Családtájékoztatási modell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családtájékoztatási modell"

Átírás

1 Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus, az Autizmus Stratégiai Munkacsoport programvezetője Mózes Eszter, klinikai szakpszichológus Prekop Csilla, gyógypedagógus Rácz Zsuzsanna, gyógypedagógus Répássy Balázs, kommunikációs tanácsadó Dr. Simó Judit, gyermekpszichiáter, az Autizmus Stratégiai Munkacsoport szakmai vezetője Soltész Veronika, mentálhigiénés szakember, érintett szülő Szilvásy Zsuzsanna, az Autisták Országos Szövetsége elnöke, érintett szülő május 31.

2 Tartalom 2/50 1 Tartalom 2 Bevezető Vezetői összefoglaló: 6 3 Helyzetelemzés Átfogó helyzetelemzés Az életutat követő helyzetelemzés A probléma felismerése A diagnózis Korai fejlesztés Az első közösségbe kerülés Oktatási rendszer Serdülőkor: Felnőttkor: Egészségügy Jogszabályi környezet és jogi megfelelés 20 4 A működés leírása Szereplők Igények A megvalósítás főbb szempontjai Eszközök Információs network létrehozása Képzések, terápiák Marketing kommunikáció Webfejlesztés Infovonal Az életút egyes szakaszaihoz kapcsolódó eszközök Definíciók 40 Melléklet: A Modellben vázolt és indokolt feladatok ütemezése 1 Első lépcsőben megvalósítandó feladatok Információs kiadvány Honlap fejlesztés 45

3 Tartalom 3/ Szülőtréningek Mentorszülő hálózat Szakemberképzés Kulcs-ember hálózat 46 2 Második lépcsőben megvalósítandó feladatok Információs kiadvány Autizmus segélyvonal, krízisvonal Szülőtréningek Mentálhigiénés segítség Oktatófilmek Felnőttképzési program serdülő autista személyek számára 47 3 Harmadik lépcsőben megvalósítandó feladatok Információs kiadvány Info vonal Honlap fejlesztés Szülőtréningek: Mentorszülő hálózat Szakemberképzés: Ismeretterjesztő filmek Információs network létrehozása Kulcsember - hálózat Osztályfőnöki órák befogadó osztályoknak Az autizmus-specifikum bevitele a családsegítő szolgáltatás tevékenységébe Autizmus tolmács A szolgáltatási szektor minőségi címlistájának kialakítása Marketing kommunikáció Esettanulmányok 50

4 Családtájékoztatási modell 4/50 2 Bevezető Jelen modell célja, hogy az autizmussal élők családja és gondozói számára kialakításra kerülő fejlesztési elképzelések, szolgáltatások, projektek tervezői, menedzserei és kivitelezői számára nyújtson segítséget meghatározott szakmai és minőségi sztenderdek kialakításával annak érdekében, hogy biztosíthassák az autizmussal élők és gondozóik számára az egyes életkorokhoz kapcsolódó autizmus-specifikus ismereteket és támogatási formákat. Az Országos Autizmus Stratégia elfogadását, valamint az ehhez köthető kormányhatározatot követően az egyik legfontosabb cél az intézményrendszer kiépítésén túl az autizmus specifikus szolgáltatások minőségbiztosítása. Az e területen dolgozó szakemberek, valamint a célcsoport (családok / gondozók) együttes érdeke, hogy Magyarországon mind társadalmi / szociológiai vonatkozásaiban, mind az életút különböző szakaszaiban, mind pedig a lakóhely tekintetében hasonló minőségű szolgáltatást kaphasson az érdekelt. A magas minőségi elvárásoknak megfelelő szolgáltatások elengedhetetlen feltétele a családokkal és gondozókkal kialakított kölcsönös és partneri viszony a beavatkozások teljes spektrumában és fázisában. Ennek kialakításához minden szolgáltatási típusban és minden szakaszban szükséges megtalálni azokat az eszközöket, melyek segítik a családok feldolgozási stratégiájának kibontakozását, a feldolgozási folyamatot, és növelik a családok bevonásának esélyeit, a kölcsönös együttműködéshez szükséges motivációt. Emellett minden szakaszban szükséges biztosítani mindazokat az információkat, visszajelzési és kommunikációs lehetőségeket, melyek a családok informált és felelősségteljes döntéseit segítik. Ennek érdekében szükséges felmérni a jelenlegi helyzetet, csokorba gyűjteni annak erősségeit és fejlesztendő területeit. Célunk, hogy hosszú távon Magyarország minden régiójában, megyéjében és kistérségében a szülő rendelkezésére álljon az autizmussal és annak intézményrendszerével kapcsolatos összes információ, és támogatási forma, továbbá mindenhol ugyanolyan minőségű szolgáltatások legyenek elérhetőek. Az autizmussal foglalkozó szakemberek és mindenki más, aki szorosabb vagy tágabb értelemben vett kapcsolatba kerül az autizmussal élő emberekkel, rendelkezzenek a szükséges képzettséggel, a szükséges mennyiségű információval, s

5 Családtájékoztatási modell 5/50 képesek legyenek megjeleníteni az ügyfélszolgálati szempontokat a folyamatban (tudatos kommunikáció, stílus). Cél, hogy a családok minél hamarabb felismerjék gyermekük problémáját. A problémafelismerés segítésétől azt várjuk, hogy az eltérő fejlődés gyanúja és a diagnózis között eltelt idő mérhetően csökkenjen, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a családok kevesebb bizonytalanságot élnek meg, kevesebb pszichikai teher hárul rájuk. Ugyanakkor, amennyiben a gyermek hamarabb kap diagnózist, majd azt követően megfelelő korai fejlesztést, sokkal nagyobb valószínűséggel éri el saját belső maximumát, azaz felnőtt korában kevesebb segítséggel lesz képes élni. A fejlődési zavar célzott kezelése csökkenti a másodlagos problémák kialakulását mind az érintett, mind a családtagok esetében. Fontos cél, hogy már az autizmus gyanúja esetén is megfelelő és szakszerű irányítást, támogatást kapjon a család. Cél egy olyan rendszer kialakítása és működtetése, melyben valamennyi érintett számára azonos feltételekkel, rövid határidőn belül, legfeljebb régión belüli távolságban lévő, szakszerű, minőségi vizsgálat legyen elérhető, mely alanyi jogon hozzáférhető. Az optimálisan működő rendszer kialakításáig cél folyamatosan aktuális információt nyújtani a szülőknek, érintetteknek, szakembereknek. Az intézményrendszer kialakítása, a minőségi elvárások biztosítása, annak megteremtése, hogy az ország minden területéről gyorsan elérhetőek legyenek e szolgáltatások, egy hosszabb, koordinált fejlesztési folyamat eredménye lesz. E stratégiai megközelítés megvalósításának első lépése a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) által kialakított szakmai munkacsoportok munkája, mely az autizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, a jövőbeni minőségi működés egyes sarokpontjai tekintetében dolgozza ki az elvárások rendszerét, valamint szakmai ajánlásokat tesz ugyanezen cél érdekében.

6 Családtájékoztatási modell 6/50 Az FSZK által létrehozott Autizmus Szakmai Műhely (ASZM) különböző munkacsoportjai novemberétől már több szolgáltatási területen megkezdték a stratégiai gondolkodást, a modellek elkészítését. Jelen modell elkészítője a FSZK által létrehozott ASZM keretében összeállt szülők tájékoztatása, támogatása, bevonása munkacsoport, mely szülőkből, autizmus, kommunikációs és minőségbiztosítási szakértőkből áll. A modell elkészítésének finanszírozója a Magyar Köztársaság Kormánya. Jelen modell tervezési folyamatában több olyan szolgáltatás és fejlesztésre szoruló terület is azonosításra került, melyek kidolgozása meghaladja egy modell lehetőségeit, ugyanakkor elengedhetetlen ezen problémák felvetése. 2.1 Vezetői összefoglaló: Az autizmussal élők családjainak, gondozóinak nyújtott szolgáltatások jelenleg szigetszerűen, egyes szolgáltatásokhoz és szolgáltatókhoz kapcsolódva érhetők el. Az ellátórendszer jelenlegi résztvevői (pl. diagnosztizáló és fejlesztő intézmények, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, nevelési tanácsadók, érdekvédelmi szervezetek, szociális intézmények, civil kezdeményezések) is végeznek tájékoztatást és más családsegítő szolgáltatásokat, ugyanakkor problémát okoz, hogy e kommunikáció mögött nincs átgondolt, a célok megvalósulását elősegítő stratégia. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a tájékoztatás és támogatás jelenleg nem teljes körű, azaz több olyan fontos terület is van az autizmuson belül, mellyel kapcsolatban nincs, vagy nem elégséges. A helyzet elemzése kapcsán az is felszínre került, hogy a szolgáltatók nem a családok / gondozók adott időben szükséges tájékoztatását végzik, azaz a tájékoztatás nem ügyfél-központú.

7 Családtájékoztatási modell 7/50 Mind e tényezők figyelembevétele alapján a munkacsoport meghatározta azokat a beavatkozási pontokat, ahol az átfogó, autizmushoz kapcsolódó tájékoztatás és a családoknak nyújtott más szolgáltatások nem elégségesek. Ezek a családok által megélt életszakaszok, vagyis az életút külön megközelítést igénylő pontjai. A modell gerincét tehát az autizmussal élők életének legfontosabb csomópontjait megjelenítő életút alkotja. Az autizmus esetében ugyanis a probléma első felismerése, a diagnózis, a korai fejlesztés, az első közösségbe kerülés, az oktatás, a serdülőkor, a nagykorúság elérése, a lakhatás, a képzés, a munkavállalás, valamint az egészségügy, a veszteségek, a személyes kapcsolatok mind olyan metszéspontok, melyek esetében kiemelt segítségre szorul a család, a szülő / gondozó. Jelen modellben tehát a tájékoztatás/támogatás/bevonás hármasát e metszéspontok mentén fejtjük ki. A modell végiggondolja az életutat, s annak minden kritikus pontja esetében elemzi a jelenlegi helyzetet, és javaslatot tesz a fejlesztésre.

8 Családtájékoztatási modell 8/50 3 Helyzetelemzés 3.1 Átfogó helyzetelemzés Az autizmussal élők családjának / gondozóinak helyzetét, életminőségét nyilvánvalóan alapvető módon befolyásolja, hogy hozzájutnak-e a gyermekük / gondozottuk / családtagjuk számára megfelelő szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor az érintettek számára közvetlenül hozzáférhető ellátási formák (pl. diagnózis, oktatás, szociális ellátás, stb.) hatékonysága csekély lehet, ha nem jár együtt a család komplex megsegítésének szemléletével és gyakorlatával. A feldolgozási folyamatban elakadt vagy információk nélkül és magányosan küzdő családok a meglévő szolgáltatásokat sem mindig tudják úgy igénybe venni, hogy az a család és az érintett számára a leghasznosabb legyen. A hazai gyakorlatban számos példa, és jó gyakorlat található a szülőknek nyújtott komplex támogatások terén, ez azonban semmiképp sem nevezhető általánosnak, és összehangoltnak, koncepciózusnak. A leggyakoribb támogatási módok a szülőknek szóló előadások, melyek célja az elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, továbbá a kötetlenebb szülői csoportok, melyek inkább a feldolgozási folyamatot támogatják, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség pedig a nem vagyok egyedül érzését erősíti. Hangsúlyozva, hogy egyre több jó példa is látható, a mindennapi gyakorlatban máig komoly nehézség, hogy a kulcsfontosságú időszakokban, az ellátási folyamatba nem természetszerűen, mint az ellátás nélkülözhetetlen eleme épülnek be a családoknak nyújtott szolgáltatások. Ennek szemléletbeli és objektív okai egyaránt fellelhetők. Az ellátás folyamatosan korszerűsödő szemlélete ellenére mind a mai napig jellemző az a felfogás, hogy a beavatkozás / fejlesztés feladata a gyermek / felnőtt támogatása, tanítása, foglalkoztatása. A szakember ért ehhez a feladathoz, így minden bizonnyal ezen az úton érhetők el a legjobb eredmények. A szülő, a család, mint a gyermekkel / gondozottal együtt járó, szükséges körülmény játszik szerepet ebben a folyamatban. Gondoljunk a mind a mai napig még sok helyen jellemző kórházak, vagy akár az oktatási intézmények tájékoztatási és kommunikációs gyakorlatára. Vagyis arra a szemléletre, miszerint a szülőt kihagyva csakis a szakmai ellátórendszer felkészült és hivatott megítélni és biztosítani a megfelelő ellátást. Ma már számos kutatási eredmény és tapasztalat bizonyítja, hogy

9 Családtájékoztatási modell 9/50 a családdal való együttműködés teszi lehetővé, hogy a szakember tudása az egyénre és környezetére szabott módon és ezáltal sokkal hatékonyabban nyilvánuljon meg. Fontos megjegyezni emellett azt is, hogy a szakember képzés rendszere elhanyagolható módon és mértékben foglalkozik ezzel a kérdéssel, gondolunk itt elsősorban az orvos és pedagógus-képzésre. A pszichológus és szociálismunkás képzésben ugyanakkor természetszerűen nagyobb hangsúlyt kap ez az aspektus. Ez azt is eredményezi, hogy a szolgáltatásokban már ahol erre mód nyílik csak az utóbbi szakmáknak a feladata a családokkal való foglalkozás, amely kétségtelenül jobb, mintha semmi sem történne, azonban szemléletileg megkérdőjelezhető, nélkülözi a komplexitást. A folyamatot a finanszírozási / támogatási rendszer is erősíti. Mivel a szülőknek nyújtott szolgáltatások nem vagy nem hangsúlyos mértékben támogatottak, a szakemberek gyakran a túlfeszített munkájuk miatt nem tudnak elég hangsúlyt fektetni a komplex szolgáltatásokra, így a családnak biztosított szolgáltatások maradnak utoljára, például a diagnózist követő megbeszélés, rendszeres konzultáció, vagy a pedagógusok intenzív kapcsolattartása a családdal. A nemzetközi gyakorisági adatok alapján, Magyarországon mintegy autizmussal élő ember van. Ezzel szemben az egészségügyi ellátásban (OEP adatbázisa) megjelenő személyek száma alapján következtethető, hogy a diagnosztizált személyek száma a fenti érték egyötödét sem éri el. Azt is látjuk azonban, hogy a diagnózisok száma exponenciálisan növekszik. A rendelkezésre álló nemzetközi adatok alapján előre jelezhető, hogy a jelenlegi tendenciát követve a következő 5 évben a magyarországi adatok is egyre inkább közelíteni fognak a fenti, elméleti előfordulási gyakorisági számadathoz (~60 ezer fő), vagyis egyre kiterjedtebben kerül felismerésre a zavarral élő személyek problémája. Az tehát nem szorul bizonyításra, hogy egyre több olyan érintett család él Magyarországon, akiknek legalább egy tagja autizmussal él. Autizmus szempontú családsegítéskor a fenti családok jelentik a célcsoportot.

10 Családtájékoztatási modell 10/50 Az Országos Autizmus Kutatásból ismert, hogy a meglévő szolgáltatások már most sem tudják a családok mennyiségi és minőségi igényeit kielégíteni, így egészen biztos, hogy az autizmussal élők számának növekedésével párhuzamosan nőni fog az ellátatlanok száma is, hacsak az ellátórendszer fejlesztése nem követi hatékonyan a diagnózisszám emelkedését. Az érintett személy teljes életpályáját befolyásoló tényező a diagnózis felállításának ideje. Az érintett családok helyzetét jelentősen megkönnyítené, ha minél korábban (2-3 éves kortól) egyértelmű diagnózist kapna gyermekük. A diagnózis szakszerűsége, a vizsgálat mikéntjéről való előzetes tájékoztatás, valamint a diagnózishoz kapcsolódó, a megértést, a feldolgozást és a jogérvényesítést lehetővé tevő informálás és támogatás a családok alapszükséglete ebben a fázisban, és később az életút különböző döntő szakaszaiban. Ma a gyermekek több mint 60%-a 3-5 éves kor között kap autizmus diagnózist, meglepően magas (26%) a hatéves kor után diagnosztizáltak száma. A diagnosztikus folyamat kettős célú: a fejlődési zavar azonosítása az optimális segítségnyújtáshoz, valamint az SNI státusz megállapítása a juttatásokhoz, megfelelő védelemhez való hozzájutás érdekében. Ugyanakkor nincs elegendő, az autizmust megfelelően diagnosztizálni képes szakember, megfelelő számú és minőségű diagnosztizáló hely és eszköz. A szakszerű diagnosztizáláshoz szükséges speciális tudással jelenleg egyik szakma képviselői sem rendelkeznek általánosan, annak megszerzéséhez megfelelő alapismeretekkel bírnak a gyógypedagógusok, a klinikai pszichológusok, a gyermekpszichiáterek. A jelenlegi gyakorlatban a felsorolt szakmák a témában külön képzett képviselői végzik a vizsgálatokat.

11 Családtájékoztatási modell 11/50 Magyarországon 9-10 ezer hat év alatti korai fejlesztésre szoruló gyerek van (nem feltétlenül már a születés időpontjától), és ebből mintegy gyermek kap intézményes ellátást. Vagyis több gyermek kap ellátást, mint amiről a hivatalos statisztika tud, ugyanakkor mintegy 30 százalék lehet az ellátatlan gyermekek aránya. A fejlesztett gyermekek majdnem 50 százalékát Budapesten látják el (miközben itt a 0-4 éves népességnek csak 14%-a lakik). Az államilag részben finanszírozott korai fejlesztésből sok gyermek marad ki, ellátatlanságuk rontja a gyermekek és a családok életminőségét. Ha a család önerőből próbál ellátást találni, az sokszor szakmailag bizonytalan minőségű és anyagilag megterhelő. Az autista gyermeket nevelő családok számára a korai életkorban a legnagyobb problémát általában az információ hiánya okozza, ami egyaránt elmondható a családokra, az intézményekre és azok szakembereire is. A családok gyakran nem rendelkeznek elegendő információval a különböző ellátási formákról, az azokhoz való hozzájutás feltételeiről, saját jogaikról és lehetőségeikről, míg az intézmények, illetve a szakemberek kevés vagy nem megfelelő információval rendelkeznek az autizmus spektrumzavarról és az autizmussal élő személyek segítésének lehetőségeiről, speciális szükségleteikről. A hazai korai intervenciós intézményrendszerbe egészségügyi, szociális és közoktatási intézmények is beletartoznak. Korai ellátás egyrészt egészségügyi intézményekben másrészt olyan OM kóddal rendelkező közoktatási illetve szociális intézményekben zajlik, amelyek tevékenységi körében szerepel a korai fejlesztés. Az információ hiánya miatt a családok sokat bolyonganak az ellátórendszerben vagy elesnek lehetőségektől. A gyermek sorsát nagymértékben befolyásolja, hogy szülei/gondozói mennyire tájékozottak, mennyire tudatosak, illetve hogy milyen anyagi háttérrel rendelkeznek. A családi háttér és a területi egyenlőtlenségekből fakadó hatások pedig általában összeadódnak. A szülőknek/gondozóknak nyújtott támogatás azonban nem korlátozódhat a terápiákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtásra, szükséges olyan ismeretekhez is hozzájuttatni őket, mely segíti az érintett családtaggal való hatékonyabb kommunikációt, adott élethelyzetben a megfelelő segítő támogatás biztosítását, tartalmas és örömteli együttlétet.

12 Családtájékoztatási modell 12/50 Az autizmussal élők megfelelő ellátásának másik alapvető akadálya, hogy az ellátó oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, helyi oktatásügyi döntéshozók (például önkormányzatok oktatási osztálya) családsegítő szolgálatok felkészületlenség és tájékozatlanság miatt a törvényi kötelezettség ellenére sem tudnak a családok speciális szükségleteihez igazodó ellátást, gondozást biztosítani. A szülőket minden olyan módszerrel támogatni kell a trauma-feldolgozásban, melyek segítik az attitűd-váltást, vagyis képessé válnak az önálló és méltó életvitelre, lelki egészségre, hogy ezáltal minél kevésbé szoruljanak rá az ellátó rendszerre. A probléma feldolgozását csak részben lehet a szülői tréning módszerével segíteni, szükséges a (tágabb) család részére személyre szóló mentálhigiénés támogatást is biztosítani. Jelenleg helyenként létező szolgáltatás a szülőknek szóló párterápia és családterápia, valamint a testvéreknek szóló játékterápia és konzultáció a testvér segítéséhez. Ezeknek a szolgáltatásoknak a területi elosztása egyenetlen, a róluk szóló tájékoztatás esetleges, ezen kívül jelentős anyagi terhet is ró a családokra. Magyarul csak egy könyv segíti a testvéreket és csak néhány, kifejezetten a szülőknek szóló könyv jelent meg eddig, az információ átadás egyes eszközei módszerei hiányoznak (például csak külföldi családokról, az ő példájukról szóló filmek léteznek). A mentálhigiéniás támogatás egyik eszköze a szülőtréning, melynek rendszere jelenleg kidolgozatlan, a szolgáltatások elérhetősége egyenetlen, az ezekről szóló tájékoztatás esetleges. Erre jelenleg is léteznek már jó gyakorlatok, de az ezekhez való hozzájutás területfüggő, illetve a rendszer nem teljes. A National Autistic Society (NAS) által kidolgozott, és Magyarországon is adaptált 3 hónapos EarlyBird program (4 képzett szakember van Magyarországon, mind a fővárosban) Az AOSZ által indított két napos Fogódzó program. Ennek célja elsősorban a diagnózist követő téma iránti érzékenyítés. A Vadaskert Alapítvány által indított 30 órás szülőtréning: Szülőtréning autizmussal élő gyermeket nevelő családok számára

13 Családtájékoztatási modell 13/ Az életutat követő helyzetelemzés A fentieken túl fontos figyelembe venni az eddig elhanyagolt tényt, hogy a családok/gondozók számára az érintett személy életciklusának egyes speciális pontjain önálló, specifikus szükségletek jelentkeznek. Az alábbiakban e speciális pontokhoz kapcsolódó fejlesztési javaslatok következnek A probléma felismerése Az Országos Autizmus Kutatás adatai szerint az esetek 86 százalékában a családok vették észre a gyermekük eltérő fejlődését. (A védőnők 1%-ban ismerték fel a problémát a gyermekorvosok pedig 2,5 %-ban. ) Fontos, hogy e 86 % először a gyermekorvoshoz fordul, aki azonban sokszor nem ismeri fel a problémát, és gyakori tapasztalat az is, hogy nem tulajdonít jelentőséget a jelzett panaszoknak, sokszor le is beszélik a családot a szakemberhez, intézményhez fordulástól. A szülők többsége (76%) hároméves kor alatt észleli a problémát, sőt 38 %-uk már 18 hónapos kor alatt, ezzel szemben a diagnózisok többsége (42%) 3-5 éves kor között születik. Az átlagos eltérés a két időpont között több mint egy év. Mindez azt jelenti, hogy a szülők éveken keresztül, vagy akár egy életen át is bizonytalanságban élnek és küzdenek a gyermekük másságával, segítség nélkül. Az ő megszólításuk a teljes társadalom felé irányuló üzenetekkel lehetséges, hiszen az autizmus potenciálisan bárhol, bármely családban felbukkanhat. A megfelelő kommunikáció eredményeként remélhető, hogy a jelenleg a különböző rendszerekben meg nem jelenő autizmussal élő személyek a megfelelő diagnózist megkapva esélyt kapnak a szükséges szolgáltatások igénybevételére A diagnózis A diagnosztizáló intézményeknek jelenleg nincsen egységes metódusuk arra, hogyan, milyen formában közöljék a családdal a diagnózist, vagyis milyen részletességgel, milyen módon érdemes, lehet, kell a problémát közölni. Ugyancsak nincsen egységes álláspont arra nézve sem, hogy a diagnózis közlésén túl milyen információkkal és milyen módszerekkel lehetne a szülőket a leghatékonyabban segíteni. Csak néhány diagnosztizáló intézmény szán külön alkalmat a családdal a részletes diagnózis megbeszélésre. Ugyancsak esetlegesen kapnak a családok írásos anyagokat, szóbeli segítséget az ellátórendszer működéséről, terápiákról, fejlesztési lehetőségekről, jogosultságokról.

14 Családtájékoztatási modell 14/50 Nincs elegendő, az autizmust megfelelően diagnosztizálni képes szakember, megfelelő számú és minőségű diagnosztizáló hely és eszköz. Ahol van szaktudás, ott nem elég a kapacitás, hosszú a várakozási idő. Sokszor nagyon drága a vizsgálat. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok túlterheltek, kevés időben vizsgálják a gyerekeket. Sokszor korábbi, a témában elfogadottnak számított helyek vizsgálataira támaszkodva adják meg a diagnózist, illetve az SNI státuszt. 0-6 éves korban, különösen 0-3 éves korban a szülők kevéssé felkészültek arra, hogy specifikus diagnosztizáló helyre vigyék el a gyermeket, az elriasztó is lehet számukra. Iskoláskorban már a szülők számára is elfogadhatóbb a célzott (autizmusra vonatkozó) vizsgálat. A statisztikai adatok fényében feltételezhető, hogy a 21 év feletti népességben is sokan vannak még, akiket nem, vagy nem helyesen diagnosztizáltak. Ezek az autizmussal élő emberek jelenleg bentlakásos intézetek lakói (értelmi fogyatékos vagy egyéb diagnózissal), az egészségügyi ellátás (pszichiátriai gondozottak, ideggondozók, neurológusok) gondozottai, felfigyelhetnek rájuk klinikai pszichológusok, háziorvosok, egyéb szakorvosok Korai fejlesztés Ez az életszakasz a diagnózistól az első olyan közösségbe kerülésig tart, ahol a gyermek speciális segítséget kap. Az általános helyzetelemzésben megjelölt olyan szükségletek jelennek meg először és markánsan, melyekkel az átlagos fejlődésmenetű gyermekeket nevelő családok ebben az életszakaszban nem találkoznak. A család azzal szembesül, hogy az alapvető szülői funkciók ellátásával akadályozott és azokkal nem boldogul. A korai fejlesztés fontossága az autizmussal élő személy fejlődésében jelenleg nem elég hangsúlyos az érintett családok felé biztosított tartalmak esetében. Ennek hiánya azért is kritikus, mert nem csak a gyermek fejlődését befolyásolja, de jelentős hatással van a család életútjára is Az első közösségbe kerülés Kevés az olyan intézmény, ahol integrált vagy szegregált formában fogadnák az autizmussal élő gyermekeket. Az integrált intézmények többségében nincsenek megfelelő személyi feltételek (autizmushoz értő gyógypedagógus, képzett óvodapedagógus, gyógypedagógiai asszisztens). Az intézmények többsége nincsen felkészülve olyan helyzetekre, ami viszont autizmus esetén gyakori:

15 Családtájékoztatási modell 15/50 alvási és étkezési zavarok, viselkedésproblémák, ezekre a problémákra fél napos vagy akár pár órás intézményi ellátással reagálnak. Az intézményrendszer hiánya miatt a szülők nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, elszegényednek, lelkileg is megviselődnek Oktatási rendszer Miközben az autizmus diagnózisok száma évről évre növekszik, az Országos Autizmus Kutatásból kiderült, hogy az oktatási rendszer már a most autizmussal diagnosztizált gyermekszámmal sem tud megküzdeni. Az alábbi grafikonon jól látszik, a fent említett kutatás adataira támaszkodva, hogy a gyermekek mintegy fele elvész a diagnózis és az oktatási rendszer között, vagyis nem jelenik meg az intézményekben (óvoda, iskola, stb.) autistaként. Az autista gyermek egész életútja során nagyon súlyos következményei lesznek, ha az oktatási rendszer nem tudja, vagy nem hajlandó tudomásul venni a diagnózisát. Bár maga a tény, hogy egy gyermek valahogyan bekerült az oktatási rendszerbe, pillanatnyilag megnyugtatónak tűnhet, valójában az autizmus specifikus segítségek hiánya, a képzetlen szakemberek, illetve a megfelelő eszközök és módszerek hiánya hosszú távon mégis a gyermek kihullását fogja eredményezni. Az oktatási rendszerben pillanatnyilag 450 intézményben van autista gyermek. Átlagos gyermekszám egy egy intézményben 4.9 fő. Egy nemrég lezajlott oktatási kutatásból kiderült, hogy 15 iskola nem tud róla, hogy autista gyermek van az ellátottjai közt, miközben az OM statisztika ezt jelzi. Mindezen felül a súlyosan érintett gyermekek több mint 50 %-a csak néhány órát, esetleg fél napot tölt az iskolában, sokan csak heti néhány órát, mint magántanulók.

16 Családtájékoztatási modell 16/50 A vizsgált iskolák alig 20%-ban ismerik az autizmus specifikus módszereket és eszközöket és még ennél is kevesebben használják. A fenntartók megpróbálnak nem tudomást venni a problémáról, az iskolák pedig egyértelműen elzárkóznak az autista gyermekek oktatásától, ezzel a szülőre és a családra hagyva a gyermek oktatásának megoldását. Ezzel a szülők olyan ellentmondásos és nehezen feldolgozható helyzetbe kerülnek, hogy a megfelelő ellátás igénybe vételéhez a szakemberekkel szembe kell helyezkednie, amit általában nehezít az ismeretek hiánya. A TKVSZRB-k törvényben előírt feladata a gyermekek elhelyezése, ellátásuk koordinálása, illetve az esetleges hiányzó intézmények, helyek jelzése a fenntartók felé. Ez szinte sosem történik meg, aminek következtében már életük kezdetén egy egészen rossz pályára állítja mind a gyermekeket, mind a családjukat Serdülőkor: A felnőttkor eléréséhez nagyon fontos, hogy a serdülő a családtól eltávolodva baráti csoportokba kerüljön, növekedjen önismerete és a párkapcsolatok kialakításával kísérletezzen. Az átlagos fejlődésmenet során ez egy olyan természetes folyamat, mely a szülői ellenőrzés alatt álló, függő családtagként létező gyermeki helyzetből átvezet a felnőtt társadalom egyenlő és független tagjává való válásához. Az autizmussal élők kezdettől fogva kimaradnak ebből a folyamatból. Mivel pont a szociális kapcsolatok kiépítésében vannak nehézségeik, megáll az a folyamat, mely során az autista serdülő a családtól a társadalmi csoportok felé távolodik. Az autista serdülők nehezen tudnak kortárs csoporthoz csatlakozni, erőfeszítésüket, hogy az őket körülvevő társadalmi magatartást utánozzák, nem bátorítja elismerés, gyakori az elutasítás megélése. Mindezek miatt gyakori a hangulatromlás, keserűség, akár depresszió, a próbálkozás feladása. A kortárscsoporttól elszigetelt autista visszatér a családba, vagy el sem hagyja azt. Abban az életkorban, amikor a serdülő érdekét az szolgálná, hogy minél több időt töltsön kortársaival, és kipróbálhassa magát a családon kívüli társas helyzetekben is, meredeken csökken azok száma, akiket a közoktatás valamilyen módon képes még megtartani a rendszerében.

17 Családtájékoztatási modell 17/50 Autizmussal élők iskolai végzettsége (forrás: Országos Autizmus Kutatás) 1. kevesebb, mint 8 általános (63%) 2. nyolc általános (26%) 3. szakmát adó középfokú (6%) 4. érettségit adó középfokú (5%) A fenti adatok értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy nem csak az iskolarendszer hiányosságai, hanem az értelmi sérülés gyakorisága is jelentősen befolyásolja az iskolai karriert. Az autista serdülők is elérik a fizikai érettség állapotát, megjelenik a szexuális vágy. Még a legfelszínesebb kapcsolatteremtés során is problémákat okozhat az, ha valaki nem érti jól a szociális jelzéseket és maga is akadályozott ezekben a készségekben. A szexuális kapcsolatokkal összefüggésben ezek a problémák még súlyosabbak lehetnek. Mivel az autista serdülők ezeket a folyamatokat nem tudják árnyaltan megérteni, a partnerszerzésre irányuló kísérleteik gyakran rendkívül gyermetegek, máskor komoly problémákhoz vezetnek. Ha a fiatalok már a serdülőkorban kiesnek a közoktatási rendszerből, egyre kisebb lesz az esélyük arra, hogy visszatérjenek a társadalom valamilyen színterére. A tétlenül maradt évek alatt elveszhetnek a már megszerzett készségek, képességek. A képzett szakemberek hiánya miatt az iskolák nem tudnak megbirkózni a serdülő problémáival, mint a fenti statisztika is mutatja, az autista fiatalok kiesnek a közoktatási rendszerből. Mivel jelenleg csak egy-két helyen áll rendelkezésre olyan klub, ahol a serdülő képzett segítséggel, számára örömteli módon töltheti el szabadidejét, ennek hiányában, támogató segítség nélkül a legtöbb kapcsolatteremtési kísérlet kudarcba fullad, a serdülő a családi kapcsolatokba kapaszkodik. Ha a fiatal a tankötelezettsége előtt kiesik a közoktatásból, akkor a család hamarabb szembesül az elszigetelődéssel, de az érintett családok jelentős része a szociális ellátórendszer hiányossága miatt gyermeke tankötelességének végén marad véglegesen magára. Megszakadnak kapcsolataik gyermekük osztálytársainak családjával és a szakemberekkel is. Az erőforrások kimerülését elsősorban az okozza, hogy a család szervezett módon már nem jut hozzá információhoz, ellátáshoz, segítséghez.

18 Családtájékoztatási modell 18/ Felnőttkor: A fiatal a közoktatási rendszerből kikerülve újra a családba tér vissza, a szülők felnőttkorban is folytatják az autizmussal élő gyermekükről való gondoskodást, kortárs-, és sok esetben bármilyen külső kapcsolat nélkül. Ez újabb teher minden családtag, az idősödő szülők számára is. A közoktatásban kialakult rendszer a családi életbe való visszatérést követően felborul, kiszámíthatatlanná válik és a változás minden pozitív hatása ellenére is az autista felnőtt életében minőségi romlást okozhat. Sok szülő, ha eddig nem, most kényszerül munkáját feladni, hogy hazakerült felnőtt korú gyermekét gondozza, felügyeletét biztosítsa. Az autista felnőtt a családba visszatérve elveszíti a kortárs kapcsolatait, az addig kialakult életritmusa felborul, a tudatos fejlesztések hiánya ront az állapotán. Mindez válságot okoz az életében, amely krízishelyzetbe sodorja őt és a családját. Mindez a szülők számára is érzelmi, társadalmi és anyagi válsághelyzetet okoz. Az a tény, hogy az autizmussal élők mindössze 6 %-nak sikerült szakmát adó középfokú végzettséget szerezni, és 5 %-nak érettségit adó középfokú végzettséget szerezni, egyértelművé teszi a szakemberképzés szükségességét. A középiskolák egyáltalán nem készültek fel arra, hogy bármilyen speciális igényhez igazodjanak, és arra sem, hogy ezt külső szakember támogatásával megoldják. A 18 évnél idősebbek mindössze 27%-a tanuló, és 14%-a dolgozik valamilyen formában. A dolgozók 7%-a szociálisan foglalkoztatott, mindössze 1-2%-a intézménynek, magánvállalatnak, szövetkezetnek az alkalmazottja. állami vállalatnak, állami Az autizmussal élő felnőttek nagyjából felére igaz, hogy gondnokság alatt áll, vagy folyamatban van a gondnokság alá helyezése. A gondnokság alá helyezettek jelentős hányada kizáró gondnokság alatt, negyedük korlátozó gondnokság alatt minden ügycsoportban, míg alig 10%-uk korlátozó gondnokság alatt áll bizonyos ügycsoportok tekintetében. A szülők nem rendelkeznek elég információval a gondnokság alá helyezés jelentőségével, szükségességével, értelmével, talán a lehetőségével sem. Továbbá érzelmileg nehezen képesek a gondnokság alá helyezési eljárás elindítására, vagy, mert nem bírják el a döntés terhét, vagy, mert nem képesek racionálisan tekinteni gyermekük állapotára. Az eddigi gyakorlat szerint a szülő pert indít felnőtt korú gyermeke ellen, a bíróságon ő felperesként, míg gyermeke alperesként jelenik

19 Családtájékoztatási modell 19/50 meg(!). Ha a szülő a gyermeke ellen indított pert megnyeri, a fiatal gondnokság alá kerül. A szülők nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy amennyiben a gondnokság alá helyezés már a gyermek 18 éves kora előtt megtörténik, mentesülnek a fenti procedúra alól. Az autista fiatal felnőttek lakhatását, képzését és foglalkoztatását biztosítani kell. Az autista felnőttek vonatkozásában a hozzátartozók, családtagok mindhárom életfeltétel hiányával szembesülnek. Ekkor önmaguk megpróbálják feltérképezni az autista felnőtteket ellátó szolgáltatókat, amelyek helyhiányra vagy az autizmus-specifikus szaktudás hiányára hivatkozva elutasítják őket. Kijelenthetjük, hogy a felnőtt autistákat ellátó szolgáltató rendszer ma Magyarországon mind mennyiségileg, mind minőségileg elmarad az igényektől. Az is igaz, hogy a szülők, hozzátartozók nem rendelkeznek megfelelő jogi ismeretekkel, szociális információkkal a saját és autista hozzátartozójukat illetően. Az 1993/3. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról korábban szabályozta a szociális információ szolgáltatását, mint az alapellátás részét. Ez azonban 2009-től megváltozott, tovább már nem tartozik az alapszolgáltatások körébe. A gyakorlatban nem működött megfelelően, az alapszolgáltatók csak a saját szolgáltatásaikat gyűjtötték egy tájékoztató-füzetbe, ez nem szolgálta a valódi információszerzést. A foglalkoztatás területén hasonló a helyzet. A munkaügyi kirendeltségek jogszabályi kötelezettség alapján nyilvántartanak álláshelyeket általában fogyatékos személyek részére. A felnőttképzésről iskolarendszeren kívüli intézményrendszer és jogszabályi kötelezettség hiányában sincs információszolgáltatás. Ugyanakkor mindenkinek alkotmányos joga van a megfelelő tájékoztatáshoz és információszerzéshez. Ezt szolgálja ma a gyakorlatban az internet. Ez azonban a fenti probléma megoldásához nem elegendő. A veszteség-helyzetek különösen nehezek lehetnek az autizmusban érintett számára. Az átlagtól eltérő módon adja jelét nehézségeinek, fájdalmának, a változás nyugtalanná teheti, előfordulhatnak viselkedésproblémák, a korábban működő alkalmazkodás, egyes készségek romlása, elvesztése.

20 Családtájékoztatási modell 20/ Egészségügy Az érintett családja egészségügyi problémák esetén számtalan nehézséggel találkozhat: - Különlegesen nehéz lehet az autizmussal élőknél az egészségügyi probléma észlelése, felismerése. - Az ápolás nehéz az együttműködési, megértési és egyéb problémák miatt. - Esetleges az információhoz jutás az autizmussal élőket megfelelően ellátó orvosokról, intézményekről. Jelenleg az egészségügy nincs felkészülve az ASZ-ral élők és családjaik ellátására: - Az orvosképzésben, egyéb egészségügyi személyzet képzésében nincs tananyag az autizmus spektrum zavarról. - Az egészségügyi intézményekben nincs információ a speciális szükségletekről, vagyis az egészségügyben dolgozók meglehetősen tájékozatlanok a problémát illetően, jó szándék esetén is ritkán képesek kompetensen ellátni egy ilyen beteget. - Kevés az elérhető képzés, tanács, adat, információ mindezen nehézségek kiküszöböléséhez Jogszabályi környezet és jogi megfelelés A jogszabályi környezetről általában elmondhatjuk, hogy korszerű, jó és többnyire EU konform. A jogszabályok elvben alátámasztják a megfelelő ellátórendszer működését, működtetését. A probléma a jogszabályok gyakorlatba ültetésénél jelentkezik. Egyrészt maguk a jogalkalmazók, az ellátórendszer szereplői a családokat is ideértve sem ismerik a jogszabályokat, másrészt sokszor hiányoznak a források a jogszabályoknak megfelelő ellátások kialakításához. A szociális ellátórendszer törvény által előírt feladata az informálás, tájékoztatás, szakemberek felkutatása, illetőleg mindezeken túl feladata a családgondozás, kríziskezelés, mentálhigiénés segítségnyújtás és a család érzelmi felkészítése a diagnózisra. A jogalkalmazás során azonban az autista személyek családjára vonatkozóan ez nem valósul meg. - 15/1998 (IV.30.) NM rendelet: A védőnők feladatai között ugyan szerepel a gyermekek szűrése, de az esetleges problémás esetek jelzése a szociális ellátórendszer felé már nem.

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja 2013. 2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szentes 1. A szakmai program fogalma, célja, alkalmazott

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Herczog Mária. A gyerekek családból való kiemelésének intézményi elhelyezésének megelőzése, elkerülése. Budapest 2007.

Herczog Mária. A gyerekek családból való kiemelésének intézményi elhelyezésének megelőzése, elkerülése. Budapest 2007. 1 Herczog Mária A gyerekek családból való kiemelésének intézményi elhelyezésének megelőzése, elkerülése Budapest 2007. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A gyermek szükségletei 5 3. A gyermek legjobb

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben