16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet"

Átírás

1 A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének I. része tartalmazza a mővelıdési és közoktatási miniszter ágazatába tartozó szakképesítésekhez kiadott szakmai követelmények jegyzékét, továbbá a szakképzési törvény 2. -ának (1) bekezdésben felsorolt, szakmai vizsga szervezésére jogosult, szakképzést folytató intézmények, valamint a felsıoktatási intézmények mellett a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményeket. A melléklet II. része tartalmazza a jegyzékben megjelölt szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit. (2) A melléklet I. részével közzétett jegyzékben szereplı szakképesítések esetén a kiadott szakképesítı bizonyítványokról a szakmai vizsgabizottság jegyzıje összesítı kimutatást készít, amelyet a szakmai vizsga eredményének kihirdetését követı 15 napon belül megküld a Nemzeti Szakképzési Intézetnek. A kimutatásban a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmény nevét és címét, a vizsgázó nevét, születési idejét, a törzslap számát, a kiadott bizonyítvány számát és a vizsga idıpontját kell feltüntetni. 2. E rendelet a kihirdetését követı 7. napon lép hatályba. 1

2 Melléklet a 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelethez I. RÉSZ Jegyzék az állam által elismert a mővelıdési és közoktatási miniszter ágazatához tartozó szakképesítésekhez kiadott szakmai követelményekrıl Sorszám OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Bevezetésének kezdı napja Dajka szeptember Gyógypedagógiai asszisztens Közoktatási aszszisztens szeptember 1. a rendelet kihirdetését követı 8. napon Oktatásszervezı szeptember Oktatástechnikus szeptember Pedagógiai aszszisztentember szep Ötvös március (az anyag és a 1. tevékenység megjelölésével) Vésnök (a tevékenység megjelölésével) Hangszerkészítı és -javító (cimbalom) Hangszerkészítı és -javító (fafúvós) március 1. Alkalmazásásának utolsó napja Vizsga szervezıje az iskolarendszeren kívüli oktatásban visszavonásig 2733/7/95* visszavonásig 2733/10/95* visszavonásig visszavonásig Nemzeti Szakképzési Intézet, fıvárosi, megyei pedagógiaiszakmai szolgáltatást ellátó intézmények, gimnáziumok, sulinova Kht. visszavonásig 2733/13/95* visszavonásig 2733/14/95* visszavonásig 2733/24/97** visszavonásig 2733/25/97** június 1. visszavonásig 2733/29/97** június 1. visszavonásig 2733/30/97** Hangszerkészítı június 1. visszavonásig 2733/31/97** A központi tantárgyi program engedélyszáma Megjegyzés 2

3 és -javító (orgona) Hangszerkészítı és -javító (rézfúvós) Hangszerkészítı és -javító (ütıhangszer) Hangszerkészítı és -javító (vonós és pengetıs) Hangszerkészítı és -javító (zongora) 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet június 1. visszavonásig 2733/32/97** június 1. visszavonásig 2733/33/97** június 1. visszavonásig 2733/34/97** június 1. visszavonásig 2733/35/97** Zongorahangoló június 1. visszavonásig Biztonságszervezı június 1. visszavonásig Pedagógus Tovább I. képzési Módszertani Biztonságszervezı II. és Információs Központ KHT Zenész (a mőfaj, a szak és a hangszer megjelölésével) Énekes (a mőfaj megjelölésével) Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével) Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével) Táncmővész (a mőfaj és a szak megjelölésével) Táncos (a mőfaj és a szak megjelölésével) Alkalmazott fotográfus Grafikus (a tevékenység megjelölésével) augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus Bırmőves augusztus Bronzmőves és augusztus szoboröntı Bútormőves augusztus Díszmőkovács augusztus Játék- és augusztus animációsfilm 1. készítı visszavonásig 2733/52/97** visszavonásig 2733/53/97** visszavonásig visszavonásig 2733/55/97** visszavonásig képzési szint: - felsıfokú - középfokú 2733/57/97** képzési szint: - felsıfokú - középfokú visszavonásig 2733/58/97** visszavonásig 2733/59/97** visszavonásig 2733/60/97** visszavonásig 2733/61/97** visszavonásig 2733/62/97** visszavonásig 2733/63/97** visszavonásig 2733/64/97** 3

4 Keramikus augusztus Könyvmőves augusztus Szobrász augusztus (az anyag és a 1. tevékenység megjelölésével) Festı (a tevékenység megjelölésével) Porcelánfestı és -tervezı asszisztens Porcelánfestı Tőzzománcozottdísztárgy készítı I. (zománcmőves) Tőzzománcozottdísztárgy készítı II augusztus augusztus augusztus Üvegmőves augusztus Textilmőves augusztus (a tevékenység 1. megjelölésével) Textilrajzoló és - modelltervezı asszisztens Újságíró I. (a tevékenységi terület megjelölésével) Újságíró II. (a tevékenységi terület megjelölésével) Szakrestaurátor (a szak megjelölésével) augusztus augusztus január 1. visszavonásig 2733/65/97** visszavonásig 2733/66/97** visszavonásig 2733/67/97** visszavonásig 2733/68/97** visszavonásig 2733/69/97** visszavonásig 2733/70/97** visszavonásig 2733/71/97** visszavonásig 2733/72/97** visszavonásig 2733/73/97** visszavonásig visszavonásig Magyar Nemzeti Múzeum, Pedagógus Továbbképzési Módszertani és Információs Központ KHT képzési szint: - felsıfokú - középfokú képzési szint: - felsıfokú - középfokú Hangtechnikai és hangmővész szakértı Díszlet- és jelmeztervezı aszszisztens Intézményi kommunikátor július 1. visszavonásig képzési szint: - felsıfokú július 1. visszavonásig február 1. visszavonásig képzési szint: 4

5 Moderátor február Sajtótechnikus február Sportkommunikátor február v Gazdálkodási menedzseraszszisztens (a szakok megjelölésével) 111. A rendelet kihirdetését követı 8. napon visszavonásig visszavonásig visszavonásig Visszavonásig - felsıfokú képzési szint: - felsıfokú képzési szint: - felsıfokú képzési szint: - felsıfokú Megrendelhetı a Nemzeti Szakképzési Intézetnél (1054 Budapest, Báthory u. 10.). Megrendelhetı COMENIUS Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ (7625 Pécs, Péter u. 25. Telefon/Fax ). II. RÉSZ A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 1. sorszáma alatt kiadott számítástechnikai szoftver-üzemeltetı szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 2. sorszáma alatt kiadott számítógép-kezelı (-használó) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 3. sorszáma alatt kiadott számítástechnikai programozó szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 4. sorszáma alatt kiadott számítógéprendszer-programozó szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 5. sorszáma alatt kiadott információrendszer-szervezı szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 6. sorszáma alatt kiadott gazdasági informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 7. sorszáma alatt kiadott dajka szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I/A. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Dajka 5

6 3. Hozzárendelt FEOR szám: Szakképzési évfolyamok száma: - 5. Képzési idı, maximális óraszám: Elmélet aránya: 60% 7. Gyakorlat aránya: 40% 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet I/B. A szakképesítés egyéb adatai 8. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai elıképzettség, elıírt gyakorlat: Iskolai elıképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 9. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni: Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie. 10. Szakmai alapképzés idıtartama: Szintvizsga: - II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképsítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör A munkakör, foglalkozás FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 5320 dajka dajka 2. A munkaterület leírása A dajka a éves gyermekek nevelését ellátó intézményben (óvoda, gyermekotthon) az óvodapedagógus segítıtársaként végzi feladatát. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. Közremőködik a gyermek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Ellátja a környezetgondozási és baleset-megelızési teendıket, kisebb baleseteknél elsısegélyt nyújt. Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi. III. Szakmai követelmények Gyermekszeretı viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlıdésére. Tisztelje a gyermeket, a szülıt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen jellemzı. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklıdı szülıket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa. A foglalkozás gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok - a munkaidı, a munkarend, a gyermekek napirendjének betartatása, - a balesetvédelem biztosítása, speciális biztonsági elıírások alkalmazása, - elsısegélynyújtás, egészségüggyel kapcsolatos feladatok, - az eszköz és berendezési tárgyak folyamatos ellenırzése, - tisztítószerek biztonságos tárolása, - a környezet építésében, szépítésében való részvétel. Takarítási feladatok - az óvoda helyiségeinek, valamint játszókertjének, udvarának tisztán tartása, - a textíliák mosása, vasalása, - a gyermekek eszközeinek tisztántartása, fertıtlenítése. 6

7 Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok - a konyhai feladatok ellátása, illetve közremőködés a feladatok ellátásában, - a gyermekek étkezési feltételeinek biztosítása, - a gyermekek önkiszolgálásában, tevékenységében aktív közremőködés. Szervezési feladatok (a gyermek napirendjéhez kapcsolódóan): - teremrendezés, - a játék és a gyermekek munkatevékenységeihez kapcsolódó teendık csoportszobai és udvari feltételeinek biztosítása, - a gyülekezés és távozás alatt az öltözıkben segítséget nyújt, - ügyel a balesetek megelızésére, - a beteg gyermeket ápolja, felügyeli, fertızı betegség esetén a fokozott egészségügyi elıírások szerint jár el. IV. Szakképesítés vizsgáztatási követelményei A vizsgák során a jelölt feleljen meg a következı szintek szerinti követelményeknek: Alapfokú nevelési alapismeretekben adjon számot tanult ismereteirıl, bizonyítsa a gyermekközpontú nevelési szemléletét: - az óvodai nevelésben, gondozásban, az egészséges életmódra nevelésben, - a gyermek tevékenységeinek aktív segítésében, - az egyén, a csoport, a közösség nevelési folyamatában, - az újszülött-, csecsemı-, kisgyermek- és óvodáskor, valamint az iskolába lépı gyermek fejlıdéslélektanában. Személyi gondozási ismereteit legyen képes használni, alkalmazni és öntevékenyen cselekedni: - a személyi gondozásban, a higiéniai szokások kialakításában, a testápolásban, az étkezésben, az öltözködésben, - az étel elıkészítésében, az étkezés higiénéjének megteremtésében, - a környezetgondozásban, a gyermek önkiszolgáló munkára, a környezet megóvására szoktatásában. A munkajog, munkavédelmi, környezetvédelmi ismeretekbıl a megértés és az alkalmazás szintjén adjon számot: - a munkahelyre vonatkozó szabályok, képviseletek, kapcsolattartás helyi szokásai, - a biztonsági elıírások tartalma, - a baleset-megelızés, elhárítás feladatainak témakörébıl. Elsısegélynyújtás területén az elsajátított ismereteket tudja alkalmazni: - életmentı beavatkozásoknál, vérzéscsillapításnál, sebvédelemnél, - speciális baleseteknél, mérgezésnél, égés, áramütés esetén, - rovarcsípés és élısdiek okozta megbetegedés esetén, - a beteg gyermek ápolása, ellátása esetében. 1. A vizsgán számon kért ismeretek Nevelési alapismeretek: - az óvodai nevelés célja, feladata, rendszere és általános elvei, - a gondozás és egészséges életmódra nevelés, - az óvoda kapcsolatrendszere, - a gyermek tevékenységének fıbb formái, a nevelés színterei, - egyén, csoport, közösség a nevelés folyamatában, - a dajka és a gyermek a nevelés folyamatában, - a nevelés módszerei, a személyiség fejlıdése, - fejlıdés-lélektani alapismeretek. Személyi gondozási ismeretek: - a személyi gondozás fogalma, pedagógiai jelentısége, - higiéniai szokások kialakítása, a testápolási módszerek, - az étel elıkészítése, az étkezés higiénéje, - a takarítás, környezetgondozás, környezetápolás, - a gyermek önkiszolgáló munkára, a környezet megóvására való szoktatása. Munkajogi, munka- és környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek: - a munkahelyre vonatkozó szabályok, képviseletek, 7

8 - a kapcsolattartás helyi szokásai, - a biztonsági elıírások, a baleset-megelızés, balesetelhárítás. Az elsısegélynyújtás és betegápolás alapismeretei: - az elsısegélynyújtás általános szabályai, - életmentı beavatkozások, speciális balesetek, - gyermekbetegségek, ápolás, ellátás. 2. A szakmai vizsga részei 2.1. Gyakorlati vizsga A gyakorlati foglalkozást végzı intézmény vezetıje írásban igazolja a jelölt gyakorlatának teljesítését, valamint rögzíti az érdemjegyet. Ezeket a dokumentumokat átadja a képzést szervezı intézménynek. A képzést szervezı intézmény gondoskodik arról, hogy a vizsgabizottság a dokumentumokat a szóbeli vizsgán rendben megkapja. A gyakorlati vizsga tartalma: - gondozási teendık ellátása, - szervezıi tevékenység a napirendhez igazodva. A gyakorlati vizsga idıtartama: perc (a tevékenységtıl függıen) Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza. A vizsgatételek négy témakörbıl állnak, amelyek felölelik a képzés ismeretanyagát. A vizsga tételeit a jelölt a vizsga elıtt legalább egy hónappal megkapja. Szóbeli vizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki sikeres gyakorlati vizsgát tett. A szóbeli feleletek idıtartama: perc. V. Egyéb tudnivalók Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni. A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 8. sorszáma alatt kiadott gyermek- és ifjúsági felügyelı szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 9. sorszáma alatt kiadott gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézı szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 10. sorszáma alatt kiadott gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3415 Gyógypedagógiai asszisztens 2. A szakképesítéssel betölthetı további és rokon munkakörök, foglalkozások 8

9 A munkakör, foglalkozás. Betölthetı foglalkozás FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 3412 gyermekfelügyelı gyermek- és ifjúsági felügyelı 3413 pedagógus asszisztens pedagógiai asszisztens 3. A munkaterület leírása A gyógypedagógiai asszisztens a képzés, oktatás, nevelés során, a tanítási órán, illetve a tanórán kívül a gyógypedagógussal együttmőködve, annak irányításával vesz részt a pedagógiai feladatok megoldásában, begyakorlásában. III. Szakmai követelmények Az általános szakmai követelmények és feladatok megegyeznek a pedagógiai szakképesítés feladataival és követelményeivel. Eltérı azonban a feladatok megoldásának módja a fogyatékosság jellege és mértéke tekintetében. A foglalkozás gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok részletes felsorolása a pedagógiai asszisztens szakmai (vizsgáztatási) követelményeiben található. Az általános ismereteken túl a szóbeli vizsgán számon kérhetı ismeretek határozzák meg a speciális feladatokat. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A vizsgák során a jelölt a pedagógiai asszisztenssel szemben támasztott követelményeken túl feleljen meg a következı szintek követelményeinek: A gyógypedagógiai asszisztens ismerje, tudja - a gyógypedagógiai sérülés-specifikus alapismereteket, - a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékosok személyiségfejlıdésének sajátosságait, - a fogyatékosok valamennyi ágának nevelési-oktatási folyamatait, specifikumait, - a speciális taneszközöket. A gyógypedagógiai asszisztens értse - a fogyatékosok és épek közti különbséget, - a kiválasztás eljárásának lényegét, - az integrált és szegregált nevelés alkalmazásának módját a gyermek érdekeihez rendelten. A gyógypedagógiai asszisztens az ismereteit szakszerően alkalmazza - a napirend összeállításában, - a napirendi tennivalók meghatározásában, - a mentálhigiénés és higiénés gondozásban, - a gyógyászati segédeszközök kezelésében. A gyógypedagógiai asszisztens legyen képes öntevékenyen - a szakszerő ügyelet, gyermekfelügyelet ellátására, - a szabadidıs foglalkozások tervezésére, szervezésére, levezetésére, - a sérülés jellegéhez, mértékéhez igazodó nevelési eljárások, bánásmódok alkalmazására, - az egyéni és csoportos gyermekkísérésre a szabadidıs programok során, segítve a nevelési-oktatási célok megvalósítását, - a foglalkozáshoz szükséges szemléltetı eszközök, rajzok készítésére, - a pedagógus által jelölt korrekciós, sérülés-specifikus feladatok irányítással történı, illetve önálló végrehajtására, begyakoroltatására, 9

10 - korai gyermekkorban a fogyatékosság jellegének megfelelı fejlesztı foglalkozások végzésére a gyógypedagógus által irányított és ellenırzött módon, - a beilleszkedési problémák megoldására, illetve megelızésének segítésére, - mindazoknak a gyermekvédelmi feladatoknak az ellátására, amelyeket számára a gyógypedagógus átruház. 1. A vizsgán számon kért speciális ismeretek Gyógypedagógiai alapismeretek - a fogyatékosság fogalma, oka, tünetei, - a másság kezelése, elfogadása, - a fogyatékosok elnevezése körüli hazai és külföldi felfogások, - a korai gondozás, - a szegregált és integrált nevelés lehetıségei és gyakorlata, - a kiválasztás: a tanulási képességet vizsgáló rehabilitációs bizottságok mőködése, tartalmi munkájuk, - a fogyatékosok hazai csoportosítása, - az értelmi fogyatékosság fogalma, oka, mértéke, jellege, - intézményes foglalkoztatások, nevelésük, oktatásuk, - a képzési kötelezettség és feladatai, - az enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok oktatása, nevelése, - iskoláik cél- és feladatrendszere, - a foglalkozás, képzés, tanítás-nevelés formái, színterei, tartalma, - rehabilitációs lehetıségek, - a látás, hallás, mozgás, beszéd és egyéb fogyatékosság fogalma, oka, mértéke, - korrektív nevelésük színterei, - a korai gondozások feladatai, - iskolás korban jelentkezı feladatok. Gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek - a gyógypedagógiai pszichológiai fogalma, munkaterülete, módszerek, - a fejlıdés és fejlıdési zavarok, - a fogyatékosok személyisége, - a látási, hallási, értelmi és mozgásfogyatékosok, beszédhibások megismerı tevékenysége, érzelmi, akarati életének sajátosságai, korrekciós lehetıségei, - a fogyatékosok fejlıdésének rendellenességei és következményei. Gyógypedagógiai pszichológiai vizsgáló eljárások. Gyógypedagógiai sérülésspecifikus tantárgypedagógiák és szabadidı-pedagógiák - a sérülés jellegéhez, mértékéhez igazodó és azt korrigáló nevelési, oktatási feladatok a különféle fogyatékossági területeken, - asszisztensi feladatok a tanítási órákon, illetve szabadidıben. Gyógypedagógiai egészségtan - a fogalmi megközelítés, - az egészségre nevelés tennivalói életkor, fogyatékossági területek szerint, - testi-lelki higiénia kisgyermek korban, serdülıkorban. - a szexualitás, a családi életre felkészítés, - baleset-elsısegélynyújtási ismeretek, - a lelki élet válságának felismerése, a problémák kezelése helyben, illetve szakember igénybevételével. 2. A szakmai vizsga részei 2.1. Írásbeli vizsga A témakörökbıl a Nemzeti Szakképzési Intézet készíti el a szakdolgozatok javasolt témáit, amelyekbıl a jelölt szakdolgozatot készít a megadott szempontok szerint. A szakdolgozat leadási határideje: a vizsga megkezdése elıtt három hét. A szakdolgozatot a képzést szervezı intézmény bíráltatja, és juttatja el a vizsgabizottság elnökéhez oly módon, hogy azt a szóbeli vizsga idıpontja elıtt hét nappal megkapja. Választható témakörök: - egy gyermek vagy egy gyermekcsoport jellemzésének leírása, - egy adott gyermekkel vagy egy gyermekcsoporttal történı foglalkozás leírása az elért eredmények elemzésével. 10

11 2.2. Gyakorlati vizsga A gyakorlati foglalkozást végzı intézmény vezetıje írásban igazolja a jelölt gyakorlatának teljesítését, valamint rögzíti az érdemjegyet. Ezeket a dokumentumokat átadja a képzést szervezı intézménynek. A képzést szervezı intézmény gondoskodik arról, hogy a vizsgabizottság a dokumentumokat a szóbeli vizsgán rendben megkapja. A gyakorlati vizsga két részbıl tevıdik össze: 1. A gyógypedagógiai asszisztens feladatainak megfelelı tevékenység tervezése, megvalósítása, értékelése (45 perc). 2. A gyógypedagógiai munkához szükséges eszközök készítése, gyógyászati segédeszközök gondozása (30 perc) Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza. A vizsgatételek négy témakörbıl állnak, amelyek felölelik a képzés ismeretanyagát. A vizsga tételeit a jelölt a vizsga elıtt legalább egy hónappal megkapja. Szóbeli vizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki sikeres gyakorlati vizsgát tett. Az oktatástechnikai eszközök kezelése a szóbeli vizsga része. A szóbeli feleletek idıtartama: perc. A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 11. sorszáma alatt kiadott közoktatási asszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I/A. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Közoktatási asszisztens 3. Hozzárendelt FEOR szám: Szakképzési évfolyamok száma: - 5. Képzési idı, maximális óraszám: Elmélet aránya: 40% 7. Gyakorlat aránya: 60% I/B. A szakképesítés egyéb adatai 8. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai elıképzettség, elıírt gyakorlat: Iskolai elıképzettség: középiskola utolsó évfolyamának elvégzése vagy érettségi vizsga 9. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni: Szakmai alapképzés idıtartama: Szintvizsga: - II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás FEOR száma 3601 Általános titkár A munkakör, foglalkozás megnevezése 2. A szakképesítéssel betölthetı további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás. Betölthetı foglalkozás FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 11

12 4191 titkárnı 3910 egyéb ügyintézık Rokon foglalkozás (vagy továbblépési lehetıség) FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 3413 pedagógus asszisztens pedagógiai asszisztens 3419 egyéb pedagógus oktatásszervezı 3. A munkaterület leírása Az iskolai, illetve óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása, az iskola, illetve az óvoda pedagógus, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása, tanulók adminisztratív ügyeinek intézése, alapvetı tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. III. Szakmai követelmények A foglalkozás gyakorlása során elıforduló feladatokat részben önálló munkával, részben igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy gazdasági vezetıi irányítással tudják megoldani. Az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, illetve szövegszerkesztési, valamint ügyiratkezelési gyakorlat mellett rendelkezzen jó kommunikációs készségekkel, alapvetı pedagógiai, szervezési, protokoll és gazdálkodási ismeretekkel, ezenkívül megfelelı jártassággal az iskolarendszerő és iskolarendszeren kívüli oktatás szabályainak áttekintésében. Mindezekhez kapcsolódjon a munka során nélkülözhetetlen gyermekközpontú szemlélet. A foglalkozás során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok: 1. Gépírási, szövegszerkesztıi és levelezési alapismeretek - a magyar nyelvtan és helyesírás biztos ismerete, stilisztika, - a 10 ujjas vakírás elsajátítása, 1100-as leütés, - számítástechnikai alapismeretek, a szövegszerkesztıi és táblázatkezelıi alapismeretek elsajátítása, - hivatalos levelek formai, tartalmi elıírásainak ismerete. 2. Ügyviteli ismeretek - ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárások, ügyiratok kezelése, - postázás és szabályai, - speciális iskolai, illetve óvodai dokumentációk, és azok ügykezelése, - tanulók adminisztrációs jellegő ügyeinek intézése. 3. Titkári ismeretek - kommunikációs alapismeretek, - protokoll és etikett az iskolai életben, - adminisztrációs szervezés, - irodatechnikai-ergonómiai alapismeretek. 4. Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek - az államigazgatás és szervezetei, - jogalkotás és jogszabályok, - az oktatással kapcsolatos fontosabb törvények, jogszabályok, rendeletek, - polgári jogi alapfogalmak, szerzıdések, - alapítványok, - közalkalmazottak a közoktatási intézményekben, alapfokú munkajogi ismeretek, - az iskola, illetve óvoda gazdasági kapcsolatai és gazdálkodásának fontosabb alapszabályai, - az iskola, illetve óvoda, és funkciói, 12

13 - az oktatás dokumentációi és eszközei. 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A vizsgák során a jelölt feleljen meg a következı szintek szerinti követelményeknek: A közoktatási asszisztens legyen képes meghatározni és ismertetni - a magyar oktatási rendszer felépítését, az iskolarendszerő képzés helyét és szerepét a rendszerben, - a magyar oktatás intézményrendszerét, - az oktatás szervezeti formáit, munkaformáit, - a nevelés és az iskolai, illetve óvodai szocializáció sajátos pedagógiai problémáit, - az iskolai, illetve óvodai oktatást meghatározó dokumentumokat, - az anyagnyilvántartás és leltárnyilvántartás alapvetı szabályait, - a magyar jog és jogrendszer alapelveit, illetve felépítését olyan mértékben, hogy az oktatással kapcsolatos jogi szabályozásokban és jogi aktusokban való jártasság erre építhetı legyen, - a tanulás folyamatában elıforduló pszichológiai alapelveket, - a kommunikáció általános elméleti modelljét. A közoktatási asszisztens legyen képes felsorolni és értelmezni - az oktatás jogszabályi rendelkezéseit, - az irodai munka és az iskolai, illetve óvodai adminisztráció szervezési feladatait, - az iskolaszékkel, alapítványi ügyekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, - az iskolai keretek között, vállalkozásszerően szervezett iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) képzés adminisztratív feladatait, - a nemzetközi kapcsolatok létesítésére vonatkozó szabályokat, - a hivatalos érintkezések protokoll szabályait. A közoktatási asszisztens legyen képes - a hatékony személyközi kommunikáció módszerének alkalmazására, - a különbözı iskolai, illetve óvodai dokumentumok használatára, - a különbözı iskolai, illetve óvodai rendezvények adminisztratív szervezésére, - a pályaválasztási munka adminisztratív szervezésére (a pályaválasztást segítı pedagógus munkájának támogatására), - a szorgalmi idı rutinszerő adminisztrációjának szervezésére és végrehajtására, - ügyiratok, levelek, munkatervek, beszámolók, jelentések technikai kivitelezésére (a szöveg formába öntésére), - szövegszerkesztı és táblázatkezelı programok alkalmazására, - az iskolai, illetve óvodai nyilvántartás vezetésére, - kötelezı statisztikák készítésére, - a pénzkezelés szabályainak alkalmazására, - vizsgairatok kezelésére. 1. A vizsgán számon kért ismeretek Igazgatási, gazdálkodási és jogi alapismeretek - az államigazgatási szervezet felépítése, az államigazgatási szervek oktatással kapcsolatos feladatai, - a jogalkotás és a jogszabályok, - az önkormányzatok helye, szerepe és feladatai az oktatásban, - az oktatással kapcsolatos törvények, - polgári jogi alapfogalmak, szerzıdések az oktatás területén, - alapítványok és mőködésük, - a magyar iskolarendszerő képzés szerkezete, - az iskolarendszeren kívüli szakképesítı képzés. Ügyviteli és titkári ismeretek - az iroda és az irodai munkavégzés elemei, - irattípusok és a velük szemben támasztott követelmények, - az iratkezelés és szabályai, - a postázás és szabályai, - az irodai munkavégzést segítı eszközök és kezelésük, - iskolai, illetve óvodai nyilvántartások és statisztikák, 13

14 - a hivatalos érintkezések protokoll szabályai, etikett szabályok, - bizonyítványok, oklevelek és másolataik kiadmányozása, - szóbeli és írásbeli kommunikáció alkalmazása (emberi viselkedés, hatáskeltés eszközei, kapcsolatteremtés). Gazdálkodási alapismeretek - az analitikus könyvelés elemei, - az anyaggazdálkodás és számadásai, - leltárnyilvántartás, - az iskola, illetve óvoda gazdasági kapcsolatai, - kiegészítı anyagi források és megszerzési lehetıségeinek adminisztrációs ismeretei, - a pénzkezelés szabályai. Gépírási és szövegszerkesztıi alapismeretek - a magyar nyelvtan és a helyesírási szabályok ismerete, - a 10 ujjas vakírás elsajátítása, 1100-as leütés, - önálló formaalakítás folyamatos szöveg alapján, - levél készítése diktálás alapján, - másolás sebességfokozás hibátlansági másolások, - számítástechnikai alapismeretek (DOS, Windows aktuális verziója), - szövegszerkesztési alapismeretek (Word, Word for Windows aktuális verziója), - táblázatkezelıi alapismeretek (Quattro, Excel aktuális verziója). 2. A szakmai vizsga részei 2.1. Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza. A jelölt a titkári és ügyviteli ismeretek alaptémái körébıl írásbeli dolgozatot készít, amelynek feladatát a vizsgán kapja meg (önállóan fogalmazott levél, kérvény, megrendelés stb.). A munkaidı 30 perc Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza. A jelöltek két témakörben tesznek gyakorlati vizsgát: - gépírás-másolás (10 perc), - adott szöveg formázása szövegszerkesztıvel. A jelöltek a központi vizsgafeladatokat a gyakorlati vizsga kezdetén kapják meg. A gyakorlati vizsga idıtartama 2 óra Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza. A vizsgatételek négy témakörbıl állnak, amelyek felölelik a képzés ismeretanyagát. A vizsga tételeit a jelölt a vizsga elıtt legalább egy hónappal megkapja. Szóbeli vizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki sikeres gyakorlati vizsgát tett. Témakörök: - igazgatási és jogi alapismeretek, - a pedagógiai alapismeretek, - ügyviteli és titkári alapismeretek, - gazdálkodási alapismeretek. A szóbeli feleletek idıtartama: perc. A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 12. sorszáma alatt kiadott oktatásszervezı szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Oktatásszervezı II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás 14

15 A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3419 Egyéb pedagógusok 2. A szakképesítéssel betölthetı további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás. Betölthetı foglalkozás FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 1424 oktatási szolgáltatási kisszervezet vezetıje oktatásszervezı 1334 oktatási tevékenységet folytató részegység vezetıje oktatásszervezı Rokon foglalkozás (vagy továbblépési lehetıség) FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 2523 humánpolitikai szervezı 3320 munkaerı-piaci szolgáltatási foglalkozások ipari-kereskedelmi oktatásszervezı 3. A munkaterület leírása Az iskolarendszeren kívüli oktatás (képzés, továbbképzés és átképzés) szervezése, lebonyolításának irányítása és e tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, fıhatóságok, önkormányzatok munkaügyi központok és gazdasági egységek (vállalatok) szakapparátusában, nonprofit jellegő intézményekben társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási vállalkozásokban. III. Szakmai követelmények A foglalkozás gyakorlása során elıforduló feladatokat önálló munkával tudják megoldani. Az oktatásszervezés munkaterületével határos munkaerıszervezés, munkaszervezés, humánpolitika, valamint a technológia és mőszaki fejlesztés szakembereivel kapcsolatot alakít ki a tervezési, oktatásszervezési és oktatásirányítási feladatok hatékony végzéséhez. Jó kommunikációs készség mellett rendelkezni kell a pedagógia-andragógia, valamint a pszichológia oktatásszervezésben hasznosítható ismeretének alkalmazási készségével. Az oktatási vállalkozások irányításához a menedzserkészségek mellett az oktatásmarketing alapos ismerete is szükséges. Az iskolarendszerhez kapcsolódó gyakorlati képzés végrehajtásának szervezése során nem nélkülözhetı a gyermekközpontú szemlélet. A foglalkozás során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok: 1. Oktatás tervezése - oktatási szükséglet meghatározása, - oktatási program készítése, - oktatási költségvetés készítése. 2. Oktatás szervezése - az oktatási programok végrehajtási feltételeinek biztosítása, - az oktatás pénzügyi feltételeinek szervezése, - az oktatás zavartalan lebonyolításának szerzıdéses biztosítása, - az oktatás résztvevıinek szervezése, 15

16 - az oktatók szervezése, - a vizsgák szervezése. 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet 3. Oktatásirányítás - gazdasági egység (vállalat) intézmény oktatásirányítása, - oktatás (tanfolyam) lebonyolításának irányítása, - oktatási folyamatok (tanfolyamok) lezárása, - vizsgáztatás irányítása, - oktatást támogató anyagi erıforrások megszerzésére irányuló munkák végzése és irányítása, - önálló oktatási vállalkozások irányítása. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A vizsgák során a jelölt feleljen meg a következı szintek szerinti követelményeknek: Az oktatásszervezı legyen képes ismertetni és értelmezni - a felnıttképzés alapelveit és céljait, fıbb területeit és funkcióit, valamint az oktatás és ezen belül a felnıttoktatás intézményrendszerét, - a felnıttképzés formáit és a képzés emberi tényezıivel kapcsolatos követelményeit, továbbá azokat az oktatási módszereket, amelyekkel az adott oktatási célok a leghatékonyabban elérhetıek, - azokat a pszichológiai alapelveket, amelyek a tanulás folyamatában és a munka-tanulás összefüggésében befolyásolják az oktatásban részt vevıket, - a vezetés- és szervezéstudomány minden olyan általános elvét, amelyre az oktatásszervezés épül, - a magyar jog és jogrendszer alapelveit, illetve felépítését olyan mértékben, hogy az oktatással kapcsolatos jogi szabályozásokban és jogi aktusokban való jártasság erre építhetı legyen, - a számviteli törvény alapelveit és a törvénybıl az oktatási költségek elszámolására vonatkozó fontosabb elıírásokat, valamint az adózással kapcsolatos azon jogszabályokat, amelyek az oktatási tevékenység díjazásával és az oktatás vállalkozásszerő folytatásával kapcsolatosak, - a marketing filozófia alapjait és ennek alkalmazhatóságát az oktatási vállalkozásokban, - a kommunikáció általános elméleti modelljét és a hatékony személyközi kommunikáció módszereit. Az oktatásszervezı legyen képes - a vállalati humánstratégiák oktatási követelményeinek, valamint az oktatási jogszabályok értelmezésére, - a számítástechnika alkalmazására az oktatásszervezés támogatásában, - a vállalati oktatást támogató különbözı alapokból, alapítványokból és más támogatásokból megszerezhetı pénz-, és egyéb eszközök elnyerésének eljárási rendjében eligazodni, - a didaktikai alapfogalmakban, a tanulás teljesítménymérési módszereiben, valamint a szociológia és nevelésszociológia módszereiben eligazodni, - a technológiával támogatott oktatás eszközeit kiválasztani, - a munkaerı-piaci képzés feltételrendszerében eligazodni, - a pályaválasztás és pályamódosítás kérdései, valamint a beválás vizsgálati módszerei között eligazodni, - az oktatás marketingeszközeinek kiválasztására, - az iskolarendszerhez kapcsolódó gyakorlati képzés végrehajtásának vállalati szervezésére, - a kommunikációs és irodatechnikai eszközök használatára, - az iskolarendszeren kívüli oktatás korszerő módszerekkel történı szervezésére és lebonyolítására, az eredményes oktatásszervezéshez szükséges kommunikáció módszereinek alkalmazására, - az oktatáshoz kapcsolódó jogi aktusok (engedélyeztetések, szerzıdések stb.) elıkészítésére és a különbözı oktatási támogatásra irányuló pályázatok elkészítésére és a különbözı célú oktatások (tanfolyamok, gyakorlati oktatások stb.) tanrendjének összeállítására, - a tanfolyamok adminisztrációs feladatainak ellátására, - a vizsgák megszervezésére és lebonyolításuk irányítására, - az oktatással kapcsolatos statisztikai feladatok ellátására és a pénzügyi kalkulációk elkészítésére, - a tanfolyamszervezés informatikai és ügyvitel-technikai eszközeinek használatára, - oktatási piackutatásra, és oktatásreklámozásra, valamint a munkaerı-piaci ismeretek alkalmazására, különös tekintettel az állásmegırzéshez szükséges oktatási tanácsadásra, - az oktatás fontosabb audiovizuális kommunikációs és interaktív eszközeinek üzembe helyezésére és kezelésére, - az oktatási vállalkozások menedzselésére. 1. A vizsgán számon kért ismeretek 16

17 Az oktatás tervezése - oktatási szükséglet meghatározása gazdasági egység humánpolitikai koncepciója alapján, - oktatási szükséglet meghatározása vállalkozás számára piackutatás útján, - oktatási szükséglet meghatározása kisközösségek, társadalmi szervezetek mőködési programja alapján, - tematikakiválasztás az igényelt téma oktatására, és feltételeinek meghatározása, - az oktatás naptári tervezése, tanrend összeállítása, - tanfolyami költségvetés készítése, - oktatási árajánlatok elemzése, - gazdasági egység (vállalat), intézmény oktatási egységének mőködtetési költségvetése. Az oktatás szervezése - országos érvényő képesítést nyújtó oktatás, illetve vizsgáztatás engedélyeztetése, - az oktatás tartalmi, személyi és technikai feltételeinek biztosítása, - az oktatás résztvevıinek felmérése, létszámhatárok megállapítása stb., - részletes költségvetés készítése és elfogadtatása, - tandíjak megállapítása (vállalkozásban folyó oktatásnál), - pénzügyi támogatások megszerzésének szervezése (munkanélküliek támogatása, alapítványi támogatások stb.), - az oktatás lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi feltételekben együttmőködés a pénzügyi számviteli feladatokat ellátó szervezetekkel, - szerzıdéskötések az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítására (terembérleti, eszközbérleti stb. szerzıdések), - közremőködési szerzıdés az oktatókkal (munkaszerzıdés, eseti megbízás stb.), - szerzıdéskötés az oktatásban közremőködı vállalkozásokkal, intézményekkel, - szerzıdéskötés az oktatásban részt vevıkkel, - szerzıdéskötés a pénzügyi támogatás biztosítóival, - szerzıdések szakszerőségének jogi ellenıriztetése, - jelentkezések győjtése és értékelése, a részvételi feltételek ellenırzése, - jelentkezık informálása a jelentkezés elfogadásáról és az oktatás rendjérıl (idıpontok, eszközök), - a résztvevık ellátása az oktatáshoz szükséges eszközökkel (programok, tematikák, jegyzetek, technikai ismerethordozók stb.), - az oktatók részére közös megbeszélés szervezése, az oktatás didaktikai egységének biztosítására, - az oktatók módszertani elképzeléseinek egyeztetése, - a speciális célok és a sajátos feladatok ismertetése az oktatókkal (ágazati sajátosságok kiemelése, egyes hangsúlyos témákra a figyelemfelhívás stb.), - az oktatók technikai eligazítása. A vizsgák szervezése - vizsgák engedélyeztetése, - vizsgabizottság szervezése, - vizsgáztatási módszerekhez kapcsolódó egyéb szervezés, - gyakorlati vizsgák technikai szervezése. Az oktatás irányítása - oktatási részfeladatok összeállítása a humánstratégián belül, - oktatási szabályzatok összeállítása, - oktatási apparátus létesítése és irányítása, - kapcsolati rendszer kialakítása a gazdasági egységen, intézményen belül, - tanfolyamok megnyitása és idıszakos ellenırzése, - nyilvántartások vezetése, - oktatók részére megbeszélések szervezése az esetleges korrekciók végrehajtásához, - tanfolyamok záró értékelése, - tapasztalatok értékelése, - tanfolyamzárás adminisztrációs és statisztikai feladatainak elvégzése, - oktatást támogató központi alapok pályázatainak elkészítése, - oktatással kapcsolatos beruházások irányítása, - alapítványi támogatások elnyerésére irányuló tevékenység végzése, - oktatási vállalkozások létesítése és mőködtetése, - oktatási vállalkozások marketing tevékenységének irányítása, - nyereségorientált oktatás tervezése és lebonyolítása. 2. A szakmai vizsga részei 17

18 2.1. Írásbeli vizsga A jelölt az oktatásszervezés alaptémái körébıl írásbeli dolgozatot készít, amelynek feladatait a vizsgán kapja meg. Munkaidı: 5 óra Gyakorlati vizsga A jelöltek a szakmai képzést folytató intézménytıl a vizsga elıtt legalább három hónappal szakdolgozati témát kapnak, amelyet a vizsga elıtt egy hónappal kötelesek bírálatra leadni. A szakdolgozat megírását kijelölt vagy választott felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkezı konzulens segítheti. A szakdolgozatot a szakmai vizsgára képzı intézmény által felkért bírálók bírálják és minısítik. A jelöltek a szakmai vizsgán védik meg a szakdolgozatukat, ismertetve annak fontosabb téziseit és válaszolva a bíráló elızetesen közölt, valamint a vizsgabizottság által feltett kérdésekre Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza. A vizsgatételek négy témakörbıl állnak, amelyek felölelik a képzés ismeretanyagát. A vizsga tételeit a jelölt a vizsga elıtt legalább egy hónappal megkapja. Szóbeli vizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki sikeres gyakorlati vizsgát tett. A tételek a pedagógiai és andragógiai, pszichológiai, szociológiai alapismeretek, az oktatásirányítás, az oktatásszervezés, a kommunikáció, az oktatásmarketing és az oktatástechnika témaköreibıl kerülnek összeállításra. A szóbeli feleletek idıtartama: perc. A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 13. sorszáma alatt kiadott oktatástechnikus szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: oktatástechnikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör A munkakör, foglalkozás FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 3419 egyéb pedagógus oktatástechnikus 2. A szakképesítéssel betölthetı további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR szám Megnevezés OKJ azonosító OKJ megnevezése 3413 pedagógus asszisztens pedagógiai asszisztens 3. A munkaterület leírása 18

19 Az oktatástechnikus munkaterülete az oktatási és mővelıdési intézményekben a pedagógiai folyamatban használt oktatástechnikai, informatikai eszközök és multimédia rendszerek biztonságos, gyakorlott kezelése. Gondoskodik a stúdiók üzemeltetésérıl és az eszközök javíttatásáról. Elvégzi az alapvetı információhordozók tervezését és kivitelezését. III. Szakmai követelmények A foglalkozás gyakorlása során elıforduló feladatait önálló munkával tudja megoldani, illetve megfelelı módon tudja segíteni a pedagógust. Rendelkezzék alapvetı pedagógiai és informatikai ismeretekkel, s ezeket tudja alkalmazni. A jó kommunikációs készség mellett fontos az együttmőködési készség magas szintő jelenléte. Munkáját hassa át a gyermekközpontú szemlélet. A foglalkozás gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok: - igény szerint mőködteti és kezeli az oktatástechnikai eszközöket, - használatra elıkészíti, beállítja az oktatástechnikai vagy informatikai eszközöket, - rendszeresen karbantartja az eszközöket, gondoskodik az információközvetítı és -rögzítı eszközök alkatrész- és anyagellátásáról, - részt vesz az információhordozók tervezésében, - elkészíti az iskolai fejlesztéső audiovizuális és egyéb információhordozókat, - az audiovizuális anyagokról másolatokat készít, rögzíti a sugárzott oktatási programokat, - végzi a tantermek berendezését és felszerelését az oktatástechnikai eszközökkel, - igény szerint szaktanácsot ad az eszközök kezelésérıl, új eszközök esetén bemutatót tart, - gondoskodik az iskolai fotólabor, videostúdió, hangstúdió üzemeltetésérıl, - gondoskodik az oktatástechnikai eszközök javíttatásáról és közremőködik az eszközök és információhordozók beszerzésében, - gondoskodik az oktatási eszközök szakszerő tárolásáról, - elvégzi az információhordozó anyagok tárolásával, katalogizálásával kapcsolatos feladatokat, közremőködik a médiatár üzemeltetésében, - ismeri és betartja a biztonságtechnikai elıírásokat és munkavédelmi szabályokat. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A vizsgák során a jelölt feleljen meg a következı szintek szerinti követelményeknek: Az oktatástechnikus ismerje - a pedagógia alapelveit és céljait, fıbb területeit és funkcióit, - a nevelés célját, feladatrendszerét és folyamatát, korlátait és határait, - az oktatás folyamatát, tartalmát és tervezését, - az oktatás szervezeti és munkaformáit, - az oktatás módszereit és eszközeit, - a taneszközök beépítését a pedagógiai folyamatba, - a kommunikáció általános elméleti modelljét és a hatékony személyközi kommunikáció módszereit, - az oktatástechnikai eszközök felépítését, mőködési elvét, - az informatika alapfogalmait, - ismerje a multimédia rendszereket, az információhordozók és -rendszerek mőfaji jellemzıit, - a taneszköz-fejlesztéssel kapcsolatos szerzıi jogokat, - a munkavédelmi, biztonságtechnikai elıírásokat. Az oktatástechnikus legyen képes - a munkájához tartozó oktatási-nevelési követelmények értelmezésére, - a szükséges jogszabályi rendelkezések értelmezésére, - a technológiával támogatott oktatás eszközeinek kiválasztására és értékelésére, - a kommunikációs és technikai eszközök kiválasztására, - a média szolgáltatásainak szervezésére és kialakítására, - alapvetı információhordozók tervezésére és kivitelezésére (transzparens- és diakészítés, hang-képvideofelvétel, editálás, multimédia program készítése), - oktatástechnikai eszközök telepítésére, üzembe helyezésére, mőködtetésére, biztonságos kezelésére, - karbantartási mőveletek elvégzésére, alkatrészek cseréjére, - a médiatár szolgáltatások elvégzésére, - a számítógép használatára, lokális hálózatok üzemeltetésére. 19

20 1. A vizsgán számon kért ismeretek témakörei 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet Pedagógiai alapismeretek - pedagógiai, neveléselméleti, oktatáselméleti ismeretek, - fejlıdés-lélektani, szociálpszichológiai, kommunikációs ismeretek, - közmővelıdési ismeretek, - tanórán kívüli tevékenységek pedagógiája és módszertana, - gyógypedagógiai alapismeretek, - gyermek- és ifjúságvédelem, - gondozás, egészségügy, egészségnevelés, szociális ismeretek. [A részletes ismeretanyag a pedagógiai asszisztens szakmai (vizsgáztatási) követelményeiben található.] Audiovizuális technika Az eszközök mőködési elve, fıbb szerkezeti egységei: - állóképvetítık: írásvetítı, diavetítı, epidiaszkóp, episzkóp, fotó, CD, - mozgóképvetítık: filmvetítı, videomagnó, LDP, - hangtechnikai eszközök: lemezjátszó, magnetofon, nyelvi laboratórium, mikrofon, erısítés, - képrögzítık: fényképezıgép, digitális állókép-kamera, videokamera, camcorder, - házi sokszorosító berendezések, fénymásolók, diamásolás, írásvetítı, ábrakészítık, - interaktív multimédiák és médiarendszerek (CDI, CD-ROM, DVI stb.), - üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai elıírások. Médiatervezés - grafikus és vizuális taneszközök, audiovizuális szemléltetı és oktató eszközök, tömegkommunikációs oktató médiumok, - programozott tananyagok, TBT, - oktatócsomagok, interaktív médiarendszerek, multimédia PC-k, szerzıi programok, IAV, CDI, CD-ROM hardver- és szoftverismeretek, - alapvetı információhordozók kivitelezésének technológiai folyamata. Informatika - a számítógép felépítése, fıbb fajtái be- és kimeneti eszközök, hátterek, - szoftverismeretek, a DOS operációs rendszer, annak legfontosabb parancsai, - a WINDOWS programrendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, grafikus programok használata. 2. A szakmai vizsga részei 2.1. Írásbeli vizsga A jelölt az oktatástechnikus szakképzés alaptémái körébıl írásbeli dolgozatot készít, amely átfogó ismereteket tartalmaz. A tételeket a jelölt a vizsgán kapja meg. A megoldásra biztosított idı: 2 óra Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga két részbıl áll: 1. A jelölt a szakmai képzést folytató intézménytıl a vizsga elıtt legalább három hónappal szakdolgozati témát kap, amely lehet vagy max. 5 perces szerkesztett videofilm, vagy max. 10 képbıl álló oktató diasorozat, vagy max. 5 egységbıl álló írásvetítı fóliasorozat, vagy max. 10 egységbıl álló multimédia lecke. A szakdolgozat leadási határideje: a vizsga megkezdése elıtt három hét. A szakdolgozatot a képzést szervezı intézmény bíráltatja, és juttatja el a vizsgabizottság elnökéhez oly módon, hogy azt a szóbeli vizsga idıpontja elıtt hét nappal megkapja. 2. Az adott eszköz üzembe helyezése, mőködtetése, alkatrészcsere. Számítógép esetében üzembe helyezés, összekapcsolás, programfeltöltés, futtatás Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza. A vizsgatételek négy témakörbıl állnak, amelyek felölelik a képzés ismeretanyagát. A vizsga tételeit a jelölt a vizsga elıtt legalább egy hónappal megkapja. Szóbeli vizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki sikeres gyakorlati vizsgát tett. A szóbeli feleletek idıtartama: perc. A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 14. sorszáma alatt kiadott pedagógiai asszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei 20

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK. 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK. 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Magánnyomozó megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

(2013. szeptember 1-tıl)

(2013. szeptember 1-tıl) Biztonságszervezı megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01 1.2.

Részletesebben

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK Személy-és vagyonır megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2015/2016. tanévre Kedves Érettségizı! A Nyíregyházi Széchenyi

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Törvények tartalomjegyzék 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl 1... 2 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1...35 1992. évi XXXIII.

Törvények tartalomjegyzék 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl 1... 2 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1...35 1992. évi XXXIII. Törvények tartalomjegyzék 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl 1... 2 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1...35 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1...112 2001. évi CI.

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2 Pedagógia 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2. A nevelés fogalma, alapvető jegyei, a nevelés kialakulása 3. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

Érettségizetteknek - titkárnı

Érettségizetteknek - titkárnı Érettségizetteknek - titkárnı Állás azonosító: 2671016 Informatikai ismeret: titkárnı 1 év felett 2 évig gimnázium IT alapismeretek 90 000 100 000 További információt nyújtó szervezeti egység: neve: Állásajánlatért

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 211 03

Részletesebben

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

MÉDIATECHNOLÓGUS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MÉDIATECHNOLÓGUS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MÉDIATECHNOLÓGUS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai...2 II. A szakképesítés munkaterülete...2 III. A szakképesítés szakmai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 322 02 1.2.

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben