Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése"

Átírás

1 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése A projekt azonosító száma: TÁMOP / Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. ÚMFT infovonal:

2 Széchenyi István TISZK szeptember 1-jén Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központot, miskolci székhellyel. A TISZK vezető iskolája a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint fogadó iskola várja a szakképzésben továbbtanulni szándékozó diákokat saját iskolájukból, a TISZK másik szakképző intézményéből, a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolából és a régióból is. Széchenyi István TISZK A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése, Társadalmi Megújulás Operatív Program / Miskolc, Ifjúság út (254-es mellék) Fogadó iskola: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út Projektvezető: Szakmai vezető: Küldő Iskola: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 3532 Miskolc, Rácz Ádám út A TISZK létrehozásának célja A TISZK célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, valamint a XXI. századi igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a szakképzésben résztvevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére. A TISZK közösségi funkciókat is ellát, amelyek keretében elsősorban tanulóik számára biztosítanak komplex szolgáltatásokat a pályaválasztás és pályaorientáció, karrier tanácsadás területén, de a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára is kínálnak külön szolgáltatásokat. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ az alábbi szakmacsoportokban végez szakképzést: Közlekedés szakmacsoport Informatika Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Iskolánk 7 szakmacsoportban, mintegy 20 szakmát felkínálva igyekszik a pályaválasztók segítségére lenni. Ezen belül minden diák megtalálhatja a számára leginkább megfelelő képzési formát. Színes kínálatunk és a több mint 1500 fős tanulói létszám teszi a Szemerét, Miskolc és az Északkelet magyarországi régió legnagyobb és folyamatosan megújuló iskolájává. Nevelési célunkat a Bonus intra, melior exi - Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál - jelmondat fejezi ki. Iskolánk szellemiségében ötvöződik a mesterségek elsajátításának évszázados hagyománya és a korszerű ismeretek közvetítésére való nyitottság. Tagintézményeink Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Iskolánkban megbízható, széles alapú, általános és szakmai műveltség megszerzésére nyújtunk lehetőséget tanulóinknak. Regionális beiskolázású intézmény, így tanulói bázisunkat elsősorban a megyeszékhely és a megye települései adják, de a környező megyékből is jönnek hozzánk diákok középfokú ismereteket szerezni. A szakképzés átalakítása országosan és helyi szinten is fontos célkitűzés. Iskolánk alkalmazkodik a változó továbbképzési igényekhez, és diákjainkat képessé tesszük arra, hogy a szakképesítés megszerzése után el tudjanak helyezkedni a munkaerő-piacon, illetve felsőfokú tanulmányokat folytathassanak.

3 1. Autószerelő 3. Autótechnikus Az autószerelő képzés során: a tanulók megismerkednek a gépjárművek szerkezeti egységeinek és villamos rendszereinek működési elvével, ellenőrzési folyamataival, a hibák feltárásának és javításának módjaival, a motor-, a kormány-, a fék- és az egyéb mechanikus és elektronikus részegységek beállításával. A gépjárművek műszaki ellenőrzésével, műszeres vizsgálatával és diagnosztikai beállításokkal, a gépjárművek hatósági vizsgára történő előkészítésével, a gépjárművek vizsgáztatásával kapcsolatos dokumentációs kötelezettségekkel. Az autószerelő szakképesítéssel autó- motorszerelő gépjárműszerelő garázsmester diagnosztikai és fogyasztásmérőszerelő szervízmester fékpadszerelő. A megszerzett szakmai képesítéssel el lehet helyezkedni a gépjárművek szerelésével, vizsgáztatásával foglalkozó vállalkozásoknál, szervizekben, de további szakképesítések is szerezhetők: pl. autótechnikus, logisztikai ügyintéző, gázautó szerelő. Az elméleti és a gyakorlati képzés korszerű, számítástechnikai egységekkel felszerelt tantermekben, tanműhelyekben és külső gazdasági szervezeteknél történik. 2. Autóelektronikai műszerész Az autóelektronikai műszerész képzés során: a tanulók megismerkednek a gépjárművek villamossági részegységeivel és elektronikai rendszereivel, valamint azok javításának módszereivel. Továbbá elsajátítják a legkorszerűbb járműdiagnosztikai módszereket, megtanulják a műszaki dokumentáció készítésének és használatának ismereteit. Az autóelektronikai műszerész szakképesítéssel betölthető munkakörök: autóelektronikai műszerész autóvillamossági szerelő. Az autóelektronikai műszerész szakmai képesítéssel el lehet helyezkedni a gépjárművek szerelésével, vizsgáztatásával foglalkozó vállalkozásoknál, szervizekben. Az elméleti és a gyakorlati képzés korszerű, számítástechnikai egységekkel felszerelt tantermekben, tanműhelyekben és külső gazdasági szervezeteknél történik. Az autótechnikus képzés során: a tanulók felkészülnek a gépkocsik rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító gépjárműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységének ellátására, mely tartalmazza a gépkocsik valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és -elhárítási, beállítási és felújítási műveleteket, valamint szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli, ügyfélszolgálati feladatokat. Az autótechnikus szakképesítéssel autótechnikus autó-motorszerelő gépjárműszerelő autóelektronikai műszerész garázsmester szervízmester diagnosztikai és fogyasztásmérőszerelő. Az autótechnikus képesítéssel el lehet helyezkedni a gépjárművek szerelésével, vizsgáztatásával foglalkozó vállalkozásoknál, szervizekben. Az elméleti és a gyakorlati képzés korszerű, számítástechnikai egységekkel felszerelt tantermekben, tanműhelyekben és külső gazdasági szervezeteknél történik. 4. Közlekedésüzemvitel ellátó A közlekedésüzemvitel ellátó képzés során: a tanulók megismerik az üzemvitel általános előírásait, személyszállításban, árufuvarozásban használt menetleveleket. Elsajátítják a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatok elvégzéséhez szükséges ismereteket, ajánlatok készítését, az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási eszköz kiválasztását, szükség szerint az útvonal megtervezését. Megtanulják az adminisztrációs és irányítási feladatok módszereit. Választható szakirányok: közúti közlekedésüzemvitel ellátó vagy szállítmányozási ügyintéző. A közlekedésüzemvitel ellátó képesítéssel forgalmi szolgálattevő ellenőr garázsmester forgalmi előadó kárrendezési és baleseti előadó fuvarvállaló fuvarszervező tarifőr menetrend szerkesztő. A közlekedésüzemvitel ellátó képesítéssel el lehet helyezkedni személyszállítással és árufuvarozással foglalkozó cégeknél.

4 6. Vasúti járműszerelő 8. Villamoshálózat szerelő 5. Vasútüzemvitel-ellátó A vasútüzemvitel-ellátó képzés során: a tanulók elsajátítják a fuvarozási szerződéssel összefüggő, vonatindítási, árufuvarozási-kocsigazdálkodási, forgalmi, árupénztári feladatok végzéséhez elengedhetetlen kompetenciákat. Megismerik a vonatérkeztetési, küldemény kiszolgáltatási, forgalmi koordinátori, állomásfőnöki, a forgalmi vonalirányítói, főrendelkezői, vezénylő tiszti, oktatótiszti feladatokat. Választható szakirányok forgalmi szolgálattevő, vasúti árufuvarozási pénztáros, vasúti személyfuvarozási pénztáros. A vasútüzemvitel-ellátó képesítéssel forgalmi szolgálattevő pénztáros jegyvizsgáló vonatátvevő tolatásvezető. A vasútüzemvitel-ellátó képesítéssel el lehet helyezkedni kötöttpályás személyszállítással és árufuvarozással foglalkozó cégeknél. A vasúti járműszerelő képzés során: a tanulók elsajátítják a járműszekrény és tartozékai, a futómű, erőátviteli berendezések, mechanikus fékelemek, sűrítettlevegő-ellátó berendezések, a pneumatikus kapcsoló berendezések, a villamos hajtásrendszer elemeinek ellenőrzését, javítását. Választható szakirányok villamosjármű szerelő, vonatottjármű szerelő. A vasúti járműszerelő képesítéssel villanymozdony szerelő villanymozdony vezető villamos járművezető. A vasúti járműszerelő képesítéssel el lehet helyezkedni kötöttpályás járműveket alkalmazó cégeknél. 7. Villanyszerelő A villanyszerelő képzés során: a tanulók elsajátítják lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezését, javítását, felújítását és karbantartását. Továbbá kisfeszültségű villamos berendezések, és a hozzá tartozó vezérlések telepítésének, javításának ismereteit. Elsajátítják a villanyszerelő szakma folytatásához szükséges számítástechnikai, jogi és gazdasági ismereteket, valamint munkavédelmi szabályokat. A villanyszerelő képesítéssel villanyszerelő épületvilágítás szerelő épületvillamossági szerelő érintésvédelmi ellenőr karbantartó villanyszerelő. A villanyszerelő képesítéssel el lehet helyezkedni villanyszereléssel foglalkozó vállalkozásoknál, áramszolgáltatónál, biztonsági és riasztó berendezések szerelését végző, illetve távvezetéket építő és karbantartó cégeknél. A villamoshálózat szerelő képzés során: a tanulók megismerkednek a villamos energia előállítására, elosztására és felhasználására szolgáló erősáramú berendezések szerelési, javítási és ellenőrzési feladataival. Elsajátítják a földelés-telepítés, érintésvédelmi mérés, feszültségmentesítés, csatlakozó berendezés létesítés módszereit. Továbbá megtanulják távvezetékek, oszlopszerkezetek, transzformátor állomás készülékeinek telepítését, karbantartását, javítását. A villamoshálózat szerelő képesítéssel villamoshálózati távvezetékés kábelszerelő áramszolgáltatói hálózatszerelő ipari villamoskészülék-szerelő jelzőberendezés- és tartozékszerelő szabadvezetéki villanyszerelő villamosművi készülékszerelő. A villamoshálózat szerelő képesítéssel el lehet helyezkedni áramszolgáltató cégnél, villanyszereléssel foglalkozó vállalkozásoknál, erősáramú berendezések telepítésével, üzemeltetésével foglalkozó szervezeteknél.

5 9. Informatikai rendszergazda Az informatikai rendszergazda képzés során: a tanulók elsajátítják a külső és belső informatikai hálózatok kialakításához szükséges kompetenciákat, LAN/WAN minősítések méréséhez, hibaelhárításához, adatvédelemhez szükséges ismereteket. Megismerik a vezeték nélküli hálózatokat, VoIP rendszerek üzemeltetését, IT biztonság dokumentálását, Virtuális Magánhálózat létrehozását. Megtanulják a biztonsági szabályzat létrehozásának ismereteit. Az informatikai rendszergazda képesítéssel informatikus rendszergazda számítástechnikai munkatárs számítógép-műszaki eladó. Az informatikai rendszergazda képesítéssel el lehet helyezkedni olyan szervezeteknél, amelyek kiterjedt számítástechnikai hálózatot üzemeltetnek, vagy mindennapi munkájuk során nagy gépparkot használnak. 10. Marketing- és reklámügyintéző A marketing- és reklámügyintéző képzés során: a tanulók megismerkednek a piackutatással, eladással, piaci tervezéssel, reklámmal és egyéb üzleti kommunikációval kapcsolatos feladatokkal, a cég piaci értékesítési tevékenységének szervezési és irányítási feladataival. Továbbá elsajátítják az adatbázis kezelés, üzleti levelezés, ajánlatok értékelésének, rendelésállomány figyelésének ismereteit. Felkészülnek marketing- és reklámtervek készítésére, valamint egyéb kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos operatív szervezési és beszerzési feladatok végrehajtására. A marketing- és reklámügyintéző képesítéssel marketingasszisztens marketingmenedzser reklámszervező reklámmenedzser reklám ügyintéző telemarketing ügyintéző. A marketing és reklámügyintéző képesítéssel el lehet helyezkedni hazai és multinacionális vállalatoknál, közigazgatási intézményeknél, kulturális intézményeknél, reklámozással foglalkozó vállalkozásoknál. 11. Logisztikai ügyintéző A logisztikai ügyintéző képzés során: a tanulók elsajátítják a hatékony kapcsolattartás és kapcsolatépítés fortélyait, megtanulják a rendelés, beszerzés, értékesítés jellemzőit. Továbbá a szervezetben felmerülő marketing és PR tevékenységek legfőbb feladatait is megismerik. Gyakorlatot szereznek az irodatechnikai és multimédiás eszközök kezelésében, valamint a szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységekben. A logisztikai ügyintéző képesítéssel logisztikai ügyintéző áruforgalmi ügyintéző személyszállítási ügyintéző értékesítési ügyintéző kereskedelmi asszisztens közbeszerzési ügyintéző szállítmányozási ügyintéző ügyfélszolgálati ügyintéző. A logisztikai ügyintéző képesítéssel el lehet helyezkedni árumozgatással, áru- és személyszállítással, raktározással, csomagküldés megszervezésével, kereskedelem-támogató tevékenységekkel, árubeszerzéssel foglalkozó cégeknél. Rendkívül érdekes és szakmai kihívásokkal kecsegtető munka azoknak, akik érdeklődnek a gazdasági folyamatok iránt! 12. Nemzetközi szállítmányozási És logisztikai szakügyintéző /2012-től induló felsőfokú szakképzés/ A nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző képzés során: a tanulók elsajátítják a gazdasági élet különböző területein, az üzletvitellel, a tervezéssel, a szervezéssel, az irányítással, az ellenőrzéssel kapcsolatos, olyan összefüggő vezetői feladatokat, amelyek megoldása még szakirányú közgazdász végzettséget nem igényel. Megismerik a kis- és középméretű vállalkozások gazdaságos működtetésének, a vállalkozás szállítási, szállítmányozási és logisztikai feladatainak végrehajtásához szükséges ismereteket. A nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző képesítéssel szállítmányozási ügyintéző logisztikai ügyintéző áruforgalmi ügyintéző külkereskedelmi ügyintéző külkereskedelmi szállítmányozó közbeszerzési ügyintéző. Sikeres felsőoktatási felvételi esetén a felsőfokú szakképzésben megszerzett kredit pontok bizonyos része a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően beszámításra kerülhet.

6 13. Emelőgép kezelő (tervezett képzés) Az emelőgép kezelő képzés során: a tanulók megtanulják az emelőgép irányítóberendezésének kezelését, az emelőgép-napló vezetésének ismérveit. Továbbá a kötöző eszközök, függesztékek szakszerűen használatát. Gyakorlatot szereznek nagy terhek biztonságos mozgatásában, organizációs tervnek megfelelően különleges emelések végrehajtásában. Az emelőgép kezelő képesítéssel betölthető munkakör: emelőgép kezelő. Az emelőgép kezelő képesítéssel el lehet helyezkedni építőipari cégeknél, valamint anyagmozgatással foglalkozó vállalkozásoknál. 14. Biztonságtechnikai kezelő szerelő (tervezett képzés) A biztonságtechnikai kezelő, szerelő képzés során: a tanulók megismerik a személy- és vagyonvédelemmel kapcsolatos jogi előírásokat. Elsajátítják a mechanikus- és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek (tűzjelző és riasztó) működését és azok szerelésével kapcsolatos sajátosságokat. Megtanulják a vagyonvédelmi központok kezelését a szükséges, szakszerű beavatkozásokat, valamint fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat. A biztonságtechnikai kezelő, szerelő képesítéssel betölthető munkakörök: biztonság technikus üzemeltető technikus. A biztonságtechnikai kezelő, szerelő képesítéssel el lehet helyezkedni biztonságtechnikai rendszereket kiépítő cégeknél, illetve biztonságtechnikai rendszert alkalmazó, üzemeltető szervezeteknél. Tanulószerződés alapján járó pénzbeli juttatások A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni. Mértéke a szakmai évfolyam első félévében a minimálbér legalább 20%-a, ami jelenleg Ft. A következő félévektől ezt az összeget emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelétől és szorgalmától függően legfeljebb a minimálbér 50%-ig, ami jelenleg Ft. A tanulószerződés alapján a pénzbeli juttatás a tanulót az oktatási szünet időtartama alatt is megilleti. Ha a szakiskolai tanuló tanulószerződés alapján hiányszakma gyakorlati képzésében vesz részt, a fent meghatározott pénzbeli juttatáson felül havonta a minimálbér 20%-nak megfelelő mértékű kiegészítő juttatás illeti meg. Hiányszakmák és a tanulmányi ösztöndíj Az Észak-magyarországi régió hiányszakmái közül a 2010/2011-es tanévben, tagintézményeinkben oktatott szakma a: villanyszerelő. A szakiskolai tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben külön jogszabály rendelkezései szerint kedvezményes étkezés, munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszköz, útiköltség térítés illeti meg az iskola és más tanműhelyekben és a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben. Ki jogosult a tanulmányi ösztöndíjra? február 1-jétől jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek a közoktatásban nappali tagozaton szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő hiányszakmát tanuló diákok. Az ösztöndíj mértéke Az ösztöndíj az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10000Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől, ha a tanulmányi átlageredmény: - 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; - 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; - 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; - 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke Ft/hó; - 4,51és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke Ft/hó.

7 ÚMFT infovonal: Á. Tóth és Barátai /2011.

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Beiskolázási tájékoztató 2015/16-os tanév 5000 Szolnok, Baross út 37/A. Tel.: 56/ 425-844 Fax: 56/ 427-200 E-mail: titkarsag@szolmusz.hu www.szolmusz.hu OM azonosító:

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. OM azonosító: 037218, KIK azonosító: 178032 Tel: 88/586-060, 88/586-061 Fax: 88/586-071 E-mail: titkarsag@oveges-szi.hu

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

5. A szakmai gyakorlat leírása

5. A szakmai gyakorlat leírása 5. A leírása Tantervi egység, (al)modul neve: Szakmai gyakorlat modul Kreditszáma: 30 Tantervi helye: 4. félév A Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának

Részletesebben

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ELŐSZÓ Tisztelt Partnerünk! 2014. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

A holland logisztikus képzés tanulmányozása és a jó gyakorlatok beépítési lehetőségei a hazai szakképzésbe

A holland logisztikus képzés tanulmányozása és a jó gyakorlatok beépítési lehetőségei a hazai szakképzésbe A holland logisztikus képzés tanulmányozása és a jó gyakorlatok beépítési lehetőségei a hazai szakképzésbe című Leonardo da Vinci mobilitási projekt záró beszámolója Szerződésszám: 12/0034-L/3020 Készítette:

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési tájékoztató 752/1 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00005-2009 Akkreditációs lajstromszám: AL-2107 Felnőttképzési tájékoztató Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés szervezési Közhasznú

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök Tartalomjegyzék 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 8/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 9/2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben