A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006

2 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere Az iskola adatai 6 1. Iskolánk rövid története Iskolánk jelenlegi képzési szerkezete Műszaki szakközépiskolai képzés Informatikai Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola Gimnáziumi képzés Felnőttoktatás Az iskola környezete Az iskola tanulói közössége Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 13 II. Az iskola új képzési célrendszere 15.1 Képzési típusok 18 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJ A 3.1 Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszköze, eljárásai Pedagógiai alapelvek 3.1. A nevelő oktató munka céljai, feladati, eszközei, eljárásai 3 3. Személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztés területei Közösségfejlesztés Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel, hagyományápolással kapcsolatos feladatok szervezeti formái, lehetőségei Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség A gyermekvédelmi felelős feladata különösen A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének for mái Az iskola egészségnevelési programja Az egészségfejlesztés fő célkitűzései Az egészségfejlesztés fő területe Az egészségfejlesztési feladatok, programok, és szinterei Tanórai foglalkozások Mindennapi testedzés testnevelés Tanórán kívüli foglalkozások, programok Iskola egészségügyi ellátása. Iskolaorvos, védőnő, szűrővizsgálatok Iskolai ebédlő, büfé Az egészségfejlesztési team Az iskola környezetnevelési programja A környezeti nevelés fő célkitűzései A környezeti nevelés rövidtávú céljai 38

3 A környezetnevelési feladatok megvalósítása, programjai, szinterei Tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások, programok A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 39 IV. Helyi tantervek Óratervek a különböző iskolatípusokban Műszaki szakközépiskola azonosító: MN Közgazdasági szakközépiskola azonosító: KN Gimnázium azonosító: GN Diszlexiás, diszgraphiás osztály Informatikai szakközépiskola azonosító: IN Felnőttoktatás 4 4. Tantárgyi tantervek A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamra lépés feltételei Tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az iskolánkban alkalmazott értékelési módszerek Értékelési alapelveink az alábbiakban rögzíthetők Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei szóbeli feleltetésnél A tanulók magatartása és szorgalmának értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei, for mái Moduláris oktatás esetén az egyes modulok érékelése Az ír ásbeli beszámoltatás rendje Az írásbeli számonkérés formái Az írásbeli számonkérés értékelése Az otthoni felkészüléshez előírt ír ásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának rendje Az otthoni felkészülés szerepe Az otthoni felkészülés formái Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése Az otthoni felkészülés ellenőrzése Az otthoni felkészülés koordinációja A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi témakörök Történelem középszintű érettségi témakörök Matematika középszintű érettségi témakörök Idegen nyelv középszintű érettségi témakörök Elméleti közgazdaságtan középszintű érettségi témakörök Fizika középszintű érettségi témakörök Informatika középszintű érettségi témakörök Testnevelés középszintű érettségi témakörök Biológia középszintű érettségi témakörök Földrajz középszintű érettségi témakörök Kémia középszintű érettségi témakörök A tanulók fizikai állapotának felmérése 76 V. Szakmai program Az iskola szakképzési rendszere Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében Szakmai gyakorlati képzéshelyeinek és források bemutatása Szakmai képzés óratervei 80 VI. Záró dokumentumok 134 3

4 6.1 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Záró rendelkezések Az iskolaegészségügyi szolgálat véleménye az egészségnevelési programról A pedagógiai program elfogadásának nyilatkozata 136 4

5 BEVEZETŐ " Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, mellyel rendelkezünk, a szellemi erők szövetségét is megszerezzük s a tudományokat is számunkra gyümölcsözővé tesszük." Széchenyi István A közoktatásról szóló évi LXXIX. többször módosított törvény 006 ban történő változásai, valamint a Szakképzési törvény, a szakmai képzési követelmények (OKJ) változása az oktatásinevelési intézmények számára előírja, hogy elkészítsék, módosítsák pedagógiai programjukat és ennek részeként helyi tantervüket. Iskolánk nevelőtestülete és vezetése számára kiemelten fontos a pedagógiai program felülvizsgálata és aktualizálása a mindenkori törvényeknek megfelelően. Szembe kell néznünk önmagunkkal, iskolánk múltjával, hagyományaival, az eddigi változások eredményével. Helyzetelemzést készítettünk. A Comenius I. program keretében iskolánk tanárai, diákjai, szülői szervezete segítségével értékeltük, múltunkat, jelenünket. A feldolgozott adatok sokat segítenek önmeghatározásunk és jövőképünk megfogalmazásában. Kikérjük a velünk kapcsolatban álló szakmai szervezetek vállalatok, egyesületek, kiadók, felsőoktatási intézmények véleményét munkánkról, végzett tanulóink felkészültségéről. Megkérdezzük elvárásaikat, és megkeressük a közös együttműködés lehetőségeit. Mindezek alapján kiegészítjük és módosítjuk a pedagógiai programunkat, ami megítélésünk szerint az XXI. század elvárásainak megfelelő egységes, de sokszínű szakképzési profilú iskoláról szól, alapvetően biztosítva a vonzáskörzetben élők igényes középiskolai oktatását, a többcélú, szakmacsoportos alapozó oktatást, a szakképzést a gépészeti, közgazdasági, ügyviteli, informatika, kereskedelem, marketing szakmákban, a felnőttek iskola rendszerű érettségire felkészítő oktatását, szakképzését, átképzését, továbbképzését, az esélyegyenlőtlenséggel érkezők rövidebbhosszabb távon történő célba juttatását. Bízom benne, aki elolvassa pedagógiai programunkat legyen az bárki, meggyőződhet arról, hogy iskolánk nevelőtestülete és vezetése átgondolt, "tanulóközpontú", igényes oktatónevelő munkát folytat, szorosan együttműködve a diákok, szülők közösségével, szakmai szervezetekkel. Szakképzésünk állandó átalakulása jelzi azt a tendenciát, hogy képzéseink rugalmasan próbálnak alkalmazkodni a gazdasági szféra munkaerő igényeiben megfogalmazott elvárásoknak. Budapest, 006. december 18. Vései Zoltán igazgató 5

6 I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 1.1 Az iskola adatai Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az intézmény székhelye: 1138 Budapest, Váci út 107. A intézmény telephelye: Az intézmény típusa: Az intézmény alapítója: Az intézmény felügyeleti szerve: Az intézmény működési területe: Az intézmény jogállása: Az intézmény alaptevékenysége: szakközépiskola, szakiskola, gimnázium Budapest Főváros Önkormányzata 105 Budapest, Városház u Budapest Főváros Közgyűlése 105 Budapest, Városház u Budapest és Pest megye Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Általános középfokú oktatás 80. Szakmai középfokú oktatás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Az intézmény szakágazati besorolása: 8000 Szakmai középfokú oktatás Az intézmény alapvető szakfeladata: 8011 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Az intézmény további szakfeladatai: Nappali rendszerű, általános műveltséget Megalapozó iskolai oktatás Általános műveltséget megalapozó Iskolarendszerű felnőttoktatás 8033 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Intézményi vagyon működtetése Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 5533 Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás 6

7 Évfolyamok száma Gimnázium: gimnáziumi évfolyamokon 4 (91) nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (913) Szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon 4 (91) középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (913) szakképző évfolyamokon: (OKJ szerint) Szakiskola: általános műveltséget megalapozó évfolyamok: (910) szakképző évfolyamokon: (OKJ szerint) Az intézménybe felvehető tanulólétszám: Nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 900 fő Nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye 900 fő Szakmai képzés Szakmacsoportok: Gépészet Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Ügyvitel Informatika Közgazdaság Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: A felnőttképzésről szóló 001. évi CI. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján. Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése Egyéb oktatási tevékenység Saját gépjármű üzemeltetése Saját konyha üzemeltetése Tanműhelyi szabad kapacitás terhére szoláltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése 7

8 1. Iskolánk r övid története Mottó: Aki újjá épít, az a múlt jegyében együttműködik az idővel, megragadja vagy átalakítja annak szellemét, állomásokként segíti a jövőben a vezető útját, az megtalálja a kövek mögött a források titkát. Iskolánkat 195ben alapították, alapvetően szakmunkásképzést folytató intézményként a "vasas" szakmákban. A szerszámkészítő, esztergályos, marós, köszörűs szakmák fellegvára, módszertani központja volt az akkori 1. számú intézet. A társadalmi és gazdasági változásoknak megfelelően új kihívások elé került az iskola, mely felismerte az új körülményekhez való alkalmazkodás lehetőségeit. 1980ban kezdődött a szakmunkásképzés mellett a szakmunkásképzési célú szakközépiskolai képzés a szerszámkészítő és fémforgácsoló szakmákban. 1986ban indult a szakközépiskolai képzésre épülő 4 + 1es rendszerű technikus képzés. Az ötödik év elvégzése után technikus képesítést kaphattak tanulóink a gépészeti szakmacsoportban. 1990ben kezdődött gimnáziumi oktatásunk, majd 1996ban fúzionáltunk a "Gömb utcai" Közgazdasági Szakközépiskolával bővítve ezzel iskolánk képzési profilját a közgazdasági, ügyviteli szakmacsoportban. 1985ben iskolánk egyesült a Dolgozók Bánki Donát Szakközépiskolája Esti Tagozatával, megteremtve az alapját az iskolánk szerkezetébe és képzési célrendszerébe szervesen illeszthető felnőttoktatásnak, annak további fejlesztésének lehetőségét. A Fővárosi Közgyűlés 004. évben határozott, hogy a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozatot megszünteti, és fúzionál iskolánkkal. Így bővült 005. évtől iskolánk képzési profilja az informatikai szakmacsoportos képzéssel. A szakmai képzés racionalizálása, valamint a korszerű szakmai gyakorlati képzés megteremtésének érdekében a Fővárosi Közgyűlés pályázat elnyerésével megalakította az Északpesti Térségi Integrációs Szakképzési Központot (ÉPTISZK), melynek iskolánk aktív tagja. Mindezek szellemében az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola gyakorlati képzéséta 007/008. tanévtől iskolánkba integrálta. Az elmúlt 54 év alatt így jutottunk el jelenlegi helyzetünkhöz amikorra is kiszínesedett, gazdagodott iskolánk képzési profilja, híven megőrizve és a nem feledve a hagyományokat, azaz hogy mely gyökerekből fejlődött terebélyesedett ki e sokszínű képzési tevékenység. Büszkén adhatunk számot arról, hogy ma már közel 1500 tanulóval egy sikeresen működő többcélú iskola viseli a magyar reformkor nagy alkotójának, Katona Józsefnek a nevét. Fejlődésünk, sikerünk egyik titka, hogy az iskola nevelőtestülete, vezetése mindig érzékenyen reagált az új kihívásokra, alkalmazkodva a mindenkori, újonnan megfogalmazott követelményekhez. Pedagógiai hitvallásunkban a nevelés és oktatás, szakmai képzés mindig azonos értéket képviselt, a tudás és a munka tisztelete mindig összetartozott! Ez az iskolai szellemiség, és a vállalkozó kedvű, hithű, tanuló centrikus pedagógusaink munkája, szellemi kapacitása a garanciája a XXI. elvárásainak megfelelő új típusú iskola kialakításának. 8

9 1.3 Iskolánk jelenlegi képzési szer kezete Iskolánk többcélú intézmény, alapvetően az alábbi képzési profilokkal: Műszaki Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola Gimnázium Felnőttoktatás Műszaki szakközépiskolai képzés Képzési idő: 4 + év (OKJ szerint) A gépészeti szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 91. évfolyam közismereti, ill., szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A 1. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek. Oktatott szakmáink: A mindenkori OKJ előírásnak megfelelően: o gépipari számítástechnikai technikus o műszaki üzletszervező technikus o szerszámkészítő o akkreditált (felsőfokú) gépipai mérnökasszisztens o automatizálási technikus Érettségire (gimnázium ill. szakközépiskolai) épülő OKJ szerinti szakmai képzés. Az oktatás a központi programok alapján szerveződik. A képzési idő év. A 14. év végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek Oktatott szakmáink: lásd. fent Informatikai Szakközépiskola 1) Hagyományos képzés A képzési idő: 4 + év (OKJ szerint) Az informatikai szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A tanulók a 91. évfolyam közismereti, ill., szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A 1. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek. Oktatott szakmáink: A mindenkori OKJ előírásnak megfelelően: o Web programozó o Informatikai rendszergazda o Ipari informatikus technikus o CADCAM informatikus o Számítógéprendszerprogramozó 9

10 ) Nyelvi előkészítő osztály A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják a gépírást (vakírás), valamint a közismereti tantárgyak esetén a szinten tartást biztosítjuk. A képzési idő: 5 + év (OKJ szerint) A 1013.évfolyamon a tanulók az érettségire történő felkészítés mellett informatikai szakmacsoportos alapozásban vesznek részt. A 13. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek és választásuknak megfelelően jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe, ill. szakképzési évfolyamokra Közgazdasági Szakközépiskola 1) Hagyományos képzés Képzési idő: év (OKJ szerint) A közgazdasági szakmacsoportban folytatott képzés, emeltszintű nyelvoktatással. A tanulók a 91. évfolyam közismereti, ill., szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt. A 1. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek. Oktatott szakmáink: o ügyintézőtitkár o szerkesztőségi asszisztens o akkreditált (felsőfokú) jogi asszisztens o akkreditált (felsőfokú) logisztikai műszaki menedzser asszisztens o marketing és reklám ügyintéző o irodai asszisztens ) Nyelvi előkészítő osztály A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátítják a gépírást (vakírás), valamint a közismereti tantárgyak esetén a szinten tartást biztosítjuk. A képzési idő: 5 + év (OKJ szerint A tanulók a évfolyamon az érettségire történő felkészítés mellett szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek részt az ügyviteli, kereskedelem marketing szakmacsoportokban. A 13. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek Gimnáziumi képzés Általános tantervű gimnáziumi nevelés és oktatás. Emelt óraszámban biztosítjuk a nyelvoktatást, mindkét idegen nyelvet figyelembe véve. A évfolyamon emeltszintű érettségire felkészítő oktatásban vehetnek részt a tanulók, saját választásuk szerint. Külön óraszámot biztosítunk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, érettségire, versenyekre történő felkészítésre. 10

11 Nyelvi előkészítő osztály: Ld. Közgazdasági, ill. Informatikai Szakközépiskolánál A Fővárosi Közgyűlés 004. évben úgy döntött, hogy a tanévtől az És gimnázium képzés nem indulhat, óraterveink kifutó rendszerben alkalmazzuk Felnőttoktatás A dolgozók gimnáziumában (esti tagozat) 1 4 évig terjedhet a képzési idő, a tanuló előképzettségétől függően. A képzés célja az érettségire történő felkészítés. A felnőtt oktatásban az iskolarendszerű (OKJ) szakképzést, átképzést, továbbképzést biztosítjuk a nappali tagozaton megfogalmazott szakmacsoportokban. 1.4 Az iskola kör nyezete Az iskola jövőképének megfogalmazásakor a számos peremfeltételek mellett kiemelkedő jelentőségű az iskola mikro, és makro környezete, hiszen képzési szolgáltatásaink állandó megújításával harmonizálható a szűkebb, ill. tágabb értelemben vett rendszerhez történő illeszkedés, ami reális célt, feladatot és tartalmat ad képzési tevékenységünknek. Földrajzi adottságunkról elmondható, hogy iskolánk a XIII. kerületben található és a rendszerváltás óta eltelt időszakban egyértelműen megállapítható, hogy az egyik legdinamikusabban, leggyorsabban fejlődő kerület. A nagyipar felszámolása, a gyárak megszűntetése, új kereskedelmi, és szolgáltató központok kialakulása alapvetően változtatta meg a kerület arculatát. Az új manhattan i negyed új munkalehetőséget kínál, de új korszerűbb szakmai elvárásokkal és követelményekkel, ami egyértelműen hatott az oktatott szakmáink módosítására, új szakmák felvételére. Kiszélesedett a kerület vonzáskörzete, ami az észak pest megyei városok, települések számára, is fejlesztő hatású. Mindez kedvezően hat az iskola fejlődésére. Mindemellett szintén kiemelkedő jelentőségű peremfeltétel a főváros szakképzési rendszerében elfoglalt helyzetünk. Gépészeti, informatikai, ügyviteli, kereskedelem és marketing, közgazdasági szakmai képzésünk a fenntartó által is preferált képzés, felmérések alapján prognosztizálható, hogy a munkaerőpiacon szükség van ilyen szakmai végzettségű szakemberekre. Hagyományainkat, képzési tapasztalatunkat megerősítve és fejlesztve biztosítjuk a fenti szakmacsoportokban az OKJ szerinti szakmai képzést. Az ÉPTISZK tagjaként részt vehetünk a korszerű szakmai gyakorlati képzésben ill. a nevelő, oktató munka harmonizációjában. Végezetül, de nem utolsósorban a Fővárosi Munkaügyi Központ, szakmai szervezetek jelentései és előjelzései egyértelműen mutatják az oktatott szakmáink iránti igényt, ami további megerősítést jelent az iskolavezetés fejlesztési koncepciójára. Hangsúlyozni kell, hogy képzési kínálatunkban egyre növekvő szerepet játszik a fenti tendenciák alapján a felnőttoktatás, ami az érettségi megszerzését, ill. új szakmák elsajátítását, átképzéseket, továbbképzéseket biztosít összhangban az Életen áttartó tanulás pozitív szemléletével. Megítélésünk szerint az iskolavezetés és a nevelőtestület rendelkezik azzal a tapasztalattal és szakmai tudással, ami a számos és különböző elvárások, igények, követelmények közötti harmonizációt biztosítja, s teljesíti a feladatát igényes széleskörű általános műveltségű, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésében. 11

12 1.5 Az iskola tanulói közössége Diákjaink létszáma a nappali tagozaton, a műszaki szakközépiskolában és szakképzési évfolyamon közel 150 fő, a közgazdasági szakközépiskolában és szakképzési évfolyamon 350 fő, a gimnáziumban 350 fő, összességében mintegy 850 fő, a felnőttoktatás esti és levelező tagozatán mintegy 650 fő. Az iskola tanulóinak lakhely szerinti összetétele változó. A tanulók többsége %a, budapesti, főleg a XIII., III., IV., XIV., VII. kerületben lakók, fennmaradó részük Pest megyében Dunakeszi, Fót, Göd, Vác ill. Solymár, Pilisborosjenő, Üröm, Pilisvörösvár, stb. élnek. A tanulók szüleinek 530 %a felsőfokú, kb 50 %a középiskolai, a fennmaradó rész általános iskolai ill. szakmunkás végzettségű. A tanulók közel 70 %a a teljes családban, 0 %a az egyik szülővel, (csonka családban) 10 %a nevelőszülővel él. A szülők jelentős kb %a figyel gyermekének továbbtanulására, aktív és együttműködő partnere az iskolának. A tanulók %a kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezik. A tanulók 3040%a a kedvezőtlen szociális és családi háttérrel folytatja tanulmányait, ami a gyermek és ifjúságvédelmi munkánknak kiemelkedő jelentőséget és fontosságot ad. Ingyenes tankönyvellátásra a tanulók több mint 50%a jogosult. Az iskola beiskolázási lehetőségei a közgazdasági, informatikai, és gimnáziumi képzésben jók, a túljelentkezés mértéke a gimnázium osztályokban kétszeres, a közgazdasági, informatikai osztályainkban kb.,5 szeres. A műszaki szakközépiskolában beiskolázási gondokkal küszködtünk, de az elmúlt években másfélszeres túljelentkezést regisztráltunk. Ez egybehangzóan bizonyítja, hogy megnőtt a kereslet a gépészeti szakmacsoportokban oktatott szakmáink iránt, különösen az elméletigényesebb, komplex technikusi szakmákban. A nyelvi előkészítő osztályokban a túljelentkezés kb. szeres. A felnőttoktatásban beiskolázási lehetőségeink jók, sőt, egyre növekszik az érettségi, és a másodszakma megszerzése iránti igény. A tanulók pályaválasztási motivációi eltérőek. A szakközépiskolában jelentős részüket a szakma iránti rokonszenv, az érettségi megszerzése, a továbbtanulási szándék motiválja. A szakképzési évfolyamokon érettségizett tanulóink közel 70 %a folyatja tanulmányait. A lemorzsolódás közel 15 0 %. A szakmai képzést a felsőoktatási intézménybe nyert felvételük miatt szakítják meg, a szakma iránti idegenkedés miatt iskolai szinten 3 tanuló fejezi be tanulmányait. Gimnáziumi tanulóink átlagos képességűek, tanulási motivációjuk a továbbtanulási szándékban fejeződik ki. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők % át felveszik. A többi érettségiző diák a szakképzési évfolyamunkon, vagy más szakképző iskolában folytatja tanulmányait. A tanulóink kisebb részét a középiskola elvégzése, az érettségi kötelező megszerzése motiválja. A motiváció ilyen irányú hiánya komoly feladatot és munkát jelent az iskola nevelőtestülete számára. Egyéni foglalkozásokkal, nem tanórai foglalkozások szervezésével, ill. a meggyőzés különböző eszközeivel próbálkozunk a kellő motiváció elérésében. Felnőttoktatásban jelentkező tanulóinkat az érettségi megszerzése, a munkakörökre előírt követelménynek teljesítése motiválja. A lemorzsolódás 530 % ú, de ez többnyire a családi, munkahelyi háttérrel és nem a tanulmányi sikertelenséggel magyarázható. 1

13 1.6 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere A fenntartó Fővárosi Önkormányzat illetékes Ügyosztályának munkatársaival, az Oktatási Bizottság tagjaival rendszeresen kapcsolatot tartunk, együttműködésünk sikeresnek tekinthető. Meghatározó a kapcsolatrendszerünk az illetékes Minisztériumokkal, a Nemzeti Szakképzési Intézettel, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel. Részt veszünk a központi szakmai programok elkészítésében, lektorálásában. Szakképzésünk vonatkozásában kiemelt jelentőségű a kapcsolatunk Fővárosi Munkaügyi Központtal, a Budapesti Munkaerőpiac Intervenciós Központtal az ÉPTISZK el. Több OKJ szakmában sikeres együttműködés kialakítására van lehetőségünk, részt veszünk az iskolavezetés által is támogatott a tanárok át és továbbképzésében. Ugyancsak bázisiskolaként működhetünk a Holland Magyar Vezetőképző Program keretén belül. Sikeres kapcsolatot építettünk ki a Szerszámgyártók Magyarországi Szövetségével, a Tankönyvesek Országos Szövetségével, a Magyar Gyors és Gépírók Országos Szövetségével. Kiemelt jelentőségű kapcsolatnak tekintjük a Budapesti Műszaki Főiskolával és a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karral történő együttműködésünket. Az elkészült együttműködési megállapodások lényeges eleme, hogy a főiskola és az egyetem által indított akkreditált képzés bázisiskolájává váltunk a 00/003. tanévtől. Az ügyviteli szakmacsoport kapcsolatot tart a Fővárosi Bírósággal és Ügyészséggel. A Budapesti Műszaki Főiskola tanárképzése is folyamatosan épít iskolánkra, több tanár szakos hallgató nálunk hospitál, ill. teljesíti tanítási gyakorlatát. Szaktanárainkat felkérik a szakdolgozatok külső konzulenseinek, ill. bírálóinak. Nyelvtanítási területen most építjük (építettük) ki svéd, osztrák, angol, máltai iskolával kapcsolatainkat, elősegítve az eredményes nyelvtanulást. Rendszeresen pályázunk az idegen nyelv saját nyelvi környezetben történő elsajátíttatására, ill. gyakorlására. A szakmai gyakorlati képzési területén több mint félszáz vállalattal, üzemmel, KFT vel, kiadókkal állunk kapcsolatban, a közös együttműködésnek köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük szakképzésünk tartalmát a "piac" igényeinek, elvárásainak megfelelően. A kerületi önkormányzattal is törekszünk a kiegyensúlyozott együttműködésre. A vonzáskörzetben működő általános iskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, közös előkészítőt szervezünk, részt veszünk pályaválasztási szülői értekezleteken, s a nyitott héten gazdag programokkal mutatjuk be iskolánk sokszínű tevékenységét. A kerületi önkormányzat által meghirdetett pályázatokon részt veszünk. Meghatározó a kapcsolatunk a hasonló vagy ugyanolyan képzési célú szakközépiskolákkal, különösen az ÉPTISZK megalakulása után. Hosszú távú szakmai fejlesztési programjainkat egyeztetjük, az egészséges versenyszellem jellemzi együttműködésünket. Kialakulóban, előkészítés alatt áll az emelt szintű érettségire történő felkészítés érdekében, a lehetséges együttműködési megállapodások megkötése. 13

14 Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a szülőkkel történő együttműködésre. Jól működő szülői szervezet, iskolaszék biztosítja az állandó és rendszeres kapcsolatot az iskolavezetéssel, és tanárokkal. A rendszeres szülői értekezletek, általános szaktanári fogadóórák, az előre egyeztetett személyes beszélgetések aktív és problémafeltáró megoldó kapcsolatot jelentenek mind a szülők, mind a pedagógusok számára. Partnerkapcsolatunkat a Comenius I. program keretében teljes részletességgel felmértük, közvetett és közvetlen partnereinkkel történő kapcsolattartásunk szabályozott és rendszeres, melyet az IMIP szabályzatában rögzítettünk. 14

15 II. Az iskola új képzési célrendszere Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni. (SzentGyörgyi Albert) Az iskola a képzési célrendszerének megfogalmazásakor a múlt és jelen hagyományából, a jelenlegi képzési szerkezet és az új képzési törvényben megfogalmazott elvárásokból és követelményekből a helyi gazdasági környezet, valamint a munkaerőpiac által támasztott igényekből, a fenntartói racionalizálási program és a közoktatás fejlesztési tervének feltételrendszeréből kell kiindulni. Iskolánk többcélú intézmény, amely igényes középiskolai oktatást folytat, (gimnázium szakközépiskola) preferálva az idegen nyelv, ill. informatika oktatását és amely az általános képzés kimeneti szintjeivel biztosítja a közös alapozású, differenciált szakképzési lehetőségeket..mindezt megerősíti a 004/005. tanévtől a gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályt indítása, a 005/006. tanévtől kezdődően a szakközépiskolában nyelvi előkészítő osztályok indítása. Iskolánk korszerű középiskolaként, széleskörű általános műveltséget nyújt, és egyenrangúan kezeli a közismereti tárgyakat, a. szakmacsoportos alapozást, valamint a speciális szakmai képzést. Egyfelől felkészít az érettségire közép ill. több választható tantárgy esetén emelt szinten így megteremti a továbbhaladás esélyét a felsőoktatási intézményekbe, valamint az OKJ, ill. a felsőfokú akkreditált szakképző évfolyamokra. Korszerű szakközépiskolaként, szakmacsoportos alapozás után speciális és felsőfokú akkreditált szakmai képzést biztosít a gépészeti, ügyviteli, közgazdasági, informatika, kereskedelem és marketing szakmacsoportokban. Iskolánk a 005. évben megalakult ÉPTISZK alapító és aktív tagja. A gyakorlati képzés feltételét szakmaspecifikusan az ÉPTISZK tanműhelyei biztosítják, a legújabb elvárásoknak megfelelően. A 008/009. tanévtől tervezzük a diszlexiás, díszgráfiás, diszkalkuliás osztályok indítását. Terveinket indokolja, hogy a vonzáskörzetbe tartozó általános iskolák igényei alapján a jelenlegi 7. osztályosok esetén szükségessé válik, válhat ezen osztályok indítása. A visszajelzések alapján kb. 75 fő beiskolázására lenne igény a 008/009.tanévben. A szubjektív, objektív feltételek biztosíthatóak lennének. A felnőttoktatás keretén belül lehetőséget adunk egyrészt az érettségire, alapvizsgára történő felkészítésre, másrészt a felnőttek, iskolarendszerű szakképzésére, a felnőttképzésben az átképzésre, további szakmák megszerzésére a gépészeti, ügyviteli, közgazdasági, informatika, kereskedelem és marketing szakmacsoportokban. (Ezzel a sokcélú tevékenységgel az északbudapesti régió felnőttoktatási központjává válhatunk.) 15

16 Az új típusú modellünk szerkezetét a. sz. ábra szemlélteti. A képzések kimeneti szakmai képesítéseit, azt iskola jogi, szakmai jogosítványai, valamint a mindenkori piacgazdaság változó igényei befolyásolják. Az ábrán vázolt iskolai modell, képzési struktúráinak arányainak alakulását nem a felülről jött intézkedések, hanem a beiskolázási lehetőségek, a tanulók érdeklődése, valamint a munkaerőpiac igényeihez, elvárásaihoz igazodó beiskolázási program határozza meg. 16

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben