Vágás. Tartalom. Vágás. Vágás Bevezetés B.2 B.1. Vágószerszámok B.4. Homlok-kábelvágó B.6. Kábelvágók B.7. Vágó és kivágó szerszámok B.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vágás. Tartalom. Vágás. Vágás Bevezetés B.2 B.1. Vágószerszámok B.4. Homlok-kábelvágó B.6. Kábelvágók B.7. Vágó és kivágó szerszámok B."

Átírás

1 Tartalom evezetés.2 Váószerszámok.4 Homlok-kábelváó.6 Kábelváók.7 Váó és kiváó szerszámok.9 Tartósínváó szerszámok.11 Lyukasztó készülékek.12.1

2 evezetés A különböző fajtájú és kivitelű kábelek és vezetékek kapcsolatot létesítenek az elektromos és az elektronikus alkatrészek között. A kábeleket és vezetékeket a különbözõ csatlakozási módoknak mefelelõen kell előkészíteni. A váási mûvelet minõsée emiatt döntõ fontossáú. A mechanikus hajtás és a specifikusan szerkesztett váóélforma minimálisra csökkenti a szüksées kézi erõt. A Weidmüller a réz vay alumínium kábelek váására specializálódott. A termékpaletta a közvetlen erõátvitelû, kis keresztmetszetekre készült váószerszámtól a nay átmérõkre készült váószerszámoki terjed. Váószerszámainak széles termékpalettájával a Weidmüller a professzionális kábelmemunkálás összes feltételének mefelel. A követelményeket, melyet a Weidmüller a termékeivel szemben állít, röviden össze lehet folalni: sima felületű, eyenes, a vezetõ alakváltozása nélküli váás. A felhasználók közvetlenül profitálnak ebbõl a - yakorlati követelményekhez iazított - célkitûzésbõl..2

3 on a Weidmüller a réz vay alumínium kábelek, vezetékek mefelelő szerszáal való szétválasztását érti. A váószerszámokra vonatkozó követelmények eyértelműek: sima felületű, eyenes váás a vezeték deformációja nélkül. A DIN 8588 szabványnak mefelelõen a szakemberek különbséet tesznek az ollós váás, ékváás, szakítás és törés között. Az ollós váást elsősorban ká be lek, ve ze té kek és ve ze tõk vá á sa kor al kal maz zák. A ke resz te zõ váóélû vá ó szer szá mok nak fer de vá ást kell vé re haj ta ni uk, és já ték men te sen kell mû köd ni ük. A váóélek mozása A váási folyamat szempontjából kétféle váást különböztetünk me: nyomó váás húzó váás Nyomó váás esetén a váóélek mozása füõleesen történik a szerszám és a munkadarab között. A pro fes szi o ná lis vá ó szer szá mokat ey lé nye es mi nõ sé i is mer te tõjey különbözteti me: a váóél alak ja az adott al kal ma zás nak mefelelően van kialakítva. Ebben az esetben cse kély kézi erő szüksées a vá ás hoz, ez pedi le he tõ vé teszi a vá ó szer szám ey ke zes hasz ná la tát. A Weidmüller szerszámok mefelelnek az összes, professzionális váószerszámokkal szemben állított követelménynek. Húzó váás esetén a váó mozás a szerszámra rézsútosan történik. A váóélek állása Tiszta váás Az 1. állásnál a váóélek közvetlenül és teljes hosszban hatnak, tehát nay erõ szüksées a vááshoz. Szietelés Vezeték Ey nem tiszta váás a következőképpen nézhet ki: Elnyírt vezeték Kihúzott vezeték A 2. állásnál a váóélek keresztezõdnek mint ey ollónál, a váás idõben eltolva történik, tehát kisebb erõráfordítás szüksées. ecsípett kábel.3

4 Váószerszámok Váószerszámok KT 8 KT 12 KT 22 A különbözõ kábelméretnek mefelelő élkiképzés menöveli a váás minõséét kisebb keresztmetszetek esetén Nem alkalmas acélhuzalhoz, acél páncélzatú kábelekhez, alumínium ötvözetekhez és keményre húzott rézvezetõhöz! a vezeték deformálása nélkül max. 8 max. 12 max. 22 max max max max max max max max max Maximálisan váható rézvezeték Eyeres (max. vezetékkeresztmetszet) Hajlékony (max. vezetékkeresztmetszet) Hajlékony, többeres (max. vezetékátmérő) Maximálisan váható alumíniumvezeték Többeres (max. vezetékátmérő) Eyeres Adat-/ telefon-/ vezérlőkábel Max. külső átmérő Szerszám adatai Hossz / szélessé / maassá ²/AWG ²/AWG ²/AWG ²/AWG ² KT8 KT12 16 / 6 16 / 6 16 / 6 25 / 3 16 / 6 35 / / 6 25 / / 65 / / 66 / KT22 25 / 3 50 / 1 95 / 3/ / 2/ / 66 / zárt szerszámra vonatkozó adatok zárt szerszámra vonatkozó adatok KT KT KT

5 Váószerszámok Váószerszámok KT 14 KT 20 Az önmûködõ nyitás miatt eyszerű kezelhetõsé (KT 20) iztonsái reteszelés csökkenti a sérülésveszélyt (KT 20) Nem alkalmas acélhuzalhoz, acél páncélzatú kábelekhez, alumínium ötvözetekhez és keményre húzott rézvezetõhöz! max. 14 max. 20 max max max max max max Maximálisan váható rézvezeték Eyeres (max. vezetékkeresztmetszet) Hajlékony (max. vezetékkeresztmetszet) Hajlékony, többeres (max. vezetékátmérő) Maximálisan váható alumíniumvezeték Többeres (max. vezetékátmérő) Eyeres Adat-/ telefon-/ vezérlőkábel Max. külső átmérő Szerszám adatai Hossz / szélessé / maassá ²/AWG ²/AWG ²/AWG ²/AWG ² KT14 16 / 6 35 / 2 70 / 2/ / 2/ / 66 / KT20 16 / 6 35 / 2 70 / 2/ / 2/ / 66 / zárt szerszámra vonatkozó adatok zárt szerszámra vonatkozó adatok Típus CSE Rend.sz. KT KT Az eyeres alumííniumvezeték -nél meadott adatok eyszálas szektorvezetéknek felelnek me. Az eyeres alumííniumvezeték -nél meadott adatok eyszálas szektorvezetéknek felelnek me..5

6 Homlok kábelváók Homlok kábelváó KTF 25 KTF 36 Mindenütt alkalmazható, ahol szûk helyen kell kábelt váni Könnyû kezelhetõsé Minimális kézierőszüksélet Reteszkioldási lehetõsé minden váási pozícióban Nem alkalmas acélhuzalhoz, acél páncélzatú kábelekhez, alumínium ötvözetekhez és keményre húzott rézvezetõhöz! Cu + Al: max. 25 Cu + Al: max. 35 Cu: max Cu: max Al: max Al: max Cu: max Cu: max Maximálisan váható rézvezeték Hajlékony (max. vezetékkeresztmetszet) Hajlékony, többeres (max. vezetékátmérő) Réz szektorvezeték Maximálisan váható alumíniumvezeték Többeres (max. vezetékátmérő) Alumínium szektorvezeték Adat-/ telefon-/ vezérlőkábel Max. külső átmérő Szerszám adatai Hossz / szélessé / maassá ²/kcmil ²/kcmil ²/kcmil KTF / / / / 80 / KTF / / / / 100 / zárt szerszámra vonatkozó adatok zárt szerszámra vonatkozó adatok KTF KTF

7 Kábelváók Kábelváó KT 45 R KT 55 Eykezes alkalmazás Eyszerű kezelhetősé Minimális kézierőszüksélet Reteszkioldási lehetõsé minden váási pozícióban Nem alkalmas acélhuzalhoz, acél páncélzatú kábelekhez, alumínium ötvözetekhez és keményre húzott rézvezetõhöz! Cu + Al: max. 45 Cu + Al: max. 55 Cu: max Cu: max Al: max Al: max Cu: max Cu: max Maximálisan váható rézvezeték Hajlékony (max. vezetékkeresztmetszet) Hajlékony, többeres (max. vezetékátmérő) Réz szektorvezeték Maximálisan váható alumíniumvezeték Többeres (max. vezetékátmérő) Alumínium szektorvezeték Adat-/ telefon-/ vezérlőkábel Max. külső átmérő Szerszám adatai Hossz / szélessé / maassá ²/kcmil ²/kcmil ²/kcmil KT 45 R 300 / / x 70 SM 400 / x 70 SE / 85 / KT / / x 150 SM 500 / x 150 SE / 115 / KT 45 R KT Mozókés KT 45 R Mozókés KT A kábelváó mérete a szállítási állapotra vonatkozik, azaz a rözített késsel párhuzamos mozókés csúcsára. A kábelváó mérete a szállítási állapotra vonatkozik, azaz a rözített késsel párhuzamos mozókés csúcsára..7

8 Kábelváók Kábelváók KT 80 Eyszerű kezelhetősé Minimális kézierőszüksélet Reteszkioldási lehetõsé minden váási pozícióban Nem alkalmas acélhuzalhoz, acél páncélzatú kábelekhez, alumínium ötvözetekhez és keményre húzott rézvezetõhöz! Cu + Al: max. 80 Cu: max Al: max Cu: max Maximálisan váható rézvezeték Hajlékony (max. vezetékkeresztmetszet) Hajlékony, többeres (max. vezetékátmérő) Réz szektorvezeték Maximálisan váható alumíniumvezeték Többeres (max. vezetékátmérő) Alumínium szektorvezeték Adat-/ telefon-/ vezérlőkábel Max. külső átmérő Szerszám adatai Hossz / szélessé / maassá ²/kcmil ²/kcmil ²/kcmil KT / / x 240 SM 1000 / x 240 SE / 175 / KT Mozókés pótbetét KT A kábelváó mérete a szállítási állapotra vonatkozik, azaz a rözített késsel párhuzamos mozókés csúcsára..8

9 Váó- és kiváószerszámok Váó- és kiváószerszámok Speciális kiváószerszámok Weidmüller W sorozatú sorkapcsokhoz WAW 1 Kiváószerszám WAW 2 Kiváószerszám Szerszám a Weidmüller W sorozatú sorkapcsok keresztösszekötõinek kiváásához, keresztösszekötõ típusok: WQV 2,5 -tõl WQV 35 -i. Szerszám a keresztösszekötõ-ablakok kitöréséhez a Weidmüller W sorozatú sorkapcsok szietelõtestjéhez Leválasztó sorkapocs WTR 2,5 iztosítós sorkapocs WSI 6 Hossz WAW WAW WAW 1 NEUTRAL WAW A keresztösszekötők széles választákát metalálja aktuális sorkapocskatalóusunkban..9

10 Váószerszámok Váószerszámok Váószerszám a Weidmüller Z sorozat keresztösszekötõinek lapításmentes váására. KT ZQV Váószerszám VKSW Kábelcsatorna váó Váószerszám a Weidmüller Z sorozat keresztösszekötõinek lapításmentes váására. Kézi működtetésű kábelcsatorna-váó kábelcsatornák és fedelek váására 125 szélesséi csorbamentes váás, hulladék nélkül hosszütköző (1000 ) a pontos szöű szakaszoláshoz asztali ép a munkapadon, vay hasonló munkahelyeken történő szereléshez edzett élek speciális acélból Hossz / szélessé / maassá KT ZQV VKSW 280 / 285 / KT ZQV VKSW A keresztösszekötők széles választákát metalálja aktuális sorkapocskatalóusunkban..10

11 Tartósínváók Tar tós ín vá ók TSLD Tar tós ín vá ó és lyu kasz tó Réz földelő sín Kézi erővel működtethető tar tós ín vá ó és lyukasz tó szerszám DIN-tartósínek váásához és lyukasztásához sorjamentes váás hulladék nélkül hosszütköző (1000 ) - a csoma tartalmazza asztali ép a munkapadon, vay hasonló munkahelyeken történő szereléshez TS 32 EN szerint (s = 1,5 ) TS 15/5,5 EN szerint(s = 1,0 ) Szélessé Hossz Maassá TSLD műszaki adat emelő és hosszütköző nélkül TS 35/7,5 EN szerint (s = 1,0 ) TSLD Aktuális vezeték-összekötő katalóusunkban tartósínek széles választékát találja TS 35/15 EN szerint (s = 1,5 ).11

12 Lemezlyukasztók Hidraulikus lemezlyukasztó A házak, tömszelencék, ipari nehézcsatlakozók vay ipari eternet összekötések IP biztonsái osztályainak betartása csak akkor arantálható, ha a lemezek a lyukasztási folyamat közben nem hajlanak me, és a lyukak méretezése nayon pontos. A tartozékokkal ellátott IE-KO-HAT hidraulikus lemezlyukasztó arantálja a lekiválóbb feldolozási minőséet, a csatlakozók pontos illeszkedését a kilyukasztott lemezhez, és íy a mefelelő IP biztonsái osztályok betartását is. A hidraulikus lemezlyukasztóval pontosan illeszkedő lyukak készíthetők a metrikus és a PG-tömszelencékhez. A kívánt fúrási helyeken automatikus pontozás ipari nehézcsatlakozók bélyeezésénél Különböző ipari eternet összekötők lyukasztása A táblázatban található a kerek hasítóbélyeek hozzárendelése a kézi működtetés állítócsavarjaihoz és a hidraulikus csavarokhoz. Típus Leírás Méret Rend.sz. Állítócsavar Ø x hossz -ben Rend.sz. Hidraulikus csavar Ø -ben KOS M 16 Kerek hasítóbélye M16 tömszelencéhez Ø 16, ,5 x x 9, KOS M 20 Kerek hasítóbélye M20 tömszelencéhez Ø 20, ,5 x x 9, KOS M 25 Kerek hasítóbélye M25 tömszelencéhez Ø 25, ,5 x x 9, KOS M 32 Kerek hasítóbélye M32 tömszelencéhez Ø 32, ,0 x KOS M 40 Kerek hasítóbélye M40 tömszelencéhez Ø 40, ,0 x KOS PG 9 Kerek hasítóbélye PG9 tömszelencéhez Ø 15, ,5 x x 9, KOS PG 11 Kerek hasítóbélye PG11 tömszelencéhez Ø 18, ,5 x x 9, KOS PG 13 Kerek hasítóbélye PG13 tömszelencéhez Ø 20, ,5 x x 9, KOS PG 16 Kerek hasítóbélye PG16 tömszelencéhez Ø 22, ,5 x x 9, KOS PG 21 Kerek hasítóbélye PG21 tömszelencéhez Ø 28, ,5 x x 9, KOS PG 29 Kerek hasítóbélye PG29 tömszelencéhez Ø 37, ,0 x KOS PG 36 Kerek hasítóbélye PG36 tömszelencéhez Ø 47, ,0 x Mejeyzés: A hidraulikus csavar metalálható az IE-KO-HAT készletben Az állítócsavarok csak kézi működtetésnél relevánsak Rend.sz..12

13 Lemezlyukasztók Hidraulikus lemezlyukasztó IE-KO-HAT A túlnyomási szelep véd a túlterheléstől 90 -os henerfej A fej 360 -kal elforatható Az eronómikus foó önmaától visszaruózik A 3-szoros hasításnak köszönhetően a hulladékdarab nem szorul Hidraulikus lyukasztó nayon szilárd alumíniumból (kb. 40%-os súlymetakarítás) Max. stancolás - acéllemez Körlyukasztó Körlyukasztó Néyszölyukasztó Derékszölyukasztó Max. stancolás - nemesacéllemez Körlyukasztó Szerszámadatok Hossz/szélessé/maassá Lyukasztási erő Üzemi nyomás. Tartozékok Ø 85 Ø x x 112 Ø 64 k kn bar IE-KO-HAT 2,0 F = 370 N/ 2 3,0 F = 370 N/ 2 2,0 F = 370 N/ 2 2,0 F = 370 N/ 2 2,5 F = 600 N/ 2 290/120/70 1, hidraulikus csavar Ø 19 1 hidraulikus csavar Ø 19 x 9,5 1 HSS előfúró Ø 10 1 távtartó hüvely készlet 3-részes 1 híd IE-KO-HAT Tartozékok KOHS 19 hidraulikus csavar KOHS 9 5/19 hidraulikus csavar KOPD 10.0 előfúró Körbélye a következő oldalon.13

14 Lemezlyukasztók Különlees bélye Típus Leírás Méretek Cs.e. Rend.sz. ipari eternet csatlakozókhoz IE-KOK-V1 Különlees bélye ajonet 01 fémhez Ø 27 x 1-oldalú 25, IE-KOK-V4 Különlees bélye Push Pull V04 műanyahoz Ø 23,2 x 2-oldalú 20, IE-KOK-V5 Különlees bélye RockStar V05 fémhezl 22,0 x 22, Néyszöletes hasítóbélye Típus Leírás Méretek Ép. méret Cs.e. Rend.sz. ipari nehézcsatlakozókhoz KOK 52 x 36 Hasítóbélye 6 pólusú ipari nehézcsatlakozóhoz 52,0 x KOK 65 x 36 Hasítóbélye 10 pólusú ipari nehézcsatlakozóhoz 65,0 x KOK 86 x 36 Hasítóbélye 16 pólusú ipari nehézcsatlakozóhoz 86,0 x KOK 91 x 36 Hasítóbélye 16 pólusú ipari nehézcsatlakozóhoz 91,0 x KOK 112 x 36 Hasítóbélye 24 pólusú ipari nehézcsatlakozóhoz 112,0 x Néyszöletes hasítóbélye kapcsolókhoz Típus Leírás Méretek Cs.e. Rend.sz. KOK 46 x 46 Néyszöletes hasítóbélye kapcsolókhoz 46,0 x 46, KOK 68 x 68 Néyszöletes hasítóbélye kapcsolókhoz 68,0 x 68, Kerek hasítóbélye Típus Leírás Méretek Cs.e. Rend.sz. metrikus tömszelencékhez KOS M 16 Kerek hasítóbélye M16 tömszelencéhez Ø 16, KOS M 20 Kerek hasítóbélye M20 tömszelencéhez Ø 20, KOS M 25 Kerek hasítóbélye M25 tömszelencéhez Ø 25, KOS M 32 Kerek hasítóbélye M32 tömszelencéhez Ø 32, KOS M 40 Kerek hasítóbélye M40 tömszelencéhez Ø 40, Kerek hasítóbélye Típus Leírás Méretek Cs.e. Rend.sz. páncélfuratos tömszelencékhez KOS PG 9 Kerek hasítóbélye PG9 tömszelencéhez Ø 15, KOS PG 11 Kerek hasítóbélye PG11 tömszelencéhez Ø 18, KOS PG 13 Kerek hasítóbélye PG13 tömszelencéhez Ø 20, KOS PG 16 Kerek hasítóbélye PG16 tömszelencéhez Ø 22, KOS PG 21 Kerek hasítóbélye PG21 tömszelencéhez Ø 28, KOS PG 29 Kerek hasítóbélye PG29 tömszelencéhez Ø 37, KOS PG 36 Kerek hasítóbélye PG36 tömszelencéhez Ø 47, Állítócsavar Típus Leírás Méretek Cs.e. Rend.sz. KOS Állítócsavar 9,5 x KOS Állítócsavar 19 x KOS Állítócsavar 19 x

Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben

Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben 1 2 7 1. Dugattyúrúd 2. Hengerfej 3. Hengercsõ 4. Beömlõnyílás 5. Dugattyú 6. Hengervég 7. Rúdtömítés készlet 8. Dugattyútömítés készlet 4 3 5 8 9 EHH1 üzemi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Csővágás és sorjázás Széles választék egyetlen forrásból. Tartós kivitel. Kiemelkedő tulajdonságok a maximális termelékenység érdekében.

Csővágás és sorjázás Széles választék egyetlen forrásból. Tartós kivitel. Kiemelkedő tulajdonságok a maximális termelékenység érdekében. Csővágás és sorjázás Széles választék egyetlen forrásból. Tartós kivitel. Kiemelkedő tulajdonságok a maximális termelékenység érdekében. Típus Csősorjázók Modellek száma in. Csőkapacitás mm Oldal Sorjázók

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól A BANG! iga zi west ern játék, amely ben egy csa pat ra vasz ban di ta és egy el szánt se riff küzd egy más sal. A se rif fet in kog ni tó ban dol

Részletesebben

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók vacon 100 frekvenciaváltók telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E1 Dátum: 1.4.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÉPÍTÔIPARI KÖLTSÉGBECSLÉSI SEGÉDLET. Elôszó...7

TARTALOMJEGYZÉK ÉPÍTÔIPARI KÖLTSÉGBECSLÉSI SEGÉDLET. Elôszó...7 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page 3 TARTALOMJEGYZÉK 3 Elôszó...7 I. FE JE ZET Faj la gos épí té si költ sé gek néhány épülettípusra...11 I/I. Szer ke zet épí té si és szak ipa ri költ sé gek...13

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Mûszaki adatlapok 2009/5. Knauf gipsz portermékek. Wandspachtel Gelbband Uniflott Grünband Rotband Readyfix F1

Mûszaki adatlapok 2009/5. Knauf gipsz portermékek. Wandspachtel Gelbband Uniflott Grünband Rotband Readyfix F1 Mûszaki adatlapok 2009/5 Knauf gipsz portermékek Wandspachtel Gelbband Uniflott Grünband Rotband Readyfix F1 Knauf Wandspachtel Innen A Knauf Wandspachtel Innen egy gipszbázisú, por alakú, nagy fehérségû

Részletesebben

MEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MC KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK 2000A-IG MO LÉGMEGSZAKÍTÓK 6300A-IG

MEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MC KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK 2000A-IG MO LÉGMEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MC KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK 2000A-IG MO LÉGMEGSZAKÍTÓK 6300A-IG E N E R G I A I P A R É P Ü L E T B E R E N D E Z É S I T K Á B E L V I L Á G Í T Á S ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK MEGSZAKÍTÓ KÍNÁLAT

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Würth szabadalom P 12 0001. A rendszernek köszönhetõen maximális a helykihasználás. Tartalma könnyen áttekinthetõ. Rugalmasságot kölcsönöz

Würth szabadalom P 12 0001. A rendszernek köszönhetõen maximális a helykihasználás. Tartalma könnyen áttekinthetõ. Rugalmasságot kölcsönöz 2 Szerszámok 2 0 Mûhelyfelszerelés, szerszámtárolás 2 Levegõs gépek 2 2 Elektromos gépek 2 3 Csavarhúzók és bitek 2 4 Fogók 2 5 Szerelõkulcsok 2 6 Dugókulcsok, dugókulcskészletek 2 7 Kalapácsok, reszelõk

Részletesebben

Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés

Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés 24 kv-ig GAE típus Tartalomjegyzék Általános rész / leírás 4 Jellemzők 4 Hálózati biztonság

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben