D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe"

Átírás

1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU Instrumente Structurale GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE OIR POSDRU NV ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR IN ROMANIA MANAGER PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADUL? ILOR SUPORT DE CURS FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER KÉPZÉSI TANANYAG D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI MODEL INTEGRAT DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN CENTRELE URBANE DIN TREI REGIUNI Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeste în oameni! INTEGRÁLT VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MODELL HÁROM FEJLESZTÉSI RÉGIÓ KISVÁROSAIBAN A projektet az Európai Szociális Alap támogatja a romániai Humáneroforrás-fejlesztési Operatív Programon keresztül. Befektetés az emberekbe

2

3 I. MODUL Képzésszervezés D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

4 Tartalomjegyzék A képzési célcsoport toborzás feladatai és módszerei... 3 Titkári ismeretek (ügyvitel és iratkezelés, szervezés és viselkedés) A felnőttképzés személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítása A képzésszervező feladatai Munkaerő-piaci szolgáltatások a gyakorlatban A képzés zárásához, vizsgáztatáshoz kapcsolódó feladatok

5 A képzési célcsoport toborzás feladatai és módszerei Ajánlott időráfordítás: 8 óra gyakorlat Esetfelvetés I. MODUL Képzésszervezés 3 Fejlesztő: Laczó Istvánné A felnőttképzés célcsoportjának fogalmi maghatározása nem is olyan egyszerű, mint ahogyan először képzelnénk. A felnőttképzési intézmények, vállalkozások ezzel a minőségbiztosítási rendszerük kiépítésekor találkoznak legelőször. Kérdésként merül fel, hogy mi a felnőttképzés célcsoportja, a megrendelő, aki a képzés árát kifizeti, vagy maga a leendő résztvevő, aki a képzést, mint szolgáltatást igénybe veszi és minősíteni is tudja annak színvonalát. A képzési célcsoportok felkutatása és a képzések megfelelő létszámának biztosítása az egyik sarkalatos pont, amely a képzés indítás sikerességét befolyásolja. Nézzük meg milyen felnőttképzési célcsoportok vannak és milyen módszerekkel tudjuk a képzésekhez bevonzani a leendő résztvevőket! Szakmai információ tartalom A felnőttképzés célcsoportjának meghatározása A felnőttek tanulási szándékának ismerete segít abban, hogy a képzés célcsoportját meg tudjuk határozni. A potenciális résztvevő felnőttek számos szempontot vesznek figyelembe, akkor, amikor képzésbe kezdenek. Egy felnőtt számára nem mindegy, hogy milyen gyakran, milyen helyszínen, lakóhelyétől távol vagy lakóhelyén, csoportban vagy egyénileg tanul, tanulásában milyen támogatást kap, milyen mértékben veszik figyelembe és számítják be előzetes tapasztalatát, és milyen módszerek, technikai eszközök segítik tanulását. Fontos számára az is, hogy milyen formában milyen elfoglaltságot jelent neki a tanulás. A fentiek alapján, amikor a felnőtt tanulás megkezdését tervezi, akkor több tényezőt vesz figyelembe, amelyek befolyásolhatják tanulási szándékát. Ezek: oktatás helyszíne az oktatás gyakorisága csoportos vagy önálló tanulás előzetes tudás beszámítása munka- és élettapasztalat beszámítása oktatási módszerek technikai felszereltség (saját, oktatási helyszín) Ha ezeket a választási szempontokat figyelembe vesszük, akkor ki tudjuk alakítani azokat a főbb ismérveket, amelyek meghatározzák a képzés célcsoportját. A célcsoport elemzésénél az alábbi szempontok figyelembevétele segíti a tanulás támogatási rendszerének kialakítását: nem kor földrajzi elhelyezkedés iskolázottság tanulási motiváció anyagi helyzet munkahelyi elfoglaltság életmód tanulási szokások tanulási attitűd tanulási tapasztalat egymással való tanulás képessége a tanulás helyszíne, ideje

6 4 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER eszközhasználati ismeretek Ha a fenti szempontokat, valamint azt is figyelembe vesszük, hogy az adott képzést hagyományos vagy nyitott formában tervezzük, akkor biztosan sikerül olyan támogatási rendszert kialakítani, amely a felnőttet maximálisan segíti a tanulásában. A felnőttképzés speciális célcsoportjai Halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek Legelőször tisztázni kell a halmozottan hátrányos helyzetű fogalom jelentését. Kik alkotják a társadalom ezen rétegét, miért és hogyan sodródtak sajnos sokszor saját hibájukon kívül a társadalom perifériájára, melyek ennek a legfontosabb negatív következményei, hogyan vonhatók be olyan aktivizáló programokba elsősorban a felnőttoktatás kapcsán melyek megkönnyítik a társadalomba való szerves beilleszkedésüket és ez milyen pozitív hatást gyakorol az oktatási, foglalkoztatási, szociális és ezen keresztül az ország gazdasági életére egyaránt. Kik alkotják a társadalom hátrányos helyzetű rétegét? A következő hátrányos helyzetű csoportokat különbözteti meg a felnőttképzésben a finanszírozás szempontjából: Munkanélküliek; Munkanélküliségtől veszélyeztetettek alacsony iskolázottságúak, elavult szakmai képzettséggel rendelkezők, idősebb kori munkanélküliségtől veszélyeztetettek, szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévők, romák, stb.; Ideiglenesen inaktívak gyesen, gyeden lévők, katonai ill. polgári szolgálatukat töltők; Szabadságvesztés büntetésüket töltők; Rehabilitálandók rokkantak, egészségügyileg károsodottak, szenvedélybetegek Szociálisan nehéz helyzetű, munkaképes korú inaktívak A finanszírozás szempontjából Romániában a 76/2002-es törvény (a munkanélküliségről és a munkaerő foglalkoztatás ösztönzéséről) írja elő, hogy kik részesülhetnek az országos foglalkoztatási hivatal (ANOFM) által biztosított ingyenes képzési és átképzési programokban. Ez a törvény írja elő az alkalmazónak biztosított támogatás feltételeit abban az esetben, ha saját alkalmazottaikat szeretnék képzésben részesíteni. Miért és hogyan sodródtak a társadalom perifériájára? A hátrányos helyzetű jelző több tudományosan árnyaltabb, modernebb megnevezéssel is helyettesíthető: tanulásban akadályozottak, nehezen nevelhetők, problémásak, leszakadók, deviánsak, szociálisan inadaptáltak. Közös vonás, hogy a személyes és társadalmi, családi és iskolai, szakmai és politikai, biológiai, pszichikus és szociális okok és következmények szorosan összefonódva jelentkeznek, sok esetben ezért egymástól külön nem értelmezhetők ill. szétválaszthatatlanok. A 80-as évek második felétől ezért halmozottan hátrányos helyzet jelzőt használ a szakirodalom. A gyerekekre vetítve a következőkben határozhatók meg a halmozottan hátrányos helyzet jellemzőit: Alacsony jövedelem; Rosszul fölszerelt, egészségtelen vagy szűkös lakáskörülmények; Deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai; Család vagy az ép család hiánya; Szülők alacsony iskolai végzettsége; Beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekeik megfelelő gondozására, ellátására. Általánosságban ebbe a leszakadó rétegbe tartoznak: a munkanélküliek, a szegények, a szociálisan inadaptáltak és a kisebbségek. A társadalomnak ez a csoportja nagy tömeget jelent, akik gyakorlatilag potenciálisan munkaképesek, azonban a közülük ténylegesen foglalkoztatottak száma elenyésző. Iskolázottságukat tekintve nagyrészt alacsony iskolázottsággal befejezetlen vagy befejezett általános iskola, ill. szakiskolai vagy szakmunkás végzettség rendelkezőkből áll. A XXI. század hatalmas problémája az egyre nagyobb méreteket öltő munkanélküliség ezen belül is az ifjúsági munkanélküliség, mely az elmúlt évben a fejlett európai országokban is jelen van a beavatkozások ellenére is. Elmondható, hogy nagyon alacsony aktivitási ráta mellett az inaktívak csak kis hányadát lehet bevonni olyan aktivizáló programokba, melyek a munkanélküli-ellátáshoz kapcsolhatók. Ma a fiatalok többsége a középfokú iskolai végzettséget nappali tagozaton szerzi meg. A felnőttképzés, a szakképzettség megszerzésével járó tanfolyami részvétel azonban lényegesen magasabb, mint az elmúlt évtizedekben. A legjelentősebb változást az élethosszig tartó tanulás elterjedése, és a vele járó szemléletbeli átalakulás jelenti.

7 A képzés előkészítés folyamata 1. Képzési program tervezése, elkészítése és forrásszerzés 2. A felnőttképzési célcsoport toborzása 3. Képzés résztvevőinek kiválasztása, szűrése Szakmai alkalmassági felvételi Pszichológiai vizsgálat Szóbeli (explorációs) elbeszélgetés - interjú Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Egyéb követelmények vizsgálata 4. Felvételi eljárások eredményének visszajelzése, utókövetés A felnőttképzési célcsoport toborzásának módszerei Hirdetések: nyomtatott és egyéb médiumok Médium kiválasztásának szempontjai: I. MODUL Képzésszervezés 5 A médiatervezés során meghatározzuk a médiacélokat, a stratégiát, s ez alapján a felhasználandó médiumok körét, valamint azok ütemezését a kampányban. A médiumválasztás a gazdaságosság, illetve annak függvénye, hogy melyik az a csatorna, amely az adott célcsoportot legjobban eléri; illetőleg melyik eszköz tudja a leghatékonyabban eljuttatni az üzenetet a vevőknek. Szempontok a médiumok tervezéséhez: A médium presztízse: milyen hitele, tekintélye van egy adott célcsoportnál. Egy bulvárlap alacsonyabb presztízsű, mint egy hírlap. A magasabb presztízsű médiumokat kell választani, azért, hogy annak presztízsértéke a hirdetésre is kivetüljön. Befogadói szituáció: az a körülmény, amelyben a befogadó találkozik az információval. A befogadói szituáció kihat a figyelem szintjére, az érdeklődés erősségére, és az emlékezeti hatásra. Az újságot sokszor csak átlapozzák az emberek, felszínesen dolgozzák fel az információt, ezért ott rossz a befogadói szituáció. A médium technikai adottsága: melyik érzékszervre hat (auditív, vizuális, vagy audiovizuális). A legoptimálisabb médiamixhez célszerű mindegyik közlésmód együttes igénybevétele. A technikai adottságok befolyásolják a médiumon közvetíthető üzeneteket (sajtó - nincs hang - kevesebb az érzelmi hatás). A célcsoport mérete, összetétele: az egyes médiumoknak eltérő a közönsége. Ez alapján dönt a hirdető, hogy az üzenetének megfelelő helye lesz-e az adott reklámhordozóban. Célozhatóság: bizonyos hordozók alkalmasabbak arra, hogy üzenetünket minimális meddőszórással a célcsoporthoz közvetítsék (pl. terület-, érintettség alapú szegmentálás) A hirdetés költsége: legdrágábbak a televíziós hirdetések, az egy főre jutó költség azonban itt a legalacsonyabb. Vagy a teljes, vagy az egy főre jutó költséget határozzuk meg. A médium rugalmassága: hány nappal korábban kell megrendelni a hirdetési felületet, hogy felhasználható legyen a kampány során. Sürgős esetben napi sajtó vagy rádió. A hirdetés élettartama: a televízióban, rádióban csak a sugárzás pillanatában fejti ki hatását, a sajtóhirdetések ettől hosszabb élettartamúak, hiszen visszakereshetőek. Olyan ideig legyen látható a reklám, amíg még nem válik unalmassá. Jogi korlátozások: a termék reklámozható-e (pl. dohánytermék), a hirdetés tartalma (nem tartalmazhat erőszakra buzdítást), a reklámeszköz kihelyezése engedélyköteles (pl. utcabútor, óriásplakát). Ezt a médiatörvény, a versenytörvény és a szakmai önszabályozás együttesen állapítja meg. A termék/szolgáltatás sajátosságai: napi fogyasztási cikket tömegmédiumokban, speciális igényt kielégítő terméket a szakmai fórumokon reklámozzuk (pl. vetőgép Kistermelők lapja). Az üzenet hossza, tartalma: az egyszerű üzenetek közvetítésére kiváló a rádió, míg az újságban hosszabb terjedelmű bemutatás is megjelentethető. Példaként tekintse meg a Szolgáltatóipari alapképzés Szolgáltatási munkatárs képzés résztvevői toborzásához készített plakátot!

8 6 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Szóróanyagok kihelyezése, küldése Induló képzések szórólapjainak elkészítése A szórólapokon a következő információknak kell megjelenniük, hogy a képzési célcsoport minden fontos információt megkapjon:

9 A képzés pontos megnevezése, OKJ vagy akkreditációs azonosító száma Képzés pontos helyszíne, elméleti és gyakorlati hely megadása A képző szervezet ingyenes és térítéssel igénybevehető szolgáltatásai Képzést szervező címe, postai, telefonos, on-line elérhetőségei Képzési program felépítésének bemutatása: képzési modulok felsorolása Felvételi eljárás, képzés indítás és képzés befejezésének időpontjai Képzés intenzitása, tervezett időbeosztása Képzés óraszáma, az elmélet és gyakorlati órák száma Képzés vizsgakövetelménye 1 főre jutó képzési költség A képzés sikeres befejezése után kiadandó bizonyítványok A képesítéssel betölthető munkakörök felsorolása Bővebb tájékoztatás és jelentkezés elérhetőségei A képzést szervező felnőttképzési szervezet tanúsítvány és akkreditációs lajtsromszáma I. MODUL Képzésszervezés 7 Tájékoztató kiadvány alatt nem csak a képzés bemutatására szolgáló szórólapot értjük, hanem egyéb kiadványok is alkalmazhatók: Képzési/felvételi/tanulmányi tájékoztató kiadvány: általában időszaki megjelenésű Éves, szervezetet bemutató könyv/naptár/kalendárium Információ közlés egyéb kiadványok részeként Az alábbiakban egy konkrét képzés szórólapját lehet megtalálni. Tanulmányozza át a szórólap formai szerkesztését is!

10 8 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Az alábbiakban csatolásra került egy szórólap sablon, készítsen egy szórólapot a következő információk alapján: Oktatója a szórólap sablon formát elektronikus úton átadja Önnek, a számítógépen való elkészítése céljából. A képzés megnevezése: Megújuló energetikai asszisztens Képzés moduljai: Csapatépítő tréning Energetikai alapismeretek Megújuló energetikai projektek tervezése Asszisztensi feladatok Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek Pályázatfigyelés energetikai innováció témakörben A többi hiányzó információt szabadon kitöltheti.

11 I. MODUL Képzésszervezés 9

12 10 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Alkalmazható egyéb jelentkező toborzási módszerek: Csoportos tájékoztatók, fórumok tartása Állásbörze A kommunikáció, mint a marketing tevékenység része A kommunikáció két fél között végbemenő információcsere. A vállalatok kommunikáció útján tájékoztatják a fogyasztóikat, azonban nem mindegy, hogy milyen üzenetet bocsát a vállalat a célközönség rendelkezésére. A marketingkommunikáció a piac befolyásolásának az a területe, amelynek elsődleges célja és feladata, hogy a kommunikáció módszereivel és eszközeivel jutassa el a szervezet információit a piacra és tudatosan hasson közléseivel a piaci magatartásra. Tervezett cselekvéssorozat, mely összhangban van a vállalati kommunikációval. Célja: a termék vagy szolgáltatás, illetve a vállalat megismertetése, népszerűsítése a vállalat értékesítésének növelése értékesítés központú a fogyasztó figyelmének felkeltése, érdeklődésének megtartása, vásárlásra ösztönzése A marketingkommunikáció eszközei: 1. Személyes eladás: a célcsoport meggyőzése közvetlenül, szóban történik. (termék) 2. Vásárlásösztönzés: olyan fizetett tevékenység, melynek célja a vásárlási kedv növelése. 3. Public Relations: nem fizetett piacbefolyásolási típus, melynek célja az imázs-építés. 4. Reklám: személytelen, fizetett kommunikáció, ahol az üzenet tartalmát a reklámot fizető vállalkozások határozzák meg. Területei: klasszikus reklám (Above the line): a marketingmix fő eleme, funkciója a szükségletek befolyásolása, igények felkeltése. Személytelen, egyirányú, azonosítható. Ide tartoznak pl. nyomtatott sajtó hirdetései, szabadtéri eszközök, rádió, tv, mozi. nem hagyományos marketingkommunikációs eszközök (Below the line): egyedi, személyesebb, költséghatékonyabb, célozhatóbb, interaktívabb, mint a hagyományos reklámeszközök. Ilyenek pl. direkt marketing, vásárláshelyi reklám, eseménymarketing, kiállítás, vásár, szponzorálás. Sajtótájékoztató: Olyan rendezvény, melyen valamely szervezet a sajtó egyes tudósítóit hívja meg, ahol tájékoztatja őket; előre meghatározott, vagy a jelenlevők által feltett kérdésekre válaszolnak. Célja a sajtókapcsolat kiépítése és fejlesztése, így proaktív viselkedést valósít meg. Sajtótájékoztató szervezésének folyamata 1. Tervezés: milyen alkalomhoz kapcsolódik, meghívott újságírók körének meghatározása, címlisták összeállítása, időpont kijelölése (ne ütközzön másik fontos eseménnyel), helyszín kiválasztása (befogadóképesség, odajutás), a rendezvény szervezőinek eldöntése. 2. Előkészítés: meghívók készítése (hely, időpont, meghívott neve), 7-10 nappal korábban történő postázása, visszajelzés igénylése. Kijelölni a sajtótájékoztatón megnyilvánuló személyt; fontos hogy ismerje a vállalatot és a sajtó képviselőit is. A sajtóösszefoglaló 1-2 oldalas ismertetés, melyet a képviselők a helyszínen kapnak meg. Meg kell szervezni az étkeztetés, kép- és hangtechnikát, szállásokat, stb. 3. Lebonyolítás: az érkezők fogadása, sajtóanyag átadása. A jelenlévők bemutatása után kezdődik meg a tájékoztatás, és a felmerülő kérdések megválaszolása. Fogadással zárul, esetlegesen reklámajándékot is adhatunk. A reklámajándék figyelemfelhívó, az emlékezeti hatást növeli. Fontos, hogy utaljon a vállalatra. 4. Utómunkálatok: a rendezvény értékelése kik jöttek el. Aki nem volt jelen, annak egy összefoglaló anyagot küldünk. Sajtóközleményeket is kibocsáthatunk. Ezt követően sajtófigyelés, azaz feljegyezni, hogy milyen cikkek jelentek meg az ott elhangzottakról, illetve magáról a vállalatról. Az arculati elemek szerepe az intézményi kommunikációban A vállalat fontos feladata, hogy olyan arculatot s olyan egységes jegyeket alakítson ki, ami alapján a fogyasztók a vállalatot más vállalatoktól jól el tudják különíteni. A meglévő arculati eszközök a vállalat beazonosításának, megkülönböztetésének stratégiai fontosságú kommunikációs eszközei. A vállalati arculat a vállalaton belüli stratégiai irányításnak megfelelő cselekvési terv, mely összehangolva a vállalat különböző egységeinek tevékenységét, a vállalat külső és belső minősítésének tervszerű alakítását célozza.

13 I. MODUL Képzésszervezés 11 Az arculati kézikönyv a vállalat arculatának tartalmi és formai alapelveit, kommunikációs szabályait és szempontjait, ill. a formai elemek és a designrendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat tartalmazza. Az arculat tartalmi elemei: mindazok a tényezők, amelyekkel a szervezet tudatosan meghatározza viszonyát a környezethez. pl. ön-image, szervezeti kultúra, szervezeti struktúra, cégfilozófia jellemzői, szervezeten belüli légkör, a szervezet alkalmazottainak szavakban, tettekben, fizikai jelenlétben megnyilvánuló nyilvános szereplése. Az arculat formai elemei: a tartalmi elemek által meghatározott vizuális információbázis pl. céglogó, színek, vállalatot megszemélyesítő figura, boríték, levélpapír, lakossági tájékoztatók, egyenruhák megjelenési arculata, cégtáblák. Az arculat formai oldala fokozza a hovatartozás érzését, a vállalati azonosulást. Legfőbb szerepük, hogy a vállalati személyiségről nyújtsanak információt, azt kommunikálják. A vizuális elemek megfogalmazhatják a vállalat jellegét, kommunikálhatnak a változásokról, és szerepet játszhatnak a hírnév alakításában is. Elengedhetetlen, hogy a lehető leghűebben képezzük le a tartalmi tényezők által képviselt gondolatiságot. A fogyasztóban élő image-t a szervezet minden tevékenysége, intézkedése, megnyilvánulása befolyásolja. A szervezet image-t meghatározó tényezők: szervezeti filozófia, kultúra, struktúra, kommunikáció, márkapolitika, a szervezet tudományos-technológiai jellemzői. Az arculat szempontjából a tartalom a meghatározó, ezek felelősek a szervezet image-ért. Az arculatot a szervezet maga tudja kialakítani, míg az image az ennek eredményeként az emberek fejében a vállalatról kialakított kép. Ha a tartalmi és formai oldalak különállóak, akkor ellentmondás keletkezhet közöttük, és ez a szervezet image-nek szétzilálásához vezethet. A formai elemek önmagukban nem menthetik meg a vállalat hírnevét, a tartalmi elemek viszont igen. Tervezés a PR tevékenységben: a kommunikáció-szolgáltatás megvalósításának szakmai, módszertani és üzleti alapját jelenti. Fajtái stratégiai-, taktikai-, akcióterv. Ezeknek egységesnek és hierarchikus felépítésűnek kell lenniük. PR stratégiai terv: azokat a hosszútávon érvényes célkitűzéseket tartalmazza, amelyek iránymutatást nyújtanak a gyakorlati kommunikációs munkafolyamatok számára. Ebben a folyamatban történik meg a szervezet kommunikációs szerepének meghatározása. A jelenben tervezik meg a jövőre vonatkozó lépéseket úgy, hogy a tartalom állandó, de a kisebb változásokhoz rugalmasan alkalmazkodik. PR taktikai terv: a stratégia szellemi és szakmai keretét jelenti. Tartalmazza azokat a konkrét tevékenységeket és elvégzendő feladatokat, valamint erőforrásokat és felelősöket, amelyek segítik a stratégiai terv megvalósulását. PR akcióterv/kampányterv: olyan tervszerű erőfeszítések, amelyek a szervezet egy hosszú távú célkitűzését szolgáló speciális cél elérésére irányulnak (pl. a konkrét napi feladatok meghatározása). A kampányterv tartalmazhatja a feladat, probléma meghatározását, az érdekgazdák vizsgálatát, a cél, célcsoport, üzenet, eszköz megfogalmazását, ütemterv, felelősség, költségvetés meghatározását, valamint az ellenőrzést és az értékelést. A kampányt mindig úgy kell megtervezni, hogy az ki tudjon törni a környezetből. A PR tevékenység munkafolyamata: legelfogadottabb a RACE-modellResearch (kutatás): egyrészt megvizsgáljuk a szervezeten belül a dolgozók véleményét, értékelését, azaz önimage-ünket, majd a szervezet külső érintettjeit is megkérdezzük, hogy megtudjuk milyen a kialakult külső image. A probléma feltárását konkrét kérdésekkel segíthetjük. Action (akció, tervezés): a feltárt problémákra megoldáskeresés. Minden egyes problémát külön elemzünk, megnézzük milyen eszközökkel, tevékenységgel lehet segíteni. A terveket, programokat oly módon határozzuk meg, hogy az a legtöbb érdeket figyelembe vegye. Communication (kommunikáció, megvalósítás): azon intézkedések és kommunikációs aktivitások megvalósítása, amelyek a terv elérésére irányulnak pl. döntünk a kommunikáció formájáról (közvetett v. közvetlen; PR film v. hírlevél) Evaluation (értékelés): értékeljük, hogy mennyiben valósítottuk meg a célkitűzéseket, a célcsoportok közül kiknél értünk el változást, megoldódott-e a probléma vagy csak részben, milyen üzenetekkel kell a munkát folytatni (hiszen ez egy újabb PR tevékenység első lépése is lehet). A PR tervezés szakmai folyamata SWOT analízis: feltárjuk a szervezet erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit, sorrendet állítunk fel ezek között. Megkeressük, hogy kikkel, milyen csoportokkal van információs vagy kapcsolati probléma, és megnézzük, hogy milyen információk nyújtásával tudnánk azt megoldani, illetőleg, hogy ezek a csoportok mennyire, milyen irányban tudják befolyásolni a vállalat hírnevét.

14 12 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Háttéranalízis: számba vesszük a szervezet környezetének jellemzőit, folyamatait és ezek hatását a szervezetre. Ez kiterjedhet a hírnévre, a fogyasztókra, a sajtókapcsolatokra, stb. Továbbá feltárjuk a vélt vagy valós problémákat, súlyosságuk szerint rangsoroljuk, majd logikai ok-okozati összefüggésbe ágyazzuk a problémákat. PEST analízis: a közvetett környezet (makrokörnyezeti szegmensek: Political, Economic, Social, Technological) vizsgálatát végzi. Célcsoport meghatározása: amennyiben az érdekgazdák sokan vannak, v. nem lehet velük közvetlenül kommunikálni, v. területileg nagyon szétszórtan helyezkednek el, akkor célszerű őket szegmentálni. A számunkra fontos személyek körében a heterogén sokaságból homogén csoportot képzünk, ennek oka, hogy a homogén csoportok könnyebben elérhetőek, és hatékonyabb a kommunikáció ezért az azonos jellemzőkkel bíró egyéneket azonos módon, azonos eszközök segítségével fogjuk megszólítani. (nem-célcsoport, látens, tudatos, aktív) Üzenet meghatározása: legyen összhangban a célkitűzésekkel, és legyen hatékony, hogy a kívánt hatást elérhessük. Az üzenet vagy több, egymással összefüggő gondolatot tartalmaz; vagy csak egy gondolatot, és azt fejti ki bővebben. Kommunikációs eszközök kiválasztása: megalkotjuk a médiamixet, azaz kiválasztjuk a felhasználandó eszközöket és csatornákat, valamint hogy adott eszközön milyen üzenetet közvetítünk. Lehet alkalmi, vagy folyamatosan, hosszabb időn keresztül használt eszköz. Az időzítés tervezése / időbeni ütemezés: kialakítunk egy időtervet, melyet táblázatba foglalva vízszintesen az idősort, függőlegesen a tevékenységet tüntetjük fel. Az idősor beosztása a kampány hosszúságától függ (pl. egy hetes kampány esetén napi lebontás), történhet konkrét dátum megjelöléssel, vagy sorszámozással. Költségtervezés: meghatározzuk annak a költségkeretnek a nagyságát, mely felhasználható a kampány során. pénzügyi forrás szükséglet = cost (dologi kiadások) + fee (élőmunka-ráfordítás) Kiértékelés: kiértékeljük az elért eredményeket és összehasonlítjuk az induló állapotban kitűzött elvárásokkal. Alapelv, hogy ne összességében, hanem munkafolyamatonként értékeljünk, mert ezáltal pontosabb eredmény kapható. A képzésre jelentkezők (ügyfelek, kliensek, vizsgázók) fogadására alkalmas helyiségek Információs pult, ügyféltér kialakítása Tájékoztató, eligazító hely, információs pont Nagyobb szervezetekben az ügyfélszolgálat önmaga is egy nagy szervezet, ahol többen dolgoznak munkamegosztásban. Munkájuk hatékonyságát és az ügyfél felkészültségét segíti, ha egy általános, minden irodai szolgáltatásra kiterjedő eligazító ponton kap az ügyfél tájékoztatást arról, hogyan haladjon tovább. Itt történhet pl. sorszámkiadó és hívásjelző rendszer segítségével a megfelelő kiszolgáló helyre történő bejelentkezés. Fontos szerepe az eligazító pontnak az ügyfél felkészültségének ellenőrzése, ami a beadvány, megfelelő nyomtatványok vizsgálatából, kiadásából, kitöltésének segítéséből áll. A közhasznú, közérdekű információkhoz való hozzáférés egyik szolgáltatásaként az ügyfélszolgálati irodában hozzáférhetővé lehet tenni a szervezet funkcióihoz illeszkedően a jogszabály-, helyi határozat- és rendeletgyűjteményt, a települési, lakossági, szakterületi tájékoztatás kiadványait, prospektusokat, helyi hirdetéseket. Bár az ilyen hagyományos tájékoztatási eszközök jelentősége némileg csökken, de nem szűnik meg teljesen. A várakozás tartalommal töltheti meg, a felkészülést segítheti egy viszonylag elkülönült információs pont, sarok az eligazító kontrollja, szakmai felügyelete mellett. Más szervezetekkel együttműködve a közönséget szélesebb körben érdeklő információk (pl. tájékoztatás a szakterületről, településről, partnerekről, programokról) is elhelyezhetők itt. A várakozás helyei A várakozás az ügyfél-kiszolgálás kritikus mozzanata A várakozási hellyel szemben támasztott követelmények betartása azért is nagyon fontos, mert ellenkező esetben az ügyfél ellenféllé válik, mire az ügyintézőhöz kerül. A következőkre kell figyelni: kényelmes és megfelelő számú ülőhely, bizonyos fokú intimitás (ha ketten-hárman vannak, tudjanak egymással kényelmesen beszélgetni, megfelelő fényviszonyok, kellemes hőmérséklet, csend, jó levegő, ne legyen huzat, a figyelem nem zavaró, fakultatív lekötése, ingergazdagság (díszek, képek, információk). A várakozóhely a vendégért van (nincs más, nem odavaló tevékenység, amelyhez képeset az ügyfél zavaró tényezőnek érezheti magát), a munkatársak nem uralják a terepet, különös figyelem a fogyatékosok, idősek és kisgyermekesek iránt, a nem együttműködő, vagy renitens ügyfél rendszabályozása, jól megközelíthető komfortzónák. Többek között a kényszerű várakozás kellemetlenségeit is hivatottak csökkenteni az egyébként hasznos tájékoztató és reklámfelületek. Minden közösségi hely, ahol sokan megfordulnak, igényli és egyben kínálja annak lehetőségét, hogy az emberek természetes információs szükségletei kielégítésének szolgálatába állítsuk az arra alkalmas felületeket, elsősorban az alapfeladatok támogatása céljából. A hely jellegéhez illő reklámokra is normális módon tekint a

15 I. MODUL Képzésszervezés 13 közönség A falak üzenete része a szervezet arculatának. Hagyományos és Internetes ügyfélmunkahely, hotspot Az ügyfelek leggyakoribb feladata a nyomtatvány-kitöltés, a tájékoztatók tanulmányozása. Lehetőséget kell biztosítani, hogy kényelmesen, asztal mellett ülve, esetleg írópult előtt állva lehessen ezt a munkát végezni. Megfelelő felületre (nyomtatványok, ismertetők kihajtogatása, átmásolás), szükség szerint íróeszköz biztosítására is szükség lehet. Igény van arra is, és ezt lehetővé kell tenni, hogy ketten is dolgozhassanak egy nyomtatványon. Várható, hogy a közeli jövőben az ügyfélkiszolgálás szerves részévé válik a helyi számítógépes és internetes hálózati szolgáltatások elérésének lehetősége. Ezek az ún. ügysegéd-pontok kiegészítik az ügyfélkiszolgálást. Az ügyfelek nem feltétlenül ismerik a lehetőségeket. Alternatív megoldása ennek az igénynek a rendkívül olcsón megoldható beltéri, vezeték nélküli Internet (wi-fi, hotspot) szolgáltatás. Segítségével saját, hordozható (laptop) vagy kézi (PDA) számítógépeken, mobiltelefonokon is elérhetők az internetes ügyintézési, tájékoztatási és egyéb e-közigazgatási, e-közszolgáltatási, hálózati szolgáltatások. Kiszolgáló helyek Az ügyfélkiszolgáló munkahelyeken az ügyfél és ügyintéző személyesen találkozik. Nagyon fontos, hogy ennek körülményei az egyenrangú felek együttműködő kapcsolata üzenetet hordozzák. Ebbe nem fér bele a nyithatózárható kisablak, a barikádként magasodó pult, az ülő hivatalnok és előtte toporgó, görnyedő ügyfél, vagy az alacsonyabban ülő, s rá fentről tekintő hivatalnok, kényelem a szolgáltató és ridegtartás az igénybe vevői oldalon. Mindennek az ellenkezője az elvárás a hivatali szervezet közvetlen közönségszolgálati tevékenységével szemben. A legkevésbé illik a képbe az ügyfelek jelenlétében magán és/vagy tárasági életet élő személyzet, s az ehhez asszisztáló bocsánat, hogy élek, küszöb alatt közlekedő, ilyen magatartásra kényszerített ügyfél, s az egyenlő elbírálás elvének nemritkán hivalkodó megsértése (protekciós ügyfél). E gondolkodás megváltoztatása szerves része a közönségszolgálat megjavításának, fejlesztésének, ügyfélbaráttá alakításának. Az ügyfélkiszolgáló munkahely térbeli, ergonómiai kialakítása ebben fontos szerepet játszhat. Azt kell elérni, hogy a felnőttképzés frontmunkásai az ügyfél oldalára álljanak, azonosulni tudjanak igényeivel, érdekeivel, s minden eszközzel azon legyenek, hogy a szabályok keretein belül a leghatékonyabb szolgáltatást csikarják ki a szervezetből, a háttérmunkásokból az ügyfél számára. Ebben kell érdekeltté tenni őket, s ehhez kell megfelelő térbeli, munkahelyi körülményeket teremteni. Háttérmunkahelyek Az ügyfelek kiszolgálásában szükség lehet különféle, kéznél lévő háttérszolgáltatásokra (pl. másolás, kellékek tárolása, irodaszerek, kartotékok, térképtár, irattár, páncélszekrény, egyéb speciális eszközök), amelyeket akár egyszerre több ügyfélszolgálati munkatárs is használhat, ezért nem lehet a közvetlen kiszolgáló irodai munkahelyen. De nem is lehet messze attól. Nem kívánatos, hogy a munkatársnak el kelljen tűnnie az ügyfél szeme elől ilyen okból, amikor vele foglalkozik. Ez nagy csábítást is jelenthet arra, hogy a munkatárs indokolatlanul megszakítsa a kiszolgálást, vagy ennek gyanúját ébressze az ügyfélben. Mindezeket a háttér-szolgáltatásokat, eszközöket, helyeket módszeresen meg kell tervezni abból a szempontból, hogy kinek, milyen gyakorisággal lehet rájuk szüksége az ügyféllel való foglalkozás közben. Járulékos, kiegészítő szolgáltató helyek A hivatal, szolgálat és az ügyek jellegétől függően szükség lehet kiegészítő, kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek könnyítik, egyszerűsítik a szervezet és/vagy a közönség, az ügyfél helyzetét. Jogi és egyéb tanácsadás, Internethasználat, vagy a fentebb említett olvasóhely ilyenek például. Racionális, gazdaságos, így a szolgáltatók és a közönség érdekében áll helyet biztosítani a járulékos, kiegészítő, társszervezeti szolgáltatásoknak, annak ellenére is, hogy azok nem tartoznak az adott szervezet profiljába. Komfortzónák Ezek szerepe az, hogy a szolgáltató munkatársak és a közönség a legkülönbözőbb célközönségekre tekintettel egyaránt kellemesebben érezze magát a szolgáltatási folyamatban, természetes módon felmerülő emberi szükségleteiket akadálymentesen ki tudják elégíteni. Fontos, hogy kielégítetlen vagy nem megfelelően megoldott természetes igények ne rontsák a szolgáltatási folyamat résztvevőnek közérzetét, ne zavarják annak sikerét, minőségét. Szolgáltatói és ügyfél oldali igényekről egyaránt szó van. Egy részüket ugyanazok a komfortzónák, más részüket pedig egymástól elkülönült megoldások szolgálják. Néhány példa: nyilvános telefon, ruhatár, ivóvíz, italautomata, gyermekmegőrző, játszószoba, ill. sarok, pelenkázó, WC, dohányzóhely, virágsziget, egyéb közösségi terek. A képzés felelős instruktorának feladatai az alábbiak a felvételi előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban: felvételi időpontját egyezteti a szolgáltatási és marketing osztály munkatársával felvételi tesztet sokszorosít felvételit vezet Jelentkezési lapot kitöltet, Jelenléti ív, tájékoztatót tart

16 14 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER felvételi szakmai tesztet kijavít felvételi eredményeket összesít pótfelvételit tart felvételi eredmények alapján dokumentumot kiállít Jegyzőkönyv szakmai alkalmassági vizsgálatról dokumentumokat a Munkaügyi Központ/megrendelő részére elküld felvételi anyagát elkülönítve tárolja hallgatói adatlapokat az SZMO munkatársának átad Felvételi eljárás teendői: A felvételi eljárás előtt egyeztetést kell végezni a Munkaügyi Központtal/Megrendelővel/ Jelentkezőkkel, hogy a felvételi időpontjára hány fő jelentkező várható. Fontos, hogy a felvételiztető instruktornak kell gondoskodnia arról, hogy kellő számú előadóterem, hallgatói asztalokkal és székekkel rendelkezésre álljon. Felvételi teendők sorrendje: 1. Felvételizők üdvözlése, bemutatkozás 2. Felvételi céljának és folyamatának ismertetése 3. Szóbeli tájékoztató: az indítani tervezett képzési program főbb paramétereinek ismertetése: időtartama, intenzitása, megszerezhető képesítés, belépési feltételek, a képzés moduljai, a folyamatközi és záró vizsgázás követelményei, a képzésen való részvétel előírásai, lehetséges támogatás ismertetése 4. Jelenléti ívek kitöltetése Az alábbiakban látható a felvételi eljárás napján kitöltendő jelenléti ív, amely a későbbi adminisztráció alapjául szolgál. 5. Jelentkezési lapok kitöltetése A leendő résztvevők adatainak felvételére szolgál. A személyes adatokon kívül már tartalmaznia kell a végzettségére és jelenlegi munkaügyi státuszára vonatkozó adatokat is. A Jelentkezési lap a Képzés előkészítése folyamat leírásához csatolásra került. 6. Lehetőség kérdések, problémák felvetésére, további tennivalók közlése 7. Szakmai teszt kitöltése általában perc időtartamban 8. Pszichológiai írásbeli teszt kitöltése általában perc időtartamban 9. Szóbeli elbeszélgetés interjú lebonyolítása, csak a felvételiztető és a felvételiző van jelen Képzés résztvevőinek kiválasztási módszerei Felvételi alkalmassági vizsgálat (Tanulás előtti tudás mérése) Célja, az adott képzéshez szükséges belépési feltételek meglétének felmérése. Részei:

17 I. MODUL Képzésszervezés 15 Általános szűrés Az általános szűrés a képzési tanácsadást követi, megelőzi a szakmai alapkészségek mérését. Általános szűrésre akkor kerül sor, amikor a jelentkező eldöntötte, hogy milyen képzésen akar részt venni. Feladata a belépési feltétel megfelelősségének, a jelentkező általános logikai képességeinek, pszichológiai alkalmasságának felmérése. Az általános szűrés az alábbi területeket kívánja feltérképezni: gondolkodásmód, precizitás, koncentrálóképesség, általános intelligencia. A szűrés pszichológiai tesztek segítségével történik. A tevékenység végrehajtásában a szolgáltatási és marketing osztály munkatársai vesznek részt. Előkészítik a teszteket, lebonyolítják az általános szűrést, összegyűjtik és megőrzik a dokumentációt. Tájékoztatják a felelős instruktort a szűrés eredményéről. (IM-F2-21 Rangsor pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján)

18 16 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Szakmához kapcsolódó alapkészségek mérése Az általános szűrést követi és előkészíti az interjút. A szakmai alapkészségek mérése során feltérképezzük, hogy a jelentkező képes lesz-e az adott szakmát elsajátítani, megvannak-e azok az alapvető készségek, melyre a szakmai képzés építhet. A tevékenységet a képzés felelős instruktora, illetve szakmailag illetékes instruktora végzi együttműködve a szolgáltatási és marketing osztály munkatársával. A képzési menedzser és a képzés felelős instruktora összeállítják a szakmai alapkészségek mérésére alkalmas felmérő teszteket. Az alapkészségek mérésének részei lehetnek: írásbeli feladatok szóbeli feladatok gyakorlati feladatok Az 1. sz. mellékletben az Ács, állványozó OKJ képzés szakmai írásbeli felvételije kerül bemutatásra. Tanulmányozza át a felépítését és vesse össze a szakma követelmény rendszerével! A bemeneti szakmai kompetencia mérése történhet szóbeli, szituációs gyakorlatok elvégzésével és értékelésével is. Ennek lebonyolításához találhatunk egy példát a kereskedelem marketing szakmacsoport bemeneti kompetenciájának felméréséhez 1. Értékesítési feladat Bolti szituáció Cél: A jelöltek meggyőzőkészségének, kommunikációs képességének, viselkedéskultúrájának a megismerése. Létszám: Páros szituációs gyakorlat Időtartam: 10 perc a felkészülésre, 5 perc szerepjátékra (1 szituáció kb perc) Eszközök: Terem berendezése a szituációnak megfelelően, a szerepjátékok leírása. A feladat leírása: Minden résztvevő kihúz egy-egy szereplapot, jelzőszámot ( 1., 2., 3., 4. ), amely egy eladói és egy vevői szerepet tartalmaz. (A szereplapok lehetnek eltérő színűek is!) A számok alapján a szereplapot csak később kapják meg, hogy minden páros esetén azonos felkészülési idő álljon rendelkezésre. Megjegyzés: A számok alapján folyamatosan adjuk oda a szereplapokat a résztvevőknek, úgy, hogy minden párosnak 10 perce legyen a felkészülésre. Ugyanaz a megfigyelt egyszer eladó, máskor vevő. Ez azt jelenti, hogy ha először 1. Lapot húzta, akkor másodszor a 4. lapon leírtak szerint lesz vevő. Amennyiben 2. lapot húzta valaki először, 3. szerepet kapja második esetben. A páros gyakorlatokat a többi jelölt nem látja. A lehetséges alternatívák: 1. pár (1-4) (2-3); 1. pár (3-2) (4-1) Szituációhoz tartozó szerepek 1 Eladó szereplapja Ön egy ételízesítőket gyártó cég ügynöke, aki jutalékos bérezési rendszerben dolgozik. Anyagi érdeke, hogy meggyőzze a városban található élelmiszer boltok tulajdonosait, vezetőit, hogy csak Öntől vásároljanak. Lehet, hogy az állása múlik azon, hogy sikerül-e új üzletet kötnie, mivel létszámleépítést terveznek a cégnél. 2 Vevő szereplapja Ön egy újonnan nyíló élelmiszer bolt tulajdonosa és vezetője. Szüksége van ételízesítőkre kínálata bővítése céljából, de nem biztos abban, hogy az ügynök cége által forgalmazott termékek a legjobb minőségűek és, hogy árfekvésüket nézve megfelelőek e az Ön boltja számára. Szeretne még egy alkalmazottat felvenni, de ki kell gazdálkodnia a bérét, ezért nagyon fontos, hogy jó üzleteket kössön a beszállítókkal. Fejleszteni is szeretné az üzletét és fontos a számára, hogy olcsóbban szerezzen be, mint mások. 1 Forrás: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet: Módszertani útmutató a bemeneti kompetenciák méréséhez, NSZFI, Budapest, 2007., oldal 2. feladat

19 I. MODUL Képzésszervezés 17 3 Eladó szereplapja Ön egy bútorbolt alkalmazottja. Tudja, hogy munkája megítélésében fontos szempont, hogy hány garnitúrát ad el naponta. Az elmúlt hónapban sajnos a forgalom nagyon visszaesett és ezért a fizetése is kevesebb volt, mint máskor. Az adott hónapban a forgalom növelése érdekében, akciót hirdettek, és két szekrénysort leértékeltek a boltban. A boltba egy fiatalember (hölgy) lép be, aki érdeklődik a két garnitúra iránt, de nagyon bizonytalan a választásban. A szekrények régi ára 355 E Ft volt, a leértékelés után 299 E Ft lett. 4 - Vevő szereplapja Ön egy fiatalember (hölgy), aki most vásárolt új garzonlakást magának, hitelből. Készpénze kevés van, és nem tudja eldönteni, hogy a leértékelt szekrénysorok közül melyiket válassza. A szomszédos bútorboltban már kinézett magának egy szekrénysort, de még körbenéz, hátha.. Esetleg?...Fenntartásai vannak, mert az elmúlt hónapban is ugyanezek a bútorok voltak leértékelve és úgy gondolja, lehet hogy hibásak,de ezeknek a méretével sincs tisztában de, a stílusuk tetszik neki. Kérheti az eladót, hogy segítsen lemérni az egyes elemeket! Próbáljon az eladóval akadékoskodni! Kérdezze meg az eladót, hány Ft ot spórolhat akkor, ha az árengedményes szekrényt választja. Kérje meg, hogy végezzen százalékszámítást, mert a másik helyen is kapott ilyen információt. A szituációs feladatban a megfigyelhető kompetenciák és az előzetes tudásmérésre szolgáló gyakorlat értékelését a hivatkozott NSZFI anyagban megtalálható. Interjú (szóbeli) Az interjú az általános szűrés és a szakmához kapcsolódó alapkészségek mérésének eredményeit egészíti ki, segít árnyaltabb képet kialakítani a jelentkezőről. Az interjú az alábbi területeket kívánja feltérképezni: a szakma, ill. a szakmai képzés iránti érdeklődés, motiváció, mentális alkalmasság, esetleges tapasztalatai a választott szakma területén, a jelentkező tanulását befolyásoló életvezetési sajátosságai.a jelentkezővel készített interjút a jelentkező által választott képzés felelős instruktora, illetve szakmailag illetékes instruktora végzi. A szóbeli interjúztatás elvégzéséhez kialakítható szakma specifikus Interjú lap. Amennyiben a pszichológiai teszt és a többi eljárásrész értékelése során ellentmondó eredmény adódik, pszichológus bevonására kerül sor a hallgató alkalmasságának kivizsgálására. A tanulás előtti tudásmérés során közreműködő munkatársak kitöltetik az IM-F2-19 Jelentkezési lap, IM-F2-20 Jelenléti ív (Felvételi eljárás Képzés indítás) formanyom-tatványokat, mely része a Tanfolyam előkészítő dossziénak. Tanulás előtti tudás mérés eredményeinek értékelése: A pszichológiai teszt ill. a pszichológus javaslata, az írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatsor megoldása, illetve az interjú során elért eredmények alapján a felelős instruktor a szakmailag illetékes instruktorral konzultálva dönt a jelentkezők alkalmasságáról. Munkanélküliek képzése esetén a képzés felelős instruktora tájékoztatja a munkaügyi központot a felvételi eredményekről (IM-F2-22 Jegyzőkönyv szakmai alkalmasság vizsgálatról). Nem munkanélküliek részére szervezett képzés esetén a felelős instruktor tájékoztatja a megrendelőt a felvételi eredményről és a képzés indításáról.

20 18 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER JEGYZŐKÖNYV szakmai alkalmassági vizsgálatról IM-F (1) A szakmai vizsgálat helyszíne:... időpontja:... Jelen vannak a képző intézmény részéről: a munkaügyi központ részéről: a képzés megnevezése:... DaRMK azonosító száma: XXXXXXX Beiskolázható létszám: 00 Fő Kiértesített jelentkezők létszáma: 00 Fő A képzés tervezett kezdési időpontja: június A képzés indítás helyszíne:... A szakmai szűrővizsgálaton a jelentkezők a képzéssel kapcsolatos tájékoztatást kaptak a Képző Intézmény és a Munkaügyi Központ képviselőjétől. 1./ A szűrővizsgálat eredménye alapján a szakmai alkalmassági követelményrendszert figyelembe véve az alábbi személyek megfelelnek, felvételüket javasoljuk: Sorszám Név Kirendeltség Elért pontszám Írásbeli +szóbeli Tartaléknak javasoltak: Sorszám Név Kirendeltség Elért pontszám Írásbeli +szóbeli 1.

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kerekegyháza Város

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 1 Az Arany János Programokon belüli beiskolázási stratégia a salgótarjáni BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban Konzulens: Dr. Bodosi Béla Egyetemi docens Készítette:

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezetének kapcsolata Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium Emberi erőforrások szak 2010 2011 es tanév II. félév Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Szervezet

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben