a Hungaropharma Zrt. információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu"

Átírás

1 a Hungaropharma Zrt. információs lapja XIX. évf sz Aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább»szeretni«fogjuk Füzesi Judit a Hungaropharma új Kereskedelmi és Marketing vezérigazgató-helyettese 2 Mindig szerettem a hivatásomat Nyugdíjba vonul dr. Jakabovics Katalin, a Pécsi Kereskedôház vezetôje 6 Több mint futás Egy hungaropharmás törzsfutó elmélkedései 14

2 Szeretettel várjuk a Hotel Azúrban a Hungaropharma Zrt. standján! Legyen a vendégünk egy forró kávéra a Hungaro-Cafe-ban vagy kóstolja meg különleges gyümölcskoktéljainkat a Gyöngy Patikák Limonádé Bárban! Ajándéksorsolásainkat az alábbi idôpontokban tartjuk: Október 6. csütörtök 15:30-kor az 5P akcióhoz kapcsolódó szerencsenap kisorsolása. Október 8. szombat 13:45-kor az 5P nyereményjáték ajándékának kisorsolása. (kereskedelmi régiónként 1-1 nyertest sorsolunk) Szombaton a szakmapolitikai fórumot követôen (kb.18:15-kor) a 4P nyereményjáték fôdíjainak: egy Saeco kávéautomata és egy kétszemélyes egy hetes ausztriai síüdülés kisorsolása. Megrendeléseiket a kongresszus alkalmából összeállításra került kedvezményes ajánlatunk termékeire a standunkon is leadhatják, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. Csak kövesse a frissen pörkölt kávé illatát!

3 Kedves Gyógyhír Olvasó! Engedjék meg, hogy a Gyógyhír ezen aktuális számát én ajánlhassam elsôként szíves figyelmükbe, és tájékoztassam Önöket arról, hogyan változik és újul meg folyamatosan a Hungaropharma: 2010 közepén, újonnan kinevezett vezérigazgatóként legfontosabb feladatomnak azt tekintettem, hogy a Hungaropharma minél gyorsabban és minél teljesebben alkalmazkodjon a megváltozott piaci helyzethez, illetve a magyar egészségügyben körvonalazódó új perspektívákhoz. Érzékenyebb, jobb piaci munka, tisztább, átláthatóbb vállalati szerkezet, költséghatékonyság, rugalmas alkalmazkodás és a rutinszerû folyamatok teljes újragondolása volt az a néhány kulcsszó, ami mentén a Hungaropharma új vezetése megkezdte munkáját. Világos volt, hogy üzleti partnereinket a változások csak annyiban érdeklik és érinthetik, hogy a belsô átalakulások eredményeként javuljon a velük való együttmûködés, a kiszolgálási színvonal és az üzleti teljesítmény. Milyen lépéseket tettünk meg eddig? 2010 nyarán kialakításra került a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság, s vezetôjeként új vezérigazgató-helyettes került kinevezésre (Sz. Kis László), új fôosztályvezetô érkezett a Beszerzési Fôosztály élére (Ballai Orsolya), miután a korábbi vezetô nyugdíjba ment. Júniustól ismét önálló egység a Kereskedelmi és Marketing Igazgatóság, vezetôje Füzesi Judit a tevékenységet korábban a vezérigazgató irányította. Szeptembertôl új vezetô áll az Üzletfejlesztési és Marketing Fôosztály élén (dr. Lázár Szabolcs) ben láthatóvá tettük a korábbi években kialakult kiskereskedelmi érdekeltségeinket, és határozott szervezeti választóvonalat húztunk a kapcsolódó patikák és a Hungaropharma közé. A jövôben transzparens, világos és piaci jellegû kapcsolat jellemzi a Hungaropharma és a hozzá köthetô patikák együttmûködését. Megkezdôdött a Hungaropharma kiszolgálási rendszerének felülvizsgálata a szorosabb vevôi együttmûködés, gyorsabb és pontosabb kiszállítás, a kölcsönösen elônyös vevôi kapcsolatok és a kedvezôbb vevôi feltételek kialakítása érdekében. Az említett változások természetesen nem öncélúak az új szervezeti egységek és vezetôk feladata az eddig folytatott tevékenység felülvizsgálata, új, hatékonyabb megoldások keresése és amennyiben szükséges, a tevékenység újrapozicionálása, melyek végsô soron Partnereink további megelégedésére szolgálnak. A Hungaropharma egész mûködésére kiterjedô átvilágításnak szerves része a Hungaropharma Zrt. logisztikai tevékenységének teljes felülvizsgálata, hiszen az utolsó nagy rendszerszintû fejlesztések, átalakítások a Központi Raktár Gödöllôrôl Budapestre, a Tündérfürt utcába költöztetésekor történtek. Ezt követôen a kapacitások extenzív növelése és a technológia egységesítésének évei jöttek. Létrehoztuk a Miskolci Kereskedôházat, integráltuk és korszerû technológiával szereltük fel a Kaposvári Kereskedôházat, megújítottuk a Debreceni Kereskedôház technológiáját, új telephelyre költözött a Veszprémi Kereskedôház, és ugyancsak integráltuk a Pécsi Kereskedôházat. A gyógyszerpiac, ill. a gazdálkodói környezet bekövetkezô változásai mára további rendszerszemléletû átalakításokat tettek szükségessé. A rugalmasság és az ellátási színvonal megôrzése továbbra is a legfontosabb célunk, de mellette meg kívánjuk szüntetni a párhuzamosságokat, és javunkra szeretnénk fordítani az országban az utóbbi években megvalósult infrastrukturális fejlôdést (pl. az autópálya-hálózat bôvülése). Ennek kapcsán a Pécsi Kereskedôház ellátási területének logisztikai kiszolgálása átkerül fôként a Kaposvári, valamint részben a Békéscsabai és Tündérfürti Kereskedôházakhoz. A Pécsi Kereskedôház a Pannonmedicina integrációja óta eltelt években kiváló munkát végzett a megváltozott körülmények miatt azonban a Hungaropharma Zrt. lépéskényszerbe került. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy személyesen tájékoztassam Önöket, hogy dr. Jakabovics Katalin, a Pécsi Kereskedôház vezetôje ez évben nyugdíjba vonul. Dr. Jakabovics Katalinnak és a pécsi kollektívának döntô szerepe volt abban, hogy a Hungaropharma magas szinten stabilizálhatta jelenlétét a dél-dunántúli régióban. Továbbá szeretném személyesen is biztosítani Önöket arról, hogy a kitûzött változásokat természetesen úgy hajtjuk végre, hogy a legfontosabb vezérlô elvünk vevôink magas szintû kiszolgálása és a fejlesztési eredmények partnereinkkel történô megosztása. Ennek érdekében folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a változásokról, és várjuk Partnereink kiemelten a gyógyszertárvezetôk véleményét a tapasztalatokról. Az elôttünk álló feladatokhoz kérem valamennyi Kollégám folyamatos támogatását és odaadó munkáját, Partnereink további, ez idáig is nagyra becsült türelmét és bizalmát! A további felhatalmazásuk és együttmûködésük reményében, köszönettel és üdvözlettel: Dr. Feller Antal vezérigazgató

4 Aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább»szeretni«fogjuk Füzesi Judit a Hungaropharma új Kereskedelmi és Marketing vezérigazgató-helyettese A Hungaropharmánál június 15-tôl ismét dolgozik Kereskedelmi és Marketing vezérigazgató helyettes, miután ezt a posztot tavalyi vezérigazgatói kinevezését követôen néhány hónapig még Dr. Feller Antal látta el. Füzesi Judit több évtizedes gyógyszer-kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik, s mint szavaiból kiderül, egy percig sem gondolkozott a felkérés elfogadásán. Meglepôdött a megkeresésen? Nem mondom, hogy nem lepôdtem meg, de az is igaz, hogy maga a döntés, miszerint a Hungaropharma betölti ezt a pozíciót, nem ért teljesen váratlanul. Nyilvánvaló volt a gyógyszerpiac egy másik oldaláról nézve, hogy a Hungaropharmánál dr. Feller Antal úr vezérigazgatói kinevezését követôen szükség lesz egy új kereskedelmi és marketing vezetôre. Az, hogy a potenciális jelöltek között én is szerepelhettem, nagy öröm volt, hiszen a több mint 20 éves felsôvezetôi gyógyszerpiaci tapasztalat, melyet a kis- és nagykereskedelemben, valamint a gyógyszergyártás területén megszereztem, kellô alapot, szakmai hátteret nyújthat egy ilyen poszt betöltéséhez. Gondolkodott a felkérés elfogadásán? Nem, szinte azonnal igent mondtam. Számomra ugyanis a Hungaropharma pályakezdô korom óta a szakma csúcsát jelenti, a megkérdôjelezhetetlen szakmai hozzáértést és teljesítményt jelképezte. Megtisztelônek érzem, hogy a jövôben itt dolgozhatok. Szakmai pályafutásának mely állomásai voltak a legmeghatározóbbak, me- Füzesi Judit, a Hungaropharma új Kereskedelmi és Marketing vezérigazgató-helyettese 2

5 Szakmai önéletrajz lyek járultak hozzá leginkább a mostani munkakörének betöltéséhez szükséges tapasztalatok megszerzéséhez? A Hungaropharma szempontjából nyilván a Bellis Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. élén eltöltött évek a legfontosabbak, melyekre talán joggal lehetek büszke. A 90-es évek második fele klasszikus idôszaka volt a hazai gyógyszerpiac átalakulásának, hiszen ekkor zajlottak le az elsô liberalizációs ciklus fôbb eseményei, a gyógyszertári központok szervezeti átalakulása, szakmai profilváltása, a hozzájuk tartozó patikák leválasztása és privatizációja, végül a már nagykereskedôként funkcionáló központok magánkézbe adása. Ebbôl az izgalmas és sorsdöntô korszakból a Bellis Rt. elsô számú vezetôjeként vettem ki a részem, és ôszintén kijelenthetem, hogy a ma is a szakmában dolgozó kollégáimmal sikerült ennek a kihívásnak megfelelnünk, mondhatni úgyis, hogy maradandót alkotnunk. A mai napig találkozni olyan patikával vagy üzleti konstrukcióval, melynek gyökereiben vagy alapjaiban az említett szakmacentrikus hôskorszak eredményei fellelhetôk. A gyógyszer-nagykereskedelem után két éven keresztül az élelmiszeripari szektorban a gyorsan forgó fogyasztási cikkek piacán dolgoztam, s így volt alkalmam megtapasztalni, hogy hogyan mûködik a kereskedelem és a marketing a mondjuk így kevésbé elegáns, de igen fejlett nemzeti és nemzetközi piacokon. Mindezzel felvértezve léptem be egy multinacionális, de generikus gyógyszergyártóhoz, ami ôszintén szólva, 2007-tôl a generikus program indulásától a gyógyszerpiac igen kemény szegmensét képviseli, s ahol lényegesen más érdekek, ill. szempontok alapján zajlanak a folyamatok, mint például a gyógyszer-nagykereskedelemben. Úgy érzem, Tanulmányok, tanfolyamok: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest ( ) 2 év coach (Dr. Ambrus Tibor professzor) Számos managementtel összefüggô tréning (Kommunikáció, Vezetés, Vezetésszervezés, Coach, Változás management, Változáskezelés, IT, Projekt management, Döntés, Döntés-elôkészítés stb.) Cambridge Language School, Cambridge (1997-ben és 1998-ban) International Business English School, London (2001-ben és 2002-ben) Nyelvtudás: Angol Német Szakmai érdekképviselet: Gyógyszergyártók Szövetsége szövetségi tag (2002 ) Élelmiszeripari Gyártók Szövetsége elnökségi tag ( ) Gyógyszernagykereskedôk Szövetsége elnökségi tag ( ) Munkahelyek, tapasztalatok: 2011 Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. kereskedelmi és marketing vez. ig. h Valeant Pharma Magyarország Kft. Budapest ügyvezetô igazgató Feladatok: egy gyógyszeripari multinacionális vállalat magyarországi leányvállalatának teljes körû irányítása, vezetése, egy marketing és értékesítés-orientált vállalat mûködésének és szervezetének felépítése, lokális vállalati stratégia kialakítása, szervezeti kultúra megteremtése Valeant Pharma Magyarország Kft. Budapest (2004. jan. 1. elôtt ICN Magyarország Rt.) marketing és értékesítési igazgató marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes Feladatok: a marketing és értékesítési folyamatok átalakítása, valamint a multinacionális vállalat alaptevékenységében és a struktúrában zajló változások következtében szükségessé váló szervezeti változások megtétele Bábolna Rt. Bábolna élelmiszeripari vezérigazgató-helyettes Feladatok: a teljes élelmiszeripari üzletág átalakítása, piackonform (FMCG) üzleti alapokra tétele, az üzletág marketing- és értékesítés orientált stratégiaváltása Bellis Gyógyszernagykereskedelmi Rt. Budapest vezérigazgató, IT-tag Feladatok: három vidéken mûködô gyógyszernagykereskedelmi részvénytársaság összeolvadásának irányítása, szinergia hatékony alkalmazása és új, tulajdonosi érdekeket képviselô vállalati modell, piaci részesedés markáns növelése Libra Gyógyszernagykereskedelmi Rt. Miskolc vezérigazgató, IT-tag Feladatok: a részvénytársaság teljes körû átalakítása, piacon maradás biztosítása, tulajdonosi befektetés megtérülésének biztosítása, patika hálózat privatizációjának sikeres lebonyolítása Pharmaprim Gyógyszernagykereskedelmi Rt. Eger számos pozíció, 1994-tôl vezérigazgató és IT-elnök Feladatok: állami tulajdonú vállalat részvénytársasággá történô átalakítása, gyógyszernagykereskedelmi és piaci szemléletû vállalat felépítése, stratégiaváltás irányítása, patika hálózat privatizációjának sikeres lebonyolítása 3

6 val ami ráadásul évrôl évre erodálódik elsôsorban a gyógyszerár- és támogatási rendszer alakulása miatt, amivel egy nagykereskedônek gazdálkodnia kell, s amibôl a tôlünk elvárt egyébként európai színvonalú szolgáltatásainkat biztosítjuk és továbbfejlesztjük. Pl. a ma már teljesen természetesnek számító napi kétszeri, háromszori kiszállítás, az újabb és újabb piacképes kereskedelmi konstrukciók felkínálása, a generikus program eredményezte piaci romlás okozta jövedelemkiesés kompenzálása folyamatos invesztíciókkal tartható csak fenn, amihez biztosítanunk kell a szükséges forrásokat. Azt ôszintén kijelenthetem, hogy jelenleg a Hungaropharma idônként erején felül is teszi a dolgát. Úgy gondolja, hogy az említett okok miatt a szolgáltatás színvonalát illetôen vissza kellene lépni? Nem, ez szóba sem kerül. Egyszerûen csak szerettem volna rögzíteni a valós helyzetet, amibôl kiindulva meg kell újítani az üzletpolitikánkat. Ennek lényege a teljesség igénye nélkül, hogy a rendelkezésünkre álló erôforrások minél hatékonyabb allokálásával meg kívánjuk tartani a piacvezetô szerepünket, mind a patikai, mind a kórházi, mind a gyártói partnereink vonatkozásában, a testreszabott vevôgondozást. Ez azt jelenti, hogy az eddigieknél is jobban meg fogjuk becsülni üzleti partnereinket, pl. azokat a vevôinket, akik sokat rendelnek a Hungaropharmától, ki is fizetik a rendeléseiket, valamint értékelik, megbecsülik magas szintû szolgáltatásainkat. A Hungaropharma jövôképe és célja egy olyan kölcsönös üzleti elônyökre épülô modell, amelynek fókuszában egy értékelô és jutalmazó partnerviszony áll, a korrektség és elkötelezettség szilárd talaján! Egyszerûen fogalmazva úgy is mondhatnám, hogy aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább szeretni fogjuk. Különös figyelmet kívánunk fordítani azokra a kis, ill. közepes patikákra, amelyeknek mintegy 80%-át családi vállalkozások mûködtetik. Személyes tapasztalataim szerint ezekben éppen most zajlik egy generációváltás, s én úgy gondolom, hogy a változások kapcsán döntési helyzetbe kerülô A Hungaropharma jövôképe és célja egy olyan kölcsönös üzleti elônyökre épülô modell, amelynek fókuszában egy értékelô és jutalmazó partnerviszony áll, a korrektség és elkötelezettség szilárd talaján! hogy most érkezett el az idô, amikor is az említett szakmai ismereteket, tudást a gyógyszer-nagykereskedelmi szektorban lehet és kell is kamatoztatni ennek alátámasztásául, a teljesség igénye nélkül csak a Széll Kálmán Tervet vagy az október 1-jei változásokat említeném. A Hungaropharmához történô belépését követôen eltelt három hónap. Menynyiben igazolták vissza az itt szerzett tapasztalatai az elôzetes várakozásait? Természetesen az elmúlt években is figyelemmel kísértem a szektorban zajló eseményeket, s így nem lepett meg, hogy megoldandó feladatok sokaságával találtam szemben magam, olyanokkal is, amelyekre korábban nem számítottam. Az nyilvánvaló, hogy rengeteg érték van ebben a hatalmas cégben akár a marketing, akár az értékesítés, az információtechnológia vagy a logisztika terén, melyeket össze kell gyûjteni, és megfelelô módon át kell nyújtani a piac számára. A Hungaropharma ma is a szakma csúcsa, noha az elmúlt években a rengeteg újítás és változtatás, a különféle megfelelési kényszerek szorítása közepette egy kicsit elsikkadt a lényeg, azaz a kölcsönösen elônyös üzleti kapcsolatok folyamatos építése, erôsítése a rendelkezésre álló eszközeink integrált és hatékony módon történô felhasználásával. Nagyon hangsúlyoznám a kölcsönösen elônyös szavakat, hiszen folyamatosan azt tapasztalom, hogy a konkrét piaci szereplôk sincsenek például tisztában annak az átlagos árrésnek a nagyságá- patikatulajdonos gyógyszerészek kiválóan megtalálják majd az érdekeiket, ill. szerepüket a Hungaropharma jövôképében. Éppen ezek a gyógyszerészi tulajdonban lévô kis- és középvállalkozások azok, amelyeknek hosszú távú szakmai elkötelezôdésére a Hungaropharmának de tágabb értelemben az egész hazai gyógyszeriparnak szüksége van. Forró ôsz ígérkezik a gyógyszerágazatban, újabb versenytárgyalások, árcsökkenések várhatók, ebbôl fakadóan készletezési gondok, áruhiány állhat elô. Folynak elôkészületek ezek kivédésére? Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a gyártói környezet, a gyógyszerár- és támogatási rendszer is folyamatos változásban van, amihez a Hungaropharmának nemcsak alkalmazkodnia, hanem reagálnia is kell. Egy országos cég eseté- 4

7 ben persze ezt nem mindig veszik jó néven a partnerek, hacsak nem pozitívan érinti ôket. Azon leszünk, hogy ez így legyen! A gyógyszertárak és kórházak esetében az egyedi helyzetekre igyekszünk egyedi megoldásokat találni, a gyártók, beszállítók üzleti érdekérvényesítése során pedig semleges, de aktív álláspontot kívánunk képviselni. Minden erônkkel azon leszünk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel megtaláljuk a megoldást az esetlegesen kialakuló kritikus helyzetekre. Nagyon úgy néz ki, hogy a gyógyszerpiaci szabályozás elmúlt évekbeli vargabetûinek következményeivel a vállalat új vezetésének kell majd megbirkóznia. Hiszen míg 2007-tôl úgy nézett ki, hogy hosszú távon csak a saját patikákkal rendelkezô nagykereskedôk maradhatnak talpon, addig január 1. napja óta törvény tiltja a gyógyszergyártási vagy gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezô gazdálkodó szervezetek számára új patikák akvizícióját. Mi lesz a Hungaropharma patikai portfóliójának sorsa? Mivel én 2011 júniusában kerültem a Hungaropharma kereskedelmi és marketing vezérigazgató-helyettesi posztjára, adottságként kell kezelnem, hogy a Hungaropharmának közvetett érdekeltsége van több patikában is. Ennek szükségszerûségét az adott körülmények között az elôzô vezetés már megindokolta, nekem az a feladatom, hogy a jogszabályok mindenkori betartásával, szakmailag magas színvonalon és a lehetô leghatékonyabban tevékenykedjem a posztomon. Szeretném ugyanakkor, ha mindenki, aki esetleg kritikát fogalmaz meg e patikák kapcsán a Hungaropharmával szemben, mindezt annak tudatában tenné, hogy ma valamennyi teljes körû gyógyszer-nagykereskedô rendelkezik/rendelkezett saját és a szóban forgónál jóval jelentôsebb patikahálózattal akkor miért pont a Hungaropharma patikák vannak az indulatok középpontjában. Azt viszont ôszintén és nyugodtan kijelenthetem, hogy a Hungaropharma ezt az üzletágat a jövôben nem tekinti sem kiemelt, sem alapfeladatának, nem kívánja bôvíteni, ám befektetett eszközeinek védelme és a tulajdonosok felé fennálló elszámolási kötelezettsége miatt továbbra is természetesen a gazdasági racionalitás talaján meg kívánja tartani, transzparensen, mindig összhangban az aktuális törvényi szabályozással. A Gyöngy Patikákhoz hasonló, szakmai konszenzuson nyugvó kereskedelempolitikai szövetségek létérôl az utóbbi idôben egyre nagyobb hangsúllyal fogalmazódnak meg eltérô vélemények szakmai berkekben. Tervez-e változást a Gyöngy Patikák mûködésében? Ahogy mondtam, a Hungaropharma nagy és számos üzletággal bíró országos nagykereskedô, azaz független rendszereket építünk és mûködtetünk ez esetben speciális vevôgondozás keretében kiemelten figyelemmel kísérjük és támogatjuk elkötelezett partnereinket. Minden mozgásban, változásban van a gyógyszerpiacon, különösen most, de a Gyöngy Patikák természetesen továbbra is nagyon fontos együttmûködési területet jelentenek a Hungaropharma számára. Továbbra is kiemelten kívánjuk kezelni ezt a példaértékû a piac által leutánzott, tehát iskolaértékû független üzleti szövetséget a kiemelt partnerekkel egyetemben, mindamellett, hogy a szabályozók változása miatt néhány területen korrekcióra szoruló, itt-ott a kifáradás jeleit mutató üzleti konstrukciót szeretnénk új és minden fél számára elônyös tartalommal megtölteni. Ezt a marketingtevékenységet mára már rutinszerûnek mondanám a gyorsan forgó cikkek (FMCG) piacának bevett sémái szerint mûködik, s nem biztos, hogy a Gyöngy Patikáknak a jövôben csak erre van szükségük. Az új stratégiát az alternatív lehetôségek felvázolása mellett a Gyöngy Patikák tulajdonosaival, ill. a Tagsági Tanács tagjaival fogjuk egyeztetni, hiszen ez olyan kérdés, amelyben nem szeretnék sem egy személyben, sem csak az új marketingvezetôvel dönteni. Ön több mint egy évtizedes irányítói gyakorlattal rendelkezik. Hogyan jellemezné vezetôi mentalitását, törekvéseit? Impulzív és energikus alkat vagyok, vér, verejték, izzadság nem számít, csak a teljesítmény. Nyilván ezt várom el a környezetemtôl, és igyekszem megragadni minden eszközt a csapatom és a cég érdekében, törekszem kapacitálni és motiválni közvetlen környezetemet a siker irányába. Természetesen a már elsajátított és jól bevált eszközökre, rendszerekre támaszkodom, az értékeket tisztelem és elismerem, ám nem szeretek beleolvadni a környezetembe. Úgy gondolom, hogy mindig meg kell találni azt a pluszt, azt az innovációt, azt az egyéni megoldást, ami lehet, hogy nem tûnik jelentôsnek vagy kardinálisnak, azonban ha egy kicsit is, de megkülönbözteti az általam irányított területeket, s ezáltal a céget a hasonlóktól, a konkurenciától. A Hungaropharma is a versenyszférában mûködô, tulajdonosait szolgáló profitorientált cég senki nem dotálja, támogatja sem feladatainak ellátása, sem céljainak elérése során. Abból tud gazdálkodni, ezáltal bármit is nyújtani, amit a kemény üzleti feltételek, változó gazdálkodói környezet közepette megteremt. De ezt teszi és fogja tenni stílusosan, mert ez A HUNGAROPHARMA: híd a gyógyszerpiac szereplôi között. 5

8 Mindig szerettem a hivatásomat Nyugdíjba vonul dr. Jakabovics Katalin, a Pécsi Kereskedôház vezetôje A Hungaropharma Zrt. Pécsi Kereskedôházának vezetôje, Dr. Jakabovics Katalin idén szeptember 30-ától nyugdíjba vonul. Ennek kapcsán kértünk interjút a nagyszerû szakembertôl, lapunk rendszeres szerzôjétôl. Dr. Jakabovics Katalin, a Pécsi Kereskedôház vezetôje Mi volt az elôzménye ennek a sokakat váratlanul érintô döntésnek? Eljött az ideje, hogy meghozzam ezt a számomra nem könnyû döntést aktív szakmai pályafutásom befejezésére vonatkozóan, tekintettel arra, hogy elértem azt az életkort, amikor ezt megtehetem. A környezetemet valóban nagyon meglepte az elhatározásom, mivel az utolsó pillanatig ugyanolyan odafigyeléssel igyekeztem végezni a munkámat, mint korábban. Mennyi idôt töltött el ebben a munkakörben? A hungaropharmás múltam nem volt hoszszú, hiszen decemberétôl mûködik a Pécsi Kereskedôház, amelynek a vezetését elláttam, s koordináltam az itt dolgozó 52 munkatársam tevékenységét. Három évvel ezelôtt, amikor a Hungaropharma Zrt. megvásárolta a dél-dunántúli régióban tevékenykedô Pannonmedicina Zrt.-t, két nagyon közeli kereskedôház-struktúra épült ki a térségben, tekintettel a 2004 óta meglévô Kaposvári Kereskedôházra. Akkor nem lehetett látni, hogy hosszabb távon ez hogyan fog mûködni, ám a döntésnél nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy Pécs egyetemi város regionális ellátási kötelezettséggel és a Hungaropharma piaci részesedése kiemelkedôen magas a megyében. Induláskor a Pannonmedicina raktárának a Hungaropharma szervezetébe történô beillesztése volt a feladatom. Igyekeztem minden rendelkezésemre álló eszközzel biztosítani azt, hogy a Pécsi Kereskedôház megfeleljen az ellátási területén lévô gyógyszertárak elvárásainak. Ez nem volt könnyû feladat a jelenlegi piaci környezetben, de a gyógyszerész kollégákkal meglévô napi kapcsolatom révén, a visszajelzéseik alapján úgy érzem, hogy sikerült. Szeretném megköszönni a Bara- 6

9 Szakmai önéletrajz nya megyei, valamint a Pécsi Kereskedôház által kiszolgált Bács-Kiskun és Tolna megyei gyógyszertárak vezetôinek az együttmûködést, és további sikeres tevékenységet kívánok számukra. Ön több mint 30 évet töltött a pályán. Melyek voltak szakmai pályafutásának legemlékezetesebb szakaszai? Összesen 10 évig ( ) szakfelügyeltem a Baranya megyei gyógyszertárakat májusáig szakfelügyelôként, majd miután ez a feladat az ÁNTSZhez került, a tisztiorvosi szolgálatról szóló évi törvény alapján tiszti gyógyszerészként. Baranyában utoljára léptem ki a szakfelügyelôi munkakörbôl és az elsô megyei tiszti gyógyszerészi állást tölthettem be 1999 végéig. Emlékeztetnék arra, hogy ez az a történelmi jelentôségû idôszak, amely a gyógyszerellátás korábbi rendszerének gyökeres változását hozta. Ez teljesen új feladatokat jelentett a gyógyszerellátás hatósági felügyeletét ellátó akkor formálódó szervezetnek. Az elsô néhány év nagyon sok nehézséggel járt. Kialakulatlan volt a struktúra, hiányoztak a személyi és a tárgyi feltételek. Ezenkívül gondot okozott, hogy a tiszti hálózatba belépô gyógyszerészek nem rendelkeztek a hatósági munkavégzéshez szükséges ismeretekkel. Ezt volt hivatott enyhíteni a közigazgatási alapvizsga, majd késôbb a tiszti gyógyszerészi vizsga kötelezô letétele. Magam úgy igyekeztem pótolni a hiányzó ismereteket, hogy másoddiplomát szereztem az Államigazgatási Fôiskolán, és letettem a közigazgatási vezetési ismeretek és egészségügyi igazgatás szakvizsgát is. A helyzetet bonyolította, hogy a gyógyszerészi magántevékenységrôl szóló 9/1990. SZEM rendelet alapján megjelentek az elsô magángyógyszertárak, melyek létesítésének, mûködésének törvényi Szakmai tanulmányok: Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara 1985 kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszerellenôrzés szakvizsga 1989 egyetemi doktori diploma, gyógyszerhatástan-toxikológia tárgyból 1989 szakfelügyelô gyógyszerészi vizsga 1994 közigazgatási alapvizsga 1996 gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés szakvizsga Államigazgatási Fôiskola, Budapest 1999 tiszti gyógyszerészi vizsga 1999 közigazgatási szakvizsga Munkahelyek: 2008 Hungaropharma Zrt. Pécsi Kereskedôháza, kereskedôház-vezetô Pannonmedicina Zrt., minôségbiztosítási osztályvezetô ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete, megyei tiszti gyógyszerész Pannonmedicina Gyógyszerellátó Vállalat, szakfelügyelô gyógyszerész, beosztott gyógyszerész Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet, tudományos segédmunkatárs a Baranya M. T. Gyógyszertári Központja, 10/1. sz. gyógyszertár, beosztott gyógyszerész Baranya M. T. Gyógyszertári Központja, 10/1. sz. gyógyszertár, gyógyszertári asszisztens szintû szabályozása csak 1994-ben, az LIV. törvénnyel valósult meg. Ez jelentôs elôrelépés volt ugyan, de a törvény biztosította keretjellegû szabályozás mellett nagyon nagy szükség lett volna a végrehajtást szabályozó rendeletekre, amelyek viszont évekig nem készültek el. Idôközben megkezdôdött a gyógyszertári központok, ill. az azokból létrejött vállalatok kezelésében lévô önkormányzati tulajdonú gyógyszertárak privatizációja is ( ) A tiszti gyógyszerészi hálózat mûködését nehezítette a gyógyszervizsgálatokhoz szükséges laboratóriumi háttér teljes hiánya. Minden megye másként igyekezett valamiféle megoldást találni erre. A Baranya megyei patikákból vett gyógyszermintákat például az Országos Gyógyszerészeti Intézet vizsgálta ban gyógyszerellátási- és gyógyszerügyi szervezésbôl szereztem meg a harmadik szakvizsgámat, mert célszerûnek tartottam, hogy legyen olyan képesítésem is, mint az általam ellenôrzött gyógyszertárvezetôk többségének. A szakmai felkészültség mellett fontos volt számomra a következetesség, és arra törekedtem, hogy a kollégáim érezzék a segítô szándékot a megnyilvánulásaimból. Feltehetôen ennek köszönhetô, hogy e munkakörbôl történô távozásomkor úgy jellemeztek a kollégák, hogy szigorú, de igazságos. Ezt látszik alátámasztani, hogy késôbb megválasztottak az Etikai Bizottság elnökévé. Az ÁNTSZ-ben töltött évek alatt kerültem közelebb a jogszabályokhoz és ezt az ismeretanyagot a késôbbiekben is jól tudtam kamatoztatni. Oktattam gyógyszertári szakasszisztenseknek szakmai jogszabályismeretet és természetesen a gyógyszer-nagykereskedôi munkámat is nagyban megkönnyítette, hogy eligazodtam a paragrafusok világában. Ám az ezredfordulón visszatért a gyógyszer-nagykereskedelem világába Valóban, szakmai pályám következô fontos állomása 2000 januárja, amikor a tiszti gyógyszerészi munkakörbôl vissza- 7

10 tértem a Pannonmedicina Zrt.-hez, minôségbiztosítási osztályvezetôi beosztásba. Meglehetôsen furcsa egy már nem létezô cégrôl beszélni, de az én pályafutásom jelentôs része ide kötôdik, tekintettel arra, hogy (a jogelôdjeivel együtt) 1950 óta létezett, és meghatározó szerepe volt a térség gyógyszerellátásában. Szakmai szempontból meghatározó volt, hogy ekkor lépett hatályba a 60/1999. EüM rendelet, amely mérföldkônek tekinthetô a gyógyszer-nagykereskedelem szabályozásában. A korábbinál sokkal szigorúbb követelményrendszert támasztott a nagykereskedôkkel szemben és új engedélyezési eljárásra kötelezte az összes, már legálisan mûködô gyógyszer-nagykereskedô céget. A Pannonmedicina ekkor vezetett be egy korszerû, informatikai rendszer által vezérelt raktártechnológiát, az infomobil kocsis kiszedést. Feladatomat képezte az új minôségbiztosítási rendszer kialakítása, amely alapfeltétele volt a mûködési engedély megújításának. A Pannonmedicina teljes forgalmazási körrel mûködô cég volt. Így megbízást kaptam az új szakmai követelményeknek megfelelô Minôségellenôrzô Laboratórium és Kiszerelô Üzem költségvetésének elkészítésére, majd ezek kialakítására és mûködtetésére januárjában kaptunk az országban elsôként gyártási engedélyt az OGYI-tól a gyógyszeranyagok szétcsomagolásához. Ez nagyon szép szakmai feladat volt, amit önállóan valósíthattam meg. Irányításommal, 2008 novemberéig mûködött a Laboratórium és Kiszerelô Üzem. Ezt a néhány évet tekintem pályafutásom legsikeresebb szakaszának. Ekkor már a megszerzett ismeretek átadása került elôtérbe. Elôadásokat tartottam a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységrôl országos fórumokon, GMP tanfolyamokon stb tól a cég szakmai vezetését láttam el a közgazdász végzettségû vezérigazgató mellett. A meglévô feladatköröm kibôvült a beszerzési és A munkatársak mindig pontosan úgy dolgoznak, ahogy vezetik ôket. logisztikai feladatokkal, a rendelésfelvétel vezetésével. Több mint 60 dolgozó tartozott közvetlenül hozzám. Így mûködtünk 2008 végéig, a Hungaropharmába történô beolvadásig. Pályafutásának jelentôs részében vezetô beosztást látott el. Milyen tulajdonságai tették erre alkalmassá? Összesen 12 évig voltam középvezetôvezetô beosztásban. Magam is vallom Thomas Faustmann állítását, miszerint a munkatársak mindig pontosan úgy dolgoznak, ahogy vezetik ôket. Határozottságom és ôszinte, szókimondó természetem ellenére is sikerült elfogadtatnom magam, úgy a feletteseimmel, mint a munkatársaimmal. A cél érdekében képes vagyok kompromisszumra, hiszen e nélkül nem is lehet hosszú távon megmaradni egy közösségben. Amit velem kapcsolatosan emlegetni szoktak még, az a precizitás. Ez ugyan a gyógyszerészeknél alapkövetelmény belénk nevelik a képzés során, de nálam a szakmai felügyeleti, analitikusi és minôségbiztosítás területén végzett tevékenység miatt ez fokozottan érvényesült. Természetesen a munkatársaimtól is elvártam a pontos munkát. Fontosnak tartottam a kellô felkészültséget, s magam is mindig igyekeztem megszerezni az éppen aktuális feladatkörömhöz igazodó ismereteket. Mennyire elégedett a pályája során elért eredményekkel? A pályám során voltak olyan periódusok, amikor a feladatköröm, a végzett munka nem volt összhangban a hivatalos beosztásommal. Ugyanakkor nagyon jólesô érzéssel tölt el, hogy szakmai környezetben, az OGYI vezetôitôl vagy az egyetemi oktatóktól kezdve, nagyon sokan úgy emlegetnek, hogy a Jakabovics Kati, ami, úgy érzem, egyfajta megbecsülést jelent. A hivatalos elismerések sem kerültek el 1983-ban Kiváló Dolgozó lettem, 1990-ben Megyei Fôorvosi Dicséretet kaptam, 2010-ben Küttel Dezsô-emlékéremmel tüntettek ki, amelyek közül természetesen a Küttel Dezsô-emlékéremre vagyok a legbüszkébb, amelyet a gyógyszerészet gyakorlati területén végzett kiemelkedô tevékenységért adományoz a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. Pályám során a gyógyszerészet több területén dolgozhattam, szerettem azt a szakmai tevékenységet, amit mûvelhettem, és ez jó érzéssel töltött el. Gondolom, ezután sem szakad majd el a szakmai közélettôl? Mindig fontos volt számomra a szakmaiközéleti munka, a fiatal kollégák támogatása. A Baranya megyei gyógyszerész kollégákkal fennálló több évtizedes személyes jó kapcsolatom nem szakad meg teljesen, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megyei elnökeként továbbra is részt veszek a szakmai közéletben. A most újra épülô, formálódó Gyógyszerészi Kamara megyei szervezetében is bizalmat szavaztak nekem a kollégák, ezért más keretek között ugyan, de folytatom azt a munkát, amelyet a baranyai gyógyszerészek és a gyógyszerellátás érdekében eddig is tettem. HT 8

11 Pályázatok szakmai presztízsért és közönségdíjért A közeljövôben megtudhatjuk, hogy melyik gyógyszertár a betegek, vásárlók kedvenc patikája, illetve hogy 2011-ben ki lett az év gyógyszerésze. Mindkét pályázat kiötlôje és megvalósítója a Nero Solution Kft., melynek ügyvezetô igazgatójával, Torjai Gáborral beszélgettünk. Nyilván minden érintett örülne, ha ô lenne Az év gyógyszerésze, vagy ha gyógyszertára megkapná a betegektôl a Kedvenc patikám címet. Hogyan kerültek abba a helyzetbe, hogy Önök adhatják majd át ezeket az elismeréseket? A pályázatok ötlete valóban hozzánk kötôdik, ám nem valósulhatott volna meg, ha nem áll mellé szponzorként a Roche Magyarország Kft., szakmai támogatóként pedig a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, valamint a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága. hozzánk a lakossági javaslatok arra vonatkozóan, hogy melyik patika gyógyszerészét javasolják e megtisztelô címre, holott a bírálatnak ez az aspektus nem képezte a tárgyát. Amikor aztán az egyik településrôl 3000 aláírást kaptunk azzal, hogy legyen az ô patikusuk az év gyógyszerésze, eldöntöttük, hogy a szakmai mellett egy közönségdíjat is meghirdetünk. Ez lett a Kedvenc Patikám pályázat, aminek az a célja, hogy a lakosság is lehetôséget kapjon a szerinte legkedvezôbb szolgáltatást nyújtó gyógyszertárra való szavazásra. Beszéljünk akkor elôször Az év gyógyszerésze címrôl. Kik és mivel pályázhattak? Torjai Gábor, a Nero Solution Kft. ügyvezetô igazgatója A célunk egy verseny kialakítása a patikák között az emberségesebb és felelôsségteljesebb gyógyszerellátásért, a minél színvonalasabb gyógyszerészi gondozásért. Miért volt szükség mindjárt két pályázatra? Elôször még idén tavasszal Az év gyógyszerésze pályázat került kiírásra. Ennek célja olyan gyógyszerészek felkutatása volt, akik példát mutatnak a gyógyszerészi gondozásban nyújtott kiemelkedô szakmai teljesítményükkel, hatékony megoldások alkalmazásával és betegbarát szemléletükkel. Ez kimondottan szakmai díj, ám elkövettük azt a hibát, hogy a szakmai fórumokon kívül a lakosság számára elérhetô médiumokban is meghirdettük. Ennek következtében elkezdtek beérkezni Jogos a múlt idô, mivel a pályázat határideje június 15-e volt. Addig kellett a pályázni kívánó aktív gyógyszerészeknek elektronikus úton beküldeniük a honlapunkról letöltött pályázati anyagot. Ebben be kellett számolniuk arról, hogy tapasztalataik szerint a betegeknek milyen elvárásaik vannak a gyógyszerészekkel szemben, s hogy számukra, mint gyógyszerészek számára mit is jelent a gyógyszerészi gondozás. Vártuk a javaslataikat e szakmai tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozóan is, beleértve az együttmûködést a háziorvosokkal. Végül pedig kértük egy tanulságos és érdekes esetük leírását is ebben a tárgykörben. Mi történik a beérkezett mûvekkel? Az anyagok anonim módon kerülnek a bíráló bizottság elé, melynek tagjai dr. Mikola Bálint, 9

12 a MOSZ elnöke, prof. dr. Vincze Zoltán, az MGYT elnöke, dr. Szabó Sándor, az MGYK örökös tiszteletbeli elnöke és dr. Samu Antal, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságának elnöke. Jelenleg is folyik a pályázatok értékelése, az eredmény kihirdetésére októberben Siófokon, a MOSZ XXI. Kongresszusán kerül majd sor. Mi maga a díj? Mivel ez egy reményeink szerint presztízzsel járó szakmai elismerés, az oklevélen kívül egy szobrot Eskulits Tamás kortárs képzômûvész alkotását adjuk át Az év gyógyszerésze pályázat nyertesének. A Kedvenc Patikám cím elnyerésére kiírt pályázatukra meddig lehetett leadni a jelentkezéseket? A szavazatok leadására szeptember 30-ig volt mód. Mily módon? A oldalon bárkinek lehetôsége volt arra, hogy az általa kiválasztott gyógyszertárat értékelje úgy, hogy külön-külön 1 5-ig pontozza a gyógyszertárban tapasztalt segítôkészséget, kedvességet, kiszolgálást, a szakmai felkészültséget és a plusz szolgáltatásokat. A szavazatokat a médiában általunk közreadott, illetve a gyógyszertárakban is kihelyezett szavazólapok postai úton történô beküldésével is le lehetett adni. Azok között, akik az elérhetôségüket is megadták, egy kétszemélyes wellnesshétvégét sorsolunk ki. Mit várnak ettôl a kampánytól? A célunk egy verseny kialakítása a patikák között az emberségesebb és felelôsségteljesebb gyógyszerellátásért, a minél színvonalasabb gyógyszerészi gondozásért. A gyógyszerészi gondozás ugyanis optimalizálja a betegek relatív életminôségét és biztosítja a terápia során elérhetô legjobb eredményt. Ha jól értem, maguk a gyógyszerészek nem is feltétlenül tudnak arról, hogy ki adta le a szavazatát patikájukra? Természetesen a szavazóknak nem kellett közölniük kedvenc patikájukkal, hogy rá szavaztak, ugyanakkor a gyógyszertárak a rájuk leadott szavazatok számának növelése céljából népszerûsíthették is magukat, tevékenységüket, szolgáltatásaikat a betegek körében. Ezt mi is elôsegítettük azzal a plakáttal, amit minden patikának kiküldtünk, s amin bemutattuk magát a pályázatot, és ösztönöztük a látogatókat arra, hogy ôk is szavazzanak kedvenc patikájukra. A Kedvenc patikám díj átadására ugyanabban az idôben és helyen kerül sor, mint Az év gyógyszerésze díjéra, hasonló tartalommal. Szándékaink szerint a jövôben minden évben kiválasztásra kerül majd a Kedvenc patikám és Az év gyógyszerésze. -h- 10

13 Itt konkrétan bûncselekményrôl lehet szó Semmi nem változott a hamisított potenciafokozók piacán Tavaly ôsszel lapunk is hírt adott a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Farmakognóziai Intézetében végzett vizsgálatok elképesztô eredményeirôl (Potenciafokozók mint hamisított étrend-kiegészítôk, Gyógyhír, szám). Akkor kiderült, hogy a megvizsgált 53-féle (!), étrend-kiegészítôként nyilvántartott és potencianövelôként értékesített termékbôl 25-öt illegálisan forgalmaztak azaz az OÉTI-nél nem kerültek regisztrálásra, s a 10 terméknél elvégzett kémiai vizsgálatok során 6-ban szintetikus gyógyszeralapanyagot találtak. Ezek az eredmények széles körû sajtóvisszhangot váltottak ki, s az illetékes szervek akkor a nyilvánosság elôtt elismerték, hogy a jogszabályi háttér mielôbbi megváltoztatása szükséges a hasonló problémák megelôzésére. Egy évvel a tavalyi vizsgálatok után a Farmakognóziai Intézet újra leemelt néhány potenciafokozót a polcokról, s elvégezték rajtuk a korábbi vizsgálatokat. Az errôl készült rövid beszámoló, illetve a vizsgálat vezetôjével készült interjú az alábbiakban olvasható. Potenciafokozó étrend-kiegészítôk: az állatorvosi ló nem gyógyul Az étrend-kiegészítôkkel kapcsolatos lehetséges minôségi problémák túlmutatnak kor jogos a gyanú, hogy a jelenleg piacon alapján feltételezi. Ha viszont ez igaz, ak- azon, amire tavalyi eredményeink rávilágítottak. Bebizonyosodott, hogy egyes találhatók foszfodiészteráz-gátlóval hami- lévô étrend-kiegészítôk között továbbra is termékekhez feltüntetésre nem került sított termékek. Ennek ellenôrzésére szintetikus vegyületeket kevernek, de augusztusában újabb vizsgálatba kezdtünk. ha ez a nem megfelelô jogi szabályozás A korábban ismertetett szempontok (1) és ellenôrzés eredményeként megtörténhet, akkor joggal feltételezhetô, hogy alapján a szegedi drogériákban, szexbol- más minôségi probléma is elôfordulhat. 1. táblázat A vizsgált készítmények Ezen problémák alacsony aránya ma elsôsorban a gyártók, forgalmazók túlnyomó többségének részérôl tapasztalható felelôs magatartásnak köszönhetô. Ez azonban, mint kísérleteink bizonyították, szükséges, de nem elégséges. A drogériák, szexboltok, reformházak polcain ma is számos potenciafokozásra ajánlott termék található. Úgy tûnik, a forgalmazókhoz nem jutott el tavalyi közleményeink egyik fontos üzenete: nemcsak a hamis készítmények forgalmazása aggályos, hanem azon termékeké is, amelyek hatásossága kétséges. Bár klinikai vizsgálatok egyetlen, nálunk forgalmazott potenciafokozó étrend-kiegészítôrôl sincsenek, elképzelhetô, hogy a kiskereskedôk egy része a hatásosságot a vásárlói beszámolók tokban jegyzôkönyvvel hitelesített módon összesen hat készítményt szereztünk be (1. táblázat), amelyeket részletes analitikai vizsgálatnak vetettünk alá (2). Olyan készítményeket vizsgáltunk, amelyek csomagolásán található felirat egyértelmûen potenciafokozó hatásra utalt, vagy amelyeket az eladók ilyen céllal ajánlottak. 11

14 Az már nem hír, hogy mérgezik a fogyasztókat A kutatás vezetôje akárcsak tavaly idén is Csupor Dezsô egyetemi adjunktus volt. Ezt a mostani vizsgálatot már akkor elhatározták, vagy az azóta eltelt idôszak eseményei motiválták Önöket? Tavaly ôsszel nem gondoltunk arra, hogy idén meg kell majd ismételnünk a vizsgálatainkat. Voltunk annyira idealisták, hogy bíztunk az akkor feltárt lehetetlen állapotok gyors megoldásában, a jogszabályi háttér korrekciójában és a hatóságok hatékony fellépésében, amely képes megakadályozni a gyanútlan fogyasztók egészségének megkárosítását. Csalatkoztak a várakozásaikban? Bár sor került a jogszabályi változtatások kilátásba helyezésére, a mai napig lényegében nem történt érzékelhetô elmozdulás. De ezt a vizsgálataink eredménye is ékesen bizonyítja. Ugyanazon a módon szereztük be a mintáinkat, ugyanolyan vizsgálatokat végeztünk, és dacára a tavalyi országos felháborodásnak ugyanarra az eredményre jutottunk. Ugyanazok a termékek továbbra is megtalálhatók a polcokon? Nem, az üzletekben név szerint nem találtuk meg a tavaly lebukott termékeket, láthatóan a nevek megváltoztak, ám a lényeg megmaradt, azaz az étrend-kiegészítôként az OÉTI-nél regisztrált potencianövelôk idei vizsgálatai a tavalyihoz hasonló eredménnyel jártak. Meg szeretném jegyezni, hogy az internetes forgalmazásban viszont továbbra is ugyanúgy megtalálhatók a tavalyi terméknevek. A forgalmazókat, a mögöttük álló tulajdonosokat, gondolom, nem vizsgálták. Nem, erre nincs kapacitásunk, és nem is éreztük feladatunknak. A vizsgálataink kifejezetten tudományos érdeklôdésbôl indultak, ám a belôlük fakadó jogkövetkezményekkel nem volt hatáskörünk foglalkozni. Ezzel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy a mostani hamisított termékek forgalmazói név szerint nem azonosak a tavalyiakkal, de láthatóan ezen a területen elég nagy a zûrzavar, hiszen az OÉTI-honlapon gyakran elôfordul, hogy egy konkrét termék többször is regisztrációra kerül más-más forgalmazó neve alatt. Önök most is megküldték a vizsgálati eredményeket az illetékes vagy annak vélt hatóságokhoz, szervezetekhez, és a szaksajtóban is közölték kísérleteik következtetéseit. Mindennek lett valamilyen eredménye? Értesítettek arról, hogy az OGYI laborjában elvégzett kontrollvizsgálatok a miénkkel azonos eredményekhez vezettek, az ÁNTSZ honlapján pedig megjelent, hogy az érintett nevû termékek forgalmazását betiltották. Arról, hogy bárkit bármilyen visszatartónak szánt szankció ért volna, nincs tudomásunk. Viszont a média nagy terjedelemben foglalkozott az üggyel, és sürgette a hatósági fellépést. Számít arra, hogy ez most is megismétlôdik? Nem vagyok biztos benne. Tartok tôle, hogy ez csak egyszer volt hír Vagyis úgy véli, hogy ha valaki a sajtóhoz fordul azzal, hogy mérgezik a fogyasztókat, akkor annak elsô alkalommal nagy teret adnak, de ha egy évvel késôbb mondja ugyanezt, akkor arra az lesz a válasz, hogy ez már nem hír, ezt már megírtuk? Nem akarok prejudikálni, de van rá esély. A szenzációra éhes sajtónak nem biztos, hogy hír az, hogy tavalyhoz képest semmi nem változott, pedig szerintem ez sokkal felháborítóbb, mint maga a tény, hogy Magyarországon lelkiismeretlen gyártók és forgalmazók tiltott gyógyszeralapanyagokkal szennyezett étrend-kiegészítôkkel mérgezik a fogyasztókat. Hasonló esetek más országokban is elôfordulnak, de jó lenne ebbôl tanulni, és a minôségi problémák újbóli elôfordulását megakadályozni. Hihetetlen, hogy a tavalyi leleplezés után is zavartalanul, nyíltan forgalmazhatnak hamisított készítményeket, miközben itt konkrétan bûncselekményrôl lehet szó. H. T. A vizsgált termékek mindegyike zöld pipával rendelkezik, ami azt igazolja, hogy a bejelentô által benyújtott dokumentumok, valamint a rendelkezésre álló, releváns tudományos információk, adatok alapján nem merültek fel olyan súlyos hibák az összetétellel, a termék várható hatásaival, a jelöléssel és a címkén alkalmazott, egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatban, amelyek alapján feltételezni lehetne, hogy a termék fogyasztása kockázatos lenne a fogyasztó egészsége szempontjából, valamint hogy a termék nem felel meg az étrend-kiegészítôkrôl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a 1924/2006/EK rendelet elôírásainak. (3) A formai elôírásokat tekintve tehát a készítmények megfeleltek a jogszabályi elôírásoknak. A deklarált növényi összetevôk köre alapvetôen nem változott: a legtöbb készítményben olyan növényfajok kivonatai találhatóak, amelyeknek fizikai és szexuális teljesítményt, nemi vágyat, vérkeringést fokozó hatást tulajdonítanak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy sem korábban, sem a legutóbbi közlésünk (1) óta eltelt egy évben egyetlen komponensrôl sem jelentek meg olyan klinikai tanulmányok, amelyek alátámasztanák a 12

15 A vizsgálat eredményeirôl értesített szervezetek és hatóságok Nemzeti Erôforrás Minisztérium Egészségügyért Felelôs Államtitkárság (NEFMI) Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBIH) Országos Tisztifôorvosi Hivatal (OTH) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minôség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI-OGYI) Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) Magyar Étrend-Kiegészítô Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ) Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) felhasznált növények szexuális teljesítményt fokozó, erektilis zavarokat enyhítô vagy vágykeltô hatását. Az elvégzett vékonyréteg-kromatográfiás, tömegspektrometriás és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálatok (1, 4) eredményeként a vizsgálat alá vont hat termék közül háromból mutattuk ki szintetikus foszfodiészteráz-gátló vegyület jelenlétét (2. táblázat). A hatóságok látókörében lévô kiskereskedésekben nyert negatív tapasztalatok birtokában kérdés, milyen lehet a hamisított termékek aránya a nehezen ellenôrizhetô, gyakran külföldrôl mûködtetett internetes boltok esetén? A hamisított készítmények továbbra is magas aránya arra utal, hogy a szennyezett termékeket forgalmazókkal szembeni tavalyi fellépés nem volt visszatartó erejû. Mivel az érintett készítmények mindegyike import termék, feltételezhetô, hogy a hamisítás határainkon kívül történt. Bár a dobozokon feltüntetett származási hely alapján az elkövetôk Kínában és az USA-ban keresendôk, a hazai forgalmazók is erkölcsi és jogi felelôsséggel tartoznak a hatóságok, de mindenekelôtt a fogyasztók félrevezetéséért és az esetleges egészségkárosodások bekövetkeztéért. Az erkölcsi felelôsség pedig az érintett forgalmazókon túl jóval szélesebb kört is terhel. H. T. Irodalomjegyzék 1. csupor D., Szendrei K., Szekeres A., Kecskeméti A., Vékes E., Veres K., Micsinay Á., Hohmann J.: Hamisítás gyógyszerrel gyógyszerhamisítás? I. rész: Szintetikus gyógyszerhatóanyagok növényi készítményekben; II. rész: Szildenafilt és tadalafilt tartalmazó hamisított növényi potenciafokozók. Gyógyszerészet, sz. (7) csupor D., Boros K., Veres K., Roza O., Szendrei K., Hohmann J.: Gyógyszerészet, csupor D., Szekeres A., Tatsimo Ndendoung S. J., Kecskeméti A., Vékes E., Veres K., Sulyok E., Szendrei K., Hohmann J: Szintetizálnak-e a növények Viagrát? Szintetikus hatóanyagokkal hamisított növényi étrend-kiegészítôk. Magy. Kém. Lapja, sz táblázat Szintetikus foszfodiészteráz-gátlóval szennyezett készítmények 13

16 Több mint futás Egy hungaropharmás törzsfutó elmélkedései szeptember 4-én immár 26. alkalommal került megrendezésre a Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton, amelyet egyéniben (21,0975 km) és párban (11,4 km és 9,7 km) is volt lehetôség teljesíteni. Cégünket idén a Fut-a-Pharma törzsgárdája képviselte. Egy ember volt talpon a vidéken, volt ideje, ereje, kitartása felkészülni, s futotta le egyéniben a távot: az Értékesítési Koordinációs Osztály vezetôje, Futakfalvi György. Futóideje abszolút becsülendô (02:27:29), pláne ahhoz képest, hogy ezen cikk írója egyelôre még gondolatban sem futotta le a félmaratoni távot, magyarán, emelem kalapom. Már többször elgondolkodtam azon, hogy lehet valami a harmadik emeleti Értékesítésen, valami plusz erô, energia, mert ott minden második ember fut: Lakatos Anita és Gilicze László piacelemzôk vegyes párosa 01:52:47 perces idôvel süvített el mellettem gyalogkakukk módjára. Cégünk további osztályait nôi párosban Lang Ágnes, számviteli fômunkatárs a Számviteli Osztályról és Korpás Gizella, az Üzletfejlesztési és Marketing Fôosztály marketing asszisztense képviselte. (Lám-lám, hosszú azon osztályok listája, amelyek részvétele még várat magára!) Párosunknak 02:08:59 perc állt a rendelkezésére ahhoz, hogy végiggondoljuk, mit keresünk megint egy ilyen tömegrendezvényen, miért futunk közel 40 fokos kánikulában, embertömegben! S mégis, és újra A Hungaropharma a tavalyi évtôl már nemcsak publikációs lehetôség szintjén, hanem anyagilag is támogatja csapatunk részvételét. Felismerte, hogy érdemes értékelni azon pár ember elképzelését, akik a zrt. profiljába illô, reputációját növelô kezdeményezéssel állnak elô egy futócsapat alapításával, egészségtudatos életmódot folytatnak, jó hírét viszik a cégnek, és jó példával járnak elöl kollégáik elôtt. Ezt, ha alkalom adódik, igyekszünk meghálálni egységes FUT-A-PHARMA emblémával ellátott pólónk viselésével. Emellett közvetett módon szociális, mondhatni mentálhigiéniás feladatot is ellátunk a Cég képviseletében: újabb és újabb kollégákat próbálunk meg rávenni a futásra, a közös edzésekre, egy-egy versenyen való részvételre, kortól, nemtôl, teleptôl és régiótól függetlenül. S most jöjjön a személyes rész. Azt talán mindenki el tudja képzelni, még ha soha nem is élte át, milyen érzés, amikor megvan a következô futóverseny idôpontja, az ember elkezdi visszafelé számolni a napokat, oszt-szoroz, a maga módján edzéstervet készít, a napi rutin mellett idôt szakít a mozgásra, s amikor eljön a nagy nap, gyomor összeugrik, láb bemelegít, állsz a tömegben, elsül a rajtpisztoly, elkezdesz futni, s megszûnik körülötted a világ. Csak Te vagy, és a táv. Na, el kell, hogy mondjam, átélve mindez ezerszer eufórikusabb! De most mégis inkább az ezt az érzést velem együtt rendszeresen átélô kollégáimról szólnék. Mit is gondolok róluk, a személyükrôl, és miért állok rajthoz velük újból és újból? Akár példamutató is lehet nôtársaim, kolléganôim elôtt egyik mostani futótársam, aki két gyerek mellett is szakít idôt a sportra, a futásra, aki csak szeretné jól érezni magát a bôrében, szeretne nôként, feleségként s ezáltal anyaként is jól teljesíteni. Szeretné, ha ránézésre senki meg nem mondaná, hogy már van egy középiskolás lánya, két állásban húzza az igát, s ennek elle- 14

17 a másik, pontosabban az elôkészületekben mindig élen járó Lakatos Anita elintézze a nevezésünket, felvegye a rajtcsomagjainkat, vagy amikor találkozunk a futóhelyszínen, és mindenki a maga módján próbálja meg leplezni az izgatottságát. Jólesô gesztusok közös bemelegítésekkor, szôlôcukrozásokkor. Amikor szurkolunk a másiknak, aztán pedig holtfáradtan tapasztalatokat és élményeket cserélünk. Nem vagyok egy extrovertált ember, de egyre jobban szeretem ezeket a közös futásokat és a hozzá kapcsolódó társas rituáléinkat. Kitartásra tanít, csapatszellemet épít, jó testnek és léleknek, és nem utolsósorban, jó hatással van a munká(m)ra. Aki szeretné ezt átélni, nyugodtan jelentkezzen! Csapatunk oszlopos tagjai Lakatos Anita, Lang Ágnes, Korpás Gizella, Gilicze László és Futakfalvi György nyitottak bárki csatlakozására, egy-egy közös futásra a Margitszigeten vagy a Városligetben. Idôpont egyeztetés szerint. Csak egy telefon vagy egy Tény, ez a cikk nem is annyira a futásról, sokkal inkább az abban részt vevô emberekrôl, Egyre jobban szeretem ezeket a közös futásokat és a hozzá kapcsolódó társas rituáléinkat. Kitartásra tanít, csapatszellemet épít, jó testnek és léleknek, és nem utolsósorban, jó hatással van a munká(m)ra. nére igazi energiabomba, és áttekeri a fél országot, akár tetszik a családjának, akár nem. Vagy talán nem követhetô példa-e másik futótársnôm, aki fakanál, adott esetben, urambocsá, gyerekzsivaj helyett a futást választja, edzésként pedig a hosszú túrákat, hegyre föl, dombról le. Kutyával, egyedül vagy társasággal. Szélben és esôben. A szabadidejében. Miközben a munkájában egy kikezdhetetlen profi. S a férfikollégák: Tény az, hogy a férfiak család ide, kevés szabadidô oda, munka mellett is eljárnak sportolni, futni, haverokkal vagy egyedül. Ez mindenki számára evidens. Az érintett férfi futótársaimnak is. Nekem is, sôt, én el is várom a férfinemtôl. Inspiráló volt látni az Ô távtól független felkészültségüket, koncentrációjukat, kitartásukat s valljuk be, gyöngyözô halántékukat, átizzadt pólójukat és szuper vádlijukat. (Elnézést, gyengém az atletikus férfiláb.) Bevallom ôszintén, nem ismerem egyformán ugyanolyan jól és közelrôl a futótársaimat, pedig a kollégáim. Csak benyomásaim vannak róluk: emberi megnyilvánulások. Amikor megy a sakkozás a csapat összeállításánál, szem elôtt tartva, hogy mindenkinek jó legyen, amikor vicces levelezéseket folytatunk a felkészülésrôl, amikor lapítunk, és arra várunk, hogy érzésekrôl szólt. Kicsit izgulok is amiatt, hogy mit fognak szólni a futótársaim ehhez a személyesebb hangvételû cikkhez Na, én el is megyek futni, hogy levezessem ezt a stresszt és feszültséget. Korpás Gizella Üzletfejlesztési és Marketing Fôosztály 15

18 Ízületeseknek gyógymedence, vagányaknak csúszda Wellness túra a Dél-Dunántúlon Siklós, Barcs, Szigetvár, Orfû, Kaposvár. A felsorolt településekben dél-dunántúli fekvésükön kívül közös vonás, hogy néhány évvel ezelôtt még nem feltétlenül voltak célpontjai a fürdôturizmusnak, mára azonban mindegyik színvonalas wellnessfürdôvel rendelkezik. Tegyünk most virtuális látogatást a térség legjobb pihenôhelyein! Siklóson 2006-ban írták alá azt a megállapodást, amelynek értelmében elindulhatott Baranya megye történetének legnagyobb idegenforgalmi fejlesztése. A 2010-es Pécs Európa Kulturális Fôváros programhoz igazított beruházás során elkezdték a vár felújítását, nekiláttak egy szálloda- és konferenciaközpont, valamint egy strandfürdô építésének. A helyiek azért vágták ilyen hatalmas fába a fejszéjüket, hogy a Pécs, Villány, Harkány háromszögben általában csupán néhány órás tranzitturizmus kiszolgálására hivatott város maradásra bírja a Baranyába látogatókat. A termálfürdô mindenesetre elkészült (mint ahogy a vár felújításával is végeztek), s valóban minden korosztály számára nyújt valami érdekeset. A nyitott részen élôzenei koncertek és egyéb kulturális események váltják egymást, melyeket megnézhetünk akár a napozótereszon egy koktéllal a kezünkben, esetleg a jacuzziban ülve, melynek mûködését a fürdôvendégek szabályozzák. A felnôttek számára lehetnek vonzóak a C-os termálvizes ülômedencék, a bár vagy a két finn-, két orosz- és infraszauna. A sóbarlang, a gôzfürdô, a masszázsok és szépségápolási szolgáltatások teszik az igazán jó hangulatú fürdôt a wellnessturisták méltó célpontjává. A gyerekeket minden bizonnyal a fedett térben felállított csúszdák hozzák inkább lázba, és a vízi játékokkal felszerelt (kül- és beltéri) medencék. A férfiaknak külön jó hír, hogy ha valamilyen jelentôs sportesemény idején érkeznek a fürdôbe, a közvetítést meg tudják nézni a melegvizes termálmedencében ázva is. Páratlan látványt nyújt a pihenéshez a vár, amely a strand szinte minden pontjáról jól látszik. Kiegészítô programok: a siklósi vár megtekintése, bortúra Villányban, pécsi városnézés. 16

19 Barcs erôssége nem a nagy befogadóképesség, mint Siklós esetében, épp ellenkezôleg, hangulata inkább meghitt, családias. A beltérben a 25 méteres fedett medence mellett néhány fô befogadására alkalmas termálmedencék találhatók. A siklósi termálfürdôhöz képest újdonság a hideg kamra és a tangentor, s Barcs is erôs a kültéri nem vizes játékokban. Csakúgy, mint Siklóson, itt is található játszótér, strandröplabda- és lábteniszpálya. Kiegészítô program: hajótúra a Dráván. Nos, ez az élmény a strand aquaparkká alakítása után is megmaradt, csak most már hét csúszda is belekígyózik egy 1400(!) négyzetméteres élménymedencébe. A teljesen nyitott komplexumban még mûfüves focipálya is várja a látogatókat, és persze a bébipancsolótól és búvárúszókat, de a vízilabdaklubot is kiszolgálják, tehát a létesítmény élsportolók számára is abszolút használható. Ha Siklóson és Orfûn megemlítettük a csúszdákat, akkor itt kötelezô szólni róluk: a zöld a hagyományos, tekervényes, zárt csúszdákat kedvelôkért épült, Az orfûi strand varázsát régen az adta, hogy a tekintélyes alapterületû, kacsaúsztatószerû nagymedence falára felkönyökölve az ember gyönyörködhetett a fal túloldalán hullámzó Pécsi-tó vagy a környezô hegyek látványában. Szigetvár hét medencéje a gyógy-, strand- és termálfürdôk kavalkádját biztosítja. Hétvégente két fürdôzés között még a helyi focicsapat mérkôzésébe is belenézhetünk, pályájuk ugyanis a kerítés túloldalán fekszik. A gyógyfürdô legkedveltebb pontja talán a fedett rész élménymedencéje, ahol a vízsugarak a nyak-, hát- és vállizmokat is masszírozzák, s a medence padlózatába épített befúvók révén talpmasszázsban is részünk lehet. Szigetvár egyik jellegzetessége, hogy nyaranta minden szombaton éjszakai fürdôzésre várják a vendégeket, s hasonló programot téli idôpontokban is meghirdetnek akkor már a beltéri medencékhez. Sôt, évek óta szilveszteri partit is rendeznek a nagymedencében. Kiegészítô program: várlátogatás. Az orfûi strand varázsát régen az adta, hogy a tekintélyes alapterületû, kacsaúsztatószerû nagymedence falára felkönyökölve az ember gyönyörködhetett a fal túloldalán hullámzó Pécsi-tó vagy a környezô hegyek látványában. a vízi játékokon át az étteremig minden, ami szükséges egy jól sikerült családi hétvégéhez. Kiegészítô program: magyarhertelendi gyógyfürdô, abaligeti cseppkôbarlang, Mecsek-túra. A kaposvári strand egykori meszelt falú, sötétzöld vízû medencéit ma már talán az sem hiányolja, akinek ez gyerekkori élménye. Egy 3,5 milliárdos fejlesztésnek köszönhetôen Virágfürdô néven wellness- és gyógyfürdôvé átalakított komplexum (tulajdonképpen egy fedett és egy szabadtéri fürdô együttese) ma már 18 medencével várja a fürdôzôket. A látványos és nagy alapterületû élménymedence mellé termál-, víz alatti gyógytorna-, súlyfürdô- és terápiás medence is épült. A 25, illetve 50 méteres versenymedencék egy ideje nem csak a helyi úszókat a négypályás vörös színûn versenyeket rendeznek (errôl tanúskodnak a rajta elhelyezett indítólámpák is), a sárga pedig rövid ideig szinte a szabadesést modellezi, ezért csak a bátrabbak számára ajánlható. Kiegészítô program: Deseda, városnézés, Rippl-Rónai Múzeum. Földvári István 17

20 Légli Ottó Apám azt mondta, elmúltunk húszévesek, ideje komolyan venni magunkat Nem tudom mással kezdeni: három hónapos a fiam, ez most a legfontosabb. Mosolyog, jön velünk mindenhová, nagyon élvezi a helyzetet, és ezzel mi is így vagyunk. Finisében az új feldolgozó, szépen alakul az új furminttelepítés a Jánoshegy legkövesebb területén. Egyszóval, jól vagyunk. Hogy mit keres a furmint nálunk? A rizling elôtt, szigeti néven ez volt a vidékünk fô fajtája, és édesapámmal azt szoktuk mondani: idônként hátra kell nézni, mielôtt elôre szövögetjük a nagy terveket. Hátranéztünk, találtunk egy 1925-ös bágyomi furmint címkét. Ez eldöntötte, hogy milyen irányba indulunk. Jelentem, a furmint jól érzi magát! Azt is apu mondogatta mostanában, hogy elmúltunk húszévesek, ideje komolyan venni magunkat, és ez a Légli-szortimentre is igaz: a Légli Blanc lesz az alap, az új Lugas beváltotta a reményeinket, megszerették, ô lesz a középsô szint, és legfelülre elkészítettük a csúcs-házasításunkat, ez lett a Chariesa. A név megtévesztô: nem latin, hanem egy játék. ABC-sorrendben a három fajtánk, azaz három hordónyi chardonnay a Landordból, három hordó rajnai rizling a Gesztenyésbôl és négy hordó sauvignon blanc a János-hegy egy egészen különleges parcellájáról. A lágy sauvignon a bor kényes középcsatára, a gyümölcsös chardonnay a középpályás, a rajnai pedig a kôkemény hátvéd a palackban. Meggyôzôdésem, hogy mindhárom fajta a legjobbat adta a borba az illattól a lecsengésig. Nekünk csak a pályát kellett biztosítanunk. Egy-egy év kishordóban, utána fél év együtt acéltartályban.

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése III. évfolyam, 2015. március 1. szám (2) Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése A két éven belül rájuk köszöntő piacnyitás miatt

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008 Good Food, Good Life 1. Köszöntô 2 Tartalom 2. A jelentésrôl 2 3. A cégrôl 4 3.1. Küldetés és értékek 9 3.2. Szervezeti ábra és

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata Nem értem... Védharc a végeken Interjú Losonczy János szülész-nőgyógyász főorvossal, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökével köszöntő Nem

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal.

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. KÖSZÖNTŐ ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. Erről egy történet jut az eszembe: két rab a börtönben azt a feladatot kapta, hogy fesse meg

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015.

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015. Gyógyszertár XIV. évf. 6. szám 2015. június Előkészületben a XXV. GYOK (4-6. oldal) NAPRAKÉSZ Előkészületben a XXV. GYOK Interjú dr. Mikola Bálinttal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnökével

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGSZIGET 5 NAP a JÓ körül 2012. október 3-7. BNV A pavilon Újság a jóról, a civilekről Jóban vagyunk a civilekkel

JÓTÉKONYSÁGSZIGET 5 NAP a JÓ körül 2012. október 3-7. BNV A pavilon Újság a jóról, a civilekről Jóban vagyunk a civilekkel JÓTÉKONYSÁGSZIGET 5 NAP a JÓ körül 2012. október 3-7. BNV A pavilon Újság a jóról, a civilekről Jóban vagyunk a civilekkel Az élet szép... Vagy inkább jó? Talán attól szép, hogy jó? Kanttól tudjuk mi a

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben