PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, május 15. Szemes Péter igazgató

2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai, helyzete, háttere...5 I/2. Az intézmény önmeghatározása, funkciói és működési területe...20 I/3. Az iskolában működő képzési rendszer formái...22 I/4. Az intézményben folyó munka feltételei...25 I/5. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke...30 I/6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...30 I/7. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...36 I/8. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok...37 I/9. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel és az SNI-s tanulók oktatásával és nevelésével összefüggő pedagógiai tevékenység...38 I/10. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység...39 I/11. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok...41 I/12. A tanulói kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...43 I/13. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység...43 I/14. Az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakozását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek, szolgáltatások...44 I/15. Szocializáció, a szociális értékrend, képességrendszer fejlesztése...45 I/16. Környezeti nevelés...46 I/17. Egészségnevelési program...47 I/18. A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere...51 I/19. Tanulói szervezetek...55 I/20. Kapcsolattartás a fenntartóval...56 I/21. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei...56 I/22. Nemzetiségek, etnikumok kultúrája...58 II. Helyi tanterv...59 II/1. Az intézmény egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyagok és követelményei...59 II/2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei II/3. Az intézménybe való bejutás és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei...112

4 2 II/4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája II/5. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai II/6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek II/7. A középszintű érettségi vizsga témakörei III. szakmai program III/1. Az intézmény szakmai programja III/2. Gyakorlati oktatás szervezése III/3. A szakképzési évfolyamra való belépés feltételei III/4. A gyakorlati munka értékelése III/5. Az egyes évfolyamokon és szakokon oktatott tantárgyak és gyakorlati foglalkozások óratervei Informatikai szakmacsoport óratervei Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport óratervei Szolgáltató szakmacsoport óratervei Faipari szakmacsoport óratervei Gépészet szakmacsoport óratervei Építészet szakmacsoport óratervei Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Egészségügy szakmacsoport Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport...204

5 3 "Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá" (Németh László) I. NEVELÉSI PROGRAM I/1. Az intézmény adatai, helyzete, háttere 1.1. Az intézmény neve, címe Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u Telefon: iskola: 83/ , , kollégium: 83/ konyha: 83/ Telefax: 83/ Internet: Tagintézmények: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15. Telefon: 83/ Telefax: 83/ Internet: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/C Telefon: 83/ , , Telefax: 83/ Internet: Az intézmény fenntartója Zala Megyei Önkormányzat 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Telefon: 92/ Telefax: 92/

6 Az intézmény adatai Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Asbóth Térségi Középiskola Asbóth Térségi Középiskola Székhelye, címe: 8360 Keszthely, Gagarin u Tagintézményei: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Az intézmény alapítója: Az alapító jogutódja, címe: Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény működési köre: Az intézmény irányító szervének neve, címe: Az intézmény besorolása: a tevékenység jellege alapján feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony évi dokumentum évi dokumentum Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium Munkaügyi Minisztérium Zala Megyei Önkormányzat 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27., 28., 29., 32. -aiban meghatározott középfokú nevelés és oktatás Zala megye területe, egyes szakmákban területi, illetve az egész országra kiterjedő Zala Megyei Közgyűlés 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Közszolgáltató költségvetési szerv típusa: közintézmény többcélú középfokú oktatási intézmény Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv A mindenkor hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, jelenleg az évi XXXIII. törvény és a mindenkor hatályos vonatkozó végrehajtási rendeletek, jelenleg a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet szabályai szerint a Zala Megyei Közgyűlés bízza meg a vezetőt. Közalkalmazotti jogviszony

7 5 Az ingatlan nyilvántartási adatai: 8360 Keszthely, Gagarin u sz. tulajdoni lapon 1495/3 hrsz sz. tulajdoni lapon 1497/4 hrsz. Az ingatlan tulajdonosa: Az intézmény jogállása: Vagyon feletti rendelkezés: Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér 1. Önálló jogi személy Ingatlan vagyon esetében az Alapító Okiratban foglaltak felett tulajdonjog nem illeti meg, a vagyon felett a mindenkor hatályos jogszabályok, a fenntartó önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet és a fenntartó döntése alapján illeti meg a rendelkezési jog az intézmény vezetőjét. Az intézmény tevékenységi köre I. Alaptevékenység: Alapvető szakágazati besorolás: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladati besorolás, megnevezés: Diákotthoni, kollégiumi szálláshely szolgáltatás Üdültetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Gimnáziumi felnőttoktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai rendszerű felnőttoktatás Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Diáksport A szakfeladatokon belül ellátandó tevékenység: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása. Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű igényű tanulók (dysgraphia, dyslexia)

8 6 II. Kiegészítő tevékenység: Szakfeladati besorolás, megnevezés: Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Diáksport III. Kisegítő tevékenységek felső aránya: a kiadások összegének 10%-áig terjedhet. Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása Egyéb ruházat gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártása Szabadidő-, sporthajó gyártása Lakó- és nem lakóépület építése Egyéb m. n. s. építés Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Vakolás Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés m. n. s. Tetőfedés, tetőszerkezet építés Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb sporttevékenység IV. Vállalkozási tevékenység: a kiadások összegének 10%-áig terjedhet Minden egyéb iskolarendszeren kívüli oktatás és egyéb tevékenység, amely haszonszerzés céljára, nem kapacitáskihasználásként folytatunk. Ilyenek pl.: ECDL vizsgáztatás, különböző tanfolyami oktatások, vizsgáztatások stb., amelyekről költségkalkulációt kell készíteni az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott módon. Szakfeladati besorolás, megnevezés: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

9 7 Tagozatok megnevezése (a székhelyintézménynél): Nappali, esti és levelező tagozat, valamint felnőttoktatás (Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai képzés) Évfolyamok száma: Nyelvi előkészítő évfolyam (az idegen nyelvi felkészítést segítő 9. évfolyam) Szakközépiskola (9-12. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/13., 2/14., 3/15. évfolyam) Szakiskola (9-10. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/11., 2/12., 3/13. évfolyam) Szakközépiskola felnőtt nappali ( évfolyam) Szakközépiskola esti tagozat ( évfolyam) Szakközépiskola levelező tagozat ( évfolyam) A székhelyintézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Nyelvi előkészítő: Szakközépiskola: Szakiskola: A nappali tagozatos képzésre felvehető maximális létszám: Iskolai szakmai gyakorlat: Esti tagozat: Levelező tagozat: Kollégium, externátus 30 fő 340 fő 430 fő 800 fő 700 fő 150 fő 70 fő 148 fő Az osztályok jellege Nyelvi előkészítő (9. évfolyam) évfolyamonként: Felnőtt nappali ( évfolyam) Szakközépiskola: Szakmacsoportos alapozó oktatás (9-12. évfolyamon) a következő szakterületekre: informatika szakmacsoport elektrotechnika-elektronika szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport Szakiskola: Szakmai alapozás (9-10. évfolyamon) a következő szakterületekre: gépészet szakmacsoport elektrotechnika-elektronika szakmacsoport építészet szakmacsoport faipar szakmacsoport közlekedés szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport könnyűipar szakmacsoport kereskedelem és marketing Felnőttoktatás A képzések a helyi tantervek alapján folynak

10 Képezhető szakmák OKJ száma, megnevezése Ápoló Ápolási asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Egészségügyi menedzser Betegszállító Gyógymasszőr Sportmasszőr Fogyatékossággal élők gondozója Szociális gondozó és ápoló Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális asszisztens Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Foglalkozás-szervező Mentálhigiénés asszisztens Szociokulturális animátor Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervező Ifjúságsegítő Gyógypedagógiai asszisztens Családpedagógiai mentor Gyakorlati oktató Fitness-wellness asszisztens Sportedző (sportág megjelölésével) Sportszervező, -menedzser Bútorműves Dekoratőr Díszműkovács Divat- és stílustervező Közművelődési szakember II Közösségfejlesztő Lakberendező Rendezvénytechnikus Segédkönyvtáros Hangtechnikus Alkalmazott grafikus Képgrafikus Építő- és szállítógép-szerelő Épületgépész technikus Energiahasznosító berendezés szerelője Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő Épületlakatos Fegyverműszerész Felvonószerelő Géplakatos Hegesztő 8

11 Hőközpont és -hálózatkezelő Hűtéstechnikai berendezéskezelő Kazánkezelő (2-12 tonna között) Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Kéményvizsgáló Késes, köszörűs, kulcsmásoló Légtechnikai rendszerszerelő Mezőgazdasági gépésztechnikus Szerkezetlakatos Szerszámkészítő Színesfém-feldolgozó Automatikai műszerész Elektrolakatos és villamossági szerelő Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Elektronikai technikus Erősáramú elektrotechnikus Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Másoló- és irodagép műszerész Mechatronikai technikus Orvosi elektronikai technikus Távközlési és informatikai hálózatszerelő Távközlési műszerész Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető Villanyszerelő Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Erősáramú berendezések felülvizsgálója FAM szerelő (a feszültség megjelölésével) Kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével) Robbanásbiztos berendezés kezelője Szakszolgálati FAM szerelő Villamos gép és készülék üzemeltető Villamos hálózat és alállomás üzemeltető Villamos hálózatszerelő Villámvédelmi felülvizsgáló Adatbázistervező Adatelemző Általános rendszergazda Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és -tervező Internetes alkalmazásfejlesztő Szoftverfejlesztő Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető Informatikai műszerész IT biztonság technikus IT kereskedő Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai műszerész Webmester Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

12 Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus Műszaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus IT mentor Közösségi informatikai szolgáltató Oktatási kommunikációtechnikus Designer E-játék fejlesztő E-learning tananyagfejlesztő Multimédiafejlesztő Tartalommenedzser Számítógép-szerelő, -karbantartó Telekommunikációs asszisztens Web-programozó Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus Mezőgazdasági laboratóriumi technikus Vegyipari technikus Vegyipari minőségbiztosítási technikus Ács, állványozó Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Burkoló Építményszigetelő Építményzsaluzat-szerelő Könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Építőanyag-ipari technikus Építőanyag-ipari minőségellenőr Épület- és építménybádogos Festő, mázoló és tapétázó Műemléki díszítő, festő Ingatlanfenntartó, karbantartó Sportterem- és sportlétesítményüzemeltető Kályhás Műemléki díszítőszobrász Kőműves Műemléki helyreállító Tetőfedő Üveges és képkeretező Vízkútfúró Bőrdíszműves Csecsemő- és gyermekruha-készítő Férfiszabó Női szabó Szövő Textilszínező, -kikészítő Vegytisztító, kelmefestő, mosodás Bútorasztalos

13 Műbútorasztalos Épületasztalos Bognár Kádár Kárpitos Járműkárpitos Kiadványszerkesztő Korrektor Nyomdai médiaszerkesztő Tipográfus Nyomtatványfeldolgozó Autóelektronikai műszerész Autószerelő Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Hajózási technikus Autóbuszvezető Tehergépkocsi-vezető Járműfényező Karosszérialakatos Kishajóépítő, -karbantartó Kishajóépítő és -karbantartó technikus Közlekedésautomatikai műszerész Kerékpárszerelő Motorkerékpár-szerelő Repülőtéri földi kiszolgáló Targonca- és munkagépszerelő Csatornamű-kezelő Fürdőüzemi gépész Hulladékfelvásárló Hulladéktelep-kezelő Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Vízgazdálkodó Települési környezetvédelmi technikus Természet- és környezetvédelmi technikus Szennyvíztechnológus Víztechnológus Vízkárelhárító Vízműkezelő Vízügyi technikus Informatikai rendszerek szakellenőre Vállalkozási ügyintéző Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs Minőségbiztosítási auditor IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Autó- és motorkerékpár-kereskedő

14 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Bútor- és lakástextil-eladó Műszakicikk eladó Ruházati eladó Logisztikai ügyintéző Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző Építőanyag-kereskedő Épületgépészeti anyag- és alkatrészkereskedő Járműalkatrész-kereskedő Villamossági anyag- és alkatrészkereskedő Műszakicikk-kereskedő Raktáros Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Idegenvezető Biztonsági őr Bankőr Fegyveres biztonsági őr Kutyás őr Kutyavezető biztonsági őr Pénzszállító Rendezvénybiztosító Biztonságszervező I Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Fodrász Ingatlanközvetítő Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kozmetikus Közterületfelügyelő Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Munkavédelmi technikus Parkolóőr Takarító Társasházkezelő Ingatlankezelő Erdészeti gépszerelő, gépjavító Kertészeti gépszerelő, gépjavító Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Dieseladagoló-javító Erő- és munkagépjavító Hidraulika-javító Járműelektromos szerelő Agrárkörnyezet-gazda Mezőgazdasági vállalkozó Agrárrendész Mezőgazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Dísznövénykertész Erdészeti szakmunkás Lakott-területi fakitermelő 12

15 Földmérő és térinformatikai technikus Térképésztechnikus Földügyi térinformatikai szaktechnikus Gazda Halász, haltenyésztő Elektromos halászgép kezelője Kertészeti gép kezelő Majorgép-kezelő Meliorációs, kert- és parképítő gép kezelő Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Mezőgazdasági rakodógépkezelő Növényvédelmi gépkezelő Állattenyésztési gépüzemeltető gépkarbantartó Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági munkagépjavító kovács Patkolókovács Kertész és növényvédelmi technikus Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Parképítő és -fenntartó technikus Vadgazdálkodási technikus 13 A 3/13. évfolyamon folytatott, az Országos Képzési Jegyzék szerint folyamatban lévő, kifutó szakképzések: Ács-állványozó Asztalos Épületburkoló Fodrász Kőműves Szobafestő-mázoló és tapétázó Villanyszerelő Tagintézmény neve: A tagintézmény rövid neve: A tagintézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15. Asbóth Térségi Középiskola, Béri Tagintézmény Asbóth, Béri Tagintézmény 797 tulajdoni lapon 742 hrsz. Zalaszentgrót Város Önkormányzata 79 tulajdoni lapon 742 hrsz. Zalaszentgrót Város Önkormányzata Zalaszentgrót 786/2/A hrsz. Zala Megyei Önkormányzat Alapítása: Zala Megyei Tanács V. B. Évfolyamok száma: Gimnázium (9-12. évfolyam) Szakiskola (9-10. évfolyam) Felnőtt nappali ( évfolyam)

16 Tagintézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 14 A nappali tagozatos képzésre felvehető maximális létszám: Iskolai orientációs gyakorlat: Kollégium (működését szünetelteti) Externátusi ellátás 270 fő 100 fő 0 25 fő Tagozatok: Gimnázium (9-12. évfolyam) Felnőtt nappali ( évfolyam) Szakiskola: Szakmai alapozás (9-10. évfolyamon) a következő szakterületekre: faipar szakmacsoport kereskedelem-marketing szakmacsoport Képezhető szakma OKJ száma, megnevezése Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Tagintézmény neve: A tagintézmény rövid neve: A tagintézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/C Asbóth Térségi Középiskola, Nagyváthy Tagintézmény Asbóth, Nagyváthy Tagintézmény sz. tulajdoni lapon 2818, 2818/1 hrsz. Alapítása: Földművelésügyi Minisztérium Az ingatlan tulajdonosa: Keszthely Város Önkormányzata Magyar Sarutlan Karmelita Rend Évfolyamok száma: Szakközépiskola (9-12. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/13., 2/14., 3/15. évfolyam) Szakközépiskola levelező tagozat (1/13., 2/14., 3/15.) Tagintézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Szakközépiskola: Iskolai szakmai gyakorlat: Levelező tagozat: Kollégium (működését szünetelteti) 350 fő 180 fő 70 fő 0 Tagozatok: Szakközépiskola: Szakmacsoportos alapozó oktatás (9-12. évfolyamon) a következő szakterületekre: informatika szakmacsoport környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport egészségügyi szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport mezőgazdasági szakmacsoport sportiskolai tagozat

17 15 Képezhető szakmák OKJ száma, megnevezése Ápoló Ápolási asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Fizioterápiás szakasszisztens Egészségügyi operátor Egészségügyi menedzser Betegszállító Gyógymasszőr Sportmasszőr Gyógyfoglalkoztató Gyógyúszás foglalkoztató Fogyatékossággal élők gondozója Szociális gondozó és ápoló Rehabilitációs nevelő, segítő Gerontológiai gondozó Szociális asszisztens Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Foglalkoztatás-szervező Mentálhigiénés asszisztens Szociokulturális animátor Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervező Ifjúságsegítő Gyógypedagógiai asszisztens Családpedagógiai mentor Fitness-wellness asszisztens Sportedző (sportág megjelölésével) Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) Sportszervező, -menedzser Településüzemeltető és fenntartó Települési környezetvédelmi ügyintéző Hulladékgazdálkodó Vízgazdálkodó Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző Természetvédelmi ügyintéző Szennyvíztechnológus Víztechnológus Bioállat-tartó és tenyésztő Biomasszaelőállító Bionövény-termesztő Ökogazda Mezőgazdasági vállalkozó Agrárrendész Mezőgazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Kertész és növényvédelmi technikus Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Parképítő és -fenntartó technikus

18 16 A 2/14. évfolyamon folytatott, az Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések, folyamatban lévő, kifutó szakképzések: Fizioterápiás asszisztens Környezetvédelmi technikus Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Hulladékgazdálkodási technológus 1.5. Az intézmény rövid bemutatása a) Asbóth Sándor Térségi Középiskola (székhelyiskola) A keszthelyi ipari szakmunkásképzés (iparos tanoncoktatás) centenáriumát 1984-ben ünnepeltük. Tehát városunkban az iparos oktatás 1884 őszén kezdődött, amikor több mint 100 tanonc iratkozott be az iskolába. A társadalmi körülmények változása, fejlődése magával hozta az iparos képzés fontosságának hangsúlyozását ben már lányok is tanulhattak szakmát az iskolában. A háború (1945) után többnyire a kisipar igényelte a tanoncokat. A 60-as években a minőségi és mennyiségi fejlődés követelményeinek már alig tudott megfelelni az iskola. Általános iskolai tanárok tanították délutáni órákban a közismeretet (az általános iskola épületében), szakmai irányítás szempontjából pedig a veszprémi 306-os számú intézethez tartozott az iskola, mint kihelyezett tagozat. Továbblépni csak az intézmény önállóvá válásával lehetett. Új 6 tantermes iskola építéséről határoztak az illetékesek. Az iskola szeptember 1-jétől, az 1968/69-es tanévtől megkezdte önálló nevelő-oktató munkáját. Neve az 1991/92-es tanévig: 308. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet ben indítottuk iskolánkban a szakközépiskolai képzést ruhagyártó és villanyszerelő szakmában, amely egyúttal névváltoztatást is jelentett. Az iskola neve 1991-től Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet volt. Az iskola épülete 1988-ban nyerte el végső formáját. A 28 tanteremben és 9 tanműhelyben tanévenként mintegy 700 nappali és 130 esti tagozatos tanulót oktatunk. 1997/1998-ban készült a Pedagógiai Programunk. Azóta a kollégium bal szárnyának II. emeletén 5 kisebb és 1 nagyobb tantermet alakítottunk ki a hálótermekből és a tanulószobákból. A 26 nappali tagozatos és 3 esti és levelező tagozatos osztályunk rendkívüli zsúfoltsággal fért el, ezért 2004 szeptemberétől növeltük tantermeink számát július 1-jén vettük fel az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevet, és látjuk el az összetett szakfeladatot (szakközépiskolai, szakiskolai képzés és kollégiumi nevelés). A kollégium 1948-tól működött állami tulajdonban Középiskolai Diákotthonként ben nyerte el a Vajda János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola Leánykollégiuma címet ig a Kossuth utcai épületben működött, ahol az épület állaga leromlott. Ekkor készült el a Gagarin utcai épület, amely korszerűnek mondható volt, 4-6 fős szobákkal, társalgóval, étteremmel. Az azóta eltelt 20 évben a kollégium épületének állaga, berendezései leromlottak, bár tanulóink az utóbbi időben sokat dolgoztak az épület felújításáért, átalakításáért től Keszthely város önálló középiskolai kollégiumaként működött. Ekkortól pénzügyileg az Ipari Szakmunkásképző Intézet Gazdasági Hivatalához tartozott, 1993-tól pedagógiai irányítását is iskolánk végzi. A kollégium férőhelye: 148 fő. A háromemeletes iskolaépület és a kétemeletes kollégium (a konyhával és ebédlővel) 6747 m 2 -nyi telekkel, sportpályával és szép zöld felülettel körülvett, hangulatos környezetben található.

19 A Zala Megyei Közgyűlés 27/2005. (III. 10.) KH számú határozatával július 1-jei hatállyal az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz csatolt két tagintézményt: a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolát és a Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégiumot. Intézményünk tagja lett az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központnak (TISZK). Iskolánk 2008-ban elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a Közoktatás Minőségéért Díj ezüst fokozatát. b) Béri Balogh Ádám Tagintézmény Az iskola földrajzi környezete: Zalaszentgrót Zala megye északkeleti sarkában fekvő kisváros. A Zala völgyében megkapaszkodó települést síkságokkal tarkított szelíd dombok ölelik körül. Az 1247-ben kelt várost megnevező írásos emlék arra enged következtetni, hogy már régen lakott településnek számított a XIII. században január 1-jén újra városi rangot kapott, 100. magyar városként. Zalaszentgrót városhoz hat települést csatoltak: Aranyodot, Tüskeszentpétert, Tekenyét, Zalaudvarnokot, Zalakoppányt és Csáfordot. Közvetlen vonzáskörzetébe 21 falu tartozik. Járási székhelyként központként szolgált a környező községek számára. A vasúti és a közúti 1. és 2. rendű főútvonalak elkerülik Zalaszentgrótot. Mivel közlekedése keleti, északkeleti irányban akadozik, ezért központ-szerepét nem tudja maradéktalanul betölteni. Kiépített vasútvonala csak Zalabér Batyk irányban van. Zalaszentgrót Zala megye három városához esik közel: Zalaegerszegtől 31 km-re, Hévíztől 23 km-re, Keszthelytől 31 km-re fekszik. Közel van a Vas megyei Vasvárhoz, 29 km-re és a Veszprém megyei Sümeghez 25 km-re, Tapolcához 47 km-re. A hat városnak mintegy centrumában helyezkedik el. A hat város népességet elszívó hatása érezhető. A Balaton közelsége, a vidék szépsége és csöndessége, a feltárt melegvizes forrás sok lehetőséget rejt magában. Az ország nyugati, délnyugati határához közel esik. Ezekre a tényekre alapozva Zalaszentgrót idegenforgalma növelhető a jövőben. A vidék mezőgazdaságra és a szövetkezeti iparra épült korábban. Jelentős agrárkultúrával rendelkezik ma is. A mezőgazdasági termelésre települt rá az élelmiszer-alapanyagot feldolgozó könnyűipar. A terület adottságaiból fakad, hogy a mezőgazdaságnak és a rá épülő feldolgozó iparnak, valamint az idegenforgalomnak van jövője a városkörnyéken. Az iskola társadalmi-gazdasági környezete: 17 Zalaszentgrót hagyományosan mezőgazdasági körzet volt, melyre jelentős kisipar, könnyűipar épült. Kiemelt szerepet kapott a mezőgazdaságra települt feldolgozóipar, a ruhakészítés és a bútorgyártás. A rendszerváltást követően ez a gazdasági szerkezet alapvetően nem változott meg. Jelentősen bővült a szolgáltatást végző hálózat. Ebből az ágazatból a kereskedelem erősödött meg legjobban. A vállalkozások döntően a kisvállalkozás kategóriájába tartoznak. Dolgozói létszámuk 50 fő alatti. Zalaszentgrótra a városkörnyék falvaiból is járnak dolgozni a helyi lakosokon kívül. Városunkból viszont Zalaegerszegen, Hévízen, Keszthelyen sokan találnak munkát. A családok többsége átlagos keresettel vagy annál szerényebb jövedelemmel rendelkezik. Tanulóinknak így szűk lehetősége nyílik külföldi tanulmányúton vagy országhatáron belül szervezett szaktáborokban, nyelvi kurzusokon való részvételre. Intézményünk egyszerre fiatal és ugyanakkor hagyományokkal büszkélkedő oktatási egység, hiszen augusztus 1-jétől kezdte meg működését Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szak

20 középiskola és Szakiskola néven. Patinás is, mivel a jogelődjétől, a Béri Balogh Ádám Gimnáziumtól és a 408. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézettől markánsan kirajzolódó arculatot, szokásrendszert örökölt. Két eltérő profilú oktatási intézmény összevonása után iskolánk egyszerre keresi és alakítja a gimnázium és a szakmunkásképző értékei megőrzésének módját szeptembertől a szakiskolai területen csak osztályos orientációs képzés folyik, a szakképzés megszűnt. A tanulók szakképzése az Asbóth székhelyiskolában történik. Béri Balogh Ádám a magyar hazáért áldozta életét. Példája kötelez bennünket nemzeti hagyományaink ápolására. Az iskola önállósága június 30-i hatállyal, jogutódlással megszűnt. A Béri Balogh Ádám Tagintézmény feladatait jogutódként az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium látja el. c) Nagyváthy János Tagintézmény október 1-jén kezdte működését Mezőgazdasági Közép-iskola néven az Akadémia két tantermében. A következő tanévtől a Festetics-kastélyban, az 1949/50-es tanév folyamán a mai Csány László Általános Iskola épületében, 1950-től újra az Akadémián, majd 1954-től a karmelita rendház épületében kapott helyet. Az évek során többször változott hivatalos elnevezése: 1949/50-ben Mezőgazdasági Gimnázium lett, 1950-től Mezőgazdasági Technikum, 1968-tól Mezőgazdasági Szakközépiskola, 1979-től Növényvédelmi Szakközépiskola, 1993-tól Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (egészségügyi szakképzés 1989-től történik). Nagyváthy Jánosnak a század fordulóján élő híres agrárszakember, szakíró nevét február 1-jétől viseli. A fenntartók a politikai, közigazgatási mozgásokat követve változtak az évtizedek során (mezőgazdasági, művelődésügyi minisztérium, megye, város). Tanulói, hallgatói főként Zala, Veszprém, Somogy megyéből verbuválódtak ig nappali tagozaton 3350-en, levelező tagozaton 1432-en végeztek, szakmunkásvizsgát tett 276 fő. Az intézményben végzettek jelen voltak, vannak a társadalom legkülönbözőbb posztjain: miniszter, egyetemi, középiskolai, általános iskolai tanár, intézményi és vállalati vezető, orvos, vállalkozó, középszintű vezető stb. A 2007/08-as tanévtől sportiskolai osztály indult a tagintézményben. Az iskola önállósága június 30-i hatállyal, jogutódlással megszűnt. A Nagyváthy János Tagintézmény feladatait jogutódként az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium látja el. I/2. Az intézmény önmeghatározása, funkciói és működési területe 2.1. Iskolánk több különböző típusú közoktatási intézmény feladatát ellátó többcélú nevelési-oktatási intézmény, melyben ifjúsági és felnőtt képzés keretében gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai képzés, valamint kollégiumi nevelés folyik Gimnáziumként és korszerű szakközépiskolaként széles alapműveltséget nyújt, a szakmai orientáció és alapozás után meghatározott irányú speciális szakmai képzést biztosít. Széleskörű villamosipari, szolgáltatóipari, számítástechnikai, környezetvédelmi, egészségügyi és informatikai szakmai előkészítéssel országos szakmai képesítések elérését teszi lehetővé különböző szakmunkás és technikus területeken. A sportiskolai osztályban tudatos utánpótlásnevelés folyik, szoros együttműködésben a sportegyesületekkel. Az érettségi vizsgával min

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben