MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés EOQ Minőségügyi Megbízott tanfolyam EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyam MINŐSÉGIRÁNYITÁSI 06. számú kiadás Alkalmazását elrendelte Budapest, 2010 május 03. Dr. Horváth Sándor dékán Érvényes: visszavonásig. A Kézikönyv az ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet (a BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Tanszék jogutódja) tulajdona, sem részben, sem egészben nem másolható, nem terjeszthető az ÓE BGK kari dékánjának írásbeli engedélye nélkül.

2 Oldalszám: 2 / 45 Tartalomjegyzék Fejezet Fejezet címe Oldal 1. Ismertető Ismertető a képzésről A képzést rendező szervezet jogállása Fogalmak és fogalom-meghatározások 6 2. Szervezeti felépítés A képzést rendező szervezet felépítése és irányítási rendszere Az OE BGK szervezeti felépítése Az oktatás szervezeti felépítése Az oktatás minőségszabályozása 9 3. Alapelv nyilatkozat A képzést rendező szervezet minőségpolitikája Minőségpolitikai célok Minőségirányítási rendszer A minőségirányítási rendszer érvényességi területe Általános követelmények A dokumentálás követelményei A képzés dokumentálási eljárása A Minőségirányítási Kézikönyv kiadása és módosítása A képzést rendező szervezet által kiadott bizonyítványok kezelésének rendje A képzés dokumentumainak tárolási helye és megőrzése A Minőségirányítási Kézikönyv dokumentumai Vezetőség felelősségi köre A képzés Irányító Testülete Vezetőségi átvizsgálás A képzés feladat-felelősség mátrixa Gazdálkodás az erőforrásokkal Gondoskodás az erőforrásokról A képzés oktatási személyzete A képzést rendező szervezet alvállalkozói Az oktatás tárgyi feltételei A termék előállítása A képzés vizsgaszabályzata A képzés leírása (minőségbiztosítási szakmérnök és minőségbiztosítási 27 szakember képzés) 7.3 EOQ Min.ügyi Megbízott és az EOQ Min.ügyi Asszisztens képző tanf. leírása A szakmérnök/szakember képzés képzés működési rendje A képzés tematikája (minőségbiztosítási szakmérnök és minőségbiztosítási 33 szakember képzés) 7.6 A képzés oktatási anyagai A képzéssel kapcsolatos regisztrációs rendszer Mérés, elemzés és fejlesztés Általános elvek A képzés felügyelete A képzés belső felülvizsgálata (auditja) és időszakos átvizsgálása Külső és belső vevői igények és a megelégedettség mérése A képzéssel kapcsolatos fellebbezési eljárások 43 9 Folyamatok kapcsolódása A mellékletek felsorolása 44

3 Oldalszám: 3 / ISMERTETŐ 1.1. Ismertető a képzésről A Minőségirányítási Kézikönyv, mint a Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzés, valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok működtetésének alapdokumentuma annak érdekében készült, hogy a képzés személyzet-tanúsítási rendje megfeleljen az MSZ EN ISO/IEC szabvány előírásainak és a képzés eleget tegyen az EOQ MNB személyzettanúsítási és regisztrálási rendjének, mely az EOQ Harmonizált Minőségügyi Szakember Tanúsítási és Regisztrálási Rendszerén alapul, a szakmérnök/szakember képzés követelményeit eredményesen teljesítő, felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók megfeleljenek az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser, valamint az EOQ TQM Menedzser képesítés követelményeinek; a középfokú végzettséggel rendelkező, tanfolyamot végzett hallgatók pedig az EOQ Minőségügyi Megbízott, illetve EOQ Minőségügyi Asszisztens képesítés követelményeinek, a képzés minőségirányítási rendszere harmonikusan illeszkedjen az Óbudai Egyetem MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszeréhez. Az Óbudai Egyetem (továbbiakban ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (továbbiakban BGK) tanterve szerinti 4 féléves oktatás (480 óra, 120 kredit) az abszolutórium megszerzése után szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul. A szakdolgozat sikeres megvédése és három minőségügyi tárgyból tett eredményes vizsga a Minőségbiztosítási szakmérnök, illetve a Minőségbiztosítási szakember (nem mérnöki oklevéllel rendelkező résztvevők esetén) oklevél megszerzésének a feltétele. Az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser képesítést a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, kétéves munkahelyi gyakorlattal és tapasztalattal, valamint kétéves - a minőségbiztosítás és minőségirányítás területén szerzett - gyakorlattal rendelkező résztvevők kérhetik meg a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele, a szakdolgozat sikeres megvédése, az eredményes záróvizsga és az eredményes EOQ írásbeli és szóbeli vizsga után (ennek követelményeit az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar zeti Bizottság továbbiakban EOQ MNB -határozza meg). A képzés sikeres elvégzése és a regisztrálás után az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser képes a minőségirányítási technikák alkalmazására és a vállalati követelményeknek - bármilyen méretű vállalat esetén - megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetésére, működtetésére és fejlesztésére, alkalmas arra, hogy felelősséget vállaljon a rendszer működtetéséért, a belső audit végrehajtásáért, partner a tanúsítási auditokon.

4 Oldalszám: 4 / 45 Az EOQ TQM menedzser képesítést a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, legalább nyolc év megfelelő gyakorlatot adó, teljes munkaidős munkahelyi tapasztalattal, (ezen belül legalább három év irányítási gyakorlatot szerzett a TQM területét is beleértve -) rendelkező résztvevők kérhetik meg a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele, a szakdolgozat sikeres megvédése, az eredményes záróvizsga és az eredményes EOQ írásbeli és szóbeli vizsga után (ennek követelményeit az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar zeti Bizottság továbbiakban EOQ MNB - határozza meg). A képzés sikeres elvégzése és a regisztrálás után az EOQ TQM menedzser képes: az általános irányítási fogalmakat (alapelveket) alkalmazni speciális esetekben, zárt folyamatkörökben vagy hurokban gondolkodni, az egész szervezetet áttekinteni, az egyént vagy csoportot hatékonyan tanítani az egyeztetett cél elérése érdekében, a vezetőséggel nyitott és építő jellegű párbeszédet folytatni és jól kiegyensúlyozott módon felbecsülni az alkalmazási területet, valamint a tényeket. A Minőségirányítási Kézikönyv szabályozza az EOQ Minőségügyi Megbízott és az EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok működését is (MK 7.3). E tanfolyam célja, hogy a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében, folyamatos fejlesztésében és tanúsíttatásában közreműködő beosztott munkatársak feladatainak ellátásához ismereteket és gyakorlati készségeket nyújtson. A Tanterv (MMEL-22) szerinti EOQ Minőségügyi Megbízott tanfolyam időtartama 120 tanóra, az EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyam időtartama 112 tanóra. A tanfolyamot elvégző hallgatók az Egyetemtől igazolást kapnak arról, hogy a tanfolyamot elvégezték. A vizsgát az EOQ MNB szervezi külön vizsgadíj és regisztrációs díj befizetése mellett. Az EOQ Harmonizált rendszerének előírásai szerint a vizsga írásbeli.

5 Oldalszám: 5 / A képzést rendező szervezet jogállása A Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzést az Óbudai Egyetem BGK AGI szervezésében a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar rendezi és végzi. Az intézmény neve: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Az intézmény rövidített megnevezése: OE BGK, Budapest, VIII. ker. Népszínház utca 8. Az intézmény székhelye: Budapest, Bécsi út 96/b. Telefon/fax.: Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyűlése Az intézmény alapításának éve: Január 1, a jogelőd alapításának éve: január 1, illetve 1969, valamint Az intézmény felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Az intézmény jogállása: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: Felsőfokú oktatás Az intézmény tevékenységi körei: Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenységei: A szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés (854212). A képzés területei: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés. E képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki. Kifutó rendszerben főiskolai képzés. Felsőfokú szakképzés. A közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és ágazati törvényben meghatározott egyéb képzési feladatokban részvétel. Doktori képzés, doktori fokozat kiadás. Alap-, alkalmazott és kísérleti kutatások, fejlesztések, tudományszervezés, technológiai innováció, oktatástámogató és egyéb kutatások. zetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol az oktatás és kutatás ellátásához. Tankönyv- és jegyzetkiadás, taneszköz fejlesztés. Hallgatói részére saját szervezetében biztosít tankönyv- és jegyzet ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi szolgáltatást, elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget. A vonatkozó jogszabályok szerint az alkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végzi. Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

6 Oldalszám: 6 / 45 Az intézmény tevékenységi köreinek TEÁOR szerinti részletes felsorolását az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) tartalmazza, mely kérésre megtekinthető. A Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzés engedélyezése: Az Egyetem BGK a Minőségügyi szakmérnök és a Minőségügyi szakember képzést a jogelőd Főiskolai Tanács által június 29.-én tárgyalt és 1993 október 26.-án elfogadott, majd május 8.-án, szeptember 22.-én és novemberben módosított tanterve alapján végzi. A szakképzés beindításáról október 26.-án a Főiskolai Tanács határozatot hozott. A képzés február óta folyik, keresztféléves kezdéssel. Az oktatási miniszter 8/1999. (II.1.) OM rendelete a műszaki felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről 1. és 2. számú melléklete megfogalmazza a képesítési követelményeket, a 3. sz. melléklet megnevezi az oktatásra jogosult felsőoktatási intézményeket, így a Bánki Donát Műszaki Főiskolát (a BMF BGK jogelődjét) is. A továbbképzési szakot az Oktatási Hivatal től az OH-FHF/455-6/2010 számú határozatában Minőségbiztosítási szakmérnök (mérnöki végzettséggel rendelkező hallgatók számára) és OH-FHF/455-6/2010 határozatában Minőségbiztosítási szakember (nem mérnöki végzettséggel rendelkező hallgatók számára) megnevezésekkel engedélyezte. A felsorolt határozatok, rendelkezések másolatai az intézeti titkárságon találhatók Fogalmak és fogalom-meghatározások Az MSZ EN ISO 9000:2005 és az MSZ EN ISO/IEC szabványok fogalom meghatározásain túl a kézikönyvben található fogalmak a következők: Személyek minősítése Egy személynek olyan képzési és oktatási rendszere, amely a személyt alkalmassá teszi arra, hogy bebizonyítsa illetékessége és képessége megfelelő szintjét, például vizsga sikeres letételével. Személyek regisztrálása Harmadik fél (un. Regisztráló szervezet) tevékenysége, amely igazolja, hogy a személy bebizonyította vizsga sikeres letételével illetékességének és képzettségének megfelelő követelményszintjét, valamint harmadik fél a személyt regisztrálja ennek alapján. A regisztrálási jegyzék mindenki számára kérés esetén rendelkezésre áll. A személy tanúsítása esetén tanúsítványt kap. Sok esetben a tanúsítást és regisztrálást együttesen végzik. Testület (Szervezet) elismerése Harmadik fél tevékenysége, amely igazolja, hogy a testület (szervezet) az audit alapján bebizonyította azt, hogy illetékessége (alkalmassága) megfelel az előírt követelményeknek. Megjegyzés: Ez a fogalom vonatkozik egy képzés (tanfolyam) szervezését végző testületre (szervezetre) is. Megfelelőség tanúsítás Egy független fél tevékenysége, mely azt igazolja, hogy ésszerű megalapozottsággal (pl. sikeres felülvizsgálat alapján) elvárható, hogy a szabályszerűen azonosított szolgáltatás megfelel a vonatkozó szabványnak vagy más normatív dokumentumnak.

7 Oldalszám: 7 / SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 2.1. A képzést rendező szervezet felépítése és irányítási rendszere A szervezeti felépítés a honlapon az Óbudai Egyetem Alapító Okirat 1. sz. melléklete ( /2009/OKM). A Minőségirányítás szervezeti felépítése csatlakozik az Óbudai Egyetem ISO 9001 szerint tanúsított Minőségirányítási rendszeréhez A OE BGK Szervezeti felépítése A Minőségbiztosítási Szakmérnök és a Minőségbiztosítási Szakember képzés oktatása projektmenedzsment formában történik. A projekt feladata az alapvető cél megvalósítása, azaz Európai Szakember-harmonizáció követelményeit kielégítő tematika és az ahhoz kapcsolódó tantárgyak ismeretanyagának átadása, illetve annak megszervezése. A projekt az OE BGK AGI posztgraduális képzésén belül működik. Vezetője az Irányító Testület, megvalósítója az Oktatási csoport. Az Irányító Testület (a képzésvezető javaslatát is figyelembe véve) a tantárgyak ismeretanyagának birtokában a legmegfelelőbb oktatót választja ki és kéri fel. Az oktatót először a saját Intézetből kéri fel. Ha a tárgy oktatására alkalmas oktató az Intézetben nem található, akkor társintézetekből, illetve külső oktatási vagy oktatást is folytató tanácsadó testületből kéri fel. A folyamatábrán a nyíl ( ) jelzi a megfelelő oktató kiválasztását. A visszacsatoló nyíl hiányzik, ha az oktató nem felel meg vagy a felkérésre nemleges választ ad.

8 Oldalszám: 8 / Az oktatás szervezeti felépítése Egyetem m BGK Dékán Gépgyártástechn. Intézetigazgató h. Szakirányú továbbképzés Alapképzés Oktatási folyamat Irányító Testület ELNÖK Tagok Oktatási csoport KÉPZÉS VEZETŐ Oktatás szervező Titkár Oktató A Tantárgy 1 Oktató B Tantárgy 2 Oktató C.. Oktató N Tantárgy 3 Tantárgy 4 Tantárgy 5 Intézet I Intézet II Intézet n.. Karok Felsőoktatási Intézmények Q Tanácsadó Irodák Tantárgy X

9 Oldalszám: 9 / Az oktatás minőségszabályozása Hallgatói elvárások KÉPZÉS Hallgatói megelégedettség Hallgatói megelégedettsé mérése Hibajavító korrekció Társadalmi elvárások Követelményrendszer munkaerőpiac igényei szakember akkreditáció EOQ szakember harmonizáció Tanterv Eurokonform tematika Eszközrendszer Szakképzett oktatók MUNKAHELY MÉRÉSE Megfelelés a munkahely igényeinek szakember alkalmassága tananyag alkalmazható sága Oktatási folyamat TÁRSADALOM MÉRÉSE Megfelelés a társadalom igényeinek Az oktatás minőségszabályozása az Egyetem minőségszabályozásával összhangban - annak érdekében, hogy mindkét vevőkör (társadalom, hallgató) igényei figyelembe vehetők legyenek kétkörös szabályozási rendszert alkalmaz. Az első szabályozási kör alapjele (igények): az Európai Szakember-harmonizáció követelményrendszere, a szakember akkreditáció előírásai, a gazdaság (munkahely) és társadalom elvárásai, A vevői megelégedettség mérése a munkahely (szakember és tananyag alkalmazhatósága), illetve a társadalom (gazdaság) igényeinek teljesülésére vonatkozik. A második szabályozási kör bemenő jele a hallgatói elvárásokat veszi figyelembe (oktatás technikai minősége, infrastuktúra, technikai eszközök, tananyaggal kapcsolatos elvárások, stb.). A módosított jellemzők mindkét esetben a tanterv, tananyag, illetve az oktatási folyamat minőségének korrekciójára vonatkoznak.

10 Oldalszám: 10 / ALAPELV NYILATKOZAT 3.1. A képzést rendező szervezet minőségpolitikája Az OE BGK Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet (továbbiakban AGI) Minőségbiztosítási Szakmérnök és Minőségbiztosítási Szakember képzés, valamint az EOQ Minőségügyi Megbízott és EOQ Minőségügyi Asszisztens képzés alapvető célja és minőségpolitikája a Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvében megfogalmazott Alapelv nyilatkozat (3. fejezet) Küldetés nyilatkozat (3.1) és Minőségpolitika (3.2) fejezeteiben megfogalmazottakon túl az EOQ szakember regisztráció követelményeit kielégítő tananyaggal, a képzés minőségi színvonalának megtervezésével, folyamatos fejlesztésével, a személyzettanúsítással rendelkező partnerek (EOQ-MNB, MSZT, NAT, MAB) iránti bizalom elnyerésével biztosítani végzett hallgatóink EOQ szakember regisztrációját, személyzet-tanúsítását és így hozzájárulni vállalataink nemzetközi versenyképességének javításához. Az OE BGK AGI a Minőségbiztosítási Szakmérnök és a Minőségbiztosítási Szakember képzés, valamint az EOQ Minőségügyi Megbízott és EOQ Minőségügyi Asszisztens képzés szolgáltatását a gazdaság minden ágazata számára kínálja és célja, hogy a végzett szakemberek a képzés korszerű, a legújabb ismeretekre épülő elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek legyenek a vállalati minőségügy, de elsősorban a termék-előállítás (minőségfejlesztés, minőségtervezés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás, ellenőrzés) területén használni, valamint a minőségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében a vállalati minőségügyi rendszert üzemeltetni és vezetni. A képzés nonprofit elveket követ, a tananyag és az oktatás minőségének folyamatos javításával a partneri (hallgatói) bizalom elnyerését, erősítését kívánja szolgálni. A minőségpolitika érvényesítése érdekében a képzés olyan EOQ szakember regisztrációs követelményrendszert kielégítő tananyagra épülő oktatási rendszert működtet, amely lehetővé teszi az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser, az EOQ TQM menedzser, valamint az EOQ Minőségügyi Megbízott és EOQ Minőségügyi Asszisztens tanúsításra történő felterjesztést, olyan minősítő és beszámoltató rendszert működtet, amely egyrészt kielégíti a Magyar Felsőoktatási Törvényben szabályozott, minőségügyi szakirányú továbbképzési szakra előírt, az oklevél megszerzésének feltételeit tartalmazó követelményeket (a Minőségbiztosítási Szakmérnök és a Minőségbiztosítási Szakember képzés esetében), de egyben eleget tesz az EOQ minősítési rendszerének is és ezzel lehetővé teszi a szakember regisztrációra való felterjesztést. Belső és külső munkatársait úgy választja meg, hogy - képzettségük, személyes alkalmasságuk, a minőség iránti elkötelezettségük, a szakmaspecifikus ismeretek iránti fogékonyságuk és rugalmasságuk által - biztosított és tervezhető legyen az oktatás szakmai és minőségi színvonala, valamint munkájukkal biztosítsák, hogy a személyzet tanúsításért folyamodó végzett hallgató felkészültsége a gazdaság elvárásainak is megfelelő legyen. A fenti kitűzéseket a Kar legfelsőbb vezetése magáénak tekinti és elvárja, hogy a képzésben közvetlenül vagy közvetve részt vevő minden munkatárs támogatja.

11 Oldalszám: 11 / Minőségpolitikai célok A minőségpolitika megvalósítása érdekében az alábbi célkitűzéseket valósítjuk meg: Az alapvető tananyag és követelményszint kialakításában az EOQ szakember-regisztráció követelmény rendszerét is figyelembe vesszük. Egyik hazai, illetve külföldi minőségügyi iskola" követésében sem kötelezzük el magunkat, de azok korszerű és magas szintű elemeit a rendelkezésre álló óraszám lehetőségeit kihasználva beépítjük. A tantárgyak tematikáját a hozzá tartozó segédletekkel és gyakorlatokkal együtt, a legkiválóbb szakemberekkel konzultálva önállóan állítjuk össze, és önállóan fejlesztjük tovább. A tananyagot folyamatosan javítjuk és fejlesztjük. A TQM elveket figyelembe véve a feladatok, esettanulmányok rugalmasan illeszkednek a hallgatóság munkahelyi, napi problémáihoz. A képzésünket hallgatóink számára elérhető áron biztosítjuk. A nonprofit elvet maradványérdekeltségű konstrukcióban valósítjuk meg. A maradványt a képzés minőségügyi kiskönyvtárának és a CAQ számítástechnikai eszközök fejlesztésére, valamint az oktatók hazai és külföldi tanfolyami látogatásaira, szakmai továbbképzésükre fordítjuk. A partner bizalmának elnyerését kizárólag a kiemelkedő szakmai színvonallal, a tananyag használhatóságával, a gazdaság elvárásaihoz alkalmazkodva kívánjuk fokozni. Sem az oktatási anyag, sem a beszámoltatási rendszer színvonalának csökkentésével - a népszerűség ily módon történő növelésével - a képzést nem tesszük profitorientálttá. A kialakított CAQ oktatására alkalmas számítógépes laboratórium fejlesztését folytatjuk. A képzés tematikájába a meglévő és későbbi (pályázatok útján elnyert) szoftverek gyakorlati használatát beépítjük. Az oktatási segédletek folyamatos fejlesztését megvalósítjuk. Az oktatási segédletek elektronikus feldolgozása folyamatosan történik, kialakítjuk és szabályozzuk a hozzáférést. Elősegítjük az Egyetemen működő MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszer és a szakmérnök és szakember képzés minőségirányítási rendszerének harmonikus illeszkedését. Az integrált irányítási rendszerek, a Six szigma filozófia, BSC, Lean-menedzsment, stb. nagyobb óraszámban kerülnek oktatásra. A képzés vezetésének felügyelete mellett az új, korszerű ismereteket folyamatosan beépítjük a megfelelő tantárgyak tematikájába. Az Egyetem Minőségirányítási Kéziköny 3.2 Minőségpolitika c. fejezetében foglalt célok megvalósítását a képzés elősegíti. Az önértékelés folyamatát megtervezi és alkalmazza a képzés területére. A képzés honlapját tovább fejlesztjük, kiegészítjük egy elektronikus tanuló- és konzultációs egységgel. Javítjuk a képzés marketing tevékenységének hatékonyságát különös tekintettel a középfokú tanfolyamra.

12 Oldalszám: 12 / RENDSZER 4.1. A minőségirányítási rendszer érvényességi területe Jelen szabályozás az Egyetem minőségirányítási rendszerén belül, azzal összhangban az ÓE BGK AGI által szervezett Minőségbiztosítási Szakmérnök, illetve Minőségbiztosítási Szakember oklevelet adó képzés, illetve az EOQ Minőségügyi Megbízott és az EOQ Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok területére terjed ki Általános követelmények A minőségirányítási rendszer az Egyetem irányítási rendszerének szerves része. Alkalmazza az érvényes egyetemi szabályozásokat, a folyamatok és azok folyamatos fejlesztése, az eredmények értékelése és a visszacsatolás a célkitűzések megvalósítását segítik elő az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvének 9. Folyamatok kapcsolódása szerint A dokumentálás követelményei A képzés dokumentálási eljárása Célkitűzés A minőségirányítási rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében kellő mennyiségű, ellenőrzött és jóváhagyott dokumentáció kell, hogy rendelkezésre álljon. A szükséges dokumentáció mindenkor érvényes példányai rendelkezésre álljanak. A dokumentumokon végrehajtott változásokat vagy módosításokat a felelős vezesse át. Az érvénytelen dokumentumokat hatályon kívül helyezzék. A módosításokról minden érdekelt értesüljön. A dokumentumok megőrzési ideje a törvényben előírt legyen. Vonatkozási terület A szabályozás a Minőségirányítási Kézikönyv és a hozzá kapcsolódó - hivatkozott - mellékletek, minőségügyi dokumentumok, minőségügyi feljegyzések használatára, valamint a képzéssel kapcsolatos iratanyag kezelésére, megőrzésére vonatkozik az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvében szabályozottakkal összhangban. Illetékesség A felelősségeket a MMEL-14 melléklet tartalmazza. A szabályozás betartását az oktatásszervező ellenőrzi. Folyamat Az OE BGK a dokumentumok kezelésére, szabályozására alkalmas rendszert működtet. A képzéssel kapcsolatos belső dokumentumok és minőségfeljegyzések jegyzéke az illetékesség leírásával az MMEL-14 mellékletben található. Adatvédelem: valamennyi munkatárs felelős az általa megismert információ megőrzéséért. Hivatkozások MMEL-14 Belső dokumentumok és minőségügyi feljegyzések kezelése.

13 Oldalszám: 13 / A Minőségirányítási Kézikönyv kiadása és módosítása Célkitűzés A Minőségirányítási Kézikönyv kiadásának célja, hogy az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvében megfogalmazottak mellett alapvető információt nyújtson a rendező szervezet iránti bizalom elnyerése érdekében, a Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzésben (valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens képzésben) részt vevő oktatókat és munkatársakat ellássa a munkájukhoz szükséges útmutatásokkal, rögzítse azokat az információkat, melyek a külső minősítő szervezetek (EOQ MNB) általi értékeléshez szükségesek Ezt a Minőségirányítási Kézikönyvet az OE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara adja ki. A Minőségirányítási Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv) leírja az OE BGK Minőségbiztosítási Szakmérnök és Minőségbiztosítási Szakember képzésének (valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens tanfolyamainak) minőségirányítási rendszerét. A Kézikönyv a minőségirányítási rendszer alapdokumentuma, amely rögzíti a képzés minőségirányítási rendszerének működését, a felelős személyek feladatát, hatáskörét és felelősségét, a minőségügyi oktatás tematikáját, a képzés ellenőrzésének, folyamatos fejlesztésének lehetőségét. A képzést irányító, abban részt vevő minden személy köteles a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységét a Minőségirányítási Kézikönyvben leírtak alapján végezni. Vonatkozási terület E rendszert használja fel az OE BGK a Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzés (valamint a Minőségügyi Megbízott és Minőségügyi Asszisztens tanfolyamok) hallgatóinak oktatásához, a képzés hatékonyságának vizsgálatához és a szakember regisztrálás követelményeinek teljesítéséhez az Egyetem minőségirányítási rendszerén belül. Illetékesség A Kézikönyv elkészítése, módosítása, elrendelése, hozzáférése, használata csak a szabályozásban előírt módon történhet az arra illetékes személyek által. A Minőségirányítási Kézikönyv felépítése A Kézikönyv első lapja tartalmazza a Kézikönyv megnevezését, a kiadás sorszámát, módosítás esetén a módosítás sorszámát, a hatályba lépés időpontját, az alkalmazást elrendelő személy nevét, beosztását. A Kézikönyv fejezeteinek számozása folyamatos, követi az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyv fő fejezeteinek számozását, jelölésük: MK - fejezetszám. Az egyes fejezetek az egyetemi szabályozáshoz az EOQ MNB előírásainak és a regisztrálási követelményeinek megfelelő előírásokat tartalmazzák. A Kézikönyvet a mellékletek egészítik ki, (jelölésük MMEL sorszám) melyek számozása folyamatos.

14 Oldalszám: 14 / 45 A Minőségirányítási Kézikönyv kiadása és elosztása A Kézikönyvet elkészíti az oktatás szervező, (egyes fejezeteket a képzés vezető), ellenőrzi a képzés vezetője, (egyes fejezeteket az oktatás szervező), jóváhagyja a () intézetigazgató helyettese. A Kézikönyv alkalmazását elrendeli az OE BGK dékánja. A Kézikönyv használatára jogosult személyeket az OE BGK AGI ( ) intézetigazgató helyettese jelöli ki. A Kézikönyv használatára jogosultak jegyzéke: A képzésben részt vevő minden munkatárs feladata és felelőssége a Kézikönyv ismerete és alkalmazása a saját munkaterületén. A példány sorszáma A jogosult (beosztása) 0. Az OE BGK AGI Intézetigazgató helyettes ( Szakcs.) 1. Az OE BGK dékánja 2. Az Irányító Testület elnöke 3. Az Irányító Testület tagja, az OE BGK oktatási dékánhelyettese 4. Az Irányító Testület tagja, EOQ MNB képviselője 5. Az Irányító Testület tagja, az iparágak, egyesületek képviselője 6. Az Irányító Testület tagja, a gazdasági kamarák képviselője 7. Az Irányító Testület tagja, a felsőoktatás képviselője 8. A képzés vezetője 9. A képzés oktatás szervezője 10. A képzés titkára (munkatársak példánya a képzés titkárságán hozzáférhető) 11. Tanúsító és regisztráló szervezet 12. Auditorok 13. Az Egyetem Minőségellenőrzési Bizottság képviselője A Minőségirányítási Kézikönyv módosítása, a változtatás és módosítás ellenőrzése Az egyetemi Minőségirányítási Kézikönyv Dokumentumok kezelése előírásain túl: Az OE BGK a Kézikönyvet, valamint annak minden módosítását és kiadását bemutatja a tanúsító és regisztráló szervezetnek (EOQ MNB) jóváhagyás céljából. A Kézikönyv minden módosítását és kiadását az OE BGK dékánja a kiadás előtt jóváhagyja, erről jegyzőkönyv készül. Jelen Kézikönyvben a változtatások, módosítások elkészítéséért és az engedélyeztetésért felelős a képzés megbízott vezetője. A módosított dokumentumnak a számítógépes hálózatra történő felvitelével párhuzamosan az érvénytelenné vált dokumentum bevonása, érvénytelenítése megtörténik az érvényét vesztett fájl archiválásával. Hivatkozások MD-01 MK A Kézikönyv hozzáférési jegyzéke A képzés dokumentálási eljárása

15 Oldalszám: 15 / A képzést rendező szervezet által kiadott bizonyítványok kezelésének rendje Célkitűzés A képzést rendező szervezet rendelkezzen a bizonyítványok kezelésére, kiadására, érvénytelenítésére vonatkozó eljárással. Illetékesség A bizonyítványok kezelése, a kapcsolódó bizonylatok irattározása, megőrzése egyetemi feladat és jog (OE Minőségirányítási Kézikönyv 4.3. A dokumentálás követelményei és OE SZMSZ). A Minőségbiztosítási szakmérnök és a Minőségbiztosítási szakember képzésre kötelező az egyetemi szabályozás. A a feladatköréhez kapcsolódó dokumentumok másolati példányait őrzi meg. Folyamat Az Egyetem dokumentált eljárással rendelkezik a kiadott bizonyítványok kezelésének rendjéről, ezen belül a bizonyítványok kiadására és érvénytelenítésére vonatkozóan is A képzés dokumentumainak tárolási helye és megőrzése. A dokumentumok tárolása az alábbiak szerint történik: 1. A képzés intézeti irattára (116. Szoba) Működési napló (teljesítés időpontja, leadott tananyag) Igazolásra jogosult: képzésvezető Teljesítés igazolása: intézetigazgató helyettes Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Jelenléti ív Igazolásra jogosult: a tantárgy óraadója Ellenőriz: képzésvezető Megőrzés: az EOQ felterjesztés időpontja. Vizsgalap jelentés másolata, NEPTUN rendszerben rögzítés (tanfolyamra nem vonatkozik) Igazolásra jogosult: a tantárgy előadója, vizsgáztató, NEPTUN felelős Megőrzés: a Záróvizsga időpontja, Egyetemi szabályozás szerint Szakdolgozat kiírások (tanfolyamra nem vonatkozik) Aláíró: AGI intézetigazgató Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Szakdolgozat bírálatok (tanfolyamra nem vonatkozik) Elfogadás, korrekciók: AGI intézetigazgató, Záróvizsga Bizottság elnöke Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Szakdolgozatok példányai (tanfolyamra nem vonatkozik) Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint Hallgatók valamennyi személyi és tanulmányi dokumentum anyaga Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint, különös tekintettel a bizalmas ügykezelésre és dokumentumtárolásra 2. Tanulmányi osztály (fsz.7. szoba) (tanfolyamra nem vonatkozik) Leckekönyv Megőrzés: a hallgatói státus befejezéséig, központi szabályozás szerint. Felelős: a képzés tanulmányi előadója Vizsgalap: NEPTUN hálózat Megőrzés: Egyetemi szabályozás szerint

16 Oldalszám: 16 / 45 Felelős: a képzés tanulmányi előadója Leckekönyv fénymásolat (minden félévről) Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: a képzés tanulmányi előadója Felelős: a Tanulmányi Osztály vezetője Záróvizsga jegyzőkönyv Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: a képzés tanulmányi előadója Felelős: a Tanulmányi Osztály vezetője Záróvizsga eredménylap (betétlap) Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: a képzés tanulmányi előadója Felelős: a Tanulmányi Osztály vezetője 3. Kari Hivatal (fsz. 42. Szoba) (tanfolyamra nem vonatkozik) Oklevél mintalap és anyakönyv Megőrzés: nem selejtezhető, örökérvényű Feladat: megbízott előadó Felelős: kari titkár 4.5. A Minőségirányítási Kézikönyv dokumentumai Kód Kiadás Cím MD A Kézikönyv hozzáférési jegyzéke MD Megbízó levél (IT) MD Az Irányító Testület ülések jegyzőkönyvei, dokumentumai MD Oktatók személyi anyagai (bizalmas) MD Működési napló minta MD A vezetőségi ellenőrzés dokumentuma MD Az oktatási anyagok sokszorosításhoz szükséges példányai (összesítő) MD Az igényelt oktatási anyagok listája (minta) MD Oktatási anyagok átadás-átvételi űrlapja MD Terem és oktatástechnikai eszközigény MD Auditterv MD Auditorok megbízása MD Auditlap MD megfelelőségi jelentés MD Intézkedési terv a nem megfelelőség megszűntetésére MD Jelentés az audit eredményeiről MD Utóaudit (ellenőrző audit) jelentés

17 Oldalszám: 17 / VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE 5.1 A képzés Irányító Testülete Célkitűzés Az Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvének 5. fejezetében megfogalmazottakon kívül a képzést rendező szerv rendelkezzen olyan pártatlan Irányító Testülettel, mely meghatározza a képzés célkitűzéseit, áttekinti a célkitűzések elérését, figyelemmel kíséri a képzés pénzügyeit, szükség esetén meghatározott feladattal megbízott bizottságot hoz létre, elbírálja a panaszokat. Vonatkozási terület Az Irányító Testület (továbbiakban: Testület) működési területe, hatásköre és felelőssége csak az OE BGK Minőségbiztosítási szakmérnök és Minőségbiztosítási szakember képzésére terjed ki. A szabályozás az Irányító Testület létrehozására, pártatlanságot biztosító működésére, a hatáskörökre és felelősségekre, az ülések rendjére és a Testület feloszlásának módjára vonatkozik. Az Irányító Testület tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. Illetékesség Az Irányító Testület elnökét és tagjait az OE BGK AGI intézetigazgatója kéri fel, majd írásban megbízza a tisztség ellátásával. A megbízólevél tartalmazza a hatásköröket és felelősségeket (MD-02). A Testület munkájában részt vesz a képzés vezetője és az oktatásszervező, akik szavazati jogkörrel nem rendelkeznek. A képzés vezetőjét és az oktatásszervezőt az intézetigazgató nevezi ki, illetve menti fel. A Testület elnöke indokolt esetben javasolhatja a képzés vezetőjének vagy az oktatás szervezőjének felmentését. A felmentésről az intézetigazgató dönt. A képzés titkára az adminisztrációs munkát elvégzi, a dokumentumok kezeléséért felelős. A Testület összetétele: Elnök: az OE AGI intézetigazgató, Tagok:1 fő, a kari vezetés képviselője, 1 fő, az EOQ MNB képviselője, 1 fő, az iparágak, egyesületek képviselője, 1 fő, a gazdasági (társadalmi) kamarák képviselője, 1 fő, a felsőoktatás képviselője, Kari minőségügyi megbízott, valamint a képzés és a Testület közötti kapcsolat tartásával megbízott 2 fő, a képzés vezető és az oktatás szervező (beszámolási, tanácskozási joggal). A Testület tagjait az MMEL-01 melléklet mutatja be. A Testület üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a képzés titkára készít. A Testület és az Oktatási csoport (képzésvezető, oktatásszervező, képzés titkár) hatáskörét és felelősségét az MMEL-02 melléklet tartalmazza. Az Oktatási csoport tagjainak munkaköri leírását az MMEL-03 tartalmazza. Munkaköri leírás készül a tanulmányi és az informatikai feladatokat ellátó munkatársak feladatairól, hatásköréről és felelősségükről.

18 Oldalszám: 18 / 45 A testület megalakulása. A Testület alakuló üléssel kezdi meg munkáját. Az alakuló ülést a Testület elnöke hívja össze, időpontjáról és napirendjéről az érintetteket írásban kell értesíteni. Az alakuló ülésen elfogadják a Testület eljárási szabályzatát. A Testület működése. Start IT elnökének és tagjainak felkérése Elfogadja? STOP! Új Irányító Testület IIh Felkérő levél Megbízások IIh Megbízó levél (MD-02) IT alakuló ülése IT elnök IT tagok Osz Jegyzőkönyv (MD-03) IT működése IT működésének vezetőségi ellenőrzése Tanszékvezetői döntés Kivizsgálás IT elnök Dé IT tagok IIh Osz Jegyzőkönyv (MD-03) Vezetőségi ellenőrzés dokumentuma (MD-06) Megfelelő? IT továbbműködése Jelmagyarázat: D -döntés, V - végrehajtás, E - együttműködés, T - tájékoztatás felelőse, IIh intézetigazgató helyettes, IT - Irányító Testület, - képzésvezető, Osz -oktatásszervező, - képzés titkára, Dé dékán A Testület évente legalább egyszer ülésezik. A napirendet az elnök állítja össze. Az ülésekről jegyzőkönyv készül (MD-03). A jegyzőkönyvet a képzés titkára vezeti. A Testület rendszeres felügyeletet gyakorol, az auditjelentések alapján a helyesbítő intézkedéseket és azok végrehajtását, eredményességét áttekinti. Szükség esetén az elnök bizottságokat hoz létre meghatározott feladat elvégzésére.

19 Oldalszám: 19 / 45 A Testület felhatalmazza a képzésvezetőt és oktatásszervezőt, hogy távollétében a meghatározott hatáskörön belül a napi feladatok ellátásához szükséges döntéseket meghozza. A panaszok kezelése, elbírálása az elnök határköre, fellebbezés az egyetemi szabályzat szerint. Minden, a Testület működésével kapcsolatos bejelentést a dékán vizsgál ki. Az elnök és a testületi tagok megbízatása visszavonásig tart. A Testület munkájának szüneteltetése, ill. megszűnése. A képzés szünetelése, megszűnése vagy egyéb rendelkezés következtében a Testület a munkáját felfüggeszti vagy feloszlik. A Testület megszüntetését a megbízó kezdeményezheti. A Testület a Kar vezetőjével tájékoztatás céljából kapcsolatot tart fenn. A Testület gazdasági felügyeletet gyakorol, ezért kérésre a képzés gazdasági ügyintézését megtekintheti. Hivatkozások MMEL-01 MMEL-02 MMEL-03 MD-02 MD-03 MD Vezetőségi átvizsgálás Az Irányító Testület bemutatása Az Irányító Testület és az Oktatási Csoport hatásköre és felelőssége Az Oktatási Csoport tagjainak munkaköri leírása Megbízó levél A testületi ülések jegyzőkönyvei Vezetőségi ellenőrzés dokumentuma Az Egyetem ME-01 A vezetőség felelősségi köre című Minőségügyi eljárásban a Vezetőségi átvizsgálás előírásain túl e képzés területén az OE BGK dékánja évente külön dokumentált vezetőségi felülvizsgálatot tart, a minőségügyi célkitűzések elérését áttekinti, kialakítja az elérendő célokat. Az átvizsgálás a képzés minden folyamatára és valamennyi olyan eljárására és tevékenységére vonatkozik, amely a minőségirányítási rendszerre, a képzés minőségére hatást gyakorol. Az átvizsgálás célja a folyamatos javítás. A vezetőségi átvizsgáláson jelen van: a dékán, intézetigazgató, az intézetigazgató helyettes, az IT elnöke, a kari minőségirányítási megbízott, a képzésvezető, a képzésszervező és a képzés titkára. A vezetőség áttekinti: a minőségirányítási rendszer működését, hatékonyságát, a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét, a belső audit eredményeit, az EOQ MNB audit eredményeit, az IT testület véleményeit és javaslatait, a képzés vezető beszámolóját, a nemmegfelelőségeket, a helyesbítő és megelőző tevékenységek hatékonyságát, az adatok elemzésének eredményeit A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készül.

20 Oldalszám: 20 / A képzés feladat-felelősség mátrixa 12. Az OE BGK dékán helyettes 11. OE BGK Kari Hivatal (Irattár) 10. OE BGK Műszaki Osztály 9. OE BGK Gazdasági Igazgatóság 8. OE BGK Tanulmányi Osztály 7. A képzés titkára 6. A képzés oktatás szervezője 5. A képzés vezetője 4. Az Irányító Testület 3. Az Irányító Testület elnöke 2. Az OE BGK intézetigazgató 1. Az OE BGK dékán Megnevezés A Minőségirányítási Kézikönyv elrendelése A Minőségirányítási Kézikönyv hozzáférés szabályozása A Minőségirányítási Kézikönyv jóváhagyása A Minőségirányítási Kézikönyv módosítása A minőségpolitika kialakítása Minőségpolitikai nyilatkozat jóváhagyása Az Irányító Testület Eljárási Szabályzata Munkaköri leírások Oktató személyek kiválasztása Az oktatási tematika kialakításának korszerűsítése Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása A képzés felügyelete Belső audit Időszakos vezetőségi átvizsgálás A képzés vizsgaszabályzata A képzés dokumentálása A panaszok elbírálása A fellebbezés elbírálása A bizonylatok megőrzése, archiválás Költségvetés Gazdasági ügyintézés Szerződéskötés Bizalmas ügykezelés Minőségirányítási Kézikönyv elosztása, hozzáférés 6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról A képzés erőforrásainak biztosítása érdekében az Egyetem szabályozásának megfelelően a képzés vezető minden félév megkezdése előtt költségvetést készít. A költségvetés elkészítésének

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET-

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET- Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 KÉPZÉSI TERV 2008 HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZET- FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ A HRM KFT BEMUTATÁSA... 2 KÉPZÉSI TERV

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

MEGHÍVÓ EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser

MEGHÍVÓ EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010.

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010. Lajstromszám: AL-1017 F.ny.t.sz.: 01-0271-04 OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010. Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során igyekezett a

Részletesebben

Bankmenedzsment / BADI program

Bankmenedzsment / BADI program Bankmenedzsment / BADI program Tanulmányi és vizsgaszabályzat Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 2012. szeptember Nyilvántartási szám: 01-0339-04 TARTALOMJEGYZÉK I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT... 3 Jelentkezés,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

AZ ÓBUBAI EGYETEM KOOPERATÍV KÉPZÉS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUBAI EGYETEM KOOPERATÍV KÉPZÉS SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 5. függelék AZ ÓBUBAI EGYETEM KOOPERATÍV KÉPZÉS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE

NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE 2005. 2 A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokat a 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet értelmében 2004. május 1-jétől a

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben