D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe"

Átírás

1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU Instrumente Structurale GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE OIR POSDRU NV ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR IN ROMANIA MANAGER PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADUL? ILOR SUPORT DE CURS FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER KÉPZÉSI TANANYAG D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI MODEL INTEGRAT DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN CENTRELE URBANE DIN TREI REGIUNI Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeste în oameni! INTEGRÁLT VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MODELL HÁROM FEJLESZTÉSI RÉGIÓ KISVÁROSAIBAN A projektet az Európai Szociális Alap támogatja a romániai Humáneroforrás-fejlesztési Operatív Programon keresztül. Befektetés az emberekbe

2

3 I. MODUL Képzésszervezés D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

4 Tartalomjegyzék A képzési célcsoport toborzás feladatai és módszerei... 3 Titkári ismeretek (ügyvitel és iratkezelés, szervezés és viselkedés) A felnőttképzés személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítása A képzésszervező feladatai Munkaerő-piaci szolgáltatások a gyakorlatban A képzés zárásához, vizsgáztatáshoz kapcsolódó feladatok

5 A képzési célcsoport toborzás feladatai és módszerei Ajánlott időráfordítás: 8 óra gyakorlat Esetfelvetés I. MODUL Képzésszervezés 3 Fejlesztő: Laczó Istvánné A felnőttképzés célcsoportjának fogalmi maghatározása nem is olyan egyszerű, mint ahogyan először képzelnénk. A felnőttképzési intézmények, vállalkozások ezzel a minőségbiztosítási rendszerük kiépítésekor találkoznak legelőször. Kérdésként merül fel, hogy mi a felnőttképzés célcsoportja, a megrendelő, aki a képzés árát kifizeti, vagy maga a leendő résztvevő, aki a képzést, mint szolgáltatást igénybe veszi és minősíteni is tudja annak színvonalát. A képzési célcsoportok felkutatása és a képzések megfelelő létszámának biztosítása az egyik sarkalatos pont, amely a képzés indítás sikerességét befolyásolja. Nézzük meg milyen felnőttképzési célcsoportok vannak és milyen módszerekkel tudjuk a képzésekhez bevonzani a leendő résztvevőket! Szakmai információ tartalom A felnőttképzés célcsoportjának meghatározása A felnőttek tanulási szándékának ismerete segít abban, hogy a képzés célcsoportját meg tudjuk határozni. A potenciális résztvevő felnőttek számos szempontot vesznek figyelembe, akkor, amikor képzésbe kezdenek. Egy felnőtt számára nem mindegy, hogy milyen gyakran, milyen helyszínen, lakóhelyétől távol vagy lakóhelyén, csoportban vagy egyénileg tanul, tanulásában milyen támogatást kap, milyen mértékben veszik figyelembe és számítják be előzetes tapasztalatát, és milyen módszerek, technikai eszközök segítik tanulását. Fontos számára az is, hogy milyen formában milyen elfoglaltságot jelent neki a tanulás. A fentiek alapján, amikor a felnőtt tanulás megkezdését tervezi, akkor több tényezőt vesz figyelembe, amelyek befolyásolhatják tanulási szándékát. Ezek: oktatás helyszíne az oktatás gyakorisága csoportos vagy önálló tanulás előzetes tudás beszámítása munka- és élettapasztalat beszámítása oktatási módszerek technikai felszereltség (saját, oktatási helyszín) Ha ezeket a választási szempontokat figyelembe vesszük, akkor ki tudjuk alakítani azokat a főbb ismérveket, amelyek meghatározzák a képzés célcsoportját. A célcsoport elemzésénél az alábbi szempontok figyelembevétele segíti a tanulás támogatási rendszerének kialakítását: nem kor földrajzi elhelyezkedés iskolázottság tanulási motiváció anyagi helyzet munkahelyi elfoglaltság életmód tanulási szokások tanulási attitűd tanulási tapasztalat egymással való tanulás képessége a tanulás helyszíne, ideje

6 4 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER eszközhasználati ismeretek Ha a fenti szempontokat, valamint azt is figyelembe vesszük, hogy az adott képzést hagyományos vagy nyitott formában tervezzük, akkor biztosan sikerül olyan támogatási rendszert kialakítani, amely a felnőttet maximálisan segíti a tanulásában. A felnőttképzés speciális célcsoportjai Halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek Legelőször tisztázni kell a halmozottan hátrányos helyzetű fogalom jelentését. Kik alkotják a társadalom ezen rétegét, miért és hogyan sodródtak sajnos sokszor saját hibájukon kívül a társadalom perifériájára, melyek ennek a legfontosabb negatív következményei, hogyan vonhatók be olyan aktivizáló programokba elsősorban a felnőttoktatás kapcsán melyek megkönnyítik a társadalomba való szerves beilleszkedésüket és ez milyen pozitív hatást gyakorol az oktatási, foglalkoztatási, szociális és ezen keresztül az ország gazdasági életére egyaránt. Kik alkotják a társadalom hátrányos helyzetű rétegét? A következő hátrányos helyzetű csoportokat különbözteti meg a felnőttképzésben a finanszírozás szempontjából: Munkanélküliek; Munkanélküliségtől veszélyeztetettek alacsony iskolázottságúak, elavult szakmai képzettséggel rendelkezők, idősebb kori munkanélküliségtől veszélyeztetettek, szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévők, romák, stb.; Ideiglenesen inaktívak gyesen, gyeden lévők, katonai ill. polgári szolgálatukat töltők; Szabadságvesztés büntetésüket töltők; Rehabilitálandók rokkantak, egészségügyileg károsodottak, szenvedélybetegek Szociálisan nehéz helyzetű, munkaképes korú inaktívak A finanszírozás szempontjából Romániában a 76/2002-es törvény (a munkanélküliségről és a munkaerő foglalkoztatás ösztönzéséről) írja elő, hogy kik részesülhetnek az országos foglalkoztatási hivatal (ANOFM) által biztosított ingyenes képzési és átképzési programokban. Ez a törvény írja elő az alkalmazónak biztosított támogatás feltételeit abban az esetben, ha saját alkalmazottaikat szeretnék képzésben részesíteni. Miért és hogyan sodródtak a társadalom perifériájára? A hátrányos helyzetű jelző több tudományosan árnyaltabb, modernebb megnevezéssel is helyettesíthető: tanulásban akadályozottak, nehezen nevelhetők, problémásak, leszakadók, deviánsak, szociálisan inadaptáltak. Közös vonás, hogy a személyes és társadalmi, családi és iskolai, szakmai és politikai, biológiai, pszichikus és szociális okok és következmények szorosan összefonódva jelentkeznek, sok esetben ezért egymástól külön nem értelmezhetők ill. szétválaszthatatlanok. A 80-as évek második felétől ezért halmozottan hátrányos helyzet jelzőt használ a szakirodalom. A gyerekekre vetítve a következőkben határozhatók meg a halmozottan hátrányos helyzet jellemzőit: Alacsony jövedelem; Rosszul fölszerelt, egészségtelen vagy szűkös lakáskörülmények; Deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai; Család vagy az ép család hiánya; Szülők alacsony iskolai végzettsége; Beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekeik megfelelő gondozására, ellátására. Általánosságban ebbe a leszakadó rétegbe tartoznak: a munkanélküliek, a szegények, a szociálisan inadaptáltak és a kisebbségek. A társadalomnak ez a csoportja nagy tömeget jelent, akik gyakorlatilag potenciálisan munkaképesek, azonban a közülük ténylegesen foglalkoztatottak száma elenyésző. Iskolázottságukat tekintve nagyrészt alacsony iskolázottsággal befejezetlen vagy befejezett általános iskola, ill. szakiskolai vagy szakmunkás végzettség rendelkezőkből áll. A XXI. század hatalmas problémája az egyre nagyobb méreteket öltő munkanélküliség ezen belül is az ifjúsági munkanélküliség, mely az elmúlt évben a fejlett európai országokban is jelen van a beavatkozások ellenére is. Elmondható, hogy nagyon alacsony aktivitási ráta mellett az inaktívak csak kis hányadát lehet bevonni olyan aktivizáló programokba, melyek a munkanélküli-ellátáshoz kapcsolhatók. Ma a fiatalok többsége a középfokú iskolai végzettséget nappali tagozaton szerzi meg. A felnőttképzés, a szakképzettség megszerzésével járó tanfolyami részvétel azonban lényegesen magasabb, mint az elmúlt évtizedekben. A legjelentősebb változást az élethosszig tartó tanulás elterjedése, és a vele járó szemléletbeli átalakulás jelenti.

7 A képzés előkészítés folyamata 1. Képzési program tervezése, elkészítése és forrásszerzés 2. A felnőttképzési célcsoport toborzása 3. Képzés résztvevőinek kiválasztása, szűrése Szakmai alkalmassági felvételi Pszichológiai vizsgálat Szóbeli (explorációs) elbeszélgetés - interjú Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Egyéb követelmények vizsgálata 4. Felvételi eljárások eredményének visszajelzése, utókövetés A felnőttképzési célcsoport toborzásának módszerei Hirdetések: nyomtatott és egyéb médiumok Médium kiválasztásának szempontjai: I. MODUL Képzésszervezés 5 A médiatervezés során meghatározzuk a médiacélokat, a stratégiát, s ez alapján a felhasználandó médiumok körét, valamint azok ütemezését a kampányban. A médiumválasztás a gazdaságosság, illetve annak függvénye, hogy melyik az a csatorna, amely az adott célcsoportot legjobban eléri; illetőleg melyik eszköz tudja a leghatékonyabban eljuttatni az üzenetet a vevőknek. Szempontok a médiumok tervezéséhez: A médium presztízse: milyen hitele, tekintélye van egy adott célcsoportnál. Egy bulvárlap alacsonyabb presztízsű, mint egy hírlap. A magasabb presztízsű médiumokat kell választani, azért, hogy annak presztízsértéke a hirdetésre is kivetüljön. Befogadói szituáció: az a körülmény, amelyben a befogadó találkozik az információval. A befogadói szituáció kihat a figyelem szintjére, az érdeklődés erősségére, és az emlékezeti hatásra. Az újságot sokszor csak átlapozzák az emberek, felszínesen dolgozzák fel az információt, ezért ott rossz a befogadói szituáció. A médium technikai adottsága: melyik érzékszervre hat (auditív, vizuális, vagy audiovizuális). A legoptimálisabb médiamixhez célszerű mindegyik közlésmód együttes igénybevétele. A technikai adottságok befolyásolják a médiumon közvetíthető üzeneteket (sajtó - nincs hang - kevesebb az érzelmi hatás). A célcsoport mérete, összetétele: az egyes médiumoknak eltérő a közönsége. Ez alapján dönt a hirdető, hogy az üzenetének megfelelő helye lesz-e az adott reklámhordozóban. Célozhatóság: bizonyos hordozók alkalmasabbak arra, hogy üzenetünket minimális meddőszórással a célcsoporthoz közvetítsék (pl. terület-, érintettség alapú szegmentálás) A hirdetés költsége: legdrágábbak a televíziós hirdetések, az egy főre jutó költség azonban itt a legalacsonyabb. Vagy a teljes, vagy az egy főre jutó költséget határozzuk meg. A médium rugalmassága: hány nappal korábban kell megrendelni a hirdetési felületet, hogy felhasználható legyen a kampány során. Sürgős esetben napi sajtó vagy rádió. A hirdetés élettartama: a televízióban, rádióban csak a sugárzás pillanatában fejti ki hatását, a sajtóhirdetések ettől hosszabb élettartamúak, hiszen visszakereshetőek. Olyan ideig legyen látható a reklám, amíg még nem válik unalmassá. Jogi korlátozások: a termék reklámozható-e (pl. dohánytermék), a hirdetés tartalma (nem tartalmazhat erőszakra buzdítást), a reklámeszköz kihelyezése engedélyköteles (pl. utcabútor, óriásplakát). Ezt a médiatörvény, a versenytörvény és a szakmai önszabályozás együttesen állapítja meg. A termék/szolgáltatás sajátosságai: napi fogyasztási cikket tömegmédiumokban, speciális igényt kielégítő terméket a szakmai fórumokon reklámozzuk (pl. vetőgép Kistermelők lapja). Az üzenet hossza, tartalma: az egyszerű üzenetek közvetítésére kiváló a rádió, míg az újságban hosszabb terjedelmű bemutatás is megjelentethető. Példaként tekintse meg a Szolgáltatóipari alapképzés Szolgáltatási munkatárs képzés résztvevői toborzásához készített plakátot!

8 6 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Szóróanyagok kihelyezése, küldése Induló képzések szórólapjainak elkészítése A szórólapokon a következő információknak kell megjelenniük, hogy a képzési célcsoport minden fontos információt megkapjon:

9 A képzés pontos megnevezése, OKJ vagy akkreditációs azonosító száma Képzés pontos helyszíne, elméleti és gyakorlati hely megadása A képző szervezet ingyenes és térítéssel igénybevehető szolgáltatásai Képzést szervező címe, postai, telefonos, on-line elérhetőségei Képzési program felépítésének bemutatása: képzési modulok felsorolása Felvételi eljárás, képzés indítás és képzés befejezésének időpontjai Képzés intenzitása, tervezett időbeosztása Képzés óraszáma, az elmélet és gyakorlati órák száma Képzés vizsgakövetelménye 1 főre jutó képzési költség A képzés sikeres befejezése után kiadandó bizonyítványok A képesítéssel betölthető munkakörök felsorolása Bővebb tájékoztatás és jelentkezés elérhetőségei A képzést szervező felnőttképzési szervezet tanúsítvány és akkreditációs lajtsromszáma I. MODUL Képzésszervezés 7 Tájékoztató kiadvány alatt nem csak a képzés bemutatására szolgáló szórólapot értjük, hanem egyéb kiadványok is alkalmazhatók: Képzési/felvételi/tanulmányi tájékoztató kiadvány: általában időszaki megjelenésű Éves, szervezetet bemutató könyv/naptár/kalendárium Információ közlés egyéb kiadványok részeként Az alábbiakban egy konkrét képzés szórólapját lehet megtalálni. Tanulmányozza át a szórólap formai szerkesztését is!

10 8 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Az alábbiakban csatolásra került egy szórólap sablon, készítsen egy szórólapot a következő információk alapján: Oktatója a szórólap sablon formát elektronikus úton átadja Önnek, a számítógépen való elkészítése céljából. A képzés megnevezése: Megújuló energetikai asszisztens Képzés moduljai: Csapatépítő tréning Energetikai alapismeretek Megújuló energetikai projektek tervezése Asszisztensi feladatok Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek Pályázatfigyelés energetikai innováció témakörben A többi hiányzó információt szabadon kitöltheti.

11 I. MODUL Képzésszervezés 9

12 10 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Alkalmazható egyéb jelentkező toborzási módszerek: Csoportos tájékoztatók, fórumok tartása Állásbörze A kommunikáció, mint a marketing tevékenység része A kommunikáció két fél között végbemenő információcsere. A vállalatok kommunikáció útján tájékoztatják a fogyasztóikat, azonban nem mindegy, hogy milyen üzenetet bocsát a vállalat a célközönség rendelkezésére. A marketingkommunikáció a piac befolyásolásának az a területe, amelynek elsődleges célja és feladata, hogy a kommunikáció módszereivel és eszközeivel jutassa el a szervezet információit a piacra és tudatosan hasson közléseivel a piaci magatartásra. Tervezett cselekvéssorozat, mely összhangban van a vállalati kommunikációval. Célja: a termék vagy szolgáltatás, illetve a vállalat megismertetése, népszerűsítése a vállalat értékesítésének növelése értékesítés központú a fogyasztó figyelmének felkeltése, érdeklődésének megtartása, vásárlásra ösztönzése A marketingkommunikáció eszközei: 1. Személyes eladás: a célcsoport meggyőzése közvetlenül, szóban történik. (termék) 2. Vásárlásösztönzés: olyan fizetett tevékenység, melynek célja a vásárlási kedv növelése. 3. Public Relations: nem fizetett piacbefolyásolási típus, melynek célja az imázs-építés. 4. Reklám: személytelen, fizetett kommunikáció, ahol az üzenet tartalmát a reklámot fizető vállalkozások határozzák meg. Területei: klasszikus reklám (Above the line): a marketingmix fő eleme, funkciója a szükségletek befolyásolása, igények felkeltése. Személytelen, egyirányú, azonosítható. Ide tartoznak pl. nyomtatott sajtó hirdetései, szabadtéri eszközök, rádió, tv, mozi. nem hagyományos marketingkommunikációs eszközök (Below the line): egyedi, személyesebb, költséghatékonyabb, célozhatóbb, interaktívabb, mint a hagyományos reklámeszközök. Ilyenek pl. direkt marketing, vásárláshelyi reklám, eseménymarketing, kiállítás, vásár, szponzorálás. Sajtótájékoztató: Olyan rendezvény, melyen valamely szervezet a sajtó egyes tudósítóit hívja meg, ahol tájékoztatja őket; előre meghatározott, vagy a jelenlevők által feltett kérdésekre válaszolnak. Célja a sajtókapcsolat kiépítése és fejlesztése, így proaktív viselkedést valósít meg. Sajtótájékoztató szervezésének folyamata 1. Tervezés: milyen alkalomhoz kapcsolódik, meghívott újságírók körének meghatározása, címlisták összeállítása, időpont kijelölése (ne ütközzön másik fontos eseménnyel), helyszín kiválasztása (befogadóképesség, odajutás), a rendezvény szervezőinek eldöntése. 2. Előkészítés: meghívók készítése (hely, időpont, meghívott neve), 7-10 nappal korábban történő postázása, visszajelzés igénylése. Kijelölni a sajtótájékoztatón megnyilvánuló személyt; fontos hogy ismerje a vállalatot és a sajtó képviselőit is. A sajtóösszefoglaló 1-2 oldalas ismertetés, melyet a képviselők a helyszínen kapnak meg. Meg kell szervezni az étkeztetés, kép- és hangtechnikát, szállásokat, stb. 3. Lebonyolítás: az érkezők fogadása, sajtóanyag átadása. A jelenlévők bemutatása után kezdődik meg a tájékoztatás, és a felmerülő kérdések megválaszolása. Fogadással zárul, esetlegesen reklámajándékot is adhatunk. A reklámajándék figyelemfelhívó, az emlékezeti hatást növeli. Fontos, hogy utaljon a vállalatra. 4. Utómunkálatok: a rendezvény értékelése kik jöttek el. Aki nem volt jelen, annak egy összefoglaló anyagot küldünk. Sajtóközleményeket is kibocsáthatunk. Ezt követően sajtófigyelés, azaz feljegyezni, hogy milyen cikkek jelentek meg az ott elhangzottakról, illetve magáról a vállalatról. Az arculati elemek szerepe az intézményi kommunikációban A vállalat fontos feladata, hogy olyan arculatot s olyan egységes jegyeket alakítson ki, ami alapján a fogyasztók a vállalatot más vállalatoktól jól el tudják különíteni. A meglévő arculati eszközök a vállalat beazonosításának, megkülönböztetésének stratégiai fontosságú kommunikációs eszközei. A vállalati arculat a vállalaton belüli stratégiai irányításnak megfelelő cselekvési terv, mely összehangolva a vállalat különböző egységeinek tevékenységét, a vállalat külső és belső minősítésének tervszerű alakítását célozza.

13 I. MODUL Képzésszervezés 11 Az arculati kézikönyv a vállalat arculatának tartalmi és formai alapelveit, kommunikációs szabályait és szempontjait, ill. a formai elemek és a designrendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat tartalmazza. Az arculat tartalmi elemei: mindazok a tényezők, amelyekkel a szervezet tudatosan meghatározza viszonyát a környezethez. pl. ön-image, szervezeti kultúra, szervezeti struktúra, cégfilozófia jellemzői, szervezeten belüli légkör, a szervezet alkalmazottainak szavakban, tettekben, fizikai jelenlétben megnyilvánuló nyilvános szereplése. Az arculat formai elemei: a tartalmi elemek által meghatározott vizuális információbázis pl. céglogó, színek, vállalatot megszemélyesítő figura, boríték, levélpapír, lakossági tájékoztatók, egyenruhák megjelenési arculata, cégtáblák. Az arculat formai oldala fokozza a hovatartozás érzését, a vállalati azonosulást. Legfőbb szerepük, hogy a vállalati személyiségről nyújtsanak információt, azt kommunikálják. A vizuális elemek megfogalmazhatják a vállalat jellegét, kommunikálhatnak a változásokról, és szerepet játszhatnak a hírnév alakításában is. Elengedhetetlen, hogy a lehető leghűebben képezzük le a tartalmi tényezők által képviselt gondolatiságot. A fogyasztóban élő image-t a szervezet minden tevékenysége, intézkedése, megnyilvánulása befolyásolja. A szervezet image-t meghatározó tényezők: szervezeti filozófia, kultúra, struktúra, kommunikáció, márkapolitika, a szervezet tudományos-technológiai jellemzői. Az arculat szempontjából a tartalom a meghatározó, ezek felelősek a szervezet image-ért. Az arculatot a szervezet maga tudja kialakítani, míg az image az ennek eredményeként az emberek fejében a vállalatról kialakított kép. Ha a tartalmi és formai oldalak különállóak, akkor ellentmondás keletkezhet közöttük, és ez a szervezet image-nek szétzilálásához vezethet. A formai elemek önmagukban nem menthetik meg a vállalat hírnevét, a tartalmi elemek viszont igen. Tervezés a PR tevékenységben: a kommunikáció-szolgáltatás megvalósításának szakmai, módszertani és üzleti alapját jelenti. Fajtái stratégiai-, taktikai-, akcióterv. Ezeknek egységesnek és hierarchikus felépítésűnek kell lenniük. PR stratégiai terv: azokat a hosszútávon érvényes célkitűzéseket tartalmazza, amelyek iránymutatást nyújtanak a gyakorlati kommunikációs munkafolyamatok számára. Ebben a folyamatban történik meg a szervezet kommunikációs szerepének meghatározása. A jelenben tervezik meg a jövőre vonatkozó lépéseket úgy, hogy a tartalom állandó, de a kisebb változásokhoz rugalmasan alkalmazkodik. PR taktikai terv: a stratégia szellemi és szakmai keretét jelenti. Tartalmazza azokat a konkrét tevékenységeket és elvégzendő feladatokat, valamint erőforrásokat és felelősöket, amelyek segítik a stratégiai terv megvalósulását. PR akcióterv/kampányterv: olyan tervszerű erőfeszítések, amelyek a szervezet egy hosszú távú célkitűzését szolgáló speciális cél elérésére irányulnak (pl. a konkrét napi feladatok meghatározása). A kampányterv tartalmazhatja a feladat, probléma meghatározását, az érdekgazdák vizsgálatát, a cél, célcsoport, üzenet, eszköz megfogalmazását, ütemterv, felelősség, költségvetés meghatározását, valamint az ellenőrzést és az értékelést. A kampányt mindig úgy kell megtervezni, hogy az ki tudjon törni a környezetből. A PR tevékenység munkafolyamata: legelfogadottabb a RACE-modellResearch (kutatás): egyrészt megvizsgáljuk a szervezeten belül a dolgozók véleményét, értékelését, azaz önimage-ünket, majd a szervezet külső érintettjeit is megkérdezzük, hogy megtudjuk milyen a kialakult külső image. A probléma feltárását konkrét kérdésekkel segíthetjük. Action (akció, tervezés): a feltárt problémákra megoldáskeresés. Minden egyes problémát külön elemzünk, megnézzük milyen eszközökkel, tevékenységgel lehet segíteni. A terveket, programokat oly módon határozzuk meg, hogy az a legtöbb érdeket figyelembe vegye. Communication (kommunikáció, megvalósítás): azon intézkedések és kommunikációs aktivitások megvalósítása, amelyek a terv elérésére irányulnak pl. döntünk a kommunikáció formájáról (közvetett v. közvetlen; PR film v. hírlevél) Evaluation (értékelés): értékeljük, hogy mennyiben valósítottuk meg a célkitűzéseket, a célcsoportok közül kiknél értünk el változást, megoldódott-e a probléma vagy csak részben, milyen üzenetekkel kell a munkát folytatni (hiszen ez egy újabb PR tevékenység első lépése is lehet). A PR tervezés szakmai folyamata SWOT analízis: feltárjuk a szervezet erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit, sorrendet állítunk fel ezek között. Megkeressük, hogy kikkel, milyen csoportokkal van információs vagy kapcsolati probléma, és megnézzük, hogy milyen információk nyújtásával tudnánk azt megoldani, illetőleg, hogy ezek a csoportok mennyire, milyen irányban tudják befolyásolni a vállalat hírnevét.

14 12 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Háttéranalízis: számba vesszük a szervezet környezetének jellemzőit, folyamatait és ezek hatását a szervezetre. Ez kiterjedhet a hírnévre, a fogyasztókra, a sajtókapcsolatokra, stb. Továbbá feltárjuk a vélt vagy valós problémákat, súlyosságuk szerint rangsoroljuk, majd logikai ok-okozati összefüggésbe ágyazzuk a problémákat. PEST analízis: a közvetett környezet (makrokörnyezeti szegmensek: Political, Economic, Social, Technological) vizsgálatát végzi. Célcsoport meghatározása: amennyiben az érdekgazdák sokan vannak, v. nem lehet velük közvetlenül kommunikálni, v. területileg nagyon szétszórtan helyezkednek el, akkor célszerű őket szegmentálni. A számunkra fontos személyek körében a heterogén sokaságból homogén csoportot képzünk, ennek oka, hogy a homogén csoportok könnyebben elérhetőek, és hatékonyabb a kommunikáció ezért az azonos jellemzőkkel bíró egyéneket azonos módon, azonos eszközök segítségével fogjuk megszólítani. (nem-célcsoport, látens, tudatos, aktív) Üzenet meghatározása: legyen összhangban a célkitűzésekkel, és legyen hatékony, hogy a kívánt hatást elérhessük. Az üzenet vagy több, egymással összefüggő gondolatot tartalmaz; vagy csak egy gondolatot, és azt fejti ki bővebben. Kommunikációs eszközök kiválasztása: megalkotjuk a médiamixet, azaz kiválasztjuk a felhasználandó eszközöket és csatornákat, valamint hogy adott eszközön milyen üzenetet közvetítünk. Lehet alkalmi, vagy folyamatosan, hosszabb időn keresztül használt eszköz. Az időzítés tervezése / időbeni ütemezés: kialakítunk egy időtervet, melyet táblázatba foglalva vízszintesen az idősort, függőlegesen a tevékenységet tüntetjük fel. Az idősor beosztása a kampány hosszúságától függ (pl. egy hetes kampány esetén napi lebontás), történhet konkrét dátum megjelöléssel, vagy sorszámozással. Költségtervezés: meghatározzuk annak a költségkeretnek a nagyságát, mely felhasználható a kampány során. pénzügyi forrás szükséglet = cost (dologi kiadások) + fee (élőmunka-ráfordítás) Kiértékelés: kiértékeljük az elért eredményeket és összehasonlítjuk az induló állapotban kitűzött elvárásokkal. Alapelv, hogy ne összességében, hanem munkafolyamatonként értékeljünk, mert ezáltal pontosabb eredmény kapható. A képzésre jelentkezők (ügyfelek, kliensek, vizsgázók) fogadására alkalmas helyiségek Információs pult, ügyféltér kialakítása Tájékoztató, eligazító hely, információs pont Nagyobb szervezetekben az ügyfélszolgálat önmaga is egy nagy szervezet, ahol többen dolgoznak munkamegosztásban. Munkájuk hatékonyságát és az ügyfél felkészültségét segíti, ha egy általános, minden irodai szolgáltatásra kiterjedő eligazító ponton kap az ügyfél tájékoztatást arról, hogyan haladjon tovább. Itt történhet pl. sorszámkiadó és hívásjelző rendszer segítségével a megfelelő kiszolgáló helyre történő bejelentkezés. Fontos szerepe az eligazító pontnak az ügyfél felkészültségének ellenőrzése, ami a beadvány, megfelelő nyomtatványok vizsgálatából, kiadásából, kitöltésének segítéséből áll. A közhasznú, közérdekű információkhoz való hozzáférés egyik szolgáltatásaként az ügyfélszolgálati irodában hozzáférhetővé lehet tenni a szervezet funkcióihoz illeszkedően a jogszabály-, helyi határozat- és rendeletgyűjteményt, a települési, lakossági, szakterületi tájékoztatás kiadványait, prospektusokat, helyi hirdetéseket. Bár az ilyen hagyományos tájékoztatási eszközök jelentősége némileg csökken, de nem szűnik meg teljesen. A várakozás tartalommal töltheti meg, a felkészülést segítheti egy viszonylag elkülönült információs pont, sarok az eligazító kontrollja, szakmai felügyelete mellett. Más szervezetekkel együttműködve a közönséget szélesebb körben érdeklő információk (pl. tájékoztatás a szakterületről, településről, partnerekről, programokról) is elhelyezhetők itt. A várakozás helyei A várakozás az ügyfél-kiszolgálás kritikus mozzanata A várakozási hellyel szemben támasztott követelmények betartása azért is nagyon fontos, mert ellenkező esetben az ügyfél ellenféllé válik, mire az ügyintézőhöz kerül. A következőkre kell figyelni: kényelmes és megfelelő számú ülőhely, bizonyos fokú intimitás (ha ketten-hárman vannak, tudjanak egymással kényelmesen beszélgetni, megfelelő fényviszonyok, kellemes hőmérséklet, csend, jó levegő, ne legyen huzat, a figyelem nem zavaró, fakultatív lekötése, ingergazdagság (díszek, képek, információk). A várakozóhely a vendégért van (nincs más, nem odavaló tevékenység, amelyhez képeset az ügyfél zavaró tényezőnek érezheti magát), a munkatársak nem uralják a terepet, különös figyelem a fogyatékosok, idősek és kisgyermekesek iránt, a nem együttműködő, vagy renitens ügyfél rendszabályozása, jól megközelíthető komfortzónák. Többek között a kényszerű várakozás kellemetlenségeit is hivatottak csökkenteni az egyébként hasznos tájékoztató és reklámfelületek. Minden közösségi hely, ahol sokan megfordulnak, igényli és egyben kínálja annak lehetőségét, hogy az emberek természetes információs szükségletei kielégítésének szolgálatába állítsuk az arra alkalmas felületeket, elsősorban az alapfeladatok támogatása céljából. A hely jellegéhez illő reklámokra is normális módon tekint a

15 I. MODUL Képzésszervezés 13 közönség A falak üzenete része a szervezet arculatának. Hagyományos és Internetes ügyfélmunkahely, hotspot Az ügyfelek leggyakoribb feladata a nyomtatvány-kitöltés, a tájékoztatók tanulmányozása. Lehetőséget kell biztosítani, hogy kényelmesen, asztal mellett ülve, esetleg írópult előtt állva lehessen ezt a munkát végezni. Megfelelő felületre (nyomtatványok, ismertetők kihajtogatása, átmásolás), szükség szerint íróeszköz biztosítására is szükség lehet. Igény van arra is, és ezt lehetővé kell tenni, hogy ketten is dolgozhassanak egy nyomtatványon. Várható, hogy a közeli jövőben az ügyfélkiszolgálás szerves részévé válik a helyi számítógépes és internetes hálózati szolgáltatások elérésének lehetősége. Ezek az ún. ügysegéd-pontok kiegészítik az ügyfélkiszolgálást. Az ügyfelek nem feltétlenül ismerik a lehetőségeket. Alternatív megoldása ennek az igénynek a rendkívül olcsón megoldható beltéri, vezeték nélküli Internet (wi-fi, hotspot) szolgáltatás. Segítségével saját, hordozható (laptop) vagy kézi (PDA) számítógépeken, mobiltelefonokon is elérhetők az internetes ügyintézési, tájékoztatási és egyéb e-közigazgatási, e-közszolgáltatási, hálózati szolgáltatások. Kiszolgáló helyek Az ügyfélkiszolgáló munkahelyeken az ügyfél és ügyintéző személyesen találkozik. Nagyon fontos, hogy ennek körülményei az egyenrangú felek együttműködő kapcsolata üzenetet hordozzák. Ebbe nem fér bele a nyithatózárható kisablak, a barikádként magasodó pult, az ülő hivatalnok és előtte toporgó, görnyedő ügyfél, vagy az alacsonyabban ülő, s rá fentről tekintő hivatalnok, kényelem a szolgáltató és ridegtartás az igénybe vevői oldalon. Mindennek az ellenkezője az elvárás a hivatali szervezet közvetlen közönségszolgálati tevékenységével szemben. A legkevésbé illik a képbe az ügyfelek jelenlétében magán és/vagy tárasági életet élő személyzet, s az ehhez asszisztáló bocsánat, hogy élek, küszöb alatt közlekedő, ilyen magatartásra kényszerített ügyfél, s az egyenlő elbírálás elvének nemritkán hivalkodó megsértése (protekciós ügyfél). E gondolkodás megváltoztatása szerves része a közönségszolgálat megjavításának, fejlesztésének, ügyfélbaráttá alakításának. Az ügyfélkiszolgáló munkahely térbeli, ergonómiai kialakítása ebben fontos szerepet játszhat. Azt kell elérni, hogy a felnőttképzés frontmunkásai az ügyfél oldalára álljanak, azonosulni tudjanak igényeivel, érdekeivel, s minden eszközzel azon legyenek, hogy a szabályok keretein belül a leghatékonyabb szolgáltatást csikarják ki a szervezetből, a háttérmunkásokból az ügyfél számára. Ebben kell érdekeltté tenni őket, s ehhez kell megfelelő térbeli, munkahelyi körülményeket teremteni. Háttérmunkahelyek Az ügyfelek kiszolgálásában szükség lehet különféle, kéznél lévő háttérszolgáltatásokra (pl. másolás, kellékek tárolása, irodaszerek, kartotékok, térképtár, irattár, páncélszekrény, egyéb speciális eszközök), amelyeket akár egyszerre több ügyfélszolgálati munkatárs is használhat, ezért nem lehet a közvetlen kiszolgáló irodai munkahelyen. De nem is lehet messze attól. Nem kívánatos, hogy a munkatársnak el kelljen tűnnie az ügyfél szeme elől ilyen okból, amikor vele foglalkozik. Ez nagy csábítást is jelenthet arra, hogy a munkatárs indokolatlanul megszakítsa a kiszolgálást, vagy ennek gyanúját ébressze az ügyfélben. Mindezeket a háttér-szolgáltatásokat, eszközöket, helyeket módszeresen meg kell tervezni abból a szempontból, hogy kinek, milyen gyakorisággal lehet rájuk szüksége az ügyféllel való foglalkozás közben. Járulékos, kiegészítő szolgáltató helyek A hivatal, szolgálat és az ügyek jellegétől függően szükség lehet kiegészítő, kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek könnyítik, egyszerűsítik a szervezet és/vagy a közönség, az ügyfél helyzetét. Jogi és egyéb tanácsadás, Internethasználat, vagy a fentebb említett olvasóhely ilyenek például. Racionális, gazdaságos, így a szolgáltatók és a közönség érdekében áll helyet biztosítani a járulékos, kiegészítő, társszervezeti szolgáltatásoknak, annak ellenére is, hogy azok nem tartoznak az adott szervezet profiljába. Komfortzónák Ezek szerepe az, hogy a szolgáltató munkatársak és a közönség a legkülönbözőbb célközönségekre tekintettel egyaránt kellemesebben érezze magát a szolgáltatási folyamatban, természetes módon felmerülő emberi szükségleteiket akadálymentesen ki tudják elégíteni. Fontos, hogy kielégítetlen vagy nem megfelelően megoldott természetes igények ne rontsák a szolgáltatási folyamat résztvevőnek közérzetét, ne zavarják annak sikerét, minőségét. Szolgáltatói és ügyfél oldali igényekről egyaránt szó van. Egy részüket ugyanazok a komfortzónák, más részüket pedig egymástól elkülönült megoldások szolgálják. Néhány példa: nyilvános telefon, ruhatár, ivóvíz, italautomata, gyermekmegőrző, játszószoba, ill. sarok, pelenkázó, WC, dohányzóhely, virágsziget, egyéb közösségi terek. A képzés felelős instruktorának feladatai az alábbiak a felvételi előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban: felvételi időpontját egyezteti a szolgáltatási és marketing osztály munkatársával felvételi tesztet sokszorosít felvételit vezet Jelentkezési lapot kitöltet, Jelenléti ív, tájékoztatót tart

16 14 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER felvételi szakmai tesztet kijavít felvételi eredményeket összesít pótfelvételit tart felvételi eredmények alapján dokumentumot kiállít Jegyzőkönyv szakmai alkalmassági vizsgálatról dokumentumokat a Munkaügyi Központ/megrendelő részére elküld felvételi anyagát elkülönítve tárolja hallgatói adatlapokat az SZMO munkatársának átad Felvételi eljárás teendői: A felvételi eljárás előtt egyeztetést kell végezni a Munkaügyi Központtal/Megrendelővel/ Jelentkezőkkel, hogy a felvételi időpontjára hány fő jelentkező várható. Fontos, hogy a felvételiztető instruktornak kell gondoskodnia arról, hogy kellő számú előadóterem, hallgatói asztalokkal és székekkel rendelkezésre álljon. Felvételi teendők sorrendje: 1. Felvételizők üdvözlése, bemutatkozás 2. Felvételi céljának és folyamatának ismertetése 3. Szóbeli tájékoztató: az indítani tervezett képzési program főbb paramétereinek ismertetése: időtartama, intenzitása, megszerezhető képesítés, belépési feltételek, a képzés moduljai, a folyamatközi és záró vizsgázás követelményei, a képzésen való részvétel előírásai, lehetséges támogatás ismertetése 4. Jelenléti ívek kitöltetése Az alábbiakban látható a felvételi eljárás napján kitöltendő jelenléti ív, amely a későbbi adminisztráció alapjául szolgál. 5. Jelentkezési lapok kitöltetése A leendő résztvevők adatainak felvételére szolgál. A személyes adatokon kívül már tartalmaznia kell a végzettségére és jelenlegi munkaügyi státuszára vonatkozó adatokat is. A Jelentkezési lap a Képzés előkészítése folyamat leírásához csatolásra került. 6. Lehetőség kérdések, problémák felvetésére, további tennivalók közlése 7. Szakmai teszt kitöltése általában perc időtartamban 8. Pszichológiai írásbeli teszt kitöltése általában perc időtartamban 9. Szóbeli elbeszélgetés interjú lebonyolítása, csak a felvételiztető és a felvételiző van jelen Képzés résztvevőinek kiválasztási módszerei Felvételi alkalmassági vizsgálat (Tanulás előtti tudás mérése) Célja, az adott képzéshez szükséges belépési feltételek meglétének felmérése. Részei:

17 I. MODUL Képzésszervezés 15 Általános szűrés Az általános szűrés a képzési tanácsadást követi, megelőzi a szakmai alapkészségek mérését. Általános szűrésre akkor kerül sor, amikor a jelentkező eldöntötte, hogy milyen képzésen akar részt venni. Feladata a belépési feltétel megfelelősségének, a jelentkező általános logikai képességeinek, pszichológiai alkalmasságának felmérése. Az általános szűrés az alábbi területeket kívánja feltérképezni: gondolkodásmód, precizitás, koncentrálóképesség, általános intelligencia. A szűrés pszichológiai tesztek segítségével történik. A tevékenység végrehajtásában a szolgáltatási és marketing osztály munkatársai vesznek részt. Előkészítik a teszteket, lebonyolítják az általános szűrést, összegyűjtik és megőrzik a dokumentációt. Tájékoztatják a felelős instruktort a szűrés eredményéről. (IM-F2-21 Rangsor pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján)

18 16 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER Szakmához kapcsolódó alapkészségek mérése Az általános szűrést követi és előkészíti az interjút. A szakmai alapkészségek mérése során feltérképezzük, hogy a jelentkező képes lesz-e az adott szakmát elsajátítani, megvannak-e azok az alapvető készségek, melyre a szakmai képzés építhet. A tevékenységet a képzés felelős instruktora, illetve szakmailag illetékes instruktora végzi együttműködve a szolgáltatási és marketing osztály munkatársával. A képzési menedzser és a képzés felelős instruktora összeállítják a szakmai alapkészségek mérésére alkalmas felmérő teszteket. Az alapkészségek mérésének részei lehetnek: írásbeli feladatok szóbeli feladatok gyakorlati feladatok Az 1. sz. mellékletben az Ács, állványozó OKJ képzés szakmai írásbeli felvételije kerül bemutatásra. Tanulmányozza át a felépítését és vesse össze a szakma követelmény rendszerével! A bemeneti szakmai kompetencia mérése történhet szóbeli, szituációs gyakorlatok elvégzésével és értékelésével is. Ennek lebonyolításához találhatunk egy példát a kereskedelem marketing szakmacsoport bemeneti kompetenciájának felméréséhez 1. Értékesítési feladat Bolti szituáció Cél: A jelöltek meggyőzőkészségének, kommunikációs képességének, viselkedéskultúrájának a megismerése. Létszám: Páros szituációs gyakorlat Időtartam: 10 perc a felkészülésre, 5 perc szerepjátékra (1 szituáció kb perc) Eszközök: Terem berendezése a szituációnak megfelelően, a szerepjátékok leírása. A feladat leírása: Minden résztvevő kihúz egy-egy szereplapot, jelzőszámot ( 1., 2., 3., 4. ), amely egy eladói és egy vevői szerepet tartalmaz. (A szereplapok lehetnek eltérő színűek is!) A számok alapján a szereplapot csak később kapják meg, hogy minden páros esetén azonos felkészülési idő álljon rendelkezésre. Megjegyzés: A számok alapján folyamatosan adjuk oda a szereplapokat a résztvevőknek, úgy, hogy minden párosnak 10 perce legyen a felkészülésre. Ugyanaz a megfigyelt egyszer eladó, máskor vevő. Ez azt jelenti, hogy ha először 1. Lapot húzta, akkor másodszor a 4. lapon leírtak szerint lesz vevő. Amennyiben 2. lapot húzta valaki először, 3. szerepet kapja második esetben. A páros gyakorlatokat a többi jelölt nem látja. A lehetséges alternatívák: 1. pár (1-4) (2-3); 1. pár (3-2) (4-1) Szituációhoz tartozó szerepek 1 Eladó szereplapja Ön egy ételízesítőket gyártó cég ügynöke, aki jutalékos bérezési rendszerben dolgozik. Anyagi érdeke, hogy meggyőzze a városban található élelmiszer boltok tulajdonosait, vezetőit, hogy csak Öntől vásároljanak. Lehet, hogy az állása múlik azon, hogy sikerül-e új üzletet kötnie, mivel létszámleépítést terveznek a cégnél. 2 Vevő szereplapja Ön egy újonnan nyíló élelmiszer bolt tulajdonosa és vezetője. Szüksége van ételízesítőkre kínálata bővítése céljából, de nem biztos abban, hogy az ügynök cége által forgalmazott termékek a legjobb minőségűek és, hogy árfekvésüket nézve megfelelőek e az Ön boltja számára. Szeretne még egy alkalmazottat felvenni, de ki kell gazdálkodnia a bérét, ezért nagyon fontos, hogy jó üzleteket kössön a beszállítókkal. Fejleszteni is szeretné az üzletét és fontos a számára, hogy olcsóbban szerezzen be, mint mások. 1 Forrás: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet: Módszertani útmutató a bemeneti kompetenciák méréséhez, NSZFI, Budapest, 2007., oldal 2. feladat

19 I. MODUL Képzésszervezés 17 3 Eladó szereplapja Ön egy bútorbolt alkalmazottja. Tudja, hogy munkája megítélésében fontos szempont, hogy hány garnitúrát ad el naponta. Az elmúlt hónapban sajnos a forgalom nagyon visszaesett és ezért a fizetése is kevesebb volt, mint máskor. Az adott hónapban a forgalom növelése érdekében, akciót hirdettek, és két szekrénysort leértékeltek a boltban. A boltba egy fiatalember (hölgy) lép be, aki érdeklődik a két garnitúra iránt, de nagyon bizonytalan a választásban. A szekrények régi ára 355 E Ft volt, a leértékelés után 299 E Ft lett. 4 - Vevő szereplapja Ön egy fiatalember (hölgy), aki most vásárolt új garzonlakást magának, hitelből. Készpénze kevés van, és nem tudja eldönteni, hogy a leértékelt szekrénysorok közül melyiket válassza. A szomszédos bútorboltban már kinézett magának egy szekrénysort, de még körbenéz, hátha.. Esetleg?...Fenntartásai vannak, mert az elmúlt hónapban is ugyanezek a bútorok voltak leértékelve és úgy gondolja, lehet hogy hibásak,de ezeknek a méretével sincs tisztában de, a stílusuk tetszik neki. Kérheti az eladót, hogy segítsen lemérni az egyes elemeket! Próbáljon az eladóval akadékoskodni! Kérdezze meg az eladót, hány Ft ot spórolhat akkor, ha az árengedményes szekrényt választja. Kérje meg, hogy végezzen százalékszámítást, mert a másik helyen is kapott ilyen információt. A szituációs feladatban a megfigyelhető kompetenciák és az előzetes tudásmérésre szolgáló gyakorlat értékelését a hivatkozott NSZFI anyagban megtalálható. Interjú (szóbeli) Az interjú az általános szűrés és a szakmához kapcsolódó alapkészségek mérésének eredményeit egészíti ki, segít árnyaltabb képet kialakítani a jelentkezőről. Az interjú az alábbi területeket kívánja feltérképezni: a szakma, ill. a szakmai képzés iránti érdeklődés, motiváció, mentális alkalmasság, esetleges tapasztalatai a választott szakma területén, a jelentkező tanulását befolyásoló életvezetési sajátosságai.a jelentkezővel készített interjút a jelentkező által választott képzés felelős instruktora, illetve szakmailag illetékes instruktora végzi. A szóbeli interjúztatás elvégzéséhez kialakítható szakma specifikus Interjú lap. Amennyiben a pszichológiai teszt és a többi eljárásrész értékelése során ellentmondó eredmény adódik, pszichológus bevonására kerül sor a hallgató alkalmasságának kivizsgálására. A tanulás előtti tudásmérés során közreműködő munkatársak kitöltetik az IM-F2-19 Jelentkezési lap, IM-F2-20 Jelenléti ív (Felvételi eljárás Képzés indítás) formanyom-tatványokat, mely része a Tanfolyam előkészítő dossziénak. Tanulás előtti tudás mérés eredményeinek értékelése: A pszichológiai teszt ill. a pszichológus javaslata, az írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatsor megoldása, illetve az interjú során elért eredmények alapján a felelős instruktor a szakmailag illetékes instruktorral konzultálva dönt a jelentkezők alkalmasságáról. Munkanélküliek képzése esetén a képzés felelős instruktora tájékoztatja a munkaügyi központot a felvételi eredményekről (IM-F2-22 Jegyzőkönyv szakmai alkalmasság vizsgálatról). Nem munkanélküliek részére szervezett képzés esetén a felelős instruktor tájékoztatja a megrendelőt a felvételi eredményről és a képzés indításáról.

20 18 FELNŐTTKÉPZÉSI MENEDZSER JEGYZŐKÖNYV szakmai alkalmassági vizsgálatról IM-F (1) A szakmai vizsgálat helyszíne:... időpontja:... Jelen vannak a képző intézmény részéről: a munkaügyi központ részéről: a képzés megnevezése:... DaRMK azonosító száma: XXXXXXX Beiskolázható létszám: 00 Fő Kiértesített jelentkezők létszáma: 00 Fő A képzés tervezett kezdési időpontja: június A képzés indítás helyszíne:... A szakmai szűrővizsgálaton a jelentkezők a képzéssel kapcsolatos tájékoztatást kaptak a Képző Intézmény és a Munkaügyi Központ képviselőjétől. 1./ A szűrővizsgálat eredménye alapján a szakmai alkalmassági követelményrendszert figyelembe véve az alábbi személyek megfelelnek, felvételüket javasoljuk: Sorszám Név Kirendeltség Elért pontszám Írásbeli +szóbeli Tartaléknak javasoltak: Sorszám Név Kirendeltség Elért pontszám Írásbeli +szóbeli 1.

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Beszédes Nimród Attiláné Békéscsabai Regionális Képző Központ Képzési igazgatóhelyettes 2007. november 28-30. A jogszabályi háttérről 2001. évi CI. törvény 24/2004.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill. 7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban Pedagógiai értékelés fogalma: Az értékelés során értéket állapítunk meg: közvetlenül: közvetve: - valamilyen

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben