PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának évi módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának évi módosítása

2 Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika 6 Az ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 7 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési-oktatási alapelveink Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai A nevelési-oktatási munkában alkalmazott eszköz-és eljárásrendszer Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeinek meghatározása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészségnevelés célja Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészségnevelés az iskola mindennapi életében Az egészségnevelés kapcsolatrendszere Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskola teljes közösségét átfogó programok Az iskola szereplőnek együttműködésével kapcsolatos intézményi feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, a mentori munka tartalma A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi rendszere A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola környezetnevelési programja A környezeti nevelés alapelvei A környezeti nevelés célja A környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi eleme A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban A szülő, a tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái Az intézménybe való felvétel, átvétel szabályai A tanulók felvételének folyamata Tanulói jogviszony létesítésének feltételei A tanulók átvételével kapcsolatos iskolai alapelvek 26 2

3 Az ISKOLA HELYI TANTERVE, SZAKMAI PROGRAMJA A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai A Választott keretrendszer Oktatható szakképesítések az Alapító Okirat alapján Óratervek A helyi tanterv tananyaga és követelményei A kerettantervben meghatározott kötelező óraszám feletti szabadsáv felhasználása A szabadon válaszható tantárgy és a pedagógus választás szabályai Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulók tanulmányi munkájának értékelése A tanulók értékelésére vonatkozó alapelvek Az iskola számonkérési rendszere A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei A felsőbb évfolyamra lépés feltételei Tanulmányi idő lerövidítésének lehetősége A tanulók esélyegyenlőségét biztosító intézkedések Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében alkalmazandó pedagógiai elvek, intézkedések Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos elvárások az iskolavezetés, a pedagógusok, az alkalmazottak esetében A tanulók jutalmazásának elvei, területei, formái A jutalmazás területei A jutalmazás formái Az intézményi szakképzés speciális elvei, szabályai Szakképzési alapelveink A szakképzési célok, célcsoportok, képzési kínálat Az iskolai szakképzés fő területei, feltételrendszere A szakmai gyakorlat szervezése A csoportbontások szervezésének alapelvei a gyakorlati képzésben A szakmai vizsgára bocsátás feltétele A moduláris szakképzés követelménymoduljai A tanulói jogviszony megszűnése Pályakövetési rendszer Előzetes tanulmányok beszámítása A program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke Általános jellemzők A helyiségek jegyzéke, bútorzat, nevelő munkát segítő eszközök 43 Záró rendelkezések 46 3

4 Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos: önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Rómában vagy az Északi Sarkon járni nem olyan érdekes, mint megtudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi természetéről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Mikor értelmem eléggé megérett erre, már csak ezt az élményt kerestem az életben. Márai Sándor Előszó Iskolánk, a J. L. SEAGULL Szakképző Iskola alapvető célja, hogy minél több diák, pedagógus, munkatárs számára lehetővé tegye az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, az önmegvalósítást, konfliktustűrő, problémamegoldó, teherbíró, küzdőképes személyiségek kibontakozását az érettségire épülő szakképzés, a szakiskolai képzés, valamint az intenzív nyelvoktatás során. Iskolánkban ezeket a feladatokat pszichológiai csoportmódszerek, tréningprogramok, szervezetfejlesztési eszközök felhasználásával, humanisztikus nevelés útján próbáljuk megvalósítani. A humanisztikus megközelítés nem annyira a személyiség dinamikai és szerkezeti problémáinak feltárására, hanem inkább az igaz emberi kapcsolatok kialakítására törekszik. Egy hasonlattal élve, a hagyományos megközelítés a gyermekkori viselkedési problémákat az autószerelő stratégiájával kívánja megoldani, a humanisztikus pszichológus, az emberi rendszerek fejlődésébe vetett hite alapján inkább úgy dolgozik, mint a kertész. A kertész, aki ugyan nem ismeri, hogy a növényben milyen biokémiai folyamatok zajlanak, és ha akarna, sem lenne képes - mondjuk - a növény fehérjeszintézisének befolyásolására, mégis képes arra, hogy felnevelje a növényt. Nem tudja ugyan, hogy mit tartalmaz a mag, és hogyan lesz a magból napraforgó - nem ő, hanem a mag genetikus anyaga határozza meg, hogy mi lesz a növényből, - de azt pontosan tudja, hogy mire van szüksége a növénynek ahhoz, hogy a benne rejlő növekedési potenciál kibontakozhassék. A humanisztikus pszichológia ugyanis fejlődési vagy növekedési potenciált feltételez az emberben is. Felfogása szerint a fejlődést támogató szakembernek nem az a dolga, hogy belekontárkodjék a belső - a személyiség amúgy is nehezen feltárható és csak félig-meddig megfejtett - működésébe, hanem hogy gondoskodjék a fejlődéshez azokról a külső hatásokról, ingerekről, alapanyagokról, érzelmekről, stb., amelyekből táplálkozva kibomlik a személyiségben benne rejlő, meggyőződése szerint jó és fejlődésre képes tartalom. ( Bagdy-Telkes: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában). A fentieket alapelveknek tekintve fontosnak tartjuk, hogy a éves diákjaink számára - akik még a munkába állás, az egyetemi, főiskolai tanulmányok megkezdése előtt utolsó esélyként, lehetőségként találkoznak a személyiségfejlesztés, készségfejlesztés szervezett, iskolai kereteivel - nagy gondot fordítsunk nevelésük humanisztikus megközelítésére. Mindennapi lelkes, gyötrelmes munkánk apró eredményei meggyőznek minket arról, hogy higgyünk az iskola életének belső erőinkből való kibontakoztatásában, higgyünk nevelői feladataink generációformáló jelentőségében, s mindenekelőtt a diákjainkban rejlő lehetőségekben. Iskolánk pedagógiai célja, hogy a belépő fiatalok 1-2 tanév alatt szakképesítést és nyelvvizsgát szerezzenek. 4

5 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői Az intézmény Neve: J. L. SEAGULL Szakképző Iskola Székhelye, feladatellátási helye 3100 Salgótarján Meredek út 9. Postacíme: 3101 Salgótarján, Pf. 28 Web-címe: címe: Telefonszáma: 32/ Fax száma: 32/ Telephelye: 1077 Budapest Király utca em.1/a A telephelyen kizárólag a felnőttképzéshez és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása történik. A telephelyen az intézmény nem lát el köznevelési feladatot. OM azonosító száma: Felnőttképzési nyilvántartási száma: Felnőttképzési akkreditációs száma: Al-0381 Képviselője: Körmendy Éva igazgató Alapítási éve: Típusa: többcélú összetett köznevelési intézmény: szakközépiskola és szakiskola, valamint akkreditált felnőttképzési intézmény Jogállása: önálló jogi személy Működési területe: a köznevelést tekintve megyei, a felnőttképzést tekintve országos beiskolázású intézmény Az intézmény köznevelési alapfeladatai - szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakképző évfolyamokon) - szakiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakképző évfolyamokon) - felnőttoktatás (kizárólag szakképző évfolyamokon) Oktatható szakképesítések az iskolarendszerű képzések esetén évi Országos Képzési Jegyzék szerint (hatályos: ) Informatika (7) szakmacsoport - Informatikai alkalmazásfejlesztő internetes alkalmazásfejlesztő elágazás / Ügyvitel (16) szakmacsoport - Irodai asszisztens / Jogi asszisztens / évi Országos Képzési Jegyzék szerint (hatályos: ) Szociális szolgáltatások (2) szakmacsoport / III. ágazat - Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ráépülés / Oktatás (3) szakmacsoport / IV. ágazat - Pedagógiai- és családsegítő / Informatika (7) szakmacsoport / XIII. ágazat - Szoftverfejlesztő / Informatikai rendszergazda / Ügyvitel (16) szakmacsoport / XXV. ágazat - Irodai asszisztens /

6 Minőségpolitika Iskolánk megalapításától kezdődően törekszik a partnerközpontú működés megvalósítására, melynek elérése érdekében intézményi minőségpolitikánk meghatározó elemei a következők: A tanulókért vagyunk vevőközpontúság, tanulóközpontúság: a tanulói elvárások magas színvonalú teljesítése; Folyamatos megfelelés és megújulásra való törekvés: No limits! Nincsenek határok! így szól a szervezetünk szlogenje. Vagyis: Minden nap jobbak lehetünk! Mindig többre vágyunk! Mindig új utakat keresünk. Folyamatos helyzetértékelést végzünk - minden folyamat, minden terület, minden személy vonatkozásában, külső és belső monitoring tevékenység mind a munkatársak, a tanulók, mind a tanulási folyamat tekintetében; Közös értékek, elkötelezettség, jövőkép-formálás Az egy csapat vagyunk, a MI-Tudat kialakítása, a lojalitás fokozása az ügyek, a cég iránt. A tanulási-tanítási folyamatban résztvevők folyamatos motiválása; Iskolánk minőségpolitikájának legfontosabb eleme a partneri elégedettség, mely számunkra sikereink alapját jelenti. Az oktatást mi SZOLGÁLTATÁSNAK tekintjük, melynek alapkritériumai: igényfelmérés, az igények alapján történő tervezés, a megfelelő mélységű, gyakoriságú információ nyújtása a szolgáltatásról az ügyfeleknek, a szolgáltató és a szolgáltatás iránti bizalom kiépítése, a megbízható, állandóan magas minőség nyújtásával, a szolgáltatások rugalmassága, a vevői igényekhez való rugalmas alakítása, szolgáltatáshoz illő megfelelő pozitív oktatási környezet (empatikus, bizalmat építő - megtartó tanárok és stáb, esztétikus, igényes tárgyi környezet, jó oktatási segédanyagok stb.) A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola küldetése Mottónk: Az igazi sirály ott él mindannyiunkban (Richard Bach) KÜLDETÉSÜNK, hogy intézményünk minőségorientált, tanulóközpontú, korszerű módszereken alapuló szakmai és nyelvi képzésével LEHETŐSÉGET nyújtsunk tanulóinknak és partnereinknek, hogy a szakismeret, nyelvtudás, az önismeret és az együttműködés nyújtotta gazdasági és kulturális előnyökhöz hozzáférhessen, s ezáltal megvalósíthassa álmait. 6

7 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Nevelési-oktatási alapelveink A J. L. SEAGULL Alapítványi Középiskola (2004. július 1-jétől új néven: J. L. SEAGULL Szakképző Iskola) 1994 óta végez érettségizett fiatalok számára különböző szakirányú humán, üzleti, idegenforgalmi, marketing, informatika - szakképzést, egy személyközpontú pedagógiai programmal, saját élményű tanulásra építve. NO LIMITS! avagy NINCSENEK HATÁROK! valljuk a folytonos építkezés mindennapjaiban is. Az iskolát civil kezdeményezésként, magánalapítványként létrehozó alapítvány működteti: Jonathan Livingston Seagull Alapítvány az örömszerző tanulásért. A név Richard Bach világhírű regényének hősétől származik, aki meghaladva saját és környezete korlátait, megtanult repülni, s aztán megtanított erre másokat is. Néhány üzenet értékű idézet Richard Bach: Jonathan a Sirály című névadó regényéből: Miért van az - töprengett Jonathan -, hogy a világon a legnehezebb dolog egy madarat meggyőzni arról, hogy szabad, és hogy ezt be is bizonyíthatja magának, ha hajlandó egy kevéske időt ráfordítani. Miért olyan nehéz ezt megérteni? I can fly! - Tudok repülni! Jonathan sóhajtott és kibámult a tengerre. Neked rám már nincs szükséged. Arra van szükséged, hogy tovább keresd önmagad, mindennap egy kicsit fedezz fel belőle, a valódi Fletcher sirályból, aki előtt nincsenek korlátok. Ő a te oktatód. Őt kell megértened, szerinte kell élned. Az alapítványtevő, az iskolaalapítók hitvallása is megegyezik a regény hősével, aki élete értelmét és célját a saját határainak, korlátainak folytonos meghaladásában, az önmegvalósítás sokszor gyötrelmes, ugyanakkor örömet szerző lehetőségében és kényszerében látja. Azt valljuk: csak az a munka (tanulás, tanítás, vagy bármi más) lehet eredményes, melyet örömmel, meggyőződéssel - egy alternatív iskola esetén - sokszor szinte megszállottsággal végez az ember. Iskolánk pedagógiai programjában, iskolafilozófiánkban központi szerepet játszik a felnőtt és a felnőtt élet határán álló diákjaink csoportjainak, közösségeinek saját szabályrendszerének megalkotása, az íratlan szabályok és a rögzített jogok folytonos változásának kezelése, a jogérvényesítés technikáinak elsajátítása a saját élményű tanulásra, a felelősségteljes konkrét cselekvésen alapuló, az egyes adott helyzetekben egymásra utalt felnőtt-felnőtt, felnőtt-diák csoportok együttműködésére épülő programokkal. 7

8 1.2. Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai Az iskola alaptevékenységként szakképzési feladatokat lát el nappali, esti, levelező tagozaton jellemzően érettségizett fiatalok számára. Alapfeladatán túl iskolarendszeren kívüli szakmai képzést, továbbképzést folytat tanfolyami, illetve nyitott képzési (távoktatás) formában. Kiegészítő tevékenységei még: Þ szakmai vizsgáztatás az erre vonatkozó törvények, jogszabályok alapján Þ nyelvvizsgáztatás Þ szakmai konferenciák szervezése Vállalkozási tevékenység Az alapítványi középiskola az alapfeladat ellátását nem veszélyeztető módon és mértékben az alapítványi tevékenységek tekintetében, illetve azok jellegéhez kapcsolódó területeken vállalkozói tevékenységet is folytathat. Az iskola a vállalkozói tevékenység bevételét az alapfeladat magasabb színvonalú ellátására fordítja A nevelési-oktatási munkában alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer Az iskola pedagógiai elveinek megvalósítási lehetőségét mi a Rogers-i alapelvekben véltük felfedezni. Az iskolánk Carl Rogers ( ) gondolataiból három üzenetet, követelményt tart alapelvnek a tekintetben, hogy milyen legyen a személyközpontú tanár: 1, Kongruencia, hitelesség Vagyis a tanár nyíltan éli meg érzelmeit, nem vesz fel a tanulók körében álarcot, a tanulókkal való együttműködése őszinte, hiteles, ebben a kapcsolatban ő az, aki. (Rettenetesen nehéz megvalósítani, ui. a mai felnőtt társadalom nem erre van szocializálva.) 2, A feltétel nélküli pozitív elfogadás, odafordulás Az ilyen tanár a diák személyiségét a maga teljességében fogadja el és nem feltételesen, vagyis nem csak akkor, amikor szerinte jól viselkedik. 3, Az empatikus megértés A tanár megkísérli átélni ugyanazokat az érzéseket, érzelmeket, melyeket a diák élt át az adott szituációban. Az együttérzés, együttgondolkodás képessége, melynek során a tanár megpróbál belehelyezkedni a diák lelki állapotába, hangulatába, gondolkodásába. A személyközpontú tanárrá válásunk egy napról-napra történő önépítési folyamat. Hogy milyen sok tennivalónk van - e tekintetben, azt talán a Rogerstől kölcsönzött gondolatsor érzékeltetheti, melyben felsorolja, milyen is legyen a tanulóközpontú nevelés : Klein Sándor A tanár, mint a tanulók személyiségfejlődésének serkentője című művében így fogalmaz: A célkitűzés az, hogy... segédkezzünk a tanulóknak abban, hogy : - önmaguk által kezdeményezett cselekvésre, a cselekvésekért vállalt felelősségre alkalmas egyének, - ésszerű választásra, önirányításra képes egyének, - kritikai érzékkel rendelkező tanulók, mások teljesítményét értékelni képes emberek - a problémák megoldásához releváns ismeretekkel rendelkező személyek, - s ami még fontosabb: új problémahelyzetekhez rugalmasan, intelligensen alkalmazkodni képes egyének, - a problémák megközelítésének adaptív módját bensőleg elsajátított (interiorizált), minden rendelkezésre álló tapasztalatot szabadon, kreatívan felhasználó emberek, - másokkal a felsorolt különféle tevékenységekben hatékonyan együttműködni képes emberek legyenek, - végül olyan emberek legyenek, akik nem mások jóváhagyásáért, hanem saját szocializált célkitűzéseik valóra váltásáért küzdenek. 8

9 A fentiekből következően tehát elsődleges eszköznek tekintjük, hogy a nálunk tanító tanárok a tudás egyetlen forrásai, a tanulói teljesítmény értékelői helyett a tanulás facilitátorai, segítői legyenek. Hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, azt Rogers az alábbiak szerint határozta meg A tanulás szabadsága a 80-as években c. írásában: 1. A facilitátor tanár megosztja a többiekkel - a tanulókkal és esetleg a szülőkkel vagy a munkaközösségi tagokkal - a tanulási folyamat felelősségét. 2. A facilitátor gondoskodik a tanulási forrásokról. 3. A tanuló kidolgozza a saját tanulási programját, egyedül vagy a többiekkel együttműködve. 4. A tanulási légkör könnyed, gördülékeny. Az életszerűség, a törődés, a megértő hallgatás légköre evidens. Ezt a légkört a vezetőként elfogadott személy kezdeményezi. 5. A középpontban elsősorban a folytatandó tanulási folyamat elősegítése áll. A tanulás tartalma, bár fontos, a második helyre kerül. 6. A tanuló céljainak az eléréséhez szükséges az önfegyelem, amelyet a tanuló saját kötelezettségeként felismer és elfogad. A külső fegyelem helyére az önfegyelem lép. 7. A tanulás mértékének, fontosságának értékelését elsősorban maga a tanuló végzi, bár önértékelését gazdagítja, befolyásolja a csoporttagok vagy a facilitátor törődő visszajelzése is. 8. Ebben a fejlődést elősegítő légkörben a tanulás alaposabb, gyorsabban halad és jobban áthatja a tanuló életét és viselkedését, mint a hagyományos iskolában elsajátított tudás. A fentiek megvalósítása a gyakorlatban ugyanakkor nagyon-nagyon nehéz, hiszen minden jó tanárnak megvannak a maga jól megtanult, jól begyakorolt eszközei arra, hogy jó tudásforrás legyen. De arra a nehéz, göröngyös, nagynagy veszélyeket és kudarcokat is rejtő úton, hogy - a fenti elvek szerint - valaki a tanulás facilitátora legyen, nehéz döntés rálépni. E fölötti töprengéseinkben gyakran vesszük elő Rogers gondolatait: Rogers kérdései (önmagához) a nevelésről: 1. Meg tudom-e engedni magamnak, hogy belekerüljek egy növekvő, tanuló ember belső világába? Sikerül-e meglátni és elfogadni ezt a világot anélkül, hogy megítélő módon viszonyuljak hozzá? 2. Meg tudom-e engedni magamnak, hogy valódi személyként viszonyuljak ezekhez a fiatalokhoz, és vállaljam annak kockázatát, hogy nyílt, kifejező, kölcsönös kapcsolatot építsek ki velük, amelyben mindketten tanulni tudunk? Merek-e önmagam lenni egy intenzív csoportos kapcsolatban ezekkel a fiatalokkal? 3. Fel tudom-e fedezni minden egyes gyereknek az egyéni érdeklődését, bármerre is vezessenek azok? 4. Tudok-e segíteni a fiataloknak abban, hogy megőrizzék egyik legértékesebb tulajdonságukat tágra nyílt szemű, állhatatos, vezérlő kíváncsiságukat önmagukkal és a körülvevő világgal szemben? 5. Tudok-e vajon elég kreatív lenni ahhoz, hogy kapcsolatba hozzam őket olyan emberekkel, élményekkel, könyvekkel - minden fajta erőforrással és eszközzel -,amelyek serkentik a kíváncsiságukat és táplálják az érdeklődésüket? 6. El tudom-e fogadni és tudom-e gondozni sokszor furcsa és tökéletlen gondolataikat, heves kitöréseiket és kifejezéseiket, amelyek a kreatív tanulás és cselekvés előfutárai? El tudom-e fogadni azokat a gyakran tőlem eltérő és szokatlan személyiségeket, amelyek ezeket a gondolatokat produkálják? 7. Tudok-e segíteni a tanulóknak abban, hogy egységes - integrált - egésszé váljanak, hogy érzéseik áthassák gondolataikat, gondolataik áthassák az érzéseiket és azok kifejezését, vagyis hogy teljes személyiséggé váljanak? A fenti kérdések megválaszolásakor nem minden esetben tudunk pozitív válaszokat nyújtani önmagunk felé, hiszen munkánk során sok kudarccal, sikertelen próbálkozással is szemben találjuk magunkat. Mégis fontosnak tartjuk, hogy vissza-vissza térjünk ezekhez a gondolatokhoz, hogy belőlük erőt nyerjünk, megerősítést kapjunk. A fentiek alapján a legfontosabb tanári és szakmai alapelvek a következők: A tanár: A humanisztikus értékekkel azonosult tanár képes az ilyen értékeket diákjai felé közvetíteni a tanítási folyamatban azzal, hogy jó szerepmodellel szolgál! Pine és Boy (1977) felsorolta a humanista tanár jellemvonásait. (Bár olyan tanár, aki teljes mértékben megfelel ezeknek a követelményeknek valószínűleg nincs, de a leírt személyiségjegyeket ideális, követendő értékeknek tartjuk.) 9

10 Az önmegvalósító, humanista tanár: Helyesen értékeli önmagát, valós fogalmat alkot személyéről. Becsületes és őszinte, nincs konfliktusban egymással a belső, tényleges és a szerepjátszó külső énje. Szereti és elfogadja a többi embert. Fejlődőképes személyiség, aki tanulás, kutatás és változás árán szüntelenül válik valakivé. Humanista értékek szerint él: őszintén érdekli embertársai jóléte, az emberi társadalom előbbrevitele. Érzékeny mások szükségletei és érzelmei iránt. Kreatív, bátor, vállalja a kockázatot, aki hajlandó valami új kipróbálására és elég szilárd ahhoz, hogy tanuljon az elkerülhetetlen hibákból. Bízik érzelmeiben, ösztönös megérzéseiben, döntéseiben és reakcióiban. Mások véleménye az új információk és tapasztalatok iránt nyitott, és nyílt saját érzelmeivel szemben is. Kontroll alatt tartja saját életét, környezetét, kezdeményezi a szükséges változásokat. Válaszképes, élénk és spontán, megpróbál optimistán és energikusan élni. A kölcsönös felelősségvállalásra vonatkozó rogers-i elvek Azt mondja Rogers, hogy a TANÁR és a DIÁK megosztja a tanulási-tanítási folyamat felelősségét. A TANÁR felelőssége: átlátja, keretet ad a tanulási folyamatnak kezdeményezi az elfogadó, felelősség-megosztáson alapuló együttműködést állandó nyitottsággal segíti az egyéni útkeresést rendelkezik a hagyományos pedagógia eszközeivel is, diákjaival annyira osztja meg a tanítási-tanulási folyamat felelősségét, amennyire ez a diák fejlődését elősegíti. A DIÁK felelőssége: a program és az iskola specialitásaiból adódóan a megszokottnál jóval nagyobb felelősséggel rendelkezik saját tanulását illetően ismeri az elvárásokat, dönthet időhatárokban, a tanulnivalók súlyozásában, abban, hogy ő mit hoz be a csoport életébe. Rogers alapján olyan légkört kívánunk kialakítani, amelyben mindenki hiteles tud lenni amelyben mindenki képes és hajlandó változni amelyben mindenkinek az önkiteljesítő igénye és képessége kibontakozhat amelyben mindenki nyitott az állandóan változó valóság és saját tapasztalatainak a befogadására és egybevetésére amely biztonságos a benne élők számára Általános alapelvek az iskolában magas színvonalú szakmai munka széleskörű együttműködés, felelősségvállalás az iskoláért az iskola presztízsének, hírnevének növelése az iskola képviselete órán, órán kívül és az iskolán kívül fejlesztések kezdeményezése, végzése az iskola programjain való együttműködő részvétel együttműködés az iskola pénzügyi kondícióinak javításában (pályázatok, szponzorálás, stb.) lojalitás várható el minden itt dolgozó munkatárstól: a lojalitás azt jelenti, hogy közös eszményeink vannak és - esetleges véleménykülönbségeink ellenére is - együtt küzdünk - ennek megvalósulásáért, meggyőződve a másik jóhiszeműségéről, bizalmáról, következetességéről és a kölcsönös emberi elfogadásáról mindenki elfogadja, tiszteletben tartja a vezetők jogait és betartja az irányítás hierarchiájából fakadó - általa is befolyásolható és elfogadott - kötelezettségét jelzi, ha a fenti szabályok közül bármelyik változtatást igényel, a szabályok megváltoztatásáig azonban minden érvényben lévő szabályt betart és azt munkatársainál, diákjainál is képviseli, érvényesíti Az iskola oktatási és üzleti politikájának alapelve, hogy a tanulóké az elsőbbség, ők állnak figyelmünk középpontjában. 10

11 1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeinek meghatározása Iskolánk értékrendjében emberközpontú, humanista; tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. A gyermeket nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az innovativitást, tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Személyiségfejlesztő, csoportépítő, készségfejlesztő tréningek Az eddigiekben megismert törekvéseink elérését szolgálják, az iskolában folyó szakképzések megvalósítását kívánják még hatékonyabbá tenni a különböző jellegű és típusú személyiség-, és készségfejlesztő, csoportépítő, tanár-, diáktréningek. A tréningek célcsoportjai az együttműködésben résztvevő érintettek: diákcsoportok, melyek életteret kapnak egy valódi tanulási folyamathoz, mely nem elsősorban ismeretátadásra, hanem készségfejlesztésre, érdekérvényesítés elsajátítására irányul tanárcsoportok, a diákokkal együttműködő felnőtt stáb, melynek szintén segítő felkészülésre, élettérre, szupervízióra van szüksége, hogy az együttműködésben mintát nyújtó partner legyen. Alapvető tréningtípusok: Önismereti - önfejlesztő, személyiségfejlesztő programok Þ Énmegismerési fázis - Én-térkép készítés / Ki vagyok én? - az én-közlés vizsgálata - a kommunikációs készségek felmérése - szociális képalkotás / Milyennek látnak engem? - én-konfliktusok és megoldásuk - perszonális térgyakorlatok - verbális önkifejezési gyakorlatok Þ Énfejlesztés, kommunikatív készségfejlesztés - kapcsolatteremtés, metakommunkiáció - komplex énközlés, fantázia-próbák - szerepátviteli és empátiajátékok - nemi szerepjáték, nemzeti szerepjáték - szociális készségfejlesztő játékok - életút térképek, előítéletes játékok Þ A személyes image kialakítása - bemutatkozás szóban, írásban, névjegy, önéletrajz, külső megjelenés, pályázatírás, felvételi beszélgetés iskolában vagy új munkahelyen, személyes marketing Þ Beszédstílus, beszédtechnika, előadás, felszólalás, retorika Az önismereti - emberismereti - társadalomismereti tréning ma már nélkülözhetetlen annak a éves korosztálynak, mely még az elmúlt társadalmi rendszerben nőtt fel, a végrehajtásra nevelő iskola oktatta, de felnőtt éveit egy országhatáraiban és szemléletében is nyitott világban éli, ahol nem gondolkodás nélküli végrehajtásra, hanem kockázatvállalásra, kreativitásra van szükség. Ehhez önmagát, társait, a világot ismerő, értő, elfogadó, autonóm, konfliktusokat kezelni tudó emberekre van szükség. 11

12 A készségfejlesztő - ismeretbővítő program módszeréül nem a csupán passzív befogadásra kényszerítő előadás, hanem a saját élményű tanulásra építő, szemléletformáló gyakorlati tréning módszerét választjuk, mely inkább alkalmas a magatartásformálásra, s a későbbi élethelyzeteik megoldási technikáinak elsajátítására. Az intenzív tréningeken gyakran alkalmazunk videokamerát, amely megsokszorozza a program hatékonyságát, hiszen fejlesztő lehetőségei végeláthatatlanok: lehetőséget biztosít az önkonfrontációra az interakciós eszköztár viszontlátására, a tanulók aktivizálására, fejleszti a dramatizáló készséget, az ismétlés, a gyakorlás révén fontos szerepet játszik a bevésésben, az alkalmazási jártasság kialakításában, kiváló eszköz a modellkövetés megtanításában, s hozzájárul a diákok képi gondolkodásának fejlesztéséhez. Mentori rendszer Iskolánkban a mentori rendszer kialakítását az 1996/97-es tanévben kezdtük meg, s azóta is folyamatosan fejlesztjük. A mentorok feladata az egyes diákcsoportok segítése az iskolai és egyéni élethelyzetek megélésében, a viszonylatok, kapcsolatok, jelentések és jelentőségek kialakításában. Ahhoz, hogy a fenti funkciók terén a mentorok kompetens segítőkké váljanak, elsősorban saját személyiségüket kell e szakmai feladatok ellátására alkalmassá fejleszteniük. Ezt a fejlődést segíti a szupervízió, amely a szakmai interakcióra, az együttműködés és kommunikáció problémáira reflektáló, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és azokhoz visszacsatoló módszer, esetmegbeszélés. A szupervízió a tanév előkészítésének pillanatától folyamatosan, a mentori csoportvezetőjének irányításával. 3. A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3.1. Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés az iskolai oktató-nevelő munka elengedhetetlen része. Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók: elkerüljék az egészségre káros szokásokat, nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, képesek legyenek az egészséges életvitelhez szükséges képességeik fejlesztésére, fontosnak tartsák a saját jó egészségük fontosságát. Mindezek elérése érdekében a helyzetfelmérés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény kialakítása Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Egészségnevelési programunk célkitűzéseinek megvalósítása a teljes munkatársi stáb feladatra, hiszen a személyes példamutatás alapvető eszköz az egészségvédelem vonatkozásában. Fontos szerepe van az iskolavezetésnek, ill. az iskolafenntartó alapítványnak a programok megvalósításához szükséges források és eszközök biztosítása révén, pl. sporteszközök biztosítása, uszodabérletek finanszírozása, drogprevenciós programok megszervezése, lebonyolítása. Mivel iskolánkban jellemezően a év közötti fiatalok tanulnak, kiemelt jelentőségű feladat a dohányzással, valamint az alkohol-és drogfogyasztással kapcsolatos megelőző tevékenység, melyet ezen additív szerek rendkívüli egészségkárosító hatása indokol. Legfontosabb feladatnak tekintjük az iskola preventív szerepét, melynek része a komplex drogstratégia kialakítás. A drogprevenciós munka meghatározó eleme annak a személyiségfejlesztési folyamatnak, amelynek a mentori órák adnak keretet. A drogprevenciós munkát segíti a különböző drogprevenciós és felvilágosító programok szervezése. 12

13 3.3. Az egészségnevelés az iskola mindennapi életében A tantermek üzemeltetése Hatékony oktatás csak egészséges környezeti körülmények között folyhat. Ezek közül első helyen az egészséges testtartást segítő bútorok használata szerepel. Minden elméleti és gyakorlati oktató teremben megfelelő szilárdságú és az egészséges testtartást segítő háttámasszal rendelkező székeket használunk. Valamennyi tanterem korszerű világítástechnikával, letörölhető táblával, vetítővászonnal felszerelt. A nyílászárók nagy üvegfelületűek, mely biztosítja a gyors szellőztetést, ill. a bukóra állítható ablakok lehetővé teszik akár a folyamatos szellőztetést is. A balesetvédelem Az iskola épületében valamennyi helyiség kialakításánál és berendezésénél elsődleges a balesetvédelem kérdése. Folyamatos figyelemmel és rendszeres műszaki bejárásokkal az iskolavezetés által ellenőrzésre kerülnek az iskola balesetmentes üzemeltetésének feltételei, pédául a korlátok, a lépcsők, a nyílászárók, a függesztett berendezések, ill. a burkolatok állapota. A tanító és nem tanító stáb valamennyi tagjának feladata, hogy az iskolai berendezések szakszerű használatára oktassa, nevelje tanulókat, ezzel maga is állandó, jó példát mutatva. A vizesblokkok Egészségnevelési szempontból kitüntetett figyelmet kapnak az iskola mosdó- és WC-blokkjai. Az iskolaépületben lévő valamennyi mosdó és WC korszerű burkolattal, ill. higieniás eszközökkel felszerelt. Az iskola bejáratánál lévő mosdó mozgáskorlátozottak számára került kialakításra. A dohányzás tiltása A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvényben foglaltak alapján a J. L. SEAGULL Szakképző Iskola egész területén és a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül TILOS a dohányzás! A szabadidős programok Szabadidős programok szervezésével is segítjük az egészséges életmód kialakulását, fontosságának hangsúlyozását. Az iskola mivel nem rendelkezik saját tulajdonban lévő sportlétesítménnyel, tornateremmel, így különböző külső helyszínre szervezett sportnapokkal, sport tevékenységek, pl. ingyenes uszodabérlet biztosításával, térítésmentes kerékpár-kölcsönzési ehetőséggel ösztönözzük diákjainkat a rendszeres testedzés kiemelt szerepére Az egészségnevelés kapcsolatrendszere Iskolapszichológus A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segíthet a tanulóknak ill. tanácsokkal szolgálhat a tantestület számára is. Szakmai ismeretei révén olyan területeken nyújthat támaszt a diákoknak, amelyek felismerése, speciális problémakezelése nem eléggé ismert a szülők és a tanárkollégák előtt. Szükség esetén van lehetőség anként ilyen felkészültséggel rendelkező külső munkatárs bevonására. Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők, szakszolgálatok A gyermekvédelmi munkánk során indokolt esetben segítségért fordulunk ezen intézményekhez. Itt elsősorban olyan nehéz, problémák sokaságával küszködő gyerekek, családok támogatásáról van szó, ahol az iskola lehetőségei már kevésnek bizonyulnak. Itt kapnak szerepet a kerületi önkormányzatok által működtetett nevelési tanácsadók. Intézményi szinten szoros a kapcsolatban állunk a Gyermekvédelmi Központtal, a Salgótarjánban működő Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával. Egészségnevelési munkánkat az adott helyzettől függően egészségfejlesztési szakemberek is segítik. A szülők és a család Az egészségnevelés terén is fontos a jó kapcsolat a szülőkkel, melynek érdekében folyamatos kapcsolattartással elősegíthetjük a tanulók egészségügyi zavarainak korai és hatékony orvoslását. Nagy hangsúlyt fektetünk minden tanévben a véradási napokra is. Iskolánk ez idáig is több alkalommal helyet biztosított a Véradó állomás által szervezett véradásra, ahol tanárok, szülők és diákok egyaránt véradók voltak. 13

14 4. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmeken, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai balesetek számának az utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 4.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat ismerjék fel a vészhelyzeteket tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében: támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését diáknapon az egyik program az elsősegély-nyújtási bemutató minden osztály számára évente egy alkalommal a mentor elsősegély-nyújtási ismeretekből tart órát 5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Iskolánk az önismereti, személyiségfejlesztő programokon túlmenően nagy hangsúlyt fektet a közösségfejlesztésre is. Az adott tanév során végigvonulnak azok a tréningek, programok, melyek segítségével a diákok csoporttá formálódnak, csapatként is megtapasztalva a közös sikereket, esetleges kudarcokat Az iskola teljes közösségét átfogó programok Nyitott napok, a jelentkezők kiválasztása, bekerülése az iskolába Pedagógiai programunkban mi úgy fogalmaztunk, hogy minden éves fiatal alkalmas a továbbtanulásra, aki akar tanulni (vannak rövid- és legalább középkorú életcéljai) vagy tanulásra képessé tehető (önismereti tréningsorozattal, a tanulási motiváció felkeltésével, vagy fokozásával, szükség esetén személyre szóló kortársi, tanári, vagy pszichológiai segítséggel és egyéb általunk alkalmazott módszerekkel.) A fentiek miatt nálunk a bekerülési lehetőséget nem a középiskolából hozott pontszámok, nem az érettségi bizonyítvány eredménye, nem a már meglévő nyelvvizsgák száma határozza meg, hanem egyértelműen az a jelentkező által kinyilvánított, szóban és írásban is megerősített szándék, hogy ő tanulni akar, és hogy éppen egy ilyen típusú iskolában akar tanulni. 14

15 Innen a mottónk az iskolatájékoztatón: Reméljük, ez az az iskola, melyre mindig is vágytál! Annak érdekében, hogy egy diák előzetesen megtudhassa, milyen is ez az iskola, hogy választása tudatos legyen, igyekszünk széleskörű lehetőségeket teremteni: Az iskola teljesen nyitott; az év bármely szakában meg lehet minket látogatni, akár bejelentés nélkül is. Az iskolatájékoztatóban meghirdetünk nyitott napokat is, (minden hónap utolsó péntekje), ahol tanárokból és diákokból álló házigazda-stábok előkészített forgatókönyv alapján fogadják az érdeklődő diákokat, szülőket, tanárokat. Ragaszkodunk egy személyes találkozáshoz a jelentkező diákokkal, ahol ők is, mi is személyes benyomások alapján meggyőződhetünk arról, hogy egyeznek-e az elképzeléseink a tanításról-tanulásról, hogy nagy valószínűséggel kellünk-e egymásnak. A beiratkozott diákokkal azután a rogersi elvek alapján egy szerződést kötünk, ahol - az akkori tudásunk szerint a lehető legrészletesebben - mindent leírunk arról, hogy mi mit nyújtunk, mit várunk el tőle és ezért neki mit kell tennie (részvételben, minőségben, követelményekben, vizsgákban, pénzben, stb.) A határozott idejű szerződéshez az adott időszakra vonatkozóan alapelveiben ragaszkodunk, s azt - ha nehézségekbe ütközik is - érvényesítjük, ugyanakkor nem elvi kérdésekben, vagy egyedi esetekben a szerződés a két fél konszenzusával módosítható. Erről - kettős aláírással - egy írásos módosítás készül. Ezzel is szeretnénk diákjainkat felkészíteni az adott szó megtartása és a megkötött szerződések érvényessége című, általunk kiemelten fontosnak tartott alapelvekre. Az iskolánkba ily módon belépő diákokat már csak tanítanunk, fejlesztenünk kell; elébe tárni számos lehetőséget, melyek közül meg kell tanítani akár választani is. Aki ezt megpróbálta már egy iskolában 18 év körüli fiatalokkal, tudhatja, hogy milyen nehéz. A szárnypróbálgatások gyakori ütközésekkel, kudarcokkal is járnak, de az így elért eredmény, a közösen elért siker messze túlszárnyalja a hagyományos tanítás-tanulás adta kereteket. A Berepülés hete - rendezvénysorozat célkitűzései, programja Iskolánkban minden tanév egy rendezvénysorozattal kezdődik, melynek célja, hogy a diákok megismerjék az iskola szellemiségéből adódó sajátosságokat, személyes kapcsolatot alakítsanak ki leendő mentorukkal, tanáraikkal és diáktársaikkal. A rendezvénysorozat elnevezése Berepülés, mely a névadó Seagull (sirály) szellemiségében kifejezi az egy fészekhez tartozás gondolatát, mely a közös aktivitás segítségével megteremti a fiókák felcseperedésének életterét. A foglalkozássorozat alapvető céljai: a diákok csoporttá formálása, a csapatmunka sikereinek megtapasztalása, motiválás a cselekvő, aktív részvételre, az alkotóképesség, az önálló gondolkodás fejlesztése, az egyéni felelősségvállalás, az együttműködési készség fontosságának tudatosítása, elérhető, valóságos célok kitűzése. Alkalmazott módszerek: - teremberendezés: padok, asztalok nélkül - alaphelyzetben - nagy körben ülünk, a csoportvezető az elhelyezkedés szempontjából teljesen egyenrangú. - gyakori a kiscsoportos feladat, ill. a pármunka, ezzel is erősítve az alkalmazkodó készség, a nyitottság, az odafordulás, az együttműködési készség, a tűrőképesség fontosságát. - a csoportmunka mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni feladatmegoldásra, a felelősségvállalás tudatosítására. - a tréning egészének saját élménnyé válása megerősítést, lendületet ad a csoport tagjainak az iskolai tanév, az újbóli tanulás megkezdéséhez Seagull szakmai napok Az adott tanévben induló szakok szakmai programjától függően különböző témájú szakmai napok pl. informatikai, idegennyelvi, tanirodai szakmai nap megrendezése, ahol a diákok bemutatják szakterületüket egy-egy sajátkészítésű munka pl. számítógépes prezentáció alkalmazásával. 15

16 A Kirepülés, mint zárórendezvény célja, programja A tanévzáró program keretein belül, amely egy teljes napot felölel, lehetőség nyílik a diákoknak értékelni saját fejlődésük jelenlegi állomását, felvázolni további lehetőségeiket, s természetesen lehetőség van a búcsúzásra. A tanévet lezáró programot is úgy szervezzük, hogy illeszkedjék az iskolafilozófia, a pedagógiai program által kitűzött céljaink megvalósításához. Reményeink szerint a tanév végén tanulóink a Rogers-i szemléletű, személyközpontú nevelés, a saját élményű tanulás, a sokrétű gyakorlati tevékenység, a csapatmunka eredményeként valóban kijelenthetik: I can fly! vagyis Tudok repülni! Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos intézményi feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a pedagógusok és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, ill. közvetett módon a szülők együttműködésével. A tanulók, pedagógusok, szülők együttműködésével kapcsolatos intézményi feladatok: kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésének feltételeiről gondoskodni; a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit megteremteni; a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői egyeztető fórumok); a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, a mentori munka tartalma A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, modulzáróvizsgák, köztes vizsgák, osztályozó vizsgák, szakmai vizsgák lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, mentori, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői kapcsolattartás, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 16

17 Az osztályok mentorainak feladatai: A leendő mentor, mint főállású tanár részt vesz az iskolavezetés által kijelölt időpontokban a felvételik előkészítésében, lebonyolításában, a csoportok összeállításában. Együttműködően részt vesz az iskola minden közös rendezvényén, ami az iskola egészét vagy a csoportját érinti (kiemelten a Be- és Kirepülés, iskolai rendezvények). Felkérésre elvállalja egy-egy rendezvény előkészítését, levezetését. Együttműködően részt vesz a csoportja szaktanári, mentori-, és stábértekezleteken, stáb, mentori tréningeken, továbbképzéseken. Személyiségében és szakmailag folyamatosan készül mentori feladatának magas színvonalú ellátásáért. Személyesen felel a csoportja tanulási- iskolai motiválásáért aktivitásáért, jó közérzetéért, tanulmányi előmenetel teljesítéséért, a hiányzások esetén szükséges intézkedések megtételéért, a diákjogok / tanárjogok kölcsönös képviseletéért, a képzési szerződések, iskolai szabályzatok érvényesítéséért. Iskolavezetés, tantestület, illetve a diákcsoportok egymás felé történő képviselete, az együttműködés során adódó konfliktusok megoldására. Tartalmában jól ismeri és érvényesíti a képzési szerződéseket. Figyelemmel kíséri a befizetéseket, a hiányzásokat, a tanulmányi előmenetelt, a házirendet, az iskola szabályzatait, a csoportra vonatkozó szakmai- és vizsgakövetelmény rendszert 7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Iskolánkban életvezetési tanácsadás működik, melynek tevékenysége két színtérre irányul: Diákok részére: a tanév során folyamatos mentálhigiénés konzultáció biztosítása, mely lehetővé teszi számukra, hogy életkori, élethelyzeti problémáik, konfliktusaik megoldásához szakszerű segítséget kapjanak és felkészüljenek arra, hogy további életük során munkahelyeiken konfliktushelyzeteket, stresszhelyzeteket, stb. kompetens módon oldják meg. Pedagógusok részére: az egyéni problémamegoldó konzultáció folyamatos biztosítása. A rendszeresen, folyamatosan és állandó időszakban felkereshető életvezetési tanácsadó jelenléte fontos támasz a éves fiatalok és az értük felelősséget érző pedagógusok együttműködésében. Mindezek figyelembevétele mellett azonban tudnunk kell, hogy az iskola pszichológiájának alakítása csapatmunkán, munkaszövetségen alapszik. Mindazok a pedagógusok, az iskola tanító és nem tanító stábja, akik a diákok személyiségfejlődésének, ill., fejlesztésének harmonikus kibontakoztatásán fáradoznak egyaránt felelősséggel tartoznak az iskolai pszichológiáért A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanítás-tanulás folyamatában alapvető célkitűzésünk az egyéni képességek figyelembe vétele, azaz minden diák számára biztosítanunk kell a lehetőséget az egyéni maximális teljesítmény megvalósításához. E cél elérésének érdekében iskolánk nagy figyelmet fordít arra, hogy képzési kínálata gyakorlatorientált legyen, az igénybevevők (diák, szülő, társadalmi környezet, munkahelyek) elvárásainak egyre magasabb színvonalon megfeleljen. Évről évre megújuló kínálatot nyújtunk a diákok számára, képzésünk középpontjába - az ismeretszerzésen túl - egyre inkább a gyakorlatorientált, készségfejlesztő programokat állítjuk. 17

18 Annak érdekében, hogy a középiskola diákjai ne elavult ismeretekkel, hanem a korszerűen felszerelt, hatékonyan működő gyakorlati készségek birtokában kerüljenek ki az iskolából, iskolánk pedagógiai programja a képzések területén a gyakorlati felkészítést az alábbi pillérekre tervezi és végzi: A képességek kibontakoztatását elősegítik: ELMÉLETI KÉPZÉS teljes osztály AZ ELMÉLETRE ÉPÜLŐ ISKOLAI CSOPORTMUNKA GYAKORLÓ CÉGEK 4-5 fős 4-5 fős 4-5 fős 4-5 fős gyakorlatok gyakorlatok gyakorlatok gyakorlatok Házon belüli munkahelyi gyakorlat (egyéni) még védett környezetben minden begyakorolható Munkahelyi, intézményi gyakorlat "éles gyakorlat" a valóságban, a már begyakorolt műveletekkel Munkahelykeresés, munkába állás - a csoportbontásban való tanítás-tanulás lehetőségének megteremtése / folyamatos biztosítása a képzések során, - a tanítási órákon kívüli tevékenységek: szakmai megmérettetések, bemutatkozási lehetőségek, - iskolai szolgáltatások igénybevétel pl. korlátlan időtartamú, ingyenes Internet-hozzáférés. Mindenkinek érdeke, hogy az iskolában olyan képzést nyújtsunk, melynek eredményeként a kikerülő fiatalok és felnőttek nem csak elméletben ismerik a szakmát, hanem el is tudják látni azt a munkakört, melyre pályáznak. Kiemelt fontosságúnak tartjuk iskolánkban a korszerű oktatási módszerek alkalmazását valamennyi szakképzésben A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Iskolánk a nevelési és oktatási programjával elkötelezte magát amellett, hogy az ember teljes egyéniségével tanul, ezért az oktatás ne csak a kognitív rendszerre, hanem az egész személyre irányuljon, elősegítse, hogy a diákok önmegvalósítási és önirányítási képessége folyamatosan fejlődjön. Ebben a rendszerben a tanárnak a kognitív és érzelmi tanulást egyaránt elősegítő szerepe van. A feladat olyan pszichológiai légkör biztosítása, amely elősegíti az önálló és belsőleg irányított tanulást. Mindezek lehetővé teszik, hogy aktívan, élményszerűen találkozzanak a diákok a tantárgyi ismeretekkel, ugyanakkor társaikkal és tanáraikkal folytatott interakciók során felismerjék, milyen erők alakítják megnyilvánulásaikat, érzéseiket, gondolataikat. Munkánk távlati célkitűzése, hogy mindezen ismereteket további életvezetésükben, munkavégzésükben is hatékonyan tudják alkalmazni. Az iskola tanulóközpontú pedagógiai programjának megvalósítását szolgálja a mentori program részeként az önismereti tréning, amely hozzásegíti a résztvevőket: a minél pontosabb énkép kialakításához, valamint mások megismeréséhez, az önbizalom erősödéséhez, mások visszajelzéseinek megfelelő kezeléséhez az önértékelés gyakorlásához. lehetőséget biztosít, hogy megismerjék és elsajátítsák az erőszakmentes, kreatív megközelítésű konfliktuskezelést módjait, s azok alkalmazását. 18

19 A gyakorlatok a bizalomerősítés, az együttműködés, a kommunikáció és probléma megoldás egymásra épülő köreit ölelik fel, amelynek alapjául kreatív gondolkodás fejlesztése szolgál. A különböző helyzetgyakorlatok során tudatosul, hogy miként élik meg a helyzetet, hogyan érzik magukat benne. A saját elkövetett hibák, kudarcok, konfliktusok élménye, segítő tapasztalattá, tanulási lehetőséggé válhatnak. Az egyénnek saját élményei révén fejlődik önismerete, megtanulja másként látni a többi embert. Megtanulja maga irányítani kapcsolatait, megoldani problémáit, átélheti, hogy rajta múlnak, tőle is függenek a körülötte és vele történő dolgok. A tanulási nehézségekkel küzdő, ill. sajátos nevelési igényű tanulók esetében a kudarc okának felkutatása kulcsfontosságú. A kudarc hátterében állhatnak: egészségügyi problémák, családi gondok; a képességek, készségek alacsony szintje; motiválatlanság, az érdeklődés hiánya. Az önismereti tréningek szervezésén és működtetésén túl a tanulók felzárkóztatását egyéni konzultációk, tanácsadások segítik mind szakmai, mind mentálhigiénés szempontból A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Az iskolafenntartó alapítvány kiemelt célja a hátrányos helyzetű fiatalok segítése, sokoldalú fejlesztése. Ezen cél megvalósítását szolgálja az a tény is, hogy a nappali tagozatos, iskolarendszerben első szakképesítést szerző tanulók számára a szakképzés nem csupán tandíjmentes, de költségtérítést sem fizetnek. A feltételeket teljes egészében a normatíván túl - az iskolafenntartó biztosítja. Eddigi tapasztalataink alapján az iskolánkban nappali tagozatos képzésben tanulók közel kétharmad része az alábbiakat tekintve hátrányos helyzetű: - családi mikrokörnyezetéből adódóan, - családi házon kívüli környezetéből adódóan, - az iskolai körülményeit tekintve. A fentiek alapján elsődleges feladatunk: - a hátrányos helyzetűek felmérése, regisztrálása, a hátrány meghatározása, - a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek megszervezése: tanulói ösztöndíj rendszer működtetése, tankönyvtámogatás biztosítása, tartós könyvhasználat, könyvkölcsönzés megteremtése, részletfizetési kedvezmény biztosítása. 8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 8.1. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi rendszere Iskolánk eddigi tapasztalatai szerint a nappali tagozaton tanuló fiatalok közel kétharmad része hátrányos helyzetű, jellemzően a szülők egyike munkanélküli, gyakori a gyermekét egyedül nevelő szülő, így kiemelt fontosságú intézményünkben a hátrányos és veszélyeztetett tanulókat segítő ifjúságvédelmi munka. Ezt a feladatot a mindenkori ifjúságvédelmi felelős látja el a közoktatási és a gyermekvédelmi törvény, valamint a közoktatási törvény végrehajtási utasítása alapján. A feladat szerteágazó, az egész iskolára kiterjedő, ugyanakkor a tanulók személyes ismeretét és szeretetét is kívánja. Az ifjúságvédelmi felelős nagyban támaszkodik a mentorok és a szaktanárok tapasztalataira. Az iskola vezetője gondoskodik az ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. 19

20 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSE Csoportos mentori foglalkozások Személyes kapcsolattartás a tanulóval Kapcsolattartás a szakszolgálatokkal Rendszeres visszajelzés a szaktanároktól GYERMEK- ÉS IFJÚSÁG- VÉDELMI FELELŐS Kapcsolattartás az iskolavezetéssel Kapcsolattartás a képzéshez csatlakozó munkaterületekkel Kapcsolattartás a gyakorlati képzőkkel A mentorok - segítő feladataikon túl - mentori órák keretében alapvető mentálhigiénés ismeretek nyújtanak az iskola minden szakán tanuló diákok részére. Az órák célja a személyiség fejlődését, működését alapvetően befolyásoló pszichés mechanizmusok megismertetése, szituációs elemek felhasználásával, ezek gyakorlati megvitatása, elemzése videós tréningek beiktatásával A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az ifjúságvédelmi munka célkitűzései közül kiemelkedő helyet foglal el az általános prevenció. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében programok szervezése, mentálhigiénés előadások szervezése. Az ifjúságvédelem feladata a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók időben történő felismerése, nyilvántartásba vétele, a veszélyeztető okok feltárása; a családdal, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. Fel kell figyelnünk, és ki kell szűrnünk azokat a tanulókat, akiknek alapvető életkörülményeik szűkösek, szükségleteik csak korlátozott mértékben teljesülnek, akiknek családja, szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális téren. Kiemelt odafigyelést igényelnek azok a tanulók, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. A hátrányos helyzet ill. a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése alapján a tanulók problémáinak megoldása érdekében az ifjúságvédelmi felelős együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel és intézményekkel (gyermek-és ifjúságvédelmi központ, egészségügyi ellátók ). 9. Az iskola környezetnevelési programja 9.1. A környezeti nevelés alapelvei Alapelv az egyetemes természetnek, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése, beleértve az embert is, annak maga alkotta környezetével és kultúrájával együttesen. A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük: kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései, alapvető emberi szükségletek, emberi jogok, biológiai és társadalmi sokféleség. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 2 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 2 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben