Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt menedzsmentjéről (tudaskp)*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt menedzsmentjéről (tudaskp)*"

Átírás

1 Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt menedzsmentjéről (tudaskp)* Válaszok a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága január 29-i, és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága január 29-i ülésein a bizottsági tagok részéről felmerült kérdésekre vonatkozóan: 1. Milyen feladatokat lát el a menedzsment iroda a projektben? Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése december 13-án döntött úgy, hogy a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht.-vel feladat-átadási megállapodást köt. Az Önkormányzat a saját feladatkörébe tartozó településfejlesztési feladatok közül az elhatározott kulturális alapú városfejlesztés eszközeként szolgáló, a város évi Európa Kulturális Fővárosa címéhez és az annak keretében lebonyolítandó kulturális programsorozathoz kapcsolódó Pécs Európa Kulturális Fővárosa program fejlesztési elemeinek az NFÜ- URB-01/2006. számú támogatási szerződésben foglalt teljes körű előkészítését, valamint a megvalósuló projektek menedzsmentjét és lebonyolítását a Pécs2010 Kht.-nek átadta. A DDRKTK projekt keretében a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht., mint a Konzorciumi Tagok menedzsment szervezete, és mint az ESZA típusú tevékenységek lebonyolítója jelenik meg. A Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. látja el a Konzorcium működésének operatív és adminisztratív vezetését, valamint a folyamatos egyeztetést a Közreműködő Szervezetekkel, az Irányító Hatósággal és a kormányzat szakmailag illetékes szerveivel. A Pécs2010 Menedzsment Központ Kht., a konzorciumi együttműködési megállapodás értelmében végzi a DDRKTK projekt pályázati teendőit és irányítja a fizikai megvalósulását. 2. A menedzsmenten belül kinek mi a feladata és a funkciója? A Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. együtt a Baranya Megyei Önkormányzattal a projektmenedzsment feladatok ellátására projekt-teamet hozott létre. A DDRKTK projektteam összetétele az alábbi: Projektvezető: A projektvezető feladata az európai uniós pályázat megvalósításának vezetése, irányítása. Kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, illetve az Irányító Hatósággal. Ugyancsak ő felel a valamennyi alvállalkozóval (FIDIC mérnök, Tervező, Ügyvéd) való kapcsolattartásért. A projektvezető irányítja az egész projekt team munkáját, beleértve a menedzsment Pécs2010 Kht.-nál és BMÖ-nél dolgozó tagjait. Feladata a Támogatási Szerződésben foglalt valamennyi feladat, kötelezettség végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. Beruházás vezető: Feladata a beruházás lebonyolítása, műszaki vezetése a megrendelő oldaláról. Ennek során ő tartja a kapcsolatot a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a tervezővel. Koordinálja, ellenőrzi

2 a FIDIC mérnök munkáját, irányítja a tervezői szakfelügyeletet. Kapcsolatot tart a BMÖ műszaki menedzserével. Részt vesz a kivitelezési közbeszerzés lebonyolításában. Projektmenedzser: Feladata a projekt teljes pénzügyi lebonyolítása, valamennyi pénzügyi dokumentum elkészítése. Pénzügyi értelemben irányítja a menedzsmentet, ő felel a pénzügyi beszámolók és a fizetési kérelmek elkészítéséért. Feladata továbbá valamennyi teljesítéshez kapcsolódó számla elszámolhatósági szempontból történő ellenőrzése, illetve valamennyi olyan feladat elvégzése, ami nem a projektgazdák számlakezelési és egyéb belső kifizetési eljárásaihoz kapcsolódik. Projektasszisztens: Feladata a teljes projekt dokumentálása, azaz az archiválás, iktatás, levelezés operatív bonyolítása. A pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentum elkészítésének technikai feladatait végzi, ezen kívül emlékeztetőket készít és szervezi az összes egyeztetést. BMÖ projektmenedzser Folyamatos kapcsolatot tart a Pécs 2010 Menedzsment Központ Közhasznú Társasággal, mint menedzsment szervezettel, valamint a konzorciumi partnerekkel, mint kedvezményezettekkel. Feladata a Támogatási Szerződésben foglalt a Baranya Megyei Önkormányzatot (BMÖ) érintő valamennyi feladat, kötelezettség végrehajtásának ellenőrzése. Végrehajtja a BMÖ-t érintő kérelmezési, változtatási és egyéb belső eljárásaihoz kapcsolódó ügyintézést. Gondoskodni a BMÖ-t érintő projektzárási, elszámolási időszakainak hiánypótlásairól. A megvalósítás ütemezéséhez igazodóan gondoskodik a támogatások lehívásához szükséges BMÖ-t érintő dokumentációk összeállításáról, továbbításáról, az esetleges hiánypótlások határidőben történő realizálásáról. Gondoskodik arról, hogy a - Baranya Megyei Önkormányzatot érintő - DDRKTK projekttel kapcsolatos, - pályázat-előkészítés, pályázatkészítés, megvalósítás teljes dokumentációs anyag folyamatosan rendezett formában rendelkezésre álljon. Gondoskodik a DDRKTK projekthez kapcsolódó - a Baranya Megyei Önkormányzatot érintő - pénzügyi nyilvántartás vezetéséről, a projekt költségvetésének teljesítéséről, Szakmai beszámolókat előkészíti. Előkészítését követően a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály vezetőjének illetve az általa kijelölt személynek átadja, aki - a kapott anyag átvizsgálását, ellenőrzését követően - gondoskodik annak szükségszerinti végrehajtásáról. Biztosítja, hogy az ellenőrzést végzők a szükséges dokumentumokat teljes körűen megkapják. Gondoskodik a DDRKTK projekt lezárásával kapcsolatos - BMÖ-t érintő - feladatok végzéséről, a záró dokumentációs csomag előkészítéséről. BMÖ műszaki menedzser Koordinálja a projekt költségvetésében jóváhagyott műszaki feladatok megvalósítását, a koordináció során együttműködik a Pécs 2010 Menedzsment Központ projekten dolgozó munkatársaival. Részt vesz a fenti feladatokkal kapcsolatos testületi és bizottsági előterjesztéseket előkészítésében és a döntések végrehajtásában, együttműködik a projekt FIDIC mérnökeivel a teljesítések igazolása során, részt vesz a rendszeres koordinációs megbeszéléseken és a projekt előrehaladásáról szóló egyeztetéseken, kivitelezői pótmunka

3 igény esetén a műszaki ellenőrrel együtt ellenőrzi az elvégzett munka szükségességét. Jogos igény esetén tételes kimunkálás alapján ellenőrzi az elszámolásra kerülő mennyiségeket, a pótmunkák árképzését és előkészíti az erről szóló, a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elé jóváhagyásra beterjesztendő előterjesztést, kiadás teljesítésekor szakmailag igazolja azok jogosultságát, részt vesz a műszaki átadás-átvétel lefolytatásában BMÖ pénzügyi asszisztens Alapvető feladata a A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezetének Ügyrendje I/3. pontja alapján a Regionális Könyvtár és Tudásközpont DDOP operatív program pénzügyi-gazdasági feladatainak elvégzése. Részletes feladatai közé tartozik az éves előirányzat-felhasználási és likviditási terv elkészítése; a projekthez kapcsolódó bizonylatok összerendezése, ún. felszerelése, érvényesítésre, kontírozásra alkalmassá tétele; a bevételekhez kapcsolódó belső bizonylatok kiállítása; figyelemmel kíséri az állami támogatás beérkezését, az önrész finanszírozással kapcsolatos feladatokat végzi, amelyről analitikus nyilvántartást vezet; kapcsolatot tart a pályázathoz kapcsolódó szakmai csoportokkal, partnerekkel (kiemelten a likviditási feladatok miatt); határidőre elkészíti a pályázat pénzügyi elszámolását a Támogatási szerződés szerinti ütemezésben; analitikus nyilvántartást vezet a pályázat pénzügyi keretének felhasználásáról. 3. A projekttel foglalkozó menedzsment tagok milyen végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek? Egry Dóra projektvezető, közbeszerzési szakértő 1980-ban született, német, angol, olasz nyelvismerettel rendelkezik. Okleveles közgazdász diplomáját a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Karán szerezte meg ben. Majd 2006-ban e kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájába iratkozott be. Jelenleg fejlesztési divízió irodavezetőként a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht-nél dolgozik. Több helyen szerzett már tapasztalatot, pl. a Pécs Fejlesztési Kft-nél, vagy az MSB Consult Kft-nél. Szakmai tapasztalatokra legutóbb 2007 májusától Az Európa Kulturális Fővárosa program tervpályázatainak, közbeszerzéseinek koordinálása, lebonyolítása során, a korábbi években pedig a Dombóvári Szent Lukács rehabilitációs Központ projektmenedzseri feladatainak ellátása, valamint a Bátaapáti Gróf Apponyi Kúria PHARE ORPHEUS programból megvalósuló fejlesztés teljes körű lebonyolítása, projektmenedzseri tevékenységek ellátása során tett szert. Gerendás Róbert projektmenedzser, pénzügyi szakértő 1976-ban született, angol, német nyelvismerettel rendelkezik. Számos végzettséget szerzett az évek alatt, mint pl.: 2000-ben középiskolai földrajz tanár diplomát, 2004-ben a PTE TTK-n projektmenedzser, pályázatíró, majd 2006-ban innovációs menedzser végzettséget ig innovációs vezetőként dolgozik az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht.-nél. Jelenleg a Pécs Menedzsment Központ Kht.-nál projektmenedzser. A korábbi években pedig pl.: a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.-nél projektmenedzserként is dolgozott. Szakmai tapasztalatokra legutóbb A Pécsi Ipari Park komplex fejlesztése DDOP 2008 pályázat elkészítése, illetve A Pécsi Egészségipari Innovációs Központ létrehozása GOP 2008 pályázat elkészítésének koordinálása, a költségvetés elkészítése során tett szert. A korábbi években Termék előállítás, valamint közelmúltban elbocsátottak és tartós munkanélküliek foglalkoztatása a Kapos Innovációs Központban ROP pályázat

4 megírásában vett részt valamint a projekt teljes körű lebonyolítását, a közbeszerzések kiírását, lebonyolítását végezte. Pintér Balázs projektasszisztens 1975-ben született, angol, francia nyelvismerettel rendelkezik ben megszerzett középiskolai földrajz tanár diplomáját, számos végzettséggel egészítette ki, mint pl.: urbanisztikai, Európa szakértői végzettséggel. Jelenleg fejlesztési projektasszisztensként dolgozik a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht.-nél. A korábbi években dolgozott még projektvezetőként a Európa Centrum Kht.-nál, továbbá pályázat és kérelemkezelési szakreferensként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. Szakmai tapasztalatokra legutóbb a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EU-s pályázati dokumentációjának összeállításában, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont vázlattervének és engedélyezési tervdokumentációjának véleményezésében való közreműködésével tett szert. Winkler Péter beruházás vezető, műszaki szakértő 1978-ban született, angol és francia nyelvismerettel rendelkezik ben szerzett építészmérnöki diplomát a PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán. Jelenleg beruházásvezetőként dolgozik a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht.-nél. Korábban dolgozott a SZÁKOM Kft.-nél műszaki előadóként, illetve az IB-Management Mérnöki Kft.-nél, mint projektvezető, műszaki ellenőr. Szakmai tapasztalatokra legutóbb Budapesten, a VIII. kerületben egy 180 lakásos társasház beruházásánál és szintén Budapesten, a XIII. kerületben egy 235 lakásos társasház beruházásánál tett szert. Nyikos Attila BMÖ projekt menedzser 1971-ben született, angol és orosz nyelvismerettel rendelkezik. Tanulmányai: 1995-ben szerzett szociálpolitikusi diplomát Pécsett a PTE BTK-on, majd 1999-ben diplomázott, mint MBA közgazdász a PTE KTK-n ben szerezte marketing és üzleti analízis posztgraduális diplomáját a George Brown College-ban, Kanadában től 97-ig instruktorként dolgozott a Pécsi Regionális Képző Központban, ahol vállalkozási ismerteket tanított. Ezt követően Budapesten, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítványnál dolgozott 2001-ig, mint projekt menedzser ahol az alapítvány, pályázati nyertes szervezeteinek pénzügyi és szakmai ellenőrzését végezte között külföldön Kanadában - dolgozott kereskedelmi, majd kutatási területen végétől az Európai Szociális Alap részére végzett pályázati bírálói, illetve projekt ellenőrzési-monitorozási tevékenységet HEFOP munkaerő-piaci programok tekintetében között, mint projekt menedzser vezetett több, sikeresen teljesített munkaerő-piaci projektet (HEFOP. OFA, MK) a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht-nál, melyek szakmai és pénzügyi teljesítéséért felelt. Folkner Károly BMÖ műszaki menedzser 1966-ban született, 1993-ben szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Tervezőmérnöki, felelős műszaki vezetői, ingatlan értékbecslői végzettséggel illetve jogosultsággal rendelkezik. Szakmai tapasztalatai építész engedélyezési, tender és kiviteli tervek készítése, felelős műszaki vezetőként AM-02 besorolású tevékenységek folyamatos végzése, tendertervek és projektek előkészítése lakóépületek, ipari és szolgáltató épületek vonatkozásában. 460 m m 2, változó nagyságrendben. Fluck Károlyné pénzügyi asszisztens

5 1961 ben született, orosz nyelvismerettel rendelkezik ben szerzett először diplomát, mint általános iskolai tanító orosz-pedagógia szakon, amelyet azóta számos végzettséggel egészített ki. 15 évi pedagógus múlt után másoddiplomás képzésben szerezte meg szakközgazda diplomáját és kezdett dolgozni számviteli, pénzügyi területen. Közben számos számítógépes tanfolyamot végzett, mert több helyen foglalkozott pályázatírással is. Egy több mint ezerfős részvénytársaságnál 4 évig készítette a beszámolókat havi rendszerességgel, és a pályázatoknál a pénzügyi elemzést, elszámolást. Majd a Baranya Megyei Kórháznál volt 5 évig számviteli csoportvezető. Időközben mérlegképes könyvelő lett, sőt a regisztrációt is megszerezte, amit azóta rendszeres továbbképzésekkel is fenntart. Belső auditor lett a négyszeresen tanúsított intézményben ( ISO, KES, KIR, MEBIR ), s májusig aktívan ellátta ezt a feladatot is. Ezen időtől a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulásnál volt könyvelő, a pályázatoknál pénzügyi lebonyolító és Uniós pályázatok ( GVOP és GVOP ) esetén a támogatás lehívója, pénzügyi elszámolója. Innen került idén a Baranya Megyei Önkormányzat Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályának Gazdálkodási csoportjához, mint vezető főtanácsos. 4. Hogyan kapcsolódik a FIDIC mérnöki iroda a projekthez? A FIDIC mérnöki teendőket a Metróber Főber Konzorcium látja el, mely közbeszerzés útján nyerte el a Pécs2010 EKF Program beruházásaihoz kapcsolódó komplex mérnöki szolgáltatások elvégzését. A Metróber Főber Konzorcium PMJVÖ-vel áll szerződéses viszonyban. A FIDIC mérnök feladatait a Megbízási Szerződés 2. sz. mellékletét képező Feladatleírás tartalmazza. A FIDIC mérnökkel való kapcsolattartás a Megbízási Szerződés értelmében a Pécs2010 Kht. feladata, a projektpartnerek kizárólag a Kht.-n keresztül kommunikálhatnak a FIDIC mérnökkel. A FIDIC mérnököt érintő operatív feladatok megbeszélése érdekében a Pécs2010 Kht. székhelyén minden kedden 11 órakor FIDIC egyeztetés zajlik, melyeken minden projekt partner képviseltetheti magát. 5. Ki készíti a közbeszerzéseket? A DDRKTK projekthez kapcsolódó közbeszerzések adminisztratív előkészítését, illetve a megjelenéshez, az ajánlattevők tájékoztatásához, a bírálathoz, stb. kapcsolódó jogi feladatokat a PMJVÖ-vel szerződéses viszonyban álló Turi és Turi Ügyvédi Iroda végzi. A Pécs2010 Kht. alkalmazásában álló közbeszerzési referens az ügyvédek munkáját segíti, elsősorban a közbeszerzéshez kapcsolódó események operatív szervezésében és az eljárás dokumentálásban. Pécs, február 20. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum Projekt Alapító Dokumentum Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló...4 1.1 A pályázat előzményei... 4 1.2 A projekt összefoglalása... 4 1.3 A pályázat támogatásának folyamata...5 2 A projektgazda és projektmenedzsment

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

1. Feladatok. Értékelő:

1. Feladatok. Értékelő: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) ismételten pályázatot hirdet a TÁMOP és TIOP közoktatási, felsőoktatási és kulturális pályázatok és kiemelt projektek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben