MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés EOQ Minőségügyi Megbízott tanfolyam EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyam MINŐSÉGIRÁNYITÁSI 06. számú kiadás Alkalmazását elrendelte Budapest, 2010 május 03. Dr. Horváth Sándor dékán Érvényes: visszavonásig. A Kézikönyv az ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet (a BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Tanszék jogutódja) tulajdona, sem részben, sem egészben nem másolható, nem terjeszthető az ÓE BGK kari dékánjának írásbeli engedélye nélkül.

2 Oldalszám: 2 / 45 Tartalomjegyzék Fejezet Fejezet címe Oldal 1. Ismertető Ismertető a képzésről A képzést rendező szervezet jogállása Fogalmak és fogalom-meghatározások 6 2. Szervezeti felépítés A képzést rendező szervezet felépítése és irányítási rendszere Az OE BGK szervezeti felépítése Az oktatás szervezeti felépítése Az oktatás minőségszabályozása 9 3. Alapelv nyilatkozat A képzést rendező szervezet minőségpolitikája Minőségpolitikai célok Minőségirányítási rendszer A minőségirányítási rendszer érvényességi területe Általános követelmények A dokumentálás követelményei A képzés dokumentálási eljárása A Minőségirányítási Kézikönyv kiadása és módosítása A képzést rendező szervezet által kiadott bizonyítványok kezelésének rendje A képzés dokumentumainak tárolási helye és megőrzése A Minőségirányítási Kézikönyv dokumentumai Vezetőség felelősségi köre A képzés Irányító Testülete Vezetőségi átvizsgálás A képzés feladat-felelősség mátrixa Gazdálkodás az erőforrásokkal Gondoskodás az erőforrásokról A képzés oktatási személyzete A képzést rendező szervezet alvállalkozói Az oktatás tárgyi feltételei A termék előállítása A képzés vizsgaszabályzata A képzés leírása (minőségbiztosítási szakmérnök és minőségbiztosítási 27 szakember képzés) 7.3 EOQ Min.ügyi Megbízott és az EOQ Min.ügyi Asszisztens képző tanf. leírása A szakmérnök/szakember képzés képzés működési rendje A képzés tematikája (minőségbiztosítási szakmérnök és minőségbiztosítási 33 szakember képzés) 7.6 A képzés oktatási anyagai A képzéssel kapcsolatos regisztrációs rendszer Mérés, elemzés és fejlesztés Általános elvek A képzés felügyelete A képzés belső felülvizsgálata (auditja) és időszakos átvizsgálása Külső és belső vevői igények és a megelégedettség mérése A képzéssel kapcsolatos fellebbezési eljárások 43 9 Folyamatok kapcsolódása A mellékletek felsorolása 44

3 Oldalszám: 3 / ISMERTETŐ 1.1. Ismertető a képzésről A Minőségirányítási Kézikönyv, mint a Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzés, valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok működtetésének alapdokumentuma annak érdekében készült, hogy a képzés személyzet-tanúsítási rendje megfeleljen az MSZ EN ISO/IEC szabvány előírásainak és a képzés eleget tegyen az EOQ MNB személyzettanúsítási és regisztrálási rendjének, mely az EOQ Harmonizált Minőségügyi Szakember Tanúsítási és Regisztrálási Rendszerén alapul, a szakmérnök/szakember képzés követelményeit eredményesen teljesítő, felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók megfeleljenek az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser, valamint az EOQ TQM Menedzser képesítés követelményeinek; a középfokú végzettséggel rendelkező, tanfolyamot végzett hallgatók pedig az EOQ Minőségügyi Megbízott, illetve EOQ Minőségügyi Asszisztens képesítés követelményeinek, a képzés minőségirányítási rendszere harmonikusan illeszkedjen az Óbudai Egyetem MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszeréhez. Az Óbudai Egyetem (továbbiakban ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (továbbiakban BGK) tanterve szerinti 4 féléves oktatás (480 óra, 120 kredit) az abszolutórium megszerzése után szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul. A szakdolgozat sikeres megvédése és három minőségügyi tárgyból tett eredményes vizsga a Minőségbiztosítási szakmérnök, illetve a Minőségbiztosítási szakember (nem mérnöki oklevéllel rendelkező résztvevők esetén) oklevél megszerzésének a feltétele. Az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser képesítést a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, kétéves munkahelyi gyakorlattal és tapasztalattal, valamint kétéves - a minőségbiztosítás és minőségirányítás területén szerzett - gyakorlattal rendelkező résztvevők kérhetik meg a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele, a szakdolgozat sikeres megvédése, az eredményes záróvizsga és az eredményes EOQ írásbeli és szóbeli vizsga után (ennek követelményeit az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar zeti Bizottság továbbiakban EOQ MNB -határozza meg). A képzés sikeres elvégzése és a regisztrálás után az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser képes a minőségirányítási technikák alkalmazására és a vállalati követelményeknek - bármilyen méretű vállalat esetén - megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetésére, működtetésére és fejlesztésére, alkalmas arra, hogy felelősséget vállaljon a rendszer működtetéséért, a belső audit végrehajtásáért, partner a tanúsítási auditokon.

4 Oldalszám: 4 / 45 Az EOQ TQM menedzser képesítést a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, legalább nyolc év megfelelő gyakorlatot adó, teljes munkaidős munkahelyi tapasztalattal, (ezen belül legalább három év irányítási gyakorlatot szerzett a TQM területét is beleértve -) rendelkező résztvevők kérhetik meg a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele, a szakdolgozat sikeres megvédése, az eredményes záróvizsga és az eredményes EOQ írásbeli és szóbeli vizsga után (ennek követelményeit az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar zeti Bizottság továbbiakban EOQ MNB - határozza meg). A képzés sikeres elvégzése és a regisztrálás után az EOQ TQM menedzser képes: az általános irányítási fogalmakat (alapelveket) alkalmazni speciális esetekben, zárt folyamatkörökben vagy hurokban gondolkodni, az egész szervezetet áttekinteni, az egyént vagy csoportot hatékonyan tanítani az egyeztetett cél elérése érdekében, a vezetőséggel nyitott és építő jellegű párbeszédet folytatni és jól kiegyensúlyozott módon felbecsülni az alkalmazási területet, valamint a tényeket. A Minőségirányítási Kézikönyv szabályozza az EOQ Minőségügyi Megbízott és az EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok működését is (MK 7.3). E tanfolyam célja, hogy a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében, folyamatos fejlesztésében és tanúsíttatásában közreműködő beosztott munkatársak feladatainak ellátásához ismereteket és gyakorlati készségeket nyújtson. A Tanterv (MMEL-22) szerinti EOQ Minőségügyi Megbízott tanfolyam időtartama 120 tanóra, az EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyam időtartama 112 tanóra. A tanfolyamot elvégző hallgatók az Egyetemtől igazolást kapnak arról, hogy a tanfolyamot elvégezték. A vizsgát az EOQ MNB szervezi külön vizsgadíj és regisztrációs díj befizetése mellett. Az EOQ Harmonizált rendszerének előírásai szerint a vizsga írásbeli.

5 Oldalszám: 5 / A képzést rendező szervezet jogállása A Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzést az Óbudai Egyetem BGK AGI szervezésében a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar rendezi és végzi. Az intézmény neve: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Az intézmény rövidített megnevezése: OE BGK, Budapest, VIII. ker. Népszínház utca 8. Az intézmény székhelye: Budapest, Bécsi út 96/b. Telefon/fax.: Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyűlése Az intézmény alapításának éve: Január 1, a jogelőd alapításának éve: január 1, illetve 1969, valamint Az intézmény felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Az intézmény jogállása: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: Felsőfokú oktatás Az intézmény tevékenységi körei: Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenységei: A szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés (854212). A képzés területei: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés. E képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki. Kifutó rendszerben főiskolai képzés. Felsőfokú szakképzés. A közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és ágazati törvényben meghatározott egyéb képzési feladatokban részvétel. Doktori képzés, doktori fokozat kiadás. Alap-, alkalmazott és kísérleti kutatások, fejlesztések, tudományszervezés, technológiai innováció, oktatástámogató és egyéb kutatások. zetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol az oktatás és kutatás ellátásához. Tankönyv- és jegyzetkiadás, taneszköz fejlesztés. Hallgatói részére saját szervezetében biztosít tankönyv- és jegyzet ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi szolgáltatást, elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget. A vonatkozó jogszabályok szerint az alkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végzi. Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

6 Oldalszám: 6 / 45 Az intézmény tevékenységi köreinek TEÁOR szerinti részletes felsorolását az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) tartalmazza, mely kérésre megtekinthető. A Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzés engedélyezése: Az Egyetem BGK a Minőségügyi szakmérnök és a Minőségügyi szakember képzést a jogelőd Főiskolai Tanács által június 29.-én tárgyalt és 1993 október 26.-án elfogadott, majd május 8.-án, szeptember 22.-én és novemberben módosított tanterve alapján végzi. A szakképzés beindításáról október 26.-án a Főiskolai Tanács határozatot hozott. A képzés február óta folyik, keresztféléves kezdéssel. Az oktatási miniszter 8/1999. (II.1.) OM rendelete a műszaki felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről 1. és 2. számú melléklete megfogalmazza a képesítési követelményeket, a 3. sz. melléklet megnevezi az oktatásra jogosult felsőoktatási intézményeket, így a Bánki Donát Műszaki Főiskolát (a BMF BGK jogelődjét) is. A továbbképzési szakot az Oktatási Hivatal től az OH-FHF/455-6/2010 számú határozatában Minőségbiztosítási szakmérnök (mérnöki végzettséggel rendelkező hallgatók számára) és OH-FHF/455-6/2010 határozatában Minőségbiztosítási szakember (nem mérnöki végzettséggel rendelkező hallgatók számára) megnevezésekkel engedélyezte. A felsorolt határozatok, rendelkezések másolatai az intézeti titkárságon találhatók Fogalmak és fogalom-meghatározások Az MSZ EN ISO 9000:2005 és az MSZ EN ISO/IEC szabványok fogalom meghatározásain túl a kézikönyvben található fogalmak a következők: Személyek minősítése Egy személynek olyan képzési és oktatási rendszere, amely a személyt alkalmassá teszi arra, hogy bebizonyítsa illetékessége és képessége megfelelő szintjét, például vizsga sikeres letételével. Személyek regisztrálása Harmadik fél (un. Regisztráló szervezet) tevékenysége, amely igazolja, hogy a személy bebizonyította vizsga sikeres letételével illetékességének és képzettségének megfelelő követelményszintjét, valamint harmadik fél a személyt regisztrálja ennek alapján. A regisztrálási jegyzék mindenki számára kérés esetén rendelkezésre áll. A személy tanúsítása esetén tanúsítványt kap. Sok esetben a tanúsítást és regisztrálást együttesen végzik. Testület (Szervezet) elismerése Harmadik fél tevékenysége, amely igazolja, hogy a testület (szervezet) az audit alapján bebizonyította azt, hogy illetékessége (alkalmassága) megfelel az előírt követelményeknek. Megjegyzés: Ez a fogalom vonatkozik egy képzés (tanfolyam) szervezését végző testületre (szervezetre) is. Megfelelőség tanúsítás Egy független fél tevékenysége, mely azt igazolja, hogy ésszerű megalapozottsággal (pl. sikeres felülvizsgálat alapján) elvárható, hogy a szabályszerűen azonosított szolgáltatás megfelel a vonatkozó szabványnak vagy más normatív dokumentumnak.

7 Oldalszám: 7 / SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 2.1. A képzést rendező szervezet felépítése és irányítási rendszere A szervezeti felépítés a honlapon az Óbudai Egyetem Alapító Okirat 1. sz. melléklete ( /2009/OKM). A Minőségirányítás szervezeti felépítése csatlakozik az Óbudai Egyetem ISO 9001 szerint tanúsított Minőségirányítási rendszeréhez A OE BGK Szervezeti felépítése A Minőségbiztosítási Szakmérnök és a Minőségbiztosítási Szakember képzés oktatása projektmenedzsment formában történik. A projekt feladata az alapvető cél megvalósítása, azaz Európai Szakember-harmonizáció követelményeit kielégítő tematika és az ahhoz kapcsolódó tantárgyak ismeretanyagának átadása, illetve annak megszervezése. A projekt az OE BGK AGI posztgraduális képzésén belül működik. Vezetője az Irányító Testület, megvalósítója az Oktatási csoport. Az Irányító Testület (a képzésvezető javaslatát is figyelembe véve) a tantárgyak ismeretanyagának birtokában a legmegfelelőbb oktatót választja ki és kéri fel. Az oktatót először a saját Intézetből kéri fel. Ha a tárgy oktatására alkalmas oktató az Intézetben nem található, akkor társintézetekből, illetve külső oktatási vagy oktatást is folytató tanácsadó testületből kéri fel. A folyamatábrán a nyíl ( ) jelzi a megfelelő oktató kiválasztását. A visszacsatoló nyíl hiányzik, ha az oktató nem felel meg vagy a felkérésre nemleges választ ad.

8 Oldalszám: 8 / Az oktatás szervezeti felépítése Egyetem m BGK Dékán Gépgyártástechn. Intézetigazgató h. Szakirányú továbbképzés Alapképzés Oktatási folyamat Irányító Testület ELNÖK Tagok Oktatási csoport KÉPZÉS VEZETŐ Oktatás szervező Titkár Oktató A Tantárgy 1 Oktató B Tantárgy 2 Oktató C.. Oktató N Tantárgy 3 Tantárgy 4 Tantárgy 5 Intézet I Intézet II Intézet n.. Karok Felsőoktatási Intézmények Q Tanácsadó Irodák Tantárgy X

9 Oldalszám: 9 / Az oktatás minőségszabályozása Hallgatói elvárások KÉPZÉS Hallgatói megelégedettség Hallgatói megelégedettsé mérése Hibajavító korrekció Társadalmi elvárások Követelményrendszer munkaerőpiac igényei szakember akkreditáció EOQ szakember harmonizáció Tanterv Eurokonform tematika Eszközrendszer Szakképzett oktatók MUNKAHELY MÉRÉSE Megfelelés a munkahely igényeinek szakember alkalmassága tananyag alkalmazható sága Oktatási folyamat TÁRSADALOM MÉRÉSE Megfelelés a társadalom igényeinek Az oktatás minőségszabályozása az Egyetem minőségszabályozásával összhangban - annak érdekében, hogy mindkét vevőkör (társadalom, hallgató) igényei figyelembe vehetők legyenek kétkörös szabályozási rendszert alkalmaz. Az első szabályozási kör alapjele (igények): az Európai Szakember-harmonizáció követelményrendszere, a szakember akkreditáció előírásai, a gazdaság (munkahely) és társadalom elvárásai, A vevői megelégedettség mérése a munkahely (szakember és tananyag alkalmazhatósága), illetve a társadalom (gazdaság) igényeinek teljesülésére vonatkozik. A második szabályozási kör bemenő jele a hallgatói elvárásokat veszi figyelembe (oktatás technikai minősége, infrastuktúra, technikai eszközök, tananyaggal kapcsolatos elvárások, stb.). A módosított jellemzők mindkét esetben a tanterv, tananyag, illetve az oktatási folyamat minőségének korrekciójára vonatkoznak.

10 Oldalszám: 10 / ALAPELV NYILATKOZAT 3.1. A képzést rendező szervezet minőségpolitikája Az OE BGK Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet (továbbiakban AGI) Minőségbiztosítási Szakmérnök és Minőségbiztosítási Szakember képzés, valamint az EOQ Minőségügyi Megbízott és EOQ Minőségügyi Asszisztens képzés alapvető célja és minőségpolitikája a Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvében megfogalmazott Alapelv nyilatkozat (3. fejezet) Küldetés nyilatkozat (3.1) és Minőségpolitika (3.2) fejezeteiben megfogalmazottakon túl az EOQ szakember regisztráció követelményeit kielégítő tananyaggal, a képzés minőségi színvonalának megtervezésével, folyamatos fejlesztésével, a személyzettanúsítással rendelkező partnerek (EOQ-MNB, MSZT, NAT, MAB) iránti bizalom elnyerésével biztosítani végzett hallgatóink EOQ szakember regisztrációját, személyzet-tanúsítását és így hozzájárulni vállalataink nemzetközi versenyképességének javításához. Az OE BGK AGI a Minőségbiztosítási Szakmérnök és a Minőségbiztosítási Szakember képzés, valamint az EOQ Minőségügyi Megbízott és EOQ Minőségügyi Asszisztens képzés szolgáltatását a gazdaság minden ágazata számára kínálja és célja, hogy a végzett szakemberek a képzés korszerű, a legújabb ismeretekre épülő elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek legyenek a vállalati minőségügy, de elsősorban a termék-előállítás (minőségfejlesztés, minőségtervezés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás, ellenőrzés) területén használni, valamint a minőségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében a vállalati minőségügyi rendszert üzemeltetni és vezetni. A képzés nonprofit elveket követ, a tananyag és az oktatás minőségének folyamatos javításával a partneri (hallgatói) bizalom elnyerését, erősítését kívánja szolgálni. A minőségpolitika érvényesítése érdekében a képzés olyan EOQ szakember regisztrációs követelményrendszert kielégítő tananyagra épülő oktatási rendszert működtet, amely lehetővé teszi az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser, az EOQ TQM menedzser, valamint az EOQ Minőségügyi Megbízott és EOQ Minőségügyi Asszisztens tanúsításra történő felterjesztést, olyan minősítő és beszámoltató rendszert működtet, amely egyrészt kielégíti a Magyar Felsőoktatási Törvényben szabályozott, minőségügyi szakirányú továbbképzési szakra előírt, az oklevél megszerzésének feltételeit tartalmazó követelményeket (a Minőségbiztosítási Szakmérnök és a Minőségbiztosítási Szakember képzés esetében), de egyben eleget tesz az EOQ minősítési rendszerének is és ezzel lehetővé teszi a szakember regisztrációra való felterjesztést. Belső és külső munkatársait úgy választja meg, hogy - képzettségük, személyes alkalmasságuk, a minőség iránti elkötelezettségük, a szakmaspecifikus ismeretek iránti fogékonyságuk és rugalmasságuk által - biztosított és tervezhető legyen az oktatás szakmai és minőségi színvonala, valamint munkájukkal biztosítsák, hogy a személyzet tanúsításért folyamodó végzett hallgató felkészültsége a gazdaság elvárásainak is megfelelő legyen. A fenti kitűzéseket a Kar legfelsőbb vezetése magáénak tekinti és elvárja, hogy a képzésben közvetlenül vagy közvetve részt vevő minden munkatárs támogatja.

11 Oldalszám: 11 / Minőségpolitikai célok A minőségpolitika megvalósítása érdekében az alábbi célkitűzéseket valósítjuk meg: Az alapvető tananyag és követelményszint kialakításában az EOQ szakember-regisztráció követelmény rendszerét is figyelembe vesszük. Egyik hazai, illetve külföldi minőségügyi iskola" követésében sem kötelezzük el magunkat, de azok korszerű és magas szintű elemeit a rendelkezésre álló óraszám lehetőségeit kihasználva beépítjük. A tantárgyak tematikáját a hozzá tartozó segédletekkel és gyakorlatokkal együtt, a legkiválóbb szakemberekkel konzultálva önállóan állítjuk össze, és önállóan fejlesztjük tovább. A tananyagot folyamatosan javítjuk és fejlesztjük. A TQM elveket figyelembe véve a feladatok, esettanulmányok rugalmasan illeszkednek a hallgatóság munkahelyi, napi problémáihoz. A képzésünket hallgatóink számára elérhető áron biztosítjuk. A nonprofit elvet maradványérdekeltségű konstrukcióban valósítjuk meg. A maradványt a képzés minőségügyi kiskönyvtárának és a CAQ számítástechnikai eszközök fejlesztésére, valamint az oktatók hazai és külföldi tanfolyami látogatásaira, szakmai továbbképzésükre fordítjuk. A partner bizalmának elnyerését kizárólag a kiemelkedő szakmai színvonallal, a tananyag használhatóságával, a gazdaság elvárásaihoz alkalmazkodva kívánjuk fokozni. Sem az oktatási anyag, sem a beszámoltatási rendszer színvonalának csökkentésével - a népszerűség ily módon történő növelésével - a képzést nem tesszük profitorientálttá. A kialakított CAQ oktatására alkalmas számítógépes laboratórium fejlesztését folytatjuk. A képzés tematikájába a meglévő és későbbi (pályázatok útján elnyert) szoftverek gyakorlati használatát beépítjük. Az oktatási segédletek folyamatos fejlesztését megvalósítjuk. Az oktatási segédletek elektronikus feldolgozása folyamatosan történik, kialakítjuk és szabályozzuk a hozzáférést. Elősegítjük az Egyetemen működő MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszer és a szakmérnök és szakember képzés minőségirányítási rendszerének harmonikus illeszkedését. Az integrált irányítási rendszerek, a Six szigma filozófia, BSC, Lean-menedzsment, stb. nagyobb óraszámban kerülnek oktatásra. A képzés vezetésének felügyelete mellett az új, korszerű ismereteket folyamatosan beépítjük a megfelelő tantárgyak tematikájába. Az Egyetem Minőségirányítási Kéziköny 3.2 Minőségpolitika c. fejezetében foglalt célok megvalósítását a képzés elősegíti. Az önértékelés folyamatát megtervezi és alkalmazza a képzés területére. A képzés honlapját tovább fejlesztjük, kiegészítjük egy elektronikus tanuló- és konzultációs egységgel. Javítjuk a képzés marketing tevékenységének hatékonyságát különös tekintettel a középfokú tanfolyamra.

12 Oldalszám: 12 / RENDSZER 4.1. A minőségirányítási rendszer érvényességi területe Jelen szabályozás az Egyetem minőségirányítási rendszerén belül, azzal összhangban az ÓE BGK AGI által szervezett Minőségbiztosítási Szakmérnök, illetve Minőségbiztosítási Szakember oklevelet adó képzés, illetve az EOQ Minőségügyi Megbízott és az EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok területére terjed ki Általános követelmények A minőségirányítási rendszer az Egyetem irányítási rendszerének szerves része. Alkalmazza az érvényes egyetemi szabályozásokat, a folyamatok és azok folyamatos fejlesztése, az eredmények értékelése és a visszacsatolás a célkitűzések megvalósítását segítik elő az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvének 9. Folyamatok kapcsolódása szerint A dokumentálás követelményei A képzés dokumentálási eljárása Célkitűzés A minőségirányítási rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében kellő mennyiségű, ellenőrzött és jóváhagyott dokumentáció kell, hogy rendelkezésre álljon. A szükséges dokumentáció mindenkor érvényes példányai rendelkezésre álljanak. A dokumentumokon végrehajtott változásokat vagy módosításokat a felelős vezesse át. Az érvénytelen dokumentumokat hatályon kívül helyezzék. A módosításokról minden érdekelt értesüljön. A dokumentumok megőrzési ideje a törvényben előírt legyen. Vonatkozási terület A szabályozás a Minőségirányítási Kézikönyv és a hozzá kapcsolódó - hivatkozott - mellékletek, minőségügyi dokumentumok, minőségügyi feljegyzések használatára, valamint a képzéssel kapcsolatos iratanyag kezelésére, megőrzésére vonatkozik az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvében szabályozottakkal összhangban. Illetékesség A felelősségeket a MMEL-14 melléklet tartalmazza. A szabályozás betartását az oktatásszervező ellenőrzi. Folyamat Az OE BGK a dokumentumok kezelésére, szabályozására alkalmas rendszert működtet. A képzéssel kapcsolatos belső dokumentumok és minőségfeljegyzések jegyzéke az illetékesség leírásával az MMEL-14 mellékletben található. Adatvédelem: valamennyi munkatárs felelős az általa megismert információ megőrzéséért. Hivatkozások MMEL-14 Belső dokumentumok és minőségügyi feljegyzések kezelése.

13 Oldalszám: 13 / A Minőségirányítási Kézikönyv kiadása és módosítása Célkitűzés A Minőségirányítási Kézikönyv kiadásának célja, hogy az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvében megfogalmazottak mellett alapvető információt nyújtson a rendező szervezet iránti bizalom elnyerése érdekében, a Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzésben (valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens képzésben) részt vevő oktatókat és munkatársakat ellássa a munkájukhoz szükséges útmutatásokkal, rögzítse azokat az információkat, melyek a külső minősítő szervezetek (EOQ MNB) általi értékeléshez szükségesek Ezt a Minőségirányítási Kézikönyvet az OE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara adja ki. A Minőségirányítási Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv) leírja az OE BGK Minőségbiztosítási Szakmérnök és Minőségbiztosítási Szakember képzésének (valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens tanfolyamainak) minőségirányítási rendszerét. A Kézikönyv a minőségirányítási rendszer alapdokumentuma, amely rögzíti a képzés minőségirányítási rendszerének működését, a felelős személyek feladatát, hatáskörét és felelősségét, a minőségügyi oktatás tematikáját, a képzés ellenőrzésének, folyamatos fejlesztésének lehetőségét. A képzést irányító, abban részt vevő minden személy köteles a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységét a Minőségirányítási Kézikönyvben leírtak alapján végezni. Vonatkozási terület E rendszert használja fel az OE BGK a Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzés (valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok) hallgatóinak oktatásához, a képzés hatékonyságának vizsgálatához és a szakember regisztrálás követelményeinek teljesítéséhez az Egyetem minőségirányítási rendszerén belül. Illetékesség A Kézikönyv elkészítése, módosítása, elrendelése, hozzáférése, használata csak a szabályozásban előírt módon történhet az arra illetékes személyek által. A Minőségirányítási Kézikönyv felépítése A Kézikönyv első lapja tartalmazza a Kézikönyv megnevezését, a kiadás sorszámát, módosítás esetén a módosítás sorszámát, a hatályba lépés időpontját, az alkalmazást elrendelő személy nevét, beosztását. A Kézikönyv fejezeteinek számozása folyamatos, követi az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyv fő fejezeteinek számozását, jelölésük: MK - fejezetszám. Az egyes fejezetek az egyetemi szabályozáshoz az EOQ MNB előírásainak és a regisztrálási követelményeinek megfelelő előírásokat tartalmazzák. A Kézikönyvet a mellékletek egészítik ki, (jelölésük MMEL sorszám) melyek számozása folyamatos.

14 Oldalszám: 14 / 45 A Minőségirányítási Kézikönyv kiadása és elosztása A Kézikönyvet elkészíti az oktatás szervező, (egyes fejezeteket a képzés vezető), ellenőrzi a képzés vezetője, (egyes fejezeteket az oktatás szervező), jóváhagyja a () intézetigazgató helyettese. A Kézikönyv alkalmazását elrendeli az OE BGK dékánja. A Kézikönyv használatára jogosult személyeket az OE BGK AGI ( ) intézetigazgató helyettese jelöli ki. A Kézikönyv használatára jogosultak jegyzéke: A képzésben részt vevő minden munkatárs feladata és felelőssége a Kézikönyv ismerete és alkalmazása a saját munkaterületén. A példány sorszáma A jogosult (beosztása) 0. Az OE BGK AGI Intézetigazgató helyettes ( Szakcs.) 1. Az OE BGK dékánja 2. Az Irányító Testület elnöke 3. Az Irányító Testület tagja, az OE BGK oktatási dékánhelyettese 4. Az Irányító Testület tagja, EOQ MNB képviselője 5. Az Irányító Testület tagja, az iparágak, egyesületek képviselője 6. Az Irányító Testület tagja, a gazdasági kamarák képviselője 7. Az Irányító Testület tagja, a felsőoktatás képviselője 8. A képzés vezetője 9. A képzés oktatás szervezője 10. A képzés titkára (munkatársak példánya a képzés titkárságán hozzáférhető) 11. Tanúsító és regisztráló szervezet 12. Auditorok 13. Az Egyetem Minőségellenőrzési Bizottság képviselője A Minőségirányítási Kézikönyv módosítása, a változtatás és módosítás ellenőrzése Az egyetemi Minőségirányítási Kézikönyv Dokumentumok kezelése előírásain túl: Az OE BGK a Kézikönyvet, valamint annak minden módosítását és kiadását bemutatja a tanúsító és regisztráló szervezetnek (EOQ MNB) jóváhagyás céljából. A Kézikönyv minden módosítását és kiadását az OE BGK dékánja a kiadás előtt jóváhagyja, erről jegyzőkönyv készül. Jelen Kézikönyvben a változtatások, módosítások elkészítéséért és az engedélyeztetésért felelős a képzés megbízott vezetője. A módosított dokumentumnak a számítógépes hálózatra történő felvitelével párhuzamosan az érvénytelenné vált dokumentum bevonása, érvénytelenítése megtörténik az érvényét vesztett fájl archiválásával. Hivatkozások MD-01 MK A Kézikönyv hozzáférési jegyzéke A képzés dokumentálási eljárása

15 Oldalszám: 15 / A képzést rendező szervezet által kiadott bizonyítványok kezelésének rendje Célkitűzés A képzést rendező szervezet rendelkezzen a bizonyítványok kezelésére, kiadására, érvénytelenítésére vonatkozó eljárással. Illetékesség A bizonyítványok kezelése, a kapcsolódó bizonylatok irattározása, megőrzése egyetemi feladat és jog (OE Minőségirányítási Kézikönyv 4.3. A dokumentálás követelményei és OE SZMSZ). A Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzésre kötelező az egyetemi szabályozás. A a feladatköréhez kapcsolódó dokumentumok másolati példányait őrzi meg. Folyamat Az Egyetem dokumentált eljárással rendelkezik a kiadott bizonyítványok kezelésének rendjéről, ezen belül a bizonyítványok kiadására és érvénytelenítésére vonatkozóan is A képzés dokumentumainak tárolási helye és megőrzése. A dokumentumok tárolása az alábbiak szerint történik: 1. A képzés intézeti irattára (116. Szoba) Működési napló (teljesítés időpontja, leadott tananyag) Igazolásra jogosult: képzésvezető Teljesítés igazolása: intézetigazgató helyettes Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Jelenléti ív Igazolásra jogosult: a tantárgy óraadója Ellenőriz: képzésvezető Megőrzés: az EOQ felterjesztés időpontja. Vizsgalap jelentés másolata, NEPTUN rendszerben rögzítés (tanfolyamra nem vonatkozik) Igazolásra jogosult: a tantárgy előadója, vizsgáztató, NEPTUN felelős Megőrzés: a Záróvizsga időpontja, Egyetemi szabályozás szerint Szakdolgozat kiírások (tanfolyamra nem vonatkozik) Aláíró: AGI intézetigazgató Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Szakdolgozat bírálatok (tanfolyamra nem vonatkozik) Elfogadás, korrekciók: AGI intézetigazgató, Záróvizsga Bizottság elnöke Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Szakdolgozatok példányai (tanfolyamra nem vonatkozik) Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Hallgatók valamennyi személyi és tanulmányi dokumentum anyaga Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint, különös tekintettel a bizalmas ügykezelésre és dokumentumtárolásra 2. Tanulmányi osztály (fsz.7. szoba) (tanfolyamra nem vonatkozik) Leckekönyv Megőrzés: a hallgatói státus befejezéséig, központi szabályozás szerint. Felelős: a képzés tanulmányi előadója Vizsgalap: NEPTUN hálózat Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint

16 Oldalszám: 16 / 45 Felelős: a képzés tanulmányi előadója Leckekönyv fénymásolat (minden félévről) Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: a képzés tanulmányi előadója Felelős: a Tanulmányi Osztály vezetője Záróvizsga jegyzőkönyv Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: a képzés tanulmányi előadója Felelős: a Tanulmányi Osztály vezetője Záróvizsga eredménylap (betétlap) Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: a képzés tanulmányi előadója Felelős: a Tanulmányi Osztály vezetője 3. Kari Hivatal (fsz. 42. Szoba) (tanfolyamra nem vonatkozik) Oklevél mintalap és anyakönyv Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: megbízott előadó Felelős: kari titkár 4.5. A Minőségirányítási Kézikönyv dokumentumai Kód Kiadás Cím MD A Kézikönyv hozzáférési jegyzéke MD Megbízó levél (IT) MD Az Irányító Testület ülések jegyzőkönyvei, dokumentumai MD Oktatók személyi anyagai (bizalmas) MD Működési napló minta MD A vezetőségi ellenőrzés dokumentuma MD Az oktatási anyagok sokszorosításhoz szükséges példányai (összesítő) MD Az igényelt oktatási anyagok listája (minta) MD Oktatási anyagok átadás-átvételi űrlapja MD Terem és oktatástechnikai eszközigény MD Auditterv MD Auditorok megbízása MD Auditlap MD megfelelőségi jelentés MD Intézkedési terv a nem megfelelőség megszűntetésére MD Jelentés az audit eredményeiről MD Utóaudit (ellenőrző audit) jelentés

17 Oldalszám: 17 / VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE 5.1 A képzés Irányító Testülete Célkitűzés Az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvének 5. fejezetében megfogalmazottakon kívül a képzést rendező szerv rendelkezzen olyan pártatlan Irányító Testülettel, mely meghatározza a képzés célkitűzéseit, áttekinti a célkitűzések elérését, figyelemmel kíséri a képzés pénzügyeit, szükség esetén meghatározott feladattal megbízott bizottságot hoz létre, elbírálja a panaszokat. Vonatkozási terület Az Irányító Testület (továbbiakban: Testület) működési területe, hatásköre és felelőssége csak az OE BGK Minőségbiztosítási szakmérnök és Minőségbiztosítási szakember képzésére terjed ki. A szabályozás az Irányító Testület létrehozására, pártatlanságot biztosító működésére, a hatáskörökre és felelősségekre, az ülések rendjére és a Testület feloszlásának módjára vonatkozik. Az Irányító Testület tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. Illetékesség Az Irányító Testület elnökét és tagjait az OE BGK AGI intézetigazgatója kéri fel, majd írásban megbízza a tisztség ellátásával. A megbízólevél tartalmazza a hatásköröket és felelősségeket (MD-02). A Testület munkájában részt vesz a képzés vezetője és az oktatásszervező, akik szavazati jogkörrel nem rendelkeznek. A képzés vezetőjét és az oktatásszervezőt az intézetigazgató nevezi ki, illetve menti fel. A Testület elnöke indokolt esetben javasolhatja a képzés vezetőjének vagy az oktatás szervezőjének felmentését. A felmentésről az intézetigazgató dönt. A képzés titkára az adminisztrációs munkát elvégzi, a dokumentumok kezeléséért felelős. A Testület összetétele: Elnök: az OE AGI intézetigazgató, Tagok:1 fő, a kari vezetés képviselője, 1 fő, az EOQ MNB képviselője, 1 fő, az iparágak, egyesületek képviselője, 1 fő, a gazdasági (társadalmi) kamarák képviselője, 1 fő, a felsőoktatás képviselője, Kari minőségügyi megbízott, valamint a képzés és a Testület közötti kapcsolat tartásával megbízott 2 fő, a képzés vezető és az oktatás szervező (beszámolási, tanácskozási joggal). A Testület tagjait az MMEL-01 melléklet mutatja be. A Testület üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a képzés titkára készít. A Testület és az Oktatási csoport (képzésvezető, oktatásszervező, képzés titkár) hatáskörét és felelősségét az MMEL-02 melléklet tartalmazza. Az Oktatási csoport tagjainak munkaköri leírását az MMEL-03 tartalmazza. Munkaköri leírás készül a tanulmányi és az informatikai feladatokat ellátó munkatársak feladatairól, hatásköréről és felelősségükről.

18 Oldalszám: 18 / 45 A testület megalakulása. A Testület alakuló üléssel kezdi meg munkáját. Az alakuló ülést a Testület elnöke hívja össze, időpontjáról és napirendjéről az érintetteket írásban kell értesíteni. Az alakuló ülésen elfogadják a Testület eljárási szabályzatát. A Testület működése. Start IT elnökének és tagjainak felkérése Elfogadja? STOP! Új Irányító Testület IIh Felkérő levél Megbízások IIh Megbízó levél (MD-02) IT alakuló ülése IT elnök IT tagok Osz Jegyzőkönyv (MD-03) IT működése IT működésének vezetőségi ellenőrzése Tanszékvezetői döntés Kivizsgálás IT elnök Dé IT tagok IIh Osz Jegyzőkönyv (MD-03) Vezetőségi ellenőrzés dokumentuma (MD-06) Megfelelő? IT továbbműködése Jelmagyarázat: D -döntés, V - végrehajtás, E - együttműködés, T - tájékoztatás felelőse, IIh intézetigazgató helyettes, IT - Irányító Testület, - képzésvezető, Osz -oktatásszervező, - képzés titkára, Dé dékán A Testület évente legalább egyszer ülésezik. A napirendet az elnök állítja össze. Az ülésekről jegyzőkönyv készül (MD-03). A jegyzőkönyvet a képzés titkára vezeti. A Testület rendszeres felügyeletet gyakorol, az auditjelentések alapján a helyesbítő intézkedéseket és azok végrehajtását, eredményességét áttekinti. Szükség esetén az elnök bizottságokat hoz létre meghatározott feladat elvégzésére.

19 Oldalszám: 19 / 45 A Testület felhatalmazza a képzésvezetőt és oktatásszervezőt, hogy távollétében a meghatározott hatáskörön belül a napi feladatok ellátásához szükséges döntéseket meghozza. A panaszok kezelése, elbírálása az elnök határköre, fellebbezés az egyetemi szabályzat szerint. Minden, a Testület működésével kapcsolatos bejelentést a dékán vizsgál ki. Az elnök és a testületi tagok megbízatása visszavonásig tart. A Testület munkájának szüneteltetése, ill. megszűnése. A képzés szünetelése, megszűnése vagy egyéb rendelkezés következtében a Testület a munkáját felfüggeszti vagy feloszlik. A Testület megszüntetését a megbízó kezdeményezheti. A Testület a Kar vezetőjével tájékoztatás céljából kapcsolatot tart fenn. A Testület gazdasági felügyeletet gyakorol, ezért kérésre a képzés gazdasági ügyintézését megtekintheti. Hivatkozások MMEL-01 MMEL-02 MMEL-03 MD-02 MD-03 MD Vezetőségi átvizsgálás Az Irányító Testület bemutatása Az Irányító Testület és az Oktatási Csoport hatásköre és felelőssége Az Oktatási Csoport tagjainak munkaköri leírása Megbízó levél A testületi ülések jegyzőkönyvei Vezetőségi ellenőrzés dokumentuma Az Egyetem ME-01 A vezetőség felelősségi köre című Minőségügyi eljárásban a Vezetőségi átvizsgálás előírásain túl e képzés területén az OE BGK dékánja évente külön dokumentált vezetőségi felülvizsgálatot tart, a minőségügyi célkitűzések elérését áttekinti, kialakítja az elérendő célokat. Az átvizsgálás a képzés minden folyamatára és valamennyi olyan eljárására és tevékenységére vonatkozik, amely a minőségirányítási rendszerre, a képzés minőségére hatást gyakorol. Az átvizsgálás célja a folyamatos javítás. A vezetőségi átvizsgáláson jelen van: a dékán, intézetigazgató, az intézetigazgató helyettes, az IT elnöke, a kari minőségirányítási megbízott, a képzésvezető, a képzésszervező és a képzés titkára. A vezetőség áttekinti: a minőségirányítási rendszer működését, hatékonyságát, a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét, a belső audit eredményeit, az EOQ MNB audit eredményeit, az IT testület véleményeit és javaslatait, a képzés vezető beszámolóját, a nemmegfelelőségeket, a helyesbítő és megelőző tevékenységek hatékonyságát, az adatok elemzésének eredményeit A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készül.

20 Oldalszám: 20 / A képzés feladat-felelősség mátrixa 12. Az OE BGK dékán helyettes 11. OE BGK Kari Hivatal (Irattár) 10. OE BGK Műszaki Osztály 9. OE BGK Gazdasági Igazgatóság 8. OE BGK Tanulmányi Osztály 7. A képzés titkára 6. A képzés oktatás szervezője 5. A képzés vezetője 4. Az Irányító Testület 3. Az Irányító Testület elnöke 2. Az OE BGK intézetigazgató 1. Az OE BGK dékán Megnevezés A Minőségirányítási Kézikönyv elrendelése A Minőségirányítási Kézikönyv hozzáférés szabályozása A Minőségirányítási Kézikönyv jóváhagyása A Minőségirányítási Kézikönyv módosítása A minőségpolitika kialakítása Minőségpolitikai nyilatkozat jóváhagyása Az Irányító Testület Eljárási Szabályzata Munkaköri leírások Oktató személyek kiválasztása Az oktatási tematika kialakításának korszerűsítése Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása A képzés felügyelete Belső audit Időszakos vezetőségi átvizsgálás A képzés vizsgaszabályzata A képzés dokumentálása A panaszok elbírálása A fellebbezés elbírálása A bizonylatok megőrzése, archiválás Költségvetés Gazdasági ügyintézés Szerződéskötés Bizalmas ügykezelés Minőségirányítási Kézikönyv elosztása, hozzáférés 6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról A képzés erőforrásainak biztosítása érdekében az Egyetem szabályozásának megfelelően a képzés vezető minden félév megkezdése előtt költségvetést készít. A költségvetés elkészítésének

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben