Judit SZJ 193. Adósz: 15440196-2-13 Hivatk.sz.: Szlasz.:

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE Club Tihany a négy évszakos Balaton PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 2015. június 22.

HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE Club Tihany a négy évszakos Balaton PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 2015. június 22. HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE Club Tihany a négy évszakos Balaton PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015. június 22. 1 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület 1013 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Innovációs ötletversenyhez 2015.09.11. TARTALOMJEGYZÉK

ÚTMUTATÓ. Innovációs ötletversenyhez 2015.09.11. TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság TÁMOP 6.1.6-14/1-2015-0001 azonosítószámú, Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?) elnevezésű

Részletesebben

Játék az egész világ (On joue sur la terre) fotópályázat szabályzata

Játék az egész világ (On joue sur la terre) fotópályázat szabályzata Játék az egész világ (On joue sur la terre) fotópályázat szabályzata 1: szervezés és a verseny dátumai (magyar nyelvű kivonat) A párizsi Fondation Alliance française (székhely: 101 Boulevard Raspail 75006

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u CSR Hungary Díj 2015 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2015-höz... 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben